Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii"

Transkrypt

1 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008

2 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

3 Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Trzecia publikacja Programu Wydawniczego CSAiR Seria: Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne Redaktor serii: dr hab. Tadeusz Skoczny, prof. UW Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) zostało utworzone uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2007 r. jako inna wymieniona w regulaminie wydziału jednostka, niezbędna do realizacji zadań wydziału w rozumieniu 20 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. CSAiR prowadzi między- i interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej, ale także przygotowuje wydawnictwa zwarte i periodyczne, organizuje lub współorganizuje konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia, a w przyszłości będzie także patronować studiom podyplomowym. W skład CSAiR wchodzą Członkowie Zwyczajni (pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania UW), Członkowie Stowarzyszeni (pracownicy naukowi innych wydziałów UW, w tym głównie Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Nauk Ekonomicznych, a także innych krajowych i zagranicznych uczelni i jednostek badawczych) oraz Stali Współpracownicy (w tym osoby zatrudnione w polskich i zagranicznych firmach oraz instytucjach publicznych i prywatnych).

4 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008

5 Centre for Antitrust and Regulatory Studies Management Faculty, University of Warsaw Third Publication of the Publishing Programme Series: Antitrust and Regulatory Studies and Monographs Series editor: Prof. Tadeusz Skoczny Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CSAiR) CSAiR came into being by order taken by the Council of the School of Management of the University of Warsaw of 21 February It was founded in accordance with para 20 of the Warsaw University Statute of 21 June 2006 as an other unit, listed in the faculty rule book, necessary to achieve the faculty s objectives. CSAiR conducts crossand inter-disciplinary academic research and development as well as implementation projects concerning competition protection and sector-specific regulation in market economy. It also prepares one-off and periodical publications, organises or participates in the organisation of conferences, seminars, work-shops and training courses. In the future CSAiR will also act as a patron of post-graduate studies. CSAiR consists of Ordinary Members (academic staff of the School of Management of the University of Warsaw), Associated Members (academic staff of other faculties of the Warsaw University, mostly the Faculty of Law and Administration and the Faculty of Economics as well as other Polish and foreign universities and research institutes) and Permanent Cooperators (including employees of polish and foreign companies and public and private institutions).

6 Microsoft case study Competition Law on the New Technology Markets Edited by Dawid Miąsik Tadeusz Skoczny Małgorzata Surdek Warsaw 2008

7 Recenzenci: Dr hab. Ewa Nowińska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr Cezary Banasiński, Uniwersytet Warszawski Redakcja: Anita Sosnowska Projekt okładki: Dariusz Kondefer Copyright by Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów bez uzyskania pozwolenia zabronione ISBN Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ul. Inflancka 15/198, Warszawa tel./fax , ,

8 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Tadeusz Skoczny, Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji Małgorzata Surdek, Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows Dawid Miąsik, Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player Tomasz Bagdziński, Wiązanie Internet Explorer z Windows na tle historii postępowań antytrustowych przeciwko Microsoftowi w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Klincewicz, Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft Notki o autorach Podstawowe źródła (opracowanie Anna Warzybok) Decyzja Komisji w sprawie Microsoft w wersji skróconej Wyrok SPI z r. w sprawie Microsoft

9 Contents Preface Abbreviations Tadeusz Skoczny, The Microsoft case before the European Commission and Court of First Instance Małgorzata Surdek, Refusal by Microsoft to supply its competitors with the information necessary to ensure interoperability of their servers operating systems with the Windows platform Dawid Miąsik, Tying sales of the Windows operating system to the Windows Media Player application under Article Tomasz Bagdziński, The case of tying Internet Explorer with Windows and the history of antitrust proceedings against Microsoft in the USA Krzysztof Klincewicz, The economic and strategic challenges for the information markets and the Microsoft case About the Authors Basic sources for the Microsoft case (by Anna Warzybok) Abridged version of the Commission Decision in case Microsoft Judgment of the Court of First Instance in Case T-201/04 Microsoft v. Commission

10 Szczegółowy spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji (Tadeusz Skoczny) Wprowadzenie Postępowanie przed KE Skarga Sun Microsystems (1998) Postępowanie przed KE Stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej Grzywna Nakaz zaniechania i środki zaradcze Ustanowienie mechanizmu monitorowania Postępowanie przed SPI Przebieg postępowania Sprawa zawieszenia wykonania środków zaradczych Sprawa główna rozstrzygniecie odwołania od decyzji KE z r Skarga odwoławcza Microsoftu przeciwko Komisji Podstawowe elementy sentencji wyroku SPI z r Wykonanie decyzji Obowiązki wynikające z decyzji utrzymane w mocy wyrokiem SPI Kary pieniężne w celu przymuszenia do wykonania decyzji Komisji w zakresie interoperacyjności Dostarczanie wersji programu operacyjnego Windows bez aplikacji WMP Mechanizm monitorowania Podsumowanie i wnioski Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows (Małgorzata Surdek) Wprowadzenie Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej jako przypadek nadużycia pozycji dominującej Wzajemne relacje praw własności intelektualnej oraz prawa ochrony konkurencji

11 10 Szczegółowy spis treści 2.2. Przypadek nadużycia pozycji dominującej poprzez odmowę kontraktowania jako wyjątek od zasady swobody umów Skutki ekonomiczne odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej oraz nałożenia obowiązku licencjonowania specyfika rynku nowych technologii Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej w orzecznictwie sądów amerykańskich Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej w orzecznictwie sądów wspólnotowych przed sprawą Microsoft Odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej w świetle wyroku w sprawie Microsoft Zarys stanu faktycznego w sprawie Microsoft decyzja w sprawie Microsoft i odwołanie Microsoftu Analiza orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Microsoft Zakres analizy Sprawa Microsoft jako przypadek odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej Wyjątkowe okoliczności w sprawie Microsoft uzasadniające nałożenie obowiązku licencjonowania Znaczenie wyroku w sprawie Microsoft Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player (Dawid Miąsik) Wprowadzenie Sprzedaż wiązana i sprzedaż pakietowa pojęcie, formy, skutki Wpływ sprzedaży wiązanej i pakietowej na konkurencję Status sprzedaży wiązanej i pakietowej w prawie antymonopolowym Wiązanie towarów w świetle wspólnotowego prawa konkurencji przed sprawą Microsoft Wiązanie systemu operacyjnego z programami użytkowymi w świetle wyroku SPI w sprawie Microsoft Kwalifikacja sprawy Microsoft Podstawa prawna kwalifikacji wiązania jako przejawu nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu art. 82 TWE Test wiązania Test odrębności produktów Pozbawienie klientów możliwości nabycia systemu operacyjnego bez WMP Wykluczenie konkurencji Brak obiektywnego uzasadnienia Środek zaradczy Podsumowanie Wiązanie Internet Explorera z Windows na tle historii postępowań antytrustowych przeciwko Microsoftowi w Stanach Zjednoczonych (Tomasz Bagdziński) Wprowadzenie Zarys analizy antytrustowej w Stanach Zjednoczonych

12 Szczegółowy spis treści Reguła per se (bezwzględnego naruszenia) wobec rule of reason (reguły rozsądku) Reguła per se Rule of reason Historia analizy antytrustowej wiązań w Stanach Zjednoczonych Postępowanie Z Federalnej Komisji Handlu do Departamentu Sprawiedliwości Zintegrowany produkt Postępowanie Pozew Departamentu Sprawiedliwości Wiązanie stanowisko Departamentu Sprawiedliwości Wiązanie stanowisko Microsoftu Wiązanie stanowisko Sądu Okręgowego Wyrok, apelacja i kolejna ugoda Ewolucja analizy wiązań po sprawie Microsoftu Podsumowanie Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft (Krzysztof Klincewicz) Uwagi wstępne Rynek dóbr informacyjnych Efekty sieciowe Dobra systemowe Standardy technologiczne Wiązanie produktów oprogramowania Perspektywy rozwoju rynku oprogramowania Notki o autorach Podstawowe źródła (opracowanie Anna Warzybok) Decyzja Komisji w sprawie Microsoft w wersji skróconej Wyrok SPI z r. w sprawie Microsoft

13

14 Przedmowa 1. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oddaje do rąk Czytelnika kolejną trzecią już publikację z serii Studia i Monografie Antymonopolowe i Regulacyjne 1. Także ta książka jest przejawem realizacji misji CSAiR polegającej na tworzeniu platformy efektywnej współpracy pracowników naukowych zajmujących się problematyką antymonopolową i regulacyjną oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych, doradczych i administracyjnych zainteresowanych tą tematyką. CSAiR chce być odpowiedzią na wyzwania i oczekiwania praktyki gospodarczej i władzy publicznej, kierowane pod adresem środowisk naukowych z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania, w sprawie dostarczenia badawczo ugruntowanych diagnoz i prognoz służących racjonalizacji decyzji władz antymonopolowych i regulacyjnych oraz przedsiębiorstw poddanych nadzorowi antymonopolowemu i niezależnej regulacji sektorowej. 2. Niniejsza publikacja jest pokłosiem warsztatu zorganizowanego przez CSAiR oraz kancelarię prawniczą CMS Cameron McKenna na temat: Orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Microsoft skutki dla innowacyjności firm z sektora nowych technologii. Warsztat odbył się w Warszawie w dniu r. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób reprezentujących środowiska naukowe, kancelarie prawnicze i firmy konsultingowe oraz przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora nowych technologii 2. Obszerne wprowadzenie do dyskusji wokół dwóch głównych praktyk uznanych przez Komisję Europejską i Sąd Pierwszej Instancji za nadużycie pozycji dominującej na rynku zakazane przez art. 82 TWE wygłosili: adw. Małgorzata Surdek (CMS Cameron McKenna) Odmowa przekazania informacji umożliwiających komunikację serwerów pracujących na platformie Windows z serwerami używającymi innych systemów operacyjnych oraz dr Dawid Miąsik (Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN) Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player. Dyskusję na tle tych wystąpień oraz w zakresie praktycznych implikacji wyroku w sprawie Microsoft dla stosowania art. 82 TWE moderował prof. Tadeusz Skoczny (kierownik CSAiR). 3. Wydanie w dniu r. przez Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu długo oczekiwanego orzeczenia w sprawie Microsoft p. Komisji Europejskiej było jednak tylko pretekstem do zorganizowania warsztatu. Od dawna bowiem sprawa ta wzbudzała wiele kontrowersji odnośnie granic dopuszczalnej interwencji organów antymonopolowych w swobodę korzystania przez przedsiębiorców dominujących z owoców ich własnej innowacyjności oraz decydowania o zawartości platform lub 1 Zachęcamy też do sięgnięcia po dwie poprzednie publikacje: (1) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, pod redakcją Stanisława Piątka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007; (2) Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa Więcej informacji nt. warsztatu, w tym dwie główne prezentacje, można znaleźć na stronie internetowej CSAiR:

15 14 Przedmowa pakietów oprogramowania. Celem warsztatu nie było więc tylko przybliżenie głównych tez wyroku w sprawie Microsoft. Przeciwnie, była nim próba zainicjowania szerszej dyskusji na temat przyszłości stosowania przepisów antymonopolowych na rynkach nowych technologii. W dyskusji poszukiwano odpowiedzi na pytania związane wprost z osądzonymi praktykami nadużywania pozycji dominującej przez Microsoft, ale także na pytania dotyczące skutków implikacji decyzji KE i wyroku SPI dla firm z sektora technologii informacyjnych oraz dla przyszłości stosowania przepisów zakazujących nadużywania pozycji dominującej, zwłaszcza na rynkach nowej ekonomii. W żadnym razie nie był to zatem sąd nad Microsoftem, nawet jeśli formalnie biorąc firma poniosła porażkę przed wspólnotowymi organami ochrony konkurencji, a KE mówi wprost o swoim sukcesie. W kontekście uznania odmowy udostępnienia (licencjonowania) informacji zapewniających interoperacyjność komputerowych systemów operacyjnych za praktykę monopolistyczną przedmiotem dyskusji były przede wszystkim relacje między ochroną konkurencji a prawami własności intelektualnej. Zastanawiano się generalnie, gdzie mają wyłączność, a gdzie przecinają się, jak na siebie wpływają, jak się wzajemnie ograniczają? Czy, a jeśli tak, to z czego wynika, że prawa własności intelektualnej wymagają specjalnego traktowania przy stosowaniu prawa ochrony konkurencji? Czy zakres ewentualnej interwencji antymonopolowej w prawa własności intelektualnej powinien być różnicowany w zależności od ładunku innowacyjności, jaki niosą ze sobą poszczególne rodzaje tych praw oraz poziomu wydatków poczynionych na badania i rozwój? Czy to, że dana technologia jest chroniona prawami własności intelektualnej stanowi wystarczające uzasadnienie odmowy udzielenia licencji na korzystanie z niej? Czy odmowa udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej już sama w sobie może naruszać prawo ochrony konkurencji, czy też dla stwierdzenia naruszenia konieczne jest wystąpienie dodatkowych elementów świadczących o abuzywności zachowania przedsiębiorcy odmawiającego udzielenia licencji? Czy i w jakich okolicznościach przedsiębiorca odmawiający udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej może zostać zobowiązany przez organ ochrony konkurencji do udzielenia takiej licencji? Bardziej konkretnie pytano, czy sprawa Microsoft utrwali tendencje do stosowania doktryny urządzeń kluczowych do praw własności indywidualnej? W kontekście zakazu sprzedaży wiązanej poszukiwano głównie odpowiedzi na pytanie o zakres dopuszczalności integracji produktów. Na ile orzeczenie w sprawie Microsoft utrwali lub zmieni dotychczasowe orzecznictwo? Na ile stanie się barierą oferowania zintegrowanych produktów? Jak oceniać odrębność dwóch produktów sprzedawanych łącznie, zwłaszcza gdy stanowią jeden produkt? Jakie ryzyko dla konkurencji i w jakich okolicznościach niesie ze sobą sprzedaż wiązana? Kto lub co tak naprawdę jest chronione przez zakazy sprzedaży wiązanej? Czy sprzedaż wiązana jest praktyką ograniczającą konkurencję zakazaną per se, czy też w pewnych sytuacjach może przynosić konsumentom korzyści usprawiedliwiające jej stosowanie? Jakie korzyści wynikające z wiązania i w jakim horyzoncie czasowym powinny być brane pod uwagę przez organy ochrony konkurencji? W jakich okolicznościach sprzedaż wiązana oprogramowania jest niedopuszczalna? Czy zastosowany środek zaradczy jest właściwy dla rozwiązania problemów na rynku technologii informacyjnych zidentyfikowanych przez Komisję i potwierdzonych przez SPI? W dyskusji nad wpływem orzeczenia na gospodarkę zastanawiano się, czy sprawa Microsoft ma znaczenie tylko dla koncernu z Redmond, czy także dla innych przedsiębiorców? Czy jak twierdzą przeciwnicy sposobu jej rozstrzygnięcia spowoduje ona

16 Przedmowa 15 osłabienie skłonności do inwestowania w nowe technologie, zmniejszenie innowacyjności gospodarki, a w konsekwencji obniżenie poziomu dobrobytu konsumentów (consumer welfare)? Czy też jak twierdzą zwolennicy decyzji KE i wyroku SPI wpłyną one na zwiększenie dostępu do informacji kluczowych, w tym mających wpływ na interoperacyjność, a w konsekwencji do rozwoju konkurencji na rynkach powiązanych, a przez to na poszerzenie zakresu wyboru dostępnego konsumentom, czyli generalnie na podniesienie poziomu dobrobytu konsumentów? W jaki sposób orzeczenie wpłynie na rozwój rynku oprogramowania i metod dystrybucji? Czy stanowić będzie barierę dla rozbudowy systemów operacyjnych lub programów użytkowych? Szczególnie istotnym polem dyskusji był wreszcie wpływ orzeczenia na rozwój prawa ochrony konkurencji. Stawiano generalne pytanie, czy przypadek Microsoft będzie w ogóle miał jakiekolwiek znaczenie dla rozwoju wspólnotowego prawa konkurencji? Jakie są cele wspólnotowego prawa konkurencji w świetle sprawy Microsoft? Czy dobrobyt konsumentów (consumer welfare) ma znaczenie dla wspólnotowego prawa konkurencji i jak należy ten dobrobyt rozumieć? Czy wyrok w sprawie Microsoft wprowadza zmiany do dotychczasowej praktyki organów wspólnotowych? Bardziej konkretnie stawiano pytanie, czy sprawa Microsoft będzie miała praktyczne implikacje dla stosowania art. 82 TWE, a w szczególności czy stanowi ona odwrót od zapowiadanego przez Komisję Europejską bardziej ekonomicznego podejścia w stosowaniu art. 82 TWE? Jak należy prowadzić analizę antymonopolową na dynamicznie rozwijających się rynkach nowych technologii czy technologii informatycznych? Czy wyrok w sprawie Microsoft wpływa na definicję pozycji dominującej i jej nadużycia? Co należy rozumieć przez pojęcie wykluczenia konkurencji? W jaki sposób przedsiębiorcy mogą bronić się przed zarzutem nadużycia pozycji dominującej? Czy interwencja Komisji Europejskiej i orzeczone środki zaradcze są czy mogą być skuteczne? 4. Warsztat odbił się szerokim echem nie tylko wśród doradców prawnych i ekonomicznych, lecz także w firmach nowej ekonomii. Organizatorzy zostali skonfrontowani z oczekiwaniem wielu środowisk, żeby wystąpienia referentów i wyniki dyskusji opublikować. Podjęliśmy taką decyzję. Książkę otwiera szczegółowa prezentacja przebiegu postępowania w sprawie Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji, autorstwa Tadeusza Skocznego (rozdz. 1). Jej dwie zasadnicze części stanowią artykuły Małgorzaty Surdek, nt. odmowy Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows (rozdz. 2), oraz Dawida Miąsika, nt. sprzedaży wiązanej systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player (rozdz. 3), stanowiące poszerzone i pogłębione wersje wystąpień przedstawionych w trakcie ww. warsztatu. Publikacja została jednak rozszerzona przedmiotowo o doświadczenia z podobnych postępowań przeciwko Microsoftowi, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, autorstwa Tomasza Bagdzińskiego (rozdz. 4), oraz o ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego w kontekście przypadku firmy Microsoft, autorstwa Krzysztofa Klincewicza (rozdz. 5). Mamy nadzieje, że użyteczność praktyczną pracy podwyższy opublikowanie podstawowych źródeł wiedzy na tematy poruszane w niniejszej książce, wykraczających poza przypisy zawarte ww. artykułach, autorstwa Anny Warzybok, skróconej wersji Komisji w sprawie Microsoft oraz po raz pierwszy po polsku wyroku SPI z r. w sprawie Microsoft p. Komisji; polską wersję tego wyroku otrzymaliśmy z Luksemburga dzięki uprzejmości Pana Ireneusza Kolowcy z Wydziału ds. kontaktów z mediami i informacji Trybunału Sprawiedliwości WE.

17 16 Przedmowa 5. Merytoryczna część książki składa się z pięciu artykułów. W pierwszym z nich (rozdz. 1) T. Skoczny prezentuje przebieg i generalne rezultaty postępowania w sprawie Microsoft, jakie toczyło się przed instytucjami europejskimi KE i SPI, tak w sprawie głównej, jak w sprawach związanych z wykonaniem decyzji Komisji. Z prezentacji tej wynika, że sprawa Microsoft wejdzie do historii stosowania wspólnotowych reguł ochrony konkurencji nie tyle z powodu jej długiego i złożonego postępowania ( ), wysokości kar pieniężnych nałożonych na spółkę w celu przymuszenia jej do wykonania narzuconych przez Komisję środków zaradczych (prawie 1 mld euro) czy szczegółowych interpretacji przesłanek art. 82 TWE, w tym analizowanych w sprawie praktyk, o czym piszą autorzy dwóch następnych rozdziałów tej książki, co ze względu na przyzwolenie, jakiego SPI udzielił Komisji w zakresie ścigania określonych zachowań liderów nowej ekonomii posiadających superdominującą pozycję rynkową, chociaż przyzwolenie to opiera się wciąż raczej na tradycyjnym podejściu ordoliberalnym, niż jest przejawem zastosowania podejścia bardziej ekonomicznego. 6. Artykuł M. Surdek (rozdz. 2) jest głosem w budzącej wiele kontrowersji dyskusji na temat dopuszczalnych granic interwencji antymonopolowej w przypadku odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej. Autorka przedstawia w nim odmienne podejście do tego zagadnienia przez sądy wspólnotowe oraz sądy amerykańskie, a także praktyczne implikacje wyroku w sprawie Microsoft dla rozwoju wspólnotowego prawa konkurencji oraz przedsiębiorców działających na rynkach nowych technologii. Jeżeli chodzi o praktykę polegającą na odmowie Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows, wydaje się, że wyrok w sprawie Microsoft nie oznacza żadnego przełomu, ale stanowi raczej kontynuację dotychczasowej linii orzeczniczej sądów wspólnotowych. Wyrok ten jedynie doprecyzowuje warunki, ustalone we wcześniejszych orzeczeniach, których łączne spełnienie jest wystarczające do uznania odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej przez przedsiębiorcę dominującego za nadużycie pozycji dominującej. Jedyne novum stanowi to, że ustalona we wcześniejszym orzecznictwie lista wyjątkowych okoliczności uzasadniających nałożenie obowiązku udzielenia licencji wydaje się nie mieć charakteru wyczerpującego. Wyrok koncentruje się na ochronie konkurencyjnej struktury rynku, co jest przejawem wpływu podejścia ordoliberalnego na myślenie o prawie konkurencji i niekoniecznie zmierza w kierunku bardziej ekonomicznego podejścia w stosowaniu art. 82 TWE. Pewien niedosyt stanowi brak wyraźnych wskazówek co do tego, jak należy uzasadniać odmowę licencjonowania, aby w sposób skuteczny wykazać, że w danej sprawie nie występują wyjątkowe okoliczności uzasadniające nałożenie na przedsiębiorcę dominującego obowiązku licencjonowania. Wydaje się zatem, że wyrok w sprawie Microsoft niekoniecznie zwiększa poczucie pewności prawa wśród przedsiębiorców dysponujących nowoczesnymi technologiami, chronionymi prawami własności intelektualnej, których udostępnienia żądają ich konkurenci. 7. W artykule D. Miąsika (rozdz. 3) przedstawiono formy, w jakich sprzedaż wiązana występuje w gospodarce, powody jej stosowania, wpływ na konkurencję, dotychczasowy status we wspólnotowym prawie konkurencji. Stanowiło to podstawę do analizy orzeczenia SPI w świetle dotychczasowego dorobku orzecznictwa i doktryny. Pozwoliła ona sformułować uwagi dotyczące implikacji wyroku w sprawie Microsoft dla testu zgodności sprzedaży wiązanej z art. 82 TWE, rynku technologii informatycznych oraz samego Microsoftu. Jak wynika z rozważań tego artykułu, w zakresie dotyczącym praktyki polegającej na sprzedaży wiązanej systemu operacyjnego Windows z odtwarzaczem multime-

18 Przedmowa 17 diów WMP, wyrok ma znaczenie przede wszystkim dla samego Microsoftu, a także przedsiębiorców mających pozycję superdominującą. Przede wszystkim bowiem wyrok ogranicza możliwość rozbudowy systemu operacyjnego Windows o kolejne elementy o charakterze użytkowym, których funkcje wykraczają poza typowe zadania systemu operacyjnego. Orzeczenie nie wpływa jednak na możliwość rozbudowy samego Windows ani uzupełniania innych systemów operacyjnych o kolejne aplikacje użytkowe, jeżeli dodawanie kolejnych narzędzi programowych będzie miało uzasadnienie technologiczne (techniczne), a nie tylko biznesowe. Wpływ wyroku na rozwój wspólnotowego prawa konkurencji zdaje się być ograniczony, ponieważ potwierdza on dotychczasowe orzecznictwo dotyczące sprzedaży wiązanej. Jedynym novum jest wyraźne podkreślenie, że praktyki polegające na wiązaniu nie stanowią per se naruszenia art. 82 TWE. Znaczenie, jakie przypisano możliwości funkcjonowania na rynku oprogramowania niezależnych dostawców świadczy o podtrzymaniu dotychczasowych ordoliberalnych podstaw wspólnotowego prawa konkurencji. Dlatego wyrok może osłabić nadmierny entuzjazm Komisji do ekonomizacji stosowania art. 82 TWE. 8. Poświęcony doświadczeniom USA, artykuł T. Bagdzińskiego (rozdz. 4) ukazuje historię sporów Microsoftu z Federalną Komisją Handlu i Departamentem Sprawiedliwości. Po lekturze można odnieść wrażenie, iż spółka ta bardzo usilnie dąży do zawarcia ugody. W przypadku sporu dotyczącego wiązania Internet Explorera z systemem operacyjnym Windows droga Microsoftu do ugody z listopada 2001 r. była bardzo długa i kosztowna. W roku 1998 Departament Sprawiedliwości zarzucił Microsoftowi, iż ten zmierza do zmonopolizowania rynku systemów operacyjnych dla komputerów klasy PC m.in. poprzez stosowanie wiązania. Przyjęta wyrokiem zwanym Consent Decree ugoda, choć nie stanowi przełomu dla amerykańskiego prawa antymonopolowego, jest rozstrzygnięciem dla jednego z najbardziej istotnych sporów z zakresu prawa konkurencji, jaki toczył się w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich stu lat. Jest ona potwierdzeniem obserwowanej ewolucji analizy antymonopolowej wiązań, która prowadzi do stopniowego odchodzenia od przyjmowania, iż wiązania podlegają analizie per se, a więc, że z założenia są one dla konkurencji szkodliwe. Dla Microsoftu ugoda, jakkolwiek dość uciążliwa w zakresie nałożonych zobowiązań, pozostaje znacznie mniej dotkliwym środkiem niż zasądzony przez Sąd Okręgowy podział spółki na dwie części. Spór o to, czy Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny w sposób właściwy zastosowały Ustawę Shermana wciąż pozostaje żywy, szczególnie w świetle jakże innego rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej w sprawie Microsoft, utrzymanego w mocy przez SPI. 9. Artykuł K. Klincewicza (rozdz. 5) opisuje ekonomiczne aspekty sprawy Microsoft, w tym mechanizmy funkcjonowania sektora oprogramowania. Oprogramowanie charakteryzuje wysoki koszt wytworzenia pierwszego egzemplarza produktu, przy znikomych kosztach opracowywania jego kopii, co prowadzi do powstawania monopoli naturalnych ze znaczącymi barierami wejścia nowych graczy rynkowych. Wartość oprogramowania dla użytkownika może rosnąć wraz z popularnością i większą liczbą osób, z którymi można wymieniać wytworzone za jego pomocą dokumenty (efekty sieciowe). Korzyści zależą również od dodatkowych, komplementarnych aplikacji (efekty systemowe). Rozdział pokazuje, w jaki sposób Microsoft mógł wykorzystać te mechanizmy, ograniczając otwartość standardów technologicznych i uzależniając od swojej platformy partnerów i klientów. Wyjaśnia też możliwe rynkowe konsekwencje wymogu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność systemów informatycznych. Dodatkowo omówione zostały ekonomiczne aspekty wiązania oprogramowania. Autor

19 18 Przedmowa polemizuje ze znaczeniem, jakie nadała stosowanym przez Microsoft praktykom wiązania Komisja Europejska i wskazuje, że inne ruchy Microsoftu, w tym tzw. polityka międzyorganizacyjna, były znacznie skuteczniejsze w walce o pozycję rynkową. Przypadek Microsoftu pokazał, że interwencje na rynku oprogramowania bywają spóźnione ze względu na dynamiczne zmiany zaawansowanych technologii, mogące przyczynić się do utraty pozycji rynkowych przez wcześniejszych liderów. Mamy nadzieję, że publikowana książka będzie pożytecznym wzbogaceniem bibliotek instytucji i osób zajmujących się ochroną konkurencji i praw własności intelektualnej. Warszawa, 31 sierpnia 2008 r. Dawid Miąsik Tadeusz Skoczny Małgorzata Surdek

20 Preface 1. The Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CSAiR) of the School of Management of the University of Warsaw presents the third publication from the Studies and Monographs on Antitrust and Regulation series. This book carries on the Centre s mission to create a platform of effective co-operation between academic researchers dealing with antitrust and regulatory issues, on the one hand, and representatives of the business community, consultants and government people, on the other. CSAiR wishes to provide a response to challenges and expectations that the business world and public authorities expect the academic community to address, comprising such fields as law, economics and management, providing thoroughly researched, evidence-based analyses and forecasts for the purpose of optimising the decision-making in antitrust and regulatory authorities and businesses subject to antimonopoly monitoring and independent sector-specific regulation. 2. This book is the product of a workshop organised jointly by CSAiR and the law firm CMS Cameron McKenna entitled: Judgment of the Court of First Instance in the Microsoft case effects on innovation in the new technology sector. The workshop was held in Warsaw on 7 November It was attended by numerous academics, legal practitioners, consultants and business people - representatives of the high-tech sector in particular. 1 The workshop began with two in-depth presentations of the two main practices that the European Commission and the Court of First Instance found to constitute an abuse of Microsoft s dominant position prohibited under Article 82 of the Treaty. The first presentation came from advocate Małgorzata Surdek (partner with CMS Cameron McKenna) and was entitled The refusal to supply information enabling the communication of servers using Windows with servers using other operating systems, and the second presentation, entitled Tying the Windows operating system to the Windows Media Player software, was provided by Dr. Dawid Miąsik (Competition Law Department, Institute for Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences). The discussion that followed was moderated by Professor Tadeusz Skoczny (director of CSAiR). In addition to the issues raised in the presentations, the discussion also concerned the practical implications of the Microsoft judgment for the application of Article 82 of the EC Treaty. 3. The issue, on the 17 September 2007, by the Court of First Instance in Luxembourg of its long awaited Microsoft v. Commission judgment was, however, only a pretext to organise this workshop. The case was long the focus of great controversy concerning the limits of the antitrust authorities intervention into the freedom of dominant undertakings to benefit from the fruits of their own innovation and to decide on the content of their platforms and software packages. The purpose of the workshop was, however, not merely to present the main findings of the Microsoft judgment, but rather 1 For more information on the workshop, including slides from the two main presentations, see the CSAiR website

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce Sergii Figurnyi / Fotolia / 94730175

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS

LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS Seminar: LIABILITY OF BOARD MEMBERS: PRACTICAL LEGAL PERSPECTIVE AND SOLUTIONS 5 November 2015 r, Warsaw, JM Hotel**** OBJECTIVE OF THE SEMINAR: The seminar will enable its participants, in particular

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji... 11 1. Patent. Charakterystyka ogólna... 11 1.1. Istota, treść i zakres

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o.

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. 26 stycznia 2016, Warszawa Zaufać chmurze Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. Jak zbudować zaufanie do chmury?

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie, licencje

Prawa autorskie, licencje Prawa autorskie, licencje Wyjaśnienie pojęć oraz tezy do dyskusji Michał Rad 21.10.2015 Przedstawione w dalszej części wykładu tezy są prywatnym poglądem autora i powinne być traktowane jako głos w dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego FSS/2014/HEI/W/0078 Integrated education in the range of Renewable Energy Sources Engineering on the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Konferencja zamykająca II edycję Funduszu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Porozumienia ograniczające konkurencję a utrudnienia w transferze technologii. dr Paweł Podrecki Uniwersytet Jagielloński

Porozumienia ograniczające konkurencję a utrudnienia w transferze technologii. dr Paweł Podrecki Uniwersytet Jagielloński Porozumienia ograniczające konkurencję a utrudnienia w transferze technologii dr Paweł Podrecki Uniwersytet Jagielloński Agenda Prawo konkurencji i prawa własności intelektualnej Formy transferu technologii

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.10.2004 COM(2004) 682 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE

Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności Dawid Miąsik Wolters Kluwer Polska - LEX, Seria: MONOGRAFIE.. Ksiazka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem zagadnien

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA.

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. Call for Papers Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Katowicach oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku

Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA. Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Konsekwencje dla sektora bankowego wynikające z przyjęcia FATCA Michał Markowski, LL.M. Adwokat 15 marca 2013 roku Istota i geneza FATCA ForeignAccountTaxComplianceAct(2010) akt prawny stanowiący część

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI. Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI. Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Wydanie: Część I Redaktor

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie Dotacje-STOP-Manipulacje "This(event, publication, conference, training session) has been co-funded by theeuropean Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: ACommunity Action Programme

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo