ROZWÓJ INWESTYCJI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W POLSCE. CZY ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ INWESTYCJI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W POLSCE. CZY ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ?"

Transkrypt

1 ROZWÓJ INWESTYCJI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W POLSCE. CZY ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE SIĘ OPŁACAJĄ? Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Filozofii ul. Rakowicka 16, pok. 44a, p. IV. Marcin Pitura, 11 Maj, 2012

2 GES ENGAGEMENT SERVICES WIODĄCA FIRMA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI NA RYNKU PÓŁNOCNO EUROPEJSKIM Czym się zajmujemy: Wizja: Misja: Globalne badania oraz zaangażowanie dotyczące inwestowania w zakresie ESG wspieranie właścicieli aktywów oraz zarządzającymi aktywami Globalny, niezależny lider pod względem analiz z zakresu ESG na zrównoważonym rynku. Czynić każdy dzień trochę lepszym! Rok założenia: 1992 Aktywa naszych klientów: Klienci: Organizacja: Partnerzy: 700 miliardów Euro Ponad 70 renomowanych instytucji finansowych 50 współpracowników w Polsce, Szwecji, Danii, oraz Szwajcarii Manifest (Londyn) SIRIS w Melbourne, Australia oraz ICCR, New York, USA 2

3 GES ENGAGEMENT SERVICES KLIENCI National Pension Funds - AP1-4 and AP7 Organizations and Unions Save the Children Asset Managers Credit Suisse, Kempen, SEB and Folksam * GES Investment Services provides service to the Ethical Council of the Swedish National Pension Funds - AP-Funds. 3

4 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE 4 Odpowiedzialne inwestowanie (Sustainable and Responsible Investment - SRI) jest ogólnym terminem, obejmującym każdy typ procesu inwestycyjnego, który umożliwia połączenie finansowych celów inwestorów z ich troską o kwestie ochrony środowiska, społeczne i ładu korporacyjnego. źródło: Eurosif, European SRI Study

5 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE 6 zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ 5 1. Włączymy standardy ESG w procesy dokonywania analiz i podejmowania decyzji. 2. Będziemy aktywnymi właścicielami i zastosujemy standardy ESG w naszej polityce i działaniach. 3. Będziemy dążyli do należytego ujawniania standardów ESG przez firmy, w których inwestujemy. 4. Będziemy promowali akceptację i wprowadzanie zasad w branży inwestycyjnej. 5. Będziemy wspólnie pracować nad zwiększeniem skuteczności we wprowadzaniu zasad. 6. Będziemy każdorazowo raportować nasze działania i postępy we wprowadzaniu zasad. - od 2006r sygnatariuszy zarządzających aktywami o wartości ponad 30 bln $ Polska - 1 5

6 STRATEGIA CSR UNII EUROPEJSKIEJ CSR to odpowiedzialnośd przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeostwo. 25 października 2011 Komisja Europejska opublikowała odnowioną strategię CSR na lata Plan działań Komisji w zakresie inwestycji: Celem działań Komisji jest zapewnienie bardziej odpowiedzialnego i przejrzystego systemu finansowego; Komisja wspiera budowanie potencjału inwestorów w zakresie sposobów włączania informacji niefinansowych do decyzji inwestycyjnych; Europejskie podmioty zarządzające aktywami i właściciele aktywów, zwłaszcza fundusze emerytalne, proszeni są o dostosowanie się do zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ; Komisja rozważy stworzenie wymogu, aby wszystkie fundusze inwestycyjne i instytucje finansowe informowały wszystkich swoich klientów (obywateli, przedsiębiorstwa, organy publiczne itp.) o stosowanych przez nie kryteriach etycznych lub zasadach odpowiedzialnego inwestowania lub jakichkolwiek normach i kodach, których przestrzegają ; 6

7 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE Wartość aktywów ponad 1031 firm i instytucji, które podpisały Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UN PRI) przekroczyła sumę 30 miliardów USD Holenderska firma inwestycyjna Robeco prognozuje, że do 2015 r. inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI) przestanie być kojarzone z niszą rynkowa, a inwestycje takie będą obejmować 20% wszystkich zarządzanych aktywów. źródło: unpri.org; Robeco, Responsible Investng: Aparadigm Shift 7

8 ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE źródło: Robeco 8

9 NEGATIVE SCREENING VALUE BASED AVOIDING CONTROVERSIAL BUSINESS VALUE BASED AND NORM BASED The product is a tool for avoiding investments in companies, which are documented to have controversial business activities according to a clients investment policy. Value based Negative screening measures how large part the controversial business activity is in relation to the turnover of the company. Available criteria value based Military Weapons Adult Entertainment Fossil Fuels Non-free Countries Petroleum Industry Nuclear Power Car Industry Contraceptives Abortion Fat and Sugar Fast Food Tropical Forests Intensive Farming Pesticides Countries at Risk Money Laundering Alcohol Production Alcohol Distribution Tobacco Production Tobacco Distribution Gambling GM Crops Fat and Sugar etc etc etc 9

10 FUNDUSZE SRI - VALUE BASED Kryteria pozafinansowe są również brane pod uwagę w norweskim narodowym funduszu emerytalnym (Government Pension Fund Global, GPFG), największym funduszu emerytalnym na świecie, o wartości rynkowej miliardów koron norweskich (ok. 530mld $). Zalecenia dotyczące etyki zarządzania funduszem GPFG, wprowadzone zostały w 2004 roku przez norweskie Ministerstwo Finansów. GPFG do tej pory już kilka razy wykluczał z portfela spółki związane z produkcją broni, branżą tytoniową oraz spółki o niskich standardach związanych z ochroną środowiska i prawami człowieka. 10

11 NEGATIVE SCREENING - NORM BASED BASED ON UN GLOBAL COMPACT Child labor Bribery Global Warming ABC Weapons Global Compact, OECD Guidelines Human Rights Right to organize Discrimination Biodiversity 11

12 ALERT SERVICE WEEKLY NOTIFICATION 12

13 NEGATIVE CREENING NORM BASED LONG TERM ENGAGEMENT The Incident analysis establishes what has happened: Incident description. Causes. Reporting sources and the response from companies. A decision on whether to pursue the analysis! The Risk Analysis assesses: The Industry and the region. Policy. Implementation. Compliance. Reporting and transparency. Company Report concludes: Recommendation. 13

14 NEGATIVE CREENING NORM BASED RECOMMENDATION: ENGAGE/ EXCLUDE Systematic actions or isolated actions leading to severe negative consequenses. Reporting criteria (one or more of the following): Examination by an official body, e.g. UN Observer. Sanctions against the company issued by regional/national courts or an official body. The company has admittted responsibility for the incident(s). 14

15 NEGATIVE CREENING NORM BASED RECOMMENDATION: OBSERVATION Companies that do not meet the Reporting criteria may be included as Observations: An ongoing official investigation and no other conclusive material is available. Only Non-governmental organization report. Other uncertainties that pose hindrance toward reaching a conclusion. 15

16 NEGATIVE CREENING NORM BASED REVISION CRITERIA Recommendation: GES recommends its clients to engage in dialogue and/or active ownership with Company X, or as an alternative, to exclude the company from their investment universe. The violation has ceased. The company has adopted a responsible course of action. The company has taken a proactive and precautionary approach to improve routines and prevent future violations. Company X should adopt a human rights policy including the right to freedom of association and the right to collective bargaining. In the Sustainability Report from 2010 the company states that it recognizes its employees right to freely associate or not to associate in compliance with the laws of the countries in which it operates. GES considers this to be a step in the right direction. It is yet unclear how this will reflect the ongoing dispute in the Philippines. The company s action is verifiable. 16

17 FUNDUSZE SRI NORM BASED Rząd Szwecji już w 2001 roku wprowadził przepisy prawne związane z SRI w Narodowych Funduszach Emerytalnych (AP Fund). Fundusze te muszą brać pod uwagę kwestie etyczne i środowiskowe, z uwzględnianiem ogólnego celu wysokiego zwrotu z inwestycji. Fundusze AP przyjęły różne strategie, aby sprostać wymaganiom prawnym niektóre skupiają się na kwestiach ładu korporacyjnego, inne wykluczają ze spektrum inwestycji firmy nie spełniające międzynarodowych standardów, takich jak np. Global Compact. Jeden z funduszy inwestuje w najlepsze pod względem standardów ESG firmy szwedzkie. Fundusze AP1, AP2, AP3, AP4 oraz AP7 są sygnatariuszami UN PRI. 17

18 ENGAGEMENT COORDINATION BETWEEN OWNERS Each case have: A clear process goal connected to the revision criteria s. An identified strategy and action plan to reach the goal. Next step. Coordination between owners: Coordination with GES Engagement clients. Coordination with other investors. Co-meeting owners & GES & Co s. The status of the case with a rating: Company response. Case development. 18

19 POSITIVE SCREENING RISK RATING Analiza ESG zgodna z ONZ ZOI Analiza GES Risk Rating polega na ocenie systemu zarządzania: środowiska, społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego firm. Analiza opiera się na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania (UN PRI). GES Risk Rating ocenia zarówno stopień przygotowania firm (poprzez systemy zarządzania, itp.) jak również osiągnięcia za pomocą kryteriów i podkryteriów. Obecnie 4500 firm przeanalizowanych, w tym MSCI Word, MSCI Emerging Markets, FTSE All World. Produkt używany do best in class, worst in class, zaangażowanie, modyfikacja sfery inwestycyjjnej lub/oraz benchmark, intersektorowe modyfikacje. 19

20 POSITIVE SCREENING KRYTERIA OCENY Zarządzanie środowiskiem Przygotowanie: Organizacja i procedury Polityka i programy Mechanizm weryfikacji zewnętrznej Raportowanie środowiskowe Ocena dostawców Rezultaty: Gazy cieplarniane Zużycie energii Wykorzystanie zasobów wodnych Racjonalizowanie podróży służbowych Rekultywacja i odtwarzanie zasobów Ocena oddziaływania na środowisko przyszłych projektów Odpady niebezpieczne Emisje do powietrza + 8 dodatkowych kryteriów Odpowiedzialność społeczna Pracownicy: Dyskryminacja Wolnośd zrzeszania się Bezpieczeostwo i higiena pracy Godziny pracy i wynagrodzenie + 5 dodatkowych kryteriów Społeczność lokalna: Przeszkolenie pracowników ochrony Korupcja + 2 dodatkowe kryteria Dostawcy: Kodeks Postępowania System zarządzania i program Ocena wyników Ład korporacyjny Nadzór i kontrola: Komitet audytu, komisja ds. wynagrodzeo, komisja nominacyjna Skład Rady Nadzorczej i jej niezależnośd Zróżnicowanie Rady Nadzorczej Prawa udziałowców: Równe prawo głosu Przejrzystośd struktury własnościowej Przejrzystość i system wynagradzania: Wynagrodzenie firm audytorskich Wynagrodzenie prezesa zarządu Raportowanie 20

21 GES RISK RATING DLA FIRMY X Nazwa firmy Firma X Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem - Przygotowanie c+ Numeryczny Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem Przygotowanie 0,58 Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem Rezultaty c Numeryczny Punkt Cząstkowy Zarządzania Środowiskiem Rezultaty 0 Firma X wykazuje stosunkowo niski poziom zaangażowania w zakresie ochrony środowiska, poprzez przyjęte strategie oraz systemy zarządzania, jak również w niedostatecznym stopniu raportuje powyższe kwestie. Firma nie udostępnia żadnych informacji dotyczących oddziaływania na środowisko oraz wszelkich możliwych zagrożeo wynikających ze zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Pracownicy b Numeryczny Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Pracownicy 0,94 Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Społecznośd Lokalna - Numeryczny Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Społecznośd Lokalna - Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Dostawcy - Numeryczny Punkt Cząstkowy Odpowiedzialności Społecznej Dostawcy - Firma X wykazuje umiarkowany poziom odpowiedzialności społecznej, poprzez przyjęte strategie oraz systemy zarządzania, jak również regularnie raportuje powyższe kwestie. Firma X dba o bezpieczeostwo swoich pracowników, nie dyskryminuje, współpracuje ze związkami zawodowymi oraz zapewnia wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami. Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Nadzór i Kontrola b- Numeryczny Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Nadzór i Kontrola 0,6 Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Przejrzystośd i System Wynagradzania c+ Numeryczny Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Przejrzystośd i System Wynagradzania 0,33 Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Prawa Udziałowców b Numeryczny Punkt Cząstkowy Ładu Korporacyjnego Prawa Udziałowców 1 Firma X wykazuje umiarkowany poziom zarządzania ładem korporacyjnym w odniesieniu do przestrzegania niezależności, przejrzystości oraz przestrzegania praw akcjonariuszy. Średnia punktów ZŚ (0-3) 0,29 Średnia punktów OS (0-2) 0,94 Średnia punktów ŁK (0-2) 0,64 Ogólne Ryzyko Zarządzania Środowiskiem B+ Wynik Ogólny Zarządzania Środowiskiem c Ogólne Ryzyko Odwiedzialności Społecznej B Wynik Ogólny Odpowiedzialności Społecznej b Ogólne Ryzyko Ładu Korporacyjnego - Wynik Ogólny Ładu Korporacyjnego b- 21

22 GES RISK RATING BENCHMARK Environmental rating B+c Portfolio rank: 1st out of 1 Industry rank: 3d out of 4 Firma X scores an average in the GES Environmental Risk Rating, compared with all the companies in the examined portfolio. Compared to 4 examined Diversified Consumer Services companies in the MSCI World Index, Firma X places third. Social responsibility rating Bb Portfolio rank: 1st out of 1 Industry rank: 1st out of 4 Firma X scores an average in the GES Social Responsibility Rating, compared with all the companies in the examined portfolio. Compared to 4 examined Diversified Consumer Services companies in the MSCI World Index, Firma X places first. 22

23 COMPARISON OF ESG REPORTING ON SELECTED INDEXES 31 indexes in Europe 25 to 40 largest companies in every market Approx companies in total E, S & G pillars separately and jointly Mean performance MSCI World MSCI Emerging Markets Assessment based on publicly available information. 23

24 70% MEAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24

25 40% MEAN SOCIAL PERFORMANCE (%) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25

26 70% MEAN CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26

27 60% MEAN ESG PERFORMANCE (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27

28 Industry risk GES RISK RATING DODAJE WARTOŚĆ Environmental Portfolio Risk Strategia Identyfikowanie i re-balansowanie według ryzyka ESG low A A- Porfolio FY0 Porfolio FY-1 B+ Zaangażowanie Identyfikuje ESG underperformers. W portfelu używany do zaangażowanie i trwożenia wartości B B- C+ MSCI World Firma X C high c c+ b- b b+ a- a high Company risk low 28

29 RISK STUDY ESG RISKS ARE BETTER NOT IGNORED Tail risk* of ESG-neutral portfolios can be reduced by optimizing exposure to ESG risk factors: In developped markets: Tail risk reduction by 32% In emerging markets: Tail risk reduction by 40% *Tail risk is measured as Conditional Value at Risk (CVaR) at a level of 95% and a time horizon of 12 months. (Hörter, S.; Study by Risklab / Allianz Global Investors, April 2011) 29

30 MORE PROOF RCM (part of Allianz Global Investors) study showes Inclusion of ESG criteria increased profits by 1,6% per year when investing in companies with above agerage ESG performance over a period of five years (MSCI World, MSCI Europe or MSCI US. Harvard Business School and London Buisness School study showes 1 USD 1993 rose to 22.6 USD 2010 if invested in a High sustainable company compared to 14.4 USD if invested in a company with inferior sustainability performance. Also positive outperformance after three years and rises with a longer investment horizon. Evidence from Swedish Top 300 Companies - Environmental and Social performance ratings are value relevant and complement financial information in explaining the variation in stock prices. Integration of extra-financial value apporoach into tradisional financial investment analysis provides a richer picture of the long-term corporate performance. 30

31 MORE FUN WITH LESS RISK? Religious/Ethical towards towards Risk Return Skandia (2003 Wealthbuilder), Parmalat (Insolvency 2003), AIG (Nationalised 2008, Lehman Brothers (Bankcrupt 2009, BP (Deep Water Horizon oilrig 2010), TEPCO (Power plant security 2011) Performance Risk limitation of investment universe (exclusion, best in class) leads to greater risk? Or is the quality of sustainability management an indicator for the quality of the over all management? Reputational Risk Dutch Cancer Foundation invested in Tobacco etc. Principle guided investors, other large investors and insurance companie are under scrunity. Knowledge gained by including ESG related criteria into the analysis will more then compensate a diversification disadvantage because of a smaller investment universe. 31

32 ANALIZA SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA około 60% przeanalizowanych pp oraz spółek z udziałem SP nie publikuje żadnej istotnej informacji dotyczącej danych ESG a 40% spółek nie publikuje żadnej informacji dotyczącej ESG. 32

33 ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI GRUPA ROBOCZA DS. PROMOCJI CSR GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI GRUPA ROBOCZA DS. ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI GRUPA ROBOCZA DS. EDUKACJI CSR Rządowy Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołany Zarządzeniem nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 roku realizuje zadania mające na celu promocję koncepcji CSR w Polsce. W ramach Zespołu działa Grupa robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. 33

34 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GRUPY DOTYCHCZASOWE Działania DZIAŁANIA Grupy Roboczej GRUPY ponad 40 Rekomendacje dla Zespołu Odpowiedzialne Inwestycje Infrastrukturalne Publikacja Spotkań członków Grupy Roboczej zostało zorganizowanych w ciągu ostatnich 2 lat Merytorycznych, przygotowanych przez ekspertów prezentacji zostało przedstawione na forum Grupy Instytucji, organizacji i firm zaangażowało się w prace Grupy, m.in. KNF, SEG, IOB, CDM Pekao S.A, SKOK, GES Investment Services, ING Bank, PTE Polsat Poparte wnikliwą analizą SRI na świecie i w Polsce, wraz z określeniem ścieżki rozwoju, szans i zagrożeń Seminarium i warsztaty dotyczące dialogu społecznego we współpracy m.in. z GAZ-SYSTEM, PSE Operator, WWF, Ministerstwem Środowiska Podręcznik konsultacji społecznych przy inwestycjach infrastrukturalnych

35 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GRUPY Spotkanie z Paul Hermanem amerykańskim ekspertem ds. SRI przygotowane przy współpracy z Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu Publikacja Odpowiedzialne Inwestycje Kapitałowe 3 5 Seminarium SRI Konferencja CSR w ramach Prezydencji Raport ESG w spółkach z udziałem Skarbu Państwa SRI Workshop Day 35

36 PROJEKT ORAZ PARTNERZY ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Celami projektu jest dostarczenie wiarygodnych danych pozafinansowych dla analityków i inwestorów oraz zwiększenie transparentności raportowania tego typu informacji w spółkach poprzez zbudowanie interaktywnej bazy wiedzy o 780 spółkach. Pracodawcy RP, najstarsza i największa organizacja pracodawców, koordynator prac Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Pracodawcy RP powołali Koalicję na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu w ramach której promują zasady CSR. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Obecnie SEG skupia 265 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących blisko 85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych. 36

37 SEMINARIUM DLA OFE W CZERWCU I GRUPA ROBOCZA W 2012R. Przeprowadzenie seminarium zostało zapisane w dokumencie Planu działań na rok 2012 rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Grupą docelową seminarium są przedstawiciele (analitycy) Otwartych Funduszy Emerytalnych Celem seminarium jest przekazanie informacji o aktualnych trendach oraz praktycznej wiedzy w zakresie uwzględniania wskaźników pozafinansowych w politykach inwestycyjnych 1. Wypracowanie wytycznych dla instytucji finansowych w zakresie szerszego uwzględniania w strategiach inwestycyjnych ryzyka ESG 2. Opracowanie programu szkoleń dla doradców inwestycyjnych, doradców finansowych i pośredników ubezpieczeniowych w zakresie odpowiedzialnych inwestycji 3. Opracowanie propozycji pytań nt. zrównoważonego rozwoju oraz CSR do włączenia do zestawu pytań dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa 37

38 Managing Director GES Investment Services Kungsgatan Stockholm, Sweden Phone: GES Investment Services Denmark Købmagergade Copenhagen, Denmark Phone: $ GES Investment Services Poland ul. Sikorskiego Zielona Gora, Poland Phone GES Investment Services Switzerland Seefeldstrasse Zurich, Switzerland Phone

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Robert Sroka Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej SRI Workshop Day 2013 Warszawa, 29.01.2013 Plan prezentacji Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA

PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA PO CO I JAK ZOSTAĆ SYGNATARIUSZEM ZASAD ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com AGENDA 1. Czym jest inicjatywa PRI 2. Kto może zostać sygnatariuszem? 3.

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny

Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny Dorota Okseniuk Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 2012 r. 1 Agenda Struktura funduszu Governmet Pension Fund Global wielkość aktywów

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Raportowanie informacji niefinansowych

Raportowanie informacji niefinansowych 9 grudnia 2014 r. Raportowanie informacji niefinansowych Małgorzata Szewc Główny Specjalista Departament Rachunkowości 1 Stan obecny Polska na tle innych krajów UE Polska implementowała w zakresie ujawniania

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Koncepcje CSR - co to jest społeczna odpowiedzialność

Koncepcje CSR - co to jest społeczna odpowiedzialność Koncepcje CSR - co to jest społeczna odpowiedzialność korporacji? Sławomir Nowotny Polskie Towarzystwo Socjologiczne / MEDIASKOP Wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych Społecznie Odpowiedzialny Biznes

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS. JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. NOWA STRATEGIA ROZWOJU TFI BGŻ BNP PARIBAS JAROSŁAW SKORULSKI, RAFAŁ LERSKI Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. TFI BGŻ BNP Paribas strategia rozwoju Akcjonariat: 100 proc. akcji Towarzystwa należy do Banku

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki

Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki Wprowadzenie Prezentowany materiał stanowi podsumowanie wybranych

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE. Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE Holandia KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Grudzień 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY 2013 KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY Marek Borzestowski Giza Polish Ventures Warszawa, 12.09.2013 CEL PREZENTACJI Prezentacja kierowana jest do przedsiębiorców i zespołów zarządzających innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 JOANNA DMITRUK KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W RELACJACH INWESTORSKICH NA PRZYKŁADZIE POLSKICH SPÓŁEK

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Indeks Wolności Gospodarczej 2014

Indeks Wolności Gospodarczej 2014 Indeks Wolności Gospodarczej 2014 2014 Index of Economic Freedom Rządy prawa / Rule of Law Prawa własności / Property Rights Poziom korupcji / Freedom from Corruption Wielkość sektora publicznego / Government

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo