PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową"

Transkrypt

1 PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Znak DT/ZP/230/298/2011 Krasnystaw, dnia r. W odpowiedzi na zapytania skierowane przez wykonawców w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej powyżej Euro, zamawiający przekazuje treśd zapytao oraz odpowiedzi: I. Zapytania 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronie www, SPZOZ, przedmiarów robót w formie plików programu NORMA 4. Informacje przedstawione w formie plików PDF na stronie Zamawiającego znacznie utrudniają i wydłużają proces kosztorysowania projektu. Będziemy wdzięczni za przychylne potraktowanie naszej prośby. Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni na stronie WWW informacji w formie plików programu NORMA 4 II. Zapytania 2. Czy w załączniku nr 1.2 do SIWZ, punkt 6, Macierz, Obudowa, zamawiający dopuszcza obudowę o wysokości 5U? Odpowiedź: Tak Czy w załączniku nr 1.2 do SIWZ, punkt 10, Zestaw komputerowy typu III, Monitor, Kontrast, zamawiający dopuszcza kontrast dynamiczny 10000:1? Odpowiedź: Tak Czy w załączniku nr 1.2 do SIWZ, punkt 10, Zestaw komputerowy typu III, Monitor, Waga bez podstawy, zamawiający dopuszcza wagę 4,42 kg? Odpowiedź: Tak III. Zapytania 3. Pytanie nr 1 Załączniku nr Specyfikacja funkcjonalna ERP. Wymagania globalne ERP, pkt Interfejs użytkownika: - wielopoziomowe grupowanie danych z wykorzystaniem funkcji przeciągnij/ upuśd - możliwośd formatowania warunkowego z kolorowaniem wyniku - możliwośd dodawania nowych kolumn prezentujących dane w oparciu o dowolne zapytania - łączenie danych z wielu tabel na jednym ekranie poprzez cześd wspólną dla tych danych - samodzielne tworzenie indywidualnego menu przez każdego użytkownika, w tym pełna swoboda określania rozmiaru menu Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, np. jednorazowego zdefiniowania interfejsów na etapie `Strona 1 z 31

2 konfigurowania systemów i wdrożenia w oparciu o grupy użytkowników, jeśli w systemach administracyjnych ma miejsce jednoznacznego przypisanie ról użytkowników /kasa, sprzedaż, zakupy, kadry, płace itd./ i zgodny z nim wybór według uproszczonego menu dla każdego użytkownika indywidualnie? Z uwagi na koniecznośd jednoznacznej i stabilnej pracy w obrębie księgowości i finansów firmy czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne, konfigurowania jednorazowego (lub modyfikacje częstsze przez uprawnionych użytkowników) prezentacji tabel na etapie wdrożenia, jeśli istnieje możliwośd samodzielnego tworzenia raportów i wydruków (wraz z uprawnieniami do użytkowania, grupowaniem kształtowaniem szaty graficznej itd.) w obrębie całej aplikacji? Odpowiedź: Nie IV. Zapytania SIWZ Zał. nr 1.3 pkt. 1.6 Zamawiający używa zwrotu Wykonawca zaproponuje metodologię oraz plan szkoleo. Podobnie w Zał. nr 3 do Umowy. Nie jest jasne na jakiem etapie Wykonawcy winni zaproponowad ten materiał: w ofercie czy w trakcie projektu? Prosimy o wyjaśnienie tej sprawy. Odpowiedź: Materiał ma zostad załączony do oferty 2. SIWZ Projekt sieci informatycznej. Wydaje się, że w zakresie okablowania strukturalnego istnieje niezgodnośd z normami. Przewidują one, że przy stosowaniu kabli ekranowanych zarówno panele w szafie dystrybucyjnej jak i gniazda koocowe powinny byd w wersji ekranowanej. (Podane w przedmiarach panele są w wersji nieekranowanej). Prosimy o wyjaśnienie czy w panele w szafie dystrybucyjnej jak i gniazda koocowe powinny byd w wersji ekranowanej? Odpowiedź: Tak 3. Załącznik nr 8 do umowy. Zamawiający określił wymagania do portal www (Help Desk). Prosimy o wyjaśnienie na który moment realizacji projektu Wykonawca ma dysponowad rzeczonym portalem. Czy musi nim dysponowad na dzieo składania ofert? Odpowiedź: Na dzieo rozpoczęcia realizacji umowy V. Zapytania 5. W Projekcie Wykonawczym Sieci Teleinformatyczne z Dedykowanym Zasilaniem, w części dotyczącej okablowania strukturalnego, w opisach i zestawieniach materiałów występują nazwy własne z numerem katalogowym, dotyczące elementów pasywnych sieci okablowania strukturalnego. Szczegółowe opisy techniczne systemu są w niektórych przepadkach specyficznymi rozwiązaniami stosowanymi tylko przez jednego Producenta. Eliminuje to okablowania konkurencyjne innych Producentów, których systemy spełniają obowiązujące normy. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanego systemu okablowania strukturalnego, o wydajności łącza klasy E, zbudowanego na komponentach pasywnych ekranowanych kat.6 innego producenta? System może byd objęty 25 letnią gwarancją Producenta. Odpowiedź: Zamawiający przy budowie sieci dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów z zastrzeżeniem, iż muszą spełniad wymagania techniczne określone w SIWZ (dokumentacji projektowej). Posłużenie się w projekcie przykładowymi materiałami miało na celu tylko i wyłącznie uczynienie go bardziej przejrzystym i zrozumiałym, zgodnie z informacją zamieszczoną w dokumentacji (opis dla projektu): Oświadczenia i uprawnienia projektantów VI. Zapytania 6. Załącznik nr 1.2 do SWIZ, pkt 12 Drukarka laserowa Pytanie nr 1 parametr: Czas nagrzewania: Maksymalnie 25 sekund. Parametr typowo kopiarkowy nie podawany przez producentów drukarek. Ten parametr jest mało istotny dla funkcjonalności drukarki. W praktyce urządzenia drukujące nie są wyłączne na noc, raczej ustawia się je aby przechodziły w stan uśpienia lub oszczędzania energii, stąd parametr ten nie ma znaczenia przy pracy ciągłej, szczególnie przy 8-mio godzinnym czasie pracy. W tym przypadku najistotniejszym parametrem jest czas wydruku 1-szej strony, który Zamawiający wyznaczył na poziomie 10 s. Dlatego wnosimy o: wykreślenie parametru czas nagrzewania, jako nieistotnego, nie podawanego przez większośd producentów drukarek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie drukujące, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 12 `Strona 2 z 31

3 Pytanie nr 2 Parametr: Interfejs: Karta sieciowa Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base, port równoległy IEEE 1284, USB 2.0. Port równoległy IEEE 1284 jest standardem starym i rzadko używanym, czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w interfejsy: Karta sieciowa Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base, 2 x USB 2.0, opcjonalnie port równoległy IEEE 1284? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w opcjonalny port równoległy IEEE 1284 Pytania nr 3 Parametry: Toner startowy: Minimum wydruków A4 (5% zaczernienia) Wydajnośd tonera i bębna: Minimum wydruków A4 (5% zaczernienia). Czy zamawiający dopuści drukarkę wyposażoną w toner startowy o wydajności 7000 stron jednocześnie obsługująca toner zintegrowany z bębnem o większej wydajności stron? Wyższa wydajnośd tonera rynkowego zdecydowanie obniży jednostkowy koszt strony już przy drugiej wymianie tonera rynkowego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie drukujące, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 12 Załącznik nr 1.2 do SWIZ, pkt 13 Drukarka wielofunkcyjna (wielofunkcyjne urządzenie drukujące) Pytanie 4 Parametr: Czas nagrzewania: Maksymalnie 20 sekund Parametr typowo kopiarkowy nie podawany przez producentów drukarek. Ten parametr jest mało istotny dla funkcjonalności drukarki. W praktyce urządzenia drukujące nie są wyłączne na noc, raczej ustawia się je aby przechodziły w stan uśpienia lub oszczędzania energii, stąd parametr ten nie ma znaczenia przy pracy ciągłej, szczególnie przy 8-mio godzinnym czasie pracy. Wnosimy o wykreślenie parametru czas nagrzewania, jako nieistotnego, nie podawanego przez większośd producentów drukarek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie wielofunkcyjne, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 13 Pytanie 5 Drukarka, parametr: Czas pierwszego wydruku: Maksymalnie 6 sekund Czy Zamawiający dopuści drukarkę o czasie wydruku pierwszej strony 6,5 s.? Podwyższenie tego parametru o 0,5 s. praktycznie nie będzie odczuwalne przez użytkowników. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie wydruku pierwszej strony 6,5 s Pytanie 6 drukarka, parametr: Technologia: Druk elektrostatyczny monochromatyczny laserowy. Kopiarka, parametr: Technologia: Elektrostatyczne kopiowanie LED, Toner jednoskładnikowy. Powyższe zapisy względem siebie są niespójne. Elementem kopiarki w urządzeniu wielofunkcyjnym jest zawsze cześd drukująca czyli drukarka. Chyba, że zamawiający wymaga, aby urządzenie wielofunkcyjne posiadało 2 elementy drukujące. Wnosimy o wykreślenie sformułowania: Elektrostatyczne kopiowanie LED i o wykreślenie zapisu toner jednoskładnikowy - charakterystycznego wyłącznie dla produktów Konica-Minolta, parametr ten nie ma wpływu na jakośd wydruku funkcjonalnośd i obsługę urządzenia kopiującego i drukującego w oparciu o technologie laserową. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis: Technologia: Elektrostatyczne kopiowanie LED, Toner jednoskładnikowy Pytanie 7 skaner, parametr: Szybkośd skanowania: Minimum 30/min mono. Minimum 20/min kolor. Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Szybkośd skanowania Minimum 33/min mono. Minimum 19/min kolor? Podwyższenie tego parametru o 3 s. praktycznie nie będzie odczuwalne przez użytkowników. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie wielofunkcyjne, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 13 Pytanie 8 system, parametr: Waga: Maksymalnie 25kg Czy zamawiający dopuści urządzanie o łącznej masie (opcje + bęben + toner startowy) 26 kg? Podwyższenie tego parametru praktycznie nie będzie odczuwalne przez użytkowników. Drukarki rzadko są przenoszone. Parametr ten ma znaczenie jedynie dla serwisu, który nie będzie realizowany bezpośrednio przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie o łącznej masie 26 kg Pytanie 8 system, parametr: Pobór mocy: Maksymalnie 1000W, stan gotowości maksymalnie 60W, uśpienia 10W Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Pobór mocy: Maksymalnie 560W, stan gotowości maksymalnie 45W, tryb oszczędzania energii max. 24W? `Strona 3 z 31

4 Zaznaczamy, że drukarka najwięcej prądu pobiera podczas pracy, stąd dla oszczędności na trybie oszczędzania energii" w dłuższym okresie czasu (np. tygodnia) są żadne. Znaczenie istotniejsze jest zaproponowanie urządzenia, które pobiera prawie o połowę mniej prądu podczas pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie wielofunkcyjne, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 13 VII. Zapytania W załączniku nr 1.5 do SIWZ, Wymagania globalne dla ERP, pkt 1, Zamawiający wymaga: ERP działa w oparciu o taki sam motor bazy danych co SIM Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie heterogeniczne (różne motory bazy danych dla części szarej i białej)? Dodatkowo, Zamawiający zapisał szkolenia z baz danych dla administratorów systemu, a co za tym idzie, kadra informatyków będzie przygotowana do obsługi dostarczonych przez Wykonawcę systemów relacyjnych baz danych. Zaletą środowiska heterogenicznego dla części białej i szarej jest również brak jakichkolwiek interakcji pomiędzy nimi. Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga w tym zakresie środowiska homogenicznego. Ponadto teza co do braku interakcji pomiędzy częściami białą i szarą jest chybiona Zamawiający w co najmniej kilku miejscach wymaga przepływu danych pomiędzy SIM i ERP 2. W załączniku nr 1.5 do SIWZ, Wymagania globalne dla ERP, pkt 75, Zamawiający wymaga: ERP posiada rekomendację (certyfikat) wystawiony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce predysponujacą system do stosowania w jednostkach, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych Prosimy o usunięcie tego wymogu jako niezgodnego z Pzp, wskazujemy, że ustawa Pzp jak i rozporządzenia wykonawcze nie przewidują możliwości wymagania tego dokumentu. Jednocześnie wskazujemy, że projekt jest realizowany z funduszy europejskich i tego typu zapisy mogą skutkowad korektą finansową zgodnie z taryfikatorem. Odpowiedź: Zamawiający nigdzie nie określił żadnego wymogu w tym zakresie. Przedmiotowa cecha systemu nie jest obligatoryjna 3. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ UMOWA Ze względu na jakośd szkoleo, czy Zamawiający wymaga certyfikowane przez producenta szkolenie SQL? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikowane szkolenie SQL 4. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ UMOWA Ze względu na jakośd szkoleo, czy Zamawiający wymaga certyfikowane przez producenta szkolenie MBD? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikowane szkolenie MBD 5. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Oprogramowanie bazodanowe dla potrzeb HIS Ze względu na fakt, iż niektóre punkty wskazują jednoznacznie na bazę danych Oracle (m.in. pkt. 17, 19, 24, 26, 27), czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne: a) oprogramowanie bazy danych Sybase ASE 15 dla części HIS? b) oprogramowanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 dla części ERP? Odpowiedź: Zamawiający wymaga tożsamego oprogramowania bazy danych dla HIS i ERP 6. W załączniku nr 1.4 do SIWZ, pkt 71 Zamawiający wymaga: SIM posiada wykonaną działającą instalację z systemem LIS firmy ROCHE w zakresie określonym w Załączniku nr 1.3 punkt 1.9 lub załączy do oferty oświadczenie firmy ROCHE o jej gotowości do wykonania takiej integracji. W przypadku jeżeli SIM jest już integrowany z systemem ROCHE Wykonawca jest zobowiązany wskazad w kolumnie Informacje Wykonawcy miejsce eksploatacji zintegrowanego oprogramowania Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu, ponieważ w obecnym brzmieniu Zamawiający uzależnia złożenie oferty od oświadczenia firmy ROCHE. Wykonawca oferuje system medyczny, wykorzystujący protokół HL7 i nie istnieją przeszkody do integracji z innymi systemami wykorzystującymi ten standard wymiany danych. Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wymianę systemu ROCHE w sytuacji kiedy nie wykorzystuje on protokołu HL7? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 warianty spełnienia tego wymogu. SIWZ pozostaje bez zmian 7. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Przełącznik (switch) typu II, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Serwer 1, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001:2008 `Strona 4 z 31

5 9. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Serwer 2, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Macierz dyskowa z mechanizmem archiwizacyjnym, Warunku gwarancji dla macierzy Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Switch FC do macierzy, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Biblioteka taśmowa, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zasilacz awaryjny UPS, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu I Jednostka centralna, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Monitor, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu II Jednostka centralna, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu II Jednostka centralna, Wymagania dodatkowe, Zamawiający wymaga: Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Prosimy o wskazanie funkcjonalności o której pisze Zmawiający, gdyż zgodnie z Pzp art. 29 ust 1 to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na sporządzenie oferty Odpowiedź: Przez równoważnośd funkcjonalności należy rozumied funkcjonalnośd wskazaną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 27. (System operacyjny stacji roboczych) nie uwzględniając sposobu licencjonowania 18. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Monitor, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu III Jednostka centralna, Warunki gwarancji Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu III Jednostka centralna, Wymagania dodatkowe, Zamawiający wymaga: Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Prosimy o wskazanie funkcjonalności o której pisze Zmawiający, gdyż zgodnie z Pzp art. 29 ust 1 to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na sporządzenie oferty Odpowiedź: Przez równoważnośd funkcjonalności należy rozumied funkcjonalnośd wskazaną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 27. (System operacyjny stacji roboczych) nie uwzględniając sposobu licencjonowania 21. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Monitor, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 `Strona 5 z 31

6 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Stacja robocza przenośna Notebook, Procesor, Zamawiający wymaga: ( ) taktowany zegarem co najmniej 2.3 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Prosimy o wykreślenie tego opisu jako niezgodnego z rekomendacjami Prezesa UZP, wskazujemy, że wystarczającym i dopuszczalnym jest opis zawarty w kolejnym zdaniu dotyczącym wydajności. Dodatkowo wskazujemy, że tego typu opis może byd podstawą do naliczenia korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem odnoszącym się do projektów realizowanych ze środków UE. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis taktowany zegarem co najmniej 2.3 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Stacja robocza przenośna Notebook, Warunki gwarancji Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Stacja robocza przenośna Notebook, Wymagania dodatkowe, Zamawiający wymaga: Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Prosimy o wskazanie funkcjonalności o której pisze Zmawiający, gdyż zgodnie z Pzp art. 29 ust 1 to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na sporządzenie oferty Odpowiedź: Przez równoważnośd funkcjonalności należy rozumied funkcjonalnośd wskazaną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 27. (System operacyjny stacji roboczych) nie uwzględniając sposobu licencjonowania 24. W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Zapisy szczegółowe dotyczy urządzeo w pkt. 1-2, 4-11, Zamawiający wymaga: Wszystkie urządzenia muszą pochodzid od jednego producenta. W przypadku, gdy urządzenia nie pochodzą od tego samego producenta, wymagane jest oświadczenie producenta serwerów o kompatybilności oferowanych urządzeo Prosimy o wykreślenie tego wymogu, wskazujemy że wyznacznikiem kompatybilności jest architektura x86, zunifikowane złącza i porty (np. RJ45, USB etc), dodatkowo wymagane oświadczenie nie jest dokumentem, którego można zadad od Wykonawcy na podstawie obowiązującego prawa. Dlaczego to producent serwerów ma oświadczad o kompatybilności a nie producent komputerów o kompatybilności z serwerami? Prosimy również o wyjaśnienie od kiedy i na jakiej podstawie jakikolwiek producent może zaświadczad o kompatybilności rozwiązao zestandaryzowanych z produktami innych wytwórców. Odpowiedź: Z przyczyn związanych z jednolitym zarządzaniem i konfiguracją urządzeo w trakcie ich eksploatacji wymóg zostaje podtrzymany. SIWZ pozostaje bez zmian 25. W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Oprogramowanie do grafiki wektorowej, Zamawiający wymaga: CorelDRAW Graphics Suite X5 PL lub inny o równoważnej funkcjonalności Prosimy o wskazanie tej funkcjonalności Odpowiedź: Oprogramowanie do projektowania graficznego wyposażone w narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, składu stron, edycji zdjęd, trasowania, przygotowywania grafik internetowych i animacji w jednym zintegrowanym pakiecie: oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i składu stron; oprogramowanie do edycji zdjęd; narzędzie do przekształcania map bitowych w rysunki wektorowe; narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera; przeglądarka umożliwiająca przeszukiwanie materiałów cyfrowych dostępnych w pakiecie, na komputerze lub w sieci lokalnej; kreator kodów paskowych, kreator druku dwustronnego. Przewodnik online, samouczek wideo. Obsługa procesorów wielordzeniowych, zgodnośd z systemem Microsoft Windows XP, Vista, 7 (wersja 32- i 64-bit),. Obsługa formatów przynajmniej: PDF, JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOC, DOCX, ODF, CGM w wersji 4, AutoCAD DWG/DXF, RTF, CGM. Obsługa języka PostScript poziomu 3. Obsługa przynajmniej 700 profesjonalnych czcionek. Szablony projektowe. Możliwośd przystosowania: paska poleceo, rozmieszczenie przycisków aplikacji. Wzorce pustych dokumentów/obrazków. Narzędzia do animacji Flash. Optymalizacja obrazków dla Internetu. Umożliwia podzielenie obrazka na kilka mniejszych plików w celu optymalizacji pod kątem stron internetowych. Oglądanie i tworzenie rysunków wg rzeczywistych pikseli, korzystając z trybu podglądu pikseli, który zapewnia wierniejsze przedstawienie przyszłego wyglądu projektu w Internecie. Szybkie i łatwe prostowanie obrazków, korzystające z interakcyjnych elementów sterujących. Usuwanie defektów z obrazków i wyświetlanie wyników na bieżąco. Przekształcanie map bitowych w edytowalną grafikę wektorową. Importowanie plików PDF z zachowaniem wszelkich komentarzy i notatek. Importowanie i dostosowywanie plików RAW bezpośrednio z aparatu cyfrowego oraz przeglądanie zmian w czasie rzeczywistym. Opcje zabezpieczeo i dostępu użytkownika umożliwiają ochronę plików PDF przed przeglądaniem, edytowaniem i drukowaniem. Publikowanie projektów w formatach plików zgodnych z programem Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint. Wydruk seryjny. Rejestrowanie makr. `Strona 6 z 31

7 26. W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Oprogramowanie do obróbki grafiki www/flash/photo, Zamawiający wymaga: Adobe Creative Suite 5 Web Premium PL lub równoważne Prosimy o podanie cech równoważnych Odpowiedź: Oprogramowanie zawierające pełny zestaw narzędzi potrzebnych do projektowania, programowania i udostępniania witryn według poniżej minimalnej specyfikacji funkcjonalnej: Obsługa procesorów wielordzeniowych, zgodnośd z systemem Microsoft Windows XP, Vista, 7 (wersja 32- i 64-bit),.Moduł służący do graficznego projektowania stron internetowych musi byd wyposażony w funkcje: widok na żywo umożliwiający projektowanie stron w rzeczywistym środowisku przeglądarki); nawigator kodu, który pozwala na obejrzenie wszystkich danych źródłowych; wbudowane podpowiedzi kodu w środowiskach JavaScript i AJAX; pliki powiązane ułatwiające zarządzanie plikami wchodzącymi w skład strony WWW; obsługa plików FLV i PSD oraz technologii HTML, HTML5, XHTML, CSS, CSS3, XML, JavaScript, AJAX i PHP; samouczki pomagające w nauce projektowania stron internetowych; bezpośredni dostęp do usług online; usługa pozwalająca użytkownikom witryny WWW edytowanie jej bez pomocy autora, podgląd wielu ekranów, integracja z biblioteką jquery; obsługa protokołów FTPS i FTPeS. Pakiet ma zawierad narzędzia do obróbki zdjęd, obrazów 3D, wideo i animacji. Program ma oferowad funkcje i opcje, takie jak: panel dopasowania zapewniający łatwy dostęp do narzędzi; inteligentne filtry umożliwiające bezpieczne eksperymentowanie z obrazami, panel maski pozwalający na łatwe tworzenie nowych masek i zarządzenie nimi; obiekty inteligentne dające możliwośd bezpiecznego skalowania, obracania i zniekształcania grafik; rozjaśnianie; ściemnianie; stempel; pędzel i gąbka; obsługa 32-bitowych obrazów HDR; skalowanie z uwzględnieniem zawartości służące do automatycznego ponownego budowania obrazów i zachowywania jego najważniejszych obszarów, kadrowanie i retusz; obsługa technologii - tworzenie panoram o zakresie 360 stopni; możliwośd konwersji grafiki 2D na 3D; rozbudowane opcje pozwalające na pracę z grafiką dwu i trójwymiarową (malowanie na obiektach 3D, renderowanie objętości, łączenie obrazów 2D i 3D czy animacja obiektów 3D); podgląd i eksportowanie zawartości audio oraz komentarzy do klatek animacji i filmów wideo; obsługiwane formaty: BMP, PNG, TIFF, NEF, 3DS, MPEG, DICOM, MOV, MPEG 4, FLC, JPEG, PDF,, FLV, U3D, CDA, CRW, H.264, Targa, PSD, OBJ, JPEG2000, KMZ, AI, AVI. W skład pakietu ma wchodzid także moduł służący do projektowania i tworzenia ilustracji, który umożliwia również proste i precyzyjne poprawianie oraz modyfikację istniejących grafik. Program ma byd wyposażony w narzędzia, m.in.: pędzel kleksowy, gumka, wyrównanie, przekształcanie, sterowanie, wygładzanie, aktywny obrys, pióro oraz ołówek. Funkcjonalnośd oprogramowania to: czcionki OpenType, możliwośd przekształcenia dwuwymiarowego obiektu w trójwymiarowy, możliwośd eksportu grafiki do pliku PDF, jedno lub wielostronicowego, prosta edycja właściwości obiektów graficznych za pomocą panelu wygląd, obsługa gradientów i przezroczystości, obsługa skryptów JavaScript, Microsoft Visual Basic, PANTONE, DIC i HKS, możliwośd importu plików programu AutoCAD, współpraca z pakietem Microsoft. Obsługiwane formaty: OSWF, TIFF, JPEG, PDF, DXF, SVG, DWG, XMP, HTML, PSD, EPS, GIF.Moduł oprogramowania przeznaczony do tworzenia animacji, interaktywnych elementów oraz grafiki wektorowej do wykorzystania na stronach WWW. Program ma umożliwiad współpracę z bazami danych oraz integrację animacji z serwisami WWW, organizowanie i przeglądanie plików. Program ma mied możliwośd animacji obiektu za pomocą jednego kliknięcia. Możliwośd dostosowywania ruchów, przekształceo czy efektów kolorów. Narzędzie, które pozwala na animację obiektów 2D w przestrzeni trójwymiarowej bez pisania skryptów. Obsługa formatów: HTML, PDF, AI, QuickTime, MP3, H.264, XML, EPS, SWF. Narzędzie programistyczne umożliwiające opracowywanie rozbudowanych aplikacji internetowych (RIA, Rich Internet Application) i zawartości dla różnych środowisk z zastosowaniem platformy Flex. Funkcja zaawansowanej siatki danych, ułatwia użytkownikom przeglądanie złożonych danych. Produkt posiada narzędzia służące do renderowania karnacji oraz stylów. Pozwala to projektantom i programistom na aktualizowanie właściwości przy jednoczesnej wizualizacji ich wpływu na poszczególne karnacje - bez konieczności ponownego kompilowania aplikacji.ponadto w skład pakietu ma wchodzid oprogramowanie do przygotowywania i dostarczanie profesjonalnych materiałów informacyjnych w formacie PDF o funkcjonalności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 34. (Oprogramowanie do edycji plików formatu PDF) 27. Prosimy o wyjaśnienie ile i jakich systemów, z których dane będą przenoszone, posiada Zamawiający? Odpowiedź: Wg Załącznika nr 1.3 do SIWZ pkt. 1.7, Zamawiający oznajmia iż obecnie eksploatuje już system RUM-W1 "Procommerce Łódź", który zastąpił system RUM "Procommerce Łódź" 28. Dla każdego z ww. systemów prosimy o podanie informacje: a) jakie dane system gromadzi? b) które z gromadzonych danych mają zostad przeniesione? c) jaki jest okres, w którym dane były gromadzone (w latach)? d) w przypadku hospitalizacji, wizyt w poradniach/pracowniach diagnostycznych, zleceo i wyników badao, opisów lekarskich (tekstowych), innych danych (jeśli jest możliwośd to określid): jakie są średnie roczne? e) czy system korzysta z jednej, wspólnej dla wszystkich systemów, centralnej bazy danych? f) jeśli system nie korzysta z centralnej bazy danych, to czy można wskazad bazę nadrzędną, z której dane będą traktowane jako najbardziej aktualne? g) jakiego rodzaju jest baza danych, z której system korzysta: a. relacyjna b. obiektowa c. arkusz kalkulacyjny d. inna `Strona 7 z 31

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1)

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: DZP.272-6/14 Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerów klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań:

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A do SIWZ Część 1: Dostawa notebooków w ilości 7 sztuk o parametrach nie gorszych niż: 1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt.3- SIWZ :

1. Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt.3- SIWZ : - strona 1 z 7 - Gdynia, dnia 8 października 2012 roku ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor)

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor) Komputer stacjonarny 30 szt (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt jednostka podstawowa + monitor) Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (uwzględniający zmiany treści SIWZ z 08.07.2016 r.) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych tj. nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Strona 2 z 46 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 6 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne zamówienia:

Założenia ogólne zamówienia: Załącznik nr 1. Specyfikacja zamówienia nowych komputerów i oprogramowania do szkolnej pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim Komputery zostaną zainstalowane w istniejącej

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.36.2015 z dnia 03.11.2015 1. Komputer PC. Ilość 12 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ sprawa: Prez. BG 2317-11/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 Procesor 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10000 punktów (wynik średni na dzień

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo