Siła obywateli Projekty energii odnawialnej w rękach obywateli w Europie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siła obywateli Projekty energii odnawialnej w rękach obywateli w Europie"

Transkrypt

1 Siła obywateli Projekty energii odnawialnej w rękach obywateli w Europie Mathieu Richard Prezes, Enercoop Członek Założyciel RESCoop.eu

2 Dlaczego energia w rękach obywateli? > Jednoczesna reakcja na wyzwania energetyczne i na kryzy finansowy z zastosowaniem nowoczesnych metod inwestowania w energetykę Odporność energetyczna: prawdziwie lokalna i zdecentralizowana energia Wiatr należy do nas wszystkich Zatrzymać pęd po wiatr przekazać obywatelom kontrolę nad źródłami energii Odporność finansowa: znaleźć lokalne zasoby dla tych lokalnych zasobów energii Umożliwić obywatelom lokalne inwestowanie w ich źródła energii, a także YIMBY! (tak u mnie na podwórku) Własność obywatelska odgrywa istotną rolę we wsparciu powszechnym dla zmian w energetyce powodując pozytywne przemiany w polityce

3 Społeczna odnawialna energia? > Własność częściowo społeczna Deweloper/zarządca dzieli się własnością projektu z posiadaczami terenu i innymi członkami społeczności. Możliwość zainwestowania jest zazwyczaj zaoferowana lokalnym obywatelom przed faktycznym stworzeniem projektu wiatrowego i/lub oferowana szerszym kręgom inwestorów. > Miejskie Projekty będące własnością publiczną takie jak Hull Wind One w Bostonie lub Miasto ze 100% Energii Odnawialnej w Güssing, Austria > Spółdzielcze Przedsiębiorstwo we wspólnym posiadaniu i demokratycznie kontrolowane w postaci modelu spółdzielczego.

4 Spółdzielnie? Spółdzielnia to autonomiczne dobrowolne stowarzyszenie osób, które na warunkach równości zaspokajają swoje wspólne gospodarcze, społeczne i kulturalne potrzeby i aspiracje poprzez przedsiębiorstwo będące ich wspólną własnością i pozostające pod ich demokratyczną kontrolą. Pierwszą nowoczesną spółdzielnię założono w Rochdale, w Anglii w roku Ruch spółdzielczy na masową skalę rozwinął się w Europie przed II Wojną Światową 7 zasad ICA 1. Dobrowolne i otwarte członkowstwo 2. Demokratyczna kontrola przez członków 3. Uczestnictwo ekonomiczne członków 4. Autonomia i niezależność 5. Edukacja, szkolenia i informacje 6. Współpraca między spółdzielniami 7. Troska o społeczność Pięć rodzajów spółdzielni Konsumenckie Producenckie Pracownicze Zaopatrzeniowe / wspólne usługi Hybrydowe (np. SCIC)

5 Przykłady spółdzielni w zakresie energii odnawialnej > Model spółdzielni w obszarze energii odnawialnej powstał w Danii. Model ten następnie rozprzestrzenił się do Niemiec, Holandii, Australii Dania Rodzinom zaoferowano zwolnienia podatkowe za wytwarzanie własnej energii elektrycznej we własnym regionie. Do roku 2001 ponad rodzin było członkami spółdzielni wiatrowych, które zainstalowały 86% wszystkich turbin wiatrowych w Danii. Samsø, pionierska społeczność energetyczna, uzyskuje 100% energii elektrycznej z wiatru i 75% ciepła ze słońca i energii z biomasy. Niemcy Setki tysięcy obywateli zainwestowało w farmy wiatrowe w całym kraju. W okręgu Północnej Fryzji jest ponad 60 farm wiatrowych z mocą około 700 MW, z których 90% pozostaje własnością lokalnych społeczności.

6 Panorama europejskich Spółdzielni OZE Ponad 700 zidentyfikowanych Spółdzielni OZE (prawdopodobnie istnieje ponad 1000) 4 rodzaje: Spółdzielnie inwestycyjne (SomEnergia, Coopérnico, Energy4All) Dostawcy energii (Enercoop) Spółdzielnie usługowe (HES ) Hybrydowo inwestycyjno-dostawcze (Ecopower, EWS)

7 Sieć elektryczna w rękach obywateli Schönau (Niemcy): Inicjatywa obywatelska przeciwko energii jądrowej (Czarnobyl, 1986), 1987 konkurs oszczędności energii w celu wykazania, że poradzimy sobie bez energii jądrowej, KWR, operator sieci odmawia pomocy - jego polityka polega na sprzedaży energii, a nie oszczędzaniu, obywatele starają się o nieprzedłużanie umowy (282 osoby zbiera DM). Rada miejska odmawia, więc obywatele inicjują referendum, aby anulować decyzję. Wygrywają zdobywając 55%, W ciągu 4 lat budują własna firmę do obsługi sieci ze wsparciem ekspertów energetycznych z całych Niemiec.

8 Spółdzielnia wiatrowa nadmorska Middelgrunden (Dania): Jedna z najbardziej dochodowych Spółdzielni OZE zwrot powyżej 10%, zasady prawne kilka programów planowania dla promocji i rozwoju projektów wiatrowych, w tym opcja zakupu udziałów w farmach wiatrowych przez lokalnych obywateli: Każda osoba, która zbuduje jedną lub więcej turbin wiatrowych minimalnej wysokości 25 m lub morskie turbiny wiatrowe bez oficjalnej procedury przetargowej, ( ) winna, przed rozpoczęciem budowy, zaoferować sprzedaż co najmniej 20% udziałów osobom upoważnionym do złożenia oferty na mocy ustępu 15. (Artykuł 13.-(1), Opcja dla lokalnych właścicieli zakupu udziałów w turbinach wiatrowych, angielskie tłumaczenie ustawy o Energii Odnawialnej z grudnia 2008 r.).

9 Inwestycje spółdzielcze w Hiszpanii Som Energia (Hiszpania) Założona w grudniu 2010 r., już zebrała ponad członków, 2 opcje inwestycji w spółdzielnię: Zakup udziałów w spółdzielni, aby zostać członkiem (1 udział= 100, dywidenda około 3,5%) Zakup uczestniczących papierów wartościowych inwestycja na 5 lat na finansowanie nowych projektów spółdzielni (oczekiwany zwrot : 4-7%). Mówią członkowie spółdzielni: Obywatele chcą zainwestować oszczędności w rozwój inicjatywy REScoop, co udowodniono przy okazji powszechnego inwestowania w Som Energia, a kryzys finansowy został przyjęty jako okazja dla obywateli do bezpośredniego inwestowania w projekt, zamiast inwestowania w operatorów finansowych, którzy utracili zaufanie obywateli po kryzysie.

10 Ekologiczna i polityczna zmiana w energii i finansach Inwestycje w energię odnawialną i sprawność energetyczną Krótkie kanały między produkcją lokalną i konsumpcją Demokratyczne zarządzanie i lokalna kontrola Autonomia od energii konwencjonalnej i graczy finansowych => odporność Poziom europejski Poziom krajowy Poziom lokalny

11 > Dziesiątki spółdzielni odnawialnej energii w Europie Wiele z nich jest bardzo konkurencyjnych w zakresie cen na rynku energii > REScoop.eu Europejska federacja grup i spółdzielni obywateli na rzecz energii odnawialnej > Stworzenie europejskiej spółki spółdzielni w celu promowania modelu spółdzielczego i zgromadzenia zasobów przez struktury: zaopatrzenie, rozwiązania IT, finansowanie, wreszcie prognozowanie i bilansowanie > We współpracy z Banca Etica Europa, opracowanie programu finansowania i gwarantowania

12 Partnerzy Europejski projekt przyspieszenia rozwoju spółdzielczości OZE Nauka Opracowanie nowych modeli biznesowych Zastosowanie do realnych projektów OZE Wdrożenie programów finansowania i gwarantowania Rozpowszechnienie i opieranie się na doświadczeniu

13 Zagrożenia i możliwości w sektorze energii elektrycznej Zagrożenia środowiskowe i społeczne Zmiana klimatyczna Otwarcie rynku elektryczności Podwójna możliwość - Od krajowych monopoli publicznych do prywatnego oligopolu? - Gdzie jest miejsce dla wspólnego interesu, lokalnych zasad ładu, trzeźwości i czystej energii? Zanieczyszczenie i ryzyka związane z paliwami kopalnymi i rozszczepialnymi Wzrost i zmienność cen => Ubóstwo energetyczne

14 Nasze wyzwanie: opracowanie usług energetycznych dla i przez obywateli Dostawca 100% energii odnawialnej SCIC: Société Coopérative d'intérêt Collectif osoba = 1 głos włączenie obywateli do decyzji Wiatr Solarne Biomasa Wodne Nie nastawione na zysk Połączyć producentów, konsumentów i wspólnotowe organizacje w jednej strukturze Szersze cele Uruchomić lokalne spółdzielcze inwestycje w OZE Rozpowszechnienie narzędzia do zarządzania popytem Promowanie lepszych przepisów na poziomie krajowym i unijnym

15 Pozostali partnerzy

16 Aktualne liczby: 100 producentów konsumentów MWh członków/udziałowców Producenci i konsumenci

17 Przeszkody i mankamenty > Ograniczone otwarcie rynku w praktyce dominująca pozycja istniejących operatorów Zmniejszona liczba klientów i zniekształcone ceny ( podobne spółdzielnie w Belgii, Niemczech są najbardziej konkurencyjnymi dostawcami na swoich rynkach) > Ustawodawstwo francuskie: jedynie EDF jest oficjalnym nabywcą odnawialnej energii, co komplikuje pozyskiwanie OZE dla dostawców Enercoop szuka sposobów obejścia tych ograniczeń: > Działajcie lokalnie, szukajcie alternatywnych inwestycji bezpośrednio w OZE (Enercoop Régions + Energie Partagée) > Sięgajcie do poziomu unijnego w celu rozbudowy modelu, szukajcie poparcia politycznego i korzystajcie ze wspólnych instrumentów (finansowanie, zaopatrzenie, CRM, bilansowanie usług )

18 Regionalne spółdzielnie Enercoop Krótkie kanały znajdują się w DNA Enercoop > Kolejny krok: lokalne spółdzielnie produkcyjne/dostawcze ze wsparciem backoffice ze struktury krajowej. > Harmonogram rozwoju: 7 istniejących regionalnych spółdzielni, 2 w trakcie zakładania

19 Spółdzielnie regionalne w praktyce Członkowie i klienci Distrybucja Inwestycje i rozwój Przekazanie elektryczności > Lokalny dostawca energii i łącznik między lokalnymi producentami i konsumentami > Dostawca usług związanych z energię i informacji (audyt, zakupy grupowe) > Promocja rozwoju i finansowania mocy produkcyjnych > Mobilizacja lokalnych graczy w zakresie energii i środowiska

20 Energie Partagée: obywatelski fundusz inwestycyjny na rzecz zmiany energii Karta EP: Misja Umożliwienie obywatelom wybór i zarządzanie ich źródłami energii poprzez Obywatelskie Projekty Energetyczne Demokratyczne, spółdzielcze zarządzanie i przejrzyste ceny Środowiskowa doskonałość na wszystkich poziomach projektu Lokalna własność i zarządzanie mocami produkcyjnymi Niespekulacyjny cel i wspólnotowa kontrola finansów Instrument: Energie Partagée Investissement (EPI) Fundusz inwestycyjny do wykorzystania dla proponowanych projektów spełniający wymagania karty Cel subskrypcji na pierwszy rok (wrzesień wrzesień 2012): 3 mln Cel 2014 r.: 10 mln

21 Członkowie założyciele: energia odnawialna i etyczne instytucje finansowe Program inwestycyjny : Kredyt bankowy 70-80% całości kosztów Inwestorzy obywatelscy w tym EPI, inne spółdzielnie i władze lokalne Min. 51% kapitału Inni inwestorzy w tym deweloperzy, producenci, itp. Maks. 49% kapitału Citizen Project

22 Dalsze informacje

23 Mathieu Richard Prezes, Enercoop Członek Założyciel RESCoop.eu

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY ZIELONE MIEJSCA PRACY SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY SPIS TREŚCI Strona POBUDZENIE RYNKU PRACY I OŻYWIENIA GOSPODARCZEGO 4 CZYM SĄ SĄ ZIELONE MIEJSCA PRACY? 6 TWORZENIE ZIELONYCH MIEJSC PRACY 8 WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ

RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ RAPORT PÓŁROCZNY ZA 2012 ROK GRUPA ČEZ GRUPA ČEZ Prezentacja Grupy ČEZ Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009

DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009 MKZZ TUAC GLOBAL UNIONS (Tłumaczenie nieoficjalne Biura Zagranicznego KK) OŚWIADCZENIE NA LONDYŃSKI SZCZYT G20 DEKLARACJA LONDYŃSKA GLOBAL UNIONS kwiecień 2009 I. Wstęp i streszczenie 1. Światowa gospodarka

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo