CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM"

Transkrypt

1

2 CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania Tworzenie nowego Zadania. 2.3 [Biuro] Wydarzenia Tworzenie nowego Wydarzenia. 2.4 [Biuro] Kalendarz 2.5 [Biuro] Dokumenty Tworzenie nowego Dokumentu. 2.6 [Biuro] Menadżer Plików Dodawanie plików do Menadżera. 2.7 [Poczta] 2.8 [Obsługa Klienta] Kontrahenci Tworzenie nowego Kontrahenta. 2.9 [Obsługa Klienta] Szanse Sprzedaży Dodawanie nowej Szansy Sprzedażowej [Współpraca] Użytkownicy Wysyłanie wiadomości do innego użytkownika Grupy Użytkowników 2.11 [Ustawienia] Konta Pocztowe 2.12 [Ustawienia] Szablony Dokumentów Dodawanie Szablonów Dokumentów Tworzenie Etykiet [Ustawienia] Publikacja formularzy Utworzenie Szablonu Formularza Utworzenie i użycie Formularzy do Publikacji 2.14 Procesy biznesowe Utworzenie procesu biznesowego Dodawanie/Edycja Procesów biznesowych Dodawanie wymaganych dokumentów do etapu Dodawanie kreatorów do procesów biznesowych. 3 Aktywności 4 Interfejs 4.1 Pulpit 4.2 Menu 4.3 Widok Modułu 4.4 Widok Obiektu 5 Access Lista 6 Konta Pocztowe

3 CRM instrukcja użytkownika 2/61 7 Relacje 8 Zmiana/odzyskiwanie hasła użytkownika 8.1 Zmiana hasła użytkownika. 8.2 Odzyskiwanie hasła 9 Aplikacja mobilna Android LucidCRM

4 CRM instrukcja użytkownika 3/61 1 Założenia systemu LucidCRM to intuicyjny i prosty w użyciu manager do zarządzania relacjami z klientem, zaprojektowany zarówno dla dużego, jak i małego biznesu. Umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprzedaży, obsługuje i wspiera interakcje z klientem w sposób zorganizowany. Funkcjonalność podziału pracy między użytkownikami oszczędza czas związany z wymianą informacji, a możliwość składania wszystkich niezbędnych rzeczy w jednym miejscu i późniejszej ich analizy pozwala na ogólne polepszenie wyników własnej działalności. Dzięki LucidCRM poprawisz organizację pracy i komunikację wewnętrzną w swojej firmie. Podstawowym założeniem aplikacji jest zależność i wymiana danych między poszczególnymi modułami oraz użytkownikami tak, aby jak najlepiej odzwierciedlić relacje panujące w firmie. Każdy Obiekt wprowadzony do systemu może być udostępniany innym użytkownikom oraz powiązany z innym obiektem. Dodatkowo moduł Aktywności pozwala na wymianę wiadomości między Użytkownikami lub w ramach obiektów. Wszystko to jest opakowane w spójny interfejs, który przejrzyście pokazuje ww. zależności. 1.1 Słownik pojęć Moduł umożliwia pracę w CRMie. W zależności od typu, Moduł przechowuje dane wprowadzone przez użytkownika, pozwalając na ich edycje/wymianę z innymi, prowadzenie aktywności itd. Modułem są np. Projekty lub Kontrahenci. Opis poszczególnych Modułów znajduje się poniżej. To, co stworzymy w ramach Modułu zwane jest Obiektem. Obiekt Obiekt Modułu z danymi użytkownika. W Module tworzymy Obiekty. Np. w Projektach (Module) tworzymy już konkretny Projekt (Obiekt) z własną nazwą, datą utworzenia, Statusem itd.

5 CRM instrukcja użytkownika 4/61 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty Moduł umożliwia zarządzanie firmowymi Projektami. Można je precyzować określając Kroki Milowe oraz Statusy. Dla lepszej organizacji można je zespolić (pole Relacje) z Dokumentami, Wydarzeniami, Zadaniami oraz dodać Pliki. Nowe Projekty są zdefiniowane przez parametry takie jak: Nazwa Projektu, przypisani Kontrahenci, Data Rozpoczęcia, Lokalizacja, Priorytet, Status, Etap, Opis Tworzenie nowego Projektu. 1. Otwórz moduł Projektów. 2. Kliknij przycisk Dodaj.

6 CRM instrukcja użytkownika 5/61 3. Wpisz informacje o nowym Projekcie do odpowiednich pól. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj. Możesz też przypisać projekt innym użytkownikom w zakładce Użytkownicy. 4. Widok zakładki Użytkownicy z przypisanymi użytkownikami i uprawnieniami.

7 CRM instrukcja użytkownika 6/ [Biuro] Zadania Moduł zadań umożliwia szybkie przeglądanie, tworzenie i przydzielanie zadań innym użytkownikom. Do każdego z nich można: przyporządkować etykiety, dodać aktywność/komentarz, dołączyć inny element systemu, taki jak: wydarzenie, dokument czy sprzedaż. Widoczność zadań jest konfigurowana z wykorzystaniem mechanizmu uprawnień i ustawień poziomu widoczności. Ponadto kiedy zdefiniowany przez nas termin ukończenia Zadania minie, a status obiektu będzie zaznaczony jako Nowe lub W realizacji, na liście obiekt będzie zaznaczony na czerwono Tworzenie nowego Zadania. 1. Wybierz Moduł Zadania z lewego, pionowego menu. 2. Kliknij przycisk Dodaj.

8 CRM instrukcja użytkownika 7/61 3. Wprowadź informacje o nowym Zadaniu. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

9 CRM instrukcja użytkownika 8/ [Biuro] Wydarzenia Wydarzenia dostępne są w systemie z dwóch różnych poziomów: linii czasu (uporządkowane czasowo) i kalendarza. Wydarzenia mogą być współdzielone, a dostęp do nich określa ustawienie poziomu widoczności oraz roli zalogowanego użytkownika. Każdy posiadający dostęp do wydarzenia może dodawać do niego aktywności oraz powiązać z nimi dokumenty Tworzenie nowego Wydarzenia. 1. Wybierz moduł Wydarzenia z menu. 2. W nowym oknie kliknij Dodaj.

10 CRM instrukcja użytkownika 9/61 3. Wypełnij niezbędne pola i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

11 CRM instrukcja użytkownika 10/ [Biuro] Kalendarz Kalendarz to alternatywny do linii czasu sposób wyświetlania wydarzeń. Dostępne są w nim widoki: dnia, tygodnia i miesiąca. Z pomocą funkcjonalności drag and drop możesz szybko dodać nowe wydarzenia, przesunąć lub zmienić czas trwania już istniejących. Widoczne na górze ekranu pole wyboru pozwala na łatwe przemieszczanie się po linii czasu. Kliknięcie myszką na wybrane wydarzenie spowoduje otwarcie okna do edycji wydarzenia.

12 CRM instrukcja użytkownika 11/ [Biuro] Dokumenty To funkcja, która pozwala na tworzenie dokumentów typu: tekst, formularz lub plik. Na serwerze można przechowywać dokumenty w dowolnym formacie. Wbudowana funkcjonalność szablonów pozwala na zaprojektowanie własnych formularzy, z pomocą których użytkownicy mogą później korzystać, wypełniając zdefiniowane pola tworząc w ten sposób kompletne dokumenty lub formularze. Każdy użytkownik posiada swoją listę dokumentów. Może je zobaczyć kierownik departamentu, do którego należy użytkownik oraz administrator. Dodatkowo każdy dokument można przyporządkować do kontrahenta i wtedy może je zobaczyć każdy użytkownik, który ma dostęp do kontrahenta Tworzenie nowego Dokumentu. 1. Wybierz moduł Dokumenty. 2. Kliknij przycisk Dodaj.

13 CRM instrukcja użytkownika 12/61 3. Wybierz rodzaj Dokumentu, jaki chcesz stworzyć. W tym wypadku jest to Tekst. 4. W nowym oknie wypełnij odpowiednie pola. Do nowego Dokumentu można dodać Szablon Dokumentu. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. 5. Po edycji zatwierdź okno przyciskiem Dodaj.

14 CRM instrukcja użytkownika 13/ [Biuro] Menadżer Plików System LucidCRM pozwala na przechowywanie plików w dowolnym formacie. Są to prywatne pliki każdego użytkownika, które mogą zostać póżniej wykorzystane w innych obiektach. Każdy plik przechowywany w systemie (np. plik raportu czy obrazek) zapisywany jest na serwerze w obszarach chronionych, do których nie ma dostępu nikt z zewnątrz bez pomyślnej próby uwierzytelniania i autoryzacji nie można pobrać danego pliku z serwera Dodawanie plików do Menadżera. 1. Otwórz moduł Menadżer Plików. 2. Kliknij przycisk Upload u dołu ekranu po lewej stronie.

15 CRM instrukcja użytkownika 14/61 3. W eksploratorze wybierz interesujący cię plik i kliknij przycisk Dodaj. 4. Wybrany plik po załadowaniu będzie widoczny na liście.

16 CRM instrukcja użytkownika 15/ [ Poczta] Klient pocztowy LucidCRM oferuje typowe dla webmaila funkcjonalności czyli min. wysyłka, odbiór, odpowiedż, przekazywanie wiadomości itp. Ponadto w ramach integracji z LucidCRM można w nim dodać dowolną ilość własnych skrzynek pocztowych oraz współdzielić je pomiędzy użytkownikami, dzięki czemu wszyscy uprawnieni uzyskają dostęp do firmowej poczty. Korzysta on z naszej bazy kontrahentów. Posiada możliwość dodawania dodatkowych danych kontaktowych i osób oraz umieszczania w załącznikach plików dodanych do Menadżera plików. Dzięki temu uzyskaliśmy kompleksowe rozwiązanie do komunikacji z klientami. Procedura dodawania konta pocztowego opisana jest w rozdziale Konta Pocztowe. LucidCRM poczta widok wiadomości LucidCRM widok nowej wiadomości

17 CRM instrukcja użytkownika 16/ [Obsługa Klienta] Kontrahenci Pozwala na utworzenie Kontrahentów i zdefiniowanie ich poprzez min. Imię, Nazwisko, Nazwę Firmy, Stanowisko, NIP, Regon, mail, Mailing, GreenID, Telefon, Stronę Internetową. W Obiekcie można prowadzić Aktywności. Do każdego Kontrahenta możliwe jest przypisanie w ramach Relacji: Dokumentów, Zadań, Wydarzeń, Szans Sprzedażowych oraz Projektów. Obiekt Kontrahenta można udostępnić oraz przypisać do niego Kontakty Tworzenie nowego Kontrahenta. 1. Z pionowego menu wybierz Kontrahenci. 2. Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu.

18 CRM instrukcja użytkownika 17/61 3. Wprowadź dane Kontrahenta w odpowiednie pola. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie zatwierdź nowy Obiekt przyciskiem Dodaj.

19 CRM instrukcja użytkownika 18/ [Obsługa Klienta] Szanse Sprzedaży Moduł szans sprzedażowych pozwala na śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia dotyczące sprzedaży. Możesz udostępnić dodany element wybranej grupie osób oraz przypisać go do odpowiedniego klienta. System pozwala na dodawanie do szansy sprzedażowej dowolnych dokumentów, zadań i wydarzeń. Można więc np. delegować zadania związane z daną szansą wybranym pracownikom. Do każdej Szansy Sprzedażowej można przypisać Kontrahenta oraz określić Prognozę z: Planowaną Datą Zamknięcia, Planowanym Przychodem oraz Prawdopodobieństwem Sukcesu, a także określić Następny Krok. Poza tym Szanse zdefiniowane są min. przez: Nazwę, Kontrahenta, Źródło, Opis, Priorytet, Osiągnięty Dochód i Status Dodawanie nowej Szansy Sprzedażowej. 1. Wybierz moduł Szanse sprzedaży. 2. Kliknij przycisk Dodaj w prawym, górnym rogu ekranu.

20 CRM instrukcja użytkownika 19/61 3. Wpisz dane w odpowiednie pola. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Po wpisaniu zatwierdź przyciskiem Dodaj.

21 CRM instrukcja użytkownika 20/ [Współpraca] Użytkownicy Moduł pokazuje użytkowników i grupy w firmie, w zależności od uprawnień użytkownika. Użytkownik może w nim zmienić dane swojego konta (np. adres mailowy) oraz wysyłać wiadomości do innych użytkowników. Ponadto Administrator może dodać, usunąć, zmienić dane i uprawnienia poszczególnych użytkowników Wysyłanie wiadomości do innego użytkownika. 1. Wybierz moduł Użytkownicy.

22 CRM instrukcja użytkownika 21/61 2. Kliknij dwukrotnie nazwę użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość. 3. W domyślnie otwartej zakładce Aktywności wpisz swoją wiadomość.

23 CRM instrukcja użytkownika 22/61 4. Kliknij przycisk Dodaj. 5. Wysłana wiadomość widoczna z Pulpitu użytkownika User1.

24 CRM instrukcja użytkownika 23/ Grupy Użytkowników Moduł ten jest widoczny jedynie dla Administratora. Pozwala zmienić nazwę Grupy i zmienić/dodać/usunąć obrazek (logo) Grupy [Ustawienia] Konta Pocztowe Pozwalają one utworzyć/usunąć/edytować Konta Pocztowe. Poza podstawowymi danymi związanymi połączeniem z serwerami pocztowym możesz ustawić foldery specjalne (wysłane wiadomości, spam, kosz, kopie robocze) oraz zdefiniować podpis, który będzie pojawiał się na końcu wysyłanych wiadomości. Po dodaniu skrzynki pojawi się ona wraz z folderami w menu głównym w sekcji Poczta [Ustawienia] Szablony Dokumentów Moduł dostępny jest dla administratora lub kierownika departamentu. Umożliwia zaprojektowanie szablonów Dokumentów, których użytkownicy będą mogli używać w Dokumentach. Każdy szablon może być złożony z dowolnej liczby pól o następujących typach: Tekst, Długi tekst, Liczba, Tak/Nie, Pole wyboru (z dowolną liczbą dostępnych odpowiedzi), Data Dodawanie Szablonów Dokumentów. 1. Wybierz moduł Szablony Dokumentów z pionowego menu.

25 CRM instrukcja użytkownika 24/61 2. Kliknij przycisk Dodaj w lewym górnym rogu ekranu. 3. Wypełnij pola w nowym oknie. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Określ również jakiego rodzaju Szablon chcesz stworzyć Formularz czy Tekst. W tym przypadku jest to Formularz. 4. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

26 CRM instrukcja użytkownika 25/61 5. Na liście pojawi się nowo stworzony formularz. Kliknij go dwukrotnie aby otworzyć okno edycji.

27 CRM instrukcja użytkownika 26/ [Ustawienia] Etykiety W systemie LucidCRM do każdego obiektu można przypisywać etykiety z określeniem poziomu ich widoczności. Np. po przypisaniu wszystkim kontrahentom określonych etykiet ich bazę można dowolnie filtrować wg. wszystkich możliwych cech np: klient potencjalny, priorytetowy, zainteresowany danym produktem itp Tworzenie Etykiet. 1. Rozwiń zakładkę Ustawienia a następnie wybierz moduł Etykiety. 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj. 3. Wypełnij pola w nowym oknie. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane.

28 CRM instrukcja użytkownika 27/61 4. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. 5. Nowa etykieta pokaże się w widoku listy.

29 CRM instrukcja użytkownika 28/ [Ustawienia] Publikacja formularzy Moduł pozwala wstawić publiczny formularz np. zgłoszeniowy na stronę internetową. Tworzenie formularza odbywa się przy pomocy wygodnego, graficznego kreatora. Wygenerowany przez LucidCRM kod formularza z tagiem <script> można wstawić na stronę. Gotowy formularz z pełną funkcjonalnością pojawi się na stronie. Jego wygląd można dowolnie modyfikować, aby dostosować go do wyglądu strony, na której jest umieszczony. Przykład dynamicznego formularza wygenerowanego w LucidCRM.

30 CRM instrukcja użytkownika 29/61

31 CRM instrukcja użytkownika 30/ Utworzenie Szablonu Formularza 1. W pierwszej kolejności należy utworzyć szablon formularza. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie Szablony Dokumentów. 2. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 3. Wpisz nazwę szablonu, wybierz Formularz. Dodatkowo możesz dodać opis formularza i Etapy. Po edycji kliknij Dodaj.

32 CRM instrukcja użytkownika 31/61 4. Utworzony Szablon pokaże się na liście, kliknij na niego dwa razy. 5. W nowym widoku szablonu formularza są dwie zakładki: Szablon gdzie można dodawać/edytować elementy do szablonu oraz Files gdzie można określić rodzaj plików dodawanych do Szablonu Formularza 6. Aby dodać nowy element do szablonu kliknij Dodaj u góry tabeli służącej do dodawania elementów formularza.

33 CRM instrukcja użytkownika 32/61 7. Aby dodać np. pole tekstowe, po kliknięciu Dodaj z rozwiniętego menu wybierz Tekst. Pole Kontrahent pozwala na wstawienie predefiniowanych pól niezbędnych, gdy w Formularzu do Publikacji chcesz dodać powiązanie z klientem na podstawie adresu lub przez pole unikalne ( , NIP, PESEL, REGON). 8. Dodaj opis pola. Ponadto można określić Pole wymagane, Wartość domyślną oraz umieścić komentarz do wstawianego pola.

34 CRM instrukcja użytkownika 33/61 9. Następnie zatwierdź okno przyciskiem Dodaj. 10. Nowe pole pojawi się na podglądzie z lewej strony. W taki sam sposób dodaj pozostałe pola do formularza. 11. Jeśli chcesz określić jakie rodzaje plików można dodać do szablonu, wybierz zakładkę Files.

35 CRM instrukcja użytkownika 34/ Kliknij przycisk dodaj. 13. Określenie typu plików dla szablonu formularza jest wymagane np. zdjęcie dachu lub zdjęcie elewacji strona południowa. Pozostałe, nie pogrubione pola są niewymagane. 14. Po edycji zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

36 CRM instrukcja użytkownika 35/61

37 CRM instrukcja użytkownika 36/ Utworzenie i użycie Formularzy do Publikacji 1. Po utworzeniu szablonu można dodać publiczny formularz. Z pionowego menu po lewej stronie stronie ekranu wybierz zakładkę Ustawienia i wybierz moduł Publikacja Formularzy. 2. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 3. W polu Szablon wybierz szablon utworzony w punkcie Utworzenie Szablonu Formularza.

38 CRM instrukcja użytkownika 37/61 4. Zaznacz pole Aktywny, a z menu Powiązanie z klientem Brak, jeśli nie chcesz powiązać formularza z kontrahentem. Pozostałe opcje: Po weryfikacji adresu oraz Pole unikalne ( , NIP, PESEL, REGON) wymagają zamieszczenia w Szablonie dokumentu predefiniowanych pól opisanych w podrozdziale Utworzenie Szablonu Formularza pkt 7. Możesz dodać adres URL strony z formularzem oraz URL powrotny, który przekierowuje użytkownika po poprawnym wypełnieniu formularza. 5. Po edycji pól zatwierdź je przyciskiem Dodaj. 6. Na liście wyświetli się nowy publiczny formularz. Kliknij na niego dwukrotnie aby otworzyć. 7. W nowej zakładce z lewej strony znajduje się podgląd formularza, a z prawej opis formularza do publikacji. Wybranie z pola Powiązanie z klientem opcji Po weryfikacji adresu pozwala na utworzenie Kontrahenta opisanego w formularzu na podstawie zweryfikowanego adresu . Opcja Pole

39 CRM instrukcja użytkownika 38/61 unikalne ( , NIP, PESEL, REGON) utworzy Kontrahenta na podstawie pól , NIP, PESEL, REGON. W polu Adres URL strony z formularzem możesz dodać adres URL strony, na której chcesz wstawić formularz. Strona taka zostanie wtedy zweryfikowana, a formularza dla niej przeznaczonego nie będzie można umieścić na innej witrynie. Pole Powrotny adres URL określa na jaką stronę po wypełnieniu formularza przeglądarka przeniesie użytkownika (np. na stronę główną). Zaznaczenie Pola wyboru Formularz akceptuje załączniki umożliwia przesyłanie załączników przez formularz. 8. Zakładka Dodatkowy opis otwiera edytor pozwalający wprowadzić do formularza przeznaczonego do publikacji. Edytor zawiera podstawowe narzędzia do formatowania tekstu. Po wprowadzeniu tekstu zapisz go przyciskiem Zapisz.

40 CRM instrukcja użytkownika 39/61 9. Z kolei zakładka Potwierdzenie HTML pozwala wprowadzić i edytować treść potwierdzenia HTML które będzie wysyłane do użytkownika w przypadku wysłania formularza przez użytkownika. 10. W zakładce Publikuj na stronie pod polem Zamieść na swojej stronie znajduje się wygenerowany kod z utworzonym formularzem do wstawienia na stronę. Klikając URL z pola Link do formularza można podejrzeć gotowy już formularz przed wstawieniem na stronę. Jeśli nie chcesz wstawiać na stronę całego kodu formularza, a jedynie zamieścić przekierowanie, możesz umieścić na swojej stronie wygenerowany link w polu Link do formularza.

41 CRM instrukcja użytkownika 40/ Procesy biznesowe Utworzenie procesu biznesowego 1. Aby dodać proces biznesowy otwórz zakładkę ustawienia i wybierz z niej Procesy biznesowe. 2. W prawym, górnym rogu wciśnij Dodaj. 3. Wypełnij pola formularza. a. W typie obiektów wybierz jakiego modułu CRM ma dotyczyć proces biznesowy (domyślnie są to Projekty). b. Zaznaczenie Wymagany Kontrahent określa czy dla akceptacji etapu w procesie biznesowym jest wymagany Kontrahent zapisany w CRM. c. Podobnie Wymagany adres. d. Pole Zatwieredzający określa kto (osoba lub grupa) jest odpowiedziany za akceptacje etapu. 4. Wciśnij Dodaj. Nowy Proces pojawi się na liście.

42 CRM instrukcja użytkownika 41/ Dodawanie/Edycja Procesów biznesowych 1. Wykonaj krok 1 z punktu Na liście wybierz pożądany Proces i kliknij nań dwukrotnie. 2. Kliknij zakładkę Etapy Procesu. 3. W nowym oknie wybierz przycisk Dodaj. 4. Wypełnij pola nowego etapu. Wymagane jest podanie nazwy etapu. 5. Zatwierdź etap przyciskiem Dodaj. 6. Nowo stworzony etap pojawi się na liście etapów. W powyższy sposób można dodać dowolną ilość etapów. 7. Z tego miejsca można etap dowolnie edytować i określić czy przejście do kolejnego etapu jest możliwe tylko po wypełnieniu warunków poprzedniego.

43 CRM instrukcja użytkownika 42/61 8. Aby zatwierdzić zmiany, wciśnij Zapisz w lewym górnym rogu. 9. Stworzony etap można usunąć, zaznaczając etap i klikając Usuń spod przycisku Więcej Dodawanie wymaganych dokumentów do etapu. 1. Po stworzeniu etapu można dodawać do niego listę wymaganych dokumentów. Wybierz etap do którego chcesz dodać dokument i kliknij zakładkę Dokumenty.

44 CRM instrukcja użytkownika 43/61 2. U dołu z rozwijanego menu wybierz dokument którzy chcesz dodać po czym wciśnij przycisk Dodaj. Można w ten sposób dodać dowolną liczbę dokumentów. 3. Zapisz zmiany przyciskiem Zapisz zmiany w lewym, górnym rogu Dodawanie kreatorów do procesów biznesowych. 1. Otwórz proces do którego chcesz dodać Kreator. 2. Wciśnij Edytuj w prawym, górnym rogu. 3. W nowo otwartej zakładce w tabeli Kreatory rozpoczęcia procesu wciśnij przycisk Dodaj.

45 CRM instrukcja użytkownika 44/61 4. W aktywnych polach wpisz nazwę dla kreatora oraz wybierz szablon jaki użytkownik ma wypełnić w procesie. 5. Zmiany zapisz przyciskiem Zapisz zmiany. 6. Dodany proces można aktywować wybierając z listy Procesów Biznesowych proces z utworzonym kreatorem. 7. W zakładce otwartego procesu, u prawym, górnym rogu ekranu widoczny będzie przycisk z nazwą stworzonego kreatora.

46 CRM instrukcja użytkownika 45/61 8. Po jego kliknięciu otworzy się zakładka z polami do wypełnienia zdefinowanym w Procesie biznesowym. Po ich wypełnieniu można: a. Zapisać projekt przyciskiem Zapisz tworzy projekt, kontrahenta i dokument b. Zapisać i zatwierdzić projekt przyciskiem Zapisz i zatwierdź tworzy projekt, kontrahenta, dokument i próbuje zatwierdzić pierwszy etap procesu

47 CRM instrukcja użytkownika 46/61 3 Aktywności Każdy obiekt LucidCRM posiada swoją sekcję Aktywności, w której możesz wpisać swoje wiadomości, udostępniając je innym użytkownikom systemu. Dodatkowo na pulpicie widocznym zaraz po zalogowaniu, dynamicznie wyświetlane są informacje o zmianach wszystkich obiektów, do których jesteś przypisany. Są to informacje o utworzeniu danego obiektu bądź też o jego zmianie, jak np. dodanie nowego dokumentu, zmiana statusu zadania lub skomentowanie wydarzenia przez jakiegoś użytkownika. Aktywności oznaczone są kolorami, w zależności od ich priorytetu. Czerwony to wiadomość najbardziej istotna, niebieski średnio, a zielona oznacza status najniższy. Aktywności posiadają moduł automatycznych powiadomień, który informuje powiązane z danym obiektem elementy o zmianie statusu. Oznacza to, że jeśli np. dodano notatkę do wydarzenia, a to wydarzenie zostało przypisane do pewnego kontrahenta i szansy sprzedażowej, to o aktywności zostaną powiadomieni dodatkowo kontrahent i szansa sprzedażowa zostanie ona dopisana do wydarzenia, kontrahenta i szansy sprzedażowej.

48 CRM instrukcja użytkownika 47/61 4 Interfejs 4.1 Pulpit Po otwarciu CRMa widoczny jest Pulpit z oknem Aktywności, gdzie można zobaczyć wiadomości ze wszystkich przypisanych użytkownikowi Modułów. Tutaj przedstawione są aktywne szanse sprzedażowe dotyczące klienta, aktywne zadania, najbliższe wydarzenia i najnowsze dokumenty do niego przypisane. Ponadto wyświetlana jest cała aktywność powiązana z Obiektami, tj. wszystkie ważne czynności oraz komentarze dodawane przez innych użytkowników systemu (np. do wydarzenia). Jedno spojrzenie na aktywności pozwala przedsiębiorcy w jednym miejscu zobaczyć informacje przydatne mu do dalszej współpracy. Przykładowe powiadomienia: Ktoś skomentował zlecone przez ciebie zadanie, Użytkownik zrealizował zlecone mu zadanie, Wydarzenia zaplanowane na najbliższe 3 dni (wyróżnione wydarzenia z aktualnego dnia), Wszystkie powiadomienia od twojego ostatniego logowania, Niezrealizowane zadania (wyróżnione są zadania o wysokim priorytecie).

49 CRM instrukcja użytkownika 48/ Menu Po lewej stronie ekranu znajduje się pionowe menu. U góry widoczna jest aktualna wersję LucidCRM, poniżej nazwa i awatar zalogowanego użytkownika. Na dole pod zakładkami: Biuro, Poczta, Obsługa Klienta oraz Współpraca znajdują się odpowiednio pogrupowane Moduły (ich opis znajduje się w dziale Moduły). Kliknięcie na zakładkę rozwija podmenu, które daje dostęp do konkretnych modułów (na obrazku, rozwinięta jest zakładka Współpraca ). Z kolei w poziomie u góry wyświetlają się w Zakładkach wszystkie otwarte dotychczas Moduły i Obiekty, co ułatwia poruszanie się między nimi, a gdy dana zakładka przestanie być potrzebna, można ją zamknąć przyciskiem X z prawej strony. 4.3 Widok Modułu Interfejs dla niemal każdego Modułu jest identyczny, co ułatwia obsługę LucidCRM. Po otwarciu widoku Modułu wyświetla się lista (jeśli stworzyłeś już Obiekt, np. konkretną Szansę Sprzedażową, będzie ona widoczna na liście). Listę można filtrować wg różnych kategorii (m.in. nazwa, data, zakres dat, priorytet, status, etykiety). Po kliknięciu tabeli Status można ponadto sortować listę (rosnąco, malejąco lub według własnego ustawienia konfiguruj sortowanie), dodawać nowe kolumny do filtracji, grupować status. Zakres dat można wybrać po kliknięciu ikony Kalendarza.

50 CRM instrukcja użytkownika 49/61 Wszystko to ułatwia odnalezienie interesującego Obiektu lub zgrupowanie kilku z nich w kompleksowym widoku (np. wylistowanie wszystkich Szans Sprzedażowych z najwyższym priorytetem na szczycie listy). Do filtrowania służy też pole wyszukiwania na szczycie kolumny Nazwa. Np. gdy chcesz znaleźć Projekt o nazwie Sprzedaż2014, wpisujesz jego nazwę w pole i zatwierdzasz przyciskiem ENTER. Przycisk Przypisane pokazuje Obiekty, które są przeznaczone dla aktualnie wybranego z listy po prawej stronie Użytkownika. Dla przykładu: inny użytkownik przypisał komuś Kontrahenta. Chcąc odnaleźć go na liście w widoku Kontrahentów, kliknij Przypisani, dzięki czemu listują się wszystkie przypisane ci projekty. Chcąc sprawdzić, jakie Projekty są przypisane innym użytkownikom (w miarę uprawnień konta), wybierz interesującego cię Użytkownika z listy. Listę możesz filtrować wg Etykiet. Jeśli do Obiektu dodałeś Etykietę, to właśnie tutaj możesz użyć jej, aby wylistować interesujące cię Obiekty. Dalej znajduje się przycisk Dodaj (w tym przypadku w widoku Projektów), który tworzy nowy Obiekt (np. nowy Projekt w ramach widoku Projektów). W zależności od wybranego modułu, pola do Edycji nowego Obiektu będą się różnić.

51 CRM instrukcja użytkownika 50/61 Przycisk Odśwież służy ponownemu pobraniu z serwera Obiektów do widoku listy. Skorzystaj z niego, jeśli wprowadziłeś zmiany w jakimś Obiekcie i chcesz mieć pewność że zmiany poprawnie wyświetlają się w widoku listy. Pod przyciskiem Więcej znajduje się przycisk Usuń, który usuwa zaznaczone Obiekty widoczne na liście. W zakładce Użytkownicy (w widoku tworzenia konkretnego Obiektu, po kliknięciu Dodaj ) możesz przypisać właśnie tworzonemu Obiektowi użytkowników i grupy (więcej o przypisaniu obiektów w dziale Access Lista ). Wyjątkami od opisanego powyżej Interfejsu są: Wydarzenia zamiast listy znajdują się wydarzenia ujęte w bloki zgrupowane w kolumnach. Pod jedną kolumnę przepisane są wydarzenia z zakresu siedmiu dni.

52 CRM instrukcja użytkownika 51/ Widok Obiektu Widok Obiektu, podobnie jak widok Modułu, jest jednolity w celu ułatwienia obsługi. Na górnym, poziomym menu znajdują się: Nazwa Projektu, Ikona przypisania oraz menu przypisania, które w miarę określonych uprawnień pozwala na Przypisanie Obiektu do siebie (jeśli nie ma określonego Właściciela).

53 CRM instrukcja użytkownika 52/61 Jeżeli chcesz przypisać Obiekt do siebie, wybierz pozycję Przypisz do mnie, aby przypisać go do innej osoby, kliknij Przypisz do. Jeżeli chcesz usunąć swoje przypisanie do Obiektu, kliknij Usuń przypisanie. 5 Access Lista Ideą Access Listy jest wymiana Obiektów między Użytkownikami z ewentualnymi ograniczeniami, jakie wprowadzają Uprawnienia poszczególnych Użytkowników oraz Uprawnień zdefiniowanych na samym Obiekcie. Dla przykładu: Użytkownik Administracyjny tworzy nowy Projekt i udostępnia go swojej Grupie. Zatem teraz, każdy użytkownik, który jest przypisany do grupy Administratora, ma dostęp do stworzonego przez niego Obiektu. Udostępniający Obiekt (w tym wypadku Administrator Obiektu) może określić poziom dostępu do niego. Do wyboru są:

54 CRM instrukcja użytkownika 53/61 Podgląd bez relacji widok samego Obiektu bez możliwości edycji i podglądu relacji. Podgląd widok Obiektu z relacjami bez możliwości edycji. Może przypisać wolny pozwala na oddanie stworzonego Obiektu innym Użytkownikom. Należy pamiętać aby tworzący Obiekt usunął przypisanie na siebie. Obiekt widoczny jest wtedy jako Nieprzypisany, a Użytkownik który chce go przejąć w widoku Obiektu musi wybrać Przypisz do mnie. Obiekt jest wtedy przypisany do Użytkownika który go wybrał stając się w pełni edytowalny. Realizacja bezpośrednie przypisanie Obiektu do już konkretnego Użytkownika/Grupy. Edycja pozwala na edycję Obiektu bez możliwości edycji Access Listy. Administrator pełnia praw do danej Instancji,edycja i Access Lista. Powyższe uprawnienia można zdefiniować dla poszczególnego Użytkownika, Grup lub Wszystkich użytkowników. Należy pamiętać, że np. Użytkownik Izolowany nie zobaczy Użytkowników spoza swojej grupy czy np. Obiektu z dostępnością Wszyscy. Aby mógł on pracować z Obiektami, należy przypisać mu je bezpośrednio.

55 CRM instrukcja użytkownika 54/61 6 Konta Pocztowe Ustawienie konta mailowego w CRMie: Ustawienie Gmaila Aby połączyć CRMowego Klienta Pocztowego z kontem na Gmailu, należy na skrzynce mail.google.com wejść w ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu) z listy wybrać: Ustawienia wybrać zakładkę Przekazywanie i POP/IMAP w wierszu Dostęp IMAP zaznaczyć Włącz IMAP. Ustawienie CRMa Następnie w CRMie wejść w zakładkę Ustawienia Konta Pocztowe w lewym górnym rogu ekranu kliknąć przycisk Dodaj. W nowym oknie w polu Nazwa Konta wpisz nazwę dla tworzonego konta pocztowego, adres , oraz Imię i Nazwisko. Wymagane pola są wyłuszczone. Ponadto możesz podać nazwę Organizacji. Do tego należy zaznaczyć pole Aktywne. Zaznaczenie pola Domyślne oznacza skrzynkę jako główną. W polu login wpisz swój adres , w polu hasło swoje hasło do maila. Poczta Przychodząca:

56 CRM instrukcja użytkownika 55/61 Serwer IMAP: imap.gmail.com, port 993,Połączenie Szyfrowane: SSL. Poczta Wychodząca: Serwer SMTP: smtp.gmail.com, port 465, Połączenie Szyfrowane: SSL Następnie kliknij Dodaj. Aby pobrać pocztę, wybierz zakładkę Poczta, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę skrzynki pocztowej i wybierz Odśwież.

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 2/68 GreenEnergy - instrukcja aplikacji sieciowej

GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 2/68 GreenEnergy - instrukcja aplikacji sieciowej GreenEnergy instrukcja aplikacji sieciowej 2/68 GreenEnergy - instrukcja aplikacji sieciowej 1. Wprowadzenie 2. Green Energy Skrócony poradnik obsługi projektów 2.1. Definicje 2.2. Zgłaszanie projektów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Zbieranie kontaktów.

Zbieranie kontaktów. Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony internetowej krok po kroku

Tworzenie strony internetowej krok po kroku Tworzenie strony internetowej krok po kroku 1. Wejdź na stronę www.urowizyta.pl/rejestracja i wypełnij formularz rejestracji. W polu Kod aktywacyjny wpisz kod, który znajduje się na końcu ulotki wręczonej

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Pracownik dodawanie danych o pracownikach

Pracownik dodawanie danych o pracownikach Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo