CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM"

Transkrypt

1

2 CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania Tworzenie nowego Zadania. 2.3 [Biuro] Wydarzenia Tworzenie nowego Wydarzenia. 2.4 [Biuro] Kalendarz 2.5 [Biuro] Dokumenty Tworzenie nowego Dokumentu. 2.6 [Biuro] Menadżer Plików Dodawanie plików do Menadżera. 2.7 [Poczta] 2.8 [Obsługa Klienta] Kontrahenci Tworzenie nowego Kontrahenta. 2.9 [Obsługa Klienta] Szanse Sprzedaży Dodawanie nowej Szansy Sprzedażowej [Współpraca] Użytkownicy Wysyłanie wiadomości do innego użytkownika Grupy Użytkowników 2.11 [Ustawienia] Konta Pocztowe 2.12 [Ustawienia] Szablony Dokumentów Dodawanie Szablonów Dokumentów Tworzenie Etykiet [Ustawienia] Publikacja formularzy Utworzenie Szablonu Formularza Utworzenie i użycie Formularzy do Publikacji 2.14 Procesy biznesowe Utworzenie procesu biznesowego Dodawanie/Edycja Procesów biznesowych Dodawanie wymaganych dokumentów do etapu Dodawanie kreatorów do procesów biznesowych. 3 Aktywności 4 Interfejs 4.1 Pulpit 4.2 Menu 4.3 Widok Modułu 4.4 Widok Obiektu 5 Access Lista 6 Konta Pocztowe

3 CRM instrukcja użytkownika 2/61 7 Relacje 8 Zmiana/odzyskiwanie hasła użytkownika 8.1 Zmiana hasła użytkownika. 8.2 Odzyskiwanie hasła 9 Aplikacja mobilna Android LucidCRM

4 CRM instrukcja użytkownika 3/61 1 Założenia systemu LucidCRM to intuicyjny i prosty w użyciu manager do zarządzania relacjami z klientem, zaprojektowany zarówno dla dużego, jak i małego biznesu. Umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprzedaży, obsługuje i wspiera interakcje z klientem w sposób zorganizowany. Funkcjonalność podziału pracy między użytkownikami oszczędza czas związany z wymianą informacji, a możliwość składania wszystkich niezbędnych rzeczy w jednym miejscu i późniejszej ich analizy pozwala na ogólne polepszenie wyników własnej działalności. Dzięki LucidCRM poprawisz organizację pracy i komunikację wewnętrzną w swojej firmie. Podstawowym założeniem aplikacji jest zależność i wymiana danych między poszczególnymi modułami oraz użytkownikami tak, aby jak najlepiej odzwierciedlić relacje panujące w firmie. Każdy Obiekt wprowadzony do systemu może być udostępniany innym użytkownikom oraz powiązany z innym obiektem. Dodatkowo moduł Aktywności pozwala na wymianę wiadomości między Użytkownikami lub w ramach obiektów. Wszystko to jest opakowane w spójny interfejs, który przejrzyście pokazuje ww. zależności. 1.1 Słownik pojęć Moduł umożliwia pracę w CRMie. W zależności od typu, Moduł przechowuje dane wprowadzone przez użytkownika, pozwalając na ich edycje/wymianę z innymi, prowadzenie aktywności itd. Modułem są np. Projekty lub Kontrahenci. Opis poszczególnych Modułów znajduje się poniżej. To, co stworzymy w ramach Modułu zwane jest Obiektem. Obiekt Obiekt Modułu z danymi użytkownika. W Module tworzymy Obiekty. Np. w Projektach (Module) tworzymy już konkretny Projekt (Obiekt) z własną nazwą, datą utworzenia, Statusem itd.

5 CRM instrukcja użytkownika 4/61 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty Moduł umożliwia zarządzanie firmowymi Projektami. Można je precyzować określając Kroki Milowe oraz Statusy. Dla lepszej organizacji można je zespolić (pole Relacje) z Dokumentami, Wydarzeniami, Zadaniami oraz dodać Pliki. Nowe Projekty są zdefiniowane przez parametry takie jak: Nazwa Projektu, przypisani Kontrahenci, Data Rozpoczęcia, Lokalizacja, Priorytet, Status, Etap, Opis Tworzenie nowego Projektu. 1. Otwórz moduł Projektów. 2. Kliknij przycisk Dodaj.

6 CRM instrukcja użytkownika 5/61 3. Wpisz informacje o nowym Projekcie do odpowiednich pól. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj. Możesz też przypisać projekt innym użytkownikom w zakładce Użytkownicy. 4. Widok zakładki Użytkownicy z przypisanymi użytkownikami i uprawnieniami.

7 CRM instrukcja użytkownika 6/ [Biuro] Zadania Moduł zadań umożliwia szybkie przeglądanie, tworzenie i przydzielanie zadań innym użytkownikom. Do każdego z nich można: przyporządkować etykiety, dodać aktywność/komentarz, dołączyć inny element systemu, taki jak: wydarzenie, dokument czy sprzedaż. Widoczność zadań jest konfigurowana z wykorzystaniem mechanizmu uprawnień i ustawień poziomu widoczności. Ponadto kiedy zdefiniowany przez nas termin ukończenia Zadania minie, a status obiektu będzie zaznaczony jako Nowe lub W realizacji, na liście obiekt będzie zaznaczony na czerwono Tworzenie nowego Zadania. 1. Wybierz Moduł Zadania z lewego, pionowego menu. 2. Kliknij przycisk Dodaj.

8 CRM instrukcja użytkownika 7/61 3. Wprowadź informacje o nowym Zadaniu. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

9 CRM instrukcja użytkownika 8/ [Biuro] Wydarzenia Wydarzenia dostępne są w systemie z dwóch różnych poziomów: linii czasu (uporządkowane czasowo) i kalendarza. Wydarzenia mogą być współdzielone, a dostęp do nich określa ustawienie poziomu widoczności oraz roli zalogowanego użytkownika. Każdy posiadający dostęp do wydarzenia może dodawać do niego aktywności oraz powiązać z nimi dokumenty Tworzenie nowego Wydarzenia. 1. Wybierz moduł Wydarzenia z menu. 2. W nowym oknie kliknij Dodaj.

10 CRM instrukcja użytkownika 9/61 3. Wypełnij niezbędne pola i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

11 CRM instrukcja użytkownika 10/ [Biuro] Kalendarz Kalendarz to alternatywny do linii czasu sposób wyświetlania wydarzeń. Dostępne są w nim widoki: dnia, tygodnia i miesiąca. Z pomocą funkcjonalności drag and drop możesz szybko dodać nowe wydarzenia, przesunąć lub zmienić czas trwania już istniejących. Widoczne na górze ekranu pole wyboru pozwala na łatwe przemieszczanie się po linii czasu. Kliknięcie myszką na wybrane wydarzenie spowoduje otwarcie okna do edycji wydarzenia.

12 CRM instrukcja użytkownika 11/ [Biuro] Dokumenty To funkcja, która pozwala na tworzenie dokumentów typu: tekst, formularz lub plik. Na serwerze można przechowywać dokumenty w dowolnym formacie. Wbudowana funkcjonalność szablonów pozwala na zaprojektowanie własnych formularzy, z pomocą których użytkownicy mogą później korzystać, wypełniając zdefiniowane pola tworząc w ten sposób kompletne dokumenty lub formularze. Każdy użytkownik posiada swoją listę dokumentów. Może je zobaczyć kierownik departamentu, do którego należy użytkownik oraz administrator. Dodatkowo każdy dokument można przyporządkować do kontrahenta i wtedy może je zobaczyć każdy użytkownik, który ma dostęp do kontrahenta Tworzenie nowego Dokumentu. 1. Wybierz moduł Dokumenty. 2. Kliknij przycisk Dodaj.

13 CRM instrukcja użytkownika 12/61 3. Wybierz rodzaj Dokumentu, jaki chcesz stworzyć. W tym wypadku jest to Tekst. 4. W nowym oknie wypełnij odpowiednie pola. Do nowego Dokumentu można dodać Szablon Dokumentu. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. 5. Po edycji zatwierdź okno przyciskiem Dodaj.

14 CRM instrukcja użytkownika 13/ [Biuro] Menadżer Plików System LucidCRM pozwala na przechowywanie plików w dowolnym formacie. Są to prywatne pliki każdego użytkownika, które mogą zostać póżniej wykorzystane w innych obiektach. Każdy plik przechowywany w systemie (np. plik raportu czy obrazek) zapisywany jest na serwerze w obszarach chronionych, do których nie ma dostępu nikt z zewnątrz bez pomyślnej próby uwierzytelniania i autoryzacji nie można pobrać danego pliku z serwera Dodawanie plików do Menadżera. 1. Otwórz moduł Menadżer Plików. 2. Kliknij przycisk Upload u dołu ekranu po lewej stronie.

15 CRM instrukcja użytkownika 14/61 3. W eksploratorze wybierz interesujący cię plik i kliknij przycisk Dodaj. 4. Wybrany plik po załadowaniu będzie widoczny na liście.

16 CRM instrukcja użytkownika 15/ [ Poczta] Klient pocztowy LucidCRM oferuje typowe dla webmaila funkcjonalności czyli min. wysyłka, odbiór, odpowiedż, przekazywanie wiadomości itp. Ponadto w ramach integracji z LucidCRM można w nim dodać dowolną ilość własnych skrzynek pocztowych oraz współdzielić je pomiędzy użytkownikami, dzięki czemu wszyscy uprawnieni uzyskają dostęp do firmowej poczty. Korzysta on z naszej bazy kontrahentów. Posiada możliwość dodawania dodatkowych danych kontaktowych i osób oraz umieszczania w załącznikach plików dodanych do Menadżera plików. Dzięki temu uzyskaliśmy kompleksowe rozwiązanie do komunikacji z klientami. Procedura dodawania konta pocztowego opisana jest w rozdziale Konta Pocztowe. LucidCRM poczta widok wiadomości LucidCRM widok nowej wiadomości

17 CRM instrukcja użytkownika 16/ [Obsługa Klienta] Kontrahenci Pozwala na utworzenie Kontrahentów i zdefiniowanie ich poprzez min. Imię, Nazwisko, Nazwę Firmy, Stanowisko, NIP, Regon, mail, Mailing, GreenID, Telefon, Stronę Internetową. W Obiekcie można prowadzić Aktywności. Do każdego Kontrahenta możliwe jest przypisanie w ramach Relacji: Dokumentów, Zadań, Wydarzeń, Szans Sprzedażowych oraz Projektów. Obiekt Kontrahenta można udostępnić oraz przypisać do niego Kontakty Tworzenie nowego Kontrahenta. 1. Z pionowego menu wybierz Kontrahenci. 2. Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu.

18 CRM instrukcja użytkownika 17/61 3. Wprowadź dane Kontrahenta w odpowiednie pola. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Następnie zatwierdź nowy Obiekt przyciskiem Dodaj.

19 CRM instrukcja użytkownika 18/ [Obsługa Klienta] Szanse Sprzedaży Moduł szans sprzedażowych pozwala na śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia dotyczące sprzedaży. Możesz udostępnić dodany element wybranej grupie osób oraz przypisać go do odpowiedniego klienta. System pozwala na dodawanie do szansy sprzedażowej dowolnych dokumentów, zadań i wydarzeń. Można więc np. delegować zadania związane z daną szansą wybranym pracownikom. Do każdej Szansy Sprzedażowej można przypisać Kontrahenta oraz określić Prognozę z: Planowaną Datą Zamknięcia, Planowanym Przychodem oraz Prawdopodobieństwem Sukcesu, a także określić Następny Krok. Poza tym Szanse zdefiniowane są min. przez: Nazwę, Kontrahenta, Źródło, Opis, Priorytet, Osiągnięty Dochód i Status Dodawanie nowej Szansy Sprzedażowej. 1. Wybierz moduł Szanse sprzedaży. 2. Kliknij przycisk Dodaj w prawym, górnym rogu ekranu.

20 CRM instrukcja użytkownika 19/61 3. Wpisz dane w odpowiednie pola. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Po wpisaniu zatwierdź przyciskiem Dodaj.

21 CRM instrukcja użytkownika 20/ [Współpraca] Użytkownicy Moduł pokazuje użytkowników i grupy w firmie, w zależności od uprawnień użytkownika. Użytkownik może w nim zmienić dane swojego konta (np. adres mailowy) oraz wysyłać wiadomości do innych użytkowników. Ponadto Administrator może dodać, usunąć, zmienić dane i uprawnienia poszczególnych użytkowników Wysyłanie wiadomości do innego użytkownika. 1. Wybierz moduł Użytkownicy.

22 CRM instrukcja użytkownika 21/61 2. Kliknij dwukrotnie nazwę użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość. 3. W domyślnie otwartej zakładce Aktywności wpisz swoją wiadomość.

23 CRM instrukcja użytkownika 22/61 4. Kliknij przycisk Dodaj. 5. Wysłana wiadomość widoczna z Pulpitu użytkownika User1.

24 CRM instrukcja użytkownika 23/ Grupy Użytkowników Moduł ten jest widoczny jedynie dla Administratora. Pozwala zmienić nazwę Grupy i zmienić/dodać/usunąć obrazek (logo) Grupy [Ustawienia] Konta Pocztowe Pozwalają one utworzyć/usunąć/edytować Konta Pocztowe. Poza podstawowymi danymi związanymi połączeniem z serwerami pocztowym możesz ustawić foldery specjalne (wysłane wiadomości, spam, kosz, kopie robocze) oraz zdefiniować podpis, który będzie pojawiał się na końcu wysyłanych wiadomości. Po dodaniu skrzynki pojawi się ona wraz z folderami w menu głównym w sekcji Poczta [Ustawienia] Szablony Dokumentów Moduł dostępny jest dla administratora lub kierownika departamentu. Umożliwia zaprojektowanie szablonów Dokumentów, których użytkownicy będą mogli używać w Dokumentach. Każdy szablon może być złożony z dowolnej liczby pól o następujących typach: Tekst, Długi tekst, Liczba, Tak/Nie, Pole wyboru (z dowolną liczbą dostępnych odpowiedzi), Data Dodawanie Szablonów Dokumentów. 1. Wybierz moduł Szablony Dokumentów z pionowego menu.

25 CRM instrukcja użytkownika 24/61 2. Kliknij przycisk Dodaj w lewym górnym rogu ekranu. 3. Wypełnij pola w nowym oknie. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane. Określ również jakiego rodzaju Szablon chcesz stworzyć Formularz czy Tekst. W tym przypadku jest to Formularz. 4. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

26 CRM instrukcja użytkownika 25/61 5. Na liście pojawi się nowo stworzony formularz. Kliknij go dwukrotnie aby otworzyć okno edycji.

27 CRM instrukcja użytkownika 26/ [Ustawienia] Etykiety W systemie LucidCRM do każdego obiektu można przypisywać etykiety z określeniem poziomu ich widoczności. Np. po przypisaniu wszystkim kontrahentom określonych etykiet ich bazę można dowolnie filtrować wg. wszystkich możliwych cech np: klient potencjalny, priorytetowy, zainteresowany danym produktem itp Tworzenie Etykiet. 1. Rozwiń zakładkę Ustawienia a następnie wybierz moduł Etykiety. 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj. 3. Wypełnij pola w nowym oknie. Pola z pogrubionymi nazwami są wymagane.

28 CRM instrukcja użytkownika 27/61 4. Zatwierdź przyciskiem Dodaj. 5. Nowa etykieta pokaże się w widoku listy.

29 CRM instrukcja użytkownika 28/ [Ustawienia] Publikacja formularzy Moduł pozwala wstawić publiczny formularz np. zgłoszeniowy na stronę internetową. Tworzenie formularza odbywa się przy pomocy wygodnego, graficznego kreatora. Wygenerowany przez LucidCRM kod formularza z tagiem <script> można wstawić na stronę. Gotowy formularz z pełną funkcjonalnością pojawi się na stronie. Jego wygląd można dowolnie modyfikować, aby dostosować go do wyglądu strony, na której jest umieszczony. Przykład dynamicznego formularza wygenerowanego w LucidCRM.

30 CRM instrukcja użytkownika 29/61

31 CRM instrukcja użytkownika 30/ Utworzenie Szablonu Formularza 1. W pierwszej kolejności należy utworzyć szablon formularza. Wybierz zakładkę Ustawienia, a następnie Szablony Dokumentów. 2. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 3. Wpisz nazwę szablonu, wybierz Formularz. Dodatkowo możesz dodać opis formularza i Etapy. Po edycji kliknij Dodaj.

32 CRM instrukcja użytkownika 31/61 4. Utworzony Szablon pokaże się na liście, kliknij na niego dwa razy. 5. W nowym widoku szablonu formularza są dwie zakładki: Szablon gdzie można dodawać/edytować elementy do szablonu oraz Files gdzie można określić rodzaj plików dodawanych do Szablonu Formularza 6. Aby dodać nowy element do szablonu kliknij Dodaj u góry tabeli służącej do dodawania elementów formularza.

33 CRM instrukcja użytkownika 32/61 7. Aby dodać np. pole tekstowe, po kliknięciu Dodaj z rozwiniętego menu wybierz Tekst. Pole Kontrahent pozwala na wstawienie predefiniowanych pól niezbędnych, gdy w Formularzu do Publikacji chcesz dodać powiązanie z klientem na podstawie adresu lub przez pole unikalne ( , NIP, PESEL, REGON). 8. Dodaj opis pola. Ponadto można określić Pole wymagane, Wartość domyślną oraz umieścić komentarz do wstawianego pola.

34 CRM instrukcja użytkownika 33/61 9. Następnie zatwierdź okno przyciskiem Dodaj. 10. Nowe pole pojawi się na podglądzie z lewej strony. W taki sam sposób dodaj pozostałe pola do formularza. 11. Jeśli chcesz określić jakie rodzaje plików można dodać do szablonu, wybierz zakładkę Files.

35 CRM instrukcja użytkownika 34/ Kliknij przycisk dodaj. 13. Określenie typu plików dla szablonu formularza jest wymagane np. zdjęcie dachu lub zdjęcie elewacji strona południowa. Pozostałe, nie pogrubione pola są niewymagane. 14. Po edycji zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.

36 CRM instrukcja użytkownika 35/61

37 CRM instrukcja użytkownika 36/ Utworzenie i użycie Formularzy do Publikacji 1. Po utworzeniu szablonu można dodać publiczny formularz. Z pionowego menu po lewej stronie stronie ekranu wybierz zakładkę Ustawienia i wybierz moduł Publikacja Formularzy. 2. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 3. W polu Szablon wybierz szablon utworzony w punkcie Utworzenie Szablonu Formularza.

38 CRM instrukcja użytkownika 37/61 4. Zaznacz pole Aktywny, a z menu Powiązanie z klientem Brak, jeśli nie chcesz powiązać formularza z kontrahentem. Pozostałe opcje: Po weryfikacji adresu oraz Pole unikalne ( , NIP, PESEL, REGON) wymagają zamieszczenia w Szablonie dokumentu predefiniowanych pól opisanych w podrozdziale Utworzenie Szablonu Formularza pkt 7. Możesz dodać adres URL strony z formularzem oraz URL powrotny, który przekierowuje użytkownika po poprawnym wypełnieniu formularza. 5. Po edycji pól zatwierdź je przyciskiem Dodaj. 6. Na liście wyświetli się nowy publiczny formularz. Kliknij na niego dwukrotnie aby otworzyć. 7. W nowej zakładce z lewej strony znajduje się podgląd formularza, a z prawej opis formularza do publikacji. Wybranie z pola Powiązanie z klientem opcji Po weryfikacji adresu pozwala na utworzenie Kontrahenta opisanego w formularzu na podstawie zweryfikowanego adresu . Opcja Pole

39 CRM instrukcja użytkownika 38/61 unikalne ( , NIP, PESEL, REGON) utworzy Kontrahenta na podstawie pól , NIP, PESEL, REGON. W polu Adres URL strony z formularzem możesz dodać adres URL strony, na której chcesz wstawić formularz. Strona taka zostanie wtedy zweryfikowana, a formularza dla niej przeznaczonego nie będzie można umieścić na innej witrynie. Pole Powrotny adres URL określa na jaką stronę po wypełnieniu formularza przeglądarka przeniesie użytkownika (np. na stronę główną). Zaznaczenie Pola wyboru Formularz akceptuje załączniki umożliwia przesyłanie załączników przez formularz. 8. Zakładka Dodatkowy opis otwiera edytor pozwalający wprowadzić do formularza przeznaczonego do publikacji. Edytor zawiera podstawowe narzędzia do formatowania tekstu. Po wprowadzeniu tekstu zapisz go przyciskiem Zapisz.

40 CRM instrukcja użytkownika 39/61 9. Z kolei zakładka Potwierdzenie HTML pozwala wprowadzić i edytować treść potwierdzenia HTML które będzie wysyłane do użytkownika w przypadku wysłania formularza przez użytkownika. 10. W zakładce Publikuj na stronie pod polem Zamieść na swojej stronie znajduje się wygenerowany kod z utworzonym formularzem do wstawienia na stronę. Klikając URL z pola Link do formularza można podejrzeć gotowy już formularz przed wstawieniem na stronę. Jeśli nie chcesz wstawiać na stronę całego kodu formularza, a jedynie zamieścić przekierowanie, możesz umieścić na swojej stronie wygenerowany link w polu Link do formularza.

41 CRM instrukcja użytkownika 40/ Procesy biznesowe Utworzenie procesu biznesowego 1. Aby dodać proces biznesowy otwórz zakładkę ustawienia i wybierz z niej Procesy biznesowe. 2. W prawym, górnym rogu wciśnij Dodaj. 3. Wypełnij pola formularza. a. W typie obiektów wybierz jakiego modułu CRM ma dotyczyć proces biznesowy (domyślnie są to Projekty). b. Zaznaczenie Wymagany Kontrahent określa czy dla akceptacji etapu w procesie biznesowym jest wymagany Kontrahent zapisany w CRM. c. Podobnie Wymagany adres. d. Pole Zatwieredzający określa kto (osoba lub grupa) jest odpowiedziany za akceptacje etapu. 4. Wciśnij Dodaj. Nowy Proces pojawi się na liście.

42 CRM instrukcja użytkownika 41/ Dodawanie/Edycja Procesów biznesowych 1. Wykonaj krok 1 z punktu Na liście wybierz pożądany Proces i kliknij nań dwukrotnie. 2. Kliknij zakładkę Etapy Procesu. 3. W nowym oknie wybierz przycisk Dodaj. 4. Wypełnij pola nowego etapu. Wymagane jest podanie nazwy etapu. 5. Zatwierdź etap przyciskiem Dodaj. 6. Nowo stworzony etap pojawi się na liście etapów. W powyższy sposób można dodać dowolną ilość etapów. 7. Z tego miejsca można etap dowolnie edytować i określić czy przejście do kolejnego etapu jest możliwe tylko po wypełnieniu warunków poprzedniego.

43 CRM instrukcja użytkownika 42/61 8. Aby zatwierdzić zmiany, wciśnij Zapisz w lewym górnym rogu. 9. Stworzony etap można usunąć, zaznaczając etap i klikając Usuń spod przycisku Więcej Dodawanie wymaganych dokumentów do etapu. 1. Po stworzeniu etapu można dodawać do niego listę wymaganych dokumentów. Wybierz etap do którego chcesz dodać dokument i kliknij zakładkę Dokumenty.

44 CRM instrukcja użytkownika 43/61 2. U dołu z rozwijanego menu wybierz dokument którzy chcesz dodać po czym wciśnij przycisk Dodaj. Można w ten sposób dodać dowolną liczbę dokumentów. 3. Zapisz zmiany przyciskiem Zapisz zmiany w lewym, górnym rogu Dodawanie kreatorów do procesów biznesowych. 1. Otwórz proces do którego chcesz dodać Kreator. 2. Wciśnij Edytuj w prawym, górnym rogu. 3. W nowo otwartej zakładce w tabeli Kreatory rozpoczęcia procesu wciśnij przycisk Dodaj.

45 CRM instrukcja użytkownika 44/61 4. W aktywnych polach wpisz nazwę dla kreatora oraz wybierz szablon jaki użytkownik ma wypełnić w procesie. 5. Zmiany zapisz przyciskiem Zapisz zmiany. 6. Dodany proces można aktywować wybierając z listy Procesów Biznesowych proces z utworzonym kreatorem. 7. W zakładce otwartego procesu, u prawym, górnym rogu ekranu widoczny będzie przycisk z nazwą stworzonego kreatora.

46 CRM instrukcja użytkownika 45/61 8. Po jego kliknięciu otworzy się zakładka z polami do wypełnienia zdefinowanym w Procesie biznesowym. Po ich wypełnieniu można: a. Zapisać projekt przyciskiem Zapisz tworzy projekt, kontrahenta i dokument b. Zapisać i zatwierdzić projekt przyciskiem Zapisz i zatwierdź tworzy projekt, kontrahenta, dokument i próbuje zatwierdzić pierwszy etap procesu

47 CRM instrukcja użytkownika 46/61 3 Aktywności Każdy obiekt LucidCRM posiada swoją sekcję Aktywności, w której możesz wpisać swoje wiadomości, udostępniając je innym użytkownikom systemu. Dodatkowo na pulpicie widocznym zaraz po zalogowaniu, dynamicznie wyświetlane są informacje o zmianach wszystkich obiektów, do których jesteś przypisany. Są to informacje o utworzeniu danego obiektu bądź też o jego zmianie, jak np. dodanie nowego dokumentu, zmiana statusu zadania lub skomentowanie wydarzenia przez jakiegoś użytkownika. Aktywności oznaczone są kolorami, w zależności od ich priorytetu. Czerwony to wiadomość najbardziej istotna, niebieski średnio, a zielona oznacza status najniższy. Aktywności posiadają moduł automatycznych powiadomień, który informuje powiązane z danym obiektem elementy o zmianie statusu. Oznacza to, że jeśli np. dodano notatkę do wydarzenia, a to wydarzenie zostało przypisane do pewnego kontrahenta i szansy sprzedażowej, to o aktywności zostaną powiadomieni dodatkowo kontrahent i szansa sprzedażowa zostanie ona dopisana do wydarzenia, kontrahenta i szansy sprzedażowej.

48 CRM instrukcja użytkownika 47/61 4 Interfejs 4.1 Pulpit Po otwarciu CRMa widoczny jest Pulpit z oknem Aktywności, gdzie można zobaczyć wiadomości ze wszystkich przypisanych użytkownikowi Modułów. Tutaj przedstawione są aktywne szanse sprzedażowe dotyczące klienta, aktywne zadania, najbliższe wydarzenia i najnowsze dokumenty do niego przypisane. Ponadto wyświetlana jest cała aktywność powiązana z Obiektami, tj. wszystkie ważne czynności oraz komentarze dodawane przez innych użytkowników systemu (np. do wydarzenia). Jedno spojrzenie na aktywności pozwala przedsiębiorcy w jednym miejscu zobaczyć informacje przydatne mu do dalszej współpracy. Przykładowe powiadomienia: Ktoś skomentował zlecone przez ciebie zadanie, Użytkownik zrealizował zlecone mu zadanie, Wydarzenia zaplanowane na najbliższe 3 dni (wyróżnione wydarzenia z aktualnego dnia), Wszystkie powiadomienia od twojego ostatniego logowania, Niezrealizowane zadania (wyróżnione są zadania o wysokim priorytecie).

49 CRM instrukcja użytkownika 48/ Menu Po lewej stronie ekranu znajduje się pionowe menu. U góry widoczna jest aktualna wersję LucidCRM, poniżej nazwa i awatar zalogowanego użytkownika. Na dole pod zakładkami: Biuro, Poczta, Obsługa Klienta oraz Współpraca znajdują się odpowiednio pogrupowane Moduły (ich opis znajduje się w dziale Moduły). Kliknięcie na zakładkę rozwija podmenu, które daje dostęp do konkretnych modułów (na obrazku, rozwinięta jest zakładka Współpraca ). Z kolei w poziomie u góry wyświetlają się w Zakładkach wszystkie otwarte dotychczas Moduły i Obiekty, co ułatwia poruszanie się między nimi, a gdy dana zakładka przestanie być potrzebna, można ją zamknąć przyciskiem X z prawej strony. 4.3 Widok Modułu Interfejs dla niemal każdego Modułu jest identyczny, co ułatwia obsługę LucidCRM. Po otwarciu widoku Modułu wyświetla się lista (jeśli stworzyłeś już Obiekt, np. konkretną Szansę Sprzedażową, będzie ona widoczna na liście). Listę można filtrować wg różnych kategorii (m.in. nazwa, data, zakres dat, priorytet, status, etykiety). Po kliknięciu tabeli Status można ponadto sortować listę (rosnąco, malejąco lub według własnego ustawienia konfiguruj sortowanie), dodawać nowe kolumny do filtracji, grupować status. Zakres dat można wybrać po kliknięciu ikony Kalendarza.

50 CRM instrukcja użytkownika 49/61 Wszystko to ułatwia odnalezienie interesującego Obiektu lub zgrupowanie kilku z nich w kompleksowym widoku (np. wylistowanie wszystkich Szans Sprzedażowych z najwyższym priorytetem na szczycie listy). Do filtrowania służy też pole wyszukiwania na szczycie kolumny Nazwa. Np. gdy chcesz znaleźć Projekt o nazwie Sprzedaż2014, wpisujesz jego nazwę w pole i zatwierdzasz przyciskiem ENTER. Przycisk Przypisane pokazuje Obiekty, które są przeznaczone dla aktualnie wybranego z listy po prawej stronie Użytkownika. Dla przykładu: inny użytkownik przypisał komuś Kontrahenta. Chcąc odnaleźć go na liście w widoku Kontrahentów, kliknij Przypisani, dzięki czemu listują się wszystkie przypisane ci projekty. Chcąc sprawdzić, jakie Projekty są przypisane innym użytkownikom (w miarę uprawnień konta), wybierz interesującego cię Użytkownika z listy. Listę możesz filtrować wg Etykiet. Jeśli do Obiektu dodałeś Etykietę, to właśnie tutaj możesz użyć jej, aby wylistować interesujące cię Obiekty. Dalej znajduje się przycisk Dodaj (w tym przypadku w widoku Projektów), który tworzy nowy Obiekt (np. nowy Projekt w ramach widoku Projektów). W zależności od wybranego modułu, pola do Edycji nowego Obiektu będą się różnić.

51 CRM instrukcja użytkownika 50/61 Przycisk Odśwież służy ponownemu pobraniu z serwera Obiektów do widoku listy. Skorzystaj z niego, jeśli wprowadziłeś zmiany w jakimś Obiekcie i chcesz mieć pewność że zmiany poprawnie wyświetlają się w widoku listy. Pod przyciskiem Więcej znajduje się przycisk Usuń, który usuwa zaznaczone Obiekty widoczne na liście. W zakładce Użytkownicy (w widoku tworzenia konkretnego Obiektu, po kliknięciu Dodaj ) możesz przypisać właśnie tworzonemu Obiektowi użytkowników i grupy (więcej o przypisaniu obiektów w dziale Access Lista ). Wyjątkami od opisanego powyżej Interfejsu są: Wydarzenia zamiast listy znajdują się wydarzenia ujęte w bloki zgrupowane w kolumnach. Pod jedną kolumnę przepisane są wydarzenia z zakresu siedmiu dni.

52 CRM instrukcja użytkownika 51/ Widok Obiektu Widok Obiektu, podobnie jak widok Modułu, jest jednolity w celu ułatwienia obsługi. Na górnym, poziomym menu znajdują się: Nazwa Projektu, Ikona przypisania oraz menu przypisania, które w miarę określonych uprawnień pozwala na Przypisanie Obiektu do siebie (jeśli nie ma określonego Właściciela).

53 CRM instrukcja użytkownika 52/61 Jeżeli chcesz przypisać Obiekt do siebie, wybierz pozycję Przypisz do mnie, aby przypisać go do innej osoby, kliknij Przypisz do. Jeżeli chcesz usunąć swoje przypisanie do Obiektu, kliknij Usuń przypisanie. 5 Access Lista Ideą Access Listy jest wymiana Obiektów między Użytkownikami z ewentualnymi ograniczeniami, jakie wprowadzają Uprawnienia poszczególnych Użytkowników oraz Uprawnień zdefiniowanych na samym Obiekcie. Dla przykładu: Użytkownik Administracyjny tworzy nowy Projekt i udostępnia go swojej Grupie. Zatem teraz, każdy użytkownik, który jest przypisany do grupy Administratora, ma dostęp do stworzonego przez niego Obiektu. Udostępniający Obiekt (w tym wypadku Administrator Obiektu) może określić poziom dostępu do niego. Do wyboru są:

54 CRM instrukcja użytkownika 53/61 Podgląd bez relacji widok samego Obiektu bez możliwości edycji i podglądu relacji. Podgląd widok Obiektu z relacjami bez możliwości edycji. Może przypisać wolny pozwala na oddanie stworzonego Obiektu innym Użytkownikom. Należy pamiętać aby tworzący Obiekt usunął przypisanie na siebie. Obiekt widoczny jest wtedy jako Nieprzypisany, a Użytkownik który chce go przejąć w widoku Obiektu musi wybrać Przypisz do mnie. Obiekt jest wtedy przypisany do Użytkownika który go wybrał stając się w pełni edytowalny. Realizacja bezpośrednie przypisanie Obiektu do już konkretnego Użytkownika/Grupy. Edycja pozwala na edycję Obiektu bez możliwości edycji Access Listy. Administrator pełnia praw do danej Instancji,edycja i Access Lista. Powyższe uprawnienia można zdefiniować dla poszczególnego Użytkownika, Grup lub Wszystkich użytkowników. Należy pamiętać, że np. Użytkownik Izolowany nie zobaczy Użytkowników spoza swojej grupy czy np. Obiektu z dostępnością Wszyscy. Aby mógł on pracować z Obiektami, należy przypisać mu je bezpośrednio.

55 CRM instrukcja użytkownika 54/61 6 Konta Pocztowe Ustawienie konta mailowego w CRMie: Ustawienie Gmaila Aby połączyć CRMowego Klienta Pocztowego z kontem na Gmailu, należy na skrzynce mail.google.com wejść w ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu) z listy wybrać: Ustawienia wybrać zakładkę Przekazywanie i POP/IMAP w wierszu Dostęp IMAP zaznaczyć Włącz IMAP. Ustawienie CRMa Następnie w CRMie wejść w zakładkę Ustawienia Konta Pocztowe w lewym górnym rogu ekranu kliknąć przycisk Dodaj. W nowym oknie w polu Nazwa Konta wpisz nazwę dla tworzonego konta pocztowego, adres , oraz Imię i Nazwisko. Wymagane pola są wyłuszczone. Ponadto możesz podać nazwę Organizacji. Do tego należy zaznaczyć pole Aktywne. Zaznaczenie pola Domyślne oznacza skrzynkę jako główną. W polu login wpisz swój adres , w polu hasło swoje hasło do maila. Poczta Przychodząca:

56 CRM instrukcja użytkownika 55/61 Serwer IMAP: imap.gmail.com, port 993,Połączenie Szyfrowane: SSL. Poczta Wychodząca: Serwer SMTP: smtp.gmail.com, port 465, Połączenie Szyfrowane: SSL Następnie kliknij Dodaj. Aby pobrać pocztę, wybierz zakładkę Poczta, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę skrzynki pocztowej i wybierz Odśwież.

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo