WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi LG-P760. MFL (1.0)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi LG-P760. www.lg.com MFL67725612 (1.0)"

Transkrypt

1 WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi LG-P760 MFL (1.0)

2

3 Polski Instrukcja obsługi telefonu LG-P760 Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie odnosić się do zakupionego telefonu. Jest to zależne od oprogramowania telefonu i operatora sieci komórkowej. Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących. Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Google, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk i Play Store są znakami towarowymi firmy Google. Inc. Pamiętaj, że telefon LG-P760 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania...8 Opis telefonu...18 Telefon...27 Pierwsze kroki...31 Wkładanie karty USIM i baterii...31 Ładowanie telefonu...32 Wkładanie karty microsd...33 Wyjmowanie karty microsd...34 Formatowanie karty microsd...35 Przełączanie i zamykanie aplikacji...35 Ekran główny...37 Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego...37 Czujniki zbliżeniowe...38 Blokowanie telefonu...38 Ustawianie funkcji odblokowywania telefonu poprzez przesunięcie lub na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła...39 Szybkie przełączanie do trybu cichego..40 QuickMemo...40 QuickTranslator...41 Ekran główny...42 Dostosowywanie ekranu głównego...42 Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym...43 Powrót do poprzednio używanej aplikacji...44 Panel powiadomień...44 Wyświetlanie paska stanu...44 Klawiatura ekranowa...46 Wprowadzanie tekstu...49 Tryb 123 (tryb cyfr)...49 Wprowadzanie liter diakrytycznych...49 Konfiguracja konta Google...50 Tworzenie konta Google...50 Logowanie do konta Google...50 Podłączanie do sieci i urządzeń...52 Wi-Fi...52 Bluetooth...53 Udostępnianie połączenia danych (tethering)...55 Przenośne punkty dostępu...55 Łączność Wi-Fi Direct...56 Usługa FileShare (Udostępnianie plików)...56 Połączenia...57 Nawiązywanie połączenia

5 Nawiązywanie połączeń z kontaktami...57 Odbieranie i odrzucanie połączenia...57 Regulowanie głośności podczas połączenia...58 Nawiązywanie drugiego połączenia...58 Kończenie połączenia...58 Kończenie połączenia przy użyciu paska stanu...59 Wyświetlanie rejestrów połączeń...59 Ustawienia połączeń...59 Kontakty...60 Wyszukiwanie kontaktu...60 Dodawanie nowego kontaktu...60 Ulubione kontakty...60 Przesyłanie wiadomości/poczta Wiadomości...61 Sieci społecznościowe...66 Dodawanie konta w telefonie...66 Dodawanie widgetu serwisu społecznościowego do ekranu głównego...66 Wyświetlanie i aktualizacja statusu...67 Synchronizacja kont w telefonie...67 Usuwanie kont z telefonu...67 Aparat...68 Opis ekranu kamery...68 Wykonywanie zdjęcia...69 Po wykonaniu zdjęcia...69 Korzystanie z ustawień zaawansowanych...69 Wyświetlanie zapisanych zdjęć...71 Ustawianie zdjęcia jako tapety...72 Kamera...73 Opis ekranu kamery...73 Nagrywanie klipu wideo...74 Po nagraniu filmu...74 Korzystanie z ustawień zaawansowanych...74 Wyświetlanie zapisanych klipów wideo...75 Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo...75 Multimedia...76 Galeria...76 Wysyłanie filmu wideo...76 Korzystanie z zawartości folderu obrazów...77 Wyświetlanie pokazu slajdów...77 Wyświetlanie szczegółów zdjęcia

6 Spis treści Przenoszenie plików przy użyciu synchronizacji multimediów (MTP) przez USB...77 Muzyka...78 Jak zapisać w telefonie pliki muzyczne/wideo...78 Jak odtwarzać pliki wideo w telefonie...79 Odtwarzanie utworów...79 Korzystanie z list odtwarzania...79 Usuwanie utworu z listy odtwarzania...80 Zmiana nazwy lub usunięcie listy odtwarzania...80 Korzystanie z funkcji SmartShare...80 Aplikacje Google...84 Informacje o aplikacjach Google...84 Aplikacja Google Maps...84 Wyszukiwanie lokalizacji i miejsc...85 Wskazówki dotyczące trasy...85 Czyszczenie mapy...86 Współrzędne...86 Lokalne...87 Play Store...88 Gmail...89 Talk...89 Narzędzia...92 Ustawianie alarmu...92 Korzystanie z kalkulatora...92 Dodawanie zdarzeń do kalendarza...92 Pobrane pliki...93 Menedżer plików...93 Radio FM...93 LG Tag Aktualności...94 Polaris Office...94 LG SmartWorld...97 Menedżer zadań...98 Odtwarzacz wideo...98 Dyktafon...98 YouTube...99 Internet Internet Korzystanie z opcji Aplikacja On-Screen Phone OPROGRAMOWANIE LG Ustawienia Sieci bezprzewodowe Wi-Fi Bluetooth Użycie danych Połączenia Więcej Urządzenie

7 Dźwięki Wyświetlacz Ekran główny Ekran blokady Pamięć Wygaszacz Aplikacje OSOBISTE Konta i synchronizacja Usługi lokalizacji Zabezpieczenia Język i wprowadzanie Kopia zapasowa i resetowanie SYSTEM Data i godzina Ułatwienia dostępu Łączność Opcje dla programistów Informacje o telefonie Akcesoria Rozwiązywanie problemów Aktualizowanie oprogramowania Aktualizacja oprogramowania telefonu Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA) Prawa autorskie i znaki handlowe Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX

8 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Narażenie na wpływ fal radiowych Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-P760 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości. Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych. Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała). Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,395 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,494 W/ kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała. 8

9 To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach. Czyszczenie i konserwacja produktu OSTRZEŻENIE Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne. Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego. Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG. Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery. 9

10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki. Nie upuszczaj telefonu. Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy. Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego. W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu. Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem. Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol). Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach. Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu. Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych. Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu. Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią. Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby. 10

11 W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją. Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność. Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów. Płyn, który dostał się do wnętrza telefonu, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji. Prawidłowe korzystanie z telefonu Urządzenia elektroniczne W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność. Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi. Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp. 11

12 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Bezpieczeństwo na drodze Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem. Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce. Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu. Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd. Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa. Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem. Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg. Zapobieganie uszkodzeniu słuchu Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu. Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie. Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek. 12

13 UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu. Szklane elementy Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe. Miejsca robót strzelniczych Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami. Miejsca zagrożone wybuchem Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych. Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria. W samolocie Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie. Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy. Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi. 13

14 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Dzieci Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia. Połączenia alarmowe Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci. Informacje o baterii Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii. Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii. Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia. Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana. Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność. Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience. Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności. Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji. 14

15 Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami. W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy. Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii. Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia. Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami. Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów. 15

16 Dane techniczne OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-P760 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem support/cedoc/retrieveproductcedoc.jsp. Temperatura otoczenia Maks.: +50 C (rozładowywanie), +45 C (ładowanie) Min: -10 C Waga telefonu z baterią: 125g Wilgotność otoczenia (bez kondensacji): Maksymalna: 80% Minimalna: 20% Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon. Uwaga: Oprogramowanie typu Open Source Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony opensource.lge.com/ Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym. 16

17 Postępowanie ze zużytym urządzeniem 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC. 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC. 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb). 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 4 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt. 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/ akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. 17

18 Opis telefonu Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z telefonu Przed zaniesieniem telefonu do serwisu lub skontaktowaniem się z przedstawicielem centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi. UWAGA Pamiętaj, że telefon LG-P760 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia 1. Pamięć telefonu Aby zwolnić więcej pamięci, należy uporządkować aplikacje i usunąć część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości. Zarządzanie aplikacjami 1 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia aplikacji. 2 Po wyświetleniu listy aplikacji przewiń do aplikacji, którą chcesz wyłączyć, a następnie dotknij jej. 3 Dotknij opcji Odinstaluj, a następnie OK, aby potwierdzić zamiar odinstalowania wybranej aplikacji. 2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączanie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe. Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii: Wyłącz komunikację radiową, jeśli z niej nie korzystasz (np. Wi-Fi, Bluetooth lub GPS). Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas wygaszania ekranu. 18

19 Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, kalendarza, kontaktów i innych aplikacji. Niektóre pobrane aplikacje mogą zmniejszać czas pracy baterii. Kontroluj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii: 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Informacje o telefonie > Bateria. 2 Stan baterii (ładowanie lub brak ładowania) i poziom są wyświetlane w menu u góry ekranu. Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Oszczędzanie energii > Użycie baterii. 2 Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany w dolnej części ekranu. Jest to czas, jaki minął od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania, lub w przypadku podłączenia do źródła zasilania czas, przez jaki ostatnim razem telefon był zasilany baterią. Na ekranie widoczna jest także lista aplikacji i usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia. 3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i korzystanie z niego zamiast systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. 19

20 Opis telefonu Ostrzeżenie W przypadku zainstalowania i użytkowania systemu operacyjnego innego niż system zainstalowany przez producenta gwarancja telefonu przestaje obowiązywać. Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Play Store. Nieprawidłowa instalacja niektórych aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu. 4. Korzystanie z funkcji przesunięcia, odblokowywania na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN i hasła W celu zabezpieczenia telefonu zaleca się ustawienie funkcji odblokowywania na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła. Aby ustawić blokadę ekranu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu i jedną z pozycji: Brak, Przesunięcie, Odblokowywanie na podstawie twarzy, Wzór, Kod PIN lub Hasło. UWAGA W przypadku problemów z funkcją Odblokowywanie na podstawie twarzy można odblokować ekran, używając wzoru lub kodu PIN jako dodatkowej opcji. Ostrzeżenie Podczas korzystania z wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła należy zachować ostrożność. Koniecznie zapamiętaj ustawione przez siebie dane odblokowania ekranu. Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia danych odblokowujących ekran. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób trzeba odczekać 30 sekund przed kolejną próbą odblokowania telefonu. 20

21 W przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła: Jeśli nie udało się wprowadzić właściwego wzoru w 5 próbach, a wcześniej w telefonie miało miejsce logowanie się do konta Google, dotknij opcji Zapomniałeś wzoru? Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Google, a następnie o utworzenie nowego wzoru odblokowania. Jeśli ustawiono zapasowy kod PIN, można odblokować ekran, wprowadzając zapasowy kod PIN. Jeśli w telefonie nie utworzono konta Google i nie pamiętasz kodu PIN lub hasła, konieczne jest wykonanie twardego resetu. Możesz także odblokować telefon, używając zapasowego kodu PIN. 5. Korzystanie z funkcji twardego resetu (Przywracanie ustawień fabrycznych) W razie potrzeby przywrócenia telefonu do pierwotnego stanu należy skorzystać z funkcji twardego resetu, aby przywrócić fabryczne ustawienia telefonu. 1 Wyłącz telefon. 2 Naciśnij jednocześnie klawisz zasilania/ blokowania + klawisz zmniejszania głośności + klawisz ekranu głównego i przytrzymaj je przez 10 sekund. 3 Telefon włączy się i przeprowadzi procedurę przywracania ustawień fabrycznych. Ostrzeżenie Uwaga: W przypadku przeprowadzenia twardego resetowania, zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem twardego resetu. 6. Korzystanie z trybu awaryjnego Przywracanie prawidłowego działania telefonu: 1 Wyłącz i ponownie włącz telefon. Podczas wyświetlania animacji uruchamiania telefonu naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszenia głośności. To spowoduje wyświetlenie ekranu głównego ze słowami Tryb awaryjny w lewym dolnym rogu. 21

22 Opis telefonu 2 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia aplikacji. 3 Dotknij jednej z dostępnych kart w górnej części ekranu i wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować. 4 Dotknij opcji Odinstaluj, a następnie OK w celu potwierdzenia wyboru. 5 Gdy aplikacja zostanie odinstalowana, wyłącz i ponownie włącz telefon. 7. Korzystanie z karty pamięci microsd Obrazy, muzykę i filmy można zapisywać w pamięci zewnętrznej. Przed zapisaniem tych plików w pamięci zewnętrznej należy włożyć kartę microsd. Jeżeli karta microsd nie została włożona, zapisanie plików w pamięci zewnętrznej będzie niemożliwe. Ostrzeżenie Nie wolno wyjmować karty microsd bez wcześniejszego odłączenia jej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie karty microsd oraz telefonu, a także uszkodzenie danych na karcie microsd. Aby bezpiecznie usunąć kartę microsd, z poziomu ekranu głównego dotknij kolejno klawisza Menu i opcji Ustawienia systemu > Pamięć > Odłącz kartę SD > OK. 8. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB 1 Telefon można podłączyć do portu USB komputera, korzystając z dołączonego kabla USB. Zostanie wyświetlone powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB i komunikat dotyczący trybu połączenia USB. 2 Dotknij opcji Synchr. multimediów (MTP), aby potwierdzić zamiar przesłania plików między kartą pamięci microsd telefonu a komputerem. 22

23 Jeśli telefon został podłączony jako urządzenie pamięci masowej USB, zostanie wyświetlone powiadomienie. Karta pamięci microsd telefonu zostanie zainstalowana jako dodatkowy dysk komputera. Od tego momentu istnieje możliwość kopiowania plików do i z karty pamięci microsd. 9. Otwieranie i przełączanie aplikacji Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w telefonie może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, dzięki czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii. Zatrzymywanie aplikacji: 1 Dotknij kolejno klawisza Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > karty Uruchomione. 2 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji Stop, aby zakończyć jej działanie. WSKAZÓWKA Aby powrócić do ostatnio używanej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji. 10. Instalowanie oprogramowania PC (LG PC Suite) Aplikacja LG PC Suite to program, który pozwala podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB lub sieci Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia można korzystać z funkcji urządzenia z poziomu komputera. Korzystanie z aplikacji LG PC Suite umożliwia: Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze. Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia. 23

24 Opis telefonu Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w komputerze Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach UWAGA Informacje dotyczące korzystania z aplikacji LG PC Suite można znaleźć w menu Pomoc tej aplikacji. Instalacja aplikacji LG PC Suite Aplikację LG PC Suite można pobrać ze strony internetowej firmy LG. 1 Odwiedź stronę i wybierz kraj. 2 Przejdź kolejno do obszarów Obsługa klienta > POMOC TECHNICZNA DLA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH > Telefony komórkowe LG > Wybierz model: LG-P760 lub przejdź kolejno do obszarów Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych > Wybierz model: LG-P W obszarze INSTRUKCJE I POBIERANIE kliknij opcję Synchronizacja z PC, następnie kliknij opcję POBIERZ, aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite, lub w obszarze Pobieranie kliknij opcję Synchronizacja z PC, następnie kliknij opcję WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie, aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite. Wymagania systemowe oprogramowania LG PC Suite System operacyjny: Windows XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64- bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa) Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą Pamięć: co najmniej 512 MB pamięci RAM Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią kolorów lub lepsza 24

25 Dysk twardy: co najmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca) Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki firmy LG UWAGA Zintegrowany sterownik USB firmy LG Do podłączenia urządzenia LG do komputera wymagany jest zintegrowany sterownik USB firmy LG. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji LG PC Suite w komputerze. 11. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych Jeśli podczas połączenia transmisji danych ekran telefonu nie będzie dotykany przez dłuższy czas, zostanie on przyciemniony. Aby włączyć ekran LCD, naciśnij klawisz zasilania/blokowania. 12. Trzymanie telefonu w pionie Telefon komórkowy należy trzymać w pozycji pionowej, tak jak tradycyjny telefon. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Nieprawidłowe trzymanie telefonu może wpływać na jakość połączenia. 13. W razie zawieszenia się telefonu Gdy telefon przestanie reagować na wprowadzanie danych: Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. LUB Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz zasilania/blokowania, aby wyłączyć telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym. 25

26 Opis telefonu 14. Zakaz podłączania telefonu podczas włączania/wyłączania komputera Podczas włączania lub wyłączania komputera telefon powinien być odłączony od komputera, ponieważ w przeciwnym razie w komputerze mogą wystąpić błędy. 26

27 Telefon Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania/blokowania. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania/blokowania, a następnie dotknij opcji Wyłącz i OK, aby potwierdzić wybór. Widok od przodu Słuchawka Przedni obiektyw aparatu Umożliwia wykonanie autoportretu lub prowadzenie czatu wideo w obsługiwanych aplikacjach. Klawisze szybkiego dostępu Klawisz telefonu Klawisz kontaktów Klawisz wiadomości Klawisz aplikacji Klawisz Wróć Powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie wyświetlonych menu i okien dialogowych. Klawisz ekranu głównego Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu. Klawisz zasilania/ blokowania Włączenie/wyłączenie telefonu przez naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza. Włączenie ekranu lub wyłączenie i zablokowanie go. Czujniki zbliżeniowe Wykrywają odległość od innych obiektów, takich jak głowa użytkownika podczas rozmowy, zapobiegając przypadkowej aktywacji niechcianych funkcji. Klawisz Menu Wyświetlenie opcji dostępnych na bieżącym ekranie. 27

28 Telefon UWAGA: Czujnik zbliżeniowy Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń. Ostrzeżenie Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego ekranu LCD folią ochronną. Może to zakłócić działanie czujnika. WSKAZÓWKI Dotknięcie klawisza Menu po otwarciu aplikacji pozwoli sprawdzić dostępne opcje. Jeśli podczas korzystania z telefonu wystąpią w nim błędy lub jeśli nie można go włączyć, należy wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i po odczekaniu 5 sekund włączyć telefon. 28

29 Widok z boku Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm Klawisze regulacji głośności - Umożliwiają dostosowanie głośności dzwonka i multimediów oraz wyregulowanie głośności podczas połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza zmniejszenia głośności powoduje przejście w tryb cichy. Mikrofon (dodatkowy) Klawisz zasilania/ blokowania WSKAZÓWKA Aby skorzystać z funkcji QuickMemo, należy nacisnąć i przytrzymać przez sekundę klawisze zwiększania i zmniejszania głośności (patrz informacje na stronie 40). Port ładowarki/akcesoriów Mikrofon (główny) 29

30 Telefon Widok z tyłu Tylna pokrywa Lampa błyskowa Obiektyw aparatu fotograficznego Wycięcie na paznokieć Bateria Antena wewnętrzna Gniazdo karty SIM Gniazdo kart pamięci microsd Głośnik zewnętrzny - Umożliwia słuchanie dźwięków z telefonu, takich jak dzwonki i muzyka. 30

31 Pierwsze kroki Wkładanie karty USIM i baterii Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę USIM i baterię: 1 Mocno chwyć telefon jedną ręką. Drugą ręką podnieś tylną pokrywę, używając wycięcia na paznokieć, które znajduje się w dolnej części pokrywy, a następnie zdejmij ją. 3 Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii i dociskając ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). 4 Wyrównaj pokrywę komory baterii z komorą baterii i dociśnij ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Zatrzask zwalniający 2 Wsuń kartę USIM do gniazda kart USIM. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół. 31

32 Pierwsze kroki Ładowanie telefonu Telefon jest zasilany przy użyciu akumulatora litowo-jonowego. Do jego ładowania służy ładowarka dołączona do telefonu. Bardziej szczegółowych informacji na temat baterii i ładowarek zatwierdzonych do użytku z urządzeniem udzieli lokalny sprzedawca firmy LG. Przed użyciem telefonu po raz pierwszy należy w pełni naładować baterię. Rozładowana bateria zostanie w pełni naładowana w ciągu 4 godzin. Kabel USB Złącze USB z funkcją ładowania UWAGA Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria jest włożona. Podłączenie ładowarki, gdy bateria nie jest włożona, grozi nieprawidłowym działaniem telefonu spowodowanym wydłużeniem cyklu zasilania. Wyjęcie baterii przy podłączonej ładowarce może też spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed wyjęciem baterii należy odłączyć ładowarkę. Ostrzeżenie! Jeżeli ekran dotykowy nie działa podczas ładowania telefonu, prawdopodobnie dopływ zasilania jest niestabilny. W takiej sytuacji należy odłączyć kabel USB od urządzenia lub wyjąć zasilacz USB z gniazdka elektrycznego. 1 Podłącz ładowarkę i kabel USB. 2 Podłącz kabel USB do portu ładowarki/ akcesoriów telefonu (w sposób przedstawiony poniżej). Symbol USB przewodu do ładowania powinien być skierowany w górę. 32

33 Wkładanie karty microsd W celu korzystania z aparatu i innych funkcji multimedialnych należy włożyć kartę microsd. Na karcie microsd można zapisywać pliki multimedialne. UWAGA Pełne naładowanie baterii podczas pierwszego ładowania pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. UWAGA Telefon jest wyposażony w antenę wewnętrzną (patrz informacje na stronie 30). Należy uważać, aby nie zadrapać lub nie uszkodzić tego tylnego obszaru, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu. W przypadku podłączenia do ładowania telefonu po całkowitym rozładowaniu baterii podświetlenie LED będzie krótko błyskać, informując o ładowaniu w trybie chroniącym baterię przez uszkodzeniem. Po uzyskaniu minimalnego wystarczającego poziomu naładowania miganie ustanie i rozpocznie się normalne ładowanie. UWAGA To urządzenie obsługuje karty microsd o pojemności do 32 GB. 1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty microsd należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę. Zatrzask zwalniający 33

34 Pierwsze kroki 2 Włóż kartę microsd do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do góry. Wyjmowanie karty microsd Aby bezpiecznie usunąć kartę microsd z telefonu, najpierw należy ją odłączyć. 1 Z poziomu ekranu głównego dotknij kolejno klawisza Menu i opcji Ustawienia systemu > Pamięć > Odłącz kartę SD > OK. 2 Zdejmij pokrywę komory baterii i wyjmij baterię, a następnie delikatnie wyciągnij kartę microsd z gniada. Ostrzeżenie Nie wolno wyjmować karty microsd bez wcześniejszego odłączenia jej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie karty microsd oraz telefonu, a także uszkodzenie danych na karcie microsd. 34

35 Formatowanie karty microsd Ostrzeżenie Podczas formatowania karty microsd wszystkie przechowywane na niej pliki zostaną usunięte. 1 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Pamięć. 2 Dotknij opcji Wyczyść kartę SD i przycisku Wyczyść kartę SD. 3 Jeżeli ustawiono wzór odblokowania, wprowadź go i dotknij opcji Wymaż wszystko. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku. UWAGA Jeśli na karcie microsd znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może uleć zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików. Przełączanie i zamykanie aplikacji Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii. 35

36 Pierwsze kroki Przełączanie między aplikacjami - Dotknij klawisza ekranu głównego i przytrzymaj go. Zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji. Dotknij aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp. Zatrzymywanie/zamykanie aplikacji 1 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia aplikacji > Uruchomione. 2 Dotknij odpowiedniej aplikacji, a następnie dotknij opcji Zatrzymaj, aby ją zamknąć. 36

37 Ekran główny Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego Dotknięcie palcem pozwala otwierać dostępne aplikacje, wybierać opcje w menu i uzyskiwać dostęp do danych zapisanych w telefonie. Do opisywania różnych czynności, które można wykonywać przy użyciu ekranu dotykowego, używane są następujące określenia: Dotknięcie pojedyncze dotknięcie ekranu pozwala wybrać element, link, skrót lub literę z klawiatury ekranowej. Dotknięcie i przytrzymanie polega na dotknięciu i przytrzymaniu elementu na ekranie bez unoszenia palca do momentu wykonania działania. Na przykład, aby otworzyć opcje dostępne dla kontaktu, należy dotknąć i przytrzymać kontakt do momentu otwarcia menu kontekstowego. Przeciągnięcie polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego elementu, a następnie, bez podniesienia palca, przesunięciu go po ekranie do docelowego położenia. Przeciągając elementy ekranu głównego, można zmienić ich położenie. Przesunięcie polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu, nie przerywając ruchu po pierwszym dotknięciu (aby zamiast przesunięcia nie wykonać przeciągnięcia). Na przykład, przesuwając w górę i w dół ekranu, można przewijać listę, a przesuwając od lewej do prawej strony ekranu (i odwrotnie), można przeglądać różne ekrany główne. Dwukrotne dotknięcie dwukrotne dotknięcie umożliwia powiększenie strony internetowej lub mapy. Na przykład, szybkie dwukrotne dotknięcie części strony spowoduje dopasowanie jej do szerokości ekranu. Dwukrotne dotknięcie umożliwia także zbliżanie i oddalanie podczas wykonywania zdjęć (przy użyciu aparatu) lub podczas korzystania z map. Przybliżenie przez zsunięcie zsunięcie lub rozsunięcie palca wskazującego i kciuka pozwala przybliżyć lub oddalić obraz podczas korzystania z przeglądarki lub map lub oglądania zdjęć. Także dwukrotne dotknięcie umożliwia zbliżanie i oddalanie podczas wykonywania zdjęcia (przy użyciu aparatu). 37

38 Ekran główny Przyciągnięcie (oddalenie) Odepchnięcie (przybliżenie) Obrót ekranu wiele aplikacji i ekranów menu dopasowuje orientację ekranu do fizycznej orientacji urządzenia. Obrót UWAGA Aby wybrać element, dotknij środka ikony. Nie naciskaj zbyt silnie ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie. Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych klawiszy lub ikon. Czujniki zbliżeniowe Ten czujnik mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje klawiaturę, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega aktywacji różnych funkcji telefonu przez przypadkowe dotknięcie klawiatury. Blokowanie telefonu Kończąc korzystanie z telefonu LG-P760, należy nacisnąć klawisz zasilania/ blokowania, aby zablokować telefon. Pomoże to zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisku i oszczędzi baterię. 38

39 Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, ekran główny lub inny wyświetlany ekran zostanie po około 2 minutach bezczynności automatycznie zastąpiony ekranem blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii i zapobiec przypadkowemu połączeniu. Aby uaktywnić zablokowany telefon, naciśnij klawisz zasilania/blokowania. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Przesuń ekran blokady w górę. Zostanie otwarty ostatni ekran, z którego korzystano. UWAGA Funkcję automatycznego wygaszania ekranu można skonfigurować ręcznie w menu Ustawienia. Jeżeli podczas blokowania telefonu były uruchomione programy, mogą one wciąż działać w trybie blokady. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych). Ustawianie funkcji odblokowywania telefonu poprzez przesunięcie lub na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła Aby podnieść poziom bezpieczeństwa urządzenia, można korzystać z funkcji odblokowywania przez przesunięcie ekranu bez wprowadzania informacji, rozpoznawanie twarzy, narysowanie wzoru odblokowania lub wprowadzenie kodu PIN lub hasła. Aby skonfigurować funkcję przesunięcia, odblokowywania na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła, na ekranie głównym dotknij kolejno klawisza menu > Ustawienia systemu > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu. Następnie wybierz opcję Przesunięcie, Odblokowywanie na podstawie twarzy, Wzór, Kod PIN lub Hasło i wprowadź odpowiednie informacje. 39

40 Ekran główny Przestroga Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia danych odblokowujących ekran. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób trzeba odczekać 30 sekund przed kolejną próbą odblokowania telefonu. Szybkie przełączanie do trybu cichego Aby szybko przełączyć telefon do trybu cichego, naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności do momentu wyświetlenia symbolu na ekranie. QuickMemo Funkcja QuickMemo służy do szybkiego i łatwego tworzenia notatek podczas połączenia na zapisanym obrazie lub bieżącym ekranie telefonu. 1 Aby skorzystać z funkcji QuickMemo, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisze zwiększania i zmniejszania głośności (patrz informacje na stronie 29). 2 Wybierz takie opcje, jak Typ ołówka, Kolor i Gumka, i utwórz notatkę. 3 Dotknij ikony, aby zapisać notatkę z bieżącym ekranem. 40

41 UWAGA Podczas korzystania z funkcji QuickMemo należy używać opuszków palców. Nie wolno używać paznokci. Korzystanie z opcji funkcji QuickMemo Podczas korzystania z funkcji QuickMemo można z łatwością korzystać z opcji w menu QuickMenu. Wybór między używaniem a nieużywaniem ekranu w tle. Cofnięcie lub powtórzenie operacji. Wybór typu ołówka i koloru. Usuwanie utworzonej notatki. Wysłanie lub udostępnienie bieżącej notatki QuickMemo innym osobom. Zapisanie notatki z bieżącym ekranem. Wyświetlanie zapisanych notatek QuickMemo Przejdź do menu Galeria i wybierz album funkcji QuickMemo. (Patrz informacje na stronie 76) QuickTranslator Błyskawiczne tłumaczenie w wielu kombinacjach językowych w trybie online i offline. Wystarczy wskazać tekst celownikiem aparatu. Istnieje możliwość zakupu dodatkowych słowników do tłumaczenia offline w witrynie Google Play Store. Język źródłowy Język docelowy Lampa błyskowa Tłumaczenie poszczególnych słów Tłumaczenie zdania Wyświetl słowo zapisane w telefonie UWAGA Szybkość i skuteczność rozpoznawania zależy od rozmiaru i kroju czcionki, koloru, jasności i kąta nachylenia tekstu, który ma zostać przetłumaczony. 41

42 Ekran główny 42 Ekran główny Aby wyświetlić różne panele, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy panel można dostosować, dodając foldery i widgety, czyli skróty do ulubionych aplikacji. UWAGA Na ekranie głównym są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu. Dostosowywanie ekranu głównego Ekran główny można dostosować, umieszczając na nim elementy szybkiego dostępu, takie jak skróty, widgety i foldery, albo zmieniając tapetę. Aplikacje: pozwala dodać do ekranu głównego skróty do aplikacji. Pobrane: pozwala dodać do ekranu głównego skróty do pobranych aplikacji. Widgety: pozwala dodać do ekranu głównego dynamicznie aktualizowane widgety, które zapewniają szybki dostęp do aplikacji bez otwierania ich pełnych wersji. Tapety: pozwala zmienić tapetę ekranu głównego. Dodawanie skrótów do aplikacji lub widgetów do ekranu głównego: 1 Wybierz lokalizację (panel ekranu głównego), do której element ma zostać dodany, przesuwając ekran główny od lewej do prawej strony (lub odwrotnie). 2 Dotknij opcji (w prawym górnym rogu ekranu) i kliknij element. Możesz też nacisnąć i przytrzymać pustą część ekranu głównego. 3 Dotknij typu elementu, który chcesz dodać do ekranu: Aplikacje, Pobrane, Widgety lub Tapety. 4 Dotknij dostępnej aplikacji, pobranego elementu lub widgetu. 5 Na ekranie głównym zostanie wyświetlona nowa ikona. Aby umieścić ikonę na innym panelu, dotknij i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w wybrane miejsce na odpowiednim panelu, po czym odsuń palec od ekranu. WSKAZÓWKA Aby dodać do ekranu głównego aplikację zainstalowaną fabrycznie lub pobraną ze sklepu Play Store, wystarczy dotknąć i przytrzymać odpowiednią ikonę na ekranie Aplikacje, a zostanie ona dodana do ekranu głównego.

43 UWAGA W przypadku braku miejsca na konkretnym panelu ekranu głównego, należy skasować lub usunąć jeden element przed dodaniem kolejnego. W takim przypadku można przełączyć na inny panel ekranu głównego. Aby usunąć ikonę aplikacji z ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj ikonę skrótu, która ma zostać usunięta, a następnie przeciągnij ją do ikony Usuń w górnej części ekranu. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Można tylko usunąć z ekranu ich ikony. Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym Wszystkie ikony aplikacji można dostosować. 1 Ikona edycji pojawia się w momencie oderwania palca po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji. 2 Dotknij aplikacji ponownie i wybierz odpowiedni wzór ikony. Możesz także dotknąć ikony Stwórz ikonę zdjęcia w celu wykonania nowego zdjęcia lub wybrania obrazu z menu Galeria. 43

44 Ekran główny Powrót do poprzednio używanej aplikacji 1 Dotknij klawisza ekranu głównego i przytrzymaj go. Na ekranie zostaną wyświetlone ikony ostatnio używanych aplikacji. 2 Dotknij ikony, aby otworzyć odpowiednią aplikację, lub dotknij klawisza Wróć, aby wrócić do bieżącej aplikacji. Panel powiadomień Ikony powiadomień na pasku stanu informują o nadejściu nowych wiadomości, wydarzeniach w kalendarzu, alarmach, a także o trwających zdarzeniach, takich jak trwanie połączenia. Listę wszystkich ostatnio otrzymanych powiadomień można przeglądać i edytować. Panel powiadomień przebiega przez górną część ekranu. 1 Dotknij paska stanu, aby wyświetlić kartę Powiadomienia, a następnie przeciągnij kartę do dolnej części ekranu, aby otworzyć panel powiadomień. 2 Dotknij obszaru powiadomień, aby uruchomić powiązaną aplikację. Dotknij i przytrzymaj pasek stanu i przesuń go w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Tam możesz sprawdzić i szybko włączyć lub wyłączyć tryb dźwięku, funkcję QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth i wszelkie inne dodane przez siebie opcje. Wyświetlanie paska stanu Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączenia danych. W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu. 44

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-D686. www.lg.com MFL68043736 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-D686. www.lg.com MFL68043736 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D686 MFL68043736 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D686 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide LG-P920. www.lg.com MFL67848108 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide LG-P920. www.lg.com MFL67848108 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi Quick Reference Guide LG-P920 MFL67848108 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P920 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora

Bardziej szczegółowo

LG-E400 WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67521011 (1.1)

LG-E400 WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67521011 (1.1) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Instrukcja obsługi LG-E400 P/N : MFL67521011

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H220. www.lg.com MFL69163701 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H220. www.lg.com MFL69163701 (1.0) WERSJA POLSKA USER GUIDE LG-H220 ENGLISH MFL69163701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H220 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-E430. www.lg.com MFL67882010 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-E430 MFL67882010 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E430 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-P710. www.lg.com MFL67862725 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-P710. www.lg.com MFL67862725 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-P710 MFL67862725 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P710 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. LG-H440n. www.lg.com MFL68908001 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH User Guide LG-H440n MFL68908001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H440n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1"(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Wi-Fi, mini HDMI

Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Wi-Fi, mini HDMI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablet Archos Arnova 10d G3 10,1"(1024 x600), 4 GB, Android 4.0, 3G + Nr produktu 878880 Wi-Fi, mini HDMI Strona 1 z 1 http:// ROZPOCZĘCIE PRACY Z URZĄDZENIEM Przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Haier-HW-W858. Instrukcja obsługi

Haier-HW-W858. Instrukcja obsługi Haier-HW-W858 Instrukcja obsługi Środki ostrożności Proszę uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych zaleceń: Bezpieczne włączenie zasilania Nie wolno używać telefonu komórkowego, w miejscach, gdzie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi ZTE MF669 Modem USB Skrócona Instrukcja Obsługi Instrukcja MF669 v2.indd 1 2012-02-15 23:24:17 INFORMACJA PRAWNA Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja, ani żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

User Guide. LG-H525n. www.lg.com MFL69175001 (1.0)

User Guide. LG-H525n. www.lg.com MFL69175001 (1.0) User Guide LG-H525n WERSJA POLSKA ENGLISH MFL69175001 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H525n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia SmartTags NT1/NT2

Instrukcja obsługi. Xperia SmartTags NT1/NT2 Instrukcja obsługi Xperia SmartTags NT1/NT2 Spis treści Wprowadzenie...3 Pierwsze kroki...4 Włączanie funkcji NFC...4 Obszar wykrywania funkcji NFC...4 Zarządzanie tagami za pomocą aplikacji Smart Connect...4

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem twojego urządzenia.

Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem twojego urządzenia. Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem twojego urządzenia. G1345 1 Lp. Pozycje Funkcje Korzystaj z zestawu 1 słuchawkowego, aby Gniazdo jack swobodnie prowadzić rozmowy lub słuchać muzyki.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu.

GT540 Poniższa instrukcja ułatwi Ci zapoznanie się z obsługą telefonu. P O L S K I E N G L I S H Pytania ogólne 0-801 54 54 54 0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych) * koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora. Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

01. Użytkowanie odtwarzacza

01. Użytkowanie odtwarzacza SZYBKI START 1 01. Użytkowanie odtwarzacza Nie używaj odtwarzacza w miejscach gorących, zimnych, zawilgoconych bądź z dużą ilością kurzu. Sprawność akumulatora zależy od warunków użytkowania, daty produkcji

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Inteligentna bransoleta Instrukcja użytkownika Polski

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

PQI Connect 201 Poznań 2013

PQI Connect 201 Poznań 2013 PQI Connect 201 Poznań 2013 Opis PQI Connect 201 to przenośna pamięć masowa w postaci pendrive o pojemności 16GB. Urządzenie cechuje niezwykle mały rozmiar (dzięki opatentowanej technologii PQI COB), aluminiowa

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Latarka LED z kamerą "DV 130.IR"

Latarka LED z kamerą DV 130.IR Latarka LED z kamerą "DV 130.IR" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup latarki z kamerą. Z kamerą można uzyskać niezwykle ostre obrazy i filmy nawet w ciemnych pomieszczeniach! Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia.

Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. Lp. Pozycje Funkcje 1 Korzystaj z zestawu Gniazdo słuchawkowego, aby słuchawkowe swobodnie prowadzić jack rozmowy lub słuchać

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cruser Sigma B43

Instrukcja obsługi Cruser Sigma B43 Instrukcja obsługi Cruser Sigma B43 Spis treści Opis zestawu, podstawowe cechy urządzenia...2 Wygląd urządzenia...3 Dane techniczne...4 Menu główne...5 Menu ustawień...6 Menu preferencje...8 Obsługa urządzenia...9

Bardziej szczegółowo

1.WPROWADZENIE...3 2.PULPIT TRACKIMO...10

1.WPROWADZENIE...3 2.PULPIT TRACKIMO...10 Luty 2015 r. 1 Spis treści 1.WPROWADZENIE...3 1.1.ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA... 3 1.2.PIERWSZE ŁADOWANIE URZĄDZENIA... 3 1.3.REJESTRACJA I LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 1.4.AKTYWACJA URZĄDZENIA... 4 1.5.RESETOWANIE

Bardziej szczegółowo

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Instrukcja obsługi jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

TABLET KONFIGURACJA. Zmian w konfiguracji ustawień możemy dokonać w każdej chwili Wybieramy Ustawienia lub Panel Sterowania

TABLET KONFIGURACJA. Zmian w konfiguracji ustawień możemy dokonać w każdej chwili Wybieramy Ustawienia lub Panel Sterowania TABLET KONFIGURACJA Zmian w konfiguracji ustawień możemy dokonać w każdej chwili Wybieramy Ustawienia lub Panel Sterowania Zmiany w konfiguracji są opcjonalne i nie musimy ich obowiązkowo wykonać. Zmiany

Bardziej szczegółowo