Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej"

Transkrypt

1 Mozart czyli Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012

2 WCA -- działać na rzecz włączenia potencjału środowiska akademickiego w rozwój Wrocławia -- tworzenie warunków sprzyjających współpracy nauki z biznesem wspieranie talentów akademickich integracja środowiska akademickiego

3 WCA Rynek pracy Mozart transfer wiedzy Wrocławski Absolwent kompetencje absolwentów Trzecia misja uczelni Talenty akademickie Akademia Młodych Uczonych i Artystów Studencki Program Stypendialny Konkurs Wrocławska Magnolia Visiting Professors Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna TBS dla naukowców

4 Zielony Transfer 30 staŝy naukowców w przedsiębiorstwach za prawie 4 mln zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet 8.2.1

5 Zielony Transfer Firmy: jesteśmy gotowi, aby przyjąć naukowców, ale: Finansowanie ( Dla nas to czyste ryzyko ) Brak tradycji mobilności ( Myślą, Ŝe chcemy ich zatrudnić ) Naukowcy: wiemy, Ŝe współpraca z biznesem jest waŝna ale: Mobilność (W jakiej formule?) Finansowanie (Skąd wziąć na to pieniądze?)

6 Zielony Transfer Elastyczna formuła, która ułatwia miękkie lądowanie w firmie i moŝliwość powrotu na uczelnię, która zyskuje publikacje i nową ofertę dydaktyczną; Finansowanie, dzięki któremu moŝliwe jest unikalne doświadczenie;

7 Udało się! POLICZALNE REZULTATY

8 Jak policzyć transfer wiedzy? 1. Ponad 20 nowych miejsca pracy nowe produkty i usługi 3. Wzrost przychodu przedsiębiorstw od kilku do 30% 4. Lepsze programy nauczania

9 Z PUNKTU WIDZENIA NAUKOWCA... Raz na cykl dydaktyczny decyzja, od której zaleŝy budŝet domowy. Dydaktyka Badania naukowe

10 TRZECIA OPCJA Raz na cykl dydaktyczny decyzja, od której zaleŝy budŝet domowy. Dydaktyka Badania naukowe Praca na rzecz Wrocławia Praca na rzecz Wrocławia poprzez współpracę z firmą w ramach formuły staŝowej.

11 3 filary Mozarta Bezpośrednia relacja naukowca z przedsiębiorcą Na konkretny problem odpowiada konkretny specjalista Elastyczna formuła (organizacyjna, tematyczna, co do rozwiązań IPR)

12 Dla kogo Mozart? Partnerstwa: firm zatrudniających we Wrocławiu pracowników tworzone z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi

13 Mozart kryteria Pracownik naukowy: 1)co najmniej stopień naukowy doktora; 2) Zatrudnienie w uczelni akademickiej, uczelni zawodowej lub jednostce naukowej (w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyŝszym) na stanowisku pracownika naukowodydaktycznego lub naukowego; 3) nie podjął dodatkowego zatrudnienia poza podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym.

14 Mozart kryteria Przedsiębiorca: 1)zatrudniający we Wrocławiu (siedziba, odział, filia) przynajmniej 2 pracowników 2) Spełnianie kryteriów przyjęcia pomocy de minimis

15 Mozart format staŝy Czas trwania: do 12 miesięcy Wymiar czasu pracy: 32 godziny miesięcznie Wynagrodzenie staŝysty: 3000 zł brutto miesięcznie Ilość w roku akademickim 2012/2013: 30 staŝy 1 przedsiębiorca - 1 staŝ raz na 4 lata

16 kryteria oceny wniosków Punktacja: 1) wiarygodność partnerstwa: a) dorobek naukowy i staŝ pracy pracownika naukowego - do 10 punktów; b) potencjał przedsiębiorstwa oraz doświadczenia w zakresie komercjalizacji i wykorzystania wiedzy naukowej do 10 punktów; 2) program współpracy w ramach partnerstwa (program staŝu) do 15 punktów; 3) program wpływu partnerstwa na praktykę dydaktyczną i powstanie nowych programów badawczych w macierzystym środowisku staŝysty do 10 punktów.

17 Mozart wartość dodana zmiany w praktyce dydaktycznej dotyczące: treści programowych; metod dydaktycznych; kierunków rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej.

18 Mozart wartość dodana Jak staŝ długoterminowo przyczyni się do rozwoju programów badawczych zorientowanych na tworzenie nowych produktów i usług czyli jakie projekty badawcze, wnioski o dofinansowanie etc. zostaną: wypracowane wspierane zapoczątkowane

19 Wrocław zróŝnicowana gospodarka DRUGIE CENTRUM FINANSOWE POLSKI BZ WBK, Lukas Bank, Getin Holding, Eurobank, EFL, Santander Consumer Bank, MCI SILNY OŚRODEK INFORMATYCZNY Nokia Siemens Networks, IBM, Siemens, Volvo IT, Opera Software, Capgemini, Tieto, Teta, Insert, REC, KPIT Cummins, QAD, Incom DOJRZAŁE CENTRUM USŁUG HP, McKinsey, Google, Volvo Finance, Credit Suisse, Ernst and Young, Capgemini, UPS, Bank of New York, Wipro, Kaczmarski, Kruk, Impel BRANŻA MOTORYZACYJNA Volvo, Toyota, Bosch, Denso, Wabco, AAM, Autoliv, GKN BRANŻA ELEKTRONICZNA LG Display, LG Electronics, LG Chem, Toshiba, Iiyama, MSI, Etomagnetic, BRANŻA AGD Whirlpool, Fagor, Electrolux, LG Electronics BRANŻA LIFE-SCIENCE 3M Poland, MacoPharma, Hasco-Lek, Jelfa(Sanitas), Od 2004 roku największe firmy zadeklarowały, że zainwestują we Wrocławiu ok. 3,5 mld EURO oraz bezpośrednio zatrudnią ok ludzi.

20 Spodziewane korzyści -- działamy wspólnie na rzecz włączenia potencjału środowiska akademickiego w rozwój Wrocławia -- praktyczny, biznesowy wkład w rozwój programów nauczania budowa, utrwalenie i poszerzenie relacji z biznesem wsparcie w budowaniu szerszych, długoterminowych programów badawczych

21 Harmonogram 19 listopada termin składania wniosków do 10 grudnia ogłoszenie wyników do końca grudnia podpisywanie umów styczeń 2013 uruchomienie wszystkich 30 staŝy

22

11 kwietnia 2014. Rozwój Aglomeracji Wrocławskiej - trendy, branże, dynamika wzrostu, prognozy i plany.

11 kwietnia 2014. Rozwój Aglomeracji Wrocławskiej - trendy, branże, dynamika wzrostu, prognozy i plany. 11 kwietnia 2014 Rozwój Aglomeracji Wrocławskiej - trendy, branże, dynamika wzrostu, prognozy i plany. Agenda Podstawowe dane makroekonomiczne Syntetyczny wskaźnik koniunktury Budżet JST na Dolnym Śląsku

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka

Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Projekty innowacyjne oraz współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IV POKL Szkolnictwo WyŜsze i Nauka Spotkanie informacyjne organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 26 i 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prezentacja partnera koordynującego z województwa dolnośląskiego Dr inŝ. Jarosław Osiadacz Spotkanie partnerów sieci EU-Net Oderpartnership

Bardziej szczegółowo

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SPIS TREŚCI Wstęp 5 Analiza sektora usług dla biznesu w Polsce 9 Baza danych oraz metodologia 11 Typy firm z sektora usług dla biznesu 12 Lokalizacja firm

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo