FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Paweł i Michał Kolman

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZE INWESTYCYJNE. Paweł i Michał Kolman"

Transkrypt

1 FUNDUSZE INWESTYCYJNE Paweł i Michał Kolman

2 PLAN: Wprowadzenie, definicja, Podział i rodzaje, Wybór odpowiedniego FI, Koszty, mały ranking Porównanie do innych możliwych inwestycji FUNDUSZE INWESTYCYJNE

3 Co to jest fundusz inwestycyjny? Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.

4 Istota FI Istotą FI jest połączenie środków indywidualnych inwestorów w celu wspólnego ich inwestowania

5 Rodzaje funduszy inwestycyjnych Zgodnie z ustawą fundusz inwestycyjny może działać jako: fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty, fundusz inwestycyjny mieszany.

6 Fundusz otwarty Jest to najbardziej popularny typ funduszu inwestycyjnego w Polsce Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać każdy.

7 Fundusz specjalistyczny otwarty statut funduszu ściśle określa, kto może być uczestnikiem funduszu (np. wyłącznie osoby prawne), może wprowadzać dodatkowe warunki, na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa (np. dotyczące terminu odkupienia)

8 Przykład FOS Fundusz parasolowy w ofercie PKO/CREDIT SUISSE TFI : Fundusz składa się z pięciu Subfunduszy o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka: PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY

9 Przykład FOS 2 Zmiana subfunduszu bez podatku Zmieniając subfundusz nie płacisz podatku od wypracowanego zysku - całą sumę wraz z zyskiem przenosisz do innego subfunduszu. Podatek od zysku jest pobierany dopiero przy odkupieniu jednostek uczestnictwa. Minimalna wpłata Minimalna wpłata wynosi EUR lub USD

10 Fundusze zamknięte Fundusze te charakteryzuje wysoki poziom ryzyka ponieważ liberalne możliwości inwestycyjne Nie zbywają jednostek uczestnictwa tylko emitują certyfikaty inwestycyjne

11 Fundusz inwestycyjny zamknięty 7 listopada rozpoczęła się subskrypcja na certyfikaty nowo utworzonego funduszu zamkniętego KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ. Jest to fundusz czteroletni z ochroną kapitału. Będzie się składał z koszyka indeksów: DJ Euro Stoxx 50 50%, Standard & Poor s % i Nikkei %. Inwestor będzie otrzymywał połowę bezwzględnej wartości zmiany koszyka a co za tym idzie na każdej zmianie będzie zyskał (niezależnie od tego, czy indeksy spadają, czy rosną). Wszystko to dzięki temu, że aktywa funduszu są podzielone na dwie części jedna część jest inwestowana tylko w bezpieczne instrumenty, aby móc zapewnić ochronę powierzonego funduszowi kapitału, a druga część będzie inwestowana w instrumenty mające na celu wytworzenie zysków. Minimalna wartość inwestycji wynosi 1000 złotych, a emisja rozpocznie się, jeśli zostanie osiągnięty pułap przynajmniej zapisów na certyfikaty. Subskrypcja trwa do 9 grudnia br

12 Fundusz specjalistyczny zamknięty Certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego Możliwości inwestycyjne takiego funduszu są większe niż f. zamkniętego obejmują dodatkowo: 1. prawa własności do nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali, 2. udziały we współwłasności nieruchomości.

13 Korzyści dla Klienta inwestowania w FI nieruchomości-przykład Arka Szacowana przeciętna roczna stopa zwrotu powinna przekroczyć poziom 10% (Prognoza uwzględnia wspomniane niżej wypłaty dochodu) Począwszy od czwartego roku działalności Fundusz planuje wypłacać posiadaczom certyfikatów dochody, w wysokości min. 3% wartości nominalnej posiadanych certyfikatów. (zasadnicza część zysku będzie wypłacana po sprzedaży nieruchomości, na koniec czasu trwania Funduszu). nieruchomości stanowią znakomite uzupełnienie inwestycji w akcje lub papiery dłużne (np. obligacje, bony skarbowe) - ze względu na słabą korelację z rynkami akcji i papierów dłużnych, są dobrym sposobem na dywersyfikację inwestycji

14 Fundusz mieszany Emituje certyfikaty inwestycyjne, ale musi je odkupować od uczestników na ich żądanie, nie rzadziej niż raz w roku Możliwości inwestycyjne są w nich większe niż w funduszach otwartych, ale mniejsze niż w zamkniętych.

15 Inny podział FI - Fundusze prywatyzacji - Fundusze akcji - Fundusze zrównoważone - Fundusze stabilnego wzrostu - Fundusze III filaru - Fundusze papierów dłużnych - Fundusze rynku pieniężnego

16 Dlaczego warto inwestować w FI Bezpieczeństwo lokat Profesjonalne zarządzanie środkami Możliwość osiągania dochodów, przewyższających dochody z innych lokat Szybki dostęp do ulokowanych oszczędności Możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb inwestycyjnych Możliwość lokowania nawet niewielkich kwot

17 Minusy inwestowania w FI Omylność zarządzających Koszty działalności Podatki

18 Jakim inwestorem jesteś? Jednym z głównych czynników wpływających na wybór FI jest twoja skłonność do ryzyka. Wyniki psychotestu, który teraz przeprowadzę, pomogą Ci w doborze odpowiedniego funduszu:

19 Pytanie 1 Podejście do inwestowania zmienia się wraz z wiekiem. Osoby młode są w stanie inwestować nieco bardziej agresywnie niż starsze, które szukają przede wszystkim możliwości ochrony kapitału.masz: A) lat B) lat C) lat

20 Pytanie 2 Masz możliwość zarobienia do 50 proc. w ciągu roku, ale łączy się z tym ryzyko utraty 20 proc. kapitału.wybierasz: A) Nie wchodzę w to ryzyko jest zbyt duże B) Ryzyko jest duże. Angażuję tylko część posiadanej kwoty C) Wchodzę w to! Ryzyko wcale nie jest takie duże, a można dużo zarobić

21 Pytanie 3 Masz możliwość zarobienia do 15 proc. w ciągu roku, ale wiąże się to z ryzykiem utraty 5 proc. kapitału. Wybierasz: A) Nie wchodzę w to nie chcę nic stracić B) Wchodzę w to zysk jest spory, a ryzyko niewielkie C) Zyski będą za małe. Inwestuję tylko część kapitału

22 Pytanie 4. Masz możliwość zarobienia 6 proc. w ciągu roku i jest to pewna inwestycja niezwiązana z ryzykiem. Wybierasz: A) Wchodzę w to. Zysk jest pewny, nic nie stracę B) Ryzyka wprawdzie nie ma, ale zyski też niewielkie. Mogę przeznaczyć tylko część kapitału C) Co to za inwestycja bez ryzyka i prawie bez zysków? Nie wchodzę w to

23 Pytanie 5 Moje plany życiowe na najbliższą przyszłość to: A) Spokojna i dostatnia emerytura B) Kupno większego domu i zabezpieczenie finansowe dzieci C) Chcę jak najszybciej wyjechać na Hawaje i do końca życia leżeć na słońcu

24 Pytanie 6 W życiu kieruję się zasadą: A) Powoli prawym pasem. Systematyczna praca daje długoterminowe efekty B) Bezpieczeństwo jest ważne, ale odrobina emocji nikomu nie zaszkodzi C) Życie jest krótkie i trzeba z niego korzystać

25 Pytanie 7 Na loterii trafił Ci się los z główną wygraną 100 tys. złotych. Zastanawiasz się, co począć z tym darem od losu: A) To dużo pieniędzy i nie chcę ich stracić. Część rozsądnie wydaje, ale większość inwestuję na bezpieczny procent B) Wspaniale. Uda mi się kupić dom wcześniej niż myślałem C) Bez przesady to nie takie znowu duże pieniądze. Trzeba je szybko pomnożyć, bo na długo nie starczą

26 WYNIKI TESTU: Przewaga odpowiedzi A. Jesteś ostrożnym, dojrzałym inwestorem. Wiesz, jak trudno przychodzi zarabianie pieniędzy i jak łatwo można je stracić. Nie akceptujesz dużego ryzyka. Najlepszą propozycją dla Ciebie będą bezpieczne fundusze inwestujące w bony i obligacje skarbowe.

27 WYNIKI TESTU: Przewaga odpowiedzi B. Zdajesz sobie sprawę, że bez ryzyka nie ma co myśleć o dużych zyskach, ale pamiętasz też o ochronie tego, co już masz. Pieniądze są Ci jednak potrzebne do realizacji życiowych celów, więc wybierasz kompromisowe rozwiązania. Najlepszą propozycją dla Ciebie będą fundusze zrównoważone, które większość środków inwestują w bezpieczne papiery dłużne, a tylko część w ryzykowne i zyskowne akcje.

28 WYNIKI TESTU: Przewaga odpowiedzi C Lubisz ryzyko i duże zyski w krótkim czasie. Uważasz, że masz niewiele do stracenia, a do zyskania cały świat. Kto nie ryzykuje, ten nie ma to Twoja dewiza. Droga do dużych pieniędzy wiedzie przez fundusze inwestujące głównie w akcje. Najlepsza propozycja dla Ciebie to portfele agresywnego inwestowania.

29 Inne czynniki wpływające na wybór FI koszty ponoszone przez uczestników odpowiedni horyzont czasowy wyniki inwestycyjne funduszu/oceny niezależnych ekspertów cel inwestycyjny

30 KOSZTY: Rodzaje kosztów, opłat: Opłata za zarządzanie, Opłata dystrybucyjna, Dodałbym wartość pieniądza w czasie (pieniądze raczej nie spłyną Ci od razu na konto:) FUNDUSZE INWESTYCYJNE

31 KOSZTY: MANIPULACYJNE DWS Polska TFI FUNDUSZE INWESTYCYJNE

32 Za zarządzanie: KOSZTY: Fundusz GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego GTFI FIO Obligacji Skarbowych GTFI FIO Stabilnego Wzrostu GTFI FIO Akcji Koszty obciążające Aktywa 1,1% rocznie 1,7% rocznie FUNDUSZE INWESTYCYJNE Część stała - nie wyższa niż 2% w skali roku, część zmienna - nie wyższa niż 10% wyniku wg. zasady High Water Mark Część stała - nie wyższa niż 3,5% w skali roku, część zmienna - nie wyższa niż 10% wyniku wg. zasady High Water Mark

33 KOSZTY: Wartość pieniądza w czasie-od momentu złożenia dyspozycji do przelania pieniędzy trochę mija Stare przysłowie pszczół (za Guciem..) mówi: Czas to pieniądz FUNDUSZE INWESTYCYJNE

34 RANKING Źródło :BusinessWeek Edycja Polska Listopada 2005 Zmiany procentowe 7.11 dwa tygodnie rok WIG 33084,75 3,84 30,63 + Arka BZ WBK Akcji 27,21 4,21 34,64 - DWS Top ,9 0,95 10,38 + Arka BZ WBK Zrównoważone 21,32 2,5 27,36 - Pionier Zrównoważony RA 29,46 1, Unidolar Obligacji 87,18 4,08 3,74 - BPH Europejskich Obligacji 4,53 0,44-6,98 + UniStoProcent Plus 116,31 1,55 15,54 - DWS Emerytalny 18,2 0 6,43 + UniWIBID 1146,65 0,17 5,75 - PKO/CS Skarbowy 1388,23-0,39 4,07 FUNDUSZE INWESTYCYJNE

35 Porady Warto korzystać z platform internetowych- koszty z reguły są dużo niższe(oczywiście dystrybucyjne), Ranking jest dobry tylko do pewnego stopnia-to są wyniki z przeszłości, Zastanów się, czy warto inwestować w fundusz- to dobre narzędzie, tylko wymaga spełnienia pewnych warunków. FUNDUSZE INWESTYCYJNE

36 Momentami nie jest łatwo FUNDUSZE INWESTYCYJNE

37

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Fundusze inwestycyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21

Rynek. Warunki zaliczenia. Rynek funduszu inwestycyjnych i emerytalnych. Literatura: Plan zajęć 2015-03-21 Warunki zaliczenia inwestycyjnych i emerytalnych dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych jrodzinka@wsiz.pl (17) 866 15 29 Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy mądrze: wstęp do funduszy inwestycyjnych

Inwestujmy mądrze: wstęp do funduszy inwestycyjnych Inwestujmy mądrze: wstęp do funduszy inwestycyjnych Budżet Domowy ze współpracą z Grow & Go udostępnia Wam przewodnik, który wyjaśnia podstawy inwestowania w fundusze inwestycyjne - jak działają, jakie

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010

oszczędzaj inwestuj DZISIEJSZE DECYZJE TO PRZYSZŁA SIŁA FINANSOWA nr 2/Październik 2010 DoDatek Dystrybuowany wraz z Dziennikiem metro zawiera wyłącznie materiały przygotowane i pochodzące od mediaplanet nr 2/Październik 2010 5 KROKÓW oszczędzaj inwestuj DO MĄDRYCH DECYZJI oszczędzanie zadbaj

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

"Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych"

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych "Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych" W dobie globalnego spowolnienia gospodarczego kwestia oszczędzania pojawia się znowu w centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych W swojej pracy chciałbym przedstawić swoje pomysły co ja bym zrobił ze swoimi oszczędnościami i w co bym

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na przykładach różne podejście do budowania portfela inwestycyjnego. Strategia oparta o spółki dywidendowe notowane na giełdzie

Strategie inwestycyjne na przykładach różne podejście do budowania portfela inwestycyjnego. Strategia oparta o spółki dywidendowe notowane na giełdzie Prognozy rynku kapitałowego i strategie inwestycyjne gdzie możemy szukać podpowiedzi przy rozpoczęciu i układaniu indywidualnego długoterminowego portfela inwestycyjnego CZĘŚĆ TRZECIA 1. STRATEGIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo