PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25

2 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 13 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA 19 i POWIAT zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 21 zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA 32 i POWIAT zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta 35 Część III Wykonanie według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 36 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 43 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 54 Część IV Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 61 zał. nr 1 Przychody i wydatki środków specjalnych 66 zał. nr 11 Przychody i wydatki środków specjalnych zadań zleconych 73 zał. nr 12 Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 74 zał. nr 13 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 75 Gospodarki Wodnej zał. nr 14 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 76 Gospodarki Wodnej zał. nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 77 Geodezyjnym i Kartograficznym zał. nr 16 Dotacje z budżetu miasta 78 zał. nr 17 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79 Część V Objaśnienia - opis zadań rzeczowych Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 81 Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 93 Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 125

3 CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE

4 Tabela 1 DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 24 l.p. Wyszczególnienie Wykonanie I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie ,95 odrębnych ustaw 1 Podatek od nieruchomości ,28 2 Podatek rolny i leśny ,39 3 Podatek od środków transportowych ,87 4 Podatek od działalności gosp. - karta podatkowa ,3 5 Podatek od spadków i darowizn ,69 6 Podatek od posiadania psów ,4 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,97 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,22 9 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ,49 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,19 12 Opłata administracyjna ,16 13 Dotacja ze środków PFRON II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących ,56 dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,27 III Subwencje z budżetu państwa Subwencja oświatowa Subwencja rekompensująca Pozostałe subwencje IV Dochody majątkowe ,43 1 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, użytkowania i najmu budynków, lokali użytkowych 2 Dzerżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,8 3 Dywidendy od spółek komunalnych ,94 4 Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości ,54 5 Inne dochody ,4 V Pozostałe dochody ,49 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp ,3 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,78 3 Odsetki na rachunkach bankowych UMT ,1 4 Pozostałe dochody ,12 VI Dotacje otrzymane na zadania własne ,2 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,91 2 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,1 3 Dotacje z UE ,6 4 Dotacje na realizację inwestycji ISPA ,2 VII Dochody własne razem ,86 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z ,92 zakresu administracji rządowej IX Dochody ogółem ,68 zł % 5:4 8

5 Tabela nr 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,8 63 TURYSTYKA , ,2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,8 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD , , ,3 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,2 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , 3, ,8 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE , ,5 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł Razem : , , , ,

6 Tabela 3 Dział WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,89 2 LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,91 63 TURYSTYKA , , ,29 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,42 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , , ,68 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,85 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , ,67 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,14 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,64 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , , OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,95 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , ,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,89 Razem: , , , ,14 zł 1

7 WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3a zł Dział Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe plan pierw. plan po zm. wykonanie % 3:2 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 7:6 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 11: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,79 2 LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,91 63 TURYSTYKA , ,29 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,42 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,79 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,17 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,14 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,64 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE , OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,9 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,95 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,89 Razem: , , ,11 11

8 WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3b zł Dział Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe plan pierw. plan po zm. wykonanie % 3:2 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 7:6 plan pierw. plan po zm. wykonanie % 11: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,95 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,68 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,98 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 OCHRONA ZDROWIA , POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT Razem: , , ,98 Strona 12

9 CZĘŚĆ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

10 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 24 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo podatki i opłaty TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 616 Drogi publiczne gminne pozostałe dochody Pozostała działalność ,6 - dochody majątkowe ,8 - pozostałe dochody ,5 63 TURYSTYKA ,2 631 Ośrodki informacji turystycznej ,2 - pozostałe dochody ,2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6 - dochody majątkowe ,6 795 Pozostała działalność ,4 - dochody majątkowe ,4 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,2 713 Biura planowania przestrzennego ,9 - dochody majątkowe ,5 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany pozostałe dochody Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4 752 Starostwa powiatowe ,7 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,2 - pozostałe dochody ,2 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 8 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

11 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Pozostała działalność ,1 - pozostałe dochody ,1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,9 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody Straż Miejska ,6 - pozostałe dochody , Pozostała działalność dotacje inwestycyjne DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,9 cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - podatki i opłaty ,3 - dotacje pozostałe dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,5 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty ,6 - pozostałe dochody , Wpływy z różnych rozliczeń dochody majątkowe Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,3 - podatki i opłaty , Dywidendy ,9 - dochody majątkowe ,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

12 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie dotacje inwestycyjne Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin subwencje Różne rozliczenia finansowe ,1 - podatki i opłaty dochody majątkowe pozostałe dochody , Wpływy do wyjaśnienia pozostałe dochody OŚWIATA I WYCHOWANIE ,9 811 Szkoły podstawowe ,7 - dotacje celowe dochody majątkowe dotacje inwestycyjne pozostałe dochody ,1 812 Szkoły podstawowe specjalne ,1 - pozostałe dochody ,1 814 Przedszkola ,5 - dotacje celowe dochody majątkowe Gimnazja , - pozostałe dochody , 8111 Gimnazja specjalne ,7 - pozostałe dochody , Dowożenie uczniów do szkół dotacje celowe Licea ogólnokształcące ,2 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Licea profilowane pozostałe dochody Szkoły zawodowe ,8 - dochody majątkowe pozostałe dochody , 8132 Szkoły artystyczne ,4 - pozostałe dochody , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pozostałe dochody 4 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

13 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe pozostałe dochody SZKOLNICTWO WYŻSZE ,1 839 Pomoc materialna dla studentów ,1 - dotacje celowe ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , Lecznictwo ambulatoryjne ,6 - dochody majątkowe , - pozostałe dochody Ratownictwo medyczne dotacje celowe Pozostała działalność pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,1 - dotacje celowe dochody majątkowe ,3 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe dochody majątkowe pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,8 - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,2 - pozostałe dochody , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,9 - dotacje celowe pozostałe dochody , Ośrodki pomocy społecznej ,6 - dotacje celowe pozostałe dochody , Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,6 - pozostałe dochody , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostałe dochody w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 1

14 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Centra integracji społecznej ,7 - dotacje ,1 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki , - pozostałe dochody , Powiatowe urzędy pracy ,5 - dotacje pozostałe dochody EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne pozostałe dochody Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,8 - pozostałe dochody , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego ,7 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne ,1 - pozostałe dochody , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,9 także szkolenia młodzieży - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe Szkolne schroniska młodzieżowe pozostałe dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,3 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne ,2 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,7 - dotacje Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

15 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie dochody majątkowe ,3 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych podatki i opłaty Pozostała działalność dochody majątkowe pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Muzea ,8 - dotacje celowe , Pozostała działalność 3, - dotacje 3, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I ,5 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,5 - podatki i opłaty dochody majątkowe pozostałe dochody ,4 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe dotacje inwestycyjne Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1

16 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 24 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 - dotacje celowe ,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,8 - dotacje celowe , Nadzór budowlany dotacje celowe dotacje inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie dotacje celowe Komisje poborowe ,7 - dotacje celowe ,7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I ,8 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe Wybory do Parlamentu Europejskiego ,6 - dotacje celowe ,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje celowe dotacje inwestycyjne Obrona cywilna ,8 - dotacje inwestycyjne ,8 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 19 zał. 2

17 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne ,9 - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia dotacje celowe Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe dotacje inwestycyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,2 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,8 - dotacje celowe , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacje celowe Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacje celowe Pomoc dla repatriantów dotacje celowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacje celowe Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 2 zał. 2

18 TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 24 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,8 18 Melioracje wodne ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,8 13 Izby rolnicze ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,3 2 LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną pozostałe wydatki bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , 64 Lokalny transport zbiorowy ,9 - dotacja przedmiotowa dotacje inwestycyjne ,8 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,9 - pochodne od wynagrodzeń 1 8, - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne ,2 616 Drogi publiczne gminne ,6 - pochodne od wynagrodzeń ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,7 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne ,6 695 Pozostała działalność ,8 - wynagrodzenia ,8 - pochodne od wynagrodzeń ,6 - pozostałe wydatki bieżące TURYSTYKA ,6 631 Ośrodki informacji turystycznej wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 - dotacje celowe ,7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł % wyk. 5:4

19 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,4 - dotacje celowe ,1 - pochodne od wynagrodzeń ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne ,4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacje inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne ,6 721 Towarzystwa budownictwa społecznego wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne Pozostała działalność dotacje celowe wydatki inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5 713 Biura planowania przestrzennego ,9 - wynagrodzenia ,9 - pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Nadzór budowlany wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Cmentarze ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,7 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9 752 Starostwa powiatowe , - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,6 - pozostałe wydatki bieżące , Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,5 - wydatki inwestycyjne ,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

20 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie zakupy inwestycyjne Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,4 - wynagrodzenia ,9 - pochodne od wynagrodzeń ,2 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,4 - dotacje celowe , - pochodne od wynagrodzeń 1 - pozostałe wydatki bieżące ,2 - wydatki majątkowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Policji ,9 - pozostałe wydatki bieżące dotacje inwestycyjne 4 - zakupy inwestycyjne , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Obrona cywilna ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Straż Miejska ,5 - wynagrodzenia ,6 - pochodne od wynagrodzeń ,3 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,7 - dotacje 3 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące , - wydatki inwestycyjne ,5 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: Gmina Powiat % wyk. 5: , ,5 - pochodne od wynagrodzeń ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3

21 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe wydatki bieżące ,7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące , 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 1 1, jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 1 1, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , - rezerwy , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów pozostałe wydatki bieżące OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ,9 - dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,8 - wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne ,8 812 Szkoły podstawowe specjalne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne ,9 - zakupy inwestycyjne Przedszkola dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,3 - pozostałe wydatki bieżące dotacje inwestycyjne ,4 - wydatki inwestycyjne ,4 811 Gimnazja dotacje ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3

22 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne , Gimnazja specjalne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół pozostałe wydatki bieżące Licea ogólnokształcące dotacje ,7 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne Licea profilowane dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe dotacje ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Szkoły artystyczne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - dotacje w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3

23 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,7 - dotacje dotacje celowe ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,7 - pozostałe wydatki bieżące ,7 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne ,3 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,1 839 Pomoc materialna dla studentów ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,1 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,9 - dotacje inwestycyjne ,6 - wydatki inwestycyjne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,5 - dotacje dotacje inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne , Lecznictwo ambulatoryjne ,5 - dotacje pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,4 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne , Ratownictwo medyczne ,8 - wynagrodzenia ,5 - pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące , Programy polityki zdrowotnej ,8 - dotacje ,9 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 26 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

24 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Zapobieganie i zwalczanie AIDS ,6 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące , Zwalczanie narkomanii ,1 - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 - dotacje dotacje celowe ,4 - pochodne od wynagrodzeń ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,4 - dotacje inwestycyjne wydatki inwestycyjne ,8 - zakupy inwestycyjne , Izby wytrzeźwień dotacja przedmiotowa Pozostała działalność ,9 - dotacje dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące ,9 - dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,9 - dotacje ,9 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,8 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - zakupy inwestycyjne , Domy pomocy społecznej wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 27 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

25 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Rodziny zastępcze pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe ,1 - pozostałe wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostałe wydatki bieżące Centra integracji społecznej dotacja przedmiotowa dotacje pozostałe wydatki bieżące ,8 - dotacje inwestycyjne Pozostała działalność ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 - dotacje inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,9 - zakupy inwestycyjne Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,8 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne ,2 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 28 zał. 3

26 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Powiatowe urzędy pracy ,9 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,9 - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące ,1 - zakupy inwestycyjne Placówki wychowania pozaszkolnego wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,8 - zakupy inwestycyjne Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące zakupy inwestycyjne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,9 także szkolenia młodzieży - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów ,9 - pochodne od wynagrodzeń ,1 - pozostałe wydatki bieżące ,9 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 29 zał. 3

27 Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Szkolne schroniska młodzieżowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność ,9 - pozostałe wydatki bieżące ,9 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,5 - pozostałe wydatki bieżące ,1 - wydatki inwestycyjne , 93 Oczyszczanie miast i wsi ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,6 - pozostałe wydatki bieżące ,6 913 Schroniska dla zwierząt pozostałe wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg ,4 - pozostałe wydatki bieżące ,4 995 Pozostała działalność , - dotacje celowe pozostałe wydatki bieżące ,6 - wydatki majątkowe dotacje inwestycyjne 3 - wydatki inwestycyjne ,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,9 - dotacje celowe , Teatry dramatyczne i lalkowe ,9 - dotacje dotacje celowe wydatki inwestycyjne , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacje dotacje celowe dotacje inwestycyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 3 zał. 3

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R. PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 26 R. Toruń, sierpień 26 r. SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne Część II Wykonanie według działów i rozdziałów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2007 R. PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 27 R. Toruń, sierpień 27 r. SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne Część II według działów i rozdziałów zał. nr 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2007 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4486 SPRAWOZDANIE NR 1/2013 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2012

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2006 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 26 Toruń, marzec 27 r. SPIS TREŚCI STRONA Część I Część II Dane ogólne według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz Nazwa działu, rozdziału gmina powiat. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze 1) wydatki bieżące, w tym: dotacje 020 LEŚNICTWO 930

Dział Rozdz Nazwa działu, rozdziału gmina powiat. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze 1) wydatki bieżące, w tym: dotacje 020 LEŚNICTWO 930 Dział Rozdz Nazwa działu, rozdziału gmina powiat 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 Izby Rolnicze 020 LEŚNICTWO 930 400 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 930 930 40002 Dostarczanie wody 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach

Plan dochodów Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.500,00 1095 Pozostała działalność 1.500,00 1095 690 Wpływy z różnych opłat 1.500,00 20 Leśnictwo 23.000,00 2001 Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo