Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze"

Transkrypt

1 Instalacja programu Crystal Reports - Crystal Reports 9.0 i nowsze Zainstalować silnik serwera Crystal Reports na serwerze internetowym przy uży ciu jednej z nastepujących metod: 1. Zainstalować Crystal Reports razem z instalacją programu Visual Studio 2003, 2005 lub Crystal Reports stanowiło część wersji oprogramowania Visual Studio wydanych przed rokiem 201 O. 2. Pobrać ze strony internetowej SAP.com. Upewnić się, że użytkownik ASPNET ma pełny dostęp do folderu tymczasowego ASPNET (C:\Documents and Settings\[Machine Name ]\ASPNET\Local Settings\Temp). Określić połączenia dla Crystal Reports na stronie Admin > Połączenia SQL. Jeżeli OS to 64-bitowy Windows 7, Windows 2008 lub nowszy system, nale ży upewnić się, że zasoby aplikacji ReportPortal application są określone jako 32-bit. Advanced Settings : _ El (General).NET Framework Version Ena błe 32-Bit Applications Managed Pipeline Mode Na me Queue Length Start Automatically El CPU Limit Limit Action Limit Interval (minutes) Processor Affinity Ena błe d Processor Affinity Mask El Process Model Identity Idle lime-oot (minutes) Load User Profile Maximum Worker Processes Ping Enabled v2.0 True --- Classic Reportportal 1000 True o NoAction 5 False ApplicationPoolldentity 20 True True Ping Maximum Response lime (secon190 Ping Period (seconds) 30 Shutdown lime Limit (seconds) 90 Name [name] The application pool name is the lxlique identifier fur the app&cation pool. 1 OK Cancel I ~ Instalacja Crystal Reports - Crystal Reports 8.0 i 8.5

2 Aplikacja ReportPortal obsługuje program Crystal Reports 8.0 i nowsze jego wersje. W przypadku gdy na serwerze zainstalowane są różne wersje oprogramowania Crystal Reports, aplikacja ReportPortal wybierze najnowszą wersję. W przypadku wersji Crystal Reports 8.0 aplikacja ReportPortal wykorzystuje przeglądarkę ActiveX Viewer do starczoną wraz z programem Crystal Reports. Należy skopiować plik ActiveXViewer.cab z folderu "C:\Program Files\Seagate Software\ Viewers\ActiveXViewer'' do folderu "ReportPortal\crystal". W przypadku wersji Crystal Reports 8.5 konieczna jest instalacja programu Crystal Enterprise. Aplikacja ReportPortal wykorzysta przeglądarkę ActiveX Viewer dostarczoną wraz z programem Crystal Reports. Należy skopiować plik ActiveXViewer.cab do folderu "ReportPortal\crystal ". Poniższy przykład pokazuje instalacj ę programu Seagate Crystal Reports 8.0. Należy upewnić się, że wybrano serwer typu Web Component Server. Select Features Please select which features you would like to install ~ - g... Seagate Crystal Reports Program $ B... Data Access $ 0... Ei<port Support j X... Custom Charting $ 0... Geographic Mapping ~J B... \../eb ( omponent ~1erver $ - B... Developer Components! B... Sample Reports l±l B... Developer Samples Feature Description: Publish and share reports via a web server. This feature wal remain on your local hard drive. T his feature has O of 1 subfeatures selected. The selected subfeatures require OKB on your hard drive. Qisk Cost fieset <~ack Cancel Należy upewn i ć się, że serwer typu Seagate Page Server ma włączoną opcję startu automatycznego i pracuje poprawnie:

3 >!~ Services ~' IJ &ction ~ew IJ... I ~ fi] I ~ ~ IJ ~ li Tree j Services (Loca!) Name I ~Remote Registry Se. ~Removable Storage ~Routing and Remot. ~RunAs Service Deser" tion Allows rem, Manages r. Offers rout... Enables st. status Started Started Automatlc Manu al Dlsabled Automatic LocalSystem LocalSystem LocalSystem LocalSystem. I ~Seagate Web Comp.. ~Security Accounts, ~Server ~Slmpfe Mail Transpo. ~SmartCard 'łlsmart Card Hefper e <;()I <;F'D \IF'D n t::f'l\it Stores sec. Provides R. Transports. Manages a. Provides s. Started Started Manual Automatlc Automatic Manu al Manu al Manual M an11;al LocafSystem LocalSystem LocalSystem J LocafSystem LocafSystem LocalSyst~ I n,.,, <+ W przypadku programu Crystal Reports 8.0 i 8.5 należy upewnić s ię, że u żytkownik anonimowy IIS ma pełny dostęp do folderu ReportPortal\crystal\temp. File Edit View f avorites Toofs Help <? Back... _.... (!;;) I tfa Search I CO Folders Address j.:..i C:\ReporŁPorta~crystal\temp i) ~Go Folders lłl CJ orade rij D Orade3 $ Q Program Files $ CJ Project l""bl public ~ D ReportPortal l! Q admin ; : ~ i ~J. 0 crystal!! fj temp j J.=:J design ~J. 0 help $ Q images j o mining ~ o olap $ Q owe l:eh..j s ąl 1 object(s) 1 jo bytes ~ temp Properties ~» General I Web Sharing I Sharing Security I Name Permissions: Full Control Modify Read & Execute List Folder Contents Read Write Add... Remove Allow Deny EJ D EJ D EJ D EJ D EJ D EJ D Advanced. p All?w inheritabfe permissions from parent to propagate to this ob1ect OK Cancel.6.pply

4

5 Tworzenie raportu Crystal Podać nazwę raportu Przejrzeć i wybrać plik raportu Crystal (RPT), kliknąć przycisk "Wczytaj" Wybrać połączenie. Połączenie można określić z poziomu strony Admin > Połączenia SQL. Parametry wczytanego pliku zostaną wyświetlone poniżej. Należy kliknąć przycisk edycji aby powiązać parametr z filtrem. Po określeniu wszystkich filtrów wyświetlany jest przycisk podgl ądu. Kliknąć przycisk podglądu aby wykonać test raportu. Crystal Report Report name F~e Connection Pubs lcrystalreport.2.rpt Browse... Upload J Clear Cache I Replace Delete Download Options View Edit Name Type jstringparameter li Ann Arbor

6

7 Opcje: Zakładka Ogólne Uruchom po wczytaniu - Opcja ta uruchamia raport po jego wczytaniu. Należy odznaczyć tę opcję jeśli raport posiada filtry a użytkownicy dokonują wyborów przed uruchomieniem raportu. Filtruj kolumny - Liczba kolumn przypisanych do filtrów grup Ustawienia etykiet - Położenie etykiety w stosunku do filtra: Po lewej lub u góry. I~ http: j, localhostjreportf'ortal lfcrystaljoptions.aspx?report!d= 135 Options General P" Run On Load r llter Columns J63 Label Settingsj Top 3 Ok Can cel

8

9 Tworzenie nowego filtra Z poziomu kreatora raportów, kliknąć przycisk paska zadań Filtr, a następnie kliknąć Dodaj Wybrać typ: Pole wyboru, Pole tekstowe, Pole zaznaczenia wyboru, itd. Podać Opis Podać Wartość domyślną Wybrać Szerokosć dla pola wyboru, pola tekstowego, listy typu Combo, Combo Suggest i Wyszukiwanie DB Wybrać Typ listy dla pola wyboru, pola tekstowego, listy typu Combo, Combo Suggest i Wyszukiwanie DB oraz przycisków radiowych. Do stępne są trzy następujące opcje: 1. Tabela - Wybór tabeli, klucza i kolumn nazw. 2. Na bazie SQL - Wyrażenie SQL zwracające jako wynik dwie kolwnny. Pierwsza kolumna zawiera wartości, druga - tekst. 3. Dzielone - SQL zdefiniowane w Dzielonym filtrze 4. Ręczne - Statyczna lista kluczy i wartości. Kliknąć przycisk Aktualizuj aby zapisać filtr. Kliknąć przycisk Wstecz aby powrócić do kreatora rapo1tów Typ filtra: Pole wyboru Należy wkleić lub utworzyć wyrażenie SQL. Wyrażenie SQL powinno mieć tylko dwie kolumny. Pierwsza kolumna jest przeznaczona na wartości liczbowe, druga - na tekst. Należy wybrać, czy zmiany mają powodować odświeżanie się raportu. Update Go Back [) juser FilterType I u st Name U ser Oescil>tion ( optional) User Fdter Value I N one r Refresh on change r Required Not Selected Label --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Default Valle Width List Type 1100% 3!sal Basedi] r Expression SQL CBuild) Select two colurms only. First column is for values. Second column is for text select O As Userld, ' None' as FullName unio n SELECT Userld, FirstName + ' + LastName FROM AppUser

10 Typ filtra: Pole tekstowe Należy określić maksymalną liczbę znaków. Update Go Back j D FilterType Na me jaction!text Box!Action Description (optional) User Filer Value I N one r Refresh on change r Required Default Value Wldth 1100% Textbox Mask jnone...-~~~~~~~~~~~~~~~~~ r Expression Maximum Typ filtra: Pole zaznaczenia Ten typ jest użyteczny w przypadku kolumn typu "Tak" lub "Nie". Update Go Back j D I Report 3 AterType j Check Box..:.! Na me I Report Description (optional) User Filler Value I None P' Refresh on change r Required --~~~~~~- De fa u lt Value r Expression [ Ch ckbox YesValue NoValue Typ filtra: Wybór daty

11 Update Go Back I O) I ReportOate.::.I FdterType I Date Picker.::.I Na me IReportDate Oescription (optional) r Refresh on change r Required User FiterValue I None 3 oateformat!ansi (yy.mm.dd) 3 DefBult Value r Expression Kontrolka kalendarza wybierająca date dla kolumny dat. Typ filtra: Combo Update Go Back ID ::1 FilterType I Combo Name City Descńption (optional) User filer Value J None r Refresh on change r Required Oefault Value r Expression Width 1100% List Type I Table List~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. T11ble I Person.Address KeyColumn jcity 3 NameColumn I city 3 Rozwijana lista z moż li wością wpisywania do niej tekstu. Typ filtra: Combo z sugestią Lista filtrowana dynamicznie w trakcie wprowadzania danych przez użytkownika

12 D Update Go Back I FilterType ::1 J Combo Suggest Na me City Oescription (optional) User FilterValue I None r Refresh on change r Requred Default Value Wldth 1100% Ust Type jrable.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r Expression List~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Table I Person.Address KeyColumn I city 3 NameColumn Jcity 3 Typ filtra: Wyszukiwanie DB Lista danych wyszukanych w innej tabeli. Ten typ jest użyteczny w przypadku dużych list (200 i więc ej rekordów). Update Go Back I D ::1 Fiier Type l DB Lookup Na me City Oescription (optional) User Fllter Value I N one r Refresh on change r Requr ed --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oefault Value r Expression Width 1100% List Type jrable List~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. Table J Person.Address i] KeyColumn JCity i) Name Column JCity i) Typ filtra: Przyciski radiowe Ten typ jest użyteczny w sytuacji, gdy mamy do wyboru bardzo niewiele opcji z długimi opisami, jak ma to miejsce np. w kwestionariuszach.

13 IO Update FiłerType Name Go Back I ::1 I Radio Button.s JGender Oescription (optional) r Refresh on change r Requi"ed UserfiłterValue J None Not Selected LabelJ.,.N_o_n_e Oefault Value Ust Type jmanual r Expression List~~~~~~~~~~~~~~~~~--, Manual List ltems fg Value IMI Text -M-a-le jf jfemale

14

15 Zapisywanie nowego raportu Podać nazwę raportu Przejrzeć i wybrać plik raportu programu Crystal (RPT), następnie kliknąć przycisk "Wczytaj" Wybrać połączenie. Połączenie można określić z poziomu strony Admin > Połączenia SQL. Zapisywanie istniejącego raportu Wybrać raport który ma zostać zmodyfikowany. Zmienić nazwę raportu, jeśli to konieczne. Przejrzeć i wybrać plik raportu programu Crystal (RPT), następnie kliknąć przycisk "Zastąp". Crystal Report Report na me lcrysta1report2.rpt File Browse... Connection Pubs Upload Cłear Cache j Replace Delete J Download Options View Edit tlame Type lstringparameter -jjann Arbor

16

17 Otwieranie raportu Rozwinąć foldery, znaleźć i kliknąć raport. Jeżeli raport zawiera filtry, u góry raportu wyświetli się panel filtrów. Wybrać raport i kliknąć polecenie "Podgląd raportu". Raport zostanie otwarty. state lca ::::J Reportl.rpt.11J1r-1-0-0o->10---~- powered by ~ 1 <.:.i crystal. [ gja au lname au fn.ame ehone umh White Johnson Bigge Rd Green Marjorie rd St. # C81'Son Cheryl Darwin Ln O' Leary Michael Cleveland.Av. # Straight Dean College Av Bennet Abraham Batenum St Dull Ann Blonde St Gringlesby Burt 707 POBox Locksley Charlene Broadway Av Yokomoto Akiko SiłverCt Stringer Dirk Telegraph Av MacFeather Steams Upland Hts K8J'Sen Livia McA uley St Hunter Sheryl Blonde St McBadden Heat her Putnam illi Menlo Oalclan Berkele SanJos Oalclan Berkele Palo Al Covelo San Fra Walnut Oalclan Oalclan Oalclan Palo Al Vacavil ~I

18

19 Przykład: Tworzenie raportu programu Crystal z zapisanej procedury. Uwaga: w przykładzie wykorzystano program Crystal Reports 8.0. Otworzyć aplikację Crystal Reports Plik > Nowy Wybrać opcję "Jako pusty raport" Seagate Crystal Report Gallery ' Creale a New Crystal Report Document ~ (" Using the fieport Expert D r. As a.!!lank Report Choose an Expert ~ ~Standard [B Form Letter &!!Form 111 Cross-Tab ~Subreport ( ') Mail Label [jj Drill Down [!) OLAP Guides the creation of a typical report. W eksploratorze danych rozwinąć "Więcej źródeł danych" i "OLE DB"

20 X $ D Database Files Ęi - D More Data Sources l i!i DActive Data l i!i D Local File System j iij DMessage Tracking Log i i!i DMicrosoft SQL Server iij DMS lls/pro)(.y Log Files iij DNT Archived Event Log s-.c1 1 i!i DNT Current Event Log i i ~ Make New Connection i L.. 1{~ Connect Usino Data Link File Data Explorer ~ Browse through the fołders to find your data source's tabłes. Select and Add tables that contain data you want to report on. You can also double-click a table toadd~. 8dd B.emove Add to.eavorites.qelete Favorite.Qptions... I.!ielp I Cjose I Kliknąć przycisk "Opcje." i upewnić się, że zaznaczono opcję Zapisane procedury. Options '.'"_ X Database I - Show: E Io Opf xp rer 1ons P" Iables Tabje name UKE: I (%,_) r System T ables.qwner UKE: I (%,_) p ~~ P S l!nonyms P" Stored Pr~edures r fleprompt user when connecting - List T ables and Fields by: - Sorting: r Name P ~ort T ables Alphabetically r Qescription r Sort.Eields AłphabeticaAy (e' te.:9!6 ~ Advanced Options ~ P' Use!ndexes or Server for Speed P Translate D.QS Memos r Perform. rouping On Seiver P' Auto-Smart.binking P'!.!se DefaultAlias r Cartesianfroduct P Iranslate DOS Strings r Perform Query8synchronously P' b;ase łnsensitive SQL Data P Select Distinct Data for!!rowsing OK Cancel.!:!elp Pod "OLE DB" dwukrotnie kliknąć "Utwórz nowe połączenie" Wybrać opcję Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

21 Elfi, Data link Properties 1 Provider I Connection I Advanced I All Sełect the data you want to connect to: OLE DB Provider s Microsoft ISAM 1.1 OLE DB Provider Microsoft Jet 3.51 OLE DB Provider Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider Microsoft OLE DB Provider For Data Mining Services Microsoft OLE DB Provider for DTS Packages Microsoft OLE DB Provider for lndeming Service Microsoft OLE DB Provider for Internet Publishing Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Search Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services Microsoft OLE DB Provider for Olap Services 8.0 Microsoft OLE DB Provider for Oracle t 1 1cro:-ott OLE DB Provider tor ';.QL ';.er\"t:r Microsoft OLE DB Simple Provider Microsoft Project 10.0 OLE DB Provider MSDataShape OLE DB Provider for Microsoft Directory Services.:J OK Can cel Help Podać nazwę serwera, nazwę użytkownika, hasło i bazę danych. Wykonać test połączenia. Kliknąć OK.

22 ~ Data Link Properties.... X Provider Connection I Advanced I All Specify the fołlowing to comect to SQL Server data: 1. S elect or enter a s~rver name: j(local) 2. Enter information to log on to the server: r Use Windows NT Integrated security r..u.se a specific user name and password: U ser name: sa e assword: 1.,,,.,. :::J f!efresh j r.6.lank password r AOow aving password 3. Ci' Select the,i1atabase on the server: jnorthwind i] r Attacb a database file as a database name: jnorthwind Using the!ilename: OK Cancel Help Ro zwinąć listę Zapisane procedury i wybrać z apisaną procedurę "CustOrderHist" Kliknąć Dodaj. ~m Data Ewplorer -. i \j Connect Using Data Link File.:... ~(local) i!h~il T ables El lj Stored Procedures i ~ l Jorthv.'lnd dbo Proi:ICu:tOrderHi:t 1 l J i ~ N orthwinddbo.proc(custo rdersdetail;1 i ~ Northwind.dbo.Proc(CustOrdersOrders; i ~ Northwind.dbo.Proc(dt_addtosourceco i ~ Northwind. dba. Proc(dt_ addtosourceco i ~ Northwind.dbo.Proc(dt_adduserobject; [! Northwind.dbo.Procfdt ajduserobi~ 8dd.B.emove /l.dd to f avorites Qelete Favorite Data Explorer Browse through the folders to find yol.k data source's tables. Select and Add tabłes that contain data you want to report on. You can also double click a table toaddit..qptions... Help Cjose Wprowadz ić ID klienta (na przykład ANA TR) z tabeli Klientów

23 ~ Kliknąć OK. Enter Parameter Values _._ X Parameter Fields: i:~:icu;tornerj[1 - - ~ Discrete Vajue lmpidi r Set to NULL value OK I Cancel Zakmnąć Eksplorator Danych, program Crystal Reports otworzy widok tworzenia

24 "ill_seagate Crystal Reports - [Reportl] '_, - Cl :EJ ~ Eile ~dit '.!!!ew Insert Formgt!łatabase Report Analy~er ~ndow!::ielp ::J.~J.~ D 5... rml I ~ [}. ~? I Jb ~ l!li ~... '... I & ~ ab l: I i:;:i łil ił t"ł!mi I 141 f10o% I ~!! I B I!! Ig: : '. ~ I $ ' % '& ~I Ł~ I T:: fłf Report Header i] I 11!~ ~~ tili g:; il! ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I X I " 1111 ł cl PageHeader I ' ' ' I ' f 1 I I I I I I I 2. I I I I I I 3 ' I I I I I 4 '. I I ' Details Aepo1t Footer 1--P-age-F-00-te_r l:i ==:::;::::==========================; e. I Database Fields: l B [g ) CustOrderHist;1 l l IE> ProductName j i.iej Total :. x 1 Formula Fields: [~} [?] Parameter Fields: ~ ~ Running Total Fields: l... ~ Group Name Fields: ~. J: Special Fields: For Help, press Ft Close Help Przeciągnąć odpowiednie pola z Eksploratora Pól do szczegółowej częśc i raportu

25 fil Seagate Crystal Reports - [Report I] ~ - r::::j X J!I Eile ~dit ~iew 1nsert Form~t!latabase aeport Analy~er ytindow t!elp ~ ~.B' D ~ riil I ~ ~ ~ ff I ~ ~ l!łi w:') r" I & rn ab i: I ct;i?i1 fil t'l!mi tp I ~ JiOo% j TimesNew Roman(Western:::Jll10 :::Jl ł! I B I!! I ~ ~~ I $ j, % '& ~ I i~j I 7:: rqf 31.r!~ g~ ~ ~~ :1: I ~ ~ ~. ~ I x I ~ a I Dl Report Header ---~~~~~~~-Cl Page Header I Q ' ' I ' ' 1 '. ' I ' ' 2~. I 3. '. I ' 4 '.. I Details Report F ooter Page Footer ~... x 1 Formula Fields: ril [?J Parameter Fields: l 'E' R unning Total Fields: ) ---'.~ Group Name Fielcls: ril l: Special Fields: Field: CustOrderHist; 1. Total 12.1, 0.9: 0.6 x 0.2 Close Help Kliknąć przycisk Odświe ż Zapi sać raport na dysku lokalnym

26 1R Seagate Crystal Reports - [Reportl],_,,. - Cl X $Ji') Eile fdit ~ew Insert Formgt Q.atabase B,eport Analy~er ~ndow tl.elp ~.itl D ~ Iii I ~ ~ ~ cwi ~ ~ ' (")j I ~ ~ ab :E I!il ~ ił t'ł!mi J 141 JiOcii ITimesNewRoman(WesterniJJ l10 i'.ji.o. ~ I B I Y J ~ ~~ I $ j, % "& ~ I i~i 1r;rq;p I 3111!, ~~ ~ ~~!I! ~ s I -. ~ ~ ~ ~ I X I " 111 Design I Preview Toda_y 4:59 ~~..il 1 of1!..jłlj~ Report1 r-----;:lj=.:::::;::=~=.==. =, =.=.=. =1=.=. =. =,=.=. =.=2= 0 =. =.=,=. =.=3=. =.=. =, =.==. =4=.~ RH PH, o_c D D D D D D D D D RF -5 ~1rJ~~f! [ eamem ttierrot ran alsost Konbu Mascarpone Fabioli Mo:z:zarella di Giovanni Outback Lager Queso Cabrales Singaporean Hokkien Fried Me Teatime Chocolate Biscuits Tofu lj~~~~~~~~~~--' l ) Elm ~~l{ ffia~ ~~ ~ Discard saved data and reprint report in preview window j2.1, O. 9 : 0.6 x 0.2!Records: 10 W aplikacji Report Portal przejść do menu Tworzenie > Crystal Report Podać nazwę raportu (zamówienia klientów) Przejrzeć l istę i wybrać plik zapisany w poprzednim kroku Wybrać połączenie (publiczne) Kliknąć przycisk W czytaj Kliknąć przycisk edycji parametru "Customerld"

27 Crystal Report Report name Ae lcrysta1report4.rpt Browse.. Connectionj Pubs 10 I Upload Clear Cache I Repłace city lstringparameter. - Delete Download Options Fil ter Wprowadzić opis filtra. Wybrać typ listy: Tabela. Wybrać tabelę oraz kolumny Klucz i Nazwa Kliknąć przycisk Test i sprawdzić działanie rozwijanej listy. Kliknąć przycisk Aktualizuj. Kliknąć odnośnik "Wstecz" znajdujący się na dole ekranu. Update Go Back D ::1 FilterType I u st Na me City Oescription (optional) User Filter Vałue I N one r Refresh on change r Required Not Seleded Label...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Defauł Vah.le r Expression Width 1100% ~ list Type jtable 3 List Table I authors 3 Key Column Jcity ~ Name Column jcity i] Wybrać element z rozwijanej listy Kliknąć przycisk podglądu aby sprawdzić raport

28 Crystal Report Report name File Connection I Pubs jcrysta1report2.rpt Browse... - Name Upload j Clear Cache Replace Delete Download Options View Type Filter jstringparameter Ann Arbor...

29 Dlaczego warto używać raportów ROLAP? Raport ROLAP może okazać się użyteczny z następujących powodów: Raport ROLAP zapewnia dostęp do baz danych innych niż bazy Usług Analizy (Analysis Services): SQL Server, Access, MySQL, Oracle, i DB2. Raport ROLAP pozwala na tworzenie zbiorów danych online. Raport ROLAP może być użyteczny w przypadku walidacji danych Dane-Magazyn dla Usług Analizy (Analysis Services). Czasami, z różnych przyczyn, nie wszystkie dane Dane-Magazyn są przesyłane do programu Analysis Services. Raport ROLAP zapewnia możliwość podglądu brakujących danych. Raport ROLAP może korzystać z danych połączonych znajdujących się w systemie źródłowym. Czasami, język SQL stanowi szybszą alternatywę wobec programu Analysis Services w przypadku podglądu szczegółowych danych. Raport ROLAP umożliwia określenie typów filtrów, takich jak Wybór daty czy Pole tekstowe. W przypadku osób nie rozumiejących składni MDX, SQL jest łatwiejszy do zrozumienia oraz łatwiejszy w użyciu.

30

31 Kreator raportów ROLAP Kreator raportów ROLAP posiada cztery główne elementy: Panel listy pól- Wyświetla wielkości, wymiary, właściwości i hierarchie. Panel pola upuszczania - Docelowe miejsce przeznaczone na zrzucanie elementów Listy pól. Jest ono podzielone na cztery części: 1. Wielkości - umożliwia upuszczanie wielkości 2. Filtry - umożliwia upuszczanie właściwości i hierarchii celem ich filtrowania 3. Wiersze - umożliwia upuszczanie właściwości i hierarchii w wierszach 4. Kolumny - umożliwia upuszczanie właściwości i hierarchii w kolumnach Panel SQL Panel tabeli wyników

32 ~ ~ l!ł ~ r;t iwj 4 "' 0' [SQL" ~ ~ ~ e IColumns: mm 11 Product Standard Cost Sales Amount 8 TaxAmt Total Product Cost 8 UnitPrice 8 Unit Price Discount Pet El Ll CUrrency l]j CUrrency El Ll CUstomer Fi e Id List ttl Lj Customer Geography![I Address![l Commute Distance![I Date First Purchase ~ Frlt1C7ltinn ~ Rows bj Product Cat eg ories Y Filters ~ currency Ej Promotions :I: Measures 8 EXtended Amount 8 Gross Profit Drop1Area W:UI Columns [2l CustÓmer Geography..!,f SELECT J Cmre Execute p.englishproductcategoryname as [ Sum(CASE c.english CountryRegionNa S~ j ElljWishntiRegionNa S L.Enp'Qt RegionNa Sum(CAS c.englishcountryregionna Sum(CASE c.englis hcountryregionna Sum(CASE c.englishcountryregion..~a $608, $256, $122, $ $ $ Result Table P' Defer Layout Update Update Pasek zadań posiada następujące przyciski: 'I~ Nowy raport-resetuje raport 1 ~ Połącz ze zbiorem - Otwiera okno dialogowe połączenia ze zbiorem danych ROLAP rill Zapisz raport - Otwiera okno dialogowe zapisu raportu ~Otwórz raport - Otwiera /zamyka panel drzewa raportów zawierający zapisane raporty ROLAP ~ Lista pól - Otwiera I zamyka listę pól 001 Wykres - Otwiera okno dialogowe wykresu 4 Rozwiń wszystkie I Uszczegółowianie - Przełącza między trybami nawigacji Rozwiń wszystkie I Uszczegóławianie "" Cofnij I Wykonaj - Umożliwia użytkownikowi przechodzenie mi ędzy uszczegółowionymi wierszami. Przyciski te są wyświetlane wyłącznie w trybie nawigacji U szc zegóławianie.

33 SQL SQL - Otwiera I zamyka panel SQL rf1 Options - Otwiera okno dialogowe Opcji IJ' Export - Umożliwia eksportowanie raportów do plików w formatach: Excel, CSV, PDF i HTML ~Print - Umożliwia drukowanie raportów 8 - Otwiera okno dialogowe wysyłania raportów pocztą

34

35 Tworzenie filtrów Przycisk Wielokrotny wybór umo ż liwia wybór wielu elementów. Aby wybrać zakres elementów, należy: wybrać pierwszy element zakresu, a następnie kliknąć ostatni element zakresu, trzymając wciśnięty klawisz Shift. Kliknąć czerwoną ikonę usunięcia aby usunąć filtr. Pod z iał na strony jest stosowany wówczas, gdy ilość elementów przekroczy domyślny rozmiar strony ( 1 OO) Product cateoories Tourino Bikes 1±1 Accessories El Bikes 1±1 Mountain Bikes 1±1 Road Bikes 1±1 Touring Bikes I 1±1 Clothing I lll """'""'""b! I Product cateoories U ft,~... I Multi-Select I 1±1 r Accessories El r Bikes 1±1 r Mountain Bikes 1±1 P" Road Bikes I I!±I 1±1 P" Touring Bikes r Clothing I 1±1 r Components I I Ok I Cancel I Kliknąć przycisk wyszukiwania filtrów aby wyszukać dane filtry:

36 I~ http: /ilocałlost/repo r tf'o rtal ljro!ap /Se ar eh. aspx?id =O Search Product Name jha I starting w ith Search mode Search results P- Half-Finger Gloves, L P- Half-Finger Gloves, M r Half-Finger Gloves, S Search f Ok Close Je żeli ustawiono atrybut daty, można go użyć jako element wyboru daty: loate I. Z poziomu menu Admin > ROLAP > Wybór zbioru wybrać atrybut daty, jako typ filtra wybrać Wybór daty. 2. Dodać atrybut daty do filtrów. 12/25/2008? 111"10{:.J ;T:Tl.JrJffiJ!) t «,. <.,.I Today I >.,.I».,. wk Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SO B

37 Używanie wykresów Kliknąc ikonę "Wykres" w pasku zadań i wybrać typ wykresu który ma zostać wyświetlony. Zakładka Opcje wykresu umożliwia zmiany ustawień wykresu. Wykresy w formacie HTML i Flash mają własne, specjalne ustawienia. Po dokonaniu wyboru wykres zostaje zapisany i staje się on dostępny po otwarciu raportu. Wyświetl dane dla najniższego poziomu (ukryj dane przodka) - Wyświetla dane wykresu na najniższym poziomie Zamień osie wykresu - Zamienia wiersze na kolumny i vice versa Wysokość - Wysokość wykresu w pikselach Szerokość - Szerokość wykresu w pikselach Położenie wykresu: o Góra o Dół o Prawa strona o Lewa strona o Brak tabeli - ukrywa arkusz danych Górny koniec wykresu - Górna krawędz osi Y. W przypadku wykresu z dwiema osiami dostępne są dwie wartości. Dolny koniec wykresu -Dolna krawędź osi Y. W przypadku wykresu z dwiema osiami dostępne są dwie wartości. Legenda o Pokaż legendę - Wyświetla I chowa legendę wykresu o Szerokość legendy - Szerokość legendy w pikselach o Położenie legendy-po prawej, lewej stronie lub pod wykresem Flash o Włącz anmiację Flash - Wyświetla animację podczas wczytywania wykresu o Pokazuj wartości - Wyświetla wartości dla każdego słupka o Paleta kolorów wykresu - Wybór innej palety kolorów o Umieść wartości wewnątrz- Umieszcza wartości wewnątrz słupków danych. o o Wyświetlane tylko wówczas, gdy wybrana jest opcja "Pokaż wartości". Obróć wartości - Wyświetla wartości pionowo. Wyświetlane tylko wówczas, gdy wybrana jest opcja "Pokaż wartości". Obróć etykiety - Wyświetla etykiety pionowo.

38 a Chart -- Webpage Dialpg J ~ 1/olap/Chartoia!og.aspx Chart Flash HTML GeoMap Options P' Show data for lowest level (hide parent data) r Switch chart axis j300 Height I Top i] Chart position I Default Colors :::::J J400 Width J3 Margin --1 Chart Ceiling J230 Legend width ~ P" Show Legend Flash -,-Chart Floor J Right :::::J Legend Position r Enable Flash Animation!Show ::::I Labels P" Show VakJes r Show empty as zero I.SI Rlgll r Round edges 1%..:Jl% -=:J Prefoc 11, ::::I I Default ~Separator P' Place Values lnside 17 Rotate VakJes '13 Chart Color Palette jk,m..::j IK,M ::=::J Scale ~Lines D Background Color joefault -=::! I Default ::=::J Decimals r Hide Canvas r ShowTtle r Show Fiters r Force Decimals r X Axis Label r Y Axis Label No Chart j Apply Ok Cancel Wybór trybu uszczególniania lub rozwijania danych powoduje, że wykres staje się interaktywny. Po kliknięciu element wykresu (belka, wycinek lub punkt wykresu liniowego), raport zostanie rozwinięty lub filtrowany przy użyci u klikniętego elementu. Przytrzymując kursor myszki nad elementem wykresu przez dłuższy czas zauważymy, że wyświetla s ię wartość liczbowa i opis. Wykresy HTML Wykres w formacie HTML nie wymaga instalacji jakichkolwiek dodatkowych elementów w przeglądarce internetowej klienta. W przypadku wykresu tego typu, gdy kursor myszki przesuwa s ię nad wykresem, legenda zostanie przewinięta do odpowiedniego element, a zawartość odpowiadającej mu komórki w tabeli wyników zostanie podświetlona.

39 !:) Chart -- Webpage Dialog. I ~ http: /Jlocalhost.IRe;:iort?o tal 1,iolapj ChartDia:og. aspx Chart Flash HTML Geo Map Options r. ~~ 03;: c11art 1 ~":... ; (' f:.i Pie Chart I ~ Line Chart I ~ Stacked Bar Chart (' ł.- Horizontal Bar Chart I ~ Scatter Chart (' o" Bubble Chart No Chart Apply Ok Cancel Wykres słupkowy

40 I Bachelors Degree Graduale Degree r I High School Degree C - I Pańial College I Pańia l High School ---- Education Level 17, , , , , , , , , , , , , , , , P;;.1i1al Hi9h School 19, , , , Wykres kołowy I Bachelors Degree Graduale Degree I High School Degree I Pańial College I Pańial High School Wykres liniowy 25,407 12,728. I Bachelors Degree Graduale Degree I High School Degree I Pańial College I Pańial High School o

41 Warstwowy wykres słupkowy I Bachelors Degree Graduate Degree I High School Degree I Partial College I Partia! High School Wykres punktowy 25,457 I Bachelors Degree 8 o o o o : Graduate Degree I High School Degree I Partia! College I Partia! High School 12,728. o o Poziomy wykres słupkowy

42 I Bachelors Degree Graduate Degree I High School Degree I Partia! College I Partia! High School O.OO Wykres bąbelkowy mz 3c -.,.. o3 o o ~~... o Org Salary ~ o o 765.Q I HQ Finance and Accounting HQ General Management I HQ Human Resources I HQ lnformation Systems I HQ Marketing I Store lnformation Systems I Store Management Store Permanent Butchers Store Permanent Checkers I Store Permanent Stockers I Store Temporary Checkers I Store Temporary Stockers Department: HG) F1n::.nce -~n cl,!l,cc ount1n~1 Stcite Tempo1.~t';' C hecl ~ et 3 Steire Tempotaty Stodet ~ Wykres Geo Number of Employees $ $ $6.03 $ $ $ $ $ $ $ $ $

43 Wykres Geo umożliwia tworzenie mapy na podstawie plików XML znajdujących się w C:\inetpub\wwwroot\Re ortportal\olap\maps. ~ "!!>'ro to :>\Jv/D 40% to45% 35% to40% 30% to 35% 25% to 30% 20% to 25% 15% to 20% 10% to 15% 5% to 10% 0% to 5% o f:) Chart -- Webpage Dialog "~...;1>--..:#f:_ l~ Chart Rash HTML Geo Map I Options $51, $67, $86, $109, $389, South_Korea2 spain sweden switzerland Thailand UK USA Ok Cancel Wykresy Flash Wykresy tworzone w technologii Flash wymagają zainstalowania na komputerze klienta programu Macromedia Flash 8 lub nowszego. Jeśli program ten nie jest zainstalowany, zainstaluje go aplikacja.

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium ASP.NET Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do bazy danych z tabelą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Korzystanie z raportów zasad grupy/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie obiektu GPO dla standardowych komputerów osobistych W tym ćwiczeniu utworzysz obiekt GPO.! Utworzenie obiektu

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI Wersja 17112008EMPIK Instruktaż dla nauczycieli zawiera skrócony opis następujących czynności: Tworzenie kursu Wysyłanie zadań domowych

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Tomography Tracking Instrukcja użytkownika

Tomography Tracking Instrukcja użytkownika Tomography Tracking Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Główne okno aplikacji... 3 4. Menu podręczne... 4 a. Zakładka File... 4 b. Zakładka Edit... 4

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Przypisywanie uprawnień NTFS

Ćwiczenie 1 Przypisywanie uprawnień NTFS Ćwiczenie 1 Przypisywanie uprawnień NTFS Przed wykonaniem tego ćwiczenia na każdym komputerze należy utworzyć folder E:\Dane, oraz sprawdzić, czy istnieje konto użytkownika lokalnego o nazwie labuser z

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

CMS Admin instrukcja administratora

CMS Admin instrukcja administratora CMS Admin instrukcja administratora system zarządzania treścią CMS Made Simple http://www.cmsmadesimple.org/ 1 Strona bazowa konferencji: http://bcc.impan.pl/test/ Link do panelu administracyjnego: http://bcc.impan.pl/test/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Toad for SQL Server. Nowa funkcjonalność w wersji 6.6

Toad for SQL Server. Nowa funkcjonalność w wersji 6.6 Toad for SQL Server Toad dla baz danych SQL Server pozwala zarówno programistom jak i administratorom na sprawne i intuicyjne zarządzanie bazą danych MS SQL Server. Niezależnie od poziomu zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT.

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT. Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT How to share data from SQL database table to the OPC Server? ANT tutorial Krok 1: Uruchom ANT Studio i dodaj do drzewka konfiguracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Kliknij na odnośnik aby przejść do strony logowania na serwerze MSDN AA

Kliknij na odnośnik aby przejść do strony logowania na serwerze MSDN AA OPIS POBIERANIA OPROGRAMOWANIA Microsoft W RAMACH SUBSKRYPCJI MSDN AA DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA SGGW, KTÓRZY ZAŁOŻYLI WCZEŚNIEJ KONTO MAILOWE

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows

Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Konfiguracja drukarki AdobePS w systemie Windows Instalacja sterownika AdobePS aps102.exe Skopiuj sterownik AdobePS w wersji 1.02 z internetowej witryny Adobe.(www.adobe.com). Dostępnych jest kilka wersji

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory

Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory Zadanie 3. Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory W tym zadaniu utworzymy, a następnie wyszukamy obiekty w Active Directory. Utworzymy jednostki organizacyjne, użytkowników, grupy i komputery.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Marcin Sulecki Crystal Reports dla początkujących

Marcin Sulecki Crystal Reports dla początkujących Marcin Sulecki Crystal Reports dla początkujących Spis treści... 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 O skrypcie... 3 O autorze... 3 Crystal Reports... 4 Pierwszy raport... 5 Definiowanie źródła danych... 6 Wybór

Bardziej szczegółowo

str.1 Informacje ogólne

str.1 Informacje ogólne Informacje ogólne GO4X Mobile to oparta na technologii HTML5 platforma dostępna na większość smartfonów, w tym na urządzenia iphone i system Android. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez odwiedzenie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie importu Raportowanie danych w MS Excel - Konfiguracja IIS na Windows oraz wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Instrukcja migracji PREMIUM Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Jak przenieść swoje źródła z innych narzędzi literaturowych do Mendeley Jedną z korzyści płynących z korzystania z Mendeley jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Podstawy Pentaho Data Integration

Podstawy Pentaho Data Integration Podstawy Pentaho Data Integration 1. Instalacja Pentaho Data Integration Program Pentaho Data Integration można pobrać ze strony - http://www.pentaho.com/download, wybierając wersję na prawo czyli data

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect).

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). ĆWICZENIE 4 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). 4. Utworzyć blok danych (Data Block) oparty na tabeli SAMOCHODY:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000.

Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2 Badanie praw dostępu do zasobów w systemie Windows 2000. Ćwiczenie 2.1 Przydzielanie praw dostępu 1. Zalogować się jako administrator. 2. W katalogu głównym dysku ćwiczebnego utworzyć folder

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server SoftwareStudio Sp. z o.o. ul. Ostroroga 5 60-349 Poznań Tel. 061 66 90 641 e-mail: poznan@softwarestudio.com.pl Instrukcja instalacji oprogramowania Studio Magazyn WMS.net na serwerze IIS z Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo