CRM CRM CRM? CRM. Czym jest CRM. CRM system informatyczny czy strategia prowadzenia biznesu a może coś innego? Customers Relationship Management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRM CRM CRM? CRM. Czym jest CRM. CRM system informatyczny czy strategia prowadzenia biznesu a może coś innego? Customers Relationship Management"

Transkrypt

1 CRM Customers Relationship Management Systemy zarządzania relacjami z klientem CRM? CRM CRM CRM to w pierwszej kolejności filozofia prowadzenia biznesu, dopiero później system informatyczny! CRM oznacza zdolność firmy do zdobywania klientów, poznawania ich, odnawiania kontaktów z nimi, upewnienia się, że firma dostarcza im dokładnie tego, czego oczekują oraz to, do czego się zobowiązała, i wreszcie realizowania zysków dzięki tym działaniom. definicja Ronalda S. Swift a CRM system informatyczny czy strategia prowadzenia biznesu a może coś innego? Customer Relationship Management (CRM) to odpowiedź na: coraz mniejszą lojalność klientów; wzrost rotacji pracowników działów handlowych; wzrost konkurencji; coraz większe koszty pozyskania nowych klientów; coraz większe doświadczenie i wymagania klientów wobec dostawców; coraz mniej skuteczne działania w zakresie promocji; większą elastyczność produkcji; rozpadanie się kanałów reklamowych; wzrost liczby kanałów dystrybucji. Czym jest CRM Jest grupą strategii biznesowych mających na celu zwiększanie długoterminowej wartości rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystywanie potencjału leżącego w relacji łączącej firmę z jej klientami. Jest skoncentrowaną na kliencie filozofią prowadzenia biznesu przenikającą kulturę całej organizacji. 1

2 Czym jest CRM Swoim meritum obejmuje dochodowe zarządzanie procesami identyfikacji, zdobywania, utrzymywania i rozwijania odpowiednich klientów. Dostarcza firmie jednolitego obrazu relacji z klientem, a klientowi jednolitego obrazu firmy konsolidując wszystkie dostępne media i kanały informacyjne Czym jest CRM Opiera się na zarządzaniu wiedzą na temat klienta pozwalającym na optymalizację wymienianej z nim wartości. Obejmuje dziedziny marketingu, sprzedaży i serwisu, a także integruje się z działaniami Back Office. Czym jest CRM Jednoczy działania partnerów biznesowych położonych w obydwu kierunkach łańcucha dostaw. Jest wspomagane odpowiednimi systemami informatycznymi, całościowo obsługującymi procesy przepływu informacji. Podstawowe moduły CRM Systemy zarządzania relacjami są złożonymi strukturami pobierającymi wszelkie dostępne dane, konsolidują je, analizują i na koniec dostarczają wyselekcjonowane informacje. ZAZWYCZAJ SKŁADAJĄ SIĘ Z 3 MODUŁÓW: 1. DATA WAREHOUSE 2. DATA MINING 3. CAMPAIGN MANAGEMENT DATA WAREHOUSE Jest scentralizowana bazą danych. Konsoliduje i utrzymuje w uporządkowany sposób informacje Od niego zależy bezpieczeństwo danych oraz szybkość wyszukiwania informacji i ich spójność DATA MINING Moduł automatyzujący wybieranie elementów z bazy danych tzw. zestawów informacji stanowiących pewne schematy Np. żonaci mężczyźni posiadający dzieci dwukrotnie częściej są skłonni do zaciągania krótkoterminowych kredytów niż bezdzietni żonaci mężczyźni. 2

3 CAMPAIGN MANAGEMENT Zarządza i monitoruje komunikację z klientami poprzez punkty styku z nabywcą tj. direct mail, telemarketing, punkty sprzedaży i obsługi klienta, Internet Automatyzuje i integruje planowanie, ocenę i udoskonalenie kampanii skierowanych do wyselekcjonowanych segmentów w wyznaczonych okresach Kryteria doboru właściwych aplikacji CRM Podstawą udanego i rentownego wdrożenia jest zaplanowanie oraz budowanie w pierwszym rzędzie strategii i zdefiniowanie procesów biznesowych firmy. FIRMY INFORMATYCZNE TEGO ROBIĆ NIE POTRAFIĄ!!! systemów CRM Zarządzanie przypadkami. Tworzenie i przypisywanie zleceń serwisowych klientów oraz zarządzanie nimi od pierwszego kontaktu do rozwiązania problemu, a także obsługa komunikacji i innych działań. Zlecenia serwisowe. Automatyczne łączenie przychodzących zleceń serwisowych z odpowiednim przypadkiem. Kolejkowanie. Rejestrowanie przypadków czekających na obsługę (znajdujących się w kolejce), aby zapewnić pracownikom łatwy dostęp do tych informacji Marszruty i funkcje przepływu pracy. Automatyczne kierowanie zleceń serwisowych do właściwej osoby lub zespołu pracowników w celu rozwiązania problemu, obsługi lub ponownego przypisania zlecenia. Baza wiedzy z funkcją wyszukiwania. Szybkie rozwiązywanie typowych problemów dzięki artykułom w bazie wiedzy z funkcją wyszukiwania. Korzystając z wbudowanych funkcji recenzji, można poprawiać i uzupełniać opublikowane informacje. Zarządzanie umowami. Funkcje tworzenia umów serwisowych i zarządzania nimi ułatwiają dokładną wycenę usług. Za każdym razem, gdy pracownicy zakończą obsługę przypadku, odpowiednie informacje w umowie zostaną zaktualizowane automatycznie. Zarządzanie pocztą e (między innymi automatyczne wysyłanie odpowiedzi). Dokładne rejestrowanie komunikacji z klientami dzięki funkcji automatycznego śledzenia wiadomości e-e mail od klientów. Czasem również automatyczne generowanie odpowiedzi na zgłoszenia klientów. Katalog produktów. Dostęp do rozbudowanych funkcji katalogowych, takich jak obsługa cenników wielopoziomowych, jednostek miary, rabatów i opcji cenowych. Raporty. Zaawansowane narzędzia raportowania pomagają dostrzec najczęstsze problemy związane z obsługą klientów, poznać ich potrzeby, śledzić przebieg procesów i ocenić wydajność usług. 3

4 Kompleksowe informacje o klientach. Przeglądanie informacji dotyczących działań i historii klientów oraz zarządzanie tymi informacjami (między innymi o kontaktach, komunikacji, otwartych ofertach, oczekujących zamówieniach, fakturach, limitach kredytu i historii płatności). Zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i kierowanie ich do właściwych osób. Śledzenie informacji dotyczących potencjalnych klientów, a także zlecanie obsługi zapytań klientów odpowiednim pracownikom. Automatyczne kierowanie potencjalnych klientów do właściwych pracowników działu handlowego. Zarządzanie szansami sprzedaży. Łatwe konwertowanie informacji o potencjalnych klientach na szanse sprzedaży bez ponownego wprowadzania danych. Śledzenie poszczególnych szans w całym cyklu sprzedaży. Zarządzanie procesem sprzedaży. Efektywne i spójne śledzenie informacji na wszystkich etapach procesu sprzedaży. Opracowywanie niestandardowych reguł przepływu pracy umożliwiających automatyzację całego procesu sprzedaży Katalog produktów. Dostęp do rozbudowanych funkcji katalogowych, takich jak obsługa cenników wielopoziomowych, jednostek miary, rabatów i opcji cenowych. Materiały reklamowe. Tworzenie i rozpowszechnianie biblioteki materiałów reklamowych i marketingowych z funkcją wyszukiwania (broszury, oficjalne dokumenty oraz informacje o konkurencji), a także zarządzanie tą biblioteką Śledzenie konkurencji. Biblioteka szczegółowych informacji o konkurencji z możliwością kojarzenia tych informacji z szansami sprzedaży i materiałami reklamowymi. Śledzenie działań konkurentów według produktów, regionów lub innych kryteriów. Przepływ pracy. Automatyzacja kierowania potencjalnych klientów do właściwych osób, powiadamiania i obsługi zleceń serwisowych. Reguły przepływu pracy ułatwiają też automatyczne generowanie i wysyłanie wiadomości e z odpowiedziami na zapytania klientów. Korespondencja seryjna. Dostosowywane szablony umożliwiają tworzenie i wysyłanie wiadomości e do potencjalnych i obecnych klientów. Przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej programu Microsoft Word można tworzyć i wysyłać materiały drukowane. Warunki udanego wdrożenia CRM Wdrożenie systemu CRM jest procesem skomplikowanym gdyż wymaga głębokich zmian w kulturze organizacji, ponadto związane jest z wysokimi kosztami inwestycji. W związku z tym istnieją pewne warunki związane z wdrożeniem takiego systemu. Najważniejsze z nich to: 4

5 Warunki udanego wdrożenia CRM Precyzyjne określenie celów stawianych systemowi i podporządkowanie temu całości prac. Trafny wybór systemu CRM, optymalnego dla danego przedsiębiorstwa Warunki udanego wdrożenia CRM Właściwy wybór dostawcy aplikacji. Właściwe rozumienie istoty CRM Wybór personelu Zaangażowanie pracowników w troskę o relacje z klientami Warunki udanego wdrożenia CRM Dostosowanie systemu motywacyjnego handlowców, działu marketingu i serwisu do nowych warunków pracy. Determinacja zarządu firmy do wdrożenia CRM Wpływ wdrożenia CRM na personel w firmie Wdrożenie systemu CRM to nie tylko instalacja nowego oprogramowania, ale zmiana kierunku i sposobu myślenia całej organizacji. P. Zakrzewski Aby zwiększyć szanse na powodzenie projektu, niezbędne jest przekonanie pracowników do zmian i przyjęcie przez nich świadomej współodpowiedzialności za relacje z klientami. Wpływ wdrożenia CRM na personel w firmie Istotne jest żeby pracownicy występowali przed klientami jako jedna spójna organizacja, a nie przedstawiciele różnych, często konkurujących działów. Szkolenia powinny uzmysłowić personelowi, ze ich działania mają wpływ na funkcjonowanie innych jednostek organizacyjnych. Naturalny przy zmianach jest opór użytkowników niezbędne jest przekonanie np. handlowców, że poprzez bieżące odnotowywanie wszystkich działań system przyniesie wpłynie na korzystnie na efektywność działań handlowych i skrócenie procesu sprzedaży, a nie jest wymierzony w nich jako zaawansowane narzędzie kontroli. Zalety CRM umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu relacji firmy z klientem. Począwszy od fazy nawiązania kontaktu poprzez kolejne etapy współpracy, aż po zagadnienia opieki posprzedażnej oraz serwisu. Pozwala na uporządkowanie całej wiedzy o swoich klientach.. Dbanie o każdą potencjalną sprzedaż tak, aby przewyższyć konkurencję. Wspiera nowoczesne techniki marketingowe w tym przeprowadzanie kampanii marketingu bezpośredniego. 5

6 Zalety CRM - cd Gwarantuje każdemu z użytkowników stały dostęp do informacji opisujących pełną historię współpracy z danym kontrahentem bądź osobą kontaktową. Poprzez historię współpracy rozumieć należy także dostęp do wymienionej korespondencji elektronicznej, faksowej oraz wszelkiego rodzaju dokumentów, także zapisanych w zewnętrznych systemach finansowo- księgowych Zalety CRM - cd Przechowywane w systemie dane prezentowane są w postaci różnorodnych analiz, począwszy od prostych raportów, poprzez graficzne prezentacje 3D. Posiadanie tak obszernej wiedzy w znacznym stopniu przyczynia się do optymalizacji kosztów oraz racjonalizacji obsługi klienta. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: Korzyści mierzalne oraz korzyści niemierzalne. Korzyści mierzalne odnoszą się do pozytywnych zmian wartości wskaźników sprzedaży, zysków ze sprzedaży, kosztów, czyli tego wszystkiego co ma swoje wartościowe odzwierciedlenie. Korzyści niemierzalne natomiast to odzwierciedlenie zadowolenia klientów i pracowników, wzrost lojalności klientów itp. Wdrożenie systemu nie jest inwestycją tanią, to jak pokazują niezależne badania wielu firm, takie posunięcie jest opłacalne szczególnie w długim okresie. Badanie IDC Cap Gemini Szacowany wzrost obrotów w ciągu 2 lat od wdrożenia systemu CRM: 32 % firm zanotowało wzrost poniżej 10%. 44 % firm zanotowało wzrost od 10% do 20%. Pozostałe 24 % firm mogło poszczycić się wzrostem powyżej 20%. Szacowany okres zwrotu kosztów wdrożenia systemu CRM: Dla 17 % firm okres ten był mniejszy od 12 miesięcy. 44 % firm odnotowało okres zwrotu pomiędzy 12, a 24 miesiące. Pozostałe 39 % firm zanotowało okres zwrotu powyżej 24 miesięcy. 6

7 Doświadczenia Lagan Consultancy W ciągu trzech lat od wdrożenia systemu CRM można spodziewać się m.in.: 10% wzrostu przychodów ze sprzedaży na przedstawiciela handlowego. 5% wzrostu skuteczności zawierania umów handlowych (win rate). 1% zwiększenia marży sprzedaży Doświadczenia firmy telekomunikacyjnej 10% klientów (kluczowych) generuje 80% przychodu (w praktyce 100% dochodu). 30% klientów (marginalnych) generuje 15% przychodu. 60% klientów (nieatrakcyjnych) generuje 5% przychodu. można rozpatrywać także w odniesieniu do poszczególnych działów przedsiębiorstwa: Marketingu Handlowego Serwisu Zarządu Przedsiębiorstwa Call Centre Dział Marketingu planowanie, realizacja i badanie skuteczności działań marketingowych; pełna bieżąca informacja o kosztach i stopniu realizacji kampanii marketingowych; optymalny wybór grup docelowych; zwiększenie wydajności pracy działu. Dział Handlowy pełna wiedza o klientach firmy i dotychczasowych kontaktach z nimi oraz o prowadzonych negocjacjach handlowych; wzrost wydajności pracy handlowców; możliwość analizowania sprzedaży w wielu wymiarach; kontrola efektów pracy handlowców; bieżąca kontrola rozliczeń z klientami. Dział Serwisu lepsza obsługa po sprzedaży; skrócenie czasu obsługi; ewidencja zgłoszeń serwisowych; możliwość samoobsługi klientów (np.. baza FAQ). 7

8 Zarząd Przedsiębiorstwa analiza efektywności działań marketingowych i handlowych; bieżąca kontrola jakości obsługi klientów; dostęp do bazy wiedzy o rynku. Call Centre skrócenie czasu połączeń z klientem; możliwość obsłużenia większej ilości rozmów w tym samym czasie przy zachowaniu wysokiego poziomu obsługi klientów; możliwość analizowania efektywności pracowników. Niepowodzenia we wdrażaniu CRM Większość systemów CRM nie przynosi spodziewanych efektów. Dane statystyczne wskazują, iż około 70% wdrożeń jest nieudanych, zaledwie 46% firm osiąga zamierzone cele. Przyczyny niepowodzeń Często CRM jest efektem odgórnej decyzji zarządu, pracownicy niewiele o nim wiedzą Wbrew deklarowanej orientacji na klienta, zbyt duży wysiłek jest skierowany na powiększenie zysku firmy i poprawianie procedur Najczęściej popełniane błędy Kierownictwo zbyt mało rozumie istotę CRM albo wykazuje za małe zaangażowanie System nagradzania personelu powiązany jest z celami starymi, nie dotyczącymi klientów Kultura personelu nie jest bezwzględnie ukierunkowana na klientów Ograniczone zasilania informacjami dotyczącymi klientów lub ich brak (my wiemy jacy są nasi klienci i czego potrzebują) Najczęściej popełniane błędy Software jest uważany za rozwiązanie problemu Nie ma specyficznie zaprojektowanych, wzmacniających się procesów, czyli strategii Jakość danych i informacji o klientach okazuje się zła Koordynacja departamentów inicjatyw i projektów jest niedostateczna 8

9 Są podobno 3 sposoby na to, żeby rozłożyć firmę: malwersacje finansowe kobiety wdrożenie systemu CRM Malwersacje finansowe to sposób najszybszy, kobiety to sposób najprzyjemniejszy, natomiast wdrożenie systemu CRM to sposób najpewniejszy Rola CRM w procesie indywidualizacji działań marketingowych CRM pozwala ulepszyć zrozumienie zachowań konsumenckich, a co za tym idzie na skierowanie kampanii marketingowych bardziej precyzyjnie, dzięki czemu są one lepiej dopasowane do potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów Jeśli tylko w bazie istnieje potrzebna ilość informacji program jest w stanie stworzyć model zachowania praktycznie każdego nabywcy CRM wyrasta z marketingu relacji CRM to świadome zarządzanie klientami i ich obsługą w celu zbudowania lojalnej grupy stałych klientów poprzez satysfakcjonujące zaspakajanie, a nawet przekraczanie ich oczekiwań oraz indywidualnych preferencji. CRM - OBSZARY ZASTOSOWAŃ WDROŻENIA CRM W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH W POLSCE (%) BRANŻA WYDAWNICZA; 4 INNE; 16 INFORMATYKA; 38 W CRM najważniejsza jest nie tyle maksymalizacja zysku z pojedynczej transakcji, co współpraca z klientem, której celem jest zbudowanie trwałego i długotrwałego związku. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA; 10 BRANŻA FINANSOWA; 8 PRODUKCJA APARATURY; 8 HANDEL HURTOWY; 16 CRM w sporcie Specyfika kibica jako klienta Sponsorzy się zmieniają, kibice pozostają wierni CRM to także Zarządzanie organizacją sportową, które dzięki pozyskiwaniu szczegółowej wiedzy o jej klientach (kibicach, sponsorach, mediach, instytucjach państwowych) umożliwia dostosowanie działań i produktów do ich potrzeb oraz budowę trwałych relacji (za Piotrem Mateckim, Zastępcą Dyrektora ds. Marketingu Lecha Poznań). Tym, co odróżnia kibica sportowego od zwykłego klienta, jest niespotykany stopień lojalności. Angielskie badania (MINTEL) wykazały, że niemal 80% fanów pozostaje wiernych do końca życia klubowi, któremu zaczęli kibicować w wieku mniej więcej 8 lat. Przywiązanie większe niż w innych branżach powoduje, że odebranie kibiców konkurencji nie jest najistotniejsze. Elementem kluczowym staje się zbudowanie jak najbliższych relacji z kibicem, który przychodzi obejrzeć widowisko sportowe. 9

10 KONIEC Źródła ZA UWAGĘ DZIĘKUJĄ Piotr Pęszyński Bogusław Sumorek Maciej Konieczny Hubert Marchewa Jakub Michalski Marketing relacji Koncepcja i stosowanie Jacek Otto news.pl 10

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jan Beliczyƒski Katedra Procesu Zarzàdzania Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami 1. Uwagi wst pne CRM (Customer Relationship Management)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Teresa Porębska-Miąc PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE SYSTEMÓW CRM Wprowadzenie Pozyskiwanie nowych klientów jest procesem bardzo kosztownym. Szacuje się, że jedynie 1% wykonanych przez sprzedawcę rozmów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

CRM Customer Relationship Management

CRM Customer Relationship Management CRM Customer Relationship Management semestr zimowy 2012/2013 CRM - źródła czy wiesz ilu mamy klientów? tylko jednego - CIEBIE" 2 CRM - źródła Marketing relacji zyskał popularność dzięki książce Regisa

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9 KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT *

ROZDZIAŁ 9 KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT * Ewa Frąckiewicz 1. Wstęp ROZDZIAŁ 9 KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT * Współczesna gospodarka wymaga od przedsiębiorstw wykształcenia wyjątkowej umiejętności bycia elastycznym w

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce Magdalena Raftowicz Uniwersytet Wrocławski, NKE Łukasz Filipkiewicz politechnika Wrocławska Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce Wstęp W ostatnich latach często słyszy się o systemach klasy CRM (ang.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Dwa razy więcej nowych klientów

Dwa razy więcej nowych klientów Magazyn profesjonalistów SAP nr 3 (41) / WRZESIEŃ 2010 SAP CRM W WOLTERS KLUWER: Dwa razy więcej nowych klientów Lex to marka znana każdemu prawnikowi i radcy prawnemu. Inne publikacje Wolters Kluwer stanowią

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo