BIS Access Engine (ACE) 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIS Access Engine (ACE) 4.1"

Transkrypt

1 Systemy specjalistyczne Access Engine (ACE) 4.1 Access Engine (ACE) Zaawansowana kontrola dostęp z bezpośrednim zarządzaniem alarmami Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami telewizji dozorowej, sygnalizacji pożar, wykrywania włamań oraz nagłośnienia/komnikatów alarmowych za pomocą wspólnej platformy Konfigracja przyjazna dla instalatora dzięki wykorzystani definicji szablonów różnych modeli drzwi oraz importowi istniejących danych posiadaczy kart identyfikacyjnych Zaawansowane zarządzanie gośćmi i parkingami Integracja zewnętrznych prodktów za pośrednictwem otwartych protokołów i zestaw SDK Systemy kontroli dostęp to dziś jedno z najważniejszych rozwiązań w zakresie ochrony osób i mienia. Pakiet Access Engine połączony z zaawansowanymi kontrolerami oferje różnorodne fnkcje zarządzania dostępem. Uzpełnienie podstawowego system Access Engine o fnkcje opcjonalne pozwala stworzyć system kontroli dostęp dostosowany do indywidalnych potrzeb żytkownika. Następnie za pomocą oprogramowania Bilding Integration System można zintegrować modł Access Engine z systemem sygnalizacji włamania oraz telewizji dozorowej. Przegląd system Połączenie oprogramowania Access Engine (ACE) z rządzeniami kontroli dostęp firmy Bosch pozwala stworzyć w ramach system Bilding Integration System () kompletny system kontroli dostęp. Program zawiera wszystkie zasadnicze fnkcje poplarnych samodzielnych systemów kontroli dostęp oraz szeroki zakres opcjonalnych doskonaleń. Podobnie jak inne modły system, ACE korzysta ze wszystkich dodatkowych fnkcji system, takich jak interaktywne mapy lokalizacji i plany działania, zapewniając zaawansowane i całkowicie zintegrowane zarządzanie alarmami. Komnikaty alarmowe oraz zdarzenia kontroli dostęp można wyświetlać wraz z graficznymi informacjami o lokalizacji i instrkcjami działania. Program ACE korzysta ze standardowych interfejsów żytkownika system, które można dostosować do własnych wymagań. Dodatkowo oferje interfejsy konfigracji dostęp dla posiadaczy kart identyfikacyjnych, rządzeń kontroli dostęp oraz regł dostęp. Główną zaletą rodziny prodktów Bilding Integration System jest integracja różnorodnych systemów zabezpieczeń w jednym obiekcie. Łącząc ACE z innymi modłem system (np. atomatyzacji i rejestracji wideo), można tworzyć inteligentne systemy zabezpieczeń dostosowane do wymagań określonych w specyfikacji przetargowej.

2 2 Access Engine (ACE) 4.1 Oprogramowanie Access Engine pracje na osobnej stacji roboczej albo w konfigracji klient-serwer z centralnym serwerem i zdalnymi stacjami roboczymi. Pozycja Opis 1 Centralny serwer system z oprogramowaniem Access Engine i Video Engine 2 Stacje robocze 3 Drkarka 4 Kontrolery dostęp 5 Czytniki 6 Blokady drzwi 7 Kamera internetowa 8 Cyfrowy rejestrator wizyjny, np. DIVAR IP 3000 Dodatkowy kod PIN do zbrajania/rozbrajania alarmów włamania. Tymczasowe blokowanie/odblokowywanie posiadaczy kart identyfikacyjnych, ręcznie lb za pomocą programatora czasowego. Umieszczanie kart na czarnej liście. Definiowane przez żytkownika pola do wprowadzania dodatkowych informacji o posiadaczach kart identyfikacyjnych. Fnkcja zapobiegająca podwójnem przejści. Fnkcja zliczania zdarzeń dostęp z mechanizmem sekwencyjnej kontroli dostęp możliwiająca ograniczenie zatłoczenia, atomatyczne zbrajanie/ rozbrajanie alarm w reakcji na obecność/brak osób w obszarze oraz generowanie list obecności. Uprawnienie dostęp dla określonej liczby osób możliwia dostęp do danego obszar wyłącznie po okazani kart przez zdefiniowaną liczbę atoryzowanych posiadaczy kart identyfikacyjnych. Ustawienie to może być konfigrowane dla poszczególnych czytników oraz dla 2 N osób (bez ograniczeń). Ochrona wejścia do miejsc o krytycznym znaczeni, takich jak serwerownia czy dział badawczy, za pomocą podwójnych drzwi (ślzy) z dwoma czytnikami. Trasa dozorowa: nowoczesny system śledzenia patrol przy życi istniejących czytników kontroli dostęp, sekwencji dostęp i czas dostęp. Każde narszenie kolejności lb czas patrolowania wywołje alarm, który jest następnie śledzony przez zaawansowane fnkcje zarządzania alarmami w systemie. Na podstawie dziennika zdarzeń system można generować raporty z trasy dozorowej. Podstawowe fnkcje Podstawowy pakiet oprogramowania Access Engine, w połączeni z kontrolerami dostęp AMC, oferje następjące fnkcje: Szeroka gama inticyjnych szablonów modeli drzwi pozwala na szybką i łatwą konfigrację sprzęt (np. zwykłych drzwi, bramek obrotowych, winda z czytnikiem kart przy wejści/wyjści itp.). Schemat okablowania dla instalatorów rządzeń generowany w oknie dialogowym konfigracji model drzwi. Aktywacja w czasie rzeczywistym konfigracji czytników i posiadaczy kart identyfikacyjnych w kontrolerach dostęp. Modele czasowe do kontroli dostęp na podstawie czas, w tym z możliwością definiowania dni specjalnych, cyklicznych świąt stawowych itp. Modele czasowe do atomatycznej aktywacji/ dezaktywacji kont posiadaczy kart identyfikacyjnych, np. na podstawie regł dostęp, kodów PIN itd. Modele czasowe do atomatycznej aktywacji/ dezaktywacji stawień system, np. stawiające odblokowanie drzwi w godzinach od 9.00 do Fnkcja losowej kontroli: posiadacze kart wchodzący lb wychodzący z obiekt mogą zostać co jakiś czas zatrzymani i skierowani do personel ochrony w cel dokładniejszej kontroli. Z kontroli losowej można wyklczyć osoby oznaczone jako VIP.

3 3 Access Engine (ACE) 4.1 Zarządzanie gośćmi: karty gości mogą być nadzorowane i obsłgiwane oddzielnie pod względem okresów ważności, jak i ewentalnej potrzeby eskortowania. Interfejs zbrojenia/rozbrojenia system sygnalizacji włamania obejmjący obsłgę atoryzacji i przydzielanie kart. Interfejs windy do kontroli dostęp dla maks. 56 pięter za pośrednictwem wewnętrznego czytnika kart w windzie oraz do przydzielania posiadaczom kart prawnień dostęp na poszczególne piętra. Interfejs import danych personel z system kadrowego lb ich eksportowania z modł ACE do tego system, ręcznie albo zgodnie z harmonogramem. Personalizacja kart możliwiająca importowanie zdjęć posiadaczy kart identyfikacyjnych oraz projektowanie firmowych identyfikatorów, które można drkować na standardowych drkarkach kart. Fnkcja definiowania tras zapewniająca porszanie się personel po wyznaczonych trasach wewnątrz obiekt. Fnkcja zdalnego odblokowania drzwi, na przykład za pomocą kliknięcia myszą ikony na interaktywnej mapie lokalizacji w systemie. Tworzenie obszarów logicznych (np. pojedynczych pomieszczeń, grp pomieszczeń, całych pięter lb parkingów), do których można przypisać specjalne pnkty kontroli dostęp. Możliwość określenia maksymalnej liczby osób lb pojazdów mających dostęp do obszar logicznego. Możliwość pełnej archiwizacji i odtwarzania danych systemowych. Zaawansowana architektra klient-serwer oparta na serwerze internetowym system. Możliwość dostosowania prawnień administratora system w wyświetlanych kolejno oknach dialogowych. Elastyczne zarządzanie różnego rodzaj alarmami (np. odmowa dostęp, wykrycie sabotaż, identyfikator na czarnej liście, alarm zagrożenia itp.) z możliwością współpracy z fnkcjami system, takimi jak interaktywne mapy lokalizacji i plany działania. Korzystanie z cyfrowych nadzorowanych wejść/wyjść wbdowanych w kontrolerach firmy Bosch w cel zapewnienia dodatkowych fnkcji sterowania i nadzor, w tym wykrywania włamań i sabotaż. Łatwa integracja z systemami wizyjnymi firmy Bosch lb innych prodcentów, takimi jak krosownice wizyjne, rejestratory DVR, kamery internetowe itp. Szczegółowe rejestrowanie zdarzeń dostęp i alarmów. Zapis zmian rekordów głównych i atoryzacji, w tym tworzenia, modyfikacji i swania rekordów. Zintegrowane raportowanie z fnkcją filtrowania. Eksport do standardowego format CSV w cel dalszego przetwarzania. Obsłga jednocześnie do czterech różnych formatów kart Wiegand. Wyczerpjąca pomoc ekranowa. Masowe modyfikowanie danych atoryzacyjnych i innych. Dodatkowe opcje pakiet Access Engine Weryfikacja wideo Weryfikacja wideo zwiększa poziom bezpieczeństwa system kontroli dostęp dzięki zastosowani technologii wideo. Kiedy czytnik znajdje się w trybie weryfikacji wideo, posiadacze kart identyfikacyjnych nie są wpszczani atomatycznie. W takim przypadk czytnik generje żądanie wejścia, które pojawia się jako komnikat na ekranie operatora. Plan działania (patrz także opcjonalne fnkcje system ) wyświetla operatorowi zdjęcie posiadacza karty przechowywane w bazie danych modł ACE wraz z obrazem na żywo z kamery mieszczonej obok wejścia/czytnika wysyłającego żądanie wejścia. Po porównani zdjęcia z obrazem z kamery operator podejmje decyzję o otwarci drzwi. Zarządzanie parkingami Ta fnkcja możliwia zdefiniowanie i korzystanie z model drzwi parking, który obejmje sterowanie dwoma szlabanami wjazd i wyjazd oraz sygnalizacją świetlną niemożliwiającą wjazd po zapełnieni parking. Każdy parking może zostać podzielony na obszary logiczne o zdefiniowanej maksymalnej liczbie pojazdów. Atoryzację do przejechania przez szlaban i zaparkowania w obszarze logicznym można przypisać posiadaczom kart za pomocą standardowych okien dialogowych. Istnieje również możliwość zliczania zajętych miejsc z wyświetlaniem informacji o zajętości na ekranie operatora. Zliczanie samochodów (parking) oraz osób (obszary dostęp) odbywa się niezależnie, co pozwala na jednoczesne śledzenie lokalizacji posiadacza karty identyfikacyjnej i jego samochod.

4 4 Access Engine (ACE) 4.1 Zwiększanie pojemności system zarządzania dostępem Dostępne są licencje na zwiększanie liczby wejść co 32. Wejście jest odpowiednikiem model drzwi w programie ACE, co łatwia określenie liczby wymaganych licencji. Przykład: W danej lokalizacji znajdją się dwa główne wejścia, każde z czytnikiem wejścia i wyjścia, 26 drzwi do pomieszczeń birowych z czytnikiem wejścia i 1 ślza do serwerowni. Całkowita liczba modeli drzwi/ wejść wynosi 29, niezależnie od liczby przypisanych czytników. Licencja na podstawowy pakiet modł ACE obejmje 29 wejść. Planowanie Access Engine w liczbach Maks. liczba aktywnych kart Maks. liczba czytników kart Maks. liczba głównych kontrolerów dostęp (MAC) Maks. liczba atoryzacji dostęp Dołączone części 9600 (z 10 głównymi kontrolerami dostęp) na MAC Rozszerzenie podstawowego pakiet modł Access Engine obejmje następjące licencje: - Licencja na 1000 kart - Licencja na 32 wejścia - Zliczanie zdarzeń dostęp - Atoryzacja dla określonej liczby osób - Ochrona za pomocą ślzy - Trasa dozorowa - Losowa kontrola - Zarządzanie gośćmi - Uzbrajanie/rozbrajanie system sygnalizacji włamania - Interfejs windy - Interfejs import/eksport - Definiowanie tras - Zdalne odblokowywanie drzwi - Personalizacja kart - Domyślna konfigracja wyjściowa kontroli dostęp - Weryfikacja wideo - Zarządzanie parkingami jako składnik wyjściowej konfigracji system, w którym to przypadk jest on zamawiany z podstawowym pakietem i razem z nich dostarczany jako rozszerzenie istniejącej konfigracji system Zamówienia - informacje ACE 4.1 Licencja podstawowa Podstawowa licencja na system Nmer zamówienia -FACE-BPA41 ACE dodatkowych kart identyfikacyjnych Nmer zamówienia -XACE-100C41 ACE dodatkowych kart identyfikacyjnych Nmer zamówienia -XACE-1KC41 ACE dodatkowe drzwi Nmer zamówienia -XACE-32DR41 ACE dodatkowy główny kontroler dostęp Nmer zamówienia -XACE-1MAC41 ACE szafka na klcze firmy Deister Dostępne tylko w wybranych regionach. W razie wątpliwości skontaktj się z przedstawicielem firmy Bosch. Nmer zamówienia -XACE-1KEY41 ACE 4.1 Rozszerzone zarządzanie parkingami Nmer zamówienia -FACE-PRK41 ACE 4.1 Interfejs programowania aplikacji (API) Nmer zamówienia -FACE-API41 Informacje do zamówień Program Access Engine można zamówić w jednej z dwóch form:

5 5 Access Engine (ACE) 4.1 Reprezentowana przez: Poland Robert Bosch Sp. z o.o. Jtrzenki 105 str Warszawa Phone: Fax: Robert Bosch Sp. z o.o./ Secrity Systems 2015 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian pl, V4, 29. Cze 2015

BIS Access Engine (ACE) 4.2

BIS Access Engine (ACE) 4.2 Systemy specjalistyczne Access Engine (ACE) 4.2 Access Engine (ACE) 4.2 www.boschsecrity.pl Zaawansowana kontrola dostęp z bezpośrednim zarządzaniem alarmami Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami

Bardziej szczegółowo

BIS Access Engine (ACE) 4.3

BIS Access Engine (ACE) 4.3 Systemy specjalistyczne BIS Access Engine (ACE) 4.3 BIS Access Engine (ACE) 4.3 www.boschsecrity.pl Kontrola dostęp do wiel serwerów z bezpośrednim zarządzaniem alarmami Bezproblemowa integracja i współpraca

Bardziej szczegółowo

BIS Access Engine (ACE) 4.4

BIS Access Engine (ACE) 4.4 Systemy specjalistyczne BIS Access Engine (ACE) 4.4 BIS Access Engine (ACE) 4.4 www.boschsecrity.pl Kontrola dostęp do wiel serwerów z bezpośrednim zarządzaniem alarmami Bezproblemowa integracja i współpraca

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 2.1

Access Professional Edition 2.1 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 2.1 Access Professional Edition 2.1 www.boschsecrity.pl Kompaktowe rozwiązanie kontroli dostęp bazjące na nowoczesnych kontrolerach z rodziny AMC Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.3

Access Professional Edition 3.3 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.3 Access Professional Edition 3.3 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Przewodnik wyboru

Access Professional Edition Przewodnik wyboru Access Professional Edition Przewodnik wyboru 2 Spis treści Spis treści 3 Przegląd systemu 3 Sprzęt zgodny z formatem Wiegand 4 Czytnik RS485 5 Przewodnik wyboru Siedem kroków do skonfigurowania systemu

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Obiektywy stałoogniskowe

Obiektywy stałoogniskowe Wideo Obiektywy stałoogniskowe Obiektywy stałoogniskowe www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości kłady optyczne Obiektywy z przysłoną sterowaną napięciem DC i z przysłoną sterowaną sygnałem wizyjnym Wytrzymały

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1

BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Systemy specjalistyczne omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 www.boschsecrity.pl Jedno kompletne rozwiązanie do zarządzania bdynkiem i zabezpieczeniami. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ikon oprogramowania

Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Słowniczek ikon oprogramowania Aliro to pełna lista wszystkich ikon używanych w oprogramowaniu. Stworzono go po to, aby użytkownik mógł łatwo zidentyfikować ikony i zorientować

Bardziej szczegółowo

Obiektywy zoom z napędem silnikowym i automatyczną przysłoną

Obiektywy zoom z napędem silnikowym i automatyczną przysłoną Wideo Obiektywy z napędem silnikowym i atomatyczną przysłoną Obiektywy z napędem silnikowym i atomatyczną przysłoną www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości kłady optyczne Wytrzymała i niezawodna konstrkcja

Bardziej szczegółowo

Obiektywy megapikselowe SR i HD

Obiektywy megapikselowe SR i HD Wideo Obiektywy megapikselowe SR i HD Obiektywy megapikselowe SR i HD www.boschsecrity.pl megapikselowa SR Wysokiej jakości kłady optyczne Niezawodna i trwała konstrkcja Dży wybór ogniskowych Dzięki zastosowani

Bardziej szczegółowo

VRM Video Recording Manager

VRM Video Recording Manager Wideo VRM Video Recording Manager VRM Video Recording Manager www.boschsecrity.pl Pamięć rozproszona z możliwością konfigracji obciążenia Wyższa niezawodność dzięki trybowi awaryjnem macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

Obiektywy zmiennoogniskowe

Obiektywy zmiennoogniskowe Wideo Obiektywy zmiennoogniskowe Obiektywy zmiennoogniskowe www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości kłady optyczne Format 1/3" i 1/2" Niezawodna i trwała konstrkcja Dży wybór ogniskowych Niewielkie wymiary

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 7000 1U. Wideo DIVAR IP 7000 1U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 7000 1U. Wideo DIVAR IP 7000 1U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 7000 1U DIVAR IP 7000 1U www.boschsecrity.pl Kompleksowe, w pełni wyposażone rozwiązanie do zarządzania obrazem przeznaczone do maks. 64 kanałów Sieciowe rozwiązanie do zarządzania sygnałem

Bardziej szczegółowo

FMC 210 DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe

FMC 210 DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe Systemy sygnalizacji pożar FMC 10 DM Ręczne ostrzegacze dwstadiowe FMC 10 DM Ręczne ostrzegacze dwstadiowe www.boschsecrity.pl Reglacja ręcznego ostrzegacza pożarowego po wyzwoleni alarm Możliwość atomatycznego

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 7000 2U DIVAR IP 7000 2U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe i w pełni wyposażone rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Sieciowe rozwiązanie do

Bardziej szczegółowo

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu Systemy specjalistyczne AMC2 - Modłowy kontroler dostęp AMC2 - Modłowy kontroler dostęp www.boschsecrity.pl Inteligentny manager dostęp dla jednego do ośmi wejść Cztery interfejsy obejmjące zasilanie czytnika

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software

Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software Systemy komnikacji Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software www.boschsecrity.pl Atomatyczne wykrywanie rządzeń Sterowanie maks. 750 rządzeniami

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Alarm Management pl Operation Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd 4 2 Informacje ogólne 6 2.1 Logowanie użytkownika 6 3 Zarządzanie alarmami 9 3.1 Map

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 6000 2U. Wideo DIVAR IP 6000 2U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 6000 2U. Wideo DIVAR IP 6000 2U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 6000 2U DIVAR IP 6000 2U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Wstępnie zainstalowane i skonfigrowane sieciowe

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 7000 2U DIVAR IP 7000 2U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe i w pełni wyposażone rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Sieciowe rozwiązanie do

Bardziej szczegółowo

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz Mają zaszczyt przedstawić System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy Podstawowe cechy systemu 32 000 użytkowników identyfikator użytkownika 4 bajty identyfikator RFID 8 bajtów kod PIN: 4-6 cyfr

Bardziej szczegółowo

FAP-420/FAH-420 Automatyczne czujki pożarowe do sieci LSN improved

FAP-420/FAH-420 Automatyczne czujki pożarowe do sieci LSN improved Systemy sygnalizacji pożar FAP-420/FAH-420 Atomatyczne czjki pożarowe do sieci LSN FAP-420/FAH-420 Atomatyczne czjki pożarowe do sieci LSN www.boschsecrity.pl Połączenie detektora optycznego, termicznego

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 6000 1U. Wideo DIVAR IP 6000 1U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 6000 1U. Wideo DIVAR IP 6000 1U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 6000 1U DIVAR IP 6000 1U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Wstępnie zainstalowane i skonfigrowane sieciowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja EQU Kantech

Instrukcja EQU Kantech Instrukcja EQU Kantech Pobranie konfiguracji Konfiguracje Kantecha do IFTER EQU pobieramy za pomocą opcji we właściwościach integracji Kantech wskazując lokalizacje katalogu..\data\kantech. Po wskazaniu

Bardziej szczegółowo

System BIS - Narzędzie dostępu 2.3

System BIS - Narzędzie dostępu 2.3 Systemy zarządzania bezpieczeństwem System BIS - Narzędzie dostępu 2.3 Technologia bliżej nas System BIS - Narzędzie dostępu 2.3 Zaawansowana kontrola dostępu z możliwością bezpośredniego zarządzania alarmami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANE PRZEZ VENO

ZARZĄDZANE PRZEZ VENO obiekty ZINTEGROWANE ZARZĄDZANE PRZEZ VENO OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI i integracji systemów zabezpieczenia mienia Rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych Rozwiązanie dla osiedli mieszkaniowych www.venois.pl

Bardziej szczegółowo

Serwer Systemu Integrującego Ulisses Jednostka Centralna. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok V 2003

Serwer Systemu Integrującego Ulisses Jednostka Centralna. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok V 2003 Serwer Systemu Integrującego Ulisses Jednostka Centralna Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 Podstawowe Funkcje Jednostki Centralnej Nadzór monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w środowisku Ulisses

Integracja systemów Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w środowisku Ulisses Integracja systemów Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy w środowisku Ulisses STEKOP S.A. IX 2006 System KD Ograniczenie dostępu do chronionych pomieszczeń. Prawa pracowników firmy w dostępie do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar

Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar Wideo Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar www.boschsecrity.pl Wersje 6, 9 i 16kanałowe Opcjonalna komnikacja w technologii Jednoczesny zapis, odtwarzanie i archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Umowy dotyczące wsparcia technicznego oprogramowania (SMA) dla systemu BIS

Umowy dotyczące wsparcia technicznego oprogramowania (SMA) dla systemu BIS Engineered Soltions Umowy dotyczące wsparcia technicznego oprogramowania (SMA) dla system BIS Umowy dotyczące wsparcia technicznego oprogramowania (SMA) dla system BIS www.boschsecrity.com Wygodne i bezproblemowe

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania.

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Załącznik 1.1 B do SIWZ Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Budynki posiadają okablowanie dla kontroli dostępu zał. nr 1. Kontrola dostępu stosowana będzie do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru Systemy sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar www.boschsecrity.pl Nowoczesne kłady optyczne o wysokich parametrach do

Bardziej szczegółowo

Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją podczerwieni

Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją podczerwieni Wideo Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją www.boschsecrity.pl Obiektywy z korekcją do współpracy z kamerami dalnymi i monochromatycznymi Format 1/3"

Bardziej szczegółowo

DIVAR AN 5000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 5000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI

DIVAR AN 5000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 5000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Wideo www.boschsecrity.pl 960H RT APP Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Obsłga rządzeń mobilnych (ios, Android) Obsłga sieci możliwiająca zdalne wyświetlanie, odtwarzanie, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Seria MAP Systemy sygnalizacji włamania i napadu Seria MAP

Seria MAP Systemy sygnalizacji włamania i napadu Seria MAP Systemy sygnalizacji włamania i napad Seria 000 Seria 000 www.boschsecrity.pl System Modlar Alarm Platform 000 to skalowalne rozwiązanie do średnich i dżych instalacji. System wykorzystje dwie izolowane

Bardziej szczegółowo

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu Systemy specjalistyczne AMC2 - Modłowy kontroler dostęp AMC2 - Modłowy kontroler dostęp www.boschsecrity.pl Inteligentny manager dostęp dla jednego do ośmi wejść Cztery interfejsy obejmjące zasilanie czytnika

Bardziej szczegółowo

DIVAR AN 3000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 3000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI

DIVAR AN 3000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 3000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Wideo www.boschsecrity.pl 960H RT APP Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Obsłga rządzeń mobilnych (ios, Android) Zdalne powiadamianie o alarmach Obsłga sieci możliwiająca zdalne

Bardziej szczegółowo

FNM-320 Sygnalizatory konwencjonalne

FNM-320 Sygnalizatory konwencjonalne Systemy sygnalizacji pożar FNM-3 Sygnalizatory konwencjonalne FNM-3 Sygnalizatory konwencjonalne www.boschsecrity.pl Głośność: do 2 db(a Możliwość stosowania w niekorzystnych warnkach otoczenia Zasilanie

Bardziej szczegółowo

System szybkiego pozycjonowania

System szybkiego pozycjonowania Wideo System szybkiego pozycjonowania System szybkiego pozycjonowania www.boschsecrity.pl Obrót ciągły 360º z prędkością maks. 100º na sekndę Pochylanie w zakresie od -90º do +40º z prędkością 40º na sekndę

Bardziej szczegółowo

Access PE 3.0 - Milestone XProtect Integration

Access PE 3.0 - Milestone XProtect Integration Access PE 3.0 - Milestone XProtect pl Installation Manual Access PE 3.0 - Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 4 1.1 Ograniczenia i opcje 5 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 7 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10

Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 Wideo Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie do nagrywania i zarządzania obrazem w sieci Możliwość

Bardziej szczegółowo

System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003

System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 Ulisses System Integrujący Integracja: System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Bardziej szczegółowo

Telewizja przemysłowa (CCTV) w RACS 5

Telewizja przemysłowa (CCTV) w RACS 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 007 Wersja dokumentu: Rev. B Telewizja przemysłowa (CCTV) w RACS 5 Wprowadzenie Integracja z telewizją przemysłową (CCTV) pozwala systemowi

Bardziej szczegółowo

Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa

Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa 2 Jedna platforma, wszystkie funkcje Efektywne zarządzanie budynkiem staje się wyzwaniem nie tylko coraz bardziej ważnym,

Bardziej szczegółowo

FMC 420RW Ręczne ostrzegacze jednostadiowe do udoskonalonej sieci LSN

FMC 420RW Ręczne ostrzegacze jednostadiowe do udoskonalonej sieci LSN Systemy sygnalizacji pożar FMC 420RW Ręczne ostrzegacze jednostadiowe do doskonalonej sieci LSN FMC 420RW Ręczne ostrzegacze jednostadiowe do doskonalonej sieci LSN www.boschsecrity.pl Wyzwalanie alarm

Bardziej szczegółowo

Rejestrator wizyjny serii 400

Rejestrator wizyjny serii 400 Wideo Rejestrator wizyjny serii 400 Rejestrator wizyjny serii 400 www.boschsecrity.pl 4-kanałowe nagrywanie w czasie rzeczywistym z kompresją H.264 Podgląd i zapis obrazów w rozdzielczości, 2 lb 4 Wbdowana

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Dostępu SKALFI.net Moduły rozszerzające funkcjonalność systemu KD

System Kontroli Dostępu SKALFI.net Moduły rozszerzające funkcjonalność systemu KD Moduły rozszerzające funkcjonalność systemu KD Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów System Kontroli Dostępu SKALFI.net posiada moduły rozszerzające funkcjonalność systemu. W zależności od zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Video Verification pl Operation Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd 4 2 Informacje ogólne 6 2.1 Logowanie użytkownika 6 3 Video Verification (Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Seria DVR 630/650. Wideo Seria DVR 630/ /16-kanałowy zapis w czasie rzeczywistym z rozdzielczością CIF

Seria DVR 630/650. Wideo Seria DVR 630/ /16-kanałowy zapis w czasie rzeczywistym z rozdzielczością CIF Wideo Seria DVR 630/650 Seria DVR 630/650 www.boschsecrity.pl 8-/16-kanałowy zapis w czasie rzeczywistym z rozdzielczością Swoboda podgląd dzięki dwóm wyjściom monitorowym Zdalny podgląd, odtwarzanie,

Bardziej szczegółowo

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych Wideo LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań www.boschsecrity.pl Maksymalne obciążenie: 10 kg Niewielkie rozmiary, zwarta konstrkcja Możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SiPass - nowoczesny system kontroli dostępu

SiPass - nowoczesny system kontroli dostępu SiPass - nowoczesny system kontroli dostępu SiPass jest rozwiązaniem w pełni skalowanym, dzięki czemu może być dopasowany do obiektów różnej wielkości. SiPass jest oparty na architekturze Windows 2000/XP

Bardziej szczegółowo

Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekranu 42 i 55 cali

Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekranu 42 i 55 cali Wideo Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekran 42 i 55 cali Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekran 42 i 55 cali www.boschsecrity.pl Rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa

Building Integration System Wspólna platforma zarządzania systemami bezpieczeństwa Tradycja jakości i innowacji Od ponad 12 lat marka Bosch jest synonimem jakości i niezawodności. Firma Bosch to światowy dostawca innowacyjnych technologii wspartych najwyższą jakością obsługi klienta.

Bardziej szczegółowo

NMS zmiany w oprogramowaniu

NMS zmiany w oprogramowaniu NMS zmiany w oprogramowaniu Wersja 1.36.8 Obsługiwane urządzenia: NHDR-XXXX HYBRID NVIP-5DN3512V/IR-1P NVIP-5DN3512H/IR-1P NVIP-4DN3513H/IR-1P NVIP-1DN3031V/IR-1P NVIP-1DN3033V/IR-1P NVIP-2DN3033V/IR-1P

Bardziej szczegółowo

Zasilacz 150 W systemu MAP

Zasilacz 150 W systemu MAP Systemy sygnalizacji włamania i napad Zasilacz 50 W system MAP Zasilacz 50 W system MAP www.boschsecrity.pl Wyposażony w dwa niezależne porty zasilające ze stałym wyjściem reglowanym 28 V DC Zapewnia 50

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wizyjny serii 670

Cyfrowy rejestrator wizyjny serii 670 Wideo Cyfrowy rejestrator wizyjny serii 670 Cyfrowy rejestrator wizyjny serii 670 www.boschsecrity.pl 8-/16-kanałowy zapis w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 4CIF Swoboda podgląd dzięki dwóm wyjściom

Bardziej szczegółowo

BIS V4.2 Pakiet podstawowy

BIS V4.2 Pakiet podstawowy Systemy specjalistyczne V4.2 Pakiet podstawowy V4.2 Pakiet podstawowy www.boschsecrity.pl Integracja systemów Bosch i innych dostawców poprzez wdrożenie standard OPC Wszystkie potrzebne informacje w jednym

Bardziej szczegółowo

PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe

PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe Systemy komnikacji PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe www.boschsecrity.pl Wzmacniacze klasy D o wysokiej sprawności Implsowe zasilacze sieciowe Wejścia lokalnego sygnał adio

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP Wideo DIVAR IP

DIVAR IP Wideo DIVAR IP Wideo DIVAR IP 3000 DIVAR IP 3000 www.boschsecrity.pl Kompleksowe, w pełni fnkcjonalne rozwiązanie do zarządzania sygnałem wizyjnym przeznaczone na maks. 32 kanałów Sieciowe rozwiązanie do zapis obraz

Bardziej szczegółowo

EntraPass ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

EntraPass ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU EntraPass ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU EntraPass KONTROLA DOSTĘPU SYTEMY ALARMOWE TELEWIZJA OBSERWACYJNA INTEGRACJA Z VENO PARAMETRY I FUNKCJE SYSTEMU EntraPass Elementy systemu EntraPass 4 EntraPass

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS Przegląd Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

LBC 310x/1x Głośnik w obudowie

LBC 310x/1x Głośnik w obudowie Systemy komnikacji LBC 31x/1x Głośnik w obdowie LBC 31x/1x Głośnik w obdowie www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości reprodkcja mowy i mzyki Rozszerzone pasmo przenoszenia Szeroki kąt promieniowania dźwięk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ INTEGRACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ WERSJE PROGRAMU SPECIAL CORPORATE GLOBAL ENTRAPASS SPECIAL Jedno stanowisko dla operatora Pojemność systemu: - 64 kontrolery (KT-1, KT-400, KT-100, KT-300) - liczba kart

Bardziej szczegółowo

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu

RFiD InOut+ innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu TM innowacyjny, kompleksowy system kontroli dostępu SYSTEM Wprowadzenie O systemie System to innowacyjny, wielofunkcyjny system kontroli dostępu do pomieszczeń, budynków, hal produkcyjnych z możliwością

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

LBC 14xx/x0 Regulatory głośności U40 i LBC 1431/10 Przełącznik wyboru źródła

LBC 14xx/x0 Regulatory głośności U40 i LBC 1431/10 Przełącznik wyboru źródła Systemy komnikacji LBC 14xx/x0 Reglatory głośności U40 i LBC 1431/10 Przełącznik wybor źródła LBC 14xx/x0 Reglatory głośności U40 i LBC 1431/10 Przełącznik wybor źródła www.boschsecrity.pl Wersje 12 W,

Bardziej szczegółowo

Przejście dwukierunkowe (tripod)

Przejście dwukierunkowe (tripod) R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 019 Wersja dokumentu: Rev. B Przejście dwukierunkowe (tripod) Uwaga: Niniejszy dokument dotyczy RACS v5.2 (VISO 1.2.2 lub nowszy) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Access PE - Milestone XProtect Integration

Access PE - Milestone XProtect Integration Access PE - Milestone XProtect Integration pl Installation Manual Access PE - Milestone Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 4 1.1 Ograniczenia i opcje 5 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

AMAX Panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel

AMAX Panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel Systemy sygnalizacji włamania i napad AMAX Panel 2100 AMAX Panel 2100 www.boschsecrity.pl Centrala AMAX panel 2100 to system sygnalizacji włamania przeznaczony do ochrony bdynków mieszkalnych oraz małych

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory HID Prox (125kHz) Czytniki HID. www.bibinet.pl

Identyfikatory HID Prox (125kHz) Czytniki HID. www.bibinet.pl CZYTNIKI bibinet Identyfikatory HID Prox (125kHz) Czytniki HID Wszystkie nazwy i znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są własnością odpowiednich firm. Kontrola wejścia (otwieranie drzwi klamką)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru Systemy sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar www.boschsecrity.pl Nowoczesne kłady optyczne o wysokich parametrach do

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

AMAX panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX panel

AMAX panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX panel Systemy sygnalizacji włamania i napad AMAX panel 2100 AMAX panel 2100 www.boschsecrity.pl Panel przeznaczony jest do ochrony bdynków mieszkalnych oraz małych i średnich obiektów komercyjnych. Obsłgje 8

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

LBC 14x0/x0 Regulatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wyboru źródła

LBC 14x0/x0 Regulatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wyboru źródła Systemy komnikacji LBC 14x0/x0 Reglatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wybor źródła LBC 14x0/x0 Reglatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wybor źródła www.boschsecrity.pl Wersje 12 W, 36

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo