Deduplikacja danych w systemach typu CRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Deduplikacja danych w systemach typu CRM"

Transkrypt

1 Marcin Żyła Elbląg dn Mątawy Nowe Deduplikacja danych w systemach typu CRM W dzisiejszym świecie każda firma opiera się na kontaktach z dostawcami i odbiorcami. Większe organizacje posiadają swoich przedstawicieli poza siedzibą firmy (często na całym świecie) i to właśnie dzięki nim te firmy mają zamówienia produkcyjne, czyli istnieją. Taka sytuacja przyczynia się do powstawania systemów typu Customer Relationship Management (zwanych dalej CRM). CRM u nie można zdefiniować jako pojedynczego narzędzia służącego do usprawnienia pracy w firmie. Jest to zestaw narzędzi służący do zarządzania kontaktami z klientami 1, które możemy wykorzystywać do kontaktów z kontrahentami. Systemy zarządzające kontaktami z organizacjami powiązanymi obsługujące około 400 kontaktów w 60 firmach 2 są bezustannie narażone na błędne dane, które jest trudno wykryć normalnemu użytkownikowi. Problem ten nie jest znaczący przy małej ilości rekordów z racji łatwości zarządzania, jednak powiększa się wraz z ilością danych w systemie. Przykłady błędnych danych możemy podzielić na następujące grupy: błędy wprowadzania danych literówki (np. MarIT i MarIR ) bądź spacje w nazwach (np. MarIT i Mar IT ) nieustandaryzowany sposób wprowadzania danych nazwy ulic (np. ul Morska i ul.morska lub Morska ), numery telefonów (np i (+12) ) albo informacje o rodzaju spółki (np. MarIT i MarIT sp zo.o ) niedbałość dodanie nowego rekordu mimo ostrzeżenia systemowego (o ile system ostrzeżeń istnieje) 3 Występowanie w systemie dwóch firm bądź kontaktów, których detale są podobne np. w bazie danych firmy ChromeCRM może spowodować, że dane szczegółowe, raporty bądź 1 2 źródło: przybliżona ilość osób i firm korzystających z ChromeCRM 3 według własnych doświadczeń w firmie ChromeCRM 1

2 relacje do innych encji w systemie będą nieaktualne. Operacja w czasie której mogą pojawić się duplikaty, czyli rekordy w systemie zakwalifikowane jako podobne, jest importowanie danych z innej tabeli 4 do naszego systemu. Taka czynność jest wykonywana podczas zmiany dostawcy CRM a lub gdy firma pozyska nowego kontrahenta. Przekopiowanie danych wykonane przez system zawsze jest bezbłędne, w przeciwieństwie do przepisywania przez człowieka, gdzie literówki mogą się pojawić w każdym z przepisanych wyrazów. Wykrywanie duplikatów (zwane dalej deduplikacją) jest kłopotliwe dla wsparcia ze strony producenta, gdyż nie zna on wszystkich kontrahentów, a osoby odpowiedzialne za wprowadzanie firm powiązanych, zwyczajnie nie mają na to czasu lub nie przywiązują do tego uwagi 5. W takich przypadkach, aby zapobiec nieporozumieniom, posiadanie w CRM ie deduplikatora danych (jako modułu systemu, osobnego programu bądź dodatkowej strony internetowej działającej na zasadzie np. Web Service 6 ) znacznie upraszcza wyszukiwanie rekordów podobnych i wybranie rekordu głównego. Proces deduplikacji może odbywać się na wszelakich typach baz danych 7 i niezależnie od typu kolumny 8 porównującej (w tabeli importowanej) i porównywanej (w tabeli do której będą kopiowane dane). Ważne jest jednak, aby wartości z kolumn można było doprowadzić do identycznego formatu danych pozwalającego na porównywanie, najczęściej jest to nvarchar z racji wsparcia wielu silników baz danych (np. SQL i jego pochodne). Proces samego porównywania jest podobny w każdym z deduplikatorów danych i w zasadzie różni się tylko szczegółami (wygląd interfejsu, proces poruszania się pomiędzy etapami). Operacja na danych zaczyna się nawiązaniem połączenia z bazą danych (lub bazami, jeśli importujemy dane z innego systemu) i wybraniem encji źródłowej i docelowej. Z zainicjowanej bazy wybieramy kolumny do porównania, gdyż system nie powinien filtrować po danych, które są nieistotne (np. dane relacyjne, czy też ostatni modyfikujący użytkownik). Wszystkie kolumny z pierwszej i drugiej bazy danych są następnie mapowane, czyli użytkownik wybiera, która kolumna z tabeli zewnętrznej odpowiada kolumnie w tabeli docelowej. Jeśli kolumna w tabeli zewnętrznej nie zostanie zmapowana, jej dane nie będą kopiowane do tabeli docelowej. Kolejnym krokiem jest wykrywanie duplikatów, podczas którego system porównuje dane i informuje użytkownika, które rekordy są do siebie podobne, oraz prosi użytkownika o wybranie wierszy podlegających deduplikacji i wiersza, który 4 czyli tabeli zawierającej dane szczegółowe tej samej encji 5 według własnych doświadczeń w firmie ChromeCRM 6 Web Sernice usługa sieciowa pozwalająca na przesyłanie danych za pomocą protokołu SOAP (protokół przesyłania danych w języku XML pozwalający na zdalny dostęp do obiektów), głównie wykorzystywana na platformie Microsoft.Net 7 np. MSSQL, MySQL, XML 8 typy kolumn w tabeli które mogą zawierać litery np. varchar, nvarchar, ntext 2

3 zostanie niezmieniony (głównego). Proces kończy się usunięciem wierszy podlegających deduplikacji (oprócz wiersza głównego). Jeśli wybrany wiersz główny znajduje się w zewnętrznej tabeli, wtedy jest kopiowany do tabeli docelowej. Przeszukiwanie danych z reguły odbywa się na poziomie serwera aplikacji, czyli na danych bezpośrednio odczytanych z bazy. Jednak niekiedy deduplikacja zaczyna się już na poziomie bazy danych, a wtedy ostateczne wykrywanie duplikatów następuje na wstępnie przefiltrowanych danych przekazanych do aplikacji (sposób połączenia i przekazania danych jest bez znaczenia dla deduplikatora danych). Do znajdywania duplikatów wykorzystywane są słowniki fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne i predefiniowane (czyli takie, w których użytkownik sam definiuje jakie słowa, lub ich część są do siebie podobne i mają być interpretowane jako identyczne). Wykorzystywany słownik może być w dowolnym formacie danych kompatybilnym z danymi docelowymi (np. MSSQL i XML). Poza słownikami deduplikacja opiera się na algorytmach, które obliczają czy ponad połowa znaków w porównywanych wyrazach następuje po sobie (prawdopodobieństwo deduplikatu). Proces wyszukiwania duplikatów w przypadku deduplikacji na 1 bazie danych polega na porównywaniu wierszy na zasadzie każdy z każdym kolejnym wierszem (wartości do porównania są pobierane z wcześniej wybranych kolumn). Jeśli deduplikacja dotyczy importu rekordów z zewnętrznej bazy danych, kolejne wartości z importowanego wiersza są porównywane z wszystkimi w tabeli docelowej. Jednakże w większości deduplikatorów umożliwiających importowanie danych z zewnętrznej bazy danych, dane zewnętrzne są kopiowane bezpośrednio do tabeli docelowej i na tabeli wynikowej jest przeprowadzany proces deduplikacji. Obliczenia prawdopodobieństwa duplikatu polegają na porównywaniu dwóch ciągów znaków pod względem ilości identycznych fraz 9 ustawionych w odpowiedniej kolejności. Porównywanie ciągów znaków jest zależne od typu zastosowanego słownika bądź algorytmów, gdyż mogą one zmienić wyraz pod wieloma względami (gramatycznie, fonetycznie, lub mogą zostać zastąpione części wyrazu). Słownik fonetyczny porównuje całe wyrazy w krotce, słownik gramatyczny porównuje wybrane litery, a słownik predefiniowany bada złożenia kilku liter (w zależności od ilości zdefiniowanych), niezależnie od miejsca w wyrazie. Po zdefiniowaniu źródłowego i odpowiadającego mu ciągu znaków (np. x i ks ), algorytm wykorzystujący słownik predefiniowany podczas porównywania zamienia(w wyrazie z wiersza głównego) znaleziony ciąg znaków (np. max ) na jego odpowiednik (np. maks ) i porównuje oba wyrazy z potencjalnym duplikatem. Algorytmy porównują wyrazy pod kątem identycznych liter następujących po sobie. Ważne jest, aby porównywane litery 9 ciągi znaków w wyrazie (np. w wyrazie Marcin jest fraza rci ) 3

4 następowały po sobie, ponieważ porównywanie losowych liter w wyrazie nie ma sensu. Wyraz Mars i Sam nie są duplikatami pomimo, że pierwszy wyraz zawiera wszystkie litery wyrazu drugiego. Deduplikator nie powinien oznaczyć tych wyrazów jako duplikatów, gdyż nie ma podobnych złożeń liter w obydwu wyrazach. Wielkość liter nie jest brana pod uwagę gdyż MarIT oraz marit i tak zostaną wykryte jako duplikat. Za duplikat są uznawane wyrazy które posiadają ponad połowę liter 10 podobnych z zachowaniem kolejności ich występowania. Ilość wystąpień liter podobnych (z zachowaniem kolejności) jest obliczana na podstawie miejsca występowania litery w porównywanym wyrazie (np. kwoka ) względem miejsca występowania w pierwszym wyrazie (np. krowa ). Wyraz krowa posiada trzy wspólne litery z wyrazem kwoka, które następują po sobie. Litery k, o i a są na tej samej pozycji w obydwu wyrazach (odpowiednio pierwszej, trzeciej i piątej). Litera w mimo że występuje na miejscu czwartym w pierwszym wyrazie i na miejscu drugim w wyrazie porównywanym, nie jest zaliczana do liter podobnych. W pierwszym i drugim wyrazie występuje identyczna litera na miejscu trzecim, przez co litera w nie jest kolejną, a poprzednią względem o w wyrazie drugim 11. Samo przeszukiwanie z racji swojego skomplikowania nigdy nie daje nam pewności, że rekordy zwrócone są duplikatami. Przykładem danych podobnych nie będących duplikatami mogą być nazwy firm MarIT 12 oraz MarWit 13. Podobieństwo tych nazw zdecydowanie sugeruje duplikat, ponieważ różnią się tylko jedną literą w środku wyrazu, co może być zakwalifikowane jako literówka. Poza tym algorytm porównujący może wykryć podobieństwo na podstawie identyczności 3 pierwszych liter ( Mar ) oraz 2 ostatnich( it ). W takich przypadkach użytkownik kontrolujący proces deduplikacji nie może wybrać takiego rekordu do zdeduplikowania (kopiowanie danych relacyjnych i usunięcie rekordu z bazy danych). Po porównaniu wszystkich kolumn obliczana jest ilość kolumn podobnych i dzielona przez całkowitą ilość kolumn. W bardziej zaawansowanych deduplikatorach danych użytkownik może sam ustawić wagę poszczególnej kolumny ( system wagowy ) 14 oraz procentową wartość od której stosunek duplikatów i ilości kolumn będzie zatwierdzany jako duplikat (zwanej dalej case sensitive ). W systemach nie dostosowanych do zmian parametrów porównywania przez użytkownika waga każdej z kolumn jest równa (nie brana pod uwagę), a stosunek kolumn posiadających duplikat do całkowitej ilości kolumn wynosi 50% (więc jeśli połowa kolumn jest oznaczona jako duplikat, cały wiersz także jest duplikatem). W takim przypadku każda z kolumn oznaczona jako duplikat jest przemnażana przez swoją wagę. Suma kolumn będących 10 liczba ta jest pobierana z wyrazu posiadającego więcej liter z porównywanej pary 11 jeśli nie byłoby litery o w obydwu wyrazach, litera w byłaby podobna 12 MarIT firma zajmująca się produkcją oprogramowania 13 MarWit firma zajmująca się produkcją soków 14 nie muszą to być wartości całkowite dla każdej z kolumn, jednak są najczęściej stosowane 4

5 duplikatami wyliczana jest z przemnożonych wartości wagowych, a suma ilości kolumn jest sumą wag dla poszczególnych kolumn w wybranej tabeli. Przykładowo, jeśli posiadamy w systemie 3 kolumny i nadamy im odpowiednio wagi: 2, 5, 2 i case sansitive równy 50%, wtedy suma kolumn będzie równa 9, a za duplikat będą uznawane wiersze, które będą posiadały sumę kolumn oznaczonych jako duplikaty (przemnożonych przez wagę kolumny) równą 5 lub więcej. Jeśli wyliczony stosunek jest równy bądź większy od case sensitive system zatwierdza wiersze jako duplikaty. Na podstawie uzyskanej wiedzy możemy przeprowadzić symulację deduplikacji danych np. na tabeli o nazwie tkontakty, zawierającej dane szczegółowe osób powiązanych z firmą Marit. Tabela składa się z kolumn ID (będącej kluczem głównym)(integer), Imię(nvarchar(255)), Nazwisko(nvarchar(255)), Adres(nvarchar(255)), Firma(nvarchar(255)). Dane w tabeli są następujące(kolejne krotki są oddzielone tabulacjami): 1 Max Kolonko ul.morska Gdynia MarWit 2 Maks Kolanko Mórska Gdynis Marit 3 Marcin Konko Gdynia MarIT Proces deduplikacji rozpoczyna się nawiązaniem połączenia z bazą danych i pobraniem danych z tabeli tkontakt. W następnym kroku są wybierane kolumny z których dane będą podlegały porównaniu. W tym przypadku jedynie kolumna ID nie może zostać porównana gdyż jest kluczem głównym i posiada jedynie wartości liczbowe. Pozostałe kolumny zawierają dość istotne dane szczegółowe, więc powinny zostać wybrane. Po wyborze kolumn następuje automatyczne wyszukiwanie duplikatów, a użytkownik otrzymuje gotowy wynik. Podczas deduplikacji będzie wykorzystany słownik predefiniowany, fonetyczny i gramatyczny. W pierwszym kroku wczytany zostaje pierwszy wiersz(główny), oraz kolejny (czyli z ID równym 2). Porównywane są wartości tylko z wybranych kolumn, więc kolumna ID jest pominięta. Pierwszymi wartościami do porównania są Max i Maks. Jeżeli w słowniku predefiniowanym posiadamy wpis, że odpowiednikiem x jest ks, po zamianie ciągu znaków w słowie głównym będą to identyczne wyrazy. Koleją kolumną jest Nazwisko, z której pobrane są wyrazy Kolonko i Kolanko. Żaden z słowników nie jest w stanie stwierdzić podobieństwa, ponieważ porównywane wyrazy nie mają błędów ortograficznych, brzmią inaczej, a zdefiniować w słowniku predefiniowanym, że o możemy zamienić na a jest bardzo niedobrze, gdyż podmiana będzie stosowana przy każdym porównaniu. W tym przypadku duplikat zostanie wykryty przez algorytm, gdyż są 2 takie same ciągi znaków w obydwu wyrazach ( Kol i nko ). W siedmioliterowym wyrazie sześć liter jest zgodnych z regułą porównywania (litery są identyczne i następują po sobie), więc 5

6 system oznaczy tę parę wyrazów jako duplikat. Wartości z kolumny Ulica również będą oznaczone jako duplikat na takiej samej podstawie co kolumna poprzednia, jednak dodatkowo powinny istnieć wpisy w słowniku predefiniowanym, że ul. to ul, oraz.ul. to i ul to. Jeśli użytkownik nie chce, żeby w ten sposób odbywało się, takich wpisów być nie musi, jednak to jest bardzo częsty błąd biorący się z nieustandaryzowanego sposobu wprowadzania danych. Ostatnim porównaniem w tej parze wierszy są dane z kolumny Firma, gdzie znajdują się wpisy MarWit oraz Marit. Proces wykrycia duplikatu na tej parze wyrazów był wyjaśniony wcześniej. W tej parze wierszy wszystkie kolumny zostały uznane jako duplikaty, więc system oznaczy ten wiersz jako duplikat. Następnie wczytany wiersz o ID 3. Podczas porównania wiersza głównego z aktualnie odczytanym wierszem system porównuje pary ciągów znaków Max - Marcin, Kolonko Konko, ul Morska Gdynia Gdynia i MarWit MarIT. Podczas porównywania jako duplikat będą oznaczone jedynie pary z kolumny Nazwisko (z racji 4 identycznych liter na 7 występujących), oraz Firma (tylko jedna litera inna). Wartości z kolumn Imię nie są duplikatami (posiadają 2 identyczne na 6 występujących), natomiast problem kolumny Ulica jest bardziej skomplikowany, ponieważ przy zastosowanym słowniku predefiniowanym ( ul to ) i algorytmie porównującym otrzymamy podobieństwo rzędu 50% (6 liter identycznych na 12 występujących), jednak duplikat musi posiadać ponad połowę liter identycznych, więc ta para ciągów nie spełnia tego wymagania. Po podsumowaniu system otrzymał 50% zgodności w wierszach. Jeśli system nie posiada systemu priorytetowania kolumn (systemu wagowego), porównywane wiersze zostaną oznaczone jako duplikaty (w określaniu duplikatu wiersza stosunek kolumn podobnych do całkowitej ilości musi wynosić 50% lub więcej). Tabela tkontakt nie posiada więcej rekordów, więc wczytany zostaje kolejny rekord po głównym (w tym przypadku z ID równym 2) i ten wiersz staje się głównym(od tej chwili do niego będziemy porównywać). Jest to przedostatni rekord w naszej bazie danych, więc jest to ostatnie porównanie. W tym przypadku wiersz główny zawiera dane: Maks, Kolanko, Mórska Gdynis, Marit, a wiersz porównywany: Marcin, Konko, Gdynia, MarIT. Wiersze te także zostaną uznane za duplikat, gdyż posiadają 2 kolumny oznaczone jako duplikat ( Nazwisko oraz Firma ). Po zakończeniu porównywania danych system zawiera wyniki, które użytkownik musi zweryfikować. Użytkownik jest poinformowany o wyniku pierwszego porównania uznanego jako duplikat i proszony o zatwierdzenie słuszności. Wyniki najczęściej są przedstawiane użytkownikowi w tabelce, która zawiera kolumny po których przebiegał proces deduplikacji, oraz 2 dodatkowe, w których można zdefiniować czy dany wiersz będzie 6

7 brany pod uwagę i który nie jest duplikatem, a właściwym rekordem (nie zawsze jest to pierwszy rekord, więc taka opcja jest niezbędna). Podczas pierwszego porównania, wszystkie kolejne wiersze zostały uznane jako duplikaty, więc one zostaną wyświetlone. Załóżmy, że wiersz pierwszy oraz trzeci zawiera prawidłowe dane kontrahentów. W takim przypadku, w pierwszej z dodatkowych kolumn użytkownik wybiera pierwszy i drugi wiersz (tylko one będą brano pod uwagę), a w drugiej dodatkowej kolumnie wiersz pierwszy jako ten, który zawiera prawidłowe dane. Po zatwierdzeniu wyboru system pozostawi rekord pierwszy i trzeci niezmieniony, a rekord drugi zostaje usunięty. Drugi etap porównywania (w którym porównywanie dotyczyło wiersza o ID = 2) zakończył się oznaczeniem wiersza o ID =3 jako duplikat. System przed wyświetleniem danych użytkownikowi sprawdza, czy ta para rekordów istnieje w bazie danych. W poprzednim kroku wiersz drugi został usunięty, więc teraz wyświetlony jest tylko jeden wiersz (o ID równym 3). W takim przypadku użytkownik stwierdza, czy wyświetlone dane są prawidłowe (wtedy w pierwszej kolumnie oznacza wiersz jako nie podlegający deduplikacji), czy też jest to jakaś nierealna osoba (w pierwszej kolumnie oznaczany jest jako wiersz podlegający deduplikacji, drugą pozostawiamy niewypełnioną, co oznacza skasowanie wiersza). Trzeci wiersz nie jest duplikatem (zawiera prawidłowe dane istniejącej osoby), więc oznaczamy go jako wiersz nie podlegający deduplikacji. Po zatwierdzeniu wyboru baza danych posiada następujące rekordy: 1 Max Kolonko ul.morska Gdynia MarWit 3 Marcin Konko Gdynia MarIT Oznacza to, że proces deduplikacji powiódł się i baza danych jest aktualna. Dlaczego to jest takie ważne w systemach typu CRM? Gdyż powtarzające się dane w systemach, które mają za zadanie ułatwienie pracy z kontrahentami, zarządzanie danymi oraz ich uaktualnianie są szczególnie ważne. Mimo tego, że żaden deduplikator danych nie zapewni nam idealnego wyszukiwania duplikatów, to ułatwi bardzo wyszukiwanie i kontrolę nad takimi danymi. Właśnie to jest powodem tak dużego zapotrzebowania na deduplikatory danych przez firmy produkujące systemy typu CRM. 7

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Procesy ETL. 10maja2009. Paweł Szołtysek

Procesy ETL. 10maja2009. Paweł Szołtysek Procesy 10maja2009 Paweł Szołtysek 1/12 w praktyce w praktyce 2/12 Zagadnienie Business Inteligence w praktyce 3/12 Czym jest proces? w praktyce Dane: dowolny zbiór danych ze źródeł zewnętrznych. Szukane:

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Rodzaje baz danych Bazy danych można podzielić wg struktur organizacji danych, których używają. Można podzielić je na: Bazy proste Bazy złożone Bazy proste Bazy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnienia. Dane w pracy hodowlanej praca z dużym zbiorem danych (Excel). Podstawy pracy z relacyjną bazą danych w programie MS Access. Specjalistyczne programy statystyczne na przykładzie pakietu SAS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

Funkcje Tablicowe podstawy

Funkcje Tablicowe podstawy Funkcje Tablicowe podstawy Funkcje Tablicowe są dość rzadko używane w biznesie, a pomocne przede wszystkim w przypadku zaawansowanych obliczeń matematycznych i statystycznych. Lekcja ta ograniczy się tylko

Bardziej szczegółowo

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel Wstęp ARKUSZ KALKULACYJN - MS EXCEL Po zapoznaniu się z podstawami

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu specjalizacja dla klasy IV mechatroniczna z działu Wstęp do sterowników PLC bardzo WYMAGANIA Uczeń potrafi scharakteryzować sterowniki PLC, budowę sterownika PLC oraz określić rodzaje języków

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Komornika - VAT

Kancelaria Komornika - VAT !!!!!!!!!! NINIEJSZA WERSJA STANOWI WERSJĘ BETA APLIKACJI KANCELARIA KOMORNIKA Z VAT I JEŚLI UŻYTKOWNIK DECYDUJE SIĘ NA JEJ INSTALACJĘ NALEŻY TEGO DOKONAĆ Z WIELKĄ OSTROŻNOŚCIĄ ORAZ NIE NA BAZIE PRODUKCYJNEJ.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ KORPORACYJNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ Wykład 3 Katedra Inżynierii Komputerowej Jakub Romanowski jakub.romanowski@kik.pcz.pl POBIERANIE DANYCH C/AL Poniższe funkcje używane są do operacji pobierania

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 6 Wskazówki i sugestie Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Wyzwania podczas pisania przypadków

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Opis spełnienia wymagań (PSBD)

Opis spełnienia wymagań (PSBD) Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-16/15 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis spełnienia wymagań (PSBD) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego Wykonanie dzieła polegającego na dostawie, kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych

Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Microsoft Access 2003 tworzenie i praktyczne wykorzystanie baz danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego GALILEO Zarządzaj wagami w nowoczesny sposób GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego OPROGRAMOWANIE GALILEO Zarzadzaj wagami w nowoczesny sposób Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Import limitów urlopowych / nowy rok

Import limitów urlopowych / nowy rok Import limitów urlopowych / nowy rok 1. Wstęp Limity urlopowe pracowników w BeeOffice można zbiorczo dodawać lub aktualizować przy pomocy importu danych z pliku Excel. Jednym z typowych scenariuszy do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon 1 Spis treści 1. Elementy Oprogramowania... 3 2. Obieg Pieniądza Elektronicznego... 5 3. Główne formy wykorzystania... 6 3.1. Wystawienie Instrumentu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH

PODSTAWOWE POJĘCIA BAZ DANYCH Baza danych (data base) - uporządkowany zbiór danych o określonej strukturze, przechowywany na nośniku informacji w komputerze. System bazy danych można zdefiniować jako bazę danych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy

Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy Projekt językowy Tworzenie nowych pytań materiał dla osób prowadzących kursy Materiał opracowany na podstawie pomocy do systemu Moodle Zygmunt Sumiec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu Importowanie

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128.2

FlexDMS Aktualizacja 128.2 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128.2 zawiera: Nowe funkcjonalności: 1. Data pierwotnej dostawy dla części przesuniętych międzymagazynowo dokumentem MM 2. Zmiana widoku i wyliczenia ilości części do RIM

Bardziej szczegółowo

THB BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

THB BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA THB BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Program dedykowany jest zarówno Przedsiębiorstwom gospodarki mieszkaniowej jak i komunalnej. Jego celem jest obsługa transakcji bezgotówkowych. Najważniejsze funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Księgowość Optivum Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 koszty.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Ekran główny lista formularzy

Ekran główny lista formularzy Administracja modułem formularzy dynamicznych Konfigurator formularzy dynamicznych Funkcjonalność konfiguratora formularzy dynamicznych pozwala administratorowi systemu na stworzenie formularza, w którym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo