Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce"

Transkrypt

1 Agata Gniadkowska-Szymańska * Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Wstęp Nie jest tajemnicą dla inwestora, że czasy na rynku zmieniają się szybciej niż w otaczającej rzeczywistości. Kto nie jest w stanie nadążyć za rynkiem, prędzej czy później przekona się, że rynek nie żartuje, a jego prawa dotyczą wszystkich uczestników bez wyjątku. Dlatego stare "Trend is your friend" (Trend jest twoim przyjacielem) brzmi często dwuznacznie w dzisiejszych czasach. Statystyki dowodzą, że już ponad 2/3 aktywności rynku to trendy horyzontalne [http://bossa.pl, dostęp dnia ], a tradycyjne metody inwestowania giełdowego "buy and hold" (kup i trzymaj) przechodzą poważny kryzys [Hull, White, 1987], [Taylor, Xu, 1994], [Heynen, 1994]. A skoro trend nie zawsze jest przyjacielem inwestora to czas najwyższy rozejrzeć się za nowym sposobem inwestowania [Muck, 2006, s ]. Dlatego w tym artykule chciałabym zająć się zastosowaniem wybranych strategii opcyjnych na rynku polskim. Jest to bardzo interesujące i słabo zbadane zagadnienie na naszym rynku opcji. Opcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych [www.gpw.pl, dostęp dnia ] oraz na Warszawskiej Giełdzie Towarowej [www.wgt.com.pl, dostęp dnia ]. Jednak polski rynek opcji jest rynkiem jeszcze dość słabo rozwiniętym i mało płynnym, co może powodować pewne trudności z pozyskaniem odpowiednich danych. Jednak zaangażowanie inwestorów na rynku instrumentów pochodnych rośnie [Grossman, Sanford, 1988, s ]. Coraz większe jest także zainteresowanie inwestorów zagranicznych instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW. W swoim artykule na przykładzie dwóch wybranych strategii opcyjnych chciałabym pokazać, czy opłacalne jest inwestowanie według nich. Do analizy zostanie wykorzystany gotowy arkusz do symulacji * Mgr, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

2 140 Agata Gniadkowska-Szymańska opcyjnych strategii inwestycyjnych przygotowany przez GPW, na podstawie którego zostanie oceniona strategia. Specjaliści działają na rynku opcji wykorzystując różne strategie inwestowania w te instrumenty, jednak różni uczestnicy rynku kierują się różnymi celami strategicznymi i dlatego nie istnieje optymalna pozycja opcyjna, zadowalająca wszystkich. Dlatego chciałabym sprawdzić, czy zastosowanie wybranych strategii opcyjnych pozwoli inwestorowi zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zmianami kursów akcji lub wartości indeksu. Biorąc pod uwagę dość niską płynność polskiego rynku opcji, stosowanie strategii inwestycyjnych wymaga dużej cierpliwości lub może stanowić tylko sposób na zabezpieczenie swoich interesów przez inwestora. Chciałabym pokazać także, iż polski rynek opcji stwarza możliwości do stosowania różnych strategii i zarabiania zarówno na wzrostach jak i na spadkach kursów instrumentów finansowych. 1. Możliwość zastosowania wybranych strategii na polskim rynku opcji i ich skuteczności Wraz z rozwojem instrumentów finansowych stosowanych na rozwiniętych rynkach, inwestorzy rozszerzali swoje możliwości dzięki stosowaniu różnych strategii. [Whaley, 2000, s ]. Należy jednak pamiętać, że nawet doświadczeni gracze czasem ponoszą starty inwestując z zastosowaniem danych strategii. Polski rynek kapitałowy jest dość młodym rynkiem i nie wszystkie instrumenty inżynierii finansowej mogą być wykorzystane ze względu na ich znikomą płynność Metoda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wychodząc naprzeciw inwestorom stworzyła arkusze programu MS EXCEL do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures). Arkusze te są dostępne na oficjalniej stronie GPW [www.gpw.pl, dostęp dnia ] i gotowe do pobrania na swój osobisty komputer. Arkusz umożliwia symulację strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji oraz kontraktów terminowych (zwanych w instrukcji oraz w arkuszu futures). Można symulować strategie inwestycyjne złożone maksymalnie z 4 instrumentów (futures lub opcji), jednak opartych na tym samym instrumencie bazowym (można np. symulować strategie złożone z różnych serii futures na WIG20 oraz opcji na WIG20). Arkusz umożliwia utworzenie strategii, których składowe: wygasają w terminie ich wygaśnięcia,

3 Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce 141 są zamykane przed terminem wygaśnięcia, część jest zamykana w terminie wygaśnięcia, a część przed terminem wygaśnięcia. Arkusz nie zawiera gotowych strategii, jest narzędziem uniwersalnym umożliwiającym zbudowanie każdej strategii spełniającej określone założenia. Arkusze te występują w dwóch formach: uproszczonej dzięki której możemy tylko przeprowadzić symulację strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji oraz kontraktów terminowych (futures); rozbudowanej w której możemy, oprócz przeprowadzenia prostej symulacji, wykonać dodatkowo złożoną analizę scenariuszy. Funkcja podstawowa arkusza umożliwia konstrukcję dwóch dowolnych strategii inwestycyjnych oraz analizę ich opłacalności dla różnych (założonych przez użytkownika) wartości instrumentu bazowego (np. indeksu WIG20). Wyniki każdej strategii (potencjalne zyski i straty) prezentowane są liczbowo oraz w postaci rysunków (na rysunkach prezentowana jest nie tylko linia otrzymanej strategii, ale również jej składowych). Podstawowa funkcja arkusza umożliwia przeanalizowanie opłacalności poszczególnych strategii. Dzięki temu, że możemy jednocześnie zbudować dwie różne strategie, mamy możliwość łatwego porównania ich wyników ze sobą (możemy szybko sprawdzić, która z nich spełnia nasze oczekiwania). Dzięki funkcji dodatkowej można np. przeprowadzić symulację zachowania się wybranej strategii w efekcie zmiany różnych czynników (nie tylko zmiany wartości instrumentu bazowego). Przykładowo można sprawdzić, jak zachowa się strategia w wyniku upływu czasu do terminu wygaśnięcia lub zmiany zmienności instrumentu bazowego. W jednej symulacji można wygenerować maksymalnie 10 różnych scenariuszy *www.pochodne.gpw.pl, dostęp dnia ]. Arkusze programu EXCEL pozwalające na przeprowadzenie takiej symulacji wydają się dość proste w obsłudze i możliwe do wykorzystania przez przeciętnego inwestora giełdowego, dlatego postanowiłam posłużyć się nimi przy badaniu wybranych strategii opcyjnych Wybór strategii i zebranie danych Polski rynek opcji jest rozwijającym się rynkiem, dlatego często instrumenty finansowe, takie jak opcje lub kontrakty terminowe, nie posiadają dużej płynności. Dodatkowo zakup i sprzedaż kontraktów ter-

4 142 Agata Gniadkowska-Szymańska minowych jest związany z dużym ryzykiem. Na polskiej giełdzie notowane są opcje na indeks WIG20, zarówno opcje kupna jak i sprzedaży. Największą płynność mają opcje z krótkim terminem do wygaśnięcia. Natomiast opcje o długim terminie wygaśnięcia cechują się brakiem płynności. Inwestorzy zazwyczaj spekulują wykorzystując kontrakty terminowe, dlatego rynek ten jest płynny tylko w okresie bliskiego wygaśnięciu danej serii opcji lub innych kontraktów. Przykładowe symulacje oparte zostały na dwóch strategiach: spread motyla i spread byka. Dodatkowo w celach porównawczych przeprowadzona została symulacja z wykorzystaniem strategii spreadu niedźwiedzia. Strategie te są dość proste w budowie, a wyniki umożliwiają łatwe podjęcie decyzji inwestycyjnych. Jedną z najbardziej znanych i popularnych strategii inwestycyjnych na rynkach opcji jest spread byka. Strategię tę można stosować przy wykorzystaniu opcji na WIG20. Umożliwia zarabianie na wzroście wartości instrumentu bazowego. Strategię tworzy się przy wykorzystaniu dwóch opcji kupna na ten sam instrument bazowy z tym samym terminem do wygaśnięcia, jednak z różnym kursem wykonania. Jedną serię opcji kupujemy, a drugą wystawiamy, należy jednak pamiętać, aby kupić i wystawić opcje w tej samej ilości. Z parytetu opcji kupna-sprzedaży wynika, że cena płacona przez inwestora jest wyższa niż zapłata za wystawiany przez niego instrument pochodny. Początkowo ponosi więc on stratę na takim zagraniu. Spread byka może też polegać na zakupie opcji sprzedaży o niższej cenie wykonania oraz wystawieniu opcji sprzedaży o wyższej cenie wykonania. W przeciwieństwie do strategii wykorzystującej opcje kupna jest w tym przypadku dodatni przepływ pieniężny w chwili rozpoczęcia strategii. Jednak maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia przy strategii wykorzystującej opcje sprzedaży jest niższy niż z podobnej strategii wykorzystującej opcje kupna [Kulatilaka, Perotti, 1997]. Z utworzeniem strategii związany jest koszt początkowy, który jest równy różnicy pomiędzy premią zapłaconą za opcje kupione, a premią otrzymaną za opcje wystawione. Strategię tę charakteryzuje jednak ograniczenie maksymalnego zysku. Jeżeli wzrost wartości instrumentu bazowego będzie większy niż zakładaliśmy wówczas strategia przyniesie stały zysk niezależnie od tego jak duże wzrosty nastąpią [Hull, 1999, s ]. Rysunki 1 i 2 przedstawiają kształtowanie się zyskowności z danej inwestycji przy wykorzystaniu tej strategii.

5 Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce 143 Rysunek 1. Spread byka wykorzystujący opcje kupna Zysk/ strata X2 S X1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Hull, 1999, s. 255]. Rysunek 2. Spread byka wykorzystujący opcje sprzedaży Zysk/ strata X2 S X1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Hull, 1999, s. 255]. Zysk z każdej z dwóch pozycji jest zaznaczony cienką linią. Zysk wynikający z całej strategii zaznaczono linia pogrubioną, jest on sumą zysków częściowych. Inwestorzy stosujący spread byka liczą na wzrost kursów akcji, natomiast w przypadku spreadu niedźwiedzia inwestorzy spodziewają się spadku kursów akcji. Spread niedźwiedzia jest strategią, tak jak w przypadku poprzedniej strategii, którą można tworzyć przy wykorzystaniu opcji na WIG20. Umożliwia zarabianie na spadku wartości instrumentu bazowego. Strategię tworzy się przy wykorzystaniu dwóch opcji sprzedaży na ten sam instrument bazowy z tym samym terminem do wygaśnięcia, jednak różnym kursem wykonania. Jedną serię kupujemy,

6 144 Agata Gniadkowska-Szymańska a drugą wystawiamy, należy jednak pamiętać, aby kupić i wystawić opcje w tej samej ilości. Inwestor kupuje opcję sprzedaży o wyższej cenie wykonania i wystawia opcje sprzedaży o cenie niższej [Schwartz i inni, 2001]. Podobnie jak w przypadku spreadu byka, oprócz opcji sprzedaży można zastosować także opcje kupna. Jednak w tym przypadku cena wykonania opcji kupionej jest wyższa niż cena wykonania opcji sprzedanej. Z utworzeniem strategii także związany jest koszt początkowy, który jest równy różnicy pomiędzy premią zapłaconą za opcje kupione, a premią otrzymaną za opcje wystawione. Strategię tę charakteryzuje jednak ograniczenie maksymalnego zysku. Jeżeli spadek wartości instrumentu bazowego będzie większy niż zakładaliśmy, wówczas strategia będzie notowała stały zysk niezależnie od tego jak duże spadki nastąpią [Hull, 1999, s ]. Rysunki 3 i 4 przedstawiają kształtowanie się zyskowności z danej inwestycji przy wykorzystaniu tej strategii. Rysunek 3. Spread niedźwiedzia wykorzystujący opcje kupna Zysk/ strata X2 X1 S Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Hull, 1999, s. 257].

7 Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce 145 Rysunek 4. Spread niedźwiedzia wykorzystujący opcje sprzedaży Zysk/ strata X2 S X1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Hull, 1999, s. 257]. Zysk z każdej z dwóch pozycji jest zaznaczony cienką linią. Zysk wynikający z całej strategii zaznaczono linią pogrubioną, jest on sumą zysków częściowych. Jedną z opcyjnych strategii inwestycyjnych jest także spread motyla. Wyróżniamy dwa rodzaje strategii motyla w zależności od przewidywań co do zmian ceny instrumentu podstawowego. Strategia ta polega na otwarciu pozycji w opcjach o trzech różnych cenach wykonania. Tak jak w innych strategiach, spread motyla można budować wykorzystując zarówno opcje kupna jak i opcje sprzedaży. Może być ona stosowana poprzez wykorzystanie opcji na WIG20. Strategia ta opiera się na kupnie opcji kupna o niskiej cenie wykonania oraz kupnie opcji kupna o relatywnie wysokiej cenie wykonania. Trzecim elementem całej strategii jest sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie wykonania równej średniej z cen wykonania dwóch poprzednio zakupionych opcji. [Zalewski, 2001]. Rysunki 5 i 6 przedstawiają kształtowanie się zyskowności z danej inwestycji przy wykorzystaniu tej strategii.

8 146 Agata Gniadkowska-Szymańska Rysunek 5. Spread motyla wykorzystujący opcje kupna Zysk/ strata X3 X1 S X2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Hull, 1999, s. 259]. Rysunek 6. Spread motyla wykorzystujący opcje sprzedaży Zysk/ strata X2 X1 X3 S Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Hull, 1999, s. 259]. Zysk z każdej z dwóch pozycji jest zaznaczony cienką linią. Zysk wynikający z całej strategii zaznaczono linią pogrubioną i jest on sumą zysków częściowych. Do przeprowadzenia symulacji zostały wykorzystane opcje notowane na GPW. W strategii spread motyla wykorzystano opcje: 1) OW20R9100 opcja sprzedaży na indeks WIG20, wygasająca w 19 czerwca 2009, z kursem wykonania 1000 pkt. indeksowych; 2) OW20R9190 opcja sprzedaży na indeks WIG20, wygasająca w 19 czerwca 2009, z kursem wykonania 1900 pkt. indeksowych;

9 Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce 147 3) OW20R9140 opcja sprzedaży na indeks WIG20, wygasająca w 19 czerwca 2009, z kursem wykonania 1400 pkt. indeksowych. Natomiast w strategii spread byka opcje: 1) OW20R9110 opcja sprzedaży na indeks WIG20, wygasająca w 19 czerwca 2009, z kursem wykonania 1100 pkt. indeksowych; 2) OW20R9130 opcja sprzedaży na indeks WIG20, wygasająca w 19 czerwca 2009, z kursem wykonania 1300 pkt. indeksowych. W dodatkowo przeprowadzonej symulacji z wykorzystaniem strategii spread niedźwiedzia wykorzystano opcje: 1) OW20R9150 opcja sprzedaży na indeks WIG20, wygasająca w 19 czerwca 2009, z kursem wykonania 1500 pkt. indeksowych; 2) OW20R9100 opcja sprzedaży na indeks WIG20, wygasająca w 19 czerwca 2009, z kursem wykonania 1000 pkt. indeksowych. Wszystkie wykorzystane do analizy dane pochodziły ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [www.gpw.pl, dostęp dnia Opis badania Strategie spread byka i spread motyla zostały przeprowadzone w dwóch wariantach: nabyte lub wystawione opcje zostają zrealizowane przed dniem ich wygaśnięcia przyjęta w analizie data to 30 kwietnia 2009 r., nabyte lub wystawione opcje pozostają w naszych rękach do dnia wygaśnięcia, czyli do 19 czerwca 2009 r. Wszystkie symulacje zostały przeprowadzone w dwóch etapach: najpierw dla pierwszego, a potem dla drugiego wariantu. Do obliczeń został przyjęty: średni kurs WIG20 na poziomie 2100 pkt. indeksowych 1, zmienność o 100 pkt. indeksowych 2, stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określająca minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych [www.nbp.pl, dostęp dnia Przy kalkulacji zysków i strat w sytuacji, gdy pozycja w instrumencie jest zamykana przed terminem wygaśnięcia, wyznaczana jest wartość teoretyczna danego instrumentu na dzień zamknięcia pozycji. Wartość rynkowa instrumentu może się różnić od wyceny teoretycznej, co 1 Średni roczny kurs indeksu WIG20. 2 Średnia zamienność indeksu WIG20 podczas jednej sesji giełdowej podawana w punktach indeksowych.

10 148 Agata Gniadkowska-Szymańska oznacza, że zyski lub straty, jakie zrealizujemy mogą się różnić od wyników kalkulacji poniższego arkusza. Jednocześnie należy zauważyć, że wycena teoretyczna jest prowadzona na podstawie parametrów podanych przez użytkownika, a zatem dokładność wyników będzie przede wszystkim uzależniona od trafności prognoz inwestora co do niektórych parametrów przyjętych do wyceny. Dodatkowo została przeprowadzona symulacja z wykorzystaniem strategii spread niedźwiedzia. Symulacja miała na celu pokazanie jak zmienia się zysk/straty inwestora przy zmianie jednego z parametrów z zachowaniem zasady ceteris paribus. Zostało zaprezentowane 5 możliwych scenariuszy tej strategii: 1) podstawowy: kupujemy 10 opcji OW20R9150 i sprzedajemy 10 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, także została przyjęta na poziomie 4%; 2) kupujemy 10 opcji OW20R9150 i sprzedajemy 10 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 30 maja 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, także została przyjęta na poziomie 4%; 3) kupujemy 10 opcji OW20R9150 i sprzedajemy 10 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 19 czerwca 2009r. (w dniu wygaśnięcia), przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, także została przyjęta na poziomie 4%; 4) kupujemy 50 opcji OW20R9150 i sprzedajemy 50 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, także została przyjęta na poziomie 4%; 5) kupujemy 50 opcji OW20R9150 i sprzedajemy 50 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procen-

11 ZYSK / STRATA Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce 149 towa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, także została przyjęta na poziomie 5% Wnioski Przeprowadzone obliczenia pokazują, iż w przypadku polskiego rynku opcji także można zastosować strategie wykorzystujące opcje. Trzeba jednak pamiętać, że polski rynek opcyjny jest stosunkowo mało płynnym rynkiem i dlatego na wykorzystanie opcji mogą pozwolić sobie głównie doświadczeni gracze giełdowi. Na podstawie przeprowadzonych symulacji ciężko jest jednoznacznie powiedzieć o wyższości jednej strategii inwestycyjnej nad inną. Zawsze trzeba brać pod uwagę jakie są nastroje inwestorów i przewidywanie analityków w danym okresie. W zależności od przewidywania spadków lub wzrostów kursów instrumentów finansowych należy wybrać odpowiednią dla siebie strategię. Spread motyla wykorzystujący opcje na WIG 20, wygasające w dniu 19 czerwca 2009 r., polega na kupnie 10 opcji sprzedaży o cenie wykonania 1000 pkt. indeksowych oraz kupnie 10 opcji sprzedaży o cenie wykonania 1900 pkt. indeksowych, trzecim elementem całej strategii jest sprzedaż 20 opcji sprzedaży o cenie wykonania równej 1400 pkt. indeksowych. Opcje te zostały zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r. Rysunek 7 prezentuje wyniki uzyskane przez zastosowanie tej strategii. Rysunek 7. Strategia spread motyla z wykorzystaniem opcji na WIG20 notowanych na GPW zrealizowane w dniu r OPT 10 LONG PUT 1000 OPT 10 LONG PUT 1900 OPT 20 SHORT PUT 1400 STRATEGIA NR Źródło: Opracowanie własne. WARTOŚĆ INSTRUMENTU BAZOWEGO

12 ZYSK / STRATA 150 Agata Gniadkowska-Szymańska Jak łatwo można zauważyć, najlepsza dla inwestora jest sytuacja, gdy indeks WIG 20 osiąga poziom 1400 pkt. indeksowych. Wtedy osiągany jest maksymalny zysk z zastosowania strategii spread motyla. W przypadku spadku wartości indeksu do wielkości 1000 pkt. indeksowych lub wzrostu indeksu do 1700 pkt. indeksowych inwestor ponosi stratę stosując tę strategię. Spread byka wykorzystujący opcje na WIG 20 wygasające 19 czerwca 2009 r. może też polegać na zakupie 10 opcji sprzedaży o cenie wykonania 1100 pkt. indeksowych oraz wystawieniu 10 opcji sprzedaży o cenie wykonania 1300 pkt. indeksowych. Opcje te zostały zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r. Rysunek 8 prezentuje wyniki uzyskane przez zastosowanie tej strategii. Rysunek 8. Strategia spread byka z wykorzystaniem opcji na WIG20 notowanych na GPW zrealizowane w dniu r OPT 10 LONG PUT 1100 OPT 10 SHORT PUT 1200 STRATEGIA NR Źródło: Opracowanie własne. WARTOŚĆ INSTRUMENTU BAZOWEGO Jak łatwo można zauważyć najlepsza dla inwestora jest sytuacja, gdy indeks WIG 20 przekroczy poziom 1300 pkt. indeksowych. Wtedy osiągany jest stały zysk z zastosowania strategii spread byka. W przypadku spadku wartości indeksu poniżej 1300 pkt. indeksowych inwestor ponosi stratę stosując tę strategię. Wyniki uzyskane w przypadku wariantu, gdy nabyte lub wystawione opcje pozostają w naszych rękach do dnia wygaśnięcia, czyli do

13 Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce czerwca 2009 r. w przypadku obu strategii były identyczne jak w pierwszym wariancie. Dodatkowo została przeprowadzona symulacja pokazująca jak kształtuje się strategia spread niedźwiedzia w przypadku zmiany warunków otoczenia. Do stworzenia tej strategii zostały użyte opcje na WIG 20 wygasające w dniu 19 czerwca 2009 r. Zostało zaproponowane pięć przykładowych scenariuszy uwzględniających preferencje inwestora oraz zmiany mogące zajść w otoczeniu gospodarczym. Pierwszy podstawowy scenariusz zakładał zakup 10 opcji OW20R9150 oraz sprzedaż 10 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych także została przyjęta na poziomie 4%. Drugi scenariusz zakładał kupno 10 opcji OW20R9150 i sprzedaż 10 opcji OW20R9100. Opcje zostały zrealizowane w dniu 30 maja 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych także została przyjęta na poziomie 4%. W trzecim scenariuszu kupiono 10 opcji OW20R9150 i sprzedano 10 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 19 czerwca 2009 r. (w dniu wygaśnięcia), przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych także została przyjęta na poziomie 4%. W czwartym scenariuszu kupujemy 50 opcji OW20R9150 i sprzedajemy 50 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, także została przyjęta na poziomie 4%. Ostatni, piąty scenariusz, zakładał kupno 50 opcji OW20R9150 i sprzedaż 50 opcji OW20R9100, opcje zostają zrealizowane w dniu 30 kwietnia 2009 r., przyjęta zmienność instrumentu bazowego to 4% i prognoza stopa procentowa wolna od ryzyka równa stopie określającej minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych, także została przyjęta na poziomie 5%. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na rysunku 9.

14 ZYSK / STRATA 152 Agata Gniadkowska-Szymańska Rysunek 9. Strategia spread niedźwiedzia analiza scenariuszy NIEDZWIEDZ_1 NIEDZWIEDZ_3 NIEDZWIEDZ_2 NIEDZWIEDZ_4 NIEDZWIEDZ_ Źródło: Opracowanie własne. WARTOŚĆ INSTRUMENTU BAZOWEGO Jak łatwo można zauważyć, najlepsza dla inwestora jest sytuacja, gdy indeks WIG 20 nie przekroczy poziomu 1400 pkt. indeksowych. Wtedy osiągany jest stały zysk z zastosowania strategii spreadu niedźwiedzia. W przypadku wzrostu wartości indeksu powyżej 1400 pkt. indeksowych inwestor ponosi stratę stosując tę strategię. Takie wyniki powtórzyły się przy każdym zastosowanym scenariuszu. Dlatego niezależnie od zmian jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym i od preferencji inwestora korzystanie ze strategii spread niedźwiedzia jest korzystne w przypadku przewidywania spadku kursów instrumentu bazowego. Zakończenie Amerykański rynek opcji podłamał się po wypowiedzi Alana Greenspana, że kryzys finansowy jeszcze nie minął. Ponadto została obniżona wiarygodność kredytowa Wielkiej Brytanii przez agencje ratingową Standard&Poor s Services. Takie niepokojące informacje dochodzą do nas z zagranicy. Kryzys finansowy zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych zatacza coraz szersze kręgi. Dlatego inwestorzy szukają nowych sposobów inwestowania i zabezpieczenia swoich interesów. Wolą lokować swoje pieniądze na rynkach, gdzie kryzys jest najmniej odczuwalny. Polski rynek finansowy stał się atrakcyjny dla inwestorów giełdowych, ponieważ

15 Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce 153 gospodarka Polski dość dobrze radzi sobie w trudnych czasach jakie nastały na świecie. Polski rynek opcji stwarza inwestorom możliwość nie tylko do zabezpieczenia swoich interesów, ale także do osiągania dość dużych zysków poprzez spekulację. Podsumowując przeprowadzone obliczenia oraz obserwacje, można stwierdzić, że nawet na tak młodym rynku można inwestować wykorzystując strategię opcyjnie. Oczywiście wszystko zawsze zależy od indywidualnych preferencji każdego inwestora. Na podstawie przeprowadzonych symulacji ciężko jest jednoznacznie powiedzieć o wyższości jednej strategii inwestycyjnej nad inną. Zawsze trzeba brać pod uwagę to, jakie są nastroje inwestorów i przewidywanie analityków w danym okresie. W zależności od przewidywania spadków lub wzrostów kursów instrumentów finansowych należy wybrać odpowiednią dla siebie strategię. Literatura 1. Chakravarty S., Gulen H., Mayhew S. (2004), Informed Trading in Stock and Option Markets, Journal of Finance Vol Cohen G. (2005), The Bible of options strategies. The definitive guide for practical trading strategies, FT Prentice Hall. 3. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 4. Francesca Taylor F. (2000), Rynki i opcje walutowe: rozwój, struktura, transakcje, Oficyna Ekonomiczna: Dom Wydawniczy ABC, Kraków. 5. Grossman, Sanford J. (1988), An analysis of the implications for stock and futures: Price volatility of program trading and dynamic hedging strategies, Journal of Business Vol Heynen R. (1994), An empirical investigation of observed smile patterns, The Review of Futures Markets Vol Hull J, White A. (1987), The pricing of options on assets with stochastic volatilities, Journal of Finance Vol Hull J. (1999), Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa. 9. Instrumenty pochodne, Arkusz do symulacji strategii inwestycyjnych instrukcja obsługi, wersja 1, =narzedzia, dostęp dnia

16 154 Agata Gniadkowska-Szymańska 10. Kontrakty terminowe, dostęp dnia Kulatilaka N., Perotti E. (1997), Strategic growth options, University of Amsterdam and CEPR, Working Paper. 12. Mayhew S. (2002), Competition, Market Structure, and Bid-Ask Spreads in Stock Option Markets, Journal of Finance Vol Muck M. (2006), The Pricing of Exchange-Traded Certificates and OTC Derivatives in Germany, The Journal of Derivatives, Fall 2006, Vol Narzędzia i wskaźniki, 136&i=/papierywartosciowe/pochodne/opcje/total/opcje_narzedzia &sky=1, dostęp dnia Pandher G. (2003), Valuation of Stock Option Grants Under Multiple Severance Risks., Journal of Derivatives, Vol Stopy procentowe NBP, dostęp dnia Taylor S., Xu X. (1994), The magnitude of implied volatility smiles: theory and empirical evidence for Exchange rates, The Review of Futures Markets Vol Twój przyjaciel na ciężkie (beztrendowe) czasy, opcje/kurs/budowa/#k.marczak, dostęp dnia Węcławski J., Karpuś P. (2005) (red.), Rynek finansowy: szanse i zagrożenia rozwoju. T. 1, Instrumenty i strategie rynku finansowego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 20. Whaley R. (2000), The Investor Fear Gauge, The Journal of Portfolio Management Vol Wyniki sesji kontraktów terminowych, option=com_wrapper&view=wrapper&itemid=102, dostęp dnia Ziębiec J. (2005), Instrumenty pochodne na polskiej giełdzie, opcje na akcje na GPW, Nasz Rynek Kapitałowy nr 10. Streszczenie Na przykładzie dwóch wybranych strategii opcyjnych w tym artykule chciałam pokazać, czy inwestowanie według tych strategii jest opłacalne. Do analizy został wykorzystany gotowy arkusz do symulacji opcyjnych strategii inwestycyjnych przygotowany przez GPW, na podstawie którego została oceniona strategia.

17 Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce 155 Słowa kluczowe strategie opcyjnie, rynek instrumentów pochodnych, opcje The use of different investment strategies on options market in Poland (Summary) In paper I present the results of research concerning relations different investment strategies on options market in on the Warsaw Stock Exchange (WSE). For the analysis were used to simulate the sheet option investment strategies prepared by the Stock Exchange on which the strategy was assessed. Keywords option strategies, derivatives market, options

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji. 1.1. Wstęp. 1.2. Prawa i zobowiązania stron Strategie opcyjne 1. Wprowadzenie do opcji 1.1. Wstęp Opcja jest jednym z najbardziej znanych i szeroko rozpowszechnionych instrumentów pochodnych, tzn. instrumentów finansowych, których wartość zależy

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec Wprowadzenie do rynku opcji Marek Suchowolec Plan Bibliografia Historia opcji Definicja opcji Porównanie opcji do polisy ubezpieczeniowej Rodzaje opcji Animatorzy opcji Depozyty zabezpieczające Warranty

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Krzysztof Mejszutowicz Dział Instrumentów Finansowych Dlaczego krótka sprzedaż jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008 Opcje giełdowe na indeks rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 28 Prowadzący: Marcin Górniewicz Departament Rynków Finansowych BRE Bank Część I ANIMACJA RYNKU OPCJI NA INDEKS Rynek opcji

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część IX Hedging Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Zadanie Domowe Z jakim oprocentowaniem (w skali roku) możemy zaciągnąć pożyczkę w wysokości 10,000 PLN na trzy miesiące, do 18 września (3

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Królik-Kołtunik Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Katarzyna Królik-Kołtunik Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Katarzyna Królik-Kołtunik Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 46/4,

Bardziej szczegółowo

Część X opcje indeksowe. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część X opcje indeksowe. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część X opcje indeksowe Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Agenda 1. Co to jest indeks? 2. Obliczanie indeksu 3. Kontrakty indeksowe 4. Opcje indeksowe 5. Syntetyki Co to jest indeks? Indeks

Bardziej szczegółowo

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * *

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Instrukcja obsługi Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ

Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Marcin Bartkowiak Krzysztof Echaust INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIE DO INŻYNIERII FINANSOWEJ Spis treści Przedmowa... 7 1. Rynek instrumentów pochodnych... 9 1.1. Instrumenty pochodne... 9 1.2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Opcje walutowe Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Praktyczne zastosowanie opcji Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Uniwersytet Warszawski, 8 grudnia 2006 r. www.xtb.pl 1 Przykład

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo