Egzamin MCTS : Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I"

Transkrypt

1 Egzamin MCTS : Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest

2 Egzamin MCTS : Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit, tom 1 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2008 Microsoft Corporation Tytuł oryginału: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam ): Configuring Windows Server 2008 Active Directory Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2009 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: ul. Kryniczna 2, Warszawa tel , fax Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Microsoft Press, Active Directory, ActiveX, Internet Explorer, MSDN, Outlook, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows Media, Windows Server oraz Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN (t. I/II): Przekład: Jakub Niedźwiedź, Kamil Warowny, Tomasz Sochacki Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Magdalena Kalina Swoboda Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz

3 Podziękowania z głębi serca Nelson, Danielle, Tony i ja chcielibyśmy oddać hołd niewiarygodnym ludziom z Microsoft Press za danie nam możliwości udziału w wysiłkach na rzecz szkoleń certyfikacyjnych dotyczących systemu Windows Server Zaczynając od Laury Sackerman i Kena Jonesa: zebraliście nas razem w 2007 roku i utworzyliście strukturę, która była zarówno wygodna, jak i wydajna, wykorzystując to co najlepsze w nas autorach i doprowadzając do powstania świetnej pozycji wydawniczej dla środowiska profesjonalistów IT korzystających z Windows. Dziękujemy za danie nam szansy pisania o technologii, którą kochamy! Maureen Zimmerman, twoje niezmordowane przywiązanie do szczegółów i czuwanie nad całym procesem doprowadziły nas i ten zestaw szkoleniowy do linii mety, która momentami wydawała się nieosiągalna. Wiem, że winien Ci jestem specjalne podziękowania za Twoją wiarę we mnie i Twoje wsparcie oraz ostoję w trakcie pracy. Bob Hogan, rzetelnie oceniałeś naszą pracę i wniosłeś świetne pomysły do tego projektu. Kerin Forsyth, dziękujemy za poprawianie brzemienia naszych słów. Bob Dean, jesteśmy wdzięczni, że dzięki Twoim wysiłkom pytania do testów dla tego zestawu ćwiczeniowego są pierwsza klasa. Chris Norton, bez Ciebie nie byłoby żadnej strony do przeczytania, nie mówiąc o setkach stron cennych ćwiczeń i informacji. Podziękowania dla Was wszystkich od nas wszystkich! Na koniec chciałbym wyrazić swoją własną najgłębszą wdzięczność swojemu Einsteinowi, a my wszyscy dziękujemy swoim rodzinom, przyjaciołom i muzom za umożliwienie powstania tej książki.

4 Egzamin : TS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Cel Rozdział Lekcja Konfigurowanie systemu DNS Domain Name System dla Active Directory (16%) Konfigurowanie stref. 9 1 Konfigurowanie ustawień serwera DNS. 9 2 Konfigurowanie transferów stref i replikacji. 9 2 Konfigurowanie infrastruktury Active Directory (25%) Konfigurowanie lasu lub domeny. 1, 10, 12 Rozdział 1, Lekcje 1, 2 Rozdział 10, Lekcje 1, 2 Rozdział 12, Lekcje 1, 2 Konfigurowanie relacji zaufania Konfigurowanie lokacji. 11 1, 2 Konfigurowanie replikacji Active Directory. 8, 10, 11 Rozdział 8, Lekcja 3 Rozdział 10, Lekcja 3 Rozdział 11, Lekcja 3 Konfigurowanie wykazu globalnego Konfigurowanie wzorców operacji Konfigurowanie dodatkowych ról serwerowych Active Directory (9%) Konfigurowanie usług AD LDS Active Directory Lightweight Directory Services (Usługi 14 1, 2 LDS w usłudze Active Directory). Konfigurowanie usług AD RMS Active Directory Rights Management Service (Usługi 16 1, 2 zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory). Konfigurowanie kontrolera domeny tylko do odczytu (RODC). 8 3 Konfigurowanie usług AD FS Active Directory Federation Services. 17 1, 2 Tworzenie i utrzymywanie obiektów Active Directory (24%) Automatyzacja tworzenia kont Active Directory. 3, 4, 5 Rozdział 3, Lekcje 1, 2 Rozdział 4, Lekcje 1, 2 Rozdział 5, Lekcje 1, 2 Utrzymywanie kont Active Directory. 2, 3, 4, 5 Rozdział 2, Lekcje 2, 3 Rozdział 3, Lekcje 1, 2, 3 Rozdział 4, Lekcje 1, 2, 3 Rozdział 5, Lekcje 1, 2, 3 Tworzenie i stosowanie obiektów zasad grupy (GPO). 6 1, 2, 3 Konfigurowanie szablonów GPO. 6, 7 Rozdział 6, Lekcje 1, 2, 3 Rozdział 7, Lekcje 1, 2, 3 Konfigurowanie obiektów GPO do wdrażania oprogramowania. 7 3 Konfigurowanie zasad konta. 8 1 Konfigurowanie zasad inspekcji przy użyciu obiektów GPO. 7, 8 Rozdział 7, Lekcja 4 Rozdział 8, Lekcja 2 Utrzymywanie środowiska Active Directory (13%) Konfigurowanie tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowej Wykonywanie konserwacji offline Monitorowanie Active Directory. 6, 11, 13 Rozdział 6, Lekcja 3 Rozdział 11, Lekcja 3 Rozdział 13, Lekcja 1 Konfigurowanie usług Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory) (13%) Instalowanie usług Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze 15 1 Active Directory). Konfigurowanie ustawień serwera urzędu certyfikacji (CA) Zarządzanie szablonami certyfikatów Zarządzanie rejestrowaniami Zarządzanie unieważnieniami certyfikatów Uwaga: Cele egzaminacyjne mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszej zapowiedzi i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Najbardziej aktualną listę celów egzaminacyjnych można znaleźć na witrynie Microsoft Learning Certification (www.microsoft.com/learning/mcp/).

5 Skrócony spis treści Tom I Wstęp... xxi 1 Instalacja Administracja Użytkownicy Grupy Komputery Infrastruktura zasad grupy Ustawienia zasad grupy Uwierzytelnianie Integrowanie usługi DNS z usługami domenowymi Tom II 10 Kontrolery domeny Lokacje i replikacja Domeny i lasy Ciągłość biznesowa katalogu Usługi Lightweight Directory Services w usłudze Active Directory Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory i infrastruktury kluczy publicznych Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory Active Directory Federation Services Odpowiedzi Indeks

6

7 Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego...xviii Instalacja i wymagania sprzętowe...xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD... xix Jak zainstalować testy ćwiczeniowe... xx Jak korzystać z testów ćwiczeniowych... xx Jak odinstalować testy ćwiczeniowe... xxi Program Microsoft Certified Professional... xxii Wsparcie techniczne... xxii 1 Instalacja... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Instalowanie Usług Active Directory Domain Services...3 Active Directory, tożsamość i dostęp... 3 Więcej niż tożsamość i dostęp... 8 Składniki infrastruktury Active Directory... 9 Przygotowanie do utworzenia nowego lasu Windows Server Dodawanie roli AD DS przy użyciu interfejsu Windows...12 Tworzenie kontrolera domeny...13 Zadanie: Tworzenie lasu Windows Server Podsumowanie lekcji...22 Pytania do lekcji...22 Lekcja 2: Usługi Active Directory Domain Services w instalacji Server Core...24 Zrozumienie Server Core...24 Instalowanie Server Core...25 Wykonywanie zadań konfiguracji początkowej...26 Dodawanie usług AD DS do instalacji Server Core...27 Usuwanie kontrolerów domeny...27 Zadanie: Instalowanie kontrolera domeny w systemie Server Core...28 Podsumowanie lekcji...31 Pytania do lekcji...31 Przegląd rozdziału...32 Podsumowanie rozdziału...32 Kluczowe terminy...32 Scenariusz przykładowy...33 Scenariusz przykładowy: Tworzenie lasu Active Directory...33 Test ćwiczeniowy...34 vii

8 viii Spis treści 2 Administracja...35 Przed rozpoczęciem...35 Lekcja 1: Praca z przystawkami Active Directory...37 Zrozumienie narzędzia Microsoft Management Console...37 Narzędzia administracyjne Active Directory...38 Odnajdowanie narzędzi administracyjnych Active Directory...39 Dodawanie narzędzi administracyjnych do menu Start...39 Uruchamianie narzędzi administracyjnych z alternatywnymi poświadczeniami...40 Tworzenie niestandardowej konsoli z przystawkami Active Directory...41 Zapisywanie i rozprowadzanie konsoli niestandardowej...41 Zadanie: Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC...43 Podsumowanie lekcji...47 Pytanie do lekcji...48 Lekcja 2: Tworzenie obiektów w Active Directory...49 Tworzenie jednostki organizacyjnej...49 Tworzenie obiektu użytkownika...51 Tworzenie obiektu grupy...54 Tworzenie obiektu komputera...56 Odnajdowanie obiektów w Active Directory...58 Odnajdowanie obiektów przy użyciu Dsquery...64 Zrozumienie nazw DN, RDN i CN...65 Zadanie: Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory...65 Podsumowanie lekcji...73 Pytania do lekcji...73 Lekcja 3: Delegowanie i zabezpieczenia obiektów Active Directory...74 Zrozumienie delegowania...74 Przeglądanie listy ACL dla obiektu Active Directory...75 Prawa dostępu do obiektów i właściwości...77 Przypisywanie uprawnienia przy użyciu okna dialogowego Advanced Security Settings (Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń)...77 Zrozumienie i zarządzanie uprawnieniami z dziedziczeniem...78 Delegowanie zadań administracyjnych przy użyciu narzędzia Delegation Of Control Wizard (Kreator delegowania kontroli)...79 Raportowanie i przeglądanie uprawnień...80 Usuwanie lub resetowanie uprawnień dla obiektu...80 Zrozumienie czynnych uprawnień...81 Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych do obsługi delegowania...82 Zadanie: Delegowanie zadań administracyjnych...83 Podsumowanie lekcji...85 Pytanie do lekcji...86 Przegląd rozdziału...87 Podsumowanie rozdziału...87

9 Spis treści ix Kluczowe terminy...87 Scenariusz przykładowy...88 Scenariusz przykładowy: Jednostki organizacyjne i delegowanie...88 Proponowane ćwiczenia praktyczne...89 Utrzymywanie kont Active Directory...89 Test ćwiczeniowy Użytkownicy...91 Przed rozpoczęciem...92 Lekcja 1: Automatyzacja tworzenia kont użytkowników...93 Tworzenie użytkowników na podstawie szablonów...93 Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia Active Directory...94 Tworzenie użytkowników za pomocą Dsadd...95 Importowanie użytkowników za pomocą CSVDE...96 Importowanie użytkowników za pomocą LDIFDE Zadanie: Automatyzacja tworzenia kont użytkowników...99 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Tworzenie użytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript Wprowadzenie do Windows PowerShell Zrozumienie składni, narzędzi cmdlet i obiektów Windows PowerShell Uzyskiwanie pomocy Korzystanie ze zmiennych Korzystanie z aliasów Przestrzenie nazw, dostawcy i napędy PS Tworzenie użytkownika za pomocą Windows PowerShell Importowanie użytkowników z bazy danych przy użyciu Windows PowerShell Wykonywanie skryptu Windows PowerShell Wprowadzenie do VBScript Tworzenie użytkownika za pomocą VBScript VBScript kontra Windows PowerShell Zadanie: Tworzenie użytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Obsługa obiektów i kont użytkowników Zarządzanie atrybutami użytkowników za pomocą przystawki Active Directory Users and Computers (Użytkownicy i komputery usługi Active Directory) Zrozumienie atrybutów dla nazw i atrybutów konta Zarządzanie atrybutami użytkowników za pomocą Dsmod i Dsget Zarządzanie atrybutami użytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript

10 x Spis treści Administrowanie kontami użytkowników Zadanie: Obsługa obiektów i kont użytkowników Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Importowanie kont użytkowników Proponowane ćwiczenia praktyczne Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Utrzymywanie kont Active Directory Test ćwiczeniowy Grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie i zarządzanie grupami Zarządzanie przedsiębiorstwem za pomocą grup Definiowanie konwencji nazewniczych dla grup Zrozumienie typów grup Zrozumienie zakresów grup Konwertowanie zakresu i typu grupy Zarządzanie członkostwem w grupach Opracowywanie strategii zarządzania grupami Zadanie: Tworzenie i zarządzanie grupami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia i zarządzania grupami Tworzenie grup za pomocą Dsadd Importowanie grup za pomocą CSVDE Zarządzanie grupami za pomocą LDIFDE Wyszczególnianie członkostwa w grupie za pomocą Dsget Zmienianie członkostwa w grupie za pomocą Dsmod Przenoszenie i zmienianie nazw grup za pomocą Dsmove Usuwanie grup za pomocą Dsrm Zarządzanie członkostwem w grupie za pomocą Windows PowerShell i VBScript Zadanie: Automatyzacja tworzenia i zarządzania grupami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Administrowanie grupami w przedsiębiorstwie Najlepsze praktyki dla atrybutów grup Ochrona grup przed przypadkowym usunięciem Delegowanie zarządzania członkostwem w grupie Zrozumienie grup-cieni

11 Spis treści xi Grupy domyślne Tożsamości specjalne Zadanie: Administrowanie grupami w przedsiębiorstwie Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementowanie strategii dla grup Proponowane ćwiczenia praktyczne Automatyzacja członkostwa w grupie i grupy-cienie Test ćwiczeniowy Komputery Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie komputerów i dołączanie do domeny Zrozumienie grup roboczych, domen i relacji zaufania Identyfikowanie wymagań dotyczących dołączania komputera do domeny Kontener Computers Tworzenie jednostek organizacyjnych dla komputerów Delegowanie uprawnienia do tworzenia komputerów Wstępne przygotowywanie konta komputera Przyłączanie komputera do domeny Znaczenie wstępnego przygotowywania obiektów komputerów Zadanie: Tworzenie komputerów i przyłączanie do domeny Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia obiektów komputerów Importowanie komputerów za pomocą CSVDE Importowanie komputerów za pomocą LDIFDE Tworzenie komputerów za pomocą Dsadd Tworzenie komputerów za pomocą Netdom Tworzenie komputerów za pomocą Windows PowerShell Tworzenie komputerów za pomocą VBScript Zadanie: Automatyzacja tworzenia kont komputerów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Obsługa obiektów i kont komputerów Konfigurowanie właściwości komputera Przenoszenie komputera Zarządzanie komputerem z poziomu przystawki Active Directory Users and Computers Zrozumienie logowania i kanału zabezpieczeń dla komputera

12 xii Spis treści Rozpoznawanie problemów z kontem komputera Resetowanie konta komputera Zmienianie nazwy komputera Wyłączanie i włączanie kont komputerów Usuwanie kont komputerów Recykling komputerów Zadanie: Obsługa obiektów i kont komputerów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Tworzenie obiektów komputerów i przyłączanie do domeny Scenariusz przykładowy 2: Automatyzacja tworzenia obiektów komputerów Proponowane ćwiczenia praktyczne Tworzenie i utrzymywanie kont komputerów Test ćwiczeniowy Infrastruktura zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Implementowanie zasad grupy Zarys i przegląd zasad grupy Obiekty zasad grupy Ustawienia zasad Węzeł Administrative Templates (Szablony administracyjne) Zadanie: Implementowanie zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie zakresem zasad grupy Łącza obiektów GPO Dziedziczenie i pierwszeństwo obiektu zasad grupy Korzystanie z filtrowania zabezpieczeń do modyfikowania zakresu obiektu GPO Filtry WMI Włączanie lub wyłączanie obiektów zasad grupy i węzłów obiektów zasad grupy Określanie celu preferencji Przetwarzanie zasad grupy Przetwarzanie zasad w sprzężeniu zwrotnym Zadanie: Konfigurowanie zakresu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

13 Spis treści xiii Lekcja 3: Obsługa zasad grupy Wynikowy zestaw zasad Badanie dzienników zdarzeń dla zasad Zadanie: Konfigurowanie zakresu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementowanie zasad grupy Proponowane ćwiczenia praktyczne Tworzenie i stosowanie obiektów zasad grupy (GPO) Test ćwiczeniowy Ustawienia zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Delegowanie obsługi komputerów Zrozumienie zasad grup z ograniczeniami Delegowanie administracji przy użyciu zasad grup z ograniczeniami z ustawieniem Członek grupy Zadanie: Delegowanie członkostwa przy użyciu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń Konfigurowanie zasad zabezpieczeń lokalnych Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń za pomocą szablonów zabezpieczeń Security Configuration Wizard (Kreator konfiguracji zabezpieczeń) Ustawienia, szablony, zasady i obiekty zasad grupy Zadanie: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą instalacji przez zasady grupy Zrozumienie instalowania oprogramowania przez zasady grupy Przygotowywanie punktu dystrybucji oprogramowania Tworzenie obiektu zasad grupy do wdrażania oprogramowania Zarządzanie zakresem obiektu zasad grupy do wdrażania oprogramowania Utrzymywanie aplikacji wdrożonych za pomocą zasad grupy Instalowanie oprogramowania przy użyciu zasad grupy, a powolne łącza Zadanie: Zarządzanie oprogramowaniem a pomocą instalacji oprogramowania przez zasady grupy

14 xiv Spis treści Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 4: Inspekcja Audit Policy (Zasady inspekcji) Inspekcja dostępu do plików i folderów Inspekcja zmian w usługach katalogowych Zadanie: Inspekcja Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Instalowanie oprogramowania przez zasady grupy Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie zabezpieczeń Proponowane ćwiczenia praktyczne Grupy z ograniczeniami Konfiguracja zabezpieczeń Test ćwiczeniowy Uwierzytelnianie Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie zasad haseł i zasad blokady konta Zrozumienie zasad haseł Zrozumienie zasad blokady konta Konfigurowanie domenowych zasad haseł i blokady konta Szczegółowe zasady haseł i blokady konta Zrozumienie obiektów ustawień haseł Pierwszeństwo obiektów PSO i wynikowy obiekt PSO Obiekty PSO a jednostki organizacyjne Zadanie: Konfigurowanie zasad haseł i zasad blokady konta Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Inspekcja uwierzytelniania Logowanie na koncie, a zdarzenia logowania Konfigurowanie zasad inspekcji związanych z uwierzytelnianiem Określanie zakresu zasad inspekcji Przeglądanie zdarzeń logowania Zadanie: Inspekcja uwierzytelniania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Konfigurowanie kontrolerów domeny tylko do odczytu Uwierzytelnianie, a umieszczanie kontrolera domeny w biurze oddziału

15 Spis treści xv Kontrolery domeny tylko do odczytu Wdrażanie kontrolera domeny tylko do odczytu Zasady replikacji haseł Administrowanie buforowaniem poświadczeń przez kontrolera domeny tylko do odczytu Oddzielanie roli administracyjnej Zadanie: Konfigurowanie kontrolerów domeny tylko do odczytu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Zwiększanie zabezpieczeń kont administracyjnych Scenariusz przykładowy 2: Zwiększanie zabezpieczeń i niezawodności uwierzytelniania w biurze oddziału Proponowane ćwiczenia praktyczne Konfigurowanie wielu obiektów ustawień haseł Przywracanie pierwotnego stanu po kradzieży kontrolera domeny tylko do odczytu Test ćwiczeniowy Integrowanie usługi DNS z usługami domenowymi DNS a IPv Protokół PNRP Struktury DNS Syndrom podzielonego mózgu Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zrozumienie i instalowanie usługi Domain Name System Zrozumienie DNS Funkcje DNS systemu Windows Server Integracja z usługami AD DS Zadanie: Instalowanie usługi DNS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie i korzystanie z usługi Domain Name System Konfigurowanie DNS Usługi przesyłania dalej, a wskazówki dotyczące serwerów głównych Zarządzanie nazwami o pojedynczych etykietach Rozważania dotyczące DNS i DHCP Praca z partycjami katalogu aplikacji Administrowanie serwerami DNS Zadanie: Finalizowanie konfiguracji serwera DNS w lesie Podsumowanie lekcji

16 xvi Spis treści Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Blokowanie określonych nazw DNS Proponowane ćwiczenia praktyczne Praca z DNS Test ćwiczeniowy

17 Wstęp Ten zestaw szkoleniowy jest przeznaczony dla specjalistów technologii informatycznych (IT), którzy zamierzają obsługiwać usługi AD DS Active Directory Domain Services (Usługi domenowe w usłudze Active Directory) w systemie Microsoft Windows Server 2008 i którzy również planują przystąpienie do egzaminu Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Zakładamy, że przed rozpoczęciem korzystania z tego zestawu, czytelnik ma solidną wiedzę podstawową dotyczącą klienckich i serwerowych systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz powszechnie stosowanych technologii internetowych. Egzamin MCTS i ta książka zakładają co najmniej roczne doświadczenie w administrowaniu usługami AD DS. Materiał obejmowany przez ten zestaw szkoleniowy i wymagany na egzaminie bazuje na doświadczeniu i wiedzy, pomagając w implementowaniu usług AD DS w rozproszonych środowiskach, które mogą zawierać złożone usługi sieciowe i składać się z wielu lokacji i kontrolerów domeny. Korzystając z tego zestawu szkoleniowego nauczymy się, jak: Wdrażać role Active Directory Domain Services (Usługi domenowe w usłudze Active Directory), Active Directory Lightweight Directory Services (Usługi LDS w usłudze Active Directory), Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory), Active Directory Federation Services oraz Active Directory Rights Management Services (Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory) w lesie lub domenie. Aktualizować istniejące kontrolery domeny, domeny i lasy do systemu Windows Server Efektywnie administrować i automatyzować administrację użytkownikami, grupami i komputerami. Zarządzać konfiguracją i zabezpieczeniami domeny przy użyciu zasad grupy, szczegółowych zasad haseł, inspekcji usług katalogowych i narzędzia Security Configuration Wizard (Kreator konfiguracji zabezpieczeń). Implementować efektywne rozwiązywanie nazw przy użyciu Domain Name System (DNS) w systemie Windows Server Planować, konfigurować i obsługiwać replikację danych Active Directory wewnątrz i pomiędzy lokacjami. Dodawać, usuwać, utrzymywać i tworzyć kopie zapasowe kontrolerów domeny. Włączać uwierzytelnianie pomiędzy domenami i lasami. Implementować nowe możliwości i funkcjonalność oferowane przez system Windows Server xvii

18 xviii Wstęp Dodatkowa zawartość online Gdy dostępne będą nowe lub uaktualnione materiały uzupełniające tę książkę, to zostaną umieszczone w witrynie Microsoft Press Online Windows Server and Client Web. W oparciu o finalną wersję systemu Windows Server 2008 wśród materiałów można znaleźć aktualizacje zawartości książki, artykuły, łącza do dodatkowej zawartości, erratę, przykładowe rozdziały, itd. Witryna będzie dostępna pod adresem serverclient i będzie okresowo aktualizowana. Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego Ten zestaw szkoleniowy przygotuje nas do egzaminu MCTS , który obejmuje wiele pojęć i umiejętności związanych z implementowaniem i administrowaniem usługami domenowymi w Active Directory w systemie Windows Server W celu zapewnienia jak najlepszych warunków do nauki każda lekcja w tym zestawie ćwiczeniowym zawiera opisy, ćwiczenia praktyczne i pytania sprawdzające, a każdy rozdział dodaje ćwiczenia w scenariuszach przykładowych i zalecane dalsze ćwiczenia. Dołączona płyta CD zapewnia łącza do zewnętrznych źródeł i dziesiątki pytań przykładowych. Zalecamy korzystanie z każdego ze składników tego zestawu szkoleniowego. Niektóre pojęcia lub umiejętności łatwiej jest poznać w kontekście pytań praktycznych lub przykładowych, więc pojęcia te mogą być wprowadzone w pytaniach praktycznych lub przykładach, a nie w głównej części lekcji. Nie należy popełniać błędu polegającego na czytaniu jedynie samych lekcji i pomijaniu zadań lub na samym wykonywaniu ćwiczeń i odpowiadaniu na pytania przykładowe bez czytania lekcji. Nawet, jeśli nie jest w danym momencie dostępne środowisko, na którym można ćwiczyć, to warto przynajmniej przeczytać i przemyśleć podane kroki tak, aby lepiej zrozumieć nowe zagadnienia. Instalacja i wymagania sprzętowe Ćwiczenia praktyczne są cennym składnikiem tego zestawu szkoleniowego. Umożliwiają nam bezpośrednie wypróbowanie ważnych umiejętności, utrwalają materiał omówiony w lekcjach, a nawet wprowadzają nowe pojęcia. W każdej lekcji podane są wymagania dla danego zestawu ćwiczeń. Chociaż wiele lekcji wymaga tylko jednego komputera skonfigurowanego jako kontroler domeny dla przykładowej domeny o nazwie contoso.com, to niektóre lekcje wymagają dodatkowych komputerów działających jako drugi kontroler domeny, jako kontroler domeny w innej domenie w tym samym lesie, jako kontroler domeny w innym lesie albo jako serwer spełniający inne role. Rozdziały omawiające usługi AD DS (rozdziały 1 13) wymagają co najwyżej trzech maszyn działających jednocześnie. Rozdziały omawiające inne role Active Directory wymagają nawet do siedmiu maszyn działających równocześnie w celu zapewnienia rozbudowanego środowiska dla danej technologii. Zaleca się korzystanie z maszyn wirtualnych zamiast komputerów fizycznych do pracy z lekcjami i ćwiczeniami. W ten sposób można ograniczyć czas i koszty konfigurowania komputerów fizycznych. Można skorzystać z oprogramowania Virtual PC 2007 lub nowszego

19 Wstęp xix albo Virtual Server 2005 R2 lub nowszego, które można pobrać za darmo z witryny Można też korzystać z innego oprogramowania do wirtualizacji takiego, jak VMware Workstation lub VMware Server, które można pobrać pod adresem Należy zapoznać się z dokumentacją wybranego oprogramowania do wirtualizacji, aby uzyskać wskazówki dotyczące tworzenia maszyn wirtualnych dla systemu Windows Server System Windows Server 2008 może działać komfortowo z 512 megabajtami (MB) pamięci w małych środowiskach, takich jak przykładowa domena contoso.com. Podczas tworzenia maszyn wirtualnych należy zapewnić każdej maszynie co najmniej 512 MB pamięci RAM. Zaleca się, aby fizyczny komputer, na którym działają maszyny wirtualne, miał wystarczającą ilość fizycznej pamięci RAM dla głównego systemu operacyjnego i każdej z jednocześnie działających maszyn wirtualnych. Jeśli pojawią się problemy wydajnościowe podczas uruchamiania wielu maszyn wirtualnych na jednym fizycznym komputerze, można rozważyć uruchamianie maszyn wirtualnych na różnych komputerach fizycznych. Należy zapewnić, aby wszystkie maszyny wirtualne mogły się komunikować ze sobą przez sieć. Zaleca się, aby to środowisko było zupełnie odłączone od środowiska produkcyjnego. Autorzy zalecają zachowanie każdej z tworzonych maszyn wirtualnych aż do zakończenia pracy z tym zestawem szkoleniowym. Po każdym rozdziale należy utworzyć kopię zapasową lub migawkę maszyn wirtualnych używanych w tym rozdziale, aby można było ponownie skorzystać z nich w późniejszych ćwiczeniach. Wymagania programowe i instalacja Trzeba mieć egzemplarz systemu Windows Server 2008, aby wykonywać ćwiczenia w tym zestawie szkoleniowym. Kilka ćwiczeń wymaga systemu Windows Server 2003, a niektóre ćwiczenia opcjonalne wymagają systemu Windows Vista. Wersje ewaluacyjne systemu Windows Server 2008 można pobrać pod adresem W celu wykonywania ćwiczeń w tym zestawie szkoleniowym można zainstalować albo wydanie Standard, albo Enterprise systemu i można stosować albo wersje 32-bitowe, albo 64-bitowe, w zależności od wybranej platformy sprzętowej lub wirtualizacyjnej. Rozdział 1 Instalacja zawiera instrukcje instalowania pierwszego kontrolera domeny w domenie contoso.com, który będzie wykorzystywany w całym zestawie szkoleniowym. Lekcje, które wymagają dodatkowego komputera, zawierają wskazówki dotyczące konfiguracji tego komputera. Korzystanie z płyty CD Płyta CD dołączona do tego zestawu szkoleniowego zawiera następujące elementy: Testy ćwiczeniowe Można zwiększyć swoje zrozumienie konfigurowania systemu Windows Server 2008 poprzez korzystanie z elektronicznych testów ćwiczeniowych, które można dostosowywać do swoich potrzeb na podstawie pytań do lekcji zamieszczonych w tej książce. Alternatywnie można przygotowywać się do egzaminu certyfikacyjnego korzystając z testów tworzonych na bazie 200 realistycznych pytań

20 xx Wstęp egzaminacyjnych, co daje możliwość przeprowadzenia wielu próbnych egzaminów w celu zapewnienia sobie odpowiedniego przygotowania do egzaminu. Książkę elektroniczną Dołączona jest elektroniczna wersja (ebook) tej książki umożliwiająca zajrzenie do niej bez konieczności dźwigania ze sobą wersji papierowej. Książka elektroniczna jest w formacie Portable Document Format (PDF) i może być przeglądana przy użyciu oprogramowania Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Przykładowe rozdziały Przykładowe rozdziały z innych tytułów wydawnictwa Microsoft Press dotyczących systemu Windows Server 2008 są dostępne na płycie CD. Rozdziały te są również w formacie PDF. Jak zainstalować testy ćwiczeniowe Aby zainstalować na twardym dysku oprogramowanie do testów ćwiczeniowych z dołączonej płyty CD, należy wykonać następujące operacje: 1. Włożyć dołączoną płytę CD do napędu i zaakceptować umowę licencyjną. Pojawi się menu płyty CD. Uwaga Jeśli menu płyty CD się nie pojawi Jeśli nie pojawi się menu płyty CD lub umowa licencyjna, to na komputerze może być wyłączona funkcja AutoRun (Autouruchamianie). Należy zajrzeć do pliku Readme.txt na płycie CD-ROM, aby uzyskać alternatywne instrukcje instalacyjne. 2. Należy kliknąć opcję Practice Tests i wykonać instrukcje pojawiające się na ekranie. Jak korzystać z testów ćwiczeniowych Aby uruchomić oprogramowanie do testów ćwiczeniowych, należy: 1. Kliknąć opcję Start\All Programs\Microsoft Press Training Kit Exam Prep. Pojawi się okno pokazujące wszystkie pakiety przygotowujące do egzaminów z zestawów szkoleniowych Microsoft Press zainstalowanych na komputerze. 2. Podwójnie kliknąć podsumowanie lekcji lub test ćwiczeniowy, z którego chcemy skorzystać. Uwaga Pytania do lekcji, a testy ćwiczeniowe Należy wybrać opcję (70-640) TS: Configuring Windows Server 2008 Active Directory lesson review, aby użyć pytań z działów Pytania do lekcji z tej książki. Należy wybrać opcję (70-640) TS: Configuring Windows Server 2008 Active Directory practice test, aby skorzystać z puli 200 pytań podobnych do tych, które pojawiają się na egzaminie certyfikacyjnym Opcje pytań do lekcji Po uruchomieniu opcji pytań do lekcji pojawia się okno dialogowe Custom Mode, w którym można skonfigurować swój test. Można kliknąć OK, aby przyjąć domyślne ustawienia albo można dostosować liczbę pytań w teście, sposób działania oprogramowania do testów,

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo