SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach architektura i urbanistyka, wzornictwo oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia stacjonarne pierwszego stopnia studia stacjonarne drugiego stopnia studia niestacjonarne drugiego stopnia Strona 1 z 20

2 SPIS TREŚCI O raporcie...3 Przyczyny osiągania/nieosiągania przedmiotowych efektów ksztalcenia...3 Studia stacjonarne pierwszego stopnia...4 Kierunek ARCHITEKTURA I URBANISTKA...4 Semestr zimowy 2016/ Semestr letni 2016/ Kierunek WZORNICTWO...7 Semestr zimowy 2016/ Semestr letni 2016/ Kierunek PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA...10 Semestr zimowy 2016/ Semestr letni 2016/ Studia stacjonarne drugiego stopnia...12 Kierunek ARCHITEKTURA I URBANISTYKA...12 Semestr zimowy 2016/ Semestr letni 2016/ Kierunek wzornictwo...14 Semestr zimowy 2016/ Semestr letni 2016/ Studia niestacjonarne drugiego stopnia...16 Kierunek ARCHITEKTURA I URBANISTYKA...16 Semestr zimowy 2016/ Semestr letni 2016/ Zestawienie kierunków prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury...18 wnioski końcowe...18 opinie o raporcie...19 Informacje o wydziale...20 Wydział Budownictwa i Architektury...20 Strona 2 z 20

3 O RAPORCIE Najważniejsze informacje Raport dotyczy sprawozdania z osiągnięcia efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury w semestrach: zimowym rok akademicki 2016/2017 letnim rok akademicki 2016/2017 Szczególnej analizie poddano przedmioty, w których ponad 40% studentów nie osiągnęło przedmiotowych efektów kształcenia. PRZYCZYNY OSIĄGANIA/NIEOSIĄGANIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTALCENIA Zestawienie przyczyn osiągania/nieosiągania przez studentów przedmiotowych efektów kształcenia, które nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne przedmioty mogli wskazać w ankietach umieszczonych w systemie e-dziekanat: 1. zbyt mały wkład pracy własnej studenta 2. brak wstępnej wiedzy, umiejętności i kompetencji 3. słaba aktywność studentów na zajęciach brak zainteresowania przedmiotem 4. niska frekwencja na zajęciach 5. niekorzystanie z konsultacji 6. niezainteresowanie przedmiotem / kierunkiem studiów 7. zróżnicowany poziom wiedzy studentów, co utrudnia dobór metod pracy 8. nieprzystępowanie do zaliczeń/egzaminów w wyznaczonych terminach 9. zróżnicowane kompetencje językowe studentów 10. niedobór środków dydaktycznych 11. zbyt liczne grupy w przedmiocie 12. brak wsparcia metodycznego nauczyciela ze strony Uczelni 13. żadne z powyższych Raport opracował: dr hab. inż. arch. Piotr Arlet Strona 3 z 20

4 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTKA Semestr zimowy 2016/2017 Tabela 1 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 1 Matematyka ,30% Materiały budowlane ,14% Mechanika budowli ,82% Ochrona własności przemysłowej ,33% Szkolenie biblioteczne ,76% Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe ,67% Technologie informacyjne ,45% Wstęp do projektowania architektonicznego ,59% Wychowanie fizyczne ,71% Geometria wykreślna ,0% Historia architektury i urbanistyki ,11% PHS: Socjologia gospodarki ,14% WZK: Teatr ,84% WZK: Muzyka ,00% Ochrona własności intelektualnej (prawa autorskie) ,86% PHS: Etyka w biznesie ,88% WZK: - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,05% PHS: Wybrane zagadnienia etyki i filozofii ,92% Tabela 2 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 3 Instalacje budowlane ,36% Podstawy projektowania urbanistycznego ,96% Stuki plastyczne i techniki warsztatowe ,76% Techniki komputerowe w projektowaniu (CAD, GIS) ,35% Język obcy angielski ,50% Język obcy angielski ,42% Język obcy niemiecki ,00% Język obcy niemiecki ,00% Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy ,39% Historia architektury i urbanistyki ,57% Projektowanie architekt. podstawowe 3a ,47% Projektowanie architekt. podstawowe 3b ,00% Konstrukcje budowlane ,28% Strona 4 z 20

5 Tabela 3 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 5 Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego ,29% Osadnictwo wiejskie ,97% Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe ,86% Język obcy angielski ,00% Język obcy niemiecki ,00% Projektowanie urbanistyczne S ,09% Historia architektury i urbanistyki ,08% Projektowanie architekt. podstawowe ,30% Konstrukcje budowlane S ,67% Tabela 4 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 7 Etyka zawodu architekta ,54% Laboratorium CAD i projektowanie systemowe ,47% Ochrona i konserwacja zabytków ,88% Prawo architektoniczno budowlane ,26% Projektowanie specjalistyczne S ,52% Projektowanie urbanistyczne S ,84% Semestr letni 201 6/2017 Tabela 5 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 2 Analiza formy architektonicznej ,11% Budownictwo ogólne ,31% Mechanika budowli ,39% Podstawy informacji naukowej ,13% Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe ,31% Techniki komputerowe w projektowaniu (CAD, GIS) ,94% Wstęp do projektowania architektonicznego ,52% Wychowanie fizyczne ,00% Geometria wykreślna ,73% Historia architektury i urbanistki ,11% Konstrukcje budowlane ,21% Strona 5 z 20

6 Tabela 6 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 4 Ochrona środowiska ekologia ,94% Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe ,92% Techniki i technologie w architekturze ,18% Techniki komputerowe w projektowaniu (CAD, GIS) ,12% Język obcy angielski ,00% Język obcy niemiecki ,00% Historia architektury i urbanistyki ,00% Konstrukcje budowlane ,62% Projektowanie architektoniczne podstawowe 4A ,57% Projektowanie urbanistyczne 4A ,13% Projektowanie architektoniczne podstawowe 4B ,00% Projektowanie urbanistyczne 4B ,00% Tabela 7 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 6 Antropologia architektury i urbanistyki ,48% Fizyka budowli ,48% Projektowanie budownictwa wiejskiego ,76% Projektowanie wnętrz ,88% Język obcy angielski ,19% Język obcy niemiecki ,00% Projektowanie urbanistyczne S ,78% Historia architektury i urbanistyki S ,62% Projektowanie architekt. podstawowe S ,16% Projektowanie specjalistyczne S ,34% Tabela 8 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 8 Plener rysunkowy ,11% Podstawy informacji naukowej ,67% Praca dyplomowa ,03% Praktyka urbanistyczna ,16% Praktyka z konserwacji ,16% Praktyka zawodowa ,16% Projektowanie dyplomowe KAWTiMP ,50% Projektowanie dyplomowe KHiTA ,18% Projektowanie dyplomowe KPA ,75% Projektowanie dyplomowe KUPRiZ ,14% Projektowanie dyplomowe KMiPTEA ,75% Strona 6 z 20

7 KIERUNEK WZORNICTWO Semestr zimowy 2016/2017 Tabela 9 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S1, semestr 1 Fotografia ,52% Plastyka - rysunek ,29% Podstawy ergonomii i metodyki projektowania form przemysłowych ,69% Podstawy projektowania komunikacji wizualnej ,52% Psychofizjologia widzenia ,81% Rysunek techniczny ,29% Struktury wizualne 2+3D ,81% Szkolenie biblioteczne ,71% Technologie informacyjne ,81% Technologie modelowania ,59% Wychowanie fizyczne ,00% PHS socjologia gospodarki ,33% WZK Teatr ,36% WZK Muzyka ,00% PHS Etyka w biznesie ,44% WZK Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,78% PHS Wybrane zagadnienia etyki i filozofii ,67% Tabela 10 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S1, semestr 3 Plastyka malarstwo ,69% Plastyka rysunek ,26% Plastyka rysunek prezentacyjny ,58% Plastyka rzeźba ,82% Podstawy projektowania grafiki wydawniczej ,83% Techniki produkcyjne projektowanie form przemysłowych ,69% Techniki produkcyjne projektowanie komunikacji wizualnej ,08% Wieloaspektowe projektowanie form przemysłowych ,00% Wieloaspektowe projektowanie komunikacji wizualnej ,26% Język obcy angielski ,00% Język obcy niemiecki ,00% Komputerowe wspomaganie projektowania 3D kurs wprowadzający ,82% Strona 7 z 20

8 Tabela 11 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S1, semestr 5 Komputerowe wspomaganie projektowania ,18% Ochrona własności intelektualnej ,70% Plastyka malarstwo ,26% Plastyka - rzeźba ,26% Podstawy projektowania grafiki wydawniczej ,89% Techniki produkcyjne projektowanie form przemysłowych ,70% Techniki produkcyjne projektowanie komunikacji wizualnej ,70% Wieloaspektowe projektowanie form przemysłowych ,69% Wieloaspektowe projektowanie komunikacji wizualnej ,69% Język obcy angielski ,00% Język angielski ,00% Język niemiecki ,00% Komputerowe wspomaganie projektowania 3D ,90% Tabela 12 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S1, semestr 7 Historia sztuki, wzornictwa i kultury ,76% Plastyka malarstwo ,94% Plastyka rzeźba ,94% Projektowa pracownia dyplomowa ,00% Seminarium dyplomowe ,78% Wiedza o projektowaniu ,94% Język obcy angielski ,00% Język obcy angielski ,26% Język obcy niemiecki ,00% Semestr letni 201 6/2017 Tabela 13 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S1, semestr 2 Fotografia ,50% Historia sztyki, wzornictwa i kultury ,70% Plastyka Rysunek ,50% Plastyka rysunek prezentacyjny ,70% Plener plastyczno-projektowy ,04% Podstawy ergonomii i metodyki projektowania form przestrzennych ,35% Podstawy projektowania komunikacji wizualnej ,70% Psychofizjologia widzenia ,04% Struktury wizualne 2+3D ,35% Technologie informacyjne ,74% Strona 8 z 20

9 Technologie modelowania ,70% Wychowanie fizyczne ,00% Podstawy informacji naukowej ,74% Tabela 14 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S1, semestr 4 Plastyka malarstwo ,03% Plastyka rysunek ,03% Plastyka rzeźba ,06% Podstawy projektowania grafiki wydawniczej ,57% Techniki produkcyjne projektowanie form przemysłowych ,03% Techniki produkcyjne projektowanie komunikacji wizualnej ,06% Wieloaspektowe projektowanie form przemysłowych ,06% Wieloaspektowe projektowanie komunikacji wizualnej ,56% Język obcy angielski ,00% Język obcy niemiecki ,00% Praktyki zawodowe ,15% Komputerowe wspomaganie projektowania 3D kurs wprowadzający ,06% Tabela 15 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S1, semestr 6 Historia sztuki, wzornictwa i kultury ,33% Komputerowe wspomaganie projektowania ,36% Plastyka - malarstwo ,67% Plastyka - rzeźba ,71% Podstawy informacji naukowej ,16% Projektowa pracownia dyplomowa ,57% Reklama z elementami marketingu ,51% Techniki produkcyjne projektowanie form przemysłowych ,57% Techniki produkcyjne projektowanie komunikacji wizualnej ,81% Wybrane zagadnienia etyki filozofii ,00% Język obcy - Angielski ,71% Komputerowe wspomaganie projektowania 3D ,24% Praktyki zawodowe ,56% Język angielski ,55% Język niemiecki ,00% Strona 9 z 20

10 KIERUNEK PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA Semestr zimowy 2016/2017 Tabela 16 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach projektowanie architektury wn S1, semestr 1 Geometria wykreślna ,65% BHP ,56% Historia sztuki i architektury ,06% Matematyka ,94% Mechanika budowli ,65% Ochrona własności przemysłowej ,00% Szkolenie BHP ,29% Szkolenie biblioteczne ,65% WZK: Teatr ,33% WZK: Muzyka ,33% Ochrona własności intelektualnej (prawa autorskie) ,00% WZK: - Historia sztuki, kultury i wzornictwa ,00% Malarstwo ,89% PHS: Etyka w biznesie % PHS: Wybrane zagadnienia etyki i filozofii ,00% PHS: Socjologia gospodarki ,86% Podstawy kompozycji i rysunku projektowego ,22% Podstawy projektowania architektonicznego ,78% Podstawy roślinoznawstwa w projektowaniu otoczenia ,22% Praktyka inwentaryzacyjna ,22% Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskie ,22% Rysunek ,78% Semestr letni 201 6/2017 Tabela 17 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach projektowanie architektury wn S1, semestr 2 Ergonomia ,29% Historia sztuki i architektury ,14% Mechanika budowli ,71% Dobór materiału roślinnego do wnętrz ,29% Elementy architektoniczne założeń zielonych ,43% Elementy wyposażenia wnętrz % Fotografia wnętrz i produktu ,57% Malarstwo ,43% Mała architektura ,00% Plener ,57% Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznych ,71% Strona 10 z 20

11 Wieloaspektowe projektowanie architektoniczne ,57% Projektowanie architektoniczne posadzki ,67% Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskie ,71% Roślinoznawstwo w projektowaniu otoczenia ,57% Rysunek ,29% Techniki i technologie w architekturze ,00% Metody obliczeniowe ,57% Ochrona własności intelektualnej ,35% Przedmioty humanistyczno-społeczne ,23% Technologia robót ogólnobudowlanych ,67% Wychowanie fizyczne ,57% Strona 11 z 20

12 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Semestr zimowy 2016/2017 Tabela 18 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S2, semestr 1 Historia architektury i urbanistyki ,93% Ochrona zabytków ,14% Podstawy informacji naukowej ,08% Projektowanie architektoniczneproekologiczne ,04% Projektowanie komputerowe CAD ,41% Projektowanie urbanistyczne ,41% Psychologia architektury i percepcja kompozycji ,71% Język obcy angielski ,00% Projektowanie architektoniczne ,59% Podstawy BHP ,86% Projektowanie architektoniczne rewaloryzacja/wnętrza ,00% Projektowanie architektonicznespecjalistyczne ,00% Projektowanie architektoniczne użyteczność publiczna ,70% Projektowanie architektonicznourbanistyczne o ,00% Tabela 19 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S2, semestr 3 Zagadnienia kultury plastycznej ,02% Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy ,56% Seminarium dyplomowe KAWTiMP ,88% Seminarium dyplomowe KMiPTEP ,33% Seminarium dyplomowe KPA ,25% Seminarium dyplomowe KUiPP ,00% Projektowanie dyplomowe KAWTiMP % Projektowanie dyplomowekpa ,38% Projektowanie dyplomowe ZUPRiZ ,00% Projektowanie dyplomowe KHiTA ,32% Projektowanie dyplomowe KMiPTEP ,67% Seminarium dyplomowe KHiTA ,00% Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczej ,00% PHS Historia sztuki ,00% PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturze ,00% WZK Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwa ,00% WZK - Teatr ,10% WZK - Muzyka ,11% Strona 12 z 20

13 Semestr letni 2016/2017 Tabela 20 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka S2, semestr 2 Ochrona własności przemysłowej ,00% Ochrona zabytków ,33% Planowanie przestrzenne i regionalne ,8% Praktyka zawodowa ,89% Projektowanie krajobrazu ,03% Projektowanie przeddyplomowe % Zagadnienia kultury plastycznej ,27% Zarządzanie miastami ,27% Projektowanie przeddyplomowe KAWTiMP ,65 Projektowanie architektoniczne ,99% Projektowanie architektoniczne - rewaloryzacja % Projektowanie architektoniczne specjalistyczne ,71% Projektowanie architektoniczne użyteczność publiczna ,00% Projektowanie architektonicznourbanistyczne ,00% Projektowanie przeddyplomowe KHiTA ,77% Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,45% Projektowanie przeddyplomowe KMiPTEA ,00% Projektowanie przeddyplomowe KPA ,27% Projektowanie przeddyplomowe KUiPP ,00% Strona 13 z 20

14 KIERUNEK WZORNICTWO Semestr zimowy 2016/2017 Tabela 21 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S2, semestr 1 Plastyka - rysunek ,76% Plastyka rysunek prezentacyjny ,76% Prototypowanie ,53% Technologie internetowe ,89% Wybrane zagadnienia estetyki ,22% Język obcy angielski ,00% Bionika ,41% Modelowanie powierzchniowe ,00% Projektowanie usług ,76% Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej ,53% Pracownia mebla i detalu ,00% Pracownia sztuk wizualnych ,76% Projektowa pracownia kierunkowa ,76% Tabela 22 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S2, semestr 3 Prototypowanie ,26% Psychofizjologia widzenia ,26% Seminarium dyplomowe ,26% Mapping i rendering ,53% Fotografia produktu ,53% Materiały i technologie zrównoważone ,26% Plastyczna uzupełniająca pracownia dyplomowa ,26% Podstawy BHP ,53% Projektowa pracownia kierunkowa ,26% Semestr letni 2016/2017 Tabela 23 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S2, semestr 2 Ochrona własności przemysłowej ,00% Plastyka - malarstwo ,00% Plastyka rysunek prezentacyjny ,67% Plener plastyczno-projektowy ,00% Projektowanie interfejsów użytkownika ,00% Strona 14 z 20

15 Wybrane zagadnienia estetyki ,53% Praktyki zawodowe ,00% Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwa ,53% Pracownia mebla i detalu ,00% Pracownia sztuk wizualnych ,00% Projektowa pracownia kierunkowa ,67% Ochrona własności intelektualnej prawo autorskie ,00% Tabela 24 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach wzornictwo S2, semestr 4 Pracownia dyplomowa ,78% Prototypowanie ,00% Seminarium dyplomowe ,00% Wybrane zagadnienia estetyki ,00% Bionika ,00% Marketing produktu ,88% Mapping i rendering ,88% Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwa ,00% Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej ,76% Strona 15 z 20

16 STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Semestr zimo wy 2016/2017 Tabela 25 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka N2, semestr 1 Historia architektury i urbanistyki ,00% Podstawy informacji naukowej ,00% Projektowanie architektoniczne proekologiczne ,67% Projektowanie komputerowe CAD ,00% Projektowanie urbanistyczne ,33% Psychologia i percepcja kompozycji ,33% Język obcy Angielski ,00% Podstawy BHP ,50% Tabela 26 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka N2, semestr 3 Ochrona zabytków ,00% Projektowanie architektoniczne II ,00% Projektowanie krajobrazu ,00% Zagadnienia kultury plastycznej ,00% Projektowanie przeddyplomowe KAWTIMP ,00% Projektowanie architektoniczne - użyteczność publiczna ,00% Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne ,00% Projektowanie przeddyplomowe KHiTA ,00% Projektowanie przeddyplomowe KMiPTEA ,00% Projektowanie przeddyplomowe KPA ,00% Projektowanie przeddyplomowe KUiPP ,00% Strona 16 z 20

17 Semestr letni 2016/2017 Tabela 27 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka N2, semestr 2 Planowanie przestrzenne i regionalne ,00% Praktyka zawodowa ,64% Projektowanie architektoniczne I ,64% Zarządzanie miastami ,00% Projektowanie architektoniczne - rewaloryzacja/wnętrza ,50% Projektowanie architektoniczne specjalistyczne ,08% Projektowanie architektoniczne - użyteczność publiczna ,00% Projektowanie architektoniczno - urbanistyczne ,71% Tabela 28 Stopień osiągania efektów kształcenia w przedmiotach architektura i urbanistyka N2, semestr 4 Ochrona zabytków ,82% Zagadnienia kultury plastycznej ,00% Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy ,76% Seminarium dyplomowe KAWTIMP ,22% Projektowanie dyplomowe KAWTIMP ,44% Projektowanie dyplomowe KHiTA ,00% Seminarium dyplomowe KHiTA ,00% PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczej ,00% PHS - Historia sztuki ,88% WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwa ,94% WZK - Teatr ,00% WZK - Muzyka ,00% Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie) ,94% PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturze ,00% Projektowanie dyplomowe KPA ,00% Projektowanie dyplomowe KMiPTEA ,00% Seminarium dyplomowe KMiPTEA ,00% Seminarium dyplomowe KPA ,00% Seminarium dyplomowe KUiPP ,00% Projektowanie dyplomowe KUiPP ,00% Strona 17 z 20

18 ZESTAWIENIE KIERUNKÓW PROWADZONYCH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WNIOSKI KOŃCOWE Na naszym Wydziale przyjęto obligatoryjnie zasadę, że specjalnej uwadze podlega proces dydaktyczny przedmiotów, na których ponad 40% procent studentów nie uzyskuje zaliczenia w bieżącym semestrze. Te przedmioty zostały zaznaczone w raporcie kolorem czerwonym. Należy jednak tu zawrzeć refleksję, że część przedmiotów o problemowej dydaktyce jest wykazywanych w niniejszym raporcie niejako mechanicznie. Na przykład: system UczelniaXP w szczególnych przypadkach tworzy grupy z kilku studentów, czasami nawet z jednego lub dwóch, który zostali skierowani na powtarzanie przedmiotów. Jeśli ci studenci nie zaliczą w terminie, w raporcie pojawia się 100% ocen niezaliczających. Te przypadki nie budzą zaniepokojenia Komisji. Pozostałe przypadki przedmiotów, w których poziom niezaliczania przekracza 40% studentów uczestniczących w zajęciach (rekord w panelu A wynosi 85,71%) w sumie 24 przypadki stanowią nieznaczną część dydaktyki w tej części Wydziału. Muszą jednak dla odpowiedzialnych za nie, stać się impulsem do refleksji, podjęcia działań naprawczych w zakresie dydaktyki, ale także obsady personalnej. Proces naprawczy i osiąganie efektów kształcenia w kolejnych latach będzie kontrolować i egzekwować wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Prodziekan ds. nauczania i właściwe Komisje Programowe. Strona 18 z 20

19 OPINIE O RAPORCIE 1. Opinia Komisji programowej kierunku budownictwo 2. Opinia Komisji programowej kierunku inżynieria środowiska 3. Opinia Komisji programowej kierunku architektura i urbanistyka 4. Opinia Komisji programowej kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 5. Opinia Komisji programowej kierunku wzornictwo Strona 19 z 20

20 INFORMACJE O WYDZIALE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY BUDYNEK KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, INŻYNIER EUROPEJSKI al. Piastów Szczecin tel.: fax: BUDYNEK KIERUNKÓW: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, WZORNICTWO, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA ul. Żołnierska Szczecin tel.: Strona 20 z 20

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach architektura i urbanistyka, wzornictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia studia stacjonarne drugiego stopnia studia niestacjonarne drugiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

4. Powyższe zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od 1 października 2015 r.

4. Powyższe zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od 1 października 2015 r. Uchwała nr 34/2014/2015 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: skorygowanych planów na wszystkich studiach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. 2 A1 Podstawy projektowania architektonicznego - funkcja - miejsce spotkań z/o 3 3

PLAN STUDIÓW. 2 A1 Podstawy projektowania architektonicznego - funkcja - miejsce spotkań z/o 3 3 PLAN STUDIÓW Lp ST. Nazwa zajęć/modułu Semestr I KIERUNEK ARCHITEKTURA, STUDIA I STOPNIA, FORMA STUDIÓW: STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY OBOWIĄZUJE OD CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2020 Liczba godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013

Instytut Architektury, PWSZ w Nysie Kierunek: Architektura i Urbanistyka Studia stacjonarne w systemie ECTS Rok akademicki 2012/2013 Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć do 1. Historia kultury i sztuki nie 2 B. y podstawowe 2. Matematyka egzamin nie 3. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER!

NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER! NOWY KIERUNEK!!! PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE = SUKCES NA RYNKU PRACY TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIER! GENEZA TYTUŁ ZAWODOWY: INŻYNIER PIERWSZE W POLSCE STUDIA INZYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3. Matematyka egzamin nie. Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr I (zimowy) Rodzaj zajęć Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne zajęć 1. Historia kultury i sztuki nie 1 2. Etykieta w życiu publicznym nie 1 B. y podstawowe 3.

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć 1 Język obcy I laboratorium 0 zalicze Etykieta w życiu publicznym 1 zalicze 1 Historia kultury i sztuki I 1 zalicze 1 B. y podstawowe Matematyka 1 Matematyka ćwiczenia 0 zalicze Geometria wykreślna I 1

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć Rok I, semestr 1 (zimowy) 1 Język obcy I laboratorium 1 Etykieta w życiu publicznym 1 nie 1 Historia kultury i sztuki I 1 nie B. y podstawowe nieobowiązk.: matematyka elementarna nie Matematyka Geometria

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć Rok I, semestr 1 (zimowy) 1 Język obcy I laboratorium 1 Etykieta w życiu publicznym 1 nie 1 Historia kultury i sztuki I 1 nie B. y podstawowe nieobowiązk.: matematyka elementarna nie Matematyka Geometria

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć 1 Język obcy I laboratorium 0 zalicze Etykieta w życiu publicznym 1 zalicze 1 Historia kultury i sztuki I 1 zalicze 1 B. y podstawowe Matematyka 1 egzamin Matematyka ćwiczenia 0 zalicze Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć Rok I, semestr 1 (zimowy) 1 Język obcy I laboratorium 0 1 Etykieta w życiu publicznym 1 nie 1 Zagadnienia kultury i sztuki I 1 nie B. y podstawowe Matematyka 1 nie Matematyka ćwiczenia 0 nie Geometria

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć Rok I, semestr 1 (zimowy) 1 Język obcy I laboratorium 1 Etykieta w życiu publicznym 1 nie 1 Historia kultury i sztuki I 1 nie B. y podstawowe nieobowiązk.: matematyka elementarna nie Matematyka Geometria

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć

Rok I, semestr 1 (zimowy) Rodzaj zajęć Rok I, semestr 1 (zimowy) 1 Język obcy I laboratorium 0 zalicze Etykieta w życiu publicznym 1 zalicze 1 Historia kultury i sztuki I 1 zalicze 1 B. y podstawowe Matematyka 1 egzamin Matematyka ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 30 30 60 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 30 30 60 E 4 KIERUNKOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

ARCHITEKTURA Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 ARCHITEKTURA Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na rok akademicki 2013/2014

Program kształcenia na rok akademicki 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Program kształcenia na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe semestralny wymiar PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe Semestr 1 1 Algebra liniowa - 20 h wykładu + 20 h ćwiczeń 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna - 40 h wykładu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia (S1) studia stacjonarne drugiego stopnia (S2) studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

4. Powyższe zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od 1 października 2015 r.

4. Powyższe zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od 1 października 2015 r. Uchwała nr 32/2014/2015 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: skorygowanych planów na wszystkich studiach

Bardziej szczegółowo

4. Powyższe zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od 1 października 2015 r.

4. Powyższe zmiany w planach studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od 1 października 2015 r. Uchwała nr 31/2014/2015 Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: skorygowanych planów na wszystkich studiach

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA E 4 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MODUŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO MODUŁ 1: WSTĘP DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO***

MATEMATYKA E 4 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MODUŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO MODUŁ 1: WSTĘP DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO*** PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM NA KIERUNKU ARCHITEKTURA Dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akadickim 2018/2019 SEMESTR 1 proj. lab. s. e m PODSTAWOWE MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW dla kierunku Architektura Wnętrz studia I stopnia stacjonarne 6 semestrów Rok akademicki 2019/2020

PLAN STUDIÓW dla kierunku Architektura Wnętrz studia I stopnia stacjonarne 6 semestrów Rok akademicki 2019/2020 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ Kierunek studiów: Architektura Wnętrz Poziom i forma studiów: studia I stopnia stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Szczecin, 31.05.2016 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE Z DZIEDZINY (WITRAŻU I MALARSTWA ŚCIENNEGO)

SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE Z DZIEDZINY (WITRAŻU I MALARSTWA ŚCIENNEGO) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH - Kierunek studiów MALARSTWO Studia stacjonarne jednolite, magisterskie SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PODSTAWOWE I PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY OBOWIAZKOWE. godziny zajęć. semestrze Egzamin. Seminaria. Zaliczenie. Pracownie.

TREŚCI PODSTAWOWE I PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY OBOWIAZKOWE. godziny zajęć. semestrze Egzamin. Seminaria. Zaliczenie. Pracownie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od roku 2018/2019 Wydział Sztuk Pięknych Kierunek studiów: Rzeźba Studia jednolite magisterskie (od roku akademickiego.. /..) Specjalność według uzyskanych kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

15 (3,3,3,3,3) 9(1,2,2,2,2) 6 5 (2,3) 3(1,2) Doktryny artystyczne Współczesne techniki malarstwa i rysunku

15 (3,3,3,3,3) 9(1,2,2,2,2) 6 5 (2,3) 3(1,2) Doktryny artystyczne Współczesne techniki malarstwa i rysunku z dnia 17.03.2017 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH - Kierunek studiów MALARSTWO Studia stacjonarne jednolite, magisterskie SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 MODUŁY / PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY PODSTAWOWE MODUŁ PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO SEMESTR 2 MODUŁY / PRZEDMIOTY

SEMESTR 1 MODUŁY / PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY PODSTAWOWE MODUŁ PRAKTYCZNY PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO SEMESTR 2 MODUŁY / PRZEDMIOTY SEMESTR 1 PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNYCH, O PROFILU PRAKTYCZNYM NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019 HISTORIA SZTUKI I KULTURY

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MODUŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

SEMESTR 1 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE MODUŁ PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM NA KIERUNKU ARCHITEKTURA Dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akadeicki 2017/2018 SEMESTR 1 wykł. ćw. proj. lab. se. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Matematyka Statystyka Badania operacyjne Fizyka Mikroekonomia Makroekonomia Prawo gospodarcze Marketing

Bardziej szczegółowo

Kod. Kod. Kod. AK1N41035 A/B KKBiA. AK1N41036 A/B KKBiA. AK1N41037 A/B KKBiA

Kod. Kod. Kod. AK1N41035 A/B KKBiA. AK1N41036 A/B KKBiA. AK1N41037 A/B KKBiA Politechnika Białostocka, WBiIŚ 27.03.209 PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA (INŻ.) kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU specjalność: PROJEKTOWANIE OGRODÓW Zatwierdzony przez Radę Wydziału w

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski 1) Plany studiów (od roku akademickiego 2017/2018) PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I. (15 tygodni) Lp. Kod przedmiotu

SEMESTR I. (15 tygodni) Lp. Kod przedmiotu Politechnika Białostocka, WBiIŚ 2.03.2019 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA (INŻ.) kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU specjalność: PROJEKTOWANIE OGRODÓW Zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS Z PLANEM STUDIÓW na rok akademicki 2016/2017

INFORMATOR ECTS Z PLANEM STUDIÓW na rok akademicki 2016/2017 ` INTOR ECTS Z PLANEM STUDIÓW na rok akademicki 2016/2017 INCJE O WYDZIALE Wydział Architektury i Sztuk Pięknych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków Bud. A, pok. 115 tel. 12 252 45 40 fax.

Bardziej szczegółowo

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 I rok, studia I stopnia (licencjackie) godz. dydakt. w tyg. punkty ECTS sem. I sem. II sem. I sem. II 1 Podstawy Projektowania 6 6 6 6 2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski

Liczba godzin. Nazwa przedmiotu/modułu. Moduł fakultatywny II: Energia a ekologia / Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski PLAN STUDIÓW Kierunek: gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne, profil praktyczny, specjalność: 1) gospodarka nieruchomościami i infrastrukturą budowlaną / 2) geoinformatyka Lp Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa dr hab. inż. Edward Meller, prof. nazw.

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa dr hab. inż. Edward Meller, prof. nazw. Szczecin, 10.12.2016 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa dr hab. inż. Edward Meller, prof. nazw. Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w układzie semestralnym obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 Zmiana - semestr letni

Plan studiów w układzie semestralnym obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 Zmiana - semestr letni Plan studiów w układzie semestralnym obowiązujący od roku akademickiego 2012/201 Zmiana - semestr letni ( p.k.p. - przedmioty kształcenia podstawowego; - przedmioty kształcenia kierunkowego) Semestr I

Bardziej szczegółowo

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza AA1:K46RCHITEKTURA WNĘTRZ I rok - 1 semestr rok akademicki 2013/2014 240 1 Historia sztuki 1 20 10 10 2 Zal. 2 Podstawy projektowania 1 40 10 30 0 3 Geometria wykreślna i rysunek techniczny 1 20 10 10

Bardziej szczegółowo

ECTS. Semestr/ Egzamin w tym ECTS ECTS

ECTS. Semestr/ Egzamin w tym ECTS ECTS Zał. 2.3. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA KRAJOBRAZU Zatwierdzony Uchwałą RW nr 26/807/2013 z dnia 29.05.2013 r., ze

Bardziej szczegółowo

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego.

Bardziej szczegółowo

poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek od do Język obcy /patrz ogłoszenie/

poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek od do Język obcy /patrz ogłoszenie/ ROZKŁAD ZAJĘĆ I ROK Studia pierwszego stopnia 4-letnie stacjonarne - kierunek architektura Godziny 7.00 8.00 Język obcy /patrz ogłoszenie/ 8.00-9.00 Historia Sztuki 8:00-9:30 (Jowita) Dr D. Molińska 9.00-10.00

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach

Przedmioty realizowane na 10 zjazdach. WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E Przedmioty realizowane na 9 zjazdach KOD PROGRAMU WB_BUD_Z_I_4.0 WB_BUD_Z_I_GWY_01 Geometria wykreślna E 1 0 0 2 0 6 3 1 0 0 2 0 6 WB_BUD_Z_I_MA1_01 Matematyka I 2 2 0 0 0 5 WB_BUD_Z_I_RTE_01 Rysunek techniczny 1 0 2 0 0 4 WB_BUD_Z_I_FIZ_01

Bardziej szczegółowo

DIAGRAM SEMESTRALNY PROGRAMU STUDIÓW: KIERUNEK WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PWSZ TARNÓW

DIAGRAM SEMESTRALNY PROGRAMU STUDIÓW: KIERUNEK WZORNICTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PWSZ TARNÓW 1 SEMESTR 0.1 Technologia informacyjna 2 Z 1 0.3 WF 2 Z 1 1.1 Historia sztuki XX w. 2 Z/O 1,5 2.1 Rysunek studyjny 3 Z/O 2 2.2 Malarstwo 3 Z/O 2 2.3 Rzeźba 3 Z/O 2 3.1 Projektowanie modelowe 4 Z/O 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Program studiów. dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie

Program studiów. dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie Program studiów dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie 1. Forma studiów studia stacjonarne I stopnia inżynierskie studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 2. Liczba semestrów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Grafika rev Stacjonarny 1 / 6

Kierunek: Grafika rev Stacjonarny 1 / 6 Wydział Informatyki i Komunikacji Wizualnej Kierunek Grafika Studia pierwszego stopnia Tryb: stacjonarny Rok rozpoczęcia 2018/2019 A. Moduły międzykierunkowe obligatoryjne Moduł ogólny 1 5 20 20 1 BHP

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. dla kierunku wzornictwo studia I stopnia, stacjonarne (7 semestrów) Rok akademicki 2019/2020

PLAN STUDIÓW. dla kierunku wzornictwo studia I stopnia, stacjonarne (7 semestrów) Rok akademicki 2019/2020 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE WYDZIAŁ WZORNICTWA Kierunek studiów: wzornictwo Poziom i forma studiów: studia I stopnia (stacjonarne) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Dziedzina: sztuki Dyscyplina:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek od do Język obcy /patrz ogłoszenie/

poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek od do Język obcy /patrz ogłoszenie/ ROZKŁAD ZAJĘĆ I ROK Studia pierwszego stopnia 4-letnie stacjonarne - kierunek architektura 7.00 8.00 Język obcy /patrz ogłoszenie/ 8.00-9.00 Historia Sztuki 8:00-9:30 (Jowita) Dr D. Molińska 9.00-10.00

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza I rok - 1 semestr rok akademicki 2015/2016 190 1 Historia sztuki 1 20 15 0 5 3 Zal. 2 Podstawy projektowania 1 40 10 30 0 5 Zal./PK 3 Rysunek i malarstwo 1 30 0 30 0 5 Zal./PK 4 Perspektywa odręczna 1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW GRAFIKA 3-l. licencjackie, stacjonarne (rozp. 2015/16) semestr 1. zajęcia dydaktyczne podstawowe. pozostałe zajęcia. godziny kontaktowe

PLAN STUDIÓW GRAFIKA 3-l. licencjackie, stacjonarne (rozp. 2015/16) semestr 1. zajęcia dydaktyczne podstawowe. pozostałe zajęcia. godziny kontaktowe PLAN STUDIÓ GRAFIKA 3-l. licencjackie, stacjonarne (rozp. 2015/16) semestr 1 Historia i teoria sztuki A 25 25 Z 2 Zagadnienia kultury współczesnej 15 15 Z 1 Teoria grafiki współczesnej 10 10 Z 1 Malarstwo

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 1. Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia; 3. Tryb kształcenia: stacjonarny;. Profil kształcenia: ogólnoakademicki; 5. Obszar

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW dla kierunku Architektura Wnętrz studia I stopnia niestacjonarne 7 semestrów Rok akademicki 2019/2020

PLAN STUDIÓW dla kierunku Architektura Wnętrz studia I stopnia niestacjonarne 7 semestrów Rok akademicki 2019/2020 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ Kierunek studiów: Architektura Wnętrz Poziom i forma studiów: studia I stopnia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć

ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć ECTS forma zajęć ECTS forma zajęć Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2016/2017 Rok

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: inżynieria jakości Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2017/2018 Inne z udziałem nauczyciela Forma zakończenia Typ grupy ćwiczeniowej Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2017/2018 Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Filozofia 9:15-10:45 DS. Jowita ul. Zwierzyniecka 7 Dr J.Wasiewicz. Design Projektowanie wstępne 9:00-12:00 gr. II Prof. M.Wolińska Bud. E s.

Filozofia 9:15-10:45 DS. Jowita ul. Zwierzyniecka 7 Dr J.Wasiewicz. Design Projektowanie wstępne 9:00-12:00 gr. II Prof. M.Wolińska Bud. E s. ROZKŁAD ZAJĘĆ I ROK 7:30-8:15 Języki obce (patrz ogłoszenie) 9:00-10.00 Malarstwo lub Rzeźba 9:30 12:30 Design Projektowanie wstępne 9:15 12:15 gr. I Prof. M.Wolińska Bud. E s.31 Filozofia 9:15-10:45 DS.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PODSTAWOWE I PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY OBOWIAZKOWE. godziny zajęć. semestrze. Zaliczenie. Seminaria. Egzamin. Razem Wykłady Ćwiczenia

TREŚCI PODSTAWOWE I PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY OBOWIAZKOWE. godziny zajęć. semestrze. Zaliczenie. Seminaria. Egzamin. Razem Wykłady Ćwiczenia Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych Kierunek studiów: Rzeźba Studia jednolite magisterskie Specjalność według uzyskanych kwalifikacji: OBIEKTY RZEŹBIARSKIE RZEŹBA DLA POTRZEB

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-104-s Geologia 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz

Szczecin, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Szczecin, 10.12.2015 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Prof. dr hab. A.Brzóstowicz Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia z oceny efektów kształcenia na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Nauk Technicznych, PWSZ w Nysie Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: inżynieria jakości Od roku akademickiego 2017/2018 Rok I, semestr I

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y

Bardziej szczegółowo

Forma zal. ECTS. 3 e Język obcy z Moduł do wyboru II_1 5 z Moduł do wyboru II_2 2 z

Forma zal. ECTS. 3 e Język obcy z Moduł do wyboru II_1 5 z Moduł do wyboru II_2 2 z Moduł kształcenia/moduł SEMESTR I Technologia informacyjna 2 z 18 18 0 2 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 z 9 9 1 0 Prawoznawstwo 1 z 18 18 2 0 Fizyka 2 e 18 9 3 6 1 1 Matematyka z elementami statystyki

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Załacznik nr 3a Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 15 grudnia 2015 roku do Uchwały Nr 281 z dnia 15 grudnia 2015 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2014/2015 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE

PROGRAM NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE 1 MATEMATYKA I A E 6 32 16 16 2 2 2 PODSTAWY ZARZĄDZANIA I A E 2 32 16 16 2 2 3 PODSTAWY ZARZĄDZANIA II A E 3 32 16 16 2 2 4 WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII A Z 3 16 16 2 5 MATEMATYKA II A E 6 32

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2017/2018

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2017/2018 Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2017/2018 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Łącznie Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem (4+5+6+7) Wykłady Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2018/2019

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2018/2019 Plan studiów niestacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu 2018/2019 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Łącznie Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem (4+5+6+7) Wykłady Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia biznesu. 9 18 27 5 Źródła inspiracji w pracy architekta i projektanta informacji

Podstawy prowadzenia biznesu. 9 18 27 5 Źródła inspiracji w pracy architekta i projektanta informacji Architektura PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne Rok I E/- Ochrona własności intelektualnej 15 15 1 Komunikacja społeczna i medialna 9 9 18 5 Historia i form przekazu 9 18 27 1 5 Teoria

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) 4 15 - - zal/o 03.6 2 Filozofia z estetyką 2 15 15 - zal/o, 08.1 1

Bardziej szczegółowo