Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)"

Transkrypt

1 Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer DNS Konfiguracja podstawowego serwera DNS Konfiguracja wyszukiwania wprzód Konfiguracja wyszukiwania wstecz Konfiguracja pomocniczego serwera DNS Materiały dodatkowe Wprowadzenie Domain Name System (DNS) to hierarchiczna, rozproszona baza danych, zawierająca mapowania nazw domen DNS do różnych typów danych, jakimi są adresy IP. System DNS umożliwia lokalizowanie komputerów i usług na podstawie nazw przyjaznych dla użytkownika, a także odnajdowanie innych informacji przechowywanych w bazie danych. Znajomość najlepszych praktyk w zakresie konfiguracji struktur DNS to podstawa administracji sieciami opartymi o protokół IP. Domain Name System (DNS) to hierarchiczna, rozproszona baza danych, zawierająca mapowania nazw domen DNS do różnych typów danych, jakimi są adresy IP. System DNS umożliwia lokalizowanie komputerów i usług na podstawie nazw przyjaznych dla użytkownika, a także odnajdowanie innych informacji przechowywanych w bazie danych. Dzięki DNS w pełni kwalifikowana nazwa hosta, taka jak omega.microsoft.com zostaje zastąpiona adresem IP tego komputera, co pozwala komputerom na komunikowanie się ze sobą. DNS działa w oparciu o zestaw protokołów TCP/IP i może zostać zintegrowany z WINS, DHCP i usługą katalogową Active Directory. Pełna integracja z tymi funkcjami sieciowymi umożliwia optymalizację DNS w domenach Microsoft Windows Serwer DNS jest systemem porządkowania adresów sieciowych poprzez organizowanie grup komputerów w domeny. Domeny te tworzą strukturę hierarchiczną, która może być zdefiniowana w oparciu o standardy internetowe w przypadku sieci publicznych lub własne standardy korporacji lub sieci prywatnych (zwanych także Intranetami lub ekstranetami). Kolejne poziomy hierarchii identyfikują pojedyncze komputery, domeny organizacyjne i domeny najwyższego poziomu.

2 Funkcje serwera Serwer DNS oferuje następujące funkcje: Współdziałanie z innymi implementacjami serwera DNS. Usługa serwera DNS jest zgodna ze specyfikacjami RFC, może korzystać ze standardowych formatów plików danych, rekordów zasobów DNS i może współpracować z większością innych implementacji serwera DNS, takimi jak korzystające z oprogramowania Berkeley Internet Name Domain (BIND). Obsługa usługi Active Directory. Usługa DNS jest wymagana do obsługi usługi katalogowej Active Directory. Podczas instalowania usługi Active Directory na serwerze można automatycznie zainstalować i skonfigurować serwer DNS, jeśli nie można odnaleźć serwera DNS spełniającego wymagania usługi Active Directory. Ulepszenia w zakresie przechowywania stref DNS w usłudze Active Directory. Strefy DNS mogą być przechowywane w partycjach katalogów domen lub aplikacji usługi Active Directory. Partycja to struktura danych w ramach usługi Active Directory służąca do rozróżniania danych wykorzystywanych w różnych celach związanych z replikacją. Można określić, w której partycji usługi Active Directory strefa ma być przechowywana, a w efekcie również zbiór kontrolerów domen, między którymi dane strefy będą replikowane. Usługi warunkowego przesyłania dalej. Usługa warunkowego przesyłania dalej to serwer DNS w sieci, który służy do przekazywania kwerend DNS stosownie do nazw domen DNS zawartych w tych kwerendach. Serwer DNS można na przykład skonfigurować do przesyłania dalej wszystkich otrzymywanych kwerend o nazwy kończące się ciągiem nazwa.przyklad.com na adres IP określonego serwera DNS lub adresy IP wielu serwerów DNS. Strefy skrótowe. System DNS obsługuje nowy typ stref, zwanych strefami skrótowymi. Strefa skrótowa to kopia strefy zawierająca tylko rekordy zasobów wymagane do zidentyfikowania serwerów DNS autorytatywnych dla tej strefy. Strefa skrótowa służy do informowania serwera DNS obsługującego strefę nadrzędną o autorytatywnych serwerach DNS dla jego strefy podrzędnej, pomagając w ten sposób w efektywnym rozpoznawaniu nazw DNS. Rozszerzone funkcje zabezpieczeń systemu DNS. W systemie DNS są teraz dostępne rozszerzone funkcje administrowania zabezpieczeniami usług serwera i klienta DNS oraz danymi systemu DNS. Integracja z usługami sieciowymi firmy Microsoft. Usługa serwera DNS oferuje integrację z innymi usługami firmy Microsoft. Obejmują one integrację z usługami Active Directory, WINS i DHCP. Obsługa protokołu dynamicznej aktualizacji zgodnego ze standardami RFC. Usługa serwera DNS pozwala klientom dynamicznie aktualizować rekordy zasobów w oparciu o protokół dynamicznej aktualizacji DNS. Pozwala to usprawnić administrację systemem DNS, skracając czas potrzebny do ręcznego zarządzania tymi rekordami. Obsługa przyrostowego transferu stref między serwerami. Transfery stref są stosowane między serwerami DNS do replikowania informacji o części obszaru nazw DNS. Przyrostowy transfer stref jest stosowany do replikowania tylko zmienionych części

3 strefy, co pozwala ograniczyć obciążenie sieci. Obsługa nowych typów rekordów zasobów. Usługa serwera DNS obejmuje obsługę kilku nowych typów rekordów zasobów. Te typy, do których należą rekordy zasobów lokalizacji usługi (SRV) i adresu ATM (ATMA), rozszerzają możliwości stosowania systemu DNS jako usługi bazy danych nazw. Integracja Active Directory i DNS Domeny Active Directory wykorzystują DNS do zaimplementowania swojej hierarchii i struktury nazw. Active Directory i DNS są, zatem ściśle powiązane, tak bardzo, że nie jest możliwe zainstalowanie usługi katalogowej bez wcześniejszego zainstalowania serwera DNS w sieci. Podczas instalacji pierwszego kontrolera domeny w sieci Active Directory, dostępna jest możliwość automatycznego zainstalowania serwera DNS, jeśli taki serwer nie został odnaleziony w sieci. W procesie instalacji jest możliwość określenia stopnia integracji DNS i Active Directory. Dzięki pełnej integracji informacje DNS przechowywane są bezpośrednio w katalogu Active Directory. Różnice pomiędzy częściową i całkowitą integracją Active Directory i DNS. Częściowa integracja W przypadku integracji częściowej informacje domenowe przechowywane są w standardowej formie plików. Dane DNS zapisywane są w plikach tekstowych o rozszerzeniu.dns. Domyślną lokalizacja dla tych plików jest katalog %SystemRoot%System32/Dns. Aktualizacje danych DNS są obsługiwane przez pojedynczy autorytatywny serwer DNS, wskazany jako serwer podstawowy dla konkretnej domeny lub obszaru w obrębie domeny nazywanego strefą. Klienci korzystający z dynamicznego uaktualniania DNS poprzez DHCP muszą zostać skonfigurowani tak, aby korzystali z podstawowego serwera DNS, gdyż w przeciwnym wypadku dynamiczne aktualizacje nie będą mogły być wykonywane. Podobnie dynamiczne aktualizacje poprzez DHCP nie będą wykonywane, jeśli podstawowy serwer DNS nie będzie dostępny. Pełna integracja W przypadku pełnej integracji domena korzysta z magazynu katalogu do przechowywania danych. Informacje DNS są zapisywane bezpośrednio w katalogu DNS i są dostępne w kontenerze obiektu dnszone. Ze względu na fakt, że informacje te są częścią katalogu Active Directory, każdy kontroler domeny może uzyskać dostęp do tych danych. Można też wykorzystać model o wielu wzorcach do dynamicznego uaktualniania wpisów DNS poprzez DHCP. Umożliwia to każdemu kontrolerowi domeny na którym uruchomiony jest serwer DNS, obsługę dynamicznych aktualizacji. Dalej, każdy klient DHCP używający aktualizacji dynamicznej może skorzystać z dowolnego serwera DNS w danej strefie. Wreszcie dodatkową korzyścią pełnej integracji jest możliwość wykorzystania mechanizmów zabezpieczeń katalogu do ochrony danych i sterowania dostępem do informacji DNS. Zalety integracji z usługą Active Directory Replikacja usługi Active Directory jest szybsza i wydajniejsza niż standardowa replikacja systemu DNS. Przetwarzanie replikacji usługi Active Directory jest wykonywane na podstawie właściwości, przesyłane są tylko istotne zmiany. Rozdzielenie DNS i Active Directory zwiększa obciążenie sieci

4 i wydłuża czas potrzebny do rozpropagowania zmian DNS w całej sieci. Po dodaniu nowego kontrolera do domeny usługi Active Directory strefy są automatycznie replikowane i synchronizowane z takim kontrolerem. Dzięki integracji przechowywania baz danych stref DNS z usługą Active Directory można usprawnić planowanie replikacji bazy danych w sieci. Integracja przechowywania składników systemu DNS pozwala zunifikować zarządzanie przechowywaniem i kwestie dotyczące replikacji dla obu usług DNS i Active Directory, scalając je i prezentując jako spójny moduł administracyjny. Podział serwerów DNS Dostępne są cztery typy serwerów DNS: Serwer podstawowy zintegrowany z Active Directory. Serwer DNS w pełni zintegrowany z usługą Active Directory. Wszytkie dane DNS przechowywane są w katalogu Active Directory. Serwer podstawowy. Główny serwer DNS dla domeny, wykorzystujący częściową integrację z Active Direcory. Serwer ten przechowuje główną kopię rekordów DNS i pliki konfiguracyjne domeny. Dane te są przechowywane w postaci tekstowej w plikach z rozszerzeniem.dns. Serwer pomocniczy. Serwer DNS zapewniający dodatkową usługę DNS dla domeny. Serwer ten przechowuje kopię rekordów DNS otrzymaną z preferowanego serwera DNS, wykonując aktualizację za pomocą transferu stref. Serwery pomocnicze uzyskują informacje z serwera preferowanego i przechowują ją do momentu jej odświeżenia lub wygaśnięcia. Serwer przesyłania dalej. Serwer buforujący informacje DNS, zawsze przekazujący zapytania do innych serwerów. W odróżnieniu od serwerów pomocniczych, serwery takie nie przechowują pełnych kopii danych dla strefy. Oznacza to, że w momencie uruchomienia serwera przesyłania dalej, jego baza danych nie zwiera żadnych informacji. Instalacja usługi Serwer DNS W trakcie instalacji kontrolera domeny dostępna jest opcja zainstalowania i skonfigurowania DNS. Jeśli opcja została wybrana, usługa DNS jest już zainstalowana z domyślna konfiguracją, nie ma zatem potrzeby jej ponownej instalacji. Jeśli wykorzystywany serwer jest serwerem członkowskim, a nie kontrolerem domeny, lub też nie zainstalowano usługi DNS w trakcie instalacji kontrolera, usługę można doinstalować wykonując następującą procedurę: Z narzędzi administracyjnych należy wybrać Kreator konfigurowania serwera. Wybrać rolę serwer DNS. W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcję konfiguruj tylko wskazówki główne, następnie należy kliknąć Dalej oraz Zakończ. Od tej chwili usługa DNS będzie uruchamiana automatycznie przy starcie komputera.

5 Konfiguracja podstawowego serwera DNS Serwer DNS może być zintegrowany z usługą Active Directory lub działać jako standardowy podstawowy serwer. Serwery podstawowe powinny zawierać strefy wyszukiwania do przodu oraz strefy wyszukiwania wstecznego dla danej domeny. Wyszukiwanie do przodu umożliwia zmianę nazw domen na adresy IP. Wyszukiwanie wsteczne pozwala potwierdzić zapytania DNS poprzez znalezienie nazw odpowiadających podanym adresom IP. Konfiguracja wyszukiwania wprzód. Po zainstalowaniu usługi Serwer DNS można przystąpić do konfiguracji serwera wykonując następujące czynności: Konsola DNS Wybór typu stref Należy uruchomić konsolę DNS, zawartą w narzędziach administracyjnych. Alternatywą dla konsoli DNS jest węzeł DNS dostępny w gałęzi Usługi i aplikacje konsoli Zarządzanie komputerem. Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera wyświetloną w lewym panelu konsoli i wybrać polecenie Nowa strefa z menu podręcznego. Uruchomiony zostanie kreator nowych stref. Kreator umożliwia wybór typu stref. Jeśli konfigurowany serwer ma być podstawowym serwerem DNS zintegrowanym z usługą Active Directory (jest to kontroler domeny), należy wybrać opcje Strefa podstawowa i upewnić się, że pole wyboru Przechowuj strefę w usłudze Active Directory jest zaznaczone. Jeśli usługa DNS nie ma być zintegrowana z Active Directory, należy wyczyścić to pole wyboru. Następnie należy kliknąć Dalej. Zakres replikacji danych DNS Jeśli tworzona strefa ma być zintegrowana z katalogiem Active Directory, należy wybrać jeden z następujących sposobów replikowania danych DNS: Do wszystkich serwerów DNS w lesie domen Active Directory. Opcja ta powoduje najszersze replikowanie danych DNS. Należy pamietać, że las domen tworzą wszystkie domeny Active Directory mające wspólne dane katalogowe z aktualną domeną. Do wszystkich serwerów DNS w domenie usługi Active Directory. Opcja ta powoduje replikowanie informacji DNS tylko w obrębie bieżącej domeny Active Directory i jej poddomen. Do wszystkich kontrolerów domeny w domenie usługi Active Directory. Strategia ta powoduje replikowanie danych DNS do wszystkich kontrolerów domeny w domenie bieżącej i domenach podrzędnych. Z jednej strony zapewnia to szersze rozpowszechnianie informacji, z drugiej jednak nie każdy kontroler domeny jest serwerem DNS i nie ma potrzeby takiej konfiguracji.

6 Nazwa strefy Następnie należy kliknąć Dalej. Na kolejnej stronie Kreatora wybrać opcję Strefa wyszukiwania do przodu i kliknąć Dalej. Wpisać pełną nazwę dla nowej strefy. Tworząc na przykład podstawowy serwer DNS dla domeny windows2003.pl, należy podać windows2003.pl jako nazwę strefy. Jeśli konfigurowana jest strefa podstawowa, ale nie zintegrowana z Active Directory, kolejna strona kreatora umożliwi wybór nazwy pliku strefy. Można użyć z domyślnej nazwy lub wpisać własną. Aktualizacje dynamiczne Kolejnym krokiem jest rozstrzygnięcie, czy dozwolone są aktualizacje dynamiczne. Dostępne są trzy możliwości: Zezwalaj tylko na zabezpieczone aktualizacje dynamiczne. Jeśli strefa jest zintegrowana z Active Directory, można posłużyć się listami kontroli dostępu w celu określenia, którzy klienci mogą dokonywać aktualizacji dynamicznych. Po wybraniu tej opcji jedynie klienci posiadający uwierzytelnione konta komputerów i odpowiednie uprawnienia będą mogli dynamicznie modyfikować swoje rekordy DNS w przypadki zmian. Zezwalaj na zabezpieczone i niezabezpieczone aktualizacje dynamiczne. Ta opcja umożliwia dynamiczne aktualizacje wszystkim klientom, bez względu na to, czy są oni uwierzytelniani, czy nie. Nie zezwalaj na aktualizacje dynamiczne. Wybranie tej opcji wyłącza aktualizacje dynamiczne. Opcji tej należy użyć, jeśli strefa nie jest zintegrowana z usługa Active Directory. Następnie należy kliknąć Dalej, a następnie Zakończ, aby zakończyć tworzenie strefy. Serwer automatycznie utworzy podstawowe rekordy DNS dla tej strefy. Jeśli w administrowanej sieci istnieje kilka domen nadrzędnych (np. microsoft.com., msn.com), można powtórzyć procedurę, aby utworzyć kolejne strefy wyszukiwania wprzód. Następnym etapem jest utworzenie rekordów DNS dla komputerów. Konfiguracja wyszukiwania wstecznego Wyszukiwanie wsteczne umożliwia znalezienie nazwy domeny, do której należy wskazany adres IP. Konwencja nazw dla stref wyszukiwania wstecznego polega na wpisaniu adresu sieci w odwrotnej kolejności i uzupełnieniu go sufiksem in-addr.arpa. Wpisy w strefach wyszukiwania wstecznego muszą być zgodne z odpowiednimi wpisami w strefach wyszukiwania wprzód. W celu utworzenia strefy wyszukiwania wstecz należy wykonać następujące czynności: Uruchomić konsolę DNS i podłączyć się do serwera, który ma być konfigurowany.

7 Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w drzewie konsoli, po czym wybrać polecenie Nowa strefa, aby uruchomić Kreator nowych stref. Kliknąć Dalej. Jeśli konfigurowany serwer ma być podstawowym serwerem DNS zintegrowanym z usługą Active Directory(jest to kontroler domeny), należy wybrać opcję Strefa podstawowa i upewnić się, że pole wyboru Przechowuj strefę w usłudze Active Directory jest zaznaczone. Jeśli usługa DNS nie ma być zintegrowana z Active Directory, należy wyczyścić pole wyboru. Jeśli konfigurowany serwer ma pełnić funkcję serwera pomocniczego, należy wybrać opcję strefa pomocnicza i kliknąć Dalej. Zakres replikacji danych DNS Identyfikator sieci Jeśli tworzona strefa ma być zintegrowana z katalogiem Active Directory, należy wybrać jeden ze sposobów replikowania danych DNS: Do wszystkich serwerów DNS w lesie domen Active Directory. Opcja ta powoduje najszersze replikowanie danych DNS. Należy pamietać, że las domen tworzą wszystkie domeny Active Directory mające wspólne dane katalogowe z aktualną domeną. Do wszystkich serwerów DNS w domenie usługi Active Directory. Opcja powoduje replikowanie informacji DNS tylko w obrębie bieżącej domeny Active Directory i jej poddomen. Do wszystkich kontrolerów domeny w domenie usługi Active Directory. Strategia ta powoduje replikowanie danych DNS do wszystkich kontrolerów domeny w domenie bieżącej i domenach podrzędnych (jeśli istnieją). Z jednej strony zapewnia to szersze rozpowszechnianie informacji, z drugiej jednak nie każdy kontroler domeny jest serwerem DNS i nie ma potrzeby takiej konfiguracji. Następnie należy kliknąć Dalej. Na kolejnej stronie Kreatora wybrać opcję Strefa wyszukiwania wstecznego i kliknąć Dalej. Wpisać identyfikator (adres) sieci dla strefy. Podane wartości utworzą domyślną nazwę strefy wyszukiwania wstecznego. Następnie kliknąć Dalej. W przypadku serwera nie zintegrowanego z usługą Active Directory lub serwera pomocniczego konieczne jest podanie nazwy pliku dla strefy. Można zaakceptować domyślną nazwę lub wpisać własną, po czym kliknąć Dalej. Kolejnym krokiem jest rozstrzygnięcie, czy dozwolone są aktualizacje dynamiczne. Tą opcję należy konfigurować w identyczny sposób jak dla strefy wyszukiwania wprzód, opisany powyżej. Kliknąć Dalej i następnie Zakończ.

8 Konfigurowanie pomocniczego serwera DNS Pomocniczy serwer DNS zapewnia kopie zapasową usług DNS. W przypadku korzystania z pełnej integracji usług DNS z usługą Active Directory nie ma prawdziwej potrzeby tworzenia serwerów pomocniczych. Należy wówczas skonfigurować kilka kontrolerów domen do pełnienia roli serwerów DNS. Jeśli jednak wykorzystywana jest tylko częściowa integracja, utworzenie serwerów pomocniczych umożliwia zmniejszenie obciążenia serwera podstawowego. Ze względu na to, że serwery pomocnicze do większości zapytań wykorzystują strefy wyszukiwania do przodu, tworzenie stref wyszukiwania wstecznego można w tym przypadku pominąć. Strefy te są niezbędne na serwerach podstawowych. Aby utworzyć serwer pomocniczy w celu zapewnienia gwarancji usług i zrównoważenia obciążenia, należy wykonać następujące czynności: Uruchomić konsolę DNS i podłączyć się do serwera który ma być konfigurowany. Kliknąć prawym klawiszem myszy nazwę serwera w drzewie konsoli, po czym wybrać polecenie Nowa strefa, aby uruchomić Kreator nowych stref. Następnie należy kliknąć Dalej. Zaznaczyć opcję Strefa pomocnicza i kliknąć Dalej. Wpisać pełną nazwę DNS dla nowej strefy i kliknąć Dalej. Kolejna strona wymaga podania adresu IP podstawowego serwera DNS dla tej strefy Kliknąć Dalej a następnie Zakończ. W ruchliwych sieciach lub bardzo rozległych może być konieczne utworzenie na serwerach pomocniczych stref wyszukiwania wstecznego. Materiały dodatkowe Druga część artykułu będzie omawiać m.in. następujące zagadnienia z zakresu konfiguracji DNS: Zarządzanie rekordami DNS. Zagrożenia dla zabezpieczeń systemu DNS. Zabezpieczanie usługi serwera DNS. Migracja systemu DNS. Integracja WINS z DNS. Dodatkowe materiały na temat opisywany w powyższym artykule można znaleźć na stronie Microsoft.

Konfiguracja usługi WINS i DNS

Konfiguracja usługi WINS i DNS Konfiguracja usługi WINS i DNS Do czego wykorzystuje się usługę WINS? Serwer WINS (ang. Windows Internet Name Service) jest bazą danych wspomagającą sied NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System).

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP.

DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP. Laboratorium 1: DHCP DHCP redukuje złożonośd i ilośd pracy administracyjnej poprzez automatyzację procesu konfigurowania TCP/IP. Sposób zdobywania adresu IP przez klienta: Klient wysyła pakiet rozgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Usługa Active Directory

Usługa Active Directory Usługa Active Directory Active Directory Active Directory to usługi katalogowe dla Windows 2003 Server. Katalog przechowuje informacje o obiektach dostępnych w sieci czy są to udziały sieciowe, drukarki,

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo