Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)"

Transkrypt

1 Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer DNS Konfiguracja podstawowego serwera DNS Konfiguracja wyszukiwania wprzód Konfiguracja wyszukiwania wstecz Konfiguracja pomocniczego serwera DNS Materiały dodatkowe Wprowadzenie Domain Name System (DNS) to hierarchiczna, rozproszona baza danych, zawierająca mapowania nazw domen DNS do różnych typów danych, jakimi są adresy IP. System DNS umożliwia lokalizowanie komputerów i usług na podstawie nazw przyjaznych dla użytkownika, a także odnajdowanie innych informacji przechowywanych w bazie danych. Znajomość najlepszych praktyk w zakresie konfiguracji struktur DNS to podstawa administracji sieciami opartymi o protokół IP. Domain Name System (DNS) to hierarchiczna, rozproszona baza danych, zawierająca mapowania nazw domen DNS do różnych typów danych, jakimi są adresy IP. System DNS umożliwia lokalizowanie komputerów i usług na podstawie nazw przyjaznych dla użytkownika, a także odnajdowanie innych informacji przechowywanych w bazie danych. Dzięki DNS w pełni kwalifikowana nazwa hosta, taka jak omega.microsoft.com zostaje zastąpiona adresem IP tego komputera, co pozwala komputerom na komunikowanie się ze sobą. DNS działa w oparciu o zestaw protokołów TCP/IP i może zostać zintegrowany z WINS, DHCP i usługą katalogową Active Directory. Pełna integracja z tymi funkcjami sieciowymi umożliwia optymalizację DNS w domenach Microsoft Windows Serwer DNS jest systemem porządkowania adresów sieciowych poprzez organizowanie grup komputerów w domeny. Domeny te tworzą strukturę hierarchiczną, która może być zdefiniowana w oparciu o standardy internetowe w przypadku sieci publicznych lub własne standardy korporacji lub sieci prywatnych (zwanych także Intranetami lub ekstranetami). Kolejne poziomy hierarchii identyfikują pojedyncze komputery, domeny organizacyjne i domeny najwyższego poziomu.

2 Funkcje serwera Serwer DNS oferuje następujące funkcje: Współdziałanie z innymi implementacjami serwera DNS. Usługa serwera DNS jest zgodna ze specyfikacjami RFC, może korzystać ze standardowych formatów plików danych, rekordów zasobów DNS i może współpracować z większością innych implementacji serwera DNS, takimi jak korzystające z oprogramowania Berkeley Internet Name Domain (BIND). Obsługa usługi Active Directory. Usługa DNS jest wymagana do obsługi usługi katalogowej Active Directory. Podczas instalowania usługi Active Directory na serwerze można automatycznie zainstalować i skonfigurować serwer DNS, jeśli nie można odnaleźć serwera DNS spełniającego wymagania usługi Active Directory. Ulepszenia w zakresie przechowywania stref DNS w usłudze Active Directory. Strefy DNS mogą być przechowywane w partycjach katalogów domen lub aplikacji usługi Active Directory. Partycja to struktura danych w ramach usługi Active Directory służąca do rozróżniania danych wykorzystywanych w różnych celach związanych z replikacją. Można określić, w której partycji usługi Active Directory strefa ma być przechowywana, a w efekcie również zbiór kontrolerów domen, między którymi dane strefy będą replikowane. Usługi warunkowego przesyłania dalej. Usługa warunkowego przesyłania dalej to serwer DNS w sieci, który służy do przekazywania kwerend DNS stosownie do nazw domen DNS zawartych w tych kwerendach. Serwer DNS można na przykład skonfigurować do przesyłania dalej wszystkich otrzymywanych kwerend o nazwy kończące się ciągiem nazwa.przyklad.com na adres IP określonego serwera DNS lub adresy IP wielu serwerów DNS. Strefy skrótowe. System DNS obsługuje nowy typ stref, zwanych strefami skrótowymi. Strefa skrótowa to kopia strefy zawierająca tylko rekordy zasobów wymagane do zidentyfikowania serwerów DNS autorytatywnych dla tej strefy. Strefa skrótowa służy do informowania serwera DNS obsługującego strefę nadrzędną o autorytatywnych serwerach DNS dla jego strefy podrzędnej, pomagając w ten sposób w efektywnym rozpoznawaniu nazw DNS. Rozszerzone funkcje zabezpieczeń systemu DNS. W systemie DNS są teraz dostępne rozszerzone funkcje administrowania zabezpieczeniami usług serwera i klienta DNS oraz danymi systemu DNS. Integracja z usługami sieciowymi firmy Microsoft. Usługa serwera DNS oferuje integrację z innymi usługami firmy Microsoft. Obejmują one integrację z usługami Active Directory, WINS i DHCP. Obsługa protokołu dynamicznej aktualizacji zgodnego ze standardami RFC. Usługa serwera DNS pozwala klientom dynamicznie aktualizować rekordy zasobów w oparciu o protokół dynamicznej aktualizacji DNS. Pozwala to usprawnić administrację systemem DNS, skracając czas potrzebny do ręcznego zarządzania tymi rekordami. Obsługa przyrostowego transferu stref między serwerami. Transfery stref są stosowane między serwerami DNS do replikowania informacji o części obszaru nazw DNS. Przyrostowy transfer stref jest stosowany do replikowania tylko zmienionych części

3 strefy, co pozwala ograniczyć obciążenie sieci. Obsługa nowych typów rekordów zasobów. Usługa serwera DNS obejmuje obsługę kilku nowych typów rekordów zasobów. Te typy, do których należą rekordy zasobów lokalizacji usługi (SRV) i adresu ATM (ATMA), rozszerzają możliwości stosowania systemu DNS jako usługi bazy danych nazw. Integracja Active Directory i DNS Domeny Active Directory wykorzystują DNS do zaimplementowania swojej hierarchii i struktury nazw. Active Directory i DNS są, zatem ściśle powiązane, tak bardzo, że nie jest możliwe zainstalowanie usługi katalogowej bez wcześniejszego zainstalowania serwera DNS w sieci. Podczas instalacji pierwszego kontrolera domeny w sieci Active Directory, dostępna jest możliwość automatycznego zainstalowania serwera DNS, jeśli taki serwer nie został odnaleziony w sieci. W procesie instalacji jest możliwość określenia stopnia integracji DNS i Active Directory. Dzięki pełnej integracji informacje DNS przechowywane są bezpośrednio w katalogu Active Directory. Różnice pomiędzy częściową i całkowitą integracją Active Directory i DNS. Częściowa integracja W przypadku integracji częściowej informacje domenowe przechowywane są w standardowej formie plików. Dane DNS zapisywane są w plikach tekstowych o rozszerzeniu.dns. Domyślną lokalizacja dla tych plików jest katalog %SystemRoot%System32/Dns. Aktualizacje danych DNS są obsługiwane przez pojedynczy autorytatywny serwer DNS, wskazany jako serwer podstawowy dla konkretnej domeny lub obszaru w obrębie domeny nazywanego strefą. Klienci korzystający z dynamicznego uaktualniania DNS poprzez DHCP muszą zostać skonfigurowani tak, aby korzystali z podstawowego serwera DNS, gdyż w przeciwnym wypadku dynamiczne aktualizacje nie będą mogły być wykonywane. Podobnie dynamiczne aktualizacje poprzez DHCP nie będą wykonywane, jeśli podstawowy serwer DNS nie będzie dostępny. Pełna integracja W przypadku pełnej integracji domena korzysta z magazynu katalogu do przechowywania danych. Informacje DNS są zapisywane bezpośrednio w katalogu DNS i są dostępne w kontenerze obiektu dnszone. Ze względu na fakt, że informacje te są częścią katalogu Active Directory, każdy kontroler domeny może uzyskać dostęp do tych danych. Można też wykorzystać model o wielu wzorcach do dynamicznego uaktualniania wpisów DNS poprzez DHCP. Umożliwia to każdemu kontrolerowi domeny na którym uruchomiony jest serwer DNS, obsługę dynamicznych aktualizacji. Dalej, każdy klient DHCP używający aktualizacji dynamicznej może skorzystać z dowolnego serwera DNS w danej strefie. Wreszcie dodatkową korzyścią pełnej integracji jest możliwość wykorzystania mechanizmów zabezpieczeń katalogu do ochrony danych i sterowania dostępem do informacji DNS. Zalety integracji z usługą Active Directory Replikacja usługi Active Directory jest szybsza i wydajniejsza niż standardowa replikacja systemu DNS. Przetwarzanie replikacji usługi Active Directory jest wykonywane na podstawie właściwości, przesyłane są tylko istotne zmiany. Rozdzielenie DNS i Active Directory zwiększa obciążenie sieci

4 i wydłuża czas potrzebny do rozpropagowania zmian DNS w całej sieci. Po dodaniu nowego kontrolera do domeny usługi Active Directory strefy są automatycznie replikowane i synchronizowane z takim kontrolerem. Dzięki integracji przechowywania baz danych stref DNS z usługą Active Directory można usprawnić planowanie replikacji bazy danych w sieci. Integracja przechowywania składników systemu DNS pozwala zunifikować zarządzanie przechowywaniem i kwestie dotyczące replikacji dla obu usług DNS i Active Directory, scalając je i prezentując jako spójny moduł administracyjny. Podział serwerów DNS Dostępne są cztery typy serwerów DNS: Serwer podstawowy zintegrowany z Active Directory. Serwer DNS w pełni zintegrowany z usługą Active Directory. Wszytkie dane DNS przechowywane są w katalogu Active Directory. Serwer podstawowy. Główny serwer DNS dla domeny, wykorzystujący częściową integrację z Active Direcory. Serwer ten przechowuje główną kopię rekordów DNS i pliki konfiguracyjne domeny. Dane te są przechowywane w postaci tekstowej w plikach z rozszerzeniem.dns. Serwer pomocniczy. Serwer DNS zapewniający dodatkową usługę DNS dla domeny. Serwer ten przechowuje kopię rekordów DNS otrzymaną z preferowanego serwera DNS, wykonując aktualizację za pomocą transferu stref. Serwery pomocnicze uzyskują informacje z serwera preferowanego i przechowują ją do momentu jej odświeżenia lub wygaśnięcia. Serwer przesyłania dalej. Serwer buforujący informacje DNS, zawsze przekazujący zapytania do innych serwerów. W odróżnieniu od serwerów pomocniczych, serwery takie nie przechowują pełnych kopii danych dla strefy. Oznacza to, że w momencie uruchomienia serwera przesyłania dalej, jego baza danych nie zwiera żadnych informacji. Instalacja usługi Serwer DNS W trakcie instalacji kontrolera domeny dostępna jest opcja zainstalowania i skonfigurowania DNS. Jeśli opcja została wybrana, usługa DNS jest już zainstalowana z domyślna konfiguracją, nie ma zatem potrzeby jej ponownej instalacji. Jeśli wykorzystywany serwer jest serwerem członkowskim, a nie kontrolerem domeny, lub też nie zainstalowano usługi DNS w trakcie instalacji kontrolera, usługę można doinstalować wykonując następującą procedurę: Z narzędzi administracyjnych należy wybrać Kreator konfigurowania serwera. Wybrać rolę serwer DNS. W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcję konfiguruj tylko wskazówki główne, następnie należy kliknąć Dalej oraz Zakończ. Od tej chwili usługa DNS będzie uruchamiana automatycznie przy starcie komputera.

5 Konfiguracja podstawowego serwera DNS Serwer DNS może być zintegrowany z usługą Active Directory lub działać jako standardowy podstawowy serwer. Serwery podstawowe powinny zawierać strefy wyszukiwania do przodu oraz strefy wyszukiwania wstecznego dla danej domeny. Wyszukiwanie do przodu umożliwia zmianę nazw domen na adresy IP. Wyszukiwanie wsteczne pozwala potwierdzić zapytania DNS poprzez znalezienie nazw odpowiadających podanym adresom IP. Konfiguracja wyszukiwania wprzód. Po zainstalowaniu usługi Serwer DNS można przystąpić do konfiguracji serwera wykonując następujące czynności: Konsola DNS Wybór typu stref Należy uruchomić konsolę DNS, zawartą w narzędziach administracyjnych. Alternatywą dla konsoli DNS jest węzeł DNS dostępny w gałęzi Usługi i aplikacje konsoli Zarządzanie komputerem. Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera wyświetloną w lewym panelu konsoli i wybrać polecenie Nowa strefa z menu podręcznego. Uruchomiony zostanie kreator nowych stref. Kreator umożliwia wybór typu stref. Jeśli konfigurowany serwer ma być podstawowym serwerem DNS zintegrowanym z usługą Active Directory (jest to kontroler domeny), należy wybrać opcje Strefa podstawowa i upewnić się, że pole wyboru Przechowuj strefę w usłudze Active Directory jest zaznaczone. Jeśli usługa DNS nie ma być zintegrowana z Active Directory, należy wyczyścić to pole wyboru. Następnie należy kliknąć Dalej. Zakres replikacji danych DNS Jeśli tworzona strefa ma być zintegrowana z katalogiem Active Directory, należy wybrać jeden z następujących sposobów replikowania danych DNS: Do wszystkich serwerów DNS w lesie domen Active Directory. Opcja ta powoduje najszersze replikowanie danych DNS. Należy pamietać, że las domen tworzą wszystkie domeny Active Directory mające wspólne dane katalogowe z aktualną domeną. Do wszystkich serwerów DNS w domenie usługi Active Directory. Opcja ta powoduje replikowanie informacji DNS tylko w obrębie bieżącej domeny Active Directory i jej poddomen. Do wszystkich kontrolerów domeny w domenie usługi Active Directory. Strategia ta powoduje replikowanie danych DNS do wszystkich kontrolerów domeny w domenie bieżącej i domenach podrzędnych. Z jednej strony zapewnia to szersze rozpowszechnianie informacji, z drugiej jednak nie każdy kontroler domeny jest serwerem DNS i nie ma potrzeby takiej konfiguracji.

6 Nazwa strefy Następnie należy kliknąć Dalej. Na kolejnej stronie Kreatora wybrać opcję Strefa wyszukiwania do przodu i kliknąć Dalej. Wpisać pełną nazwę dla nowej strefy. Tworząc na przykład podstawowy serwer DNS dla domeny windows2003.pl, należy podać windows2003.pl jako nazwę strefy. Jeśli konfigurowana jest strefa podstawowa, ale nie zintegrowana z Active Directory, kolejna strona kreatora umożliwi wybór nazwy pliku strefy. Można użyć z domyślnej nazwy lub wpisać własną. Aktualizacje dynamiczne Kolejnym krokiem jest rozstrzygnięcie, czy dozwolone są aktualizacje dynamiczne. Dostępne są trzy możliwości: Zezwalaj tylko na zabezpieczone aktualizacje dynamiczne. Jeśli strefa jest zintegrowana z Active Directory, można posłużyć się listami kontroli dostępu w celu określenia, którzy klienci mogą dokonywać aktualizacji dynamicznych. Po wybraniu tej opcji jedynie klienci posiadający uwierzytelnione konta komputerów i odpowiednie uprawnienia będą mogli dynamicznie modyfikować swoje rekordy DNS w przypadki zmian. Zezwalaj na zabezpieczone i niezabezpieczone aktualizacje dynamiczne. Ta opcja umożliwia dynamiczne aktualizacje wszystkim klientom, bez względu na to, czy są oni uwierzytelniani, czy nie. Nie zezwalaj na aktualizacje dynamiczne. Wybranie tej opcji wyłącza aktualizacje dynamiczne. Opcji tej należy użyć, jeśli strefa nie jest zintegrowana z usługa Active Directory. Następnie należy kliknąć Dalej, a następnie Zakończ, aby zakończyć tworzenie strefy. Serwer automatycznie utworzy podstawowe rekordy DNS dla tej strefy. Jeśli w administrowanej sieci istnieje kilka domen nadrzędnych (np. microsoft.com., msn.com), można powtórzyć procedurę, aby utworzyć kolejne strefy wyszukiwania wprzód. Następnym etapem jest utworzenie rekordów DNS dla komputerów. Konfiguracja wyszukiwania wstecznego Wyszukiwanie wsteczne umożliwia znalezienie nazwy domeny, do której należy wskazany adres IP. Konwencja nazw dla stref wyszukiwania wstecznego polega na wpisaniu adresu sieci w odwrotnej kolejności i uzupełnieniu go sufiksem in-addr.arpa. Wpisy w strefach wyszukiwania wstecznego muszą być zgodne z odpowiednimi wpisami w strefach wyszukiwania wprzód. W celu utworzenia strefy wyszukiwania wstecz należy wykonać następujące czynności: Uruchomić konsolę DNS i podłączyć się do serwera, który ma być konfigurowany.

7 Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w drzewie konsoli, po czym wybrać polecenie Nowa strefa, aby uruchomić Kreator nowych stref. Kliknąć Dalej. Jeśli konfigurowany serwer ma być podstawowym serwerem DNS zintegrowanym z usługą Active Directory(jest to kontroler domeny), należy wybrać opcję Strefa podstawowa i upewnić się, że pole wyboru Przechowuj strefę w usłudze Active Directory jest zaznaczone. Jeśli usługa DNS nie ma być zintegrowana z Active Directory, należy wyczyścić pole wyboru. Jeśli konfigurowany serwer ma pełnić funkcję serwera pomocniczego, należy wybrać opcję strefa pomocnicza i kliknąć Dalej. Zakres replikacji danych DNS Identyfikator sieci Jeśli tworzona strefa ma być zintegrowana z katalogiem Active Directory, należy wybrać jeden ze sposobów replikowania danych DNS: Do wszystkich serwerów DNS w lesie domen Active Directory. Opcja ta powoduje najszersze replikowanie danych DNS. Należy pamietać, że las domen tworzą wszystkie domeny Active Directory mające wspólne dane katalogowe z aktualną domeną. Do wszystkich serwerów DNS w domenie usługi Active Directory. Opcja powoduje replikowanie informacji DNS tylko w obrębie bieżącej domeny Active Directory i jej poddomen. Do wszystkich kontrolerów domeny w domenie usługi Active Directory. Strategia ta powoduje replikowanie danych DNS do wszystkich kontrolerów domeny w domenie bieżącej i domenach podrzędnych (jeśli istnieją). Z jednej strony zapewnia to szersze rozpowszechnianie informacji, z drugiej jednak nie każdy kontroler domeny jest serwerem DNS i nie ma potrzeby takiej konfiguracji. Następnie należy kliknąć Dalej. Na kolejnej stronie Kreatora wybrać opcję Strefa wyszukiwania wstecznego i kliknąć Dalej. Wpisać identyfikator (adres) sieci dla strefy. Podane wartości utworzą domyślną nazwę strefy wyszukiwania wstecznego. Następnie kliknąć Dalej. W przypadku serwera nie zintegrowanego z usługą Active Directory lub serwera pomocniczego konieczne jest podanie nazwy pliku dla strefy. Można zaakceptować domyślną nazwę lub wpisać własną, po czym kliknąć Dalej. Kolejnym krokiem jest rozstrzygnięcie, czy dozwolone są aktualizacje dynamiczne. Tą opcję należy konfigurować w identyczny sposób jak dla strefy wyszukiwania wprzód, opisany powyżej. Kliknąć Dalej i następnie Zakończ.

8 Konfigurowanie pomocniczego serwera DNS Pomocniczy serwer DNS zapewnia kopie zapasową usług DNS. W przypadku korzystania z pełnej integracji usług DNS z usługą Active Directory nie ma prawdziwej potrzeby tworzenia serwerów pomocniczych. Należy wówczas skonfigurować kilka kontrolerów domen do pełnienia roli serwerów DNS. Jeśli jednak wykorzystywana jest tylko częściowa integracja, utworzenie serwerów pomocniczych umożliwia zmniejszenie obciążenia serwera podstawowego. Ze względu na to, że serwery pomocnicze do większości zapytań wykorzystują strefy wyszukiwania do przodu, tworzenie stref wyszukiwania wstecznego można w tym przypadku pominąć. Strefy te są niezbędne na serwerach podstawowych. Aby utworzyć serwer pomocniczy w celu zapewnienia gwarancji usług i zrównoważenia obciążenia, należy wykonać następujące czynności: Uruchomić konsolę DNS i podłączyć się do serwera który ma być konfigurowany. Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w drzewie konsoli, po czym wybrać polecenie Nowa strefa, aby uruchomić Kreator nowych stref. Następnie należy kliknąć Dalej. Zaznaczyć opcję Strefa pomocnicza i kliknąć Dalej. Wpisać pełną nazwę DNS dla nowej strefy i kliknąć Dalej. Kolejna strona wymaga podania adresu IP podstawowego serwera DNS dla tej strefy Kliknąć Dalej a następnie Zakończ. W ruchliwych sieciach lub bardzo rozległych może być konieczne utworzenie na serwerach pomocniczych stref wyszukiwania wstecznego. Materiały dodatkowe Druga część artykułu będzie omawiać m.in. następujące zagadnienia z zakresu konfiguracji DNS: Zarządzanie rekordami DNS. Zagrożenia dla zabezpieczeń systemu DNS. Zabezpieczanie usługi serwera DNS. Migracja systemu DNS. Integracja WINS z DNS. Dodatkowe materiały na temat opisywany w powyższym artykule można znaleźć na stronie Microsoft.

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 5. Uprawnienia w Windows Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 Z każdym kontem związane są pewne prawa i przywileje, na których podstawie system podejmuje decyzję, czy zezwolić na wykonanie czynności,

Bardziej szczegółowo

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD)

Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) Skonfigurowanie usług katalogowych Active Directory (AD) W niniejszym przykładzie zademonstrowane zostanie zainstalowanie na serwerze usług katalogowych Active Directory obsługujących lokalną domenę o

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTRUKCJA ŁĄCZENIA Z SIECIĄ VPN WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ oraz aktualizacji ustawień licencji na laptopach Wersja dla studentów posiadających laptopy ufundowane

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje usługi DHCP

Nowe funkcje usługi DHCP Protokół Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) umożliwia centralną administrację siecią, głównie przez automatyczne udostępnianie adresów protokołu internetowego (IP) i innych parametrów sieciowych.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS

KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS KONFIGURACJA SIECIOWA SYSTEMU WINDOWS Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfiguracji systemu Windows do pracy w sieci Zadania 1. Korzystając z podręcznika [1] wyjaśnij, czym są i do czego służą protokoły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME.

Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME. Podłączanie się do bezprzewodowej sieci eduroam na platformie MS Windows XP w wersji Professional oraz HOME. Wstęp Zanim przystąpisz do konfigurowania połączenia się z siecią bezprzewodową eduroam upewnij

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. T: Serwer DHCP. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat usługi DHCP. Zadanie2: W jaki sposób skonfigurować system Windows XP by pełnił rolę serwera DHCP? Zadanie3:

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Systemy serwerowe z rodziny Windows pozwalają na zarządzanie interfejsami kart sieciowych w taki sam sposób w jaki zarządza się nimi w systemach klienckich

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Podział bazy danych Opracował: Katowice, Styczeń 2013 1 Podział bazy danych cel Wraz z wersją 3.3.0 systemu KSP, nastąpiła zmiana architektury systemu z jednej do wielu baz

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci AM_Pracownik

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci AM_Pracownik AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c in t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 6 38 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a il:

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo