MM8000. W yspecjalizowany i elastyczny system zarządzania systemami bezpieczeństwa. Fire & Security Products. MM8000 prezentacja 09.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MM8000. W yspecjalizowany i elastyczny system zarządzania systemami bezpieczeństwa. Fire & Security Products. MM8000 prezentacja 09."

Transkrypt

1 MM8000 W yspecjalizowany i elastyczny system zarządzania systemami bezpieczeństwa 1

2 Zadania MM8000 MM8000 jest wyspecjalizowaną aplikacją kontrolującą różne systemy w budynku. 2

3 MM8000 ułatwia MM8000 jest punktem zbiorczej informacji o bezpieczeństwie obiektu i oferuje operatorowi łatwy w obsłudze i bezpieczny interfejs. 3

4 MM8000 funkcjonalność Obsługa zdarzeń Poinformowanie operatora o wystąpieniu zdarzenia. Rodzaju zdarzenia. Miejscu powstania zdarzenia. Propozycji reakcji na powstałe zdarzenie. Uruchomienie i monitorowanie podsystemów Wł./wył. w celach serwisowych obszarów/sekcji/stref/elementów. Zmiana trybu (dzień/noc). Uruchamianie i monitorowanie urządzeń I/O (wej/wyj). Aktywowanie funkcji podsystemów. Raportowanie Szczegółowe raporty z ostatnich 24h. Statystyki. 4

5 Inteligentny Budynek według SBT ERP (Enterprise Resource Planning) System zarządzania Automatyka Urządzenia Total Building Solutions 5

6 Integracja Systemów Globalny trend. Integracja systemów jest ogólnym trendem w wymaganiach klientów Aspekty które muszą zostać rozważone: geografia standardy typy integrowanych systemów specyficzne wymagania klientów 6

7 Wyspecjalizowany interfejs użytkownika Przestudiowaliśmy potrzeby operatorów systemów bezpieczeństwa 7

8 MM8000 a użytkowanie aplikacji UŻYTKOWANIE APLIKACJI zależy od rodzaju zadania które jest wykonywane Typowe biurowe aplikacje są używane Systemy bezpieczeństwa są do tworzenia dokumentów, używane rzadko, dodatkowo w sytuacji prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych itp. stresowej. Operator powinien mieć dostępne Operator powinien być prowadzony przez jednocześnie wiele narzędzi do wyboru. aplikację, w odpowiedniej do sytuacji, kolejności. 8

9 MM8000 Interfejs użytkownika W sytuacji zagrożenia, zarówno doświadczony, jak i niedoświadczony operator może znaleźć się w nietypowej sytuacji. Dlatego użytkownicy oczekują stacji oferującej zarówno możliwości swobodnej kontroli, jak i prowadzenia ze strony aplikacji Prowadzenie Kontrola 9

10 MM8000 Interfejs użytkownika PASEK STATUSU wskazuje globalny sta systemów PASEK ZDARZEŃ wskazuje stan wybranych zdarzeń 10

11 MM8000 Interfejs użytkownika Tu są wyświetlone informacje zbiorcze A później zostają uszczegółowione o dokładny opis, mapy graficzne aby pomóc operatorowi w sytuacji stresowej. Szczegóły 11

12 MM8000 Interfejs użytkownika Stąd operator wybiera co chce wykonać Wybór Powadzenie Narzędzia i jest prowadzony przez aplikację MM8000 w prosty i skuteczny sposób. Elastyczność 12

13 MM8000 Interfejs użytkownika Interfejs aplikacji MM8000 został skonstruowany aby zapewnić, iż operator w sytuacji zagrożenia wykonania odpowiednie operacje w odpowiedniej kolejności. Informacje są wyświetlane w zależności od potrzeb. Przyciski komend są ulokowane blisko ikon. 13

14 MM8000 Interfejs użytkownika Przyciski komend są ulokowane blisko ikon. 14

15 MM8000 Interfejs użytkownika Kilka prostych zasad obsługi: Jeżeli coś pulsuje kliknij na to, wymagana jest twoja reakcja! Kolor i wygląd ikon wskazuje co należy wykonać: Pełen kolor Matowy kolor Zabarwiony tylko, górny, prawy róg 15

16 Przyjazny w konfiguracji MM8000 jest przygotowany do zapewnienia dużej różnorodności aplikacji, konfiguracji, organizacji procesów użytkownika przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 16

17 Przyjazny w konfiguracji Wysoka wydajność pracy inżynierskiej jest zapewniona przez użycie Composer a zintegrowanego narzędzia konfiguracyjnego umożliwiającego: bezpośrednie połączenie danych z systemów bezpośrednie użycie podkładów graficznych bezpośrednie połączenie z grafikami AutoCad wstawianie punktów metodą drag & drop automatyczne kojarzenie mapy z punktem danych automatyczne raporty niespójności 17

18 Przyjazny w konfiguracji Ograniczenie czasu konfiguracji, poprzez automatyczną instalację oprogramowania systemu narzędzia testujące 18

19 Obsługa zdarzeń MM8000 oferuje informacje pomagające operatorowi w obsłudze, lecz pozostawiono mu decyzję co należy wykonać. Informacje, opisują co operator może powinien wykonać W zależności os rodzaju zdarzenia, informacje są bardziej lub mniej szczegółowe. 19

20 Obsługa zdarzeń Podczas obsługi zdarzenia, operator jest prowadzony przez szczegółową procedurę obsługi. 20

21 Obsługa zdarzeń Procedura obsługi: wybierz operację a system uruchomi odpowiednie narzędzia. Szczegółowy opis aktualnej operacji. 21

22 MM8000 Interfejs użytkownika Dobrze skonstruowany interfejs użytkownika oznacza: Zmniejszenie błędów ludzkich w sytuacji stresowej Zmniejszenie czasu potrzebnego na poznanie systemu Możliwość elastycznej zmiany konfiguracji systemu, bez negatywnego wpływu na procedury obsługi Pomoc w zapanowaniu nad sytuacjami zagrożenia przez zapewnienie prowadzenia operatora przez procedurę obsługi i dostarczanie coraz bardziej szczegółowych informacji 22

23 MM8000 Interfejs użytkownika Ikona pulsuje, kolor tła jest pełen wskazując, iż zdarzenie wymaga natychmiastowej reakcji operatora Dodatkowy opis zdarzenia Te zdarzenia wymagają obsługi, ale niekoniecznie natychmiastowej, wskazuje na to fakt, iż pulsuje tylko prawy górny róg ikony LISTA ZDARZEŃ pokazuje wszystkie informacje związane ze zdarzeniami 23

24 MM8000 Interfejs użytkownika Pasek narzędziowy pozwala na odłożenie, potwierdzenie, skasowanie i zamknięcie zdarzenia. PROSTA PROCEDURA OBSŁUGI wybrane zdarzenie zostaje podświetlone, pozostałe zostają zminimalizowane. 24

25 MM8000 Interfejs użytkownika Przeglądarka systemów jest przyjaznym narzędziem do kontroli całego obiektu Tutaj znajduje się szczegółowy widok elementu, który został wybrany Drzewo logiczne pokazuje powiązania pomiędzy różnymi elementami systemów 25

26 MM8000 Interfejs użytkownika Zaczynamy od korzenia systemu 26

27 MM8000 Interfejs użytkownika następnie w dół 27

28 MM8000 Interfejs użytkownika wybieramy piętro... 28

29 MM8000 Interfejs użytkownika następnie pomieszczenie. 29

30 MM8000 Interfejs użytkownika Dwa tryby pracy: Tryb otwarty stacja operatorska jest częściowo przeznaczona dla systemu bezpieczeństwa Tryb blokujący stacja operatorska jest przeznaczona wyłącznie dla systemu bezpieczeństwa 30

31 MM8000 Interfejs użytkownika TRYB OTWARTY MM8000 nie przejmuje pełnej kontroli, operator może uruchomić dowolną aplikację 31

32 MM8000 Interfejs użytkownika TRYB BLOKUJĄCY MM8000 przejmuje całkowitą kontrolę nad komputerem, uruchamiane mogą być tylko aplikacje wskazane na etapie konfiguracji 32

33 Elastyczność i bezpieczeństwo ELASTYCZNOŚĆ MM8000 może być łatwo przystosowany do potrzeb Twojej organizacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem BEZPIECZEŃSTW O Podczas obsługi system wymusza zachowanie przez operatora procedur obsługi Uprawa operatora są ścisłe kontrolowane MM8000 nie pozwala na dowolne i niekontrolowane zmiany w konfiguracji systemu 33

34 Plant browser Access control client History client Event browser Video client Others MFC Common controls library Graphic engine Access control server Others Others Others 34 Other konfiguracji SIgma Video server Łatwość CDan Cerloop CDINet Komunikacja Routing layer CerCom History server BACnet Others Diagno Elastyczna i NPS Event rozszerzalna OPC server servers architektura oprogramowania CNAP Serwery Aplikacje klienckie Elastyczność architektury

35 Modularność Aplikacje MM8000 mogą być przystosowane do potrzeb System jest modularny, więc funkcje mogą być łatwo dodawane MM-8000 CCTV management Module Access Control management module SBT CCTV connectivity module SBT A. C. connectivity module SBT intrusion connectivity module SBT Fire safety connectivity module BACnet CDI-WAN module CDI-net module Cerloop module Composer 35

36 MM8000 jest modularny TCP/IP ETHERNET MM8000 Nadzór i bezpieczeństwo Obsługa alarmów Nawigacja i sterowanie Zarządzanie historią zdarzeń Composer: Konfiguracja systemu Poziom zarządzania Moduły systemów kontroli dostępu Mod uły te le wizji dozorowe j recording Badges Visitors Systemy S AP, inne Systemy SAP z SBT Systemy SS WiN, inne Systemy SS WiN z S BT Canteen Systemy Kontroli Dostępu Image processing Cameras control Systemy CCTV Systemy automatyki Poziom ste row ania Urządze nia Fire Intrusion Access Building automation CCTV 36

37 Parametryzacja Typowo, lampki są przypisane do typu zdarzenia. Aczkolwiek, można je przypisać do na systemu (np. SAP, SSWiN), lub obszaru obiektu. Elastyczność definiowania powiązań lampek do zdarzeń, obszarów geograficznych lub systemów pozwala uszyć funkcjonalność na miarę Powiązania są wykonywane na etapie konfiguracji i dla tego są bezpieczne 37

38 Parametryzacja Dźwięk przypisany do każdego typu zdarzenia może być wybierany. Pomaga to operatorowi w identyfikacji zdarzeń. W razie potrzeby można nawet użyć komunikatu głosowego (.wav) 38

39 Parametryzacja Uproszczona procedura obsługi wymaga jedynie skonfigurowania tekstu informacji. 39

40 MM8000 jest skalowalny Jest dobrze przystosowany do zarówno małych, jak i rozległych obiektów. 40

41 MM konfiguracje Stacja Pojedyncza Całe oprogramowanie pracuje na jednym PC Stacja operatorska może być podłączona do systemów na różne sposoby Połączenie bezpośrednie LAN/WAN pętla 41

42 MM konfiguracje System wielostanowiskowy System oddzielnych, podobnie skonfigurowanych stacji operatorskich, niezależnych lub połączonych siecią LAN Sieć komputerowa wnosi dodatkowe funkcje, jak używanie wspólnych urządzeń i innych dzielonych zasobów. MM8000 MM8000 MT8001 Terminal 42

43 MM konfiguracje Konfiguracja klient/serwer Oprogramowanie MM8000 może być dystrybuowane na różne komputery Stacja może posiadać różne aplikacje z danej warstwy MM8000 MM8000 MM8000 Serwer Konfiguracja przedstawia komputer na którym pracują moduły komunikacyjne i serwera, oraz dwie stacje, na których pracują aplikacje z warstwy Klienta 43

44 MM konfiguracje System wielostanowiskowy System oddzielnych, podobnie skonfigurowanych stacji operatorskich, niezależnych lub połączonych siecią LAN Sieć komputerowa wnosi dodatkowe funkcje, jak używanie wspólnych urządzeń i innych dzielonych zasobów. MM8000 MM8000 MM8000 Serwer MM8000 (FEP) 44

45 MM konfiguracje Konfiguracja rozproszona MM8000 oferuje rozproszone geograficznie rozwiązania w oparciu o sieć WAN. WAN Stacje komunikują się z integrowanymi systemami poprzez sieć WAN (Wide Area Network) 45

46 MM8000 systemy lokalne Hotele, kasyna Biurowce Centra handlowe Budynki publiczne np. muzeum 46

47 Przykład systemu lokalnego MM8000 Server/Client MM8000 Client LAN (Ethernet TCP/IP) CS6 Guarto CS11 AlgoRex DCU 47

48 Systemy rozproszone Uniwersytety Lotniska Parki rozrywki (np. Disneyland) Zakłady i przedsiębiorstwa (farmaceutyczne, chemiczne, samochodowe, itp.) 48

49 Przykład systemu rozproszonego MM8000 Client MM8000 Server/Client LAN (Ethernet TCP/IP) CS11 CS440 CS11 MK7022 CZ10 CS440 CS6 CS6 CS440 CS11 DCU (Guarto) 1 4 Budynek A Budynek C Budynek B 49

50 Systemy rozległe Metro, tunele Rurociągi Banki z filiami międzynarodowymi Dostawcy telekomunikacyjni Dostawcy internetu 50

51 Przykład systemu rozległego Siedziba Filia A Filia B 51

52 Siedziba MM8000 Server MM8000 Client MM8000 Client LAN (Ethernet TCP/IP) Router WAN RTR CS11 AlgoRex RTR CS6 Guarto DCU 52

53 Filia A MM8000 Client MM8000 Server MM8000 Client LAN (Ethernet TCP/IP) Router WAN Router Local, standalone MM8000 CS11 AlgoRex CS440 53

54 Filia B MM8000 Client MM8000 Server MM8000 Client LAN (Ethernet TCP/IP) Router WAN Router NE8001 UPS Zasilanie 12V DC 3rd party 230V AC 54

55 MM8000 a standardy Web MM8000 może wyświetlić strony internetowe stworzone zewnętrznie. System jest zawsze..przyjazny i bezpieczny a procedury obsługi można zmienić w każdej chwili 55

56 MM8000 zapewnia sposób zarządzania bezpieczeństwem przystosowany do Klienta

57 Struktura Logiczna Struktura logiczna przedstawienie obiektu w sposób dogodny do punktu widzenia operatora. Drzewo Geograficzne System bezpieczeństwa staje się systemem wspomagania decyzji, pozwalając skupić się na istocie zagrożenia a nie detalach technicznych. Obszar A Budynek Wsch. Piętro 1 Informacja powiązana ze strukturą geograficzną oznacza, iż nie ma już jakichś alarmów, ale alarm wystąpił na konkretnym piętrze, a system sugeruję co zrobić aby zapewnić bezpieczeństwo. Pokój

58 Struktura Logiczna Struktura Fizyczna Drzewo Geograficzne Struktura Logiczna Piętro 1 Pokój 128 Właściwości / stan Bud. Wsch. Komendy sterujące Obszar A Centrala nr3 Obszar 2 Moduł 2 Sekcja 4 Linia 1 Strefa 12 Detektor 1 58

59 Przykład MM8000 Client MM8000 Aplikacja MM8000 Server MM8000 VNM (Video Network Manager) MM8000 Viewer VSS Player control VSS-SDK VSS-SDK Diagnostyka i kontrola Ÿ Status Video Input Ÿ Status I/O Ÿ Status Video Track Ÿ Start/Stop command Obraz na żywo Ÿ PTZ control Ÿ Switch Camera Monitor 59

60 Moduł graficzny MM8000 MM8000 zawiera rozbudowany moduł graficzny Łączy zewnętrzne pliki AutoCad z ikonami reprezentującymi punkty dozoru Konfigurowalne właściwości poszczególnych warstw Funkcja Zoom ukrywająca lub pokazująca odpowiednie detale 60

61 Moduł graficzny MM8000 Przesuwanie i zmiana powiększenia Lokalna nawigacja 61

62 Wspierane podsystemy (1) Fire CS1142 and CS1145 EP5 and EP7F (7.3x / 5.1x) CZ10 FC700 Intrusion CS440, CS4, CZ12 CS6 Guarto SI410/420 Sintony Gas CC60 DMS units MM / MF7033 MC7033, MC7003 (supervision only) STT11 62

63 Wspierane podsystemy (2) CCTV SIMATRIX (Supervision only) SISTORE AX, MX Pro TELSCAN Webserver Phillips Burle video switcher (Supervision only) Access control - SiPass integrated MP CDI-Net GW20, GW00 GW21, GW01 NK8000 (CDI-W AN) NK8222 (one subsystem only) NK8223 CF

64 MM8000 z SiPass typowa sieć MM8000 Client MM8000 & SiPass Client SiPass Client MM8000 & SiPass Server LAN (Ethernet TCP/IP) SiPass ACC NK82xx SiStore 64

65 Nowe podsystemy w wersji MP3.15-xx STT2410 STT20 Various 3rd party panels 65

66 Nowe podsystemy w wersji MP3.20 Various 3rd party panels MX with IP cameras 66

67 MM8000 MP3.20 Charakterystyka MM8000 Wiele połączeń z systemem SiPass Wymiana plików Access DB z SQL Zapis przyrostowy Procedury operacyjne oparte o strukturę drzewa Szybsze wyświetlanie obrazu z SISTORE CX Korzyści Sprawniejsze mechanizmy Sieciowa interakcja komunikacja 67

68 Co to jest NK8000? MM8000 stacja zarządzająca lub MK8000 OPC Serwer dla podsystemów? NK

69 NK8000 struktura MM8000 stacja zarządzająca lub MK8000 OPC Serwer dla podsystemów LAN (Ethernet TCP/IP) Router WAN Router 69

70 NK8000 MP3.x MM8000 lub MK8000 (wyp. w NS8210 Network Driver) LAN (Ethernet TCP/IP) Lokalnie MM8000, MK8000 lub MT8001 NK8222 NK8223 CS11 AlgoRex CC440 CC6 Guarto DCU 70

71 NK8000 Konfiguracja Konfiguracja NK8000 jest szybka i łatwa dzięki aplikacji narzedziowej Composer. 71

72 Licencjonowanie Klucz i PAK tylko na serwerze Klucz sprzętowy (dongle): parallel lub USB PAK Codes dla MM8000 i Composera 72

73 MM8000 to 73

Karta Katalogowa MM8000 Stacja Zarządzania

Karta Katalogowa MM8000 Stacja Zarządzania Karta Katalogowa MM8000 Stacja Zarządzania DMS8000 MP4.30 MM8000 to wydajne narzędzie przeznaczone do centralnego zarządzania i nadzoru szerokiego zakresu systemów bezpieczeństwa. Oparty na technologii

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wideo i rozwiązania dla Centrum Monitoringu. Skalowalne. Łatwe w integracji. Gwarantujące bezpieczeństwo inwestycji.

Zarządzanie wideo i rozwiązania dla Centrum Monitoringu. Skalowalne. Łatwe w integracji. Gwarantujące bezpieczeństwo inwestycji. O brazy na ż y wo Nasz dokładnie określony cel Już od 1990 roku podstawowym obszarem działania HeiTel jest stworzenie globalnej koncepcji, łączącej: cyfrową transmisję obrazów z cyfrową rejestracją i inteligentnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie Integracja systemów informatycznych w automatyzacji procesów produkcyjnych Krzysztof Skura Zbigniew Smalec * Integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zadaniem niełatwym

Bardziej szczegółowo

A Tyco International Company

A Tyco International Company A Tyco International Company INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA BEZPIECZEŃSTWA KATALOG PRODUKTÓW 2012 2013 Katalog CEM Spis treści Informacje o CEM Systems...2 Klienci CEM...3 Rozwiązania CEM...5 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

TAC Vista. ScreenMate

TAC Vista. ScreenMate TAC Vista 5 Serwer TAC Vista jest zaawansowanym systemem Building IT. TAC Vista monitoruje, steruje i nadzoruje systemy oświetleniowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy dostępu/bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl - 1 - O Nas Rozpoczęliśmy działalność w 1992r. Specjalizujemy się w budowaniu i instalowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo