enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)"

Transkrypt

1 Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B Kraków tel./fax +48 (12) enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

2 Spis treści: Spis treści:... 2 Wprowadzenie... 9 Moduł Ewidencji środków pieniężnych... 9 Moduł Kadry Płace Moduł Księgowość (Księga Handlowa) Moduł Książka Przychodów i Rozchodów Moduł Księga inwentarzowa Moduł Handel (Faktury) Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Tworzenie bazy danych typu MS SQL Tworzenie bazy typu MySQL Pobranie MySQL a oraz dodatkowych narzędzi Instalacja Wymagania programu enova Konfiguracja Ustawienia pliku konfiguracyjnego (opcji) Zdefiniowanie login u dla programu Konfiguracja programu do pracy z serwerem MySQL Rozwiązywanie problemów Błąd połączenia z serwerem Brak dostępu do bazy mysql Logowanie przy użyciu hasła Brak dostępu do bazy roboczej enova Brak dostępu do bazy licencji Enova_Licence Serwer nie obsługuje engine u InnoDB Baza wygenerowana na serwerze z niepoprawną stroną kodową Wprowadzanie lub modyfikacja licencji Operatorzy, uprawnienia Kolejne uruchomienie programu Słownik używanych terminów Okno Tytuł okna Pasek menu Pasek narzędzi Pasek stanu Menu lokalne Okno dialogowe Okno komunikatu Okno oczekiwania Folder

3 Menu folderów Nagłówek menu folderu Pasek enova (pasek skrótów) Drzewo folderów Lista zapisów Nagłówek listy Pasek selekcji listy Pasek narzędzi listy Lokator listy Znacznik wiersza Organizator listy Formularz Pole wprowadzania danych Etykieta Sekcja danych Zakładki formularza Drzewo zakładek formularza Przycisk Dostępne klawisze Nawigacja po systemie, zapisywanie danych Nawigacja po systemie Opis pracy za pomocą klawiatury Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie Przeszukiwanie list (lokator) Konfiguracja list Sortowanie list Filtrowanie danych Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny Grupowanie Grupowanie wg cechy grupującej Ewidencja Środków Pieniężnych krok po kroku Ewidencjonowanie operacji kasowych Ustawianie konfiguracji dla raportów kasowych Nagłówek nowego raportu kasowego Wystawianie dokumentu KP/KW Drukowanie dokumentu KP/KW i raportu kasowego Zamykanie raportu kasowego Ewidencjonowanie wyciągu bankowego w PLN Przygotowanie konfiguracji dla wyciągów bankowych Ewidencjowanie wyciągu bankowego Ewidencjonowanie wpłaty/wypłaty bankowej Sprawdzanie stanu konta bankowego Zamykanie wyciągu bankowego Ewidencjonowanie wyciągu bankowego w walucie obcej Przygotowanie konfiguracji dla wyciągu w walucie obcej magazyn walut.. 67 Wprowadzanie kursów walut

4 Ewidencjonowanie wpłat / wypłat bankowych w walucie obcej Zasoby i obroty magazynu walut Przygotowywanie bilansu otwarcia zasobów magazynu walut Kopiowanie zasobów magazynu walut Naliczanie różnic kursowych magazynu walut Drukowanie przelewu Przygotowanie przelewu Wydruk przelewu Rozliczanie dokumentów Księgowość krok po kroku Konfiguracja Opcje Opcje: Ewidencja dokumentów Opcje: Ogólne Opcje: Definicje dokumentów Opcje: Płatności Opcje: Ewidencja VAT Opcje: Ogólne Opcje: Definicje powstania obowiązku VAT Opcje: Definicje stawek VAT Opcje: Deklaracja VAT - 7, VAT UE Opcje: Księgowość Opcje: Ogólne Opcje: Definicje dokumentów Opcje: Definicje kręgu kosztów Opcje: Deklaracje Opcje: Grupy kont Opcje: Martyce Opcje: Okresy obrachunkowe Opcje: Schematy księgowe Opcje: Systemowe Opcje: Definicje słowników (kont) Ewidencja dokumentów Stan dokumentów Zmiana stanu dokumentu Definicje dokumentów Seria Daty związane z dokumentami Numer Numer dodatkowy Dokument Kontrahent Dodawanie kontrahenta Opis Wartość Okna wspólne występujące na dokumentach Zakładka - VAT Zakładka - Dane kontrahenta i płatności Zakładka Opis analityczny i dekrety

5 Wykorzystanie opisu analitycznego do budowy schematów Wykorzystanie opisu analitycznego do analiz Dekret Dokumenty ewidencji dokumentów Polecenie księgowania Polecenie księgowania z płatnością Wyciąg bankowy Wyciąg bankowy w EURO Raport kasowy Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny i naliczony Sprzedaż Korekta faktury sprzedaży Faktura sprzedaży VAT Marża Ewidencjonowanie dokumentów sprzedaż do krajów unii Zakup Zakup towaru w krajach Unii Zakup towaru z płatnością w walucie Faktura importowa Bilans Otwarcia Różnice kursowe Rozszerzone definicje dokumentów Dodatkowe czynności w ewidencji dokumentów Naliczenie Rozliczeń zaliczek Naliczenie Rozliczeń delegacji Cesja Zapłać za dokument Renumeruj Kopiuj PK Generuj BO z poprzedniego okresu Generuj dekrety zamknięcia kont Różnice kursowe statystyczne Generuj PK Zaokrągleń PK struktury wiekowej e Deklaracje Kontrola rozrachunków Potwierdzenia sald Wezwania do zapłaty Noty odsetkowe Kompensata Przegląd Ewidencji VAT Ewidencja Rejestry VAT Deklaracja VAT 7 formularz Deklaracja VAT UE Przegląd księgowań i sald kont Dziennik księgowy Obroty i salda Dziennik Rozrachunki Zestawienia księgowe

6 Dane zestawienia Pozycje zestawienia Kolumny zestawienia Aktualizowanie wyrażeń zestawienia Plan kont Zakładanie planu kont Dodawanie i definiowanie kont Definicja analityki Szybkie tworzenie analityk w planie kont Schematy księgowe Schematy ewidencji zakupów Zakupy różne Zakupy towarów Zakupy towarów UE Zakupy Środków trwałych i WNIP Schematy ewidencji sprzedaży Sprzedaż faktury z ewidencji dokumentów Sprzedaż faktury z modułu Handel Sprzedaż dostawa towarów UE Sprzedaż zbiorcza ewidencja Schematy ewidencji wyciągów bankowych Schematy ewidencji raportów kasowych Schematy ewidencji PK Schematy ewidencji listy płac Schematy ewidencji dokumentów magazynowych Schemat do dokumentów PZ i PZUE Schemat do dokumentów WZ i WZUE Schematy do dokumentów przyjęć wewnętrznych PW i wydań wewnętrznych WW Schematy do dokumentów przesunięć międzymagazynowych MMW i MMP 227 Schematy do dokumentów kompletacji KPLW i KPLP Schematy ewidencji dokumentów rozliczeniowych Schemat do księgowania rozliczeń zaliczek Schemat do księgowania rozliczeń delegacji Schemat do księgowania kompensat Schemat do księgowania cesji Schemat do księgowania łączenia kontrahentów Schemat ewidencji not odsetkowych Schemat ewidencji not odsetkowych Schemat ewidencji różnic kursowych Schemat ewidencji różnic kursowych MW Schemat ewidencji faktur wewnętrznych nabycia UE VAT należny Schemat ewidencji faktur wewnętrznych nabycia UE VAT naliczony Schemat ewidencji faktur importowych Schemat ewidencji SAD Schemat ewidencji VAT Marża Schemat ewidencji rozliczeń EP (ewidencji pojazdów) Schemat ewidencji BO RMK rozliczenia kosztów w czasie

7 Wprowadzanie nowego kosztu do rozliczania w czasie Generowanie odpisów rozliczanie kosztów w ustalonych okresach Księga inwentarzowa Zakup nowego środka trwałego Dokument OT Plan amortyzacji Środek trwały użytkowany przed wdrożeniem programu Oddzielenie przebiegu amortyzacji podatkowej i bilansowej Miesięczne odpisy amortyzacyjne Likwidacja środka trwałego Zmiana wartości środków trwałych Inwentaryzacja środków trwałych Inwentaryzacja środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych Dokumenty aktualizujące parametry dla Środków Trwałych i WNiP Ewidencja wyposażenia Ewidencja pojazdów Definicja trasy Przejazdy Koszty Rozliczenie pojazdu Książka Przychodów i Rozchodów krok po kroku Konfiguracja Ogólne Definicje dokumentu Deklaracja PIT Martyce Okres obrachunkowy Ewidencja dokumentów Dokumenty wewnętrzne Sprzedaż Zakup Stan dokumentów Zmiana stanu dokumentu Korygowanie dokumentu zaksięgowanego Wprowadzanie dokumentu korekty Rejestry VAT Zapisy KPIR Zestawienia Księgowe Zestawienia księgowe PIT Zestawienie księgowe Rachunek Wyników Deklaracja PIT-5 / PIT-5L Właściciele Ewidencja Ryczałt Konfiguracja Ogólne Ewidencja dokumentów

8 Dokumenty wewnętrzne Sprzedaż Zakup Zapisy Ewidencji Ryczałtowej Zaliczka na Podatek Ryczałtowy Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja bazy danych SQL Server Zbiory danych systemu enova Wykaz głównych modułów systemu enova BUSINESS CORE CRM DEKLARACJE EWIDENCJA VAT HANDEL ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI IMPORT KADRY KALENDARZE KASA I WYCIĄGI BANKOWE KSIĘGOWOŚĆ MAGAZYNY PŁACE ŚRODKI TRWAŁE TOWARY WALUTY WINDYKACJA

9 Wprowadzenie System enova należy do nowej generacji programów z dziedziny zarządzania (również ze względu na zastosowaną przy jego tworzeniu technologię Microsoft.NET). Funkcjonalnie system enova obejmuje: Ewidencja Środków Pieniężnych, Kadry Płace, Księgowość, Księga Inwentarzowa, Faktury. Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu enova jest Ewidencja Środków Pieniężnych, która wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, windykacje należności w firmie. System enova został wyposażony w funkcjonalność, która odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów, które związane są z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami. Moduł umożliwia: wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie, sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych, obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych, rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki, wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników, prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci, weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany, rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe), dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty) raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności) Na funkcjonalność opcji Ewidencja Środków Pieniężnych składają się: raporty tutaj definiowane są nagłówki raportów kasowych i nagłówki wyciągów bankowych oraz ewidencjonowane są wypłaty i wypłaty bankowe. dokumenty kasowe - tutaj tworzone na podstawie kwitków KP i KW raporty kasowe przelewy tutaj na podstawie listy zobowiązań ewidencjonowane są przelewy dla kontrahentów, pracowników oraz przelewy do urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest również komunikacja z systemami home-banking u w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej. 9

10 zobowiązania i należności tutaj można zobaczyć jak wyglądają zobowiązania i należności z w różnych przekrojach. Przelewy są wystawianie z listy zobowiązania i należności. rozrachunki lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach, można tutaj parować rozrachunki, kompensować, rozliczać ewidencje dokumentów rozliczeniowych tutaj ewidencjonowane są wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji. Zadaniem opcji Ewidencja Środków Pieniężnych jest ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie oznacza to, że gromadzi się tu wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów związane ewidencją kasowobankową. Informacje do tej opcji mogą trafiać w dwojaki sposób: mogą być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio, mogą pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość). Moduł Kadry Płace Moduł Kadry Płace Przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów kadrowo-płacowych, przy czym z założenia większość modyfikacji użytkownik może zrealizować we własnym zakresie. Program gwarantuje dużą swobodę w definiowaniu własnych harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wartości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności, stażu pracy lub innych zdefiniowanych atrybutów. Możliwe są rozliczenia wielowalutowe (w szczególności rozliczenia pracowników polskich pracowników zatrudnionych za granicą). Współpraca z Programem Płatnika, nie wymaga żadnej konfiguracji. Program współpracuje z dowolnymi czytnikami Rejestratorami Czasu Pracy (RCP) oraz programami pakietu MS Office (Word, Excel, ). Integracja dotyczy zarówno standardowych wydruków programu (umów o pracę, świadectwo pracy...) jak i zestawień przygotowywanych przez użytkownika programu. Wbudowany język raportów pozwala na znaczną dowolność w tworzeniu zaawansowanych raportów. Program spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, stażów i zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Moduł Księgowość (Księga Handlowa) Moduł Księgowość systemu enova oparty jest o dziennik księgowy w pełni zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości. Dokumenty różnych typów ewidencjonowane przez program rozszerzają informacje zawarte w dzienniku. Program pozwala na budowę planu kont nieograniczonej liczbie poziomów syntetyki. Dodatkowo możliwa jest budowa kont słownikowych, powstających w chwili dokonywania na nie księgowania. Pozwala to na ograniczenie ilości kont do tych, które są niezbędne 10

11 przez wyeliminowanie np. kont kontrahentów, z którymi nie zostały dokonane żadne operacje. Użytkownik może ręcznie wprowadzać dekrety, ale może skorzystać z rozbudowanego systemu schematów księgowych. Zdefiniowanie schematów księgowych może spowodować znaczące ograniczenie ilości pracy, wkładanej w standardowe księgowania. Wartości gromadzone na kontach mogą być analizowane przy użyciu rozmaitych kryteriów. Program pozwala na rozszerzanie zakresu analizowanych informacji od kont syntetycznych, poprzez analityczne do poszczególnych dokumentów, dekretów aż do pojedynczych zapisów na konta. Program obsługuje wiele walut. Pozwala na automatyczne ich przeliczanie przy użyciu wielu kursów wymiany. System definiowalnych raportów księgowych pozwala na stworzenie dowolnych raportów, które uzupełnią obraz uzyskiwany dzięki raportom wymaganym przez ustawę o rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zestawienie przepływów pieniężny) i standardowym raportom programu. Moduł Książka Przychodów i Rozchodów Moduł enova Książka Przychodów i Rozchodów (KPIR) zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy księgi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, Dokumenty wewnętrzne, Zestawienia przychodów i kosztów, Rozliczenia z kontrahentami. Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy księgowane sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowa PIT-5 i PIT-5L oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Moduł KPIR w systemie enova to nowoczesne oprogramowania do księgowości uproszczonej pracujące w środowisku Windows. Struktura modułu KPIR w systemie enova jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik). Rejestry to odpowiednik segregatorów, w których gromadzony jest dany typ dokumentów. Moduł Księga inwentarzowa Moduł Księga inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w koszty, bez konieczności ich amortyzowania. 11

12 Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momenty raty amortyzacyjne powinny być liczone algorytmem liniowym Program pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi takimi jak przeglądy czy legalizacje oraz wyceny. Program pozwala na ewidencję zestawów środków trwałych. Moduł Handel (Faktury) Moduł Handel systemu enova przeznaczony jest do zarządzania działalnością handlowo magazynową firmy. Pozwala on zarówno na ewidencję i zarządzanie dokumentami handlowymi typu faktury, paragony, korekty, jak i gospodarkę magazynową przy pomocy dokumentów PZ, WZ, RW, PW, itp. Moduł enova Handel pozwala także ewidencjonować oferty i zamówienia oraz automatycznie przetwarzać je na dokumenty faktur i magazynowe. Podobnie jak i pozostałe elementy systemu wyposażony jest w rozbudowaną konfigurację, za pomocą której dostosowujemy program do specyficznych wymagań Użytkownika. Zmiany w konfiguracji pozwalają na pracę z wieloma magazynami. Konfiguracja poszczególnych magazynów określa zachowanie programu w przypadku wystąpienia stanów ujemnych towaru. Domyślnie system nie zezwala na występowanie stanów ujemnych, ale dopuszczalne jest ich zaistnienie poprzez odpowiednią konfigurację. Możliwe jest definiowanie własnych jednostek oraz przeliczników pomiędzy nimi. Rozbudowany mechanizm definiowania pozwala utworzyć dowolnie wiele cen, które dzięki programowalnym algorytmom pozwalają obsłużyć skomplikowane przypadki. Poza standardowymi, system enova umożliwia tworzenie własnych dokumentów, dostosowując ich obieg do potrzeb firmy. Pomiędzy różnego typu istniejącymi i nowo definiowanymi dokumentami (faktury, WZ itp.) możliwe jest definiowanie relacji (zależności pomiędzy nimi), które opiszą i zautomatyzują obieg dokumentów handlowomagazynowych. Moduł fakturujący enova Faktury umożliwia wprowadzanie dokumentów sprzedaży i dokumentów korygujących bez gospodarki magazynowej. Moduł posiada również wstępną konfigurację pozwalającą szybko i łatwo rozpocząć pracę z programem. Po zainstalowaniu programu oraz założeniu nowej bazy danych, standardowo zainicjowana konfiguracja modułu enova Handel / Faktury pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. W konfiguracji zdefiniowane zostały następujące elementy (symbolem * oznaczono funkcjonalność modułu enova Faktury): faktury zakupu, sprzedaży oraz dokumenty korygujące *, automatycznie generowane dokumenty PZ, WZ, inne dokumenty magazynowe: RW, PW, inwentaryzacja, strata, nadwyżka, obsługa paragonów oraz drukarek fiskalnych *, dokumenty ofert i zamówień automatycznie tworzące faktury, obsługa procesu kompletacji produktu, definicje cen pozwalające na automatyczne naliczanie procentowego narzutu i marży ceny towaru, współpraca z rozbudowanym modułem Ewidencji Środków Pieniężnych *, współpraca z Ewidencją Dokumentów pozwalająca na pełne księgowanie dokumentów handlowych i magazynowych *. 12

13 Uruchamianie programu Podczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót Program jest także dodawany do menu Start (Start Programy Enova Enova program do obsługi firmy). Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się główny ekran programu zawierający pustą listę baz danych. Okno główne programu Pierwszy od lewej znajduje się pasek Pasek enova. Najczęściej stosowane opcje programu mogą być tam umieszczone metodą przeciągania z położonego obok drzewa folderów Drugim elementem ekranu jest drzewo folderów odwzorowujące strukturę funkcjonalną programu. Poszczególne gałęzie można rozwijać wybierając + lub zwijać wybierając -. Po wybraniu opcji, odpowiednia lista pokazuje się w głównej, prawej części ekranu. Dla najniższych poziomów drzewa jest to lista rekordów, dla wyższych lista elementów niższego poziomu. Aktualnie wybrana (podświetlona) opcja może być umieszczona na Pasku enova także za pomocą lokalnego menu dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszy. W ten sam sposób można wywołać opcję usuwania skrótu z Paska enova. Korzeniem drzewa jest pozycja enova dzisiaj. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie numeru wersji programu. Główną część ekranu zajmuje menu folderów (opcji). Wybierając i akceptując kolejne opcje zagłębiamy się w program. Ostatnim z wyświetlanych poziomów jest zazwyczaj lista elementów. W zależności od wybranych wcześniej opcji może to być na przykład lista pracowników, lista wypłat, lista umów zleceń. Pasek enova może zostać ukryty, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Pasek enova. Ta sama opcja pozwala ponownie przywołać Pasek enova na ekran. Drzewo folderów może zostać ukryte, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy pomocy opcji: Widok Foldery. Ta sama opcja pozwala ponownie przywołać drzewo folderów na ekran. 13

14 Rys. 1 Okno główne programu Pierwsze uruchomienie programu Pierwszą czynnością po pierwszym uruchomieniu programu jest przygotowanie bazy danych. W zależności od dokonanego wyboru może to być baza danych typu MS SQL lub MySQL. Baza danych MS SQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Rozwiązanie powinno oparte być o dedykowany komputer (serwer), na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych MS SQL. Możliwe jest również wykorzystanie uproszczonego serwera danych MSDE (Microsoft Database Engine, dostarczany na CD wraz z instalatorem programu). Ze względu na wymagania sprzętowe rozwiązanie to dedykowane jest użytkownikom posiadającym sprzęt komputerowy wymaganą do pracy serwera SQL oraz do pracy sieciowej (szczególnie przy dużej ilości stanowisk). Tworzenie bazy danych typu MS SQL Dla utworzenia nowej bazy danych w formacie MS SQL: ustawiamy kursor w pozycji: enova dzisiaj (Drzewo folderów) lub naciskamy : enova dzisiaj (Pasek skrótów), a następnie wybieramy kolejno: Nowa baza danych i MS SQL. 14

15 Rys. 2 Baza danych typu SQL Pierwszym uzupełnianym polem jest Nazwa serwera bazy danych. Jeżeli MSDE instalowane było z płyty instalacyjnej enova, to: Jeżeli program enova i MSDE instalowane zostały na tym samym komputerze wtedy modyfikacja zawartości pola Nazwa serwera bazy danych nie jest konieczna. Jeżeli program enova i MSDE zainstalowane zostały na różnych komputerach, to po wprowadzeniu nazwy i opisu firmy należy w polu Nazwa serwera bazy danych wprowadzić nazwę komputera, na którym zainstalowany został MSDE oraz instancja ENOVA (Nazwa serwera\enova). Jeżeli serwer MS SQL lub MSDE zainstalowane w inny sposób, to w polu Nazwa serwera bazy danych należy wprowadzić nazwę komputera, na którym znajduje się serwer MS SQL, a w przypadku instalacji serwera z nazwaną instancją podajemy nazwę serwera z nazwą instancji (Nazwa serwera\nazwa instancji). Po wprowadzeniu informacji dotyczącej serwera bazy danych uzupełniamy pola: Nazwa firmy, Opis, Aktywna. Wprowadzone dane akceptujemy przyciskiem OK. Następnym oknem, które się pojawi jest pytanie o posiadaną licencję na program. Trzy pierwsze opcje wyboru: 15

16 Baza DEMO, pakiet srebrny, Baza DEMO, pakiet złoty, Baza DEMO, pakiet platynowy, umożliwiają utworzenie bazy demonstracyjnej w jednym z trzech dostępnych kolorów. Do utworzenia bazy demonstracyjnej nie jest wymagane posiadanie licencji. Baza ta przeznaczenia jest do zapoznania się z możliwościami programu. Posiada kilka ograniczeń użytkowych: brak możliwości zmiany NIP u i nazwy (dane wykorzystywanego na wydrukach), informacja o wersji DEMO drukowana w stopce dokumentów, ograniczenia w ilości wprowadzanych danych do programu, ograniczenia w ilości jednocześnie pracujących stanowisk, pojawiające się po otworzeniu bazy danych (programu) informacyjne okienko dialogowe. Autorzy programu zastrzegają sobie prawo zmiany w kolejnych wersjach programu ograniczeń użytkowych wersji DEMO. Domyślnie tworzona baza danych automatycznie wypełniana jest przykładowymi danymi, które pomogą użytkownikowi w zapoznaniu się z możliwościami programu. Jeżeli zamierzamy utworzyć pustą bazę, by ją na przykład wypełnić danymi własnej firmy należy odznaczyć pole Wypełnij danymi demonstracyjnymi znajdujące się w dolnej części wyświetlanego okna. Jeżeli użytkownik posiada wykupioną licencje do programu można utworzyć roboczą bazę danych. W tym celu należy: wybrać czwarte ustawienie: Licencja robocza oraz wprowadzić posiadaną licencje przez naciśnięcie przycisku Wprowadź licencje Szczegółowo proces wprowadzenia licencji został opisany w rozdziale Wprowadzanie i modyfikacja licencji do bazy danych. Okno zatwierdzamy przyciskiem OK lub naciskając klawisz <Enter>. Rozpocznie to proces tworzenia nowej bazy danych, który w zależności o szybkości komputera może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Program enova wyposażony jest mechanizm operatorów i praw dostępu. Dla wygody użytkownika nowo utworzona baza danych ma włączone automatyczne logowanie na konto operatora: Administrator. Szczegółowo problem automatycznego logowania do bazy danych opisany został w rozdziale Konfiguracja logowania do programu. Po zakończeniu tworzenia bazy można rozpocząć pracę z programem. 16

17 Tworzenie bazy typu MySQL Instalację i konfigurację serwera MySQL należy zlecić integratorom oprogramowania. Pobranie MySQL a oraz dodatkowych narzędzi. Wszystkie pliki potrzebne do zainstalowania, administrowania i użytkowania MySQL a znajdują się na stronie Serwer Program enova wymaga zainstalowania serwera MySQL w wersji co najmniej Zaleca się pobieranie najnowszej wersji release. Powyższy link zawiera listę odniesień do plików instalacyjnych wszystkich wspomaganych przez MySQL systemów operacyjnych. MySQL Administrator Dodatkowe narzędzie o graficznym interfejsie użytkownika służące do administrowania instancjami MySQL a. W wersji dla Windows zawiera także bardzo praktyczny task manager. MySQL Query Browser Dodatkowe narzędzie o graficznym interfejsie użytkownika służące do przeglądania baz danych MySQL. Dokumentacja Online Zawiera wszelkie potrzebne informacje na temat serwera oraz dodatkowych narzędzi bazy MySQL. Instalacja Przebieg procesu instalacji jest mocno uzależniony od systemu operacyjnego oraz wybranej dystrybucji. Najważniejsze, aby instalowany serwer zawierał transakcyjny engine InnoDB. Poniżej przedstawiono kolejne kroki instalacji dla systemów operacyjnych z rodziny Windows. 17

18 18

19 Na koniec procesu instalacji automatycznie zostanie uruchomiona konfiguracja instancji serwera MySQL, która zostanie omówiona w dalszej części. W celu ułatwienia sobie administracji i analizy baz danych dobrze jest zainstalować także dodatkowe narzędzia MySQL Administrator oraz MySQL Query Browser. W skład tego pierwszego wchodzi także MySQL System Tray Monitor, który integruje wszystkie powyższe produkty i pozwala na bieżące monitorowanie instancji MySQL a (patrz menu poniżej). 19

20 Wymagania programu enova. Konfiguracja Wkompilowany w serwer MySQL i uruchomiony engine InnoDB zapewniający transakcyjność i relacje bazy danych, dodatkowo engine ten powinien być domyślnym dla serwera. Ustawiona na serwerze domyślna strona kodowa cp1250. Klient wbudowany w program ustala stronę kodową na podstawie zmiennych bazy danych, jeżeli baza będzie pracować w innej stronie kodowej nastąpią problemy z przesyłaniem polskich znaków do bazy, a w efekcie nieprzewidywalna praca programu. Program musi logować się do bazy na login bez hasła. Wymaganie zostanie zniesione z momentem zmiany klienta wbudowanego w program na nowszą wersję obsługującą najnowszy protokół autoryzacji. Login, za pomocą którego program łączy się z bazą musi mieć następujące uprawnienia: typu select dla bazy systemowej mysql pełne do bazy licencji o nazwie Enova_Licence pełne do wszystkich baz roboczych programu Konfiguracje serwera MySQL do pracy z programem możemy podzielić na trzy etapy: ustawień w pliku konfiguracyjnym (opcji) zdefiniowanie login u dla programu oraz zdefiniowanie połączenia do bazy MySQL z programu. Ustawienia pliku konfiguracyjnego (opcji). Nazwa i lokalizacja pliku konfiguracyjnego jest różna w zależności od systemu operacyjnego np. w Windows domyślnie jest to C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\my.ini, dla linux a /etc/my.cnf. Wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w dokumentacji technicznej. Bez względu na nazwę, lokalizację oraz system operacyjny, prawidłowa współpraca serwera z programem sprowadza się do istnienia w pliku konfiguracyjnym następujących ustawień w sekcji [mysqld]: # The default character set that will be used when a new schema or table is # created and no character set is defined default-character-set=cp1250 # The default storage engine that will be used when create new tables when default-storage-engine=innodb # Use this option if you have a MySQL server with InnoDB support enabled # but you do not plan to use it. This will save memory and disk space # and speed up some things. #skip-innodb Polecenie skip-innodb jest w tym przypadku wykomentowane, ale może się także w ogóle nie znajdować w pliku. 20

21 Wszystkie powyższe zapisy (a także wiele innych) można dokonać przy pomocy MySQL Server Instancje Configuration Wizard. Jest on uruchamiany automatycznie po zakończeniu procesu instalacji i dla systemu Windows wygląda następująco: wybieramy konfigurację szczegółową 21

22 22

23 w zależności od zastosowania bazy wybieramy jedną z opcji określającą wydajność instancji: maszyna developerska, serwer posiadający także inne usługi np. serwer web owy oraz dedykowany serwer MySQL. 23

24 wybieramy przeznaczenie serwera, w naszym przypadku transakcyjne bazy danych 24

25 wskazujemy lokalizację plików bazy InnoDB 25

26 określamy przybliżoną liczbę połączeń z serwerem (w tym przypadku pierwsza opcja ok. 20 połączeń) 26

27 określamy port, na którym pracować będzie serwer przy pracy na protokole sieciowym TCP/IP (3306 to port domyślny i nie należy go zmieniać) 27

28 wybieramy domyślą stronę kodową serwera. Należy wybrać opcję ostatnią (wybór ręczny) oraz ustawić cp

29 ustawienia typowe dla systemów Windows NT i XP. Uruchamianie serwera jako serwis oraz określenie, że ma to robić automatycznie. 29

30 określenie opcji bezpieczeństwa. Zmodyfikowanie hasła dla root a (domyślnie jest puste, co nie jest zbyt bezpieczne) oraz zablokowanie możliwości zdalnego logowania się na ten login. 30

31 wykonanie wszystkich zebranych do tej pory informacji o konfiguracji instancji 31

32 informacje o postępie konfiguracji instancji Zdefiniowanie login u dla programu. Istnieje możliwość pozostawienia pustego hasła dla root a i logowania się przy jego pomocy, jednak jest to rozwiązanie naganne ze względów bezpieczeństwa. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zdefiniowanie login u specjalnie dla programu. Załóżmy, że nasz login nazywać się będzie enovauser. Login można dodać do bazy przy pomocy MySQL Administrator a w sekcji User Administration, jednak rozwiązanie to jest bardziej skomplikowane, gdyż wymaga istnienia baz, które stworzyć ma program. Najlepiej więc wykorzystać do tego celu dowolnego klienta MySQL a (MySQL Query Browser, linia poleceń mysql, itp.). Biorąc pod uwagę wymagania jakie musi spełnić login i zakładając, że naszą bazą roboczą będzie baza o nazwie enova wykonujemy następujące polecenia: GRANT SELECT ON mysql.* TO enovauser GRANT ALL ON Enova_Licence.* TO enovauser GRANT ALL ON enova.* TO enovauser Jeżeli baz roboczych będzie więcej np enova1, enova2, enova3,, enovan musimy wykonać dodatkowo N następujących poleceń: 32

33 GRANT ALL ON enova1.* TO enovauser GRANT ALL ON enova2.* TO enovauser GRANT ALL ON enova3.* TO enovauser GRANT ALL ON enovan.* TO enovauser Dodatkowo możemy określić, z jakiego hosta (komputera) może logować się dany login) poprzez podanie nazwy lub adresu z możliwością użycia znaków specjalnych do określenia zakresu. W takim przypadku należałoby zmodyfikować wszystkie powyższe zapytania do postaci: GRANT SELECT ON mysql.* TO localhost GRANT SELECT ON mysql.* TO GRANT SELECT ON mysql.* TO % GRANT SELECT ON mysql.* TO %.enova.pl Konfiguracja programu do pracy z serwerem MySQL. Ostatnią operacją jest zdefiniowanie połączenia do bazy MySQL. Należy uzupełnić dane na zakładce ogólne bazy w sekcji Serwer bazy oraz Połączenie do bazy. Uwaga hasło ma być puste. 33

34 Na zakładce Zaawansowane znajdują się dodatkowe ustawienia, których w normalnych sytuacjach nie musimy modyfikować. 34

35 Rozwiązywanie problemów Błąd połączenia z serwerem sprawdzić czy wpisaliśmy odpowiednią nazwę/adres serwera sprawdzić czy da się nawiązać połączenie z komputerem o wskazanej nazwie lub adresie sprawdzić czy serwer MySQL jest uruchomiony i czy pracuje na porcie wskazanym przez parametry połączenia Brak dostępu do bazy mysql. sprawdzić czy login ma uprawnienia typu SELECT do bazy mysql, ewentualnie nadać je. 35

36 Logowanie przy użyciu hasła. nie logować się do bazy z użyciem hasła, zdefiniować login bez hasła lub usunąć hasło. Brak dostępu do bazy roboczej enova. sprawdzić czy login ma uprawnienia typu ALL (pełne) do bazy enova, ewentualnie nadać je. 36

37 Brak dostępu do bazy licencji Enova_Licence. sprawdzić czy login ma uprawnienia typu ALL (pełne) do bazy Enova_Licence, ewentualnie nadać je. Serwer nie obsługuje engine u InnoDB 37

38 sprawdzić, czy w pliku konfiguracyjnym nie występuje opcja skip-innodb sprawdzić na serwerze wartość zmiennej have_innodb (show variables like 'have_innodb ), jeżeli jest różna od YES i nie ma opcji skip-innodb to serwer nie ma wkompilowanego engine a InnoDB, należy ponownie zainstalować wersje z obsługą InnoDB. może się zdarzyć, że baza została wygenerowana bez InnoDB, a potem odtworzona w poprawnym środowisku, wtedy przy logowaniu do bazy otrzymamy informację, że tabele tej bazy nie są wspomagane przez mechanizm InnoDB. Baza wygenerowana na serwerze z niepoprawną stroną kodową Objawy to głównie dziwne zachowanie programu związane ze strukturą oraz zawartością bazy (brak polskich znaków). Problem taki najłatwiej stwierdzić wchodząc do Opcji (Ctrl-F9), jeżeli nasza pierwsza strona będzie pusta, bez kontrolek lub otrzymamy wyjątek/wyjątki o nie znalezionych węzłach np. Pieczątka, to prawie na 100% mamy do czynienia z tym problemem. sprawdzić i zmienić ustawienia domyślnej strony kodowej serwera (default-character-set) na cp1250. Konieczne jest także ponowne wygenerowanie bazy danych. Wprowadzanie lub modyfikacja licencji Program enova nie posiada zabezpieczeń sprzętowych (nie dotyczy wersji dla biur rachunkowych). Jednak do jego komercyjnego użytkowania konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji, czyli klucza liczbowego dostarczanego przez producenta programu (szczegóły dostępne na stronie Wprowadzenie lub modyfikacja istniejącej licencji możliwe jest: podczas tworzenia bazy danych, w oknie wyboru typu licencji po naciśnięciu przycisku Wprowadź licencję po otworzeniu bazy danych demonstracyjnej w oknie informującym o licencji demonstracyjnej po naciśnięciu przycisku Wprowadź licencję po wejściu do bazy danych w menu Pomoc Licencja programu w oknie wizytówki programu menu Pomoc Wizytówka po naciśnięciu przycisku Licencja Korzystając z wyświetlonego formularza, licencję można wprowadzić: przepisując do odpowiednich pól formularza dane z papierowego dokumentu (FAX). wczytując dane z dostarczonego przez producenta pliku XML W tym przypadku należy wybrać przycisk Wczytaj licencję z pliku i zaimportować licencję wskazując plik XML. 38

39 Jeżeli licencja do programu została już wprowadzona, to wybierając Wybierz zainstalowaną licencję możemy przypisać ją do kolejnej bazy danych (wyboru dokonujemy z listy wprowadzonych wcześniej licencji). Przypisanie licencji do bazy danych powoduje przeniesienie danych o firmie z licencji do danych konfiguracyjnych. Zmiana tych danych w konfiguracji bazy danych nie jest możliwa. Jedna (ta sama licencja) może być wielokrotnie przypisywana do różnych baz danych, jednak wszystkie te bazy zawierać będą te same dane identyfikacyjne - informacji o firmie. Każdorazowa zmiana nazwy danych zapisanych w pliku XML, w szczególności: nazwy firmy, jej NIP-u, adresu wymaga pobrania od producenta programu nowej licencji. Zmiana tych danych inaczej jak poprzez wczytanie pliku XML nie jest możliwa. Licencja programu zawiera następujące dane: Numer seryjny unikalny identyfikator użytkownika, wymagany przy kontaktach z producentem. Każdemu użytkownikowi przypisywany jest niepowtarzalny numer. Numer seryjny drukowany jest w stopce dokumentów generowanych przez program. Typ bazy danych licencja wydawana jest na wybrany typ bazy danych Typ: Standardowa, dla indywidualnego użytkownika Biuro rachunkowe, dla biura rachunkowego. Informacją zawartą w licencji jest nazwa i NIP biura rachunkowego. Termin gwarancji określa datę upływu gwarancji programu. Blokada określa datę zablokowania licencji. Dotyczy licencji wydawanych na czas określony. Po dacie blokady baza danych traktowana jest jak demonstracyjna Podpis 16 znakowy numer (w formacie xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) dostarczany przez producenta, identyfikujący jednoznacznie licencję. Licencja bez wprowadzenia odpowiadającego jej podpisu nie jest ważna (poprawna). Płace / Księgowość / Księga inwentarzowa ustawienia określające zakres funkcjonalny modułu (kolor) oraz maksymalną liczbę jednocześnie pracujących na bazie danych stanowisk. Szczegółowy opis dostępny jest na stronie Dane identyfikacyjne, teleadresowe firmy wykorzystywane w jej pieczątce Nazwa pełna nazwa firmy NIP Dane adresowe: Ulica. Nr domu. Nr lokalu. Miejscowość. Kod pocztowy. Powyższe dane stanowią podstawę przygotowania 16 znakowego podpisu uaktywniającego licencje. 39

40 Operatorzy, uprawnienia Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że pracownik niemający uprawnień do wypłat nie będzie mógł ich zobaczyć z żadnego miejsca w programie, nawet jeżeli teoretycznie posiada dostęp do wszystkich formularzy w programie (okien). Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z uprawnień Administratora. Kolejne uruchomienie programu Domyślnie po uruchomieniu program zgłasza się główną listą folderów. Użytkownik może zmienić to domyślne ustawienie wybierając opcję: Widok Ustaw aktualny widok jako startowy. W ten sposób program po uruchomieniu może na przykład w głównym oknie wyświetlać listę pracowników. Jeżeli po uruchomieniu, jako widok startowy wyświetlane są dane związane bezpośrednio z jedną ze zdefiniowanych w programie kartotek, to przed ich wyświetleniem program zażąda autoryzacji użytkownika. W polu Nazwa należy wpisać lub wybrać z dostępnej listy kod operatora (domyślnym operatorem programu jest Administrator). W polu Hasło dostępu wpisujemy aktualne hasło operatora (domyślnie dostęp do bazy danych nie jest zabezpieczany hasłem, akceptujemy puste pole). Rys. 3 Logowanie do bazy danych 40

41 Po wprowadzeniu operatora i jego hasła zapis akceptujemy klawiszem <Enter> lub przyciskiem OK. Kod operatora może także zostać wprowadzony bezpośrednio z klawiatury (z pominięciem listy). Jeżeli wprowadzimy operatora, który nie występuje na liście operatorów otrzymamy komunikat Operator nieznaleziony Jeżeli podane zostanie błędne hasło, program wyświetli następujący komunikat: Niepoprawne hasło dostępu operatora. Bez podania poprawnego hasła zalogowanie się do programu nie jest możliwe. Słownik używanych terminów Okno Tytuł okna Pasek znajdujący się w górnej części okna. Zazwyczaj jego zawartość stanowią: tytuł okna opisujący jego zawartość, ikona symbolizującą zawartość okna oraz podstawowe funkcje obsługi okna: zamknięcie, minimalizacja, maksymalizacja (cały ekran) okna. Pasek menu Pasek zawierający listę funkcji udostępnianych w danym oknie. Poszczególne pozycje paska tworzą lokalne menu (listy dostępnych funkcji). Najczęściej wykorzystywane funkcje uzupełnione zostały o skróty klawiaturowe. Opisują one kombinację klawiszy, przy pomocy, których można wywołać daną funkcję. Pasek narzędzi Pasek znajdujący się pod paskiem menu. Tworzą go - w postaci ikon / przycisków - najczęściej używane, w danym oknie funkcje. Ich wywołanie przy pomocy myszki (lewy przycisk) gwarantuje szybki dostęp do zgromadzonych danych. Pasek stanu Pasek znajdujący się dolnej części okna. Służy on wyświetlaniu informacji (komunikatów) o stanie danych znajdujących się w wybranym oknie. Przy jego pomocy wyświetlane są na przykład ostrzeżenia o niepoprawnie wprowadzonych danych. Menu lokalne Wywoływane prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem kombinacji klawiszy <Shift+F10>. Menu lokalne zawiera listę podręcznych funkcji związanych z wybranym elementem programu. 41

42 Okno dialogowe Jest to okno programu, pozwalające wprowadzić dane niezbędne do wykonania wywołanej uprzednio funkcji. Z reguły okno dialogowe, na czas wywołania funkcji blokuje dostęp do okna programu, z którego zostało ono wywołane. Okno dialogowe w dolnej części posiada przyciski: OK i Anuluj. OK pozwala na zaakceptowanie wprowadzonych, przy jego pomocy danych, jednocześnie uruchamia wybraną funkcję. Przycisk Anuluj pozwala zignorować wprowadzane dane. Jego użycie jest równoznaczne z rezygnacją z wywołania wybranej funkcji. Okno komunikatu Służy wyświetleniu ostrzeżeń i informacji o wykrytych przez program błędach. W programie funkcjonują dwa rodzaje tego typu okien. W pierwszym przypadku po zapoznaniu się z wyświetlanym komunikatem użytkownik może jedynie zaakceptować jego treść. Zamyka okno naciskając przycisk OK, jest to wtedy jedyny przycisk wyświetlany w oknie. W drugim przypadku wyświetlany komunikat daje użytkownikowi możliwość wyboru. Wówczas wybierając przycisk Tak lub Nie decydujemy o dalszym działaniu programu. Okno oczekiwania Okno pojawia się automatycznie w trakcie wykonywania przez program czasochłonnych operacji, obliczeń. W większości przypadków w oknie wyświetlany jest wskaźnik przyrostu, pozwalający ocenić stopień zaawansowania prowadzonych obliczeń. Jeżeli w oknie znajduje się przycisk Anuluj, to jego użycie pozwala na przerwanie aktualnie wykonywanej funkcji. Folder Służy wyodrębnieniu pewnej funkcjonalności programu. Folder może zawierać inne foldery (menu folderów) lub foldery końcowe (listy danych). Menu folderów pozwala grupować logiczne powiązane ze sobą funkcje programu. Otwierając kolejne foldery wybieramy coraz bardziej szczegółową funkcjonalność programu. Folder końcowy to zazwyczaj lista danych. Przy jej pomocy użytkownik uzyskuje możliwość operowania na zgromadzonych w programie danych. Menu folderów Lista folderów, z której przy pomocy klawiatury lub myszki możemy wybrać kolejny folder lub listę. Nagłówek menu folderu Element graficzny znajdujący się nad menu folderów. Zawiera on zazwyczaj nazwę folderu oraz krótki opis znajdujących się w nim pozycji. 42

43 Pasek enova (pasek skrótów) Tworzona przez użytkownika lista najczęściej otwieranych folderów programu (pierwszy od lewej wydzielony fragment głównego okna programu). Przechowuje skróty do najczęściej używanych folderów (menu folderów lub list). Pozwala to na szybkie przechodzenie do często używanych folderów programu, z pominięciem menu folderów. Drzewo folderów Zawiera hierarchiczną - w postaci drzewa - listę wszystkich folderów dostępnych w programie. Ułatwia poszukiwanie interesujących użytkownika folderów. Lista zapisów Zawiera posortowanie dane ewidencjonowane przez program. Składa się z wierszy (jeden wiersz jeden zapis) oraz kolumn zawierających dane tego samego rodzaju znajdujące się w poszczególnych wierszach. Lista jest często folderem końcowym programu. Listy znajdują się również na formularzach. Niektóre z listy pozwalają na edycję znajdujących się w nich danych. Zapisy tworzące listę mogą być, wg kryteriów zadanych przez użytkownika, sortowanie, filtrowanie, grupowanie lub wyszukane. Nagłówek listy Zawiera opisy kolumn tworzących listę. Na kolumnach listy możemy wykonywać operacje sortowania, filtrowania i grupowania. Pasek selekcji listy Umożliwia ograniczenie liczby wyświetlanych na liście zapisów (na przykład do wybranego okresu). Pasek selekcji składa się z dostępnych filtrów kontekstów. Pasek selekcji z poziomu klawiatury wywoływany jest klawiszem <F3>. Pasek narzędzi listy Pasek znajdujący się nad nagłówkiem listy. Umożliwia trzy podstawowe operacje wykonywane na liście zapisów: dodawanie nowych zapisów edycja istniejących zapisów, kasowanie zbędnych zapisów. Lokator listy Pozwala na szybkie wyszukiwanie zapisów. Znajdując się na liście wyszukujemy interesujący nas zapis wpisując z klawiatury jego identyfikator (kod, nazwę, itp.). Po wpisaniu pierwszego znaku (litery lub cyfry) nad listą wyświetlony zostanie pasek lokatora listy. Program poszukuje zapisu najbardziej zbliżonego do wpisanej w lokatorze sekwencji znaków i cyfr. Lokator dostępny jest wyłącznie na listach, które nie umożliwiają bezpośredniej edycji danych (większość list). 43

44 Znacznik wiersza Po lewej stronie listy znajduje się kolumna zawierająca znacznik aktualnego wiersza danych. Znacznik informuje również o tym, czy rozpoczęta została edycja aktualnego zapisu. Organizator listy Wywoływany z menu lokalnego listy. Jest to okno dialogowe pozwalające na określenie zawartości listy zapisów, sposobu ich sortowania, grupowania Formularz Poszczególne zapisy wprowadzane są do programu, modyfikowane przy pomocy formularzy. Formularz pozwala na przeglądanie oraz modyfikacje pojedynczych zapisów. Pole wprowadzania danych Jeden z podstawowych elementów formularza służący do wprowadzania, wyświetlania danych. W zależności od rodzaju danych dostępne są następujące pola danych: Pole tekstowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci tekstu (napisu) Pole liczbowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci liczby (kwoty). Dostępny kalkulator umożliwia szybkie przeliczanie wartości. Pole daty, umożliwia wprowadzania danych w postaci daty. Dostępny podręczny kalendarz. Pole czasu, umożliwia wprowadzania danych w postaci czasu gg:mm. Pole okresu, umożliwia wprowadzania danych w postaci zakresu dat. Dostępne funkcje szybkiej zmiany okresu oraz jego rozszerzania. Pole logiczne, umożliwia wprowadzania danych w postaci Tak lub Nie. Pole prostego wyboru, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy wartości. Lista nie podlega edycji. Pole wyboru z listy, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy. Lista podlega edycji. Pole słownikowe, umożliwia wprowadzania danych bezpośrednio z klawiatury lub poprzez wybór z listy wcześniejszych zapisów. Etykieta Jest to napis znajdujący się na formularzu, opisujący jego zawartość. Najczęściej występuje po lewej stronie pola, opisując dane w nim znajdujące się. Sekcja danych Pozioma kreska uzupełniona tytułem, oddzielająca od siebie logicznie powiązany ze sobą zbiór pól formularza. 44

45 Zakładki formularza Jeżeli ilość danych znajdujących się w formularzu jest duża, zostają one podzielone na zakładki. Jednocześnie możliwe jest wyświetlenie tylko jednej zakładki formularza. W przypadku dużej ilości zakładek są one zapisywane w postaci drzewa zakładek. Drzewo zakładek formularza Przy dużej ilości zakładek znajdujących się na formularzu układane są one w postaci drzewa znajdującego się z lewej strony formularza. Pozwala to na łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi. Przycisk Element znajdujący się na formularzu wywołujący funkcję programu, opisaną na tymże przycisku. Dostępne klawisze Lista klawiszy użytych w programie enova (znacznikiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows). F1 - Pomoc [Win] F2 - Wejście do edycji danych na liście [Win] F3 - Wejście na belkę filtrów listy (jest to belka, która znajduje się bezpośrednio nad listą) F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp [Win] F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych [Win] F6 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F7 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F8 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F9 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F10 - Przejście do menu okna [Win] F11 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne F12 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne Shift+F4 - Otwarcie formularza z lookup'a Shift+F8 - Podsumowanie wszystkich elementów listy Shift+F10 - Otwarcie menu lokalnego kontrolki Ctrl+F3 - Wyszukuje następną pozycję na liście (kontynuacja: Ctrl+F) Ctrl+F9 - Konfiguracja programu aktualnej firmy Ctrl+Shift+F9 - Odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy Alt+F3 - Sortowanie listy zapisów wg aktualnej kolumny Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Ctrl+Space - Na formularzu to samo, co F4; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis Alt+ - To samo, co F4 [Win] 45

46 Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Alt+Enter - Na liście w trybie edycji otwiera formularz dla zapisu Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Ctrl+Shift+Enter - Aktualizacja zapisu Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win] Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win] Ctrl+Tab - Przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win] Ctrl+Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win] Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win] Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem [Win] Alt+Backspace - W kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win] Alt+ - Na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis Alt+ - Na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu Ctrl+Shift+Del - Na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami Ctrl+PgUp - Przechodzi do poprzedniej strony danych (tj Ctrl+Tab) Ctrl+PgDown - Przechodzi do następnej strony danych (tj Ctrl+Shift+Tab) Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+F - Otwiera formularz szukaj Ctrl+H - Na formularzu otwiera stronę z cechami Ctrl+P - Uruchamia standardowy wydruk dla okna Ctrl+S - Zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce Ctrl+<cyfra> - Otwiera kolejną zakładkę na formularzu. Pierwsza zakładka Ctrl+1, dziesiąta Ctrl+0. Ctrl+<litera> - Klawisz skrótu wyświetlający odpowiednią stronę danych; na liście otwiera formularz na od razu na odpowiedniej stronie 46

47 Ctrl+Shift+F - Otwiera okienko filtrowania po dowolnym tekście zapisów na liście Ctrl+Shift+H - Zamienia wartości na liście Ctrl+Shift+S - Zapisuje aktualne dane i dodane nowy zapis bez zamykania formularza Ctrl+Shift+P - Wyświetla listę wszystkich wydruków przypisanych do okna Ctrl+Shift+<litera> - Dodaje nowy zapis odpowiedniego typu Alt+<litera> - Aktywuje wyróżnioną funkcję (pozycja w menu, kontrolka na oknie) 47

48 Nawigacja po systemie, zapisywanie danych... Nawigacja po systemie System enova obsługiwany jest za pomocą myszki, klawiaturą albo w sposób mieszany. Podkreślamy, że można poruszać się po systemie wyłącznie za pomocą klawiatury. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows. Opis pracy za pomocą klawiatury Za pomocą klawiatury po systemie przemieszczamy się używając klawiszy strzałek. Umieściwszy kursor na odnośniku ( linku ) do listy lub na odpowiedniej pozycji listy naciskamy klawisz Enter, aby wejść na listę lub otworzyć formularz pozycji. Jeśli naszym zamiarem jest dodanie nowej pozycji na liście używamy klawisza Insert, który wywołuje listę dostępnych formularzy. Wybór następuje za pomocą klawiszy strzałek i zakończony jest Enter em. Po otwarciu formularza wypełniamy jego kolejne pola, zatwierdzając zawartość pola (przechodząc do następnego) klawiszem Enter. W razie pomyłki Shift+Tab cofa nas do poprzedniego pola. W szczególnych przypadkach przejście do żądanego pola następuje klawiszem Tab (np. Pole wartości faktury zaliczkowej). Po wypełnieniu formularza jego zatwierdzenie następuje kombinacją Ctrl+Enter. Jeśli nie chcemy zatwierdzać zapisu, a tylko zapisać go do bufora to zamykamy naciskając ESC, co spowoduje wywołanie dodatkowego formularza z zapytaniem o intencję użytkownika. Wybór podpowiedzi Bufor spowoduje zapis do bazy niezatwierdzony, czyli podlegający dalszej edycji. Nie wszystkie dane znajdują się na 1-szej zakładce formularza. Zmiana zakładek następuje za pomocą klawiszy Ctrl+Page Up/Page Down (lub Ctrl+cyfra/nr kolejny zakładki). Do wyświetlanych niezbędnych do analizy danych na liście służą filtry umieszczone nad listami. Dostęp do tych list następuje za pomocą klawisza F3. Przemieszczanie między filtrami to użycie Enter, nadanie wartości następuje poprzez odpowiedni wpis lub poprzez wybór z pomocniczej listy wywołanej klawiszem F4. Do menu na górnym toolbarze dostajemy się za pomocą klawisza F10. Wybór funkcji tradycyjnie za pomocą strzałek i Enter a. Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie Przeszukiwanie list (lokator) Na każdej liście możliwe jest wyszukiwanie danych poprzez wpisywanie kolejnych znaków z klawiatury. Nie wymaga to wywoływania dodatkowych funkcji, lecz jedynie ustawienie kursora na dowolnej pozycji listy. Rozpoczęcie wprowadzania znaków wywołuje pole lokatora. 48

49 Rys. 4 Pole Lokator po wprowadzeniu 3 znaków Wyszukiwanie prowadzone jest wg zapisów w różnych kolumnach listy, poczynając od znaku pierwszego. Przykład: Będąc na liście faktur, przy kursorze ustawionym na dowolnym zapisie z listy, rozpoczynamy wprowadzanie kolejnych znaków będących nr faktury (np. FV/0122). Nad filtrami pojawi się dodatkowe pole, które będzie wyświetlało znaki wprowadzone przez operatora i najbliższe ich dopełnienie podpowiedziane przez system (na niebieskim tle). Wprowadzenie każdego znaku przybliża nas do właściwego dokumentu poprzez automatyczną zmianę kursora na liście faktur. System podpowiada dalszy ciąg znaków i jeśli uzyskamy zgodność podpowiedzi z zapisem, który był poszukiwany, kursor będzie umieszczony na właściwej pozycji. Błędy w wyszukiwaniu. Jeśli w ciągu wprowadzanych znaków popełnimy błąd i system nie będzie mógł podpowiedzieć kolejnej pozycji z listy, zakończy wyszukiwanie. Jednocześnie przed polem wyszukiwania pojawi się informacja, wg których zapisów system przeszukuje daną listę. Rys. 5 Próba wprowadzenia nieistniejącej w systemie nazwy Wyczyszczenie pola przeszukiwania wykonujemy klawiszem ESC lub kasując kolejne wprowadzone znaki klawiszem Backspace. Patrz też: Filtrowanie danych Konfiguracja list Do zmian wyświetlanych na liście kolumn, ich położenie, włączenia dodatkowego grupowania i filtrowania służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy lub na pasku narzędzi. 49

50 Rys. 6 Wywołanie funkcji Organizuj listę Druga zakładka formularza Kolumny umożliwia modyfikację wyświetlanych na liście kolumn. W lewym oknie tej zakładki wyświetlone są dostępne z tego poziomu dane/kolumny, w prawym dane/kolumny aktualnie dostępne na liście. Jeśli chcemy na liście umieścić dodatkowe dane, zaznaczamy je kursorem w lewym oknie i za pomocą klawisza Dodaj pole przenosimy do prawego. Jeśli chcemy z listy usunąć dane, zaznaczamy je kursorem w prawym oknie i za pomocą klawisza Usuń pole przenosimy do lewego. Jeśli chcemy z danej konfiguracji listy korzystać na bieżąco, to po jej ustawieniu (przed wyjściem z listy) należy uruchomić funkcję Zapamiętaj ustawienia tabeli z menu Widok. Zakładka Ogólne organizatora listy zawiera również możliwość włączenia różnych sumowań danych w kolumnach. Zalecane jest włączanie doraźne sumowań do celów analitycznych. Nie należy włączać sumowania i uruchamiać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli. Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych. Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. 50

51 Rys. 7 Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu. Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A). Nie należy włączać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli (patrz: Konfiguracja list), jeśli ustawione zostało sortowanie wg kolumny wyliczanej przez system (np. stan towarów w magazynie) lub kolumny sumującej pola z bazy danych (np. adres na liście kontrahentów) Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia danych. Filtrowanie danych System proponuje kilka metod filtrowania danych. Filtry standardowe. Każda lista wyposażona jest w standardowy zestaw filtrów umieszczonych nad listą danych. Zmiany ustawień filtrów powodują zmiany w wyświetlanych danych. Przykład: Na liście faktur zmiana okresu (np. miesiąc bieżący na miesiąc poprzedni) spowoduje wyświetlenie danych z poprzedniego miesiąca. Rys. 8 Fragment filtrów z listy faktur sprzedaży 51

52 Filtrowanie poszukiwanie pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków. Aby znaleźć pojedynczy zapis/rekord uruchamiamy formularz przeszukiwania listy za pomocą klawiszy Ctrl+F. Po wprowadzeniu ciągu znaków uruchamiamy poszukiwanie przyciskiem Szukaj. Formularz przeszukiwania listy ustawiony jest w standardzie na sprawdzenie wartości z jednej kolumny. Stąd istotne jest zaznaczenie właściwej kolumny (wpisany ciąg znaków powinien występować zaznaczonej kolumnie. Zaznaczenie kolumny, w której przeszukiwane będą dane następuje poprzez umieszczenie aktywnej części kursora we właściwej kolumnie (jasna część kursora ma być w kolumnie, której dane przeszukujemy). Rys. 9 Zaznaczona kolumna NAZWA Zmiana parametrów formularza, tak by przeszukiwane były wszystkie kolumny może powodować długie wyszukiwanie. Szczególnie, jeśli na liście znajdują się kolumny z danymi wyliczanymi lub łączonymi (np. stan magazynu lub pole adresu na liście kontrahentów, które wyświetla cały adres w jednej kolumnie Po wykonaniu powyższych czynności kursor zatrzymuje się na najbliższym rekordzie o zadanym ciągu znaków. Jeśli nie jest to właściwy rekord należy powtórzyć poszukiwanie. 52

53 Rys. 10 Formularz wyszukiwania pojedynczego zapisu po dowolnym ciągu znaków. Powtórzenie poszukiwania pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków. Powtórzenie wykonujemy wciskając klawisze Ctrl+F3. Kursor przeskakuje do następnego pola o zadanym ciągu znaków. Filtrowanie poprzez zawężenie listy wyświetlanych rekordów do zwierających określony ciąg znaków. Funkcję uruchamiamy klawiszami Ctrl+Shift+F. Zalecane filtrowanie w zaznaczonej kolumnie (patrz wyżej). Po wykonaniu funkcji na liście wyświetlone zostaną tylko te rekordy, które zawierają wprowadzony w filtr ciąg znaków. Filtrowanie metodą Ctrl+Shift+F jest bardzo szybką funkcją przeszukiwania listy (o ile zaznaczona kolumna nie wyświetla danych wyliczanych lub łączonych). Kasowanie filtra Ctrl+Shift+F. Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wciśnięcie klawisza Usuń filtr lub poprzez wyjście z listy. 53

54 Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny Do włączenie dodatkowych filtrów w nagłówkach kolumn służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie filtrów należy na pierwszej zakładka Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Filtrowanie wyświetlonych wierszy. Rys. 11 Włączenie filtrowania w nagłówkach kolumn. Po zamknięciu formularza na liście przy nazwach kolumn pojawią się strzałki. Ich kliknięcie rozwinie menu, z którego wybierzemy lub zdefiniujemy filtr. Włączenie filtra zawęża listę wyświetlanych danych. Rys. 12 Wywołany filtr w nagłówku kolumny. 54

55 Kasowanie filtra. Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wybór opcji Wszystkie, wciśnięcie przycisku X pod listą (pojawia się po włączeniu filtra) lub poprzez wyjście z listy. Grupowanie Do włączenie grupowania na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie grupowania należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Grupowanie danych wg dowolnych pól. Rys. 13 Włączenie grupowania na liście Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny. Wprowadzenie odbywa się na zasadzie drag and drop. Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np. Rozwiń wszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie + przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup można również uzyskać poprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą uwidocznione w zależności od wprowadzonego nagłówka. 55

56 Rys. 14 Zbiorcze rozwinięcie elementów grupowanych W przypadku grupowania wg cechy, poprawne grupowanie uzyskujemy wyłącznie dla cech tekstowych bez atrybutu historyczności. Kasowanie grupowania. Grupowanie kasujemy poprzez ponowne zrzucenie nagłówka kolumny w szereg pozostałych nagłówków lub poprzez wyjście z listy. Grupowanie wg cechy grupującej W systemie enova istnieje możliwość grupowania danych w postaci drzewka za pomocą cechy grupującej. Jest to jedyna cecha dodawana z poziomu interfejsu użytkownika (a nie tylko z listy konfiguracyjnej Opcje). Grupowanie zostanie omówione na przykładzie cennika. Aby pogrupować dane należy włączyć grupowanie wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu po prawej stronie toolbara nad listą pozycji. W tej chwili pojawi się na formularzy, po lewej stronie pionowe pole z 1-szą gałązką drzewa o nazwie Wszystko, a nad tym polem dwie ikony katalogów. Ikona 1-sza z lewej aktywuje dodatkowe pola do zaznaczania gałązek drzewka (o ile takie istnieją). Pozwala to na sumowanie/wyświetlanie zapisów z różnych gałązek drzewa w obrębie tej samej cechy oraz uzyskanie iloczynu/zawężenie danych/zapisów z różnych grup przynależnych do różnych cech. Ikona 2-ga pozwala na definiowanie cechy oraz nadawanie wartości cesze. Definiowanie cechy. Ustawiamy/klikamy kursor na gałązce Wszystko. Przyciskamy 2-gą ikonę, co powoduje wyświetlenie formularza definiującego nazwę cechy o charakterze grupującym. Wpisujemy nazwę (np. Grupa). Pod gałązką Wszystko pojawi się gałązka drzewa o nazwie Grupa, a pod nią podlista o nazwie Bez wartości. Po tej operacji mamy w systemie cechę grupującą o nazwie Grupa, która jest wymagalna przy zakładaniu nowej karty towarowej. Dotychczas istniejące karty zostały umieszczone pod wartością cechy Bez wartości. Kolejną czynnością jest nadanie wartości cesze o nazwie Grupa (np. Tekstylia i Galanteria. W tym celu ustawiamy kursor na gałązce Grupa (lub na gałązce bez wartości ) i ponownie naciskamy 2-gą ikonę z wizerunkiem katalogu. Pojawia się 56

57 formularz, na którym wpisujemy wartość cechy Grupa np. Tekstylia. Aby nadać kolejną wartość np. Galanteria, czynność powtarzamy. Mamy obecnie cechę Grupa, jej wartości Tekstylia i Galanteria, pozostaje nadanie kartom towarowym wartości cechy (np. umieszczenie karty o nazwie Koszulka w grupie Tekstylia). W tym celu tj. w Windows, zaznaczamy karty, które mają być umieszczone w określonej grupie i na zasadzie drag and drop przeciągamy w obszar odpowiedniej gałązki drzewa. Rys. 15 Grupowanie wg cech grupujących Włączenie pól, do zaznaczania grup check ami (patrz rysunek), uzyskujemy poprzez naciśnięcie zielonej ikony katalogu (w górnym lewym rogu na rysunku). Zaznaczenie wartości cechy z różnych grup/cech (na rysunku Tekstylia z grupy/cechy Grupa i Kolorowe z grupy/cechy Podgrupa) wyświetla karty towarowe przynależne do obu grup (czyli iloczyn elementów zaznaczonych). 57

58 Ewidencja Środków Pieniężnych krok po kroku Ewidencjonowanie operacji kasowych Ustawianie konfiguracji dla raportów kasowych O tym, czy w programie będzie prowadzona rejestracja operacji kasowych decydują ustawienia opcji w programie (Pasek narzędzi Narzędzia Opcje) w części: Konfiguracja Ewidencji Środków Pieniężnych Ewidencje. Rys. 16 Formularz definiowania Kasy W programie istnieje możliwość zdefiniowania osobnych stanowisk kasowych, dzięki czemu można w prosty sposób stwierdzić, na którym stanowisku kasowym zostały wykonane poszczególne operacje. Dla danego operatora można przyporządkować odrębne stanowisko kasowe (szufladę kasową). W przypadku, gdy w firmie zdefiniowanych jest kilka stanowisk kasowych, ewidencja obrotu gotówką na poszczególnych stanowiskach jest prowadzona niezależnie. Dla 58

59 każdego stanowiska kasowego użytkownik może sporządzić odrębny raport kasowy, co pozwala kontrolować gotówkę niezależnie na każdym ze stanowisk. Zakładka Ogólne Nazwa - należy podać nazwę Kasy (np. Kasa gotówkowa lub Kasa/Kraków) Symbol - należy wpisać symbol kasy, który będzie używany, jako skrót do oznaczania raportów np. RK/KASA1 Wpłaty/wypłaty prowadzone mogą być pomocą Dokumentów Definicja raportu należy ustawić RK jest to symbol dokumentu raportu kasowego Definicja ewidencji dokumentów ewidencja, do której po zatwierdzeniu wejdą wyciągi bankowe Okres raportu raporty mogą być dzienne, dekadowe, miesięczne i inne. Saldo raportu należy wpisać stan początkowy dla raportów kasowych prowadzonych w danej kasie, który jest równy stanowi początkowemu konta księgowego, na które będą księgowane raporty kasowe. Zakładka Ewidencje zależne Do ewidencji środków pieniężnych typu KASA można stworzyć hierarchię ewidencji zależnych wg sposobu zapłaty. Dzięki temu mechanizmowi można przekierować zapłaty o określonym sposobie płatności do innej ewidencji niż kasa gotówkowa (funkcja przydatna głównie przy wystawianiu dokumentów w module Handel). Sposób zapłaty: wybór sposobu zapłaty w tym polu spowoduje, że nadanie go na płatności w handlu przekieruje automatyczną zapłatę za dokument z ewidencji nadrzędnej, jaką jest np. kasa gotówkowa do ewidencji podrzędnej, którą należy wcześniej założyć pod typem: Kasa Podrzędna: należy wskazać ewidencję podrzędną, do której będą wpływały zapłaty przy wcześniej określonym sposobie zapłaty. Rys. 17 Kasa / Ewidencje zależne 59

60 Przy takim ustawieniu podczas wystawiania dokumentu sprzedaży w module Handel gdzie, jako sposób zapłaty została wybrana karta zostanie wygenerowana zapłata do ewidencji Karta, a nie Kasa gotówkowa. Zakładka Prawa danych: Aby dana ewidencja była aktywna należy uzupełnić zakładkę prawa danych nadając odpowiednie prawo wybranym operatorom. Nagłówek nowego raportu kasowego Rys. 18 Formularz nowego raportu kasowego W celu dodania nowego raportu kasowego w ramach, którego będą wystawiane dokumenty KP lub KW, należy w menu głównym programu w opcji Ewidencja ŚP / Raporty dodać nowy raport dla Kasy gotówkowej. Nowy raport kasowy będzie ewidencjonowany w Ewidencji odpowiadającej kasie gotówkowej. Nic na formularzu nie wypełniamy tylko ją zatwierdzamy.(ewentualnie zmieniamy okres raportu domyślnie ustawiony przez program). Wystawianie dokumentu KP/KW... Z poziomu menu głównym programu w opcji Ewidencja ŚP / Dokumenty kasowe w ramach Kasy gotówkowej i danego raportu kasowego dodajemy nowy dokument lub wpłaty (skrót Ctrl+Shift+T) lub wypłaty (skrót Ctrl+Shift+W). Wydawanie pieniędzy z kasy dotyczy przeważnie płatnych gotówką, zwrotów sprzedaży detalicznej i fakturowej, oraz podczas odnotowywania wypłat gotówkowych związanych z płatnościami dla dostawców lub podczas odnotowywania zaliczek wpłacanych dostawcom w poczet przyszłych zakupów. Dodatkowo program umożliwia odnotowanie dokonania operacji KP (wpłat) i KW (wypłat) niezwiązanych bezpośrednio z transakcjami np. wypłaty zaliczek dla pracowników, wypłaty gotówki do banku, wpłata drobnej gotówki do wydawania reszty itp. 60

61 Rys. 19 Wystawianie kwitka KP/KW Definicja oznaczenie dla dokumentu wpłaty/wypłaty kasowej. Kontrahent należy podać kontrahenta lub pracownika lub wypełnia się pola. Zwrot zaznaczenie tego pola oznacza, że dana wpłata dotyczy płatności związanej z korektą faktury lub innego dokumentu, który wymaga zwrotu pieniędzy (znaczenie tego ma istotny wpływ przy księgowaniu dokumentów kasowych na konta księgowe kontrahentów) Jeżeli nie wypełni się pola Kontrahent, należy ustawić parametr Podlega rozliczaniu na Nie. Jeżeli wypełni się pole Kontrahent to parametr Podlega rozliczaniu ustawiamy na Tak. Kwota należy wpisać kwotę. Zapłata za należy wpisać numer dokumentu, za który regulujemy płatność. Jeżeli dokument kasowy nie dotyczy zapłaty do dokumentu, to pole pozostać puste. W tym polu nie należy wpisywać opisów dodatkowych np. taxi itp. 61

62 Opis - należy wpisać dodatkowy opis dokumentu KP/KW np. zapłata częściowa, zapłata faktur. Rozliczenia ta sekcja na dokumencie wskazuje, czy dokument jest rozliczany (sparowany). Stan stan dokumentu może być rozliczony, nierozliczony, częściowo rozliczony. Data wskazuje datę rozliczenia dokumentu. Rozliczono określa kwotę rozliczoną. Do rozliczenia określa kwotę, jaka pozostaje do rozliczenia. Windykacje jest to opcja aktywna tylko wtedy, gdy w programie jest aktywny moduł windykacji. Stan określa, na jakim etapie windykacyjnym jest dana pozycja i kiedy te stan przez mechanizm windykacji został nadany. Sekcji Windykacje nie wypełnia się w trakcie ewidencjonowania dokumentu. Jest ona wyłaniana przez osoby zarządzające windykacjami Drukowanie dokumentu KP/KW i raportu kasowego Będąc na formularzu kwitka naciskamy ikonę drukarki. Zaś będąc na raporcie kasowym z danego dnia naciskamy ikonę drukarki i drukujemy raport. Zamykanie raportu kasowego W programie operacje kasowe numerowane i wyświetlane na listach są zawsze w obrębie danego raportu kasowego. Tego typu rozwiązanie jest najczęściej stosowane w większości firm, gdyż umożliwia codzienną kontrolę stanu gotówki w poszczególnych szufladach kasowych. Aby zamknąć dany raport kasowy, należy: sprawdzić, czy wszystkie dokumenty w ramach danego raportu kasowego są Zatwierdzone. Aby zamknąć dany raport, można na liście Raporty - wejść na dany raport kasowy i wybrać worker Zamknij Raport, lub po zaznaczeniu raportu na liście wybrać z menu Czynności > Zamknij raport. Można także skorzystać z parametru w konfiguracji - Konfiguracja Ewidencji ŚP/Zatwierdzanie dokumentów - 'Raporty kasowo - bankowe'. Zaznaczenie parametru na Tak skutkuje automatycznym zatwierdzaniem (zamykaniem) raportów EŚP podczas wychodzenia z raportu przez Zapisz i zamknij. Jeżeli dokonamy zamknięcia raportu kasowego, dany raport przez pojawi się również w Ewidencji Dokumentów gdzie będzie mógł podlegać dekretacji, na konta księgowe o ile użytkownik posiada również moduł Księgowość. 62

63 Ewidencjonowanie wyciągu bankowego w PLN Przygotowanie konfiguracji dla wyciągów bankowych O tym, czy w programie będzie prowadzona rejestracja operacji bankowych decydują ustawienia opcji w programie (Narzędzia Opcje) w części: Konfiguracja Ewidencji Środków Pieniężnych. Rys. 20 Formularz konta bankowego Należy ustawić rachunki bankowe, dla których będą ewidencjonowane wyciągi bankowe. W parametrach konfiguracyjnych predefiniowany jest jeden rachunek bankowy, który można zmodyfikować lub dodać nowe rachunki. W programie istnieje możliwość zdefiniowania osobnych rachunków bankowych w danym banku lub w wielu bankach. Dzięki temu można w prosty sposób sprawdzać stan kont bankowych lub w jakim banku i koncie zostały wykonane poszczególne operacje. W przypadku, gdy w firmie zdefiniowanych jest kilka rachunków bankowych, ewidencja obrotu pieniężnego dla poszczególnych kont bankowych jest prowadzona niezależnie. Dla każdego konta bankowego użytkownik może sporządzić odrębny wyciąg bankowy. 63

64 Operacje między kontami bankowymi, oraz między kontami bankowymi, a kasą muszą być przeprowadzane przez środki pieniężne w drodze. Nazwa - należy podać nazwę rachunku bankowego (np. Rachunek bieżący PKOSA) Symbol - należy wpisać symbol rachunku bankowego, który będzie używany, jako skrót do oznaczania wyciągów bankowych np. PKO- PODST. Wpłaty/wypłaty prowadzone za pomocą należy wybrać Raporty, gdyż raporty będą odpowiadały wyciągom bankowym z dnia Bank - należy z listy banków wybrać bank i nazwę konta. Najpierw należy uzupełnić listę banków o informację o banku Rachunek - należy wpisać nr konta, z którego będą ewidencjonowane wyciągi bankowe Definicja raportu należy wybrać WB (wyciąg bankowy) Definicja ewidencji dokumentów ewidencja, do której po zatwierdzeniu wejdą wyciągi bankowe Okres raportu - wyciągi bankowe mogą być ewidencjonowane dziennie, dekadowo, miesięcznie Saldo bilansu otwarcia - należy wpisać stan początkowy dla wyciągów bankowych ewidencjonowanych w danym rachunku bankowym, który jest równy stanowi początkowemu konta księgowego, na które będą księgowane wyciągi bankowe. Ewidencjowanie wyciągu bankowego W celu dodania nowego wyciągu bankowego w ramach, którego będą ewidencjonowane dokumenty wpłat lub wypłat bankowych, należy w menu głównym programu w opcji Ewidencja ŚP Raporty dodać nowy raport dla Rachunku bankowego. Wyciąg bankowy będzie ewidencjonowany w kontekście Ewidencji odpowiadającej danemu rachunku bankowemu. Na formularzu edycji podlega wyłącznie okres raportu domyślnie proponowany przez program). Ewidencjonowanie wpłaty/wypłaty bankowej Z poziomu menu głównego programu w opcji Ewidencja ŚP Raporty. Wybieramy raport przygotowany dla danego rachunku bankowego i na zakładce Wpłaty i wypłaty wprowadzamy operacje bankowe. W ramach danego wyciągu bankowego dodajemy nowy dokument wpłaty (skrót Ctrl+Shift+T) lub wypłaty (skrót Ctrl+Shift+W). 64

65 Rys. 21 Formularz ewidencjonowania wpłaty/wypłaty wyciągu bankowego Wydawanie pieniędzy z banku dotyczy głównie operacji związanych z płatnościami dla dostawców lub podczas odnotowywania zaliczek wpłacanych dostawcom w poczet przyszłych zakupów. Dodatkowo program umożliwia odnotowanie dokonania operacji wpłat i wypłat niezwiązanych bezpośrednio z transakcjami np. wypłaty dla pracowników, wypłaty gotówki do banku, opłat bankowych, odsetek bankowych, podatków do urzędów. Kontrahent należy podać kontrahenta lub pracownika lub nie podajemy nie wypełnia się pola. Jeżeli nie wypełni się pola Kontrahent, należy ustawić parametr. Zwrot zaznaczenie tego pola oznacza, że dana wpłata dotyczy płatności związanej z korektą faktury lub innego dokumentu, który wymaga zwrotu pieniędzy (znaczenie tego ma istotny wpływ przy księgowaniu dokumentów kasowych na konta księgowe kontrahentów). Podlega rozliczaniu na Nie. Jeżeli wypełni się pole kontrahent parametr Podlega rozliczaniu ustawiamy na Tak. Kwota - należy wpisać kwotę. Zapłata za - należy wpisać numer dokumentu, za który regulujemy płatność. Jeżeli dokument wpłaty/wypłaty bankowej nie dotyczy zapłaty/wypłaty do dokumentu, lub nie ma wskazanego na wyciągu 65

66 bankowym numeru dokumentu, za który regulowana jest płatność to pole to powinno pozostać puste. W tym polu nie należy wpisywać opisów dodatkowych np. zapłata za fakturę. Opis należy wpisać opis dokumentu kasowego, np. opłata bankowa. Rozliczenia ta sekcja na dokumencie bankowym wskazuje, czy dokument jest rozliczany (sparowany). Stan stan dokumentu może być rozliczony, nierozliczony, częściowo rozliczony. Data wskazuje datę rozliczenia dokumentu. Rozliczono określa kwotę rozliczoną. Do rozliczenia określa kwotę, jaka pozostaje do rozliczenia. Windykacje jest to opcja aktywna tylko wtedy, gdy w programie jest aktywny moduł windykacji. Stan określa, na jakim etapie windykacyjnym jest dana pozycja i kiedy te stan przez mechanizm windykacji został nadany. Sekcji Windykacje nie wypełnia się w trakcie ewidencjonowania dokumentu. Jest ona wyłaniana przez osoby zarządzające windykacjami Sprawdzanie stanu konta bankowego Po wprowadzeniu całego dokumentu wyciągu bankowego można sprawdzić stan danego konta. W tym celu przechodzimy na Zakładkę Ogólne Raportu bankowego. Zamykanie wyciągu bankowego W programie operacje bankowe numerowane i wyświetlane na listach są zawsze w obrębie danego wyciągu bankowego Tego typu rozwiązanie jest najczęściej stosowane w większości firm, gdyż umożliwia codzienną kontrolę stanu środków pieniężnych na poszczególnych kontach bankowych. Aby zamknąć dany wyciąg, można na liście Raporty - wejść na dany wyciąg bankowy i wybrać worker Zamknij Raport, lub po zaznaczeniu raportu na liście wybrać z menu Czynności > Zamknij raport. Wszystkie dokumenty (wpłaty/wypłaty bankowe) ewidencjonowane w ramach wyciągu bankowego, dziedziczą z wyciągu jego stan, stąd zamknięcie wyciągu powoduje, że i one też się zamykają. Podobnie jak w przypadku raportu kasowego można skorzystać z parametru w konfiguracji Konfiguracja / Ewidencji ŚP / Zatwierdzanie dokumentów - 'Raporty kasowo -bankowe'. Zaznaczenie parametru na Tak skutkuje automatycznym zatwierdzaniem (zamykaniem) raportów EŚP podczas wychodzenia z raportu przez Zapisz i zamknij. Po w/w czynnościach dokument wyciąg bankowy przechodzi na poziom księgowości do Ewidencji Dokumentów gdzie będzie podlegał dekretacji. 66

67 Ewidencjonowanie wyciągu bankowego w walucie obcej Przygotowanie konfiguracji dla wyciągu w walucie obcej magazyn walut W Opcjach > Ewidencja dokumentów > Definicje dokumentów tworzymy nową definicję dla wyciągów bankowych w EUR np. WBEUR. Rys. 22 Tworzenie nowej ewidencji dokumentów dla wyciągu w EUR W Opcjach > Ewidencje ŚP > Ewidencje tworzymy nową definicję raportów bankowych: Wprowadzamy nazwę i symbol np. BANKEUR Wybieramy walutę raportu np. EUR Dla tworzonej ewidencji możemy wybrać domyślną tabelę kursową. Zaznaczamy pole Obsługa magazynu walut! Ustawiamy, aby dokumenty były wprowadzane za pomocą Raportów 67

68 Ustawienie domyślnego sposobu wyliczania wartości będzie decydować o uzupełnianiu się pola dla Magazynu Walut na zakładce ogólne w Wypłacie z ewidencji walutowej. Uzupełniamy pola związane z identyfikacją numeru rachunku bankowego Wybieramy okres raportu odpowiadający okresowi wyciągów bankowych dostarczanych przez bank. Wybieramy definicję raportu np. WB; pole to jest wymagalne Wybieramy nowostworzoną definicję z Ewidencji dokumentów WBEUR. Na zakładce Prawa danych ustawiamy odpowiednio prawa dostępu do ewidencji dla poszczególnych operatorów. Rys. 23 Konfiguracja ewidencji środków pieniężnych w EUR 68

69 Wprowadzanie kursów walut Kursy walut w systemie enova mogą być wprowadzane ręcznie lub przy pomocy mechanizmu importującego. Wybierając Narzędzia / Kursy walut, wprowadza się kurs ręczne. W tym celu należy na formatce kursy walut wybrać odpowiednio daty obowiązywania i ogłoszenia, po wybraniu dat należy w polu kurs wpisać kurs na dany dzień, dla konkretnej waluty. Rys. 24 Kursy walut Aby skorzystać z funkcji importu kursów z NBP należy wybrać Narzędzia / Import kursów średnich NBP kursy pobierane są ze strony Narodowego Banku Polskiego. Jeśli ma być zaimportowany kurs bieżący należy na formatce ustawić pole importuj na Ostatni ogłoszony i wybrać Zapisz i zamknij. Rys. 25 Import kursów średnich NBP 69

70 Aby importować kursy historyczne z jednego dnia należy w polu Importuj wybrać Z dnia, wskazać odpowiednie daty i wybrać Zapisz i zamknij. Rys. 26 Import kursów średnich NBP Można też importować kursy historyczne za dłuższy okres czasu, w tym celu należy w polu importuj wybrać Za okres oraz ustawić odpowiedni zakres dat w polu Tabele kursowe ogłoszone w okresie. Wszystkie kursy historyczne prezentowane są w Narzędzia / Opcje / Ewidencje ŚP / Waluty, na zakładce notowania dla wybranej waluty. Ewidencjonowanie wpłat / wypłat bankowych w walucie obcej Podobnie jak w przypadku ewidencji w PLN najpierw tworzymy nowy raport. Następnie będąc w raporcie przechodzimy na zakładkę Wpłaty i wypłaty i dodajemy nową operację. Będąc na formularzu operacji na zakładce ogólne wprowadzamy wszystkie niezbędne informacje i podajemy kwotę operacji w walucie obcej. W przypadku ewidencji z włączoną obsługą magazynu walut na każdej wpłacie i wypłacie widnieje dodatkowe pole Magazyn walut. 70

71 Rys. 27 Ewidencjonowanie wpłaty w walucie obcej Na Wpłatach pole to domyślnie przyjmuje wartość Wg kursu dnia i ustawienie takie wymaga wpisania kursu na zakładce dodatkowe. Możliwe jest również ustawienie w tym polu wartości Nie podlega, co spowoduje, że operacja nie będzie uwzględniana przy wyliczaniu różnic kursowych. Następnie przechodzimy na zakładkę dodatkowe i tam podajemy kurs przeliczenia kwoty w walucie obcej na wartość w PLN. Wartość operacji w PLN policzy się automatycznie wyniku przemnożenia wartości w walucie obcej przez podany kurs przeliczenia. W tym miejscu możemy skorzystać ze zdefiniowanej i uzupełnionej wcześniej tabeli kursowej. Na każdej operacji Wpłaty na zakładce Magazyn Walut tworzą się zasoby, które pokazują wartości waluty wchodzące na magazyn i ich wartość w PLN po kursie dnia. 71

72 Rys. 28 Przeliczenie wpłaty w walucie obcej na PLN Na Wypłatach w polu Magazyn walut domyślnie ustawiana jest wartość Wg zasobów. Przy takim ustawieniu na wypłacie nie ma potrzeby wprowadzania kursu. Jej wartość w PLN wyliczy się automatycznie na podstawie cząstkowych wartości w PLN wcześniejszych wpłat ją finansujących. 72

73 Rys. 29 Ewidencjonowanie wypłaty w walucie obcej Na każdej operacji Wypłaty na zakładce Magazyn walut tworzą się obroty magazynu walut. 73

74 Rys. 30 Obroty magazynu walut Każdy taki obrót pokazuje cząstkowe sparowania rozchodów waluty z magazynu i wcześniejszych wpłat je finansujących. Przy ustawionej wartości Wg zasobów w polu Magazyn walut rozchody odbywają się po kursach przychodów i na utworzonych sparowaniach nie powstają różnice kursowe. W przypadku ustawienia na Wypłacie w polu Magazyn walut wartości Wg kursu dnia wymagane będzie wpisanie na zakładce Dodatkowe kursu, według którego nastąpi przeliczenie waluty na PLN. Przy tak zaewidencjonowanym rozchodzie waluty na zakładce Magazyn walut powstaną obroty, w których kursy wpłat będą inne niż kurs wypłaty. Obroty takie będą dodatkowo prezentowały wyliczone różnice kursowe. Mechanizm magazynu walut pozwala na automatyczne wyliczanie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym lub w kasie walutowej. W momencie zatwierdzania wypłaty środków dla wypłacanej kwoty w walucie obcej wyliczana jest różnica wartości w PLN wynikająca z różnicy pomiędzy kursem wpłaty i kursem wypłaty. 74

75 Zasoby i obroty magazynu walut Zasoby magazynu walut i obroty w magazynie walut możemy oglądać z poziomu Ewidencji ŚP. Ewidencja ŚP > Magazyn walut > Zasoby (Obroty). Zasoby magazynu walut pokazują dostępne zasoby waluty powiększane każdą kolejną wpłatą, a pomniejszane każdą wypłatą Obroty magazynu walut pokazują sparowane ze sobą wpłaty waluty i wypłaty. Parowanie to odbywa się automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentu wypłaty. Parowania tworzone są zgodnie z zasadą FIFO (pierwsze weszło > pierwsze wyszło). Na każdej wypłacie każdym takim sparowaniu tworzy się różnica kursowa pomiędzy kursem wpłaty a kursem wypłaty. UWAGA! Parowania tworzą się automatycznie, ale automatycznie się nie przeliczają. W sytuacji wprowadzania wypłat z datami wcześniejszymi niż wpłaty istniejące już w programie sparowania będą niewłaściwe i różnice kursowe będą policzone niepoprawnie. Aby doprowadzić do poprawności należy dokonać przeliczenia magazynu walut z poziomu konfiguracji danej ewidencji. Przygotowywanie bilansu otwarcia zasobów magazynu walut W praktyce możliwa jest sytuacja, że zakładana przez nas ewidencja waluty obcej jest kontynuacją ewidencji prowadzonej wcześniej poza systemem enova i wymaga wprowadzenia stanu początkowego zasobów. Na taki stan początkowy zasobów mogą składać się wcześniejsze wpłaty zaewidencjonowane według różnych kursów. Aby poprawnie stworzyć stan początkowy, który będzie następnie uwzględniany przy wyliczaniu różnic kursowych od własnych środków należy wykonać następujące czynności: Tworzymy nowy okres obrachunkowy wcześniejszy niż pierwszy okres, dla którego była prowadzona księgowość w enovie, np ( ) Przechodzimy do planu kont i w okresie obrachunkowym 2009 tworzymy dwa dowolne konta np. 130 i 145. Konta te posłużą do zaksięgowania bilansu otwarcia magazynu walut. Wprowadzamy w ewidencji środków pieniężnych z datą wyciąg bankowy zawierający wszystkie wpłaty waluty, które maja złożyć się na BO 2009 r. Wprowadzony raport należy zatwierdzić. Aby wprowadzone wpłaty waluty były widoczne w magazynie walut, niezbędne jest predekretowanie wprowadzonego raportu. Ręcznie tworzymy dekret ze sztucznym księgowaniem na konta 130 i 145. Należy zwrócić uwagę na to, by w ewidencji dokumentów wskazany był okres 2009, oraz na to, żeby wszystkie daty w dekrecie były z 2009 r. Po predekretowaniu należy wejść jeszcze raz do konfiguracji Ewidencji ŚP (Opcje > Ewidencje ŚP > Ewidencje); Należy otworzyć wybraną definicję BANKEUR i menu Czynności należy wybrać polecenie Przelicz magazyn walut. 75

76 Kopiowanie zasobów magazynu walut Na liście Raportów w Ewidencji środków pieniężnych dostępna jest czynność kopiowania zasobów magazynu walut z wypłaty wykonanej z jednej ewidencji w walucie obcej na wpłatę zaewidencjonowaną w innej ewidencji prowadzonej w tej samej walucie. Rys. 31 Kopiowanie zasobów magazynu walut Naliczanie różnic kursowych magazynu walut Będąc w ewidencji dokumentów wybieramy nowy rodzaj dokumentu Różnice kursowe MW. Wskazujemy właściwą datę dokumentu, która będzie datą księgowania i wybieramy polecenie Generuj różnice kursowe MW. Pojawia się okienko, w którym wskazujemy okres, za jaki mają być zebrane różnice kursowe. Powinien zostać wskazany okres jednostronnie otwarty tak, aby program uwzględnił wszystkie zapisy z przeszłości aż do daty generowania różnic. W polu okres obrachunkowy wskazujemy ten, w którym dokonujemy księgowania różnic kursowych. Rys. 32 Generowanie różnic kursowych MW 76

77 Drukowanie przelewu Przygotowanie przelewu W programie enova przygotowanie przelewów może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na zbiorczym przygotowaniu przelewów dotyczących rozliczeń transakcji na podstawie listy Zobowiązań i należności (lub listy Rozrachunków wg dokumentów). W celu ich przygotowania należy wejść na listę zobowiązań i należności (lub Rozrachunków wg dokumentów) w Ewidencji ŚP i wybrać zobowiązania z listy, do których chcemy wystawić przelewy (np. wg kontrahenta), a następnie z menu Czynności wywołać funkcję Przygotuj Przelewy. Po uruchomieniu opcji Przygotuj przelewy pojawi się formularz, na którym, należy uzupełnić pola: Rys. 33 Formularz przygotowania przelewu Data - należy podać datę przygotowania przelewu można ją zmienić do czasu zatwierdzenia przelewu. Z rachunku - należy podać rachunek bankowy, z którego dane przelewy będą realizowane. Filtr priorytetów - pozwala wygenerować przelewy dla płatności o określonych priorytetach (np. 1;2). Wyjątki priorytetów - pozwala podczas generowania przelewów wykluczyć płatności o określonych priorytetach. Łączone - Tak/Nie jest to opcja, która pozwala określić czy ze zobowiązań dla poszczególnych kontrahentów mają być łączone przelewy, czy mają być regulowane na oddzielnym przelewie. Podczas generowania przelewów, dla których w polu tytułem opisy płatności w raz z datą przekraczają 106 znaków, program sam skraca opis płatności tylko do numeru płatności. Tylko przelewy - jeśli zaznaczony na Tak generowane są przelewy dla płatności ze sposobem zapłaty typu przelew. Po prawidłowym wypełnieniu w/w formularza pojawi się lista sporządzonych przelewów, którą można zweryfikować i zapisać na liście Przelewów w Ewidencji ŚP. Możemy uzyskać: pustą listę nic nie naliczono 77

78 formularz dokumentu (tutaj przelewu) naliczono jeden listę z wieloma dokumentami możemy na niej dokumenty zmieniać lub kasować Przygotowanie przelewów jest też możliwe z listy w Ewidencji ŚP Rozrachunki wg dokumentów. Przelewy można drukować tylko z listy Przelewów w Ewidencji ŚP. Drugim sposobem przygotowania przelewów są przelewy niezwiązane bezpośrednio z przeprowadzonymi w programie transakcjami. Tego rodzaju przelewy można przygotowywać bezpośrednio z poziomu Menu główne Ewidencja ŚP Przelewy. Z opcji tej można przygotowywać i drukować przelewy dla; kontrahentów pracowników ZUS-u urzędu skarbowego Po wybraniu z menu właściwego rodzaju przelewu pojawi się formularz do wyboru rachunku bankowego, z którego będzie realizowany przelew. Następnie pojawi się formularz nowego polecenia przelewu, na którym należy wypełnić informacje. Data - należy podać datę przygotowania przelewu. Póki przelew nie zostanie zatwierdzony można tą datę zmienić. Kontrahent - należy podać kontrahenta, dla którego będzie dany przelew. Rachunek odbiorcy pole wypełni się na podstawie informacji zawartej na karcie. kontrahenta. Kwota - należy podać kwotę przelewu. Tytułem - należy podać opis przelewu. Rys. 34 Przygotowanie przelewu Przelewy mogą mieć dwa statusy, nie zatwierdzony tzn. mogą być dokonywane zmiany oraz zatwierdzony (w domyśle) przekazany do banku. Zmianę statusu przelewu określa operator. 78

79 Wydruk przelewu Będąc na formularzu przelewu naciskamy ikonę drukarki. Rozliczanie dokumentów Rozliczanie dokumentów inaczej parowanie zapłat z dokumentami zaległości może następować w trakcie ewidencjonowania dokumentów kasowych lub wpłaty/wypłat bankowych. Rys. 35 Dokument Wpłaty bankowej za faktury Aby dokonać rozliczenia należy wprowadzić dokument kasowy lub wpłatę/wypłatę bankową. Istotne jest by w polu Zapłata za wprowadzony został numer lub numery faktur, rozliczanych przez dany zapis. 79

80 Po wypełnieniu wszystkich pól na dokumencie kasowym lub bankowym, należy uruchomić funkcję Rozliczenie. Rys. 36 Formularz Rozliczanie dokumentów Ukaże się plansza dokumentów nierozliczonych dla danego kontrahenta, wraz z zaznaczonymi pozycjami, które zostały wskazane na dokumencie kasowo/bankowym w polu Zapłata za. Jeżeli operator właśnie te pozycje chce rozliczyć wystarczy zatwierdzić daną propozycję klawiszem <OK>. Pozycje automatycznie wskazane przez mechanizm rozliczeń można odznaczyć i wskazać inne na liście dokumentów do rozliczenia. Rys. 37 Rozliczanie dokumentów. 80

81 Filtry dostępne na rozliczeniu: Rodzaj: Rozliczenie / Rozliczenie zwrotu. W buforze: Pokazuje płatności będące w buforze (takich płatności nie można rozliczyć). Księgowane na inne konta: Pozwala sprawdzić czy druga strona rozliczenia zaksięgowana jest na inne konto rozrachunkowe (można rozliczać tylko rozrachunki księgowane na to same konto). Po wykonaniu operacji rozliczenia (sparowania dokumentów), dokument wpłaty i dokumenty zaległości mogą przyjąć status rozliczonych lub częściowo rozliczonych. Dokumenty, które rozliczane są daną wpłatą kasowo/bankową widoczne są na zakładce Rozliczenia w Płatności/Zapłacie. Dane rozliczenie (sparowanie) można anulować poprzez wejście na dokument zapłaty na zakładkę Rozliczenia, i poprzez opcję Usuń można skasować dane rozliczenie. Można również rozliczać (parować) dokumenty wpłaty i wypłaty. Np. pobranie zaliczki i zwrot nierozliczonej kwoty zaliczki. Aby takie dwa dokumenty rozliczyć, należy otworzyć jeden z nich, a następnie z funkcji Czynności wykonać należy Rozliczenie zwrotu. W przypadku, gdy rozliczne jest zobowiązanie z należnością tj. kompensata należności ze zobowiązaniem, należy z opcji EŚP/Rozrachunki wg dokumentów dla danego kontrahenta wejść na listę dokumentów nierozliczonych, a następnie zaznaczyć płatności do skompensowania i z funkcji Czynności wykonać Naliczenie / Kompensat (Naliczanie kompensat zostało opisane w rozdziale Kontrola rozrachunków / Kompensata). Program, wtedy rozliczy wskazane dokumenty, ponadto sporządzi dokument kompensaty, który można wydrukować. W przypadku pełnej księgowości można dokument kompensaty zaksięgować. Na liście Rozrachunki wg dokumentów w EŚP istnieje możliwość rozliczania rozrachunków hurtowo. W tym celu należy zaznaczyć płatności i zapłaty, a następnie z menu Czynności wybrać Rozliczanie dokumentów (skrót F7). 81

82 Rys. 38 Rozliczanie dokumentów. Wg numeru: program rozlicza dokumenty wg numerów na wpłacie bądź wypłacie. Wg kwoty: program rozlicza dokumenty wg kwot na płatnościach i zapłatach, jeśli np. są dwie płatności na tę samą kwotę i tylko jedna zapłata to program rozliczy tą płatność, która ma wcześniejszą datę wystawienia. Wg kwoty (+ zwroty): parametr pozwalający przy rozliczaniu wg kwot uwzględniać płatności oznaczone jako Zwrot. Rozlicz pozostałe: zaznaczony na Tak rozliczy kilka płatności z zapłatami, jeśli na, Nie rozliczy tylko jedną płatność z zapłatą. Pozostałe (+ zwroty): parametr pozwalający przy rozliczaniu bez analizy numerów i kwot uwzględniać płatności oznaczone jako Zwrot. 82

83 Księgowość krok po kroku Konfiguracja Opcje Na początku pracy z enova w opcjach należy wprowadzić dane konfiguracyjne dotyczące poprawnej i oczekiwanej przez użytkownika działalności programu. Opcje: Ewidencja dokumentów Dane związane z Ewidencją dokumentów wprowadzamy w Narzędzia / Opcje / Ewidencja Dokumentów. Opcje: Ogólne Rys. 39 Ogólne Operacje na ewidencji dokumentów: Włącz czynność Zapłać za dokumenty na liście dokumentów ewidencji: W przypadku wprowadzania do ewidencji dokumentów gotówkowych, czynność ta umożliwia stworzenie do danego dokumentu płatności, która jest kierowana do wskazanego raportu kasowego lub bankowego. Włącz czynność Renumeruj na liście dokumentów ewidencji: Wprowadzając dokumenty do systemu zdarza się zaburzenie numeracji poprzez dowolne wprowadzenie lub usunięcie wcześniejszego dokumentu. Zaznaczenie opcji na Tak uaktywnia funkcję renumeracji w ewidencji dokumentów. 83

84 Czynność Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac : Umożliwia dodanie płatności do nowego dokumentu PK. Po ustawieniu parametru na TAK wymieniona czynność wygeneruje nowy dokument PK z płatnościami, natomiast po ustawieniu parametru na NIE czynność doda płatności do dokumentu listy płac. Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów: Na formularzu dokumentów na pierwszej zakładce występują pola, które nie zawsze są wykorzystywane przez użytkowników. Dla przejrzystości formatki w przypadku nie korzystania z okien program daje możliwość wyłączenia ich. Ukrywanie wybranych typów ewidencji dokumentów: W ewidencji dokumentów zawarte są typy dokumentów występujące w różnych przedsiębiorstwach. Program daje możliwość wyłączenia nie wykorzystywanych typów. Zaznaczając ogólny parametr ukrywania wybranych typów dokumentów zaznaczamy te które nie wykorzystujemy. Zmiany zapisujemy < Zapisz i zamknij >. Wykrywanie duplikatów w ewidencji dokumentów: Można zaznaczyć, które pola na dokumentach mają podlegać weryfikacji i jaka ma być reakcja programu (informacja, ostrzeżenie czy błąd) w przypadku próby wprowadzenia do systemu dokumentu o identycznych parametrach. Domyślne daty księgowania: W przypadku predekretowania dokumentów zakupu istnieje możliwość wyboru daty, z jaką będzie tworzony dekret księgowy, może on być tworzony wg daty wpływu lub wg daty dokumentu. Prawa definicji ewidencji: Umożliwia przypisanie operatorom praw do definicji dokumentów. Prawa przypisuje się na danej definicji dokumentu ewidencji. Opcje: Definicje dokumentów Rys. 40 Definicje dokumentów 84

85 Definicje dokumentów jest to miejsce, które można porównać z dużą komodą zawierającą szufladki. Każda szufladka zawiera swoją nazwę np. Zakup ewidencja, Sprzedaż ewidencja, Wyciąg bankowy itp. zawarte w typie dokumentów. Wprowadzając dokumenty w Ewidencji Dokumentów chcemy dane dokumenty posortować, czyli przyporządkować do odpowiedniej szufladki. Każda szufladka może posiadać zdefiniowane swoje dokumenty, czyli podzielona jest na mniejsze szufladki, w których umieszczamy nasze dokumenty. Duża szuflada Zakup ewidencja Szufladki w dużej szufladzie - Zakup paliwa - Zakup materiałów, - Zakup towarów, - Zakupy różne. Aby stworzyć sobie swoje szufladki w głównej szufladzie wykonujemy następujące czynności. Ewidencja Dokumentów / Definicje dokumentów. W polu Typ wybieramy dużą szufladę, do której zdefiniujemy swój dokument np. zakup ewidencje. Klawisz <insert> lub klikając Nowy (definicja dokumentu) Pojawi się tabela, w której wprowadzamy Nazwę Zakupy różne, Symbol nazwa skrócona niemogąca się powtarzać. Zatwierdzenie <Ctrl+ enter> lub klikając OK. Pojawi się nowo zdefiniowany dokument w szufladzie Zakup ewidencja. Powtórne zatwierdzenie należy wykonać w czasie wyjścia z opcji klawisz <Zapisz i zamknij> lub <Ctrl+ enter> brak zatwierdzenia spowoduje, że zdefiniowana grupa nie pojawi się w ewidencji dokumentów. Analogicznie jak szufladę zakup możemy każdą szufladkę podzielić na części wedle swojego zapotrzebowania. Rys. 41 Definicja dokumentu 85

86 Lista po lewej stronie to lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji. Po prawej stronie znajduje się aktualna definicja. Pole oznaczone * to automatycznie nadawany numer kolejny, cyfra za nim to wielkość numeru. Przyciski w środkowej części ekranu służą do przemieszczania pól między panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji. Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem +, przycisk Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok) dla daty. W dolnej części ekranu wyświetlany jest przykład numeru, stworzonego wg aktualnej definicji. Każdy element może być użyty tylko raz. Po przeniesieniu element jest wstawiany nad podświetlony element definicji. Aby zmienić kolejność elementów podświetlamy element znajdujący się pod pozycją, na której chcemy umieścić element i naciskamy przycisk Dodaj pole. Rozszerzenie definicji Zakładka Rozszerzenie Definicji pozwala na indywidualne ustawienia pewnych parametrów dla Dokumentów Ewidencji. Szczegółowo rozszerzone definicje zostały opisane w rozdziale - Ewidencja dokumentów. Prawa danych Zakładka Prawa danych daje możliwość przypisania operatorowi praw do danej definicji dokumentu ewidencji. Opcje: Płatności Rys. 42 Płatności Domyślne ewidencje środków pieniężnych: Kasa gotówkowa wybór jednej z kas, aby podpowiadała się, jako domyślna. Rachunek bankowy wybór jednego z banków, aby podpowiadał się, jako domyślny. Termin płatności ewidencji od daty wpływu - pozwala liczyć termin płatności w dokumentach ewidencji od daty wpływu. 86

87 Opcje: Ewidencja VAT Opcje: Ogólne Rys. 43 Ewidencja VAT Ogólne Podleganie obowiązkowi podatkowemu VAT informacja czy firma jest płatnikiem VAT. Tak - zakładka VAT na dokumentach zakupu i sprzedaży. Nie brak zakładki VAT na dokumentach zakupu i sprzedaży. Wartość dokumentu należy wprowadzić na pierwszej zakładce w polu wartość. Domyślnie dokumenty podlegają VAT na zakładce VAT automatyczne podpowiadanie tabelki do umieszczania danych. Domyślne definicje powstania obowiązku podatkowego VAT wybór najczęściej występujących obowiązków podatkowych w firmie. Podstawa opisu analitycznego elementów VAT bez odliczeń w kwocie nettoparametr umożliwia wybór sposobu sumowania do wartości opisu analitycznego elementów VAT z odliczeniem ustawionym na Nie. 87

88 Opcje: Definicje powstania obowiązku VAT Rys. 44 Definicje powstania obowiązku VAT Opis postępowania przy wyborze poszczególnych możliwości: Kasowe 30 dni, kasowe 90 dni wybierając ten typ rozliczenia VAT w Ewidencji VAT nie powstaje żadne rozliczenie. Rozliczenie pojawi się dopiero, gdy dana faktura zostanie zapłacona i w Ewidencji Środków Pieniężnych rozliczona. W ewidencji dokumentów należy wygenerować dokument Rozliczenie Kasowe VAT raz w miesiącu lub częściej, w którym zostaną pobrane do rozliczenia dokumenty zapłacone. Informacje z dokumentu rozliczenia kasowego zostaną pobrane do rozliczenia w deklaracji VAT. Dokument rozliczenia kasowego został szczegółowo omówiony na stronie 78. Kasowe termin płatności termin płatności pobierany jest z formatki kontrahenta. Należy na koniec danego okresu wygenerować dokument rozliczenia kasowego VAT, który znajduje się w ewidencji dokumentów. Standard bezpośrednie umieszczenie w ewidencji VAT po wprowadzeniu dokumentu. Termin płatności umieszczenie w Ewidencji VAT po upływie terminu płatności pobranej z formatki kontrahenta. Wg dowolnej daty umieszczenie w Ewidencji VAT w terminie wskazanym na dokumencie. Opcje: Definicje stawek VAT Rys. 45 Definicje stawek VAT 88

89 Nowy (Definicja stawki VAT) definiowanie nowych stawek VAT w systemie. Opcje: Deklaracja VAT - 7, VAT UE Opcje: Bilans otwarcia VAT 7 Rys. 46 Bilans otwarcia VAT - 7 Odtworzenie danych historycznych na deklarację VAT -7 w przypadku rozpoczęcia pracy z programem. Deklaracja została zastąpiona deklaracją VAT -7(11). Opcje: Bilans otwarcia VAT 7(9,10 ) Opcje: Korekty podatku naliczonego. Rys. 47 Bilans otwarcia VAT 7(9,10, ) 89

90 Pola korekty podatku VAT naliczonego związane są z rozliczaniem w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego wg struktury sprzedaży. Pola te przeznaczone są do wpisywania wartości zakupów środków transportu, nieruchomości, pozostałych środków trwałych i pozostałych zakupów wraz z rozliczonym podatkiem VAT rozliczonych w deklaracjach przy zastosowaniu teoretycznego współczynnika struktury sprzedaży, a wymagających przeliczenia wg rzeczywistego współczynnika i dokonania korekty odliczenia w latach kolejnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy nabyciu (lub wytworzeniu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, korekty kwoty podatku naliczonego, odliczonego od podatku należnego, podatnik będzie dokonywał w ciągu 10 kolejnych lat w przypadku nieruchomości, 5 lat w przypadku środków transportu i 1 roku w przypadku pozostałych środków trwałych i pozostałych zakupów. Użytkownik wprowadza sumy wartości zakupów, z których VAT został odliczony przed rozpoczęciem rozliczeń w enova, a powinien zostać przeliczony wg rzeczywistego współczynnika i skorygowany w kolejnych latach. Opcje: Sprzedaż, podatek naliczony. Rys. 48 Sprzedaż, podatek naliczony Pola na formularzu BO deklaracji VAT-7(11), są to wartości, które są istotne dla: A) Właściwego wyliczenia współczynnika Struktury sprzedaży, według którego podatnik będzie rozliczał VAT naliczony w ciągu roku rozliczeniowego. Pola: Za rok poprzedni pole do wykazania wartości sprzedaży opodatkowanej i wartości ogółem sprzedaży, za rok poprzedni względem rozpoczęcia pracy na programie enova np. jeżeli rokiem rozliczeniowym jest rok 2010 mają być tam wpisane wartości z roku 2009 itd. W roku BO wypełnia się wielkość sprzedaży opodatkowanej i wartości ogółem sprzedaży, która nie została ujęta w deklaracjach sporządzanych w roku rozpoczęcia pracy. Np. jeżeli użytkownik rozpoczął prace we wrześniu to musi w to pole wpisać wielkości od początku roku do września. Jeżeli użytkownik rozpoczął pracę na programie enova w trakcie roku powinien uzupełnić kwoty sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej o kwoty wykazane w deklaracjach od początku roku, a nie ujęte na deklaracjach VAT-7 obliczonych w programie i te 90

91 wartości wpisać w pole BO w roku. W polach Za rok poprzedni należy wpisać wartości sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży ogółem w roku bezpośrednio poprzedzającym ten, w którym rozpoczęto pracę w programie. Jeżeli użytkownik rozpoczął pracę z systemem enova od początku roku, to wypełnia pola Za rok poprzedni, natomiast pole BO w roku pozostawia puste. Jeśli użytkownik rozpoczyna pracę z systemem enova w trakcie roku 2010, to musi wypełnić wartości pól: BO w roku jako kwotę sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, która nie jest ujęta na deklaracjach VAT-7 obliczonych w programie enova w roku W polu Za rok poprzedni należy wpisać kwoty za rok Użytkownicy, którzy rozpoczęli prace na programie od początku roku, nie wpisują nic w/w pola, gdyż w takim przypadku współczynnik Struktury sprzedaży będzie obliczany na podstawie informacji w polach Za rok poprzedni. Dla potrzeb ustalenia proporcji do osiągniętego przez podatnika obrotu nie wlicza się: Obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym podatnik zaliczał do środków podlegających amortyzacji i które używał na potrzeby własnej działalności, Obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. B) Właściwego wprowadzenia do programu kwoty nadwyżki podatku naliczonego z poprzedniej deklaracji Pole Do przeniesienia z poprzedniej deklaracji należy wypełnić, aby wartość pojawiła się w poz. 44 deklaracji VAT-7. C) Wprowadzenia do programu wartości zakupów, które nie zostały rozliczone w deklaracji VAT-7 w poprzednich okresach, z podziałem na różne istotne dla programu kategorie. Pola Podatek naliczony, nierozliczony w poprzednich okresach należy odpowiednio uzupełnić wartościami. 91

92 Opcje: Podstawowe Rys. 49 Informacje ogólne. Zakładka Podstawowe zawiera podstawowe informacje i parametry, których właściwe ustawienie jest istotne z punktu widzenia przygotowania deklaracji VAT-7 i rozliczenia w niej dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami użytkownika. Urząd skarbowy wprowadzony wcześniej w Kontrahenci i urzędy. Wybór z listy. Dane podatnika jeżeli dane na deklaracji mają być inne niż na karcie właściciela należy je wpisać w pierwszym polu. Na deklaracji umieszczaj dane właściciela pobranie z karty właściciela informacji na deklarację. Gdy wcześniejsze pole jest wypełnione należy pole to ominąć. Osoby odpowiedzialne za wypełnienie deklaracji dane osobowe. Liczba miesięcy okresu sprawozdawczego VAT-7 oraz VAT-UE standardowo jest ustawiony miesięczny okres rozliczania dla obu deklaracji. W przypadku, gdy firma rozlicza się kwartalnie w należy wpisać liczbę 3 kwartał. Nie przeliczaj podstawy VAT u naliczonego strukturą sprzedaży zaznaczenie tego parametru spowoduje, że wartość netto elementów VAT u rozliczanych strukturą sprzedaży (Odliczenia = Warunkowo) nie zostanie przeliczona przez współczynnik wyrażający stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem. Zaokrąglenie zaznaczenie parametru powoduje zaokrąglanie wartości w deklaracji wg zasady matematycznej. Uwzględniać zakupy ze stawką 0% i ZW włączenie tych parametrów spowoduje, że zakupy opodatkowane tymi stawkami będą sumowane w wartości netto zakupów. Dodatkowe stawki VAT zdefiniowane dodatkowe stawki VAT. 92

93 Opcje: Księgowość Opcje: Ogólne Rys. 50 Księgowość - Ogólne Program posiada możliwość prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów w oparciu o konta księgowe poprzez przypisanie kontom w planie kont kolumn KPIR, na które mają trafiać zapisy. Z możliwości tej korzystamy w przypadku prowadzenia szczegółowych analiz lub przejścia w przyszłym roku na pełną księgowość. Wspomaganie budżetowania przy pomocy opisu analitycznego pole wypełnia się w przypadku prowadzenia rachunkowości budżetowej. Włączenie parametru jest możliwe w przypadku posiadania specjalnego licencjonowanego dodatku do programu o nazwie enova Jednostki budżetowe. Weryfikacja parametrów opisu analitycznego względem listy wartości parametry te zostały wprowadzone, aby weryfikować wymiary i symbole wprowadzane na zakładce Opis analityczny i dekrety w dokumencie. Zaznaczenie tych parametru uniemożliwi wybór wymiaru lub symbolu niebędącego na zdefiniowanej wcześniej liście wartości. Maski wymiaru opisu analitycznego do rozpisywania podstawy standardowo na liście Opisów analitycznych działa mechanizm sprawdzania zgodności sumy wartości opisów analitycznych o tym samym wymiarze z wartością dokumentu. Poprzez wprowadzenie maski dla wymiaru, istnieje możliwość rozpisywania kwoty na zakładce 93

94 Opis analityczny i dekrety wg różnych wymiarów w obrębie jednej maski (np. dla maski o filtrze 4* będzie możliwość dopełniania kwotowego dla każdego wymiaru zaczynającego się od 4). Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlania ostrzeżenia lub informacji o błędzie w przypadku, gdy suma wartości opisów o tym samym wymiarze lub o wymiarach w obrębie danej maski przekracza wartość dokumentu. Obsługa firm wielooddziałowych- parametr zaznacza się w przypadku gdy firma ma wiele oddziałów. Włączenie parametru daje możliwość zdefiniowania oddziałów w Narzędzia/ Opcje/ Firma. Zdefiniowane oddziały można przypisać do różnych obiektów w programie np. do kont księgowych, środków trwałych, ewidencji środków pieniężnych. Opcje: Definicje dokumentów Rys. 51 Definicje dokumentów Definicja dokumentu- w tym miejscu można określić symbol i schemat numeracji kolejnych dekretów w dzienniku Księgi głównej. 94

95 Rys. 52 Definicja dokumentu Lista po lewej stronie to lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji. Po prawej stronie znajduje się aktualna definicja. Pole oznaczone * to automatycznie nadawany numer kolejny, cyfra za nim to wielkość numeru. Przyciski w środkowej części ekranu służą do przemieszczania pól między panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji. Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem + przycisk Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok dla daty. W dolnej części ekranu wyświetlany jest przykład numeru, stworzonego wg aktualnej definicji. Każdy element może być użyty tylko raz. Po przeniesieniu element jest wstawiany nad podświetlony element definicji. Aby zmienić kolejność elementów podświetlamy element znajdujący się pod pozycją, na której chcemy umieścić element i naciskamy przycisk Dodaj pole. 95

96 Opcje: Definicje kręgu kosztów Rys. 53 Definicje kręgów kosztów Aby zdefiniować kontrole kręgu kosztów (porównania czwórek z kontem 490) należy wybrać Nowy(Definicja kręgu), uzupełnić odpowiednio symbol, opis, typ ewidencji, dla której program ma kontrolować konta zespołu 4 z kontem 490. Rys. 54 Definicje kręgów kosztów 96

97 Następnie definiujemy pozycje definicji kręgu Rys. 55 Pozycja definicji kręgu Rys. 56 Pozycja definicji kręgu Tak zdefiniowane pozycje definicji kręgu kosztów będą sprawdzały zgodność sumy księgowań na konta zespołu 4 z sumą księgowań na konta 490, a tym samym poprzez dodatkowy mechanizm sprawdzania zgodności wartości zapisów w dekrecie po stronach Wn i Ma, będą sprawdzały zgodność z sumą księgowań na konta zespołów 5 i 6. 97

98 Opcje: Deklaracje Opcje: PIT-5, CIT-2 (CIT-8) Rys. 57 Deklaracje Ogólne Współczynnik limitu reklamy i reprezentacji współczynnik. Liczba miesięcy okresu sprawozdawczego pozycja ta daje możliwość obliczenia podatku dla okresów np. kwartalnych. Licz PIT-5L wg oddzielnego zestawienia zaznaczenie parametru daje możliwość zdefiniowania zestawienia księgowego PIT-5L, z którego będą pobierane dane dla zaliczek na podatek dla PIT-5L. Licz dane płacowe PIT-5 możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5. tylko zdrowotne zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT- 5 samej składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP księgowane są przy takim ustawieniu w koszty z poziomu deklaracji DRA. Licz dane płacowe PIT-5L możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5L. tylko zdrowotne zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT- 5L samej składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP księgowane są przy takim ustawieniu w koszty z poziomu deklaracji DRA. Licz dane płac. wg terminu płatności dane do deklaracji będą pobierane w terminie ich zapłaty. 98

99 Cit-2 dane do prawidłowego wyliczenia oraz wydrukowania Cit. Cit-2/0 bilans otwarcia. Opcje: Grupy kont Grupy kont to mechanizm pozwalający na synchronizowanie kont analitycznych tworzonych do różnych kont w planie kont. Grupa synchronizująca Po zdefiniowaniu grupy kont i wskazaniu kont należących do grupy utworzenie w planie kont konta analitycznego do jednego z kont spowoduje utworzenie takich samych kont analitycznych dla wszystkich kont należących do danej grupy. Rys. 58 Grupa kont Rys. 59 Konto zakwalifikowane do grupy 99

100 Dodatkowo możliwe jest utworzenie Grupy budżetującej Dla grupy budżetującej istnieje możliwość wskazania: Weryfikacji: Błąd/Ostrzeżenie/Informacja Funkcja: Obroty/Salda Okres Strona planu i Strona wykonania: Winien/Ma Opcje: Martyce Matryce służą do usprawniania pracy w przypadku, gdy mamy do wprowadzenia do systemu wiele podobnych dokumentów sprzedaży lub zakupu, np. rachunki za autostradę. Aby stworzyć matryce uzupełniamy Nowy (Matryca sprzedaży / Zakupu) Matrycę uzupełniamy danymi, które są powtarzalne dla danego dokumentu np. kontrahent, kwota, stawka VAT, sposób zapłaty, można też wybrać wymiar i symbol opisu analitycznego. Jeśli istnieją w systemie zdefiniowane definicje cech można je wskazać. 100

101 Rys. 60 Matryca zakup Po utworzeniu matrycy wchodzimy do Ewidencji dokumentów > Czynności > Matryce > Zakup. Wybieramy matrycę wcześniej stworzoną w opcjach i potwierdzamy OK. Wszystkie dane wpisane w matrycy uzupełnią się w dokumencie automatycznie. 101

102 Rys. 61 Parametry matrycy zakupu Aby przejść do dokumentu zatwierdzamy parametry wybierając OK. Analogicznie można utworzyć matryce dla dokumentów sprzedaży. 102

103 Opcje: Okresy obrachunkowe Rys. 62 Okresy obrachunkowe Dane księgowe są wyraźnie podzielone na okresy obrachunkowe. Plan kont może być zupełnie różny w różnych okresach obrachunkowych. Zadaniem użytkownika jest dbałość o spełnienie w takim przypadku wymogów wynikających z Ustawy o rachunkowości (sprawozdania finansowe firmy powinny być porównywalne). Rys. 63 Okres obrachunkowy 103

104 Pusta data zamknięcia okresu oznacza, że jest on jeszcze otwarty. Program pozwala na jednoczesne otwarcie dowolnej liczby kolejnych okresów. Oczywiście ostatni okres powinien być otwarty. Dopuszczalna jest sytuacja, w której aktywny będzie inny niż ostatni zdefiniowany okres (wprowadzanie poprawek lub produkowanie sprawozdań, zdefiniowanie przyszłego okresu w celu np. dokonania zmian planu kont). W menu czynności znajdują się następujące funkcje: Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu Renumeruj dziennik Renumeruj dziennik BO Zamknij okres Odśwież obroty i BO Eksportuj dane księgowe Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu zakładając nowy okres obrachunkowy baza jest pusta i nie zawiera stworzonego w poprzednim okresie planu kont oraz schematów księgowych, ponieważ mogą one ulec zmianie. Program daje możliwość pobrania z poprzedniego roku obrachunkowego planu kont oraz schematów. Renumeruj dziennik- pozwala na renumeracje zapisów w dzienniku księgowym. Renumeruj dziennik BO - pozwala na renumeracje zapisów dziennika wraz z zapisami BO Zamknij okres -zamykanie okresu obrachunkowego. Po zamknięciu okresu obrachunkowego nie będą możliwe jakiekolwiek modyfikacje zapisów Księgi głównej (poprawianie, kasowanie, dodawanie dekretów) okresie poprzedzającym datę zamknięcia. Okres obrachunkowy może być zamykany etapami np. na koniec każdego miesiąca. Odśwież obroty i BO- Jeśli pojawiają się nie zgodności między obrotami na kontach analitycznych i syntetyczny należy wykonać czynność Odśwież obroty i BO (czynność uruchamia się dla wszystkich kont). Eksportuj dane księgowe funkcja pozwalająca pobrać z danej bazy: Definicje cech, Słownik opisów, Oddziały, Centra kosztów, Waluty, Definicje dokumentów, Definicje słowników księgowych Okres obrachunkowy, Konta, Schematy księgowe, Zestawienia księgowe. Zdarza się, że np. w biurze rachunkowym prowadzimy kilkanaście firm i niektóre z nich mają podobną strukturę i ustawienia. Aby skorzystać z tej funkcji w bazie A posiadającej dane pobieramy plik wskazując miejsce zapisania np. pulpit. Zakładamy nową bazę danych, która nie posiada żadnych danych. Wchodzimy do nowo założonej bazy w menu Plik / Importuj zapisy/ z pliku XML. Poprawne zaczytanie zostanie potwierdzone komunikatem. 104

105 Opcje: Schematy księgowe Rys. 64 Schematy księgowe Celem schematu księgowego jest uzyskanie (pobranie z dokumentów, danych zewnętrznych, odpytanie użytkownika, i wykonanie na tej podstawie obliczeń) danych o kwotach, które mają być zaksięgowane i kont, na które mają być zaksięgowane. Struktura schematu księgowego jest podobna jak struktura dekretu (nagłówek + zapisy) z tym, że o ile w dekrecie występują konkretne wartości o tyle schemat pozwala w ich miejsce wpisać algorytm uzyskania tych wartości. Jak już wspomniano wzór może odwoływać się do szeregu źródeł, a więc: 105

106 Bazy danych programu Użytkownika Danych zewnętrznych Z punktu widzenia użytkownika programu nie ma znaczenia, które z powyższych źródeł zostanie użyte on używa funkcji, które dostarczają mu wyniki. Niektóre parametry schematów zależą od typu dokumentu obsługiwanego przez schemat (wartość VAT nie ma sensu dla listy płac). Dlatego z listy spuszczanej przyciskiem strzałki znajdującej się na prawo od klawisza nowy wybieramy typ ewidencji, dla której zastosowany może być schemat. W parametrach dekretu kryteria jego zastosowania zostaną jeszcze uszczegółowione. Schemat księgowy jest ściśle związany z planem kont. Ponieważ plan kont może się zmieniać wraz ze zmianą okresu obrachunkowego, schemat niesie ze sobą informację, w ramach, którego roku obrachunkowego może działać. Rok obrachunkowy widoczny jest w polu nad listą schematów księgowych. Lista dostępnych lat obrachunkowych może być zmieniana w opcji Księgowość / Okresy obrachunkowe. Wprowadzone tam zmiany są natychmiast widoczne w opcji Schematy księgowe. Po wprowadzeniu nowego okresu obrachunkowego, lista schematów księgowych dla tego okresu jest pusta. Opcje: Systemowe Opcje: Definicje słowników (kont) Rys. 65 Definicje słowników (kont) Pozwala na zdefiniowanie słowników, według których można będzie budować konta słownikowe. Konta te mają specjalne właściwości, pozwalające na wygodną obsługę dużych słowników bez niepotrzebnego rozbudowania planu kont. Konta związane z elementami słownika są tworzone przez program w momencie wystąpienia księgowania. Dlatego w przypadku np. słownika kontrahentów nie będą niepotrzebnie obciążały planu kont konta kontrahentów, z którymi nie została dokonana żadna operacja. Standardowo zdefiniowane słowniki przedstawiono na załączonym rysunku powyżej. 106

107 Ewidencja dokumentów Stan dokumentów Stan dokumentu może przyjmować następujące wartości: Bufor - Dokument umieszczony w ewidencji. Nie wpływa na stan kont i dopuszczalne są wszelkie jego zmiany. Wprowadzony - Dokument został wprowadzony do odpowiedniej ewidencji. Przykład: Dokumenty początkowo znajdują się w buforze. Zmiana stanu na Wprowadzony zaowocuje tym, że zaczną brać udział w Rozrachunkach oraz Rozliczeniach VAT (w szczególności zostaną uwzględnione podczas naliczania Deklaracji VAT Predekretowany - Dokument zadekretowany, ale dekret znajduje się w buforze. Zaksięgowany - Wykonane zostały związane z dokumentem dekrety i związane z dokumentem wartości wpłynęły na stany kont. Stan Bufor Wprowadzony Predekretowany Zaksięgowany Wpływa na Ewidencja dokumentów Ewidencja VAT Ewidencja dokumentów Ewidencja VAT Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT) Ewidencja dokumentów Ewidencja VAT Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT) Powstają dekrety znajdujące się w buforze księgowym Ewidencja dokumentów Ewidencja VAT Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT) Dekrety z bufora księgowego przechodzą do dziennika (nie ma możliwości wycofania księgowania) Tab. 1 Możliwe stany dokumentów Zmiana stanu dokumentu Zmiana stanu wprowadzony na bufor w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na pierwszej zakładce formularza Ogólne zmiana w oknie stan wprowadzony na bufor. Okna dokumentu będą aktywne, co umożliwi wprowadzenie zmian lub odblokowanie dokumentu nabytego z innego modułu. Funkcja Zapisz zamknij <Ctrl+Enter> zapisze wprowadzone zmiany ze statusem bufor dokumentu. Należy ponownie nadać stan wprowadzony. Zmiana stanu predekretowany na bufor w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na ostatniej zakładce należy usunąć Dekret. Spowoduje to zmianę stanu dokumentu na wprowadzony oraz wykasowanie informacji o wstępnej dekretacji. 107

108 Następnie zmiana stanu wprowadzonego na bufor i naniesienie zmian lub uwolnienie dokumentu dla innego modułu. Jeżeli dokumenty pochodzą z innych modułów należy wycofywać dokument aż znajdzie się w miejscu pierwotnego powstania i tam należy wykonać poprawki, zmiany, usunięcia. Przykłady: Faktura sprzedaży wystawiona w module Handel została predekretowana w ewidencji dokumentów. Ewidencja dokumentów usunięcie dekretu, zmiana stanu wprowadzony na bufor. Przejście do modułu Handel otwarcie danej faktury w menu czynności wykorzystanie funkcji przenieś do bufora. Wprowadzenie zmian i ponowne zatwierdzenie. Lista płac predekretowana (zaksięgowana na brudno). Ewidencja dokumentów, usuniecie dekretu, zmiana stanu wprowadzony na bufor. Przejście do modułu Kadry Płace/ Listy płac odznaczenie czeku zatwierdzającego. Możliwość nanoszenia zmian. Definicje dokumentów Każdy rodzaj dokumentów w programie musi posiadać definicję dokumentów. Standardowo zdefiniowane są pojedyncze definicje dla wszystkich dokumentów. Miejscem tworzenia definicji dokumentów są Opcje / Definicje dokumentów. Seria Wprowadzane dokumenty mogą posiadać serię. Pole jest aktywne, gdy tworząc definicję dokumentu wprowadzi się informację, że dany dokument będzie zawierał serię. Po umieszczeniu w oknie seria skrótu numer ewidencji dokumentu zostanie wzbogacony o tą informację. Serie dokumentów używane są przeważnie do identyfikacji dokumentów handlowych. Daty związane z dokumentami Data wpływu Jest automatycznie inicjowany na datę systemową. Istnieje możliwość zmiany tej daty. Przy próbie wystawienia dokumentu wstecz należy wziąć pod uwagę kwestie związane z chronologią dokumentów. Data ewidencji Jest automatycznie inicjowany na datę systemową. Istnieje możliwość zmiany tej daty. Data ewidencji dokumentu. Data wystawienia Dla dokumentów wystawianych w programie inicjowana jest na datę systemową. Może zostać zmieniona. Przy zmianie daty (szczególnie wstecz) należy wziąć pod uwagę kwestie chronologii dokumentów. Data wystawienia dokumentu jest datą dekretacji. Data operacji Data kiedy przeprowadzona została operacja. Dla dokumentów zakupu i sprzedaży automatycznie inicjowana datą wystawienia dokumentu. Data zaewidencjonowania Data wprowadzenia do ewidencji VAT. Data podatkowa Data rozliczenia w podatku dochodowym. 108

109 Data aktualności Data wykorzystywana w biurach rachunkowych pozwalająca cofnąć się wprowadzając dokumenty. Ustawienie daty z minioną datą podpowiada datę wpływu i ewidencji dokumentów na dzień wybrany w aktualności. Program posiada funkcję ostrzegającą o przypadkowo błędnym wprowadzeniu daty. Numer Rys. 66 Ostrzeżenie o błędnej dacie Numer dokumentu tworzony jest z chwilą wprowadzania definicji dokumentów. Z części formatki numeracja w definicji dokumentu należy przenieść z lewej strony na prawą oraz ułożyć w dowolnej kolejności informacje, które chcemy, aby były zawarte w numerze dokumentu. Ostatnia pozycja numeru zawiera numer dokumentu, który po wyświetlaniu formatki wyrażony jest znakiem pytajnika. Pytajnik zmienia się w kolejny numer w czasie wprowadzenia dokumentu. Numer ten nadawany jest z automatu i ingerencja w niego zaburzy numerację. Numer dodatkowy Numer dodatkowy wykorzystywany jest do dodatkowej numeracji dokumentów tzw. numer z segregatora. Można go wprowadzać ręcznie lub przez wykorzystanie pytajnika, który po przejściu na kolejne pole nada chronologicznie kolejny numer. Opcja ta ułatwia szybkie odnalezienie dokumentu z segregatora w systemie. Dokument Wszystkie formularze zawierają część formatki zwaną dokument odnoszącą się do danych zawartych na ewidencjonowanym dokumencie. Dokument np. Fa 2008/11/1263 Daty zawarte na dokumencie. Kontrahent Identyfikacja kontrahenta w momencie wprowadzania dokumentu: Wpisanie kodu Wybór z listy klawisz F4 Wpisanie NIP 109

110 W przypadku braku kontrahenta w bazie z poziomu dokumentu można założyć kartę kontrahenta umieszczając tam jego dane. Klawisz F4 wywoła listę kontrahentów <insert> pojawienie się nowej formatki. W przypadku edytowania danych z formatki kontrahenta z poziomu dokumentu np. adres. Informacja o tych zmianach występuje w ramach tylko tego dokumentu. Nie jest ona uwzględniana na karcie kontrahenta. Chcąc wprowadzić poprawkę wykonuje się ją w kontrahentach na karcie kontrahenta. Dodawanie kontrahenta Dane identyfikacyjne Wpisanie Kodu i Nazwy kontrahenta jest obowiązkowe. Do większości zastosowań konieczny jest także NIP kontrahenta. Poprawność NIP-u jest weryfikowana, ale użytkownik może nakazać programowi zapisanie NIP-u, który program uzna za niepoprawny (znamy przypadki poważnych firm, które otrzymały i posługują się od lat niepoprawnymi NIP-ami). Kody kontrahentów są łańcuchami znaków. Oznacza to, że aby uzyskać zgodne z oczekiwaniem sortowanie, należy poprzedzić cyfrowe kody zerami, tzn. zamiast kodów , które zostałyby posortowane, jako należy użyć 01, W przypadku dużej liczby kontrahentów należy wprowadzić więcej niż jedno zero poprzedzające, na przykład 0001,. Adres Dane adresowe kontrahenta są również wymagane na wielu dokumentach, więc zalecamy ich wypełnianie. Dodatkowe Na zakładce Dodatkowe znajdują się dane dotyczące stosowanej z kontrahentem formy i parametrów rozliczeń. W pełni wykorzystane zostaną w module handlowym. Natomiast natychmiast użyteczne dla modułu Kasa bank mogą być dane banków, w których ma konta kontrahent. Jedno wybrane konto bankowe jest domyślnym kontem kontrahenta. Będzie ono automatycznie używane do rozrachunków bezgotówkowych z kontrahentem, o ile dla konkretnej operacji nie zostanie explicite wskazane inne konto. Opis W polu opis należy umieścić informację dotyczącą dokumentu. Pole to jest wymagane do wprowadzenia. Wykorzystywane jest w opisie dekretu oraz może zostać stworzony schemat księgowy w oparciu o opis dokument. Program stworzył możliwość tworzenia listy opisów, która będzie widoczna pod klawiszem < F4 >lub podpowie się w czasie wpisywania. Dodanie wprowadzonego opisu np. zakup towarów do listy odbywa się w następujący sposób należy kliknąć na wprowadzony opis prawym klawiszem myszy i wybrać opcję dodaj zakup towarów do listy. Wartość Pole wartość jest automatycznie wypełnia tylko na formatkach dokumentów zawierających możliwość podliczenia wartości z pozycji np. zakup, sprzedaż itp. Na dokumencie posiadającym wiele podrzędnych dokumentów pole wartość pozostaje pusta. Pole wypełnia się ręcznie, gdy zakładka VAT jest wyłączona. 110

111 Okna wspólne występujące na dokumentach Zakładka - VAT Występuje na dokumentach: Zakup Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT naliczony Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny Sprzedaż SAD Rys. 67 Sprzedaż - VAT Obowiązek podatkowy Podlega opodatkowaniu jeżeli dana firma podlega obowiązkowi opodatkowania należy w opcjach ustawić aby okno się wyświetlało przy wprowadzaniu dokumentu. W przypadku nie podlegania obowiązkowemu rozliczania VAT zakładkę można wyłączyć Opcje / Ewidencja VAT. Powstanie obowiązku podatkowego VAT program podpowiada standardowe ustawienie. W przypadku, gdy większość dokumentów wprowadzona jest jednym z podanych rodzajów należy w opcjach ustawić domyślne definicje powstania obowiązku VAT dla zakupu oraz sprzedaży. Elementy wprowadzenie pozycji z dokumentu z podziałem na stawki. Definiowanie nowych stawek VAT - Opcje / Ewidencja VAT. Rozliczenia wyświetlenie wartości, która jest przekazana do ewidencji VAT. Wartość pojawia się w momencie nadania dokumentowi stanu wprowadzony. Zakładka - Dane kontrahenta i płatności Występuje na dokumentach: Sprzedaż Zakup 111

112 Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT naliczony Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny SAD Faktura importowa Rys. 68 Dane kontrahenta i płatności Dane kontrahenta i płatności - Zakładka pobiera wszystkie informacje z karty kontrahenta. Zobowiązania i należności - Na dokumencie płatności można wykonać następujące czynności oraz wprowadzać zmiany: Sposobu zapłaty Ewidencji Płatność rozbić na części np. gotówka, przelew Płatność w walucie Wprowadzenie kursu lub wybór z tabeli kursowej programu Rozliczenie płatności Nadać stan windykacji w przypadku posiadania modułu windykacji Wprowadzić opis analityczny płatności Informacja z tego miejsca pobierana jest do modułu Ewidencji Środków Pieniężnych / Zobowiązania i Należności (przygotowanie przelewu) / Rozrachunki wg dokumentów. Płatność pojawia się w Ewidencji Środków Pieniężnych, gdy dokument ma stan wprowadzony. 112

113 Zakładka Opis analityczny i dekrety Rys. 69 Zakup Opis analityczny i dekrety Wielokrotnie podczas korzystania z programu komputerowego (każdego), wygłaszamy kwestię tu przydałoby się jeszcze. I trudno znaleźć zamknięty program spełniający oczekiwania większej grupy użytkowników. Z drugiej strony, uwzględnienie większości postulatów większej grupy użytkowników doprowadziłoby do takiego rozbudowania programu, że prawdopodobnie stałby się on mało wygodny dla każdego z nich. Stąd koncepcja wyposażenia programu w opis, który mógłby być rozbudowywany przez użytkownika. Opis analityczny ma cechy, czyniące go szczególnie przydatnym dla systemu księgowego: składa się na niego między innymi pole związane z kontem. Z dokumentem może być związana lista elementów opisu analitycznego, co pozwala na dokładne opisanie dokumentu, z różnych punktów widzenia. Ponieważ elementy opisu analitycznego mogą być używane przez schematy księgowe, daje on możliwość wpływania na księgowania już na etapie rejestracji dokumentów. 113

114 Rys. 70 Element opisu analitycznego Wymiar - Opis analityczny pozwala na wielowymiarową klasyfikację danych. Na przykład, wymiar Autor możemy wykorzystać do powiązania sprzedawanych płyt DVD, z kontami, na które księgujemy należne im dywidendy (zamieszanie wokół praw do programów emitowanych przez telewizje kablowe dowodzi, że scenariusz, w którym każda księgarnia będzie musiała prowadzić taką ewidencję nie jest tak nierealistyczny, jak mogłoby się wydawać). Konto - Istnieje możliwość powiązania elementu opisu analitycznego z kontem księgowym. Symbol - W przypadku wypełnienia pola Konto zostanie tu automatycznie umieszczony symbol tego konta. Niemniej istnieje możliwość wpisania w to pole dowolnego tekstu (element opisu analitycznego nie musi być powiązany z kontem). Kwota - Kwota związana z elementem opisu analitycznego. Data - Data jest przenoszona z dokumentu, ale może być zmieniona. Może być wykorzystana do chronologicznej analizy Zestawienia dokumentów. Opis - Opis jest kopiowany z opisu dokumentu, ale może być zmieniony. Wykorzystany może być do analiz w Zestawieniu dokumentów. Wykorzystanie opisu analitycznego do budowy schematów Na opisie analitycznym możemy oprzeć budowę schematu do księgowania danego dokumentu. Przykładowo: W warunku księgowania możemy wybrać wymiar opisu analitycznego równy 4, w pozycji konto wybieramy wówczas zamiennik konta i wskazujemy symbol opisu analitycznego, a w pozycji kwota księgowania wybieramy kwotę opisu analitycznego. Wykorzystanie opisu analitycznego do analiz Przykład: Pracownicy danej firmy korzystają z telefonów służbowych. Co miesiąc dostarczane są faktury do firmy. co miesiąc szef otrzymuje zestawienie rachunków telefonicznych. Poniżej zostanie zaprezentowany przykład wykorzystania opisu analitycznego do stworzenia zestawienia kosztów rozmów telefonicznych. 114

115 Rys. 71 Element opisu analitycznego W momencie wprowadzania faktury za rozmowy telefoniczne na zakładce opis analityczny i dekrety należy umieścić informację, kto jest posiadaczem danego telefonu. Informacja ta w żaden sposób nie wpływa na księgowanie oraz obroty na kontach. Po wprowadzeniu wszystkich rachunków telefonicznych i wypełnieniu opisu należy przejść do Zestawienie dokumentów wg opisu analitycznego. W filtrach ustawić zakres żądanych informacji następnie wydrukować. Dekret Rys. 72 Dekret 115

116 Ręczna dekretacja faktury zakupu Nie posiadając schematów księgowych należy ręcznie umieścić konta w dekrecie. Konto rozrachunkowe powinno zostać powiązane z daną płatnością (w przypadku zakupu z zobowiązaniem). Rys. 73 Zapis księgowy Wchodząc głębiej w dekret (Nowy zapis księgowy) należy powiązać dane zobowiązanie lub należność z kontem. Wywołując klawiszem <F4> w oknie Powiązany z wskazując dokument dopisze się informacja czy dana płatność jest zobowiązaniem czy należnością. Następnie wprowadzamy konto syntetyczne 202 (w przypadku posiadania słownika na tym koncie) <enter> przechodząc na kolejne podpowie się konto analityczne i wartość zostanie umieszczona po odpowiedniej stronie dekretu. Jeśli dla syntetyki nie ma jeszcze wygenerowanej analityki słownikowej po prawej stronie pojawi się pole, w którym należy wskazać element słownika w tym przypadku kontrahenta. Po zatwierdzeniu powrót na formatkę dekretu w celu zaksięgowania pozostałych kont. 116

117 Dokumenty ewidencji dokumentów Polecenie księgowania Polecenie księgowania Wyciąg bankowy Raport kasowy Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT naliczony Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny Rozliczenia kasowe akcyzy Rozliczenia kasowe VAT Sprzedaż Zakup Faktura importowa SAD Bilans Otwarcia Różnice kursowe Różnice kursowe MW Rys. 74 Polecenie księgowania Dokument przeznaczony do księgowania pozostałych dokumentów. Możliwość księgowania zobowiązań i należności. 117

118 Na zakładce Ogólne należy wypełnić okna: Dokument PK Opis informacja, czego dotyczy dane księgowanie. Przejście na zakładkę Opis analityczny i dekrety w części Dekret otwarcie nowego dekretu. Rozpoczęcie pracy od wprowadzenia dekretu uniemożliwi umieszczenie informacji w polu opis i dokument. Aby przywrócić aktywność okien należy usunąć dekret. Rys. 75 Polecenie księgowania Dekret W pozycji konto wprowadzamy numer i wartość po odpowiedniej stronie. Zapisy są jednostronne, każde konto należy wprowadzić w osobnym wierszu wraz z kwotą. Polecenie księgowania z płatnością Dokument Polecenie księgowania ma możliwość ewidencjonowania płatności, zobowiązań i należności. Chcąc przeksięgować płatności lub wprowadzić wykonujemy następujące czynności. Tworzymy dokument PK. Na pierwszej zakładce Ogólne w części Zobowiązania i Należności wybieramy Nowy (Zobowiązanie) skrót Ctrl+Shift+Z lub Nowa (Należność) skrót Ctrl+Shift+N i wprowadzamy kod podmiotu oraz wartość płatności. 118

119 Rys. 76 Polecenie księgowania Zobowiązanie. Zatwierdzenie płatności OK. Przejście na drugą zakładkę opis analityczny i dekrety. Klikamy w Nowy (Dekret), a następnie na nowo otwartym formularzu Nowy (Zapis księgowy). Rys. 77 Zapis księgowy. 119

120 W pozycji Powiązany wybór płatności z pierwszej zakładki. Po wpisaniu numeru konta następuje powiązanie płatności ze wskazanym kontem. W przypadku posiadania płatności zawsze należy powiązać go z kontem w ten sposób, gdy nie mamy schematu księgowego, który to wykonuje automatycznie. Przy próbie tworzenia zapisu na konto rozrachunkowe bez powiązania go z płatnością pojawi się komunikat: Zapis na konto 202- ABC wymaga powiązania go elementem typu rozrachunki. Pozostałe konta nieodnoszące się do płatności wprowadzamy z poziomu Dekretu. Wyciąg bankowy Dokument przekazywany z Ewidencji Środków Pieniężnych zawierający wpłaty i wypłaty przeznaczony do zaksięgowania. Księgowany może być ręcznie lub przez wykorzystanie stworzonego schematu księgowego. Przy księgowaniu ręcznym istotne jest by dana płatność była powiązana z kontem kontrahenta. Przykład: Powiązanie jednej pozycji płatności z wyciągu bankowego. Ewidencja Środków Pieniężnych/ Wyciąg bankowy - wprowadzenie płatności od odbiorcy ABC zapłata za Fa 100 na kwotę zł. - zatwierdzenie wyciągu bankowego, - przejście do Ewidencji dokumentów, - otwarcie danego raportu bankowego, - zakładka Ogólne w części Zapłaty umieszczone są operacje z WB. Rys. 78 Wyciąg bankowy. - przechodzimy na drugą zakładkę Opis analityczny dekrety gdzie będzie księgowana płatność. - w części formatki Dekrety klawisz <insert> otworzy formatkę nowego dekretu. - następnie Nowy (Zapis księgowy) wejście w głąb dekretu w celu podania konta i powiązania go z płatnością. 120

121 Rys. 79 Zapis księgowy. W polu powiązany z listy <F4> wybór płatności. Wybór ten powoduje pojawienie się informacji czy jest to wpłata czy wypłata oraz umieszcza kwotę na odpowiedniej stronie dekretu. W przypadku posiadania słowników na kontach syntetycznych po wpisaniu konta 200 program automatycznie założy konto analityczne danemu kontrahentowi. Jeżeli konta syntetyczne nie posiadają słowników należy założyć ręcznie konto analityczne. Będąc na polu konto klawisz <F4> otwarcie planu kont, ustawienie się na koncie syntetycznym 200 i założenie analityki. Wskazanie nowo wprowadzonego konta i zatwierdzenie. Czynności te wykonujemy w przypadku braku schematu. Wszelkie zmiany dotyczące płatności na wyciągu bankowym należy wykonywać w Ewidencji Środków Pieniężnych. Przenosząc dokument w Ewidencji dokumentów do bufora, cofnięcie się do Ewidencji Środków Pieniężnych odznaczenie zatwierdzonego dokumentu i naniesienie zmian. Wyciąg bankowy w EURO Posiadając wyciąg bankowy w euro (lub innej walucie) w Opcjach / Ewidencji Środków Pieniężnych należy założyć ewidencję dla wyciągu bankowego Euro. Na poziomie programu w EŚP w założonym WB EUR umieszczamy wartości w EUR a na zakładce dodatkowe wprowadzamy kurs, po jakim dana wartość jest przeliczana. Zatwierdzony wyciąg bankowy trafia do ewidencji dokumentów skąd powinien być predekretowany. Konta, na które będą księgowane wartości z tego WB muszą mieć w parametrach konta zaznaczony Wielowalutowe wiele. Parametr należy ustawić przed pierwszym księgowaniem na dane konto. Po zablokowaniu konta nie ma możliwości zmian. Schemat tworzy dekret, który posiada zapisy na konta w PLN oraz w EUR. 121

122 Raport kasowy Rys. 80 Wyciąg bankowy Dekret. Raport kasowy księgowany jest na takich samych zasadach jak raport bankowy. Zmiany odnośnie płatności wykonuje się w Ewidencji Środków Pieniężnych. Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny i naliczony Dwa dokumenty VAT należny i naliczony przeznaczone są do naliczania stawki VAT ewidencjonując zakup w krajach unii. Przepisy wymagają, aby kupując towar w krajach unii naliczyć stawkę VAT obowiązującą w kraju na dany towar a następnie ją odliczyć. Dokumentem Faktura wewnętrzna nabycia VAT należny naliczamy kwotę VAT a dokumentem Faktura wewnętrzna nabycia VAT naliczony odliczamy. 122

123 Rozliczenie kasowe VAT Rys. 81 Rozliczenie kasowe VAT. Gdy wybierzemy ten typ rozliczenia VAT kwoty podatku nie będą pobierane do deklaracji bezpośrednio z faktur. Rozliczenie podatku nastąpi dopiero po wygenerowaniu Rozliczenia kasowego VAT. Aby faktury zostały uwzględnione w takim rozliczeniu musza wcześniej być zapłacone i rozliczone. Rozliczenie Kasowe VAT może być generowane raz w miesiącu lub częściej. 123

124 Sprzedaż Rys. 82 Sprzedaż- zakładka Ogólne Ogólne - wprowadzenie ogólnych informacji dotyczących dokumentu. VAT - kwoty zawarte na dokumencie. Informacja pobierana do ewidencji VAT. Dane kontrahenta i płatności - zakładka wypełniana automatycznie w momencie wyboru kontrahenta na zakładce ogólne. Dane pobierane są z karty kontrahenta. Informacja przekazywana jest do Ewidencji Środków Pieniężnych. Opis analityczny i dekrety zakładka przeznaczona do księgowania dokumentu. Informacja przekazywana do księgowości. W części opis analityczny wprowadzamy informacje, do których będzie odwoływał się schemat księgowy. Korekta faktury sprzedaży Wykonanie korekty dla danego dokumentu np. sprzedaży - wybór nowej formatki sprzedaż. Zakładka ogólne wprowadzenie danych ogólnych z dokumentu - w części Ewidencje pomocnicze (VAT i akcyza). Korekta do wybór dokumentu, który będzie korygowany. Podpowie się lista dokumentów, z której wybieramy dokument. Gdy dokument w systemie nie występuje należy ominąć pole. Numer korygowanego w przypadku, gdy dokument korygowany nie znajduje się w systemie należny wpisać dane dokumentu. Zakładka VAT - w części Elementy koryguje się różnicę, która wystąpi między dokumentem korygowanym a korektą. 124

125 Faktura sprzedaży z płatnością w walucie Faktura sprzedaży zawierająca płatność w walucie jest ewidencjonowana w następujący sposób. Na zakładce kontrahenci należy otworzyć płatność i wprowadzić wartość w EUR, przejście na zakładkę dodatkowe wprowadzenie kursu z ręki lub z tabeli kursowej (Opcje/ Ewidencja Środków Pieniężnych/ Tabele kursowe). Aby dokument został zaksięgowany muszą być spełnione następujące warianty: konto kontrahenta Waluta konta, Wielowalutowe wybór opcji Wiele. wprowadzenie kursu, po jakim zostanie przeliczona płatność, założenie raportu bankowego lub kasowego walutowego, konto bankowe wielowalutowe. Jeżeli podmiot korzysta z tabeli kursowej istnieją dwie możliwości wprowadzania kursu walut: ręcznie, lub import (Narzędzia > Import kursów średnich NBP). Ze względu na ogłaszanie przez NBP kursów walut w południe w tabeli zaprezentowane są daty ich ogłoszenia oraz obowiązywania. Faktura sprzedaży VAT Marża Dokumenty z ewidencji VATMarża VME służą rozliczeniu sprzedaży opodatkowanej na zasadzie naliczania podatku VAT od uzyskiwanej na sprzedaży marży. Podczas generowania dokumentu program, na podstawie wskazanej wartości marży (lub na podstawie automatycznego wyliczenia różnicy pomiędzy wartością sprzedaży i wartością zakupu), wyliczy podatek VAT zawarty w wartości marży. System posiada dwa modele ewidencji VAT marża: Z wykorzystaniem modułu Handlowego Zakładając kartę towaru należy zaznaczyć pole VAT liczony od marży. Kolejne kroki są następujące: Wystawienie faktury sprzedaży stawką VAT - NP. Zatwierdzenie dokumentu. Predekretowanie w ewidencji dokumentów. W menu czynności wybór polecenia Naliczenie / VAT od marży. Pole do umieszczenia marży jest nieaktywne, ponieważ program automatycznie wyliczy marżę między dokumentem zakupu a sprzedaży. Zatwierdzenie okna wywoła dokument VME zawierający podatek VAT od marży korygujący przychód ze sprzedaży. Wprowadzanie bezpośrednio do ewidencji dokumentów. Wystawienie faktury sprzedaży ze stawką VAT NP. Predekretowanie. W menu czynności wybór polecenia Naliczenie / VAT od marży. Pole licz według dokumentu musi być ustawione na NIE. Kwotę marży należy wprowadzić ręcznie. Zatwierdzenie okna wywoła dokument VME zawierający podatek VAT od marży korygujący wartość sprzedaży. Księgowanie tego dokumentu będzie sprowadzało się do wyksięgowania kwoty podatku VAT z konta przychodów i zaksięgowaniu jej na konto rozliczenia VAT u należnego. 125

126 Ewidencjonowanie dokumentów sprzedaż do krajów unii Wprowadzanie dokumentów dostawy wewnątrzwspólnotowej. Ewidencja dokumentów wybór faktury sprzedaży definicja SPTU. kontrahent o statucie Unijnym lub Trójstronnym, zakładka VAT wprowadzenie kwoty, zakładka dane kontrahenta i płatności w przypadku płatności w walucie należy otworzyć płatności wprowadzić kwotę wyrażoną w walucie obcej. Przejście na zakładkę dodatkowe wybór tabeli kursowej, po której będzie przeliczona faktura. Zatwierdzenie dokumentu. Dokument dostawy wewnątrzwspólnotowej pojawia się w ewidencji VAT. Dokonanie korekty VAT-u w przypadku nie przekroczenia przez towar granicy. Wystawioną fakturę sprzedaży SPTUE należy usunąć wykorzystując, worker, który został dodany do anulowania VAT z ewidencji dla kontrahenta unijnego Anuluj VAT. Wykonanie tej czynności spowoduje wycofanie dokumentu z ewidencji VAT. Wystawienie faktury sprzedaży SPT z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w kraju ustawiając podmiot na krajowy, co pozwoli na odpowiednie zaewidencjonowanie w Deklaracji VAT. Po przekroczeniu granicy przez towar i dopełnieniu warunków dostawy należy fakturę SPT wraz z należnym VAT wystornować wykorzystując worker Anuluj VAT. Ponowne zaewidencjonowanie faktury sprzedaży dokument SPTU, stawka 0 %, kontrahent unijny. Zakup Rys. 83 Zakup - Ogólne 126

127 Ogólne wprowadzenie danych informacyjnych z dokumentu zakupu. VAT zaewidencjonowanie wartości dokumentu, informacja pobierana do ewidencji VAT. Rys. 84 Zakup - VAT Odliczenia informacja do deklaracji VAT jak ma być uwzględniony dany dokument. Tak Nie Warunkowo w przypadku wystąpienia sprzedaży zwolnionej i dany zakup ma być rozliczany strukturą sprzedaży. Rodzaj określenie zakupu. Dane kontrahenta i płatności sposób płatności oraz termin. Informacja przekazywana do Ewidencji Środków Pieniężnych. Opis analityczny i dekrety księgowanie dokumentu. Informacja przekazywana do księgowości. Zakup towaru w krajach Unii Ewidencja dokumentów wprowadzenie faktury zakupu definicja ZFIUE. kontrahent unijny lub trójstronny, stawka VAT 0% Naliczenie VAT faktura wewnętrzna nabycia VAT UE należny, faktura wewnętrzna nabycia VAT UE naliczony. Zakup towaru z płatnością w walucie Analogicznie jak przy fakturze sprzedaży. 127

128 Faktura importowa Rys. 85 Faktura importowa Faktura importowa jest dokumentem, który ewidencjonuje stronę rozrachunkową z dostawcami zagranicznymi. dokument jest pobierany do rozliczenia różnic kursowych (płatność rozliczana w walucie), nie jest umieszczany w Deklaracji VAT UE 128

129 Bilans Otwarcia Rys. 86 Bilans otwarcia Dokument Bilansu Otwarcia wprowadza stany początkowe na konta. Rozpoczynając pracę na programie, bilans można wprowadzić jednym lub kilkoma dokumentami. Dla przejrzystości umieszczanych informacji można skorzystać z trzech dokumentów. Pierwszy ewidencja zobowiązań, Drugi ewidencja należności, Trzeci ewidencja pozostałych kont. Zobowiązania i należności mogą być księgowane przy użyciu schematu księgowego wiążącego dane płatności z kontem. Konta syntetyczne należności i zobowiązań musza posiadać słowniki. Wprowadzenie zobowiązania księgowanie ręczne bez wykorzystania schematu księgowego. Ewidencja dokumentów wybór dokumentu BO. Zakładka Ogólne część Zobowiązania i należności <insert> lub Nowy (zobowiązanie), Pojawienie się formatki do umieszczenia informacji o płatności. 129

130 Rys. 87 Bilans Otwarcia - Zobowiązanie Zatwierdzenie dokumentu. Wszystkie zobowiązania należy tak wprowadzić na danym formularzu. Ważne jest wprowadzanie pola numer, który później będzie wykorzystywany do powiązania płatności z kontem kontrahenta. Przejście na druga zakładkę Opis analityczny dekrety / Nowy Bo / Nowy (Zapis księgowy) W polu powiązany z listy <F4> wybór płatności. Wybór ten powoduje pojawienie się informacji czy jest to wpłata czy wypłata oraz umieszcza kwotę na odpowiedniej stronie dekretu. W przypadku posiadania słowników na kontach syntetycznych po wpisaniu konta 200 program automatycznie założy konto analityczne danemu kontrahentowi. Jeżeli konta syntetyczne nie posiadają słowników należy założyć ręcznie konto analityczne. Będąc na polu konto klawisz <F4> otwarcie planu kont, ustawienie się na koncie syntetycznym 200 i założenie analityki. Wskazanie nowo wprowadzonego konta i zatwierdzenie. Wprowadzanie dokumentów należności odbywa się analogicznie jak zobowiązań. Informację, BO na pozostałe konta wprowadza się na drugiej zakładce opis analityczny i dekrety, na formatce Nowy BO umieszczamy konto oraz wartość po odpowiedniej stronie. Zatwierdzając dokument będzie on w stanie predekretowanym, czyli zaksięgowanym na brudno. 130

131 Bilans otwarcia dla środków trwałych. Wprowadzając bilans otwarcia dla środka trwałego, którego konto jest słownikowe: Ewidencja dokumentów, wybór dokumentu bilans otwarcia. Pojawienie się formatki. Na pierwszym oknie wprowadzenie opisu, przejście na drugie okno w części dekrety Nowy BO. Otwierając pozycję Nowy (Zapis księgowy), pojawia się okno, na którym wprowadzając numer konta 010 następnie przechodząc enterem pojawi się na końcu okna konta mały check, na który należy kliknąć i z okna wybrać środek trwały, do którego założy się konto i wprowadzany BO. (Jeżeli check się nie pojawi to znaczy, że konto syntetyczne nie jest słownikowe). Bilans otwarcia dla środków trwałych nieposiadających kont słownikowych. Ewidencja dokumentów, wybór dokumentu bilans otwarcia. Pojawienie się formatki. Na pierwszym oknie wprowadzenie opisu, przejście na drugie okno w części dekrety Nowy BO. Otwierając pozycję Nowy (Zapis księgowy) pojawia się okno, na którym wprowadzając numer konta 010 następnie klawisz F4 ustawienie kursora na koncie syntetycznym i założenie konta analitycznego danego środka trwałego (zakładanie konta ręcznie). Bilans otwarcia wprowadzany w przypadku rozpoczęcia pracy z programem w połowie roku. W przypadku gdy zaczynamy prace w systemie enova w połowie roku obrachunkowego należy wprowadzić w Ewidencji Dokumentu, BO na dzień dla kont nierozrachunkowych. Dodatkowo należy wprowadzić na ten sam dzień dokumentem BO zapisy na kontach rozrachunkowych, nie wprowadzając na zakładce ogólne płatności. Jeśli firma zaczyna prace w połowie roku (np. w 1 lipca 2008) konieczne jest wpropwadzenie obrotów na kontach za okres od stycznia do czerwca W tym celu należy: 1. Stworzyć konto (np. Rozliczenie BO) na którym będzie można dokonywać technicznych zapisów. 2. Stworzyć PK w którym zostaną wprowadzone obroty na kontach nierozrachunkowych za okres , aby dokument się zbilansował należy po drugiej stronie wskazać konto techniczne Rozliczenie BO. Dodatkowo, aby konto Rozliczenie BO nie pokazywało nam salda należy dokonać zapisu technicznego na - po obu stronach konta. 131

132 Rys. 88 PK dla kont nie rozrachunkowych 3. Kolejnym etapem jest wygenerowanie dokumentu PK, w którym zaksięgujemy obroty na kontach rozrachunkowych obejmujące okres Rys. 89 PK dla kont rozrachunkowych 132

133 4. Następnie wprowadzamy płatności, które nie zostały rozliczone na , w tym celu wprowadzamy dokument PK, na zakładce ogólne wprowadzamy płatności i predekretujemy je na konta rozrachunkowe w korespondencji z kontem Rozliczenie BO. Można w tym celu zbudować odpowiedni schemat. 5. Aby saldo na kontach rozrachunkowych było zgodne z płatnościami należy dokumentem PK wyksięgować na dzień zapisy powstałe przy zaksięgowaniu płatności (wynik dziania w 4 pkt.), a dublujące częściowo wartości obrotów na kontach rozrachunkowych (wynik dziania w 3 pkt.). Rys. 90 PK 6. Na koniec należy wystornować na dzień obroty na koncie technicznym Rozliczenie BO. 133

134 Różnice kursowe Rys. 91 Różnice kursowe Dokumenty wchodzące do rozliczenia różnic kursowych: Faktura sprzedaży, Faktura zakupu, Faktura importowa, Polecenie księgowania. Prowadząc rozrachunki w walutach obcych występują różnice kursowe. Program obsługuje tą funkcjonalność poprzez zbieranie z wszystkich dokumentów rozliczeniowych walutowych różnic wynikających z kursu walut. Aby stworzył się dokument różnic kursowych dokumenty faktur oraz dokumenty zapłat (wyciągi bankowe lub raporty kasowe) muszą być w stanie predekretowanym oraz rozliczone (sparowane) Przykład: Wprowadzono i predekretowano Fa zakupu w walucie obcej na kwotę 100 EUR po kursie 4 zł. Dokument został wprowadzony w Ewidencji dokumentów. Na formatce płatności, zakładka dodatkowe określono kurs, po jakim płatność została przeliczona. Po 14 dniach Fa zostaje zapłacona kwota 100 EUR po kursie 5 zł. Zaewidencjonowaną płatność w Ewidencji Środków Pieniężnych należy rozliczyć (sparować) z Fa. Następnie po zatwierdzeniu wyciągu bankowego lub kasowego predekretujemy dokument. Posiadając dokumenty predekretowane i rozliczone (sparowane) przystępujemy do stworzenia dokumentu różnic kursowych i ich wyliczenia. Generujemy dokument różnic kursowych, który znajduje się w ewidencji dokumentów. Dokument wystawiamy na koniec dnia, tygodnia lub na koniec miesiąca, następnie należy zaznaczyć check Różnice kursowe podając okres, za który mają być naliczone. Na formatce pojawią się wszystkie dokumenty oraz kwoty różnic kursowych. Poprawnie wygenerowany dokument należy zaksięgować. 134

135 Rozszerzone definicje dokumentów Enova daje możliwość dopasowania zakładki Ogólne dla danej definicji dokumentu ewidencji według indywidualnych potrzeb użytkownika. Aby wprowadzić indywidualne ustawienia dla danej definicji należy wejść do Narzędzia / Opcje / Ewidencja dokumentów / Definicja dokumentów. Rys. 92 Definicja dokumentu / Rozszerzenie definicji Rozszerzenie definicji aktywne - zaznaczenie parametru na Tak uaktywnia możliwość rozszerzenia konkretnej definicji. Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów - na formularzu dokumentów na pierwszej zakładce występują pola, które nie zawsze są wykorzystywane przez użytkowników. Dla przejrzystości zakładki ogólne dokumentu, istnieje możliwość wyłączenia dodatkowych pól dla wybranych definicji dokumentów. Aktywność kontroli kręgu - istnieje możliwość włączenia poprzez określenie sposobu reakcji programu na aktywność kontroli kręgu kosztów dla konkretnej definicji po wcześniejszym zdefiniowaniu kręgu w Narzędzia / Opcje / Księgowość / Definicje kręgów. Domyślna data księgowania - w przypadku predekretowania dokumentów istnieje możliwość wyboru daty, z jaką będzie tworzony dekret księgowy dla danej definicji; może być tworzony wg daty wpływu lub wg daty dokumentu. Dodatkowy nagłówek - pozwala zdefiniować dodatkowy segment z polami wybranymi przez użytkownika. 135

136 Można w nim dodać dowolne pola oparte o dokument, np. cechy, dane związane z podmiotem wybranym w dokumencie itp. Rys. 93 Definicja dokumentu / Rozszerzenie definicji / Dodatkowy nagłówek Lista po lewej stronie to lista pól, które mogą być użyte w dodatkowym nagłówku. Po prawej stronie znajdują się pola aktualnie użyte. Tylko do odczytu - Decyduje o tym czy dodane pole będzie edytowalne Za poprzednim - Daje możliwość dołożenia pola za wcześniej dodanym 136

137 Tytuł - Tytuł pola Pole- Pole danych Dodatkowo użytkownik może sam wskazać Szerokość opisu, Szerokość kontrolki oraz Wysokość kontrolki. W sekcji użytkownika prezentowany jest aktualny podgląd ułożenia dodanych pól. Poniżej w przykładzie zostały dodane pola związane z podmiotem: NIP, rabat oraz cecha utworzona na dokumencie o nazwie Miejsce powstawania kosztów. Rys. 94 Dokument Zakupu z dodatkowym nagłówkiem Dodatkowe kontrolki (1-4) - dają możliwość umieszczenia na zakładce ogólne dokumentu dodatkowego segmentu: Ewidencja VAT, Płatności, Opis analityczny, Dekrety, Handlowy ewidencje pomocnicze, Handlowy podsumowanie. 137

138 Rys. 95 Dodatkowe kontrolki Opcja ta daje możliwość wprowadzania danych na zakładce ogólne bez konieczności przechodzenia na kolejne zakładki dokumentu. Poniżej na zrzucie dokument z wybranymi dodatkowymi kontrolkami Ewidencja VAT, Płatności, Opis analityczny. 138

139 Rys. 96 Dokument zakupu z dodatkowymi kontrolkami Zapłać za dokument ewidencji - zaznaczenie parametru na Tak spowoduje podczas zapisywania i zamykania dokumentu podpowiadanie się formatki z parametrami dla 139

140 wpłaty/wypłaty za dany dokument. Po uzupełnieniu danych na formatce wygeneruje się wpłata/wypłata dla raportu kasowego lub bankowego. Rys. 97 Zapłać za dokument ewidencji Formatkę należy zatwierdzić wybierając OK, pojawi się rozliczona zapłata dla dokumentu ( warunkiem jest otwarty raport bankowy lub kasowy w EŚP). Rys. 98 Wypłata 140

141 Wypłatę zatwierdzamy Zapisz i Zamknij. Predekretuj dokument ewidencji - jeśli zaznaczymy na Tak przy Zapisywaniu i zamykaniu dokumentu, będzie tworzony automatycznie dekret dla dokumentu (warunkiem jest utworzony w konfiguracji schemat księgowy). Rys. 99 Rezultat z dekretem Wydrukuj dokument ewidencji - zaznaczenie parametru na Tak spowoduje, że podczas zatwierdzenia i zapisywania dokumentu będzie podpowiadał się dla niego wydruk. Generuj FWUE VAT - zaznaczenie parametru na Tak sprawi, że po zatwierdzeniu i zapisaniu dokumentu zostanie automatycznie wygenerowana Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny. Rys. 100 Naliczanie FWUE nabycia VAT należny 141

142 Rys. 101 Faktura FWUE nabycia VAT należny Predekretacja dokumentu przy automatycznym zatwierdzaniu dok. źródłowego - mechanizm pozwala tworzyć automatycznie dekrety w dokumencie ewidencji podczas zapisywania dokumentu źródłowego przez Zapisz i zamknij (dla którego włączona została czynność automatycznego zatwierdzania dokumentu). Można wskazać czy po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlony rezultat księgowania - 'Pokaż', wyświetlony tylko dla błędnego dekretu - 'Pokaż gdy błąd' lub gdy ma być nie wyświetlany - 'Nie pokazuj'. Dodatkowo na zakładce Rozszerzenie definicji VAT dla Definicji dokumentu można ustawić domyślne parametry Ewidencji VAT. 142

143 Rys. 102 Definicja dokumentu/ Rozszerzenie definicji Rozszerzenie definicji aktywne - zaznaczenie parametru na Tak uaktywnia możliwość rozszerzenia konkretnej definicji. Podlega VAT - informacja czy dana definicja dokumentu podlega VAT. Definicja POV - Domyślna definicja powstania obowiązku podatkowego VAT dla danej definicji. Rys. 103 VAT/ Definicje POV 143

144 Automatyczne płatności - odznaczenie parametru spowoduje, że nie będą się tworzyły automatyczne płatności na podstawie danych z zakładki VAT. Rozliczaj od płatności (walutowe) - kwoty dla elementu VAT oraz elementu opisu analitycznego obliczane automatycznie według kwoty i kursu płatności w walucie obcej. Definicja stawki VAT - istnieje możliwość ustawienia stawki VAT, domyślnej dla danej definicji dokumentu. Domyślne odliczenia VAT- można przypisać dla danej definicji domyślne odliczenia: Tak - zakup opodatkowany związany wyłącznie z działalnością opodatkowaną, Nie - zakupy, od których nie ma prawa do odliczenia podatku VAT, Warunkowo zakupy opodatkowane związane zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną. Domyślny rodzaj VAT - można przypisać dla danej definicji domyślny rodzaj VAT. Dodatkowe czynności w ewidencji dokumentów Naliczenie Rozliczeń zaliczek Wypłacając pracownikowi zaliczkę na zakup np. towaru otrzymując fakturę zakupu musimy rozliczyć wypłaconą zaliczkę z dokumentem. Pierwszy przykład: Ewidencja Środków Pieniężnych wypłacenie pracownikowi zaliczki dokument KW na wartość 500 zł. Ewidencja dokumentów zaewidencjonowanie faktury zakupu lub kilku faktur. Wprowadzamy jak przy każdym zakupie. Umieszczone dokumenty w stanie wprowadzony lub predekretowany podświetlamy (klawisz Ctrl z lewym klawiszem myszy zaznaczanie na liście kilka dokumentów) w menu czynności wybór opcji Naliczenie / Rozliczeń zaliczek. Pojawi się okno, w którym wprowadzamy pracownika. Rys. 104 Naliczenie / Rozliczeń zaliczek Zatwierdzenie okna wywoła formatkę dokumentu rozliczenia zaliczki. 144

145 Rys. 105 Rozliczenie zaliczki Należy wprowadzić opis i kliknąć na worker Wybierz zaliczki. Pojawi się okno, w którym będzie znajdowała się zaliczka należy z górnej części dokumentu dodać wybraną zaliczkę. Następnie zaznaczamy check Zatwierdzony. Niezatwierdzony dokument zaliczki, zniknie z ewidencji dokumentów a pojawi się w Ewidencji Środków Pieniężnych/ Dokumenty Rozliczeniowe/ Rozliczenie zaliczek. Po zatwierdzeniu pojawi się w Ewidencji dokumentów przeznaczony do księgowania. Rozliczenia zaliczki i delegacji można również generować z poziomu: Ewidencji Dokumentów, Ewidencji Środków Pieniężnych / Rozrachunki wg dokumentów. 145

146 Rys. 106 Wybierz zaliczki Dokument KW umieszczony zostanie na dole informując, że jest rozliczony. W przypadku różnic płatność pracownik otrzymuje KP lub KW, które rozliczamy z pozostałą różnicą na dokumencie zaliczki. Rys. 107 Rozliczenie zaliczki 146

147 Naliczenie Rozliczeń delegacji Ewidencja dokumentów w menu Czynności / Naliczenie / Rozliczeń delegacji. Pracownik wyjechał na delegację w kasie została mu wypłacona zaliczka na wartość 1000zł. Po powrocie z delegacji przynosi fakturę zakupu za nocleg w hotelu oraz bilety za przejazd. Ewidencja dokumentów zaewidencjonowanie faktury zakupu za noclegi. Fakturę wprowadzamy jak zwykły zakup. Umieszczony dokument w stanie wprowadzony lub predekretowany podświetlamy w menu czynności wybór opcji Naliczenie / Rozliczeń delegacji. Pojawi się okno, w którym wprowadzamy pracownika. Rys. 108 Naliczenie / Rozliczeń delegacji Zatwierdzenie okna wywoła formatkę dokumentu rozliczenia zaliczki. Rys. 109 Rozliczenie delegacji 147

148 Opis umieszczenie informacji dotyczącej dokumentu. Ryczałt za dojazdy wartość ryczałtu na dojazdy. Diety wartość diety. Ryczałt za noclegi faktura za noclegi. Rozliczenie dokumentu z wypłaconą zaliczką następuje przez kliknięcie w check Wybierz zaliczki. Pojawi się okno jak przy rozliczaniu zaliczki. Zaznaczamy daną płatność check Dodaj umieszcza ją w dolnej części okna rozliczając. W przypadku różnych kwoty pracownikowi wystawiamy KP lub KW, które rozliczy różnicę. Dokument zatwierdzamy. Nie zatwierdzając dokumentu delegacji zniknie z ewidencji dokumentów a pojawi się w Ewidencji Środków Pieniężnych/ Dokumenty Rozliczeniowe / Rozliczenie delegacji. Po zatwierdzeniu pojawi się w Ewidencji dokumentów przeznaczony do księgowania. Cesja Dokumentem cesji zmieniamy podmiot płatności. W ewidencji dokumentów wskazujemy dokumenty objęte cesją, następnie w menu Czynności / Naliczenie / wybieramy Cesję. Rys. 110 Naliczenie/ Cesji Definicja dokumentu, Data dokumentu, Podmiot wskazanie podmiotu, na który będą przeniesione płatności. Naliczaj noty odsetkowe umożliwi późniejsze naliczenie not odsetkowych dla przeterminowanych należności. Grupowanie płatności - jeśli parametr jest odznaczony dla każdej płatności podlegającej cesji generowane są pojedynczo odpowiednie płatności rozliczające. Jeśli jest zaznaczony informacje dotyczące sposobu zapłaty, ewidencji i terminu płatności kopiowane są z rozliczanych płatności. Rachunek firmy wybór ewidencji śp 148

149 Zapisany a niezatwierdzony dokument znajduje się w Ewidencji Środków Pieniężnych / Dokumenty rozliczeniowe / Dokumenty cesji. Po zatwierdzeniu pojawi się również w ewidencji dokumentów skąd go zaksięgujemy. Wydruk dokumentu znajduje się po ikoną drukarki. Zapłać za dokument Rys. 111 Cesja Ewidencjonując dokument w ewidencji dokumentów czynność ta umożliwia wygenerowanie zapłaty z poziomu wprowadzanego dokumentu. Płatność jest kierowana do wskazanej przez użytkownika ewidencji środków pieniężnych. Przykładowo wprowadzana jest faktura zakupu, która była płatna gotówką. Nadając jej stan wprowadzony w menu czynność wybór opcji Zapłać za dokument. Pojawi się okno, w którym wskazujemy ewidencję wcześniej założonego raportu. 149

150 Renumeruj Rys. 112 Renumeruj Każdy rodzaj dokument w systemie przyporządkowany jest do odpowiedniej definicji. Ewidencjonując dokumenty może się zdążyć zaburzenie numeracji. Wprowadzając datę oraz wskazując definicję, która ma być renumerowana zatwierdzamy OK. Zaznaczając pole wg numeru dokumentu spowoduje dodatkowe zrenumerowanie dokumentów w obrębie jednego dnia wg numerów dokumentów. Kopiuj PK Na liście Ewidencja dokumentów / Dokumenty po zaznaczeniu dokumentu PK, istnieje możliwość kopiowania dokumentów typu PKEwidencja razem z płatnościami, elementami opisu analitycznego i dekretami. W trakcie kopiowania istnieje możliwość wprowadzania zmian w poszczególnych kopiowanych elementach (płatnościach, elementach opisu analitycznego, dekretach). Aby skopiować PK należy zaznaczyć dokument i z Czynności wybrać Kopiuj PK Należy uzupełnić pola: Data, Numer, Opis, Dane dokumentu, Płatności, Opis analityczny, Dekrety (Tak zostanie przeniesiony dany element z dokumentu źródłowego, Tak pokaż - zostanie przeniesiony dany element z dokumentu źródłowego, ale przed skopiowaniem zostanie on wyświetlony, co umożliwi jego edycje, Nie - dany element nie zostanie skopiowany). 150

151 Generuj BO z poprzedniego okresu Rys. 113 Kopiuj PK Rozpoczynając pracę na programie Bilans Otwarcia wprowadza się ręcznie lub zaczytuje z arkusza Excel. W kolejnym roku pracy program posiada funkcję przenoszenia wartości kont z roku poprzedniego jako BO nowo rozpoczętego okresu obrachunkowego. W poprzednim roku obrachunkowym po ustaleniu wartości na kontach, jakie wejdą do bilansu zamknięcia możemy generować BO na nowy okres obrachunkowy. Generuj >Salda Opcja ta służy do generowania BO kont nierozliczeniowych. Wybierając tę opcję przenosimy BO wskazanego konta lub wszystkich (nie wprowadzając konta). Dane umieszczone zostaną w dokumencie BO na drugiej zakładce Opis analityczny i dekrety w oknie Dekret. Dokument będzie w stanie predekretowanym (księgowanie na brudno). Generuj > Zapisy nierozliczone Wybierając te opcję przenosimy wszystkie zapisy nierozliczone na kontach rozliczeniowych. Zapisy te złożą się na salda początkowe kont rozliczeniowych. Generuj dekrety zamknięcia kont Ewidencja dokumentów / Dokumenty / Czynności / Generuj dekrety zamknięcia kont. Program posiada mechanizm automatycznego przeksięgowania na wynik finansowy. 151

152 Rys. 114 Generuj dekrety zamknięcia kont Po wyborze czynności pojawi się formatka, w której podajemy następujące dane: Numer PK Definicja PK: wybór definicji z listy lub założenie nowej definicji w opcjach i wskazanie. Data zamknięcia: standardowo podpowiada się ostatni dzień roku. Uwzględniaj bufor Tryb generowania: wg syntetyk lub razem. Liczba zapisów na: liczba wierszy na dokumencie. Filtr kont wpisując 4* (* gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków) odwołamy się do wszystkich kont grupy 4. (Znak? zastępuje dowolny jeden znak), wpisując 40*? będą uwzględnione wszystkie konta analityczne rozpoczynające się cyfrą 40. Wyjątki kont: jeżeli niektóre z kont mają być wykluczone z przeksięgowań należy podać ich numer oddzielając przecinkiem. Pomiń rozliczeniowe Konto wyniku 152

153 Rys. 115 Rezultat W rezultacie pojawią się dekrety z podziałem na konta syntetyczne zawierające przeksięgowania kont analitycznych. Analogicznie postępujemy z kontami 5 i 7. Różnice kursowe statystyczne W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Program automatycznie generuje przeszacowania walut. Generowanie różnic kursowych Czynność ta jest dostępna na formularzu dokumentu Polecenie księgowania. Na koniec każdego okresu obrachunkowego należy wygenerować statystyczne różnice kursowe. W tym celu należy uzupełnić kursy walut w odpowiedniej tabeli kursowej na dzień wyceny w Narzędziach > Kursy walut. Następnie trzeba utworzyć nowe polecenie księgowania, a w nim z menu Czynności wybrać Różnice kursowe statystyczne > Generuj. Należy uzupełnić wszystkie niezbędne parametry naliczenia różnic kursowych. Ustawienie Wg syntetyk umożliwia stworzenie dla każdego konta syntetycznego oddzielnego dekretu księgującego różnice kursowe. W polu Filtr kont można ograniczyć zakres działania mechanizmu do wybranych kont np. 2*. Pozostawienie pola nieuzupełnionego wygeneruje zapisy dla wszystkich kont. W polu Wyjątki kont, możemy wykluczyć wybrane konta z naliczenia (konta należy oddzielić średnikiem). 153

154 Rys. 116 Generowanie różnic kursowych statystycznych Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól. Pojawia się okno z rezultatem, w którym widoczne są wszystkie rozrachunki walutowe wycenione wg kursu z dnia wyceny. Rys. 117 Wygenerowane różnice statystyczne 154

155 Stornowanie różnic statystycznych Statystyczne różnice kursowe stornujemy w nowym Poleceniu Księgowania wybierając Czynności > Statystyczne różnice kursowe> Stornuj. W miejscu Korygowane PK wybieramy dokument PK, w którym na koniec poprzedniego roku takie różnice były generowane. Rys. 118 Wygenerowane różnice statystyczne Generuj PK Zaokrągleń Mechanizm umożliwia automatyczne stworzenie dokumentu PK z płatnościami rozliczającymi kwoty nierozliczonych rozrachunków (np. niewielkich nadpłat lub niedopłaconych części rozrachunków). Aby wygenerować dokument PK należy na liście EŚP / Rozrachunki wg dokumentów zaznaczyć płatność wybrać z czynności Generuj PK zaokrągleń. Rys. 119 Wygenerowane różnice statystyczne 155

156 Należy uzupełnić następujące parametry: Numer: należy nadać numer dla dokumentu PK, Opis: należy nadać opis dla dokumentu PK, Dołącz opis roz.: zaznaczenie tego parametru powoduje przeniesienie opisu z płatności źródłowej na opis płatności wygenerowanej, Maks. zaokrąg.: podana w tym miejscu kwota jest górną granicą wartości płatności, dla których zostaną wygenerowane płatności rozliczające w PK, Zaznacz jako zwrot: parametr ten decyduje o tym, czy płatność rozliczająca będzie oznaczona jako zwrot. Tak dokument wygenerowany trafia na listę ewidencji dokumentów. PK struktury wiekowej Aby utworzyć zapisy księgujące kwoty rozrachunków na kontach pozabilansowych należy otworzyć dokument PK, uzupełnić daty oraz pola Dokument, Opis. Z menu Czynności należy wybrać > PK struktury wiekowej > Generuj zapisy. Następnie należy uzupełnić pola na zakładce PK struktury wiekowej: Rys. 120 PK struktury wiekowej 156

157 Filtr kont: filtr kont wg, których mają powstać zapisy (np.202*). Wyjątki kont: uzupełniamy w przypadku, gdy chcemy wykluczyć konkretne konta. Struktura wiekowa: struktura, wg której utworzą się zapisy. Konto docelowe: konto pozabilansowe, na którym mają tworzyć się zapisy. Struktura kont: Tylko okresy (syntetyka + przedział czasowy). Odtwarzaj hierarchię kont źródłowych (syntetyka + przedział czasowy + analityki z konta źródłowego (bez słowników)). Odtwarzaj słowniki: Daje możliwość generowania analityki słownikowej dla konta budowanego za pomocą słowników. Odtwarzaj hierarchię kont źródłowych (syntetyka + przedział czasowy + analityki z konta źródłowego + słowniki, jeśli były na koncie źródłowym). Zapisów na dekret: Liczba zapisów księgowych w jednym dekrecie. Po wskazaniu odpowiednich parametrów i potwierdzeniu przyciskiem OK w poleceniu księgowania utworzy się dekret zawierający zapisy na konto pozabilansowe podzielone wg struktury wiekowej. 157

158 e Deklaracje System enova umożliwia wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną. Przed rozpoczęciem korzystania z mechanizmów umożliwiających przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną zalecane jest zapoznanie się z instrukcją użytkownika zamieszczoną w serwisie internetowym:http://www.edeklaracje.gov.pl/files/instrukcje/instruzytkownika.pdf. Wszystkie deklaracje przesyłane w postaci elektronicznej muszą być podpisane podpisem elektronicznym. Dlatego też, przed dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności związanych z powiadomieniem Urzędu Skarbowego o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną użytkownik musi uzyskać podpis elektroniczny i związany z nim certyfikat wydany przez jedną z instytucji upoważnionych do wydawania tego typu certyfikatów. Informacje na ten temat dostępne są serwisie e-deklaracje: Konfiguracja Przed rozpoczęciem korzystania z e-deklaracji niezbędne jest uzupełnienie w enova: 1. Danych podatnika: Narzędzia > Opcje > Firma > Dane o działalności Rys. 121 Narzędzia/Opcje/Firma/Dane o działalności 2. Aby udostępnić w enova mechanizmy związane z przygotowywaniem i przesyłaniem deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej należy w konfiguracji Narzędzia > Opcje > Systemowe > edeklaracje włączyć odpowiedni parametr Generowanie: 158

159 Ręcznie, (użytkownik sam generuje edeklaracje przez wybór worker generuj edeklaracje; Automatycznie, edeklaracja będzie generowana podczas zatwierdzania Deklaracji podatkowej np. VAT-7. Dodatkowo należy ustawić Tryb komunikacji z bramką Ministerstwa Finansów na Oficjalny. Rys. 122 Narzędzia / Opcje / Systemowe / edeklaracje Po włączeniu wspomnianych mechanizmów w folderze Ewidencja dokumentów, pojawi się lista edeklaracje. 3. Następnie należy uzupełnić pole Kod urzędu skarbowego: Kontrahenci i Urzędy > Urzędy Skarbowe. Rys. 123 Kartoteka Urzędu skarbowego/ Ogólne 4. Na potrzeby przesyłania deklaracji VAT należy uzupełnić Kod kraju na kartotece kontrahenta, Kontrahenci i Urzędy > Kontrahenci Po skonfigurowaniu wspomnianych mechanizmów w folderze Ewidencja dokumentów pojawi się lista edeklaracje. Dodatkowo na listach deklaracji w różnych modułach programu enova oraz na wspomnianej liście edeklaracji pojawią się czynności związane z procesem tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej. 159

160 Tworzenie edeklaracji Po obliczeniu deklaracji podatkowej np.vat-7 i jej zatwierdzeniu automatycznie lub ręczenie można wygenerować powiązana z nią edeklaracje. Utworzoną edeklarację można podejrzeć z poziomu tradycyjnej deklaracji. Z poziomu listy tradycyjnych deklaracji można powiązaną edeklarację podpisać i przesłać do serwisu podatkowego Ministerstwa Finansów. Podpisywanie i przesyłanie może być również wykonywane z poziomu listy wszystkich edeklaracji w ewidencji dokumentów. Edycja tradycyjnej deklaracji jest blokowana od momentu jej zatwierdzenia i wygenerowania edeklaracji. Ponowna edycja jest możliwa po usunięciu powiązanej edeklaracji. Podpisywanie edeklaracji Wygenerowana edeklaracja posiada status Do podpisania. Kolejnym etapem procesu przetwarzania edeklaracji jest dołączenie elektronicznego podpisu. Wykonujemy czynność Podpisz i wybieramy zainstalowany wcześniej odpowiedni podpis elektroniczny. Rys. 124 Wybór certyfikatu do podpisu Podpisana edeklaracja otrzymuje status Do wysłania. Przesyłanie edeklaracji Kolejnym etapem jest wykonanie czynności Wyślij/Potwierdź. Przy pierwszym nawiązywaniu połączenia z serwisem podatkowym Ministerstwa Finansów pojawi się komunikat błędu z informacją o tym, że przetwarzany certyfikat główny nie pochodzi od zaufanego dostawcy i pytanie czy zainstalować odpowiedni certyfikat. Należy wybrać Tak i zainstalować certyfikat. Należy przejść przez kolejne kroki instalacji certyfikatu. Bardzo ważne jest wskazanie ręczne magazynu certyfikatów zaznaczając: Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie, I wybierając: Zaufane główne urzędy certyfikacji. Po zainstalowaniu certyfikatu wysłanego przez serwis Ministerstwa Finansów należy ponownie wykonać czynność Wyślij/Potwierdź. Po przesłaniu poprawnej edeklaracja do serwisu Ministerstwa Finansów program pobiera potwierdzenie jej przyjęcia przez serwis i poprawnego przetworzenia. Poprawna edeklaracja po przesłaniu i uzyskaniu 160

161 zwrotnego potwierdzenia przesłania otrzymuje status Potwierdzona, co jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia deklaracji (tożsame z pieczątką na kopii deklaracji złożonej w formie papierowej w US). Na liście edeklaracje lub wewnątrz danej edeklaracji użytkownik ma możliwość wydruku Urzędowego potwierdzenia odbioru. Poprawianie błędnej edeklaracji Jeśli deklaracja została sporządzona niepoprawnie na liście transmisji pojawi się odpowiednia o tym informacja, a edeklaracja otrzyma status Błędna. Błędną edeklarację należy anulować wykonując na formularzu czynność Anuluj edeklaracje. Anulowaną edeklarację można pozostawić lub całkowicie usunąć. Po anulowaniu edeklaracji będzie możliwe od twierdzenie tradycyjnej deklaracji źródłowej, jej ponowna edycja, poprawienie błędów i ponowne wygenerowanie edeklaracji. Sporządzenie korekty edeklaracji Jeżeli okaże się, że należy e-deklarację skorygować należy zacząć od stworzenia korekty do deklaracji zwykłej. Następnie zgodnie z wcześniejszą instrukcją należy zatwierdzić deklarację i sporządzić e-deklarację. Kontrola rozrachunków Ewidencja Środków Pieniężnych / Rozrachunki / Wg dokumentów. W menu czynności generujemy następujące dokumenty: Potwierdzenia sald Wezwania do zapłaty Noty odsetkowe Kompensaty Cesje Opcje: Dokumenty rozliczeniowe. Rys. 125 Opcje / Dokumenty rozliczeniowe 161

162 Parametry, które ustawiamy w opcjach przed wydrukiem dokumentów. Potwierdzenia salda Uwzględniaj tylko należności i wpłaty, Uwzględniaj zwroty. Wezwania do zapłaty Szczegółowe. Potwierdzenia sald Rys. 126 Naliczenie /Potwierdzeń sald. Definicja dokumentu standardowa definicja. Data dokumentów okres generowania dokumentu. Ewidencja ŚP wybór ewidencji, parametr pozwala stworzyć potwierdzenie salda dla płatności przypisanych do określonej ewidencji śp. Podmiot wskazanie podmiotu w przypadku generowania dokumentu dla danego kontrahenta. W przypadku grupowego naliczenia potwierdzeń sald zbiorczo dla wszystkich nie wskazujemy podmiotu. Tylko zaznaczone potwierdzenie tylko dla zaznaczonych dokumentów. Tylko należności jeżeli występują z danym kontrahentem rozrachunki w dwie strony program daje możliwość przedstawienia na dokumencie należności oraz zobowiązań. Gdy mają być tylko należności w Opcjach / Ewidencje ŚP / Dokumenty rozliczeniowe należy zaznaczyć parametr Uwzględniaj tylko należności i wpłaty. Opcji tej nie da się zaznaczyć z pozycji formatki. 162

163 Uwzględniaj korekty w przypadku korekt ich płatność jest przedstawiona jako zobowiązanie. Parametr ten umożliwia przedstawienie dokumentów korygowanych wraz z należnościami. Rachunek firmy pole decyduje o tym, który numer konta bankowego będzie pobierany do wydruku. Wygenerowane dokumenty potwierdzeń sald znajdują się w EŚP / Dokumenty rozliczeniowe / Potwierdzenia sald. Aby wszystkie dokumenty wydrukować zaznaczamy Ctrl+A > i wybieramy wydruk spod ikonki drukarki. Rys. 127 Potwierdzenie salda wydruk 163

164 Wezwania do zapłaty Rys. 128 Naliczenie / Wezwań do zapłaty Definicja dokumentu standardowa definicja. Data dokumentów okres generowania dokumentu. Podmiot wskazanie podmiotu generując dokumentu dla danego kontrahenta. W przypadku grupowego wystawiania wezwań do zapłaty dla wszystkich nie wskazujemy podmiotu. Tylko zaznaczone umożliwia wygenerowanie dokumentu dla elementów zaznaczonych na liście. Uwzględniaj wpłaty umożliwia uwzględnienie w wezwaniu zapłat będących wpłatami. Typ odsetek wybór sposobu naliczania odsetek. Procent pole aktywne dla odsetek indywidualnych. Koszt wezwania istnieje możliwość do wezwania dodania kosztów. Rachunek firmy pole decyduje o tym, który numer konta bankowego będzie pobierany do wydruku. 164

165 Rys. 129 Wezwanie do zapłaty Wygenerowane dokumenty wezwań do zapłaty znajdują się w EŚP / Dokumenty rozliczeniowe / Wezwania do zapłaty. Aby wszystkie dokumenty wydrukować zaznaczamy <Ctrl+A> i wybieramy wydruk spod ikonki drukarki. 165

166 Noty odsetkowe Rys. 130 Wezwanie do zapłaty wydruk (oryginał) Noty odsetkowe naliczane są dla przeterminowanych i zapłaconych należności. Można wystawić zbiorcze noty odsetkowe dla wszystkich kontrahentów nie wskazując podmiotu. Definicja dokumentu standardowa definicja. Data dokumentów okres generowania dokumentu. Podmiot wskazanie podmiotu generując dokumentu dla danego kontrahenta. Dla zaznaczonych umożliwia wygenerowanie dokumentu dla zaznaczonych elementów na liście. Typ odsetek ustawowe pobierane z opcji lub indywidualne wpisane w polu procent. Procent pole aktywne dla indywidualnych odsetek. Rachunek firmy pole decyduje o tym, który numer konta bankowego będzie pobierany do wydruku. 166

167 Rys. 131 Naliczenie / Not odsetkowych Rys. 132 Nota odsetkowa wydruk 167

168 Kompensata W realizacji różnych transakcji gospodarczych często się zdarza, że występują dwukierunkowe rozrachunki z kontrahentem, należności i zobowiązania. W takiej sytuacji kontaktując się z kontrahentem możemy zaproponować kompensatę. Generowanie dokumentu kompensaty rozpoczynamy od wskazania w filtrze podmiotu, z którym będzie robiona kompensata. Na liście zobowiązań i należności trzymając klawisz <Ctrl> zaznaczamy dokumenty kompensowane. Następnie w menu Czynności / Naliczenie / Kompensat. Pojawi się okienko, w którym należy wskazać podmiot. Po zatwierdzeniu pojawi się formatka, która zbiera dokumenty. Rys. 133 Naliczanie kompensat. Dla dokumentów w różnych walutach należy zaznaczyć parametr Wielowalutowa (umożliwia wskazanie tabeli kursowej i daty kursu). Parametr Bez przelewów decyduje o tym czy przy generowaniu dokumentu będą pobierane zobowiązania z wygenerowanymi przelewami. Naliczaj noty odsetkowe po zaznaczeniu parametru będzie można naliczyć noty odsetkowe dla przeterminowanych należności rozliczanych dokumentem kompensaty. Rachunek firmy wybór ewidencji środków pieniężnych. 168

169 Rys. 134 Kompensata Zapisany dokument znajduje się w Ewidencji Środków Pieniężnych / Dokumenty rozliczeniowe / Kompensaty. Po zatwierdzeniu pojawi się również w ewidencji dokumentów przeznaczona do zaksięgowania. Wydruk dokumentu znajduje się po ikoną drukarki. 169

170 Rys. 135 Kompensata należności i zobowiązań wydruk 170

171 Przegląd Ewidencji VAT Ewidencja VAT- jest to lista wszystkich dokumentów VAT, które są tworzone na bieżąco z dokumentów zakupu i sprzedaży wprowadzanych do Ewidencji dokumentów i niekonieczne stanowiących rejestry VAT danego miesiąca rozliczeniowego. Ewidencja Rejestry VAT Jest to opcja, w której możliwe jest przeglądanie tych dokumentów VAT, które są podstawą do wyliczenia deklaracji danego miesiąca. Jest to ewidencja, która jest tworzona z dokumentów VAT, które mają określoną datę miesiąca deklaracji VAT-7. Dokumenty VAT mogą znaleźć się na liście Rejestrów VAT, jeżeli na Ewidencji Dokumentów będą miały, co najmniej status Wprowadzony. Drukując Rejestr należy pamiętać o poprawnym ustawieniu filtrów na liście, ponieważ wpływa to na informacje przedstawione na wydruku. Rys. 136 Rozliczenia VAT wydruk Rys. 137 Zestawienie zbiorcze rozliczeń VAT wg typów. 171

172 Rys. 138 Zestawienie zbiorcze rozliczeń VAT wg definicji dokumentów Deklaracja VAT 7 formularz Ewidencja Dokumentów / Ewidencja VAT / Deklaracja VAT- 7. Wywołanie formularza deklaracji VAT -7, klawisz <insert> lub Nowy (VAT -7 (11)). Dane do części B deklaracji pobierane są z ustawień w Opcjach. Po wskazaniu miesiąca należy przeliczyć deklarację korzystając z przycisku Przelicz lub klawisz F7. Każda zmiana w dokumentach wpływająca na zmianę wartości na deklaracji wymaga jej ponownego przeliczenia. Przed wydrukiem deklaracji w celu złożenia jej do urzędu należy ją ponownie przeliczyć. Po wydruku dokument powinien zostać zatwierdzony, aby dane nie uległy zmianie. 172

173 Rys. 139 Formularz deklaracji VAT-7(11) Aby wypełnić poprawnie deklarację VAT-7 należy właściwie wybrać parametry wprowadzając dokumenty związane z VAT, w Ewidencji dokumentów. Poniżej lista pól deklaracji VAT-7 z zestawami parametrów, które należy wybrać, aby umieścić we właściwym polu deklaracji. C1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolniona od podatku. Poz. 20 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne, posiadające rodzaj podmiotu krajowy, stawka VAT ZW. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju Poz.21 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu unijny lub eksportowy, stawka VAT NP. 173

174 Poz.22 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu unijny stawka VAT NP. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowana stawką 0% Poz.23 umieszczone są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu krajowy, stawka VAT 0%. W tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy Poz.24 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu eksportowy podróżny. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowana stawką 3% Poz.25,26 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne stawka VAT 3%. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowana stawką 7% Poz.27,28 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne stawka VAT 7%. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowana stawką 22% Poz. 29,30 umieszczone są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne stawka VAT 22%. 174

175 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Poz. 31 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu unijny lub unijny trójstronny, stawka VAT 0 %. Rodzaj towar Eksport towarów Poz. 32 umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, posiadające rodzaj podmiotu eksportowy, stawka VAT 0 %. Rodzaj towar Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Poz.33,34 umieszczane są tam wszystkie dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu unijny lub unijny trójstronny, stawka VAT wszystkie - domyślnie 0% inicjowana z karty kontrahenta o statusie unijnym rodzaj Towar Import towarów, podlegających rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy Poz 35,36 umieszczane są tam dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu eksportowy stawka VAT- wszystkie rodzaj Towar Import usług Poz. 37,38 umieszczane są tam dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu unijny, unijny trójstronny i eksportowy stawka VAT - wszystkie rodzaj Usługi Poz. 39,40 umieszczane są tam dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu unijny, unijny trójstronny stawka VAT - wszystkie rodzaj Usługi Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca 175

176 Poz. 41,42 umieszczane są tam dokumenty wewnętrzne posiadające rodzaj podmiotu krajowy stawka VAT - wszystkie rodzaj: Nabywca podatnik Kwota podatku od towarów objętych spisem z natury Poz.43 wartość wprowadzana ręcznie Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, wykazanego w poz.34, zapłacona przed dniem złożenia deklaracji Poz.44 wartość wprowadzana ręcznie D. Rozliczenie podatku naliczonego D1. Przeniesienia Kwota podatku z poprzedniej deklaracji. Poz. 47 na początku pracy z systemem pobierana z konfiguracji programu z sekcji deklaracji VAT-7(11) / w kolejnych deklaracjach przenoszona automatycznie. Kwota podatku naliczonego wynikająca ze spisu z natury Poz. 48 wartość wprowadzana ręcznie D2. Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt W sekcji tej wykazywane są kwoty netto i podatku VAT od zakupów, których przysługuje podatnikowi odliczenie VAT. Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych Poz. 49, 50 stawka VAT - wszystkie posiadają rodzaj zakupu: Środki trwałe, nowe środki transportu, nieruchomości. dokumenty posiadają ustawione Rodzaj odliczenia na Tak lub Warunkowo Nabycie towarów i usług pozostałych Poz. 51,52 stawka VAT - wszystkie posiadają rodzaj zakupu: wszystkie oprócz środków trwałych dokumenty posiadają ustawione Rodzaj odliczenia na TAK lub Warunkowo. D3. Podatek naliczony do odliczenia (w zł) 176

177 Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych oraz pozostałych nabyć. Poz. 53,54 Kwoty podatku naliczonego podlegającą bieżącemu odliczeniu od kwoty podatku należnego, podatnicy będą ustalali w oparciu o strukturę sprzedaży za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym powstało prawo do odliczenia. Jednakże struktura sprzedaży w roku, w którym podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia, może przedstawiać się odmiennie, niż wynikało to z przyjętego wskaźnika z roku poprzedniego. W związku z tym, dla odzwierciedlenia rzeczywistego zakresu wykorzystania zakupionych towarów lub usług przy czynnościach, w związku z którymi przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do tego odliczenia, będzie on obowiązany dokonać korekty kwoty odliczonego podatku. Korekty tej podatnik będzie dokonywał po zakończeniu roku, obliczając część kwoty podatku naliczonego podlegającą odliczeniu, w oparciu o faktyczną strukturę sprzedaży za zakończony rok podatkowy, w którym przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego. Korekty podatnik będzie musiał dokonać w rozliczeniu za styczeń lub I kwartał następnego roku. Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia Poz. 55 Suma kwot z poz. 47, 48, 50,52,53 i 54 E. Obliczenie kwoty zobowiązania podatkowego Poz. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 F. Informacje dodatkowe: Poz. 66, 67,68, 69,70 wypełniane ręcznie. Przy sporządzaniu deklaracji VAT-7 pojawia się dodatkowo informacja log o elementach rozliczenia VAT, które nie zostały zakwalifikowane na żadnego z pól deklaracji (dolna część ekranu). Deklaracja VAT UE Deklaracja VAT-UE - ujmuje tylko VAT z tytułu dostaw, nabyć towarów oraz świadczenia usług w obrębie UE. Pojawiają się na niej informacje pobierane z elementów VAT typu Sprzedaż ewidencja (dla dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz świadczenia usług) oraz FWUEVATNależny ewidencja (dla nabyć wewnątrzwspólnotowych). Aby deklaracja była poprawnie wypełniona należy właściwie wybrać parametry wprowadzając dokumenty: w przypadku nabycia towarów należy wygenerować dokumenty wewnętrzne: fakturę wewnętrzną nabycia UE VAT należny (FWUEVATNależny ewidencja) gdzie rodzaj podmiotu to unijny, a wybrany rodzaj na elemencie VAT, to towar; 177

178 w przypadku dostawy towarów na dokumencie typu Sprzedaż ewidencja należy określić rodzaj podmiotu, jako unijny, rodzaj sprzedaży, jako towar oraz zastosować stawkę VAT 0%. w przypadku świadczenia usług na dokumencie typu Sprzedaż ewidencja należy określić rodzaj podmiotu, jako unijny, rodzaj sprzedaży, jako usługa oraz zastosować stawkę VAT NP. Elementy VAT posiadające parametry inne niż opisane powyżej nie są uwzględniane przy generowaniu deklaracji VAT-UE. 178

179 Przegląd księgowań i sald kont Dziennik księgowy Predekretowane dokumenty umieszczane są automatycznie w zgodnym z ustawą o rachunkowości dzienniku księgowym. Dziennik ten znajduje się w opcji Księgowość/Dziennik. Enova definiuje zgodny z ustawą o rachunkowości dziennik księgowy, który może być przeglądany na poziomie dekretów, a także bardziej szczegółowo, na poziomie zapisów księgowych (zmian stanów jednego konta). Osobno można przeglądać dziennik księgowań bilansu otwarcia. Obroty i salda Teraz sprawdzamy jak zaksięgowane przez nas dokumenty wpłynęły na stany kont. Jedną z największych zalet programu jest możliwość płynnego przechodzenia na coraz większy stopień szczegółowości analiz. Pozwala to analizować wybrane aspekty działania firmy oraz ułatwia lokalizację błędów powstałych podczas księgowania. Wchodzimy w opcję Księgowość/Obroty i salda i przeglądamy stany kont. Rys. 140 Lista obrotów i sald Aby obejrzeć zestawienie sald i obrotów należy wybrać rok obrachunkowy, okres, którego dotyczy zestawienie, typ wyświetlanych kont (wszystkie, bilansowe, pozabilansowe). Pole Filtr służy do definiowania zaawansowanych filtrów przy użyciu tzw. wyrażeń regularnych, pozwalających na przykład na wybranie kont, których trzecim znakiem symbolu jest 2 a czwarty mieści się między 4 a 7. Wpisując 4* (* gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków) odwołamy się do wszystkich kont grupy 4. Znak? zastępuje dowolny jeden znak, wpisując 40*? będą uwzględnione wszystkie konta analityczne rozpoczynające się cyfrą 40. Wyświetlana lista może być ograniczona do pewnego zakresu kont (pola Od konta i Do konta) 179

180 Możemy przeglądać stany kont z uwzględnieniem dekretów znajdujących się w buforze lub wyłącznie wyjętych z bufora (pole Uwzględniać bufor). Aby ograniczyć się jedynie do kont, na których wystąpiły obroty, uaktywniamy opcję Niezerowe. Wybierając konto 202 możemy obejrzeć jego subkonta: Rys. 141 Obroty i salda subkonta I klikając Pokaż obroty przeglądnąć listę wszystkich zapisów na dane konto. I dokładnie każdy zapis z osobna. Rys. 142 Lista zapisów konta 180

181 Rys. 143 Zapis księgowy Otwierając formatkę danego zapisu księgowego możemy dokładnie sprawdzić, z jakiego dokumentu on pochodzi, zobaczyć cały dekret, oraz sprawdzić płatność, jeżeli występuje. W części Ogólne okna zamieszczone są: Ewidencja dokumentu Klikając w kwadrat znajdujący się na końcu okna przenosimy się do dokumentu pierwotnego w ewidencji dokumentów. Dekret Klikając w kwadrat znajdujący się na końcu okna przenosimy się do całego dekretu, z którego dany zapis księgowy pochodzi. Powiązany z płatnością Klikając w kwadrat znajdujący się na końcu okna przenosimy się do płatności. 181

182 Rys. 144 Zestawienie obrotów i sald - wydruk Rys. 145 Zestawienie obrotów wg typów i definicji dokumentów - wydruk 182

183 Rys. 146 Obroty konta miesięczne - wydruk Rys. 147 Obroty konta - wydruk Wszystkie informacje znajdujące się na wydruku zależą od ustawień filtrów. Dziennik W skład dziennika wchodzą: Dekrety, Zapisy, BO, Zapisy BO. 183

184 Dekrety lista dekretów pochodząca z dokumentów. Można je przedstawiać na liście korzystając z dostępnych filtrów: okres obrachunkowy, zakres, typ, definicja, uwzględniaj bufor ( dokumenty predekretowane). Z tego miejsca nie dokonujemy żadnych zmian na dekretach. Pod drukarką ikonki znajdują się wydruki. Rys. 148 Dziennik wg dekretów - wydruk Rys. 149 Dziennik księgowy okresu obrachunkowego

185 Zapisy lista dekretów w rozbiciu na konta wchodzące w ich skład. Rys. 150 Dziennik wg zapisów BO lista dekretów pochodząca z dokumentów, BO ( Bilansu Otwarcia). Rys. 151 Dziennik BO wg dekretów. Zapisy BO lista dekretów BO w rozbiciu na zapisy. 185

186 Rozrachunki Rys. 152 Dziennik BO wg zapisów. Część ta zawiera informację o rozrachunkach z Ewidencji Środków Pieniężnych. Pozwala ona księgowemu monitować stan rozrachunków korzystając z filtrów i obszernej ilości wydruków. Wydruki: Dokumenty nierozliczone, Dokumenty nierozliczone razem, Dokumenty nierozliczone - podsumowanie, Dokumenty wg terminów płatności, Struktura wiekowa zestawienie, Struktura wiekowa kontrahenci, Struktura wiekowa dokumenty, Analiza płatności zestawienie, Analiza płatności kontrahenci, Analiza płatności dokumenty, Analiza płatności częściowe zapłaty, Zobowiązania kontrahenci, Wydruk listy, Wydruk listy wg kontrahentów, Rozrachunki podejrzane księgowania. Z tej pozycji w programie przeprowadza się jedynie analizę rozrachunków. Wszystkie rozliczenia wykonuje się w Ewidencji Środków Pieniężnych! Zestawienia księgowe Bilans, PIT 5, PIT 5L, CIT 8, RWP. Do każdego z podanych zestawień należy podpiąć konta w pozycjach w części wyrażenie. Poprawne wyliczenie deklaracji zależy od zdefiniowanego zestawienia. 186

187 W bazie demonstracyjnej zdefiniowany jest przykładowy rachunek wyników firmy. Demonstruje on zastosowanie podstawowych konstrukcji używanych przy tworzeniu zastawień. Zestawienia mają formę prostokątnego arkusza, którego każda komórka może zawierać zdefiniowane przez użytkownika wartości. Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej liczby wierszy i kolumn zestawienia. Zdefiniować zestawienia pomagają kreatory dostępne po naciśnięciu prawego klawisza myszy. Dane zestawienia Otwieramy zestawienie RWP w opcji Księgowość Zestawienia księgowe. Pozycje zestawienia Pozycje zestawienia odpowiadają liniom wydruku. Pozycje zbudowane są hierarchicznie (pozycja może być nadrzędna dla innych pozycji). Dla pozycji wprowadzamy jej opis. Jeżeli pozycja nie znajduje się na najwyższym poziomie hierarchii zestawienie wybieramy z listy pozycji zestawienia pozycję nadrzędną. Głównym zastosowaniem hierarchii jest automatyczne sumowanie pozycji podrzędnych. Możemy zastosować następujące tryby sumowania: Brak Ze znakiem dodatnim Ze znakiem ujemnym Pozycje niesumowane (pole Sumowanie przyjmujące wartość Brak) są użyteczne do pozycji zestawienia typu w tym : Rys. 153 Niesumowana pozycja zestawienia Oczywiście w takiej sytuacji uwzględnienie wartości pozycji B.V podczas sumowania byłoby błędem, gdyż wartość pozycji B.IV już ją zawiera. Dlatego w definicji pozycji B.V trybem sumowania jest Brak. Na liście pozycji, pozycje sumowane oznaczane są znakiem +. Opis w tym podatek akcyzowy Pozycja nadrzędna 2-Koszty Lp. w pozycji nadrzędnej 5 Sumowanie Brak Pole Wyrażenie zawiera tekst, który może być zinterpretowany i reprezentuje wartość komórki zestawienia. W wyrażeniu możemy użyć wartości zebranych na kontach, wartości innych komórek zestawień (zarówno bieżącego zestawienia jak i innych zestawień) oraz funkcji matematycznych. Najczęściej używane funkcje mogą być wprowadzane za pomocą kreatora, dostępnego w polu Wyrażenie po naciśnięciu prawego klawisza myszy. 187

188 Wstawienie wyrażenia za pomocą kreatora odpowiada wstawieniu za pomocą schowka. W szczególności tekst zaznaczony przed wywołaniem kreatora zostanie zastąpiony przez tekst wybrany za pomocą kreatora. Może to spowodować zastąpienie mozolne wpisywanego tekstu przez nieostrożnie wybrany znaczek +. Kolumny zestawienia Zestawienie może zawierać dowolną liczbę kolumn. Rys. 154 Zakładka Kolumny definicji zestawienia Każdą kolumnę zestawienia definiujemy w sposób opisany poniżej. Pole Lp możemy zmieniać chcąc zmienić kolejność kolumn zestawienia. Po zmianie kolumny zostaną automatycznie przenumerowane tak, aby uwzględnić wprowadzone LP. Przykład: przy powyższej definicji kolumn możemy przesunąć kolumnę Koniec okresu za pozycję Początek okresu a przed wartości dla kwartałów, otwierając pozycję Koniec okresu i wprowadzając Lp równe 2. Pole Nazwa jest dowolnym tekstem. Jako Okres możemy wybrać okres Bieżący Poprzedni Pole Zakres pozwala wybrać: Cały okres - Zestawienie za cały okres obrachunkowy. W szczególności uwzględnia stosowanie niestandardowego okresu obrachunkowego (innego niż rok kalendarzowy) Półrocze - Wartość może być większa niż 2. Jest to użyteczne, jeżeli stosowany jest niestandardowy okres obrachunkowy. Kwartał - Wartość może być większa niż 4. Jest to użyteczne, jeżeli stosowany jest niestandardowy okres obrachunkowy. Miesiąc - Wartość może być większa niż 12. Jest to użyteczne, jeżeli stosowany jest niestandardowy okres obrachunkowy. Ręczny - Pozwala wprowadzić zakres dat. 188

189 Rys. 155 Definicja wyrażenia w kolumnie zestawienia Wartość wpisana w polu Wyrażenie przykrywa wartość zdefiniowaną dla pozycji. W ten sposób możemy określić niestandardowe wartości dla niektórych kolumn. Przykładem zastosowania jest tu kolumna sumująca poprzednie. Szczególny przypadkiem jest sytuacja, w której chcemy, aby pozycja zawierała identyczne operacje wykonane na każdej kolumnie. Przykład jej zastosowania możemy znaleźć w rachunku wyników w pozycji C, mającej być różnicą pozycji A i B dla każdej kolumny. Rys. 156 Wyrażenie zależne od nazwy kolumny Pierwszy parametr to Symbol pozycji zestawienia. Parametr NazwaKolumny to zmienna, której wartością jest nazwa obliczanej właśnie kolumny zestawienia. Jej użycie pozwala na zastosowanie tego samego wyrażenia dla wszystkich kolumn zestawienia niezależnie od ich symboli czy nazw. Aktualizowanie wyrażeń zestawienia Wyrażenia w poszczególnych pozycjach zestawienia oraz w kolumnach zestawienia mogą być inne w kolejnych okresach obrachunkowych. Aby wyrażenie w danej pozycji zestawienia miało inną postać począwszy od wybranego okresu obrachunkowego należy wykonać czynność Aktualizuj wyrażenie na pozycji zestawienia. 189

190 Rys. 157 Zmiana wyrażenia w kolejnym okresie obrachunkowym Po wykonaniu czynności aktualizacji przestrzeń czasowa zostanie podzielona na dwa przedziały: Pierwszy obejmujący przeszłość łączenie z poprzedzającym okresem obrachunkowym ( 2010) Drugi obejmujący obecny okres obrachunkowy i przyszłość <2010 ) Aby zmienić wyrażenie w wybranym przedziale należy najpierw wybrać odpowiedni przedział, a następnie dokonać edycji wyrażenia. W kolejnych okresach obrachunkowych wyrażenie może być ponownie aktualizowane. Kolejne aktualizacje podzielą przestrzeń czasową na dodatkowe okresy. Według takiej samej zasady można dokonać aktualizacji w kolumnach wyrażenia. Plan kont Zakładanie planu kont Przed rozpoczęciem wprowadzania własnego planu kont do systemu należy przeprowadzić jego dokładną analizę. Szczególną uwagę zwracamy na rozbudowę analityk w przypadku zapotrzebowania na różne informacje w celu tworzenia analiz, sprawozdań, zestawień, które później możemy budować w programie w oparciu o konta. Plan kont jest wielopoziomowy, co doje możliwość rozbudowania analityki bardzo szczegółowo. Można skorzystać z przykładowego planu kont, który jest zaszyty w programie dodając lub usuwając konta oraz zmieniając ich parametry. Zmiany dokonujemy przed pierwszym księgowaniem, ponieważ konto zostaje zablokowane, jeżeli są już na nim zapisy. Chcąc skorzystać z planu kont występującego w bazie należy: założyć nową bazę danych bez danych demonstracyjnych, 190

191 w menu Plik / Importuj zapisy / z pliku XML. W oknie Szukaj w: wskazujemy miejsce gdzie zainstalowany jest program przykładowo dysk C/ Program Files / Soneta / otwieramy folder i zaznaczamy Zestaw księgowy xml. Klikamy na klawisz Otwórz. Poprawne zaczytanie planu program potwierdzi komunikatem. Własny plan kont wprowadzamy bezpośrednio do programu lub zaczytujemy z arkusza Excel. Dodawanie i definiowanie kont Zakładamy nowe konto syntetyczne, następnie podświetlając je tworzymy do niego konta analityczne. Jeżeli plan kont jest wielopoziomowy należy pamiętać, aby poprawnie wskazywać konta nadrzędne do tworzonej analityki. Grupa- Zostanie wpisana automatycznie Rodzaj- Dodając nowe konto wybieramy czy dodajemy konto analityczne czy syntetyczne. Jeżeli wybierzemy konto analityczne, system utworzy analityczne subkont konta, które jest w tym momencie podświetlone. Rodzaj konta (Analityczne albo Syntetyczne) decyduje, czy konto jest traktowane jako konto księgi głównej (z konsekwencjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości) czy jako konto ksiąg pomocniczych. Konto posiadające subkonta nigdy nie jest analityczne. Symbol- Można wpisać ostatni segment symbolu. Część identyczna z kontem nadrzędnym jest kopiowana i nie polega zmianom. Nazwa-Alfanumeryczna, długości pola 128 znaków. Typ- Przyjmuje wartości: Aktywa, Pasywa, AktywaPasywa, Przychody, Koszty albo Pozabilansowe Element księgowalny- Przyjmuje wartości: Brak, Rozrachunki. Typ oraz rodzaj elementu księgowalnego zależą od kont nadrzędnych czyli dla kont nieznajdujących się na najwyższym poziomie w planie kont ich wartości zależą od wartości nadanych kontu nadrzędnemu. Typ rozrachunki wybierany jest dla kont, na które mają być księgowane rozrachunki (płatności/zapłaty) np. konta należności i zobowiązań wobec kontrahentów. Konto rozrachunkowe musi być jednocześnie kontem rozliczeniowym. Zapis księgowy dla tego typu konta wymaga powiązania z rozrachunkiem (płatnością/zapłatą), co zapewnia spójność między zapisami na kontach rozrachunkowych, a odpowiadającymi im rozrachunkami w EŚP. Kontrola salda-pole tylko do odczytu, przyjmujące wartości Winien, Ma albo Brak. Rozliczenie- Decyduje czy konto przechowuje stan rozliczeń między zapisami. Zaznaczenie rozliczanie na Tak decyduje o możliwość rozliczania (parowania) zapisów na tym koncie. Taki charakter mają wszystkie konta rozrachunkowe oraz konta typu rozliczenie zakupu. Dostępność konta- Konto może być dostępne i wtedy jest brane pod uwagę przy wszelkich operacjach (np. sporządzaniu bilansu) lub nie (na przykład jego dane są dopiero przygotowywane i nie życzymy sobie, aby miało jakiekolwiek znaczenie). Zabronione księgowanie- Czasami (typowym przykładem jest sytuacja, gdy ma zostać skasowane konto, ale są na nim obroty, więc do końca bieżącego okresu obrachunkowego nie może to być zrobione) nie jest pożądane, aby na pewne konto były wykonywane księgowania, natomiast samo konto jest 191

192 użyteczne. To pole umożliwia wydanie zakazu księgowania na takie konto, bez dotykania jego danych i obrotów. Przyszły symbol- Pole umożliwia wpisanie symbolu konta odpowiednika z przyszłego okresu obrachunkowego. Nadanie kontom symboli kont z przyszłego okresu spowoduje, że dla czynność generowania bilansu otwarcia w nowym okresie utworzą się zapisy na konto wcześniej wskazane, jako przyszły symbol. Definicja analityki Program daje możliwość definiowania analityki dla kont księgowych, można precyzyjnie określić strukturę i zasady tworzenia kont analitycznych. Aby zdefiniować analitykę dla konta syntetycznego należy otworzyć konto, przejść na zakładkę Definicja analityki i wybrać Nowy (Definicja analityki). Rys. 158 Definicja analityki LP: oznacza poziomy analityki Słownik: wybór dostępnego słownika Typ: Księgowy X9?* - daje użytkownikowi najwięcej możliwości. X-litera 9-liczba?-dowolny znak *-dowolna liczba dowolnych znaków Podobny*? wybierając ten typ można użyć stałego elementu, który zawsze będzie tworzony na tym poziomie analityki (np.?404?, na analityce będzie zawsze miała w środku 404) Wyrażenie regularne - daje możliwość użycia algorytmu. Podobny SQL %_ -funkcja działa na poziomie zapytań SQL. %-dowolna liczba dowolnych znaków _-jeden dowolny znak Wzór segmentu: W tym miejscu definiujemy jak będzie wyglądał poziom analityki, (np.xx9*, czyli dwie litery cyfra i dowolny ciąg znaków, długość możemy zastrzec w polu Długość segmentu) Długość segmentu liczba znaków dla analityki Składnia nazwy {0} nazwa konta syntetycznego, 192

193 {1} nazwa konta poziomu 1, {2} nazwa konta poziomu 2, {NS} nazwa słownika. Szybkie tworzenie analityk w planie kont. Plan kont można szybko rozbudować, korzystając z narzędzi kopiowania i generowania. W menu Czynności / Narzędzia wybieramy funkcję kopiuj analitykę. Przed wyborem ustawiamy się na koncie, dla którego chcemy kopiować analitykę następnie w oknie, które się pojawi podajemy numer konta, z którego chcemy skopiować analitykę. Czynność generuj analitykę wykorzystywana jest na kontach posiadających słownik. Korzystając z niej założą się nam analityki w oparciu o słownik wskazany na koncie. Przykładowo: Generacja analityki słownikowej dla środków trwałych. Zakładamy konto 010 następnie wybieramy w nim słownik Środki trwałe wg grup, W menu Czynności / Narzędzia / Generuj analitykę słownikową. Program odwołuje się do środków trwałych zakładając tyle kont ile jest grup przypisanych do środków trwałych. Konta posiadające słownik tworzą swoją analitykę automatycznie w momencie księgowania. Rys. 159 Plan kont. 193

194 Schematy księgowe Definiując odpowiednie schematy księgowe możemy zautomatyzować wiele operacji wykonywanych przez program (narzędzia -> opcje -> księgowość -> schematy księgowe). Schematy księgowe zależą od planu kont. Definiując własny plan kont użytkownik musi odpowiednio zdefiniować schematy, których będzie chciał używać. Schematy księgowe pogrupowane zostały według typów ewidencji dokumentów: Schemat deklaracji rozliczeniowych Schemat ewidencji zakupu Schemat ewidencji sprzedaży Schemat ewidencji sprzedaży zbiorczej Schemat ewidencji wyciągów bankowych Schemat ewidencji raportów kasowych Schemat ewidencji PK Schemat ewidencji listy płac Schemat ewidencji wypłaty umowy Schemat ewidencji środków trwałych Schemat ewidencji dokumentów magazynowych Schemat ewidencji rozliczeń Schemat ewidencji not odsetkowych Schemat ewidencji różnic kursowych Schemat ewidencji różnic kursowych MW Schemat ewid. faktur wew. nabycia UE VAT należny Schemat ewid. faktur wew. nabycia UE VAT naliczony Schemat ewidencji faktur importowych Schemat ewidencji SAD Schemat ewidencji VAT marża Schemat ewidencji rozliczeń EP Schemat ewidencji BO W wersji demonstracyjnej programu zdefiniowane zostały standardowe przykładowe schematy księgowe. Definicja każdego schematu podzielona została na 4 obszary: 194

195 Rys. 160 Formularz schematu księgowego Ogólne gdzie wybiera się definicję dokumentów, do księgowania których ma służyć schemat; w obszarze tym wpisuje się również nazwę schematu i typ jego edycji (uproszczony, podstawowy lub zaawansowany). Warunek wykonania schematu gdzie definiuje się warunki, jakie muszą zaistnieć, aby księgowanie zostało wykonane. Parametry dekretu gdzie wybiera się datę, z jaką ma się odbywać księgowanie oraz określa się składnię opisu dekretu; opis składa się z trzech części, z których pierwsza może zawierać dowolny tekst a dwie następne wyłącznie elementy ze zdefiniowanych w programie list i pobierać dane z innych elementów systemu (np. opisy czy numery pobrane z dokumentu) Pozycje gdzie definiuje się poszczególne pozycje schematu księgowego; tworzenie każdej nowej pozycji schematu księgowego zostało podzielone na 5 obszarów: 195

196 Rys. 161 Konstrukcja pojedynczej pozycji schematu Ogólne tutaj określa się numer danej pozycji na liście w schemacie oraz tryb edycji tworzonej pozycji; Przedmiot i warunek księgowania w tym obszarze wybiera się z listy dostępnej dla danego rodzaju dokumentu elementy, które będą przedmiotem księgowania i definiuje się warunek wystąpienia księgowania; tutaj określa się również czy zapis ma być powiązany z elementem rozrachunków; Konto w tej części wskazuje się konto, na, które ma odbyć się księgowanie lub określa się, w jaki sposób konto ma się stworzyć automatycznie w momencie księgowania; zaznaczenie parametru Sumuj zapisy pozwala zsumować do jednego zapisu wszystkie zapisy cząstkowe wygenerowane przez daną pozycję schematu. Jest to szczególnie przydatne przy budowaniu pozycji schematów odwołujących się do parametrów pojedynczych pozycji dokumentów (np. pozycji dokumentów handlowych). Księgowanie pozycji dokumentu spełniających te same kryteria możemy zsumować do jednego zapisu księgowego w dekrecie. Strona i kwota tutaj określa się stronę konta i kwotę księgowania na konto 196

197 Opis i data podatkowa jako opis możemy wpisać dowolny tekst lub wybrać opis ze zdefiniowanej listy odwołań do różnych elementów księgowanego dokumentu; datę księgowania wybieramy ze zdefiniowanej listy podpowiedzi. Zaznaczenie parametru Sumuj zapisy pozwala zsumować do jednego zapisu wszystkie zapisy cząstkowe wygenerowane przez daną pozycję schematu. Mechanizm ten pozwala w znacznym stopniu zredukować liczbę zapisów księgowych. Schematy ewidencji zakupów Obszar wyboru przedmiotu księgowania jest uzależniony od rodzaju dokumentów, dla którego tworzymy schemat. Przykładowo w przypadku schematu do ewidencji zakupów mamy możliwość oparcia księgowania o elementy z następujących obszarów: Ewidencja Opis analityczny Płatności Płatności wg opisu analitycznego Podsumowanie stawek VAT Pozycje dokumentu handlowego/magazynowe Elementy ewidencji VAT Każdy z wymienionych przedmiotów księgowania odwołuje się do innego obszaru danych wprowadzanych w ewidencji dokumentów (do innej zakładki na dokumencie w ewidencji dokumentów). Przykładowo, gdy jako przedmiot księgowania wybierzemy ewidencję będziemy mieli do dyspozycji dane z zakładki ogólne wprowadzonego dokumentu. Będzie to miało odzwierciedlenie w kolejnych etapach budowania schematu zapisu księgowego (warunek, konto, kwota księgowania, predefiniowany opis księgowania). Szczegółowe zestawienie przedmiotów księgowania i obszarów z ewidencji dokumentów, do których się one odwołują przedstawia tabela nr

198 Przedmiot księgowania Ewidencja Opis analityczny Zakładki dokumentu Ogólne VAT Akcyza (ewidencja VAT i akcyzy) Ogólne Opis analityczny dekrety i Warunek Zawsze Opis ewidencji Istnieje dokument źródło Podlega VAT Podlega akcyzie Magazyn Zawsze Opis ewidencji Istnieje dokument źródło Wymiar opisu analitycznego Symbol opisu analitycznego Słownik Brak Magazyn Brak Konto Zamiennik Brak Magazyn Brak Symbol opisu analitycznego Wymiar opisu analitycznego Kwota Brak Wartość Netto VAT VAT bieżący VAT przyszły Brutto Netto akcyzy Akcyza Netto dokumentu produkty Netto dokumentu towary Netto dokumentu - usługi Brak Kwota odpisu analitycznego Opis Opis dekretu Numer dokumentu Numer dodatkowy Kod podmiotu Brak Opis opisu analitycznego Opis dekretu Numer dokumentu Numer dodatkowy Kod podmiotu Brak

199 Przedmiot księgowania Płatności Płatności wg opisu analitycznego Zakładki dokumentu Ogólne Dane kontrahenta i płatności (ewidencja środków pieniężnych) Ogólne Dane kontrahenta i płatności (opis analityczny poszczególny ch płatności, ewidencja śr. pieniężnych) Warunek Zawsze Opis ewidencji Istnieje dokument źródło Należność Zobowiązanie Należność kontrahenta Zobowiązanie kontrahenta Należność pracownika Zobowiązanie pracownika Księguj zbiorczo Rodzaj podmiotu Sposób zapłaty Typ podmiotu Zwrot Zawsze Opis ewidencji Istnieje dokument źródło Wymiar opisu należności Wymiar opisu zobowiązania Słownik Brak Podmiot płatności Brak Podmiot płatności opisu Konto Zamiennik Brak Brak Symbol opisu analitycznego Kwota Brak Kwota płatności - Kwota płatności Kwota księgi płatności Brak Kwota opisu analitycznego Opis Opis dekretu Numer dokumentu Numer dodatkowy Kod podmiotu Brak Numer dokumentu płatności Opis płatności Opis dekretu Numer dokumentu Numer dodatkowy Kod podmiotu Brak 199

200 Przedmiot księgowania Podsumowanie stawek VAT Pozycje dokumentu handlowego/ magazynowe Elementy ewidencji VAT Zakładki dokumentu Ogólne VAT Akcyza (ewidencja VAT i akcyzy) Ogólne Wartości dokumentu handlowego Ogólne VAT Akcyza (ewidencja VAT i akcyzy) Warunek Zawsze Opis ewidencji Istnieje dokument źródło Definicja stawki Symbol stawki Zawsze Opis ewidencji Istnieje dokument źródło Magazyn Zawsze Opis ewidencji Istnieje dokument źródło Definicja stawki Rodzaj zakupu Słownik Brak Brak Towar Konto Zamiennik Brak Symbol stawki Brak Towar/Usługa/ Produkt Brak Netto stawki VAT stawki Brutto stawki Brak Netto Kwota Brak Brak Brak Netto elementu VAT elementu Brutto elementu Tab. 2 Elementy budowy schematu księgowego do Ewidencji zakupów Opis Symbol stawki Opis dekretu Numer dokumentu Numer dodatkowy Kod podmiotu Brak Opis dekretu Numer dokumentu Numer dodatkowy Kod podmiotu Brak Opis dekretu Numer dokumentu Numer dodatkowy Kod podmiotu Brak 200

201 Zakupy różne Przyjrzyjmy się schematowi księgującemu operację zakupu, niebędącego zakupem środka trwałego (zakupy różne). Widzimy, że schemat ten jest wykonywany dla wszystkich dokumentów (pole Warunek równe Zawsze) z ewidencji dokumentów zakupów różnych ZR (pole Definicja dokumentu równe ZR). Na opis dekretu będzie składał się opis księgowanego dokumentu i numer dokumentu. Rys. 162 Schemat ewidencji zakupów różnych Dwie pierwsze pozycje schematu powodują księgowanie na związane z kontrahentem subkonto konta 202. Subkonto takie zostanie automatycznie utworzone w chwili wystąpienia pierwszego księgowania na nie. Szczegóły dotyczące budowy pierwszych dwóch pozycji schematu przedstawiają się następująco: Lp wypełniane automatycznie (1) Tryb edycji Uproszczony Przedmiot księgowania Płatności Powiąż z zapisem Tak Warunek Zobowiązanie Określenie konta konto wg planu kont 202 element słownika konta Podmiot płatności Strona konta Ma

202 Kwota znak + operacji Kwota płatności zapisu Brak Opis tekst predefiniowany Opis dekretu tekst predefiniowany Numer dokumentu Data podatkowa Domyślna Rys. 163 Pozycja schematu do księgowania zobowiązania Pozycja schematu zdefiniowana w sposób przedstawiony powyżej będzie księgowała płatność-zobowiązanie wobec kontrahenta po stronie Ma na konto 202-KOD KONTRAHENTA z opisem opis dekretu opis płatności. Księgowanie to będzie powiązane z płatnością - zobowiązaniem wobec kontrahenta w ewidencji środków pieniężnych. Druga pozycja schematu księgowego będzie księgowała należność wobec dostawcy wynikającą z faktury korygującej zakupu. Zmianie uległ warunek i kwota operacji (oznaczone kolorem czerwonym). 202

203 Lp wypełniane automatycznie (2) Tryb edycji Uproszczony Przedmiot księgowania Płatności Powiąż z zapisem Tak Warunek Należność Określenie konta konto wg planu kont 202 element słownika konta Podmiot płatności Strona konta Ma Kwota znak + operacji -Kwota płatności zapisu Brak Opis dowolny tekst <puste> tekst predefiniowany Opis dekretu tekst predefiniowany Numer dokumentu Data podatkowa Domyślna Przedmiotem księgowania używanym przez schemat księgowy może być: Ewidencja, czyli możliwość księgowania kwot znajdujących się na dokumencie brutto, netto, VAT Płatności lub Płatności wg opisu analitycznego, czyli możliwość księgowania kwot dotyczących płatności jakie niesie ze sobą dokument, dotyczy to Zobowiązań lub Należności Podsumowanie stawek VAT, czyli możliwość księgowania w rozbiciu na stawki, zarówno kwot netto jak i kwoty VAT z dokumentu Elementy ewidencji VAT, czyli możliwość księgowania w rozbiciu na poszczególne elementy z ewidencji VAT (towar, śr. trwały, usługa, inne itp.) Opis analityczny, czyli możliwość księgowania kwot z dokumentu naniesionych na zakładce opis analityczny przez operatora. Pozycje dokumentu handlowego/magazynowe, dla użytkowników posiadających moduł, czyli księgowanie w oparciu o dokumenty handlowe Dwie pierwsze linie różnią się dwoma elementami: warunkiem, który musi być spełniony, aby pozycja schematu wygenerowała zapis (pole Warunek) i znakiem księgowanej kwoty płatności. W przedstawionym księgowaniu, należności księgowane są ze znakiem ujemnym. Tak skonstruowany schemat automatycznie wygeneruje właściwe księgowania płatności dla zakupów oraz ich korekt. Zaznaczenie pola Powiąż z zapisem spowoduje, że księgowania będą powiązane w płatnościami w obszarze rozrachunków i tam będzie możliwość ich rozliczenia z zapłatami. Pole Data podatkowa daje możliwość określenia, z jaką datą księgowany dokument wpłynie na rozliczenia podatkowe. Standardowy wybór Domyślna wybiera odpowiednie daty automatycznie, niemniej użytkownik ma możliwość określenia tej daty w szczególnych przypadkach. 203

204 Jeżeli chcemy ewidencjonować rozrachunki z podziałem na kontach na podmioty krajowe, unijne, unijne trójstronne, eksportowe i eksportowe podróżne musimy dla każdego rodzaju zdefiniować oddzielnie pozycje schematu i w każdej z nich w warunku księgowania dodatkowo dołożyć element rodzaj podmiotu == (równy) i odpowiednio wybrać: krajowy, unijny, unijny trójstronny, eksportowy i eksportowy podróżny. Jeżeli chcemy podzielić rozrachunki na krajowe i pozostałe możemy w warunkach wskazać odpowiednio rodzaj podmiotu ==krajowy i rodzaj podmiotu!= krajowy (różny od krajowego). Trzecia i czwarta pozycja nie wymagają zbyt wielu komentarzy. Zauważmy tylko, że po wyborze ewidencji, jako przedmiotu księgowania nie ma możliwości zaznaczenia Powiąż z zapisem a lista miejsc, z których można pobrać kwotę jest zupełnie inna niż w przypadku płatności. Lp wypełniane automatycznie (3,4) Tryb edycji Uproszczony Przedmiot księgowania Ewidencja Powiąż z zapisem Nie Warunek Zawsze Określenie konta konto wg planu kont (linia 3) lub (linia 4) Strona konta Winien Kwota znak + operacji VAT bieżący (linia 3) lub VAT przyszły (linia4) zapisu Brak Opis dowolny tekst VAT tekst predefiniowany Numer dokumentu Data podatkowa Domyślna W pozycjach 3 i 4 schematu księgowanie kwoty podatku VAT naliczonego z faktury zakupowej odbywa się na sztywno zdefiniowane konta rozliczenia VAT. Schemat sprawdza na zakładce VAT dokumentu, jaki został określony moment powstania obowiązku podatkowego i odpowiednio księguje VAT, jako rozliczany w danym okresie lub w okresach przyszłych. 204

205 Rys. 164 Pozycja do księgowania podatku VAT Kolejne trzy pozycje demonstrują użycie opisu analitycznego do księgowania kosztów. Lp wypełniane automatycznie Tryb edycji Uproszczony Przedmiot księgowania Opis analityczny Powiąż z zapisem Nie Warunek Wymiar opisu analitycznego = 4 Określenie konta konto wg planu kont <brak> zamiennik konta Symbol opisu analitycznego element słownika konta Brak Strona konta Winien Kwota znak + operacji Kwota opisu analitycznego zapisu Brak 205

206 Opis dowolny tekst tekst predefiniowany tekst predefiniowany Data podatkowa <puste> Opis opisu analitycznego Brak Domyślna Rys. 165 Księgowanie oparte o opis analityczny Zauważmy, że zamiast numeru konta w dwu przypadkach został użyty symbol wpisany, jako element opisu analitycznego (zamiennik konta). Taka konstrukcja daje możliwość określenia konta i kwoty, jaka ma być na to konto księgowania już na poziomie wprowadzania dokumentu do ewidencji. 206

207 Rys. 166 Opis analityczny na dokumencie Celem takiego rozwiązania jest danie możliwości dokonania na przykład podziału kosztów osobie za to odpowiedzialnej (dyrektor działu) a następnie uzupełnienie informacji osobie zajmującej się księgowością, która obeznana będzie z powiązaniami między rodzajami kosztów, a kontami księgowymi. Pozycja nr 5 w schemacie poszukuje na zakładce opis analityczny elementu o wymiarze 4 i księguje wartość podaną w tym elemencie na konto wskazane w pozycji symbol opisu analitycznego. Na opis księgowania składają się: opis opisu analitycznego i numer dokumentu. Pozycja nr 6 schematu jest zbudowana podobnie, z tą różnicą, że wszystkie elementy opisu analitycznego o wymiarze 4, niezależnie od konta wskazanego w pozycji symbol opisu analitycznego, będą księgowane na konto Pozycja nr 7 schematu różni się od pozycji nr 5 tym, że warunek księgowania poszukuje wymiaru opisu analitycznego o wartości

208 Zakupy towarów Schemat do księgowania zakupów towarów w pozycjach 1-4 będzie wyglądał tak jak schemat do zakupów różnych. Pozostałe pozycje zastąpi jedna pozycja, która będzie pobierała z dokumentu wartość netto i księgowała na konto Rozliczenie zakupu. Zapis ten nie będzie powiązany z żadną płatnością. Rys. 167 Księgowanie wartości netto towarów Lp wypełniane automatycznie (5) Tryb edycji Uproszczony Przedmiot księgowania Ewidencja Powiąż z zapisem Nie Warunek Zawsze Określenie konta konto wg planu kont Strona konta Winien 208

209 Kwota znak + operacji Netto zapisu Brak Opis tekst predefiniowany Opis dekretu tekst predefiniowany Numer dokumentu Data podatkowa Domyślna Przyjęcie towarów do magazynu i przeksięgowanie ich wartości z konta na konto będzie odbywało się na podstawie odrębnego dokumentu PZ, do którego również trzeba będzie zdefiniować schemat księgowy. Zakupy towarów UE W przypadku zakupów towarów od kontrahentów z Unii Europejskiej budowa schematu wygląda bardzo podobnie. Dodatkowo w warunkach księgowania płatności na konta rozrachunkowe możemy dołożyć element sprawdzający czy kontrahent jest oznaczony, jako unijny. Rys. 168 Schemat księgowania zakupów towarów z UE 209

210 Zakupy Środków trwałych i WNIP Podobnie, jak schemat do zakupów towarów, zdefiniowany powinien być schemat do ewidencji zakupów środków trwałych. Wartość netto zakupionego środka trwałego księgujemy na konto rozliczenie zakupu, a następnie księgując dokument OT przeksięgowujemy tę wartość na konto środki trwałe. Szczegółowy opis księgowania znajduje się w dziale Ewidencja środków trwałych. Rys. 169 Schemat księgowania zakupów ŚT i WNiP Schematy ewidencji sprzedaży Sprzedaż faktury z ewidencji dokumentów Najprostszy schemat do księgowania dokumentów sprzedaży zbudowany jest podobnie jak schemat zakupów różnych. W pozycjach schematu księgujących rozrachunki warunki księgowania są takie same, a zmieniają się jedynie konta i strony księgowania. Gdy z dokumentem sprzedażowym będzie związana należność, zostanie ona zaksięgowana po stronie Winien na stworzone automatycznie do konta 200 konto analityczne 200-kod kontrahenta. Konto 200 jest kontem słownikowym ze zdefiniowanym słownikiem kontrahenci. W przypadku zmniejszającej faktury korygującej, wynikające z niej zobowiązanie będzie księgowane ze znakiem minus po stronie Winien konta 200-kod kontrahenta. 210

211 Podobnie w przypadku podatku VAT należnego, w stosunku do pozycji ze schematu do księgowania zakupów, zmienia się jedynie strona księgowania i konto księgowe. Pozycja księgująca wartość netto sprzedaży zdefiniowana jest, podobnie jak w przypadku zakupów różnych, w oparciu o opis analityczny dokumentu. Jeśli w opisie analitycznym dokumentu pojawi się element o wymiarze 7, to wartość tego elementu zastanie zaksięgowana po stronie Ma konta wskazanego w pozycji symbol opisu analitycznego tego elementu. Rys. 170 Schemat księgowania faktur sprzedaży wprowadzonych bezpośrednio do ewidencji dokumentów Sprzedaż faktury z modułu Handel Jeszcze bardziej możemy zautomatyzować księgowanie faktur sprzedaży pochodzących ze zintegrowanego modułu Handel programu enova. Księgowanie rozrachunków i podatku VAT będzie odbywało się tak samo jak w przypadku opisanym powyżej, ale do księgowania wartości netto nie będzie potrzebne podawanie dodatkowych informacji w opisie analitycznym. Schemat automatycznie rozpozna co jest przedmiotem sprzedaży i przychód z poszczególnych tytułów zaksięguje na odpowiednie konta wskazane w schemacie. Do księgowania wartości netto sprzedaży produktów, usług i towarów należy w schemacie zdefiniować 3 oddzielne pozycje, które będą księgowały po stronie Ma wskazanych kont odpowiednio wartości: netto dokumentu - produkty, netto dokumentu - usługi, netto dokumentu towary. 211

212 Wartość sprzedawanych pozycji wyrażona w cenach zakupu odbywa się w programie na podstawie odrębnych dokumentów WZ. Schemat do księgowania tych dokumentów zostanie opisany w dalszej części opracowania. Rys. 171 Księgowanie wartości netto faktury z modułu Handel Sprzedaż dostawa towarów UE Do księgowania dokumentów dostawy wewnątrzwspólnotowej posłuży schemat podobny jak w przypadku księgowania zwykłej sprzedaży krajowej. Należy jedynie wykasować w nim pozycje księgujące podatek VAT i zmienić konta do księgowania rozrachunków. W miarę potrzeby możemy też zmienić konta, na które księgować mają się wartości przychodów netto. Sprzedaż zbiorcza ewidencja Przedmiotem księgowania w tej ewidencji są dokumenty zawierające zbiorcze podsumowanie sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą paragonów fiskalnych. Zbiorcza wartość przychodu łącznie z podatkiem VAT księgowana będzie po stronie Winien na pomocnicze konto rozliczenia sprzedaży paragonowej (np ). Konto to nie posiada elementu księgowalnego rozrachunki, wiec księgowanie na to konto nie będzie 212

213 powiązane z żadną płatnością. Przedmiotem księgowania będzie ewidencja, a z niej zostanie pobrana kwota płatności księguj zbiorczo. Po stronie Ma tego konta zaksięgowane będą z raportu kasowego kwoty wpływów związanych z każdą sprzedażą paragonową. Rys. 172 Schemat księgowania sprzedaży zbiorczej Pozycje schematu do zaksięgowania podatku VAT i wartości przychodów netto budujemy w taki sam sposób jak w przypadku schematu do księgowania faktur z modułu handel. Schematy ewidencji wyciągów bankowych Budując schemat do księgowania wyciągów bankowych postępujemy podobnie jak w przypadkach opisanych powyżej. Pierwszy etap, zdefiniowanie nagłówka dekretu wygląda dokładnie tak samo. Poszczególne pozycje schematu budowane są w oparciu o przedmiot księgowania operacje k b (operacje kasowo-bankowe). Pierwsze dwie pozycje będą księgowały każdą wpłatę lub wypłatę na konto księgowe rachunku bankowego związanego z daną ewidencją. Budowa schematu do księgowania drugiej strony operacji kasowo-bankowej uzależniona będzie od rodzaju tej operacji i rodzaju konta, na jakie ma ona zostać zaksięgowana. 213

214 Rys. 173 Schemat do księgowania wyciągu bankowego W przypadku typowych operacji spłaty zobowiązania i wpłaty należności nie będzie potrzeby dodatkowego ich opisywania. Przedmiotem księgowania będą płatności Schemat będzie je księgował na odpowiednie konta w zależności od tego czy będzie to wpłata kontrahenta lub wypłata kontrahenta, czy będzie ona oznaczona jako zwrot czy też nie i czy kontrahent jest podmiotem krajowym czy zagranicznym. Możliwe są następujące kombinacje: 214

215 Lp Rodzaj zdarzenia gospodarczego Rodzaj operacji kasowo-bankowej Rodzaj podmiotu Zwrot Konto i strona Wpłata należności za fakturę od nabywcy z kraju Zwrot za fakturę korygującą od dostawcy z kraju Spłata zobowiązania wobec dostawcy krajowego Zwrot nabywcy krajowemu z tyt. faktury korygującej Wpłata należności za fakturę od nabywcy z zagranicy Zwrot za fakturę korygującą od dostawcy z zagranicy Spłata zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego Wpłata kontrahenta ==Krajowy Nie 200 Ma Wpłata kontrahenta ==Krajowy Tak 202 Ma Wypłata kontrahenta ==Krajowy Nie 202 Winien Wypłata kontrahenta ==Krajowy Tak 200 Winien Wpłata kontrahenta!=krajowy Nie 201 Ma Wpłata kontrahenta!=krajowy Tak 203 Ma Wypłata kontrahenta!=krajowy Nie 203 Winien 8 Zwrot nabywcy zagranicznemu z tyt. faktury Wypłata kontrahenta!=krajowy Tak 201 Winien korygującej Tab. 3 Podstawowe rodzaje operacji kasowo-bankowych W każdym z powyższych przypadków księgowanie odbywa się na konto, którego elementem księgowanym są rozrachunki, dlatego też należy zaznaczyć pole powiąż z zapisem. Definiując konto, na które ma odbywać się księgowanie, wpisujemy część stałą definicji konta + element słownika podmiot operacji. Wartością, która będzie księgowana, będzie kwota operacji. W przypadku księgowania operacji, które mają być wyrażone w EUR i PLN jako kwoty księgowania należy wybrać deklarowaną kwotę operacji i kwotę księgi operacji. Pozycje do księgowania operacji kasowo-bankowych na pozostałem konta rozrachunkowe będą zbudowane w oparciu o opis analityczny dodawany do operacji kasowo-bankowej. W przypadku księgowań na konta z elementem księgowalnym rozrachunki, tak jak poprzednio, należy zaznaczyć pole powiąż z zapisem. Warunkiem wykonania tej pozycji schematu będzie wystąpienie w opisie analitycznym operacji elementu o wymiarze 2R. Księgowanie odbędzie się na konto, którego pierwszy człon zostanie wskazany w pozycji symbol opisu analitycznego operacji (w schemacie wstawiamy zamiennik konta symbol opisu analitycznego), a drugim członem będzie podmiot operacji opisu (wstawiamy element słownika podmiot opisu operacji). Księgowaną wartością będzie kwota opisu analitycznego płatności. 215

216 Rys. 174 Księgowanie wpłaty od kontrahenta W przypadku księgowań na konta bez elementu księgowanego rozrachunki nie zaznaczamy pola powiąż z zapisem, a gdy konto nie jest słownikowe w schemacie nie dodajemy żadnego słownika. Konto, na które ma odbyć się księgowanie w całości będziemy podawali w opisie analitycznym operacji. Podobnie w przypadku księgowanej wartości, będzie to kwota podana w opisie analitycznym płatności. Do księgowania tego typu operacji posłużą pozycje 13 i 14 schematu. Wymiar opisu analitycznego w tym przypadku będzie 2. W przypadku operacji kasowo-bankowych księgowanych bezpośrednio na konta kosztów, pozycje schematu w warunku księgowania będą miały wystąpienie elementu opisu analitycznego o wymiarze 4 dla kont zespołu 4 lub o wymiarze 5 dla kont zespołu 5. Księgowania będą się odbywały na konta wskazane w pozycjach symbol opisu analitycznego poszczególnych operacji. Dodatkowo należy zdefiniować pozycję schematu do księgowania wszystkich operacji z elementem opisu analitycznego o wymiarze 5 na konto 490 (rozliczenie kosztów rodzajowych). Wartością księgowaną będzie kwota opisu analitycznego operacji. Do księgowanie pozostałych operacji kasowo-bankowych posłużą pozycje schematu zbudowane podobnie jak pozycje do księgowania na konta zespołu 4. Będą one miały odwołania w warunku księgowania do różnych wartości wymiaru opisu analitycznego. 216

217 Schematy ewidencji raportów kasowych Budowa schematu do księgowania raportów kasowych przedstawia się dokładnie tak samo jak w przypadku schematu do księgowania wyciągów bankowych. Dodatkowym elementem, który musimy dołożyć są pozycje do księgowania wpłaty do kasy utargu ze sprzedaży gotówkowej. Przedmiotem księgowania w przypadku tej operacji będą wartości z ewidencji (z zakładki ogólne na dokumencie). Rys. 175 Zbiorcze księgowanie utargu Księgowanie obędzie się po stronie Ma na pomocnicze konto Rozliczenie sprzedaży paragonowej. Wartością księgowania będzie wpłata zbiorcza gotówkowa. Przy pomocy kolejnej pozycji w schemacie, ta sama kwota zostanie zaksięgowana po stronie Winien konta

218 Schematy ewidencji PK Ze wzglądu na dużą różnorodność operacji gospodarczych ewidencjonowanych za pomocą PK i księgowanych na różnorodne konta, prawie niemożliwym staje się zbudowanie schematu księgowego, który przewidziałby wszystkie przypadki. Dlatego też, dokumenty PK księgowane będą poprzez ręczne tworzenie dekretu księgowego w zakładce opis analityczny i dekrety. Rys. 176 Dokument PK z płatnością Jeżeli dokument ma być księgowany na konto z elementem księgowanym rozrachunki, musimy przed stworzeniem dekretu stworzyć nową płatność, która podczas księgowania będzie powiązana z zapisem na konto. Nową płatność tworzymy na zakładce ogólne wybierając nową należność lub nowe zobowiązanie. Następnie przechodzimy do zakładki Opis analityczny i dekrety i tworzymy nowy dekret. W obrębie dekretu tworzymy nowy zapis księgowy. Jeżeli zapis księgowy ma być powiązany z wcześniej stworzoną płatnością w okienku powiązany z wybieramy stworzoną wcześniej płatność. Kwota i strona konta podpowiadają się automatycznie w zależności od tego czy księgujemy należność, czy zobowiązanie. Pozostaje wskazanie konta, na które ma odbyć się księgowanie. W przypadku kont słownikowych automatycznie stworzy się analityka dla podmiotu płatności. 218

219 Rys. 177 Ręczne tworzenie zapisu księgowego powiązanego z płatnością W przypadku tworzenia zapisu księgowego niepowiązanego z płatnością wybieramy konto, na jakie ma odbyć się księgowanie, a następnie w okienku przy odpowiedniej stronie konta wpisujemy wartość zapisu. Po zatwierdzeniu dekretu i zapisaniu zmian dokument PK przyjmie status predekretowany. W dokładnie taki sam sposób tworzymy dekrety w przypadku dokumentów BO (bilansu otwarcia). Schematy ewidencji listy płac Podstawowy schemat do księgowania list płac możemy zbudować w oparciu o zbiorcze wartości poszczególnych pozycji z listy płac. Według obecnie obowiązujących przepisów składki ZUS naliczane od wypłacanych wynagrodzeń stają się kosztem dopiero w momencie ich zapłacenia. Sytuacja taka wymusza konieczność stworzenia dwóch dekretów do zaksięgowania listy płac. Pierwszy dekret powstaje w dacie naliczenia listy płac i wypłaty wynagrodzeń, a drugi w terminie płatności składek ZUS. 219

220 Rys. 178 Schemat do księgowania listy płac Tworząc poszczególne pozycje schematu, jako przedmiot księgowania wybieramy Lista zbiorczo. Nie ma potrzeby definiowania dodatkowych warunków księgowania. Zapisy na poszczególne konta zostaną dokonane odpowiednio dla każdej wybranej z listy płac kwoty. Wartość brutto listy płac księgowana jest na koto kosztów i pomocnicze konto rozliczeniowe. Z tego konta następnie przeksięgowywane są wszystkie potrącenia, składki ZUS i podatki. 220

221 Rys. 179 Budowa pojedynczej pozycji schematu Następnie wyksięgowywana jest kwota do wypłaty. W tej pozycji schematu, jako warunek księgowania wybieramy wypłaty, a jako kwotę księgowania wybieramy lista do wypłaty. 221

222 Rys. 180 Przeksięgowanie kwoty do wypłaty z listy płac Kwotę do wypłaty po drugiej stronie księgujemy na konto rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń. Konto to w definicji zawiera element księgowany rozrachunki i jest kontem słownikowym. Tworząc zapis na to konto, jako przedmiot księgowania wybieramy płatności, a jako wartość księgowania wskazujemy kwotę płatności. Zapis na konto musi być powiązany z płatnością (zobowiązaniem wobec pracownika) wygenerowaną razem z listą płac. Dodatkowy schemat do stworzenia dekretu w terminie płatności składek ZUS zbudowany jest podobny sposób jak schemat opisany powyżej. 222

223 Rys. 181 Korekta kosztów w dacie zapłaty składek ZUS Schematy ewidencji dokumentów magazynowych Schemat do dokumentów PZ i PZUE Schemat do księgowania dokumentów PZ z ewidencji magazynowej PZE zbudowany jest z dwóch pozycji. Pierwsza pozycja schematu posłuży do zaksięgowania wartości przyjętych towarów wyrażonej w cenach zakupów na konto księgowe odpowiadające magazynowi, do którego odbyło się przyjęcie. Przedmiotem księgowania są elementy z ewidencji dokumentów magazynowych, a wartością księgowania przyjmowanych towarów jest wartość w cenach zakupu. Wskazując konto, na które ma odbyć się księgowanie, jako pierwszy człon podajemy stały element konta, a drugi człon będzie tworzył się automatycznie, jako element słownika magazyn. 223

224 Rys. 182 Schemat do księgowania dokumentu PZ 224

225 Rys. 183 Księgowanie na konto magazynu Druga pozycja schematu wygląda bardzo podobnie. Różni się jedynie symbolem i stroną konta, na które ma odbyć się księgowanie. W tym przypadku konto 303 Rozliczenie zakupu w całości jest wskazane w schemacie księgowym. Schemat do księgowania dokumentów przyjęć zewnętrznych z Unii Europejskiej PZUE zbudowany jest dokładnie tak samo jak schemat do dokumentów PZ. Schemat do dokumentów WZ i WZUE Do księgowania dokumentów WZ i WZUE posłużą schematy zbudowane podobnie jak schematy opisane powyżej. Przedmiotem księgowania będzie ewidencja, a wartością, wartość w cenach zakupu. Zmianie ulegną jedynie wskazywane konta księgowe i strony księgowania na kontach. 225

226 Rys. 184 Schemat do księgowania dokumentu WZ 226

227 Schematy do dokumentów przyjęć wewnętrznych PW i wydań wewnętrznych WW. Schematy do księgowania dokumentów przyjęć wewnętrznych i wydań wewnętrznych zbudowane mogą być bardzo podobnie jak schematy do dokumentów PZ i WZ. Pozycja do księgowania na konto magazynu będzie wyglądała dokładnie tak samo jak w przypadku PZ i WZ. Różnicą w drugiej pozycji schematu będą jedynie wskazane inne konta. W schemacie przykładowym odpowiednio są to konta pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych. Rys. 185 Schemat do księgowania przyjęcia wewnętrznego Schematy do dokumentów przesunięć międzymagazynowych MMW i MMP Księgowanie przesunięć międzymagazynowych generowanych w module handel odbywa się dwuetapowo. Najpierw księgowany jest dokument wydania z jednego magazynu, a następnie odbywa się księgowanie przyjęcia do magazynu docelowego. Księgowania obu dokumentów odbywają się przez pomocnicze konto przejściowe. W opisywanym przykładowym przypadku jest to konto 332 (Konto przejściowe przesunięcia międzymagazynowe). Pozycje schematów księgowych zbudowane są podobnie jak w przypadku dokumentów WW i PW. Inaczej wskazana jest jedynie wartość do zaksięgowania. W tym przypadku jest to po prostu wartość dokumentu MMW lub MMP. 227

228 Rys. 186 Księgowanie przesunięć międzymagazynowych Schematy do dokumentów kompletacji KPLW i KPLP Rys. 187 Schemat do księgowania kompletacji 228

229 Typowe schematy do księgowania dokumentów kompletacji zbudowane są podobnie jak schematy do dokumentów przesunięć międzymagazynowych. Najpierw księgujemy dokument wydania do kompletacji KPLW. W opisywanym schemacie księgowanie będzie się odbywało na konto 335 towary w przerobie handlowym. Następnie księgujemy dokument przyjęcia z kompletacji KPLP. Księgowanie odbędzie się na te same konta jak w przypadku KPLW, ale po przeciwnych stronach kont. Schematy ewidencji dokumentów rozliczeniowych Różnego typu dokumenty rozliczeniowe, po zatwierdzeniu w ewidencji środków pieniężnych, pojawiają się w ewidencji dokumentów typu: rozliczenie ewidencja. Istnieje możliwość generowania następujących dokumentów rozliczeniowych: rozliczenie zaliczki rozliczenie delegacji kompensata rozrachunków dokument cesji dokument łączenia kontrahentów Wszystkie wymienione powyżej dokumenty po zatwierdzeniu w ewidencji środków pieniężnych pojawiają się w ewidencji dokumentów w jednej zbiorczej grupie RDEW. Schematy księgowe do każdego z dokumentów przyporządkowuje się wskazując w warunku każdego schematu odwołanie do rodzaju dokumentu rozliczeniowego. Schemat do księgowania rozliczeń zaliczek Dokument rozliczenia zaliczki przenosi zobowiązania wobec poszczególnych podmiotów wystawców faktur na rzecz pracownika, który już za te faktury zapłacił. Program Enova automatycznie generuje należności dla zrównoważenia zobowiązań wobec poszczególnych podmiotów i tworzy zobowiązanie wobec pracownika. Rys. 188 Księgowanie rozliczenia zaliczki 229

230 Należności będą zaksięgowane po stronie winien na kontach rozrachunków z poszczególnymi podmiotami, a zobowiązanie zostanie zaksięgowane po stronie Ma konta rozrachunków z rozliczanym pracownikiem. Budując schemat do księgowania rozliczenia zaliczki już w jego nagłówku musimy zdefiniować warunek wykonania schematu. Warunkiem wykonania schematu jest rodzaj dokumentu równy Rozliczenie zaliczki. Jako przedmiot księgowania wybieramy płatności. Zapisy na konta będą powiązane z płatnościami, a księgowanymi wartościami będą kwoty płatności. Oczywiście konta, na które ma odbyć się księgowanie, muszą być kontami słownikowymi. Schemat do księgowania rozliczeń delegacji Budowa schematu do księgowania rozliczeń delegacji bazuje na schemacie do księgowania rozliczeń zaliczek. Podobnie jak w poprzednim schemacie musimy określić warunek wykonania schematu. Wybieramy rozliczenie delegacji. Dwie pierwsze pozycje schematu są identyczne jak w przypadku schematu do rozliczenia zaliczki. Dodatkowo schemat zawiera pozycje służące do zaksięgowania diet, ryczałtów za noclegi i ryczałtów za dojazdy. W pozycjach tych nie potrzeba definiować żadnego dodatkowego warunku księgowania. Należy jedynie wybrać z listy kwotę, którą dana pozycja schematu ma księgować i wskazać konto kosztów, na które ma odbyć się księgowanie. Rys. 189 Księgowanie rozliczenia delegacji 230

231 Dwie ostatnie pozycje pozwolą zaksięgować koszty delegacji z podziałem na poszczególne konta grupy 5. Dla elementów opisu analitycznego o wymiarze 4 zawsze odbędzie się księgowanie po stronie Ma konta 490 i na w skazane w polu symbol opisu analitycznego konto z zespołu 5 po stronie Winien. Schemat do księgowania kompensat Schemat do zaksięgowania kompensaty będzie księgował wygenerowane w dokumencie kompensaty płatności kompensujące należności i zobowiązania. Wygenerowane zobowiązania zostaną zaksięgowane po stronie Ma konta Rozrachunki z odbiorcami, a należności zostaną zaksięgowane po stronie Winien konta Rozrachunki z dostawcami. Tworząc pozycje schematu, jako przedmiot księgowania wybieramy płatności. Księgowana będzie kwota płatności. Ponieważ księgowania odbędą się na konta z elementem księgowanym rozrachunki, musimy zaznaczyć pole powiązania zapisów na konta z płatnościami. W polu konto można wskazać zamiennik Wg zapisu Rozliczającego. Warunkiem predekretowania takiej kompensaty w tym przypadku, będzie wcześniejsze predekretowanie faktur zakupu i sprzedaży. Rys. 190 Księgowanie kompensaty 231

232 Schemat do księgowania cesji Konstrukcja dokumentu cesji i schematu do jego zaksięgowania jest bardzo podobna jak w przypadku dokumentu rozliczenia zaliczki. Zasadniczą różnicą jest to, że podmiot płatności kontrahent jest zmieniany na innego kontrahenta, a w przypadku rozliczenia zaliczki nowym, jako nowy podmiot wskazywany był pracownik. Przykładowo zdefiniowany schemat będzie służył do zaksięgowania dokumentu cesji należności. Przedmiotem księgowania będą oczywiście płatności i wszystkie zapisy na kontach będą powiązane z płatnościami. W warunku księgowania, obok określenia rodzaju płatności, został dołożony parametr zwrot. Każda należności i każde zobowiązanie oznaczone, jako zwrot będzie księgowane ze znakiem - po przeciwnej stronie konta. Księgowaną wartością w każdym z przypadków będzie kwota płatności z odpowiednim znakiem. Rys. 191 Księgowanie dokumentu cesji 232

233 Schemat do księgowania łączenia kontrahentów Dokument łączenia kontrahentów służy do przeniesienia nierozliczonych płatności i zapłat dotyczących jednego podmiotu, a błędnie zaewidencjonowanych na różnych kodach kontrahentów i na różnych kontach. Dokument ten przenosi nierozliczone płatności, a jego predekretowanie spowoduje odpowiednie przeksięgowanie na kontach. Poszczególne pozycje schematu zbudowane są tak samo jak w przypadku opisywanego wcześniej schematu do księgowania cesji. Rys. 192 Księgowanie dokumentu łączenia kontrahentów 233

234 Schemat ewidencji not odsetkowych Pierwsza pozycja schematu zbudowana jest jak typowe księgowanie płatności. Posłuży ona do zaksięgowania kwoty odsetek na konto rozrachunków z kontrahentem. Druga pozycja schematu zaksięguje odsetki na konto przychodów. Księgowanie oparte jest o ewidencję, a księgowaną kwotą będzie wartość noty odsetkowej. Rys. 193 Księgowanie noty odsetkowej 234

235 Schemat ewidencji różnic kursowych Dokumenty ewidencji różnic kursowych zawierają różnice kursowe generowane w wyniku rozliczania płatności i zapłat wyrażonych w walutach obcych, a przeliczonych na PLN po różnych kursach. Rys. 194 Schemat do księgowania różnic kursowych Budując schemat do księgowania tych dokumentów, jako przedmiot księgowania wybieramy różnice kursowe. W warunku księgowania wskazujemy czy interesuje nas zysk czy strata z tytułu różnic kursowych. Jako konto, na które ma zostać zaksięgowana różnica kursowa wybieramy zamiennik konta i wskazujemy Wg różnicy kursowej. Schemat w momencie tworzenia zapisu automatycznie rozpozna, na jakim koncie były zaksięgowane zapisy, na podstawie których powstała różnica kursowa i różnicę tę zaksięguje na to samo konto. Kwota księgowania podawana jest w schemacie dwutorowo. W pierwszym okienku wybieramy kwotę operacji różnicy kursowej, a w drugim okienku kwotę różnicy kursowej Druga strona księgowania odbędzie się na wskazane odpowiednio konto przychodów lub kosztów. W tym przypadku, jako kwota księgowania wskazujemy jedynie kwotę różnicy kursowej. 235

236 Rys. 195 Księgowanie różnicy kursowej na konto rozrachunków 236

237 Schemat ewidencji różnic kursowych MW Dokumenty różnic kursowych od magazynu walut zawierają różnice kursowe generowane podczas ruchu walut na walutowych rachunkach bankowych lub w kasie walutowej. W schemacie do tych dokumentów przedmiotem księgowania są różnice kursowe MW. W warunku księgowania w poszczególnych pozycjach wybieramy odpowiednio zysk lub strata. Rys. 196 Księgowanie różnic kursowych od własnych środków W przypadku pozycji schematu służących do księgowań na konto ewidencji środków pieniężnych warunek księgowania możemy rozbudować o wybór ewidencji środków pieniężnych, z którą związana jest księgowana różnica kursowa. Wartością, która będzie księgowana na poszczególne konta będzie kwota różnicy kursowej MW. 237

238 Rys. 197 Księgowanie różnicy kursowej na konto rachunku bankowego 238

239 Schemat ewidencji faktur wewnętrznych nabycia UE VAT należny W przypadku faktur wewnętrznych służących do rozliczenia podatku VAT od transakcji wewnątrzwspólnowych księgowaniu podlegają jedynie rozliczane kwoty podatku VAT. W przypadku faktur wewnętrznych nabycia generowanych po stronie podatku VAT należnego rozliczana kwota podatku księgowana jest po stronie Ma na konto rozliczenie VAT należnego i po stronie Winien na pomocnicze konto rozliczenia VAT UE. Dodatkowo schemat możemy zbudować tak, by oddzielnie księgowany był VAT rozliczany w bieżącym okresie, a oddzielnie VAT rozliczany w innych okresach. W poszczególnych pozycjach schematu nie musimy definiować żadnych dodatkowych warunków. Rys. 198 Księgowanie faktury wewnętrznej VAT należny 239

240 Schemat ewidencji faktur wewnętrznych nabycia UE VAT naliczony W przypadku dokumentów faktur wewnętrznych po stronie VAT u naliczonego schemat do ich księgowania zbudowany jest bardzo podobnie. Jedyna różnicą są konta, na które odbywa się księgowanie. Rys. 199 Księgowanie faktury wewnętrznej VAT naliczony 240

241 Schemat ewidencji faktur importowych W ewidencji faktur importowych gromadzone są dokumenty potwierdzające zakup towarów od kontrahentów spoza Unii Europejskiej. Budowa schematu do księgowania tych dokumentów wygląda bardzo podobnie jak w przypadku zwykłych zakupów krajowych. Dodatkowo w warunkach księgowania płatności na konta rozrachunkowe możemy dołożyć element sprawdzający czy kontrahent jest oznaczony, jako eksportowy. Rys. 200 Schemat do księgowania faktury importowej 241

242 Schemat ewidencji SAD W przypadku ewidencjonowania i księgowania dokumentów SAD zasadniczo interesują nas wartości naliczonych przez Urząd Celny opłat celnych i podatku VAT. Budując schemat do księgowania dokumentów SAD, jako przedmiot księgowania wybieramy kwoty SAD. Budując nowe pozycje schematu. Do zaksięgowania poszczególnych kwot nie potrzebujemy definiować dodatkowych warunków. Poszczególne kwoty z dokumentu SAD zostaną zaksięgowane na wskazane w schemacie konta. Rys. 201 Księgowanie dokumentu SAD 242

243 Schemat ewidencji VAT Marża Dokumenty z ewidencji VATMarża VME służą rozliczeniu sprzedaży opodatkowanej na zasadzie naliczania podatku VAT od uzyskiwanej na sprzedaży marży. Podczas generowania dokumentu program, na podstawie wskazanej wartości marży (lub na podstawie automatycznego wyliczenia różnicy pomiędzy wartością sprzedaży i wartością zakupu), wyliczy podatek VAT zawarty w wartości marży. O wyliczoną kwotę podatku należy pomniejszyć przychód ze sprzedaży. Księgowanie tego dokumentu będzie sprowadzało się do wyksięgowania kwoty podatku VAT z konta przychodów i zaksięgowaniu jej na konto rozliczenia VATu należnego. Budując schemat, jako przedmiot księgowania wybieramy ewidencję, a jako kwotę zapisów wybieramy VAT. Generowane księgowania nie będą powiązane z żadnymi płatnościami. Rys. 202 Księgowanie rozliczenia VAT od marży 243

244 Schemat ewidencji rozliczeń EP (ewidencji pojazdów) Dokumenty rozliczeń ewidencji pojazdów są generowane na podstawie dokumentów obcych potwierdzających poniesione koszty użytkowania pojazdu i ewidencji przebiegu pojazdu. Wygenerowany dokument zawiera kwotę poniesionych wydatków, kwotę limitu kosztów obliczoną na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu oraz różnicę tych dwóch wartości. Poniesione wydatki zostały wcześniej na podstawie dokumentów zakupowych zaksięgowane w ciężar kosztów NKUP (niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym). Zaksięgowanie dokumentu rozliczenia ewidencji pojazdu będzie sprowadzało się do przeksięgowania z kosztów NKUP w ciężar kosztów KUP wartości wydatków mieszczącej się w limicie obliczonym na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Budując schemat do księgowania rozliczenia EP, jako przedmiot księgowania wybieramy ewidencję, a jako kwotę księgowania wybieramy wartość do rozliczenia. Z powstałymi zapisami na kontach nie wiążemy żadnych płatności. Rys. 203 Księgowanie rozliczenia ewidencji przebiegu pojazdu 244

245 Schemat ewidencji BO W sytuacji rozpoczynania prowadzenia księgowości przy pomocy programu Enova dokumenty BO, które po zaksięgowaniu będą składały się na salda początkowe kont, wprowadzamy do systemu podobnie jak w przypadku dokumentów PK. Ze wzglądu na dużą różnorodność kont, których stany początkowe chcemy wprowadzić do programu, prawie niemożliwym staje się zbudowanie schematu księgowego, który przewidziałby wszystkie przypadki. Dlatego też, dokumenty BO, podobnie jak dokumenty PK, księgowane będą poprzez ręczne tworzenie dekretu księgowego w zakładce opis analityczny i dekrety. W przypadku wprowadzania BO kont rozrachunkowych przed stworzeniem dekretu musimy stworzyć w dokumencie należności lub zobowiązania, które później po zaksięgowaniu złożą się na saldo rozrachunków. Każda płatność podczas księgowania musi być powiązana z zapisem na konto. Szczegółowy postępowania zostały opisane w części instrukcji dotyczącej dokumentów PK. RMK rozliczenia kosztów w czasie Mechanizm RMK służy do usprawnienia ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mają być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów nie jednorazowo w momencie ich poniesienia, lecz sukcesywnie w jakiejś części w kolejnych okresach rozliczeniowych. Mechanizm RMK został zapożyczony z księgi inwentarzowej. Dla każdego nowego kosztu tworzona jest kartoteka. Wprowadzana jest wartość kosztu, która może zostać wpisana ręcznie lub naliczona na podstawie zatwierdzonego dokumentu z Ewidencji zakupów. Okresowe, częściowe rozliczanie kosztu odbywa się na podobnej zasadzie jak generowanie odpisów amortyzacyjnych w przypadku środków trwałych. W trakcie rozliczania możliwe są zwiększenia wartości kosztu i zmiany wartości okresowych odpisów rozliczeniowych. Narzędzie RMK dostępne jest z poziomu Księgowość > RMK Wprowadzanie nowego kosztu do rozliczania w czasie Wchodzimy Księgowość > RMK > Koszt i zakładamy nową kartotekę dla kosztu, który będziemy rozliczać w czasie. Wprowadzamy wszystkie opisujące go parametry. Dany koszt możemy zakwalifikować do jednego z istniejących centrów kosztów, jak również do grupy kosztów (np. Ubezpieczenia majątkowe). Następnie ustalamy zasady wyliczania i generowania okresowych odpisów rozliczających koszt. Kolejne odpisy mogą być wyliczane według wartości aktualnej na dzień naliczenia lub według wartości z poprzedniego miesiąca. Jako okres rozliczeń możemy wybrać: miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Algorytm ustalania wartości odpisu może być kwotowy lub procentowy. 245

246 Rys. 204 Tworzenie kartoteki kosztu RMK Wartość kosztu do rozliczenia wprowadzamy na zakładce obroty. Możemy tego dokonać wybierając nowy obrót i ręcznie podając wartość lub też z poziomu dokumentu źródłowego w Ewidencji dokumentów dokonując naliczenia kosztu RMK. Wybieramy Czynności > Naliczenie > Wartość kosztu RMK i wybieramy stworzona wcześniej kartotekę kosztu. Rys. 205 Naliczanie wartości kosztu z poziomu dokumentów 246

247 Wartość naliczonego kosztu pojawi się na zakładce Obroty danego kosztu, jako nowy obrót (Księgowość > RMK > Koszty). Rys. 206 Obroty na kartotece kosztu RMK Generowanie odpisów rozliczanie kosztów w ustalonych okresach Przechodzimy do Księgowość > RMK > Dokumenty RMK i wybieramy Nowy dokument RMK. Ustalamy datę wystawienia dokumentu i datę operacji. Gdy wybierzemy, jako Datę wystawienia ostatni dzień miesiąca, w polu Data operacji podpowie się ta sama data; gdy wybierzemy Datę wystawienia inną niż ostatni dzień miesiąca, w polu data operacji podpowie się ostatni dzień miesiąca poprzedniego. Następnie wybieramy polecenie nalicz. Naliczenia możemy dokonać dla wybranego Centrum kosztów, Grupy kosztów, wybranego Kosztu lub wszystkich Kosztów (gdy wszystkie pola wyboru pozostawimy puste). 247

248 Rys. 207 Dokument RMK Rys. 208 Generowanie odpisów kosztów Po naliczeniu dokument RMK zatwierdzamy i zapisujemy zmiany. Zatwierdzony dokument pojawia się w Ewidencji dokumentów gdzie następnie jest księgowany. Do dokumentów RMK możemy zbudować schemat księgowy. W schemacie możemy się odwołać do wygenerowanych wartości każdego kosztu, zbiorczych wartości wg Centrów kosztów lub Grup kosztów. Dodatkowo mamy do dyspozycji wartości w ujęciu bilansowym, podatkowym i kwoty NKUP. 248

249 Księga inwentarzowa Zakup nowego środka trwałego Dla nowo zakupionego środka zakładamy kartę środka trwałego Księga inwentarzowa / Ewidencja środków trwałych / Nowy (Środek trwały/wartość niematerialna i prawna). Rys. 209 Środek trwały. Nr inwentarzowy nadawany z ręki lub wpisując na pierwszym środku znak pytajnika (?). Po zapisaniu zostanie nadany automatycznie numer ŚT/0001. W nowo zakładanym środku wpisując pytajnik program nada kolejny numer. Nazwa nazwa środka trwałego. KŚT wybór klasyfikacji środka trwałego. Miejsce użytkowania definiowane w opcjach. Księga Inwentarzowa / Miejsca użytkowania. Centrum kosztów definiowane w opcjach. Odpowiedzialny wybór z listy osoby odpowiedzialnej za dany środek. Nazwisko wpisanie nazwiska, jeżeli nie występuje w polu Odpowiedzialny. 249

250 Dokument pozyskania wybierany z listy w polu Dokument lub wprowadzany ręcznie w polu Nr dokumentu, w przypadku kiedy nie ma dokumentu zakupu w Ewidencji dokumentów. Zestaw - środki trwałe można łączyć w zestawy. Zestawy nie mają wpływu na naliczanie amortyzacji oraz na generowanie innych dokumentów w ewidencji środków trwałych. Pełnią funkcje informacyjną. Zapisz i zamknij zapisanie wprowadzonych informacji. Pola miejsce użytkowania, centrum kosztów są polami, słownikowymi. Słowniki dla tych pól tworzy się na poziomie parametrów konfiguracyjnych. Lista miejsc użytkowania jest umieszczona w opcjach programu i nie jest automatycznie rozbudowywana o wartości wpisywane w pole Miejsce użytk.. Jest możliwość dodania do tej listy w locie. W tym celu, gdy dojdziemy do pola Miejsce użytk., przechodzimy do głównego okna enovy, wybieramy z menu Narzędzia Opcje (lub używamy skrótu klawiaturowego <Ctrl+F9>), następnie wybieramy zakładkę Księga inwentarzowa miejsce użytkowania i za pomocą klawisza Nowy dopisujemy miejsce Hala Nazwa Hala Opis Hala produkcyjna Zapisujemy nowo dopisane miejsce użytkowania, zapisujemy konfigurację, wracamy do okna środka trwałego i ODŚWIEŻAMY DANE, odpowiadając Tak na pytanie o zapisanie danych. Po tej operacji Hala pojawi się na liście dostępnych miejsc użytkowania środków trwałych. Wypełnienie formatki Ogólne i zapisanie nada środkowi trwałemu stan wprowadzony. Kolejnym krokiem jest sporządzenie dokumentu OT. Dokument OT Przechodzimy do Dokumentów środków trwałych, klawiszem <Insert> wywołanie listy, Wybór dokumentu OT lub za pomocą myszy z menu pojawiającego się po kliknięciu strzałki na prawo od klawisza Nowy (Amortyzacja). W wyświetlonym formularzu klikamy aby przejść na listę zawierającą środki trwałe. 250

251 Rys. 210 Dodanie zapisu. Rys. 211 Wybierz zapis. Posiadając dużą listę środków trwałych w celu szybkiego wyszukania środka można skorzystać z filtrów. Informacje w nich zawarte zawężają listę środków, przez co wyszukanie staje się prostsze. Typ Stan KŚT Miejsce użytkowania Odpowiedzialny Centrum kosztów Amortyzacja Wartości Wskazanie środka z listy, klawiszem <Enter> zaakceptowanie wyboru. Pojawienie się dokumentu OT, w którym umieszczamy: Numer nadawany automatycznie. Data wystawienia, data operacji dokumentu OT. Tytuł wybór z listy. Dokument dodatkowy gdy formatka środka trwałego zawiera dane o dokumencie pozyskania to informacja przenoszona jest automatycznie. 251

252 Wartość podatkowa, wartość bilansowa wpisanie wartości początkowej, która zostanie umieszczona na formularzu środka trwałego oraz będzie podstawą do wyliczenie planu amortyzacji. Data rop. użytkowania wprowadzenie aktualnej daty. Zapisanie dokumentu. Rys. 212 OT. 252

253 Wydruki: Rys. 213 Przyjęcie środka trwałego - wydruk Rys. 214 OT - wydruk 253

254 Plan amortyzacji Powrót do ewidencji środków trwałych (Księga Inwentarzowa / Ewidencja środków trwałych) otwarcie ewidencjonowanego środka w celu wprowadzenia pozostałych informacji umożliwiających poprawne wyliczenie umorzenia. Informacje wymagane: Rys. 215 Amortyzacja. W miesiącu rozp. użytk zaznaczenie okresu rozpoczęcia amortyzacji. Metoda wybór typu amortyzacji: Liniowa Degresywna Jednorazowa Nie amortyzować Stawka roczna stawka amortyzacyjna, zgodna z zaszeregowaniem środka do KRŚT. Współczynnik wartość równa 1,00 lub 2,00 w zależności od przyjętej metody amortyzacyjnej. Ulga inwestycyjna wartość 30% umorzenia. Ulga inwestycyjna 30% (1 rok użytkowania) wartość 30% umorzenia w pierwszym roku użytkowania. Wartości i odpisy w przypadku nowo zakupionego środka dane pobierane są z dokumentu OT. Wypełnienie zakładki Amortyzacji wszystkimi wymaganymi danymi pozwoli wygenerować plan amortyzacji. Przechodzimy na zakładkę Plan amortyzacji, naciskamy klawisz Generuj plan amortyzacji. W przypadku błędnej generacji planu należy ponownie przeanalizować zakładkę Amortyzacja. 254

255 Rys. 216 Plan amortyzacji. Rys. 217 Plan amortyzacji - wydruk Tak wprowadzony środek trwały (nowo zakupiony) przygotowany jest do amortyzacji. 255

256 Środek trwały użytkowany przed wdrożeniem programu Często wprowadzane środki trwałe do programu są już wcześniej użytkowane w firmie. Wówczas stosujemy bilans otwarcia gdzie umieszczamy dane o środku. Ewidencja środków trwałych / Nowy (środek trwały) na zakładce Ogólne formularza, który otworzymy, wprowadzamy: Nr inwentarzowy nadawany z ręki lub wpisując na pierwszym środku znak pytajnika (?). Po zapisaniu zostanie nadany automatycznie numer ŚT/0001. W nowo zakładanym środku wpisując pytajnik program nada kolejny numer. Nazwa nazwa środka trwałego. KŚT wybór klasyfikacji środka trwałego. Miejsce użytkowania definiowane w opcjach. Księga Inwentarzowa / Miejsca użytkowania. Centrum kosztów definiowane w opcjach. Odpowiedzialny wybór z listy osoby odpowiedzialnej za dany środek. Nazwisko wpisanie nazwiska, jeżeli nie występuje w polu Odpowiedzialny. Dokument pozyskania wybierany z listy w polu Dokument lub wprowadzany ręcznie w polu Nr dokumentu, w przypadku kiedy nie ma dokumentu zakupu w Ewidencji dokumentów. Rys. 218 Środek trwały. Przejście na zakładkę, BO. Wprowadzając datę uaktywnią się pola do umieszczenia danych. 256

257 Rys. 219 BO Wartość początkowa - wartość początkowa środka trwałego, z którą został przyjęty do użytkowania. Jest to zazwyczaj wartość zakupu lub wytworzenia. Wartość na - wartość początkowa środka trwałego, uwzględniając operacje, powodujące zmianę wartości. Odpisy do - wartość dotychczasowego umorzenia. Wartość na - wartość początkowa środka trwałego, uwzględniając operacje, powodujące zmianę wartości. Odpisy do - wartość dotychczasowego umorzenia. W przypadku wprowadzania środka trwałego w ciągu roku w polu Odpisy do sumujemy łączną wartość odpisów do z bieżącymi odpisami. Przejście na zakładkę Amortyzacji wprowadzenie następujących danych: W miesiącu rozp. Użytk Metoda Stawka Współczynnik Ulga inwestycyjna Rys. 220 Amortyzacja. 257

258 Oddzielenie przebiegu amortyzacji podatkowej i bilansowej. Rys. 221 Parametry amortyzacji Przepisy dopuszczają, a w niektórych przypadkach niemal wymagają stosowanie innych parametrów amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych. W chwili obecnej istnieją zawsze dopuszczalne parametry, które są dopuszczalne w obu przypadkach. Niemniej czasem istnieje możliwość wyboru innych parametrów, które będą korzystniejsze dla użytkownika środka trwałego. Enova pozwala na zastosowanie różnych parametrów dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Enova pozwala na zastosowanie następujących metod amortyzacji nie amortyzować jednorazowa liniowa degresywna Największe znaczenie praktyczne mają metody: liniowa (raty amortyzacje obliczane przez równe rozłożenie rat na czas przewidywanej eksploatacji środka trwałego) i degresywna (corocznie jako podstawa obliczania rat przyjęta jest wartość początkowa środka trwałego pomniejszona o sumę dotychczasowych rat amortyzacji. Tak obliczona rata mnożona jest przez określony przepisami współczynnik (obecnie wynoszący 2 lub 3). Gdy obliczona w ten sposób wysokość raty staje się mniejsza niż wysokość raty wynikającej z zastosowania metody liniowej, program automatycznie stosuje raty wynikające z metody liniowej. Zakładka Plan amortyzacji naciśnięcie klawisza Generuj plan amortyzacji. Miesięczne odpisy amortyzacyjne Przechodzimy do Księga inwentarzowa/dokumenty środków trwałych i wprowadzamy nowy dokument amortyzacji za pomocą klawisza Nowy (amortyzacja) lub wybierając Amortyzacja z listy wyświetlanej po naciśnięciu klawisza <Insert>. Na ekranie pojawia się okno wyboru miesiąca. 258

259 Rys. 222 Dodawanie nowego zapisu W oknie wyboru miesiąca wprowadzamy miesiąc w formacie mm/rrrr lub wpisujemy nazwę miesiąca i rok (wrzesień 2008). Klawisz OK. należy nacisnąć dwukrotnie. Miesiąc możemy wybrać przewijając listę miesięcy za pomocą przycisków góra i dół lub strzałek na klawiaturze. Zarówno po naciśnięciu strzałki w górę jak i w dół, jako pierwszy pojawi się aktualny miesiąc. Rys. 223 Amortyzacja. Numer nadawany automatycznie, Data wystawienia, data operacji Tytuł wybór z listy, Sposób: ŚT wg rodzaju WNIP wg rodzaju Miejsce: [Wszystkie] wszystkie środki trwałe. 259

260 [Puste] nieposiadające informacji w oknie miejsce użytkowania. Administracja podanie przykładowego miejsca użytkowania, dla którego wygenerujemy amortyzację. Centrum [Wszystkie] wszystkie środki trwałe. [Puste] nieposiadające informacji w centrum kosztów. Koszty Zarządu podanie przykładowego centrum kosztów dla którego wygenerujemy amortyzację. Wybierając generowanie amortyzacji wg miejsc użytkowania należy zwrócić szczególną uwagę czy wszystkie środki trwałe posiadają tą informację. W przypadku jej braku stawka nie zostanie uwzględniona w formularzu amortyzacji. Szybkie sprawdzenie czy występują takie środki można uzyskać generując nowy formularz amortyzacji w sposobie wybieramy Wszystkie i miejscu [Wszystkie]. Jeżeli się pojawią wartości należy odnaleźć dane środki i uzupełnić brakujące dane. Likwidacja środka trwałego Rys. 224 Wydruk Amortyzacji. Wybieramy: Dokumenty środków trwałych / LT. Rys. 225 LT. 260

261 Numer nadawany automatycznie. Data wystawienia, data operacji wybór daty. Tytuł wybór z listy. Środek wskazany w momencie generacji LT. Wartość likwidacji wartość środka pobierany automatycznie z formatki. Zatwierdzony po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzając dokument zostaje umieszczony w Ewidencji dokumentów, przeznaczony do księgowania. Wydruk: - Likwidacja środka trwałego, - Dokument LT. Rys. 226 Likwidacja środka trwałego LT wydruk Rys. 227 LT - wydruk 261

262 Zmiana wartości środków trwałych Dokumenty środków trwałych / Zmiana wartości zwiększenie wartości, zmniejszenie wartości. Rys. 228 Dodanie nowego zapisu. Rys. 229 Zmiana wartości. Numer nadawany automatycznie. Data wystawienia, operacji data. Tytuł wybór z listy. Środek wskazany z listy. 262

263 Wydruk: Kierunek wybór kierunku zwiększenia lub zmniejszenia wartości. Zmiana wartość. Korekta można dodatkowo dokonać korekty dotychczasowego umorzenia. Korekta ta będzie wpływała na algorytm naliczania odpisów amortyzacyjnych Zatwierdzony po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzając dokument zostaje umieszczony w Ewidencji dokumentów, przeznaczony do księgowania. Inwentaryzacja środków trwałych Rys. 230 Zmiana wartości - wydruk W Księdze inwentarzowej na liście Dokumentów środków trwałych należy stworzyć nowy dokument inwentaryzacji i wykonać w nim czynność Generuj pozycje (zlikwidowane ŚT są pomijane). Możemy takie dokumenty inwentaryzacji stworzyć dla różnych miejsc użytkowania lub jeden dla wszystkich miejsc użytkowania. Rys. 231 Generowanie pozycji 263

264 Rys. 232 Dokument inwentaryzacji Wszystkie zarejestrowane środki trwałe pojawią się na liście (jak powyżej). Następnie należy wpisać rzeczywistą ilość środków trwałych wybierając pozycje dla danego środka trwałego lub dla wartości nie materialnej i prawnej w okienku ilość. Program na tej podstawie wyliczy różnice. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji można wydrukować w programie zestawienie różnic inwentaryzacyjnych. Rys. 233 Wydruk Zestawienia różnic inwentarzowych 264

265 Inwentaryzacja środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych Istnieje możliwość dokonania inwentaryzacji w programie wykorzystując kody kreskowe. Cały proces inwentaryzacji można podzielić na dwa etapy: Działania przygotowawcze Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów kreskowych Działania przygotowawcze Pierwszym etapem jest przyporządkowanie każdej kartotece w ewidencji środków trwałych kodu kreskowego (Kartoteka środka trwałego > Zakładka Terminarz, wycena, kody kreskowe > Kody kreskowe). Każdy środek trwały może mieć przyporządkowany jeden lub kilka kodów kreskowych w zależności od tego czy stanowi całość, czy też składa się z kilku elementów. Rys. 234 Środek trwały/terminarz, wycena, kody kreskowe Kolejnym etapem jest stworzenie etykiet i oznaczenie nimi środków trwałych. Etykiety mogą zawierać kod kreskowy, nazwę środka trwałego, numer inwentarzowy lub inne istotne informacje. Etykiety można przygotować przy pomocy zewnętrznej aplikacji pobierającej dane bezpośrednio z bazy danych SQL lub z arkusza Excela. Można zorganizować odpowiednio listę środków trwałych w enovie i wyeksportować do Excela wszystkie potrzebne informacje. Przykładem aplikacji przygotowujące etykiety w dowolnym układzie graficznym jest program o nazwie DMT_Label32. Przygotowane etykiety należy wydrukować i umieścić na środkach trwałych według przyporządkowania ustalonego wcześniej w enovie w ewidencji środków trwałych. Następnie stworzone etykiety należy wydrukować i oznaczyć nimi środki trwałe. 265

266 Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów kreskowych Po działaniach przygotowawczych opisanych w dwóch pierwszych punktach można przeprowadzić inwentaryzacje środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych i kolektorów danych. Dokonując inwentaryzacji w określonym miejscu użytkowania środków trwałych rejestruje się za pomocą kolektora danych kody kreskowe i odpowiadające im ilości. Następnie z kolektora eksportowany jest plik zawierający zgromadzone dane, czyli kody kreskowe i odpowiadające im ilości (ilości rzeczywiste). W programie enova w konfiguracji należy włączyć obsługę kolektorów danych i uzupełnić wszystkie niezbędne ścieżki dostępu do danych (Narzędzia > Opcje > Handel > Kolektory danych). Rys. 235 Opcje / Handel / Kolektory danych W Księdze inwentarzowej na liście Dokumentów środków trwałych należy stworzyć nowy dokument inwentaryzacji i wykonać w nim czynność Generuj pozycje. 266

267 Rys. 236 Dokument inwentaryzacji Następnie należy z pliku pochodzącego z kolektora danych zaimportować dane, przez wykonanie czynności Importuj z kolektora SKK. Jeśli zaimportowane kody będą odpowiadały kodom środków trwałych w dokumencie, to zostanie dopisana ilość rzeczywista. Jeśli środka trwałego o zaimportowanym kodzie nie będzie w dokumencie, ale będzie w księdze inwentarzowej, to pozycja zostanie dodana, a informacja o tym pojawi się w logu. Jeśli zaimportowany kod kreskowy nie zostanie odnaleziony w Księdze inwentarzowej informacja o tym pojawi się w logu, a do dokumentu nic nie będzie dodane (tak, jak na zrzucie ekranowym poniżej). 267

268 Rys. 237 Dokument inwentaryzacji po zaimportowaniu danych z kolektora Na koniec można na podstawie dokumentu Inwentaryzacji wydrukować Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych. Dokumenty aktualizujące parametry dla Środków Trwałych i WNiP W księdze inwentarzowej / Ewidencja środków trwałych dostępne są dodatkowe dokumenty Zmiana miejsca użytkowania, Zmiana centrum kosztów, Zmiana osoby odpowiedzialnej, Zmiana parametrów amortyzacji. Aby dodatkowe dokumenty były widoczne na liście dokumentów, należy wejść w Narzędzia / Opcje/ Księga inwentarzowa / Ogólne, następnie należy ustawić datę przy Aktualizacji parametrów środków trwałych poprzez dokumenty. 268

269 Rys. 238 Włączenie dodatkowych dokumentów dla ŚT/WNIP Po ustawieniu daty w Dokumentach środków trwałych będą widoczne dodatkowe dokumenty Rys. 239 Dodatkowe dokumenty ŚT/WNIP Dokumenty dodatkowe wystawia się w celu zmiany wartości pól na środku trwałym, takich jak miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, centrum kosztów oraz parametry związane z amortyzacją. Dokumenty te są dodatkowym potwierdzeniem dla aktualizacji. Usuniecie takiego dokumentu nie powoduje usunięcia zrobionej aktualizacji, jest w niej jedynie przywracana wartość pola sprzed zmiany dokonanej kasowanym dokumentem. Podobna sytuacji będzie miała miejsce w przypadku zmiany daty na dokumencie. Usuniecie takiego dokumentu nie powoduje usunięcia zrobionej aktualizacji, jest w niej jedynie przywracana wartość pola sprzed zmiany dokonanej kasowanym dokumentem. Podobna sytuacji będzie miała miejsce w przypadku zmiany daty na dokumencie. 269

270 Ewidencja wyposażenia Moduł księga inwentarzowa daje możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia. Aby wprowadzić nowy element wyposażenia należy w Księga Inwentarzowa / Wyposażenie, wybrać Nowy (Wyposażenie) i uzupełnić dane na formatce. Rys. 240 Kartoteka wyposażenia Nr inwentarzowy nadawany z ręki lub wpisując na pierwszym środku znak pytajnika (?). Po zapisaniu zostanie nadany automatycznie numer W/0001. W nowo zakładanym środku wpisując pytajnik program nada kolejny numer. Miejsce użytkowania definiowane w opcjach. Księga Inwentarzowa / Miejsca użytkowania Centrum kosztów definiowane w opcjach Firma / Centra kosztów. Odpowiedzialny wybór z listy osoby odpowiedzialnej za dany środek. Nazwisko wpisanie nazwiska, jeżeli nie występuje w polu Odpowiedzialny. Dokument pozyskania wybierany z listy w polu Dokument lub wprowadzany ręcznie w polu Nr dokumentu, w przypadku kiedy nie ma dokumentu zakupu w Ewidencji dokumentów. 270

271 Zapisz i zamknij zapisanie wprowadzonych informacji. Z poziomu kartoteki wyposażenia można zrealizować wydruk: Karta wyposażenia, Przyjęcie na stan wyposażenia, Likwidacja wyposażenia. Ewidencja pojazdów Na początku należy wprowadzić do ewidencji wszystkie pojazdy podając następujące dane. Nr. rejestracyjny Typ Marka Dysponent Opis Rys. 241 Pojazd 271

272 Definicja trasy Definicja często wykorzystywanych tras. Symbol Typ Opis Cel Długość Przejazdy Rys. 242 Definicja trasy. Przejazdy Ewidencjonujemy przejazd dokonany przez wybrany pojazd rozliczany w firmie. Wprowadzamy dane tak jak na załączonych obrazkach. Data Pojazd Definicja Typ Opis Cel Długość Stawka 272

273 Rys. 243 Przejazd Koszty Wprowadzenie dokumentów kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu. Ewidencja dokumentów / Ewidencja / Zakup. 273

274 Rys. 244 Zakup. Faktura zakupu musi być przynajmniej w stanie wprowadzonym. Po zaznaczeniu dokumentu w Ewidencji dokumentów z menu Czynności wybieramy Naliczenie / Koszty ewidencji pojazdów. 274

275 Wskazanie pojazdu Rys. 245 Koszty ewidencji pojazdów. Rys. 246 Koszt. Zatwierdzenie formularza umieści informację w kosztach. Rozliczenie pojazdu Przycisk Nowy (Rozliczenie) wywoła formularz, na którym rozliczamy wyliczony na podstawie ewidencji limit z kosztami. Klikając na przycisk Nalicz dokonujemy rozliczenia. Po zatwierdzeniu rozliczenie pojawi się w ewidencji dokumentów, skąd należy je predekretować. 275

276 Rys. 247 Wybór pojazdu do rozliczenia Rys. 248 Rozliczenie przejazdów 276

277 Rys. 249 Rozliczenie przejazdów - wydruk Książka Przychodów i Rozchodów krok po kroku Moduł enova Książka Przychodów i Rozchodów (KPIR) zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy księgi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, Dokumenty wewnętrzne, Zestawienia przychodów i kosztów, Rozliczenia z kontrahentami. Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy księgowane sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowa PIT-5 i PIT-5L oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Moduł KPIR w systemie enova to nowoczesne oprogramowania do księgowości uproszczonej pracujące w środowisku Windows. Struktura modułu KPIR w systemie enova jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik). Rejestry to odpowiednik segregatorów, w których gromadzony jest dany typ dokumentów. Na funkcjonalność systemu składają się: Ewidencja dokumentów. W systemie dokonuje się ewidencjonowania dokumentów każdego typu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzacja itp. Po 277

278 wprowadzeniu dokumenty są przeksięgowane do KPIR automatycznie. Na podstawie zapisów księgowych drukowana księga zgodna ze wzorcem. Zapisy KPIR Zapisy księgowe są chronologicznie numerowane w ciągu roku obrachunkowego. Można je również przeglądać wg typu rejestrów z których powstały np. Sprzedaż, Zakup, Dokumenty wewnętrzne. Ewidencja VAT Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Ewidencja Środków Pieniężnych Obejmuje prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie, których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami, (stan zobowiązań i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Zestawienia księgowe To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować: rachunek wyników (przychody i kosztów) i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy. Deklaracje PIT-5, PIT-5 L sporządzane i drukowane automatycznie. Bufor księgowań Bufor to miejsce, w którym przed wprowadzeniem, zatwierdzeniem dokumentów zapisów księgowych można dokonać poprawki. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty, czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony, czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych. 278

279 Moduł Faktury/Moduł handel Ewidencja dokumentów Podzielona na typy i szufladki Sprzedaż/Zakup/Dokumenty wew. Rejestry VAT Zakupów i Sprzedaży Zapisy KPiR W kolumnach na czysto/w buforze PIT-5/PIT-5L Ewidencja Środków Pieniężnych Rozrachunki z kontrahentami Przelewy Raporty kasowe Wyciągi bankowe Deklaracja VAT-7 Rys. 250 Obieg dokumentów w enova KPIR Wszystkie dokumenty, jakie trafiają do księgowości w celu ich zaewidencjonowania trafiają głównie do Ewidencji dokumentów. Jeżeli moduł KPIR współpracuje z modułami Faktury/Handel to otrzymane tu dokumenty (faktury zakupu) przechodzą do Ewidencji automatycznie. Jeżeli nie ma aktywnego modułu Faktury/Handel, dokumenty ewidencjonuje się ręcznie bezpośrednio w Ewidencji dokumentów. Na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji w tle powstają rejestry VAT, z których tworzy się deklaracja VAT-7 za dany m-c. Na podstawie również Ewidencji dokumentów tworzone są zapisy w KPIR (w buforze najpierw), a później się je zatwierdza na czysto. Na podstawie zapisów KPIR i informacji na kartach właściciela /li sporządzana jest deklaracja PIT-5 lub PIT-5L. Jeżeli moduł KPIR współpracuje z modułem Kadry/Płace informację o kwotach ubezpieczeń przychodzą automatycznie na kartę właściciela/li. Dodatkowo można w module KPIR, głównie dla celów analitycznych wprowadzać informację o raportach kasowych i wyciągach bankowych. Wtedy, można prowadzić pełną ewidencję rozrachunków z kontrahentami. Na podstawie rozrachunków z kontrahentami można sporządzać przelewy, noty odsetkowe, ponaglenia zapłat, kompensaty itp. Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem KPIR należy ustawić odpowiednio parametry konfiguracyjne. Ustawienia konfiguracji dla KPIR są dostępne z menu główne programu: Narzędzia Opcje w części KPIR Należy ustawić następujące parametry: Ogólne Definicje dokumentów Deklaracji PIT Moduł Kadry Płace

280 Matryce Okresy obrachunkowe Ogólne Rys. 251 Typ ewidencji podatkowej Rok aktualności aktualny rok pracy z programem. Ogólne typ ewidencji podatkowej, wybór typu ewidencji (program posiada dwa rodzaje ewidencji Księga Podatkowa, Ewidencja Ryczałtowa). Przy zakładaniu bazy danych program automatycznie podpowiada Księgę Podatkową. Ewidencja pojazdów zaznaczamy, gdy firma nie księguje kosztów związanych z rozliczeniem pojazdów. Ewidencje handlowe wykorzystywane są do ustalenia sposobu działania weryfikatora zgodności wartości z zakładki VAT dokumentu handlowego z sumą zapisów KPiR, możliwe jest ustalenie informacji, ostrzeżenia lub błędu, jeśli jest niezgodność. Ewidencja ryczałtowa stawka opodatkowania przychodu (dotyczy Ryczałtu) 280

281 Definicje dokumentu Rys. 252 Definicje dokumentu Kolejne numery zapisów w KPIR wyliczają się na podstawie zdefiniowanego w opcjach numeru zapisu. Rys. 253 Definicja dokumentu Lista po lewej stronie to lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji. Po prawej stronie znajduje się aktualna definicja. Pole oznaczone * to automatycznie nadawany numer kolejny, cyfra za nim to wielkość numeru. Przyciski w środkowej części ekranu służą do przemieszczania pól między panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji. 281

282 Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem + przycisk Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok dla daty). W dolnej części ekranu wyświetlany jest przykład numeru, stworzonego wg aktualnej definicji. Każdy element może być użyty tylko raz. Po przeniesieniu element jest wstawiany nad podświetlony element definicji. Aby zmienić kolejność elementów podświetlamy element znajdujący się pod pozycją, na której chcemy umieścić element i naciskamy przycisk Dodaj pole. Deklaracja PIT-5 Rys. 254 Deklaracja PIT 5 Miesiąc aktualności należy wpisać miesiąc, od którego zaczęło się prowadzenie KPIR w danym roku obrachunkowym (zazwyczaj jest to styczeń danego roku) Współczynnik limitu reklamy i reprezentacji stawka procentowa, która przeznaczona jest na reprezentację i reklamę, obowiązująca w danym roku. Liczba miesięcy okresu sprawozdawczego pozycja ta daje możliwość obliczenia podatku dla okresów np. kwartalnych. Licz PIT-5L wg oddzielnego zestawienia zaznaczenie parametru daje możliwość zdefiniowania zestawienia księgowego PIT-5L, z którego będą pobierane dane dla zaliczek na podatek dla PIT-5L. Licz dane płacowe PIT-5 możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5. tylko zdrowotne zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT-5 samej składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP księgowane są przy takim ustawieniu w koszty z poziomu deklaracji DRA. Licz dane płacowe PIT-5L możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5L. 282

283 tylko zdrowotne zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT-5L samej składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP księgowane są przy takim ustawieniu w koszty z poziomu deklaracji DRA. Licz dane płac. wg terminu płatności dane do deklaracji będą pobierane w terminie ich zapłaty. W przypadku, gdy firma nie posiadania modułu enova Kadry Płace, parametr ten powinien być ustawiony NIE. Dane płacowe, wtedy są wprowadzane bezpośrednio na karcie właściciela na zakładce właściciele. Remanent BO wprowadzenie wartości remanentu początkowego. Martyce Matryce służą do usprawniania pracy w przypadku, gdy mamy do wprowadzenia do systemu wiele podobnych dokumentów sprzedaży lub zakupu, np. rachunki za autostradę. Aby stworzyć matryce uzupełniamy Nowy (Matryca sprzedaży / Zakupu). Matrycę uzupełniamy danymi, które są powtarzalne dla danego dokumentu np. kontrahent, kwota, stawka VAT, rodzaj zapłaty, można wybrać też kolumnę KPIR oraz wymiar i symbol opisu analitycznego. Rys. 255 Matryca zakup 283

284 Po utworzeniu matrycy wchodzimy do Ewidencji dokumentów > Czynności > Matryce > Zakup. Wybieramy matrycę wcześniej stworzoną w opcjach i potwierdzamy OK. Wszystkie dane wpisane w matrycy uzupełnią się w dokumencie automatycznie, można dopisać też dodatkowe informacje. Rys. 256 Parametry matrycy zakupu Aby przejść do dokumentu zatwierdzamy parametry wybierając OK. Analogicznie można utworzyć matryce dla dokumentów sprzedaży. Okres obrachunkowy Okres obrachunkowy przypada na dany rok. Nowy okres obrachunkowy można założyć, bez uprzedniego zamknięcia poprzedniego roku wybierając Nowy (Okres obrachunkowy). Opcja ta również służy do zamykania okresu obrachunkowego. Aby zamknąć okres otwieramy menu Czynności, wybieramy opcję Zamknij okres. Po wykonaniu zamknięcia nie można nanosić zmian. 284

285 Rys. 257 Okresy obrachunkowe. Rys. 258 Czynności dla okresu obrachunkowego Odśwież obroty kolumn KPIR czynność pozwala odświeżyć zapisy w KPIR. Gdy Dokumenty księgowane są w różnej kolejności, program umożliwia automatyczne renumerowanie zapisów KPIR znajdujących się buforze. Uzyskujemy to wchodząc w Konfiguracja / KPIR otwieramy okres obrachunkowy w menu czynności wybieramy: Renumeruj zapisy KPIR. Eksportuj dane księgowe funkcja pozwalająca pobrać z danej bazy zestawienia księgowe oraz definicje dokumentów. Zdarza się, że np. w biurze rachunkowym prowadzimy kilkanaście firm i niektóre z nich mają podobną strukturę i ustawienia. Aby skorzystać z tej funkcji w bazie A posiadającej dane pobieramy plik wskazując miejsce zapisania np. pulpit. Zakładamy nową bazę danych, która nie posiada żadnych danych. Wchodzimy do nowo założonej bazy w menu Plik / Importuj zapisy/ z pliku XML. Poprawne zaczytanie zostanie potwierdzone komunikatem. 285

286 Ewidencja dokumentów Za nim dokumenty zostaną wprowadzone w postaci zapisów na KPIR, musza najpierw trafić do tzw. Ewidencji. Dokumentów. Jest to miejsce, gdzie wprowadzane są wszystkie dokumenty i tutaj następuje ich przypisanie do danych kolumn. Ewidencja zawiera następujące typy dokumentów: Sprzedaż ewidencja faktur sprzedaży Zakup ewidencja faktur zakupu Polecenie księgowania ewidencja dokumentów wewnętrznych i innych (rachunki, koszty bankowe, amortyzacja itp.) Rozliczenie kasowe VAT dokumentów do rozliczania VAT dla metody kasowej. Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT naliczony Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny SAD W ramach w/w typów dokumentów użytkownik może jeszcze zdefiniować sobie własne szufladki Np. Dla typu Zakup, można zdefiniować szufladkę ZR (zakupy różnie), ZSTiWNP (zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), itp. Dokonuję się tego w parametrach konfiguracyjnych, wchodząc w Konfiguracja Ewidencja Dokumentów Definicje. W ramach danego typu dokumentów dodaje się nową definicję. 286

287 Rys. 259 Formatka do wprowadzania definicji szufladki dokumentów Dokumenty wewnętrzne Dokumenty wewnętrzne (niebędące fakturami) będą wprowadzane do Ewidencji dokumentów poprzez typ dokumentu Polecenie księgowania. Zaewidencjonowanie dokumentu polega na właściwym wypełnieniu zakładki Ogólne i zakładki Zapisy KPIR. 287

288 Rys. 260 Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Ogólne) Na zakładce Ogólne należy wypełnić: Data wpływu data wpływu do ewidencji Dokumentów Dokument numer danego dokumentu Data wystawienia data, pod którą jest wystawiony dany dokument (najczęściej równoważna z datą wpływu). Data operacji data, pod którą jest dana operacja gospodarcza, dokumentowana (najczęściej równoważna z datą wpływu). Opis opis dokumentu. Uwaga. Opisy wprowadzone do danego typu dokumentów mogą być automatycznie zapamiętywane w następujący sposób - klikając prawym klawiszem myszy w polu opis, na wprowadzonym opisie, wybieramy pozycję Dodaj do listy. 288

289 Rys. 261 Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Zapisy KPIR) Na zakładce Zapisy KPIR wypełnić należy w odpowiednich kolumnach kwoty. Następnie po zatwierdzeniu danego dokumentu poprzez Zapisz i zamknij, dokument przejdzie w stan Predekretowany co oznacza, że na postawie informacji wprowadzonych na dokument został wykonany zapis do bufora Księgi Przychodów i Rozchodów. Uwaga. Zapis w buforze w KPIR dotyczący danego dokumentu można skasować. W tym celu, będąc w Ewidencji dokumentów, należy otworzyć dany dokument (z menu Czynności Usuń zapis). Jeżeli zapis w KPIR jest zatwierdzony (nie w buforze), zapisy w księdze można tylko skreślić. Przykład Wprowadzenie kwoty remanentu w KPIR, jaki należy dokonać poprzez Ewidencję dokumentów w typie dokumentów: Polecenie księgowania. Po wprowadzaniu na 289

290 pierwszej zakładce daty oraz opisu, należy przejść na zakładkę Zapisy KPIR i w kolumnie 15 Zaszłości W tym remanent, wpisać kwotę. Sprzedaż Ewidencja faktur sprzedaży odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Sprzedaż Ewidencje. Jeżeli moduł enova KPIR współpracuje z modułem enova Faktury/Handel to faktury sprzedaży w tej ewidencji pojawią się automatycznie. Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów sprzedaży wykonywane jest ręcznie, to polega ono na właściwym wypełnieniu zakładek: Ogólne, VAT, Dane kontrahenta i płatności. Rys. 262 Zakładka Ogólne Sprzedaż Na zakładce Ogólne należy wypełnić: Definicja wybór szufladki, w której będzie ujęty dokument (np. SPT - sprzedaż towarów lub SPU - sprzedaż usług. Data wpływu szybkie uzyskanie daty <F4> kalendarza Numer nadawany automatycznie dla danej szufladki Dokument numer dokumentu. Data wystawienia data wystawienia dokumentu Data operacji automatycznie przenoszona z daty wystawienia (może być inna). Kontrahent nazwa firmy. 290

291 Opis opis dokumentu np. sprzedaż towarów. Wartość kwota pokaże się automatycznie po wypełnieniu zakładki VAT. Data zaewidencjonowania data ujęcia w danej ewidencji Na zakładce VAT wypełniamy: Rys. 263 Zakładka VAT Sprzedaż Powstanie obowiązku - program obsługuje automatycznie większość z wymienionych w ustawie momentów powstawania obowiązku podatkowego. Zakładka VAT domyślnie wyświetla Standard (co oznacza, że dany dokument w Rejestrze VAT oraz na Deklaracji VAT 7 zostaje ujęty z datą wystawienia dla dokumentów sprzedaży). Rozwijając listę wybieramy dany moment podatkowy. Elementy VAT wypełniamy: Nowy (Element ewidencji VAT sprzedaży) klawisz <Insert> dodajemy nowa pozycję wypełniając stawkę VAT kwotę Netto kwota netto, po jej wprowadzeniu program sam wylicza VAT i kwotę brutto przechodząc klawiszem <Enter>. (Można wprowadzać kwotę brutto, która jest rozbijana na VAT i netto) VAT kwota VAT. Brutto kwota brutto. Kolumna przyporządkowanie do kolumny numer: 7 Sprzedaż KPIR lub kolumna 8 Pozostałe przychody. 291

292 Rozliczenia w sekcji tej ukazuje się informacja o ujęciu faktury na deklaracji VAT. Czy została ona ujęta, w jakiej kwocie, w jakiej dacie i jaką metodą (kasową, czy memoriałową) Ukazuje się automatycznie po zatwierdzeniu. Zakładka Dane kontrahenta i płatności Rys. 264 Zakładka Dane kontrahenta i płatności Sprzedaż Dane kontrahenta dane kontrahenta automatycznie pobierane z listy kontrahentów. Zobowiązania i należności sposób rozliczenia z danym kontrahentem. W tej sekcji wprowadza się sposób zapłaty (gotówka, przelew itp.), oraz termin płatności. Po wprowadzeniu dokumentu sprzedaży po wypełnieniu zakładki VAT uruchamiamy funkcję Predekretuj. Zaznaczając tę funkcję kwota netto z faktury zostaje umieszczona w odpowiedniej kolumnie KPIR. Przy wyborze funkcji Predekretuj pokazuje się okno Rezultat, który należy zatwierdzić. Na zakładce Zapis KPIR, jest przedstawione jak wygląda zapis w księdze. 292

293 Rys. 265 Rezultat predekretowanie sprzedaży Efektem predekretowania jest przyporządkowanie w odpowiedniej kolumnie kwoty z faktury oraz danych. Funkcja ta może być stosowana do grupowego predekretowania wprowadzonych faktur. Na liście w ewidencji dokumentów podświetlamy wszystkie faktury o statusie bufor lub wprowadzony i uruchamiamy funkcję. Zakup Ewidencja faktur zakupu odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Zakup Ewidencje. Jeżeli moduł KPIR enova współpracuje z modułem enova Faktury/Handel to faktury zakupu (dotyczące zakupu towarów) w tej ewidencji pojawią się automatycznie. Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów zakupu towarów i faktur kosztowych wykonywane jest ręcznie, to polega ono na właściwym wypełnieniu zakładki: Ogólne, VAT, Dane kontrahenta i płatności. Zakładkę Ogólne wypełnia się analogicznie jak przy sprzedaży wprowadzając datę wpływu dokumentu numer dokumentu, kontrahenta i opis. Następnie przejść należy na zakładkę VAT. Obowiązek podatkowy wybór obowiązku podatkowego. Elementy wprowadzanie poszczególnych danych Nowy (Element) klawisz <Insert> nowa pozycję, której należy wypełnić, stawkę VAT, kwotę Netto, po jej wprowadzeniu program wylicz VAT i kwotę brutto przechodząc klawiszem enter. 293

294 Rys. 266 Zakładka VAT Zakup W kolumnie Odliczenia informacja czy dana pozycja podlega odliczeniu VAT: Tak Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota podlega odliczeniu. Nie Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota nie podlega odliczeniu, mimo że znajduje się w ewidencji VAT nie jest ujmowana na deklaracji. Warunkowo jeżeli występuje sprzedaż zwolniona i opodatkowana w danej firmie. Rys. 267 Zakładka VAT Zakup W kolumnie Rodzaj przyporządkowuje się dokument zakupu do jednego z trzech rodzajów kosztów wedle przeznaczenia dokumentu. Wybór danego rodzaju kosztu. Towar pozycje zaliczane do grupy towarów. 294

295 Inne inne pozycje niezaliczane grupy do towarów. Środki trwałe wybór opcji przy zakupie środka trwałego. Środki transportu wybór opcji przy zakupie środka transportu. Nieruchomości wybór opcji przy zakupie nieruchomości. Usługi wybór opcji przy zakupie usług. Paliwo wybór opcji przy zakupie paliwa. Leasing wybór opcji przy kosztach leasingu. Kolumna wybór kolumny, do której przeznaczona jest dana kwota. Przy zakupie korzystamy z następujących wierszy: Nie dotyczy Zakup towarów (10) Koszty uboczne (11) Pozostałe koszty (13) Stan dokumentów Rys. 268 Zakładka VAT Zakup Stan dokumentu może przyjmować następujące wartości: Bufor - Dokument umieszczony w ewidencji. Nie wpływa na książkę KPIR i dopuszczalne są wszelkie jego zmiany. Wprowadzony - Dokument został wprowadzony do odpowiedniej ewidencji. Przykład: Dokumenty początkowo znajdują się w buforze. Zmiana stanu na Wprowadzony zaowocuje tym, że zaczną brać udział w Rozrachunkach oraz Rozliczeniach VAT (w szczególności zostaną uwzględnione podczas naliczania Deklaracji VAT) Predekretowany - Dokument przypisany do odpowiedniej kolumny książki, ale zapisy w KPIR znajdują się w buforze. Zaksięgowany - Wykonane zostały związane z dokumentem zapisy, które wpłynęły na stany wartości kolumn Księgi Przychodów i Rozchodów. 295

296 Stan Bufor Wprowadzony Predekretowany Zaksięgowany Wpływa na Ewidencja dokumentów Ewidencja dokumentów Ewidencja VAT Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT) Ewidencja dokumentów Ewidencja VAT Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT) Umieszczanie dokumentów w odpowiednich kolumnach książki znajdujące się w stanie bufor. Ewidencja dokumentów Ewidencja VAT Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT) Dekrety są wyjmowane z bufora i nie ma możliwości wycofania księgowania Tab. 4 Możliwe stany dokumentów Zmiany stanów dokumentów dokonujemy tylko w Ewidencji Dokumentów. Zmiana stanu dokumentu Zmiana stanu wprowadzony na bufor w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na pierwszej zakładce formularza Ogólne zmiana w oknie stan wprowadzony na bufor. Okna dokumentu będą aktywne, co umożliwi wprowadzenie zmian lub odblokowanie dokumentu nabytego z innego modułu. Funkcja zapisz zamknij <Ctrl+Enter> zapisze wprowadzone zmiany ze statusem bufor dokumentu. Należy ponownie nadać stan wprowadzony. Zmiana stanu predekretowany na bufor w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na pierwszej zakładce formularza Ogólne w menu Czynności wybór opcji Usuń zapis. Spowoduje to zmianę stanu dokumentu na wprowadzony oraz wykasowanie informacji z zakładki Zapisy KPIR. Następnie zmiana stanu wprowadzonego na bufor i naniesienie zmian. Korygowanie dokumentu zaksięgowanego W ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, pierwszej zakładce formularza Ogólne w menu Czynności wybór opcji Przekreśl zapis. Wprowadzanie dokumentu korekty Korektę dokumentów przeprowadzamy w ewidencji dokumentów. Z listy dokumentów wybór nowego formularza dokumentu zakupu lub sprzedaży. Na pierwszej zakładce 296

297 Ogólne Ewidencje pomocnicze (VAT i akcyzy) będąc w polu Korekta wciskamy klawisz F4 i wybieramy dokument korygowany z systemu. W przypadku, gdy dokument nie znajduje się w systemie wprowadzamy Nr korekty. Następnie przechodzimy na drugą zakładkę VAT i wprowadzamy wartości różnicy między wartością właściwą a korygowaną (w przypadku pomniejszenia wartości kwoty wprowadzamy ze znakiem minus). Rejestry VAT Na podstawie zapisów do Ewidencji Dokumentów z Typu Zakup, Typu Sprzedaż w tle tworzą się rejestry VAT. Rejestry VAT są dostępne z opcji Ewidencja dokumentów/ewidencja VAT nagłówki lub Ewidencja VAT elementy. Z kolei z tych dokumentów rejestrów VAT, wybierane są te, które wchodzą na deklarację VAT-7. W momencie uznania, że dokument jest wprowadzony (memoriałowo) lub w przypadku wymuszenia rozliczeniem (poprzez ewidencję rozliczeń kasowych), generowane zostaje rozlicznie VAT. Posiada ono datę rozliczenia (obowiązku podatkowego - czyli określa, w którym okresie ma wpłynąć na deklarację) oraz wszystkie elementy dokumentu z ewidencji VAT (wraz z parametrami), ale w kwotach proporcjonalnych do ogólnej kwoty rozliczenia (np. rozliczenia kasowe 'przy częściowych płatnościach' nie rozliczają jednocześnie całej kwoty wynikającej z jego zaewidencjonowania). Wydruk z rozliczeń VAT zawiera wszystkie dokumenty z określoną datą oraz kwotą rozliczenia, bez względu na to, jakie właściwości mają poszczególne elementy. Jest to lista VAT'u podlegającego rozliczeniu w danym okresie przez firmę. 297

298 Zapisy KPIR Wszystkie dokumenty wprowadzone w Ewidencji Dokumentów po predekretowaniu umieszczane są automatycznie w Zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów. Dokumenty prezentowane są według kolejności ich wprowadzania i nadawane są im kolejno numery porządkowe. Uwaga. Jest to miejsce gdzie nie nanosimy żadnych zmian a poprawki dokumentów jedynie przez stornowanie, jeżeli dokumenty są zatwierdzone. Gdy dokumenty są jeszcze w buforze poprawki nanoszone są w Ewidencji Dokumentów.. W zapisach KPIR można wygenerować wydruk dla KPIR miesięczny, oraz podsumowanie dla całego roku. Rys. 269 Lista zapisów w KPIR Listę zapisów księgowych można zawężać, przeglądać używając filtrów. Filtr obejmuje: Okres obrachunkowy podanie roku obrachunkowego. Zakres data za dany miesiąc. Podpowiadana jest za cały miesiąc możliwość ustawienia, aby pokazywana była za dany dzień. Definicje - wybór danej szufladki, w której dokument został umieszczony. Bufor NIE zawężanie zapisów tylko to zapisów zatwierdzonych. TAK wyświetlanie zapisów łącznie zapisami zaksięgowanymi do bufora. 298

299 Zestawienia Księgowe Zestawienia księgowe obejmują Zestawienie do PIT-5, PIT5-L oraz zestawienie Rachunek Wyników KPIR. Zestawienia księgowe PIT- 5 Rys. 270 Zestawienia księgowe. Składają się na nie wszystkie dokumenty wprowadzone do KPIR ujęte w liczeniu deklaracji PIT -5. Generując funkcję Oblicz pojawia się tabela, w której ujęte są kwoty. Pozycje zestawienia: Przychód Koszty Remanent Rys. 271 Zestawienie księgowe: PIT

300 Zestawienie księgowe Rachunek Wyników Rys. 272 Zestawienie księgowe: Rachunek Wyników. W wielu firmach przygotowywane są zestawienia, w których ujmuje się odpowiednio przychody i koszty, jakie poniesiono w ramach prowadzonej działalności firmy. Program ma ustawienie standardowe opierając się na kolumnach występujących w KPIR z małymi rozszerzeniami. Jeżeli niewystarczające jest takie zestawienie umożliwione jest generowanie własnego zestawienia, w którym ujmujemy istotne dla nas dane. 300

301 Deklaracja PIT-5 / PIT-5L Program na podstawie zapisów KPIR i informacji wprowadzonej na kartę właściciela, wylicza i drukuje deklarację PIT-5 lub PIT-5L. W opcji deklaracje przez dodanie nowej deklaracji uruchamiany jest proces sporządzania deklaracji PIT-5. Rys. 273 Dodawanie deklaracji PIT-5 dla właściciela Następnie z listy (wcześniej wprowadzonych kart właściciela), następuje wybór właściciela, dla którego będzie liczona deklaracja. Przy wyborze pobierane są informacje z karty danego właściciela. Rys. 274 Deklaracja PIT 5. Przelicz funkcja automatycznego przeliczania deklaracji. Deklaracja podzielona jest na części, w których umieszczane są dane. W części Ogólne informacje wprowadzane są ręcznie przez użytkownika, w pozostałych częściach program sam dokonuje wyliczeń. W sekcji Ogólne wybieramy: 301

302 Miesiąc wybór miesiąca, za który będzie liczona deklaracja. Następnie, przy obliczaniu uwzględnia się zapisy w buforze (Tak/Nie). Określa się również: Data data rozliczania. Numer numer deklaracji. Pracownik nazwisko właściciela. Następnie przechodzi się przez poszczególne sekcje deklaracji, w których wykazywane są kwoty w dwóch kolumnach: W miesiącu Narastająco Jeżeli w danym miesiącu występują odliczenia od dochodu czy podatku, należy je wpisać w kolumnie W miesiącu. Właściciele Aby policzyć deklarację PIT 5/PIT-5L należy wprowadzić właścicieli. Przy uzupełnianiu zakładek istotne jest staranne wypełnienie pól z danymi, ponieważ dane pobierane są na deklarację. Rys. 275 Zakładka Ogólne Właściciele Ogólne wprowadzenie danych właściciela. Dane identyfikacyjne, Data i miejsce urodzenia Dane ewidencyjne, Adres zameldowania Adres do korespondencji Dane podatkowe 302

303 Urząd skarbowy dane urzędu skarbowego właściciela. Koszty uzyskania przychodu wybór tytułu stosunku pracy, od jakiego będą liczone koszty uzyskania przychodu. Ulga podatkowa wartość. Progi podatkowe - typy progów podatkowych. Właściciel Ilość zgłoszonych działalności (wpływa na podstawę składki, na NFZ) ilość działalności. Urząd skarbowy Urząd skarbowy wprowadzenie danego Urzędu Skarbowego (należy dokładnie wprowadzić dane w kolejnych zakładkach). Właściciel PIT-5 Udziały ilość udziałów przypadająca na jednego właściciela. Bilans otwarcia deklaracji PIT- 5 - Przechodząc na KPIR w trakcie roku obrachunkowego należy wprowadzić dane z poprzednich miesięcy. Bilans otwarcia może dotyczyć: Informacje z deklaracji za wybór miesiąca, z którego będą pobierane dane do liczonej deklaracji. Składki na ubezpieczenie społeczne Suma składek za poprzednie miesiące. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Suma składek za poprzednie miesiące. Przy liczeniu kolejnych deklaracji kwota składki pobierana jest z modułu enova Kadry Płace (w przypadku braku modułu kwotę wprowadzamy bezpośrednio na deklarację). Przychód kwota przychodu pobrana z deklaracji. Koszty kwota kosztu pobrana z deklaracji. Ograniczenia ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy Podatek od początku roku kwota podatku zapłacona od początku roku. 303

304 Ewidencja Ryczałt Enova w wersji srebrnej pozwala na ewidencje przychodów przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców. Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem Ryczałt ewidencja należy ustawić odpowiednio parametry konfiguracyjne. Ustawienia konfiguracji dla Ewidencji ryczałt są dostępne z menu główne programu: Narzędzia / Opcje w części KPIR. Ogólne Rys. 276 Typ ewidencji podatkowej 304

305 Rok aktualności aktualny rok pracy z programem. Ogólne wybór typu ewidencji podatkowej (program w wersji srebrnej posiada dwa rodzaje ewidencji: Księgę Podatkową i Ewidencję Ryczałtową). Przy zakładaniu bazy danych program automatycznie podpowiada Księgę Podatkową, użytkownik na początku pracy musi wskazać w tym polu Ewidencja Ryczałt. Ewidencja pojazdów zaznaczamy, gdy firma nie księguje kosztów związanych z rozliczeniem pojazdów (parametr wykorzystywany w przypadku ewidencjonowania kosztów w KPIR). Ewidencje handlowe wykorzystywane są do ustalenia sposobu działania weryfikatora zgodności wartości z zakładki VAT dokumentu handlowego z sumą zapisów ewidencji przychodów, możliwe jest ustalenie informacji, ostrzeżenia lub błędu, jeśli jest niezgodność. Ewidencja ryczałtowa stawki opodatkowania przychodu Ryczałtu. Pozostałe parametry konfiguracyjne zostały opisane w rozdziale Książka Przychodów i Rozchodów krok po kroku > Konfiguracja. Uwaga. Przy dodawaniu nowego okresu obrachunkowego w Narzędzia / Opcje / KPIR / Okresy obrachunkowe w typie okresu powinna być ustawiona Ewidencja Ryczałtowa. Ewidencja dokumentów Zanim dokumenty zostaną wprowadzone w postaci zapisów do Ewidencji Ryczałtowej muszą najpierw trafić do tzw. Ewidencji. Dokumentów. Jest to miejsce, gdzie wprowadzane są wszystkie dokumenty i tutaj następuje ich przypisanie do stawek ewidencji ryczałtowej. Ewidencja dokumentów zawiera następujące typy dokumentów: Sprzedaż ewidencja faktur sprzedaży. Zakup ewidencja faktur zakupu. Polecenie księgowania ewidencja dokumentów wewnętrznych. Rozliczenie kasowe VAT dokument do rozliczania VAT dla metody kasowej. Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT naliczony. Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny. SAD. W ramach w/w typów dokumentów użytkownik może jeszcze zdefiniować sobie własne definicje dokumentów. Np. dla typu Sprzedaż można zdefiniować definicje SPT (sprzedaż towarów), SPU (sprzedaż usług), itp. Dokonuje się tego w parametrach konfiguracyjnych, wchodząc w Konfiguracja / Ewidencja Dokumentów / Definicje. W ramach danego typu dokumentów dodaje się nową definicję. 305

306 Rys. 277 Formatka do wprowadzania definicji - szufladki - dokumentów Dokumenty wewnętrzne Dokumenty wewnętrzne (niebędące fakturami) będą wprowadzane do Ewidencji dokumentów poprzez typ dokumentu Polecenie księgowania. Zaewidencjonowanie dokumentu polega na właściwym wypełnieniu zakładki Ogólne i zakładki Ewidencja przychodu. 306

307 Rys. 278 Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Ogólne) Na zakładce Ogólne należy wypełnić: Data wpływu data wpływu do Ewidencji Dokumentów. Dokument numer danego dokumentu. Data wystawienia data, pod którą jest wystawiony dany dokument (najczęściej równoważna z datą wpływu). Data operacji data, pod którą jest dana operacja gospodarcza, dokumentowana (najczęściej równoważna z datą wpływu). Opis opis dokumentu. Uwaga. Opisy wprowadzone do danego typu dokumentów mogą być automatycznie zapamiętywane w następujący sposób - klikając prawym klawiszem myszy w polu opis, na wprowadzonym opisie, wybieramy pozycję Dodaj do listy. 307

308 Rys. 279 Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Ewidencja przychodu) Na zakładce Ewidencja Przychodu należy wpisać w odpowiednich kolumnach kwoty. Następnie po zatwierdzeniu danego dokumentu poprzez Zapisz i zamknij, dokument przejdzie w stan Predekretowany, co oznacza, że na postawie informacji wprowadzonych na dokument został wykonany zapis do bufora Ewidencji Ryczałt. Uwaga. Zapis w buforze w Ewidencji Ryczałtowej dotyczący danego dokumentu można skasować. W tym celu, będąc w Ewidencji dokumentów, należy otworzyć dany dokument (z menu Czynności / Usuń zapis). Jeżeli zapis w Ewidencji Ryczałtowej jest zatwierdzony (nie w buforze), zapis można tylko skreślić. Sprzedaż Ewidencja faktur sprzedaży odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Sprzedaż Ewidencje. Jeżeli moduł księgowy enova współpracuje z modułem enova Faktury / Handel to faktury sprzedaży w tej ewidencji pojawią się automatycznie. 308

309 Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów sprzedaży wykonywane jest ręcznie, to polega ono na właściwym wypełnieniu zakładek: Ogólne, VAT, Dane kontrahenta i płatności, Ewidencja Przychodu. Na zakładce Ogólne należy wypełnić: Rys. 280 Zakładka Ogólne Sprzedaż Definicja wybór definicji, w której będzie ujęty dokument (np. SPT - sprzedaż towarów lub SPU - sprzedaż usług). Data wpływu szybkie uzyskanie daty z kalendarza - klawisz <F4> Numer nadawany automatycznie dla danej definicji. Dokument numer dokumentu. Data wystawienia data wystawienia dokumentu. Data operacji automatycznie przenoszona z daty wystawienia (może być inna). Kontrahent nazwa firmy. Opis opis dokumentu np. sprzedaż towarów. Wartość kwota pokaże się to automatycznie po wypełnieniu zakładki VAT. Data zaewidencjonowania data ujęcia w VAT. 309

310 Na zakładce VAT wypełniamy: Rys. 281 Zakładka VAT Sprzedaż Powstanie obowiązku program obsługuje automatycznie większość z wymienionych w ustawie momentów powstawania obowiązku podatkowego. Zakładka VAT domyślnie wyświetla Standard (co oznacza, że dany dokument w Rejestrze VAT oraz na Deklaracji VAT 7 zostaje ujęty z datą wystawienia dla dokumentów sprzedaży). Rozwijając listę wybieramy dany moment podatkowy. Elementy VAT wypełniamy: Nowy (Element ewidencji VAT sprzedaży) klawisz <Insert> dodajemy nowa pozycję wypełniając stawkę VAT kwotę Netto kwota netto, po jej wprowadzeniu program sam wylicza VAT i kwotę brutto przechodząc klawiszem <Enter>. (Można wprowadzać kwotę brutto, która jest przeliczana na VAT i netto). VAT kwota VAT. Brutto kwota brutto. Kolumna przyporządkowanie odpowiedniej stawki ryczałtu. Rozliczenia w sekcji tej ukazuje się informacja o ujęciu faktury na deklaracji VAT. Czy została ona ujęta, w jakiej kwocie, w jakiej dacie i jaką metodą (kasową, czy memoriałową) ukazuje się automatycznie po zatwierdzeniu. Kolumna wybór stawki ryczałtu. 310

311 Zakładka Dane kontrahenta i płatności Rys. 282 Zakładka Dane kontrahenta i płatności Sprzedaż Dane kontrahenta dane kontrahenta automatycznie pobierane z listy kontrahentów. Zobowiązania i należności sposób rozliczenia z danym kontrahentem. W tej sekcji wprowadza się sposób zapłaty (gotówka, przelew itp.), oraz termin płatności. Po wypełnieniu zakładki VAT możemy uruchomić funkcję Predekretuj. Zaznaczając tę funkcję kwota netto z faktury zostaje umieszczona w odpowiedniej kolumnie ewidencji przychodu. Przy wyborze funkcji Predekretuj pokazuje się okno Rezultat, który należy zatwierdzić. Na zakładce Ewidencja przychodu automatycznie pojawia się wpis do ewidencji ryczałtowej. 311

312 Rys. 283 Zakładka Ewidencja przychodu Sprzedaż Efektem predekretowania jest przyporządkowanie do ewidencji przychodu, kwoty z faktury. Funkcja ta może być stosowana do grupowego predekretowania wprowadzonych faktur. W tym celu na liście w ewidencji dokumentów podświetlamy wszystkie faktury o statusie bufor lub wprowadzony i uruchamiamy funkcję. W przypadku, gdy firma nie jest podatnikiem VAT, można wyłączyć w dokumentach zakładkę VAT (Narzędzia / Opcje / Ewidencja VAT / Ogólne, parametr Firma podlega VAT). W przypadku braku zakładki VAT, kwotę przychodu należy uzupełnić ręcznie na zakładce Ewidencja Przychodu. Zakup Ewidencja faktur zakupu odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Zakup Ewidencje. Jeżeli moduł księgowy enova współpracuje z modułem enova Faktury / Handel to faktury zakupu w tej ewidencji pojawią się automatycznie. Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów zakupu wykonywane jest ręcznie, to polega ono na właściwym wypełnieniu zakładki: Ogólne, VAT, Dane kontrahenta i płatności. Zakładkę Ogólne wypełnia się analogicznie jak przy sprzedaży wprowadzając datę wpływu dokumentu numer dokumentu, kontrahenta i opis. Następnie należy przejść należy na zakładkę VAT i uzupełnić: Obowiązek podatkowy wybór obowiązku podatkowego. Elementy wprowadzanie poszczególnych danych. Nowy (Element) klawisz <Insert> nowa pozycję, której należy wypełnić, stawkę VAT, kwotę Netto lub Brutto. 312

313 W kolumnie Odliczenia informacja czy dana pozycja podlega odliczeniu VAT: Tak Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota podlega odliczeniu. Nie Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota nie podlega odliczeniu, mimo że znajduje się w ewidencji VAT nie jest ujmowana na deklaracji. Warunkowo jeżeli występuje sprzedaż zwolniona i opodatkowana w danej firmie. W kolumnie Rodzaj przyporządkowuje się dokument zakupu do jednego z rodzajów kosztów wedle przeznaczenia dokumentu. Wybór danego rodzaju kosztu. Towar pozycje zaliczane do grupy towarów. Inne inne pozycje niezaliczane grupy do towarów. Środki trwałe wybór opcji przy zakupie środka trwałego. Środki transportu wybór opcji przy zakupie środka transportu. Nieruchomości wybór opcji przy zakupie nieruchomości. Usługi wybór opcji przy zakupie usług. Paliwo wybór opcji przy zakupie paliwa. Leasing wybór opcji przy kosztach leasingu. Zakładka Dane kontrahenta i płatności uzupełniana analogicznie jak w dokumencie sprzedaży. Ponieważ koszty nie są uwzględniane w ewidencji Ryczałtowej, dokument można pozostawić w stanie wprowadzonym. Stany dokumentów, zmiana stanu dokumentu oraz korekta dokumentów zostały opisane w Rozdziale Księga Przychodów i Rozchodów / Ewidencja dokumentów. Ewidencja VAT została opisana w rozdziale Przegląd Ewidencji VAT. Zapisy Ewidencji Ryczałtowej Wszystkie dokumenty wprowadzone w Ewidencji Dokumentów po predekretowaniu umieszczane są automatycznie w Ewidencji Ryczałtowej. Dokumenty prezentowane są według kolejności ich wprowadzania i nadawane są im kolejno numery porządkowe. Uwaga. Ewidencja Ryczałtowa jest to miejsce gdzie nie nanosimy żadnych zmian, a poprawki dokumentów wprowadzane są jedynie przez stornowanie, jeżeli zapisy są zatwierdzone. Gdy zapisy są jeszcze w buforze poprawki nanoszone są w Ewidencji Dokumentów. W zapisach Ewidencji Ryczałtowej można wygenerować wydruk dla Ewidencji przychodów miesięczny. 313

314 Rys. 284 Lista zapisów w Ewidencji Ryczałtowej Listę zapisów można zawężać, przeglądać używając filtrów. Filtr obejmuje: Okres obrachunkowy podanie roku obrachunkowego. Zakres data za dany miesiąc. Podpowiadana jest za cały miesiąc możliwość ustawienia, aby pokazywana była za dany dzień. Definicje - wybór danej definicji, w której dokument został umieszczony. Bufor NIE zawężanie zapisów tylko to zapisów zatwierdzonych (zaksięgowanych). TAK wyświetlanie zapisów łącznie z zapisami zaksięgowanymi do bufora księgowego. Zaliczka na Podatek Ryczałtowy Program na podstawie zapisów (przychodów) w ewidencji ryczałtowej i informacji wprowadzonej na karcie właściciela, wylicza zaliczkę na podatek ryczałtowy. Na liście Deklaracje / Zaliczka na podatek ryczałtowy należy wybrać Nowy (Ryczałt). Rys. 285 Dodawanie deklaracji PIT-5 dla właściciela Następnie z listy (wcześniej wprowadzonych kart właściciela), następuje wybór właściciela, dla którego będzie liczona zaliczka. Przy wyborze pobierane są informacje z karty danego właściciela. 314

315 Rys. 286 Zaliczka Przelicz funkcja automatycznego przeliczania zaliczki. Zaliczka podzielona jest na części, w których umieszczane są dane. W części Ogólne informacje wprowadzane są ręcznie przez użytkownika, w pozostałych częściach program sam dokonuje wyliczeń. W sekcji Ogólne wybieramy: Miesiąc wybór miesiąca, za który będzie liczona deklaracja. Następnie, przy obliczaniu uwzględnia się zapisy w buforze (Tak/Nie). Określa się również: Data data rozliczania. Numer numer deklaracji. Pracownik nazwisko właściciela. Następnie w poszczególnych sekcjach zaliczki, wykazywane są kwoty przychodu, i zaliczka na podatek dochodowy. Jeżeli w danym miesiącu występują odliczenia od dochodu czy podatku, należy je wpisać w sekcji Odliczenia od przychodu / Odliczenia od podatku. 315

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.5)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.5) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Ewidencji środków pieniężnych Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Ewidencji środków pieniężnych Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo