wiele zmian - jeden program FIRMY REALIZUJĄCE PROGRAM W 2014 ROKU RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.rc.com.pl wiele zmian - jeden program FIRMY REALIZUJĄCE PROGRAM W 2014 ROKU RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA W POLSCE"

Transkrypt

1 wiele zmian - jeden program FIRMY REALIZUJĄCE PROGRAM W 214 ROKU 214 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA W POLSCE

2 214 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny raport z realizacji Programu Odpowiedzialność i Troska w Polsce. Program Responsible Care jest międzynarodową, wyjątkową inicjatywą przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska jak również otwartość komunikowania w zakresie działań i osiągnięć. Responsible Care to zarówno etyka prowadzenia działalności wytwórczej jak również zobowiązanie budowy zaufania do przemysłu, który jest niezbędny w poprawie standardów życia oraz jego jakości, włączając w to zrównoważony rozwój. Program Responsible Care, w Polsce znany pod nazwą Odpowiedzialność i Troska niezmiennie, od ponad dwudziestu lat, stawia wymagania swoim Realizatorom, umożliwia im swobodną wymianę doświadczeń na polu organizowanych spotkań branżowych oraz wspomaga w prowadzeniu działań edukacji społecznej. Należy tu wymienić corocznie organizowane Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, organizowane spotkania dla Realizatorów oraz prowadzone już od wielu lat akcje edukacyjne o charakterze ekologicznym, m.in. Drzewko za butelkę czy konkurs fotograficzny Złap zająca i Złap zająca Junior. Mając na uwadze transparentność podejmowanych działaniach po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce Raport, stanowiący kompendium wiedzy o kluczowych działaniach realizowanych w ramach prowadzonego w Polsce Programu Odpowiedzialność i Troska. Życząc inspiracji zapraszamy do lektury Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska Polska Izba Przemysłu Chemicznego 1. CZYM JEST PROGRAM ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA Program Responsible Care ( Odpowiedzialność i Troska ) narodził się na początku lat 8 w Kanadzie. Wówczas Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm chemicznych mający na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia pracowników. Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Program Odpowiedzialność i Troska w Polsce przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego realizacją. Realizatorzy Programu Odpowiedzialność i Troska dobrowolnie realizują działania na rzecz: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wzrostu bezpieczeństwa procesowego. Program Odpowiedzialność i Troska charakteryzuje otwartość, objawiająca się tym, że do Programu przystąpić może każde przedsiębiorstwo niezależnie od swojej wielkości i stanu uciążliwości dla otoczenia. Realizacja Programu pozwala na kompleksową minimalizację oddziaływania na środowisko i prowadzi do poprawy warunków pracy, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych. Ciągła poprawa jest miarą uniwersalności Programu, nie stawia się bowiem przed jego Realizatorami wstępnych warunków do spełnienia określonych wymogów. Bezwzględnie istnieć musi natomiast publiczna deklaracja poprawy oraz demonstrowanie jej rezultatów. Prowadzenie stałego dialogu ze swoimi klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do grona Programu Responsible Care. Przynależność do Programu Responsible Care zobowiązuje Realizatorów i ich partnerów do: ciągłej poprawy wiedzy odnośnie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa procesowego w zakresie technologii, procesów oraz produktów w całym ich cyklu życia tak, aby unikać ich negatywnego wpływu na ludzi i środowisko; efektywnego zużycia surowców i minimalizacji wytwarzanych odpadów; raportowania otwarcie o własnej działalności, osiągnięciach jak również i mankamentach; angażowania i pracy razem ze społecznością lokalną, aby zrozumieć ich obawy i oczekiwania; dalszej współpracy z administracją i innymi organizacjami, której celem jest rozwój i wdrażanie skutecznych regulacji prawnych i standardów, które mogą być spełnione, a nawet przekroczone poza zakres obowiązywania; dostarczenia właściwej pomocy i rady w celu właściwego zarządzania chemikaliami przez wszystkich, którzy stosują i używają je w całym łańcuchu produkcyjnym. Logo Programu Odpowiedzialność i Troska to symbol zielonych dłoni okalających wizerunek chemicznej molekuły. Wyraża ono zaangażowanie przedsiębiorstw w efektywne działania zapewniające realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, bezpieczeństwo procesowe, czy stały kontakt z otoczeniem. 1 2

3 214 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA W POLSCE 2. PROGRAM ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA W POLSCE I NA ŚWIECIE Dobrowolna inicjatywa Responsible Care na świecie skupia przedsiębiorstwa związane z chemią w 6 krajach na każdym z kontynentów, z których przemysł chemiczny w połączeniu stanowi ponad 7% globalnej produkcji przemysłu chemicznego. W 214 roku Program Odpowiedzialność i Troska w Polsce realizowało 28 firm związanych z branżą chemiczną. Grupa Azoty S.A. Tarnów Od lipca 1994 r. PCC Rokita S.A. Od lutego 1998 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Od lutego 1995 r. Brenntag Polska Sp. z o.o. Od czerwca 2 r. ANWIL S.A. Od maja 1995 r. Petrochemia - Blachownia S.A. Od lipca 2 r. CIECH Sarzyna S.A. Od grudnia 1995 r. PCC Synteza S.A. Od października 2 r. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Od grudnia 1995 r. Fosfan S.A. Od maja 2 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Od kwietnia 1996 r. Novol Sp. z o.o. Od maja 22 r. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Od sierpnia 1997 r. Ashland Poland Sp. z o.o. Od maja 22 r. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. Od sierpnia 22 r. AZELIS POLAND Sp. z o.o. Od września 22 r. Nordmann Rassmann Polska Sp. z o.o. Od maja 22 r. ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Od lutego 26 r. Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. Od września 22 r. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Od września 23 r. HSH Chemie Sp. z o.o. Od stycznia 24 r. Donauchem Polska Sp. z o.o. Od stycznia 24 r. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. Od października 25 r. IMCD Polska Sp. z o.o. Od października 29 r. BASF Polska Sp. z o.o. Od lutego 21 r. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Od lutego 212 r. Wak Trans Sp. z o.o. Od lutego 212 r. PCC Exol S.A. Od lipca 214 r. W Polsce Program Odpowiedzialność i Troska w 214 r. realizowało: 2 firm zajmujących się produkcją lub bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwami produkcyjnymi branży chemicznej; 7 firm zajmujących się dystrybucją i transportem produktów przemysłu chemicznego; 1 firma z obszaru gospodarki odpadami. W 214 roku do grona Realizatorów Programu Odpowiedzialność i Troska przystąpiła firma PCC EXOL S.A. Przedmiotem działalności firmy PCC EXOL S.A. jest produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych. Główna siedziba firmy znajduje się w Brzegu Dolnym, gdzie umiejscowiona jest również produkcja anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Ponadto, w 211 uruchomiona została wytwórnia etoksylatów w Płocku. Elastyczność produkcji pozwala otrzymywać bardzo szeroką gamę anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych w zależności od aktualnych potrzeb klientów PCC EXOL S.A. Produkowane na instalacjach surfaktanty znajdują bardzo szerokie zastosowania przemysłowe. Oprócz chemii gospodarczej i środków higieny osobistej, przemysłu tekstylnego, są szeroko stosowane jako środki zwilżające, emulgatory, środki pomocnicze w przemyśle papierniczym, metalurgicznym i wielu innych. W 214 roku z udziału w Programie Odpowiedzialność i Troska zrezygnowały: Grolman Sp. z o.o. Henkel Polska Sp. z o.o. Luvena S.A. Branżowa Organizacja Odzysku Ponadto w związku z przejęciem CHEMEKO Sp. z o.o. (i tym samym Sekretariatu Programu OiT) z dniem 1 listopada 214 r. ORLEN Eko Sp. z o.o. przestało być Realizatorem Programu OiT. 3 4

4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROGRAMU ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA Program na szczeblu ogólnoświatowym nadzorowany jest przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Natomiast na szczeblu krajowym bezpośredni nadzór nad realizacją Programu pełnią krajowe federacje lub stowarzyszenia przemysłu chemicznego, w Polsce jest to Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która promuje Program oraz wytycza kierunki działania. Nadzór merytoryczny nad realizacją Programu powierzyła, uchwałą swego Zarządu, Kapitule Programu Odpowiedzialność i Troska. 4. SYSTEM WERYFIKACJI 4.1 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU Realizacja Programu Odpowiedzialność i Troska wymaga ewidencji i śledzenia kluczowych wskaźników Programu, odnoszących się obecnie do następujących zasadniczych obszarów: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego (w tym bezpieczeństwa w dystrybucji chemikaliów), oraz bezpieczeństwa pracy. Polscy Realizatorzy Programu Responsible Care od 25 roku ewidencję wskaźników prowadzą w oparciu o opracowaną przez Sekretariat instrukcję i towarzyszący jej Elektroniczny program ewidencji wskaźników - Wskaźniki OiT. Każda z firm Realizatorów Programu otrzymała przystosowany do jej potrzeb program, służący do ewidencji i śledzenia wskaźników. EUROPEJSKA RADA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (PIPC) KAPITUŁA PROGRAMU OiT SEKRETARIAT PROGRAMU OiT REALIZATORZY PROGRAMU OiT Baza danych zawiera moduł wprowadzenia danych ogólnych np. wielkość produkcji, wielkość zatrudnienia oraz moduły dotyczące poszczególnych grup wskaźników dotyczących m.in. emisji substancji do powietrza, odpadów, energii, transportu towarów oraz chorób zawodowych itp. Program pozwala na wprowadzenie danych za dany rok kalendarzowy i porównywanie zmian wielkości wskaźnika do wybranego roku, wprowadzonego wcześniej do bazy oraz elektroniczne przesłanie danych do Sekretariatu. Na podstawie wpisanej wielkości rocznej oraz ogólnych danych informacyjnych, Program w odniesieniu do wybranych parametrów dokonuje automatycznego wyliczenia m.in. wskaźnika emisji (Mg emisji/mg produktu). Poniższe wykresy przedstawiają zbilansowane wskaźniki realizacji Programu Odpowiedzialność i Troska za rok 214 w zestawieniu z danymi z lat ubiegłych. WSKAŹNIKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY Wypadki śmiertelne Skład Kapituły Programu Odpowiedzialność i Troska na dzień r.: Anna Gietka - Przewodnicząca Kapituły, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 5 Jerzy Majchrzak - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Tomasz Zieliński - Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego Kazimierz Zagozda - Prezes Zarządu, Luvena S.A. Arkadiusz Kamiński - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska, PKN ORLEN S.A. Zenon Pokojski - Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A ,723 3,543 3,235 2,914 2,751 2,632 2,65 2,466 2,286 2,35 2,249 1,93 1,891 1,762 1,778 1,749 1,656 1,59 1, wypadki śmiertelne zatrudnienie *

5 214 Częstotliwość wypadków powodująca utratę czasu pracy (LTIR) Emisja tlenków azotu (NO x ) do powietrza [Mg] ,22 4,98 4,57 1,91 4,89 9,8 3,57 2,97 4, Częstotliwość występowania chorób zawodowych (OIFR) emisja z procesów technologicznych emisja z procesów energetycznych,8,6,4,3,2,1,,8 26,4 27,64 28,55 29,74 21,51 211,6 212,18 213, Emisja dwutlenku siarki (SO 2 ) do powietrza [Mg] WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Zużycie energii [GJ/rok] emisja z procesów technologicznych emisja z procesów energetycznych Emisja lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza [Mg] ,62 116, zużycie energii cieplnej zużycie energii elektrycznej , , , , , , , Emisja dwutlenku węgla (CO 2 ) do powietrza [Mg] Wskaźnik emisji SO 2, NO x i LZO na tonę wytworzonego produktu [kg/mg] ,4 1,2 1,,8,6 1,35,58 1,38,7 1,19,69 1,37,78 1,25,75 1,3,58,98,57,91,61 1,4,68 3, ,2,,3,3,3,2,2,2,2,2, emisja z procesów technologicznych emisja z procesów energetycznych emisja SO 2 emisja NO x emisja LZO 7 8

6 214 Zużycie poszczególnych rodzajów wód [tys. m 3 ] % % % 4% 2% % zużycie wód podziemnych zużycie wód z sieci innego podmiotu zużycie wód powierzchniowych Emisje do wód i do ziemi i emisje do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ChZT [Mg] , , , ,88 1 4, , , ,2 1 9, , , , , , , , , , emisje do wód i do ziemi emisje do urządzeń kanalizacyjnych Ilość odprowadzanych ścieków do wód i do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu [tys. m 3 ] Wskaźnik emisji do wód związków fosforu, azotu i ChZT na tonę wytworzonego produktu [kg/mg] ,15,12,9,6,128,58,139,68,12,65,129,81,12,89,13,81,13,77,128,96,147, ,3 % 26,12,18 27,19 28 ChZT,135 29,8, związki azotu fosfor,99 212, , Ilość ścieków do wód i do ziemi Ilość ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Wskaźnik ilości wytworzonych odpadów na tonę produktu [Mg] Emisje do wód i do ziemi oraz do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu związków fosforu [Mg] 45, 42,38 36,88 36,1 39,64 35,7 38,92 39,88 34,4 35, 25,57 25, 21,3 21,72 2,6 13,71 15,93 15, 9,32 8,53 9,46 5, ,1 148, 144,1 131,2 11,6 19,4 13,7 1,2 129, 6,5 6,5 8,6 7,6 6,4 5,9 5,2 7,6 5, odpady niebezpieczne inne niż niebezpieczne emisje do wód i do ziemi emisje do urządzeń kanalizacyjnych Emisje do wód i do ziemi oraz do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu związków azotu [Mg] Ilość odpadów niebezpiecznych z uwzględnieniem kierunków ich zagospodarowania [Mg] , , , , , , , , , , ,98 414, ,56 331,22 442,88 32,88 178,48 171, emisje do wód i do ziemi emisje do urządzeń kanalizacyjnych pozostałe składowane na składowiskach unieszkodliwione termicznie 9 1

7 214 Ilość odpadów innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem kierunków ich zagospodarowania [Mg] 4.2 DEKLARACJE DZIAŁAŃ DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU W 214 roku firmy realizujące Program Odpowiedzialność i Troska zrealizowały w pełni 77% zadań zadeklarowanych do wykonania tj. 285 zadań. Ilość ta była o 9 % mniejsza w stosunku do roku ubiegłego (213). Największą ilość 127, analogicznie jak w roku 213, zrealizowano działań w obszarze bezpieczeństwa procesowego i poprawy warunków pracy. Jest to także największa dotychczasowa ilość zadań zrealizowana w tym obszarze na przestrzeni lat. Ilość i rodzaj działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach pozostałe składowane na składowiskach unieszkodliwione termicznie 12 9 WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA W DYSTRYBUCJI CHEMIKALIÓW Ilość przewiezionych towarów na dany moduł transportowy [Mg] ochrona środowiska bezpieczeństwo procesowe i pracy ochrona zdrowia i profilaktyka obrót chemikaliami komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dot. Pr. OiT inne działania Kolej Drogi Morze Rzeki Rurociągi W strukturze zrealizowanych działań dominowały zadania jak w roku ubiegłym, z obszaru ochrony środowiska (2%) oraz bezpieczeństwa procesowego i pracy (35%). Ilość zadań zadeklarowanych do wykonania w 214 r. Ilość zadań zrealizowanych w 214 r. Ilość zadań w trakcie realizacji lub niezrealizowanych w 214 r. [%] zrealizowanych działań w sumie zadeklarowanych Zestawienie procentowe dystrybucji produktów w 214 r. z rozdziałem na szlaki komunikacyjne oraz ilość wypadków ochrona środowiska % bezpieczeństwo procesowe i pracy % 6% Kolej 2 wypadki ochrona zdrowia % 93% 1% % % Drogi Morze Rzeki Rurociągi 2 wypadki obrót chemikaliami % komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna % inne % OGÓŁEM % 11 12

8 214 W odniesieniu do zadań ujętych w poszczególnych grupach tematycznych aktywność zmian w stosunku do roku 213 przedstawiała się następująco: Struktura nakładów poniesionych na realizację poszczególnych grup działań w ramach Programu OiT w latach 213 i 214 o 1% więcej zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska, o 7% więcej zrealizowanych działań w zakresie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy, taki sam procent zrealizowanych zadań w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej tj. 94%, o 14% mniej zrealizowanych działań w zakresie obrotu chemikaliami, o 11% mniej wykonanych zadań w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Procentowy udział poszczególnych grup działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w 214 r. 39,99% 54,87% 3,18%,96% 3,3% 6,52%,14%,46%,21%,2% 1,75% 2% 35% ochrona środowiska bezpieczeństwo procesowe i pracy 3% 1% obrót chemikaliami komunikacja zew. i wew. dot. OiT 61,49% 9% ochrona zdrowia i profilaktyka 2% Inne W roku 214 na realizację działań wydatkowana została kwota ogółem: zł tj. o 46 % mniej w stosunku do roku ubiegłego. ochrona środowiska bezpieczeństwo procesowe i pracy ochrona zdrowia i profilaktyka obrót chemikaliami komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dot. Pr. OiT inne działania Nakłady poniesione na realizację działań w ramach Programu OiT w latach (PLN) AUDYTY RAMOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RESPONSIBLE CARE ochrona środowiska bezpieczeństwo procesowe i pracy ochrona zdrowia i profilaktyka obrót chemikaliami komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dot. Pr. OiT inne działania Jest powszechnie przyjęte, iż dobry system zarządzania ułatwia osiągniecie długookresowej poprawy wyników działalności. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) w 25 r. postanowiła wprowadzić Ramowy System Zarządzania Responsible Care oparty na cyklu Deming a oraz uwzględniający wymagania istniejących standardów systemów zarządzania, takich jak ISO 141, OHSAS 181 oraz ISO 91. Stosowanie systemu zarządzania RC ma zachęcić przedsiębiorstwa do identyfikacji i uzupełniania luk pomiędzy istniejącymi systemami zarządzania. Przeprowadzana weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania RC jest jednym z najistotniejszych elementów Programu zarówno z powodu podnoszenia poziomu osiągnięć oraz realizacji działań przemysłu, jak również zademonstrowania otwartości dla wszystkich zainteresowanych spoza przemysłu

9 214 W Polsce proces weryfikacji przebiega na dwóch poziomach: pierwszy wykonywany jest przez Realizatorów i polega na przeprowadzeniu samooceny za pomocą przygotowanego przez Sekretariat Programu OiT kwestionariusza samooceny; drugi wykonywany jest przez przedstawiciela Sekretariatu Programu OiT i polega na przeprowadzeniu audytów weryfikacyjnych stopień wdrożenia systemu zarządzania RC. W wyniku przeprowadzonych audytów potwierdzających skuteczność oraz zgodność wdrożonego systemu zarządzania RC z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Realizatorzy otrzymują Certyfikat ważny na okres 4 lat. W 214 roku certyfikaty przyznano poniższym firmom - Realizatorom Programu OiT. Przyznane certyfikaty ważne są do r. ANWIL S.A. Ashland Poland Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. ORLEN Asfalt Sp. z o.o. CIECH Sarzyna S.A. 5. SYSTEM KOMUNIKACJI Jednym z podstawowych filarów Programu Odpowiedzialność i Troska jest otwartość firm realizujących Program. Przekazywanie informacji o Programie, idei promujących ekologię i bezpieczeństwo oraz dzielenie się osiągnięciami w tym zakresie, jest wymagane i zgodne z Wytycznymi RC. Komunikacja w ramach Programu kierowana jest do podmiotów z bliższego i dalszego otoczenia firm realizujących Program. Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska wspomaga w tym zakresie Realizatorów Programu, poprzez: prowadzenie stron internetowych poświęconych Programowi, w tym wydawanie biuletynu elektronicznego Oit-ek Sekretariat prowadzi stronę internetową poświęconą w całości Programowi OiT Sekretariat regularnie wydaje również newsletter (biuletyn Oit-ek), kierowany do firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska, Kapituły Programu i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Biuletyn elektroniczny ma na celu informowanie o istotnych wydarzeniach związanych z Programem i prowadzonymi działaniami w ramach Sekretariatu, a także aspektach prawnych dotyczących ochrony środowiska i obrotu chemikaliami. Pełni on również funkcję komunikacji pomiędzy Sekretariatem a Realizatorami OiT. Ponadto Sekretariat prowadzi 3 strony internetowe tematyczne, poświęcone inicjatywom prowadzonym przez Sekretariat. Strony te są aktywne okresowo, tj. przez czas prowadzenia danego przedsięwzięcia i są to: strona poświęcona Akcji Drzewko za butelkę ( strona poświęcona konkursowi fotograficznemu Złap zająca i Złap zająca Junior ( oraz strona związana z organizowaną konferencją pn. Forum Ekologiczne Branży Chemicznej ( prowadzenie konkursów wewnętrznych dla pracowników firm realizujących Program OiT Realizując założenia o promocji idei Programu OiT wśród pracowników firm - Realizatorów, Sekretariat Programu OiT w 214 r. kontynuował prowadzenie konkursów wewnętrznych zainicjowanych w roku ubiegłym. Nawiązując do obchodów świąt o tematyce związanej z ochroną środowiska czy profilaktyką zdrowia, przekazywano informacje o istotnych elementach funkcjonowania Programu. Konkursy wewnętrzne przeprowadzono wykorzystując funkcjonujące w firmach kanały komunikacji tj. intranet, rozgłośnie, gazetki zakładowe, ing. Dotyczyły one obchodów następujących świąt powiązanych tematycznie z założeniami Programu: Międzynarodowego Dnia Ptaków (łącznie wzięło udział 17 firm) Światowego Dnia Ochrony Środowiska (łącznie wzięło udział 14 firm) Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej (łącznie wzięło udział 14 firm) Światowego Dnia Żywności (łącznie wzięło udział 13 firm). Do każdego konkursu zgłaszało się średnio 15 programowych firm. Firmy uczestniczące w konkursie otrzymywały przygotowany przez Sekretariat materiał, mający na celu prawidłowe i sprawne przeprowadzenie konkursów wewnętrznych. promocję wydarzeń programowych w mediach Uroczyste wręczenie Certyfikatów Ramowego Systemu Zarządzania nastąpiło podczas organizowanego przez Sekretariat Programu OiT i Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Forum Ekologicznego Branży Chemicznej w Toruniu. Przygotowywanie i dystrybucja informacji prasowych do mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych dotyczących: Akcji Drzewko za butelkę, Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, Konkursu Złap zająca

10 214 kontakty z uczelniami oraz współpracę z innymi realizatorami na arenie światowej W 214 r. po raz kolejny Przewodnicząca Kapituły Programu OiT w ramach komunikacji zewnętrznej, na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej poprowadziła wykład dla studentów kierunków Technologii Chemicznej i Biotechnologii na temat Programu Responsible Care. Celem wygłoszonej prezentacji było zapoznanie studentów z ideą Programu, zaprezentowanie jego struktury w skali globalnej i krajowej oraz szczegółowe przedstawienie działań podejmowanych przez polskich Realizatorów. Udział przedstawiciela Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w spotkaniach organizowanych przez CEFIC, tj. dwa spotkania Strategicznej Grupy Roboczej Responsible Care; trzy posiedzenia Strategy Implementation Group Energy & Climate Change, które odbyły się w Brukseli. Posiedzenia te poświęcone były kwestiom polityki klimatycznej oraz stanowisku UE i innych znaczących interesariuszy przygotowywanych na Konferencję Klimatyczną ONZ w Limie (COP2), a także bieżącej sytuacji w obowiązujących i projektowanych ramach prawnych w UE i krajach członkowskich oraz Projektowi SPICE3. 6. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Program Odpowiedzialność i Troska to nie tylko obowiązki wynikające z ramowych wytycznych RC, ale również szeroko pojęte aspekty edukacyjne. Celem tych działań jest zdobywanie wiedzy o Programie, wiedzy z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa; wymiana doświadczeń między Realizatorami, ale również edukacja społeczności lokalnej (bliskiej - pracownicy oraz dalszej osoby spoza firmy) i uwrażliwianie jej na elementy środowiska. Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska w 214 r. zrealizował trzy sztandarowe przedsięwzięcia: Konferencja Forum Ekologiczne Branży Chemicznej Akcja Drzewko za butelkę Konkurs fotograficzny Złap zająca i Złap zająca Junior 6.1 Forum Ekologiczne Branży Chemicznej Już jedenasty raz z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Sekretariatu Programu Odpowiedzialność i Troska branża chemiczna spotkała się w Toruniu, na cyklicznie organizowanej konferencji pn. Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Konferencja została zorganizowana w hotelu Copernicus, w dniach 8-1 października 214 roku, uczestniczyło w niej blisko 9 osób, przedstawicieli firm branży chemicznej i pokrewnych, ekspertów z dziedziny prawa gospodarczego, ochrony środowiska i administracji. Patronat nad Forum objęło Ministerstwo Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od powitania uczestników Forum przez przedstawicieli Kapituły Programu Odpowiedzialność i Troska, Sekretariatu Programu oraz przedstawiciela Urzędu Miasta w Toruniu. Kolejnym punktem Programu było uhonorowanie firm, które skutecznie wdrożyły Ramowy System Zarządzania Responsible Care, tj.: ANWIL S.A., Ashland Poland Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., CIECH Sarzyna S.A. Uhonorowano także przedsiębiorstwa, które obchodziły w tym roku swój jubileusz realizacji Programu OiT: 2 lecie realizacji Programu obchodziła Grupa Azoty S.A.; 1-lecie realizacji Programu obchodziły trzy firmy: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Donauchem Polska Sp. z o.o., HSH Chemie Sp. z o.o.. W bogatym bloku tematycznym konferencji prezentowane były zagadnienia dotyczące CSR Corporate Social Responsibility, w kontekście prac na forum Unii Europejskiej oraz CSR z perspektywy przedsiębiorcy. Drugą sesję tematyczną poświęcono w całości bezpieczeństwu w przemyśle chemicznym. Przedstawiono prezentacje odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesowego. Drugi dzień konferencji był poświęcony obszarowi ochrony środowiska i aspektom prawnym. Tego dnia prelekcje prowadzili m.in.: eksperci prawa ochrony środowiska z Kancelarii CMS Cameron McKenna, którzy omawiali ważne, z punktu widzenia przedsiębiorstw chemicznych, przepisy prawa, uzupełniając je cennymi wskazówkami interpretacyjnymi. Omawiane były także praktyczne aspekty związane z przygotowaniami raportów początkowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Przedstawiciela Ministerstwa Środowiska Pana Michał Jabłońskiego, który omawiał nowe obowiązki przedsiębiorców, które wynikają z nowelizacji ustawy prawo ochrony środowiska. Znaczącym blokiem w tym roku był blok poświęcony odpadom. Gośćmi byli przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji na co dzień zajmujący się tą tematyką. Ostatnim blokiem Programu był blok poświęcony kwestiom energetyczno-klimatycznym. Prezentację przedstawili Pan Krzysztof Łokaj z PIPC oraz Pan Profesor Marek Brzeżański. Odbyła się również rozmowa z Przedstawicielem Biura ONZ w Polsce Panem Kamilem Wyszkowskim w temacie inicjatyw podejmowanych przez ONZ w obszarze ochrony środowiska i klimatu. XI Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska, po raz kolejny stworzyło dogodną płaszczyznę do poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania ciekawych ludzi

11 Akcja Drzewko za butelkę Realizatorzy Programu OiT zgodnie z wytycznymi angażują się w działania polegające na edukacji społeczności lokalnej, minimalizując przy tym negatywne oddziaływanie na środowisko w otoczeniu firmy. Jednym z takich projektów jest zainicjowana i prowadzona przez Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska akcja Drzewko za butelkę. Akcja pod patronatem Ministerstwa Środowiska przeprowadzona była już 12 rok z rzędu. Akcja polegała na zbieraniu butelek PET przez dzieci ze szkół i przedszkoli zlokalizowanych w otoczeniu firm Realizatorów Programu OiT (powiat, gmina), które następnie trafiły do recyklingu. Wprowadzony efekt rywalizacji między szkołami i ich dziećmi pozwolił na zakończenie Akcji z dużym sukcesem. W Akcji Drzewko za butelkę w 214 r. wzięło udział 7 Realizatorów Programu OiT: ASHLAND Poland Sp. z o.o. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Anwil S.A. PCC Rokita S.A. PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. CIECH Sarzyna S.A. Branżowa Organizacja Odzysku S.A. Akcja Drzewko za butelkę zakończyła się z końcem maja, podczas jej trwania zebrano: szt. butelek i posadzono 2 38 szt. drzewek. Miasta, które zebrały największe ilości butelek w 214 r. to: Puławy szt. Włocławek szt. Tarnów szt. dla porównania w 213 r. były to: Włocławek sztuk Puławy sztuk Brzeg Dolny sztuk Uczestnictwo w tej proekologicznej Akcji było dla dzieci wspaniałą zabawą łączącą walory edukacyjne oraz wspólne działanie na rzecz dbałości o środowisko naturalne. Tradycyjnie na zakończenie każdej edycji Akcji Drzewko za butelkę zorganizowano uroczyste Finały, które były okazją do wspólnej zabawy wszystkich uczestników. Podczas zabawy, której towarzyszyło podsumowanie Akcji i prezentacja wyników zebranych butelek, dzieci i młodzież zostały obdarowane nagrodami i dyplomami. Zaangażowanie dzieci w zbieranie pustych butelek PET, było bardzo duże. Najwięcej butelek udało się zebrać uczestnikom z Puław ( szt.) oraz z Włocławka ( szt.), gdzie padły rekordy dotychczasowych edycji. Łącznie podczas wszystkich edycji od 23 do 214 roku dzieci zebrały szt. butelek i posadziły szt. drzew i krzewów. Jak co roku, również i w tym, uczestnicy Akcji wykazali się ogromnym zaangażowaniem i determinacją, w zbieraniu butelek, sprawiając przy tym, że ogromna ich ilość trafiła do powtórnego przerobu. 6.3 Konkurs fotograficzny Złap zająca i Złap zająca Junior Konkurs fotograficzny Złap zająca w 214 roku został zorganizowany już po raz ósmy. Pomysł na konkurs zrodził się w firmie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., będącej Realizatorem Programu OiT. Następnie został szybko zaszczepiony na grunt Programu i jego uczestników. Głównym celem inicjatywy jest rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata fauny i flory oraz krajobrazu wśród pracowników i ich dzieci firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska. Ukazywanie na zdjęciach obrazów przyrodniczych oraz utrwalanie wzorców poszanowania środowiska naturalnego jest fundamentem konkursów Złap zająca. Symboliczny uciekający zając, którego wszyscy pragną złapać, jest odzwierciedleniem wykonania najlepszego zdjęcia. Uchwycenie wyjątkowej klatki, zrobienie magicznego zdjęcia, godnego nagrody to dla uczestników konkursu fotograficznego Złap zająca prawdziwe wyzwanie. Patronat honorowy nad konkursami objęła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Liga Ochrony Przyrody. Patronami medialnymi byli portal oraz magazyn Ptaki Polski. Na stronie internetowej prowadzonej przez Sekretariat Programu OiT, w poradniku fotografii cyklicznie zamieszczane były informacje na temat, jak fotografować przyrodę autorstwa pana Marka Kosińskiego. W porównaniu z poprzednimi latami, VIII edycja konkursu Złap zająca przyniosła największą ilość prac konkursowych. Do poziomu krajowego zakwalifikowało się 225 zdjęć (więcej o 8 zdjęć w porównaniu do 213 r.) z 17 firm realizujących Programu OiT: ANWIL S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. AZELIS POLAND SP. z o.o. Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. BASF POLSKA Sp. z o.o. ORLEN Eko Sp. z o.o. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. PCC Rokita S.A. Branżowa Organizacja Odzysku S.A. PETROCHEMIA BLACHOWNIA S.A. Fosfan S.A. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Grupa Azoty S.A. PTS WAK-TRANS Sp. z o.o. Grupa Azoty ZAK S.A. CIECH Sarzyna S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. W poszczególnych kategoriach wpłynęła następująca liczba zdjęć: z życia zwierząt - 73 z życia roślin - 73 krajobraz i jego elementy

12 214 II edycja konkursu fotograficznego Złap zająca Junior to 99 zdjęć zakwalifikowanych do konkursu ogólnokrajowego. Konkurs organizowany jest dla dzieci pracowników firm realizujących Programu OiT i zyskał już uznanie wśród najmłodszych obserwatorów przyrody, co widać po ilości przesyłanych zdjęć. Do konkursu krajowego zakwalifikowano zdjęcia nadesłane z 12 firm realizujących Programu OiT: Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ANWIL S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., FOSFAN S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty ZAK S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A., PCC Rokita S.A., PETROCHEMIA BLACHOWNIA S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PTS WAK TRANS Sp. z o.o., CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemików Płock tel fax Oddział we Włocławku W poszczególnych kategoriach wiekowych wpłynęła następująca liczba zdjęć: uczniowie szkół podstawowych: klasy I-II - 35 uczniowie szkół podstawowych: klasy IV-VI - 41 uczniowie gimnazjum - 23 ul. Toruńska Włocławek tel fax W dniu 3 września 214 r., odbyło się posiedzenie Jury konkursów Złap zająca oraz Złap zająca- Junior. Celem konkursów było wyłonienie laureatów nagród pieniężnych I, II oraz III stopnia w każdej z trzech kategorii ( z życia roślin, z życia zwierząt, krajobraz i jego elementy ) oraz nagród rzeczowych w poszczególnych kategoriach wiekowych w konkursie Złap zająca Junior. Zgodnie z regulaminami konkursów, organizator krajowy powołał Jury, w skład którego weszli: Tomasz Krzyśków - Redaktor kwartalnika Ptaki Polski przewodniczący Jury; Marek Machnikowski - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Regionalny Konserwator Przyrody; Marek Kosiński - zawodowy fotograf przyrody, laureat wyróżnień w prestiżowych, międzynarodowych konkursach fotografii przyrodniczej, biolog (dr nauk biologicznych) i przyrodnik z wykształcenia i zamiłowania, popularyzator przyrody i fotografii przyrodniczej. Podczas posiedzenia Jury wyłoniło laureatów nagród I, II oraz III stopnia w każdej z trzech kategorii ( z życia roślin, z życia zwierząt, krajobraz i jego elementy ), w konkursie Złap zająca oraz laureatów nagród I, II oraz III stopnia w każdej z trzech kategorii wiekowej (klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum) w konkursie Złap zająca Junior. Dodatkowo w głosowaniu internetowym wybrano najlepsze fotografie przyznając tytuł Grand Prix dla każdej z trzech kategorii. W Raporcie wykorzystano zdjęcia Laureatów konkursu fotograficznego Złap zająca z 214 r

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego 1984r. CEFIC 1992r. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Protokół koocowy V edycji konkursu fotograficznego Złap zająca

Protokół koocowy V edycji konkursu fotograficznego Złap zająca Włocławek, 23.09.2011 r. Protokół koocowy V edycji konkursu fotograficznego Złap zająca Zgodnie z pkt. 8 regulaminu, organizator krajowy konkursu powołał jury, w skład którego weszli: Łukasz Stępieo (Związek

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna akcja ekologiczna. Odpowiedzialność i Tros ka Responsible Care

Edukacyjna akcja ekologiczna. Odpowiedzialność i Tros ka Responsible Care Edukacyjna akcja ekologiczna Odpowiedzialność i Tros ka Responsible Care Szanowni Państwo, Promocja ekologii to dla Programu Odpowiedzialność i Troska nie jednostkowa i przypadkowa akcyjność ść.. To misja,

Bardziej szczegółowo

Ramowy System Zarządzania Responsible Care

Ramowy System Zarządzania Responsible Care Ramowy System Zarządzania Responsible Care Agata Drewniak Polska Izba Przemysłu Chemicznego 03.10.2007 Forum Ekologiczne BranŜy Chemicznej Ramowy System Zarządzania RC (RSZRC) informacje ogólne RSZRC inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN SA, a środowisko przyrodnicze Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Płock, luty 2010

PKN ORLEN SA, a środowisko przyrodnicze Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Płock, luty 2010 PKN ORLEN SA, a środowisko przyrodnicze Rola mediów w kształtowaniu świadomości ekologicznej. Płock, luty 2010 AGENDA 1. Czym możemy poszczycić się w ekologii za ostanie 20 lat? 2. Co PKN ORLEN SA oferuje

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ FIRMA DOBRZE WIDZIANA Edycja II (2010 roku) i Edycja III (2011 rok) I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana jest Business Centre Club jako Partner

Bardziej szczegółowo

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 Harmonogram spotkania RADY 1. Przedstawienie członków Rady. Wymiana doświadczeń. 2. Omówienie celów Projektu i dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZŁAP ZAJĄCA - junior. dla dzieci pracowników firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZŁAP ZAJĄCA - junior. dla dzieci pracowników firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla dzieci pracowników firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska ROK 2014 I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Sekretariat Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA Rozdział I : Wstęp 1 Przesłanie. 1. Konkurs, poza promocją podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe wspomaga kreowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU REGULAMIN RANKINGU 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu jest Amadeus Art z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 24/5, zwany

Bardziej szczegółowo

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu.

Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Kontekst polityczny Za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Stawka tego spotkania jest wyjątkowo wysoka: zahamować zmiany klimatu, które stanowią

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W Y N I K I i P R Z E B I E G A K C J I D R Z E W K O Z A B U T E L K Ę W 2 0 1 0 r.

W Y N I K I i P R Z E B I E G A K C J I D R Z E W K O Z A B U T E L K Ę W 2 0 1 0 r. VIII edycja akcji edukacji ekologicznej firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska - Drzewko za butelkę Pod honorowym patronatem Ministra Środowiska W Y N I K I i P R Z E B I E G A K C J I D

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W Y N I K I i P R Z E B I E G A K C J I D R Z E W K O Z A B U T E L K Ę W 2 0 1 0 r.

W Y N I K I i P R Z E B I E G A K C J I D R Z E W K O Z A B U T E L K Ę W 2 0 1 0 r. VIII edycja akcji edukacji ekologicznej firm realizujących Program Odpowiedzialnośd i Troska - Drzewko za butelkę Pod honorowym patronatem Ministra Środowiska W Y N I K I i P R Z E B I E G A K C J I D

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej (wypełnia Uczestnik Konkursu) NAZWA UCZESTNIKA KONKURSU KATEGORIA KONKURSOWA

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju

ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju ABC odpowiedzialnej firmy Cykl szkoleń z podstaw CSR i zrównoważonego rozwoju O cyklu szkoleń Kurczące się zasoby naturalne, rosnąca świadomość ekologiczna i konsumencka sprawiają, że firmy dostrzegają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo 28-29 września 2017 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo Organizatorzy: BizTech Konsulting SA

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA LIDER POLSKIEJ EKOLOGII Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celami konkursu są: 1) promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług i etyki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Przedsiębiorca Roku

KONKURS. Przedsiębiorca Roku KONKURS Przedsiębiorca Roku Regulamin KONKURSU PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2014 Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców w powiecie chrzanowskim,

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO AGENDA 1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2. Stena Recycling 3. Konkurs Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 01

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r.

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. 10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. Spis treści 1. Informacje ogólne o PKN ORLEN S.A. 2. Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni ORGANIZATORZY: Fundator Nagród Patroni Medialni Regulamin Perła Mazowsza roku 2015 (w powiecie piaseczyńskim) Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014

REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 REGULAMIN KONKURSU KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2014 I. Postanowienia ogólne 1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a, 20-080 w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Chemii

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Chemii Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Chemii 1 Cel przyznawania nagród Celem nagród Diamenty Polskiej Chemii jest promowanie osób i firm związanych z branżą chemiczną, które poprzez swoje działania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki

Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki Konkurs Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2013 1 1. Cel konkursu: a) Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim. b) Promowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

RADOMSZCZAŃSKI KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

RADOMSZCZAŃSKI KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne RADOMSZCZAŃSKI KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN Rozdział I Postanowienia ogólne I. Organizator konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Radomsku. 2. Honorowy patronat

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE Województwa Pomorskiego

POROZUMIENIE Województwa Pomorskiego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 691/58./15 z dnia 14 lipca 2015r. Zarządu Województwa Pomorskiego POROZUMIENIE w sprawie wspólnej organizacji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii: ekologia

Bardziej szczegółowo

Działania służące promocji systemu DZE CP w ostatnim roku. Działania Stowarzyszenia Polski Ruch CP dotyczące prowadzenia i promowania

Działania służące promocji systemu DZE CP w ostatnim roku. Działania Stowarzyszenia Polski Ruch CP dotyczące prowadzenia i promowania Spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2013 r. Działania Stowarzyszenia Polski Ruch CP dotyczące prowadzenia i promowania Polskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Telewizji Lokalnych

Regulamin Konkursu dla Telewizji Lokalnych Regulamin XIV Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych o nagrodę Kryształowego Ekranu 2017 pod patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego Celem konkursu To

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA Cel konkursu: Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

RANKING WARTOŚCI MAREK WIELKOPOLSKI 2013

RANKING WARTOŚCI MAREK WIELKOPOLSKI 2013 RANKING WARTOŚCI MAREK WIELKOPOLSKI 2013 SPIS TREŚCI 1. Idea rankingu 2. O organizatorze 3. Korzyści dla uczestników 4. Zasady tworzenia rankingu 5. Kryteria udziału 6. Metodologia 7. Efekt rankingu 8.

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku są konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznoprzyrodniczego. Z ekologią na TY

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznoprzyrodniczego. Z ekologią na TY Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznoprzyrodniczego Z ekologią na TY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu. 2. Konkurs jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Mazowieckie krajobrazy 25 lat Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju

Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju Instrukcja wypełniania aplikacji o eko-certyfikaty przyznawane w ramach Programu Szkoły dla Ekorozowoju - prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed wypełnieniem aplikacji o certyfikat ----------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury

Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury Regulamin przyznawania nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury 1 Cel przyznawania nagród Celem nagród Diamenty Polskiej Infrastruktury jest promowanie osób i firm związanych z branżą infrastruktury, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum X edycja, rok 2015

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum X edycja, rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 1230/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Telewizji Lokalnych

Regulamin Konkursu dla Telewizji Lokalnych Regulamin XI Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych o nagrodę Kryształowego Ekranu 2014 Celem konkursu To Nas Dotyczy (zwanego dalej Konkursem) jest promowanie telewizji lokalnej, jako równoprawnego uczestnika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach

SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach Strona 1 z 8 SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach Płock 21.04.2011r. Strona 2 z 8 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Niezawodny Dostawca

Regulamin Programu Niezawodny Dostawca Regulamin Programu Niezawodny Dostawca 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Niezawodny Dostawca, zwanego dalej Programem lub Programem Niezawodny Dostawca, jest Polski Koncern Naftowy

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014 REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nagrodę Amicus Hominum przyznaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROK 2011 I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Sekretariat prowadzony przez CHEMEKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Toruńska 248 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Sierpeckiego Konkursu Ekologicznego Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

REGULAMIN I Sierpeckiego Konkursu Ekologicznego Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT REGULAMIN I Sierpeckiego Konkursu Ekologicznego Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT 1. Organizatorem I Sierpeckiego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu sierpeckiego, zwanego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014. Rozdział I Misja Konkursu. Rozdział II Cele Konkursu REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GOSPODARCZĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN EDYCJA 2014 Rozdział I Misja Konkursu 1 Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin edycja 2014, zwany dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa

30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa formularz konkursowy 30 Marca 2016, Hotel Westin, Warszawa organizator: Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Złotych i Kryształowych Anten Zgłoszeniodawca Kategorie konkursowe: ( zaznacz pole)

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską - inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. Uchwała Nr XXIX/297/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego Edukacja ekologiczna. Na

Bardziej szczegółowo

KRAŚNICKA IZBA GOSPODARCZA REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2017

KRAŚNICKA IZBA GOSPODARCZA REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2017 REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2017 1 Zasady organizacji Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Kraśnicka Izba Gospodarcza we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku. 2. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Wprowadzenie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Pierwsze Targi Aktywnych Form Pomocy, jakie odbyły się w dniach 15-16 października 2010 r. w Biłgoraju (woj. lubelskie) stały się przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo