podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty."

Transkrypt

1 Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach znak sprawy: Znak sprawy: 9/PN/2015 Zamawiający opisał przedmiot Zamówienia pod kątem tylko jednego rozwiązania, naruszając tym samy fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych, tj. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dobór zarówno wartości granicznych jak i punktowanych spowodował, że ofertę w tym postepowaniu może złożyć tylko jeden podmiot. W rezultacie Zamawiający otrzyma jedną ofertę, której cena będzie wyższa od ceny rynkowej z uwagi na brak konkurencji. Prosimy o rozważenie dopuszczenia oferowanych przez nas konkurencyjnych rozwiązań, tym bardziej, że jesteśmy w Polsce dystrybutorem światowego lidera w zakresie tomografii komputerowej. Obecnie ponad 40% wszystkich zainstalowanych tomografów w Polsce to systemy naszego partnera. Cieszą się one wysoką opinią użytkowników z uwagi na duże możliwości kliniczne, niską dawkę emitowaną podczas badania oraz niskie koszty eksploatacji. Pozytywne odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą nam zaoferować nowoczesny system spełniający Państwa wymagania kliniczne a Państwu pozwoli na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym prawem, co tylko po modyfikacji SIWZ będzie skutkować podpisaniem ważnej, niepodlegającej unieważnieniu umowy. W nawiązaniu do powyższego i ze względu na ważność poruszanych w naszych zapytaniach kwestii, prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące w/w postępowania: 1. Dotyczy punktu 12 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Niektórzy producenci systemów tomografii komputerowej określają jakość stołu do badania pacjentów podając dokładność precyzji powtarzalności pozycjonowania. W badaniach TK parametrem o klinicznymznaczeniu oraz świadczącym o jakości stołu i jego dokładności, jest precyzja powtarzalności pozycjonowania. W związku z powyższym prosimy o zmianę tego wymagania na: 12. Precyzja ustawienia stołu pod pełnym obciążeniem lub precyzja powtarzalności pozycjonowania stołu < (+/- 0,25) mm podać Bez oceny Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Odp: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. 12 do SIWZ w sposób następujący 12 Precyzja ustawienia stołu pod pełnym obciążeniem lub precyzja powtarzalności pozycjonowania stołu < (+/- 0,25) mm podać Bez oceny 2. Dotyczy punktu 20 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem nominalnej mocy generatora rozumie moc, którą można wykorzystać w badaniach klinicznych, czyli iloczyn prądu i napięcia anodowego

2 dostępny w protokole klinicznym. Tylko takie rozumienie mocy pozwala na obiektywne porównanie różnych systemów poszczególnych producentów i określa rzeczywiste możliwości kliniczne systemu. Odp: Zamawiający nie potwierdza i podtrzymuje zapisy SIWZ 3. Dotyczy punktu 22 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie systemu o jak najwyższym napięciu anodowym. Z uwagi na coraz większy odsetek otyłych pacjentów możliwość wykonywania badań przy wysokim napięciu anodowym ma nieocenione znaczenie dla uzyskania wysokiej jakości obrazów. Zbyt niskie napięcie anodowe może prowadzić do błędnej diagnostyki otyłych pacjentów. Proponujemy następującą zmianę punktu 22: 130 kv 0 pkt 22. Maksymalne napięcie anodowe [kv] używane w protokołach klinicznych 130 > 130 kv 5 pkt 140 kv 20 pkt Odp: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. 22 Załącznika nr 2 do SIWZ w sposób następujący: 22 Maksymalne napięcie anodowe [kv] używane w protokołach klinicznych kv 0 pkt > 130 kv 5 pkt 4. Dotyczy punktu 24 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie systemu o jak najwyższym prądzie anodowym. Prąd anodowy jest jednym z najważniejszych parametrów decydującym o jakości obrazowania. Im wyższy prąd anodowy tym krótszy jest czas skanu co pozwala na wykonanie szybszego badania. Jest to szczególnie istotne przy padaniach naczyniowych oraz badaniach narządów w ruchu, np. klatki piersiowej. Proponujemy następującą zmianę punktu 24: 300 ma 0 pkt 24. Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań [ma] > 300 ma > 300 ma 10 pkt 350 ma 20 pkt

3 5. Dotyczy punktu 26 i 27 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania system o pojemności cieplnej anody równej 3,5MHU przy szybkości chłodzenia 820kHU/min. Zastosowana w naszych systemach nowoczesna konstrukcja gantry charakteryzująca się krótką geometrią, czyli małą odległością ogniska lampy od detektora posiada wysoką efektywność i pozwala na stosowanie lamp o mniejszych pojemnościach cieplnych od konkurencyjnych rozwiązań. Dodatkowo zastosowanie w naszym systemie iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji znacząco zmniejsza obciążenie lampy i tym samym zwiększa przepustowość pracowni. Pojemność cieplna lampy oraz szybkość chłodzenia lampy nie ma żadnego znaczenia klinicznego, a jedynie określa przepustowość pracowni, czyli możliwość wykonania określonej liczby pacjentów na godzinę. Proponowany przez nas nowoczesny system pozwala na wykonywanie około badań w ciągu 8 godzin. Dodatkowo lampa o mniejszej pojemności cechuje się mniejszymi kosztami eksploatacji co ma niebagatelne znaczenie w przypadku niedużych szpitali, gdzie koszty utrzymania tomografu stanowią duży procent budżetu placówki. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. 6. Dotyczy 32 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania system o najkrótszym czasie pełnego obrotu (360 0 ) układu lampa-detektor równym 0,8s. Taka niewielka różnica (0,05s) w stosunku do wartości granicznej nie zmniejszy możliwości klinicznych systemu tym bardziej, że oferowany przez nas system umożliwia wykonywania badań z najwyższym, w tej klasie systemów, skokiem spirali (pitch), a więc szybciej od konkurencyjnych rozwiązań posiadających krótszy czas skanu. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Odp: Zamawiający dopuszcza 7. Dotyczy 34 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparat TK o maksymalnym zakresie badania przy ciągłym skanie spiralnym bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) równym 145 cm. Taka długość jest wystarczająca do przeprowadzania 99% badań. W przypadku potrzeby wykonania dłuższych badań można zawsze wykonać dwie serie badania. Zdecydowana większość systemów 16 rzędowych posiada zakres skanowania w granicach cm, tak więc obecny zapis znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala Zamawiającemu na uzyskanie optymalnej ceny przedmioty zamówienia. Prosimy o zmianę zapisu tego parametru na: Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie 145 cm 145 cm 0 pkt 47. spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] > 145 cm 10 pkt Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i podtrzymuje zapisy SIWZ

4 8. Dotyczy 36 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o dopuszczenie do postępowania system posiadający 2 pola skanowania. Większa ilość pól skanowania może oznaczać konieczność powtarzania badań w przypadku wybrania zbyt małego pola. Oferowany przez nas system posiada dwie optymalne wielkości pól skanowania (jedna dla głowy, małego ciała i badań pediatrycznych oraz druga dla dużego ciała). W ten sposób zabezpieczona jest ochrona dzieci oraz pacjenta podczas badania głowy, a jednocześnie nie ma możliwości omyłkowego wybrania zbyt małego pola akwizycji podczas badań pozostałych organów. W naszej opinii taka konstrukcja jest najlepszym rozwiązaniem. Dodatkowo oferowany przez nas system jest wyposażony w znacznie nowocześniejsze rozwiązania w zakresie redukcji promieniowania np. (Organ Dose Modulation), które chronią szczególnie wrażliwe organy nie dając możliwości popełnienia błędu przez obsługę tomografu i konieczności powtarzania badań. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty. Dodatkowo prosimy o rozważenie usunięcia punktacji ilości pól akwizycyjnych, gdyż paradoksalnie większa ilość pól skanowania może spowodować konieczność powtarzania badań z uwagi na nieprawidłowy wybór pola przed badaniem. Nieproporcjonalnie wysoka punktacja ilości pól skanowania wypacza ocenę poszczególnych systemów i znacznie ogranicza konkurencję. 9. Dotyczy 38 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o dopuszczenie do postępowania system wyposażony w wymagany w punkcie 38 iteracyjny algorytm ale bez możliwości jego zastosowania w trybie bolus tracking i w trybie topogramu. W trybie bolus tracking ważne jest jak najszybsze zobrazowanie napływu kontrastu więc używanie algorytmu iteracyjnego powoduje niepotrzebne opóźnienie w otrzymaniu obrazu, a tym samym uniemożliwia wykonanie badania z prawidłowym wysyceniem kontrastu. Stosowanie algorytmu iteracji podczas bolus tracking niesie za sobą możliwość popełnienia błędu więc z pewnością nie będzie stosowane przez Zamawiającego. W trybie topogramu dane surowe nie są rekonstruowane więc stosowanie tego algorytmu jest zbędne, tym bardziej, że dawka podczas topogramu jest bardzo mała. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty. 10. Dotyczy p.40 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o dopuszczenie do postępowania system o długości skanu topograficznego równej 146 cm. Taka długość jest wystarczająca do przeprowadzania 99% badań. W przypadku potrzeby wykonania dłuższych badań można zawsze wykonać dwie serie badania. Zdecydowana większość systemów 16 rzędowych posiada zakres skanowania w granicach cm, tak więc obecny zapis znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie optymalnej ceny przedmioty zamówienia. Prosimy o zmianę zapisu tego parametru na: Maksymalna długość skanu topograficznego [cm] 145 cm 145 cm 0 pkt 47. > 145 cm 10 pkt Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

5 11. Dotyczy p. 44, 45 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o usunięcie punktacji oraz wartości granicznych parametrów 44 i 45. Poszczególni producenci w różny sposób określają dawkę dla rozdzielczości niskokontrastowej. W związku z powyższym ocena systemów na podstawie tych parametrów nie jest obiektywna. Producenci podają wartości dawek dla różnej wielkości obiektów (2mm, 3mm, 4mm, 5mm), różnych poziomów napięć (110kV, 120kV, 140kV) dodatkowo sposób pomiaru może być wykonany metodą wizualną lub statystyczną. W przypadku pomiaru wizualnego dawka jest określana subiektywnie i różnie w zależności od przyjętej przez danego producenta metodologii. Nie ma jednakowego standardu określania tego parametru więc porównywanie systemów na postawie tych parametrów nie daje żadnej informacji Zamawiającemu. Wprowadzona przez Zamawiającego bardzo wysoka punktacja tych parametrów (40 pkt) całkowicie wypacza ocenę systemów poszczególnych producentów i jest de facto oceną metodologii pomiarowej i kreatywności marketingowej, a nie rzeczywistej dawki. Nie można oceniać poszczególnych systemów na podstawie nieobiektywnych kryteriów gdyż prowadzi to do nierównego traktowania poszczególnych wykonawców. Oferowane przez nas systemy są z powodzeniem stosowane na świecie i w Polsce i spełniają wszystkie wymagania dotyczące poziomu emitowanej dawki. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty. 12. Dotyczy p. 47 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w tym punkcie wymaga podania maksymalnej wartości współczynnika pitch (zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych z korekcją stożka przy akwizycji min. 16 warstwowej i pełnym 50 cm polu skanowania. Takie doprecyzowanie pozwoli Zamawiającemu na ocenę maksymalnego współczynnika pitch pod kątem jego rzeczywistej przydatności klinicznej. Zdecydowana większość badań odbywa się w trybie 16 warstwowym oraz pełnym 50cm polu skanowania. Im wyższy współczynnik pitch tym wyższa szybkość skanowania i mniejsza dawka. Proponujemy następującą zmianę zapisu tego parametru oraz wprowadzenie punktacji: 47. Maksymalna wartość współczynnika pitch (zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych z korekcja stożka przy akwizycji min. 16 warstwowej i pełnym 50 cm polu skanowania. 1,5 1,5 0 pkt > 1,5 10 pkt 1,75 20 pkt 13. Dotyczy p. 49 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o rozważenie usunięcia punktacji minimalnej grubości warstwy. W tomografii komputerowej na jakość i rozdzielczość obrazowania ma wpływ wiele czynników (grubość warstwy, zastosowana geometria, wielkość ogniska lampy, itp.). Ponieważ Zamawiający punktuje rozdzielczość w punkcie 43 to nie ma potrzeby dodatkowej punktacji grubości warstwy tym bardziej, że Zamawiający nie punktuje innych parametrów określających jakość obrazowania np. wielkości ognisk lampy.

6 14. Dotyczy p. 51 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie dwumonitorowego stanowiska operatorskiego. Stanowisko dwumonitorowe jest znacznie wygodniejsze dla obsługi i pozwala na bardziej efektywną pracę personelu. Dodatkowo oferowane przez nas rozwiązanie pozwala podczas pracy technika na podgląd przez lekarza innych obrazów co pozwala na szybsze określanie sposobu dalszej diagnostyki bez potrzeby przerywania pracy technikowi. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: 51. Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna min. jedno lub dwumonitorowa umożliwiająca pracę technikowi w zakresie wykonywania badań oraz lekarzowi diagnoście np. w zakresie przeglądania wykonanych badań. TAK Konsola jednomonitorowa 0 pkt Konsola dwumonitorowa 20 pkt Odp: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. 51 Załącznika nr 2 do SIWZ w sposób następujący: Konsola jednomonitorowa 0 pkt 51 Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna min. jedno lub dwumonitorowa. TAK Konsola dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę technikowi w zakresie wykonywania badań i lekarzowi diagnoście np. w zakresie przeglądania badań 5 pkt 15. Dotyczy p. 56 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o dopuszczenie do postępowania system nie posiadający akwizycji obrazów typu DSA w obszarze głowy i szyi (obraz z maską i bez maski). Oferowanie przez nas rozwiązanie nie wymaga stosowania DSA, czyli podwójnego naświetlania pacjenta. Nasze nowoczesne oprogramowania umożliwia uzyskanie obrazu naczyń w obszarze głowy i szyi z jednej serii badania. Metoda DSA charakteryzuje się dużą dawką oraz jest bardzo wrażliwa na ruch pacjenta podczas badania. Z tego powodu nie jest stosowana w naszych systemach. Zamawiający powinien otwierać się na nowoczesne rozwiązania zapewniające wyższą jakość i większe bezpieczeństwo pacjenta. Obecny zapis eliminuje takie rozwiązania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty. Odp: Zamawiający nie wyraża zgody 16. Dotyczy p. 63 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do

7 Prosimy o dopuszczenie do postępowania system nie posiadającego opisanej funkcjonalności. W systemach 16 rzędowych, z uwagi na duże ograniczenia w stosowaniu takiego algorytmu, jego użyteczność jest niewielka więc jego brak nie będzie dla Zamawiającego dużym ograniczeniem. Dodatkowo oferowany przez nas system posiada oprogramowanie postprocesingowe pozwalające na wizualizację metalowych protez i śrub. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty. 17. Dotyczy p. 78 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie zaawansowanego oprogramowania do kolonoskopii posiadającego możliwość automatycznego wykrywania polipów, oraz automatycznego oznaczania i usuwania obrazu resztek kałowych z obrazu jelita. Obie te funkcjonalności z znaczny sposób ułatwiają przeprowadzania diagnostyki jelita grubego oraz pozwalają na badania nie w pełni przygotowanych pacjentów. Proponujemy wprowadzenie do tabeli następującego punktu: 78a. Możliwość automatycznego wykrywania polipów, oraz automatycznego oznaczania i usuwania obrazu resztek kałowych z obrazu jelita. NIE 0 pkt TAK 20 pkt 18. Dotyczy p. 83 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do Prosimy o wykreślenie punktacji i wartości granicznej mocy podłączeniowej. Obecny zapis nie pozwala na złożenie oferty przez systemu o większych mocach generatora czyli tym samym o większych możliwościach klinicznych oraz promuje najsłabsze systemy. Zamawiający powinien być zainteresowany uzyskaniem systemu o jak największych możliwościach klinicznych, a nie eliminowaniem takich systemów z postepowania. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty. 19. W trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie systemu wyposażonego w system automatycznego pozycjonowania pacjenta do określonego punktu referencyjnego? Proponowany przez nas system umożliwia automatyczne pozycjonowanie pacjenta (bez użycia rąk) do określonego na monitorze gantry punktu referencyjnego. Jest to szczególnie ważne przy badaniach nagłych, gdzie liczy się każda sekunda i para rąk. Technik ma, podczas ustawiania pacjenta na punkt referencyjny, wolne ręce, które może użyć do przytrzymania trudnego pacjenta, lub jego przygotowania do badania. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego na wyświetlaczu gantry punktu referencyjnego TAK 20 pkt NIE 0 pkt

8 (minimum trzy różne pozycje). 20. Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi doceni zaoferowanie systemu wyposażonego w możliwość wyświetlania filmów instruktażowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry przed wykonaniem badania? Taka możliwość zmniejsza stres pacjenta przed badaniem i pozwala na szybkie poinstruowanie pacjenta o sposobie badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań dzieci i osób starszych. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Możliwość wyświetlania filmów instruktażowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry TAK 20 pkt NIE 0 pkt 21. Czy Zamawiający dbając o ergonomię pracy techników wprowadzi punktację za możliwość sterowania ruchami gantry i stołu z wszystkich 4 stron gantry. Możliwość sterowania ruchami stołu i gantry z przodu i tyłu gantry ma nieocenione znaczenie w przypadku placówek o ograniczonej liczbie personelu oraz przypadku potrzeby szybkiego zaplanowania badania (badania w przypadkach nagłych). Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji: Panele sterujące stołem i gantry z wszystkich czterech stron (po dwa z przodu lewa i prawa strona i z tyłu lewa i prawa strona) TAK 20 pkt NIE 0 pkt 22. Zamawiający w p. 87 tabeli Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych załącznika Nr 2 do wymaga zaoferowania automatycznego specjalistycznego dwukomorowego wstrzykiwacza środka cieniującego. W związku z powyższym prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowania automatycznego wstrzykiwacza sprzężonego z tomografem komputerowym. Stopień sprzężenia wstrzykiwacza z tomografem określony jest normą CiA 425 w zależności od funkcjonalności i możliwości wzajemnej współpracy tomografu i wstrzykiwacza. Klasa IV sprzężenia według normy wg CiA 425 umożliwiają m.in. programowanie i obsługę wstrzykiwacza bezpośrednio z protokołu badania tomografu komputerowego oraz umożliwiają tworzenie raportu z rzeczywistych danych dotyczących podania kontrastu w formie dodatkowej serii DICOM. Możliwość programowania wstrzykiwacza bezpośrednio z protokołu tomografu komputerowego znacznie ułatwia pracę technika oraz praktycznie uniemożliwia popełnienie przez niego błędu przy programowaniu wstrzykiwacza. Możliwość uzyskania i archiwizacji raportu z rzeczywistego podania kontrastu pozwala na monitorowanie faktycznej ilości użytego kontrastu oraz korzystanie z danych dotyczących podania kontrastu z poprzednich badań. Jest to szczególnie istotne w przypadku wykonywania badań porównawczych tego samego pacjenta, gdyż umożliwia zastosowanie dokładnie takich samych parametrów wstrzyknięcia jak w poprzednim badaniu. Proponujemy wprowadzenia następującej punktacji:

9 87a. Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej. Sprzężenie min. klasy IV wg. CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem. Tak 20 pkt Nie 0 pkt 87b. Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych, uzyskanych automatycznie z dostarczonego wstrzykiwacza, parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku Tak 20 pkt Nie 0 pkt

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów, 2014.11.07 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie systemu tomografii komputerowej wraz z wyposażeniem dla Klinicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH TOMOGRAF KOMPUTEROWY Nazwa i typ / model / wersja: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: Wartość L.p. Opis parametru wymagana Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/089/373/2014 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/089/373/2014 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/089/373/2014 Rzeszów, 2014.11.19 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie systemu tomografii komputerowej wraz z wyposażeniem dla Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących fakturowania i zmianę brzmienia na poniższe:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących fakturowania i zmianę brzmienia na poniższe: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, Nr sprawy: 9/PN/2015 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany,gr aniczny 1 Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2014 2 Urządzenie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 04.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie. Nr sprawy RZP-VI/1/02/14

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Strona1 Puszczykowo, dnia 8 lutego 2017 r. Szp.12/4/2/17 Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa respiratorów

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ (modyfikacja) Tomograf komputerowy 16-rzędowy ze strzykawką automatyczną, drugą niezależną stacją lekarską oraz z pelną integracją tomografu z istniejącym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: ... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU RAP/10/2012 Wrocław, 08.03.2012r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa tomografu komputerowego 16-to rzędowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 listopada 2014 roku Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZPiZ.271/327/2/2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43 64-920 Piła adres do korespondencji: j.w. Piła, 5 sierpnia 2009 r. Dodatek nr 2 do SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE ZMIANA TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego

Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego Załącznik Nr 2 do SIWZ Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego Producent / Rok produkcji Nazwa i model urządzenia.... L.p. Parametr Wartość wymagana OGÓLNE 1. Nazwa tomografu, typ model,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane Załącznik nr 1 do SIWZ część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy 1 szt. wraz z osprzętem Lp. Opis parametrów wymaganych Producent/Kraj Model/Typ I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat rentgenowski z ramieniem C Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Aparat

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Stara Kornica, dn. 02.09.2015 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY STARA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa

WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy: Dostawa Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik tel.: 77 4067890, fax.: 77 4067872 NIP: 755-18-39-682, REGON: 532448467 Prudnik dn. 2013.12.03 WYJASNIENIA DO SIWZ Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 4, Wstrzykiwacz środka cieniującego, pkt. 84 Uzasadnienie Odpowiedź :

Do wszystkich Wykonawców Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 4, Wstrzykiwacz środka cieniującego, pkt. 84 Uzasadnienie  Odpowiedź : N-M.ZP/D/2/2013 Więcbork 03.07.2013r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Wałcz, dnia r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Wałcz, dnia r. 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wałcz, dnia 16.06.2010 r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 1/2012. Data ogłoszenia 14/02/2012

Numer postępowania 1/2012. Data ogłoszenia 14/02/2012 NZOZ Pulsmed Sp z o.o. Łódź, dnia 14 luty 2012 r. NZOZ Pulsmed Sp. z o.o. Numer postępowania 1/2012 Data ogłoszenia 14/02/2012 W związku z wyłonieniem szpitala PULSMED do podpisania umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską w Części I, rozdziale XII, pkt 3 SIW- Z. Winno być 15 %.

Odpowiedź: Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską w Części I, rozdziale XII, pkt 3 SIW- Z. Winno być 15 %. Włocławek, dnia 01 czerwca 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę tomografu komputerowego (TED 121054 2009 PL) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 05.09.2012 r EZ/ 350/95/2012/1121

Poznań, dn. 05.09.2012 r EZ/ 350/95/2012/1121 Poznań, dn. 05.09.2012 r EZ/ 350/95/2012/1121 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/95/2012na zakup i dostawę tomografu komputerowego i symulatora do planowania leczenia

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI Dział Zamówień Publicznych Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice tel. /032/ 359 1381, fax. /032/ 359 2048 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Katowice dn. 9 października

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Typ urządzenia: Spiralny tomograf komputerowy 1 rzędowy Model aparatu:... Producent:... Rocznik:... l.p. Parametr Warunek graniczny Wartość oferowanych parametrów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej Pracownia tomografii komputerowej wyposażona w tomograf komputerowy co najmniej 128-rzędowy umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA: PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-01/2014 Radom, dnia 2014.02.13 1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W W ARSZAWIE DZP/ 20/10/2016 Warszawa, dn. 04.10.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/18AM/08/2016 na dostawę aparatury medycznej. Szanowni

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI RZP-2003-36 /15 Poznań, dnia..05.2015r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie DO ZP /2014 Kraków, dnia 15.04.2014 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG z urządzeniami peryferyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NIESPOTYKANY WCZEŚNIEJ POZIOM ERGONOMII Badania Tomosyntezy i 2D przy dostępie 360 W pozycji wyprostowanej lub w przechyleniu. W pozycji przechylonej można skorzystać

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 19.12.2014 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/51/2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Tel.fax 58 344-44-40 Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Przedmiot postępowania: Dostawa oraz montaż nowego aparatu rtg do zdjęć kostnych w istniejącej Pracowni Rentgenodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 26.03.2015 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/17/2015 WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 393599-2014

Zamówienie public... - 393599-2014 Page 1 of 12 Zamówienie public... - 393599-2014 19/11/2014 S223 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura przyspieszona ograniczona Polska-Łódź: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA. Dostawę 3 sztuk defibrylatorów. Numer sprawy: TP/219/2011 Kielce dn. 19.10.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę 3 sztuk defibrylatorów Numer sprawy: TP/219/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej

SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z

Bardziej szczegółowo

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l

Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l 1 Szp/AZP/382/3/2013 Pyskowice, 2013-02-12 WYJAŚNIENIA TREŚCI S1WZ nr l dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/3/2013. Nazwa zadania: Zakup systemu radiografii

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-41/16 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-41/16 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-41/16 Tarnów, 2016-05-02 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych w ilości 20 sztuk, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy

Tomograf komputerowy ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY IV Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Załącznik do umowy L.p. Nazwa towaru asortyment j.m. Ilość cena jedn. netto Stawka ( % ) Wartość netto podatku Wartość brutto VAT

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 105-190639. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 105-190639. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190639-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 105-190639 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 04 sierpnia 2009 r Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. Ul. 28 Czerwca 19S6 r. nr 19 61-485 POZNAŃ fax (061) 83120 69 Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA w praktyce klinicznej chorób

Bardziej szczegółowo

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/17/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa mikroskopu pomiarowego 3D z głowicą konfokalną do analizy mikrostruktury i topografii powierzchni

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Przed wprowadzeniem do diagnostyki angio-tk złotym standardem w ocenie naczyń mózgowych w SAH była angiografia klasyczna. Wartość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 02.06.2015 r. TA/ZP-10/2015

Warszawa, dnia 02.06.2015 r. TA/ZP-10/2015 TA/ZP-10/2015 Warszawa, dnia 02.06.2015 r. Wykonawcy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ

O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Celestynów, dn. 01.03.2017 r. O D P O W I E D Z I na zapytania do treści SIWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (uczestników

Bardziej szczegółowo

16 obrazów/s. Czy Zamawiający dopuści do postępowania system, który oferuje prędkość rekonstrukcji na poziomie 15 obrazów/s?

16 obrazów/s. Czy Zamawiający dopuści do postępowania system, który oferuje prędkość rekonstrukcji na poziomie 15 obrazów/s? Świętochłowice, dn. 17.02.2017 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania na zakup, dostawę i zainstalowanie tomografu komputerowego oraz cyfrowego aparatu RTG wraz z rozbudową i integracją systemu z posiadanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK iuni iduo itotal Dla rodziny implantów do alloplastyki powierzchniowej stawu kolanowego ConforMIS ConforMIS, Inc. (Telefon: 781/345 9170) 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące

Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego. dotyczące OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZEMYŚLU Pytania i wnioski Wykonawców oraz Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące Dostawy fabrycznie nowego z 2014 r. analogowo

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-40/15 Warszawa, 13 sierpnia 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 90-557 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) 637-20-47 Sekretariat tel.: (0-42) 637-64-50 Fax: (0-42) 637-13-73 http://www.zozlodzpolesie.eu e-mail: sekretariat@zozpolesie.nazwa.pl Łódź, dnia 19.08.2015r.

Bardziej szczegółowo