Subrea Net System front-office do dystrybucji i obsługi produktów ubezpieczeniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Subrea Net System front-office do dystrybucji i obsługi produktów ubezpieczeniowych"

Transkrypt

1 Subrea Net System front-office do dystrybucji i obsługi produktów ubezpieczeniowych

2 Wprowadzenie System Subrea Net jest systemem front-office, wchodzącym w skład rodziny systemów Subrea firmy Comarch dedykowanych dla towarzystw ubezpieczeniowych. System ten stanowi pakiet narzędzi i rozwiązań wspierających dystrybucję i obsługę produktów ubezpieczeniowych. Swoją funkcjonalnością wspiera zarówno działania agentów, pracowników oraz współpracowników towarzystwa, jak i działania podejmowane samodzielnie przez klienta indywidualnego. Obsługiwane linie produktowe Subrea Net jako system front-office zapewnia wsparcie procesu sprzedaży i obsługi dowolnych produktów ubezpieczeniowych: ubezpieczeń na życie, majątkowych i osobowych oraz produktów emerytalnych znajdujących się w ofercie danego Towarzystwa (OFE, IKE, PPE): 2 :: :: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe; :: Wszystkie linie produktowe; :: Dedykowane narzędzia do sprzedaży przez polis turystycznych Internet, mieszkaniowych, NNW; :: Ubezpieczenia na życie; :: Wszystkie linie produktowe; :: Dedykowane narzędzia do internetowej sprzedaży polis bank assurance na życie (w tym lokacyjnych), z funduszem inwestycyjnym; :: Produkty emerytalne (OFE, IKE, PPE); :: Dedykowane narzędzia do sprzedaży OFE przez Internet.

3 Zalety rozwiązania :: Elastyczny pakiet narzędzi i rozwiązań dla: :: Tradycyjnych kanałów sprzedaży; :: Sprzedaży bezpośredniej przez Internet; :: Dystrybucja dowolnych produktów ubezpieczeniowych; :: Sprzedaż przez wszystkie kanały dystrybucji; :: Wsparcie sprzedaży i obsługi posprzedażnej; :: Jednorazowe wprowadzanie danych z wniosków i polis; :: Rozliczenia prowizyjne sieci agencyjnej; :: Integracja z systemami produkcyjnymi; :: Standaryzacja wymiany informacji ubezpieczeniowej; :: Zastosowanie nowoczesnych i wydajnych technologii; :: Architektura on-line oraz off-line; :: Pełna kompatybilność z pozostałymi rozwiązaniami Comarch stworzonymi dla sektora ubezpieczeń. :: 3

4 Funkcjonalność systemu Funkcjonalność systemu Subrea Net, ze względu na istotne różnice w wymaganiach biznesowych procesu sprzedaży i procesu obsługi posprzedażnej, jest zgrupowana w następujących podsystemach: :: Wsparcie Sprzedaży, :: Obsługa Posprzedażowa, :: Administracja. 4 :: Kanały dystrybucji Każda z funkcjonalności systemu Subrea Net może zostać wykorzystana, w zależności od wymagań towarzystwa, w działaniach typu business to business określanych jako B2B oraz działaniach typu business to customer, czyli B2C. Funkcjonalność biznesowa Subrea Net służy do wsparcia pracy wewnętrznej i zewnętrznej sieci sprzedaży towarzystwa ubezpieczeniowego oraz umożliwia znaczące podniesienie poziomu komunikacji rozproszonej sieci zewnętrznej z centralą. Dużą korzyścią z wdrożenia rozwiązania jest likwidacja zjawiska wielokrotnego wprowadzania danych z wniosków i polis do systemów front-office i back-office funkcjonujących w towarzystwie. Funkcjonalność B2B wykorzystują osoby sprzedające produkty ubezpieczeniowe poprzez następujące kanały dystrybucji: :: Wewnętrzny kanał dystrybucji (sieć agentów) :: Zewnętrzny kanał dystrybucji (sieć multiagencji i brokerów, biur turystycznych, dealerów oraz pośredników finansowych) :: Bankowy kanał dystrybucji (sieć placówek bankowych oraz portale bankowe) :: Funkcjonalność B2C jest skierowana do klientów i anonimowych potencjalnych klientów aktywnie korzystających z sieci Internet. Wykorzystywanymi elementami internetowego kanału dystrybucji jest portal towarzystwa oraz portale tematyczne partnerów, takie jak portale turystyczne, bankowe lub doradcze. Funkcjonalność Subrea Net Kanały sprzedaży B2B Business To Business Kanały sprzedaży B2C Business To Customer Prezentacja oferty Prezentacja wniosków & polis Raportowanie operacyjne Zarządzanie dokumentacją Obsługa funduszy Zarządzanie polisami Obsługa roszczeń i szkód

5 Wsparcie Sprzedaży :: Prezentacja oferty: :: Symulator produktów; :: Asystent internetowy B2C; :: Wykresy graficzne; :: Wydruki. :: Rejestracja: :: Rejestracja wniosków; :: Rejestracja polis; :: Wystawianie i wydruki polis; :: Rozliczenia prowizyjne B2B. :: Raportowanie operacyjne: :: Portfolio klientów; :: Portfolio polis; :: Raport uzupełnień; :: Rozliczenia prowizyjne. :: Zarządzanie dokumentacją: :: Zamawianie materiałów marketingowych; :: Zamawianie druków wniosków i polis; :: Serwis informacyjny; :: Dokumentacja i procedury wewnętrzne. Bazowe modele sprzedaży :: Klient/Agent -> Centrala -> Klient/Agent Model sprzedaży produktów wymagających indywidualnej oceny ryzyka: :: Agent lub klient rejestruje wniosek; :: Automatyczne wyliczenie parametrów polisy; :: Akceptacja w centrali (manualny lub automatyczny underwriting); :: Agent lub centrala wystawia i drukuje polisę. :: Klient -> Agent -> Klient Model sprzedaży produktów wymagających kontaktu z agentem: :: Agent rejestruje złożony wniosek; :: Automatyczne wyliczenie parametrów polisy; :: Agent wystawia polisę. :: Klient Model sprzedaży zestandaryzowanych produktów, takich jak ubezpieczenia turystyczne: :: Klient wypełnia wniosek; :: Klient dokonuje płatności; :: Automatyczna weryfikacja i akceptacja w centrali; :: Przesłanie potwierdzenia polisy (SMS, poczta). :: 5 słowniki dynamiczne wyróżnianie kolorem pól obowiązkowych uzupełnianie miejsc wg kodu pocztowego weryfikacja błedów

6 6 :: Obsługa Posprzedażowa :: Zarządzanie polisą: :: Podgląd polis; :: Aktualizacja danych osobowych; :: Zmiany na polisie. :: Obsługa rachunków funduszowych: :: Podgląd stanu rachunku inwestycyjnego; :: Prezentacja historii rachunku; :: Prezentacja pobieranych opłat; :: Operacje na rachunku; :: Zlecenia konwersji; :: Zmiana strategii inwestycyjnej. :: Obsługa roszczeń i szkód: :: Zgłoszenie szkody (roszczenia); :: Przesłanie elektronicznych załączników; :: Podgląd procesu likwidacji szkody; :: Odbieranie decyzji. :: Raportowanie operacyjne: :: Raport szkodowości polis; :: Zestawienia umów rozwiązanych; :: Zaległe należności; :: Raporty prowizyjne. Administracja :: Administracja siecią sprzedaży: :: Struktura sieci sprzedaży; :: Uprawnienia sieci sprzedaży; :: Lista agentów; :: Lista pracowników (OWCA). :: Administracja uprawnieniami: :: Uprawnienia do logowania; :: Uprawnienia do sprzedaży produktów; :: Limity zawierania umów (SU); :: Uprawnienia do raportów; :: Administracja produktami: :: Definicje produktów; :: Definicje formularzy wniosków; :: Definicje formularzy polis; :: Definicje druków roszczeń; :: Definicje druków zgłoszenia szkody.

7 Architektura systemu W każdym z podsystemów (Wsparcie Sprzedaży oraz Obsługa Posprzedażowa) dostępność danej funkcjonalności zależy od: :: Kanału sprzedaży: Business to Business (B2B) lub Business to Customer (B2C). :: Wybranego produktu: Ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie karty, ubezpieczenie kredytu, polisa na życie z funduszem inwestycyjnym itd. :: Uprawnień użytkownika: Agent, pracownik multiagencji, pracownik innej instytucji, analityk centrali, administrator itd. To, które funkcjonalności będą ostatecznie wdrożone zależy od zakresu wymagań towarzystwa. Oba podsystemy są domyślnie zarządzane poprzez centralny podsystem Administracja. AGENCI / KLIENCI :: 7 Subrea Net podsystem Wsparcie Sprzedaży Prezentacja oferty Rejestracja wnioskodawców polis Raportowanie operacyjne Zarządzanie dokumentacją Subrea Net podsystem Obsługa Posprzedażowa Zarządzanie polisami Obsługa rachunków funduszowych Obsługa roszczeń i szkód Raportowanie operacyjne CENTRALA Subrea Net podsystem Administracja uprawnienia produkty polisy roszczenia raporty uprawnienia produkty polisy roszczenia raporty System produkcyjny Ubezpieczeń na życie System produkcyjny Ubezpieczeń majątkowych

8 Integracja z innymi systemami Istnieje alternatywna możliwość zarządzania Subrea Net bezpośrednio z modułów zintegrowanych systemów produkcyjnych. Dlatego też podsystem Administracja nie jest wdrażany w towarzystwach wykorzystujących produkcyjne systemy Subrea Life lub Subrea NonLife. Dzięki pełnej integracji Subrea Net korzysta bezpośrednio z odpowiednich modułów systemów produkcyjnych Subrea, takich jak: Administracja, Zarządzanie Produktami, Zarządzanie Siecią Sprzedaży, Zarządzanie Funduszami, Rozliczenia Prowizyjne. Bezpośrednie podłączenie do systemów produkcyjnych wdrożonych przez innych dostawców jest możliwe po wykonaniu ich integracji z systemem Subrea Net. 8 :: :: Bezpośredni dostęp do bazy produkcyjnej: :: Uprawnienia sieci sprzedaży, :: Definicje produktów, :: Ewidencja kontrahentów, wniosków, polis i roszczeń, :: Dane prowizyjne, :: Standardy wymiany informacji ubezpieczeniowej: :: Standard eeg7 (UE), :: Standard ACORD (USA), :: Technologia XML / JAVA, :: Komunikacja pomiędzy różnymi bazami danych.

9 Architektura techniczna Technologia wykonania systemu została dobrana na bazie wieloletnich doświadczeń Comarch, zarówno w zakresie tworzenia systemów back-office jak i w zakresie budowy aplikacji typu front-office, wspomagających sprzedaż i obsługę klientów. Podstawowym założeniem tkwiącym u podstaw architektury systemów Subrea jest zapewnienie rozwiązania prostego w utrzymaniu, z możliwością łatwego dostosowania do indywidualnych potrzeb. Dlatego też system Subrea Net został oparty o architekturą wielowarstwową, z wyróżnionymi warstwami interfejsu użytkownika, aplikacji i danych. Interfejs on-line: :: Aplikacja pod kontrolą przeglądarki internetowej; :: Bezpośrednie połączenie do centralnej bazy danych; :: Rozwiązanie dla agentów dysponujących stałym stabilnym łączem internetowym; :: Implementacja systemu w J2EE; :: Zalecane serwery aplikacyjne: Oracle Application Server, IBM WebSphere, BEA WebLogic, JBoss; :: Możliwy dostęp poprzez Palmtopy, WAP, SMS. :: 9 Interfejs off-line: :: Aplikacja pod kontrolą systemu Windows 9x/2K/XP; :: Jednostanowiskowa, darmowa baza danych umieszczona na komputerze agenta; :: Wymagane łącze modemowe dial-up 19-56kbs; :: Synchronizacja z centralną bazą danych za pomocą modemu; :: Implementacja systemu w Java. Bezpieczeństwo danych :: Przesyłane dane chronione są protokołem SSL ze 128 bitowym kluczem; :: Autentyczność stron komunikacji potwierdzana jest certyfikatami; :: Dostęp do aplikacji chroniony jest w zależności od potrzeb hasłem lub certyfikatem; :: Najważniejsze dane w bazach danych (dane osobowe) są szyfrowane; :: Serwer aplikacji i serwer bazy danych chronione są przed włamaniem urządzeniami firewall.

10 Comarch Comarch jest największym w Polsce integratorem systemów IT (ranking Computer World TOP200, 2005) oraz producentem oprogramowania (największy polski dostawca systemów ERP wg raportu IDC). Swoją ofertę integracji, projektowania i produkcji systemów IT, zarządzania projektami i wsparcia klienta kieruje do sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń, telekomunikacji, MSP, przemysłu, handlu i usług oraz administracji publicznej. Ze swoimi akademickimi korzeniami, firma kładzie bardzo duży nacisk na innowacje, a dzięki prawie 15-letniemu doświadczeniu rozumie potrzeby biznesowe swoich klientów. W swojej pracy stosuje standard jakości ISO 9001:2000, oraz wdraża standard Software Capability Maturity Model. Comarch powstał w 1991r., a w 1999r. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 10 :: Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych: :: Subrea Life System produkcyjny dla Towarzystw Ubezpieczeń na Życie; :: Subrea Nonlife System produkcyjny dla Towarzystw Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych; :: Subrea Pension System produkcyjny dla Funduszy Emerytalnych; :: Subrea Net System front-office do dystrybucji i obsługi produktów ubezpieczeniowych; :: Comarch Scoring Automatyczny underwriting; :: Comarch Commission System prowizyjny dla instytucji finansowych; :: Business Intelligence Hurtownia danych ubezpieczeniowych. Życie Majątek Emerytury Front Office Subrea Net Comarch Scoring Back Office Subrea Life Subrea Nonlife Subrea Pension Comarch Commission Controlling Business Intelligence

11 Wybrane referencje American International Group PTE :: Amplico Life :: BACA Leasing :: Bank Gospodarki Żywnościowej :: Bank Handlowy w Warszawie :: Bank Ochrony Środowiska :: Bank BPH :: Bankowo-Pocztowe Powszechne Towarzystwo Emerytalne :: Bankowy Dom Maklerski PKO BP :: BIG Bank Gdański :: Biuro Maklerskie Banku BPH :: BNP Dresdner Bank Polska :: BRE Bank :: CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych :: CDM Pekao :: CDM Pekao PrTE :: Citibank :: Commercial Union Polska TUnŻ :: Credit Lyonnais Bank Polska :: Franfinance :: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska :: Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK :: Giełda Papierów Wartościowych :: GE Capital Bank :: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne :: ING Bank Śląski :: ING Investment Management :: ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne :: ING TFI :: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych :: LG PetroBank :: PKO/Credit Suisse Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych :: PKO/Handlowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne :: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Kredyt Bank :: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU :: Regionalny Dom Maklerski POLONIA :: Scania Finance Polska :: Scania Finance Moskwa :: Skarbiec-Emerytura Powszechne Towarzystwo Emerytalne :: TUiR Warta :: TUnŻ Warta Vita :: TU Europa :: WBK Finanse&Leasing :: Credit Suisse Life & Pensions PTE :: Credit Suisse Life & Pensions TUNŻ :: NBP :: Tryg Polska :: Centrum Usług Płatniczych eservice :: Fortis Bank :: 11

12 Comarch SA Al. Jana Pawła II 39a Kraków, tel.: (12) fax: (12) Spółki zależne i biura POLSKA Kraków : Gdańsk : Katowice : Poznań : Warszawa : Wrocław EUROPA Niemcy Frankfurt nad Menem :: Francja Paryż :: Belgia Bruksela :: Finlandia Helsinki :: Słowacja Bratysława :: Rosja Moskwa :: Ukraina Kijów AMERYKI USA Miami :: Panama Panama City BLISKI WSCHÓD Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj :: :: ::

banking, insurance & capital markets

banking, insurance & capital markets banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA. Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego

CDN OPT!MA. Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego CDN OPT!MA Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego CDN OPT!MA 2 Skuteczne funkcjonowanie firmy w warunkach otwartego i konkurencyjnego rynku wymaga przyjaznych,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Solutions for Demanding Business

Profil firmy. Solutions for Demanding Business 21 Profil firmy Solutions for Demanding Business 2 List Prezesa W 2011 roku Asseco Poland S.A. obchodziło dwudziestolecie swojej działalności. Ledwie dwie dekady temu stawialiśmy pierwsze kroki na polskim

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Comarch ERP Rozwiązania mobilne Comarch Rozwiązania mobilne COMARCH ROZWIĄZANIA MOBILNE Rozwiązania mobilne Comarch to nowoczesne narzędzia dostępne na smartfony, kolektory danych czy też tablety z systemem operacyjnym Android. Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo