PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową"

Transkrypt

1 PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Znak DT/ZP/230/298/2011 Krasnystaw, dnia r. W odpowiedzi na zapytania skierowane przez wykonawców w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej powyżej Euro, zamawiający przekazuje treśd zapytao oraz odpowiedzi: I. Zapytania 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronie www, SPZOZ, przedmiarów robót w formie plików programu NORMA 4. Informacje przedstawione w formie plików PDF na stronie Zamawiającego znacznie utrudniają i wydłużają proces kosztorysowania projektu. Będziemy wdzięczni za przychylne potraktowanie naszej prośby. Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni na stronie WWW informacji w formie plików programu NORMA 4 II. Zapytania 2. Czy w załączniku nr 1.2 do SIWZ, punkt 6, Macierz, Obudowa, zamawiający dopuszcza obudowę o wysokości 5U? Odpowiedź: Tak Czy w załączniku nr 1.2 do SIWZ, punkt 10, Zestaw komputerowy typu III, Monitor, Kontrast, zamawiający dopuszcza kontrast dynamiczny 10000:1? Odpowiedź: Tak Czy w załączniku nr 1.2 do SIWZ, punkt 10, Zestaw komputerowy typu III, Monitor, Waga bez podstawy, zamawiający dopuszcza wagę 4,42 kg? Odpowiedź: Tak III. Zapytania 3. Pytanie nr 1 Załączniku nr Specyfikacja funkcjonalna ERP. Wymagania globalne ERP, pkt Interfejs użytkownika: - wielopoziomowe grupowanie danych z wykorzystaniem funkcji przeciągnij/ upuśd - możliwośd formatowania warunkowego z kolorowaniem wyniku - możliwośd dodawania nowych kolumn prezentujących dane w oparciu o dowolne zapytania - łączenie danych z wielu tabel na jednym ekranie poprzez cześd wspólną dla tych danych - samodzielne tworzenie indywidualnego menu przez każdego użytkownika, w tym pełna swoboda określania rozmiaru menu Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, np. jednorazowego zdefiniowania interfejsów na etapie `Strona 1 z 31

2 konfigurowania systemów i wdrożenia w oparciu o grupy użytkowników, jeśli w systemach administracyjnych ma miejsce jednoznacznego przypisanie ról użytkowników /kasa, sprzedaż, zakupy, kadry, płace itd./ i zgodny z nim wybór według uproszczonego menu dla każdego użytkownika indywidualnie? Z uwagi na koniecznośd jednoznacznej i stabilnej pracy w obrębie księgowości i finansów firmy czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne, konfigurowania jednorazowego (lub modyfikacje częstsze przez uprawnionych użytkowników) prezentacji tabel na etapie wdrożenia, jeśli istnieje możliwośd samodzielnego tworzenia raportów i wydruków (wraz z uprawnieniami do użytkowania, grupowaniem kształtowaniem szaty graficznej itd.) w obrębie całej aplikacji? Odpowiedź: Nie IV. Zapytania SIWZ Zał. nr 1.3 pkt. 1.6 Zamawiający używa zwrotu Wykonawca zaproponuje metodologię oraz plan szkoleo. Podobnie w Zał. nr 3 do Umowy. Nie jest jasne na jakiem etapie Wykonawcy winni zaproponowad ten materiał: w ofercie czy w trakcie projektu? Prosimy o wyjaśnienie tej sprawy. Odpowiedź: Materiał ma zostad załączony do oferty 2. SIWZ Projekt sieci informatycznej. Wydaje się, że w zakresie okablowania strukturalnego istnieje niezgodnośd z normami. Przewidują one, że przy stosowaniu kabli ekranowanych zarówno panele w szafie dystrybucyjnej jak i gniazda koocowe powinny byd w wersji ekranowanej. (Podane w przedmiarach panele są w wersji nieekranowanej). Prosimy o wyjaśnienie czy w panele w szafie dystrybucyjnej jak i gniazda koocowe powinny byd w wersji ekranowanej? Odpowiedź: Tak 3. Załącznik nr 8 do umowy. Zamawiający określił wymagania do portal www (Help Desk). Prosimy o wyjaśnienie na który moment realizacji projektu Wykonawca ma dysponowad rzeczonym portalem. Czy musi nim dysponowad na dzieo składania ofert? Odpowiedź: Na dzieo rozpoczęcia realizacji umowy V. Zapytania 5. W Projekcie Wykonawczym Sieci Teleinformatyczne z Dedykowanym Zasilaniem, w części dotyczącej okablowania strukturalnego, w opisach i zestawieniach materiałów występują nazwy własne z numerem katalogowym, dotyczące elementów pasywnych sieci okablowania strukturalnego. Szczegółowe opisy techniczne systemu są w niektórych przepadkach specyficznymi rozwiązaniami stosowanymi tylko przez jednego Producenta. Eliminuje to okablowania konkurencyjne innych Producentów, których systemy spełniają obowiązujące normy. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanego systemu okablowania strukturalnego, o wydajności łącza klasy E, zbudowanego na komponentach pasywnych ekranowanych kat.6 innego producenta? System może byd objęty 25 letnią gwarancją Producenta. Odpowiedź: Zamawiający przy budowie sieci dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów z zastrzeżeniem, iż muszą spełniad wymagania techniczne określone w SIWZ (dokumentacji projektowej). Posłużenie się w projekcie przykładowymi materiałami miało na celu tylko i wyłącznie uczynienie go bardziej przejrzystym i zrozumiałym, zgodnie z informacją zamieszczoną w dokumentacji (opis dla projektu): Oświadczenia i uprawnienia projektantów VI. Zapytania 6. Załącznik nr 1.2 do SWIZ, pkt 12 Drukarka laserowa Pytanie nr 1 parametr: Czas nagrzewania: Maksymalnie 25 sekund. Parametr typowo kopiarkowy nie podawany przez producentów drukarek. Ten parametr jest mało istotny dla funkcjonalności drukarki. W praktyce urządzenia drukujące nie są wyłączne na noc, raczej ustawia się je aby przechodziły w stan uśpienia lub oszczędzania energii, stąd parametr ten nie ma znaczenia przy pracy ciągłej, szczególnie przy 8-mio godzinnym czasie pracy. W tym przypadku najistotniejszym parametrem jest czas wydruku 1-szej strony, który Zamawiający wyznaczył na poziomie 10 s. Dlatego wnosimy o: wykreślenie parametru czas nagrzewania, jako nieistotnego, nie podawanego przez większośd producentów drukarek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie drukujące, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 12 `Strona 2 z 31

3 Pytanie nr 2 Parametr: Interfejs: Karta sieciowa Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base, port równoległy IEEE 1284, USB 2.0. Port równoległy IEEE 1284 jest standardem starym i rzadko używanym, czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w interfejsy: Karta sieciowa Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base, 2 x USB 2.0, opcjonalnie port równoległy IEEE 1284? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w opcjonalny port równoległy IEEE 1284 Pytania nr 3 Parametry: Toner startowy: Minimum wydruków A4 (5% zaczernienia) Wydajnośd tonera i bębna: Minimum wydruków A4 (5% zaczernienia). Czy zamawiający dopuści drukarkę wyposażoną w toner startowy o wydajności 7000 stron jednocześnie obsługująca toner zintegrowany z bębnem o większej wydajności stron? Wyższa wydajnośd tonera rynkowego zdecydowanie obniży jednostkowy koszt strony już przy drugiej wymianie tonera rynkowego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie drukujące, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 12 Załącznik nr 1.2 do SWIZ, pkt 13 Drukarka wielofunkcyjna (wielofunkcyjne urządzenie drukujące) Pytanie 4 Parametr: Czas nagrzewania: Maksymalnie 20 sekund Parametr typowo kopiarkowy nie podawany przez producentów drukarek. Ten parametr jest mało istotny dla funkcjonalności drukarki. W praktyce urządzenia drukujące nie są wyłączne na noc, raczej ustawia się je aby przechodziły w stan uśpienia lub oszczędzania energii, stąd parametr ten nie ma znaczenia przy pracy ciągłej, szczególnie przy 8-mio godzinnym czasie pracy. Wnosimy o wykreślenie parametru czas nagrzewania, jako nieistotnego, nie podawanego przez większośd producentów drukarek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie wielofunkcyjne, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 13 Pytanie 5 Drukarka, parametr: Czas pierwszego wydruku: Maksymalnie 6 sekund Czy Zamawiający dopuści drukarkę o czasie wydruku pierwszej strony 6,5 s.? Podwyższenie tego parametru o 0,5 s. praktycznie nie będzie odczuwalne przez użytkowników. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o czasie wydruku pierwszej strony 6,5 s Pytanie 6 drukarka, parametr: Technologia: Druk elektrostatyczny monochromatyczny laserowy. Kopiarka, parametr: Technologia: Elektrostatyczne kopiowanie LED, Toner jednoskładnikowy. Powyższe zapisy względem siebie są niespójne. Elementem kopiarki w urządzeniu wielofunkcyjnym jest zawsze cześd drukująca czyli drukarka. Chyba, że zamawiający wymaga, aby urządzenie wielofunkcyjne posiadało 2 elementy drukujące. Wnosimy o wykreślenie sformułowania: Elektrostatyczne kopiowanie LED i o wykreślenie zapisu toner jednoskładnikowy - charakterystycznego wyłącznie dla produktów Konica-Minolta, parametr ten nie ma wpływu na jakośd wydruku funkcjonalnośd i obsługę urządzenia kopiującego i drukującego w oparciu o technologie laserową. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis: Technologia: Elektrostatyczne kopiowanie LED, Toner jednoskładnikowy Pytanie 7 skaner, parametr: Szybkośd skanowania: Minimum 30/min mono. Minimum 20/min kolor. Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Szybkośd skanowania Minimum 33/min mono. Minimum 19/min kolor? Podwyższenie tego parametru o 3 s. praktycznie nie będzie odczuwalne przez użytkowników. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie wielofunkcyjne, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 13 Pytanie 8 system, parametr: Waga: Maksymalnie 25kg Czy zamawiający dopuści urządzanie o łącznej masie (opcje + bęben + toner startowy) 26 kg? Podwyższenie tego parametru praktycznie nie będzie odczuwalne przez użytkowników. Drukarki rzadko są przenoszone. Parametr ten ma znaczenie jedynie dla serwisu, który nie będzie realizowany bezpośrednio przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie o łącznej masie 26 kg Pytanie 8 system, parametr: Pobór mocy: Maksymalnie 1000W, stan gotowości maksymalnie 60W, uśpienia 10W Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Pobór mocy: Maksymalnie 560W, stan gotowości maksymalnie 45W, tryb oszczędzania energii max. 24W? `Strona 3 z 31

4 Zaznaczamy, że drukarka najwięcej prądu pobiera podczas pracy, stąd dla oszczędności na trybie oszczędzania energii" w dłuższym okresie czasu (np. tygodnia) są żadne. Znaczenie istotniejsze jest zaproponowanie urządzenia, które pobiera prawie o połowę mniej prądu podczas pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na każde urządzenie wielofunkcyjne, które spełnia minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego podane w załączniku nr 1.2 SIWZ, pkt 13 VII. Zapytania W załączniku nr 1.5 do SIWZ, Wymagania globalne dla ERP, pkt 1, Zamawiający wymaga: ERP działa w oparciu o taki sam motor bazy danych co SIM Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie heterogeniczne (różne motory bazy danych dla części szarej i białej)? Dodatkowo, Zamawiający zapisał szkolenia z baz danych dla administratorów systemu, a co za tym idzie, kadra informatyków będzie przygotowana do obsługi dostarczonych przez Wykonawcę systemów relacyjnych baz danych. Zaletą środowiska heterogenicznego dla części białej i szarej jest również brak jakichkolwiek interakcji pomiędzy nimi. Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga w tym zakresie środowiska homogenicznego. Ponadto teza co do braku interakcji pomiędzy częściami białą i szarą jest chybiona Zamawiający w co najmniej kilku miejscach wymaga przepływu danych pomiędzy SIM i ERP 2. W załączniku nr 1.5 do SIWZ, Wymagania globalne dla ERP, pkt 75, Zamawiający wymaga: ERP posiada rekomendację (certyfikat) wystawiony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce predysponujacą system do stosowania w jednostkach, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych Prosimy o usunięcie tego wymogu jako niezgodnego z Pzp, wskazujemy, że ustawa Pzp jak i rozporządzenia wykonawcze nie przewidują możliwości wymagania tego dokumentu. Jednocześnie wskazujemy, że projekt jest realizowany z funduszy europejskich i tego typu zapisy mogą skutkowad korektą finansową zgodnie z taryfikatorem. Odpowiedź: Zamawiający nigdzie nie określił żadnego wymogu w tym zakresie. Przedmiotowa cecha systemu nie jest obligatoryjna 3. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ UMOWA Ze względu na jakośd szkoleo, czy Zamawiający wymaga certyfikowane przez producenta szkolenie SQL? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikowane szkolenie SQL 4. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ UMOWA Ze względu na jakośd szkoleo, czy Zamawiający wymaga certyfikowane przez producenta szkolenie MBD? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikowane szkolenie MBD 5. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Oprogramowanie bazodanowe dla potrzeb HIS Ze względu na fakt, iż niektóre punkty wskazują jednoznacznie na bazę danych Oracle (m.in. pkt. 17, 19, 24, 26, 27), czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne: a) oprogramowanie bazy danych Sybase ASE 15 dla części HIS? b) oprogramowanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 dla części ERP? Odpowiedź: Zamawiający wymaga tożsamego oprogramowania bazy danych dla HIS i ERP 6. W załączniku nr 1.4 do SIWZ, pkt 71 Zamawiający wymaga: SIM posiada wykonaną działającą instalację z systemem LIS firmy ROCHE w zakresie określonym w Załączniku nr 1.3 punkt 1.9 lub załączy do oferty oświadczenie firmy ROCHE o jej gotowości do wykonania takiej integracji. W przypadku jeżeli SIM jest już integrowany z systemem ROCHE Wykonawca jest zobowiązany wskazad w kolumnie Informacje Wykonawcy miejsce eksploatacji zintegrowanego oprogramowania Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu, ponieważ w obecnym brzmieniu Zamawiający uzależnia złożenie oferty od oświadczenia firmy ROCHE. Wykonawca oferuje system medyczny, wykorzystujący protokół HL7 i nie istnieją przeszkody do integracji z innymi systemami wykorzystującymi ten standard wymiany danych. Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wymianę systemu ROCHE w sytuacji kiedy nie wykorzystuje on protokołu HL7? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 warianty spełnienia tego wymogu. SIWZ pozostaje bez zmian 7. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Przełącznik (switch) typu II, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Serwer 1, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001:2008 `Strona 4 z 31

5 9. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Serwer 2, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Macierz dyskowa z mechanizmem archiwizacyjnym, Warunku gwarancji dla macierzy Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Switch FC do macierzy, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Biblioteka taśmowa, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zasilacz awaryjny UPS, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu I Jednostka centralna, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Monitor, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu II Jednostka centralna, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu II Jednostka centralna, Wymagania dodatkowe, Zamawiający wymaga: Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Prosimy o wskazanie funkcjonalności o której pisze Zmawiający, gdyż zgodnie z Pzp art. 29 ust 1 to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na sporządzenie oferty Odpowiedź: Przez równoważnośd funkcjonalności należy rozumied funkcjonalnośd wskazaną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 27. (System operacyjny stacji roboczych) nie uwzględniając sposobu licencjonowania 18. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Monitor, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu III Jednostka centralna, Warunki gwarancji Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Zestaw komputerowy typu III Jednostka centralna, Wymagania dodatkowe, Zamawiający wymaga: Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Prosimy o wskazanie funkcjonalności o której pisze Zmawiający, gdyż zgodnie z Pzp art. 29 ust 1 to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na sporządzenie oferty Odpowiedź: Przez równoważnośd funkcjonalności należy rozumied funkcjonalnośd wskazaną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 27. (System operacyjny stacji roboczych) nie uwzględniając sposobu licencjonowania 21. Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Monitor, Gwarancja Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 `Strona 5 z 31

6 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Stacja robocza przenośna Notebook, Procesor, Zamawiający wymaga: ( ) taktowany zegarem co najmniej 2.3 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86 Prosimy o wykreślenie tego opisu jako niezgodnego z rekomendacjami Prezesa UZP, wskazujemy, że wystarczającym i dopuszczalnym jest opis zawarty w kolejnym zdaniu dotyczącym wydajności. Dodatkowo wskazujemy, że tego typu opis może byd podstawą do naliczenia korekty finansowej zgodnie z taryfikatorem odnoszącym się do projektów realizowanych ze środków UE. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis taktowany zegarem co najmniej 2.3 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x Dotyczy załącznika nr 1.2 do SIWZ, Stacja robocza przenośna Notebook, Warunki gwarancji Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego certyfikatu jakości z rodziny ISO 9001 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza certyfikat ISO 9001:2000 oraz 9001: W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Stacja robocza przenośna Notebook, Wymagania dodatkowe, Zamawiający wymaga: Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Prosimy o wskazanie funkcjonalności o której pisze Zmawiający, gdyż zgodnie z Pzp art. 29 ust 1 to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeo, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na sporządzenie oferty Odpowiedź: Przez równoważnośd funkcjonalności należy rozumied funkcjonalnośd wskazaną przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 27. (System operacyjny stacji roboczych) nie uwzględniając sposobu licencjonowania 24. W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Zapisy szczegółowe dotyczy urządzeo w pkt. 1-2, 4-11, Zamawiający wymaga: Wszystkie urządzenia muszą pochodzid od jednego producenta. W przypadku, gdy urządzenia nie pochodzą od tego samego producenta, wymagane jest oświadczenie producenta serwerów o kompatybilności oferowanych urządzeo Prosimy o wykreślenie tego wymogu, wskazujemy że wyznacznikiem kompatybilności jest architektura x86, zunifikowane złącza i porty (np. RJ45, USB etc), dodatkowo wymagane oświadczenie nie jest dokumentem, którego można zadad od Wykonawcy na podstawie obowiązującego prawa. Dlaczego to producent serwerów ma oświadczad o kompatybilności a nie producent komputerów o kompatybilności z serwerami? Prosimy również o wyjaśnienie od kiedy i na jakiej podstawie jakikolwiek producent może zaświadczad o kompatybilności rozwiązao zestandaryzowanych z produktami innych wytwórców. Odpowiedź: Z przyczyn związanych z jednolitym zarządzaniem i konfiguracją urządzeo w trakcie ich eksploatacji wymóg zostaje podtrzymany. SIWZ pozostaje bez zmian 25. W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Oprogramowanie do grafiki wektorowej, Zamawiający wymaga: CorelDRAW Graphics Suite X5 PL lub inny o równoważnej funkcjonalności Prosimy o wskazanie tej funkcjonalności Odpowiedź: Oprogramowanie do projektowania graficznego wyposażone w narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, składu stron, edycji zdjęd, trasowania, przygotowywania grafik internetowych i animacji w jednym zintegrowanym pakiecie: oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i składu stron; oprogramowanie do edycji zdjęd; narzędzie do przekształcania map bitowych w rysunki wektorowe; narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera; przeglądarka umożliwiająca przeszukiwanie materiałów cyfrowych dostępnych w pakiecie, na komputerze lub w sieci lokalnej; kreator kodów paskowych, kreator druku dwustronnego. Przewodnik online, samouczek wideo. Obsługa procesorów wielordzeniowych, zgodnośd z systemem Microsoft Windows XP, Vista, 7 (wersja 32- i 64-bit),. Obsługa formatów przynajmniej: PDF, JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOC, DOCX, ODF, CGM w wersji 4, AutoCAD DWG/DXF, RTF, CGM. Obsługa języka PostScript poziomu 3. Obsługa przynajmniej 700 profesjonalnych czcionek. Szablony projektowe. Możliwośd przystosowania: paska poleceo, rozmieszczenie przycisków aplikacji. Wzorce pustych dokumentów/obrazków. Narzędzia do animacji Flash. Optymalizacja obrazków dla Internetu. Umożliwia podzielenie obrazka na kilka mniejszych plików w celu optymalizacji pod kątem stron internetowych. Oglądanie i tworzenie rysunków wg rzeczywistych pikseli, korzystając z trybu podglądu pikseli, który zapewnia wierniejsze przedstawienie przyszłego wyglądu projektu w Internecie. Szybkie i łatwe prostowanie obrazków, korzystające z interakcyjnych elementów sterujących. Usuwanie defektów z obrazków i wyświetlanie wyników na bieżąco. Przekształcanie map bitowych w edytowalną grafikę wektorową. Importowanie plików PDF z zachowaniem wszelkich komentarzy i notatek. Importowanie i dostosowywanie plików RAW bezpośrednio z aparatu cyfrowego oraz przeglądanie zmian w czasie rzeczywistym. Opcje zabezpieczeo i dostępu użytkownika umożliwiają ochronę plików PDF przed przeglądaniem, edytowaniem i drukowaniem. Publikowanie projektów w formatach plików zgodnych z programem Microsoft Word lub Microsoft PowerPoint. Wydruk seryjny. Rejestrowanie makr. `Strona 6 z 31

7 26. W załączniku nr 1.2 do SIWZ, Oprogramowanie do obróbki grafiki www/flash/photo, Zamawiający wymaga: Adobe Creative Suite 5 Web Premium PL lub równoważne Prosimy o podanie cech równoważnych Odpowiedź: Oprogramowanie zawierające pełny zestaw narzędzi potrzebnych do projektowania, programowania i udostępniania witryn według poniżej minimalnej specyfikacji funkcjonalnej: Obsługa procesorów wielordzeniowych, zgodnośd z systemem Microsoft Windows XP, Vista, 7 (wersja 32- i 64-bit),.Moduł służący do graficznego projektowania stron internetowych musi byd wyposażony w funkcje: widok na żywo umożliwiający projektowanie stron w rzeczywistym środowisku przeglądarki); nawigator kodu, który pozwala na obejrzenie wszystkich danych źródłowych; wbudowane podpowiedzi kodu w środowiskach JavaScript i AJAX; pliki powiązane ułatwiające zarządzanie plikami wchodzącymi w skład strony WWW; obsługa plików FLV i PSD oraz technologii HTML, HTML5, XHTML, CSS, CSS3, XML, JavaScript, AJAX i PHP; samouczki pomagające w nauce projektowania stron internetowych; bezpośredni dostęp do usług online; usługa pozwalająca użytkownikom witryny WWW edytowanie jej bez pomocy autora, podgląd wielu ekranów, integracja z biblioteką jquery; obsługa protokołów FTPS i FTPeS. Pakiet ma zawierad narzędzia do obróbki zdjęd, obrazów 3D, wideo i animacji. Program ma oferowad funkcje i opcje, takie jak: panel dopasowania zapewniający łatwy dostęp do narzędzi; inteligentne filtry umożliwiające bezpieczne eksperymentowanie z obrazami, panel maski pozwalający na łatwe tworzenie nowych masek i zarządzenie nimi; obiekty inteligentne dające możliwośd bezpiecznego skalowania, obracania i zniekształcania grafik; rozjaśnianie; ściemnianie; stempel; pędzel i gąbka; obsługa 32-bitowych obrazów HDR; skalowanie z uwzględnieniem zawartości służące do automatycznego ponownego budowania obrazów i zachowywania jego najważniejszych obszarów, kadrowanie i retusz; obsługa technologii - tworzenie panoram o zakresie 360 stopni; możliwośd konwersji grafiki 2D na 3D; rozbudowane opcje pozwalające na pracę z grafiką dwu i trójwymiarową (malowanie na obiektach 3D, renderowanie objętości, łączenie obrazów 2D i 3D czy animacja obiektów 3D); podgląd i eksportowanie zawartości audio oraz komentarzy do klatek animacji i filmów wideo; obsługiwane formaty: BMP, PNG, TIFF, NEF, 3DS, MPEG, DICOM, MOV, MPEG 4, FLC, JPEG, PDF,, FLV, U3D, CDA, CRW, H.264, Targa, PSD, OBJ, JPEG2000, KMZ, AI, AVI. W skład pakietu ma wchodzid także moduł służący do projektowania i tworzenia ilustracji, który umożliwia również proste i precyzyjne poprawianie oraz modyfikację istniejących grafik. Program ma byd wyposażony w narzędzia, m.in.: pędzel kleksowy, gumka, wyrównanie, przekształcanie, sterowanie, wygładzanie, aktywny obrys, pióro oraz ołówek. Funkcjonalnośd oprogramowania to: czcionki OpenType, możliwośd przekształcenia dwuwymiarowego obiektu w trójwymiarowy, możliwośd eksportu grafiki do pliku PDF, jedno lub wielostronicowego, prosta edycja właściwości obiektów graficznych za pomocą panelu wygląd, obsługa gradientów i przezroczystości, obsługa skryptów JavaScript, Microsoft Visual Basic, PANTONE, DIC i HKS, możliwośd importu plików programu AutoCAD, współpraca z pakietem Microsoft. Obsługiwane formaty: OSWF, TIFF, JPEG, PDF, DXF, SVG, DWG, XMP, HTML, PSD, EPS, GIF.Moduł oprogramowania przeznaczony do tworzenia animacji, interaktywnych elementów oraz grafiki wektorowej do wykorzystania na stronach WWW. Program ma umożliwiad współpracę z bazami danych oraz integrację animacji z serwisami WWW, organizowanie i przeglądanie plików. Program ma mied możliwośd animacji obiektu za pomocą jednego kliknięcia. Możliwośd dostosowywania ruchów, przekształceo czy efektów kolorów. Narzędzie, które pozwala na animację obiektów 2D w przestrzeni trójwymiarowej bez pisania skryptów. Obsługa formatów: HTML, PDF, AI, QuickTime, MP3, H.264, XML, EPS, SWF. Narzędzie programistyczne umożliwiające opracowywanie rozbudowanych aplikacji internetowych (RIA, Rich Internet Application) i zawartości dla różnych środowisk z zastosowaniem platformy Flex. Funkcja zaawansowanej siatki danych, ułatwia użytkownikom przeglądanie złożonych danych. Produkt posiada narzędzia służące do renderowania karnacji oraz stylów. Pozwala to projektantom i programistom na aktualizowanie właściwości przy jednoczesnej wizualizacji ich wpływu na poszczególne karnacje - bez konieczności ponownego kompilowania aplikacji.ponadto w skład pakietu ma wchodzid oprogramowanie do przygotowywania i dostarczanie profesjonalnych materiałów informacyjnych w formacie PDF o funkcjonalności wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.2 do SWIZ pkt. 34. (Oprogramowanie do edycji plików formatu PDF) 27. Prosimy o wyjaśnienie ile i jakich systemów, z których dane będą przenoszone, posiada Zamawiający? Odpowiedź: Wg Załącznika nr 1.3 do SIWZ pkt. 1.7, Zamawiający oznajmia iż obecnie eksploatuje już system RUM-W1 "Procommerce Łódź", który zastąpił system RUM "Procommerce Łódź" 28. Dla każdego z ww. systemów prosimy o podanie informacje: a) jakie dane system gromadzi? b) które z gromadzonych danych mają zostad przeniesione? c) jaki jest okres, w którym dane były gromadzone (w latach)? d) w przypadku hospitalizacji, wizyt w poradniach/pracowniach diagnostycznych, zleceo i wyników badao, opisów lekarskich (tekstowych), innych danych (jeśli jest możliwośd to określid): jakie są średnie roczne? e) czy system korzysta z jednej, wspólnej dla wszystkich systemów, centralnej bazy danych? f) jeśli system nie korzysta z centralnej bazy danych, to czy można wskazad bazę nadrzędną, z której dane będą traktowane jako najbardziej aktualne? g) jakiego rodzaju jest baza danych, z której system korzysta: a. relacyjna b. obiektowa c. arkusz kalkulacyjny d. inna `Strona 7 z 31

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo