MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji Warszawa, dnia 05 stycznia 2011 r. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat leczenia chorób onkologicznych W nawiązaniu do nieaktualnych, niekiedy niekompletnych, nierzadko nieprawdziwych doniesień medialnych Ministerstwo Zdrowia pragnie wyjaśnić kwestie związane z leczeniem osób chorych na nowotwory. Finansowanie leczenia onkologicznego i leków stosowanych w terapii nowotworów odbywa się w ramach: 1. świadczeń szpitalnych; Leczenie szpitalne - wartość umów wg danych NFZ w zł świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

2 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne - wartość umów wg danych NFZ w zł katalogu substancji czynnych stosowanych w leczeniu nowotworów (tzw. katalogu chemioterapii) oraz programie terapeutycznym w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej Chemioterapia i chemioterapia niestandardowa - wartość umów wg danych NFZ w zł chemioterapia chemioterapia niestandardowa * - w latach chemioterapia niestandardowa była finansowana w ramach umów na chemioterapię (bez wyodrębnienia) Powyższe dane po przełożeniu na liczbę pacjentów dla których zostały wydane zgody na chemioterapię niestadardową kształtują się odpowiednio w 2009 r oraz w 2010 r terapeutycznych programów onkologicznych;

3 Programy terapeutyczne onkologiczne - wartość umów wg danych NFZ w zł leków refundowanych w ramach listy refundacji aptecznej; Produkty lecznicze stosowane w onkologii umieszczone na wykazach leków refundowanych - koszt refundacji wg danych NFZ w zł (2010 r. - estymacja) profilaktycznych programów onkologicznych; Programy profilaktyczne - wartość umów wg danych NFZ w zł profilaktyka raka piersi profilaktyka raka szyjki macicy

4 Jak widać z powyższych wykresów, nakłady na leczenie nowotworów systematycznie rosną. Szczególnie silny wzrost nastąpił w czasie ostatnich 4 lat. Procedura chemioterapii niestandardowej obejmuje 2 odmienne grupy terapii: 1. leczenie chorych przy wykorzystaniu nowych (najnowszych) leków onkologicznych w ramach ich wskazań rejestracyjnych. Są to leki zarejestrowane w ostatnim czasie, refundowane przed włączeniem ich do innych terapeutycznych programów zdrowotnych; 2. leczenie chorych przy wykorzystaniu leków poza ich zarejestrowanymi wskazaniami, ze względu na specyficzną sytuację kliniczną. Chemioterapia niestandardowa jest procedurą uruchomioną z myślą o osobach chorych na nowotwory i ma na celu zapewnienie leczenia nawet przed pełnym włączeniem określonego leku do systemu refundacji. Umożliwia szybki dostęp chorych do leków, nawet przed ich oceną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Żadna inna grupa pacjentów nie ma tak szybkiego dostępu do nowoczesnego leczenia lub leczenia wynikającego ze specyficznego stanu klinicznego. Stwierdzenie to nie oznacza jednak, że każdy lek może być stosowany we wszystkich przypadkach i u wszystkich chorych, gdyż żaden nie daje gwarancji wyleczenia pacjenta. Np. dalsze stosowanie określonego leku przeciwnowotworowego w sytuacji progresji choroby w trakcie leczenia nie znajduje uzasadnienia. Poniżej zestawienie średnich czasów przeżycia pacjentów leczonych onkologicznie Średni czas przeżycia w dniach Nazwa produktu handlowego liczony od daty rozpoczęcia terapii BEVACIZUMAB 270 SORAFENIB 214 SUNITINIB 249 LAPATINIB 248 TEMOZOLOMIDUM 260 PANITUMUMAB 244 Lekarze niejednokrotnie proponują leczenie niezgodne z przyjętymi standardami postępowania. Wnioski tego typu muszą być weryfikowane zarówno na poziomie szpitala jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. W razie wątpliwości oddziały wojewódzkie NFZ niejednokrotnie weryfikują wnioski zwracając się o opinię do konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii. Opinia konsultanta krajowego często jest negatywna i odmienna od opinii lekarza wnioskującego o leczenie.

5 Należy zauważyć, iż jeżeli lekarz uważa za stosowne wdrożenie terapii eksperymentalnej, nieznanej w środowisku medycznym, to istnieje procedura prowadzenia eksperymentów medycznych, która może być wykorzystana w tym celu za zgodą pacjenta. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż w Polsce prowadzone są liczne badania kliniczne z użyciem najnowszych leków przeciwnowotworowych: w 2009 roku Minister Zdrowia wydał zgodę na prowadzenie 119 onkologicznych badań klinicznych natomiast w 2010 roku 80 tego typu badań. Zatem również w ten sposób polscy pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych, w tym eksperymentalnych terapii. Leki stosowane w chemioterapii niestandardowej to często substancje o ciężkich i częstych działaniach niepożądanych, stosowane w znacznym zakresie niezgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi (niezgodnie z charakterystyką produktu leczniczego). Z tego powodu ich stosowanie wymaga szczególnego nadzoru i monitorowania. Elementem procesu oceny leku jest poddanie go ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Rekomendacja Prezesa AOTM stanowi wyraz oceny aktualnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność leku oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z jego stosowania, z uwzględnieniem również kosztów terapii. Do czasu jej wydania monitorowanie leczenia musi odbywać się pod nadzorem konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii. Podkreślić też należy, iż wiele leków stosowanych w Polsce w ramach chemioterapii niestandardowej było weryfikowanych przez zachodnioeuropejskie agencje HTA i uzyskało negatywne oceny. Leki te nie są finansowane ze środków publicznych w tych krajach. Dotyczy to m.in. leków: 1. Avastin (bewacyzumab) w raku jelita grubego negatywna ocena w Anglii, w raku nerki negatywna ocena w Szkocji i Anglii; 2. Tarceva (erlotynib) w raku trzustki negatywna ocena w Szkocji; 3. Nexavar (sorafenib) w raku nerki oraz w raku wątroby negatywna ocena w Anglii; 4. Afinitor (ewerolimus) w raku nerki negatywna ocena w Szkocji; 5. Iressa (gefitynib) w raku płuca negatywna ocena w Szkocji; 6. Yondelis (trabektedyna) w mięsakach tkanek miękkich negatywna ocena w Szkocji; i wielu innych. Angielska i szkocka agencja HTA uważane są za jedne z najlepszych na świecie, i ich oceny nie są podważane w wyżej wymienionych krajach. Informacje TVN24 w odniesieniu do liczby lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologicznych są nieprawdziwe. Według rejestru NRL, liczba aktywnych zawodowo lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologicznych wzrosła i wynosi:

6 L.p Dziedzina Rok 2007/08 Rok 2010 % wzrostu 1 Onkologia kliniczna % 2 Radioterapia onkologiczna % 3 Chirurgia onkologiczna % 4 Ginekologia onkologiczna % 5 Onkologia i hematologia dziecięca % Razem % Podkreślenia wymaga fakt, iż od 2003 roku onkologia kliniczna należy do dziedzin priorytetowych w zakresie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, natomiast od 2009 roku na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia do dziedzin priorytetowych dołączono również radioterapię onkologiczną, chirurgię onkologiczną, ginekologię onkologiczną oraz onkologię i hematologię dziecięcą. Uznanie dziedziny za priorytetową wiąże się z przyznawaniem w 100% rezydentur w tych dziedzinach w odniesieniu do zgłoszonych przez konsultantów wojewódzkich zapotrzebowań. W roku 2009 przyznano 189 rezydentur w tych dziedzinach, natomiast w roku zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, 154 rezydentury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wynagrodzenie zasadnicze lekarzy rezydentów szkolących się w dziedzinach onkologicznych (priorytetowych) jest wyższe w porównaniu do pozostałych dziedzin. Wzrosła liczba miejsc szkoleniowych w dziedzinach onkologicznych: L.p Dziedzina Rok 2007 Rok 2010 % wzrostu 1 Onkologia kliniczna % 2 Radioterapia onkologiczna % 3 Chirurgia onkologiczna % 4 Ginekologia onkologiczna % 5 Onkologia i hematologia dziecięca % Razem % System ochrony zdrowia wspiera 740 lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinach onkologicznych: L.p Dziedzina Rok Onkologia kliniczna Radioterapia onkologiczna Chirurgia onkologiczna Ginekologia onkologiczna 89 5 Onkologia i hematologia dziecięca 32 Razem 740 W systemie szkolenia lekarzy dziedziny onkologiczne należą do priorytetowych.

7 Wdrożono również działania mające na celu wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w priorytecie Kapitał Ludzki, do dofinansowania kosztów kursów specjalizacyjnych w w/w dziedzinach onkologicznych. W ramach tego projektu szkolący się lekarze otrzymują wsparcie finansowe obejmujące: koszty dojazdu i powrotu na dany kurs, koszty zakwaterowania na czas szkolenia oraz koszty wyżywienia. Z przykrością należy stwierdzić, że informacja przedstawiona w programie prowadzonym przez T. Sekielskiego z cyklu Czarno na białym na temat liczby zachorowań na choroby nowotworowe jest nierzetelna. Program zawierał dane ekstrapolowane. Tendencyjnie naszym zdaniem w celu wykazania znacznej dysproporcji w liczbie zarejestrowanych zachorowań pomiędzy latami do danych dotyczących roku 2008 zwierających liczbę zarejestrowanych nowotworów dodano również szacowany 15% wskaźnik niedorejstrowanych nowotworów. Liczba zachorowań na choroby nowotworowe dla wybranego roku i płci kobiety mężczyźni RAZEM: Liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych dla wybranego roku i płci kobiety mężczyźni RAZEM: Przy interpretacji danych statystycznych zapomniano ponadto wspomnieć, że tendencja wzrostowa w odniesieniu zachorowalności na nowotwory jest odnotowywana globalnie, nie tylko w naszym kraju i jest efektem cywilizacyjnym. Ponadto należy pamiętać, że wskaźniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce wzrastają miedzy innymi z powodu realizowanych od 2006r. w sposób ciągły i powtarzalny skryningów popualcyjnych raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego

8 (w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, który znacząco przyczynia się do wzrostu wykrywalności nowotworów w Polsce). Jednocześnie informacja w zakresie realizowanego od roku 2006 Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych była informacją tendencyjną i deformującą rzeczywiste dokonania osiągnięte w ramach 5 letniej realizacji Narodowego programu. Program jest programem wieloletnim, obowiązującym w latach , ustanowionym na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz.1200, z późn. zm.). Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych jest programem stworzonym przez zespół ekspertów o uznanym autorytecie naukowym, a wszystkie zadania są na bieżąco opiniowane przez specjalistów w dziedzinie onkologii tj. Radę do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Krajowych konsultantów w dziedzinach związanych z onkologią. Kwoty planowane i wydatkowane w kolejnych latach na realizację Programu wynosiły: Rok realizacji NPZChN Kwota planowana w mln zł Kwota wydatkowana w mln zł ,9 269, ,2 244, wraz z dodatkowymi środkami przeniesionymi z innych zadań MZ. Rozwiązaniem strategicznym, zaproponowanym w ramach Narodowego programu było rozpoczęcie w roku 2006 realizacji aktywnych skryningów populacyjnych wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy. Wraz z badaniami cytologicznymi i mammograficznymi finansowanymi przez NFZ, w ramach skryningów populacyjnych Ministerstwo Zdrowia zapewnia finansowanie działań logistyczno administracyjnych, związanych z realizacją wysyłki imiennych zaproszeń, kontroli jakości badań profilaktycznych, prowadzenia szkoleń specjalistycznych dla personelu realizującego skryningi oraz prowadzenie akcji medialnych na rzecz poprawy zgłaszlności kobiet do tych programów.

9 Inne programy profilaktyczne /przesiewowe realizowane w ramach Narodowego programu, w których MZ finansuje wykonywanie świadczeń zdrowotnych, to: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w oparciu o wykonywanie badań kolonoskopowych; Program przesiewowy raka płuca z wykorzystaniem CT; Program opieki nad rodzinami z dziedzicznie uwarunkowanym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe, koordynowany przez Prof. Jana Lubiąskiegoświatowej sławy eksperta w dziedzinie genetyki onkologicznej. W wyemitowanym programie nie wspomniano również, że w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych niezwykle ważnym zadaniem, mającym na celu doprowadzenie do obniżenia wskaźników zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe (poza realizacją ww. programów profilaktycznych) jest również stałe (od roku 2006) doposażanie w sprzęt specjalistyczny ośrodków prowadzących leczenie onkologiczne w Polsce, w tym doposażenie i modernizacja sprzętu specjalistycznego dla potrzeb zakładów radioterapii, oddziałów pulmonologii i torakochirurgii, leczenia białaczek u dorosłych oddziałów diagnostyki i leczenia chłoniaków złośliwych, jak również oddziałów opieki paliatywnej. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Narodowy program zawiera w sobie ukierunkowane działania, w ramach których można wyszczególnić: Programy profilaktyczne Poniżej zamieszczono zestawienie wydatków na programy profilaktyczne, ponoszonych przez Ministerstwo Zdrowia w kolejnych latach realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Rok realizacji programów profilaktycznych Kwota wydatkowana w mln zł , , ,7

10 Programy wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy realizowane są wraz z NFZ i Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi (WOK). W ramach tych programów możliwe było stworzenie Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) umożliwiającego monitorowanie i ewaluację programów oraz śledzenie bieżącej realizacji badań skryningowych. Dzięki realizacji programów uzyskujemy stopniowo zwiększający się udział kobiet w programach, przede wszystkim spowodowany podjętą początkowo wespół z NFZ, a następnie z WOK-ami akcją wysyłkową imiennych zaproszeń do udziału kobiet w programach. Ponadto Ośrodki Koordynujące na bieżąco kontrolują jakość wykonywanych badań skryningowych, organizują i prowadzą szkolenia dla personelu realizującego skryningi populacyjne oraz prowadzą działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet do programów. 1. Programy skryningowe: Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania szyjki macicy Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne informacje o liczbie badań mammograficznych realizowanych w kolejnych latach funkcjonowania programu oraz poziomie objęcia badaniami populacji kobiet w Polsce oraz o środkach finansowych wydatkowanych w ramach programu. Rok Liczba Kwota wydatkowana Kwota wydatkowana Poziom objęcia wykonanych przez MZ na logistykę i przez NFZ na realizację populacji (w %) badań administrację w mln zł świadczeń w mln zł ,37% 9,7 37, ,15% 9,4 65, ,78% 10,6 53, ,39% 9,2 73, % 10,7 46,8 Wyniki realizacji badań skryningowych w ramach programu (liczba wykrytych zachorowań): raki piersi, zmiany łagodne, podejrzenie raka; raki piersi, zmiany łagodne, podejrzenie raka; raki piersi, zmiany łagodne, podejrzenia raka; Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne informujące o liczbie badań cytologicznych realizowanych w kolejnych latach funkcjonowania programu oraz poziomie

11 objęcia badaniami populacji kobiety w Polsce oraz środkach wydatkowanych w ramach programu. Rok Kwota wydatkowana Liczba Kwota wydatkowana Poziom objęcia przez NFZ na wykonanych przez MZ na logistykę i populacji (w %) realizację świadczeń badan administrację w mln zł w mln zł ,7% 16,5 14, ,01% 12,6 28, ,31% 10,7 33, ,84% 8,8 42, % 12,7 27,4 Wyniki realizacji badań skryningowych w ramach programu (liczba wykrytych zachorowań): raki szyjki macicy, zmiany łagodne, podejrzenie raka; raki szyjki macicy, zmiany łagodne, podejrzenie raka; raki szyjki macicy, CIN I CIN II CIN II śródbłonkowa neoplazja, nieprawidłowy wynik. Miernikami realizacji programów skryningowych są: - liczba wykonanych badań; - zgłaszalność kobiet do programu; - liczba wykonanych kontroli; - liczba przeszkolonych pielęgniarek, lekarzy, personelu wykonującego skryning. Zgodnie z opinią Krajowego Rejestru Nowotworów na chwilę obecną dokonanie oceny skuteczności realizacji ww. skryningów populacyjnych w odniesieniu do wskaźników epidemiologicznych nie jest możliwe. Ocena ewentualnej zmiany wskaźników 5-letnich przeżyć w związku z realizowanymi skryningami możliwa będzie najwcześniej w roku Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Dzięki realizacji Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, trwającej już 9 lat, Polska znacząco poprawiła wcześniejsze, najgorsze w Europie wyniki leczenia raka jelita grubego, mierzone odsetkiem 5-letnich przeżyć. Według dużych, europejskich danych epidemiologicznych opublikowanych w 2003 roku (EUROCARE 3) odsetek 5-letnich przeżyć w Polsce wynosił około 26%, podczas gdy

12 średnia europejska w tym czasie wynosiła około 49%. Aktualnie odsetek 5-letnich przeżyć wśród osób chorych na raka jelita grubego w Polsce wzrósł do 46% (EUROCARE 4). Taki wzrost wskaźnika należy do najwyższych w Europie. Wyniki te nadal są poprawiane, a program jest kontynuowany. W kolejnych latach realizacji programu wykonano przeszło 200 tys. kolonoskopii przesiewowych. Programy inwestycyjne W ramach programów inwestycyjnych, wydatkowano od 190 do 200 mln zł rocznie (a w roku mln) w tym w szczególności na: zakupy aparatury dla potrzeb radioterapii, diagnostyki PET, oddziałów torakochirurgii, leczenia białaczek, chłoniaków złośliwych, opieki paliatywnej. 1. Wyposażenie zakładów radioterapii w nowy sprzęt znacznie zmniejszyło czas oczekiwania pacjentów na leczenie (z trzech miesięcy do maksymalnie dwóch tygodni) oraz doprowadziło do sytuacji, w której w Polsce nie ma ewidentnych braków w aparaturze do radioterapii w żadnym z województw. Dążymy do osiągnięcia wskaźników europejskich (tj. 1 aparat megawolowy na 300 tys. mieszkańców). Pozostały tylko 4 województwa (lubelskie, małopolskie, podkarpackie i wielkopolskie) gdzie na jeden aparat przypada powyżej 500 tys. mieszkańców. Liczba aparatów megawoltowych wzrosła z 70 do 102. Aktualnie liczba ludności przypadająca na 1 aparat megawoltowy wynosi 373, 682 tys. W 2010 roku wyodrębniono realizatorów zadania na lata 2010 i Podpisane zostały umowy ze wszystkim ośrodkami radioterapii w Polsce. W ramach programu zaangażowano środki w wysokości 147 mln zł w roku 2010 i 141 mln zł na rok W ramach zadania pn. Tomografia Pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków PET zakończono I etap budowy sieci ośrodków, składającej się z 6 ośrodków: 3 wyposażonych.w cyklotrony i skanery PET-CT (Bydgoszcz, Warszawa, Gliwice) oraz ośrodków satelitarnych w Kielcach, Gdańsku oraz Poznaniu (wyposażonych w skaner PET-CT). Wprowadzenie sieci zapewni dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki onkologicznej, tym samym pozwoli na poprawę jakości leczenia i wczesnego rozpoznawania nowotworów. W 2010 r. rozpoczęto kolejny etap realizacji programu tj. uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG w Polsce, co potrwa do końca 2011 r. Podpisano umowy na uruchomienie produkcji radiofarmaceutyku FDG z Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Centrum Onkologii w Gliwicach.

13 REALIZACJA 2010 W 2010 roku oprócz 250 mln zł zaplanowanych na realizację Narodowego programu dodatkowo rozdysponowano 36 mln na zakupy inwestycyjne dla potrzeb radioterapii, torakochirurgii i pulmonologii oraz leczenia i diagnostyki białaczek. Łącznie na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zaangażowano w roku 2010 środki w wysokości ,6 zł. (-) Artur Fałek Dyrektor Departament Polityki Lekowej i Farmacji

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-175-07 Druk nr 80 Warszawa, 8 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok

Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Departament Zdrowia UMWP rok Programy Profilaktyczne w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Departament Zdrowia UMWP 14.12.2016 rok Zdrowie w RPO WP 2014 2020 Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy Regionalny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna),

OPIS PROGRAMU. dostosowanie rozmieszczenia pozostałych ośrodków do już istniejącego, łatwość dotarcia pacjenta na badanie (struktura komunikacyjna), Załącznik 1 OPIS PROGRAMU CELE PROGRAMU: - podniesienie jakości diagnostycznej w zakresie schorzeń onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych; - ograniczenie o 20 30% operacji onkologicznych; -

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 r. PROJEKT z dnia 21.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy

LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia listopada 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY-41021-01/08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z 54 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Protokół. z 54 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych. z dnia 8 stycznia 2015 r. Protokół z 54 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 8 stycznia 2015 r. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r. w Sali Mauretańskiej w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność

Programy przesiewowe w onkologii. Badam się więc mam pewność Programy przesiewowe w onkologii Badam się więc mam pewność Badanie przesiewowe zorganizowane przeprowadzenie testu medycznego lub wywiadu u osób, które nie zgłaszają się po pomoc kwalifikowaną w związku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Olsztyn, dnia.10.2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/098 LOL-410-27-02/08 Pan Janusz Chełchowski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW IZ /17 w ramach RPOWŚ Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla konkursu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17

Bardziej szczegółowo

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej

Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Audyt społeczny narodowych programów profilaktyki nowotworowej Warszawa, 25.04.2016 O audycie społecznym Cel: ocena skuteczności realizacji narodowych programów profilaktyki nowotworów piersi i szyjki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Doradztwo i ekspertyzy Warszawa, 27.01.2016 Wykład odbywa

Bardziej szczegółowo

Protokół. z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r.

Protokół. z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r. Protokół z 50 posiedzenia Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych z dnia 16 grudnia 2013 r. Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 16 grudnia 2013 r. w Sali Mauretańskiej w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 579 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 579 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Minister Zdrowia MZ-PZ-O-404-4441-59/BD/08 Druk nr 579 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy

Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Załącznik nr XI Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs

Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce. Prof. dr hab. Zbigniew Kojs Sytuacja ginekologii onkologicznej w Polsce Prof. dr hab. Zbigniew Kojs CONCORD Globalny nadzór nad przeżyciami chorych na raka w latach 1995 2009: analiza indywidualnych danych dla 25 676 887 pacjentów

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej 5 stycznia 2011 roku My niżej podpisani onkolodzy wyrażamy sprzeciw wobec nieścisłości wielu faktów przedstawionych w programie Czarno na Białym, wyemitowanym w dniu 3 stycznia 2011 roku w Telewizji TVN

Bardziej szczegółowo

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-11-03/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę P/13/130 Realizacja zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Opieka koordynowana w hematologii

PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Opieka koordynowana w hematologii PLATFORMA DIALOGU DLA ONKOHEMATOLOGII Opieka koordynowana w hematologii Warszawa, 10 września 2017 r. Cancer Care: Assuring quality to improve survival, OECD 2013 r. OECD zbadało trendy w opiece onkologicznej

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-11-03/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-11-03/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-11-03/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/132 - Programy terapeutyczne i lekowe finansowane ze

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-21-01/2013 P/13/130 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006-2008 (I półrocze)

Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006-2008 (I półrocze) NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia KPZ-41011/2008 Nr ewid. 147/2009/P/08/098/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Nowotwory wyzwanie globalne Krzysztof Krzemieniecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 1 Dlaczego onkologia jest tak ważna? Nowotwory zjawisko masowe

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie działań profilaktycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 27 maja 2014 r. Plan prezentacji Omówienie projektu

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2012 z dnia 12 marca 2012 o projekcie programu zdrowotnego Edukacyjno profilaktyczny program wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3857 Warszawa, 31 marca 2005 r.

Druk nr 3857 Warszawa, 31 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-37-05 Druk nr 3857 Warszawa, 31 marca 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO LOGISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka

PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka PRAWA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO I PAKIET ZMIAN DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W 2015 R. dr Emilia Sarnacka sarnacka.emilia@gmail.com PRAWA PACJENTA Do świadczeń zdrowotnych Do informacji Do tajemnicy informacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE.

Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Nazwa zadania: PROGRAM SZKOLENIA LEKARZY RODZINNYCH I PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEDNODNIOWE MINIMUM ONKOLOGICZNE. Warszawa 2005 1 STRESZCZENIE Celem programu jest przeprowadzenie szybkiego, podstawowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006-2008 (I półrocze)

Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w latach 2006-2008 (I półrocze) NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia KPZ-41011/2008 Nr ewid. 147/2009/P/08/098/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji wybranych zadań Narodowego programu zwalczania

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt UE

Nowy projekt UE Nowy projekt UE 2015-2022 Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju 10 specjalizacji objętych projektem: 1. onkologia

Bardziej szczegółowo

Strategia Walki z Rakiem w Polsce:

Strategia Walki z Rakiem w Polsce: Strategia Walki z Rakiem w Polsce: gdzie jesteśmy? Jacek Jassem Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy 2017 Prognoza zachorowań na nowotwory w Polsce 175,000 5-letnie przeżycia w onkologii: Polska

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego Rak szyjki macicy jest szóstym*, co do częstości, nowotworem u kobiet

Bardziej szczegółowo

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Realizacja planów sukces czy porażka? Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych PIOTR WASILEWSKI Szybki wzrost liczby zachorowań na nowotwory oraz niezadowalające wyniki leczenia, wymagające podjęcia

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Warunki finansowania programu profilaktyki raka piersi I. Część A. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r.

Programy polityki zdrowotnej w onkologii. Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Programy polityki zdrowotnej w onkologii Jerzy Gryglewicz Warszawa 14 grudnia 2017 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W ROKU 2009. WARSZAWA, 2010 Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski

Lek. med. Krzysztof Łanda. Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski Lek. med. Krzysztof Łanda Niekonstytucyjna nierówność dostępu do chemioterapii niestandardowej na obszarze Polski GENEZA: ch/ns i zapomnianej już (?) f/ns 1. Wentyl bezpieczeństwa systemu (tak jak ID wyjątkowe,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE

Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE Warszawa 16 lutego 2012 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W ROKU 2014

HARMONOGRAM ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W ROKU 2014 Załączniki do uchwały nr../2014 Rady Ministrów z dnia Załącznik nr 1 HARMONOGRAM ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W ROKU 2014 PROGRAMY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 05.09.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 3. 10 21.02.2014 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 1. Nakłady MOW NFZ na profilaktyczne programy zdrowotne w latach 2004 2012 Nakłady na profilaktyczne programy zdrowotne od 2008 r. nieznacznie ale sukcesywnie rosną. Spadek

Bardziej szczegółowo

Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Problemy dostępu do leczenia

Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Problemy dostępu do leczenia Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych Problemy dostępu do leczenia Warszawa, 26 kwietnia 2012 1. CIĄGŁOŚĆ LECZENIA ONKOLOGICZNEGO 2. REGULACJA DOSTĘPU DO LECZENIA NA POZIOMIE ROZPORZĄDZEŃ/ZARZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) Okres realizacji: wrzesień 2012 grudzień 2015 Autor programu: Miasto Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 1 I. Opis problemu zdrowotnego Rak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE DRZEWICA NA LATA 2013-2016 Okres realizacji: wrzesień 2013 czerwiec 2016 Autor programu: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii IHiT CO-I NZOZ M. Warszawa mln zł zmian % mln zł zmian % mln zł zmian % 2008 70,03 100,00% 381,81 100,00% 11,94 100,00% 2009 79,13 112,99% 383,94 100,56% 27,97

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/479/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2016 r. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W 2013 R. Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy

Bardziej szczegółowo

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu

www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Rejestracja a refundacja zbiory logiczne tylko częściowo nakładające się Ratio legis a praktyka stanowienia prawa w zakresie refundacji i ustalania cen w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego.

CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY. Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Załącznik nr 2b CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNACYJNY Szczegółowa struktura, zasady działania i organizacja centralnego ośrodka koordynującego. Centralny Ośrodek Koordynujący (nazywany dalej COK) nadzoruje realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi

Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Załącznik nr X Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie.

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie. Lloyd Polen Oddzial 00-876 Sp.. z o.0,. ul,ogrodowa 58 zaswiadcza niniejszym, zepodmiot leczniczy Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi e Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska wprowadzilo

Bardziej szczegółowo

Wybierz Życie Pierwszy Krok

Wybierz Życie Pierwszy Krok Wybierz Życie Pierwszy Krok Spotkanie dla Koordynatorów Szkolnych Leszno, 12 października 2015 Rak szyjki macicy w Polsce RSM to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy narządów rodnych u

Bardziej szczegółowo

Od rozpoznania do leczenia czyli pacjent w systemie. Aleksandra Rudnicka Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Od rozpoznania do leczenia czyli pacjent w systemie. Aleksandra Rudnicka Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Od rozpoznania do leczenia czyli pacjent w systemie Aleksandra Rudnicka Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Koalicja to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju

Pan Krzysztof Wywrot Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 grudnia 2008 r. P/08/098 LWR-41031-4 /2008 Pan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Gmina Bierawa Zdrowa Gmina - program profilaktyki nowotworowej

Gmina Bierawa Zdrowa Gmina - program profilaktyki nowotworowej Gmina Bierawa Zdrowa Gmina - program profilaktyki nowotworowej Gala finałowa II edycji konkursu Zdrowa Gmina w Warszawie Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Zdrowa Gmina Gmina Bierawa Działania

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dn. 13.02.2015 r. Dr n. med. Beata Jagielska Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15 02-034 Warszawa Adres do korespondencji: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii

Bardziej szczegółowo

Efektywność leczenia onkologicznego Europejski Kongres Medyczny. 27 czerwca 2015

Efektywność leczenia onkologicznego Europejski Kongres Medyczny. 27 czerwca 2015 Efektywność leczenia onkologicznego Europejski Kongres Medyczny 27 czerwca 215 Przeżycia 5-letnie dla chorób nowotworowych pozostają na zbliżonym poziomie od kliku lat Przeżycia 5-letnie dla chorób nowotworowych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK Dyrektor Wojewódzkiego; Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Łódź, dnia listopada 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/098 LLO-410-30-03/08 P a n i GraŜyna KRULIK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata

Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata Załącznik do Uchwały Nr XVIII/187/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Powiatowy Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Prostaty na lata 2012-2013 BRZESKO 2012 Opracował Zespół

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MINISTERSTWO ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH W ROKU 2008. WARSZAWA, 2009 Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015

Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 FORUM INNOWACYJNA OCHRONA ZDROWIA Programy zdrowotne w praktyce. Współpraca z placówkami medycznymi Małgorzata Stelmach - Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet Warszawa, 21 kwietnia 2015 Fundacja MSD dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo