INWESTOWANIE W AKTYWA RZECZOWE I FINANSOWE. Redaktor naukowy. Krzysztof Marcinek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTOWANIE W AKTYWA RZECZOWE I FINANSOWE. Redaktor naukowy. Krzysztof Marcinek"

Transkrypt

1 INWESTOWANIE W AKTYWA RZECZOWE I FINANSOWE Redaktor naukowy Krzysztof Marcinek Katowice 2013

2 SPIS TRESCI Wstçp 11 I INNOWACJE NA RYNKU NIERUCHOMOSCI 13 Stanislaw Belniak, Micha! Gtuszak, Maigorzata Ziçba UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE INWESTOWANIA W BUDYNKI ZRÓWNOWAZONE 13 Summary 26 Halina Menzel, Katarzyna Smietana, Anna Maszczyk ATRAKCYJNOSC INWESTYCYJNAINSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RYNKU NIERUCHOMOSCI W WARUNKACH KRYZYSU 28 Summary 44 Magdalena Zalçczna ZASTOSOWANIE PRIVATE FINANCE INITIATIVE NA RYNKU MIESZKANIOWYM W WIELKIEJ BRYTANIIA MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA TEGO INSTRUMENTU W POLSCE 45 Summary 57 Rafai Wolski, Magdalena Zatçczna STRATEGIE INWESTYCYJNE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH NARYNKACH NIERUCHOMOSCI 58 Summary 68 Anna Mazurczak WPLYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA DZIALALNOSC FUNDUSZY NIERUCHOMOSCI TYPU REIT W USA 69 Summary 81 Ewelina Nawrocka ANALIZAI OCENA JAKOSCI KRAJOWYCH ZASOBÓW INFORMACJI O NIERUCHOMOSCIACH WASPEKCIE ICH WYKORZYSTANIA DO OPRACOWANIAINDEKSU CEN 82 Summary 96

3 Marek Uryniak WYBRANE ASPEKTY OCENY EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI INWESTYCJI W NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNE Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZOWYCH 97 Summary 107 Elzbieta Zagórska WOJEWÓDZKIE BAZY DANYCH O TERENACH POPRZEMYSLOWYCH I ZDEGRADOWANYCH JAKO PRZYKLAD PODEJMOWANYCH DZIALAN W DZIEDZINIE REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSLOWYCH I ZDEGRADOWANYCH 108 Summary 121 Tomasz Bolek PRZYCZYNEK DOANALIZY STANU POPRZEMYSLOWYCH NIERUCHOMOSCI ZABYTKOWYCH 122 Summary 136 Marcin Tomecki BARI ERY ZASTOSOWANIA METODY PROJECT FINANCE W FINANSOWANIU NIERUCHOMOSCI MIESZKANIOWYCH NA WYNAJEM W SWIETLE OBOWI/\ZUJ/\CEGO W POLSCE STANU PRAWN EGO 137 Summary 149 II UWARUNKOWANIA DZIALALNOSCIINWESTYCYJNEJ NARYNKU NIERUCHOMOSCI Henryk Gawron EWOLUCJA STRUKTURY OFERT NA WTÓRNYM RYNKU MIESZKANIOWYM W POZNANIU W LATACH Summary

4 Iwona Dittmann PODEJMOWANIE DECYZJIINWESTYCYJNYCH NA RYNKACH NIERUCHOMOSCI MIESZKANIOWYCH W OPARCIU O PROGNOZY CEN MIESZKAN KONSTRUOWANE NA PODSTAWIE OPINII EKSPERTÓW Z UZYCIEM ROZKLADU WEIBULLA 162 Summary 174 Micha! T. Wilczek WYBRANE CZYNNIKI POPYTOWE KSZTALTUJ/\CE DECYZJE INWESTORA NA RYNKU NIERUCHOMOSCI MIESZKANIOWYCH I ZRÓDLAINFORMACJI ONICH 175 Summary 188 Patrycja Kowalczyk-Rólczynska ZNACZENIE POLITYKI KREDYTOWEJ BAN KU D LA INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOSCI MIESZKANIOWYCH 189 Summary 199 Lukasz Strgczkowski POSTAWY MIESZKANIOWE KLIENTÓW-SENIORÓW W SWIETLE BADAN LOKALNEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO 200 Summary 212 Piotr Kuras WKWESTIIPRZEJRZYSTOSCI RYNKU NIERUCHOMOSCI 213 Summary 223 Katarzyna Olbinska ZAANGAZOWANIE SEKTORA PRYWATNEGO W PROJEKTY REWITALIZACYJNE 225 Summary 239 Barttomiej Marona BARI ERY REALIZACJI INWESTYCJI ZALEZNE OD GMINY AATRAKCYJNOSC INWESTYCYJNAPOLSKICH MIAST 241 Summary 251

5 Radoslaw Cyran BUDOWNICTWO KOMUNALNE JAKO INWESTYCJE ZWIÇKSZAJ/\CE EFEKTYWNOSC GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY..252 Summary 262 Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian POTRZEBY INFORMACYJNE INWESTORÓW W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU NIERUCHOMOSCI - PROPOZYCJA SYSTEMATYKI DANYCH 263 Summary 274 Jan Czempas NABYWANIE NIERUCHOMOSCI W POLSCE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW WLATACH Summary 299 Anna Górska EWOLUCJA POZIOMU I STRUKTURY KOSZTÓW UTRZYMANIA MIESZKAN NA PRZYKLADZIE POLSKI 300 Summary 313 III PRZEDSIÇBIORSTWO NA RYNKU INWESTYCYJNYM 314 Maigorzata Jaworek, Marcin Kuzel AKTYWNOSC INWESTYCYJNA NAJWIÇKSZYCH PRZEDSipiORSTW W POLSCE 314 Summary 322 Maigorzata Szatucka, Aneta Szóstek WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW Z KAPITALEM ZAGRANICZNYM W LATACH NATLE OGÓLU PRZEDSIÇBIORSTW W POLSCE Summary 33g Joanna Krukowska-Korombel PRZEDSIÇBIORCA ENERGETYCZNY JAKO SPÓLKA DOMINUJA^CA W éwietle PRAWA SPÓLEK HANDLOWYCH 337 Summary 344

6 Joanna Wçgrzyn PERSPEKTYWY ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO 346 Summary 358 Jacek Kuczowic, Karina Kuczowic MALE PRZEDSI^BIORSTWA NA RYNKU KAPITALOWYM - DZIS I JUTRO Summary 374 Monika Foltyn-Zarychta THE PERCEPTION OF INTERGENERATIONAL TIME FRAME BY OWNERS OF SMALL ENTERPRISES IN SILESIAN VOIVODESHIP- SURVEY RESULTS 375 Streszczenie 388 Barttomiej Jabtonski INWESTYCJE PRZEDSI^BIORSTW NATLE POLITYKI DYWIDEND 389 Summary 401 IV INNOWACJE W INWESTOWANIU 402 PiotrW. Safuga O REFERENCYJNYM I KONSEKUTYWNYM INSTRUMENCIE BAZOWYM OPCJI RZECZOWYCH 402 Summary 418 Krystian Pera O METODYCZNEJ POPRAWNOSCI WYCENY OBLIGACJI 419 Summary 429 Damian Mitrenga POPRAWNOSC WYCENY FUNDUSZU ETF REPLIKUJ/\CEGO INDEKS WIG Summary 440

7 Krzysztof Kowalke METODY WSPIERAJACE DECYZJE INWESTYCYJNE NA RYNKU AKCJI W SWIETLE TEORII EFEKTYWNOSCI RYNKU I TEORII BEHAWIORALNEJ. 441 Summary 449 Rafat Bula RYZYKO INWESTYCJIA WYMIAR FRAKTALNY 450 Summary 466 Marta Celej SKUTECZNOSC STRATEGIIINWESTYCYJNEJ BAZUJ/\CEJ NA WSKAZNIKU CENY DO ZYSKU W OPARCIU O MODEL JOHNA NEFFA. 467 Summary 482 Karolina Mucha-Kus, Maciej Soltysik KOOPETYCJA W PROCESIE INWESTYCYJNYM NA PRZYKLADZIE PROJEKTU BUDOWY ELEKTROWNI J^\DROWEJ W POLSCE 483 Summary 494 Bartosz Krysta, Dominik Kudyba ZMIANA WARTOSCI KAPITALU RYZYKA POD WPLYWEM ZASTOSOWANIA DYNAMICZNEGO ZABEZPIECZENIA OPCJI ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 495 Summary 508 Maciej Sottysik WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WSPARCIA NA PRZYKLADZIE WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI 509 Summary

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA

PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA Maciej Rudnicki PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY ZADAN PUBLICZNYCH JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA Stan prawny na dzien 31 grudnia 2005 r. WYDAWNICTWO KUL SPIS TRESCI Wykaz skrotöw

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia

Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia Grupa I zagadnienia kierunkowe Zestaw zagadnień egzaminacyjnych dla kierunku Ekonomia studia II stopnia 1. Istota oraz wady i zalety prognozowania przy wykorzystaniu liniowych modeli ekonometrycznych.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w oparciu o instrumenty rynku finansowego

Finansowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w oparciu o instrumenty rynku finansowego Finansowanie deweloperskich inwestycji mieszkaniowych w oparciu o instrumenty rynku finansowego Grzegorz Żochowski Partner, REAS Zmiany na rynku mieszkaniowym diagnoza I kwartał 2009 Dobra koniunktura

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PROGRAMEM:

NADZÓR NAD PROGRAMEM: NADZÓR NAD PROGRAMEM: 1 PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE KATALIZATOREM DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W POLSCE CEL Wsparcie realizacji wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób: GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

10 LAT POLSKICH SAMORZĄDÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

10 LAT POLSKICH SAMORZĄDÓW W UNII EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 841 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 115 10 LAT POLSKICH SAMORZĄDÓW W UNII EUROPEJSKIEJ 10. FORUM SAMORZĄDOWE SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA

Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA Lista seminariów licencjackich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność ANALITYKA GOSPODARCZA lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium licencjackiego 1 dr Dorota Ciołek Modelowanie makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI :

OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : OPIS SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU EKOLOGIA W BIZNESIE, CZYLI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI : 1. Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO

ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO Radosław Cyran Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO Wprowadzenie Ogólny kierunek i metody działania stosowane przez państwo i gminę

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świetle obowiązującego

nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świetle obowiązującego Marcin Tomecki Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Bariery zastosowania metody project finance w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świetle obowiązującego w Polsce stanu prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014

Program Inwestycje polskie. Grudzień 2014 Program Inwestycje polskie Grudzień 2014 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA Rynki finansowe

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA Rynki finansowe FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA Rynki finansowe Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo