WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi LG-P MFL (1.0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi LG-P760. www.lg.com MFL67725612 (1.0)"

Transkrypt

1 WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi LG-P760 MFL (1.0)

2

3 Polski Instrukcja obsługi telefonu LG-P760 Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie odnosić się do zakupionego telefonu. Jest to zależne od oprogramowania telefonu i operatora sieci komórkowej. Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących. Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Google, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk i Play Store są znakami towarowymi firmy Google. Inc. Pamiętaj, że telefon LG-P760 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania...8 Opis telefonu...18 Telefon...27 Pierwsze kroki...31 Wkładanie karty USIM i baterii...31 Ładowanie telefonu...32 Wkładanie karty microsd...33 Wyjmowanie karty microsd...34 Formatowanie karty microsd...35 Przełączanie i zamykanie aplikacji...35 Ekran główny...37 Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego...37 Czujniki zbliżeniowe...38 Blokowanie telefonu...38 Ustawianie funkcji odblokowywania telefonu poprzez przesunięcie lub na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła...39 Szybkie przełączanie do trybu cichego..40 QuickMemo...40 QuickTranslator...41 Ekran główny...42 Dostosowywanie ekranu głównego...42 Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym...43 Powrót do poprzednio używanej aplikacji...44 Panel powiadomień...44 Wyświetlanie paska stanu...44 Klawiatura ekranowa...46 Wprowadzanie tekstu...49 Tryb 123 (tryb cyfr)...49 Wprowadzanie liter diakrytycznych...49 Konfiguracja konta Google...50 Tworzenie konta Google...50 Logowanie do konta Google...50 Podłączanie do sieci i urządzeń...52 Wi-Fi...52 Bluetooth...53 Udostępnianie połączenia danych (tethering)...55 Przenośne punkty dostępu...55 Łączność Wi-Fi Direct...56 Usługa FileShare (Udostępnianie plików)...56 Połączenia...57 Nawiązywanie połączenia

5 Nawiązywanie połączeń z kontaktami...57 Odbieranie i odrzucanie połączenia...57 Regulowanie głośności podczas połączenia...58 Nawiązywanie drugiego połączenia...58 Kończenie połączenia...58 Kończenie połączenia przy użyciu paska stanu...59 Wyświetlanie rejestrów połączeń...59 Ustawienia połączeń...59 Kontakty...60 Wyszukiwanie kontaktu...60 Dodawanie nowego kontaktu...60 Ulubione kontakty...60 Przesyłanie wiadomości/poczta Wiadomości...61 Sieci społecznościowe...66 Dodawanie konta w telefonie...66 Dodawanie widgetu serwisu społecznościowego do ekranu głównego...66 Wyświetlanie i aktualizacja statusu...67 Synchronizacja kont w telefonie...67 Usuwanie kont z telefonu...67 Aparat...68 Opis ekranu kamery...68 Wykonywanie zdjęcia...69 Po wykonaniu zdjęcia...69 Korzystanie z ustawień zaawansowanych...69 Wyświetlanie zapisanych zdjęć...71 Ustawianie zdjęcia jako tapety...72 Kamera...73 Opis ekranu kamery...73 Nagrywanie klipu wideo...74 Po nagraniu filmu...74 Korzystanie z ustawień zaawansowanych...74 Wyświetlanie zapisanych klipów wideo...75 Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo...75 Multimedia...76 Galeria...76 Wysyłanie filmu wideo...76 Korzystanie z zawartości folderu obrazów...77 Wyświetlanie pokazu slajdów...77 Wyświetlanie szczegółów zdjęcia

6 Spis treści Przenoszenie plików przy użyciu synchronizacji multimediów (MTP) przez USB...77 Muzyka...78 Jak zapisać w telefonie pliki muzyczne/wideo...78 Jak odtwarzać pliki wideo w telefonie...79 Odtwarzanie utworów...79 Korzystanie z list odtwarzania...79 Usuwanie utworu z listy odtwarzania...80 Zmiana nazwy lub usunięcie listy odtwarzania...80 Korzystanie z funkcji SmartShare...80 Aplikacje Google...84 Informacje o aplikacjach Google...84 Aplikacja Google Maps...84 Wyszukiwanie lokalizacji i miejsc...85 Wskazówki dotyczące trasy...85 Czyszczenie mapy...86 Współrzędne...86 Lokalne...87 Play Store...88 Gmail...89 Talk...89 Narzędzia...92 Ustawianie alarmu...92 Korzystanie z kalkulatora...92 Dodawanie zdarzeń do kalendarza...92 Pobrane pliki...93 Menedżer plików...93 Radio FM...93 LG Tag Aktualności...94 Polaris Office...94 LG SmartWorld...97 Menedżer zadań...98 Odtwarzacz wideo...98 Dyktafon...98 YouTube...99 Internet Internet Korzystanie z opcji Aplikacja On-Screen Phone OPROGRAMOWANIE LG Ustawienia Sieci bezprzewodowe Wi-Fi Bluetooth Użycie danych Połączenia Więcej Urządzenie

7 Dźwięki Wyświetlacz Ekran główny Ekran blokady Pamięć Wygaszacz Aplikacje OSOBISTE Konta i synchronizacja Usługi lokalizacji Zabezpieczenia Język i wprowadzanie Kopia zapasowa i resetowanie SYSTEM Data i godzina Ułatwienia dostępu Łączność Opcje dla programistów Informacje o telefonie Akcesoria Rozwiązywanie problemów Aktualizowanie oprogramowania Aktualizacja oprogramowania telefonu Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA) Prawa autorskie i znaki handlowe Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX

8 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Narażenie na wpływ fal radiowych Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-P760 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości. Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych. Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała). Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,395 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,494 W/ kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała. 8

9 To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach. Czyszczenie i konserwacja produktu OSTRZEŻENIE Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne. Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego. Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG. Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery. 9

10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki. Nie upuszczaj telefonu. Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy. Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego. W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu. Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem. Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol). Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach. Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu. Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych. Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu. Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią. Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby. 10

11 W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją. Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność. Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów. Płyn, który dostał się do wnętrza telefonu, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji. Prawidłowe korzystanie z telefonu Urządzenia elektroniczne W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność. Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi. Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp. 11

12 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Bezpieczeństwo na drodze Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem. Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce. Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu. Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd. Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa. Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem. Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg. Zapobieganie uszkodzeniu słuchu Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu. Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie. Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek. 12

13 UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu. Szklane elementy Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe. Miejsca robót strzelniczych Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami. Miejsca zagrożone wybuchem Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych. Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria. W samolocie Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie. Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy. Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi. 13

14 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania Dzieci Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia. Połączenia alarmowe Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci. Informacje o baterii Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii. Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii. Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia. Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana. Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność. Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience. Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności. Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji. 14

15 Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami. W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy. Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii. Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia. Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami. Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów. 15

16 Dane techniczne OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-P760 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem support/cedoc/retrieveproductcedoc.jsp. Temperatura otoczenia Maks.: +50 C (rozładowywanie), +45 C (ładowanie) Min: -10 C Waga telefonu z baterią: 125g Wilgotność otoczenia (bez kondensacji): Maksymalna: 80% Minimalna: 20% Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon. Uwaga: Oprogramowanie typu Open Source Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony opensource.lge.com/ Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym. 16

17 Postępowanie ze zużytym urządzeniem 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC. 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC. 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb). 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 4 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt. 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/ akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. 17

18 Opis telefonu Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z telefonu Przed zaniesieniem telefonu do serwisu lub skontaktowaniem się z przedstawicielem centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi. UWAGA Pamiętaj, że telefon LG-P760 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia 1. Pamięć telefonu Aby zwolnić więcej pamięci, należy uporządkować aplikacje i usunąć część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości. Zarządzanie aplikacjami 1 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia aplikacji. 2 Po wyświetleniu listy aplikacji przewiń do aplikacji, którą chcesz wyłączyć, a następnie dotknij jej. 3 Dotknij opcji Odinstaluj, a następnie OK, aby potwierdzić zamiar odinstalowania wybranej aplikacji. 2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączanie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe. Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii: Wyłącz komunikację radiową, jeśli z niej nie korzystasz (np. Wi-Fi, Bluetooth lub GPS). Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas wygaszania ekranu. 18

19 Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, kalendarza, kontaktów i innych aplikacji. Niektóre pobrane aplikacje mogą zmniejszać czas pracy baterii. Kontroluj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii: 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Informacje o telefonie > Bateria. 2 Stan baterii (ładowanie lub brak ładowania) i poziom są wyświetlane w menu u góry ekranu. Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Oszczędzanie energii > Użycie baterii. 2 Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany w dolnej części ekranu. Jest to czas, jaki minął od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania, lub w przypadku podłączenia do źródła zasilania czas, przez jaki ostatnim razem telefon był zasilany baterią. Na ekranie widoczna jest także lista aplikacji i usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia. 3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i korzystanie z niego zamiast systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. 19

20 Opis telefonu Ostrzeżenie W przypadku zainstalowania i użytkowania systemu operacyjnego innego niż system zainstalowany przez producenta gwarancja telefonu przestaje obowiązywać. Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Play Store. Nieprawidłowa instalacja niektórych aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu. 4. Korzystanie z funkcji przesunięcia, odblokowywania na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN i hasła W celu zabezpieczenia telefonu zaleca się ustawienie funkcji odblokowywania na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła. Aby ustawić blokadę ekranu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu i jedną z pozycji: Brak, Przesunięcie, Odblokowywanie na podstawie twarzy, Wzór, Kod PIN lub Hasło. UWAGA W przypadku problemów z funkcją Odblokowywanie na podstawie twarzy można odblokować ekran, używając wzoru lub kodu PIN jako dodatkowej opcji. Ostrzeżenie Podczas korzystania z wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła należy zachować ostrożność. Koniecznie zapamiętaj ustawione przez siebie dane odblokowania ekranu. Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia danych odblokowujących ekran. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób trzeba odczekać 30 sekund przed kolejną próbą odblokowania telefonu. 20

21 W przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła: Jeśli nie udało się wprowadzić właściwego wzoru w 5 próbach, a wcześniej w telefonie miało miejsce logowanie się do konta Google, dotknij opcji Zapomniałeś wzoru? Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Google, a następnie o utworzenie nowego wzoru odblokowania. Jeśli ustawiono zapasowy kod PIN, można odblokować ekran, wprowadzając zapasowy kod PIN. Jeśli w telefonie nie utworzono konta Google i nie pamiętasz kodu PIN lub hasła, konieczne jest wykonanie twardego resetu. Możesz także odblokować telefon, używając zapasowego kodu PIN. 5. Korzystanie z funkcji twardego resetu (Przywracanie ustawień fabrycznych) W razie potrzeby przywrócenia telefonu do pierwotnego stanu należy skorzystać z funkcji twardego resetu, aby przywrócić fabryczne ustawienia telefonu. 1 Wyłącz telefon. 2 Naciśnij jednocześnie klawisz zasilania/ blokowania + klawisz zmniejszania głośności + klawisz ekranu głównego i przytrzymaj je przez 10 sekund. 3 Telefon włączy się i przeprowadzi procedurę przywracania ustawień fabrycznych. Ostrzeżenie Uwaga: W przypadku przeprowadzenia twardego resetowania, zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem twardego resetu. 6. Korzystanie z trybu awaryjnego Przywracanie prawidłowego działania telefonu: 1 Wyłącz i ponownie włącz telefon. Podczas wyświetlania animacji uruchamiania telefonu naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszenia głośności. To spowoduje wyświetlenie ekranu głównego ze słowami Tryb awaryjny w lewym dolnym rogu. 21

22 Opis telefonu 2 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia aplikacji. 3 Dotknij jednej z dostępnych kart w górnej części ekranu i wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować. 4 Dotknij opcji Odinstaluj, a następnie OK w celu potwierdzenia wyboru. 5 Gdy aplikacja zostanie odinstalowana, wyłącz i ponownie włącz telefon. 7. Korzystanie z karty pamięci microsd Obrazy, muzykę i filmy można zapisywać w pamięci zewnętrznej. Przed zapisaniem tych plików w pamięci zewnętrznej należy włożyć kartę microsd. Jeżeli karta microsd nie została włożona, zapisanie plików w pamięci zewnętrznej będzie niemożliwe. Ostrzeżenie Nie wolno wyjmować karty microsd bez wcześniejszego odłączenia jej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie karty microsd oraz telefonu, a także uszkodzenie danych na karcie microsd. Aby bezpiecznie usunąć kartę microsd, z poziomu ekranu głównego dotknij kolejno klawisza Menu i opcji Ustawienia systemu > Pamięć > Odłącz kartę SD > OK. 8. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB 1 Telefon można podłączyć do portu USB komputera, korzystając z dołączonego kabla USB. Zostanie wyświetlone powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB i komunikat dotyczący trybu połączenia USB. 2 Dotknij opcji Synchr. multimediów (MTP), aby potwierdzić zamiar przesłania plików między kartą pamięci microsd telefonu a komputerem. 22

23 Jeśli telefon został podłączony jako urządzenie pamięci masowej USB, zostanie wyświetlone powiadomienie. Karta pamięci microsd telefonu zostanie zainstalowana jako dodatkowy dysk komputera. Od tego momentu istnieje możliwość kopiowania plików do i z karty pamięci microsd. 9. Otwieranie i przełączanie aplikacji Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w telefonie może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, dzięki czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii. Zatrzymywanie aplikacji: 1 Dotknij kolejno klawisza Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > karty Uruchomione. 2 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji Stop, aby zakończyć jej działanie. WSKAZÓWKA Aby powrócić do ostatnio używanej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji. 10. Instalowanie oprogramowania PC (LG PC Suite) Aplikacja LG PC Suite to program, który pozwala podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB lub sieci Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia można korzystać z funkcji urządzenia z poziomu komputera. Korzystanie z aplikacji LG PC Suite umożliwia: Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze. Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia. 23

24 Opis telefonu Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w komputerze Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach UWAGA Informacje dotyczące korzystania z aplikacji LG PC Suite można znaleźć w menu Pomoc tej aplikacji. Instalacja aplikacji LG PC Suite Aplikację LG PC Suite można pobrać ze strony internetowej firmy LG. 1 Odwiedź stronę i wybierz kraj. 2 Przejdź kolejno do obszarów Obsługa klienta > POMOC TECHNICZNA DLA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH > Telefony komórkowe LG > Wybierz model: LG-P760 lub przejdź kolejno do obszarów Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych > Wybierz model: LG-P W obszarze INSTRUKCJE I POBIERANIE kliknij opcję Synchronizacja z PC, następnie kliknij opcję POBIERZ, aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite, lub w obszarze Pobieranie kliknij opcję Synchronizacja z PC, następnie kliknij opcję WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie, aby pobrać oprogramowanie LG PC Suite. Wymagania systemowe oprogramowania LG PC Suite System operacyjny: Windows XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64- bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa) Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą Pamięć: co najmniej 512 MB pamięci RAM Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią kolorów lub lepsza 24

25 Dysk twardy: co najmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca) Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki firmy LG UWAGA Zintegrowany sterownik USB firmy LG Do podłączenia urządzenia LG do komputera wymagany jest zintegrowany sterownik USB firmy LG. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji LG PC Suite w komputerze. 11. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych Jeśli podczas połączenia transmisji danych ekran telefonu nie będzie dotykany przez dłuższy czas, zostanie on przyciemniony. Aby włączyć ekran LCD, naciśnij klawisz zasilania/blokowania. 12. Trzymanie telefonu w pionie Telefon komórkowy należy trzymać w pozycji pionowej, tak jak tradycyjny telefon. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Nieprawidłowe trzymanie telefonu może wpływać na jakość połączenia. 13. W razie zawieszenia się telefonu Gdy telefon przestanie reagować na wprowadzanie danych: Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. LUB Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz zasilania/blokowania, aby wyłączyć telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym. 25

26 Opis telefonu 14. Zakaz podłączania telefonu podczas włączania/wyłączania komputera Podczas włączania lub wyłączania komputera telefon powinien być odłączony od komputera, ponieważ w przeciwnym razie w komputerze mogą wystąpić błędy. 26

27 Telefon Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania/blokowania. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania/blokowania, a następnie dotknij opcji Wyłącz i OK, aby potwierdzić wybór. Widok od przodu Słuchawka Przedni obiektyw aparatu Umożliwia wykonanie autoportretu lub prowadzenie czatu wideo w obsługiwanych aplikacjach. Klawisze szybkiego dostępu Klawisz telefonu Klawisz kontaktów Klawisz wiadomości Klawisz aplikacji Klawisz Wróć Powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie wyświetlonych menu i okien dialogowych. Klawisz ekranu głównego Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu. Klawisz zasilania/ blokowania Włączenie/wyłączenie telefonu przez naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza. Włączenie ekranu lub wyłączenie i zablokowanie go. Czujniki zbliżeniowe Wykrywają odległość od innych obiektów, takich jak głowa użytkownika podczas rozmowy, zapobiegając przypadkowej aktywacji niechcianych funkcji. Klawisz Menu Wyświetlenie opcji dostępnych na bieżącym ekranie. 27

28 Telefon UWAGA: Czujnik zbliżeniowy Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń. Ostrzeżenie Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego ekranu LCD folią ochronną. Może to zakłócić działanie czujnika. WSKAZÓWKI Dotknięcie klawisza Menu po otwarciu aplikacji pozwoli sprawdzić dostępne opcje. Jeśli podczas korzystania z telefonu wystąpią w nim błędy lub jeśli nie można go włączyć, należy wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i po odczekaniu 5 sekund włączyć telefon. 28

29 Widok z boku Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm Klawisze regulacji głośności - Umożliwiają dostosowanie głośności dzwonka i multimediów oraz wyregulowanie głośności podczas połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza zmniejszenia głośności powoduje przejście w tryb cichy. Mikrofon (dodatkowy) Klawisz zasilania/ blokowania WSKAZÓWKA Aby skorzystać z funkcji QuickMemo, należy nacisnąć i przytrzymać przez sekundę klawisze zwiększania i zmniejszania głośności (patrz informacje na stronie 40). Port ładowarki/akcesoriów Mikrofon (główny) 29

30 Telefon Widok z tyłu Tylna pokrywa Lampa błyskowa Obiektyw aparatu fotograficznego Wycięcie na paznokieć Bateria Antena wewnętrzna Gniazdo karty SIM Gniazdo kart pamięci microsd Głośnik zewnętrzny - Umożliwia słuchanie dźwięków z telefonu, takich jak dzwonki i muzyka. 30

31 Pierwsze kroki Wkładanie karty USIM i baterii Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę USIM i baterię: 1 Mocno chwyć telefon jedną ręką. Drugą ręką podnieś tylną pokrywę, używając wycięcia na paznokieć, które znajduje się w dolnej części pokrywy, a następnie zdejmij ją. 3 Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii i dociskając ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). 4 Wyrównaj pokrywę komory baterii z komorą baterii i dociśnij ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Zatrzask zwalniający 2 Wsuń kartę USIM do gniazda kart USIM. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół. 31

32 Pierwsze kroki Ładowanie telefonu Telefon jest zasilany przy użyciu akumulatora litowo-jonowego. Do jego ładowania służy ładowarka dołączona do telefonu. Bardziej szczegółowych informacji na temat baterii i ładowarek zatwierdzonych do użytku z urządzeniem udzieli lokalny sprzedawca firmy LG. Przed użyciem telefonu po raz pierwszy należy w pełni naładować baterię. Rozładowana bateria zostanie w pełni naładowana w ciągu 4 godzin. Kabel USB Złącze USB z funkcją ładowania UWAGA Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria jest włożona. Podłączenie ładowarki, gdy bateria nie jest włożona, grozi nieprawidłowym działaniem telefonu spowodowanym wydłużeniem cyklu zasilania. Wyjęcie baterii przy podłączonej ładowarce może też spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed wyjęciem baterii należy odłączyć ładowarkę. Ostrzeżenie! Jeżeli ekran dotykowy nie działa podczas ładowania telefonu, prawdopodobnie dopływ zasilania jest niestabilny. W takiej sytuacji należy odłączyć kabel USB od urządzenia lub wyjąć zasilacz USB z gniazdka elektrycznego. 1 Podłącz ładowarkę i kabel USB. 2 Podłącz kabel USB do portu ładowarki/ akcesoriów telefonu (w sposób przedstawiony poniżej). Symbol USB przewodu do ładowania powinien być skierowany w górę. 32

33 Wkładanie karty microsd W celu korzystania z aparatu i innych funkcji multimedialnych należy włożyć kartę microsd. Na karcie microsd można zapisywać pliki multimedialne. UWAGA Pełne naładowanie baterii podczas pierwszego ładowania pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. UWAGA Telefon jest wyposażony w antenę wewnętrzną (patrz informacje na stronie 30). Należy uważać, aby nie zadrapać lub nie uszkodzić tego tylnego obszaru, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu. W przypadku podłączenia do ładowania telefonu po całkowitym rozładowaniu baterii podświetlenie LED będzie krótko błyskać, informując o ładowaniu w trybie chroniącym baterię przez uszkodzeniem. Po uzyskaniu minimalnego wystarczającego poziomu naładowania miganie ustanie i rozpocznie się normalne ładowanie. UWAGA To urządzenie obsługuje karty microsd o pojemności do 32 GB. 1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty microsd należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę. Zatrzask zwalniający 33

34 Pierwsze kroki 2 Włóż kartę microsd do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do góry. Wyjmowanie karty microsd Aby bezpiecznie usunąć kartę microsd z telefonu, najpierw należy ją odłączyć. 1 Z poziomu ekranu głównego dotknij kolejno klawisza Menu i opcji Ustawienia systemu > Pamięć > Odłącz kartę SD > OK. 2 Zdejmij pokrywę komory baterii i wyjmij baterię, a następnie delikatnie wyciągnij kartę microsd z gniada. Ostrzeżenie Nie wolno wyjmować karty microsd bez wcześniejszego odłączenia jej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie karty microsd oraz telefonu, a także uszkodzenie danych na karcie microsd. 34

35 Formatowanie karty microsd Ostrzeżenie Podczas formatowania karty microsd wszystkie przechowywane na niej pliki zostaną usunięte. 1 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia systemu > Pamięć. 2 Dotknij opcji Wyczyść kartę SD i przycisku Wyczyść kartę SD. 3 Jeżeli ustawiono wzór odblokowania, wprowadź go i dotknij opcji Wymaż wszystko. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku. UWAGA Jeśli na karcie microsd znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może uleć zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików. Przełączanie i zamykanie aplikacji Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii. 35

36 Pierwsze kroki Przełączanie między aplikacjami - Dotknij klawisza ekranu głównego i przytrzymaj go. Zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji. Dotknij aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp. Zatrzymywanie/zamykanie aplikacji 1 Na ekranie głównym dotknij klawisza Menu, a następnie opcji Ustawienia aplikacji > Uruchomione. 2 Dotknij odpowiedniej aplikacji, a następnie dotknij opcji Zatrzymaj, aby ją zamknąć. 36

37 Ekran główny Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego Dotknięcie palcem pozwala otwierać dostępne aplikacje, wybierać opcje w menu i uzyskiwać dostęp do danych zapisanych w telefonie. Do opisywania różnych czynności, które można wykonywać przy użyciu ekranu dotykowego, używane są następujące określenia: Dotknięcie pojedyncze dotknięcie ekranu pozwala wybrać element, link, skrót lub literę z klawiatury ekranowej. Dotknięcie i przytrzymanie polega na dotknięciu i przytrzymaniu elementu na ekranie bez unoszenia palca do momentu wykonania działania. Na przykład, aby otworzyć opcje dostępne dla kontaktu, należy dotknąć i przytrzymać kontakt do momentu otwarcia menu kontekstowego. Przeciągnięcie polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego elementu, a następnie, bez podniesienia palca, przesunięciu go po ekranie do docelowego położenia. Przeciągając elementy ekranu głównego, można zmienić ich położenie. Przesunięcie polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu, nie przerywając ruchu po pierwszym dotknięciu (aby zamiast przesunięcia nie wykonać przeciągnięcia). Na przykład, przesuwając w górę i w dół ekranu, można przewijać listę, a przesuwając od lewej do prawej strony ekranu (i odwrotnie), można przeglądać różne ekrany główne. Dwukrotne dotknięcie dwukrotne dotknięcie umożliwia powiększenie strony internetowej lub mapy. Na przykład, szybkie dwukrotne dotknięcie części strony spowoduje dopasowanie jej do szerokości ekranu. Dwukrotne dotknięcie umożliwia także zbliżanie i oddalanie podczas wykonywania zdjęć (przy użyciu aparatu) lub podczas korzystania z map. Przybliżenie przez zsunięcie zsunięcie lub rozsunięcie palca wskazującego i kciuka pozwala przybliżyć lub oddalić obraz podczas korzystania z przeglądarki lub map lub oglądania zdjęć. Także dwukrotne dotknięcie umożliwia zbliżanie i oddalanie podczas wykonywania zdjęcia (przy użyciu aparatu). 37

38 Ekran główny Przyciągnięcie (oddalenie) Odepchnięcie (przybliżenie) Obrót ekranu wiele aplikacji i ekranów menu dopasowuje orientację ekranu do fizycznej orientacji urządzenia. Obrót UWAGA Aby wybrać element, dotknij środka ikony. Nie naciskaj zbyt silnie ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie. Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych klawiszy lub ikon. Czujniki zbliżeniowe Ten czujnik mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje klawiaturę, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega aktywacji różnych funkcji telefonu przez przypadkowe dotknięcie klawiatury. Blokowanie telefonu Kończąc korzystanie z telefonu LG-P760, należy nacisnąć klawisz zasilania/ blokowania, aby zablokować telefon. Pomoże to zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisku i oszczędzi baterię. 38

39 Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, ekran główny lub inny wyświetlany ekran zostanie po około 2 minutach bezczynności automatycznie zastąpiony ekranem blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii i zapobiec przypadkowemu połączeniu. Aby uaktywnić zablokowany telefon, naciśnij klawisz zasilania/blokowania. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Przesuń ekran blokady w górę. Zostanie otwarty ostatni ekran, z którego korzystano. UWAGA Funkcję automatycznego wygaszania ekranu można skonfigurować ręcznie w menu Ustawienia. Jeżeli podczas blokowania telefonu były uruchomione programy, mogą one wciąż działać w trybie blokady. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych). Ustawianie funkcji odblokowywania telefonu poprzez przesunięcie lub na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła Aby podnieść poziom bezpieczeństwa urządzenia, można korzystać z funkcji odblokowywania przez przesunięcie ekranu bez wprowadzania informacji, rozpoznawanie twarzy, narysowanie wzoru odblokowania lub wprowadzenie kodu PIN lub hasła. Aby skonfigurować funkcję przesunięcia, odblokowywania na podstawie twarzy, wzoru, kodu PIN lub hasła, na ekranie głównym dotknij kolejno klawisza menu > Ustawienia systemu > Ekran blokady > Wybierz blokadę ekranu. Następnie wybierz opcję Przesunięcie, Odblokowywanie na podstawie twarzy, Wzór, Kod PIN lub Hasło i wprowadź odpowiednie informacje. 39

40 Ekran główny Przestroga Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia danych odblokowujących ekran. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób trzeba odczekać 30 sekund przed kolejną próbą odblokowania telefonu. Szybkie przełączanie do trybu cichego Aby szybko przełączyć telefon do trybu cichego, naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności do momentu wyświetlenia symbolu na ekranie. QuickMemo Funkcja QuickMemo służy do szybkiego i łatwego tworzenia notatek podczas połączenia na zapisanym obrazie lub bieżącym ekranie telefonu. 1 Aby skorzystać z funkcji QuickMemo, naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisze zwiększania i zmniejszania głośności (patrz informacje na stronie 29). 2 Wybierz takie opcje, jak Typ ołówka, Kolor i Gumka, i utwórz notatkę. 3 Dotknij ikony, aby zapisać notatkę z bieżącym ekranem. 40

41 UWAGA Podczas korzystania z funkcji QuickMemo należy używać opuszków palców. Nie wolno używać paznokci. Korzystanie z opcji funkcji QuickMemo Podczas korzystania z funkcji QuickMemo można z łatwością korzystać z opcji w menu QuickMenu. Wybór między używaniem a nieużywaniem ekranu w tle. Cofnięcie lub powtórzenie operacji. Wybór typu ołówka i koloru. Usuwanie utworzonej notatki. Wysłanie lub udostępnienie bieżącej notatki QuickMemo innym osobom. Zapisanie notatki z bieżącym ekranem. Wyświetlanie zapisanych notatek QuickMemo Przejdź do menu Galeria i wybierz album funkcji QuickMemo. (Patrz informacje na stronie 76) QuickTranslator Błyskawiczne tłumaczenie w wielu kombinacjach językowych w trybie online i offline. Wystarczy wskazać tekst celownikiem aparatu. Istnieje możliwość zakupu dodatkowych słowników do tłumaczenia offline w witrynie Google Play Store. Język źródłowy Język docelowy Lampa błyskowa Tłumaczenie poszczególnych słów Tłumaczenie zdania Wyświetl słowo zapisane w telefonie UWAGA Szybkość i skuteczność rozpoznawania zależy od rozmiaru i kroju czcionki, koloru, jasności i kąta nachylenia tekstu, który ma zostać przetłumaczony. 41

42 Ekran główny 42 Ekran główny Aby wyświetlić różne panele, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy panel można dostosować, dodając foldery i widgety, czyli skróty do ulubionych aplikacji. UWAGA Na ekranie głównym są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu. Dostosowywanie ekranu głównego Ekran główny można dostosować, umieszczając na nim elementy szybkiego dostępu, takie jak skróty, widgety i foldery, albo zmieniając tapetę. Aplikacje: pozwala dodać do ekranu głównego skróty do aplikacji. Pobrane: pozwala dodać do ekranu głównego skróty do pobranych aplikacji. Widgety: pozwala dodać do ekranu głównego dynamicznie aktualizowane widgety, które zapewniają szybki dostęp do aplikacji bez otwierania ich pełnych wersji. Tapety: pozwala zmienić tapetę ekranu głównego. Dodawanie skrótów do aplikacji lub widgetów do ekranu głównego: 1 Wybierz lokalizację (panel ekranu głównego), do której element ma zostać dodany, przesuwając ekran główny od lewej do prawej strony (lub odwrotnie). 2 Dotknij opcji (w prawym górnym rogu ekranu) i kliknij element. Możesz też nacisnąć i przytrzymać pustą część ekranu głównego. 3 Dotknij typu elementu, który chcesz dodać do ekranu: Aplikacje, Pobrane, Widgety lub Tapety. 4 Dotknij dostępnej aplikacji, pobranego elementu lub widgetu. 5 Na ekranie głównym zostanie wyświetlona nowa ikona. Aby umieścić ikonę na innym panelu, dotknij i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w wybrane miejsce na odpowiednim panelu, po czym odsuń palec od ekranu. WSKAZÓWKA Aby dodać do ekranu głównego aplikację zainstalowaną fabrycznie lub pobraną ze sklepu Play Store, wystarczy dotknąć i przytrzymać odpowiednią ikonę na ekranie Aplikacje, a zostanie ona dodana do ekranu głównego.

43 UWAGA W przypadku braku miejsca na konkretnym panelu ekranu głównego, należy skasować lub usunąć jeden element przed dodaniem kolejnego. W takim przypadku można przełączyć na inny panel ekranu głównego. Aby usunąć ikonę aplikacji z ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj ikonę skrótu, która ma zostać usunięta, a następnie przeciągnij ją do ikony Usuń w górnej części ekranu. Nie można usunąć fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Można tylko usunąć z ekranu ich ikony. Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym Wszystkie ikony aplikacji można dostosować. 1 Ikona edycji pojawia się w momencie oderwania palca po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji. 2 Dotknij aplikacji ponownie i wybierz odpowiedni wzór ikony. Możesz także dotknąć ikony Stwórz ikonę zdjęcia w celu wykonania nowego zdjęcia lub wybrania obrazu z menu Galeria. 43

44 Ekran główny Powrót do poprzednio używanej aplikacji 1 Dotknij klawisza ekranu głównego i przytrzymaj go. Na ekranie zostaną wyświetlone ikony ostatnio używanych aplikacji. 2 Dotknij ikony, aby otworzyć odpowiednią aplikację, lub dotknij klawisza Wróć, aby wrócić do bieżącej aplikacji. Panel powiadomień Ikony powiadomień na pasku stanu informują o nadejściu nowych wiadomości, wydarzeniach w kalendarzu, alarmach, a także o trwających zdarzeniach, takich jak trwanie połączenia. Listę wszystkich ostatnio otrzymanych powiadomień można przeglądać i edytować. Panel powiadomień przebiega przez górną część ekranu. 1 Dotknij paska stanu, aby wyświetlić kartę Powiadomienia, a następnie przeciągnij kartę do dolnej części ekranu, aby otworzyć panel powiadomień. 2 Dotknij obszaru powiadomień, aby uruchomić powiązaną aplikację. Dotknij i przytrzymaj pasek stanu i przesuń go w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Tam możesz sprawdzić i szybko włączyć lub wyłączyć tryb dźwięku, funkcję QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth i wszelkie inne dodane przez siebie opcje. Wyświetlanie paska stanu Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączenia danych. W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu. 44

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO:

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO: Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S99

SMARTWATCH ZGPAX S99 Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S99 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

1 GENEZA I HISTORIA SMARTFONA ZAPOZNANIE SIĘ ZE SMARTFONEM WYBÓR OPERATORA SIECI... 37

1 GENEZA I HISTORIA SMARTFONA ZAPOZNANIE SIĘ ZE SMARTFONEM WYBÓR OPERATORA SIECI... 37 SPIS TREŚCI 1 GENEZA I HISTORIA SMARTFONA... 11 2 ZAPOZNANIE SIĘ ZE SMARTFONEM... 17 2.1 RODZAJE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH... 17 2.2 PODZIAŁ WIZUALNY SMARTFONÓW... 21 2.3 PODZIAŁ NA PARAMETRY... 22 3 WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI AGMX1 BUDOWA URZĄDZENIA CZUJNIK ZBLIŻENIOWY SŁUCHAWKA OBIEKTYW PRZEDNIEGO APARATU POWIADOMIENIA PRZYCISKI GŁOŚNOŚCI WYŚWIETLACZ GNIAZDO SIM ZASILANIE CZYTNIK LINI

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Słuchawki Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Słuchawka Aparat przedni Port mikro-usb Gniazdo słuchawek Aparat tylny

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZGPAX S8

Instrukcja obsługi ZGPAX S8 Instrukcja obsługi ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

ZTE MF 631. Bezprzewodowy modem USB

ZTE MF 631. Bezprzewodowy modem USB ZTE MF 631 Bezprzewodowy modem USB PLAY_INSTRUKCJA_115x55_v3_ROZKLADOWKI.indd 1-2 Symbol SAR współczynnik absorpcji promieniowania. Konstrukcja niniejszej karty transmisji danych MF631 zapewnia zgodność

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1 1 BEZPIECZEŃSTWO Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. NIE RYZYKUJ Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których

Bardziej szczegółowo

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja Krótka instrukcja UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Konfigurowanie tabletu 1 2 3 Po naładowaniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aż pojawi

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD485) Stacja bazowa (CD480) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-D686. www.lg.com MFL68043736 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-D686. www.lg.com MFL68043736 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D686 MFL68043736 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D686 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 1 Uwaga: X7 Mark Ⅱ jest zwany dalej X7 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Wyjście 3.5mm/Liniowe/Coaxial Przycisk zasilania/blokady Odtwarzanie/Pauza

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków)

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, podróżnego tłumacza. To praktyczne urządzenie przetłumaczy i wypowie na głos każde zadane słowo. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Haier-HW-W858. Instrukcja obsługi

Haier-HW-W858. Instrukcja obsługi Haier-HW-W858 Instrukcja obsługi Środki ostrożności Proszę uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych zaleceń: Bezpieczne włączenie zasilania Nie wolno używać telefonu komórkowego, w miejscach, gdzie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide LG-P880. www.lg.com MFL67864810 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide LG-P880. www.lg.com MFL67864810 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi Quick Reference Guide LG-P880 MFL67864810 (1.0) www.lg.com WERSJA POLSKA LG-P880 Instrukcja obsługi Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do swojego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Instrukcja Obsługi. jabra.com/boost Instrukcja Obsługi jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo