Egzamin MCTS : Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I"

Transkrypt

1 Egzamin MCTS : Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest

2 Egzamin MCTS : Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit, tom 1 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2008 Microsoft Corporation Tytuł oryginału: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam ): Configuring Windows Server 2008 Active Directory Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2009 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: ul. Kryniczna 2, Warszawa tel , fax Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Active Directory, ActiveX, Internet Explorer, MSDN, Outlook, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows Media, Windows Server oraz Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN (t. I/II): Przekład: Jakub Niedźwiedź, Kamil Warowny, Tomasz Sochacki Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Magdalena Kalina Swoboda Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz

3 Podziękowania z głębi serca Nelson, Danielle, Tony i ja chcielibyśmy oddać hołd niewiarygodnym ludziom z Microsoft Press za danie nam możliwości udziału w wysiłkach na rzecz szkoleń certyfikacyjnych dotyczących systemu Windows Server Zaczynając od Laury Sackerman i Kena Jonesa: zebraliście nas razem w 2007 roku i utworzyliście strukturę, która była zarówno wygodna, jak i wydajna, wykorzystując to co najlepsze w nas autorach i doprowadzając do powstania świetnej pozycji wydawniczej dla środowiska profesjonalistów IT korzystających z Windows. Dziękujemy za danie nam szansy pisania o technologii, którą kochamy! Maureen Zimmerman, twoje niezmordowane przywiązanie do szczegółów i czuwanie nad całym procesem doprowadziły nas i ten zestaw szkoleniowy do linii mety, która momentami wydawała się nieosiągalna. Wiem, że winien Ci jestem specjalne podziękowania za Twoją wiarę we mnie i Twoje wsparcie oraz ostoję w trakcie pracy. Bob Hogan, rzetelnie oceniałeś naszą pracę i wniosłeś świetne pomysły do tego projektu. Kerin Forsyth, dziękujemy za poprawianie brzemienia naszych słów. Bob Dean, jesteśmy wdzięczni, że dzięki Twoim wysiłkom pytania do testów dla tego zestawu ćwiczeniowego są pierwsza klasa. Chris Norton, bez Ciebie nie byłoby żadnej strony do przeczytania, nie mówiąc o setkach stron cennych ćwiczeń i informacji. Podziękowania dla Was wszystkich od nas wszystkich! Na koniec chciałbym wyrazić swoją własną najgłębszą wdzięczność swojemu Einsteinowi, a my wszyscy dziękujemy swoim rodzinom, przyjaciołom i muzom za umożliwienie powstania tej książki.

4 Egzamin : TS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Cel Rozdział Lekcja Konfigurowanie systemu DNS Domain Name System dla Active Directory (16%) Konfigurowanie stref. 9 1 Konfigurowanie ustawień serwera DNS. 9 2 Konfigurowanie transferów stref i replikacji. 9 2 Konfigurowanie infrastruktury Active Directory (25%) Konfigurowanie lasu lub domeny. 1, 10, 12 Rozdział 1, Lekcje 1, 2 Rozdział 10, Lekcje 1, 2 Rozdział 12, Lekcje 1, 2 Konfigurowanie relacji zaufania Konfigurowanie lokacji. 11 1, 2 Konfigurowanie replikacji Active Directory. 8, 10, 11 Rozdział 8, Lekcja 3 Rozdział 10, Lekcja 3 Rozdział 11, Lekcja 3 Konfigurowanie wykazu globalnego Konfigurowanie wzorców operacji Konfigurowanie dodatkowych ról serwerowych Active Directory (9%) Konfigurowanie usług AD LDS Active Directory Lightweight Directory Services (Usługi 14 1, 2 LDS w usłudze Active Directory). Konfigurowanie usług AD RMS Active Directory Rights Management Service (Usługi 16 1, 2 zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory). Konfigurowanie kontrolera domeny tylko do odczytu (RODC). 8 3 Konfigurowanie usług AD FS Active Directory Federation Services. 17 1, 2 Tworzenie i utrzymywanie obiektów Active Directory (24%) Automatyzacja tworzenia kont Active Directory. 3, 4, 5 Rozdział 3, Lekcje 1, 2 Rozdział 4, Lekcje 1, 2 Rozdział 5, Lekcje 1, 2 Utrzymywanie kont Active Directory. 2, 3, 4, 5 Rozdział 2, Lekcje 2, 3 Rozdział 3, Lekcje 1, 2, 3 Rozdział 4, Lekcje 1, 2, 3 Rozdział 5, Lekcje 1, 2, 3 Tworzenie i stosowanie obiektów zasad grupy (GPO). 6 1, 2, 3 Konfigurowanie szablonów GPO. 6, 7 Rozdział 6, Lekcje 1, 2, 3 Rozdział 7, Lekcje 1, 2, 3 Konfigurowanie obiektów GPO do wdrażania oprogramowania. 7 3 Konfigurowanie zasad konta. 8 1 Konfigurowanie zasad inspekcji przy użyciu obiektów GPO. 7, 8 Rozdział 7, Lekcja 4 Rozdział 8, Lekcja 2 Utrzymywanie środowiska Active Directory (13%) Konfigurowanie tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowej Wykonywanie konserwacji offline Monitorowanie Active Directory. 6, 11, 13 Rozdział 6, Lekcja 3 Rozdział 11, Lekcja 3 Rozdział 13, Lekcja 1 Konfigurowanie usług Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory) (13%) Instalowanie usług Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze 15 1 Active Directory). Konfigurowanie ustawień serwera urzędu certyfikacji (CA) Zarządzanie szablonami certyfikatów Zarządzanie rejestrowaniami Zarządzanie unieważnieniami certyfikatów Uwaga: Cele egzaminacyjne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszej zapowiedzi i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Najbardziej aktualną listę celów egzaminacyjnych można znaleźć na witrynie Microsoft Learning Certification (www.microsoft.com/learning/mcp/).

5 Skrócony spis treści Tom I Wstęp... xxi 1 Instalacja Administracja Użytkownicy Grupy Komputery Infrastruktura zasad grupy Ustawienia zasad grupy Uwierzytelnianie Integrowanie usługi DNS z usługami domenowymi Tom II 10 Kontrolery domeny Lokacje i replikacja Domeny i lasy Ciągłość biznesowa katalogu Usługi Lightweight Directory Services w usłudze Active Directory Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory i infrastruktury kluczy publicznych Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory Active Directory Federation Services Odpowiedzi Indeks

6

7 Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego...xviii Instalacja i wymagania sprzętowe...xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD... xix Jak zainstalować testy ćwiczeniowe... xx Jak korzystać z testów ćwiczeniowych... xx Jak odinstalować testy ćwiczeniowe... xxi Program Microsoft Certified Professional... xxii Wsparcie techniczne... xxii 1 Instalacja... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Instalowanie Usług Active Directory Domain Services...3 Active Directory, tożsamość i dostęp... 3 Więcej niż tożsamość i dostęp... 8 Składniki infrastruktury Active Directory... 9 Przygotowanie do utworzenia nowego lasu Windows Server Dodawanie roli AD DS przy użyciu interfejsu Windows...12 Tworzenie kontrolera domeny...13 Zadanie: Tworzenie lasu Windows Server Podsumowanie lekcji...22 Pytania do lekcji...22 Lekcja 2: Usługi Active Directory Domain Services w instalacji Server Core...24 Zrozumienie Server Core...24 Instalowanie Server Core...25 Wykonywanie zadań konfiguracji początkowej...26 Dodawanie usług AD DS do instalacji Server Core...27 Usuwanie kontrolerów domeny...27 Zadanie: Instalowanie kontrolera domeny w systemie Server Core...28 Podsumowanie lekcji...31 Pytania do lekcji...31 Przegląd rozdziału...32 Podsumowanie rozdziału...32 Kluczowe terminy...32 Scenariusz przykładowy...33 Scenariusz przykładowy: Tworzenie lasu Active Directory...33 Test ćwiczeniowy...34 vii

8 viii Spis treści 2 Administracja...35 Przed rozpoczęciem...35 Lekcja 1: Praca z przystawkami Active Directory...37 Zrozumienie narzędzia Microsoft Management Console...37 Narzędzia administracyjne Active Directory...38 Odnajdowanie narzędzi administracyjnych Active Directory...39 Dodawanie narzędzi administracyjnych do menu Start...39 Uruchamianie narzędzi administracyjnych z alternatywnymi poświadczeniami...40 Tworzenie niestandardowej konsoli z przystawkami Active Directory...41 Zapisywanie i rozprowadzanie konsoli niestandardowej...41 Zadanie: Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC...43 Podsumowanie lekcji...47 Pytanie do lekcji...48 Lekcja 2: Tworzenie obiektów w Active Directory...49 Tworzenie jednostki organizacyjnej...49 Tworzenie obiektu użytkownika...51 Tworzenie obiektu grupy...54 Tworzenie obiektu komputera...56 Odnajdowanie obiektów w Active Directory...58 Odnajdowanie obiektów przy użyciu Dsquery...64 Zrozumienie nazw DN, RDN i CN...65 Zadanie: Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory...65 Podsumowanie lekcji...73 Pytania do lekcji...73 Lekcja 3: Delegowanie i zabezpieczenia obiektów Active Directory...74 Zrozumienie delegowania...74 Przeglądanie listy ACL dla obiektu Active Directory...75 Prawa dostępu do obiektów i właściwości...77 Przypisywanie uprawnienia przy użyciu okna dialogowego Advanced Security Settings (Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń)...77 Zrozumienie i zarządzanie uprawnieniami z dziedziczeniem...78 Delegowanie zadań administracyjnych przy użyciu narzędzia Delegation Of Control Wizard (Kreator delegowania kontroli)...79 Raportowanie i przeglądanie uprawnień...80 Usuwanie lub resetowanie uprawnień dla obiektu...80 Zrozumienie czynnych uprawnień...81 Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych do obsługi delegowania...82 Zadanie: Delegowanie zadań administracyjnych...83 Podsumowanie lekcji...85 Pytanie do lekcji...86 Przegląd rozdziału...87 Podsumowanie rozdziału...87

9 Spis treści ix Kluczowe terminy...87 Scenariusz przykładowy...88 Scenariusz przykładowy: Jednostki organizacyjne i delegowanie...88 Proponowane ćwiczenia praktyczne...89 Utrzymywanie kont Active Directory...89 Test ćwiczeniowy Użytkownicy...91 Przed rozpoczęciem...92 Lekcja 1: Automatyzacja tworzenia kont użytkowników...93 Tworzenie użytkowników na podstawie szablonów...93 Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia Active Directory...94 Tworzenie użytkowników za pomocą Dsadd...95 Importowanie użytkowników za pomocą CSVDE...96 Importowanie użytkowników za pomocą LDIFDE Zadanie: Automatyzacja tworzenia kont użytkowników...99 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Tworzenie użytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript Wprowadzenie do Windows PowerShell Zrozumienie składni, narzędzi cmdlet i obiektów Windows PowerShell Uzyskiwanie pomocy Korzystanie ze zmiennych Korzystanie z aliasów Przestrzenie nazw, dostawcy i napędy PS Tworzenie użytkownika za pomocą Windows PowerShell Importowanie użytkowników z bazy danych przy użyciu Windows PowerShell Wykonywanie skryptu Windows PowerShell Wprowadzenie do VBScript Tworzenie użytkownika za pomocą VBScript VBScript kontra Windows PowerShell Zadanie: Tworzenie użytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Obsługa obiektów i kont użytkowników Zarządzanie atrybutami użytkowników za pomocą przystawki Active Directory Users and Computers (Użytkownicy i komputery usługi Active Directory) Zrozumienie atrybutów dla nazw i atrybutów konta Zarządzanie atrybutami użytkowników za pomocą Dsmod i Dsget Zarządzanie atrybutami użytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript

10 x Spis treści Administrowanie kontami użytkowników Zadanie: Obsługa obiektów i kont użytkowników Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Importowanie kont użytkowników Proponowane ćwiczenia praktyczne Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Utrzymywanie kont Active Directory Test ćwiczeniowy Grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie i zarządzanie grupami Zarządzanie przedsiębiorstwem za pomocą grup Definiowanie konwencji nazewniczych dla grup Zrozumienie typów grup Zrozumienie zakresów grup Konwertowanie zakresu i typu grupy Zarządzanie członkostwem w grupach Opracowywanie strategii zarządzania grupami Zadanie: Tworzenie i zarządzanie grupami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia i zarządzania grupami Tworzenie grup za pomocą Dsadd Importowanie grup za pomocą CSVDE Zarządzanie grupami za pomocą LDIFDE Wyszczególnianie członkostwa w grupie za pomocą Dsget Zmienianie członkostwa w grupie za pomocą Dsmod Przenoszenie i zmienianie nazw grup za pomocą Dsmove Usuwanie grup za pomocą Dsrm Zarządzanie członkostwem w grupie za pomocą Windows PowerShell i VBScript Zadanie: Automatyzacja tworzenia i zarządzania grupami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Administrowanie grupami w przedsiębiorstwie Najlepsze praktyki dla atrybutów grup Ochrona grup przed przypadkowym usunięciem Delegowanie zarządzania członkostwem w grupie Zrozumienie grup-cieni

11 Spis treści xi Grupy domyślne Tożsamości specjalne Zadanie: Administrowanie grupami w przedsiębiorstwie Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementowanie strategii dla grup Proponowane ćwiczenia praktyczne Automatyzacja członkostwa w grupie i grupy-cienie Test ćwiczeniowy Komputery Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie komputerów i dołączanie do domeny Zrozumienie grup roboczych, domen i relacji zaufania Identyfikowanie wymagań dotyczących dołączania komputera do domeny Kontener Computers Tworzenie jednostek organizacyjnych dla komputerów Delegowanie uprawnienia do tworzenia komputerów Wstępne przygotowywanie konta komputera Przyłączanie komputera do domeny Znaczenie wstępnego przygotowywania obiektów komputerów Zadanie: Tworzenie komputerów i przyłączanie do domeny Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia obiektów komputerów Importowanie komputerów za pomocą CSVDE Importowanie komputerów za pomocą LDIFDE Tworzenie komputerów za pomocą Dsadd Tworzenie komputerów za pomocą Netdom Tworzenie komputerów za pomocą Windows PowerShell Tworzenie komputerów za pomocą VBScript Zadanie: Automatyzacja tworzenia kont komputerów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Obsługa obiektów i kont komputerów Konfigurowanie właściwości komputera Przenoszenie komputera Zarządzanie komputerem z poziomu przystawki Active Directory Users and Computers Zrozumienie logowania i kanału zabezpieczeń dla komputera

12 xii Spis treści Rozpoznawanie problemów z kontem komputera Resetowanie konta komputera Zmienianie nazwy komputera Wyłączanie i włączanie kont komputerów Usuwanie kont komputerów Recykling komputerów Zadanie: Obsługa obiektów i kont komputerów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Tworzenie obiektów komputerów i przyłączanie do domeny Scenariusz przykładowy 2: Automatyzacja tworzenia obiektów komputerów Proponowane ćwiczenia praktyczne Tworzenie i utrzymywanie kont komputerów Test ćwiczeniowy Infrastruktura zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Implementowanie zasad grupy Zarys i przegląd zasad grupy Obiekty zasad grupy Ustawienia zasad Węzeł Administrative Templates (Szablony administracyjne) Zadanie: Implementowanie zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie zakresem zasad grupy Łącza obiektów GPO Dziedziczenie i pierwszeństwo obiektu zasad grupy Korzystanie z filtrowania zabezpieczeń do modyfikowania zakresu obiektu GPO Filtry WMI Włączanie lub wyłączanie obiektów zasad grupy i węzłów obiektów zasad grupy Określanie celu preferencji Przetwarzanie zasad grupy Przetwarzanie zasad w sprzężeniu zwrotnym Zadanie: Konfigurowanie zakresu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

13 Spis treści xiii Lekcja 3: Obsługa zasad grupy Wynikowy zestaw zasad Badanie dzienników zdarzeń dla zasad Zadanie: Konfigurowanie zakresu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementowanie zasad grupy Proponowane ćwiczenia praktyczne Tworzenie i stosowanie obiektów zasad grupy (GPO) Test ćwiczeniowy Ustawienia zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Delegowanie obsługi komputerów Zrozumienie zasad grup z ograniczeniami Delegowanie administracji przy użyciu zasad grup z ograniczeniami z ustawieniem Członek grupy Zadanie: Delegowanie członkostwa przy użyciu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń Konfigurowanie zasad zabezpieczeń lokalnych Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń za pomocą szablonów zabezpieczeń Security Configuration Wizard (Kreator konfiguracji zabezpieczeń) Ustawienia, szablony, zasady i obiekty zasad grupy Zadanie: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą instalacji przez zasady grupy Zrozumienie instalowania oprogramowania przez zasady grupy Przygotowywanie punktu dystrybucji oprogramowania Tworzenie obiektu zasad grupy do wdrażania oprogramowania Zarządzanie zakresem obiektu zasad grupy do wdrażania oprogramowania Utrzymywanie aplikacji wdrożonych za pomocą zasad grupy Instalowanie oprogramowania przy użyciu zasad grupy, a powolne łącza Zadanie: Zarządzanie oprogramowaniem a pomocą instalacji oprogramowania przez zasady grupy

14 xiv Spis treści Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 4: Inspekcja Audit Policy (Zasady inspekcji) Inspekcja dostępu do plików i folderów Inspekcja zmian w usługach katalogowych Zadanie: Inspekcja Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Instalowanie oprogramowania przez zasady grupy Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie zabezpieczeń Proponowane ćwiczenia praktyczne Grupy z ograniczeniami Konfiguracja zabezpieczeń Test ćwiczeniowy Uwierzytelnianie Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie zasad haseł i zasad blokady konta Zrozumienie zasad haseł Zrozumienie zasad blokady konta Konfigurowanie domenowych zasad haseł i blokady konta Szczegółowe zasady haseł i blokady konta Zrozumienie obiektów ustawień haseł Pierwszeństwo obiektów PSO i wynikowy obiekt PSO Obiekty PSO a jednostki organizacyjne Zadanie: Konfigurowanie zasad haseł i zasad blokady konta Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Inspekcja uwierzytelniania Logowanie na koncie, a zdarzenia logowania Konfigurowanie zasad inspekcji związanych z uwierzytelnianiem Określanie zakresu zasad inspekcji Przeglądanie zdarzeń logowania Zadanie: Inspekcja uwierzytelniania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Konfigurowanie kontrolerów domeny tylko do odczytu Uwierzytelnianie, a umieszczanie kontrolera domeny w biurze oddziału

15 Spis treści xv Kontrolery domeny tylko do odczytu Wdrażanie kontrolera domeny tylko do odczytu Zasady replikacji haseł Administrowanie buforowaniem poświadczeń przez kontrolera domeny tylko do odczytu Oddzielanie roli administracyjnej Zadanie: Konfigurowanie kontrolerów domeny tylko do odczytu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Zwiększanie zabezpieczeń kont administracyjnych Scenariusz przykładowy 2: Zwiększanie zabezpieczeń i niezawodności uwierzytelniania w biurze oddziału Proponowane ćwiczenia praktyczne Konfigurowanie wielu obiektów ustawień haseł Przywracanie pierwotnego stanu po kradzieży kontrolera domeny tylko do odczytu Test ćwiczeniowy Integrowanie usługi DNS z usługami domenowymi DNS a IPv Protokół PNRP Struktury DNS Syndrom podzielonego mózgu Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zrozumienie i instalowanie usługi Domain Name System Zrozumienie DNS Funkcje DNS systemu Windows Server Integracja z usługami AD DS Zadanie: Instalowanie usługi DNS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie i korzystanie z usługi Domain Name System Konfigurowanie DNS Usługi przesyłania dalej, a wskazówki dotyczące serwerów głównych Zarządzanie nazwami o pojedynczych etykietach Rozważania dotyczące DNS i DHCP Praca z partycjami katalogu aplikacji Administrowanie serwerami DNS Zadanie: Finalizowanie konfiguracji serwera DNS w lesie Podsumowanie lekcji

16 xvi Spis treści Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Blokowanie określonych nazw DNS Proponowane ćwiczenia praktyczne Praca z DNS Test ćwiczeniowy

17 Wstęp Ten zestaw szkoleniowy jest przeznaczony dla specjalistów technologii informatycznych (IT), którzy zamierzają obsługiwać usługi AD DS Active Directory Domain Services (Usługi domenowe w usłudze Active Directory) w systemie Microsoft Windows Server 2008 i którzy również planują przystąpienie do egzaminu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Zakładamy, że przed rozpoczęciem korzystania z tego zestawu, czytelnik ma solidną wiedzę podstawową dotyczącą klienckich i serwerowych systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz powszechnie stosowanych technologii internetowych. Egzamin MCTS i ta książka zakładają co najmniej roczne doświadczenie w administrowaniu usługami AD DS. Materiał obejmowany przez ten zestaw szkoleniowy i wymagany na egzaminie bazuje na doświadczeniu i wiedzy, pomagając w implementowaniu usług AD DS w rozproszonych środowiskach, które mogą zawierać złożone usługi sieciowe i składać się z wielu lokacji i kontrolerów domeny. Korzystając z tego zestawu szkoleniowego nauczymy się, jak: Wdrażać role Active Directory Domain Services (Usługi domenowe w usłudze Active Directory), Active Directory Lightweight Directory Services (Usługi LDS w usłudze Active Directory), Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory), Active Directory Federation Services oraz Active Directory Rights Management Services (Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory) w lesie lub domenie. Aktualizować istniejące kontrolery domeny, domeny i lasy do systemu Windows Server Efektywnie administrować i automatyzować administrację użytkownikami, grupami i komputerami. Zarządzać konfiguracją i zabezpieczeniami domeny przy użyciu zasad grupy, szczegółowych zasad haseł, inspekcji usług katalogowych i narzędzia Security Configuration Wizard (Kreator konfiguracji zabezpieczeń). Implementować efektywne rozwiązywanie nazw przy użyciu Domain Name System (DNS) w systemie Windows Server Planować, konfigurować i obsługiwać replikację danych Active Directory wewnątrz i pomiędzy lokacjami. Dodawać, usuwać, utrzymywać i tworzyć kopie zapasowe kontrolerów domeny. Włączać uwierzytelnianie pomiędzy domenami i lasami. Implementować nowe możliwości i funkcjonalność oferowane przez system Windows Server xvii

18 xviii Wstęp Dodatkowa zawartość online Gdy dostępne będą nowe lub uaktualnione materiały uzupełniające tę książkę, to zostaną umieszczone w witrynie Microsoft Press Online Windows Server and Client Web. W oparciu o finalną wersję systemu Windows Server 2008 wśród materiałów można znaleźć aktualizacje zawartości książki, artykuły, łącza do dodatkowej zawartości, erratę, przykładowe rozdziały, itd. Witryna będzie dostępna pod adresem serverclient i będzie okresowo aktualizowana. Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego Ten zestaw szkoleniowy przygotuje nas do egzaminu MCTS , który obejmuje wiele pojęć i umiejętności związanych z implementowaniem i administrowaniem usługami domenowymi w Active Directory w systemie Windows Server W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki każda lekcja w tym zestawie ćwiczeniowym zawiera opisy, ćwiczenia praktyczne i pytania sprawdzające, a każdy rozdział dodaje ćwiczenia w scenariuszach przykładowych i zalecane dalsze ćwiczenia. Dołączona płyta CD zapewnia łącza do zewnętrznych źródeł i dziesiątki pytań przykładowych. Zalecamy korzystanie z każdego ze składników tego zestawu szkoleniowego. Niektóre pojęcia lub umiejętności łatwiej jest poznać w kontekście pytań praktycznych lub przykładowych, więc pojęcia te mogą być wprowadzone w pytaniach praktycznych lub przykładach, a nie w głównej części lekcji. Nie należy popełniać błędu polegającego na czytaniu jedynie samych lekcji i pomijaniu zadań lub na samym wykonywaniu ćwiczeń i odpowiadaniu na pytania przykładowe bez czytania lekcji. Nawet, jeśli nie jest w danym momencie dostępne środowisko, na którym można ćwiczyć, to warto przynajmniej przeczytać i przemyśleć podane kroki tak, aby lepiej zrozumieć nowe zagadnienia. Instalacja i wymagania sprzętowe Ćwiczenia praktyczne są cennym składnikiem tego zestawu szkoleniowego. Umożliwiają nam bezpośrednie wypróbowanie ważnych umiejętności, utrwalają materiał omówiony w lekcjach, a nawet wprowadzają nowe pojęcia. W każdej lekcji podane są wymagania dla danego zestawu ćwiczeń. Chociaż wiele lekcji wymaga tylko jednego komputera skonfigurowanego jako kontroler domeny dla przykładowej domeny o nazwie contoso.com, to niektóre lekcje wymagają dodatkowych komputerów działających jako drugi kontroler domeny, jako kontroler domeny w innej domenie w tym samym lesie, jako kontroler domeny w innym lesie albo jako serwer spełniający inne role. Rozdziały omawiające usługi AD DS (rozdziały 1 13) wymagają co najwyżej trzech maszyn działających jednocześnie. Rozdziały omawiające inne role Active Directory wymagają nawet do siedmiu maszyn działających równocześnie w celu zapewnienia rozbudowanego środowiska dla danej technologii. Zaleca się korzystanie z maszyn wirtualnych zamiast komputerów fizycznych do pracy z lekcjami i ćwiczeniami. W ten sposób można ograniczyć czas i koszty konfigurowania komputerów fizycznych. Można skorzystać z oprogramowania Virtual PC 2007 lub nowszego

19 Wstęp xix albo Virtual Server 2005 R2 lub nowszego, które można pobrać za darmo z witryny Można też korzystać z innego oprogramowania do wirtualizacji takiego, jak VMware Workstation lub VMware Server, które można pobrać pod adresem Należy zapoznać się z dokumentacją wybranego oprogramowania do wirtualizacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące tworzenia maszyn wirtualnych dla systemu Windows Server System Windows Server 2008 może działać komfortowo z 512 megabajtami (MB) pamięci w małych środowiskach, takich jak przykładowa domena contoso.com. Podczas tworzenia maszyn wirtualnych należy zapewnić każdej maszynie co najmniej 512 MB pamięci RAM. Zaleca się, aby fizyczny komputer, na którym działają maszyny wirtualne, miał wystarczającą ilość fizycznej pamięci RAM dla głównego systemu operacyjnego i każdej z jednocześnie działających maszyn wirtualnych. Jeśli pojawią się problemy wydajnościowe podczas uruchamiania wielu maszyn wirtualnych na jednym fizycznym komputerze, można rozważyć uruchamianie maszyn wirtualnych na różnych komputerach fizycznych. Należy zapewnić, aby wszystkie maszyny wirtualne mogły się komunikować ze sobą przez sieć. Zaleca się, aby to środowisko było zupełnie odłączone od środowiska produkcyjnego. Autorzy zalecają zachowanie każdej z tworzonych maszyn wirtualnych aż do zakończenia pracy z tym zestawem szkoleniowym. Po każdym rozdziale należy utworzyć kopię zapasową lub migawkę maszyn wirtualnych używanych w tym rozdziale, aby można było ponownie skorzystać z nich w późniejszych ćwiczeniach. Wymagania programowe i instalacja Trzeba mieć egzemplarz systemu Windows Server 2008, aby wykonywać ćwiczenia w tym zestawie szkoleniowym. Kilka ćwiczeń wymaga systemu Windows Server 2003, a niektóre ćwiczenia opcjonalne wymagają systemu Windows Vista. Wersje ewaluacyjne systemu Windows Server 2008 można pobrać pod adresem W celu wykonywania ćwiczeń w tym zestawie szkoleniowym można zainstalować albo wydanie Standard, albo Enterprise systemu i można stosować albo wersje 32-bitowe, albo 64-bitowe, w zależności od wybranej platformy sprzętowej lub wirtualizacyjnej. Rozdział 1 Instalacja zawiera instrukcje instalowania pierwszego kontrolera domeny w domenie contoso.com, który będzie wykorzystywany w całym zestawie szkoleniowym. Lekcje, które wymagają dodatkowego komputera, zawierają wskazówki dotyczące konfiguracji tego komputera. Korzystanie z płyty CD Płyta CD dołączona do tego zestawu szkoleniowego zawiera następujące elementy: Testy ćwiczeniowe Można zwiększyć swoje zrozumienie konfigurowania systemu Windows Server 2008 poprzez korzystanie z elektronicznych testów ćwiczeniowych, które można dostosowywać do swoich potrzeb na podstawie pytań do lekcji zamieszczonych w tej książce. Alternatywnie można przygotowywać się do egzaminu certyfikacyjnego korzystając z testów tworzonych na bazie 200 realistycznych pytań

20 xx Wstęp egzaminacyjnych, co daje możliwość przeprowadzenia wielu próbnych egzaminów w celu zapewnienia sobie odpowiedniego przygotowania do egzaminu. Książkę elektroniczną Dołączona jest elektroniczna wersja (ebook) tej książki umożliwiająca zajrzenie do niej bez konieczności dźwigania ze sobą wersji papierowej. Książka elektroniczna jest w formacie Portable Document Format (PDF) i może być przeglądana przy użyciu oprogramowania Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Przykładowe rozdziały Przykładowe rozdziały z innych tytułów wydawnictwa Microsoft Press dotyczących systemu Windows Server 2008 są dostępne na płycie CD. Rozdziały te są również w formacie PDF. Jak zainstalować testy ćwiczeniowe Aby zainstalować na twardym dysku oprogramowanie do testów ćwiczeniowych z dołączonej płyty CD, należy wykonać następujące operacje: 1. Włożyć dołączoną płytę CD do napędu i zaakceptować umowę licencyjną. Pojawi się menu płyty CD. Uwaga Jeśli menu płyty CD się nie pojawi Jeśli nie pojawi się menu płyty CD lub umowa licencyjna, to na komputerze może być wyłączona funkcja AutoRun (Autouruchamianie). Należy zajrzeć do pliku Readme.txt na płycie CD-ROM, aby uzyskać alternatywne instrukcje instalacyjne. 2. Należy kliknąć opcję Practice Tests i wykonać instrukcje pojawiające się na ekranie. Jak korzystać z testów ćwiczeniowych Aby uruchomić oprogramowanie do testów ćwiczeniowych, należy: 1. Kliknąć opcję Start\All Programs\Microsoft Press Training Kit Exam Prep. Pojawi się okno pokazujące wszystkie pakiety przygotowujące do egzaminów z zestawów szkoleniowych Microsoft Press zainstalowanych na komputerze. 2. Podwójnie kliknąć podsumowanie lekcji lub test ćwiczeniowy, z którego chcemy skorzystać. Uwaga Pytania do lekcji, a testy ćwiczeniowe Należy wybrać opcję (70-640) TS: Configuring Windows Server 2008 Active Directory lesson review, aby użyć pytań z działów Pytania do lekcji z tej książki. Należy wybrać opcję (70-640) TS: Configuring Windows Server 2008 Active Directory practice test, aby skorzystać z puli 200 pytań podobnych do tych, które pojawiają się na egzaminie certyfikacyjnym Opcje pytań do lekcji Po uruchomieniu opcji pytań do lekcji pojawia się okno dialogowe Custom Mode, w którym można skonfigurować swój test. Można kliknąć OK, aby przyjąć domyślne ustawienia albo można dostosować liczbę pytań w teście, sposób działania oprogramowania do testów,

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Cel Lekcja Konfigurowanie systemu DNS Domain Name System dla Active Directory (16%) Konfigurowanie stref Rozdział 9, Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Official Academic Course. Linda Silva. Microsoft Word 2010. Egzamin 77-881

Microsoft Official Academic Course. Linda Silva. Microsoft Word 2010. Egzamin 77-881 Microsoft Official Academic Course Linda Silva Microsoft Word 2010 Egzamin 77-881 APN Promise Warszawa 2012 Microsoft Official Academic Course: Microsoft Word 2010 Egzamin 77-881 Original English language

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2013 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2013 - http://greszata.pl T: Zarządzanie kontami lokalnymi i domenowymi. Zadanie1: Wykorzystując narzędzie Konta użytkowników z Panelu sterowania Utwórz konto lokalnego użytkownika z ograniczeniami o nazwie marek. Opisz dostępne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne

Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne Spis treœci Przedmowa Tony'ego Redmonda... 11 Przedmowa Marka Mortimore'a... 13 Przedmowa Stevena

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit

Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit Ian McLean Orin Thomas Egzamin MCTS 70-646: Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Alicja Kahn, Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2012 Exam 70-646: Pro: Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11 Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii Spis treści O autorze... 9 O recenzentach... 11 Wstęp... 13 Zawartość książki...14 Dlaczego ta książka jest potrzebna... 14 Konwencje...

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo