Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright COMARCH S.A.

2 Spis treści Wstęp...12 Wersja Uwagi ogólne Zmiany w menu Moduł: Administrator Moduł: Administrator oddziałów Modułach: Sprzedaż, Import, Zamówienia Kreacja bazy danych...12 Administrator Zmiany w Słownikach kategorii...13 BI Wstęp Obszary analityczne Nowa kostka CRM Zmiany w obszarze: Księgowość Analizy Data Mining Księga raportów Nowy typ raportu Wielopoziomowe repozytorium raportów i nowa struktura uprawnień Optymalizacja budżetowania E-BI oraz współpraca z mobilnym menedżerem Rozwój integracji z CDN XL Raporty kontekstowe Import danych z BI do modułów operacyjnych CDN XL Zmiany technologiczne Dostosowanie modułu do MS SQL Server 2008 i MS Windows Server 2008 (w wersji 9.0) Poprawa wydajności

3 6.3. Optymalizacja bazy OLAP (poprawa wydajności kostek) Optymalizacja procesu ETL (skrócenie czasu procesowania)...19 CRM Wstęp Integracja z MS Outlook Przygotowanie do pracy Wiadomości Kontakty MS Outlook Spotkania MS Outlook Procesowość Interfejs webowy Wypełnianie ankiety związanej z kontrahentem, ustalanie prawdopodobieństwa sukcesu Zarządzanie pracownikami prowadzącymi działania CRM Zmiany o charakterze ergonomicznym Zmiany w obsłudze listy dokumentów związanych z obiektami CRM Ergonomia pracy z zadaniami CRM Seryjne operacje na kontrahentach w kampanii zostaną uzupełnione o:...24 Import Wstęp Algorytmy generowania dokumentów SAD/FWS Podgląd elementu dokumentu SAD Lista kwot definiowalnych w definicji dokumentu Elementy źródłowe pozycji deklaracji Intrastat...27 Kadry i Płace Wstęp Ustawienia konfiguracyjne modułu Słowniki i listy kadrowo-płacowe Ustawienia konfiguracyjne modułu

4 3. Ewidencja pracowników Dane podstawowe oraz ewidencyjne Kompetencje Pozostałe informacje Ewidencja zatrudnienia Zatrudnienie etatowe Dodatkowe dane do zatrudnienia Umowy cywilnoprawne Historyczność danych kadrowych Płace Listy płac Wypłaty pracowników...29 Księgowość Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej Wstęp Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej w systemie CDN XL, w wersji Nowe typy raportów Porównywalność salda końcowego konta księgowego oraz powiązanego z nim raportu walutowego Archiwalność danych słownikowych Zmiany w rozliczeniach Umożliwienie dokonywanie kompensat pomiędzy fakturą a faktura korygującą z poziomu zapisu kasowego/bankowego Zmiany w dostępie do płatności Zmiany w dostępie do wypłat wynagrodzeń Dualny opis analityczny na dokumentach inwentarzowych Dodatkowe funkcje w schematach księgowań Wsparcie przy księgowaniu faktur końcowych/rozliczających zaliczkę Pozostałe zmiany w schematach księgowań: Zmiany w pozostałych obszarach Seryjne usuwanie zapisów kasowych/bankowych Seryjne usuwanie zapisów księgowych Pozycjonowanie ( bąbelkowanie ) na liście księgowań okresowych Zmiany w kreatorze planu kont

5 Logistyka Elementy SCM Wstęp Ustalanie terminów realizacji zamówień Możliwy termin oraz śledzenie realizacji dostawy na elemencie zamówienia sprzedaży Odsprzedaż towaru z określonym narzutem Generowanie dokumentu rozchodu do konkretnej dostawy Rozwój Planu zapotrzebowania Nowy dokument reklamacji Nowe kryteria zastosowania promocji: Forma płatności i Sposób dostawy Parametr: Fiskalny Ustawianie parametru Fiskalny dla FS i FSL w zależności od statusu kontrahenta Dodanie parametru: Fiskalny na zakładce: Ogólne dokumentów: FS i FSL Jednostki pomocnicze i logistyczne w dokumentach magazynowych Ulepszenie obsługi cech w dokumentach handlowych i magazynowych Domyślny kontrahent na paragonie Filtrowanie według magazynu na zakładce: Zasoby karty towaru Kontrahent główny Lista składników w definicji dokumentu BST Generowanie zamówienia z kilku ofert Filtr: Stan w liście ofert Dodatkowe opcje w menu kontekstowym w liście zamówień Limity kredytowe Obliczanie salda Kontrola przekroczenia limitu na dokumentach WM Sprawdzenie wykorzystania limitu z poziomu karty kontrahenta Zmiany parametrów dokumentu Kontrola zerowych wartości na dokumentach Seryjne usuwanie zaznaczonych pozycji dokumentów Zmiany na karcie kontrahenta

6 19. Edit in place w listach elementów dokumentów...64 Procesy Poprawa ergonomii i interfejsu Dodawanie, usuwanie, edycja definicji procesów z poziomu węzła Seryjne usuwanie i dodawanie akcji Łączenie procesów w grupy Seryjny eksport i import procesów Ustawienia konkretnej daty/godziny realizacji zadania Nowe możliwości procesów Dołączanie pliku lub wydruku zapisanego w formacie PDF do wiadomości wysyłanej w wyniku wykonania akcji kluczowej Zdefiniowanie opiekuna dynamicznego Uruchamianie procesu przez inny proces Opcjonalna kontrola praw do operacji na dokumencie występującym w procesie Możliwość wyboru ogólnego statusu wynikowego...69 Produkcja Wstęp Rozszerzenie funkcjonalności planowania produkcji Planowanie zgrubne na okresy planistyczne Planowanie uproszczone Inne nowości w planowaniu produkcji Generowanie dokumentów magazynowych z poziomu zlecenia produkcyjnego Generowanie dokumentów RW/WM z planu produkcji Realizacja produkcji etapami kamienie milowe w produkcji Prosty interfejs do realizacji produkcji Inne zmiany...74 Pulpit kontrahenta nowości w module: Izam Konfiguracja Zmiana uprawnień w Roli Zmiana nazwy

7 4. Zmiana menu Zmiana języka po zalogowaniu Prezentacja wartości atrybutów Wypełnianie wartości atrybutów w Koszyku Składanie zamówień w jednostkach pomocniczych Moje dane Katalog towarów Zmiana nazwy opcji w menu Dodawanie do koszyka towarów bezpośrednio z listy Wyświetlenie towarów z grupy głównej Wyświetlanie jednocześnie cen netto i brutto Szczegóły zamówienia Dodano możliwość usuwania niepotwierdzonego zamówienia Dodano możliwość kopiowania towarów z wcześniej złożonego zamówienia Zapytania ofertowe Szczegóły płatności Tabela płatności Kopiowanie elementów z wcześniej wystawionego dokumentu Reklamacje Serwis Produkcja...82 Serwis Wstęp Urządzenia Zlecenie serwisowe Struktura zlecenia Funkcje dokumentu Czynność na zleceniu serwisowym Kalkulacja kosztów, przychodów, marży

8 Wersja Księgowość Deklaracje kwartalne VAT-7K oraz VAT-7D Import deklaracji płacowych z Comarch Opt!ma...89 Logistyka Agregacja pozycji na dokumentach handlowych Status realizacji wydania/przyjęcia dla dokumentu handlowego...90 Pulpit kontrahenta Kontrola zamawiania towarów powyżej dostępnych stanów Wystawianie dokumentów z wybranego magazynu Nowa kolorystyka interfejsu...93 Wersja BI Aplikacje Księga Raportów Instalator szybka instalacja i konfiguracja Analizator Business Intelligence Obszary analityczne Kostka Księgowość mieszany opis analityczny Kostka Logistyka atrybuty na dokumentach magazynowych Kostka Logistyka analiza ABC Kostka Logistyka KGO...95 CRM Wizyty handlowe Plany sprzedaży Rejony sprzedaży

9 4. Rejestracja wydatków pracowniczych Kadry i płace Wstęp Zmiany na dokumencie Lista płac etatowa (LPE) Generowanie płatności do Listy płac etatowej (LPE) Księgowanie dokumentów List płac etatowych (LPE) Zmiany na Elementach w naliczonej wypłacie Zmiany w ewidencji czasu pracy Zmiany dotyczące harmonogramów Ewidencja czasu pracy pracownika Deklaracje rozliczeniowe ZUS Księgowość Dodatkowe funkcje w schematach księgowań Umożliwienie księgowania dokumentów listy płac etatowej (LPE) Umożliwienie księgowania wartości Kosztu Gospodarowania Odpadami (KGO) Zmiany w pozostałych obszarach Ujmowanie dokumentów FSE, FKE z transakcją krajową na deklaracjach VAT Podział płatności na dokumencie FSE, FKE z transakcją krajową Logistyka Koszt gospodarowania odpadami Faktura eksportowa z transakcją krajową Produkcja Generowanie ZP z PW Spinanie RW do ZP Zmiany w Prostym Interfejsie Wersja

10 Administrator oddziałów Zmiany w menu Urządzenia zewnętrzne Oddział Comarch Mobilny Sprzedawca Parametr: Eksport zaległych płatności kontrahentów Parametr: Zaległe płatności Parametr: Automatyczne potwierdzanie zamówień Oddział Comarch Mobilny Magazynier Lista oddziałów Comarch Mobilny Magazynier Konfiguracja oddziału Comarch Mobilny Magazynier Import Waluta kosztu transportu zagranicznego Parametr: Wartość po kursie, na dokumencie SAD Kadry i Płace Wstęp Fundusz Emerytur Pomostowych Nowy słownik kategorii Kod ZUS szczeg. warunki/charakter (FEP) Zmiana w ustawieniach programu Zmiana w ustawieniach modułu Nowe dane na pracowniku Składka w wypłacie Modyfikacja definicji stanowiska Inne zmiany Aktualizacja wartości Zmiany w wypłatach Księgowość Zmiany w dokumentach Nowe parametry VAT Parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE Pozostałe zmiany na dokumentach handlowych

11 2. Zmiany w deklaracjach Deklaracje VAT Deklaracje VAT-UE Zmiany w rejestrze VAT Definicja rejestru VAT Filtry predefiniowane rejestru VAT Wydruki rejestru VAT Zmiany w schematach księgowych Logistyka Inwentaryzacja Wprowadzona została inwentaryzacja bez podziału na partię Wprowadzone zostały zmiany w inwentaryzacji z podziałem na partie Udostępniona została tzw. łatwa inwentaryzacja Sparametryzowane zostało przenoszenie kodu EAN na dostawy Wprowadzona została nowa zakładka na dokumencie Inwentaryzacji Dokumenty Zmodyfikowana została Lista różnic Produkcja Przerwy w czasie pracy Pulpit kontrahenta Paczki Obsługa języka francuskiego Zamówienia Potwierdzanie Ofert

12 Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności Systemu Comarch CDN XL w wersjach 9.0, 9.2, 9.5, 9.6. Oprócz wymienionych, Comarch CDN XL został wzbogacony o szereg drobniejszych funkcjonalności i udogodnień, które powinny usprawnić codzienną pracę z Systemem. Szczegółowy opis możliwości i sposób działania programu został opisany w Dokumentacji Użytkownika. Wersja 9.0 Uwagi ogólne 1. Zmiany w menu 1.1. Moduł: Administrator Zmieniono układ opcji w menu: Listy i Narzędzia, z których wydzielono osobne menu: Firma. Z menu: Procesy wydzielono menu: Zadania Moduł: Administrator oddziałów W wersji 9.0 w menu modułu udostępniono wszystkie obiekty potrzebne do skonfigurowania oddziału. Do tej pory jeżeli nie mieliśmy zdefiniowanego np. rejestru kasowego, to należało się najpierw zalogować do modułu: Administrator i tam dodać rejestr, teraz można to wykonać w Administratorze oddziałów Modułach: Sprzedaż, Import, Zamówienia W menu modułów: Sprzedaż Import i zamówienia, ujednolicono jednolity podział opcji w Menu. 2. Kreacja bazy danych Podczas kreacji bazy danych dodawane są: Rejestry VAT, Rejestr kasowy, Dwa ciągi numeracji kasy, Operacje kasowe i bankowe, Tabela odsetek ustawowych, Definicje not i upomnień, Mapowanie stawek VAT dla drukarek fiskalnych, Dwa rodzaje cen, Trzy definicje formatu przelewów ELIXIR, Dwie kwoty definiowalne SAD.

13 Ponadto podczas kreowania planu kont mogą być utworzone przykładowe schematy księgowe dla podstawowych rodzajów dokumentów. Dodanie tych obiektów umożliwia rozpoczęcie pracy z systemem natychmiast po wykreowaniu bazy danych. Administrator 1. Zmiany w Słownikach kategorii Zmieniono nazwy niektórych słowników kategorii oraz niektórych wartości w słownikach. Dodano oznaczanie kolorem wartości w słownikach kategorii: Niebieski kolor oznacza wartość predefiniowaną Czarny kolor oznacza wartość dodaną przez użytkownika Szary kolor oznacza wartość archiwalną Dodatkowo wartość domyślną w danym słowniku kategorii oznaczono pogrubieniem. Ustandaryzowano okna wartości słowników. BI 1. Wstęp CDN XL Business Intelligence to narzędzie, którego głównym zadaniem jest wspieranie Użytkownika w procesie podejmowania decyzji w jego przedsiębiorstwie na podstawie danych historycznych ze wszystkich obszarów działalności firmy. Dzięki uzyskanym informacjom, Klient jest w stanie efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i mierzyć koszty prowadzonej działalności. Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany wykonane w aplikacji CDN XL Business Intelligence w wersji Obszary analityczne 2.1. Nowa kostka CRM Wersja CDN XL Business Intelligence 9.0 rozszerza możliwości analityczne modułu o nowy obszar jakim jest CRM. Dzięki tej funkcjonalności Użytkownicy dostają w swoje ręce narzędzie pozwalające im na analizę działań w obszarze zarządzania kontaktami z klientem, w tym tak kluczowego aspektu jak mierzenie efektywności akcji marketingowych czy analiza danych dotyczących konwersacji. Dodatkowo dzięki tej kostce będą w stanie stworzyć zestawienie prezentujące tak zwany lejek sprzedaży, który jest kolejnym sposobem mierzenia efektywności ich działań. Wzbogacony o taka wiedzę Użytkownik naszej aplikacji będzie w stanie skuteczniej planować wszelkie działania w sferze marketingu. 13

14 2.2. Zmiany w obszarze: Księgowość Rysunek 1 Analiza skuteczności kampanii (CRM). W wersji CDN XL Business Intelligence 9.0 usprawniony został mechanizm przenoszenia opisów analitycznych z dokumentów źródłowych na dekrety oraz mechanizm przenoszenia definicji zestawień księgowych. Dzięki temu, Użytkownicy naszego systemu mają możliwość dużo bardziej elastycznego raportowania danych. Do zmian mających na celu poprawienie elastyczności rozwiązania należy również zaliczyć możliwość raportowania po okresach obrachunkowych oraz rozbudowanie kostki o dodatkowe miary. Dodatkowym, ale również bardzo ważnych elementem jest umożliwienie prowadzenia analiz księgowych w rozbiciu na segmenty kont. Całość dokonywanych zmian wprowadziliśmy nie zapominając jednocześnie o wydajności, dzięki czemu oddajemy w ręce naszych Klientów bardziej elastyczne i jednocześnie wydajniejsze rozwiązanie Analizy Data Mining Analizy Data Mining to kolejny krok na ścieżce ku dostarczeniu naszym Klientom kompleksowego narzędzia pozwalającego zarówno na analizę danych w postaci raportów jak również wyposażający ich w zaawansowane funkcjonalności do drążenia danych i odnajdowania między nimi zależności. koszyk zakupów analiza pozwalająca na znalezienie zestawów produktów które najczęściej sprzedają się w jednej transakcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jakich kombinacjach najczęściej sprzedają się nasze produkty i dostosować do tego działania handlowe. prognoza sprzedaży - analiza pozwalająca na predykcję wielkości sprzedaży oraz uzyskanej marży na podstawie danych z okresów historycznych. Parametryzowanie prognoz pozwala na otrzymanie jak najbardziej przybliżonych wartości. Znajomość 14

15 wartości prognozowanej sprzedaży pozwoli Klientowi odpowiednio zoptymalizować zarządzanie zakupami, dostawami oraz inne zasobami w jego przedsiębiorstwie. segmentacja klientów analiza pozwala na wyróżnienie grup naszych kontrahentów na podstawie wskazanych charakterystyk (wielkość sprzedaży, branża itd.). Dzięki temu, jesteśmy w stanie trafniej określić grupy docelowe dla podejmowanych przez nas działań handlowych i marketingowych. Właściwy dobór grupy docelowej zwiększa nasze szanse na powodzenie całej akcji oraz zmniejsza jej koszty, gdyż jej zasięg jest ograniczony. Rysunek 2 Model Koszyk Zakupów (Data Mining). 3. Księga raportów Księga Raportów jest narzędziem z którym na co dzień pracuje większość Użytkowników naszej platformy Business Intelligence. W związku z tym, z każdą wersją staramy się dostarczyć coraz lepsze narzędzie pozwalające spełnić wszystkie ich wymagania raportowe Nowy typ raportu Od wersji CDN XL Business Intelligence 9.0 wprowadzamy do naszego rozwiązania nowy typ raportu pozwalającego tworzyć zestawienia na podstawie danych z bazy OLAP. Celem tego jest dostarczanie naszym Klientom z każdą kolejną wersją rozwiązania coraz bardziej spełniającego ich oczekiwania pod względem funkcjonalnym oraz wydajnościowym. Dzięki większej możliwości oprogramowania nowej kontrolki będziemy się w stanie sprawnie dostosowywać do potrzeb naszych Klientów pod kątem tworzenia raportów. 15

16 Rysunek 3 Nowy typ raportu Wielopoziomowe repozytorium raportów i nowa struktura uprawnień W aplikacji CDN XL Business Intelligence 9.0 istnieje możliwość tworzenia hierarchicznej struktury folderów przechowujących raporty Użytkowników aplikacji. Zmodyfikowany został również mechanizm zarządzania dostępem, pozwalający na nadawanie uprawnień z dokładnością do pojedynczego raportu. Dzięki temu jesteśmy w stanie odwzorować każdą strukturę zdefiniowaną przez Użytkownika i spełnić potrzeby związane z zarządzaniem uprawnieniami. Rysunek 4 Zmieniona struktura drzewa raportów. 16

17 3.3. Optymalizacja budżetowania Dostosowując się do wymagań naszych Klientów, funkcjonalność budżetowania w wersji 9.0 aplikacji CDN XL Business Intelligence została zoptymalizowana pod kątem pracy z dużą ilością danych. Dzięki temu, wszystkie operacje począwszy od tworzenia budżetowania skończywszy na jego przenoszeniu do hurtowni danych odbywają się w krótszym czasie. 4. E-BI oraz współpraca z mobilnym menedżerem Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i zmieniających się potrzeb rynkowych w CDN XL Business Intelligence 9.0 rozwinęliśmy funkcjonalności związane ze zdalnym dostępem do aplikacji oraz raportów w nowoczesnym interfejsie z poziomu przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych. Dzięki temu, dostęp do danych może być w przedsiębiorstwach naszych klientów jeszcze bardziej powszechny. Omijamy również dzięki temu bariery lokalizacyjne, dając naszym klientom dostęp do strategicznych informacji z każdego miejsca. W tej chwili, korzystając z dowolnego urządzenia mobilnego wyposażonego w przeglądarkę internetową lub aplikację, mobilny menadżer jest w stanie analizować wyniki firmy. Rysunek 5 Raport E-BI dostępny przez przeglądarkę. 5. Rozwój integracji z CDN XL 5.1. Raporty kontekstowe System zintegrowany to narzędzie, które pozwoli firmie maksymalnie wykorzystać jedną z kluczowych wartości, jaką jest informacja. Dlatego w CDN XL 9.0 moduły operacyjne zostały sprzężone z danymi analitycznymi w bazie OLAP. Dzięki temu, Użytkownik może wywołać kontekstowo z modułu operacyjnego raporty, które uruchamiają się w narzędziu raportującym jakim 17

18 jest Księga Raportów. W ten sposób Użytkownik jest w stanie szybciej i elastyczniej uzyskać dane na temat interesującego go obszaru działalności Import danych z BI do modułów operacyjnych CDN XL Kolejnym przykładem integracji modułów operacyjnych systemu CDN XL z modułem analitycznym jest możliwość ustalenia normatyw towarów na podstawie danych historycznych prezentujących średnie stany tychże produktów w zadanym okresie oraz na wskazanym magazynie. W ten sposób system bazując na danych z przeszłości wspomaga Użytkownika w planowaniu optymalnych stanów towarów. Kolejnym przykładem integracji jest import danych budżetowych z modułu Business Intelligence w celu wygenerowania Planu Zapotrzebowania, co umożliwia wsparcie i częściową automatyzację procesu planowania zakupów. Rysunek 6 Integracja modułów operacyjnych z BI (Plany zapotrzebowania). 6. Zmiany technologiczne 6.1. Dostosowanie modułu do MS SQL Server 2008 i MS Windows Server 2008 (w wersji 9.0) W wersji CDN XL Business Intelligence 9.0 wszystkie narzędzia wchodzące w skład naszej platformy zostały przystosowane do współpracy z MS SQL Server 2008 oraz MS Windows Server Poprawa wydajności W celu poprawienia wygody pracy z aplikacją CDN XL Business Intelligence w wersji 9.0 poprawiona została wydajność tego rozwiązania. 18

19 6.3. Optymalizacja bazy OLAP (poprawa wydajności kostek) Optymalizacji pod kątem wydajności generowanych raportów została poddana baza OLAP czyli główne źródło danych do zestawień tworzonych przez naszych klientów. Dzięki temu, budowanie oraz wykonywanie raportów powinno wykonywać się szybciej niż miało to miejsce w wersji poprzedniej. Rysunek 7 Optymalizacja wydajności bazy OLAP Optymalizacja procesu ETL (skrócenie czasu procesowania) Również proces ETL został poddany usprawnieniom wydajnościowym. Dzięki zmianom wprowadzonym w tej wersji czas wykonywania się transformacji danych ulegnie skróceniu, co odczują szczególnie Klienci posiadający duże instalacje. CRM 1. Wstęp W wersji 9.0, moduł: CRM, został wzbogacony m.in. o możliwość integracji z MS Outlook, procesowość oraz możliwość pracy zdalnej z modułem za pośrednictwem interfejsu webowego. Rozszerzona została również funkcjonalność zarządzania pracownikami prowadzącymi działania CRM. Korzystanie z modułu zostało udoskonalone również przez wprowadzenie szeregu zmian o charakterze ergonomicznym. 19

20 2. Integracja z MS Outlook 2.1. Przygotowanie do pracy Aby skorzystać z opisanej niżej funkcjonalności należy zainstalować stosowne dodatki, najpierw instalując VSTO 2005 SE, uruchamiając plik Vsto2005se.exe z katalogu CrmOutlook, a następnie stosowny dodatek, uruchamiając plik Crmoutlook_setup.exe w ww katalogu. Po dokonaniu powyższych operacji należy dokonać stosownej konfiguracji korzystając z opcji Konfiguracja w meny CDN XL CRM programu MS Outlook Wiadomości W wersji 9.0 zostanie udostępniona funkcjonalność automatycznego rejestrowania w systemie CDN XL pozycji konwersacji w wyniku otrzymania, lub wysłania wiadomości pocztowej wprost z programu pocztowego. Będzie to możliwe na żądanie operatora, za pomocą odpowiednich opcji w menu CDN XL CRM, dostępnych ze skrzynki pracownika. System zarejestruje stosowną pozycję konwersacji pod warunkiem, że na podstawie adresu OD/Do uda się ustalić kontrahenta, lub osobę kontrahenta, do której/od której została wysłana/otrzymana wiadomość mailowa. Rysunek 8 Rejestrowanie pozycji konwersacji na podstawie wiadomości Kontakty MS Outlook Od wersji 9.0 możliwy będzie eksport danych osób kontaktowych z MS Outlook do CDN XL. Dane osób zapisywane będą jako osoby kontaktowe kontrahenta Spotkania MS Outlook Udostępniona zostanie funkcjonalność eksportu spotkań zarejestrowanych w MS Outlook do Terminarza CDN XL. Rysunek 9 Rejestrowanie zadania w Terminarzu na podstawie spotkania MS Outlook. 3. Procesowość Funkcjonalność modułu zostanie rozwinięta o możliwość definiowania warunków automatycznych operacji prowadzonych wokół kampanii CRM, takich jak: wiązanie dokumentów z kontrahentami w kampanii, dodawania kontrahentów, spełniających określony warunek do kampanii oraz propagowanie kontrahenta do kolejnych etapów. Definicje wiązania dokumentów zapisywane będą na nagłówku kampanii, natomiast definicje dodania do danego etapu, czy propagowania z tego etapu, definiowane będą na etapie kampanii. Zasady ww. operacji będzie mógł zdefiniować każdy 20

21 operator, posługując się predefiniowanymi warunkami, takimi jak np. wykonania zadań, wykonanie akcji, zarejestrowanie zamówienia itd. Definicje będą mogły być również kreowane przez tworzenie zapytań SQL. Na podstawie definicji system z częstotliwością określoną w konfiguracji będzie sprawdzał warunki i uruchamiał operację dodawania, propagowania kontrahenta, czy też wiązania z nim określonych dokumentów. System automatycznego wiązania dokumentów pozwoli w konsekwencji na mierzenie efektywności kampanii bez konieczności pamiętania o ręcznym kojarzeniu dokumentów z kampanią. Rysunek 10 Definicja automatycznego wiązania dokumentów: OS, FS oraz ZS zarejestrowanych w II połowie marca 2009 z kontrahentami w kampanii CRM. 4. Interfejs webowy Jedną z form pracy Użytkowników modułu CRM jest praca zdalna. W wersji 9.0 udostępnimy podstawowe informacje o kliencie i możliwość rejestrowania niektórych operacji z klientem poprzez stronę WWW. Z poziomu interfejsu webowego udostępniony zostanie: Terminarz pracownika Lista kontrahentów Podstawowe dane o kontrahencie, jego oddziałach i osobach Historia kontaktów z kontrahentem Historia działań prowadzonych wobec kontrahenta w ramach kampanii CRM 21

22 Oprócz dostępu do powyższych informacji operator będzie miał możliwość dokonywania pewnych operacji na ww. obiektach. W szczególności udostępniona zostanie operacja: definiowania i wykonywania zadań, rejestrowania konwersacji z kontrahentem, czy też operacje prowadzone w ramach kampanii. Rysunek 11. Terminarz pracownika dostępny przez stronę WWW. 5. Wypełnianie ankiety związanej z kontrahentem, ustalanie prawdopodobieństwa sukcesu Wykorzystując funkcjonalność ankiet umożliwimy udzielanie w kontekście danego kontrahenta odpowiedzi na wcześniej zdefiniowane pytania. Podczas dodania kontrahenta do kampanii zostanie do niego przypisana ankieta zdefiniowana w nagłówku danej kampanii. Pytania ankiety będą prezentowane na nowej zakładce kontrahenta w etapie. Z tego poziomu operator będzie mógł wypełnić ankietę, tu będą prezentowane również odpowiedzi. Ankieta będzie następnie przepinana wraz z propagacją kontrahenta, dzięki czemu będzie ona dostępna bez względu na to, w jakim etapie znajduje się obecnie kontrahent. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyliczana będzie wartość punktowa, na podstawie której operator będzie mógł ustalić szansę powodzenia działań prowadzonych wobec kontrahenta w danym etapie. 22

23 Rysunek 12 Ustalanie prawdopodobieństwa sukcesu na podstawie ankiety. 6. Zarządzanie pracownikami prowadzącymi działania CRM Udostępnione zostanie narzędzie, pozwalające na sprawne zarządzanie prospektami, obsługiwanymi przez określoną grupę operatorów. Funkcjonalność ta zostanie oparta na dotychczasowej formatce Działania CRM, która zostanie zmodyfikowana i pozwoli m.in. na: łatwe identyfikowanie prospektu przypisanego do handlowca, ocenę potencjalnego poziomu sprzedaży w przyszłym okresie, ocenę efektywności handlowców w zakresie podejmowanych działań, możliwość podglądu tych prospektów, które spełniają określone warunki np. lista 10 najbliższych działaniach prowadzonych przez konkretnego operatora, 10 prospektów o najwyższej potencjalnej kwocie kontraktu, 10 prospektów o największej szansie powodzenia, 10 prospektów o największej prognozie sprzedaży itp. Powyższe informacje dostępne będą zarówno w kontekście konkretnej kampanii, wszystkich kampanii, czy też wielu wybranych kampanii. Oprócz dotychczasowych operacji możliwych do wykonania z pozycji Działań CRM możliwe będzie również zarządzanie prospektami poprzez ich seryjne przypisywanie do danego operatora. 23

24 Rysunek 13 Dziesięć najbliższych działań CRM o największej potencjalnej kwocie kontraktu operacja przekazania zadań innemu operatorowi. 7. Zmiany o charakterze ergonomicznym 7.1. Zmiany w obsłudze listy dokumentów związanych z obiektami CRM Scalenie listy dokumentów związanych z obiektami CRM: dokumenty będą prezentowane na jednej zakładce. Możliwość wystawiania dokumentów wprost z poziomu ww listy. Dostęp do dokumentów związanych z kontrahentem w poprzednim etapie, czy cyklu. Prezentowanie kwoty zaplanowanej oraz rzeczywistego salda, a co za tym idzie ocena efektywności kontrahenta bez konieczności wywoływania raportu. Automatyczne wiązanie dokumentów podczas ich przekształcania (np. podczas generowania ZS z OS, czy FS z ZS Ergonomia pracy z zadaniami CRM Szybki podgląd wątku, którego dotyczy zadanie, dostępny z listy zadań CRM, Terminarza, czy okna przypomnień. Możliwość dodania na zadanie listy pracowników 7.3. Seryjne operacje na kontrahentach w kampanii zostaną uzupełnione o: Przydzielanie prospektów do operatorów Seryjne zakończenie działań z kontrahentami. 24

25 Import 1. Wstęp W wersji 9.0 modułu: Import, przeprowadzono zaawansowane prace związane z funkcjonalnością rozbijania kwot na dokumentach: SAD i FWS. Poprawiono algorytmy generowania dokumentów, udostępniono informację na temat kwot dodatkowych wchodzących w skład pozycji dokumentu SAD. W definicjach dokumentów: SAD i FWS udostępniono listę kwot definiowalnych. Dodatkowo, w deklaracji Intrastat udostępniono listę elementów źródłowych składających się na pozycję Intrastatu. 2. Algorytmy generowania dokumentów SAD/FWS W wersji 9.0 zostały na nowo przepisane algorytmy generowania dokumentów SAD oraz FWS. Wprowadzone zmiany usprawnią pracę podczas wystawiania tych dokumentów, zapewniając przy tym zgodność między wartościami wynikającymi z wyliczeń Systemu a dokumentami uzyskanymi z Urzędu Celnego. 3. Podgląd elementu dokumentu SAD W dokumencie SAD rozróżniamy dwa rodzaje elementów: Elementy transakcji, wg których ustalana jest wartość towaru na magazynie lista elementów transakcji na zakładce: Ogólne Elementy dokumentu SAD zgrupowane elementy transakcji wg Kodu PCN, kraju pochodzenia, stawki cła, stawki akcyzy i stawki VAT odpowiadające elementom dokumentu SAD zakładka: Kwoty/Szczegóły, dokumentu. Podgląd elementu dokumentu SAD został wzbogacony o informacje na temat kwot i ich wartości wchodzących w skład danego elementu. Dzięki temu, można bezpośrednio porównywać element dokumentu SAD uzyskany w systemie CDN XL z elementem dokumentu SAD uzyskanym z Urzędu Celnego. 25

26 Rysunek 14 Element dokumentu SAD, okno: Edycja kwoty. 4. Lista kwot definiowalnych w definicji dokumentu W definicjach dokumentów SAD i FWS dodano możliwość przypisania listy kwot definiowalnych. W wersjach poprzednich systemu operatorzy, którzy korzystali z kwot definiowalnych musieli je przypisywać do każdego dokumentu SAD lub FWS przy każdym jego wystawianiu. Teraz będzie można przypisać listę kwot w definicji dokumentu i zostanie ona automatycznie dodana w trakcie jego generowania lub wystawiania. 26

27 Rysunek 15 Definicja dokumentu FWS. 5. Elementy źródłowe pozycji deklaracji Intrastat W elemencie deklaracji Intrastat dodano nową zakładkę: Elementy źródłowe. Dzięki tej zakładce operator może zobaczyć, które elementy dokumentów zostały ujęte w pozycji deklaracji Intrastat w momencie jej generowania. Rysunek 16 Element deklaracji Intrastat, zakładka: Elementy źródłowe. Kadry i Płace 1. Wstęp Równolegle do istniejącego procesu synchronizacji kadrowo-płacowej powstaje nowy, w pełni zintegrowany moduł Kadry i Płace w systemie CDN XL. Niniejszy dokument zawiera streszczenie podstawowych funkcjonalności planowanych do udostępnienia w wersji

28 2. Ustawienia konfiguracyjne modułu 2.1. Słowniki i listy kadrowo-płacowe W pierwszej grupie wyróżnione zostały słowniki wspólne dla wszystkich firm. Znajdą się one w słownikach kategorii. Ewentualna ich modyfikacja powinna wynikać ściśle ze zmian w przepisach podatkowych lub ZUS. Kolejną grupę stanowią słowniki indywidualne podlegające dowolnej modyfikacji, które zostały zgrupowane w listy dostępne z poziomu modułu kadrowo-płacowego Ustawienia konfiguracyjne modułu Ustawienia modułu pozwalają na przeglądanie oraz modyfikowanie wartości liczbowych służących wyliczaniu wypłaty (ustawienia podatkowe, składki ZUS, dane do rozliczeń nieobecności oraz elementów wypłat). Umożliwiają również definiowanie elementów charakterystycznych dla konkretnej firmy (stanowiska, kategorie zaszeregowania, harmonogramy czasu pracy, nieobecności czy elementów wypłat). 3. Ewidencja pracowników 3.1. Dane podstawowe oraz ewidencyjne Z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych informacje zostały podzielone na dwa rodzaje. Podstawowe dane o pracowniku, do których dostęp mogą mieć wszyscy użytkownicy systemu (dane kontaktowe w firmie, dotychczasowe dane administracyjne umieszczone na formularzu pracownika). Informacje podlegające ochronie, które jednoznacznie identyfikują pracownika (PESEL, NIP). Pierwsze takie dane mogą być wprowadzane już na etapie procesu rekrutacji (adresy), pozostałe podczas zatrudnienia pracownika Kompetencje Ujęte w szerokim zakresie kompetencje pracownika, które ulegają wielokrotnym modyfikacjom w trakcie zatrudnienia. Statystyka stażu pracy w oparciu o wykształcenie i dotychczasową karierę pracownika oraz proste listy pozwalające odnotować szkolenia, uprawnienia czy inne kwalifikacje pracownika Pozostałe informacje Możliwość gromadzenia niezbędnych informacji o stanie zdrowia pracownika (badania lekarskie) oraz pełna ewidencja członków rodziny. 4. Ewidencja zatrudnienia W programie będzie możliwość wykorzystania dostępnych form zatrudnienia: umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych Zatrudnienie etatowe Umowy o pracę każdego pracownika będą zgrupowane w dłuższe okresy, które jednoznacznie pozwolą określić ciągłość procesu zatrudnienia pracownika. 28

29 Zawierając umowę o pracę poza standardowymi informacjami o zatrudnieniu będzie możliwość przypisania jej do miejsca w strukturze organizacyjnej. Wykorzystywanie definicji stanowisk oraz kategorii zaszeregowania pozwoli na automatyczne wypełnienie niezbędnych pól prawidłowymi wartościami Dodatkowe dane do zatrudnienia Dla wyliczenia wypłaty etatowej możliwe będzie sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz wprowadzania ewidencji czasu przepracowanego. Poza wynagrodzeniem etatowym, na osobną listę będzie można wprowadzić pracownikowi dodatkowe elementy wynagrodzenia wraz z okresem, w którym przysługują Umowy cywilnoprawne Niezależnie od zatrudnienia etatowego będzie można odnotować pracownikowi umowy cywilnoprawne. 5. Historyczność danych kadrowych Ze względu na swoją specyfikę większość danych kadrowych musi być przechowywana z uwzględnieniem stanów przeszłych. W tym celu będzie można skorzystać z mechanizmu aktualizacji danych. Przeglądając okna kadrowe zawsze uzyskamy dostęp do danych aktualnych na wskazany dzień, z możliwością łatwego przeglądania pozostałych zapisów aktualizacyjnych. 6. Płace 6.1. Listy płac Dokument listy płac będzie tworzony w oparciu o rodzaj, serię lub centrum ze struktury organizacyjnej. Na tej podstawie do listy zostanie przypisana odpowiednia grupa pracowników, którym należy naliczyć wypłaty Wypłaty pracowników Liczenie wypłaty będzie rozliczało elementy wskazane do rozliczenia na danej liście płac. Wypłaty będzie można policzyć indywidualnie oraz seryjnie (dla wszystkich lub wskazanych pracowników). Księgowość 1. Wycena rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej 1.1. Wstęp Informację o sposobie wyceny waluty obcej w ciągu roku zapisano w art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, wpływ waluty na rachunek walutowy wycenia się: w przypadku zakupu waluty w banku po kursie sprzedaży walut stosowanym przez bank obsługujący jednostkę W przypadku zapłaty należności po kursie kupna banku. 29

30 Z kolei rozchód waluty obcej z rachunku walutowego wyceniać można: w przypadku sprzedaży waluty do banku po kursie kupna banku W przypadku zapłaty zobowiązań po kursie ustalonym z zastosowaniem art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości, czyli według metody wybranej przez jednostkę spośród metod, o których mowa w art. 34 ust.4 pkt. 1-3, tj.: według kursu przeciętnego, ustalonego w wysokości średniej ważonej kursów waluty według kursu ustalonego metodą FIFO, czyli przyjmując, że rozchód waluty wycenia się kolejno po kursie waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy według kursu ustalonego metodą LIFO przyjmując, że rozchód waluty wycenia się kolejno po kursie waluty, która najpóźniej wpłynęła na rachunek walutowy Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej w systemie CDN XL, w wersji 9.0 W systemie CDN XL umożliwiono wycenę rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej wg dwóch metod: FIFO, LIFO. Wybór jednej z wyżej wymienionych metod wpływa nie tylko na wartość kursu, po którym wyceniany jest rozchód waluty, ale także na kolejność kojarzenia dokumentów rozchodowych (KW) z dokumentami przychodowymi (KP). Zatem, jeżeli jednostka dokonuje zapłaty zobowiązania walutą z rachunku walutowego rozchodowując środki pieniężne według metody FIFO, LIFO nie ustala różnic kursowych od środków pieniężnych. Poniżej formatka dokument KW na kwotę 250 EUR. Rozchód waluty został wyceniony wg kursów historycznych: 200 EUR wg kursu 1 EUR = 4,00 PLN oraz 50 EUR wg kursu 1 EUR = 4,20 PLN. Kursy zostały pobrane z dwóch dokumentów, dokumentujących przychód waluty, wg kolejności FIFO. W wyniku zgodności kursów na dokumentach skojarzonych nie zostały naliczone różnice kursowe. 30

31 Rysunek 17 W przypadku odsprzedaży waluty bankowi, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kursu z ręki. W takim przypadku, rozchód waluty wyceniany jest według kursu kupna banku, a różnice kursowe powstają między kursem z dnia wpływu waluty a kursem kupna banku (system kojarzy dokumenty KW z dokumentami KP wg wybranej metody FIFO lub LIFO. W wyniku skojarzenia mogą powstać różnice kursowe). Poniżej formatka dokument KW na kwotę 50 EUR. W związku z odsprzedażą waluty do banku, rozchód wyceniono wg kursu banku 1 EUR = 4,00 PLN. Kurs wprowadzono z ręki. Dokument KW został automatycznie rozliczony dokumentem KP (wg metody FIFO), dokumentującym wpływ waluty po kursie 1 EUR = 4,20. W wyniku skojarzenia nastąpiło naliczenie różnicy kursowej w wysokości 10 PLN. W związku z tym, że wpływ waluty na rachunek bankowy był po kursie wyższym niż jej rozchód, mamy do czynienia z ujemną różnicą kursową. Rysunek 18 31

32 1.3. Nowe typy raportów Nowością są raporty typu Bilans Otwarcia (RBO). Pozwalają na wprowadzenie zapisów przychodowych (KP), które nie wzięły udziału w wycenie rozchodu waluty. RBO można dodać w dowolnym momencie. Zapisy raportu Bilans Otwarcia (RBO) podlegają księgowaniu. Dekrety wpływają wyłącznie na Bilans Otwarcia. Rysunek Porównywalność salda końcowego konta księgowego oraz powiązanego z nim raportu walutowego Z poziomu listy zapisów kasowych/bankowych umożliwiono wyświetlenie zapisów w walucie obcej oraz w walucie systemowej. Zapisy w walucie systemowej mogą być prezentowane z uwzględnieniem różnic kursowych. Zapewnia to możliwość analizy porównawczej stanu końcowego raportu oraz powiązanego z nim konta księgowego. Poniżej okno, w którym prezentowane są zapisy k/b w walucie systemowej, z uwzględnieniem różnic kursowych oraz lista prezentująca obroty i saldo konta księgowego powiązanego z raportem. 32

33 Rysunek Archiwalność danych słownikowych Ze względu na zmiany organizacyjne, przyjętą politykę rachunkowości konieczne jest ograniczenie danych słownikowych do aktualnie wykorzystywanych w danej jednostce. W wersji 9.0 wprowadzono obsługę flagi: Archiwalny, na grupie obiektów księgowych, umożliwi to ograniczenie list do słowników wykorzystywanych w module księgowym. Parametr został dodany w następujących miejscach: 1. Dzienniki księgowań 2. Rejestry VAT 3. Rejestry kasowe/bankowe 4. Księgowania okresowe 5. Schematy księgowań 6. Operacje kasowe/bankowe 33

34 Rysunek 21 Parametr: Archiwalny, w definicji rejestru VAT oraz na liście rejestrów VAT. Dotyczy to zarówno samych list, jak również ich wywołań w innych miejscach w programie na przykład po określeniu dziennika jako archiwalnego, nie będzie go można wskazać w definicji schematu księgowań. Będzie on jednak prawidłowo wyświetlany na zakładce: Predekretacja, dokumentu zaksięgowanego nim przed zmianą statusu dziennika cząstkowego. 3. Zmiany w rozliczeniach 3.1. Umożliwienie dokonywanie kompensat pomiędzy fakturą a faktura korygującą z poziomu zapisu kasowego/bankowego Podczas dokonywania zapłat za zobowiązania/należności często zdarza się, iż dokonywana wpłata jest przez płatnika pomniejszana o kwotę wynikającą z faktur korygujących. Na liście nierozliczonych płatności wyświetlanej podczas dokonywania rozliczenia zapisu kasowego/bankowego udostępniono możliwość wykonania kompensaty pomiędzy płatnościami przeciwnego typu. 34

35 Rysunek 22 Możliwość kompensowania faktur oraz faktur korygujących podczas dokonywania rozliczeń zapisu kasowego/bankowego Zmiany w dostępie do płatności W wersji 9.0, na karcie operatora wprowadzono następujące zmiany w uprawnieniach umożliwiających dostęp do płatności: Podział parametrów ze względu na typ podmiotu Wyodrębnienie praw do płatności związanych z wynagrodzeniami (listy płac) oraz pozostałych płatności pracowników brak prawa do płatności typu wynagrodzenie skutkuje jednocześnie brakiem dostępu do dokumentu: Lista płac, bez konieczności definiowania odrębnego zakazu Dodanie prawa związanego z zapisami kasowymi/bankowymi o typie wynagrodzenie Parametry związane z płatnościami kontrahentów są aktywne, bez możliwości zmiany 35

36 Rysunek 23 Karta operatora, parametry warunkujące dostęp do różnych rodzajów płatności. W przypadku baz konwertowanych z wcześniejszych wersji systemu nastąpi określenie uprawnień zgodnie z poniższą specyfikacją: Parametry odpowiadające za wgląd w płatności kontrahentów zostaną aktywowane dla wszystkich operatorów oraz wzorców operatorów Dla wzorców operatorów oraz operatorów z dotychczasowym prawem: Wgląd do płatności pracowników, ustawiony zostanie wgląd do płatności typu: Wynagrodzenia oraz Wypłaty wynagrodzeń Dla wzorców operatorów oraz operatorów z dotychczasowym prawem Wgląd do płatności innych zostanie ustawiony wgląd do płatności typu Inne w sekcji Pracowników oraz Innych w sekcji Pozostałe 3.3. Zmiany w dostępie do wypłat wynagrodzeń Na definicji operacji kasowej/bankowej oraz na samym zapisie dodany został parametr: Wynagrodzenie, związany z ocechowaniem transakcji jako wypłaty wynagrodzenia. Dostęp do operacji oraz zapisów tego typu jest walidowany są one dostępne wyłącznie dla operatorów, posiadających prawo do wypłat wynagrodzeń (parametr na karcie operatora). Dotyczy to następujących miejsc w systemie: Lista zapisów kasowych/bankowych (lista zapisów w raporcie, zakładka: Znajdź) Lista nierozliczonych zapisów wyświetlana podczas rozliczania płatności Lista nierozliczonych płatności Preliminarz płatności. 36

37 Rysunek 24 Parametr: Wynagrodzenie, na formularzu zapisu kasowego. 4. Dualny opis analityczny na dokumentach inwentarzowych W wersji 9.0 umożliwione zostało dokonywanie opisu analitycznego na dokumentach inwentarzowych zarówno w ujęciu bilansowym i podatkowym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku środków trwałych amortyzowanych dwutorowo, na których do wersji 8.0 opisowi analitycznemu podlegała wyłącznie kwota amortyzacji podatkowej. W wersji 9.0 możliwe będzie ujęcie w opisie analitycznym: Wartości bilansowych Wartości podatkowych Wartości bilansowych oraz podatkowych. O domyślnym sposobie ujęcia decyduje parametr wprowadzony z poziomu definicji dokumentów na słowniku dotyczącym karty środka trwałego. Parametr ten jest odrębnie ustawiany w zależności od sposobu (jednotorowo/dwutorowo) amortyzacji środka trwałego. Parametr ten jest również dostępny na karcie środka trwałego, podczas dodawania kartoteki jest on inicjalizowany na podstawie ustawień z definicji dokumentów, można jednak dokonać zmiany jego wartości. Zmiany sposobu ujęcia można również dokonać: z poziomu pozycji dokumentu inwentarzowego z poziomu zakładki Opis analityczny o ile na dokumencie nie wprowadzono jeszcze opisu. 37

38 Rysunek 25 Ujęcie bilansowe i podatkowe opisu analitycznego na dokumencie inwentarzowym. 5. Dodatkowe funkcje w schematach księgowań W wersji 9.0 wprowadzone zostały następujące zmiany wspomagające proces tworzenia schematów księgowań Wsparcie przy księgowaniu faktur końcowych/rozliczających zaliczkę W trakcie ewidencji księgowej związanej z dekretacją faktur rozliczających zaliczkę, następuje przeksięgowanie pobranych kwot zaliczek potwierdzonych fakturami zaliczkowymi na konto związane z ewidencją przychodów ze sprzedaży. Na poziomie pozycji schematu budowanego dla faktury można wykorzystać zmienną: Zaliczka. Zmienna ta pozwala na obliczenie sumy zaliczek powiązanych z księgowanym dokumentem faktur zaliczkowych. Dzięki jej wykorzystaniu, można zautomatyzować proces księgowania tego typu transakcji bez konieczności budowania zapytania SQL dla potrzeb obliczenia kwoty pobranych zaliczek. 38

39 Rysunek 26 Pozycje schematu księgowań wykorzystanie zmiennej: Zaliczka Pozostałe zmiany w schematach księgowań: W wersji 9.0 wprowadzono również następujące funkcjonalności Możliwość odwołania się podczas obliczeń do konkretnego poziomu dokumentu podczas księgowania spinaczy (przykładowa ścieżka RS =>(S)FS => WZ => elementy WZ), gdzie księgowane mogą być kwoty dotyczące różnych poziomów Możliwość tworzenia sumowania kwot na wymaganym poziomie przykładowo: podczas księgowania dokumentu (S)FZ w oparciu o wartość zakupu, sumy mogą być tworzone na poziomie dokumentów spinanych tj. PZ. 39

40 Rysunek 27 Predekretacja na dokumencie (S)FZ uwzględniająca sumowanie na poziomie dokumentów spinanych. 6. Zmiany w pozostałych obszarach Funkcjonalność modułu księgowego została wzbogacona o następujące możliwości: 6.1. Seryjne usuwanie zapisów kasowych/bankowych Na liście zapisów kasowych wprowadzono możliwość seryjnego usuwania zapisów kasowych/bankowych. Operacja jest wykonywana dla zaznaczonych pozycji raportu. Dostęp do tej operacji może być ograniczony przy pomocy zakazu: Seryjne usuwanie zapisów k/b. 40

41 Rysunek 28 Zakaz dotyczący seryjnego usuwania zapisów k/b wprowadzony na karcie operatora Seryjne usuwanie zapisów księgowych Na liście zapisów księgowych udostępniono możliwość usunięcia zaznaczonych na liście pozycji. Wraz z usunięciem zapisów księgowych opcjonalnie dla wszystkich wskazanych pozycji mogą zostać usunięte rozliczenia bądź powiązane z dekretem dokumenty UNM (Uproszczone Noty Memoriałowe) Pozycjonowanie ( bąbelkowanie ) na liście księgowań okresowych Na zakładce: Dzisiejsze, listy księgowań okresowych wprowadzono pozycjonowanie z użyciem przycisków: Przesuń w górę, Przesuń w dół. Umożliwia to zarządzanie kolejnością generowania księgowań okresowych oraz powiązań między nimi, należy pamiętać, iż określanie kolejności dotyczy księgowań generowanych w tym samym terminie (data określona w polu: Następna generacja) to jest podstawowe kryterium przyjęte podczas tworzenia zapisów księgowych. Rysunek 29 Pozycjonowanie na liście księgowań okresowych. 41

42 6.4. Zmiany w kreatorze planu kont Kreator planu kont został rozbudowany o dwie dodatkowe funkcje: Możliwość automatycznego utworzenia konta analitycznego dla większości kont syntetycznych nie są tworzone konta analityczne dla zespołu 2 związane z ewidencją rozrachunków z kontrahentami i pracownikami Możliwość utworzenia przykładowych schematów księgowań dla dokumentów handlowych oraz inwentarzowych. Lista predefiniowanych schematów będzie sukcesywnie rozbudowywana w kolejnych wersjach. Rysunek 30 Dodatkowe parametry kreatora planu kont. Logistyka 1. Elementy SCM 1.1. Wstęp Zagadnienie zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje szereg elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Wiele z nich jest dostępnych w systemie od kilku wersji, natomiast w wersji 9.0 zostaną one wzbogacone m.in. o: ustalanie terminów realizacji zamówień na podstawie kalendarzy dostaw/wysyłek, udostępnienie informacji o możliwym najkrótszym terminie dostawy oraz o stanie realizacji dokumentów zarejestrowanych na potrzeby konkretnej pozycji zamówienia klienta, umożliwienie odsprzedaży z określonym narzutem towarów przyjętych konkretnym dokumentem przychodowym Ustalanie terminów realizacji zamówień Kalendarze dostaw i wysyłek W wersji 9.0 udostępniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca definiowanie częstotliwości oraz terminów dostaw od danego kontrahenta oraz terminów odbioru towarów przez konkretnego Klienta. Będzie się to odbywało poprzez przypisywanie do kontrahentów kalendarzy. Przypisania kalendarza do kontrahenta będzie można dokonać bądź to z listy kalendarzy, bądź bezpośrednio z karty kontrahenta. W kalendarzu będzie można zróżnicować poszczególne terminy dostaw w zależności od sposobu dostawy, kalendarz będzie uwzględniał również dni wolne oraz święta. 42

43 Na podstawie kalendarza przypisanego do kontrahenta generowana będzie lista możliwych terminów dostawy od danego kontrahenta. Rysunek 31 Harmonogram dostaw od kontrahenta AGAT zbudowany na podstawie przypisanego kalendarza Ustalanie terminu realizacji na elemencie zamówienia Po dodaniu elementu na zamówienie system zaproponuje termin realizacji, uwzględniając kontrahenta na zamówieniu, sposób dostawy, czas dostawy oraz kalendarz dostaw/wysyłek przypisany do kontrahenta. Powyższa data zostanie ustalona na podstawie tej możliwej daty dostawy od kontrahenta, która wynika z jego harmonogramu dostaw, zdefiniowany dla niej sposób dostawy jest zgodny ze sposobem dostawy zdefiniowanym na zamówieniu, a czas, który pozostaje do tej daty jest nie krótszy, niż czas dostawy zdefiniowany dla tej daty. W praktyce oznacza to, że jeżeli najbliższy termin dostawy od kontrahenta przypada za 2dni, a czas konieczny do przygotowania tej dostawy wynosi 3 dni, system pominie tą datę i ustali na elemencie zamówienia kolejny, późniejszy termin realizacji. Operator będzie mógł przesunąć termin dostawy na kolejny, lub poprzedni termin dostawy od kontrahenta, jak również wskazać konkretny dzień dostawy z harmonogramu dostaw kontrahenta. 43

44 Rysunek 32 Opcje ustalanie kolejnego terminu dostawy oraz poprzez ręczny wybór terminu dostawy od kontrahenta. Dodatkowo, jeżeli zamówienie zakupu zostanie wygenerowane z zamówienia sprzedaży, wówczas system uwzględni termin źródłowego zamówienia sprzedaży, ustalając taki termin dostawy zgodny z harmonogramem dostawcy, aby realizacja zamówienia sprzedaży nie była zagrożona. Podobna funkcjonalność zostanie obsłużona podczas generowania innych zamówień/zleceń z dokumentów źródłowych Możliwy termin oraz śledzenie realizacji dostawy na elemencie zamówienia sprzedaży Informacja o dostępności towaru oraz terminie dostawy Z formatki elementu zamówienia dostępna będzie informacja o stanie towaru na magazynie, o możliwym terminie otrzymania towaru od domyślnego dostawcy, najkrótszym możliwym terminie dostawy od dowolnego dostawy oraz o terminie, w którym możliwe jest wyprodukowanie towaru. W ten sposób, już na etapie rejestrowania zamówienia sprzedaży, operator będzie mógł określić realny termin realizacji zamówienia. Rysunek 33 Informacja o dostępności i możliwym terminie dostawy towaru. 44

45 Powiązanie elementu zamówienia sprzedaży z wygenerowanymi dokumentami Na elemencie konkretnego zamówienia udostępniona zostanie informacja o wszystkich wygenerowanych na jego potrzeby zamówieniach, zleceniach oraz dokumentach je realizujących oraz ich stanach. Dzięki temu, operator będzie mógł śledzić proces zaopatrzenia na potrzeby danego zamówienia. Rysunek 34 Informacja o stopniu zaawansowania procesu zaopatrzenia Odsprzedaż towaru z określonym narzutem Promocja definiowana jako narzut na rzeczywistą cenę zakupu Dotychczasowa funkcjonalność definiowania promocji zostanie rozbudowana o możliwość kalkulowania ceny sprzedaży w oparciu o rzeczywistą cenę zakupu, podwyższoną o określony procent marży, lub marżę wyrażoną kwotowo. Rysunek 35 Definiowanie promocji typu narzut na cenę zakupu. 45

46 1.5. Generowanie dokumentu rozchodu do konkretnej dostawy W wersji 9.0 możliwe będzie dokonanie odsprzedaży całości towaru przyjętego określonym dokumentem zakupu. Opcja taka będzie możliwa do wykonania na każdym rodzaju dokumentu przychodowego, a towar przyjęty tym dokumentem będzie można odsprzedać, czy też rozchodować wewnętrznie. Scenariusz ten w połączeniu z promocją typu narzut na cenę zakupu, będzie stanowił wsparcie w obrocie towarem przez poszczególnych pośredników. Rysunek 36 Generowanie faktury sprzedaży do konkretnej dostawy Rozwój Planu zapotrzebowania Operacja na liście planów zapotrzebowania Zmiany na liście planów: filtr wg właściciela, funkcja wyszukiwania po numerze Możliwość otwierania oraz anulowania planów zapotrzebowania Operacje na planach wykonywane z menu kontekstowego: usuwanie, potwierdzanie, anulowanie, otwieranie, generowanie aktualizacji Zmiany ergonomiczne na planie zapotrzebowania Edycja ilości w jednostce pomocniczej Dodawanie listy towarów na plan Generowanie okresów na planie zapotrzebowania Oprócz dotychczasowej funkcjonalności ręcznego definiowania okresów, dla których sporządzany jest plan zapotrzebowania udostępniona zostanie możliwość generowania okresów kwartalnych, 46

47 miesięcznych, tygodniowych oraz wyrażonych konkretną ilością dni. Poszczególne okresy można będzie również rozbijać na mniejsze okresy, zwiększając szczegółowość planu. Rysunek 37. Rozbijanie kwartalnego okresu planu zapotrzebowania na okresy miesięczne. Generowanie planu zapotrzebowania na podstawie danych historycznych Udostępniona zostanie funkcjonalność pozwalająca utworzyć plan zapotrzebowania na podstawie budżetu sprzedaży zdefiniowanego w module Business Intelligence. Generowanie dokumentów z planu zapotrzebowania Z potwierdzonego planu zapotrzebowania będzie można wygenerować zamówienie zakupu, zlecenie kompletacji oraz zlecenie produkcyjne. Operacja ta będzie możliwa zarówno dla zaznaczonych elementów planu, jak i dla całego okresu planu. Ta ostatnia operacja będzie skutkowała wygenerowaniem zamówienia, czy zlecenia na wszystkie pozycje towarowe w ilości właściwej dla danego okresu. 47

48 Rysunek 38 Generowanie zamówienia zakupu do wybranych pozycji planu. Rysunek 39 Generowanie zlecenia produkcyjnego dla zapotrzebowania na II kwartał Nowy dokument reklamacji W systemie zostaną udostępnione nowe dokumenty, służące do obsługi procesu reklamacji. Na liście dokumentów została dodana nowa zakładka: Reklamacje. 48

49 Rysunek 40 Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje. Zakładka umożliwia dodanie nowych dokumentów: 1) RLS Reklamacja Sprzedaży, odpowiadający przyjęciu reklamacji od odbiorcy; 2) RLZ Reklamacja Zakupu, odpowiadający zgłoszeniu reklamacji do dostawcy. Rysunek 41 Dokument RLS, zakładka: Ogólne. W trakcie wystawiania dokumentu określamy: kontrahenta, reklamowany towar, dokument, na podstawie którego odbiorca zgłasza reklamację, przyczynę reklamacji oraz żądanie reklamującego. Reklamacja otrzymuje status: Rozpatrywana. Następnie w procesie rozpatrywania reklamacji możemy daną reklamację uznać lub odrzucić. Proces rozpatrywania reklamacji może być rejestrowany na zakładce: Realizacja. 49

50 Rysunek 42 Dokument RLS, zakładka: Realizacja. Na wspomnianej zakładce można dodawać zrealizowane operacje. Operacje mogą być dodawane z listy zdefiniowanych operacji lub można dodawać operacje, które wystąpiły tylko w trakcie realizacji konkretnej reklamacji. Operacje można definiować w liście definicji operacji. Rysunek 43 Dokument RLS, zakładka: Realizacja. Do dodawanych operacji można przypisywać ręcznie dokumenty. Zgłoszone reklamacje można analizować z poziomu historii towaru i kontrahenta. 50

51 3. Nowe kryteria zastosowania promocji: Forma płatności i Sposób dostawy W wersji 9.0 umożliwiono dodanie kolejnych warunków zastosowania promocji: a) Forma płatności z maksymalnym terminem płatności; b) Sposób dostawy. Rysunek 44 Przyjęcie magazynowe, element transakcji, zakładka: Położenie. 4. Parametr: Fiskalny 4.1. Ustawianie parametru Fiskalny dla FS i FSL w zależności od statusu kontrahenta Dodano możliwość automatycznego zaznaczania parametru: Fiskalny w dokumentach FS i pierwszej FSL wygenerowanej do danego dokumentu ZS w zależności od statusu kontrahenta, który jest dodawany na dokument. Aby parametr został automatycznie zaznaczony przy dodawaniu kontrahenta na dokument muszą być spełnione poniższe warunki: Kontrahent musi być odbiorcą finalnym; Wystawiany dokument musi być dokumentem, w którym VAT liczony jest od: Brutto ; System musi być zafiskalizowany Dodanie parametru: Fiskalny na zakładce: Ogólne dokumentów: FS i FSL Na zakładce: Ogólne, został umieszczony parametr: Fiskalny. Na zakładce: VAT będzie pokazywane tylko ustawienie tego parametru, a jego edycja będzie możliwa tylko na zakładce: Ogólne. Na dokumentach FS i FSL parametr będzie dostępny do edycji. 51

52 Rysunek 45 Faktura sprzedaży, zakładka: Ogólne, parametr: Fiskalny. 5. Jednostki pomocnicze i logistyczne w dokumentach magazynowych W wersji 9.0 w dokumentach magazynowych: PM i WM została dodana obsługa jednostek pomocniczych. Działanie jest analogiczne jak w dokumentach handlowych. Dodatkowo w definicji jednostki pomocniczej dodano możliwość określenia jednostki składowania. Podczas wystawiania dokumentu PM ze wskazaną jednostką składowania system będzie automatycznie rozbijał ilości na zakładce: Położenie elementu na wiersze odpowiadające kolejno rozmieszczanym ilościom towaru w jednostce logistycznej. Podczas wystawiania dokumentu WM ze wskazaną jednostką składowania system będzie najpierw pobierał zasoby ze wskazaną jednostką składowania, a jeżeli takich nie będzie to zasoby towaru składowane luzem (bez wskazanej jednostki składowania). 52

53 Rysunek 46 Przyjęcie magazynowe, element transakcji, zakładka: Położenie. 6. Ulepszenie obsługi cech w dokumentach handlowych i magazynowych Podczas wystawiania dokumentu handlowego (rozchodu) możliwe jest pobranie zasobu z określoną cechą oraz zarejestrowanie cechy wydanego towaru innej niż ta z zasobu. Wykonuje się to poprzez wpisanie dowolnej cechy w subelemencie na zakładce: Dostawy. W wersji 9.0 taka sama możliwość została udostępniona w dokumencie WM. Umożliwia to obsługę następującego scenariusza: Podczas przyjęcia towaru nie rejestrujemy jego cech, rejestrujemy je jednak podczas wydania, w szczególności przy pomocy dokumentu WM. Rysunek 47 Element WM, zakładka: Ogólne. Cecha wpisana w elemencie WM jako cecha wydanego towaru zostanie przeniesiona na subelement dokumentu handlowego po jego wygenerowaniu z WM: 53

54 Rysunek 48 Element FS, zakładka: Dostawy. Cechę wydanego towaru można również określać na zakładce: Ogólne, elementu dokumentu handlowego (dotychczas było to możliwe dla subelementów na zakładce: Dostawy: Rysunek 49 Element FS, zakładka: Ogólne. Cecha wydanego towaru wpisana na zakładce Ogólne elementu zostanie przeniesiona na wszystkie subelementy. 7. Domyślny kontrahent na paragonie W definicji dokumentu PA dodano możliwość ustawienia kontrahenta domyślnego dla dokumentu. Kontrahent ten będzie automatycznie wybierany na dokumencie podczas jego wystawiania. 8. Filtrowanie według magazynu na zakładce: Zasoby karty towaru W karcie towaru na zakładce: Zasoby dodano filtr: Magazyn, co umożliwia wyświetlenie zasobów tylko dla wskazanego magazynu. 54

55 Rysunek 50 Karta kontrahenta, zakładka: Zasoby. 9. Kontrahent główny W karcie kontrahenta dodano możliwość przypisania kontrahenta głównego. Dzięki tej funkcjonalności można dodawać kontrahenta poprzez wpisanie kodu kontrahenta docelowego na zakładce: Kontrahent/Docelowy. 10. Lista składników w definicji dokumentu BST W definicji dokumentu BST udostępniono nową zakładkę: Składniki. Umożliwia ona określenie, które składniki mają być dodawane w dokumencie BST w trakcie jego dodawania. Umożliwiono również tym samym odpięcie składników, które były predefiniowane, a klienci z nich nie korzystali. 55

56 Rysunek 51 Definicja dokumentu BST, zakładka: Składniki. Dodano również dodatkową listę, w której można definiować własne składniki bilansu i później przypisywać do definicji dokumentu. W konwersji i kreacji będą dodawane predefiniowane składniki, które są oznaczane na liście niebieskim kolorem. Rysunek 52 Definicje składników BST. 11. Generowanie zamówienia z kilku ofert Umożliwiono wygenerowanie zamówienia z kilku ofert. W wersjach poprzednich można było generować zamówienie tylko ze wskazanej oferty. 56

57 12. Filtr: Stan w liście ofert W liście ofert zmieniono nazwę dotychczasowej kolumny: Stan na: Rodzaj oraz dodano dodatkową kolumnę: Stan, która wyświetla informację czy dana oferta jest: Niepotwierdzona, Potwierdzona, lub Odrzucona. Dodano filtr: Stan, który umożliwia wyświetlenie tylko ofert: Niepotwierdzonych, Potwierdzonych lub Odrzuconych. Rysunek 53 Definicje składników BST. 13. Dodatkowe opcje w menu kontekstowym w liście zamówień W liście zamówień w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy udostępniono dodatkowe opcje: a) Na zakładce: ZZ dodano: Przyjęcie zewnętrzne, Przyjęcie zewnętrzne importowe, Przyjęcie magazynowe. b) Na zakładce: ZS dodano: Wydanie zewnętrzne Wydanie zewnętrzne eksportowe Wydanie magazynowe c) Na zakładce: ZW dodano: Przesunięcie MMP Wydanie magazynowe 57

58 Rysunek 54 Lista zamówień, zakładka: ZS, menu kontekstowe. 14. Limity kredytowe W wersji 9.0 dopracowano obsługę limitów kredytowych poprzez umożliwienie uwzględnienia dokumentów nie generujących płatności w wyliczeniu salda, umożliwienie kontroli limitu kredytowego na dokumentach WM oraz umożliwienie sprawdzenia przekroczenia warunków kredytowych z poziomu karty kontrahenta Obliczanie salda W obliczeniu salda wykorzystanego limitu kredytowego od wersji 9.0 będą mogły być uwzględniane dokumenty niegenerujące płatności, takie jak: PZ, WZ, WZE. W definicjach dokumentów w centrum głównym na zakładce: Ogólne, dodano grupę parametrów: W limicie kredytowym uwzględniaj, z parametrami: Saldo płatności parametr jest tylko parametrem informacyjnym, niedostępnym do edycji; Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ) jeżeli będzie zaznaczony, to wartości z dokumentów, które nie generują płatności będą również uwzględniane w trakcie sprawdzania salda; Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) od wersji CDN XL 7.1 wartości z niezrealizowanych zamówień były zawsze uwzględniane w wyliczaniu salda, ale tylko na dokumentach ZS; w wersji CDN XL 8.0 dodano procedurę, którą ewentualnie można było zmodyfikować, aby wyłączyć uwzględnianie salda z niezrealizowanych pozycji zamówień; w wersji CDN XL 9.0 funkcjonalność zyskała ostateczny charakter; za pomocą parametru można zdecydować czy na danym dokumencie mają być uwzględniane niezrealizowane pozycje zamówień w wyliczeniu salda czy nie. 58

59 Rysunek 55 Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne Kontrola przekroczenia limitu na dokumentach WM Dodano kontrolę wartości limitu kredytowego na dokumentach WM. W definicji dokumentu WM udostępniono grupy parametrów: W limicie kredytowym uwzględniaj, Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego. Jeżeli dla kontrahenta dodanego do dokumentu WM limit kredytowy będzie przekroczony, to wg ustawień z definicji dokumentu pojawi się standardowy komunikat Sprawdzenie wykorzystania limitu z poziomu karty kontrahenta W karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w grupie: Kredyt dodano przycisk: wykorzystanie kredytu kontrahenta]. [Sprawdź 59

60 Rysunek 56 Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe. Po naciśnięciu przycisku otwiera się okno: Wykorzystanie limitu kredytowego, w którym możemy sprawdzić, czy kontrahent przekroczył założone przez nas warunki kredytowe. Przekroczenie któregoś z warunków oznaczane jest czerwonym wykrzyknikiem. Wartości wyliczane są wg ustawień w definicji dokumentu FS. Dla jasności w oknie wyświetlono ustawienie parametrów z definicji dokumentu. Rysunek 57 Wykorzystanie limitu kredytowego. Dzięki tej funkcjonalności operator może sprawdzić wykorzystanie warunków kredytowych kontrahenta bez potrzeby dodawania nowego dokumentu, tak jak to było w wersjach poprzednich. 15. Zmiany parametrów dokumentu Od wersji 9.0 operator może zmieniać parametry dokumentów bez przeliczania ich wartości. Do tej pory jeżeli np. operator chciał zmienić datę na dokumencie musiał zgodzić się na pobranie kursu wg tej daty, co wywoływało automatycznie przeliczenie dokumentu - nie było możliwości 60

61 zmiany daty, bez przeliczenia dokumentu wg kursu. Jedynie przy zmianie kontrahenta powstawało okno: Zmiany na dokumencie, w którym operator mógł wskazać, który parametr ma się zmienić, a który nie. Od wersji 9.0 w definicjach dokumentów można ustalić, czy przy zmianie parametrów wpływających na wartość dokumentu, takich jak: Kontrahent Data Sposobu dostawy Forma płatności Właściciel dokumentu dokument ma pozostać bez zmian, czy ma powstać okno, w którym operator będzie mógł zdecydować o zmianie innego powiązanego parametru wpływającego na wartość. Służy do tego grupa parametrów: Aktualizacja danych po zmianie, dodana w definicjach dokumentów na zakładce: Parametry. Przykład. Rysunek 58 Definicja dokumentu, grupa: Aktualizacja danych po zmianie. W definicji dokumentu FS w grupie: Aktualizacja danych po zmianie zaznaczony jest parametr: Daty, a odznaczony: Kontrahenta. Wystawiamy dokument FS. Dodajemy kontrahenta, dodajemy pozycję, ustalamy ceny na elementach. 61

62 1) Okazuje się, że dodaliśmy nieprawidłowego kontrahenta. W związku z tym wpisujemy prawidłowy kod kontrahenta system zmieni w dokumencie tylko dane adresowe kontrahenta; nie będzie zmieniał np. ceny, którą wcześniej ręcznie ustaliliśmy. 2) Jeżeli z kolei operator będzie próbował zmienić datę wystawienia dokumentu, to otworzy się skrócone okno: Zmiany na dokumencie, w którym operator będzie mógł zdecydować czy parametry powiązane z datą wystawienia mają ulec zmianie czy nie. Rysunek 59 Zmiany na dokumencie. 16. Kontrola zerowych wartości na dokumentach W wersji 9.0 dodano możliwość kontrolowania zerowych wartości elementów na dokumentach. W definicjach dokumentów na zakładce: Inne dodano grupę: Zatwierdzanie dokumentów z pozycjami o zerowej wartości z opcjami: Zezwalaj, Ostrzegaj, Zablokuj. 62

63 Rysunek 60 Definicja dokumentu, grupa: Zatwierdzanie dokumentów z pozycjami o zerowej wartości. W trakcie zatwierdzania dokumentu system sprawdza czy w liście elementów istnieją elementy, które mają zerową wartość. 17. Seryjne usuwanie zaznaczonych pozycji dokumentów W elementach dokumentów została dodana możliwość seryjnego ich usuwania. Operator może zaznaczyć kilka elementów i za pomocą kosza je usunąć. Rysunek 61 Seryjne usuwanie zaznaczonych pozycji dokumentów. 18. Zmiany na karcie kontrahenta W karcie kontrahenta w zakładce: Właściwości Zmieniono nazwę zakładki na: Inne 63

64 Dodano grupę: Pulpit kontrahenta, w której umieszczono: Listę rozwijalną: Magazyn w wersji 8.0 był to parametr: Magazyn izam Grupę opcji: Generuj zamówienia w wersji 8.0 był to parametr: Przyjmij zamówienie jako potwierdzone parametr: Przyjmij zamówienie jako potwierdzone na grupę opcji: Generuj zamówienia zamiast parametru: Magazyn izam dodano grupę: Pulpit kontrahenta w polu: Odległość do kontrahenta dodano wyświetlenie jednostki. W wzorcu karty kontrahenta w zakładce: Właściwości wprowadzono analogiczne zmiany jak w karcie kontrahenta W wzorcu karty towaru zmieniono układ pól na zakładach: Właściwości i Inne. 19. Edit in place w listach elementów dokumentów W elementach dokumentów została dodana możliwość edytowania kolumny: Ilość oraz Cena bezpośrednio z listy. Rysunek 62 Edit in place w listach elementów dokumentów. Procesy 1. Poprawa ergonomii i interfejsu 1.1. Dodawanie, usuwanie, edycja definicji procesów z poziomu węzła W wersji 8.0 definicja procesu dostępna była tylko z poziomu konkretnego obiektu. W celu edycji, dodania definicji procesu należało rozwinąć odpowiednią gałąź grupy procesów, a następnie odszukać odpowiedni obiekt. Od wersji 9.0 wszystkie definicje procesów (edytowalne) mogą być edytowane z jednego poziomu - nowego węzła głównego Obiekty lub poprzez z poziomu grup obiektów. 64

65 Rysunek 63 Przyjęcie magazynowe, element transakcji, zakładka: Położenie. Z węzła: Obiekty operator może definiować proces dla dowolnego obiektu wskazując w oknie definicji procesu: Grupę procesów i Obiekt. Rysunek 64 Przyjęcie magazynowe, element transakcji, zakładka: Położenie Seryjne usuwanie i dodawanie akcji Zmieniono również ergonomię dodawania akcji kluczowych do definicji procesów. Dotychczas akcje kluczowe dodawane były pojedynczo na zakładce: Akcje. Od wersji 9.0, po wskazaniu obiektu na definicji procesu wszystkie akcje kluczowe mogą zostać dodane seryjnie za pomocą jednego przycisku. Akcje, które nie będą wykorzystywane w procesie można seryjnie usunąć Łączenie procesów w grupy Kolejna zmiana umożliwiająca lepsze zarządzanie procesami to nowa zakładka: Grupy procesów, w oknie listy definicji procesów. Operator ma możliwość tworzenia grup procesów według swojego kryterium. W oknie definicji procesów istnieje możliwość wskazania do jakiej grupy procesów zostanie przypisana dana definicja. 65

66 1.4. Seryjny eksport i import procesów Rysunek 65 Definicje procesów, zakładka: Grupy procesów. Została dodana możliwość seryjnego eksportu i importu definicji procesów, co znacząco skróci czas przenoszenia procesów między bazami Ustawienia konkretnej daty/godziny realizacji zadania Od wersji 9.0 w oknie zadania użytkownik ma możliwość wskazania konkretnej godziny wykonania zadania procesu bez konieczności tworzenia zapytań SQL, jak to było w wersjach poprzednich. Rysunek 66 Definicja zadania procesu, zakładka: Ogólne. 66

67 2. Nowe możliwości procesów 2.1. Dołączanie pliku lub wydruku zapisanego w formacie PDF do wiadomości wysyłanej w wyniku wykonania akcji kluczowej Od wersji 9.0 udostępniono możliwość dołączenia pliku lub wydruku do wiadomości w wyniku wykonania akcji kluczowej Wysłanie wiadomości . Przesyłane pliki będą zamieszczane w specjalnym Tagu <ZALACZNIK>. W przypadku, gdy załącznikiem ma być wydruk, tag będzie wyglądać następująco: <ZALACZNIK Wydruk=1/> (dla wydruku domyślnego) W przypadku, gdy załącznikiem ma być plik, tag będzie wyglądać następująco: <ZALACZNIK Wydruk=0>C:\Umowy\UmowaX.doc</ZALACZNIK> 2.2. Zdefiniowanie opiekuna dynamicznego W definicji czynności procesu zamiast określania opiekuna wprost można zadać warunki, według których ma on zostać przydzielony do zadania podczas jego tworzenia. Umożliwia to ustalanie opiekuna zadania np. na podstawie historii procesu. Przykład: Opiekunami zadania A są operatorzy X i Y. Opiekunem zadania B staje się ten, który wykonał zadanie A. Rysunek 67 Definicja opiekuna dynamicznego, zakładka: Ogólne Uruchamianie procesu przez inny proces Od wersji 9.0 umożliwiono zdefiniowanie procesu, który będzie uruchamiał inny proces dla obiektów spełniających zadane warunki. W tym celu została dodana nowa akcja kluczowa Uruchomienie innego procesu. Na zakładce parametry tej akcji można podać warunek określający dla jakich obiektów ma być uruchomiony nowy proces. 67

68 Rysunek 68 Definicja akcji, zakładka: Ogólne Opcjonalna kontrola praw do operacji na dokumencie występującym w procesie Od wersji 9.0 kontrola praw do wykonywania operacji na obiekcie przez proces może być opcjonalna. Umożliwiono zdefiniowanie procesu, który pozwala użytkownikowi wykonywać na obiekcie objętym procesem dowolne operacje związane z akcjami kluczowymi, które nie występują w definicji procesu. Przykład: Zdefiniowano proces obsługi faktury. W definicji procesu nie ma generowania dokumentów magazynowych. Operator może w standardowy sposób wygenerować dokument magazynowy do faktury. 68

69 Rysunek 69 Definicja procesu, zakładka: Akcje Możliwość wyboru ogólnego statusu wynikowego Od wersji 9.0 umożliwiono określenie ogólnego wyniku dla całej czynności. Jeśli żaden z warunków nie będzie spełniony, proces przejdzie do zadania określonego w wyniku domyślnym określonym dla całej czynności w polu: W innym przypadku. Rysunek 70 Definicja czynności procesu, zakładka: Ogólne. 69

70 Produkcja 1. Wstęp W wersji 9.0 funkcjonalność modułu: Produkcja, zostanie znacznie wzbogacona poprzez udostępnienie nowych metod planowania produkcji, możliwość generowania dokumentów magazynowych bezpośrednio ze zlecenia produkcyjnego i możliwość generowanie dokumentów RW/WM z planu produkcji. Ponadto udostępniona zostanie funkcjonalność pozwalające na określanie wybranych czynności, jako czynności etapowych i realizacja zlecenia produkcyjnego etapami. Aby uprościć pracę na stanowiskach roboczych udostępniony zostanie prosty interfejsu do realizacji produkcji. Usprawnieniu rejestracji pracy będą służyły kody kreskowe wprowadzone na wydrukach kart pracy. Wprowadzenie wymienionych, rozbudowanych funkcjonalności, wsparte zostało zaimplementowaniem zmian ergonomicznych oraz udostępnieniem możliwości konfiguracji stanowisk do rejestracji produkcji. 2. Rozszerzenie funkcjonalności planowania produkcji 2.1. Planowanie zgrubne na okresy planistyczne Planowanie na okresy planistyczne będzie umożliwiało zaplanowanie czynności poprzez umiejscowienie jej w określonym przez Użytkownika okresie planistycznym. Dzięki temu możliwe będzie otrzymanie szybkiej odpowiedzi na pytanie, czy produkt danego rodzaju (np. zamówiony przez Klienta) jesteśmy w stanie otrzymać w tym, czy w następnym okresie planistycznym (czyli np. w tym lub w następnym tygodniu, miesiącu, kwartale). Planowanie na okresy planistyczne zostanie udostępnione w różnych opcjach planowania z przeciążeniem bieżącego okresu planistycznego, z przeciążeniem następnego lub bez przeciążania okresów planistycznych. Wybór opcji będzie możliwy na definicji dokumentu zlecenia produkcyjnego. W odróżnieniu od dotychczas dostępnego planowania, planowanie na okresy planistyczne nie będzie zatem planowało czynności na konkretny termin. Okresy planistyczne będą dowolnie definiowane przez Użytkownika na poziomie definicji dokumentu każdego centrum. O tym, czy do czynności zaplanowanych zgrubnie będą dobierane zasoby, będzie decydował nowy parametr na funkcji. 70

71 Rysunek 71 Czynność w technologii z możliwością określenia, w którym planowaniu dobierane będą zasoby do wybranej funkcji. Zatem o tym, czy przy planowaniu czynności będą dobierane zasoby odpowiedniej funkcji, będzie decydował sam Użytkownik. Czynności zaplanowane zgrubnie będzie można przeplanowywać w pełnym zakresie, a więc ustalić konkretny termin jej realizacji wraz z dobraniem do nowego terminu zasobów Planowanie uproszczone W wersji 9.0 zostanie dodana nowa metoda planowania, nazwana planowaniem uproszczonym. Planowanie to będzie polegało na określeniu terminu planowanych czynności, jednak bez wyszukiwania do zaplanowanych czynności żadnych zasobów. Dobieranie zasobów będzie możliwe bądź poprzez ewidencją ręczną (dokonywaną przez np. brygadzistę) lub automatycznie przez funkcje: Dobierz zasoby lub Dobierz zasoby wszystkie. Dzięki nowej metodzie planowania zostanie znacznie skrócony czas planowania produkcji, a decyzja o doborze odpowiednich zasobów do zaplanowanych czynności będzie należała do Użytkownika Inne nowości w planowaniu produkcji W wersji 9.0 zostanie udostępniona metoda planowania szczegółowego, w której to Użytkownik, poprzez wcześniejsza konfigurację na technologii będzie miał możliwość wskazania funkcji, do której dobierane będą zasoby w trakcie planowania. Dzięki temu, zasoby mogą być dobierane tylko do niektórych czynności, co znacznie skróci czas planowania a także pozwoli zaharmonogramować automatycznie obciążenie tylko wąskich gardeł w produkcji. 71

72 Każdy z nowych modeli planowania będzie dostępny w wariantach umożliwiających przeplanowanie, przeplanowanie konfliktów oraz planowanie całościowe. Dopasowywanie nowych metod planowania do potrzeb Klienta będzie ułatwiała konfiguracja wykonywana z poziomu definicji dokumentu zlecenia produkcyjnego. Na definicji będzie można określić, która z metod planowania będzie dostępna na zleceniach wystawianych w danym centrum. Możliwe będzie również ustawienie domyślnej opcji planowania uruchamianej spod odpowiedniej ikony. Rysunek 72 Definicja dokumentu zlecenia produkcyjnego z możliwością wskazania dostępnych metod planowania oraz umożliwiająca definiowanie okresów planistycznych. 3. Generowanie dokumentów magazynowych z poziomu zlecenia produkcyjnego Z poziomu zlecenia produkcyjnego udostępniona zostanie możliwość generowania dokumentów magazynowych. Od wersji 9.0 ścieżka generowania dokumentów na surowce i produkty będzie mogła wyglądać w ten sposób, że możliwe będzie generowanie zarówno RW/PW jak i dokumentów WM/PM. Zarówno dla surowca jak i dla produktu widoczne będzie powiązanie z wygenerowanymi dla nich dokumentami, odpowiednio - RW-WM i PW-PM. Zostanie również udostępniona możliwość wygenerowania, bezpośrednio ze zlecenia produkcyjnego, dokumentu RWK. 4. Generowanie dokumentów RW/WM z planu produkcji Oprócz możliwości generowania dokumentów magazynowych, od wersji 9.0 możliwe będzie generowanie dokumentów RW i WM z planu produkcji, a więc jeszcze przed zarejestrowaniem realizacji. Po zrealizowaniu zaplanowanej czynności, dokumenty wygenerowane do planu będą automatycznie przepinane na zrealizowane surowce. 72

73 Rysunek 73 Opcje generowanie dokumentów na surowce z czynności planowanej (zlecenie produkcyjne, zakładka: Materiały). 5. Realizacja produkcji etapami kamienie milowe w produkcji W technologii zostanie udostępniona możliwość oznaczania wybranych czynności jako etapy produkcji. Dzięki temu uzyskujemy funkcjonalność grupowania czynności produkcyjnych. Modyfikacje wprowadzone po stronie technologii znajdą również odzwierciedlenie podczas realizacji zlecenia produkcyjnego. Proces produkcyjny będzie można bowiem realizować poprzez realizację czynności etapowych. Zarejestrowanie czynności etapowej spowoduje automatyczną rejestrację wszystkich czynności wchodzących w skład danego etapu (wszystkie czynności od ostatniej czynności oznaczonej jako etap). Realizacja czynności etapowych, zwanych potocznie kamieniami milowymi, widoczna będzie na specjalnie przygotowanym raporcie zawierającym zestawienie zużytych w danym etapie surowców oraz uzyskanych na końcu etapu produktach. Kamienie milowe przyśpieszają proces rejestracji produkcji (zachowując kolejność rejestrowania realizacji poszczególnych czynności wchodzących w skład etapu) oraz umożliwiają analizę realizacji procesu produkcyjnego/projektowego na niższym poziomie szczegółowości. 73

74 6. Prosty interfejs do realizacji produkcji Na stanowiskach roboczych udostępniona zostanie łatwa i szybka możliwość rejestracji realizacji produkcji. Rejestracji tej posłuży prosty interfejs do rejestracji produkcji. Przystosowany do współpracy z ekranami dotykowymi oraz czytnikami kodów kreskowych znacznie usprawni proces dostarczania informacji o przebiegu procesu produkcyjnego bezpośrednio do bazy. Dzięki temu, osoby zarządzające produkcją będą miały wgląd w aktualny postęp działań produkcyjnych prowadzonych na halach produkcyjnych. Schematy pracy w prostym interfejsie będą w pełni konfigurowalne przez Użytkownika. Możliwa będzie rejestracja faktu rozpoczęcia czynności i jej wykonania, ale również samo zarejestrowania wykonania czynności. Uruchomienia rejestracji rozpoczęcia lub wykonania czynności będzie mogło nastąpić bezpośrednio po wczytaniu odpowiedniego kodu na karcie pracy pracownika. Rysunek 74 Lista czynności w prostym interesie do rejestracji produkcji. 7. Inne zmiany Poza wymienionymi zmianami, moduł: Produkcja zostanie wzbogacony o szereg drobnych funkcjonalności, ułatwiających pracę z modułem. Na zleceniu produkcyjnym oraz harmonogramie czynności zostanie udostępniona zakładka: Materiały, zawierająca wykaz surowców (i rezerwacji na surowce) z kartami magazynowymi, które 74

75 mają zostać wydane na RW/WM. Dzięki temu łatwiejsza będzie analiza potrzebnych surowców i wystawienie odpowiednich dokumentów rejestrujących ich wydanie. Rozbudowane zostało również okno: Lista zasobów, w którym udostępniona zostanie możliwość rejestrowania jako zasobów produkcyjnych wiele obiektów jednocześnie, np. wielu pracowników lub kontrahentów naraz. Z poziomu zlecenia produkcyjnego możliwe będzie również dodawanie do procesu produkcyjnego czynności, której nie przewidziano w technologii. Czynność taka może zostać umieszczona w dowolnie wskazanym przez Użytkownika miejscu procesu produkcyjnego z możliwością przejęcia surowców przez czynność następną. Usprawniona została możliwość spinanie pozycji dokumentów z materiałami na zleceniach produkcyjnych. W wersji 9.0 wiązanie będzie możliwe nie tylko z poziomu pojedynczego zlecenia produkcyjnego, ale również z listy zleceń produkcyjnych dla wybranych zleceń produkcyjnych. Rysunek 75 Opcje generowanie dokumentów dostępne z poziomu listy zleceń produkcyjnych. Pulpit kontrahenta nowości w module: Izam 1. Konfiguracja Od wersji 9.0 konfiguracja modułu będzie odbywać się w Konfiguracji ogólnej systemu CDN XL na zakładce: WWW. Parametry udostępnione na trzech zakładkach pionowych zastępują dotychczasową konfigurację modułu w pliku: Web.config jedyne co będzie trzeba uzupełniać w pliku Web.config od wersji 9.0, to dane dotyczące logowania do serwera SQL. 75

76 Rysunek 76 Konfiguracja ogólna CDN XL, zakładka: WWW. 2. Zmiana uprawnień w Roli W związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności zmieniono nazwy uprawnień w Roli oraz uzupełniono je o nowe prawa. 3. Zmiana nazwy W związku z nowymi możliwościami udostępnionymi w wersji 9.0 moduł izam zmienia nazwę na: Pulpit kontrahenta. Rysunek 77 Okno logowania. 76

77 4. Zmiana menu W związku z nowymi możliwościami udostępnionymi w wersji 9.0 zostało przeorganizowane menu główne. Rysunek 78 Menu. 5. Zmiana języka po zalogowaniu W wersji 9.0 umożliwiono zmianę języka modułu po zalogowaniu. Do tej pory język można było ustawiać tylko przed zalogowaniem. Rysunek 79 Zmiana języka po zalogowaniu. 6. Prezentacja wartości atrybutów Umożliwiono prezentację atrybutów przypisanych do: Karty kontrahenta Nagłówka i elementów zamówienia Nagłówka i elementów dokumentu handlowego dostępnego w opcji: Płatności Nagłówka promocji Nagłówka reklamacji Nagłówka zlecenia serwisowego Ustandaryzowano sposób prezentacji atrybutów przypisanych do karty towaru. Atrybuty prezentowane są w grupie: Informacje dodatkowe. W zależności od typu atrybutu jest on prezentowany jako: Tekst Link do strony 77

78 Plik do pobrania Zdjęcie 7. Wypełnianie wartości atrybutów w Koszyku W koszyku umożliwiono wypełnianie wartości atrybutów przypisanych do elementów oraz nagłówka zamówienia sprzedaży. W definicji klasy atrybutu dodano flagę: Edycja, wg której dana klasa będzie udostępniana do edycji 8. Składanie zamówień w jednostkach pomocniczych Od wersji 9.0 korzystając z Pulpit kontrahenta można wystawiać zamówienia z wykorzystaniem jednostek pomocniczych przypisanych do kart towarowych. 9. Moje dane W opcji: Moje dane, dane zalogowanego kontrahenta zostały podzielone na adresowe oraz handlowe. Dodatkowo w liście pracowników zostały udostępnione kontakty pracownika. Rysunek 80 Moje dane. 78

79 10. Katalog towarów Zmiana nazwy opcji w menu Katalog towarów od wersji 9.0 dostępny jest pod opcją: Towary Dodawanie do koszyka towarów bezpośrednio z listy W liście towarów dodano kolumnę, z przyciskami: dodanie wskazanego towaru do koszyka., które umożliwiają natychmiastowe Wyświetlenie towarów z grupy głównej Umożliwiono wyświetlenie towarów z grupy wskazanej jako główna dla towarów w izam. W drzewie grup dodano napis: grupy towarów: po jego naciśnięciu wyświetlą się towary z grupy wskazanej jako główna. Rysunek 81 Katalog towarów Wyświetlanie jednocześnie cen netto i brutto Dodano możliwość wyświetlenia ceny netto i brutto. Do tej pory można było wyświetlić albo cenę netto albo cenę brutto. 11. Szczegóły zamówienia Dodano możliwość usuwania niepotwierdzonego zamówienia Na stronie: Szczegóły zamówienia dodano przycisk: [Usuń zamówienie], który umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia. 79

80 Funkcjonalność ta będzie przydatna, jeżeli kontrahent stwierdzi, że chce zrezygnować z realizacji zamówienia, które wcześniej przez Pulpit kontrahenta złożył Dodano możliwość kopiowania towarów z wcześniej złożonego zamówienia Na stronie: Szczegóły zamówienia dodano przycisk: [Kopiuj elementy do koszyka], który umożliwia kopiowanie listy towarów oraz ich ilości z podglądanego zamówienia do koszyka. Funkcjonalność ta będzie szczególnie przydatna dla kontrahentów, którzy często składają podobne zamówienia. 12. Zapytania ofertowe W wersji 9.0 udostępniono możliwość dodawania i wyświetlania listy zapytań ofertowych sprzedaży. Rysunek 82 Dodawanie zapytania ofertowego sprzedaży. 13. Szczegóły płatności Tabela płatności Na stronie: Szczegóły płatności udostępniono tabelę: płatności, która prezentuje wszystkie płatności powiązane z oglądanym dokumentem Kopiowanie elementów z wcześniej wystawionego dokumentu Na stronie: Szczegóły płatności dodano przycisk: [Kopiuj elementy do koszyka], który umożliwia kopiowanie listy towarów oraz ich ilości z podglądanego dokumentu do koszyka. 14. Reklamacje W wersji 9.0 udostępniono możliwość zgłaszania reklamacji sprzedaży oraz podglądu stanu realizacji reklamacji. Funkcjonalność dodawania reklamacji w Pulpicie kontrahenta uzupełnia nową funkcjonalność reklamacji dodaną w wersji

81 Rysunek 83 Dodawanie nowej reklamacji. 15. Serwis Od wersji 9.0 w Pulpicie kontrahenta będzie można śledzić stan realizacji zleceń serwisowych wprowadzonych w nowym module: Serwis systemu CDN XL. 81

82 Rysunek 84 Podgląd zlecenia serwisowego. 16. Produkcja Od wersji 9.0 w Pulpicie kontrahenta będzie można śledzić stan realizacji zleceń produkcyjnych wprowadzonych w CDN XL. Rysunek 85 Podgląd zlecenia produkcyjnego. 82

83 Serwis 1. Wstęp W wersji 9.0 zostanie udostępniony całkowicie nowy moduł: Serwis, służący do obsługi zleceń serwisowych. W wersji 9.0 będzie on funkcjonował niezależnie od dotychczasowego modułu Serwisu i Remontów. Nowy moduł jest mocno zintegrowany z innymi modułami operacyjnymi, w szczególności z modułami: Sprzedaż (listy towarów, kontrahentów, samochodów, cenniki, promocje), Produkcja (zasoby, planowanie). 2. Urządzenia Na potrzeby modułu ewidencjonowana jest Lista serwisowanych urządzeń, podzielona na rodzaje. Każdy rodzaj urządzenia posiada określony zestaw parametrów, np. lodówkę charakteryzują: numer seryjny, pojemność, wysokość. Do urządzenia można przypisać właściciela, który może się zmieniać w trakcie użytkowania. Rysunek 86 Rodzaje urządzeń. 83

84 Rysunek 87 Lista serwisowanych urządzeń. 3. Zlecenie serwisowe 3.1. Struktura zlecenia Strukturę zlecenia serwisowego przedstawia poniższy schemat. Rysunek 88 Struktura zlecenia serwisowego. 84

85 3.2. Funkcje dokumentu Podstawowym dokumentem modułu jest zlecenie serwisowe. Zlecenie dotyczy serwisowanych urządzeń, wybieranych z listy. Podstawowymi elementami zlecenia serwisowego są czynności do wykonania, np. naprawa określonego uszkodzenia lub wykonanie przeglądu technicznego. Czynności są przypisane do urządzeń. Do czynności można przypisać serwisantów, zasoby (np. narzędzia) i składniki (usługi, towary, przejazdy samochodów) Czynność na zleceniu serwisowym Rysunek 89 Zlecenie serwisowe. Czynności na zleceniu serwisowym wyświetlone są na liście. Czynność serwisowa będzie mogła zostać zdefiniowana przez kartę towarową typu usługa lub koszt. Dla czynności określa się czas i termin realizacji, ilość, cenę i wartość czynności. Do każdej czynności mogą zostać przypisani serwisanci oraz zasoby z listy zasobów produkcyjnych. Na czynności rejestrowane są również składniki tej czynności (np. elementy do wymiany, usunięcia w serwisowanym urządzeniu). 85

86 3.4. Kalkulacja kosztów, przychodów, marży Rysunek 90 Czynność zlecenia serwisowego. Czynności i składniki zlecenia serwisowego (materiały) mogą podlegać sprzedaży albo stanowić jego koszt. Kalkulacja kosztów, przychodów i uzyskanej marży jest dostępna w zleceniu na każdym etapie jego realizacji. Rysunek 91. Kalkulacja zlecenia serwisowego. 86

87 Wersja 9.2 Księgowość 1. Deklaracje kwartalne VAT-7K oraz VAT-7D Obecnie wszyscy podatnicy mogą korzystać z kwartalnego rozliczania podatku VAT, dlatego w programie Comarch CDN XL wprowadzono możliwość wystawiania deklaracji kwartalnych VAT-7K oraz VAT-7D. Możliwości wystawiona poszczególnych rodzajów deklaracji wynika z następujących przepisów prawnych dotyczących określonych podatników: Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 stawy. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 albo 3 ustawy. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7D składają podatnicy, inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 3. Możliwość wystawiania poszczególnych typów deklaracji zależy od ustawień dokonanych w konfiguracji systemu. Rysunek 92. Konfiguracja parametry Deklaracje: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K. Oba nowe formularze deklaracji: VAT-7D oraz VAT-7K podlegają księgowaniu, a ewentualne płatności - rozliczaniu. Schematy księgowe zostały dostosowane do nowych obiektów i pozycji deklaracji. 87

88 Na dzień dzisiejszy nie udostępniono możliwości wystawiania załączników do deklaracji oraz możliwości eksportu deklaracji do pliku xml. Deklaracje: VAT-7K oraz VAT-7D wystawiane są na analogicznych zasadach jak dotychczasowa deklaracja VAT-7. Na deklaracji VAT-7D wprowadzono natomiast dodatkową zakładkę: Zaliczki, na której prezentowane są proponowane wysokości zaliczek za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, dla którego wyliczana jest deklaracja VAT-7D. Zaliczki mogą być: wyliczane na podstawie danych z poprzedniego kwartału proponowana wysokość zaliczki wyliczana jest na podstawie zaakceptowanych deklaracji z poprzedniego kwartału w wysokości 1/3 zobowiązania podatkowego, jeśli w poprzednim kwartale była wystawiona deklaracja VAT-7D lub w wysokości zobowiązania odpowiednio za pierwszy i drugi miesiąc poprzedniego kwartału, jeśli w poprzednim kwartale brak jest deklaracji VAT-7D, wyliczane na podstawie danych z bieżącego kwartału proponowana wysokość zaliczki na wyliczona na podstawie danych z bieżącego kwartału odpowiednio za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, wprowadzone przez Użytkownika w wysokości innej niż wynikając z przedstawionych przez program propozycji, jeśli na zakładce: Zaliczki zostanie wybrana opcja: Innych. Wyliczone kwoty proponowanych zaliczek zaokrąglane są wg zasad matematycznych. Kwota z przecięcia wiersza 3 Do zapłaty z kolumną: Razem, pobierana jest do pozycji 56. deklaracji. Kwoty zaliczek pomniejszane są o nadpłatę zaliczek wykazaną w polu 61. deklaracji VAT-7D za poprzedni kwartał. Kwota zaliczki może podlegać modyfikacji, jeśli formularz deklaracji ma status: bufor. Kwoty zaliczek nie generują płatności. Ewentualne płatności wynikające z wykazanych zaliczek należy ewidencjonować za pomocą not memoriałowych. Jeśli na deklaracji VAT-7D wykazana zostanie nadpłata zaliczki, na różnicę kwot wynikających z pozycji 59 (Nadpłata różnica pomiędzy sumą zaliczek wpłaconych a należnym zobowiązaniem podatkowym podlegającym wpłacie do urzędu) i 61 (Zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych), automatycznie tworzona jest płatność o typie Należność. 88

89 Rysunek 93. Formularz deklaracji VAT-7D zakładka Zaliczki. 2. Import deklaracji płacowych z Comarch Opt!ma Wymiana danych została rozszerzona o możliwość importu deklaracji płacowych z programu Comarch Opt!ma za pomocą procedur składowanych. 89

90 Logistyka 1. Agregacja pozycji na dokumentach handlowych W zależności od definicji dokumentu, istnieje możliwość agregacji towarów do jednej pozycji na dokumencie. Funkcjonalność została udostępniona na dokumentach: FZ, PZ, FRR, FS, FW, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, PKA, PW, RW, MMW. Agregacja ma miejsce w sytuacji, gdy na dokument dodawana jest kolejna pozycja z towarem, który już został wybrany na tym dokumencie. W efekcie, na istniejącej pozycji zostanie powiększona ilość. Definicja dokumentu pozwala na łączenie pozycji według kodu towaru lub według kodu i ceny. Podczas agregacji towaru system może wyświetlać ostrzeżenie o próbie połączenia pozycji. Rysunek 94. Definicja dokumentu Powielanie pozycji z włączoną opcją Łącz wg kodu i ceny towaru. Łączenie poprzedzone ostrzeżeniem. 2. Status realizacji wydania/przyjęcia dla dokumentu handlowego W nagłówku dokumentu handlowego zapisana jest informacja o tym, czy wygenerowano do niego dokumenty magazynowe oraz o stanie tych dokumentów. Statusy zmieniają się automatycznie podczas operacji na dokumentach magazynowych. Na liście dokumentów handlowych wyświetlana jest informacja o stanie związanych dokumentów magazynowych. Istnieje również filtr, umożliwiający filtrowanie listy według stanu dokumentów magazynowych. 90

91 Rysunek 95. Filtr stanu realizacji wydania/przyjęcia na liście dokumentów handlowych Pulpit kontrahenta 1. Kontrola zamawiania towarów powyżej dostępnych stanów W pulpicie kontrahenta istnieje możliwość kontroli zamawiania towarów powyżej dostępnych stanów. Jeśli w pulpicie prezentowane są stany towarów, to możliwe jest zablokowanie lub wyświetlenie ostrzeżenia przy składaniu zamówienia na towary, których stany zostały przekroczone. W konfiguracji WWW dostępny jest parametr decydujący o działaniu aplikacji przy zamawianiu towarów powyżej dostępnych stanów. 91

92 Rysunek 96. Konfiguracja WWW grupa Zamawianie towarów powyżej dostępnych stanów. Opcja Ostrzegaj skutkuje złożeniem zamówienia na ilości wybrane przez użytkownika, a informacja o przekroczonych stanach zapisywana jest w opisie elementu zamówienia. Opcja Zablokuj skutkuje złożeniem zamówienia na ilości dostępne w magazynie. Oba zachowania poprzedzone są stosownym komunikatem, w którym użytkownik może zadecydować czy powrócić do edycji elementów w koszyku. Do wyliczania stanów nie są uwzględniane zamówienia niepotwierdzone. 2. Wystawianie dokumentów z wybranego magazynu Kontrahent wystawiający zamówienie przez pulpit kontrahenta ma możliwość wyboru magazynu, na który ma być ono złożone. Zmiana magazynu skutkuje również prezentowaniem asortymentów w ilościach dostępnych w obrębie wybranego magazynu. Całe składane zamówienie będzie realizowane z wybranego magazynu. Wybór wykonywany jest w oknie Moje dane. Zmiana magazynu jest możliwa jedynie: dla osób z karty kontrahenta, którym przypięto rolę z prawem do zmiany magazynu, jeżeli do koszyka nie dodano żadnego towaru, w konfiguracji WWW, w grupie w Z magazynu wybrano opcję wg karty kontrahenta. Lista magazynów dostępnych do wyboru jest ustalana na podstawie definicji zamówienia sprzedaży z domyślnego centrum operatora wybranego w konfiguracji WWW. 92

93 3. Nowa kolorystyka interfejsu Dodano nową kolorystykę interfejsu. W związku z tym w pliku Web.Config dodano możliwość ustawienia kolorystyki - został dodany klucz: <add key="theme" value="themebase" /> value="themebase" oznacza kolorystykę niebieską. Aby zmienić kolorystykę na pomarańczową należy wpisać: value="themeorange". Dostępne interfejsy znajdują się w katalogu App_Themes. 93

94 Wersja 9.5 BI 1. Aplikacje 1.1. Księga Raportów Drzewo raportów drag and drop Funkcjonalność polega na możliwości modyfikacji drzewa raportów za pomocą metody drag and drop przeciągając elementy drzewa za pomocą myszki + CTRL pomiędzy folderami struktury raportów. Możliwe jest podpięcie do innego folderu zarówno raportu jak i wybranej gałęzi repozytorium wraz z zawartością Uprawnienia dziedziczenie Dodano możliwość modyfikacji dziedziczenia uprawnień na drzewie raportów w dowolnym momencie. Funkcjonalność umożliwia spropagowanie uprawnień na foldery/raporty podrzędne względem folderu, na którym wykonano operację propagacji uprawnień Logowanie zdarzeń subskrypcji W wersji 9.5 rozbudowano logowanie operacji subskrypcji. Wprowadzono wygodny podgląd statusu kolejnych kroków procesu z poziomu edycji wybranej subskrypcji co znacznie ułatwi użytkownikowi jego kontrolę Logowanie zdarzeń aplikacji Stworzono rozbudowany mechanizm logowania zdarzeń aplikacji Comarch CDN XL Business Intelligence. Dzięki niemu administrator będzie w stanie w prosty sposób prześledzić historię operacji na obiektach w naszych aplikacjach. Wprowadzony mechanizm umożliwia podgląd operacji dokonanych przez użytkowników na folderach czy raportach(np. czas wykonania) z poziomu edycji tych obiektów Raport DevExpress poprawa wydajności Poprawiono szybkość generowania raportów budowanych z wykorzystaniem nowej kontrolki Dev Express Raport DevExpress eksport do Excela Wprowadzono możliwość eksportu widocznych danych na raporcie Olap opartym o kontrolkę DevExpress do pliku xls Raport DevExpress wielowątkowe wykonywanie operacji Wprowadzono wielowątkowość w operacjach na raporcie DevExpress. Dzięki temu każdy taki raport wykonuje się w osobnym wątku nie zakłócając pracy przy innych raportach Instalator szybka instalacja i konfiguracja Stworzono nową wersję instalatora pozwalającą na szybką instalację i konfigurację środowiska bez konieczności uzupełniania pól. Konfigurator BI w trybie szybkim skonfiguruje środowisko BI wg domyślnej konfiguracji eliminując w znacznym stopniu potrzebę interakcji z użytkownikiem.

95 1.3. Analizator Business Intelligence Dodano nową aplikację pozwalającą na automatyczne przetestowanie środowiska SQL, na którym pracować ma aplikacja Comarch CDN XL Business Intelligence. Analizator zaudytuje i zaraportuje stan konfiguracji usług Analysis Services, Integration Services, Database Engine 2. Obszary analityczne 2.1. Kostka Księgowość mieszany opis analityczny Umożliwiono opisywanie dekretów jednocześnie pozycjami ze znakiem minus oraz ze znakiem plus Kostka Logistyka atrybuty na dokumentach magazynowych Dodano możliwość analizowania danych na podstawie atrybutu dodanego do dokumentu magazynowego Kostka Logistyka analiza ABC Stworzono nowy raport standardowy umożliwiający analizą ABC grupującą naszych kontrahentów oraz towary ze względu na ich udział w generowaniu przychodu bądź wartości zakupów Kostka Logistyka KGO KGO Sprzedaż Dodanie wartości KGO w obszarze Sprzedaży pozwala na analizę kosztu gospodarowania odpadami w grupie miar sprzedaży z dokładnością do pozycji na dokumencie KGO Zakupy Dodanie wartości KGO w obszarze Zakupów pozwala na analizę kosztu gospodarowania odpadami w grupie miar zakupów z dokładnością do pozycji na dokumencie KGO Zamówienia Dodanie wartości KGO w obszarze Zamówienia pozwala na analizę kosztu gospodarowania odpadami w grupie miar zamówień z dokładnością do pozycji na dokumencie. CRM 1. Wizyty handlowe W wersji 9.5 Comarch CDN XL został udostępniony nowy dokument, za pomocą którego można przygotować i realizować wizytę handlową. Dokument, podobnie jak inne dokumenty, ma swoją definicję, właściciela oraz podlega tym samym regułom, co do praw do wykonywania na nim operacji. 95

96 Rysunek 97. Definicja dokumentu Wizyta handlowa Dokument można zarejestrować ręcznie lub przy wykorzystaniu słownika elementów wizyt lub wzorca wizyty. W zależności od opcji przyjętej na definicji dokumentu, wizyta może generować zadanie terminarza. Do tworzenia dokumentu wizyty można wykorzystać predefiniowany słownik elementów wizyt (moduł CRM -> Listy -> Słownik elementów wizyt) lub poszerzyć go o własne elementy. Na podstawie elementów słownika, operator może zbudować wzorzec wizyty lub konkretną wizytę. Do słownika kategorii (moduł Administrator -> Listy -> Słowniki kategorii, gałąź CRM) została dodana nowa kategoria: Rodzaj elementu wizyty z predefiniowaną listą wartości: Ankiety Zadania Należności Konwersacje Kampanie Rejestracja dokumentów 96

97 Przejazd Inny. Lista wartości nie podlega edycji, za wyjątkiem elementu Inny. Wygląd formatki dokumentu Wizyta handlowa jest zależny od rodzaju dodanego elementu. Są na niej prezentowane elementy stałe (np. kontrahent, wzorzec wizyty, termin, elementy) oraz takie, które zależą od wskazanego elementu. Rysunek 98. Dokument Wizyty handlowej z elementem Ankieta 2. Plany sprzedaży W systemie Comarch CDN XL dodano możliwość zdefiniowania planu sprzedaży. Plan jest dostępny do dodania w module CRM -> Działania -> Plany sprzedaży. Zestawienie dotyczy konkretnego okresu czasu, określonego przez operatora. Należy go powiązać z grupami towarów/listą towarów, grupami kontrahentów/listą kontrahentów oraz rejonami sprzedaży. Plan sprzedaży może być wartościowy albo ilościowy. Można na nim określić planowaną wartość sprzedaży albo planowaną ilość towarów (bez wskazania jednostki miary). 97

98 Rysunek 99. Plan sprzedaży, zakładka Ogólne Wartość sprzedaży bądź ilość asortymentu jest przypisywana do każdego rejonu osobno. Wartość w rejonie nadrzędnym jest sumą wartości rejonów podrzędnych, przy czym operator może ją ustalić na poziomie wyższym od tej sumy. Wartość całego planu będzie sumą wartości dla poszczególnych rejonów. Plan sprzedaży jest realizowany przez dokumenty sprzedaży bądź przez zamówienia sprzedaży. Aby transakcja sprzedaży mogła realizować plan sprzedaży, dokument musi być wystawiony: w przedziale czasu określonym na planie (parametr Okres, zakładka Ogólne) na kontrahenta wskazanego na zakładce Kontrahenci. Kontrahent musi należeć do rejonu, dla którego realizowany jest plan. na towar wskazany na zakładce Towary. 98

99 Rysunek 100. Plan sprzedaży, zakładka Rejony Na zakładce Rejony zestawienia, w kolumnie Plan należy określić planowaną sprzedaż/ilość towarów. Naciśnięcie pioruna powoduje zliczenie dokumentów realizujących plan sprzedaży. W kolumnach Realizacja/Realizacja [%] prezentowana jest wartościowa i procentowa realizacja planu. Z poziomu planu sprzedaży można obejrzeć jego realizację tj. listę dokumentów realizujących go. 3. Rejony sprzedaży W wersji 9.5 Comarch CDN XL jest możliwość zdefiniowania wielopoziomowej struktury rejonów handlowych. Do każdego rejonu można przypisać jednego opiekuna z listy pracowników oraz kontrahentów, którzy zaliczają się do danego rejonu. Dany kontrahent będzie mógł należeć tylko do jednego rejonu. Region można przypisać na zakładce Ogólne lub na zakładce Inne karty kontrahenta. Drzewo rejonów jest edytowane i prezentowane na dodatkowej zakładce listy kontrahentów: Wg rejonów. Zakładka Wg rejonów składa się z dwóch paneli: lewego z drzewem rejonów i prawego z listą kontrahentów przypisanych do rejonu wskazanego w lewym panelu. W karcie kontrahenta prezentowany jest opiekun stały, czyli przypisany do rejonu, do którego należy kontrahent. Dodatkowo w karcie kontrahenta można określić tymczasowego opiekuna, z podaniem okresu, w którym zastępuje on opiekuna stałego. 99

100 Rysunek 101. Opiekun stały i opiekun czasowy na karcie kontrahenta W wyniku uaktualnienia wersji systemu do wersji 9.5, dotychczasowy opiekun kontrahenta stanie się jego opiekunem tymczasowym z nieokreśloną datą końcową. W związku z rozwojem funkcjonalności w tym zakresie zmienił się mechanizm przenoszenia opiekuna na dokument. Stosowany jest następujący algorytm: Jeśli na karcie kontrahenta określono opiekuna tymczasowego oraz bieżąca data zawiera się w zakresie dat określonego dla tego opiekuna, to na dokument jest przenoszony opiekun tymczasowy. W przeciwnym przypadku opiekun przypisany do rejonu. Jeśli nie jest on określony na rejonie podrzędnym, to pobierany jest opiekun przypisany do rejonu nadrzędnego. Na liście kontrahentów zostało również udostępnione filtrowanie według opiekuna. 4. Rejestracja wydatków pracowniczych Pracownik odbywający podróże służbowe ponosi koszty związane z takimi wizytami. W systemie Comarch CDN XL została udostępniona możliwość zarejestrowania tychże wydatków tj. ich wartości oraz rodzaju. Każdy pracownik ma możliwość wprowadzenia poniesionego kosztu, a także powiązania go z dokumentem ewidencjonującym jego powstanie oraz z konkretnym kontrahentem. Jeśli wydatek związany jest z samochodem, istnieje możliwość powiązania go istniejącym już w systemie samochodem. Dodatkowo została wprowadzona możliwość powiązania wydatku z dokumentem wizyty handlowej. 100

101 Rysunek 102. Wydatek pracownika Lista wydatków jest dostępna w modułach: Sprzedaż (menu główne Dokumenty), Księgowość (menu główne Dokumenty) i CRM (menu główne Działania). Istnieje możliwość filtrowania wprowadzonych dokumentów ze względu na Pracownika, Rodzaj wydatku, Wizytę handlową. Kadry i płace 1. Wstęp Moduł Kadry i płace, który został udostępniony w wersji 9.0, w wersji 9.5 został wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności. Równocześnie przypominamy, że w pełni funkcjonalny moduł Kadry i Płac będzie dostępny w wersji Zmiany na dokumencie Lista płac etatowa (LPE) 2.1. Generowanie płatności do Listy płac etatowej (LPE) W wersji 9.5 udostępniono generowanie płatności Listy płac. Wygenerowane płatności prezentowane są na zakładce: Płatności, która została udostępniona na dokumencie Listy płac. 101

102 Rysunek 103 Zakładka płatności dokumentu LPE Wygenerowane płatności podlegają rozliczaniu i kompensowaniu z płatnościami innych dokumentów oraz prezentowane są na listach: Nierozliczonych płatności i Preliminarz płatności zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w programie Comarch CDN XL Księgowanie dokumentów List płac etatowych (LPE) W wersji 9.5 umożliwiono księgowanie dokumentów list płac (LPE). Szczegóły zostały opisane w sekcji dotyczącej modułu: Księgowość. 3. Zmiany na Elementach w naliczonej wypłacie W wersji 9.5 zostało przebudowane okno elementu wypłaty dostępne z poziomu dokumentu: Listy płac. Wartości prezentowane na zakładkach: Obliczenia ZUS oraz Obliczenia PIT, zostały pogrupowane w sposób, który zwiększa ergonomię odszukiwania właściwych danych. Dodatkowo dokonano rozróżnienia postawy składek emerytalno rentowych oraz składki chorobowej i wypadkowej. Podstawa składek emerytalno rentowych jest wyliczana z uwzględnieniem rocznej kwoty ograniczenia pobierania składek. 102

103 Rysunek 104 Okno: Element wypłaty zakładka: Obliczenia ZUS 4. Zmiany w ewidencji czasu pracy 4.1. Zmiany dotyczące harmonogramów W ramach funkcjonalności Harmonogramów, na oknie Okresy Wspólne dodane zostały standardowe, predefiniowane okresy wspólne dla podstawowego rozkładu czasu pracy (sobota, niedziela, dni pracy od poniedziałku do piątku) Ewidencja czasu pracy pracownika W wersji 9.5 uwzględniono ewidencję czasu pracy w rozliczaniu wynagrodzeń pracownika. Na oknie: Ewidencja czasu pracy wprowadzono wyświetlanie czasu pracy zgodnie z dokonaną aktualizacją umowy o pracę. Umożliwiono również edytowanie podsumowania ewidencji czasu pracy. 5. Deklaracje rozliczeniowe ZUS W wersji 9.5 udostępniona została możliwość dodawania deklaracji rozliczeniowych ZUS. W związku z tym pieczątka firmy, na zakładkach: Deklaracje i Deklaracje cd. została uzupełniona o dodatkowe informacje. 103

104 Rysunek 105 Zmiany na pieczątce firmy W module: Kadry i płace w ramach opcji: Ustawienia została dodana opcja: Deklaracje. Wybór tej opcji pozwala na dokonanie niezbędnych ustawień związanych z wyliczeniem deklaracji kadrowo płacowych w systemie. 104

105 Rysunek 106 Okno: Konfiguracja deklaracji firmy W menu głównym modułu: Kadry i płace został udostępniona opcja: Deklaracje, w ramach której możliwy jest wybór okien: Deklaracje rozliczeniowe ZUS oraz Zestawy deklaracji (pliki KEDU). Opcja druga pozwala na zdefiniowanie zestawu plików KEDU, który będzie następnie wykorzystywany podczas eksportu deklaracji rozliczeniowych ZUS. Domyślnie lista zawężona jest tylko do zestawów odblokowanych. Rysunek 107 Okno: Zestawy deklaracji ZUS (pliki KEDU) Jeśli jakiś zestaw plików KEDU został przypisany do deklaracji DRA, to na tym zestawie wskazane są te deklaracje. Zarówno z poziomu konkretnego zestawu KEDU, jak i z poziomu okna: Zestawy deklaracji ZUS istnieje możliwość wyeksportowania zestawu plików KEDU do pliku xml. Zestaw plików KEDU może zostać zablokowany. Po zablokowaniu zestawu nie mamy możliwości dokonania zmian w deklaracjach do niego dołączonych oraz w samym zestawie. Możliwe jest jedynie wyeksportowanie go do pliku. Jeśli zestaw KEDU został wybrany na deklaracji ZUS DRA, usunięcie zestawu nie jest możliwe. 105

106 Rysunek 108 Okno: Edycja zestawu (KEDU) Z poziomu listy: Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS, istnieje możliwość dodania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Deklaracja ta dodawana jest za okres miesięczny. Przeliczenie deklaracji możliwe jest po wskazaniu odpowiedniego zestawu plików KEDU. Wybór tego zestawu jest obowiązkowy. Na deklaracji udostępniono statusy. Jedynie deklarację znajdującą się w buforze można przeliczać. Poza statusem bufor, dostępne są również statusy: zaakceptowano i zatwierdzono oraz anulowano. Ten ostatni status dostępny jest tylko na deklaracji o statusie: Zatwierdzono. Jeśli na deklaracji wybrany jest zestaw plików KEDU, który jest zablokowany, nie jest dostępny status: bufor. Z poziomu deklaracji również można dokonać eksportu zestawu KEDU do pliku xml. Na zakładce: Rozliczenia prezentowane są kwoty, które należy zapłacić z tytułu składek społecznych, składki zdrowotnej oraz składek na FP i FGŚP. Wartości na deklarację pobierane są z dokumentów: List płac (LPE), które mają ustawiony ten sam ZUS Miesiąc co deklaracja. Sposób rozliczenia składek na FP i FGŚP zależy od ustawień dokonywanych na oknie: Konfiguracja deklaracji firmy. Podczas dodawania i przeliczania deklaracji DRA domyślnie w tle generowane są deklaracje: ZUS RCA oraz ZUS RZA. Deklaracje te jednak nie są dostępne w systemie. Dane dotyczące tych deklaracji są eksportowane jednak do pliku xml, który następnie można zaimportować w programie Płatnik. W wersji 9.5 do deklaracji DRA nie są generowane płatności. Nie udostępniono również możliwości zaksięgowania takiej deklaracji. 106

107 Rysunek 109 Deklaracja ZUS DRA zakładka: Ogólne 107

108 Rysunek 110 Deklaracja ZUS DRA zakładka: Rozliczenia Księgowość 1. Dodatkowe funkcje w schematach księgowań W wersji 9.5 wprowadzone zostały następujące zmiany w funkcjonalności schematów księgowań Umożliwienie księgowania dokumentów listy płac etatowej (LPE) W wersji 9.5 umożliwiono księgowanie dokumentów list płac (LPE). Księgowanie przebiega w module Kadry i płace. Na dokumencie Listy płac udostępniona została zakładka: Księgowość, na której możliwe jest dokonanie predekretacji listy poprzez wybór odpowiedniego schematu księgowego. 108

109 Rysunek 111 Okno Dokumentu Listy płac zakładka: Księgowość Księgowanie dokumentu Listy płac jest możliwe, jeśli Lista płac ma status: Zamknięta. Po zmianie statusu z Bufor na Zamknięta, aktywna staje się zakładka: Księgowość. Po zaksięgowaniu Listy płac, nadawany jest status: Zaksięgowana, którego nie można zmienić. Równocześnie wszystkie wypłaty również otrzymują status: Zaksięgowana. W wersji 9.5 nie udostępniono opisu analitycznego dokumentu Listy płac. Schematy wykorzystywane do księgowania tych dokumentów można dodać module Księgowość. W schematach księgowych dotychczasowa gałąź: Kadry i Płace została zamieniona na Płace O! oraz została dodana nowa gałąź: Kadry i Płace, w ramach której istnieje możliwość dodania schematu księgowego dla nowych dokumentów list płac. W wersji 9.5 udostępniono księgowanie jedynie listy płac etatowej (LPE). Dodawanie schematów księgowych dotyczących listy płac przebiega na zasadach identycznych jak do tej pory. Księgowanie listy płac może przebiegać pod datą: początku okresu listy, końca okresu listy, wypłaty lub dzisiejszą, w zależności od ustawień dokonanych na zakładce: Ogólne schematu księgowego. 109

110 Rysunek 112 Nagłówek schematu dokumentu Listy płac Dla pozycji schematu list płac w polu: Oblicz dla udostępnione zostały następujące opcje: Płatności Elementy wypłat Typy kwot Dla wszystkich pozycji wymienionych powyżej w polach: Konto Debet oraz Konto Credit udostępniono zmienną: *KONTO-WYDZ. Wybór tej zmiennej na schemacie księgowym pozwala na pobranie na predekretacji dokumentu Listy płac konta księgowego przypisanego do odpowiedniego działu struktury kosztowej, który wybrany jest na księgowanej liście płac. Zbudowanie pozycji schematu księgowego w oparciu o opcję: Płatności pozwala na zaksięgowanie Płatności wygenerowanych na dokumencie Listy płac. W polach: Kwota, Konto Debet i Konto Credit udostępniono standardowe zmienne dostępne dla pozycji budowanej w oparciu o płatności na dotychczasowych schematach księgowych. W ramach opisu pozycji udostępniono opcje: Numer dokumentu, Opis (pierwsze 40 znaków), Akronim płatnika, Nazwisko pracownika oraz zapytanie SQL. Wybór na pozycji schematu księgowego opcji: Elementy wypłat, pozwala na zaksięgowanie wskazanego w schemacie Elementu wypłaty lub Grupy elementów. W ramach każdej z tych dwóch opcji udostępnione są takie same typy kwot, będące zestawem kwot możliwych do zaksięgowania. 110

111 Rysunek 113 Pozycja schematu księgowego dla LPE wykorzystanie opcji: Elementy wypłat 111

112 Wprowadzając pozycję w ramach tej grupy należy zdecydować czy księgowaniu będzie podlegać Element wypłaty, czy też Grupa Elementów, a następnie należy dokonać wyboru typu kwoty. Jeśli zostanie wybrana opcja dotycząca Elementu wypłaty i wskazany zostanie typ kwoty, otwarte zostanie okno: Elementy wypłaty, na którym Użytkownik będzie mieć możliwość wskazania interesującego go elementu wypłaty dostępnego w ramach poszczególnych grup. W analogiczny sposób, po dokonaniu wyboru Grupy elementów i wskazaniu określonego typu kwoty, zostanie otwarte okno: Grupy elementów wypłat. W polach: Kwota, Konto Debet i Konto Credit udostępniono zmienne dotyczące odwołania do kont pracowników, kont urzędów oraz do planu kont. W ramach opisu pozycji udostępniono opcje: Numer dokumentu, Opis (pierwsze 40 znaków), Akronim pracownika, Nazwisko pracownika oraz zapytanie SQL. Rysunek 114 Okno: Elementy wypłat 112

113 Wybór na pozycji schematu opcji: Typy kwot pozwala na zaksięgowanie składników zapisanych na poziomie elementów wypłaty księgowanej listy płac. W polu: Kwota udostępnione zostały składniki, które zostały wyliczone na elementach listy płac. W polach: Kwota, Konto Debet i Konto Credit udostępniono zmienne dotyczące odwołania do kont pracowników, kont urzędów oraz do planu kont. W ramach opisu pozycji udostępniono opcje: Numer dokumentu, Opis (pierwsze 40 znaków), Akronim pracownika, Nazwisko pracownika, Nazwa kwoty oraz zapytanie SQL. Rysunek 115 Pozycja schematu księgowego dla LPE wykorzystanie opcji: Typy kwot 1.2. Umożliwienie księgowania wartości Kosztu Gospodarowania Odpadami (KGO) W wersji 9.5 wprowadzono możliwość wyksięgowania wartości KGO ujętego na fakturze zakupu lub fakturze sprzedaży. Schematy księgowe rozbudowano o pozycję odwołującą się bezpośrednio do wartości KGO znajdującej się na fakturze. W schematach księgowych w opcji dotyczącej księgowania w oparciu o Elementy, udostępniono pozycję: KGO. Jeśli na schemacie księgowym zostanie wykorzystana pozycja dotycząca KGO, wyksięgowaniu na fakturze podlegać będzie zbiorcza kwota KGO wszystkich elementów znajdujących się na tej fakturze. 113

114 Rysunek 116 Pozycja schematu księgowań wykorzystanie zmiennej: KGO 2. Zmiany w pozostałych obszarach Funkcjonalność modułu księgowego została wzbogacona o następujące możliwości: 2.1. Ujmowanie dokumentów FSE, FKE z transakcją krajową na deklaracjach VAT W wersji 9.5 wprowadzono możliwość wystawiana dokumentów w walucie obcej na kontrahenta krajowego. W związku z tym na dokumentach FSE, FKE został udostępniony wybór transakcji krajowej. Dokumenty FSE, FKE wystawione z transakcją określoną jako krajowa ujmowane są w deklaracjach VAT-7, w sekcjach dotyczących sprzedaży krajowej. Dokumenty FSE, FKE z transakcja krajową wyświetlane są na rejestrze VAT i reagują na filtry związane z typem transakcji: krajowa. Również na wydrukach dostępnych z poziomu rejestru VAT dokumenty te prezentowane są jako dokumenty krajowe Podział płatności na dokumencie FSE, FKE z transakcją krajową Na zakładce: Płatności dokumentów FSE, FKE, (S)FSE, (S)FKE oraz WZE i WKE generujących płatności udostępniono automatyczny podział kwoty płatności, na kwotę wynikającą z wartości podatku VAT i kwotę równą kwocie netto dokumentu. Podział ten następuje po naciśnięciu przycisku: VAT. Obie płatności tworzone są w walucie nagłówka dokumentu. Kwota płatności dotycząca podatku VAT jest zgodna z wartością podatku VAT wykazaną na tabelce VAT, po ewentualnym przeliczeniu na walutę 114

115 obcą. Płatność wynikająca z kwoty podatku VAT, jest oznaczona dodatkowym parametrem: Płatność z tytułu VAT, który jest zaznaczony. Parametr ten jest automatycznie zaznaczany dla tej płatności, jeśli płatność została podzielona za pomocą przycisku VAT. Parametr: Płatności z tytułu VAT nie jest dostępny do edycji. Rysunek 117 Płatność z tytułu VAT Logistyka 1. Koszt gospodarowania odpadami W wersji 9.5 systemu Comarch CDN XL została wprowadzona obsługa kosztu gospodarowania odpadami. W celu określenia stawek KGO należy otworzyć Słowniki kategorii (moduł Administrator), a następnie przejść do gałęzi Transakcje. 115

116 Rysunek 118. Definicja stawki KGO Stawka KGO to określona kwota netto wyrażona w walucie systemowej. Stawkę KGO można określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zdefiniowane stawki KGO należy przypisać do karty towaru. Wartości KGO są możliwe do określenia dla karty towaru typu Towar/Produkt. Dla pozostałych typów pola dotyczące KGO są niewidoczne. Rysunek 119. Karta towaru z określoną stawką KGO Wprowadzenie kosztu gospodarowania odpadami ma istotne znaczenie dla sposobu liczenia rabatów w systemie. W konfiguracji ogólnej został dodany parametr określający sposób liczenia rabatów w 116

117 przypadku, gdy dla towaru zdefiniowano stawkę KGO. Rabat będzie mógł być naliczany od ceny początkowej zawierającej KGO albo od ceny pomniejszonej o KGO. Domyślnie rabaty są liczone od ceny z KGO. Parametr jest możliwy do zmiany w dowolnej chwili. Jego zmiana będzie widoczna na kolejnych wystawianych dokumentach. Rysunek 120. Konfiguracja ogólna, parametr odpowiedzialny za sposób liczenia rabatów, gdy zdefiniowano stawkę KGO dla towaru Koszt gospodarowania odpadami jest obsługiwany na dokumentach: FS, WZ, PA, FZ, PZ o dowolnym rodzaju transakcji oraz na korektach tych dokumentów. Ponadto obsługę KGO udostępniono również na dokumentach modułu zamówień: OS, OZ, ZS, ZZ. W oknie elementu dokumentu handlowego jest prezentowana wartość jednostkowa KGO, która jest zawsze przeliczana na walutę ceny początkowej. Sposób liczenia rabatów w elemencie jest uzależniony od ustawienia parametru w konfiguracji (tj. rabaty liczone od ceny z KGO bądź rabaty liczone od ceny bez KGO). Przykład naliczania rabatów od ceny z KGO i od ceny bez KGO. 1. Kontrahent zakupił nagrywarkę DVD w cenie 122 PLN. Przy zakupie towaru otrzymał 5% rabatu. Stawka KGO dla sprzętu wideo wynosi 1 PLN za sztukę. W systemie rabaty liczone są od wartości oraz od ceny z KGO. 117

118 Rysunek 121. Cena towaru, w przypadku liczenia rabatów od wartości oraz od ceny z KGO Dla powyższego przykładu rabaty są liczone od wartości. Tak więc w pierwszej kolejności została wyliczona wartość elementu, która jest równa 100 PLN. Następnie od wartości został wyliczony i odjęty nadany rabat. Wartość elementu po rabacie jest równa 95 PLN. Kolejno system wyliczył cenę towaru tj. podzielił wartość przez ilość sztuk. 2. Kontrahent zakupił nagrywarkę DVD w cenie 122 PLN. Przy zakupie towaru otrzymał 5% rabatu. Stawka KGO dla sprzętu wideo wynosi 1 PLN za sztukę. W systemie rabaty liczone są od wartości oraz od ceny bez KGO. 118

119 Rysunek 122. Cena towaru, w przypadku liczenia rabatów od wartości oraz od ceny bez KGO Dla powyższego przykładu rabaty liczone są od wartości. Tak więc w pierwszej kolejności została wyliczona wartość elementu, która jest równa 100 PLN. Następnie od wartości elementu została odjęta wartość KGO dla całej pozycji. Kolejno od wartości 99 PLN został wyliczony i odjęty nadany rabat. Wartość po rabacie bez KGO jest równa PLN. Do wyliczonej wartości została dodana wartość KGO dla całego elementu. Wartość pozycji jest równa PLN. Następnie system wyliczył cenę towaru tj. podzielił wartość przez ilość sztuk. 2. Faktura eksportowa z transakcją krajową W związku z coraz większą potrzebą obsługi obrotu krajowego prowadzonego w walucie obcej, w wersji 9.5 systemu Comarch CDN XL została wprowadzona możliwość wystawienia dokumentu FSE oraz WZE z transakcją krajową. Wybranie transakcji Krajowa na wymienionych dokumentach skutkuje naliczeniem podatku VAT według stawek krajowych. Transakcję Krajową na dokumencie FSE/WZE można uzyskać: poprzez ręczne wskazanie transakcji, jeśli na dokumencie wybrano kontrahenta unijnego/innego zagranicznego w wyniku automatycznej operacji, jeśli na dokumencie wybrano kontrahenta krajowego. 119

120 W przypadku określenia na dokumencie transakcji krajowej parametr VAT eksportowy jest odznaczony i niemożliwy do edycji. Rysunek 123. Faktura eksportowa z transakcją krajową Dokument FSE/WZE można wystawić ręcznie bądź wygenerować go w zamówienia sprzedaży z transakcją krajową. 120

121 Rysunek 124. Zamówienie sprzedaży z transakcją krajową Nie ma możliwości wystawienia krajowego FSE/WZE z krajowego ZS, jeśli do zamówienia została wygenerowana faktura zaliczkowa. Koszt gospodarowania odpadami został obsłużony na wydrukach dokumentów handlowych oraz na wydrukach zamówień. Produkcja 1. Generowanie ZP z PW W wersji 9.5 systemu Comarch CDN XL funkcjonalność modułu Produkcja została wzbogacona o możliwość wygenerowania zlecenia produkcyjnego z dokumentu przychodu wewnętrznego. W efekcie pozycje zlecenia będą powiązane z pozycjami źródłowego dokumentu, a produkt zostanie automatycznie oznaczony jako zrealizowany w momencie zarejestrowania realizacji czynności. 2. Spinanie RW do ZP Zmiany zostały również wprowadzone w funkcjonalności spinania do zlecenia produkcyjnego istniejących dokumentów rozchodu wewnętrznego. W wersji 9.5 pojawi się możliwość spięcia ze zleceniem produkcyjnym dokumentu z uwzględnieniem cechy towaru lub dostawy. 121

122 3. Zmiany w Prostym Interfejsie W najnowszej wersji zostały również wprowadzone usprawnienia w prostym interfejsie do modułu Produkcja, które mają na celu poprawienie ergonomii pracy z modułem. Rysunek 125. Prosty Interfejs 122

123 Wersja 9.6 Administrator oddziałów 1. Zmiany w menu W wersji 9.6 w menu modułu udostępniono następujące obiekty: Menu Firma: Definicje dokumentów Samochody Urządzenia zewnętrzne Menu Dokumenty: Wizyty handlowe 1.1. Urządzenia zewnętrzne W menu Firma został dodany obiekt Urządzenia zewnętrzne. Na liście Urządzenia zewnętrzne w systemie Comarch CDN XL należy dodać listę urządzeń, które współpracują z systemem. Urządzeniami tymi mogą być np. kolektory radiowe, kolektory wsadowe (batchowe), drukarki. Rysunek 126 Okno Urządzenia zewnętrze.

124 2. Oddział Comarch Mobilny Sprzedawca 2.1. Parametr: Eksport zaległych płatności kontrahentów W wersji 9.6 wprowadzono obsługę flagi: Eksport zaległych płatności kontrahentów w Kreatorze nowego oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca oraz na oknie Konfiguracja oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca, zakładka Ogólne. Rysunek 127Parametr: Eksport zaległych płatności kontrahentów w kreatorze nowego oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca. Parametr ten jest odpowiedzialny za wysyłanie podczas synchronizacji informacji o zaległych płatnościach kontrahentów na urządzenie mobilne. Jeżeli parametr ten jest zaznaczony, to podczas synchronizacji dane o zaległych płatnościach kontrahentów należących do wskazanej grupy kontrahentów na definicji oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca będą synchronizowane na urządzenie mobilne. W przeciwnym przypadku dane te nie będą synchronizowane z wyjątkiem synchronizacji Wizyty handlowej z elementem Należności. Jeżeli taka wizyta jest synchronizowana na urządzenie mobilne, to pomimo niezaznaczonego parametru na urządzenie zostaną wysłane informacje o zaległych płatnościach dla kontrahenta wskazanego na wizycie handlowej Parametr: Zaległe płatności Na oknie Konfiguracja oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca została wprowadzona obsługa flagi : Zaległe płatności. 124

125 Rysunek 128 Parametr: Zaległe płatności na oknie Konfiguracji oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca. Działanie tego parametru jest identyczne jak parametru Eksport zaległych płatności kontrahentów opisanego w punkcie 2.1. Parametr: Eksport zaległych płatności kontrahentów Parametr: Automatyczne potwierdzanie zamówień Kolejną flagą, jaka została udostępniona w wersji 9.6 jest flaga Automatyczne potwierdzanie zamówień. Znajduje się ona na oknie Konfiguracji oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca na zakładce Ogólne. 125

126 Rysunek 129 Parametr: Automatyczne potwierdzanie zamówień na oknie Konfiguracji oddziału Comarch Mobilny Sprzedawca. Jeżeli parametr ten jest zaznaczony to zamówienia importowane do systemu Comarch CDN XL zostaną automatycznie potwierdzone. W przeciwnym przypadku zamówienia zostaną dodane do systemu Comarch CDN XL, jako niepotwierdzone. 3. Oddział Comarch Mobilny Magazynier 3.1. Lista oddziałów Comarch Mobilny Magazynier W wersji 9.6 systemu Comarch CDN XL została dodana lista oddziałów Comarch Mobilny Magazynier. Listę można wywołać wybierając opcję Comarch Mobilny Magazynier z kontroli Typ oddziału na liście dowolnego oddziału. 126

127 Rysunek 130 Wywoływanie Listy oddziałów Comarch Mobilny Magazynier Konfiguracja oddziału Comarch Mobilny Magazynier Użytkownik ma możliwość dodania nowego oddziału Mobilnego Magazyniera z poziomu Listy oddziałów Comarch Mobilny Magazynier. W tym celu zostanie wyświetlone okno Konfiguracji oddziału Comarch mobilny Magazynier. 127

128 Rysunek 131 Okno Konfiguracji oddziału Comarch Mobilny Magazynier. Na oknie tym należy wskazać Urządzenie z listy Urządzeń Zewnętrznych opisanych w punkcie 1.1Urządzenia zewnętrzne oraz dane dotyczące serwera synchronizacji i lokalizacji plików wymiany danych. Import 1. Waluta kosztu transportu zagranicznego W wersji 9.6 systemu Comarch CDN XL umożliwiono zmianę waluty kosztu transportu zagranicznego na dokumentach SSC/SAD/FWS. Tak więc koszt zagraniczny, analogicznie jak koszt krajowy, może być określony w walucie dokumentu lub w walucie systemowej. 128

129 Rysunek 132. Dokument SAD z kosztem zagranicznym wyrażonym w walucie systemowej 2. Parametr: Wartość po kursie, na dokumencie SAD Na dokumencie SAD wystawionym z ręki udostępniono do edycji parametr: Wartość po kursie umieszczony na zakładce Kwoty. Dotychczas parametr był niedostępny do zmiany, a jego domyślnym ustawieniem była wycena po kursie SAD. Obecnie wartość domyślna parametru pobierana jest z definicji dokumentu. Może być zmieniona przez użytkownika każdorazowo, jeśli SAD jest w buforze. Z dokumentu SAD wystawionego z ręki istnieje możliwość wystawienia dokumentu PZI. Udostępnienie tej funkcjonalności wynika z tego, iż Ustawodawca umożliwia przyjęcie towaru do magazynu, pochodzącego z odprawy celnej, po kursie z faktury importowej. W wersjach poprzednich system Comarch CDN XL umożliwiał obsługę tej sytuacji tylko wtedy, gdy dokumenty były ze sobą powiązane w ścieżce, np. FAI -> SAD -> PZI (przy odpowiednio zaznaczonym parametrze: Wartość po kursie). Od wersji Comarch CDN XL 9.6 takie przyjęcie można wykonać również w sytuacji, gdy dokument SAD jest wystawiony ręcznie. Kadry i Płace 1. Wstęp Moduł Kadry i Płace udostępniony w programie Comarch CDN XL od wersji 9.0, w wersji 9.6 został wzbogacony o dodatkowe funkcjonalności. W pełni funkcjonalny moduł Kadry i Płace będzie dostępny w wersji

130 2. Fundusz Emerytur Pomostowych 2.1. Nowy słownik kategorii Kod ZUS szczeg. warunki/charakter (FEP) W wersji 9.6 została dodana nowa kategoria: Kod ZUS- szczególne warunki/charakter (FEP). Pozwala ona na prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych w związku z powstaniem Funduszu Emerytur Pomostowych i wprowadzeniem, poczynając od 1 stycznia 2010 r., obowiązku odprowadzania na Fundusz Emerytur Pomostowych nowej składki Zmiana w ustawieniach programu Na formatce urzędu ZUS, zakładka: Rachunki dodano nowy obszar o nazwie FEP. Uzupełnione tu konto będzie pobierane do przelewu składek wyliczanych na potrzeby nowego funduszu celowego. Rysunek 133. Karta urzędu ZUS, zakładka rachunki z dodaną grupą FEP 2.3. Zmiana w ustawieniach modułu Procentowa wartość składki prezentowana jest w systemie w oknie Procent składek ZUS, w sekcji Fundusze celowe, gdzie wprowadzone są również wysokości składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 130

131 2.4. Nowe dane na pracowniku Rysunek 134. Procent składek ZUS, składka na FEP oraz FGŚP Na formularzu pracownika w oknie Ubezpieczenie ZUS została dodana sekcja, w której można wybrać dla danej osoby kod pracy związany z FEP, oraz uzupełnić daty obowiązywania obowiązku naliczenia składki. Rysunek 135. Formularz pracownika, grupa Praca w szczególnych warunkach, kod pracy związany z FEP Możliwość wykorzystania mechanizmu aktualizacji danych w module Kadry i Płace pozwala na wygodny dostęp do danych aktualnych na wskazany dzień, dzięki czemu użytkownik może łatwo przeglądać historyczne zapisy odnoszące się również do okresów w których obowiązywało naliczanie składki na FEP Składka w wypłacie Wysokość naliczonej składki na FEP widoczna jest na zakładce Obliczenia ZUS w oknie wypłaty na liście płac. Kwota ta jest uwzględniana w zsumowanej kwocie składek firmy Modyfikacja definicji stanowiska Aby umożliwić przyporządkowanie określonego kodu pracy w szczególnych warunkach (kod FEP) do konkretnego pracownika, została zmodyfikowana definicja stanowiska. Nowy przycisk na zakładce Ogólne stanowiska umożliwia odwołanie się do kategorii oraz wybór odpowiedniego kodu. 131

132 Rysunek 136. Karta Stanowisko 3. Inne zmiany 3.1. Aktualizacja wartości W wersji 9.6 zostały zaktualizowane wartości obowiązujące od początku 2010 roku. Do moduły Kadry i płace dodano nowe wartości kwot wynagrodzenia minimalnego, wprowadzono aktualną kwotę ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych, procent składki na FEP i inne Zmiany w wypłatach Naliczanie kwot wynagrodzeń zostało wzbogacone o uwzględnianie czasu pracy (udoskonalenie ewidencji czasu pracy oraz zmiany w nieobecnościach) a co za tym idzie kwot pomniejszeń za wynagrodzenia i dodatki lub potrącenia za pracę ponad/poniżej wymiaru. Księgowość Zgodnie z nowelizacją Ustawy o VAT za ogólną zasadę, od której oczywiście przewidziano liczne wyjątki, przyjęto opodatkowanie usług w miejscu ich rzeczywistej konsumpcji. Zmiany te przenoszą ciężar rozliczania podatku VAT ze świadczącego usługi na świadczeniobiorcę. Wymusiło to zmiany w formularzach rozliczających podatek VAT oraz informacjach podsumowujących. Pociągnęło to za sobą zmiany także w obszarze dokumentów oraz rejestrów VAT. 132

133 1. Zmiany w dokumentach 1.1. Nowe parametry VAT Aby użytkownicy mogli prawidłowo wypełnić nowe formularze informacji podsumowujących jak również deklaracji VAT-7, na dokumentach handlowych wprowadzono dodatkowe parametry VAT. Na fakturach sprzedaży: FS, FSK, A FS, A FSK, FSE, FKE, FEL, KEL oraz fakturach: FW, FWK, A FW, A FWK, dodano następujące parametry rodzajowe dla transakcji Wewnątrzwspólnotowej: Wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju: Towar Usługi Usługi rozlicza odbiorca Dla transakcji Wewnątrzwspólnotowej: Wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna, udostępnione zostały parametry: Towar, Usługi. Rysunek 137. Nowe parametry rodzajowe na dokumentach sprzedaży. Na fakturach wewnętrznych: FW, FWK, A FW, A FWK, FWS, FKS, FWZ, FKZ oraz na fakturach zakupu: FZ, FZK, A FA, A FZK dodano parametr rodzajowy: Usługi rozlicza odbiorca Parametr został udostępniony dla transakcji Wewnątrzwspólnotowej: Wewnątrzwspólnotowe nabycie. 133

134 Rysunek 138. Nowy parametr Usługi rozlicza odbiorca. Nowe parametry udostępniono na zakładce VAT (w przypadku formularza skróconego na zakładce Ogólne) oraz na formatce tabelki VAT powyższych dokumentów Parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE Zgodnie z nowymi przepisami zmieniono zasady ustawienia parametru Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE na dokumentach. Został on uzależniony od typu dokumentu oraz od ustawienia parametrów rodzajowych. Ponadto parametr Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE został udostępniony do edycji w przypadku transakcji Wewnątrzwspólnotowej: Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, gdzie był dotychczas niewidoczny. 134

135 Rysunek 139. Parametr: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE dla transakcji Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju Pozostałe zmiany na dokumentach handlowych Usunięto parametr Detal z sekcji Sprzedaż zakładki VAT z dokumentów: FS, FSK, FSL, KSL, FW, FWK. Rysunek 140. Faktura sprzedaży bez parametru Detal. 2. Zmiany w deklaracjach Zgodnie ze zmianami przewidzianymi w Dyrektywie 2008/8/WE oraz Ustawie o VAT, w sytuacji świadczenia usług przez podmiot z jednego z państw członkowskich UE na rzecz odbiorcy z innego państwa, do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji zobowiązany będzie nabywca usług. Nabywca naliczy podatek od nabytych usług i zadeklaruje go jako należny, a jeżeli będzie miał pełne prawo do odliczenia wykaże go jako podatek naliczony. W wyniku nowelizacji Ustawy o VAT zmodyfikowane zostały stosowne Rozporządzenia Ministra Finansów, które wprowadzają nowe formularze: Deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D Informacji podsumowujących: VAT-UE, VAT-UEK, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C Do r. podatnicy będą mogli korzystać ze starych formularzy, pod warunkiem, że nie byli usługodawcami lub usługobiorcami usług w obrocie wewnątrzunijnym, od których muszą rozliczyć podatek VAT. 135

136 W celu umożliwienie właściwego rozliczania VAT od usług międzynarodowych, wprowadzono następujące zmiany: 2.1. Deklaracje VAT-7 W związku z wprowadzeniem nowych parametrów rodzajowych na dokumentach, dokonano modyfikacji w sposobie wyliczania deklaracji miesięcznych: VAT-7 (9), VAT-7 (10) oraz kwartalnych: VAT-7K (4), VAT-7D (1). Dodano nowe formularze deklaracji: miesięcznej: VAT-7 (11) kwartalnych: VAT-7K (5), VAT-7D (2) zgodne ze wzorami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. Rysunek 141. Deklaracja VAT-7 (11). 136

137 Nowe formularze deklaracji podlegają księgowaniu, a ewentualne płatności - rozliczaniu. Zmodyfikowane zostały procedury umożliwiające sporządzanie deklaracji miesięcznych w formie elektronicznej, ponadto udostępniono możliwość sporządzania w formie elektronicznej nowej deklaracji miesięcznej VAT-7 (11). Usunięty został z systemu formularz deklaracji VAT-7(8) Deklaracje VAT-UE W związku z nowelizacją przepisów dokonano zmian w sposobie wyliczania dotychczasowych informacji podsumowujących: VAT-UE (1), VAT-UEK (1), VAT-UE/A (1), VAT-UE/B (1). Dodano nowe formularze informacji podsumowujących: VAT-UE (2), VAT-UEK (2) zgodne ze wzorami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. Nowe formularze deklaracji uzupełniono o dodatkową zakładkę: Usługi (Załącznik VAT-UE/C), na której prezentowane są wewnątrzwspólnotowe dostawy oraz dostawy opodatkowane poza terytorium kraju, jeżeli wskazany parametr rodzajowy to: Usługi rozlicza odbiorca. Rysunek 142. Deklaracja VAT-UE (2) nowa zakładka Usługi. W związku z powyższymi zmianami wprowadzono także nowe formularze załącznikowe: dotyczący dostaw: VAT-UE/A (2), nabyć: VAT-UE/B (2) oraz usług rozliczanych przez odbiorcę: VAT-UE/C (1). 137

138 Rysunek 143. Deklaracje VAT-UE(2) nowe wydruki. Ponadto wprowadzono możliwość generowania nowych informacji podsumowujących za okres miesiąca lub kwartału, w zależności od opcji wybranej na zakładce VAT-UE okna Deklaracje. Wybór opcji: Miesięczna pozwoli na wygenerowanie deklaracji VAT-UE(2) za wskazany miesiąc. Wybór opcji: Kwartalna pozwoli na wygenerowanie deklaracji VAT-UE(2) lub VAT-UE(1) za wskazany kwartał. Uniemożliwione zostało wygenerowanie dwóch deklaracji za ten sam okres, lub za okresy nakładające się na siebie. Rysunek 144. Deklaracje: Zakładka VAT-UE nowy interfejs. Zmodyfikowane zostały procedury umożliwiające sporządzanie informacji podsumowujących w formie elektronicznej, ponadto udostępniono możliwość sporządzania w formie elektronicznej nowych formularzy informacji podsumowujących. 3. Zmiany w rejestrze VAT 3.1. Definicja rejestru VAT Ujednolicono nazwy parametrów rejestru VAT i dokumentów handlowych: w Konfiguracji, w definicji rejestru VAT typu zakup uległa zmianie nazwa parametru Uwzględniaj w deklaracji VAT-7 na Nie uwzględniaj w deklaracji VAT

139 3.2. Filtry predefiniowane rejestru VAT Rysunek 145. Definicja rejestru VAT. Na liście rejestrów sprzedaży oraz rejestrów zakupu w grupie Rodzaj zakupu dodano parametry: Usługi r.o. (Usługi rozlicza odbiorca) oraz T+K+P+U+U r.o. (Towar + Koszty + Paliwo +Usługi + Usługi rozlicza odbiorca). Ponadto, w związku z udostępnieniem deklaracji podsumowujących VAT-UE(2) miesięcznych, na zakładce VAT-UE Rejestru VAT dodano możliwość wyświetlania dokumentów za dany miesiąc. 139

140 3.3. Wydruki rejestru VAT Rysunek 146. Rejestr VAT - filtry predefiniowane Przebudowane zostały wydruki Rejestru VAT dostępne z poziomu zakładki VAT-UE: Raport pod VAT- UE (zakup) na liście rejestrów zakupu, oraz parametryzowany Raport pod VAT-UE (sprzedaż) rodzaj transakcji na liście rejestrów sprzedaży. Ze względu na zmiany wprowadzone w parametrach VAT zmodyfikowano także pozostałe wydruki Rejestru VAT dostępne z zakładek: Wg numeru oraz VAT. 4. Zmiany w schematach księgowych W związku ze zmianami dokonanymi w module Kadry i płace: wprowadzeniem nowej składki ZUS składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), dokonano zmian w obszarze schematów księgowych dla sekcji: Kadry i płace. Wprowadzono możliwość wyksięgowania wartości składki FEP ujętej na listach płac. Schematy księgowe rozbudowano o pozycje odwołujące się bezpośrednio do wartości składki FEP wynagrodzenia, bądź wartości składki FEP dla poszczególnych elementów wynagrodzenia. W schematach księgowych udostępniono pozycję: Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych w opcji dotyczącej księgowania w oparciu o: Typy kwot, Elementy wypłat: Elementy wypłaty, Grupa elementów. 140

141 Rysunek 147. Schematy księgowe Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych. Logistyka 1. Inwentaryzacja Zmiany wprowadzone w inwentaryzacji miały na celu umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji bez podziału na partie oraz wykonanie inwentaryzacji towarów w określonej ilości za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dodatkowo zmodyfikowana została dotychczasowa inwentaryzacja z podziałem na partie, przy odczycie z kolektora. W wersji 9.6 wprowadzone zostały następujące zmiany: 1.1. Wprowadzona została inwentaryzacja bez podziału na partię Dotychczas inwentaryzacja oparta była na partiach towaru. W wersji 9.6 będzie możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji bez podziału na partie. Taka inwentaryzacja będzie tworzona jedynie według towarów. Towary dodawane na arkusz będą rozróżniane po kodzie i położeniu (w przypadku inwentaryzacji według ilości magazynowej). Pozycja na arkuszu inwentaryzacyjnym będzie przedstawiać towar i jego ilość, jako sumę ilości z wszystkich partii tego towaru, jakie znajdują się na magazynie. Dla inwentaryzacji bez podziału na partię zmienił się sposób wyświetlania danych na Arkuszu, Odczycie i Liście różnic. Na wskazanych obiektach na liście pozycji nie będzie kolumn: Klasa cechy, 141

142 Cecha, Data ważności. W kolumnie EAN wyświetlany będzie zawsze, jeśli istnieje, kod EAN danego towaru z tabeli TwrKarty, pole Twr_EAN. Rysunek 148 Arkusz w inwentaryzacji bez podziału na partie Dotychczasowy sposób tworzenia inwentaryzacji będzie nadal dostępny, użytkownik przez odznaczenie parametru będzie mógł przejść do tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego bez podziału na partie. W Nagłówku inwentaryzacji na zakładce Ogólne, w obszarze Generowanie arkuszy dodany został parametr: Z podziałem na partie, tak jak poniżej: 142

143 Rysunek 149 Parametr: Z podziałem na partie Zostanie również zmieniony sposób uzupełniania nowego arkusza dodanego do takiej Inwentaryzacji, pozycje uzupełniane będą towarami bez podziału na partie. Sposób uzupełniania arkusza będzie różnił się w zależności od rodzaju wygenerowanego arkusza. Na arkusz według ilości Handlowej towar będzie wprowadzony w postaci jednej pozycji, bez względu na to, jakie partie tego towaru znajdują się na magazynie. Na arkusz według ilości Magazynowej, towar będzie wprowadzony na arkusz w pozycjach, z podziałem na adresy, bez względu na to, jakie partie tego towaru znajdują się na magazynie. Czyli przy dodawaniu określonego towaru do arkusza wszystkie zasoby tego towaru, bez względu na partie, zostaną podzielone na adresy. Dla każdego adresu zostanie dodana jedna pozycja z tym towarem i określonym adresem. Dokumenty przyjęcia: PW i PM będą tworzone, jak do tej pory, na podstawie arkusza inwentaryzacyjnego. Dostawy na dokumentach nie będą oznaczone cechami ani datą ważności. Dokumenty wydania: RW i WM oraz MP będą tworzone dla towarów znajdujących się na arkuszu tak jak do tej pory. Dostawy będą pobierane zgodnie z regułami, według wybranej metody rozliczania magazynu. Na WM oraz MP towar będzie od razu rozbijany na elementy według partii Wprowadzone zostały zmiany w inwentaryzacji z podziałem na partie Dotychczas, jeśli przy odczycie danych z kolektora odczytany został kod jednostki pomocniczej, a na odczycie występowała partia tego towaru, na odczycie dodawana była nowa pozycja z kodem EAN 143

144 przypisanym do jednostki pomocniczej. Jeśli odczytany został kod towaru, a na odczycie występowała partia tego towaru bez kodu EAN, na odczycie zakładana była nowa pozycja z kodem EAN towaru. Obecnie w tych przypadkach nie będzie dodawana nowa pozycja, tylko powiększane ilości tego towaru na pozycji, która już występuje na odczycie Udostępniona została tzw. łatwa inwentaryzacja W wersji 9.6 udostępniona została inwentaryzacja towarów (odczyt) w określonej ilości za pomocą czytnika kodów kreskowych. Użytkownik może wprowadzić ilość towaru, a następnie sczytać jego kod za pomocą czytnika. Spowoduje to zwiększenie ilości tego towaru na odczycie o ilość wprowadzoną przez użytkownika. Na Odczycie wprowadzone zostało pole wpisywania\skanowania kodu towaru oraz pole ilości. Po wpisaniu\zeskanowaniu towaru, będzie on umieszczany na liście elementów odczytu, z ilością wprowadzoną w polu obok. Rysunek 150 Łatwa inwentaryzacja na odczycie W polu Towar będzie można wpisać kod towaru lub kod EAN towaru, jednostki bądź dostawy Sparametryzowane zostało przenoszenie kodu EAN na dostawy Przenoszenie kodu EAN na dostawy zostało uzależnione od parametru: Oznacz dostawę kodem EAN dostawy. Parametr został wprowadzony na Karcie towaru, na zakładce Zasoby\Wg położenia. 144

145 Rysunek 151 Parametr: Oznacz dostawę kodem EAN towaru Parametr: Oznacz dostawę kodem EAN dostawy został wprowadzony również dla wzorca towaru. Rysunek 152 Parametr: Oznacz dostawę kodem EAN towaru na wzorcu towaru. Jeśli parametr Oznacz dostawę kodem EAN dostawy jest zaznaczony system działa tak jak dotychczas: podczas wystawiania dokumentu przychodowego (PZ, FZ, FRR, PKA, PW, PM) z danym towarem na dostawy przenoszony jest kod EAN, tak jak do tej pory. Jeśli parametr Oznacz dostawę kodem EAN dostawy jest odznaczony, podczas wystawiania dokumentu przychodowego (PZ, FZ, FRR, PKA, PW, PM) z danym towarem, kod EAN nie jest 145

146 przenoszony na dostawy - pole EAN dla dostawy tego towaru jest puste. Jeśli użytkownik wprowadzi ręcznie w pole EAN kod, kod ten zostanie przeniesiony na dostawę pomimo, że parametr Oznacz dostawę kodem EAN towaru jest odznaczony Wprowadzona została nowa zakładka na dokumencie Inwentaryzacji Dokumenty Do Nagłówka inwentaryzacji dodana została nowa zakładka Dokumenty. Na tej zakładce wyświetlane będą dokumenty, które powstały w wyniku zatwierdzenia inwentaryzacji, czyli: dla inwentaryzacji według ilości Handlowej PW i RW, a dla inwentaryzacji według ilości Magazynowej PM, WM i MP. Rysunek 153 Zakładka: Dokumenty Z poziomu zakładki: Dokumenty będzie możliwość edycji dokumentów rozliczeniowych, generowania dokumentów handlowych/magazynowych odpowiadających dokumentom rozliczeniowym. Z tego poziomu możliwe będzie również generowanie dokumentu korekty do zaznaczonego dokumentu PW lub RW, tak jak na listach dokumentów PW i RW Zmodyfikowana została Lista różnic Na liście różnic zostały wyróżnione ilości z kolumn Poprzednio i Ilość z odczytu, które zostaną przeniesione na arkusz. W ten sposób widoczne będzie, skąd pochodzi ilość, która zostanie przeniesiona na arkusz. 146

147 Rysunek 154 Lista różnic Produkcja 1. Przerwy w czasie pracy Podczas definiowania okresu kalendarza istnieje możliwość zadeklarowania czasu przerwy pracy zasobu produkcyjnego. Od wersji 9.6 Comarch CDN XL czas ten jest uwzględniany podczas planowania zleceń produkcyjnych i wyliczania konfliktów. Czas przerwy jest za każdym razem uwzględniany na końcu danego okresu. 147

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo