The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice"

Transkrypt

1 Nice Review The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice

2 The Nice New Era A New Era is Born Revolutio nary Products Solutions And More Nice Ideas

3 Nice Review The Nice Revolution has already begun! Nice launches the new concept Be Different, Be Nice The uniqueness of Nice spirit invites you to Think different! With its unique style and exclusive product news, Nice is ready to be copied and cloned again

4 The Nice New Era The new touch-screen for integrated home automation Nice For You web solutions and apps A coordinated line of remote controls and accessories The first totally wireless and recessed automation The new gate, door and screen operators A cutting-edge parking system

5 Nice Review A gesture is all you need to make the whole house move With Nice you can control the whole range of automations for gates, garages, awnings and rolling shutters, alarm systems as well as irrigation, lighting systems and electrical loads; each single automation or groups of automation and scenarios. Z pomocą urządzeń Nice możesz sterować systemem alarmowym oraz automatyką przeznaczoną dla bram, garaży, markiz i rolet oraz sterowanie instalacjami nawadniającymi, oświetleniowymi i urządzeniami elektrycznymi; automatyką pojedynczą lub pogrupowaną. Mit Nice können Sie die gesamte Bandbreite der Automatisierungen für Tore, Garagentore, Markisen und Rollläden, Alarmsysteme sowie Bewässerungs- und Beleuchtungsanlagen und elektrische Verbraucher steuern; jede Automatisierung einzeln und als Gruppen.

6 The Nice New Era Era Touch With just a touch, total control

7 Nice Review With just a touch, total control Portable touch screen with proximity sensor reader for transponder card: Integrated voice option; Bidirectional; Wall or table support battery charger; Alarm system control, more user friendly thanks to the icon menu on display; Automation control (O-Code radio); Scenarios and timer activations; Vocal answer; Possibility to record and play vocal reminder. Un simple toque para controlar totalmente su hogar Przenośny panel dotykowy z czytnikiem kart zbliżeniowych: Wbudowany komunikat głosowy; Dwukierunkowy; Naścienna lub nablatowa podstawko-ładowarka; Zarządzanie systemem alarmowym jest jeszcze łatwiejsze, dzięki obecności wyświetlacza dotykowego z menu ikonowym; Zarzadzanie automatyką (kodowanie O-Code); Scenariusze i regulacje czasowe; Potwierdzenie głosowe; Możliwość nagrywania i odsłuchiwania wiadomości głosowych. Vollständige Kontrolle mit nur einem Click! Das portable touch screen mit Näherungssensor für Transponder-Karten: Integrierte Stimmoption bidirektional; Ladegerät, Wand- oder Tischanbringung; Überwachung des Alarmsystems, benutzerfreundlicher dank des symbolgeführten Displaymenüs Überwachung der Automatisierungen (Codierung mit O-Code); Anwendungs- und Timer-Aktivierungen; Sprachausgabe; Möglichkeit der Aufnahme und Wiedergabe von Spracherinnerungen

8 The Nice New Era The Nice for You Web&Bluetooth Apps The Nice for You Web&Bluetooth Apps Thanks to the Nice Apps, wherever you are it does not matter. You can remotely supervise, control and manage home automations for gates, garage doors, barriers, blinds and shutters, alarm and lighting systems and electrical loads. Innovative applications designed to grant you the safe control of all electrical equipments through the Nice smart technology, very easy and simple to use: an intuitive web interface, accessible via Internet by your computer, a touchpad or a webphone, to keep you constantly in touch with home and offices, even remotely. All under control, in real-time: get ready for your new Nice lifestyle! Nice for You Aplikacje Web&Bluetooth Dzięki aplikacjom Nice miejsce, w którym przebywasz nie jest ważne. Możesz zdalnie nadzorować, sterować i zarządzać automatyką w Twoim domu, przeznaczoną dla bram, drzwi garażowych,, markiz i rolet, szlabanami, systemami alarmowymi i oświetleniowymi oraz urządzeniami elektrycznymi. Innowacyjne aplikacje projektowe gwarantują Ci w pełni bezpieczną kontrolę urządzeń elektrycznych, dzięki inteligentnej, naprawdę łatwej i prostej w użyciu technologii Nice: poprzez intuicyjny interfejs internetowy, dostępny przez sieć Internet z Twojego komputera, panelu dotykowego lub telefonii internetowej możesz utrzymywać stały kontakt z Twoim domem i biurem, również zdalny. Wszystko pod kontrolą w czasie rzeczywistym: przygotuj się na nowy styl życia Nice! Nice for You Web&Bluetooth software Dank der Nice Apps, spielt es keine Rolle, wo Sie sind. Mit Nice können Sie überall dort wo Sie möchten ferngesteuert alle Automatisierungen des Hauses für Tore, Garagentore, Schranken, Markisen und Rollläden, Alarmsysteme, Beleuchtungen und elektrische Verbraucher überwachen, steuern und kontrollieren. Innovative Anwendungen, die konzipiert wurden, für eine sichere Kontrolle aller elektrischen Anlagen. Durch eine intuitive Web-Schnittstelle, über Internet durch Ihren PC, Touchpad oder Webphone können Sie jederzeit mit Ihrem Heim und Büro, auch ferngesteuert, in Verbindung stehen. Alles unter Kontrolle, in Echtzeit: Machen Sie sich bereit für Ihren neuen Nice Lebensstil!

9 Nice Review Web server Graphic interface Module for management, by a graphic interface, of automations (Gate-Door-Screen) and alarm systems (Home System). Possibility to create scenarios for a practical general command of different automations. Feeder and bus interface included. Integrates 4 relays for control of electrical systems, lights and automations. Graphic customization of user interface with pictures or plans of buildings to be controlled. Possibility to name every single automation to make management easier. Clear signals for a fast display of status of automation. Web server Interfejs graficzny Moduł umożliwiający zarządzanie i sterowanie systemami automatyk (Gate-Door-Screen) oraz systemami alarmowymi (Home System) z zastosowaniem graficznego interfejsu. Możliwość tworzenia scenariuszy umożliwiających wygodne sterowanie różnymi automatykami. Zasilacz i interfejs magistrali w zestawie. Zawiera 4 przekaźniki sterujące urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem i automatyką. Graficzna personalizacja interfejsu użytkownika poprzez zastosowanie zdjęć lub planu kontrolowanego budynku. Możliwość nadawania nazwy każdej pojedynczej automatyce, ułatwiającej jej zarządzanie. Intuicyjne sygnalizacje umożliwiające szybkie określenie stanu automatyki. Web server Graphische Schnittstelle Modul für die Überwachung und Steuerung der Automatisierungen (Gate-Door-Screen) und der Alarmsysteme (Home System) über eine graphische Schnittstelle Möglichkeit zur Erstellung von Anwendungen für eine generelle Steuerung der verschiedenen Automatisierungen. Inklusive Netzgerät und Bus-Schnittstelle. 4 integrierte Relais für die Steuerung von elektrischen Verbrauchern, Beleuchtungen und Automatisierungen. Graphisch individuelle Gestaltung der Nutzer- Schnittstelle über Fotos oder Pläne des zu überwachenden Gebäudes. Möglichkeit zur Benennung jeder einzelnen Automatisierung zur Vereinfachung der Verwaltung. Klare Signale für eine schnelle Anzeige des Zustands der Automatisierung.

10 The Nice New Era Era One Ease and handiness for Opera System

11 Nice Review Ease and handiness for Opera System 1, 2, 4 and 9 channels. Hand-held transmitters with management of Identity Codes and Certificates, self-learning and built-in proximity receiver. The ideal solution for the management of multi-use systems. Większy komfort i większa praktyczność systemu Opera 1, 2, 4 i 9 kanałowe. Przenośne nadajniki z autoprogramowaniem i wbudowanym odbiornikiem zbliżeniowym, z zarządzaniem kodami tożsamości i certyfikatami. Idealne dla zarządzania rozbudowanymi systemami. Mehr Komfort und Einfachheit für das Opera System 1, 2, 4 oder 9 Kanäle. Tragbare Sender mit Selbsterlernung und integriertem Proximity-Empfänger, Verwaltung der Identitätscodes und zertifizierten Codes. Ideal für die Überwachung der Mehrfachnutzer- Systeme.

12 The Nice New Era Era Flor A best seller revamped with a stylish design

13 Nice Review A best seller revamped with a stylish design 1, 2 and 4 channels. Transmitters MHz rolling code system with self-learning function and sequential code for multiple insertion. Klasyczne urządzenie w nowej szacie 1, 2 i 4 kanałowe. Nadajniki 433,92 MHz rolling code z autoprogramowaniem i kodem sekwencyjnym umożliwiającym wielokrotne wprowadzanie. Ein überarbeiteter Klassiker mit modernem Design 1, 2 und 4 Kanäle. 433,92 MHz Rolling Code System mit Selbsterlernung und sequentiellem Code für Vielfacheingabe.

14 The Nice New Era Era Inti Fashionable and miniaturized transmitters

15 Nice Review Fashionable and miniaturized transmitters 1 and 2 channels, available in different colors. Miniaturized transmitters MHz rolling code system with self-learning function. Fascynujące miniaturowe nadajniki 1 i 2 kanałowe, do dyspozycji w różnych kolorach. Nadajnik miniaturowy 433,92 MHz rolling code z autoprogramowaniem. Modern und klein 1 und 2 Kanäle, in verschiedenen Farben erhältlich. 433,92 MHz Rolling Code Mini-Handsender mit Selbsterlernung.

16 The Nice New Era Era-P Portable remote controls for blinds, venetian blinds, rolling shutters

17 Nice Review Portable remote controls for blinds, venetian blinds, rolling shutters Portable controls for the management of up to 6 automation groups for solar screen and venetian blinds, also with separate activation of climate sensors MHz, rolling code; self-learning function. 2 keys for programming. Ergonomic design and user-friendly feature. Era-P View, version with timer with LCD graphic display. Przenośne sterowniki dla rolet zewnętrznych, wewnętrznych i żaluzji Przenośne sterowniki umożliwiające zarządzanie do 6 grup automatyki przeznaczonej dla rolet przeciwsłonecznych, również z niezależną aktywacją czujników klimatycznych. 433,92 MHz, Rolling Code z autoprogramowaniem. 2 przyciski do programowania. Ergonomiczny wygląd i intuicyjne zastosowanie. Era-P View, wersja z programatorem czasowym i ekranem ciekłokrystalicznym. Tragbare Steuerungen für Markisen, Jalousien und Rollläden Tragbare Steuerungen zur Überwachung von bis zu 6 Automatisierungsgruppen, auch mit separater Aktivierung der Wetterwächter. 433,92 MHZ, Rolling Code mit Selbsterlernung. 2 Tasten zur Programmierung des Antriebs. Ergonomisches Design und benutzerfreundliche Anwendungen. Era-P View, Version mit Timer und LCD Display.

18 The Nice New Era Era-W Wall mounted Remote controls for blinds and rolling shutters

19 Nice Review Wall mounted remote controls for blinds and rolling shutters Wall controls for the management of up to 6 automation groups for solar screen applications, also with separate activation of climatic sensors. Ultra-thin and easy to install, with fully recessed wall support. Ergonomic design and user-friendly feature MHz, rolling code; self-learning function. Models with keys for activation of Sun (On/Off) with Led to signal the last command sent. 2 keys for programming. Sterowniki naścienne przeznaczone dla markiz słonecznych, rolet zewnętrznych i żaluzji Sterowniki naścienne umożliwiające zarządzanie do 6 grup automatyki przeznaczonej dla rolet przeciwsłonecznych, również z niezależną aktywacją czujników klimatycznych. Cieniutkie i łatwe w montażu, z uchwytem natynkowym. Ergonomiczny wygląd i intuicyjne zastosowanie. 433,92 MHz, rolling code z autoprogramowaniem. Modele do dyspozycji również w wersji z przyciskami przeznaczonymi do uaktywniania czujnika Słońca (On/Off), z diodą sygnalizującą ostatnie wysłane polecenie. 2 przyciski do programowania. Wandsteuerungen für Markisen, Rollläden und Jalousien Wandsteuerungen zur Überwachung von bis zu 6 Automatisierungsgruppen, auch mit separater Aktivierung der Wetterwächter. Ultra flach mit nicht sichtbarer Halterung. Ergonomisches Design und benutzerfreundliche Anwendungen MHz Rolling Code mit Selbsterlernung. Auch in der Ausführung mit Tastenfunktion Sonne (On/Off) erhältlich. 2 Tasten zur Programmierung.

20 The Nice New Era Era MiniWay Easy and convenient

21 Nice Review Easy and convenient 1, 2 and 3 groups to control Open-Stop-Close automation systems for solar screen applications MHz rolling code system with self-learning function. Małe i praktyczne 1, 2 i 3 grupy, umożliwiające sterowanie automatykami w trybie Otwieranie-Stop-Zamykanie. 433,92 MHz, rolling code z autoprogramowaniem. Einfach praktisch 1, 2 und 3 Gruppen für die Steuerung der Automatisierungen im Modus Auf-Stopp-Zu MHz Rolling Code mit Selbsterlernung.

22 The Nice New Era Era accessories To take care of your home

23 Nice Review To take care of your home Key switches with European or standard cylinder. 12-key digital selector, also 100% wireless. Proximity reader for badge transponder. Zadbaj o swój dom Przełączniki kluczowe z wkładką europejską lub standardową. Klawiatury cyfrowe 12 przyciskowe, również całkowicie bezprzewodowe. Czytnik kart zbliżeniowych. Um sich um Ihr Zuhause zu kümmern Schlüsseltaster mit europäischem- oder Standardzylinder 12 Tasten-Codeschlösser, ebenfalls 100% kabellos. Proximity-Lesegerät für Transponder-Karten.

24 The Nice New Era Era Photocells Versatile and practical range Versatile and practical range Fixed or adjustable, synchronized photocells with BlueBUS technology. 3 models, in different sizes installable anywhere ideal to renew the installation Also available in the new anti-burglar aluminium version. Oferta wszechstronna i praktyczna Kompletna gama zsynchronizowanych fotokomórek stałych lub regulowanych, z technologią BlueBUS. 3 wersje, o różnych wymiarach umożliwiają montaż w każdym miejscu, również w przypadku najwęższych przestrzeni idealne dla remontowanych budynków i istniejących już instalacji Do dyspozycji również w nowym wykonaniu, odporna obudowa w całości z aluminium. Vielseitige und praktische Serie Synchronisierte Lichtschranken mit BlueBUS Technologie, fest oder schwenkbar. 3 Ausführungen in verschiedenen Abmessungen Installation überall möglich ideal auch zur Modernisierung einer Anlage Auch in der neuen Version aus einbruchsicherem Aluminium erhältlich.

25 Nice Review

26 The Nice New Era A new Nice revolutionary Idea Totally Wireless Totally Integrated

27 Nice Review Totally wireless and integrated easy to install, program and use 2.Era Photocell Solemyo 1. Era Keypads The first completely wireless system powered only by sunlight 3. Era Light Solemyo Completely wireless solutions guarantee extreme flexibility in the installation also where wiring is not possible. Now, realizing a really customized system responding to the requirements of protection and comfort of each house is easier! Solemyo Solar Kit 6. Era TCW Solemyo 5. Era Post Solemyo Wireless solutions allow safe installations in very short times, even in the most complicated and frequent situations, as in case of interventions to plants that are not fitted for them. Pierwszy całkowicie bezprzewodowy system, zasilany wyłącznie energią słoneczną Rozwiązania całkowicie bezprzewodowe gwarantują maksymalną elastyczność montażu, również tam, gdzie nie jest możliwe wykonanie okablowania. Ułatwia to zrealizowanie instalacji naprawdę na miarę! Rozwiązania bezprzewodowe umożliwią Ci wykonanie bezpiecznych instalacji w bardzo krótkim czasie, również w najtrudniejszych sytuacjach, takich jak instalacje w miejscach do tego zupełnie nie przygotowanych. Das erste komplett kabellose und durch die Sonnenenergie gespeiste System 7. Naked Sliding 400 Komplett kabellose Lösungen gewährleisten höchste Installationsflexibilität, auch dort wo eine Verkabelung nicht möglich ist. Eine maßgeschneiderte Lösung, die den Kundenanforderungen entspricht, ist nun sehr viel einfacher! Die kabellosen Lösungen ermöglichen eine sichere Installationen in kürzester Zeit, auch in schwierigen Situationen, wie Eingriffe in nicht vorgerüsteten Anlagen.

28 The Nice New Era Naked Sliding 400 The recessed automation 140 mm 140 mm The recessed automation Naked Sliding 400, the new recessed automation for sliding gates up to 400 kg and leaf up to 6 metres. Motor with built-in control unit. Automatyka zabudowana Nowy siłownik przeznaczony dla bram przesuwnych, do montażu wewnątrz słupka. Dla bram o ciężarze do 400 kg i długości do 6 m. Silnik z enkoderem. Wbudowana centrala. Die versteckt eingebaute Automatisierung Das neue Automatisierungssystem für Schiebetore, das in einer Säule installiert werden kann. Für Flügel bis zu 400 kg und einer Torlänge bis zu 6 m. Antrieb mit integrierter Steuerung.

29 Nice Review Era Photocell Solemyo Powered by sunlight Powered by sunlight Wireless photocell powered by built-in photovoltaic cells. Zasilane słońcem Fotokomórka z technologią bezprzewodową i zasilaniem z wbudowanego ogniwa słonecznego. Durch die Sonne betrieben! Kabellose Photozelle, betrieben und gespeist über ein integriertes Photovoltaik-Paneel.

30 The Nice New Era Era Light Solemyo Totally wireless flashing light 100% wireless flashing light Led courtesy light and flashing signal light, wireless technology, powered by built-in photovoltaic cells. High efficiency diffuser. Lampa ostrzegawcza 100% bezprzewodowa Światełko nocne i sygnalizująca lampa ostrzegawcza diodowa z technologią bezprzewodową i zasilaniem z wbudowanego ogniwa słonecznego. Z dyfuzorem o dużej skuteczności. 100% kabellose Blinkleuchte LED Blinklicht und Beleuchtung, kabellos, Speisung über integriertes Photovoltaik-Panel. Mit hoch wirksamem Diffusor.

31 Nice Review Era TCW Solemyo No connection, completely wireless, powered by sunlight No connection, completely wireless, powered by sunlight Wireless sensitive edge, models with photovoltaic cells and rechargeable battery or just battery power. Żadnych połączeń, całkowicie bezprzewodowe, zasilane energią słoneczną Bezprzewodowe listwy ochronne, wersje z zasilaniem fotoelektrycznym i doładowywanymi akumulatorami lub wyłącznie na baterie. Kein anschließen, komplett kabellos, durch die Sonnenenergie gespeist. Kabellose Schaltleisten, Ausführungen mit Photovoltaikspeisung und aufladbaren Batterien oder ausschließlich mit Batteriespeisung.

32 The Nice New Era The new fast,sturdy, cutting-edge and smart operators for a Nice Automation

33 Nice Review Hopp The new smart operator for swing gates The new smart operator for swing gates For swing gates with leaves up to 2 m, also for large pillars and lightweight structures, ideal for one leaf pedestrian gates. Electromechanical gear motor irreversible 24 Vdc with articulated arm and built-in control unit. Also available in practical kit solution. Nowy elegancki siłownik do bram skrzydłowych Przeznaczony do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m, również dla dużych słupków i delikatnej konstrukcji skrzydła. Motoreduktor elektromechaniczny samohamowny 24 Vps, z ramieniem przegubowym i wbudowaną centralą sterującą. Do dyspozycji również w praktycznych zestawach. Der neue intelligente Drehtorantrieb Für Drehtore mit Flügeln bis 2 Meter, auch für große Torpfosten und leichte Konstruktionen. Selbsthemmender elektromechanischer 24 Vdc Torantrieb mit Gelenkarm und integrierter Steuerung. Auch im praktischen Set erhältlich.

34 The Nice New Era Big-Metro The new installation elegant and discreet for large gates The new installation elegant and discreet for large gates The new underground installation for swing gates with leaves up to 5 m. Irreversible electromechanical gear motor 24 Vdc, with magnetic encoder. 2 externally chamfered foundation boxes with mechanical stop in opening, in stainless steel and with cataphoresis finish. Nowa elegancka i dyskretna automatyka dla dużych bram Nowa podziemna automatyka dla bram skrzydłowych, o długości skrzydła do 5 m. Samohamowny, elektromechaniczny motoreduktor 24 Vps z enkoderem magnetycznym. 2 tłoczone skrzynki fundamentowe z mechanicznym ogranicznikiem podczas otwierania, wykonane ze stali nierdzewnej z wykończeniem kataforetycznym. Die neue elegante und unaufdringliche Installation für große Tore Die neue unterirdische Installation für Drehtore mit Flügeln bis 5 Meter. Elektromechanischer selbsthemmender 24 Vdc-Torantrieb mit magnetischem Encoder. 2 gezogene Fundamentkästen mit mechanischem Endanschlag bei Öffnung, aus Edelstahl und mit Kataphoreseverarbeitung.

35 Nice Review Giro Practical and sturdy operator for balanced rolling doors Just one version with adaptors for shafts and spring boxes of different diameters. Spring box 200 / 220 / 240 mm, Shaft 76 / 60 / 48 mm Jedyna wersja wyposażona w zestawy adapterów przeznaczonych dla wałów i rur o różnych średnicach. Rura 200 / 220 / 240 mm, Wał 76 / 60 / 48 mm Die einzige Ausführung mit einem Adapterset für Wellen und Rollgitter mit verschiedenen Durchmessern Rollgitter 200 / 220 / 240 mm, Welle 76 / 60 / 48 mm Practical and Sturdy Operator for Rolling Shutters and Blinds For balanced rolling doors. Electromechanical gear motor with lifting force up to 150* and 180** kg or 300* and 360** kg. * for rolling doors with flange 240 mm ** for rolling doors with flange 200 mm Motoreduktor praktyczny i solidny do wyrównoważonych bram rolowanych Do wyrównoważonych bram rolowanych. Motoreduktor elektromechaniczny z siłą podnoszenia do 150* i 180** kg lub do 300* i 360** kg. * do bram rolowanych z kołnierzem 240 mm ** do bram rolowanych z kołnierzem 200 mm Praktischer und robuster Antrieb für ausgeglichene Rollgitter Für ausgeglichene Rollgitter. Elektromechanischer Getriebemotor mit Zugkraft bis 150* und 180** kg Oder bis 300* und 360** kg. * für Rollgitter mit 240 mm-flansch ** für Rollgitter mit 200 mm-flansch

36 The Nice New Era Era Star, Era Mat The New Era of blinds and shutters automation Plug'n Play No programming needed Smart Memo Testing transmitter The new Era Star and Era Mat Different and intuitive programming modes. Intelligent motors require no adjustment. Exclusive intelligent obstacle detection technology. Era Star MP Size M Ø 45 mm Tubular motor ideal for shutters, including smaller versions, with safety stops and anti-intrusion springs. Electronic limit switches and encoder-controlled movement. Designed for the professional. Installation Plug-and-Play: no programming needed to simplify the task to simplify the task of rolling shutter manufacturers and installers of large numbers of automation systems. Nowa Era silników rurowych Era Star i Era Mat: Proste i intuicyjne programowanie. Inteligentne silniki niewymagające żadnej regulacji. Wyjątkowa, inteligentna technologia wykrywania przeszkód. Era Star MP Rozmiar M Ø 45 mm Silnik rurowy idealny dla rolet, również o małych rozmiarach, z ogranicznikami zabezpieczającymi i sprężynami przeciwwłamaniowymi. Elektroniczny ogranicznik położenia i ruch nadzorowany przez enkoder. Zaprojektowane dla profesjonalistów. Montaż Plug-and-Play: nie wymaga programowania dla ułatwienia pracy producentów rolet oraz instalatorów montujących je w rozbudowanych systemach. Das neue Zeitalter der Rohrmotoren Era Star und Era Mat Einfache und intuitive Programmierung. Intelligente Antriebe, ohne jede Einstellung Exklusive Hinderniserkennungstechnologie. Era Star MP Größe M Ø 45 mm Rohrmotor, ideal auch für schmale Rollläden, zur Montage mit Stoppern und Sicherheitsfedern. Elektronischer Endschalter und Bewegungskontrolle über Encoder. Für den Fachmann entwickelt. Plug-and-Play-Installation: ohne Programmierung zur Vereinfachung der Arbeit der Rollladenhersteller.

37 Nice Review Normal < > High Normal < > High Start Friction (rust) Stop! Friction (ice) Stop (limit position) Exclusive intelligent obstacle detection technology Wyjątkowa technologia wykrywania przeszkód Exklusive Technologie zur intelligenten Hinderniserkennung Perfect movement Perfekcyjny ruch Perfekter Lauf Maximum precision, encoder technology Maksymalna precyzja, technologia enkodera Höchste Präzision, Encoder-Technologie Era Mat MP Ideal for shutters, including smaller versions, with safety stops and anti-intrusion springs. Built-in control unit and receiver. Electronic limit switches and encoder-controlled movement. Designed for the professional. Installation Plug-and-Play: no programming needed to simplify the task of rolling shutter manufacturers and installers of large numbers of automation systems. Exclusive Nice Smart-Memo function: testing transmitter. Era Mat MP Idealny dla rolet, również o małych rozmiarach, z ogranicznikami zabezpieczającymi i sprężynami przeciwwłamaniowymi. Wbudowana centrala sterująca i odbiornik. Elektroniczny ogranicznik położenia i ruch nadzorowany przez enkoder. Zaprojektowane dla profesjonalistów. Montaż Plug-and-Play: nie wymaga programowania dla ułatwienia pracy producentów rolet oraz instalatorów montujących je w rozbudowanych systemach. Wyłączna funkcja Nice Smart-Memo: nadajnik testujący. Era Mat MP Ideal auch für schmale Rollläden, zur Montage mit Stoppern und Sicherheitsfedern. Steuerung und Funkempfänger sind integriert. Stop! Mit elektronischem Endschalter und Bewegungskontrolle über Encoder. Für den Fachmann entwickelt. Plug-and-Play-Installation: ohne Programmierung zur Vereinfachung der Arbeit der Rollladenhersteller. Exklusive Funktion Nice Smart-Memo: Prüfsender.

38 The Nice New Era Era Video Screen Era Zero M Indoor special applications For multiformat screen Programming at the same time Jednoczesne programowanie Simultane Programmierung Era Mat MVS For projection screens and sun screens 3 versions: 5, 8, 15 Nm. Built-in control unit and receiver. Electronic limit switches and encoder-controlled movement. Programming at the same time: it s possible to program in parallel several motors. Era Mat MVS Dla ekranów projekcyjnych i rolet przeciwsłonecznych 3 wersje: 5, 8, 15 Nm. Wbudowana centrala sterująca i odbiornik: elektroniczny ogranicznik położenia i sterowanie ruchem z pomocą enkodera. Jednoczesne programowanie: ten sam krok programowania jest możliwy jednocześnie w kilku silnikach. Era Mat MVS Für Projektionswände und Solar Screen 3 Ausführungen: 5, 8, 15 Nm. Steuerung und Empfänger integriert, mit elektronischem Endschalter und Bewegungskontrolle über Encoder. Simultane Programmierung: Es ist möglich, denselben Programmierungsschritt parallel an mehreren Motoren vorzunehmen. Era Zero M Abolsute confort: compact and very silent Size M Ø 45 mm. For interiors applications (screens and blinds) and projection screen. Two versions with mechanical limit switch: 4 Nm / 25 Rpm, 8 Nm / 15 Rpm. Era Zero M Absolutny komfort: zwarty i bardzo cichy Rozmiar M Ø 45mm. Do zastosowań we wnętrzach (do rolet i ekranów projekcyjnych). Dwie wersje z mechanicznym ogranicznikiem położenia: 4 Nm / 25 obr/min, 8 Nm / 15 obr/min. Era Zero M Absoluter Komfort: Kompakt und äußerst geräuscharm Größe M Ø 45mm. Für die Anwendung in Innenbereichen (Blenden und Jalousien), und Projektionswände. Zwei Ausführungen mit mechanischem Endanschlag: 4 Nm / 25 Rpm, 8 Nm / 15 Rpm.

39 Nice Review Era Q For venetian blinds Tubular motors for venetian blinds 230 V - 50 Hz, available in 6, 10 and 20 Nm, double versions for profile open upward or downward. For the most comfortable installation: all the accessories are supplied, from the mounting brackets, drive coupling, rubber dumpers, supply cables to the adapter for safety button. Silnik rurowy przeznaczony do żaluzji 230 V - 50 Hz, dostępny w wersjach 6, 10 i 20 Nm, dwie wersje - dla kaset otwartych od góry lub od dołu. Wszystkie dostarczone akcesoria umożliwiają montaż jeszcze bardziej praktyczny: od uchwytów mocujących do gumek zapobiegających drganiom, przewodów, złączy dla wału i przedłużenia dla przycisku awaryjnego. Jalousienantrieb 230 V - 50 Hz, in 6, 10, 20 Nm erhältlich. Doppelte Ausführung für unten oder oben geöffnete Kästen. Für eine bequeme Installation sind alle Zubehörteile mit lieferbar: Befestigungsbügel, Anti-Vibrationsschutzgummis, Kabel, Verbindungen für Welle und Verlängerung für die Notfalltaste. Era S Small size, practical and silent Tubolar motor ideal for vertical awnings with mechanical limit switch Size S Ø 35 mm 4 versions: 3, 5, 6, 10 Nm Very silent: the speed in both direction (up-down) is more constant thanks to the new mechanical brake Easy fixing of head and the wheel and new motor support. Electrical connection: just three power supply wires thanks to the double insulation and no ground wire needed. Silnik rurowy idealny dla markiz pionowych, do montażu wewnątrz budynków, z mechanicznym ogranicznikiem położenia Rozmiar S Ø 35 mm 4 wersje: 3, 5, 6, 10 Nm Ruch płynny i cichy: nowy hamulec mechaniczny, lepiej stabilizuje prędkość podnoszenia i opuszczania. Łatwe przymocowanie głowicy i koła, nowy wspornik silnika. Przewód zasilania: trzyżyłowy, dzięki podwójnej izolacji. Nie wymaga zastosowania przewodu uziemiającego. Rohrmotor, ideal für Innenmarkisen mit mechanischem Endanschlag Größe S Ø 35 mm 4 Ausführungen: 3, 5, 6, 10 Nm Sehr leise, zuverlässig und ohne Bremsgeräusch. Leichte Befestigung des Kopfs und des Rads und der neuen Antriebshalterung. Nur drei Kabel dank der doppelten Isolierung. Es ist kein Erdkabel notwendig.

40 The Nice New Era The Nice Automatic Parking System

41 Nice Review The NicePark System Versatile, flexible and comprehensive The new Nice Parking System, for the automatic management of off-street car parks: is born already great! Designed to manage all the different requirements today necessary for professional management of: city parking areas, trade fair entrances, malls, hospitals, amusement parks, airports and stations, and all the other communities, small, medium or large parking areas. The System enables access, control of vehicular flows, automatic or manual collection of payments. Versatile and maximum flexibility in customization thanks to the modular components. Cutting-Edge Software: very easy to install, very easy to use and very easy to program. It provides safe, fast and simple management. Nowy Nice Parking System, wszechstronny, elastyczny i kompletny, umożliwiający automatyczne zarządzanie parkingami: wspaniały od urodzenia! Zaprojektowany do spełnienia różnych wymagań, które są niezbędne przy profesjonalnym zarządzaniu: miejskimi strefami parkingowymi, wjazdami na targi, do centrów handlowych, szpitali, parków rozrywki, na lotniska i stacje oraz do wszelkiego rodzaju innych obiektów i parkingów małych, średnich lub dużych. System umożliwia kontrolę wjazdów, identyfikację użytkownika, automatyczne lub ręczne pobieranie opłat. Wszechstronność i maksymalna elastyczność personalizacji dzięki modułowym komponentom systemu, umożliwiającym zaspokojenie każdego rodzaju wymogów. Awangardowe oprogramowanie: łatwy montaż, obsługa i programowanie. Umożliwia zarządzanie bezpieczne, łatwe i szybkie. Das neue Nice Parksystem Vielseitig, flexibel und komplett für die automatische Überwachung der Off-street-Parkplätze: Es wurde schon groß geboren! Entwickelt, um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, die heutzutage notwendig sind, um folgendes professionell zu überwachen: Stadtparkplätze, Messeingänge, Einkaufscenter, Krankenhäuser, Vergnügungsparks, Flughäfen und Bahnhöfe, sowie jede Art von kleinen, mittleren oder großen Gemeinschaften. Das System ermöglicht Zugangskontrollen, Identifikation der Nutzer, Integration der Zahlungssysteme mit automatischen oder manuellen Kassen. Vielseitig und höchst flexibel in der individuellen Gestaltung, dank der Bestandteile des modularen und abstufbaren Systems, je nach Bedarf. Fortschrittliche Software: Wirklich leicht zu installieren, anzuwenden und zu programmieren. Ermöglicht eine einfache, sichere und schnelle Verwaltung.

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX Index KNXCONTROL DIVUS OPTIMA ETS-IMPORT PDK KNXSERVER MINI KNX M-SERVER HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX X-SERVER KNXSUPERIO 04 05 06 07 08 10 12 14 Even when I m not at

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 00-950 WARSZAWA UL.

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE 2012/13 SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE ZABAWA-MAJSTERKOWANIE-NAUKA-UŻYTKOWANIE PLAY - CREATE LEARN - USE EKO-LOGICZNE upominki Eco-Logical GIFT IDEAS Słoneczne i drewniane modele oraz zestawy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

02 www.media-droid.com

02 www.media-droid.com 02 www.media-droid.com TABLE CONTENTS SPIS TREŚCI MICE MOUSEPADS KEYBOARDS GAME CONTROLLERS LAPTOP CASES NOTEBOOK PROTECTION SPEAKERS AUDIO HEADSETS & EARPHONES MULTIMEDIA MICROPHONES HD CAMERAS CAR CAMCORDERS

Bardziej szczegółowo

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player

PP15DAB. Instrukcja obsługi Owner's Manual. Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player Instrukcja obsługi Owner's Manual Przenośne radio DAB+/FM z Bluetooth/USB/SD Portable DAB+/FM Radio with Bluetooth/USB/SD player IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Important Safety Instructions Caution: To

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Temat: Technika bezprzewodowa

Temat: Technika bezprzewodowa Temat: Technika bezprzewodowa i nadzór str. 6 13 2007 Wkładki mikrofonowe, str. 5 BenQ nowy dostawca, str. 11 Mierniki cęgowe, str. 15 Programatory, str. 18 ELFA Polska: 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. Ericsson-LG jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416

User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA4416 User s manual (short) NDR-BA2208-II NDR-BB2208 NDR-BA2416 NDR-BA4104-II NDR-BB4104 NDR-BA4208 NDR-BA2208-II, NDR-BB2208,NDR-BA2416, NDR-BA4104-II, NDR-BB4104, NDR-BA4208 and User s manual (short) ver.1.3

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów ... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów Wersja 2015 Edycja 2 WYLER AG Inclination measuring systems Systemy pomiaru pochylenia Im Hölderli 13, CH - 8405 WINTERTHUR

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo