Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1

2 Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest jednym z głównych prblemów plityki gspdarczej, dlateg tematyka ta zawsze należała d najważniejszych punktów Frum Eknmiczneg w Krynicy. Uznaliśmy także, że wymaga na pświęcenia sbneg sptkania jakim d pnad 4 lat jest Frum Inwestycyjne w Tarnwie. C rku Frum sptyka się z craz większym zaintereswaniem wśród przedsiębirców. Daje n bwiem wyjątkwą kazję dla przedstawienia własnych siągnięć i planów, pzwala zapznać się z mżliwściami współpracy, ale jest także kazją d debaty w kręgu najwyższej rangi praktyków i teretyków biznesu. Jestem zadwlny, że Frum Inwestycyjne w Tarnwie jest uznawane przez ekspertów za prestiżwe wydarzenie. Zbudwał już swją markę jak miejsce wymiany dświadczeń inwestrów, przedsiębirców i samrządwców. Tarnwskie Frum stał się ważnym terminem w kalendarzach wielu ludzi biznesu, którzy chcą lepiej zrzumieć zasady współpracy z samrządami czy administracją publiczną. Cieszę się, że takie debaty i rzmwy tczą się właśnie w Małplsce. T klejne ptwierdzenie, że w naszym reginie panuje sprzyjający inwestycjm klimat. Marek Swa, Marszałek Wjewództwa Małplskieg 2

3 Wprwadzenie Frum Inwestycyjne t impreza twarzysząca Frum Eknmicznemu. W IV Frum wzięli udział przedstawiciele plskieg rządu, plscy i zagraniczni inwestrzy, emitenci, eksperci i teretycy, przedstawiciele śrdwisk naukwych, delegaci z krajów należących d UE raz krajów ściennych, w tym wyscy rangą przedstawiciele administracji państwwej, łącznie pnad 300 uczestników. IV Frum Inwestycyjne miał charakter szczególny w związku z przewdnictwem sprawwanym przez Rzeczpsplitą Plską w Radzie Unii Eurpejskiej w II półrczu 2011 r. Tematami przewdnimi Frum był: prywatyzacja, rynki kapitałwe, bankwść inwestycyjna, sektr nieruchmści raz energetyka. Dtychczaswe edycje Frum udwdniły, że jest n niezbędnym uzupełnieniem krynickich sptkań, dsknałym wstępem d szerkiej dyskusji na temat rzwju pprzez inwestycje, w czasach trudnej kniunktury. Rsnące z rku na rk zaintereswanie Frum Inwestycyjnym w Tarnwie pzwala wpisać je w kalendarz najważniejszych sptkań przedstawicieli biznesu zarówn z Plski, jak i zagranicy. Hnrwy patrnat nad bradami bjął Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa RP. 3

4 Obrady Frum Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa Zdaniem prf. Bernard Brtlttieg z Uniwersytetu w Turynie, plityka prywatyzacyjna stanwiła jeden z kamieni milwych gspdarki państw eurpejskich, ale w statnim czasie zstała przyhamwana z pwdu kryzysu finansweg. Brak chęci d prywatyzacji, t według nieg jeden z głównych pwdów becnych prblemów finanswych Włch. - Mja cena jest taka, że pmim wielu różnych sukcesów plskiej transfrmacji i prywatyzacji, największym sukcesem plskieg prcesu jest zbudwanie w ciągu 20 lat silnych rynków kapitałwych w Plsce i silnych instytucji, które twrzą ich ramy pwiedział Aleksander Grad. Jak przypmniał, w ciągu czterech statnich lat rząd Dnalda Tuska przyjął jak prirytet, że prywatyzacja ma wzmacniać krajwe rynki kapitałwe. Według nieg najbliższe plany zakładają dalsze wzmacnianie dktryny zakładającej uczynienie z Warszawy najważniejszeg centrum finansweg w reginie Eurpy Śrdkw-Wschdniej. Przypmniał, że w gestii resrtu skarbu pzstał kł 230 spółek, w których ma n 100 prc. udziałów raz pnad 30 z udziałami przekraczającymi 50 prc. W klejnych 300 firmach skarb państwa jest mniejszściwym udziałwcem i dkńczenie ich prywatyzacji będzie dużym wyzwaniem. Prf. Bernard Brtltti, Uniwersytet w Turynie, Duleep Aluwihare, Partner Zarządzający, Ernst & Yung 4

5 Yuri Yakvliev, Zastępca Prezesa, Fundusz Mienia Państwweg Ukrainy Uczestniczący w dyskusji zastępca prezesa Funduszu Mienia Państwweg Ukrainy Yuri Yakvliev cenił, że w statnich latach jeg kraj znacząc przyhamwał temp refrm strukturalnych w gspdarce, a prywatyzacja była realizwana chatycznie, głównie jak narzędzie mające zapewnić wpływy d budżetu państwa. Ukraińskie rynki kapitałwe są jeg zdaniem mał płynne, nie przyciągają nwych inwestycji i w znacznym stpniu mają charakter spekulacyjny. Yakvliev zapwiedział przyspieszenie prcesów prywatyzacyjnych na Ukrainie w ciągu najbliższych czterech lat i bjęcie nimi takich ważnych sektrów gspdarki jak energetyka (prdukcja i dystrybucja), przemysł wydbywczy (głównie górnictw węglwe), transprt klejwy i ltniczy raz przemysł rlniczy i przetwórczy. Według nieg przychdy z prywatyzacji pwinny wynsić w tych latach d 50 d 70 mld hrywien rcznie. Na zakńczenie sesji plenarnej, Jacek Hryniuk Partner w Ernst- &Yung, przedstawił na Frum raprt na temat przekształceń własnściwych w Plsce i Eurpie Śrdkw-Wschdniej, zaznaczył, że na kniec 2010 rku wartść nadzrwanych przez skarb państwa spółek wynsiła blisk 54 miliardy złtych. C - jak ddał - jest wyzwaniem na przyszłe lata. Autr raprtu sknstatwał, że przyspieszenie prywatyzacji w Plsce w latach wzmcnił Giełdę Papierów Wartściwych w Warszawie. A prócz teg przyczynił się d graniczenia negatywnych skutków gólnświatweg kryzysu. Jacek Hruniuk, Ernst&Yung 5

6 Ludwik Sblewski Prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartściwych pdkreślił, że GPW zamierza budwać centrum brtu kapitałweg w jednym miejscu, w Warszawie. Dlateg nie jest zaintereswana przejmwaniem innych giełd, c skutkwałby rzprszeniem gegraficznym działalnści spółki. W jeg pinii GPW jest już największym rynkiem w reginie i nadal ma ptencjał d pwiększania i zmiany. Prezes Giełdy Wiedeńskiej Heinrich Schaller zauważył, że w statnich latach w wyniku fuzji giełd zmienił się glbalny krajbraz rynków kapitałwych. Obecnie trwa prces fuzji dwóch wielkich giełd w Nwym Jrku i Frankfurcie, c dpwiada celm i wielkścim giełd w Wiedniu i Warszawie - cenił. Według nieg, reginalne giełdy mgą być atrakcyjne dla mniejszych spółek, którym wielkie, glbalne rynki nie są ptrzebne. Laurent Truflandier przedstawiciel Intesa Sanpal, jedneg z największych włskich banków przyznał, że Plska jest bardz ważnym rynkiem w Eurpie i staje się najważniejszym rynkiem w tej części kntynentu. Pd względem kapitalizacji przewyższa Węgry, knkuruje z Wiedniem. Ten zdecydwany sukces, t skutek wielu działań pdjętych w statnich latach z punktu widzenia finansweg, regulacyjneg i rządweg - mówił. 6

7 Tmasz Bardziłwski, Dyrektr zarządzający Credit Suisse Securites (Eurpe) Limited Sp. z.. Dariusz Tkarczuk, Partner Zarządzający Gide Lyrette Nuel W trakcie Frum szerk dyskutwan nad przyszłścią bankwści inwestycyjnej. Wielkie ferty prywatyzacyjne przyciągnęły w ciągu statnich dwóch lat d Warszawy tuzy bankwści inwestycyjnej biur twrzył tu m.in. Credit Suisse, Gldman Sach czy UBS. - Jednym z najbardziej isttnych czynników, który skłaniał glbalne banki d twierania biur w Plsce, był t, że tu jest duż lkalneg kapitału: w TFI, OFE i private equity. A jak kapitał jest, t banki inwestycyjne mgą zarabiać i działać. Czy mżemy cś zepsuć? Ścięcie składki d OFE był takim krkiem, niestety wielkść transakcji prywatnych nie będzie tak duża, jak w ubiegłym rku - cenił Tmasz Bardziłwski, Dyrektr Zarządzający Credit Suisse Securities. - Nie spdziewam się masweg napływu banków inwestycyjnych, b nie należy się spdziewać się napływu transakcji fuzji i przejęć. Prywatyzacja pwli się kńczy, mżna się jeszcze spdziewać wyjść niektórych banków z Plski. Nie widzę różnicy w jakści ani skutecznści pmiędzy bankami inwestycyjnymi a działami bankwści inwestycyjnej w tradycyjnych bankach. Specjalizacja mże być ptrzebna przy transakcjach na skalę międzynardwą, gdy plskie firmy pstanwią wyjść pza najbliższą granicą. Przy takich transakcjach dświadczenie i wiedza glbalnych banków inwestycyjnych jest niezbędna - pwiedział Dariusz Tkarczuk, Partner Zarządzający kancelarii Gide Lyrette Nuel. 7

8 Przemysław Gdański, Człnek Zarządu BRE Banku Czyste banki inwestycyjne, jak Gldman Sach, Mrgany Stanley czy Lazard są w dwrcie, bankwść inwestycyjną przejmą banki uniwersalne. - Kt na plskim rynku bankwści inwestycyjnej będzie rzdawał karty glbalne świetnie znane banki, jak Gldman Sachs, czy mcn sadzne lkalnie banki uniwersalne, które mają działy bankwści inwestycyjnej? Stawiam na międzynardwe grupy, mcn sadzne na plskim rynku, które bk bankwści inwestycyjnej prwadzą tradycyjną bankwść krpracyjną, czyli są w stanie wziąć na siebie pdstawwe ryzyk. Mówiąc wprst: nie tylk świadczyć usługi dradcze, ale również pżyczyć firmie pieniądze mówił Przemysław Gdański, Człnek Zarządu BRE Banku. Pdbnie zauważył Paweł Graniewski, Dyrektr Bankwści Inwestycyjnej w Citi Handlwy, który p kilkudziesięciu latach pracy dla czystych banków inwestycyjnych przeszedł d banku uniwersalneg. - Czystych banków inwestycyjnych już nie ma za wiele: Gldman Sachs, Mrgan Stanley, Lazard, Rthschild i t w zasadzie wszystk. Są w dwrcie, stją przed wyzwaniami, chć przyszłść jest przed bankami uniwersalnymi, t nie znaczy, że znikną. Dla najlepszych czystych banków inwestycyjnych znajdzie się miejsce przy największych transakcjach. Miejsce na rynku jest dla wszystkich. Paweł Graniewski, Dyrektr Bankwści Inwestycyjnej Citi Handlwy 8

9 Nagrdy Pdczas Frum wręczane są nagrdy specjalne Inwestra i Inwestycji Eurpy Śrdkw Wschdniej. Wybru laureatów dknuje Rada Prgramwa Frum Eknmiczneg. Inwestrem rku 2011 zstała firma Gaz-System, za inwestycje w sieć przesyłu i transprtu gazu gwarantującą bezpieczeństw dstaw raz budwę nwych sieci transgranicznych pzwalających na integracje sieci gazwych państw naszeg reginu. Nagrdę debrał Jan Chadam, Prezes Zarządu. Inwestycją rku wybran zakup Plkmtela przez Spartan Capital Hldings, należącą d Zygmunta Slrza Żaka, w uznaniu za śmiałą strategię bizneswą, która przyczyni się d wzmcnienia prywatnej własnści w plskim sektrze telekmunikacyjnym raz zintensyfikuje rzwój szybkieg, bezprzewdweg internetu, tak ptrzebneg na terenach rlniczych i pdmiejskich. W 2010 r. Inwestrem rku zstał Plskie Górnictw Naftwe i Gazwnictw (PGNiG), za utrzymywanie rk d rku inwestycji na wyskim pzimie. Inwestycją rku 2010 zstał Stadin Nardwy- Nardwe Centrum Sprtu jak nurt inwestycji Eur 2012, stanwiący isttny impuls gspdarczy. 9

10 Frum Inwestycyjne V FORUM INWESTYCYJNE 3-4 września 2012r. Teatr im. Ludwika Slskieg w Tarnwie V Frum Inwestycyjne w Tarnwie będzie dsknałą kazją d głębszej dyskusji raz wymiany pglądów na temat prywatyzacji raz inwestycji w Plsce i Eurpie Śrdkw-Wschdniej. P dświadczeniach zdbytych pdczas zeszłrczneg Frum rzszerzna zstanie frmuła wydarzenia. Obk paneli przedstawine zstaną raprty, będące preludium d dalszej dyskusji raz prezentacje Liderów Biznesu raz Instytucji, które psiadają widącą pzycję w swjej branży. Pdczas dwudniwej knferencji reprezentanci biznesu, a także wybitni eknmiści raz przedstawiciele rządów wezmą udział w serii paneli i sptkań dtyczących perspektyw gspdarczych reginu. Planwany przebieg: Dzień 1: Inauguracyjna sesja plenarna Debaty panelwe Prezentacje raprtów Prezentacje Liderów Biznesu Prezentacje fert inwestycyjnych Prgram kulturalny Dzień 2: Debaty panelwe Prezentacje raprtów Prezentacje Liderów Biznesu Wręczenie nagrdy Inwestra i Inwestycji Rku Eurpy Śrdkw Wschdniej Zakńczenie Frum 10

11 MEDIA O FORUM Nieficjalnie wiadm, że t właśnie w Krynicy nardziła się największa transakcja w reginie ubiegłeg rku, warta 18,1 mld zł, peracja przejęcia Plkmtelu przez Zygmunta Slrz-Żaka. Jej pczątkiem była niefrmalna rzmwa pdczas Frum. Strefa eur pwinna mieć mechanizm pzwalający krajm człnkwskim na wyjście z jednlitej waluty, pwiedział pdczas XXI Frum Eknmiczneg estński minister finansów Jurgen Ligi. - Tu nie chdzi wyrzucanie ludzi, tylk kryteria. Chrwacja, przygtwująca się d zstania 28 krajem człnkwskim Unii w płwie 2013 r. jest pewna, iż strefa eur przetrwa becny kryzys i wspólna waluta będzie funkcjnwać także za 10 lat, pwiedziała chrwackia minister finansów Martina Dalic. Frum Eknmiczne w Krynicy zainicjwane na pczątku lat 90-tych w epce rewlucyjnych przemian w Eurpie Wschdniej skupił w tym rku pnad 2 tysiące gści w tym Premiera Dnalda Tuska, Prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwileg i Premiera Młdwy Vlada Filata. Premier Tusk tward pdkreślił, że idea slidarnej Unii jest jedynym praktycznym rzwiązaniem na trudne czasy. Jest t dbry pmysł dla tych, którzy w Unii są d dawna, d kilku lat, ale także jak Gruzja czy Młdwa aspirują d człnkstwa w UE. Tward też skrytykwał pmysły pdważenia slidarnści, twrzenia dwóch prędkści, zamykania się pmysłach ekskluzywnych klubów. Plska jest najbardziej knsekwentnym brńcą idei ukraińskieg człnkstwa w UE, pdczas gdy Unia stara się małymi krkami t człnkstw ddalić - skarżył się wiceprzewdniczący ukraińskieg parlamentu Brys Tarasiuk pdczas Frum Eknmiczneg w Krynicy. Frum wyglądał mmentami jak demnstracja plsk-ukraińskiej przyjaźni. Przed światwym kryzysem gspdarczym, Eur był jak pigułka nasenna, a część państw Unii Eurpejskiej przegapił ptrzebę refrm - stwierdził Przewdniczący Kmisji Eurpejskiej Jse Manuel Barrs pdczas Frum Eknmiczneg w Krynicy - Zdrju. - Kredyty w bcych walutach są czynnikiem destabilizującym dla Plskiej gspdarki. Zatruwają rynek, pdkpują stabilnść sektra bankweg i jak widzimy, becnie zagrażają stabilnści plskiej waluty pwiedział Marek Belka, prezes NBP pdczas Frum Eknmiczneg w Krynicy. 11

12 Nasze przedsięwzięcia Instytut Wschdni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschdnich) jest niezależną pzarządwą rganizacją, której główną misją jest wzmacnianie dbrych relacji pmiędzy państwami Śrdkwej i Wschdniej Eurpy. Głównym przedsięwzięciem Instytutu jest rganizwane d lat 90 Frum Eknmiczne w Krynicy-Zdrju, które stanwi platfrmę d bezstrnnej debaty pświęcnej plitycznym, gspdarczym i spłecznym zagadnienim. Frum Eknmiczne w ciągu kilkunastu lat stał się jednym z największych, kmplekswych i najbardziej uznanych wydarzeń w Eurpie Śrdkw-Wschdniej. W 2011 rku w Frum wzięł udział pnad 2600 gści z 60 krajów świata. Instytut rganizuje również inne przedsięwzięcia m. in. : Frum Reginów Frum Innwacji Frum Inwestycyjne Frum Energetyczne Frum Eurpa - Ukraina Frum Eurpa Rsja Frum Eurpa USA Szkła Frum Eknmiczneg Instytut Studiów Wschdnich, ul. Slec 85, Warszawa, tel.: , fax: ,

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja

Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Sesja plenarna: Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?, Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Komisja Europejska, Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009 The European Economic Congress 2009) Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2009 (EEC 2009 The European Economic Congress 2009) Katowice, 15-17 kwietnia 2009 r. Eurpejski Kngres Gspdarczy 2009 (EEC 2009 The Eurpean Ecnmic Cngress 2009) Katwice, 15-17 kwietnia 2009 r. Kmitet rganizacyjny rada patrnacka Kngresu Przewdniczący kmitetu rganizacyjneg Kngresu Jerzy Buzek

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością?

Co to jest Europejski Dzień Walki z Otyłością? C t jest Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią? Najważniejsze infrmacje Eurpejskim Dniu Walki z Otyłścią Inicjatywa Eurpejski Dzień Walki z Otyłścią (ang. Eurpean Obesity Day) t niezależna platfrma skupiająca

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo