GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2007 R."

Transkrypt

1 GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R.

2 SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 5 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Rynek reklamy Konkurencja na rynku dzienników CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Przychody ze sprzedaży egzemplarzy Sprzedaż kolekcji i jednorazowych projektów wydawniczych Koszty operacyjne Koszty marketingu Koszty materiałów, energii oraz sprzedanych towarów i materiałów Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Grupie PERSPEKTYWY Rynek reklamy Koszty operacyjne Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Grupie Koszty realizacji planów motywacyjnych Kierunki i cele rozwojowe... 8 III. WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA Wyniki wg głównych działalności Grupy Agora SA za cztery y r Przychody i koszty finansowe BILANS GRUPY AGORA Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY AGORA IV.A. PRASA CODZIENNA i INTERNET GAZETA WYBORCZA Przychody Sprzedaż prasy Sprzedaż reklam Kolekcje wydawnicze Pozostałe przychody Koszty produkcji Gazety Wyborczej Koszt materiałów produkcyjnych i usług poligraficznych Koszty operacyjne Prasy Codziennej i Internetu PRASA BEZPŁATNA INTERNET [6] IV.B. CZASOPISMA [7] Przychody Sprzedaż czasopism Sprzedaż reklam Koszty IV.C. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS) Przychody Koszty Istotne zdarzenia IV.D. RADIO RADIOSTACJE LOKALNE Strona 2 z 58

3 2. PONADREGIONALNE RADIO TOK FM PRZYPISY V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Umowy znaczące Istotne wydarzenia Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do akcji przez członków Zarządu w czwartym kwartale r. i do dnia publikacji raportu Zmiany w stanie posiadania akcji lub innych uprawnień do nich (opcji) przez członków Rady Nadzorczej w czwartym kwartale r Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego 28 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Strona 3 z 58

4 GRUPA AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.

5 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. GRUPA AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R. PRZYCHODY 1 272,3 MLN ZŁ, ZYSK NETTO 100,2 MLN ZŁ, EBITDA OPERACYJNA 230,6 MLN ZŁ, GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 203,3 MLN ZŁ, WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 151 MLN ZŁ Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inaczej) obejmują okres styczeń-grudzień r., zaś porównania mówią o dynamice w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Źródła danych zostały przedstawione na końcu części IV niniejszego komentarza. I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY Przychody Grupy w r. wyniosły 1,27 mld zł i wzrosły o 12,2%. Wpływy ze sprzedaży reklam wyniosły 850,2 mln zł (wzrost o 12,7%), ze sprzedaży wydawnictw 210,7 mln zł (wzrost o 23%), a ze sprzedaży kolekcji 127,2 mln zł (wzrost o 3,5%). Według szacunków Grupy w r. reklamodawcy wydali o 0,8 mld zł, tj. o 13% więcej niż przed rokiem. Najszybszy wzrost zanotowały internet (41%), reklama zewnętrzna (19%) oraz telewizja (17%). Wydatki na reklamę w dziennikach wzrosły o 5%. Wpływy ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej wyniosły w r. 502,7 mln zł (wzrost o 6,4%), a ze sprzedaży egzemplarzy 164 mln zł (wzrost o 33,9%). W tym okresie Gazeta sprzedawała średnio 448 tys. egzemplarzy (o 3,2% więcej niż przed rokiem), a jej udział w wydatkach na reklamę dzienników wzrósł do 41%. Przychody AMS-u wzrosły o 13,2% do 171 mln zł. Spółka wypracowała 22,5% marżę EBITDA operacyjna. Wpływy segmentu czasopism wyniosły 105,3 mln zł i wzrosły o 10,8%, radiostacje zwiększyły przychody o 8,9%, a bezpłatny dziennik Metro o 46,1%. W r. działalność internetowa Agory wypracowała 27,5 mln zł przychodów z reklam, tj. o 13,4 mln zł więcej niż przed rokiem. Na koniec listopada zasięg Gazeta.pl wyniósł 44,2%, wzrost o 6 pkt%. W omawianym okresie Agora uruchomiła 18 nowych serwisów oraz unowocześniła 26 istniejących. Koszty operacyjne Grupy w r. wyniosły 1,15 mld zł i wzrosły o 5,3%. Wzrost kosztów odzwierciedla przede wszystkim poszerzanie oferty czytelniczej w segmencie prasy codziennej, rozwój internetowej działalności Agory, a także rozwój portfela nośników reklamy zewnętrznej. W r. EBITDA operacyjna Grupy wyniosła 230,6 mln zł, a marża EBITDA operacyjna 18,1%. Wynik netto Grupy Agora wyniósł 100,2 mln zł. Prezes Zarządu Marek Sowa komentuje: Ogłoszone dziś wyniki Agory za r. prezentuję z dużą satysfakcją. Zgodnie z obietnicą, spółka wróciła do solidnej rentowności, a Gazeta umocniła pozycję na rynku dzienników. Świadczy to o zdrowych fundamentach operacyjnych naszych przedsięwzięć i dużym potencjale rozwojowym. Dziś chcemy ten potencjał wykorzystać, aby szybko zwiększyć skalę działalności. Chcemy pozyskać nowe źródła przychodów i zmienić strukturę przychodów Grupy tak, aby za trzy lata ich większość pochodziła z obszarów innych niż wydawanie gazet. Zarząd jest zdecydowany aby te aspiracje realizować, również poprzez konsekwentne działania inwestycyjne. Strona 5 z 58

6 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1.1. Rynek reklamy Według szacunków Agory, opartych na dostępnych źródłach danych, w czwartym kwartale r. wartość rynku reklamy wyniosła ok. 2,2 mld zł i była o 19% wyższa niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Wpływy reklamowe telewizji wzrosły o 22% i stanowiły blisko 50% wszystkich wydatków na reklamę w tym okresie. Wydatki na reklamę w prasie wyniosły 0,6 mld zł. Reklamodawcy wydali o 7% więcej w dziennikach i o 8% więcej w magazynach. Poziom wydatków w stacjach radiowych wzrósł w czwartym kwartale r. o blisko 19%. Wpływy stacji ogólnopolskich zwiększyły się o 22%, a stacji lokalnych i regionalnych odpowiednio o 12% i 16%. Najszybciej rozwijała się reklama internetowa. W czwartym kwartale r. budżety reklamowe online wzrosły o ponad 39%. Podobnie dynamicznie rosły wydatki na reklamę zewnętrzną (31%). W całym r. wydatki reklamowe na wszystkie media w Polsce sięgnęły prawie 6,9 mld zł i były wyższe od zeszłorocznych o 0,8 mld zł (13%). Największą popularnością w tym okresie cieszyła się telewizja, na którą przypadło około 47 % wszystkich budżetów reklamowych. W dziennikach reklamodawcy wydali o 47 mln zł więcej niż przed rokiem. Wydatki na reklamę zewnętrzną wzrosły o 102 mln zł, zaś na reklamę radiową o 46 mln zł. Najbardziej dynamicznie rosły wydatki na reklamę w internecie. Wpływy tego medium zwiększyły się w r. o 87 mln zł i stanowiły ponad 4% wszystkich wydatków reklamowych w Polsce Konkurencja na rynku dzienników W r. średnia dzienna sprzedaż Gazety wyniosła 448 tys. egzemplarzy (wzrost o 3,2%) i była o 94 tys. wyższa od sumy średniej sprzedaży Dziennika i Rzeczpospolitej. W omawianym okresie średnia sprzedaż Rzeczpospolitej wyniosła 164 tys. egzemplarzy i spadła o 4,9% w stosunku do r., a sprzedaż Super Expressu obniżyła się o 0,8% do 198 tys. egzemplarzy. W r. rozpowszechnianie Faktu pozostało na poziomie sprzed roku (514 tys. egz., wzrost o 0,2%), a sprzedaż Dziennika wyniosła 190 tys. egz. Dziennik pojawił się na rynku w kwietniu r. W okresie maj-grudzień r. sprzedawał średnio 178 tys. egzemplarzy, tj. o 17% mniej niż w analogicznym okresie r. W rankingu sprzedaży Dziennik od czerwca r. jest na czwartej pozycji po Fakcie, Gazecie Wyborczej i Super Expressie. Lokalne tytuły Polskapresse (Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Gazeta Wrocławska, Express Ilustrowany) sprzedały w r. 366 tys. egz. o 22 tys. egz. mniej niż w r. Sprzedaż lokalnych dzienników Mediów Regionalnych (Mecomu) wyniosła 324 tys. egz. i spadła o 22 tys. egz. W r. Gazeta była najbardziej poczytnym tytułem w ciągu tygodnia. Tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety wyniósł w tym okresie 19,5% (5,9 mln czytelników, wg wskaźnika CCS). Czytelnictwo tabloidu Fakt było na poziomie 18,3%, a Super Expressu osiągnęło 8,3%. Bardzo dobre wyniki zanotowało Metro, które trafiało w zeszłym roku do 8,2%, tj. 2,5 mln czytelników. Zasięgi pozostałych gazet codziennych, m.in. Dziennika i Rzeczpospolitej wyniosły odpowiednio 7,4% i 5,3%. W omawianym okresie udział Gazety Wyborczej w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł prawie 41% i wzrósł o prawie 0,5 pkt% w stosunku do r. W tym samym okresie udział Dziennika wyniósł niespełna 6,5%, a udział Faktu niespełna 6% i spadł o około 1,5pkt%. Dynamicznie rosły wpływy Metra (o 53%), które zwiększyło udział w wydatkach na reklamę w dziennikach do około 3%. W październiku r. Polskapresse rozpoczął wydawanie 11 lokalnych dzienników. W okresie od 15 października do 31 grudnia r. sprzedaż nowych tytułów wyniosła: Polska Białystok (1,8 tys. egz.), Polska Gazeta Opolska (2,6 tys. egz.), Polska Kielce (2 tys. egz.), Polska Koszalin (1,4 tys. egz.), Polska Kujawy (2,8 tys. egz.), Polska Lubuskie (2,6 tys. egz.), Polska Mazowsze (5,3 tys. egz.), Polska Metropolia Warszawska (17,5 tys. egz.), Polska Olsztyn (1,6 tys. egz.), Polska Rzeszów (3,1 tys. egz.), Polska Szczecin (2,3 tys. egz.). Start i sprzedaż nowych i częściowo na bazie już istniejących tytułów Polskapresse wspomagana jest m.in. kampanią wizerunkową oraz bezpłatnymi płytami DVD dołączanymi do nakładów tytułów (około 3,7 mln płyt w listopadzie i około 1 mln w grudniu). Strona 6 z 58

7 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 2.1. Przychody ze sprzedaży egzemplarzy Przychody ze sprzedaży egzemplarzy Gazety wzrosły w r. o 33,9% w stosunku do zeszłego roku. Wzrost ten jest efektem zwiększenia sprzedaży egzemplarzowej Gazety, a także efektywnej strategii promocyjnej zastosowanej przez Spółkę, polegającej na różnicowaniu ceny Gazety ze względu na dołączane do niej płyty DVD lub inne atrakcyjne dodatki dla czytelników. Sukces innowacyjnej strategii promocyjnej Agory spowodował jej powielanie przez innych wydawców. W rezultacie rynek sprzedaży prasy z dołączanymi dodatkami stał się bardzo konkurencyjny, a liczba dostępnych ofert dla czytelników bardzo duża Sprzedaż kolekcji i jednorazowych projektów wydawniczych Przychody ze sprzedaży kolekcji wydawniczych i projektów jednorazowych wyniosły w r. 127,2 mln zł. Zysk operacyjny przedsięwzięcia wyniósł 8,3 mln zł. W omawianym okresie Agora prowadziła sprzedaż łącznie 15 kolekcji oraz 21 projektów jednorazowych. Spółka sprzedała łącznie 8 mln książek oraz książek wraz z płytami CD/DVD. W wyniku powielania strategii Agory przez innych wydawców również rynek sprzedaży kolekcji wydawniczych stał się w ostatnim okresie bardzo konkurencyjny Koszty operacyjne Koszty marketingu W r. całkowite koszty działań promocyjnych i marketingowych w Grupie wyniosły 211,1 mln zł i wzrosły o 14,5%. Wzrost ten związany jest głównie z wprowadzeniem na rynek Gazety w wyższej cenie okładkowej z dołączanymi filmami DVD i innymi atrakcyjnymi dla czytelników dodatkami Koszty materiałów, energii oraz sprzedanych towarów i materiałów W r. koszty materiałów, energii oraz sprzedanych towarów i materiałów w Grupie wyniosły 258,8 mln zł i wzrosły 5,7% w stosunku do r. Wzrost ten wynika z realizacji w tym okresie większej liczby projektów wydawniczych opartych głównie na kolekcjach książkowych. Projekty prowadzone w analogicznym okresie r. wiązały się ze sprzedażą wydawnictw książkowych z dołączanymi płytami CD i DVD, których koszty klasyfikowane są w pozycji reprezentacja i reklama. Wzrost kosztów w czwartym kwartale o 9 mln zł wynika głównie ze wzrostu kosztów materiałów produkcyjnych, jako konsekwencji wzrostu wolumenu produkcji, oraz z realizacji w tym okresie większej liczby projektów wydawniczych opartych głównie na kolekcjach książkowych Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Grupie Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnych) wyniosły w r. 258,9 mln zł i wzrosły o 2%. W czwartym kwartale r. koszty te wyniosły 70,6 mln zł i wzrosły o 13%. Zwiększenie kosztów zatrudnienia związane jest głównie z rozwojem działalności internetowej Agory. Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec czwartego u r. wyniosło etatów i wzrosło o 43 etaty w stosunku do trzeciego u r. (spadek o 19 etatów w stosunku do czwartego u r.). 3. PERSPEKTYWY 3.1. Rynek reklamy Według szacunków Agory opartych o prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce całkowite wydatki na reklamę w 2008 r. wzrosną o około 10-11%. Spółka zakłada, że najszybciej rozwijającym się segmentem rynku w 2008 r. będzie internet, którego szacunkowe wpływy wzrosną w stosunku do roku ubiegłego o około 35-40%. Tym samym, udział internetu w całkowitych wydatkach na reklamę zwiększy się do około 5,5%. W opinii Spółki, podobnie jak w roku ubiegłym, najważniejszym i największym beneficjentem wzrostu rynku reklamy będzie telewizja. Według szacunków Agory na reklamę telewizyjną w 2008 r. reklamodawcy przeznaczą o 0,4 mld zł (tj. o 11-12%) więcej niż przed rokiem. Dynamiczny wzrost przychodów telewizji będzie wynikał w dużej mierze z realnych podwyżek cen reklam. Rynek reklamy prasowej będzie rozwijał się w wolniejszym tempie. W opinii Spółki w 2008 r. budżety przeznaczone na reklamę w dziennikach wyniosą ok. 1,1 mld zł i będą o 4% większe niż przed rokiem, a w magazynach sięgną 1,15 mld zł (o 5% więcej niż w r.). Wydatki na reklamę w reklamie zewnętrznej wzrosną w 2008 r. o 10%, a w radiostacjach o 7-8%. Strona 7 z 58

8 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r Koszty operacyjne Koszty wynagrodzeń i świadczeń oraz zatrudnienie w Grupie W 2008 r. Agora przewiduje zwiększenie kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wzrost tej pozycji jest przede wszystkim odzwierciedleniem dynamicznego rozwoju działalności internetowej. Proces rozwoju zespołu rozpoczął się w trzecim kwartale r. Rozwój zespołu i budowanie kompetencji w ramach działalności internetowej będą kontynuowane w 2008 r. Ze względu na zaostrzoną konkurencję na rynku mediów Spółka pracuje nad wdrożeniem długoterminowego planu regulacji płacowych. Spółka oczekuje, że wdrożenie tego planu potrwa 2 lata Koszty realizacji planów motywacyjnych Łączny szacunkowy niegotówkowy koszt realizacji planów motywacyjnych, który obciąży wynik finansowy Grupy 2008 r. wyniesie około 35 mln zł. Należy podkreślić, że kwota ta zawiera szacunkowy koszt realizacji planów motywacyjnych, przy czym Spółka w chwili obecnej nie zna liczby certyfikatów, które będą nabywane przez pracowników w ramach tych planów, ani też kursu akcji Agory w okresie księgowania ich kosztów. Do celów szacunkowych Spółka przyjęła zatem powyższe wartości w wysokości analogicznej do wartości przyjętych dla czwartego u r. Koszty planów motywacyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w nocie nr 5 do sprawozdania finansowego zamieszczonego w niniejszym raporcie. Zgodnie z tymi zasadami rozłożenie kosztów w ciągu roku nie jest równomierne. W pierwszym półroczu 2008 r. koszty dotychczas uruchomionych planów motywacyjnych wyniosą około 24 mln zł. W związku ze skróceniem okresu nabywania uprawnień do 9, nowy plan motywacyjny obciąży dopiero wyniki czwartego u kosztami w wysokości około 11 mln zł Kierunki i cele rozwojowe W latach - działalność Grupy Agory była pod dużą presją konkurencji, szczególnie w segmencie dzienników płatnych. Wdrożenie i realizacja efektywnej strategii rynkowej dla Gazety Wyborczej, polegającej na obniżeniu ceny okładkowej tytułu oraz konsekwentnej i nowatorskiej działalności marketingowej, pozwoliła powrócić Grupie do wysokich wskaźników finansowych i poziomów rentowności, a także umocnić pozycję Gazety na rynku dzienników w Polsce. Wyniki finansowe i rynkowe wszystkich przedsięwzięć Agory w r. świadczą o ich zdrowych fundamentach operacyjnych, a szereg projektów multimedialnych wdrożonych w tym okresie, o ich potencjale rozwojowym i unikalnych kompetencjach zespołu Grupy. Agora zamierza kontynuować aktywne działania rozwojowe związane z umacnianiem pozycji konkurencyjnej wszystkich swoich aktywów, w tym Gazety Wyborczej. Spółka jest jednak świadoma, że ze względu na wolniejszy wzrost wydatków na reklamę w dziennikach płatnych i utrzymującą się na tym rynku silną konkurencję Agora musi poszukiwać kierunków rozwojowych również poza rynkiem wydawniczym. Jednocześnie rynek mediów przechodzi fazę dynamicznych zmian. Coraz bardziej zacierają się granice między mediami, kategoriami i segmentami. Pojawiają się nowe usługi, a klienci mają do wyboru ogromną i stale rosnącą liczbę ofert. Zmienia się sposób używania mediów, coraz popularniejsze stają się profilowane serwisy, dedykowane do wąskich grup odbiorców. Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie w modelu zachowań reklamodawców, którzy coraz chętniej alokują swoje budżety w profilowanych ofertach medialnych, tj. telewizyjne kanały tematyczne, internetowe wortale ogłoszeniowe czy specjalistyczne magazyny. Trend ten dotyczy wszystkich mediów za wyjątkiem reklamy zewnętrznej, której zasięg pozostaje masowy. Rewolucja technologiczna w mediach to także sposób i jakość dystrybucji zasobów. Spółka oczekuje, że w przeciągu kilku lat cyfryzacja mediów i rosnąca penetracja szerokopasmowego dostępu do internetu otworzą nowe możliwości dla tradycyjnych przedsięwzięć medialnych, jak i zupełnie nowych obszarów działalności. Mając na uwadze powyższe zmiany w otoczeniu rynkowym, Agora zdefiniowała nowe kierunki rozwoju swojej działalności operacyjnej na następne lata. Będą to: 1. Tworzenie i dystrybucja zasobów treściowych. Kierunek ten zakłada budowanie i efektywne wykorzystywanie kompetencji i multimedialnych zasobów Spółki w wielu obszarach tematycznych, a także aktywne poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania zasobów i możliwości ich dystrybucji. 2. Zwiększenie skali i maksymalizacja przychodów w szybko rosnących segmentach rynku reklamy. Celem Spółki będą obszary, w których rozwój, bądź rozpoczęcie działalności będzie najbardziej atrakcyjne ze względu na jej kompetencje oraz możliwe z uwagi na jej zasoby finansowe. Do obszarów tych należą m.in.: internet, działalność telewizyjna (kanały tematyczne) oraz reklama zewnętrzna. 3. Aktywne wykorzystanie szansy rozwoju wynikającej z procesu cyfryzacji mediów. W opinii Spółki proces ten otwiera szerokie perspektywy rozwoju na rynku mediów elektronicznych z uwagi na niższe bariery wejścia, zarówno w aspekcie finansowym, dystrybucyjnym, jak i regulacyjnym. Kierunek ten umożliwi tworzenie nowych profilowanych ofert medialnych. Strona 8 z 58

9 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. Priorytety rozwojowe Spółki wynikające z przedstawionych kierunków strategicznych zakładają przede wszystkim intensywny wzrost obecności w segmencie internetowym (w tym rozwój kanałów audiowizualnych, ofert mobilnych, a także serwisów ogłoszeniowych) oraz tworzenie zasobów do produkcji telewizyjnej zarówno off, jak i online (kanały tematyczne). Jednocześnie Spółka zamierza aktywnie rozwijać wszystkie posiadane w portfelu aktywa, których zasoby treściowe będą komplementarne w tworzeniu nowych, profilowanych projektów (w tym w szczególności ofertę czasopism). Realizacja strategii rozwoju Agory zakłada zwiększenie skali przedsiębiorstwa oraz przyśpieszenie wzrostu i dywersyfikację źródeł przychodów w kierunku mediów elektronicznych. Podstawowym obszarem strategicznym Agory jest Polska, jednak Spółka zamierza bardziej intensywnie uczestniczyć w zmianach na rynku mediów w krajach sąsiadujących (w tym np. na Ukrainie). Aspiracją Zarządu jest poszerzenie źródeł przychodów Spółki w taki sposób, aby za 3 lata ich większość pochodziła z działalności nie związanej z wydawaniem gazet. Realizacja tego celu zakłada m.in. bardziej agresywne podejście do akwizycji, dynamiczne poszukiwanie i nawiązywanie współpracy (również kapitałowej) z partnerami zewnętrznymi oraz większa akceptacja ryzyka w ocenie celów inwestycyjnych. W opinii Zarządu dzisiejsze zasoby finansowe Spółki, połączone z bardziej elastycznym podejściem do metod finansowania działań rozwojowych (w tym możliwość zwiększenia linii kredytowej, bądź dodatkowej emisji akcji) są warunkiem sprzyjającym i koniecznym dla realizacji planu rozwoju. Zarząd Agory jest zdecydowany i gotowy, aby aktywnie i skutecznie realizować założone działania rozwojowe. Realizując plan rozwoju Spółka będzie również koncentrować się na budowaniu ośrodków nowych kompetencji w firmie i wdrażaniu systemu zarządzania promującego rozwój. Strona 9 z 58

10 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. III. WYNIKI FINANSOWE 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora za czwarty r. obejmuje konsolidację Agory SA, Agory Poligrafii Sp. z o.o., Grupy Art Marketing Syndicate SA (Grupa AMS), Agory TC Sp. z o.o., Agory Ukrainy Sp. z o.o. oraz 13 spółek zależnych działających w branży radiowej. Szczegółowa lista spółek wchodzących w skład Grupy Agora znajduje się w nocie do sprawozdania finansowego w tym raporcie. 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA w mln zł IV IV % zmiany do I-IV I-IV Tab. 1 % zmiany do Przychody ze sprzedaży 352,4 299,4 17,7% 1 272, ,7 12,2% Sprzedaż usług reklamowych 241,8 210,6 14,8% 850,2 754,5 12,7% Sprzedaż wydawnictw 63,1 41,3 52,8% 232,8 178,7 30,3% Pozostała sprzedaż 47,5 47,5-189,3 200,5 (5,6%) Koszty operacyjne netto, w tym: (321,7) (278,7) 15,4% (1 152,0) (1 094,1) 5,3% Zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (69,6) (60,6) 14,9% (258,8) (244,9) 5,7% Amortyzacja (20,2) (20,1) 0,5% (78,3) (77,0) 1,7% Wynagrodzenia i świadczenia (1) (70,6) (62,5) 13,0% (258,9) (253,8) 2,0% Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (12,0) (10,0) 20,0% (32,6) (34,8) (6,3%) Reprezentacja i reklama (64,7) (42,5) 52,2% (211,1) (184,4) 14,5% Restrukturyzacja (2) (5,1) - Wynik operacyjny - EBIT 30,7 20,7 48,3% 120,3 39,6 203,8% Przychody i koszty finansowe, netto, w tym: 2,2 1,3 69,2% 9,0 6,6 36,4% Przychody z krótkoterminowych inwestycji 4,3 2,8 53,6% 15,9 13,3 19,5% Koszty kredytów i pożyczek (2,0) (1,7) 17,6% (7,2) (6,7) 7,5% Udział w jednostkach stowarzyszonych - 0, ,1 - Zysk brutto 32,9 22,1 48,9% 129,3 46,3 179,3% Podatek dochodowy (6,4) (6,7) (4,5%) (29,1) (14,3) 103,5% Zysk netto 26,5 15,4 72,1% 100,2 32,0 213,1% Przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej 26,4 15,3 72,5% 100,3 32,6 207,7% Udziały mniejszości 0,1 0,1 - (0,1) (0,6) (83,3%) 26,5 15,4 72,1% 100,2 32,0 213,1% Marża EBIT (EBIT/Przychody) 8,7% 6,9% 1,8pkt % 9,5% 3,5% 6,0pkt % EBITDA 50,8 40,8 24,5% 198,0 116,0 70,7% Marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 14,4% 13,6% 0,8pkt % 15,6% 10,2% 5,4pkt % EBITDA operacyjna (1) 62,8 49,6 26,6% 230,6 151,2 52,5% Marża EBITDA operacyjna (EBITDA operacyjna / Przychody) 17,8% 16,6% 1,2pkt % 18,1% 13,3% 4,8pkt % (1) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych (2) w tym koszty związane z niegotówkowymi płatnościami w formie papierów wartościowych w wysokości 0,4 mln zł. Podstawowe produkty i usługi oraz przychody i koszty operacyjne Grupy zostały zaprezentowane i omówione w części IV niniejszego komentarza ( Wyniki operacyjne główne gałęzie działalności Grupy Agora ). Strona 10 z 58

11 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. Tabela w punkcie 2.1. poniżej prezentuje zestawienie wpływu wyników operacyjnych poszczególnych działalności Grupy na wyniki finansowe Grupy Wyniki wg głównych działalności Grupy Agora SA za cztery y r. mln zł Prasa codzienna i internet (1) Czasopisma Reklama zewnętrzna Radio Główna siedziba i pion nowe przedsięwzięcia Korekty Tab. 2 Razem (dane skonsolidowane) I-IV Przychody ze sprzedaży 937,4 105,3 171,0 73,4 - (14,8) 1 272,3 Udział % 73,7% 8,3% 13,4% 5,8% - (1,2%) 100,0% Koszty operacyjne (847,1) (85,7) (149,5) (73,3) (9,8) 13,4 (1 152,0) EBIT 90,3 19,6 21,5 0,1 (9,8) (1,4) 120,3 Przychody i koszty finansowe 9,0 Udział w jednostkach stowarzyszonych Podatek dochodowy (29,1) Zysk netto 100,2 - Przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej 100,3 Udziały mniejszości (0,1) EBITDA 142,8 19,9 35,9 2,5 (2,8) (0,3) 198,0 EBITDA operacyjna (2) 169,4 21,1 38,4 4,5 (2,5) (0,3) 230,6 Wydatki inwestycyjne (8,7) (0,2) (33,9) (3,7) (0,3) - (46,8) (1) z uwzględnieniem kosztów Zarządu i większości kosztów pionów wspomagających. (2) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych Przychody i koszty finansowe Wzrost przychodów z krótkoterminowych inwestycji wynika ze wzrostu stanu gotówki i aktywów pieniężnych w r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Strona 11 z 58

12 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. 3. BILANS GRUPY AGORA w mln zł % zmiany do Tab Aktywa trwałe 956,3 956,1 0,02% 978,4 udział w sumie bilansowej 58,9% 61,0% (2,1pkt %) 63,8% Aktywa obrotowe 666,8 611,3 9,1% 554,3 udział w sumie bilansowej 2,1pkt 41,1% 39,0% % 36,2% RAZEM AKTYWA 1 623, ,4 3,6% 1 532,7 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 215, ,2 3,3% 1 165,2 udział w sumie bilansowej 74,9% 75,0% (0,1pkt %) 76,0% Udziały mniejszości (0,1) (0,6) 83,3% (0,5) udział w sumie bilansowej Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 169,9 179,7 (5,5%) 170,4 udział w sumie bilansowej 10,5% 11,5% (1,0pkt %) 11,1% Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 237,6 211,1 12,6% 197,6 1,1pkt udział w sumie bilansowej 14,6% 13,5% % 12,9% RAZEM PASYWA 1 623, ,4 3,6% 1 532, Aktywa trwałe Na niewielką zmianę aktywów trwałych w odniesieniu do stanu z 30 września r. miało głównie wpływ dowiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz planowana amortyzacja Aktywa obrotowe Na wzrost stanu aktywów obrotowych w stosunku do 30 września r. istotny wpływ miały: wzrost stanu należności krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych oraz środków pieniężnych i ekwiwalentów Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Spadek zobowiązań długoterminowych w stosunku do 30 września r. wynika głównie z przekwalifikowania 8,7 mln zł zobowiązań z tytułu kredytu bankowego Agory SA z zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Wzrost pozycji zobowiązań i rezerw krótkoterminowych w stosunku do 30 września r. wynika z opisanej powyżej reklasyfikacji zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów oraz wzrostu stanu zobowiązań handlowych. Strona 12 z 58

13 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. 4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA IV IV % zmiany do I-IV I-IV Tab. 4 % zmiany do w mln zł Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43,1 46,9 (8,1%) 203,3 148,0 37,4% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 25,5 31,1 (18,0%) (109,9) 32,9 - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2,4) (3,3) (27,3%) (90,4) (35,8) 152,5% Razem przepływy pieniężne netto 66,2 74,7 (11,4%) 3,0 145,1 (97,9%) Środki pieniężne na koniec okresu 337,7 334,7 0,9% 337,7 334,7 0,9% Na dzień 31 grudnia r. Grupa dysponowała wolnymi środkami w wysokości 401,1 mln zł, na które składały się: 337,7 mln zł w gotówce i jej ekwiwalentach (kasa, rachunki bankowe i depozyty bankowe) oraz 63,4 mln zł zainwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę posiadane środki własne oraz dostępną linię kredytową (500 mln zł, z której wykorzystano 139,5 mln zł) Grupa Agora nie przewiduje wystąpienia problemów z płynnością finansową w związku z realizacją planów inwestycyjnych Działalność operacyjna W czwartym kwartale r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były niższe niż w roku ubiegłym. Wypracowany zysk przed opodatkowaniem był wyższy o 83 mln zł, ale negatywny wpływ na saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej miał przyrost należności Działalność inwestycyjna Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w czwartym kwartale r. to głównie efekt przychodów ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, w których są lokowane wolne środki pieniężne Działalność finansowa W czwartym kwartale r. przepływy pieniężne z działalności finansowej zawierały głównie zapłacone odsetki od kredytu. Strona 13 z 58

14 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. 5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] IV IV % zmiany do I-IV I-IV Tab. 5 % zmiany do Wskaźniki rentowności rentowność sprzedaŝy netto 7,5% 5,1% 2,4pkt % 7,9% 2,9% 5,0pkt % rentowność sprzedaŝy brutto 46,2% 42,8% 3,4pkt % 43,2% 41,0% 2,2pkt % rentowność kapitału własnego 8,8% 5,3% 3,5pkt % 8,4% 2,8% 5,6pkt % Wskaźniki efektywności szybkość obrotu zapasów 7 dni 8 dni (12,5%) 7 dni 9 dni (22,2%) szybkość obrotu naleŝności 58 dni 59 dni (1,7%) 61 dni 65 dni (6,2%) szybkość obrotu zobowiązań 37 dni 32 dni 15,6% 41 dni 45 dni (8,9%) Wskaźnik płynności wskaźnik płynności I 2,8 2,8-2,8 2,8 - Wskaźniki finansowania stopa zadłuŝenia (1) wskaźnik pokrycia odsetek 15,6 12,8 21,9% 17,1 6,1 180,3% kasowy wskaźnik pokrycia odsetek 14,5 23,0 (37,0%) 21,5 16,2 32,7% (1) na dzień 31 grudnia r. i 31 grudnia r. występowała nadwyŝka gotówki i aktywów finansowych o wysokim stopniu płynności nad zadłuŝeniem z tytułu kredytów i poŝyczek. Definicje wskaźników finansowych [5] zostały omówione na końcu części IV niniejszego komentarza ( Wyniki operacyjne - główne gałęzie działalności Grupy Agora ). Strona 14 z 58

15 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE GAŁĘZIE DZIAŁALNOŚCI GRUPY AGORA IV.A. PRASA CODZIENNA I INTERNET Tab. 6 w mln zł IV IV % zmiany do I-IV I-IV % zmiany do Łączne przychody (1) 257,8 211,7 21,8% 937,4 841,1 11,4% Przychody ze sprzedaży wydawnictw 43,4 28,2 53,9% 164,1 127,9 28,3% w tym Gazeta Wyborcza 43,4 28,0 55,0% 164,0 122,5 33,9% Przychody ze sprzedaży reklam (1) 158,6 136,2 16,4% 562,6 508,7 10,6% w tym Gazeta Wyborcza (1)(2) 137,3 125,1 9,8% 502,7 472,6 6,4% Kolekcje wydawnicze 31,0 25,8 20,2% 127,2 122,9 3,5% Pozostałe przychody 24,8 21,5 15,3% 83,5 81,6 2,3% Razem koszty operacyjne, w tym: (236,5) (197,6) 19,7% (847,1) (814,2) 4,0% Materiały, energia, towary i usługi poligraficzne (79,2) (69,3) 14,3% (297,7) (280,7) 6,1% Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (3) (54,0) (46,6) 15,9% (195,3) (190,0) 2,8% Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (9,8) (8,1) 21,0% (26,6) (28,9) (8,0%) Amortyzacja (13,2) (13,8) (4,3%) (52,5) (53,6) (2,1%) Reprezentacja i reklama (1) (4) (55,0) (34,3) 60,3% (180,3) (159,6) 13,0% Restrukturyzacja (5) (4,7) - EBIT 21,3 14,1 51,1% 90,3 26,9 235,7% marża EBIT 8,3% 6,7% 1,6pkt % 9,6% 3,2% 6,4pkt % EBITDA 34,5 27,9 23,7% 142,8 80,5 77,4% marża EBITDA 13,4% 13,2% 0,2pkt % 15,2% 9,6% 5,6pkt % EBITDA operacyjna (3) 44,3 34,8 27,3% 169,4 109,8 54,3% marża EBITDA operacyjna 17,2% 16,5% 0,7pkt % 18,1% 13,1% 5,0pkt % (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie koszty bezpośrednie zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. (2) podane kwoty zawierają całkowite wpływy z ofert dwumedialnych czyli publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie jak i w wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl (3) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych. (4) podane kwoty zawierają koszty rozpoczęcia sprzedaży nowych serii wydawniczych (pierwszy darmowy tom, koszty promocji w mediach) oraz koszty produkcji i promocji płyt DVD dołączanych do Gazety. (5) w tym koszty związane z niegotówkowymi płatnościami w formie papierów wartościowych w wysokości 0,4 mln zł. (6) w Prasie Codziennej i Internecie ujęte są również koszty Zarządu oraz większość kosztów pionów wspomagających Agory i Nowy Dzień, który w r. osiągnął przychody 7,4 mln zł i wygenerował koszty 26,8 mln zł. 1. GAZETA WYBORCZA 1.1. Przychody Sprzedaż prasy W czwartym kwartale r. Gazeta utrzymała pozycję lidera wśród opiniotwórczych dzienników. W tym okresie średnie rozpowszechnianie płatne Gazety wyniosło 441 tys. egzemplarzy (2% niższe niż w czwartym kwartale Strona 15 z 58

16 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. r.), a wpływy ze sprzedaży egzemplarzy wzrosły o prawie 55%. Tak dobre wyniki związane są z sukcesem nowej, interesującej dla czytelników promocji sprzedaży Gazety z dołączanymi płytami DVD i innymi dodatkami. W czwartym kwartale r. zakończono sprzedaż Gazety z dołączaną kolekcją filmów DVD Hity Dużego Ekranu I, serialem Magda M. seria 2 oraz rozpoczęto sprzedaż Gazety Wyborczej z dołączanymi kolekcjami filmów DVD Hity Dużego Ekranu II i Kino Familijne. W tym okresie Gazeta oferowała również swoim czytelnikom płyty CD poświęcone nauce języków obcych, kolekcję lektur obowiązkowych na CD, książki Nowa Kuchnia Włoska, płyty DVD z kultowymi grami komputerowymi oraz kilka projektów jednorazowych. Dodatkową ofertę można było nabyć z Gazetą w wyższej cenie (od 2,99 zł do 6,99 zł). Czytelnicy mogli również kupić Gazetę bez dodatku, w zwykłej cenie 1,50 zł. Mechanizm różnicowania ceny okładkowej Gazety zakłada finansowanie dodatkowych kosztów reprezentacji i reklamy (w tej pozycji księgowane są koszty produkcji i promocji płyt) dodatkowymi wpływami pozyskanymi ze sprzedaży egzemplarzy Gazety. W czwartym kwartale r. Gazeta osiągnęła bardzo dobre wyniki czytelnictwa. W tym okresie Gazeta docierała do 5,5 mln czytelników (18,3% zasięg wg wskaźnika CCS): 46% stanowili czytelnicy z wyższym wykształceniem, 47,3% czytelnicy mieszkający w dużych miastach (pow. 100 tys. mieszkańców), a 61,4% nie przekroczyła jeszcze 45 roku życia. W województwie mazowieckim Gazeta była najbardziej poczytną gazetą codzienną i docierała w czwartym kwartale r. do 1 mln czytelników (25,3% zasięg wg wskaźnika CCS). Średnia sprzedaż Gazety na tym rynku wyniosła 106 tys. egzemplarzy. Dziennik był dopiero piątym tytułem pod względem sprzedanych egzemplarzy (46 tys.), zaś jego czytelnictwo wyniosło 9,1%. Średnia sprzedaż debiutujących w październiku r. dzienników lokalnych Polska Metropolia Warszawska i Polska Mazowsze wyniosła w czwartym kwartale r. odpowiednio 17 tys. i 5 tys. egzemplarzy, a ich czytelnictwo w okresie listopad-grudzień r. było na poziomie 2% i 0,4% Sprzedaż reklam Przychody netto Gazety z całej działalności reklamowej zawierającej ogłoszenia wymiarowe, drobne i inserty w czwartym kwartale r. wyniosły 137,3 mln zł i były o 9,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te uwzględniają również wpływy z ofert dwumedialnych, czyli publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl. W czwartym kwartale r. udział Gazety we wszystkich ogłoszeniach wymiarowych w dziennikach wyniósł 39% i wzrósł o niespełna 1 pkt%. Udział Gazety w wydatkach na reklamę dzienników ogólnopolskich wyniósł prawie 40% i spadł o ponad 2 pkt % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Gazeta zwiększyła natomiast swój udział o ponad 4 pkt% w wydatkach na reklamę dzienników stołecznych (ogłoszenia wymiarowe bez ogłoszeń drobnych, insertów i nekrologów), oraz o ponad 2 pkt% w wydatkach na reklamę w dziennikach lokalnych (pozawarszawskich). W czwartym kwartale r. udział stron ogłoszeniowych w sumie objętości Gazety wyniósł około 48%, zaś średnia dzienna publikowana liczba stron ogłoszeniowych płatnych we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety wyniosła ok Kolekcje wydawnicze Przychody ze sprzedaży kolekcji wydawniczych I II III IV I II III Tab. 7 IV 51,7 28,1 17,3 25,8 47,2 33,6 15,4 31,0 W czwartym kwartale r. Agora zrealizowała siedem projektów seryjnych oraz dziesięć projektów jednorazowych. Spośród projektów seryjnych pięć zostało zakończonych a dwa zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek. W omawianym kwartale zakończono sprzedaż Kolekcji Bajek Disney a, serii Słynne Kluby Piłkarskie, czternastu książek z odcinkowym serialem Ekipa oraz serii poradników Jest Praca! wydanych przez Wolters Kluwer Polska. Ponadto zakończony został projekt Biznes, 10 tomowa kolekcja realizowana przy współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN, wprowadzona na rynek pod koniec października. Przez cały kontynuowana była sprzedaż 21-tomowej Historii Powszechnej. Strona 16 z 58

17 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. W listopadzie wprowadzony został na rynek Leksykon Krzysztofa Krawczyka, 20 - tomowa seria książek wzbogacona płytami CD z utworami artysty. Pod koniec listopada w ramach Biblioteki Gazety Wyborczej wydana została we współpracy z Wydawnictwem Znak książka Wojciecha Młynarskiego pt. Moje ulubione drzewo, czyli Młynarski obowiązkowo. Książka zawiera wywiad z artystą oraz opatrzone autorskimi komentarzami teksty i tłumaczenia piosenek. W grudniu ukazała się kolejna pozycja książkowa, druga część bardzo popularnego Spacerownika Warszawskiego, przygotowanego przez redakcję Gazety Stołecznej dodatku do Gazety Wyborczej. W czwartym kwartale r. Agora wydała siedem książek o artystach wraz z dołączanymi do nich premierowymi płytami CD: - Kakadu Ewa Bem, - E.K.G Edyta Górniak (wydane wspólnie z EG Production), - edycja specjalna albumu Koledzy - Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski, - Małe Wu Wu śpiewa wiersze ks. Twardowskiego cz. 1- Małe Wu Wu (wydane wspólnie z Kiton Art), - Kumple to grunt - Zespół Reprezentacyjny, - Ekipa muzyka filmowa, - Piosenki z dzwoneczkami poleca Marek Niedźwiecki pod patronatem Radia Złote Przeboje. Projekty te są kontynuacją rozpoczętego w r. nowego kierunku działalności polegającego na wydawaniu z książkami również premierowych płyt CD Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wzrosły w czwartym kwartale r. (w stosunku do czwartego u r.) o 12%, na skutek wzrostu wolumenu zamówień od klientów zewnętrznych Koszty produkcji Gazety Wyborczej Koszty produkcji Gazety Wyborczej w mln zł IV IV % zmiany do I-IV I-IV Tab. 8 % zmiany do Koszty stałe, w tym: 13,7 13,7-53,3 56,0 (4,8%) Amortyzacja 6,1 6,8 (10,3%) 25,6 27,9 (8,2%) Koszty zmienne, w tym: 41,3 37,9 9,0% 155,1 147,9 4,9% Papier 34,1 30,1 13,3% 126,6 118,3 7,0% RAZEM koszty stałe i zmienne 55,0 51,6 6,6% 208,4 203,9 2,2% Koszt materiałów produkcyjnych i usług poligraficznych Wzrost kosztów zmiennych w czwartym kwartale był niższy od wzrostu wolumenu produkcji, która wzrosła o 14%. Było to skutkiem optymalizacji technologii druku zarówno w drukarniach Agory, jak i w drukarniach zewnętrznych. Zmiany w technologii druku Gazety Telewizyjnej i Wysokich Obcasów spowodowały, że przy wzroście drukowanego wolumenu o 20%, koszty druku w drukarniach zewnętrznych wzrosły o 7% Koszty operacyjne Prasy Codziennej i Internetu Wyższe koszty reprezentacji i reklamy w czwartym kwartale r. są głównie związane z mechanizmem różnicowania ceny okładkowej Gazety, zakładającym finansowanie dodatkowych kosztów reprezentacji i reklamy (w tej pozycji księgowane są koszty produkcji i promocji płyt) dodatkowymi wpływami pozyskanymi ze sprzedaży egzemplarzy Gazety. 2. PRASA BEZPŁATNA W czwartym kwartale r. Metro kontynuowało dynamiczny rozwój oferty ogłoszeniowej i redakcyjnej. W październiku r. wystartowała nowa internetowa strona Metra - emetro.pl. Strona to nie tylko serwis internetowy wydania papierowego dziennika Metro. Jednocześnie funkcjonuje jako platforma internetowa do publikacji tekstów z codziennego wydania Metra oraz jako serwis z unikalnym kontentem koncentrującym się na codziennym życiu w sieci internetowej. W czwartym kwartale pojawiły się nowe, kolejne wydania okazjonalne dodawane do Metra jak np.: Metro Style, Metro Studenckie, Stołeczne Nieruchomości czy Metro Edukacja. Strona 17 z 58

18 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. W czwartym kwartale r. Metro uzyskało bardzo dobre wyniki średniego dziennego czytelnictwa (4,8% - wg wskaźnika CPW). Z tym wynikiem Metro było trzecią najczęściej czytaną ogólnopolską gazetą codzienną, dystansując Super Express (2,8%), Dziennik (2,4%) i Rzeczpospolitą (2,5%). Metro kontynuuje wysoką dynamikę przychodów. Wpływy z reklam wymiarowych w czwartym kwartale wzrosły aż o 64% w stosunku do ubiegłego roku, a udział tytułu w wydatkach na ogłoszenia wymiarowe dzienników krajowych i lokalnych wzrósł do 3%. 3. INTERNET [6] W listopadzie r. zasięg portalu Gazeta.pl wśród polskich internautów wzrósł do poziomu 44,2%. Liczba użytkowników wyniosła 6,2 mln osób, co oznacza wzrost o 26,5% w porównaniu do ubiegłego roku. W listopadzie r. użytkownicy łączący się z Polski wykonali na portalu 432 mln odsłon, tj. o 7,4% więcej niż w poprzednim roku i spędzili na nim średnio 80 minut. W czwartym kwartale wpływy ze sprzedaży reklam internetowych zwiększyły się o 127,6% (bez uwzględnienia wpływów z ogłoszeń internetowych w wortalach GazetaPraca.pl, GazetaDom.pl i Komunikaty.pl). W październiku ruszyły dwa nowe serwisy: rekrutacyjny Pracownicy.it oraz serwis z wiadomościami lokalnymi z Londynu - Londyn.Gazeta.pl. We współpracy z Google na stronie G.pl uruchomiono serwis pocztowy na bazie popularnego Gmaila. Również w październiku ruszył przebudowany Deser, a do serwisów Agory dołączyła strona Moto.pl. W listopadzie ruszyły dwa nowe serwisy: biznesowy Manageria.pl oraz serwis z wiadomościami lokalnymi z Dublina - Dublin.Gazeta.pl. Przebudowano również serwis giełdowy. W listopadzie ruszyła kampania reklamowa serwisu G.pl oraz druga odsłona kampanii Gazeta.pl - portal od nowa. We współpracy z Frisco.pl powstał internetowy sklep z artykułami dla dzieci FriscoBaby.pl. W grudniu wystartował Bebo.gazeta.pl - polska wersja jednego z największych globalnych serwisów społecznościowych, wspólne przedsięwzięcie Agory i Bebo. W konkursie Webstar Festival Agora otrzymała łącznie 8 nagród, m. in: za najlepsze serwisy w swoich kategoriach uznane zostały GazetaDom.pl, edziecko.pl, Plotek.pl, Sport.pl, GazetaWyborcza.pl i Wiadomosci.gazeta.pl. Według danych Megapanel PBI/Gemius z listopada r., GazetaDom.pl utrzymuje pozycję lidera w kategorii Budownictwo i nieruchomości pod względem liczby użytkowników, GazetaPraca.pl zajmuje drugie miejsce w kategorii Praca, a Sport.pl jest trzecim serwisem w kategorii Sport. Gazeta.pl awansowała na trzecie miejsce w kategorii Styl życia - serwisy lifestyle owe (m. in. Kobieta, edziecko.pl, Deser, Groszki.pl, Ciacha.net, Plotek.pl) w listopadzie r. odwiedziło 2,7 mln użytkowników, którzy wykonali 63,9 mln odsłon. W szybkim tempie rozwijane są serwisy rozrywkowe - w kategorii Kultura i rozrywka portal Gazeta.pl awansował na 9 miejsce, a serwisy takie jak TiVi.pl, Popcorner.pl, Widelec.pl, G.pl odwiedziło 1,7 mln użytkowników, którzy wykonali 36,8 mln odsłon. Strona 18 z 58

19 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. IV.B. CZASOPISMA [7] Czwarty jest kontynuacją i potwierdzeniem dobrej kondycji czasopism Agory. Przychody ze sprzedaży reklam były wyższe o 17,3% od przychodów w analogicznym okresie r., zaś przychody ze sprzedaży egzemplarzowej wzrosły o 8,9%. W październiku zadebiutował Smart kolejny wydawany przez spółkę miesięcznik shoppingowy. Smart przeznaczony jest dla mężczyzn, prezentuje nowości miesiąca. Po gruntownej przebudowie w drugim kwartale tego roku serwis edziecko.pl zanotował w listopadzie r. 832 tys. użytkowników, którzy wygenerowali 17 mln odsłon (wg badań Megapanelu PBI/Gemius [6]). IV IV % zmiany do I-IV I-IV Tab. 9 % zmiany do w mln zł Łączne przychody, w tym: (1) 27,9 24,6 13,4% 105,3 95,0 10,8% Przychody ze sprzedaży wydawnictw 12,2 11,2 8,9% 46,6 43,4 7,4% Przychody ze sprzedaży reklam (1) 15,6 13,3 17,3% 58,3 51,2 13,9% Razem koszty operacyjne, w tym: (1) (23,6) (20,3) 16,3% (85,7) (84,8) 1,1% Materiały, energia, towary i usługi poligraficzne (8,5) (7,9) 7,6% (33,1) (31,7) 4,4% Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (2) (4,6) (4,5) 2,2% (18,7) (19,1) (2,1%) Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (0,6) (0,3) 100,0% (1,2) (1,1) 9,1% Amortyzacja (0,1) (0,1) - (0,3) (0,3) - Reprezentacja i reklama (1) (7,7) (5,6) 37,5% (25,8) (25,7) 0,4% Restrukturyzacja (0,4) - EBIT 4,3 4,3-19,6 10,2 92,2% marża EBIT 15,4% 17,5% (2,1pkt %) 18,6% 10,7% 7,9pkt % EBITDA 4,4 4,4-19,9 10,5 89,5% marża EBITDA 15,8% 17,9% (2,1pkt %) 18,9% 11,1% 7,8pkt % EBITDA operacyjna (2) 5,0 4,7 6,4% 21,1 11,6 81,9% marża EBITDA operacyjna 17,9% 19,0% (1,1pkt %) 20,0% 12,2% 7,8pkt % (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie koszty bezpośrednie zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. (2) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych. 1. Przychody 1.1. Sprzedaż czasopism IV IV % zmiany do I-IV I-IV Tab. 10 % zmiany do Średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników (w tys. egz.) 1 232, ,7 8,9% 1 117, ,5 3,6% Wzrost średniego rozpowszechniania w czwartym kwartale jest wynikiem wyższej sprzedaży egzemplarzowej przede wszystkim Poradnika Domowego (wzrost o 16%), Logo (wzrost o 10%), Czterech Kątów (wzrost o 7%) oraz wprowadzenia nowego miesięcznika Smart. Strona 19 z 58

20 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r Sprzedaż reklam Udział czasopism Agory w rynku reklamy magazynów ogólnopolskich w czwartym kwartale r. wyniósł 6,8% (wzrost o około 0,7 pkt%). 2. Koszty W czwartym kwartale r. wzrost kosztów wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na reprezentację i reklamę oraz wyższych kosztów produkcji (wzrost nakładów i objętości poszczególnych czasopism). Strona 20 z 58

21 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. IV.C. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS) Tab. 11 IV IV % zmiany I-IV I-IV % zmiany w mln zł do do Łączne przychody, w tym: (1) 47,7 44,4 7,4% 171,0 151,0 13,2% Przychody ze sprzedaży reklam 47,5 43,9 8,2% 168,7 149,8 12,6% Razem koszty operacyjne, w tym (1) (41,1) (40,5) 1,5% (149,5) (131,0) 14,1% Koszty realizacji kampanii (11,7) (10,4) 12,5% (37,6) (31,5) 19,4% Koszty utrzymania systemu (16,4) (17,1) (4,1%) (62,1) (59,2) 4,9% Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (2) (4,7) (4,2) 11,9% (17,6) (16,6) 6,0% Niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie papierów wartościowych (0,9) (0,8) 12,5% (2,5) (2,0) 25,0% Reprezentacja i reklama (1,0) (1,6) (37,5%) (6,5) (6,9) (5,8%) Amortyzacja (4,3) (3,2) 34,4% (15,0) (11,4) 31,6% Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto (0,2) (1,0) (80,0%) (0,3) 1,9 - EBIT 6,6 3,9 69,2% 21,5 20,0 7,5% marża EBIT 13,8% 8,8% 5,0pkt % 12,6% 13,2% (0,6pkt %) EBITDA 10,8 6,9 56,5% 35,9 30,7 16,9% marża EBITDA 22,6% 15,5% 7,1pkt % 21,0% 20,3% 0,7pkt % EBITDA operacyjna (2) 11,7 7,7 51,9% 38,4 32,7 17,4% marża EBITDA operacyjna 24,5% 17,3% 7,2pkt % 22,5% 21,7% 0,8pkt % Liczba powierzchni reklamowych (3) (1,6%) (1,6%) (1) podane kwoty nie zawierają przychodów i kosztów (bezpośrednich zmiennych) promocji innych działalności Grupy Agora na nośnikach AMS jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. (2) z wyłączeniem niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych. (3) bez nośników reklamowych należących do Akcent Media Sp. z o.o. zainstalowanych na stacjach benzynowych i małoformatowych nośników na wiatach przystankowych oraz powierzchni reklamowych na autobusach i tramwajach. 1. Przychody W czwartym kwartale r. rynek reklamy zewnętrznej zanotował bardzo wysoką dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Niższy niż dynamika rynku wzrost przychodów AMS-u wynika z niewystarczającej podaży nośników w segmencie Premium i Superpremium. Spółka podjęła intensywne działania mające na celu uzupełnienie portfela posiadanych nośników w tych segmentach. Szacowany udział AMS w rynku reklamy zewnętrznej w czwartym kwartale r. z wyłączeniem reklamy tranzytowej oraz reklamy opisanej w przypisie (1) pod powyższą tabelą wyniósł 21,9%. Narastająco za cały r. udział AMS w rynku reklamy zewnętrznej wyniósł 23,5% [8]. 2. Koszty Wzrost kosztów realizacji kampanii w czwartym kwartale r. wynika z realizacji większej liczby kampanii reklamowych oraz większej ilości zleceń na druk plakatów. Spadek kosztów utrzymania systemu w czwartym kwartale r. spowodowany jest zakończeniem programu restrukturyzacyjnego nośników z segmentu Standard. Dodatkowo w czwartym kwartale r. spółka doszacowała koszty czynszów o całoroczne opłaty za użytkowanie pasa drogi. Wzrost kosztów wynagrodzeń w czwartym kwartale r. wynika z reorganizacji pionu inwestycyjnego oraz sprzedażowego AMS w konsekwencji realizacji programu rozwoju nośników z segmentów Premium i Superpremium. Wzrost kosztów amortyzacji jest konsekwencją działań inwestycyjnych podjętych w r. i kontynuowanych w r. Strona 21 z 58

22 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. Spadek kosztów reprezentacji i reklamy w czwartym kwartale r. jest spowodowany przeprowadzeniem mniejszej ilości kampanii społeczno-marketingowych. 3. Istotne zdarzenia AMS po raz kolejny został wyróżniony przez agencje reklamowe i domy mediowe w corocznym prestiżowym rankingu obsługi biur reklamy, opublikowanym 28 listopada r. w branżowym tygodniku Media i Marketing Polska, które przyznały działowi sprzedaży spółki pierwsze miejsce, spośród firm reklamy zewnętrznej. Badanie przeprowadzone na zlecenie Millward Brown SMG/KRC oceniało poziom satysfakcji klientów z obsługi działów handlowych spółek reklamy zewnętrznej. Wyróżnienie to jest ukoronowaniem zmian w polityce sprzedażowej i w obszarze jakości realizacji usługi, wprowadzonych w spółce w ciągu ostatnich 2 lat. W czwartym kwartale r. AMS wygrał przetarg i podpisał z Metrem Warszawskim Sp. z o.o. trzyletnią umowę dotyczącą obsługi powierzchni reklamowych w wagonach metra. Zgodnie z umową, AMS zyskał wyłączność na obsługę kilku typów powierzchni reklamowych: tablic znajdujących się nad siedzeniami pasażerów oraz reklam umieszczonych na podłogach i szybach wagonów. Nowością jest możliwość umieszczania reklam nie tylko wewnątrz, ale też na zewnątrz wagonów. Wygrany przetarg umocni pozycję spółki jako lidera rynku w segmencie reklamy tranzytowej. Również w czwartym kwartale r. AMS otrzymał tytuł Sponsora Roku arts & business w konkursie Arts & Business Awards za konsekwentne wsparcie dla instytucji kultury, promocję wydarzeń kulturalnych oraz działania edukacyjne w ramach konkursów Galerii Plakatu AMS. Dodatkowo, spółce przyznano nominację w kategorii: Partnerstwo arts & business za godną naśladowania partnerską współpracę z Krakowskim Biurem Festiwalowym przy licznych projektach artystycznych i kulturalnych. Wyróżnienie to jest ukoronowaniem przyjętej strategii odpowiedzialności społecznej spółki. Strona 22 z 58

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2010 r. Raport za IV kw. r. 25 lutego 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2015 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze r. 14 sierpnia r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R....

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY (dane dotyczą trzeciego

Bardziej szczegółowo

AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI... 4 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2007 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopad r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 23 lutego 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R...4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 13 listopad 2008 r. [www.agora.pl] Strona 1 GRUPA AGORA Raport za III kw. r. 13 listopad r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2008 R.... 3 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1

GRUPA AGORA Raport. 15 listopada 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Raport za III kw. r. 15 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA trzeci KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2010 r. do sprawozdania finansowego 20 sierpnia 2010 r. [www.agora.pl] Strona 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2010 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 R...4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY (dane dotyczą drugiego u

Bardziej szczegółowo

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA SA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 do jednostkowego sprawozdania 10 kwietnia 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI AGORA SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2014 r. Raport za I kw. 2014 r. 12 maja 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2014 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 R....

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2009 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2009 r. Raport za I kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2009 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2009 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R.

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY... 5 II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2014 r. 14 sierpnia 2014 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008 Prezentacja dla inwestorów Październik 28 Trendy na rynku reklamy w Polsce W 1 poł. 28 r. rynek zanotował znaczący wzrost Dynamika wydatków na reklamę w podziale na media w 1 poł. 28 4% 3% 2% 1% 17% 39%

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw r.

GRUPA AGORA Raport za I kw r. Raport za I kw. 2011 r. 13 maja 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2011 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw. 2014 r. Raport za IV kw. r. 20 lutego 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 9 listopada r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. Raport za IV kw. r. 27 lutego 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za IV kw r.

GRUPA AGORA Raport za IV kw r. GRUPA AGORA Raport za IV kw. r. 19 lutego 2009 r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za czwarty r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2009 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2009 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za 2009 r. do sprawozdania finansowego 27 sierpnia 2009 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. Warszawa, 11 sierpnia 2017 r. RAPORT PÓŁROCZNY ZAWIERA: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007 Prezentacja dla inwestorów Luty 27 PRZEGLĄD 26: STRUKTURA PRZYCHODÓW I ZYSKU GRUPY Przychody EBIT Internet Radio Reklama zewnętrzna +2 mln -7 mln Metro 5 Radio Reklama zewnętrzna Agora -1 mln Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rynek reklamy 2003 Rynek reklamy w 2003 r. Rynek reklamy Rynek prasy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r.

GRUPA AGORA Raport za III kw r. 10 listopada 2017 r. Raport za III kw. r. 10 listopada r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za trzeci kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA TRZECI KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2011 r. do sprawozdania finansowego GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za 2011 r. do sprawozdania finansowego 19 sierpnia 2011 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2005 PREZENTOWANE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2005 PREZENTOWANE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2005 PREZENTOWANE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2017 r. 11 sierpnia 2017 r.

GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za I półrocze 2017 r. 11 sierpnia 2017 r. GRUPA AGORA Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za r. 11 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 12 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10 Podsumowanie str. 11 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY JEDNOSTKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Za III kwartał 2011 roku (okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011), z danymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Nieznaczny wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,5% +7,5% +4,5% +2,5% 48%

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po IV kw (IX-XI/2016) Piaseczno, 20 stycznia 2017 r.

Sfinks Polska po IV kw (IX-XI/2016) Piaseczno, 20 stycznia 2017 r. Sfinks Polska po IV kw. 2016 (IX-XI/2016) IV KW. 2016 W SFINKS POLSKA Wzrost sprzedaży gastronomicznej restauracji o 9,3% r/r, do 199,1 mln zł po 12M 2016 r. Wypracowanie dodatniego wyniku EBITDA w wysokości

Bardziej szczegółowo