Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczysz się dla nas. Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14"

Transkrypt

1 1 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan s. 8 Doświadczenia Banków Spółdzielczych i SGB-Banku po wdrożeniu systemu Case Pro s. 14 Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie s. 32 NR 1/2014 (174) Liczysz się dla nas ISSN X

2 Pomagamy 2 3 lepiej korzystać z pieniędzy Spis treści Od kryzysu do ożywienia i z powrotem, czyli słowo o zmianach w unijnych statystykach Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan Program Mieszkanie dla Modych Case Pro Nowe Fundusze od podstaw Nowoczesne technologie płatnicze siłą Banków Spółdzielczych Kredyty preferencyjne z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2014 roku Z wizytą Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Z Życia SGB Z życia Spółdzielczej Grupy Bankowej Kapitał Społeczny Dzielnico, integruj się! Hobby i Pasje Stacja: motywacja Nowe media Media społecznościowe Nie samą pracą żyje człowiek Muzyka Rozmowa z IPS: warsztaty dla Edmundem Kowalskim, 28 Banków Spółdzielczych Prezesem Zarządu Banku LIZBONA Spółdzielczego w KONKURS Grodzisku Wielkopolskim UBEZPIECZENIOWY Stacja: motywacja Film Krzyżówka Dajemy Ci więcej! Szczęśliwe lokaty edycja Zimowa 2013 nr 1/2014 (174) ISSN X Nakład 1500 szt. Pismo branżowe Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Redakcja: Biuro Marketingu i Komunikacji SGB-Bank SA Projekt graficzny i skład: Katarzyna Bartkowiak Wydawca: BODiE Sp. z o.o., ul. Mielżyńskiego 20, Poznań Bezpłatna infolinia: Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowywania nadesłanych tekstów oraz nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

3 4 5 Szanowni Państwo, bankowość spółdzielcza nieustannie zmienia swoją ofertę, dostosowuje się do oczekiwań swoich klientów oraz odpowiada na wyzwania rynku. To, co stanowi o jej sile, to niezmienność wyznawanych wartości. Dzięki swojej autonomii Banki Spółdzielcze działają i inwestują w tym samym regionie, wypracowany przez nie kapitał nie odpływa do zagranicznej centrali, a kondycja Banku jest w znacznie mniejszym stopniu zależna od uwarunkowań globalnych. Najlepszym dowodem tego jest fakt, że Banki Spółdzielcze jako jedyne, podczas spowolnienia gospodarczego, utrzymały udzielanie kredytów na poziomie sprzed kryzysu, dzięki czemu wielu przedsiębiorców mogło w najtrudniejszym dla siebie momencie otrzymać potrzebne wsparcie. Wszyscy nasi Klienci i Partnerzy mają pewność, że wybierając do współpracy Bank Spółdzielczy przyczyniają się do realizacji wspólnych celów wspomagają swoją, lokalną gospodarkę, wspierają inicjatywy tworzące więzi społeczne na swoim terenie. A co szczególnie ważne mają pewność, że ich Bank jest partnerem na każdy czas, nie tylko ten najlepszy. Przewodnicząca Rady Zrzeszenia Elżbieta Nowakowska-Akkermans W imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. oraz Rady Zrzeszenia SGB, składamy Państwu serdeczne życzenia spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech te dni z najbliższymi przepełnione będą radością i życzliwą atmosferą. Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Dymek Prezes Zarządu SGB - Banku S.A. Ryszard Lorek Wiosna przynosi świeżość i dodatkowe siły pozwalające realizować plany. Z takim zastrzykiem energii przystępujemy do kolejnego etapu prac legislacyjnych nad ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Po tym, jak dzięki staraniom SGB-Banku, udało się doprowadzić do spotkania większości przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej i złożyć w Ministerstwie Finansów dokument podpisany przez wszystkich, teraz jesteśmy na etapie konsultacji proponowanych przez nas zmian. Od ostatecznego wyboru rozwiązań dostosowujących przepisy do unijnych dyrektyw zależy wypracowanie nowego modelu biznesowego od którego będzie zależało funkcjonowanie banków spółdzielczych i banków zrzeszających w kolejnych latach. Wraz z nową porą roku postanowiliśmy też odświeżyć formułę naszego magazynu. Tradycyjnie oczywiście pozostanie on źródłem informacji o tym, co dzieje się w Spółdzielczej Grupie Bankowej, ale też znajdą tu Państwo więcej użytecznych informacji płynących z poszczególnych Departamentów banku zrzeszającego. Mam nadzieję, że nowa szata graficzna sprawi, że także Państwa Klienci sięgną z zainteresowaniem po Informator SGB.

4 6 7 Od kryzysu do ożywienia i z powrotem, czyli słowo o zmianach w unijnych statystykach W połowie stycznia Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, wystosował komunikat o wprowadzeniu europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych ESA 2010 zastępującego stosowany do tej pory system ESA Lapidarna notka prasowa nie wzbudziła większego zainteresowania. Jej treść przesłoniły inne gorące tematy ekonomiczne, takie jak odpływ kapitału z krajów rynków wschodzących, polityka FED-u czy transfer środków z OFE do ZUS-u. A niesłusznie. Dzięki wdrażanemu właśnie statystycznemu zabiegowi zasadniczo zmieni się bowiem sposób wyznaczania produktu krajowego brutto w UE i we wszystkich krajach członkowskich. Odtąd między innymi wydatki zbrojeniowe oraz te przeznaczane na badania i rozwój traktowane będą jako nakłady brutto na środki trwałe, a nie tak jak to było do tej pory jako zwykłe wydatki. Skutkiem tych zmian będzie zwiększenie poziomu nominalnego PKB we wszystkich krajach UE. Wzrost ten w największym stopniu dotyczyć będzie tych państw, w których najwięcej wydaje się na działalność B+R. Należą do nich Finlandia i Szwecja (wzrost PKB o 4%- 5%), Austria i Wielka Brytania (wzrost PKB o 3%-4%), Francja, Niemcy, Belgia, Dania i Holandia (wzrost PKB o 2%-3%). Polska wprowadzone przez Eurostat korekty dotyczące zmian sposobu szacowania produktu krajowego brutto odczuje niestety w minimalnym stopniu. Wynika to z faktu, że w naszym kraju na badania i rozwój przeznacza się zaledwie ok. 1% PKB. Zmiany przeprowadzone przez Eurostat nie są zaskakujące. Zapowiadano je wszak od dawna. Nie jest też Eurostat pierwszym urzędem statystycznym, który dokonuje takich korekt. W Stanach Zjednoczonych już w lipcu 2013 r. wprowadzono podobną modyfikację sposobu obliczania PKB, zgodną z zaleceniami ONZ. Dzięki niej amerykański PKB zwiększył się przeciętnie o 3% (a o 3,5% w latach ), ponadto Przedstawiciele Eurostatu zapowiedzieli, że dane dotyczące PKB za poprzednie lata zostaną podwyższone mniej więcej w tej samej wysokości, a zatem korekty tempa zmian produktu krajowego brutto między poszczególnymi okresami nie powinny być znaczące. wszystkie dane dotyczące produktu krajowego brutto od 1929 r. zostały przeliczone ponownie, w zgodzie z nowymi zasadami. dr Michał Jurek Przedstawiciele Eurostatu zapowiedzieli, że dane dotyczące PKB za poprzednie lata zostaną podwyższone mniej więcej w tej samej wysokości, a zatem korekty tempa zmian produktu krajowego brutto między poszczególnymi okresami nie powinny być znaczące. Czy tak rzeczywiście będzie tego jeszcze nie wiadomo. Może się na przykład okazać, że we Francji wcale nie wystąpiła techniczna recesja, albo że była ona krótsza, niż dotychczas twierdzono spadek PKB w trzecim kwartale 2013 r. wyniósł wszak w tym kraju -0,1% k/k i choćby nieznaczna korekta może sprowadzić ten wskaźnik do poziomu zerowego czy nawet dodatniego. Nawet więc nieznaczne zmiany in plus w szacunkach PKB mogą prowadzić do zamiany ujemnych odczytów na dodatnie, dając przez to politykom możliwość ogłoszenia końca kryzysu: o ileż lepiej brzmi spowolnienie wzrostu od recesji Jeśli przeprowadzone przez Eurostat modyfikacje rzeczywiście umożliwiłyby zmianę oceny sytuacji makroekonomicznej na korzystniejszą, wówczas można by strawestować myśl francuskiego ekonomisty G. Elgozy ego i powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku statystyka okazała się niczym więcej jak tylko matematycznym kamuflażem recesji. Oprócz korekt odczytów PKB, bardzo duże znaczenie dla krajów członkowskich UE będą miały zmiany w sposobie prezentowania danych dotyczących funkcjonowania systemów emerytalnych. Otóż zgodnie z zasadami ESA 2010, już od 2017 r. każdy kraj członkowski będzie zobowiązany do ujawnienia tzw. długu ukrytego, czyli ustawowych zobowiązań do przyszłych wydatków. Wartość ta nie zwiększy poziomu długu publicznego, będzie natomiast stanowić informację na temat tego, jakie zobowiązania faktycznie generuje krajowy system emerytalny. Jest to ważna informacja, i to nie tylko dla obecnych emerytów. Nawarstwienie się długu ukrytego może bowiem stanowić poważne zagrożenie dla stabilności wypacania przyszłych emerytur i poziomu tzw. stopy zastąpienia, czyli relacji świadczenia emerytalnego do ostatniego pobieranego wynagrodzenia, nie wspominając już o wpływie tego długu na koniunkturę gospodarczą w przyszłości. Politycy z krajów członkowskich UE nie palą się do prezentacji wyliczeń dotyczących długu ukrytego. Obecnie jedynie Wielka Brytania publikuje oficjalne dane na jego temat. Politycy z innych państw obawiają się i słusznie że oszacowanie długu ukrytego na niespłacalnym poziomie kilkuset procent PKB i przekazanie tych danych do publicznej wiadomości postawiłoby ich pod ścianą, co oznaczałoby konieczność zainicjowania długotrwałych, niepopularnych reform i równie niepopularnego ograniczenia wydatków. Z jakim mozołem forsuje się takie reformy widać chociażby na przykładzie prób zahamowania wzrostu jawnego długu publicznego we Francji, kraju bez rezultatów zmagającego się z nawarstwiającym się zadłużeniem. Agencja ratingowa Moody s prognozuje nawet, że kolejne działania podejmowane przez francuski rząd nie przyniosą pożądanych skutków i w kolejnych latach dług publiczny tego kraju wzrośnie z 93,6% PKB w 2013 r. do ponad 95% PKB w 2014 r. Politycy z krajów członkowskich UE nie palą się do prezentacji wyliczeń dotyczących długu ukrytego. Obecnie jedynie Wielka Brytania publikuje oficjalne dane na jego temat. Inną przyczyną tej niechęci są kontrowersje wokół sposobu kalkulacji długu ukrytego, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nie wypracowano jak dotąd jednolitej metodologii jego wyznaczania. Wymaga to uwzględnienia długości czasu trwania życia osób uprawnionych do pobierania świadczeń, zmian liczebności populacji, czy choćby stopy dyskontowej, która będzie wykorzystywana do określenia bieżącej wartości strumienia przyszłych świadczeń wypłacanych w systemie emerytalnym. Mnogość niezbędnych do modelowania założeń sprawia, że finalne wyniki mogą być bardzo różne. W Polsce również nie widać wielkiego entuzjazmu dla zmian, jakie niesie ze sobą system ESA 2010 w zakresie wyliczania i prezentacji długu ukrytego. Nie jest wykluczone, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na zastosowanie okresu przejściowego, niezbędnego na dostosowanie krajowego systemu statystycznego do wymogów ESA Gdyby tak się stało, wówczas pierwsze dane na temat długu ukrytego zobaczymy dopiero w 2020 r. Jak na razie najbardziej aktualne dane dotyczące długu ukrytego podaje Fundacja Obywatelskiego Rozwoju. Z jej szacunków wynika, że w 2013 r. wartość obecnych i przyszłych zobowiązań ZUS wobec obecnych i przyszłych emerytów wyniosła w Polsce ok. 3 bln zł, czyli ponad 190% PKB. Gdyby jednak uwzględnić w kalkulacjach także renty oraz tzw. emerytury mundurowe, relacja długu ukrytego do PKB wzrosłaby nawet do %. Łatwo sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby takie informacje oficjalnie opublikował GUS. Mogłyby one okazać się nie lada wstrząsem dla obywateli, stanowiąc zarazem przyczynek do dyskusji o tym, na ile przeforsowane w ubiegłym roku zmiany w systemie emerytalnym były jedynie zamianą części jawnego długu publicznego na dług niejawny, a więc jedynie przesunięciem w czasie pewnych zobow zań wobec przyszłyc emerytów. Prędzej czy później władze wszystkich krajów członkowskich UE, w tym Polski, będą musiały zmierzyć się z problemem kalkulacji długu ukrytego. Nie da się w nieskończoność odwlekać publikacji oficjalnych danych na jego temat. I choćby tylko z tego powodu wypada pozytywnie ocenić zmiany wprowadzone przez Eurostat. Nawet jeśli niektórym państwom umożliwią one zaprezentowanie bieżącej sytuacji makroekonomicznej w nieco korzystniejszym świetle, to jednocześnie dadzą obywatelom możliwość wyrobienia sobie własnego poglądu na temat zapadających w przyszłości zobowiązań systemu emerytalnego zaciągniętych już dziś przez polityków. dr Michał Jurek-Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

5 8 9 Aby dotrzeć do celu potrzebny jest plan W poprzednim numerze Informatora podsumowaliśmy działalność Banku Zrzeszającego w 2013 roku. Dziś przedstawiamy plany na najbliższe miesiące, zarysowujące perspektywy działania na cały rok. Na początek przypomnijmy działania Pionu Wsparcia Biznesu. Departament Wsparcia Sprzedaży, poprzez Biuro Wsparcia i Obsługi prowadzi prace nad dalszą profesjonalizacją komunikacji w grupie SGB. W ramach wsparcia systemów informatycznych przygotowywane są materiały informacyjne i edukacyjne dla użytkowników. Powstają filmy instruktażowe mające zobrazować prawidłowe wykonywanie najczęstszych operacji w systemie. Będą one sukcesywnie publikowane dla wszystkich użytkowników danego systemu. Kierując się efektywnością funkcjonowania Oddziałów, Departament Wsparcia Sprzedaży realizuje zadania związane z zarządzaniem siecią Oddziałów SGB-Banku S.A. i wsparciem Oddziałów w realizacji planów finansowych i sprzedażowych. Już w zeszłym roku DWS przygotowywał wybranych Pracowników Oddziałów do roli osób wiodących w zakresie wdrożeń projektów zarówno w SGB-Banku, jak i Bankach Spółdzielczych. Mowa o programie Lider, który pomaga wprowadzać takie projekty jak np.: standardy obsługi Klienta, Mój Klient CRM, Multiregulacje, CasePro i inne. W ramach realizowanego programu, Liderzy odbyli cykl profesjonalnych szkoleń, dzięki którym zgodnie z planem, w roku 2014 r., będą wspierać również Banki Spółdzielcze we wdrożeniu wymienionych projektów, jak i innych usług oferowanych przez SGB-Bank S.A. dla Banków Spółdzielczych. Dążąc do usprawnienia komunikacji pomiędzy SGB-Bankiem S.A. a Bankami Spółdzielczymi, Departament Wsparcia Sprzedaży podjął również aktywne działania zmierzające do przeprowadzenia Badania satysfakcji Banków Spółdzielczych z obsługi przez SGB-Bank S.A.. Takie badanie również zaplanowano na 2014 rok. Zadania, które Departament Wsparcia Sprzedaży planuje realizować w 2014 roku to, m.in.: aktywne i efektywne wykorzystanie systemu Mój Klient CRM, dalszy rozwój funkcjonalności tego systemu oraz współpracy biznesowej z Bankami Spółdzielczymi w oparciu o filozofię CRM, wdrożenie efektywnych rozwiązań usług komplementarnych dla Banków Spółdzielczych, a także opracowanie rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących komunikacji wewnętrznej, nad którą prace zostały rozpoczęte w 2013 roku. Ponadto planowane są prace związane z wypracowaniem efektywniejszego modelu sieci Oddziałów oraz modelu obsługi Klientów. Wiele zadań stoi w tym roku także przed Departamentem Skarbu. W planach bieżącego roku strategicznym, wyzwaniem Departamentu będzie zwiększanie skali operacji walutowych klientów SGB-Banku i klientów banków spółdzielczych SGB. Zadania te będą realizowane m.in. poprzez wdrożenie platformy internetowej służącej do przeprowadzania transakcji walutowych dla wszystkich klientów SGB. Zaoferowanie klientom platformy, pozwoli na wyrównanie standardów obsługi oferowanych przez banki komercyjne klientom w obrocie dewizowym. Operacje foreksowe, transakcje terminowe, depozyty walutowe oraz pozyskanie długoterminowego finansowania w euro, winny stworzyć przewagę konkurencyjną SGB. Dla realizacji ww. celów Departament zwiększy nakłady organizacyjno-kadrowe, by polepszyć standard i szybkość obsługi banków spółdzielczych i ich klientów. Rok 2014 będzie kolejnym rokiem przeprowadzania emisji obligacji dla banków spółdzielczych, przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych, ponieważ nabywanie obligacji przez banki staje się coraz bardziej popularną formą alokacji ich aktywów. Stworzą one fundamenty dla rozwoju obrotu papierami wartościowymi z bankami spółdzielczymi. Jednocześnie Departament Skarbu planuje aktywny rozwój sieci sub-agentów Western Union. Obecnie z produktów Western Union korzysta 60 Banków Spółdzielczych zrzeszonych oraz 17 Banków Spółdzielczych niezrzeszonych. Pierwszy kwartał roku zostanie poświęcony na uruchomienie wypłat w EUR oraz poprzedzającą kampanię reklamową WU, uruchamiającą wypłaty w Polsce w GBP. Centrum Operacyjne i IT (COI), rozwija jeden z rekomendowanych systemów zrzeszeniowych Mój Klient CRM (system zarządzania relacjami z Klientami). Działanie to, zgodne ze strategią Grupy SGB, ma na celu wsparcie Banków Spółdzielczych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem systemu w dwóch Bankach, prowadzone są także rozmowy z kolejnymi, zainteresowanymi powyższym rozwiązaniem. Warto dodać, że DWS wprowadzając system Mój Klient CRM zapewnia pracownikom Banków Spółdzielczych szerokie wsparcie merytoryczne w postaci pakietu wdrożeniowego, w którego skład wchodzą m.in. komunikacja wdrożeniowa i powdrożeniowa, szkolenie e-learning, warsztaty stacjonarne oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych (podręczniki, filmy instruktażowe). COI w ramach podejmowanych celów, planuje i realizuje działania ukierunkowane na wzrost potencjału technologicznego Zrzeszenia w różnych obszarach działalności biznesowej Banków Grupy SGB. Przykłady tych działań przedstawiamy w odrębnym artykule Nowoczesne technologie płatnicze siłą Banków Spółdzielczych plany rozwojowe SGB w zakresie kart płatniczych i bankomatów. Departament Produktów Bankowych planuje w 2014 r. przygotowanie do wdrożenia m. in.: 1. Kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla młodych, 2. Kredytu na zakup i montaż mikroinstala cji proekologicznych Prosument, 3. Kredytu na działalność gospodarczą (inwestycyjno-obrotowy) dla MŚP, 4. Rachunku lokacyjnego dla klientów instytucjonalnych, 5. Długoterminowego depozytu oszczęd nościowego, 6. Produktów kartowych oraz rozwoju ich funkcjonalności, 7. Usług płatności natychmiastowych i płatności mobilnych. W 2014 r. DPB będzie kontynuował działania w zakresie obsługi programów specjalnych, w szczególności we współpracy z ARiMR, BGK, NFOŚiGW oraz funduszami poręczeniowymi. W zakresie środków unijnych, w ramach nowego okresu programowania na lata , DPB będzie na bieżąco informował Banki Spółdzielcze i Oddziały SGB-Banku S.A. o zatwierdzanych dokumentach i wynikających z nich możliwościach pozyskania wsparcia przez banki oraz ich klientów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, faktury wystawiane w formie elektronicznej posiadają taką samą wartość prawną, jak te wystawione w formie papierowej. Konkretne plany ma przed sobą również Pion Ryzyka i Finansów, a zwłaszcza Departament Finansów. Zakończone zostały prace projektowe, i wykonano testy z wybranymi sześcioma Bankami Spółdzielczymi w zakresie wdrożenia e-faktury. Oferta w tym zakresie zostanie skierowana do Banków Spółdzielczych w II kwartale 2014 r. Wymagania do jej odbioru nie są wygórowane: wystarczy zgoda Banku, wskazanie adresu mailowego, na który będą wysyłane faktury oraz zapewnienie miejsca na ich elektroniczne przechowy- wanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, faktury wystawiane w formie elektronicznej posiadają taką samą wartość prawną, jak te wystawione w formie papierowej. Dodatkowo wszystkie nasze e-faktury posiadają podpis elektroniczny, co podnosi ich bezpieczeństwo. E-faktura to również eliminacja konieczności przechowywania stosu dokumentów papierowych, a co za tym idzie możliwość obniżenia kosztów. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba wydrukowania e-faktury, ta możliwość zawsze istnieje. Departament Finansów nadal pracuje nad usprawnieniem obszaru informacji zarządczej w zakresie ryzyk, na które narażone są banki z uwagi na swoją działalność. Systematycznie tworzy raporty w systemie OBIEE oraz zaprojektował i przeprowadził implementację Modułu Analitycznego. Użytkownicy nie muszą się martwić jak sporządzić raport koncentrują się na analizie danych i wyciąganiu wniosków. Raporty z portfela kredytowego to prezentacja wartości w różnych wymiarach (np. klasyfikacja klienta, grupy produktów, branże działalności) oraz możliwość analizy zmian wartości w poszczególnych wymiarach w czasie. W portfelu depozytowym raporty OBIEE dotyczą m.in. ich odnawialności i

6 10 11 zrywalności, oraz przekrojowej analizy według zadanych kryteriów. Ważnym zagadnieniem jest również zakończenie I etapu procedowania w zakresie wdrożenia elektronicznego obiegu faktur. W tym celu, w 2013 roku, niezbędne było rozpoznanie rynku oferującego odpowiednie systemy umożliwiające przełożenie faktury otrzymywanej w formie papierowej, na formę elektroniczną, i jej dalsze opracowanie w tym systemie. Po licznych spotkaniach z różnymi oferentami, proces ten będziemy realizować we współpracy z firmą Prime Soft. Celem tego projektu jest wyeliminowanie ręcznego opracowywania faktur przed ich zaksięgowaniem. Elektroniczny obieg faktur gwarantuje także automatyczne generowanie dekretów księgowych i automatyczne księgowanie w systemie def3000. Zakończenie prac adaptacyjnych, testowych oraz wdrożeniowych planowane jest do końca kwietnia 2014 r. To rozwiązanie może być również docelowo dedykowane Bankom Spółdzielczym wdrożonym do def3000. Na I kwartał 2014 roku, Departament Ryzyka Bankowego zaplanował, głównie w związku ze zmianami w zewnętrznych przepisach prawa, aktualizacje i prace nad następującymi regulacjami: 1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w. 2. Strategia zarządzania i planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w. 3. Zasady wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego w Banku Spółdziel czym w. Dużym wyzwaniem dla Departamentu Ryzyka Bankowego jest pomoc we wprowadzaniu do banków zmieniających się przepisów prawa, a zwłaszcza przepisów nadzorczych oraz pakietu Dyrektywa CRD IV/CRR. Przyjęcie w dniu 26 czerwca 2013 r. przez Parlament Europejski i Radę UE Rozporządzenia nr 575/2013 oraz Dyrektywy nr 2013/36/UE wdrażających do krajowych regulacji postanowienia Bazylei III, ujmujące w nieco inny niż do tej pory sposób, wymogi ostrożnościowe realizowane przez banki, spowodowało zintensyfikowanie prac przygotowujących do wdrożenia tych postanowień z początkiem 2014 roku. Departament Ryzyka Bankowego od początku 2013 roku koordynował szereg prac Departament Ryzyka Bankowego od początku 2013 roku koordynował szereg prac wykonywanych przez banki spółdzielcze, które służyły poszerzeniu wiedzy na temat postanowień Bazylei III oraz stanowiły główne źródło danych dla KNF, do zanalizowania wpływu nowych regulacji na sektor bankowy. wykonywanych przez banki spółdzielcze, które służyły poszerzeniu wiedzy na temat postanowień Bazylei III oraz stanowiły główne źródło danych dla KNF, do zanalizowania wpływu nowych regulacji na sektor bankowy. Departament Ryzyka Kredytowego i Windykacji kontynuuje współpracę z Bankami Spółdzielczymi w zakresie zewnętrznych baz danych. Głównymi zadaniami Zespołu Aplikacji Pomocniczych jest kooperacja z Bankami Spółdzielczymi oraz oddziałami SGB-Banku S.A., w zakresie następujących baz danych: 1) Bankowy Rejestr, 2) Dokumenty Zastrzeżone, 3) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMo nitor, 4) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informa cji Gospodarczej (KRD), 5) System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON), 6) Biuro Informacji Kredytowej S.A. w zakresie bazy Klient Indywidualny, 7) Biuro Informacji Kredytowej S.A. w zakresie bazy Przedsiębiorca. W 2014 roku przewidywana jest zasadnicza zmiana w systemie funkcjonowania Dokumentów Zastrzeżonych. W aplikacji Dłużnicy, upoważnieni pracownicy uczestniczących Banków Spółdzielczych, będą mogli samodzielnie dodawać zastrzeżenia. Modyfikacji ulegnie też sposób przekazywania danych przyrostowych. Oznacza to, że zarówno wprowadzanie uwag, jak i ich sprawdzanie, będzie się odbywało według rzeczywistego stanu baz danych, w czasie wykonywania wpisów i sprawdzeń. Przyczyni się to do dalszego uszczelnienia systemu, i do minimum ograniczy ryzyko przestępstw z użyciem zastrzeżonych dokumentów. W 2014 r. planowane jest stworzenie regulacji zrzeszeniowych odnośnie SI BIK Przedsiębiorca. Niezmiernie ważne zadania stoją przed Pionem Relacji i Nadzoru. Dla Departamentu Relacji rok 2014, to czas kontynuowania zmian w podstawowych obszarach odpowiedzialności, przy zachowaniu wysokiego standardu wsparcia dla Banków Spółdzielczych, organów statutowych oraz samego SGB-Banku. W ramach Biura Organizacji najważniejsza jest obsługa organów statutowych Banku oraz Zrzeszenia. Naszym celem jest profesjonalne wsparcie organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia, organizacja spotkań z Bankami Spółdzielczymi SGB oraz przygotowanie Zgromadzeń Prezesów i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku. Bieżący rok, m.in. z uwagi na planowane wdrożenie IPS, będzie obfitował w wiele wydarzeń i spotkań celem jest zapewnienie komfortu pracy ich uczestników. Jednocześnie rozpoczynają się prace nad elektroniczną formą materiałów na posiedzenia organów oraz systemowym rozwiązaniem obiegu i dokumentacji aktów prawnych. Istotnym zadaniem będzie również obsługa zaplanowanej na ten rok emisji akcji banku. W zakresie marketingu, za który odpowiada Biuro Marketingu i Komunikacji, najważniejsze jest kontynuowanie strategii re- alizowanej od kilku lat. Rok 2014 powinien się stać dla SGB rokiem promocji produktowej. Oznacza to kontynuowanie strategii wizerunkowo-produktowej, opartej o kategorie produktów. Początkiem będą podstawowe produkty banków kredyty. Podkreślone zostanie także, że atutem BS jest bliskość placówki i jego zaangażowanie w społeczności lokalne. Kluczowa w tym względzie będzie kampania reklamowa Kompas SGB, kładąca nacisk na kompetencje pracowników naszych Banków. Jej narzędziami będą gadżety, spoty reklamowe, materiały BTL i możliwość przygotowania dla Klienta specjalnej informacji pre-ofertowej. Te, zaplanowane na ostatni tydzień marca, działania płynnie wprowadzą kolejne kampanie promujące produkty. Kontynuowane będą także sprawdzone działania marketingowe: loterie z nagrodami czy gra ekonomiczna dla młodych. W ramach zespołu koordynowanego przez Biuro Marketingu i Komunikacji trwają prace nad wdrożeniem nowej platformy intranetowej, która usprawni komunikację w SGB-Banku i całym Zrzeszeniu. W ramach Biura Strategii i Projektów uwaga zostanie skupiona na monitorowaniu realizacji, zmodyfikowanej w ubiegłym roku, Strategii Grupy i Strategii Banku oraz efektywnym zarządzaniu inwestycjami kapitałowymi Banku. W przypadku zarzą- dzania projektami, ważne jest położenie jeszcze większego nacisku na realizację kluczowych działań w strukturze projektowej, co wprost wynika ze Strategii Banku. Dobrym przykładem pracy w strukturze poziomej, jest projekt przygotowania i wdrożenia systemu wspierającego procesy kredytowe CasePro, w którym aktywny udział biorą pracownicy wszystkich pionów, w tym Departamentu Relacji. Dokonana zostanie też przebudowa regulacji w zakresie compliance (Zespół Zarządzania Zgodnością). Jej celem jest stworzenie nowego modelu, wspartego nowoczesnym systemem informatycznym, do zarządzania aktami wewnętrznymi. Niezmiernie ważne w ramach działań DRE jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego. W tworzonym przez Zespół Prawny modelu nacisk położony jest nie tylko na polepszenie jakości obsługi prawnej, ale także wypracowaniu pewnych standardów, takich jak np. gwarancja terminu wykonania usług przez współpracujące kancelarie. Dobrym przykładem pracy w strukturze poziomej, jest projekt przygotowania i wdrożenia systemu wspierającego procesy kredytowe CasePro, w którym aktywny udział biorą pracownicy wszystkich pionów, w tym Departamentu Relacji. W roku 2014 przed Departamentem Kadr stoją cele związane z wprowadzeniem systemowego zarządzania zasobami ludzkimi w SGB-Banku S.A. Oznacza to duże tempo pracy w obszarach związanych z Rekrutacją i Selekcją, Rozwojem Pracowników oraz Monitorowaniem efektów pracy.

7 12 13 Każdy z procesów realizowanych na rzecz Banku Zrzeszającego, będzie powiązany z przygotowaniem rozwiązań HR do wykorzystania przez Banki Spółdzielcze w ramach Zrzeszenia. Przykładem tego podejścia są trzydniowe warsztaty wprowadzające uporządkowaną metodę selekcyjną, o których wspominaliśmy w poprzednim numerze. Metoda będzie używana jako podstawowe narzędzie selekcyjne w SGB-Banku S.A., i stanowi jednocześnie rekomendację dla Banków. Oznacza to, że Bank Zrzeszający będzie mógł pomóc we wdrożeniu takiego podejścia, jak i serwisowaniu procesów selekcyjnych w Bankach wykorzystujących tę metodę. Szerzej o metodzie selekcyjnej i jej zastosowaniu napiszemy w odrębnym artykule w kolejnym numerze Informatora. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem do portfela usług zrzeszeniowych, warsztatów poświęconych procesowi adaptacji pracowniczej. Z kolei po stronie procesów realizowanych na rzecz SGB-Banku S.A. znajduje się etap formalnego wdrożenia zarządzania przez cele oraz powiązanie metody selekcyjnej z modelem kompetencji. Do końca roku zaplanowane są konkretne działania w obszarze przygotowania platformy szkoleniowej oraz systemowego podejścia do oceny pracowniczej. Departament Audytu, zgodnie z zatwier- dzonym planem audytów realizowanych na zlecenia zrzeszonych BS, planuje objęcie badaniami audytowymi 75% zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Badania te w Banku prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym planem rocznym (stanowiącym kontynuację planu czteroletniego). Zostaną nimi objęte istotne rodzaje ryzyka, w szczególności ryzyko kredytowe. Realizując strategię Banku i Spółdzielczej Grupy Bankowej, kontynuowany będzie projekt wdrożenia IPS (Systemu Ochrony Instytucjonalnej) oraz projekt wdrożenia Rekomendacji D, zarówno w Banku, jak i w Zrzeszonych Bankach Spółdzielczych. Prace, w ramach projektu wdrożenia IPS, koncentrują się w szczególności na opracowaniu koncepcji funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego. Ponadto Departament Audytu koordynuje i niezależnie ocenia stopień wdrożenia w Banku zaleceń oraz rekomendacji nadzoru bankowego. Kolejnym etapem realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości będzie m.in. szczegółowa analiza informacji pozyskanych w wyniku badań ankietowych przeprowadzonych w Banku, oraz audytowanych Bankach Spółdzielczych, dotyczących oceny jakości samego audytu. Departament Audytu planuje dalsze rozwijanie mechanizmów gwarantujących odpowiednią jakość badań i właściwą komunikację. Zespół Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej w 2014 roku kontynuować będzie działania zmierzające do optymalizacji mechanizmów kontroli wewnętrznej w SGB-Banku S.A. Zgodnie z kwartalnymi planami, Zespół Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej obejmie kontrolą 24 Oddziały SGB-Banku S.A. w zakresie: - jakości procesu kredytowego, - jakości procesów monitoringu, - integralności danych w systemach. Wnioski z przeprowadzonych kontroli służyć będą zarówno optymalizacji procesów kredytowych, jak i zwiększeniu efektywności mechanizmów kontrolnych. Zespół zapewniać będzie koordynację realizacji zadań komórek i jednostek organizacyjnych SGB-Banku S.A., w zakresie kontroli wewnętrznej, oraz sprawować nadzór nad procesem reklamacyjnym w Banku, docelowo dążąc do jego zautomatyzowania. Równolegle Zespół Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej będzie intensywnie angażować się w projekt centralizacji i częściowej automatyzacji monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej i klasyfikacji klientów. Rozwijane będą również założenia biznesowe i funkcjonalne centralizacji procesów monitoringu zabezpieczeń. Program Mieszkanie dla Młodych Działając w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej, 16 stycznia br. SGB-Bank S.A. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w sprawie stosowania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat udzielanego na wniosek nabywcy w związku z przydzieleniem kredytu na nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będącego pierwszym mieszkaniem na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz.1304), tj. w ramach tzw. programu Mieszkanie dla młodych. W uroczystym podpisaniu umów wziął udział Prezes SGB-Banku S.A., Pan Ryszard Lorek. Na mocy zawartej z BGK umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia i zawieranych pomiędzy Bankami Spółdzielczymi a SGB- -Bankiem S.A. umów o współpracy, Banki SGB mogą oferować swoim klientom kredyty mieszkaniowe z dofinansowaniem BGK.

8 14 15 System analityczny CasePro już od ponad roku wykorzystywany jest w działalności kredytowej Zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Okres ten pozwolił na weryfikację funkcjonalności narzędzia i jego ocenę przez użytkowników. Jednocześnie możliwe jest podzielenie się swoimi doświadczeniami przez Banki wykorzystujące System w swojej codziennej pracy, z tymi które są w trakcie wdrożenia Duża i agresywna konkurencja na rynku bankowym, w połączeniu z ciągłymi zmianami w prawie i rosnącymi wymaganiami KNF, wymusza zmiany, aby w coraz lepszy sposób sprostać coraz wyższym oczekiwaniom stawianym przez Klientów. lub podejmują decyzję o jego implementacji. Zdobyte doświadczenie pozwoliło także na rozpoczęcie prac nad automatyzacją kolejnych procesów kredytowych, które poszerzą zakres funkcjonalności Systemu i spełnią oczekiwania stawiane przed SGB-Bankiem S.A. w zakresie dostarczanych rozwiązań zrzeszeniowych. Poniżej publikujemy rozmowy z Tomaszem Święsem Wiceprezesem Zarządu Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, Bartoszem Sobiesiakiem pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie oraz Ziemowitem Stempinem Kierownikiem Projektu CasePro, dotyczące nowego systemu i planów jego rozwoju. CasePro Rozmowa z Panem Tomaszem Święsem - Wiceprezesem Zarządu Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie Dlaczego Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie zdecydował się na wdrożenie Systemu CasePro? Duża i agresywna konkurencja na rynku bankowym, w połączeniu z ciągłymi zmianami w prawie i rosnącymi wymaganiami KNF, wymusza zmiany, aby w coraz lepszy sposób sprostać coraz wyższym oczekiwaniom stawianym przez Klientów. Chcieliśmy poprawić sprawność funkcjonowania w obszarze działalności kredytowej poprzez m.in.: skrócenie czasu trwania procesu, a tym samym czasu oczekiwania przez Klienta na zrealizowanie usługi, oraz uzyskać efektywne narzędzie wspomagające procesy kredytowe, integrujące realizowane procesy i poprawiające przepływ informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z otoczeniem prawnym i bezpieczeństwem transakcji. Jakie korzyści biznesowe dostrzega Pan po roku funkcjonowania Systemu w SGB-Banku S.A.? System CasePro jest tańszy niż inne rozwiązania, które nam proponowano oraz ma lepszą relację ceny do oferowanych możliwości. Zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania procesu kredytowego, zarówno w aspekcie spełnienia wymagań nadzorczych (rozdzielenie funkcji, weryfikacja danych w zewnętrznych bazach danych, stosowanie uproszczonej oceny zdolności kredytowej, podejmowanie decyzji itp.), jak i osiąganych wyników po wprowadzeniu systemu zaobserwowaliśmy polepszenie wskaźnika jakości kredytów gotówkowych. W odniesieniu do osiąganych wyników muszę również wspomnieć, iż po wprowadzeniu CasePro udało nam się zatrzymać niekorzystną, a obserwowaną od kilku lat, malejącą tendencję portfela kredytów gotówkowych, i na koniec 2013 roku odnotowaliśmy wzrost obliga tych kredytów. Skrócenie czasu trwania procesu kredytowego, szybki obieg informacji i zadań, walidacja kompletności i poprawności wprowadzanych danych oraz automatyzacja procesów ułatwiają i usprawniają pracę Pracownikom, wpływając również na wzrost zadowolenia Klientów. Jak ocenia Pan współpracę z SGB- -Bankiem S.A. w zakresie wdrożenia Systemu oraz bieżącej obsługi? Bardzo dobrze. Otrzymaliśmy pełne wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu Systemu CasePro. Zapewniono nam pomoc przy parametryzowaniu Systemu: szkolenia, manuale dla użytkowników i wzory regulacji. W bieżącej pracy Zrzeszenie zapewnia dostosowanie Systemu do wymogów regulatora rynku i pozostałych zmian prawnych, modyfikuje System, wprowadza nowe funkcjonalności i produkty. Stale konsultujemy się z Zespołem CasePro, a nasi Pracownicy mogą liczyć na pomoc HelpDesku. Jaką radę mógłby Pan przekazać Bankom Spółdzielczym, które rozpoczynają prace wdrożeniowe? Na jakie czynniki powinny zwrócić szczególną uwagę? Prawidłowe sparametryzowanie Systemu według własnych potrzeb i wizji funkcjonowania (korzystając z pomocy specjalistów z Banku Zrzeszającego), oraz testowanie Systemu CasePro przez Pracowników, w szczególności pionu kredytowego (inspektorów, specjalistów), ale również bezpośrednio obsługujących Klientów (dysponentów), da duże efekty. Poprawna parametryzacja ograniczy błędy w funkcjonowaniu, a testy aktywnie włączą Pracowników w proces zmiany, tym samym zmniejszając ich opór wobec nowości. Do tego szkolenia i korzystanie ze zrzeszeniowych procedur produktowych również ułatwią wdrożenie. Czy Bank planuje skorzystać z nowych funkcjonalności Systemu w zakresie obsługi kolejnych procesów kredytowych? Jak najbardziej. Jesteśmy po testach modułu do obsługi kredytów odnawialnych w ROR oraz kredytów inwestycyjnych i planujemy je wprowadzić w I kwartale 2014 roku. Mamy nadzieję, że z takim samym efektem, jak w przypadku kredytów gotówkowych.

9 16 17 Sprawna obsługa CasePro nie byłaby możliwa gdyby nie bardzo dobry kontakt z członkami Zespołu CasePro. Zespół często służy nam swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiają się w codziennej pracy każdego z nas. Dlaczego Bank Spółdzielczy w Oławie zdecydował się na wdrożenie Systemu CasePro? Działając w warunkach konkurencji stawiamy na szybkość i niezawodność. Dlatego priorytetem dla nas jest sprawna obsługa klienta, który docierając do jednej spośród 15 naszych placówek musi poczuć, że jest tak samo traktowany, bez względu na to, którą z nich odwiedzi. Tradycyjny proces decyzyjny oparty na papierowych dokumentach, niepotrzebnie wydłuża czas oczekiwania na sfinalizowanie transakcji. Case- Pro jako narzędzie wspomagające proces wydawania decyzji łączy w sobie z jednej strony cechy kalkulatora obliczającego zdolność kredytową, jak i komunikatora łączącego wszystkich pracowników zaangażowanych w proces kredytowy, bez względu na odległość, czy poziom decyzyjny. Proszę opisać jak przebiegały kolejne etapy wdrożenia Systemu w Banku. Podejmując decyzję o poszukiwaniu narzędzia do obsługi kredytów, w pierwszej kolejności, co oczywiste, chcieliśmy sprawdzić rozwiązanie zrzeszeniowe, które było właśnie tworzone przez SGB-Bank. Spotkanie w centrali naszego Banku, z Zespołem opracowującym System CasePro, pozwoliło nam na skonfrontowanie naszych oczekiwań z możliwościami narzędzia. Kolejnym etapem, był proces przełożenia parametrów wynikających z naszych instrukcji na środowisko Case- Pro. Należy tu wyraźnie podkreślić, że element ten przebiegał dość sprawnie, co w dużej mierze zależało od bardzo dobrej komunikacji naszych pracowników z członkami Zespołu ds. wdrożenia Systemu w SGB. Otrzymaliśmy także dostęp do wersji testowej CasePro, dzięki czemu Rozmowa z Panem Bartoszem Sobiesiakiem pełniącym od 1 stycznia 2014 roku obowiązki Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie możliwa była weryfikacja środowiska zbliżonego do rzeczywistej pracy, a szkolenia zorganizowane w naszym Banku przez Zespół Projektowy z Poznania pozwoliły na szybszą adaptację i akceptację nowego narzędzia przez naszych pracowników. Na uwagę zasługuje fakt, że jako jeden z pierwszych banków podjęliśmy się zadania testowania Systemu CasePro pozwoliło nam to wnosić uwagi do Systemu i uczyniło niejako członkami nowego Zespołu, który jestem o tym przekonany sprostał stawianym mu oczekiwaniom i wyzwaniom. Jaki element wdrożenia stanowił według Pana największe wyzwanie? Jednym z elementów o istotnym znaczeniu, było przełożenie parametrów z instrukcji do stworzonego już Systemu. Oznaczało to niejednokrotnie konieczność dokonania ponownej interpretacji stosowanych przez Bank zapisów regulacyjnych i ich przemodelowania na potrzeby dostosowania do funkcjonalności CasePro. Podkreślenia wymaga jednak, że zmiany te nie wymagały istotnej ingerencji w naszą politykę kredytową. Od dłuższego czasu staramy się przyjmować jak najwierniej rozwiązania proponowanych przez Bank Zrzeszający. Jak został przyjęty System przez pracowników Banku? Potrzeba przejścia ze zwyczajowej formy obsługi na bardziej wystandaryzowane narzędzie spotkała się z dość dobrym przyjęciem ze strony naszych pracowników, zarówno tych z większym doświadczeniem, jak i dopiero stawiających swoje pierwsze kroki w bankowości. Przyjazny interfejs pozwala na intuicyjną pracę w Systemie, a jeśli pojawiają się problemy, pracownicy mogą liczyć na wsparcie Zespołu CasePro oraz pracowników HelpDesku. Bardzo pomocne okazały się także szkolenia przeprowadzone w naszym Banku, na których pracownicy zdobyli fachową wiedzę o funkcjonalności Systemu i zostali przygotowani do obsługi klientów. Automatyczna weryfikacja baz, systemowa ocena zdolności kredytowej i komunikacja z decydentami powoduje, że pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na kontakt z klientem, starając się rozpoznać jego potrzeby i sprostać stawianym wymaganiom. Jak ocenia Pan współpracę z SGB-Bankiem S.A. w zakresie wdrożenia Systemu, jak i bieżącej obsługi? Sprawna obsługa CasePro nie byłaby możliwa gdyby nie bardzo dobry kontakt z członkami Zespołu CasePro. Zespół często służy nam swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiają się w codziennej pracy każdego z nas. Szczególnie doceniamy cenną i kompleksową pomoc w obsłudze Systemu, merytoryczne wsparcie, a także porady informatyczne ułatwiające prawidłowy przebieg procesów kredytowych w CasePro. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że członkowie Zespołu z taką samą energię wspierali nas i wspierają, zarówno na początku współpracy, jak i dzisiaj, kiedy zdobyte doświadczenie pozwala nam na wymianę uwag usprawniających funkcjonalność Systemu. Jaka jest Pana opinia o Systemie oraz jakie dostrzega Pan korzyści z wdrożenia CasePro, po ponad roku jego funkcjonowania w Banku? System CasePro zdecydowanie usprawnił komunikację między pracownikami związanymi z bezpośrednim kontaktem z klientem a decydentami. Automatyzacja pracy pozwoliła ponadto na jej usystematyzowanie w naszych placówkach. Swobodny dostęp do Systemu pozwala na ciągłą kontrolę złożonych wniosków i podejmowanie decyzji nie tylko wówczas, gdy znajduję się w swoim gabinecie, lecz także np. w trakcie wizyty w innym Oddziale czy PO- K-u. Ponadto szablonowe podejście do każdego nowego klienta umożliwiło wystandaryzowanie zapisów dokumentacji bankowej, ujednoliciło zasady panujące w banku w ramach obowiązujących instrukcji, których odmienna interpretacja dokonywana przez pracowników spowalniała proces decyzyjny, np. z uwagi na konie- czność składania dodatkowych wyjaśnień. Jaką radę mógłby Pan przekazać Bankom Spółdzielczym, które rozpoczynają prace wdrożeniowe? Na jakie czynniki powinny zwrócić szczególną uwagę? Tak jak wcześniej wspominałem istotna część pracy to połączenie funkcjonalności Systemu z zasadami obowiązującymi w banku, a związanymi z udzielaniem kredytów. Przełożenie tych zasad na język CasePro, to proces, przy którym należy rozpatrzyć wszelkie pozytywne i negatywne skutki wpisania obowiązujących zasad w szablon tego narzędzia. Istotne jest, aby na tym etapie planowania, określić parametry, które mają najistotniejsze znaczenie w procesie decyzyjnym. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest aktywne zaangażowanie pracowników kredytowych w proces testowania Systemu. Pozwoli to pracownikom na szybsze wdrożenie się w nowy System, a dodatkowo świadomość uczestniczenia w procesie tworzenia narzędzia, umożliwi szybszą akceptację wprowadzanych przez Bank zmian. Czy Bank Spółdzielczy w Oławie planuje skorzystać z nowych funkcjonalności Systemu w zakresie obsługi kolejnych procesów kredytowych? Jak najbardziej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie parametryzacji kredytu odnawialnego w ROR. Mieliśmy również okazję zapoznać się z kolejnym produktem wprowadzonym w Systemie, jakim jest kredy inwestycyjny. Zaprezentowane materiały stanowią cenny zbiór informacji, z którym w najbliższym czasie zamierzamy się zmierzyć. CasePro

10 18 19 Rozmowa z Dyrektorem Ziemowitem Stempinem, kierownikiem Projektu CasePro Dlaczego SGB-Bank S.A. zdecydował się na wdrożenie systemu CasePro? Przesłanką do wdrożenia w SGB-Banku S.A. systemu CasePro była na pewno rosnąca konkurencja na rynku bankowym wymuszająca przyjmowanie przez banki nowych rozwiązań usprawniających sprzedaż. Automatyzacja procesów biznesowych zapewnia bowiem ich wyższą efektywność, a dodatkowo znacznie ogranicza ryzyko operacyjne, co ma szczególnie istotne znaczenie w działalności kredytowej. Oczekiwaniem długoterminowym była również poprawa jakości portfela kredytowego. Po ponad roku od produkcyjnego wdrożenia systemu możemy obserwować pierwsze efekty. Niewątpliwie nadrzędnym celem wdrożenia systemu CasePro było wyjście naprzeciw oczekiwaniom Zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Podstawową cechą platformy jest bowiem jej zrzeszeniowy charakter i dostosowanie do specyfiki sektora spółdzielczego, czego nie zapewnia żadne dostępne na rynku rozwiązanie. Jakie czynniki stanowiły największe wyzwanie dla SGB-Banku S.A. podczas przygotowywania założeń systemu? Projekt wdrożenia systemu CasePro w Zrzeszeniu stanowił i nadal stanowi duże wyzwanie dla Banku, między innymi dlatego, że wymaga aktywności specjalistów z różnych obszarów. Przed Zespołem Projektowym postawiono więc wysokie wymagania co do posiadanych kompetencji, kreatywności oraz zaangażowania w wykonywane zadania. Dodatkowe wyzwanie stanowią ciągłe zmiany otoczenia prawnego sektora bankowego, które wymuszają dokonywanie modyfikacji oraz poszerzanie funkcjonalności systemu. Najlepszym przykładem jest dostosowanie go do znowelizowanych zapisów Rekomendacji T Komisji Nadzoru Finansowego i tym samym umożliwienie bankom korzystającym z platformy pełną implementację postanowień wprowadzonych z tą modyfikacją, w tym uproszczonej oceny zdolności kredytowej klienta. Nadrzędnym jest jednak fakt, że system CasePro dedykowany jest dla Zrzeszonych Banków Spółdzielczych, a jego funkcjonalność znacząco różni się od analogicznych narzędzi wykorzystywanych w bankach komercyjnych. System musi więc sprostać wymaganiom wielu banków, być narzędziem elastycznym i umożliwiać dostosowanie do przyjętych przez banki założeń polityki kredytowej oraz przebiegu ich procesów kredytowych. Dobrym przykładem jest w pełni systemowa obsługa wniosków niestandardowych. Nawet jeśli wniosek klienta wykracza poza standardową ofertę kredytową banku, jego obsługa może się w całości odbywać w systemie. Takiej funkcjonalności próżno szukać w konkurencyjnych rozwiązaniach. Najważniejszym wyzywaniem jest według mnie zapewnienie możliwości zindywidualizowania stosowanych rozwiązań przy utrzymaniu wspólnego rdzenia platformy oraz to, by CasePro był pozytywnie przyjmowany przez osoby, które wykorzystują ten system w swojej codziennej pracy. Jakie procesy kredytowe zostały zautomatyzowane w systemie CasePro? Aktualnie CasePro obsługuje procesy czterech grup produktów kredytowych. W zakresie kredytów dedykowanych dla klientów indywidualnych są to grupy kredytu gotówkowego oraz kredytu odnawialnego w ROR, natomiast w przypadku kredytów dla klientów instytucjonalnych kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego. Mówiąc o automatyzacji mam na myśli to, że przebieg całego procesu kredytowego od momentu zarejestrowania wniosku klienta, poprzez jego analizę, aż do wydania decyzji i przygotowania umowy kredytu następuje z wykorzystaniem CasePro. W systemie został zautomatyzowany najbardziej czasochłonny i obarczony największym ryzykiem błędu etap, czyli analiza kredytowa. W ramach analizy CasePro weryfikuje klienta na dwóch Projekt wdrożenia systemu CasePro w Zrzeszeniu stanowił i nadal stanowi duże wyzwanie dla Banku, między innymi dlatego, że wymaga aktywności specjalistów z różnych obszarów. płaszczyznach: dokonuje jego oceny jakościowej, a więc odpytuje zewnętrzne bazy danych (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., System Dokumenty Zastrzeżone, System Bankowy Rejestr) oraz dokonuje punktowej oceny cech klienta (scoring, rating). Ponadto automatycznie wyznacza wskaźniki DTI oraz MDD dla klientów indywidualnych, a także, w przypadku firm, wskaźniki WZ, WRO, WOK i MLZ. Naszym najbliższym celem w ramach CasePro jest wdrożenie możliwości zakończenia obsługi wniosku w Systemie na etapie wydania decyzji kredytowej dla wybranych typów produktów. W takim rozwiązaniu dokument umowy będzie przygotowywany poza systemem, ale z wykorzystaniem danych generowanych przez niego. Takie rozwiązanie przyspieszy obsługę znacznie większej ilości kategorii produktów (opierających się na już zaimplementowanych szablonach). Oczywiście nie oznacza to, że zaprzestaniemy implementowania kolejnych procesów end-to-end. W tym momencie trwają bardzo intensywne prace nad obsługą kredytów firmowych o dużych zaangażowaniach, która zostanie w pierwszej kolejności zaimplementowana w SGB-Banku. W roku 2014 planujemy też w ramach CasePro udostępnienie obsługi kart kredytowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie. CasePro Jak przebiega proces wdrażania systemu w Banku Spółdzielczym?

11 20 21 Banki zainteresowane systemem Case- Pro od samego początku mogą liczyć na wsparcie powołanego specjalnie w tym celu, działającego w SGB-Banku Zespołu Projektowego, który składa się ze specjalistów z wielu obszarów. Z naszych doświadczeń wynika, że wdrożenia w Bankach Spółdzielczych przebiegają najsprawniej, gdy udaje się powołać koordynatora wdrożenia, który spina i organizuje ten proces po stronie banku. Taka osoba w naturalny sposób wyrasta tam też do roli eksperta od obsługi systemu i jest w ścisłym kontakcie z Zespołem Projektowym. W tym miejscu warto podkreślić, że decyzja o wdrożeniu CasePro w banku to nie tylko wykorzystanie samego narzędzia. Razem z systemem bank otrzymuje kom- pleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie regulacji produktowych, zawsze aktualne wzorce umowne, rekomendacje prawne dostarczane przez radców prawnych oraz wsparcie użytkowników gwarantowane przez Zespół HelpDesk w Departamencie Wsparcia Sprzedaży. Wszystkie te elementy współgrają ze sobą tworząc spójny system wsparcia procesu kredytowego. Nowe Fundusze od podstaw Wdrożenie systemu CasePro w Banku Spółdzielczym możemy podzielić na następujące etapy: szczegółowa prezentacja systemu przez Zespół Projektowy, najczęściej w siedzibie zainteresowanego banku, przekazanie dostępu do środowiska testowego CasePro skonfigurowanego według wartości parametrów SGB-Banku w celu dokonania weryfikacji jego funkcjonalnści, Właśnie rozpoczął się kolejny 7-letni okres programowania funduszy Unii Europejskiej, trzeci, w którym uczestniczy nasz kraj. Budżet unijny na lata jest prawdopodobnie ostatnim tak hojnym dla Polski. Decyzje o sposobie podziału funduszy europejskich mają kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego kraju. podpisanie umowy współpracy pomiędzy Bankiem Spółdzielczym a SGB-Bankiem, konsultacje Banku Spółdzielczego z Zespołem Projektowym, których efektem jest przede wszystkim: sparametryzowanie środowiska testowego zgodnie z polityką kredytową Banku Spółdzielczego, określenie struktury użytkowników i przydzielenie im ról w systemie, przegląd regulacji banku i ich ewentualne dostosowanie, przegląd infrastruktury technicznej łączy i stacji roboczych w Banku Spółdzielczym, szkolenie dla użytkowników systemu prowadzone przez Zespół Projektowy w siedzibie Banku Spółdzielczego, parametryzacja środowiska produkcyjnego banku i rozpoczęcie w nim pracy. Wsparcie Zespołu Projektowego nie ustaje wraz z zakończeniem wdrożenia produkcyjnego systemu. Przez cały czas jego eksploatacji pracownicy SGB-Banku pozostają w kontakcie z koordynatorem wdrożenia w Banku Spółdzielczym dostarczając odpowiedzi na pytania pojawiające się w bieżącej pracy i obsłudze CasePro. Jakie są dalsze plany SGB-Banku S.A. w zakresie rozwoju systemu? nad automatycznym interfejsem systemu CasePro z bazą Krajowego Rejestru Długów i BIK Przedsiębiorca, co pozwoli na dodatkowe ograniczenie ryzyka kredytowego. Ważnym elementem będzie także planowana integracja CasePro z systemem księgowym poprzez wypracowanie standardów komunikacji pasywnej (np. pobieranie danych klienta) oraz aktywnej (zakładanie umowy produktu, urucho- W najbliższej przyszłości SGB-Bank S.A. zamierza dokonać w CasePro implementacji procesów obsługiwanych end-to-end CasePro w zakresie kolejnych produktów kredytowych, czyli od wniosku kredytowego do umowy (np. karty kredytowej, kredytu hipotecznego). Trwają ponadto prace mienie kredytu). Ponadto wspólnie z Zespołem Monitoringu i Kontroli Wewnętrznej przygotowujemy wdrożenie procesu usprawniającego monitoring. Jestem przekonany, że wprowadzenie nowych funkcjonalności w znacznej mierze przyczyni się do uatrakcyjnienia systemu CasePro, dzięki czemu spełnimy oczekiwania korzystających z niego Banków Spółdzielczych. Polityki, strategie i dokumenty rządowe odnoszące się do okresu programowania funduszy UE Nowy system funduszy europejskich w swoich założeniach opiera się głównie na dokumentach przygotowanych przez Komisję Europejską. Są to: Strategia Europa 2020, rozporządzenia oraz Wspólne Ramy Strategiczne (WRS). Dokumenty te wskazują na unijne cele, do zrealizowania w perspektywie , oraz na sposoby i mechanizmy ich wdrażania, poprzez system funduszy europejskich. Strategia Europa 2020 mówi o priorytetach i wskaźnikach realizacji celów strategicznych. Rozporządzenia i Wspólne Ramy zaś o tym, które z tych priorytetów będą finansowane z funduszy oraz jakimi metodami można je implementować. W latach wprowadza się: warunkowość ex ante konieczność spełnienia unijnych warunków wstępnych zanim zostanie rozpoczęte wdrażanie funduszy; warunkowość makroekonomiczna ( makrowarunkowość ) zaostrzenie przepisów związanych z zarządzaniem finansowym, zasady pozwalającej na pozbawienie państwa środków z funduszy, jeżeli nie wywiązuje się ono z dyscypliny budżetowej; warunkowość ex post (rezerwę wykonania) rezerwa na wykonanie rozdzielona zostanie w 2019 r. na podstawie postępu w realizacji celów programu. Priorytety, które nie osiągną celu nie będą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych środków w ramach rezerwy; wielopoziomowe zarządzanie współpracę partnerów, ich sieciowanie decentralizację środków w nowym okresie programowania dużą wagę przywiązuje się do rozwoju terytorialnego. Dotyczy to głównie lepszego wykorzystania ukrytych zasobów (w tym także zasobów ludzkich). Zakłada się wielopoziomowe zarządzanie, współpracę partnerów, ich sieciowanie oraz decentralizację środków. Ponadto duży nacisk został położony na wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z budżetu UE; umowę partnerską umowa partnerstwa jest głównym dokumentem na poziomie krajowym, który określa zakres i sposób wsparcia funduszy europejskich w latach Integralną częścią Umowy Partnerstwa będą opracowane zgodnie z określonymi zasadami programy operacyjne; Polityki, strategie i dokumenty rządowe odnoszące się do okresu programowania funduszy UE Nowy system funduszy europejskich w swoich założeniach opiera się głównie na dokumetach przygo- Są to: Strategia Europa 2020, rozporządzenia oraz Wspólne Ramy Strategiczne (WRS). Dokumenty te wskazują na unijne cele, do zrealizowania w perspektywie , oraz na sposoby i mechanizmy ich wdrażania, poprzez system funduszy europejskich. Strategia Europa 2020 mówi o priorytetach i wskaźnikach realizacji Cele nadrzędne Strategii Europa 2020 CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE 75% CEL 2: POPRAWA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ CEL 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIA- NYCH O 20% CEL 4: PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA CEL 5: WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO kontrakt terytorialny zawierany pomiędzy rządem i samorządem; ring fencing limit środków na poszczególne obszary tematyczne, np. na gospodarkę niskoemisyjną, powiązany ze wskaźnikami strategii Europa 2020.

12 22 23 Polskie dokumenty strategiczne zawierające plany rozwoju kraju, ze względu na unijne dyrektywy, powinny być spójne ze strategiami Komisji Europejskiej. Takimi dokumentami planistycznymi są: Krajowe Programy Reform (KPR) Zarys programów operacyjnych Fundusze unijne w latach będą wprowadzane za pomocą 8 programów wdrażanych z poziomu kraju (zarządzać nimi będą odpowiednio ministrowie rozwoju regionalnego i rolnictwa), w tym z programu ponadregionalnego, obejmującego województwa Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) oraz 16-tu programów regionalnych (pieniędzmi dysponują marszałkowie województw). Są to: Strategia Europa 2020, rozporządzenia oraz Wspólne Ramy Strategiczne (WRS). Dokumenty te wskazują na unijne cele, do zrealizowania w perspektywie , oraz na sposoby i mechanizmy ich wdrażania, poprzez system funduszy europejskich. Strategia Europa 2020 mówi o priorytetach i wskaźnikach realizacji celów strategicznych. Rozporządzenia i Wspólne Ramy zaś o tym, które z tych priorytetów będą finansowane z funduszy oraz jakimi metodami można je implementować. Zadaniem funduszy WRS jest określenie i realizacja, w ramach 11 celów tematycznych, specyficznych dla nich priorytetów. Finansowane mogą być jedynie te priorytety, które realizują cele Strategii oto one: 1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje; 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 11. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji. Zarys programów operacyjnych na lata Program Polityka Spójności PO Inteligentny Rozwój Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze strefą przedsiębiorstw Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Instytucja zarządzająca Programy realizowane w obecnej perspektywie finansowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polskie dokumenty strategiczne zawierające plany rozwoju kraju, ze względu na unijne dyrektywy, powinny być spójne ze strategiami Komisji Europejskiej. Takimi dokumentami planistycznymi są: Krajowe Programy Reform (KPR). KPR mają dwa cele: powiązanie celów i zaleceń unijnych z priorytetami krajowymi oraz budowę podstaw dla trwałego wzrostu gospodarczego. Dodatkowo, niejako równolegle, tworzone są długookresowe dokumenty horyzontalne: długo- i średniookresowa strategia rozwoju kraju, które swym zakresem tematycznym obejmują najistotniejsze kwestie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, również w ujęciu regionalnym, opierając je na strategii Europa Znacząca jedenastka Znajdujące się w pakiecie rozporządzeń opublikowanych przez Komisję Europejską, rozporządzenie Wspólnych Ram Strategicznych, zobowiązuje fundusze, co do których ustanowione zostały w tej regulacji wspólne przepisy (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [EFRR], Europejski Fundusz Społeczny [EFS], Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [EFRROW], Europejski Fundusz Morski i Rybacki [EFMR], Fundusz Spójności [FS]), do finansowania trzech najważniejszych polityk UE: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa, 11 celów tematycznych Strategii Europa 2020, i osiągnięcia wskaźników przyjętych na nowy okres programowania. 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury; 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektrach; 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarzą dzania ryzykiem; 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; Budżet unijny Budżet UE Środki dla Polski Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Inne RAZEM Umowa partnerstwa W oparciu, m.in. o wyżej wymienione dokumenty oraz sformułowane na ich podstawie zalecenia i opinie Rady UE, państwa członkowskie zostały zobowiązane do przygotowania tzw. umowy partnerstwa między państwem członkowskim, a Komisją Europejską. Umowa partnerstwa jest głównym dokumentem na poziomie krajowym, który określa zakres i sposób wsparcia funduszy europejskich w latach Od kształtu tego dokumentu zależy, na jakie cele zostaną skierowane fundusze unijne w ramach trzech polityk unijnych w Polsce: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa ,5 72,9 26,9 28,5 4,4 101,5 105,8 Źródło: opracowane na podstawie Wieloletnich Ram Finansowych (ustalenia RE z r. w mld EUR) PO Polska Cyfrowa Program dotyczący rozwoju cyfrowego PO Polska Wschodnia Program dla Polski Wschodniej PO Pomoc Techniczna Program pomocy technicznej Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Programy dotyczące współpracy terytorialnej (EWT) PO Infrastruktura i Środowisko Program dotyczący ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego PO Wiedza Edukacja Rozwój Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia 15 Regionalnych Programów Operacyjnych RPO dla Mazowsza EFRR EFRR EFRR EFRR EFRR, Fundusz Spójności (FS) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) EFRR, EFS Wspólna Polityka Rolna (WPR), Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich Program Operacyjny Rybactwo i Morze Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) Minsterstwo Rozwoju Regionalnego Zarządy Województw Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi *województwo mazowieckie jako jedyne nie kwalifikuje się do kategorii regionów mniej rozwiniętych, gdyż jego średnie PKB na mieszkańca wynosi powyżej 75% średniej unijnej. Inaczej niż pozostałe województwa, jako region w fazie przejściowej otrzyma ono środki zarówno z funduszy strukturalnych (EFS i EFRR), jak i z Funduszu Spójności, zarządzanego z poziomu krajowego. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Nowe Fundusze Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na stronach internetowych dotyczących nowego okresu programowania,

13 24 25 Zmiany w stosunku do obecnej perspektywy 1. Szersze zastosowanie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki, poręczenia) w obszarze wsparcia przedsiębiorców. 2. Skoncentrowanie się funduszy europejskich na transporcie na modernizacji kolei, budowie i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne. 3. Szczególne potraktowanie województwa mazowieckiego, będące po 2013 r. jest pierwszym polskim regionem, który w unijnej klasyfikacji opuścił kategorię regionów najsłabiej rozwiniętych, co oznacza, że obowiązują w nim inne zasady wsparcia. 4. Wzrost wydatków na innowacyjność gospodarki oraz cele związane z gospo darką niskoemisyjną. 5. Wdrażanie dwufunduszowych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), tj. współfinansowanych z EFRR i EFS. Środki z tych funduszy będą się nawzajem uzupełniać. 6. Koncentracja tematyczna (inwestycje wyłącznie w obszary ważne z punktu widzenia rozwoju kraju, np.: wydajność energetyczna oraz odnawialne źródła energii, innowacyjność i konkurencyjność MŚP oraz zatrudnienie, edukacja czy walka z ubóstwem. Koncentracja tematyczna opiera się na 11 filarach [wskazanych powyżej] - celach tematycznych (thematic objectives), które z kolei są uszczegółowione poprzez priorytety inwestycyjne). 7. Fundusze szyte na miarę tzn. wspieranie mocnych stron konkret nych obszarów oraz rozwiązywanie ich specyficznych problemów; 8. Pojawienie się nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów terytorial nych, np.: - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - inwestycje realizowane na terenie miast i ich obszarów funkcjonalnych np. w transport publiczny, rewitalizację; - Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną - inicjatywy podejmowane przez społeczności lokalne. 9. Wzrost środków (Europejski Fundusz Społeczny - EFS i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR) zarządzanych na poziomie regionalnym o ok. 20% więcej co stanowi ok. 60% ogółu środków. Nowoczesne technologie płatnicze siłą Banków Spółdzielczych plany rozwojowe SGB w zakresie kart płatniczych i bankomatów Bibliografia 1. Programowanie perspektywy finansowej Założenia Umowy Partnerstwa, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa (wstępny projekt), 12 lipca 2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3. Lista najważniejszych zmian w pakiecie legislacyjnym polityki spójności na lata , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4. Strony internetowe (dane pobrane w dniach r.) Notka od autora: W momencie oddania artykułu do druku na posiedzeniu Rady Ministrów 8 stycznia 2014 r. zaakceptowano Projekt Umowy Partnerstwa oraz projekty krajowych programów operacyjnych na lata Dokumenty te stanowią podstawę wdrażania funduszy europejskich w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej, a decyzja o ich akceptacji umożliwia rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską. Nowe Fundusze Jednym z zadań współczesnego banku dbającego o relacje z klientami jest oferowanie nowoczesnych usług, co tyczy się w szczególności instrumentów płatniczych. SGB-Bank S.A., wspierając zrzeszone banki spółdzielcze, podejmuje m.in. działania ukierunkowane na wzrost potencjału technologicznego Zrzeszenia. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiego zarysu wybranych przedsięwzięć planowanych w COI (Centrum Operacyjnym i IT), które będą realizowane w SGB- -Banku w ramach Projektów na rok Inicjatywy te obejmują szereg najnowszych rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych produktów i usług, jakie oferowane są obecnie przez nieliczne banki komercyjne w Polsce. Program rozwoju instrumentów i usług płatniczych uwzględnia wdrożenie kilku naczelnych rozwiązań, z których należy wymienić choćby: usługę DCC, usługę MoneyGuard, płatności NFC, płatności Visa Personal Payment oraz elektroniczny portfel V.me. Wdrażając te funkcje, Banki Zrzeszenia SGB zostaną wyposażone w nowoczesne instrumenty płatnicze i narzędzia operacyjne, a tym samym będą mogły dać silny odpór biegiem rywalizacji na wysoce konkurencyjnym rynku usług. Oprócz wspomnianych innowacyjnych usług, w 2014 roku zaplanowano szeroką gamę uzupełnień i zmian funkcjonalnych w ramach istniejącej już infrastruktury technologicznej oraz bieżących procesów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: narzędzia operacyjne programów lojalnościowych, Indywidualizacja Taryfy Opłat i Prowizji w zakresie kart płatniczych Banków SGB, przystąpienie Zrzeszenia SGB do Krajowego Systemu Zastrzegania Kart, a także wysyłka wyciągów dla kart płatniczych na maila. Ostatnią, trzecią grupę przedsięwzięć zaplanowanych do wdrożenia w bieżącym roku stanowią: rozszerzenia palety produktów kartowych, rozwój funkcjonalny systemu KartySGB, rozszerzenie oferty bankomatowej o urządzenia nowego producenta, a także zainicjowanie projektu zrzeszeniowego rozwiązania obsługi wypłat biometrycznych w bankomatach sieci SGB. Portfel kartowy Banków SGB zostanie wzbogacony m.in. o lokalną kartę SGB, nowe karty płatnicze MasterCard, a także nowe funkcjonalności dla kart Visa Pay- Wave. Usługa DCC: Dynamiczna konwersja walut w bankomatach sieci SGB dla transakcji wypłat gotówki dokonywanych kartami obcych banków w walucie innej niż PLN. Usługa dostępna będzie dla najważniejszych walut: euro (EUR), funt szterling (GBP), dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), korona norweska (NOK), szwedzka (SEK) oraz duńska (DKK). Podczas dokonywania transakcji kartą w jednej z ww. walut proponowany będzie kurs waluty ustalony przez bank, według którego zostanie rozliczona transakcja. Usługa MoneyGuard: Nowa usługa dla klientów Banków SGB, która jest kontynuacją działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji kartowych w SGB (kolejny krok po wdrożeniu usługi 3D Secure). Usługa polegać będzie m.in. na przekazywaniu alertów i informacji SMS np. o dokonanych autoryzacjach kartowych i podejrzanych transakcjach. Ponadto wartością dodaną usługi MoneyGuard będzie możliwość blokowania i zastrzegania kart poprzez SMS. Płatności NFC: Usługa ta jest prestiżowym produktem innowacyjnej bankowości elektronicznej zbliżeniowych płatności mobilnych NFC dla klientów Banków Zrzeszenia. SGB-Bank we współpracy z organizacją MasterCard, T-Mobile oraz Trevica udostępni klientom indywidualnym Banków SGB kartę płatniczą MasterCard spersonalizowaną w telefonie komórkowym. Obsług płatności personalnych VisaPersonal Payment: W ramach usługi użytkownik będzie mógł dokonać przelewu środków pieniężnych na rzecz dowolnego użytkownika kart Visa w Europie korzystając ze swojego telefonu komórkowego. Dla kart SGB implementacja usługi zostanie wprowadzona od strony otrzymującego przelew, natomiast SGB-Bank rozważa również uruchomienie usługi w zakresie wysyłania przelewu z karty płatniczej SGB.

14 26 27 Elektroniczny portfel kart V.me: Elektroniczny portfel kart dla klientów Banków SGB umożliwi dokonywanie płatności internetowych eliminując potrzebę ujawniania sprzedawcy internetowemu numeru i daty ważności karty oraz wrażliwych danych osobowych. Aby korzystać z usługi wystarczy posiadać dostęp do przeglądarki internetowej z komputera osobistego, laptopa, tabletu lub smartfona. Zapłaty za towar lub usługę płatnik może dokonać jednym kliknięciem. Głównymi zaletami elektronicznego portfela V.me by Visa jako rozwiązania ułatwiającego płatności e-commerce są wygoda i bezpieczeństwo transakcji. Program lojalnościowy narzędzia operacyjne: Wdrożenie narzędzia dla Banków SGB umożliwi warunkowanie opłat związanych z kartami płatniczymi (np. opłaty za użytkowanie karty) w zależności od aktywności transakcyjnej danego klienta. Tworząc nowe rozwiązania, SGB-Bank dużą wagę przykłada do zrzeszeniowego charakteru nowych usług, dlatego nowe rozwiązanie będzie rozwinięciem dotychczasowego modelu rozliczeń transakcji zarządzanym przez SGB-Bank. Indywidualizacja Taryfy Opłat i Prowizji w zakresie kart płatniczych dla Banków SGB: Indywidualne podejście do klienta oraz polityka handlowa to niezwykle istotne aspekty, dlatego SGB-Bank wdroży funkcjonalność umożliwiającą stosowanie przez Banki indywidualnych Taryf Opłat i Prowizji dla kart płatniczych. Przystąpienie Zrzeszenia SGB do Krajowego Systemu Zastrzegania Kart: To dodatkowy element działającego obecnie w SGB rozwiązania, tj. całodobowej infolinii w FDP oraz możliwości zastrzegania kart w placówkach banków. System Związku Banków Polskich oparty jest na technologii rozpoznawania mowy, a jego funkcją jest automatyczne przekierowywanie klientów na podstawie wypowiedzianej nazwy banku do właściwej infolinii, na której klient ma możliwość dokonania zastrzeżenia karty płatniczej. Wysyłka wyciągów dla kart na maila: Rozszerzenie funkcjonalności systemu obsługi kart płatniczych SGB poprzez wdrożenie możliwości wysyłki wyciągów dla kart debetowych i kredytowych na adres (potencjalna możliwość redukcji kosztów działania banku). Lokalna karta SGB: Niskobudżetowa Lokalna karta SGB z paskiem magnetycznym dedykowana do wypłat gotówki w bankomatach SGB. Zalety nowej karty to przede wszystkim niskie koszty obsługi i utrzymania kart oraz brak opłat transakcyjnych dla klienta i Banku. Nowe karty płatnicze w ofercie Banków SGB: Karta kredytowa MasterCard Gold PayPass to prestiżowy produkt skierowany do klienta typu VIP. Nowa karta będzie posiadała szereg dodatkowych korzyści: dłuższy okres bezodsetkowy, niższe oprocentowanie, pakiet ubezpieczeń, program rabatowy Mastercard: Buy&Smile, program Master- Card Premium Clubs. Karta Master- Card Debit Business PaPass to produkt skierowany do klientów instytucjonalnych. Dodatkowe korzyści to m.in. program rabatowy Mastercard Buy&Smile. Wieloaplikacyjnadebetowa karta MasterCard Paypass KKS Lech to nowy produkt zrzeszeniowy wydawany do rachunków ROR i dedykowany dla kibiców Klubu KKS Lech. Karta będzie posiadała zarówno funkcję karty płatniczej, jak i karty kibica spełniającej wymogi Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Nowe funkcjonalności dla kart Visa PayWave: Wdrożenie nowej karty Visa PayWave dla klientów indywidualnych i firmowych SGB umożliwi dokonywanie transakcji zbliżeniowych powyżej 50 PLN z PIN-em oraz wprowadzi dodatkowe możliwości w zakresie obsługi limitów zbliżeniowych dla Banków. Funkcjonalność wypełnia najnowsze rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie ograniczenia ryzyka fraudów i powstawania debetów z tytułu transakcji bezstykowych. Rozwój systemu Karty SGB: Integracja zrzeszeniowego systemu kartowego z systemami FDP pozwoli na uruchomienie nowych funkcjonalności realizowanych w trybie online. Dla użytkowników systemu dostępne będą m.in.: aktywacja karty płatniczej, zmiana statusu karty (zastrzeżenie/blokada karty), możliwość sprawdzenia dostępnych środków dla kart kredytowych i charge, historia operacji kredytowych, spłata karty kredytowej. Współpraca SGB z nowym producentem bankomatów oraz z siecią sklepów Biedronka: Kolejne przedsięwzięcie realizowane przez SGB-Bank rozszerza paletę dostępnych modeli bankomatów o urządzenia nowego producenta, Nautilus Hyosung. Dodatkowo projekt ten pozwala na instalowanie bankomatów w lokalizacjach sklepów Biedronka, które posiadają obecnie potencjał biznesowy. Wdrożenie zrzeszeniowego rozwiązania obsługi wypłat biometrycznych w bankomatach sieci SGB: Nowoczesne rozwiązanie dedykowane do obsługi wypłat gotówki bez użycia karty płatniczej w ramach Zrzeszenia. W rozwiązaniu tym do potwierdzenia tożsamości osoby wypłacającej gotówkę stosowane są mechanizmy biometrii. W procesach związanych z określaniem tożsamości osoby stosowany jest wzorzec naczyń krwionośnych palca, dłoni. Kredyty preferencyjne z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2014 roku Finansowanie w 2014 roku inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przy udziale kredytów z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie dopłat do oprocentowania oraz częściowej spłaty kapitału kredytu odbywa się na dotychczasowych warunkach. Wyjątek stanowi kredytowanie inwestycji dotyczących zakupu użytków rolnych, które będzie możliwe dopiero po nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Obecnie preferencyjne finansowanie inwestycji z pomocą ARiMR może odbywać się przy udziale: kredytów inwestycyjnych z dopłatami do oprocentowania w ramach linii kredytowych: inwestycje podstawowe (nip), młody rolnik (nmr), branżowych (nbr), nowe technologie produkcji (nnt), dla grup producentów rolnych (ngp), kredytów z częściową spłatą kapitału kredytu (CSK), kredytów tzw. klęskowych, z dopłatami do oprocentowania w ramach linii in westycyjnej nkl01 oraz obrotowej nkl02. ARiMR w drugiej połowie stycznia br. określiła bankom współpracującym limity akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Jednocześnie na internetowej platformie Aplikacyjnej PA zostały udostępnione limity pomocy CSK oraz limity w zakresie kredytów tzw. klęskowych. Oznacza to, że banki mogą już udzielać kredytów preferencyjnych, natomiast rolnicy zainteresowani takimi kredytami składać wnioski o ich przyznanie w bankach. Niemniej należy dodać, że według stanu na koniec stycznia br. pula limitów CSK udostępniona na platformie została już w całości zagospodarowana przez banki współpracujące z ARiMR, przy czym 43% ogólnej puli limitów CSK zostało zarezerwowane dla banków SGB. Jednocześnie należy podkreślić, że projekt zmian ww. rozporządzenia zakłada modyfikację przepisów dotyczących udzielania dopłat do oprocentowania kredytów w formule pomocy de minimis poprzez zwiększenie wysokości tej pomocy w rolnictwie do euro w okresie 3 lat podatkowych, zgodnie z nowymi aktami prawnymi UE dotyczącymi tej pomocy. Zwiększenie limitu pomocy de minimis w rolnictwie pozwoli m.in. na udzielenie podmiotowi kredytów preferencyjnych z pomocą w formule de minimis w wyższej kwocie niż przy obecnie obowiązującym limicie euro.

15 28 29 IPS: warsztaty dla Banków Spółdzielczych Na przełomie stycznia i lutego w Bydgoszczy, Wrocławiu, Poznaniu, Koszlinie i Jachrance odbyły się warsztaty dla banków spółdzielczych. Dotyczyły one wstępnych założeń do umowy systemu ochrony instytucjonalnej, oraz projektowanych zmian w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Warsztaty były prowadzone przez Adama Skowrońskiego Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku, Zygmunta Miętkiego dyrektora ds. projektów, a także radców prawnych: Mieszka Gaweckiego oraz Piotra Treschera. Ponadto w spotkaniu poznańskim brał udział również Prezes Zarządu SGB-Banku, Ryszard Lorek. Głównym celem warsztatów było przedstawienie uczestnikom ogólnych założeń modelu systemu ochrony instytucjonalnej, będących efektem dotychczas wykonanej pracy przez Zespół projektowy funkcjonujący w SGB-Banku, oraz spotkań roboczych w UKNF. Głównym celem warsztatów było przedstawienie uczestnikom ogólnych założeń modelu systemu ochrony instytucjonalnej, będących efektem dotychczas wykonanej pracy przez Zespół projektowy funkcjonujący w SGB-Banku, oraz spotkań roboczych w UKNF. Na spotkaniach prezentowano także podstawowe założenia projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, opracowanego przez Zespół Międzyzrzeszeniowy, w którym uczestniczyli również przedstawiciele BPS S.A. Przedyskutowano także sporne kwe- W spotkaniach uczestniczyło aż 188 banków spółdzielczych, co świadczy o żywym zainteresowaniu zaproponowaną tematyką. stie, które mają wyznaczyć cel i sposób działania wspomnianym zespołom. Warsztaty rozpoczynał Wiceprezes, Adam Skowroński, który przedstawiał ogólne informacje na temat zrealizowanych działań w przedmiocie wdrażania pakietu CRD IV / CRR, i zmian do ustawy, oraz zadania do wykonania w tym obszarze. Wiceprezes omawiał także obecny stan prac nad ustawą i dokumentami wewnętrznymi systemu ochrony instytucjonalnej (w tym nad umową). Dyrektor Zygmunt Miętki zaprezentował ogólne założenia dotyczące umowy systemu ochrony instytucjonalnej. Prezentacja przybliżała m.in. takie zagadnienia jak: 1. Postanowienia ogólne umowy systemu ochrony instytucjonalnej, 2. Organy Systemu Ochrony, 3. Gospodarka finansowa Systemu Ochrony: fundusz pomocowy, minimum depozytowe, fundusz aktywów, 4. Zarządzanie ryzykiem, 5. Audyt i kontrola wewnętrzna, 6. Sankcje dyscyplinujące. Proponowane zmiany do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, omówili mec. Mieszko Gawecki oraz mec. Piotr Trescher. Przedstawiono nie tylko zmiany związane z wprowadzeniem systemu ochrony instytucjonalnej, ale także inne, istotne z punktu widzenia banków spółdzielczych, zmiany okołosystemowe, takie jak: a. Zmiana zasad dotyczących ustalania terytorium, na którym banki spółdzielcze mogą prowadzić działalność, b. Rozszerzenie katalogu czynności, które mogą być wykonywane przez banki spółdzielcze, c. Wprowadzenie rozwiązań prawnych, umożliwiających zaliczanie funduszu udziałowego do kapitału Tier I, d. Sankcje systemowe za wykonywanie przez uczestników systemu, działalności z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień umowy, e. Rozwiązania w przypadku zagrożenia niewypłacalnością uczestnika, f. Propozycje dotyczące wsparcia systemowego IPS m.in. zwolnienia podatkowe, zwolnienia z konieczności uiszczania opłaty ostrożnościowej lub opłaty z tytułu nadzoru bankowego. Uczestnicy warsztatów zadali wiele pytań. Wśród nich znalazły się takie, które dotyczyły: zasad przydzielania głosów na zgromadzeniu uczestników systemu, podstawy prawnej funkcjonowania organów systemu oraz funduszu pomocowego, uzależnienia składki na rzecz systemu od ryzyka generowanego przez danego uczestnika, zasad zawierania umowy systemu ochrony instytucjonalnej oraz sytuacji banku, który nie wyraża woli uczestniczenia w systemie, funkcjonowania audytu w ramach systemu, a co za tym idzie, zasadności utrzymywania audytu w strukturach wewnętrznych banków spółdzielczych, zasad wyrażania zgody przez zgromadzenie przedstawicieli na przystąpienie do systemu oraz konieczności zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia tylko w tym celu. Wszystkie pytania zostały odnotowane przez prowadzących warsztaty, a odpowiedzi na nie zostaną zamieszczone w intranecie. Ponadto umieszczano tam już, znane ze spotkań, prezentacje. Ponadto uczestnicy zgłaszali szereg postulatów, takich jak: likwidacja opłaty na rzecz BFG w całości, a nie jak się proponuje w 80%, wprowadzenie obowiązku wypowiadania umowy zrzeszenia dla banków, które nie chcą przystąpić do umowy systemu ochrony instytucjonalnej, stosowanie Warsztaty rozpoczynał wiceprezes, Adam Skowroński, który przedstawiał ogólne informacje na temat zrealizowanych działań w przedmiocie wdrażania pakietu CRD IV /CRR, i zmian do ustawy, oraz zadania do wykonania w tym obszarze. wyłącznie pomocy zwrotnej udzielanej przez system na rzecz uczestników, których sytuacja finansowa jest zagrożona, zwolnienie z podatku dochodowego wszystkich kwot przeznaczanych przez uczestników systemu, na fundusz pomocowy. Z uwagi na potrzebę wypracowania jak najlepszego rozwiązania dla sektora banków spółdzielczych, członkowie Zespołu projektowego zachęcają do przesyłania swoich uwag dotyczących przedstawianej tematyki. Każda propozycja jest bardzo cenna i pozwoli w pełni odzwierciedlić oczekiwania zrzeszania, dotyczące funkcjonowania systemu. Osobą kontaktową jest Przewodniczący Zespołu projektowego, Dyrektor Zygmunt Miętki.

16 30 31 LIZBONA 2014 KONKURS UBEZPIECZENIOWY TRWA! Dajemy Ci więcej! Szczęśliwe lokaty edycji Zima 2013 SGB-Bank S.A. przy współpracy z Concordią Ubezpieczenia zorganizował VII edycję konkursu ubezpieczeniowego pod nazwą LIZBONA czasie trwania konkursu), który rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń objętych konkursem. Wiele wartościowych nagród rozlosowano pośród klientów SGB, którzy założyli zimową lokatę promocyjną. Do szczęśliwców trafiły m.in. samochody osobowe, telewizory, tablety. Nagrodą główną były 2 luksusowe samochody marki Mercedes. Jeden z nich trfił do klientki SGB-Banku S.A. w Gdynia, a drugi do klientów Banku Spółdzielczego Duszniki. Jego celem jest rozpowszechnienie w Bankach Spółdzielczych SGB sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach Zrzeszeniowych umów ubezpieczenia oraz nowych umów, które zostaną wdrożone w trakcie trwania konkursu. Konkurs LIZBONA2014 rozpoczął się r., i potrwa aż do r. Uczestnikami są Banki Spółdzielcze zrzeszone z SGB-Bankiem S.A., które złożyły, bądź złożą, w okresie trwania Konkursu pełnomocnictwo akcesyjne do Zrzeszeniowych umów ubezpieczenia oraz nowych umów ubezpieczenia wdrożonych w trakcie trwania konkursu, i prowadzić będą sprzedaż ubezpieczeń w ramach tych umów. Na potrzeby konkursu wyznaczone zostały trzy podstawowe kategorie konkursowe (w zależności od sumy bilansowej wykazywanej przez Bank Spółdzielczy na dzień r.): Kategoria I: suma bilansowa Banku Spółdzielczego do zł, Kategoria II: suma bilansowa Banku Spółdzielczego od tys. zł do zł, Kategoria III: suma bilansowa Banku Spółdzielczego powyżej zł. W każdej z wymienionych wyżej kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca - Najlepszy Bank Spółdzielczy SGB w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Przyznana zostanie również dodatkowa nagroda w kategorii IV: Debiut Sprzedaży, dla najlepszego Banku Spółdzielczego (łączna wysokość przypisu uzyskanego w Łącznie przyznanych zostanie 16 nagród. Wśród nich: udział przedstawicieli Banków Spółdzielczych w profesjonalnym szkoleniu ubezpieczeniowym w Lizbonie, laptopy oraz projektory multimedialne. W Spółdzielczej Grupie Bankowej zrzeszeniowe produkty ubezpiezeniowe oferowane są w ramach: Zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Rachunek Zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Kredyt Zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Kredyt Plus Zrzeszeniowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczna Spłata Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia budynków, budowli i innych środków trwałych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości PROFIT CESJA Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia pomostowego kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych dla klientów indywidualnych, Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz pożyczek hipotecznych dla klientów indywidualnych Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia pomostowego spłaty rat kredytów udzielanych podmiotom prowadzącym działalność rolniczą Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia Concordia Assistance Bank Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia Bezpieczna Karta i Ubezpieczenia Podróżne Departament Produktów Bankowych SGB-Bank S.A. Biuro Wsparcia Sprzedaży Concordii Ubezpieczenia Klienci Banków Spółdzielczych w Jarocinie, Kościanie i Sztumie, w grudniu 2013 roku, odebrali samochody Renault. BS Sztum BS Duszniki SGB Bank O/Gdynia BS Kościan BS Jarocin

17 32 33 Z wizytą Z wizytą w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Jutrosin to miejsce, które przyciąga nie tylko pięknym położeniem, urodą krajobrazu, bogactwem przyrody, piękną architekturą i zabytkami, ale też długą i bogatą historią oraz ciekawymi ludźmi. Jego historia sięga wczesnego średniowiecza. Pierwsza zapisana wzmianka o mieście pochodzi z 1281 roku. Nazwa wywodzi się od Jutrocha, dawnego właściciela wsi, z przekształcenia której osada stała się miastem. Prawa miejskie otrzymał najprawdopodobniej w 1534 r. Miasto i Gmina Jutrosin położone są w południowo-zachodniej Wielkopolsce, w powiecie rawickim na granicy z województwem dolnośląskim. Leży nad rzeką Orlą, prawym dopływem Baryczy. W skład gminy wchodzi 28 wsi: Bartoszewice, Bielawy, Domaradzice, Borek, Dubin, Grąbkowo, Janowo, Stasin, Żbiki, Jeziora, Nad Stawem, Ostoje, Pawłowo, Piskornia, Płaczkowo, Rogożewo, Nowy Sielec, Stary Sielec, Szkaradowo, Bonowo, Katarzynowo, Szymonki, Wielki Bór, Śląskowo, Zaborowo, Zmysłowo, Żydowski Bród i Zygmuntowo. Ludność miasta to niespełna 2000 mieszkańców. Perłą miasta jest kościół p.w. św. Elżbiety. To neoromańska świątynia o wyjątkowym wnętrzu i architekturze. Zbudowano go w latach wg projektu Tomasza Pajzderskiego. Fundatorem i kolatorem kościoła był książę Zdzisław Czartoryski - w ówczesnej Wielkopolsce znany działacz polityczny oraz miłośnik i kolekcjoner dzieł sztuki. W świątyni znajduje się wiele cennych i wartościowych dzieł autorstwa polskich artystów z początku XX wieku. Wewnętrzne ściany są pokryte polichromią wykonaną przez Antoniego Procajłowicza, utrzymaną w tonacji ciemnej ultramaryny, zieleni, fioletu i złota ze sklepieniami ozdobionymi gwiazdami na nocnym niebie. Rozwój, niezależnie od... Chcemy pozostać instytucją, która w lokalnym środowisku jest bankiem pierwszego kontaktu. Bankiem z uniwersalną ofertą dla wybranego klienta. Zamierzamy obsługiwać klientów z różnych segmentów, z różnych branż, w tym z coraz nowocześniejszej branży rolniczej. Wchodząc do Banku odniosłam wrażenie, że przekroczyłam magiczną strefę czasu. Mój wzrok przesunął się po ciepłej szarej barwie i spoczął na szkle. Nasza kamienica ma swoją historię, stąd remont i rozbudowa nie były łatwym przedsięwzięciem. Architekt przygotował nam taki projekt, który łączy obie części budynku i zapewnia komfort pracy. Mamy przyjazne i funkcjonalne miejsca obsługi klienta oraz wygodne zaplecze biurowe. Jak klienci reagowali na towarzyszący pracom remontowym bałagan i hałas? W Jutrosinie Bank Spółdzielczy jest obecny od 1863 roku. W ostatnich latach przed remontem warunki obsługi były mówiąc łagodnie nienajlepsze. Konieczna była zmiana, stąd, pomimo dyskomfortu towarzyszącego remontowi, klienci z wyjątkową cierpliwością czekali na koniec tych prac. Muszę też powiedzieć, że ekipa remontowo-budowlana wspaniale, dyskretnie i szybko wykonała wszystkie prace. W tym miejscu chciałabym im pogratulować. A nasi Klienci? Z zadowoleniem wchodzili do Banku po oddaniu do użytku wyremontowanej nowoczesnej sali operacyjnej. Zmienił się też standard obsługi klienta, wszystkie sprawy finansowe Klienci mogą załatwić przy jednym stanowisku. Kącik zabaw dla dzieci jest elementem dodatkowego wyposażenia, który Prezes Grażyna Stelmach z Burmistrzem Zbigniewem Koszarkiem Rozmowa z Grażyną Stelmach, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie uprzyjemnia pobyt w Banku maluchom towarzyszącym rodzicom czy dziadkom. 150 lat bankowości w Jutrosinie W lipcu ubiegłego roku zorganizowaliśmy całodzienny festyn rodzinny, który zbiegł się z naszą 150. rocznicą istnienia. Atrakcją wieczoru był koncert Michała Milowicza i pokaz laserów. Była to impreza rozrywkowa, na którą wraz z Urzędem Miasta i Gminy oraz Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu. Bankowość w Jutrosinie to nie tylko tradycja. To współczesność i nowoczesność. Tym spotkaniem chcieliśmy podkreślić naszą wspólnotę z mieszkańcami. A jakie macie Państwo zamierzenia na przyszłość? Jesteśmy niewielkim Bankiem w zrzeszeniu SGB, nasza suma bilansowa sięga 51 mln zł. Zamierzenia to zwiększanie funduszy własnych Banku i sumy bilansowej, a także doskonalenie jakości obsługi klienta, oferowanie dostosowanych do potrzeb klientów produktów i usług bankowych. Chcemy pozostać instytucją, która w lokalnym środowisku jest bankiem pierwszego kontaktu. Bankiem z uniwersalną ofertą dla wybranego klienta. Zamierzamy obsługiwać klientów z różnych segmentów, z różnych branż, w tym z coraz nowocześniejszej branży rolniczej. Każdy z tych klientów wymaga indywidualnego traktowania, indywidualnej obsługi i usługi zapewniającej zaspokojenie potrzeb. Spoglądając w przyszłość, w kręgu naszego zainteresowania jest oczywiście młodzież, dla której mamy młodzieżową ofertę. Czy intensyfikujecie działania marketingowe skierowane do młodzieży? Od lat realizujemy program propagowania wśród dzieci i młodzieży idei systematycznego oszczędzania i mądrego gospodarowania zgromadzonymi środkami. W projekcie SKO biorą udział szkoły z terenu działania banku. Na początku roku szkolnego pierwszoklasiści otrzymują książeczki oszczędnościowe oraz upominek. Młodzież w wieku od 13. roku życia może otworzyć w naszym banku rachunek

18 34 35 Z wizytą Z wizytą Słucham ludzi Laureatka Konkursu Karta z prezentem dla Twojej firmy Bogumiła Grześkowiak Statuetkę Honorowego Mecenasa Kultury Bank otrzymał za pomoc i wspieranie działań kulturalnych na terenie powiatu rawickiego. Laur otrzymują firmy, które prężnie działają na lokalnym rynku dając pracę mieszkańcom miasta i regionu, a także możliwość rozwoju społeczności lokalnej. Rozmowa ze Zbigniewem Koszarkiem, Burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin Jutrosin, to niewielkie miasteczko w powiecie rawickim? Prawa miejskie Jutrosin otrzymał najprawdopodobniej w 1534 r. Powierzchnia naszej gminy wynosi 114,9 km2, w jej skład wchodzi 19 wsi. Gmina Jutrosin ma charakter rolniczy. Tradycyjne rolnictwo odgrywa wiodącą rolę w gospodarce gminy. Blisko 78% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, z których prawie 83% należy do rolników indywidualnych. Jutrosin leży nad rzeką Orlą, prawym dopływem Baryczy. Ludność miasta i gminy Jutrosin według stanu na koniec 31 grudnia 2013 roku liczy 7181 osób, z tego miasto to 1951 mieszkańców. Piastuje Pan urząd burmistrza od 1990 roku. z kartą płatniczą i dostępem przez Internet. Organizujemy promocje polegające na zachęcaniu młodych ludzi do aktywnego korzystania z konta. Nasza aktywność nie ogranicza się tylko do promocji oferty produktowej. Organizujemy spotkania w naszej placówce i w szkołach, edukujemy młodzież z zakresu podstaw bankowości i finansów. Co stanowi o Banku Spółdzielczym w Jutrosinie? Klienci, kadra, spółdzielcy, nasi członkowie. Przewagę konkurencyjną budujemy dzięki naszym pracownikom. Stanowimy zgrany, dobry zespół. Cieszę się, że mogę o tym powiedzieć na łamach naszej gazety. Potencjał rozwoju Banku stanowi jego kadra. To osoby zaangażo wane, systematycznie doskonalące i podnoszące swoje kwalifikacje. Potwierdzeniem tego są przyznane przez BODiE Sp. z o.o. tytuły PROMOTOR WIEDZY w 2010, 2011, 2012 roku, odpowiednio: za przeszkolenie największej liczby osób w stosunku do liczby zatrudnionych, za aktywne wspieranie procesów kształcenia i doskonalenia umiejętności pracowników, w zakresie aktywnego wspierania i promowania działań zwiększających kompetencje i potencjał kadrowy banku spółdzielczego. W zakończonym konkursie Karta z prezentem dla Twojej firmy, w Państwa kategorii, dwa miejsca (pierwsze i trzecie) zdobyły pracownice Banku Spółdzielczego w Jutrosinie, panie Agnieszka Klejewska i Bogumiła Grześkowiak. Tak, konkurs Karta z prezentem dla Twojej firmy trwał od 15 października do 31 grudnia 2013 roku i dotyczył kart Visa Business Electron oraz Visa Business Electron paywave. To miło wygrywać, ale należy też powiedzieć o tym, że jest to wynik aktywności, zaangażowania w pracę, umiejętności i odpowiednich kwalifikacji. W roku 2011 Bank otrzymał tytuł Mecenasa Kultury, teraz Laur Przedsiębiorczości. To wyróżnienia, które są wyrazem podziękowania za wspieranie inicjatyw społecznych i działań kulturalnych. Statuetkę Honorowego Mecenasa Kultury Bank otrzymał za pomoc i wspieranie działań kulturalnych na terenie powiatu rawickiego. Laur otrzymują firmy, które prężnie działają na lokalnym rynku dając pracę mieszkańcom miasta i regionu, a także możliwość rozwoju społeczności lokalnej. Bardzo cieszymy się z tych wyróżnień. Jesteśmy także Laureatem Godła Bank Spółdzielczy roku 2012 nadanego przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Laureatami tego konkursu są instytucje, które określa jedno słowo uczciwość. Uczciwość względem klientów przejawiająca się w oferowaniu przejrzystych, wiarygodnych oraz bezpiecznych produktów i usług. To instytucje nastawione na rozwój, dla których priorytetem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla klienta oraz jego kompetentna obsługa. Mam nadzieję, że w gospodarce najgorsze za nami i już wkrótce będziemy mogli mówić o ożywieniu gospodarczym. Tego życzę wszystkim naszym obecnym i przyszłym klientom. Owszem, podczas kolejnych wyborów społeczeństwo powierzało mi ten urząd. Myślę, że jednym z powodów jest to, że potrafię słuchać swoich wyborców. Wsłuchuję się w problemy mieszkańców i ich oczekiwania. Co jest dla Pana największym sukcesem? Powiem nieskromnie, że wybudowanie zbiornika wodnego Jutrosin. Historia powstawania zbiornika, inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz jego budowy na różnych szczeblach władz administracyjnych, obejmuje okres ostatnich dwudziestu ostatnich lat. Realizację tej inwestycji poprzedziły bardzo żmudne i trudne rozmowy, argumentacja, szczególnie wtedy kiedy na terenie naszej gminy były powodzie, doprowadziły do zakończenia tego przedsięwzięcia. Aby budowa zbiornika mogła zostać rozpoczęta, należało wykupić pod czaszę i obrzeża zbiornika, prawie 170 ha gruntów od 78 właścicieli prywatnych oraz zakładów rolnych w Smolicach i Starym Sielcu. Zbiornik wodny Jutrosin jest ważną inwestycją dla całego regionu. Redukuje falę powodziową na rzece Radęcy i Orli, zapewnienia wodę dla nawodnień rolniczych w okresach suszy. Ale też istotna jest możliwość wykorzystania rekreacyjnego zbiornika i jego otoczenia. Myśli Pan, że powstanie zbiornika wodnego stworzy mieszkańcom szansę i pobudzi nowe możliwości rozwojowe i inicjatywy gospodarcze? Jestem tego pewien. Powstanie zbiornika uaktywni różne formy turystyki, nie tylko tej związanej z wodą. Walory przyrodniczo- -krajobrazowe pozwolą na lokalizowanie na terenie naszej gminy innych form rekreacji i wypoczynku. Zbiornik może służyć do uprawiania sportów wodnych, a także do organizowania na nim zawodów. Do celów rekreacyjnych i sportowych: spacery, biegi, wyścigi rowerowe wykorzystywana może być ponad 5-kilometrowa ścieżka pieszo- -rowerowa wokół zbiornika. Istnieje realna szansa, że dzięki zbiornikowi w dorzeczu Orli powstanie atrakcyjny rejon turystyczny. Trwają przygotowania do posadowienia wiatraka, który stanowił będzie punkt widokowy na okolicę, w planach jest wybudowanie skansenu. Rozumiem, że współpraca z bankiem dobrze się układa? Z pełną satysfakcją powiem, że tak. Zarówno Bank Spółdzielczy, jak i samorząd pracują, dla lokalnej społeczności. Gmina posiada rachunek w Banku od wielu lat. A co jest niezwykle istotne, otrzymujemy od Banku dodatkową wartość. Wspiera on nasze inicjatywy i wydarzenia społeczno-kulturalne organizowane przez gminę, szkoły i organizacje społeczne. Nie będzie przesadą jeśli powiem, że Bank Spółdzielczy to jedna z naszych najlepszych wizytówek. Laur Przedsiębiorczości do nagrody tej Urząd nominował Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, jest wyrazem uznania dla Banku? Oczywiście, Bank zasługuje na to wyróżnienie. Między innymi za wspieranie lokalnych inicjatyw. Jest lokalnym Mecenasem Kultury. I takim tytułem został Bank również niedawno nagrodzony. To partner w biznesie, którego mogę polecić.

19 36 37 Kapitał społeczny Kapitał społeczny Dzielnico, Trzeba mieć wielkie serce i wielką wyobraźnię, żeby przechodząc obok tak zdewastowanego budynku obstawionego przez nudzących się młodzieńców, ujrzeć szansę. I to nie szansę dla siebie, ale dla mieszkańców okolicznych kamienic. Serca i wyobraźni z pewnością nie brakuje Agnieszce Chlebowskiej i Robertowi Ogurkisowi, którzy w suterenie owianej bardzo złą sławą kamienicy w Poznaniu postanwli stworzyć miejsce spotkań z okolicznmi mieszkańcami. integruj się! choć potrafi być fascynujące, nie było w stanie zaspokoić potrzeby zrobienia czegoś, a ta potrzeba tkwiła w Agnieszce od dawna. Robert, wychowanek Ośrodka Pogranicze w Sejnach, współtwórca Kronik Sejneńskich, umiejętność pracy z dzieciakami ma we krwi. Przećwiczył to na własnym organizmie. Miejsce znalazło się trochę samo. Na Jeżycach jest dużo dzieci, które Gdy Aga zobaczyła kamienicę w opłakanym stanie i pustą suterenę, pomysł zrodził się natychmiast. Zgłosiła się do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę, z ogólną wizją zrobienia czegoś dla Jeżyc. Przekonała komisję konkursową i dostała dofinansowanie. Pozostało te plany skonkretyzować i nadać im jakąś formę. Nad pomysłem, projektem, a teraz realizacją czuwa Bożena Szroeder ani- Agnieszka i Robert Aga i Robert też chcieliby zabrać dzieciaki z Jeżyc w fascynujący świat sztuki i pokazać jak niesamowite rzeczy można razem zrobić. Jeśli tylko naprawdę się chcę. Nie otworzyli świetlicy socjoterapeutycznej, w której będą odrabiać lekcje i prowadzić terapię. Będą inspirować, pokazywać szersze horyzonty i zachęcać do marzeń zaproszą artystów różnych dziedzin, animatorów kultury, będzie można wziąć udział w warsztatach czy wernisażu wystawy. Ma to być miejsce, które jest blisko, i do którego po prostu chce się przyjść. O tym, że z pomysłem trafili w dziesiątkę świadczy nie tylko stała już grupka okolicznych rojbrów, która melduje się w byłym zakładzie fotograficznym co tydzień, ale też przychylność i zaangażowanie mieszkańców podczas przygotowań. Gdy weszli Będą inspirować, pokazywać szersze horyzonty i zachęcać do marzeń zaproszą artystów różnych dziedzin, animatorów kultury, będzie można wziąć udział w warsztatach czy wernisażu wystawy. do sutereny zastali wilgoć i grzyb, ale z pomocą taty i Roberta Agnieszka nie przestała wierzyć, że się uda. Remont trwał przez kolejne tygodnie, zostały odmalowane ściany, przyniesione meble i gry planszowe (które dostali od znajomych). Dorośli pomagali, a dzieciaki ciągle pytały, kiedy będzie gotowe. To bardzo ważne, bo pracownia od początku miała należeć do nich wszystkich. Kamienica, w której znajduje się świetlica od dawna odstrasza, można o niej usłyszeć i przeczytać niesamowite historie. Jako jedyna kamienica bez bramy stała się naturalnym miejscem spotkań okolicznych łobuzów, szybko pokryła się niecenzuralnymi bazgrołami i obrosła legendami. Pracownia działa od połowy stycznia i daje sporo radości nie tylko dzieciakom z okolicy, ale też Agnieszce i Robertowi. Agnieszka długo się z nią oswajała, wzięła ciastka i wraz z Robertem zaczęli pielgrzymkę od drzwi do drzwi. I okazało się, że nie tylko wszyscy im drzwi otworzyli, ale też przyjęli zarówno ich, jak ich pomysł życzliwie. Później pomagali w remoncie, a odkąd zaczęły się spotkania wspierają zarówno obecnością, jak i potrzebnymi rzeczami (np. profesjonalnym projektorem). Pracownia działa od połowy stycznia i daje sporo radości nie tylko dzieciakom z okolicy, ale też Agnieszce i Robertowi. Robili już teatr cieni, oglądali bajki animowane zrobione przez dzieciaki z Sejn, odtworzyli na jeden wieczór zakład fotograficzny, z latarkami odkrywali tajemnice kamienicy, z zapałem bębnili pod okiem instruktorów, a przede wszystkim poznawali się wzajemnie. Starsi też mieli już okazję zajrzeć na Szamarzewskiego i posłuchać niesamowitych historii z Sejn, poznać Bożenę Szroeder i sprawdzić na co ze swoimi pomysłami i talentami przydadzą się w świetlicy. Takich piątko-soboto-niedziel (to w te dni od godziny 16 można tu zaglądać) jest przed nimi jeszcze wiele. Najważniejsze, że powstało miejsce, które gromadzi, a nie wyklucza. Na Jeżycach (dzielnica Poznania) powstaje teraz sporo modnych miejsc, ale adresowane są zdecydowanie do bogatszej części społeczeństwa niż mieszkańców okolicznych kamienic. Tutaj mogą spotkać się wszyscy i wszyscy są zaproszeni. Remont w pełni Agnieszka jest absolwentką wiedzy o teatrze na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jednak przesiadywanie w teatrze i pisanie recenzji ze spektakli, po szkole nie bardzo wiedzą co ze sobą zrobić, a odrapane budynki i zaśmiecone podwórka nie zachęcają ani do zabaw, ani do integracji. matorka z Sejn, która z dziećmi potrafi zrobić takie cuda, że dorośli przecierają oczy ze zdumienia. Oswajanie podwórka

20 38 39 Z Życia SGB Z Życia SGB Z życia Spółdzielczej Grupy Bankowej W dniu 24. stycznia 2014 odbyło się uroczyste otwarcie, połączone z ceremonią poświęcenia, nowo wybudowanego oddziału Banku w Kłodawie (jest to szósta placówka BS Witkowo). Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. senator RP Ireneusz Niewiarowski, Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, burmistrzowie Kłodawy, Witkowa oraz gmin sąsiadujących (Przedcza, Dąbia, Grabowa), radni oraz strategiczni klienci Banku. Otwarcie oddziału Banku Spółdzielczego w Kłodawie Jaworska Zenobia Bank Przyjazny lokalne Wyróżnienie Honorowe wraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 4 Złotymi Gwiazdami otrzymał Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Tytuł Profesjonalnego Doradcy Bankowości MSP otrzymali: 31 stycznia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Nagrody rozdano w kategoriach: Banki uniwersalne, Banki spółdzielcze i małe banki lokalne, oddziały bankowe. Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców to rekomendacja dla banków, która potwierdza, że nagrodzone instytucje są najlepszymi partnerami sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Laureatem konkursu w kategorii Banki spółdzielcze i małe banki lokalne został Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie. W kategorii Banki spółdzielcze i małe banki lokalne Wyróżnienie Honorowe wraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 7 Złotymi Gwiazdami otrzymał Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa oraz Bank Spółdzielczy w Zgierzu. W kategorii Banki spółdzielcze i małe banki lokalne Wyróżnienie Honorowe wraz Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców z 5 Złotymi Gwiazdami otrzymał Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim. W kategorii Banki spółdzielcze i małe banki Paweł Skowroński Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie Dariusz Rozbicki Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Elżbieta Pyra Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Lucyna Wręczycka Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Halina Stępczyńska Bank Spółdzielczy w Zambrowie Krzysztof Kajko Bank Spółdzielczy w Kolnie W kategorii Bank spółdzielczy Godła Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców ze Złotymi Gwiazdami otrzymały: Bank Spółdzielczy w Kolnie Bank Spółdzielczy w Księżpolu Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Bank Spółdzielczy w Zambrowie Bank Spółdzielczy w Szczuczynie Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Godło promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców otrzymały: Bank Spółdzielczy w Siedlcu Bank Spółdzielczy w Kielcach Bank Spółdzielczy w Goleniowie Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy Źródło:BS.net.pl Tekst i foto: Miłosz Słota WIELKIE OTWARCIE Nowy lokal Oddziału Choszczeńskiego Gospodarczego Banku Spółdzielczego, został symbolicznie otwarty r. Jest to kolejna placówka operacyjna Banku, sprawująca pełną obsługę klientów na jednym z choszczeńskich osiedli, zamieszkanym przez ponad 4,5 tysięcy mieszkańców. Jedną z wielu zalet nowego oddziału jest jego lokalizacja, znajduje się on bowiem przy jednej z głównych ulic Choszczna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowych klientów wyrażamy nadzieję, że placówka ta na trwałe wpisze się w krajobraz tej części miasta i będzie chętnie odwiedzana przez okolicznych mieszkańców stwierdził w wypowiedzi dla lokalnej stacji telewizyjnej prezes zarządu. Prawie dwumiesięczna praktyka nadzieje te potwierdza. W uroczystości brali udział m.in.: Tadeusz Drabik prezes, Mariusz Adamkiewicz wiceprezes, Paweł Kost przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Krystyna Suchecka dyrektor oddziału w Choszcznie.

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego z dnia 15.01.2015 r. POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Wieliczka, styczeń

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek

Ukryty dług na liczniku długu publicznego. 30 IX 2013 Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego Aleksander Łaszek Ukryty dług na liczniku długu publicznego 1. Dlaczego dług ukryty jest ważny? 2. Zakres ukrytego długu, różne metodologie 3. Metodologia ESA

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J

Spółdzielcza Baza Nieruchomości. Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości Realizacja postanowień Rekomendacji J Spółdzielcza Baza Nieruchomości PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE: System Spółdzielcza Baza Nieruchomości realizuje wytyczne Komisji

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski

Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski Warszawa, 15.03.2013 r. Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski Koszty kryzysu w UE Całkowita kwota pomocy publicznej dla sektora finansowego

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży

Success story. EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży Success story EUROCOLOR Sp. z o. o. Firma i specyfika branży EUROCOLOR Sp. z o. o. jest wiodącym producentem okien i drzwi w Polsce, działającym na rynku od 1996 roku. Firma od początku stawia na innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo