ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach Elżbieta Cała Alicja Chróściel Anna Kurowska Sylwester Mendza Ariel Miłkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach Elżbieta Cała Alicja Chróściel Anna Kurowska Sylwester Mendza Ariel Miłkowski"

Transkrypt

1

2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: dr Anna Jeznach, nauczyciel akademicki uczestniczący w testowaniu modelu ideagora Elżbieta Cała, metodyk Alicja Chróściel, studentka uczestnicząca w testowaniu modelu ideagora Anna Kurowska, specjalista ds. opracowania modelu Sylwester Mendza, informatyk, moderator platformy ideagora Ariel Miłkowski, absolwent uczestniczący w testowaniu modelu ideagora Urszula Paczuska, koordynator projektu Agnieszka Przesmycka, absolwentka, animatorka aktywności absolwentów Alicja Szabłowska, redaktor gazetki internetowej STRONA - 2

3 SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział I Elementy innowacyjnego modelu kształcenia ideagora doświadczenia z testowania 5 1. Innowacyjne programy kształcenia studentów, absolwentów i nauczycieli 5 2. Szkolenia na start program cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego Platforma internetowa ideagora Klub Absolwenta Gazetka internetowa Kwartalnik ideagora 38 Rozdział II Zanim zaczniesz wdrażać model ideagora Potrzebne zasoby Efekty wdrożenia 47 Załączniki 52 STRONA - 3

4 Wstęp Urszula Paczuska Opracowany przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą, we współpracy z partnerem fińskim firmą Capful Ltd., innowacyjny model kształcenia ideagora absolwenci kapitałem społecznym uczelni poddany został testowaniu (w terminie wrzesień 2013 r. - wrzesień 2014 r.). Był to wyjątkowy czas. Pełen wyzwań, nieprzewidzianych zwrotów akcji i niepowtarzalnych emocji. Stworzyliśmy ambitny i rozbudowany model (produkt finalny składa się z 8 elementów) i rozpoczęliśmy trudny proces jego wdrażania. Wiedzieliśmy, że droga do osiągnięcia głównego celu - zbudowania trwałej więzi pomiędzy uczelnią i absolwentami - będzie długa, kręta i wyboista. Budowanie postaw i skłonienie ludzi do aktywności na rzecz licznej grupy społecznej, przy założeniu samofinansowania się tego mechanizmu poprzez korzyści osiągane w wyniku współpracy sieciowej, szczególnie w warunkach deficytu kapitału społecznego w Polsce, wydaje się ogromnym wyzwaniem. Jednak któż mógłby się tego podjąć, jeśli nie uczelnia? 1 Wyniki testowania pokazały, że model jest efektywny. Osiągnęliśmy wszystkie założone wskaźniki, zrealizowaliśmy zaplanowane zadania, zyskaliśmy dodatkowe wartości stanowiące efekt dobrowolnego zaangażowania absolwentów (aplikacja CV Europass stworzona na platformie ideagora przez absolwenta informatyki, Koło AutoCad założone przez absolwenta budownictwa, inicjatywa utworzenia dodatkowego Klubu Absolwenta - od podstaw zaaranżowanego przez samych absolwentów, program w TV Wschód nagrany prze absolwenta, ekskluzywne wywiady, m.in. z Arturem Barcisiem, Krzysztofem Hołowczycem, prowadzone przez absolwenta, itp.). Chociaż cieszą nas wyniki testowania, to nie one są miarą sukcesu całego przedsięwzięcia. Najważniejsze, że sieć społeczna ideagory nadal się rozrasta. Dzień po dniu zyskujemy nowych uczestników, odnawiamy kontakty z kolejnymi absolwentami. Koło zamachowe ideagory nabrało rozpędu Doświadczenia z etapu testowania opisaliśmy szczegółowo w niniejszym opracowaniu. Wskazaliśmy kwestie, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę wdrażając model ideagora. Teraz jesteśmy gotowi pomóc innym uczelniom w tworzeniu ich własnej agory. Osoby zainteresowane wdrożeniem modelu prosimy o kontakt: tel , w. 44, kom M. Szabłowski, Jak wdrażać model ideagora, cz. I teoria, Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce 2013, s. 6. STRONA - 4

5 Rozdział I Elementy innowacyjnego modelu kształcenia ideagora - doświadczenia z testowania 1. Innowacyjne programy kształcenia studentów, absolwentów i nauczycieli dr Anna Jeznach Anna Kurowska Elżbieta Cała Alicja Chróściel Programy kształcenia ideagora są fakultatywnymi, dowolnie wybieralnymi formami rozszerzenia oraz wzbogacenia programów studiów obowiązujących na danym kierunku. Innowacyjność i eksperymentalność programów polega na odejściu od tradycyjnej formy organizacji procesu kształcenia, w której główną rolę odgrywa okres studiów i zakończenie procesu zależności pomiędzy studentem, a uczelnią z chwilą uzyskania zamierzonego stopnia wykształcenia. Uwaga uczelni skupia się na okresie aktywności zawodowej absolwenta i utrzymaniu z nim trwałej relacji. Zmieniony zostaje paradygmat szkoły wyższej, który można zawrzeć w haśle: uczelnia na całe życie. Innowacyjne programy kształcenia zostały poddane testowaniu, w okresie od września 2013 roku do września 2014 roku, w trzech grupach beneficjentów: kadra naukowo-dydaktyczna, studenci ostatniego roku studiów (prawie absolwenci), studenci I roku studiów. Kadra naukowo-dydaktyczna Uczestniczyła w testowaniu Innowacyjnego programu kształcenia kadry naukowodydaktycznej. W grupie tej znalazło się 22 przedstawicieli kadry akademickiej Collegium Mazovia. Ze względu na interdyscyplinarne podejście do kształcenia, jakie zakłada model ideagora do grupy tej zaproszono specjalistów z różnych dziedzin nauki, m.in.: z obszaru nauk społecznych, tj. psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, finansów, nauki o zarządzaniu, prawa, administracji z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tj. pielęgniarstwa, zdrowia publicznego z obszaru nauk technicznych, tj. budownictwa, informatyki STRONA - 5

6 z obszaru nauk ścisłych, tj. matematyki, fizyki i chemii. Wybrano nauczycieli wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na zmiany, kreatywnych, przejawiających chęć doskonalenia siebie i gotowych poznawać nowe metody dydaktyczne. W ramach testowania Innowacyjnego programu kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej przeprowadzono: jedno spotkanie organizacyjne wprowadzające kadrę w model ideagora (1 godzina) spotkania warsztatowe (56 godzin, a w tym 48 godzin warsztatów obejmujących 12 tematów szkoleniowych i 8 godzin indywidulanych konsultacji) jedno seminarium podsumowujące etap testowania z udziałem eksperta fińskiego (7 godzin). Nauczyciele akademiccy, uczestniczący w testowaniu modelu ideagora, z proponowanego programu warsztatów wybrali cztery tematy, zgodne z ich osobistymi zainteresowaniami. W każdej grupie warsztatowej uczestniczyło od 7 d 8 osób. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Prowadzone były przez trenerów i coachów posiadających doświadczenie w obrębie: psychologii, biznesu, komunikacji międzypłciowej, doradztwa zawodowego, nowoczesnych technologii informatycznych. Nauczyciele uczestniczyli też w seminarium podsumowującym, które obejmowało następujące zagadnienia: rola kadry naukowo dydaktycznej w budowaniu relacji z uczelnią nowoczesne sposoby edukacji fińskie doświadczenia, prezentacja Design Factory metodyka innowacyjnych programów kształcenia ideagora platforma ideagora jako jedna z metod budowania trwałych relacji ze studentami i absolwentami. Kadra naukowo-dydaktyczna, wykorzystując kompetencje zdobyte podczas warsztatów, przygotowała i przeprowadziła szkolenia dla studentów (prawie absolwentów) ostatniego roku. Zgodnie z wytycznymi Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów. Kadra opracowała też metodą open source otwarty podręcznik Jak nauczać studentów. Ma on formę filmu instruktażowego oraz gotowych scenariuszy zajęć dydaktycznych (do pobrania na STRONA - 6

7 Przykładowy harmonogram realizacji warsztatów dla kadry naukowo-dydaktycznej zawiera załącznik nr 1 (zgodnie z tematyką warsztatów zawartą w Innowacyjnym programie kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej ). Propozycje warsztatów dla kadry naukowo dydaktycznej traktujemy jako otwarte. Bierzemy pod uwagę dołączenie do modelu ideagora wartościowego, dydaktycznego wariantu dodatkowego wypracowanego przez inną uczelnię, a także wprowadzenie otwartej formuły sylabusa np. w zakresie literatury. Doświadczenia z wdrażania modelu kształcenia ideagora wniosły do świadomości/myślenia kadry naukowo-dydaktycznej istotna zmianę w podejściu do filozofii kształcenia. Szczególną uwagę zwrócono na interdyscyplinarność metod nauczania, która sprzyja powstawaniu innowacyjnych projektów i produktów. Ważną rolę w procesie nauczania zajmują praktycy. Doceniono wartość kadry naukowo-dydaktycznej kształcącej w oparciu o własne praktyczne doświadczenia zawodowe, zdobyte głównie w sektorze biznesu. Praktyczne biznesowe doświadczenie wykładowców wpływa korzystnie na dobór form pracy, dynamikę oraz na poziom zaangażowania w proces edukacji. Proces ten ułatwia otwartość, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, przekazywanie własnego know-how. Potrzeba wiele wysiłku i pracy całej społeczności akademickiej w dążeniu do wzorcowego, nowego modelu wykładowcy elastycznego, otwartego, podążającego za studentem. Studenci ostatniego roku studiów (prawie absolwenci) Uczestniczyli w testowaniu Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów. W grupie tej znalazło się 40 studentów ostatniego roku, studiujących na Wydziale Nauk Stosowanych. Ze względu na ostatni semestr studiów, studenci ci nie mieli możliwości przejścia programu podstawowego, czyli "studenckiego" zaplanowanego na 6 semestrów. W ramach testowania Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów przeprowadzono 150 godzin warsztatów. W każdej grupie szkoleniowej uczestniczyło maksymalnie 15 osób. Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej, najbardziej zaangażowani w proces testowania modelu ideagora. Przykładowy harmonogram realizacji warsztatów dla absolwentów zawiera załącznik nr 2 (zgodnie z tematyką warsztatów zawartą w Innowacyjnym programie kształcenia absolwentów ). STRONA - 7

8 Doświadczenia z testowania Innowacyjnego programu kształcenia absolwentów wskazują na konieczność nieustannego wzma niania działań, które zostały już podjęte. Zdaniem studentów ostatniego roku (prawie absolwentów) niezbędne jest: systematyczne informowanie absolwentów o wydarzeniach, które mają miejsce na uczelni, zwłaszcza, kiedy opuszczą już oni mury uczelni włączanie absolwentów w kolejne działania podejmowane przez uczelnię badanie potrzeb absolwentów (poprzez platformę ideagora) i inicjownie działań oraz wydarzeń odpowiadających zgłoszonym potrzebom podejmowanie kolejnych prób zaktywizowania absolwentów, którzy nie uczestniczyli w testowaniu modelu. Studenci I roku studiów Uczestniczyli w testowaniu Innowacyjnego programu kształcenia studentów. Grupa 99 nowo zrekrutowanych studentów Wydziału Nauk Stosowanych, kierunków finanse i rachunkowość i budownictwo. Studenci I roku zostali zaproszeni do udziału w projekcie w celu uzyskania kompleksowej informacji zwrotnej dotyczącej procesu testowania całego modelu. Grupa została wprowadzona poza wymogami formalnymi (wartość dodana projektu). Przeprowadzone w ramach projektu badania wskazały, iż studenci pierwszych roczników są najbardziej podatni na zmianę postaw i budowanie trwałych relacji z uczelnią. Studenci I roku to grupa, do której działania podejmowane przez uczelnię w zakresie budowania trwałych relacji powinny być kierowane w pierwszej kolejności. To w nich tkwi największy potencjał do nawiązania i przede wszystkim utrzymywania w przyszłości trwałych relacji ze swoją macierzystą uczelnią. Testowanie modelu ideagora wśród studentów I roku odbyło się dwutorowo: część zajęć wg standardowego programu kształcenia część zajęć wg innowacyjnego programu kształcenia dla studentów oraz zawartymi w nim metodami dydaktycznymi. W semestrze pierwszym zrealizowano trzy warsztaty wynikające z programu kształcenia dla studentów: komunikacja z elementami negocjacji i rozwiązywania konfliktów, zaufanie społeczne oraz technologie informatyczne w doskonaleniu. Pozostałe tematy warsztatów: wikionomia, profil osobowości w koncepcji LLL, sieci społeczne i kapitał społeczny, kompendium personalne, kreatywność i innowacyjność, inicjatywa gospodarcza oraz dwa dodatkowo STRONA - 8

9 powtórzone warsztaty (zgodnie z zainteresowaniem studentów) zostaną zaproponowane studentom do realizacji w dalszym toku kształcenia jako zajęcia dodatkowe. O TYM WARTO PAMIĘTAĆ! Sposób realizacji Innowacyjnego programu kształcenia dla studentów zależy w dużej mierze od zasobów jakimi dysponuje uczelnia oraz od otwartości władz uczelni na innowacyjne rozwiązania w obszarze dydaktyki. Wariant I - wprowadzenie do zatwierdzonego programu kształcenia na danym kierunku (obejmującego cały tok studiów) wszystkich warsztatów z modułu kształcenia kompetencji społecznych (w wymiarze 120 godzin - 4,5 ECTS). Realizacja tego wariantu wymaga zaangażowania zasobów własnych uczelni. L.p. Warsztaty Liczba godzin ECTS 1. Profil osobowości w koncepcji LLL 14 0,5 2. Kreatywność i innowacyjność 12 0,5 3. Kompendium personalne 12 0,5 4. Technologie informatyczne w doskonaleniu 14 0,5 5. Wikinomia, czyli działanie oparte na czterech zasadach: otwartości, partnerstwie, współdzieleniu i działaniu globalnym 13 0,5 6. Sieci społeczne i kapitał społeczny 14 0,5 7. Zaufanie społeczne 14 0,5 8. Komunikacja z elementami negocjacji i rozwiązywania konfliktów 13 0,5 9. Inicjatywa gospodarcza 14 0,5 Wariant II (do wykorzystania przy ograniczonych zasobach uczelni) - realizacja wybranych warsztatów w ramach przedmiotów humanistycznych dowolnie wybieralnych przez studentów z podanych bloków tematycznych. Blok tematyczny I II III Warsztaty 1. Profil osobowości w koncepcji LLL 2. Kreatywność i innowacyjność 3. Kompendium personalne 1. Technologie informatyczne w doskonaleniu 2. Wikinomia, czyli działanie oparte na czterech zasadach: otwartości, partnerstwie, współdzieleniu i działaniu globalnym 3. Sieci społeczne i kapitał społeczny 1. Zaufanie społeczne 2. Komunikacja z elementami negocjacji i rozwiązywania konfliktów 3. Inicjatywa gospodarcza Liczba godzin STRONA - 9

10 Warsztaty dla studentów realizowane w ramach projektu ideagora wzmacniają profil praktyczny studiów. Umożliwiają studentom zdobycie konkretnych umiejętności oraz rozwój kompetencji społecznych. Innowacyjne metody kształcenia pomagają w budowaniu trwałej relacji pomiędzy studentami (w przyszłości absolwentami) a Uczelnią. Wnioski z testowania metod dydaktycznych ideagora Metody dydaktyczne modelu ideagora są atrakcyjne i skuteczne, co wykazała zastosowana technika indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzona z przedstawicielami kadry naukowo-dydaktycznej CM. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne kadry pozwoliło uchwycić różnicę między metodami ideagora, a metodami konwencjonalnymi i ocenić stopień oraz obszary zmian na uczelni wprowadzającej model. Filozofia i metody kształcenia charakterystyczne dla modelu ideagora odpowiadają na potrzeby studentów i wymagania rynku pracy. Potwierdzają, że najwięcej można zapamiętać poprzez doświadczenie. Warsztaty dla kadry naukowo-dydaktycznej potwierdziły, uzupełniły i pogłębiły świadomość stosowania tych metod. Praktyczne wykorzystanie poznanych metod sprawiło, iż sprawdzona, innowacyjna metoda jest atrakcyjna i możliwa do wykorzystania przy każdej formie zajęć np.: seminarium, wykład, ćwiczenia. Metody modelu ideagora pozwalają na rozwój umiejętności/kompetencji społecznych, m.in.: pracy w zespole, zaufania społecznego oraz komunikacji i wystąpień publicznych. Zastosowanie tych metod wychodzi naprzeciw potrzebom studentów/absolwentów coraz częściej preferujących aktywne formy pracy. Gwarantuje zaangażowanie wszystkich studentów w pracę zespołową oraz poczucie tworzenia wartości dodanej na zajęciach. Pozwala to na elastyczne modyfikacje programu kształcenia do potrzeb studenta/absolwenta, a także poczucie partnerstwa w wymianie wiedzy i doświadczenia. Ze względu na otwartość i elastyczność formuły modelu, metody ideagora pozwalają na interdyscyplinarne ich zastosowanie. Mogą być stosowane we wszystkich dziedzinach ścisłych, humanistycznych, naukach o zdrowiu, technicznych. STRONA - 10

11 Innowacyjne metody i ich stosowanie wpływają na nowy wymiar jakości kształcenia na uczelni, ponieważ zmianie podlega zarówno samo podejście do kształcenia studenta/absolwenta, jak również wszystkie aspekty funkcjonowania uczelni odpowiedzialne za realizację modelu ideagora. Innowacyjność metod nauczania przejawia się w: Doborze aktywnych metod pracy ze studentami podczas zajęć (w szczególności: gry, zadania zespołowe, zabawy oraz dyskusje) umożliwiających uczenie się poprzez działanie/doświadczenie. Dobór form w modelu ideagora wpływa korzystnie na zapamiętywanie wiedzy i rozumienie jej, rozwój konkretnych, przydatnych umiejętności społecznych. Wykorzystaniu platformy ideagora do kreatywnych zadań i efektycznej komunikacji pomiędzy studentem/absolwentem a kadrą naukowo-dydaktyczną. Pozwala na szukanie optymalnych rozwiązań problemu z włączeniem całej społeczności ideagora oraz dzielenie się wiedzą. Umożliwia wielowymiarową ocenę efektów pracy/kształcenia. Wykorzystaniu networkingu w nawiązywaniu relacji z innymi studentami/absolwentami, wykładowcami. Stwarza możliwość podtrzymania tych relacji w przyszłości, tworzenia specyficznej społeczności modelu ideagora. Zmianie relacji kadra naukowo-dydaktyczna - student/absolwent z hierarchicznej, zamkniętej na partnerską, otwartą. Sprzyja temu zamiana ról podczas zajęć (studenci prowadzą wybrane zajęcia przy wsparciu i kontroli wykładowcy), nieoficjalny sposób zwracania się do siebie na platformie, partnerskie podejście wykładowcy do studenta/absolwenta przejawiające się w otwartej dyskusji na zajęciach. Pogłębianiu świadomości idei kształcenia ustawicznego niezbędnego do funkcjonowania w życiu zawodowym. STRONA - 11

12 2. Szkolenia na start program szkoleniowy dla absolwentów Agnieszka Przesmycka Program cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego skierowany jest do absolwentów, którzy opuścili już mury uczelni. Propozycja cyklu ciekawych szkoleń to pierwszy krok zrobiony przez uczelnię, którego celem jest odbudowanie trwałej relacji z absolwentami. Pokazanie, że uczelnia jest miejscem, w którym mogą kształcić się ustawicznie. Rozwijać własne kompetencje w sposób ciekawy i efektywny. Program szkoleniowy dla absolwentów to cykl 40 szkoleń podzielonych na cztery obszary związane z kompetencjami: umiejętności personalne, umiejętności interpersonalne, umiejętności i zdolności intelektualne, umiejętności i wiedza ogólna. Na każde szkolenie przewidziane zostało 4 godziny. Uczestnicząca w testowaniu grupa 100 absolwentów miała możliwość uczestniczenia w 160 godzinach warsztatów (40 x 4 godziny). Grupy szkoleniowe ograniczone zostały do 15 osób. Dzięki temu zajęcia miały charakter warsztatowy i każdy z uczestników miał szansę aktywnie w nich uczestniczyć. Tematyka i zakres szkoleń wraz z harmonogramem spotkań zamieszczone zostały na Platformie To tutaj absolwenci mieli możliwość zapisywania się na konkretne szkolenia. Ważną osobą z uwagi na rekrutację uczestników szkoleń był animator aktywności absolwentów. Osoba odpowiedzialna za kontakt z absolwentami, upowszechnianie informacji na temat planowanych szkoleń, kierowanie zainteresowanych osób na platformę celem rejestracji na wybrane szkolenie. Animator aktywności absolwentów podejmował (i nadal podejmuje) działania zmierzające w kierunku budowania dobrych relacji z absolwentami, na bieżąco reaguje na ich potrzeby, wspiera podejmowane inicjatywy. Cykl szkoleń dla absolwentów zgromadził zarówno osoby poszukujące swojej ścieżki zawodowej, jak i te które wiedziały dokładnie co chcą robić w życiu. Uczestnicy szkoleń bardzo często podkreślali, iż kluczowe jest dla nich dobranie odpowiednich trenerów. Szukają oni bowiem specjalistów w wąskich dziedzinach i zależy im na wysokim merytorycznym przekazie. Nazwiska części trenerów były znane absolwentom. Wpływało to pozytywnie na wyniki rekrutacji na szkolenia. Potwierdziło się przypuszczenie zespołu projektowego, iż o sukcesie szkoleń decyduje wybór trenerów. STRONA - 12

13 Oferowany absolwentom przez uczelnię cykl szkoleń to tzw. pakiet startowy. Ma on wyzwolić w absolwentach potrzebę dalszego kształcenia. Zachęcić ich do identyfikacji potrzeb szkoleniowych, które świadomie mają zgłaszać na platformie ideagora (w zakładce Zapotrzebowanie na szkolenia). Uczelnia na bieżąco powinna reagować na zgłoszone potrzeby szkoleniowe, zachęcać absolwentów do organizowania spotkań samokształceniowych. Na etap testowania modelu ideagora zaplanowano 160 godzin spotkań samokształceniowych. Liczbę tę zwiększono o kolejne 64 godziny z uwagi na duże zainteresowanie absolwentów tą formą dokształcania. Uczestniczący w testowaniu absolwenci bardzo chętnie zgłaszali interesujące ich tematy szkoleń na platformie ideagora. Reagując na ich potrzeby uczelnia zorganizowała spotkania samokształceniowe o następującej tematyce: Inwestor giełdowy praktyczna wiedza, Rola mediów w kreowaniu własnego wizerunku, Kurs emisji głosu, Do you speak English?, Projektowanie ogrodów, Każdy może wypłynąć na morze sztuka życia z pasją, Tworzymy aplikacje internetowe, Jak pisać skutecznie i z polotem, Sztuka pisania tekstów w Internecie. Część z tych spotkań została przeprowadzona przez absolwentów posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Należy podkreślić, że formuła spotkań samokształceniowych nadal cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów. Systematycznie na platformie ideagora pojawiają się nowe potrzeby szkoleniowe, na które uczelnia na bieżąco reaguje. STRONA - 13

14 3. Platforma ideagora Sylwester Mendza Platforma w swoim założeniu ma zrzeszać ludzi będących absolwentami, pracownikami i studentami jednej uczelni (jednego środowiska akademickiego). Nie jest ona zatem ukierunkowana tematycznie na konkretnego odbiorcę. Jest przestrzenią do swobodnej wymiany informacji i doświadczeń przez ludzi o bardzo różnych zainteresowaniach. Dodatkowo jej zamknięta forma sprawia, że dostęp do zgromadzonej tam wiedzy i aktywności mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Uniemożliwia to pojawianie się przypadkowych odsłon i znacznie ogranicza ruch na platformie. Trzeba zatem mieć pełną świadomość, że tak specyficzny charakter platformy ogranicza aktywność na niej, zwłaszcza w początkowym etapie funkcjonowania. Doświadczenia oraz analiza zgromadzonych na platformie danych wskazują na konieczność skupienia wokół platformy osób szczególnie zaangażowanych w proces wdrażania modelu ideagora. Osoby te będą animatorami aktywności. Ich zadaniem będzie aktywizowanie innych użytkowników poprzez zakładanie nowych wątków, zadawanie pytań, zachęcanie do podzielenia się doświadczeniami. Zdecydowana większość użytkowników platformy to bierni czytelnicy. Obserwują wypowiedzi innych osób, sporadycznie komentują wypowiedzi. Zestawienie liczby użytkowników i aktywności w okresie testowania Liczba użytkowników Liczba użytkowników Użytkownicy logujący się na platformie tworzących nowe wątki komentujących Zadaniem animatorów aktywności będzie zatem systematyczne podsycanie atmosfery na platformie. Po pewnym czasie stanie się ona samonapędzającą się machiną społecznej aktywności. Etap testowania przyniósł zadawalające efekty: STRONA - 14

15 STRONA - 15

16 Uwalnianie potencjału absolwentów Doświadczenia z testowania wyraźnie wskazują, że użytkowników platformy warto zaprosić do jej współtworzenia. Na jednym ze spotkań samokształceniowych dotyczącym tworzenia aplikacji internetowych, gdzie prowadzącym był absolwent, uczestnicy zostali poproszeni o opinie STRONA - 16

17 odnośnie funkcjonalności platformy. Bardzo poważnie podeszli do tematu. W efekcie ich zaangażowania powstał dodatkowy moduł do tworzenia CV w standardzie EuroPass (funkcjonalność dostępna jest z poziomu profilu użytkownika). Struktura informacji i dostępu do niej Informacje publikowane na platformie pogrupowane są w 6 działów: Oferty pracy Propozycje szkoleń Zapotrzebowanie na szkolenia Wydarzenia Projekty Forum. Struktura działów jest z góry ustalona i nie może być zmieniana bez ingerencji w kod platformy. Wątki w działach w celu zapewnienia większej przejrzystości zbierana są w grupy, które definiują STRONA - 17

18 z poziomu panelu moderatora - moderator lub administrator. Każdy nowy temat musi zostać opublikowany w kontekście jednego z działów i należy przypisać do niego jedną grupę. Kategorie informacji/zainteresowań Kategorie informacji to słowa kluczowe związane z tematem. Pozwalają na kategoryzowanie wpisów pod jednym, wspólnym wyrażeniem lub opisują zainteresowania użytkownika. Dla danego tematu można dodać wiele określających je kategorii, np. edukacja i informatyka. Żaden temat nie może zostać zapisany bez przypisania do niego kategorii. Kategorie przypisane do tematów i kategorie zdefiniowane przez użytkownika są wykorzystywane do budowy widoku powiadomienia. Prezentuje on użytkownikowi tylko te informację, którymi jest on zainteresowany. Kategorie wykorzystywane są również przy wysyłaniu powiadomień o aktywnościach na platformie. Użytkownicy otrzymują powiadomienia tylko o tych aktywnościach, które mieszczą się w kręgu ich zainteresowań. Przed uruchomieniem platformy należy w panelu moderatora zdefiniować słownik kategorii informacji. Słownik ten jest wykorzystywany przy publikowaniu nowych informacji i do zdefiniowania zainteresowań użytkownika. Wątki, które nie parują się z zainteresowanymi użytkownika są przed nim ukrywane. Nie są one wyświetlane w oknie powiadomień. System nie wysyła również informacji o ich pojawieniu na skrzynkę użytkownika. Instalacja środowiska ideagora Minimalne wymagania sprzętowe dla serwera: Procesor 2 rdzeniowy, 64 bitowy, o taktowaniu przynajmniej 2,4Ghz (nie może być to procesor z serii Itanium) Pamięć RAM 4GB Twardy dysk o pojemności co najmniej 100GB System operacyjny dla serwera: Windows Server 2012 Instalacja elementów serwera: Należy zainstalować serwer IIS w wersji 8.0 z obsługą ASP.NET w wersji 4.5 STRONA - 18

19 W panelu sterowania klikamy w opcję "Turn Widows features on or off" Przechodząc przez kolejne etapy klikając "Next" (zostawiając ustawienia domyślne), dochodzimy do etapu "Server Roles" tam zaznaczamy opcję "Web Server (IIS)" W okienku, które się pojawi klikamy przycisk "Add Feature" Klikamy w "Next" Będąc na etapie "Features" rozwijamy funkcje "NET Framework 4.5 Features" Zaznaczamy opcję "ASP.NET 4.5" Rozwijamy funkcję "WCF Services" Zaznaczamy opcję "Http Activation" W okienku, które się pojawi klikamy przycisk "Add Features" Przechodzimy dalej, klikając "Next" Będąc na etapie "Role Services" zaznaczamy opcję "Centralized SSL Certificate Support" Klikamy "Next" Na ostatnim etapie klikamy "Install" Następnie klikamy "Close" (Instalacja będzie przebiegać w tle) Postęp instalacji możemy obserwować w powiadomieniach serwera. Instacja Microsoft SQL Server 2012: Poniższy opis dotyczy instalacji wersji Express z dodatkiem SQL Server Management Studio. Oficjalna instrukcja instalacji SQL Server 2012 opublikowana przez Microsoft znajduje się pod adresem: Uruchamiamy plik instalatora Po uruchomieniu instalatora wybieramy opcję New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation Akceptujemy warunki licencji i klikamy Next STRONA - 19

20 Ponownie klikamy Next Pojawi się okienko z opcjami do zainstalowania, wybieramy domyślne opcje i klikamy Next Pojawi się okno, w którym będziemy mogli nadać nazwę dla instancji serwera. Nadajemy mu nazwę (możemy też zostawić nazwę domyślną). Możemy też określić ścieżkę dla bazy danych (zazwyczaj zostawiamy domyślną) Pojawi się kolejne okienko, tutaj zostawiamy opcje domyślne i klikamy Next W kolejnym oknie na zakładce Server Configuration zmieniamy Authentication Mode na Mixed Mode. Następnie ustawiamy hasło dla użytkownika sa i klikamy Next W następnym oknie również klikamy Next. Po kliknięciu rozpoczyna się proces instalacji Po zakończeniu instalacji klikamy Close Zamykamy pozostałe okna instalatora. Konfiguracja serwera SQL (jeśli chcemy mieć dostęp do bazy danych za pomocą Management Studio spoza serwera): Na pulpicie klikamy w ikonę "SQL Server Configuration Manager" Z menu po lewej rozwijamy "SQL Server Network Configuration" Z rozwiniętego menu wybieramy "Protocols for INSTANCJASERWERA (wpisana przez nas na etapie instalacji nazwa serwera np. SQLEXPRESS)" Dla opcji "TCP/IP" zmieniamy status na "enabled" W menu po lewej przechodzimy na zakładkę "SQL Server Services" Zatrzymujemy SQL Server (INSTANCJASERWERA), a następnie go uruchamiamy Prawym przyciskiem klikamy na usługę "SQL Server Browser" i w nowo otwartym okienku przechodzimy na zakładkę "Service" "Start Mode" zmieniamy na "Automatic" i klikamy przycisk "Apply" STRONA - 20

21 Wracamy na zakładkę "Log on" i klikamy przycisk "start" Klikamy przycisk "OK" UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa należy założyć osobne konto w bazie danych dla platformy, jak również osobną bazę danych. Zakładając konto w bazie danych należy pamiętać, by nie zaznaczać opcji wygasanie hasła. Konfiguracja serwera IIS, dodanie projektu Ideagora w IIS: W katalogu C:\Inetpub\wwwroot należy stworzyć katalog dla projektu (nie jest obowiązkiem trzymanie plików projektu w tej lokalizacji) Do katalogu można wgrać pliki projektu (ten etap nie musi być wykonany w tym miejscu, można to zrobić później) Na pulpicie metro klikamy w ikonę "Internet Information Services (IIS) Manager " Rozwijamy drzewko przy nazwie serwera po lewej stronie managera Na ikonce "Sites" klikamy prawym przyciskiem myszy Z menu kontekstowego wybieramy ikonę "Add website" W oknie, które nam się pojawi wypełniamy poszczególne pola" Site Name - podajemy tutaj nazwę naszej aplikacji Physical path - wskazujemy tutaj utworzony przez nas folder dla platformy Binding - http zmieniamy na https Host name - wpisujemy tutaj adres www pod jakim ma być dostępna platforma SSL Certificate - należy wskazać certyfiakt zainstalowany dla domeny platformy Klikamy "ok". W tym momencie zostaje utworzona witryna na serwerze Jeśli chcemy, aby platforma była dostępna zarówno pod domeną z przedrostkiem www, jak i bez to musimy również podpiąć do domeny ten drugi wariant. W tym celu: - na pulpicie metro klikamy w ikonę "Internet Information Services (IIS) Manager " STRONA - 21

22 - rozwijamy drzewko przy nazwie serwera po lewej stronie managera - rozwijamy drzewko przy "Sites" - klikamy lewym przyciskiem na nazwę naszej strony - z menu po prawej wybieramy opcję "Bindings". Instalacja platformy: Do katalogu projektu należy wrzucić pliki platformy W pliku web config należy skonfigurować dostępy do bazy danych (konfiguracja zostanie opisana w Konfiguracja bazy danych ) Dla tej bazy danych należy uruchomić skrypt platforma\models\agora.edm.sql (wcześniej należy w skrypcie ustawić dostęp do odpowiedniej bazy danych) Następnie należy uruchomić skrypt platforma\models\createuser.sql (wcześniej należy w skrypcie ustawić dostęp do odpowiedniej bazy danych) W katalogu Content trzeba podmienić pliki z informacją o kontakcie - konatakt.txt, regulaminie serwisu - regulamin.txt (są to pliki w formacie html, kodowane w utf8), polityką prywatności - polityka.txt oraz informacją o rekrutacji do modelu - rekrutacja.txt (są to pliki html kodowane w UTF8) Należy utworzyć katalog tmp w katalogu głównym platformy i ustawić do niego pełne prawa dla użytkownika IIS_USER Należy utworzyć katalog, w którym będą zapisywane zdjęcia profilowe użytkowników w katalogu głównym platformy, ustawić do niego pełne prawa dla użytkownika IIS_USER oraz wprowadzić odpowiednie ustawienia w pliku web.config (szczegóły będą opisane w Pozostałe elementy konfiguracji ) W tym momencie została zainstalowana platforma z jednym użytkownikiem o uprawnieniach administratora. Nazwa użytkownika: Administrator oraz hasło: ideagora1 Po zalogowaniu administrator powinien zmienić hasło! STRONA - 22

23 Konfiguracja pliku Web.config Poprawna konfiguracja jest niezbędna do prawidłowego działania platformy. Poniżej zostały omówione elementy konfiguracyjne, które należy ustawić podczas instalacji platformy. Konfiguracja bazy danych Podstawową rzeczą w konfiguracji jest poprawna konfiguracja bazy danych. W pliku Web.config platformy konfigurację tą trzeba powtórzyć w kilku miejscach. Są to connectionstrings (ciągi opisujące sposób łączenia się z bazą danych): <connectionstrings> <add name="defaultconnection" connectionstring="data Source=PlatformaServer;Database=PlatformaDB;Integrated Security=false;UID=PlatformaUser;PWD=PlatformaPass; MultipleActiveResultSets=True" providername="system.data.sqlclient" /> <add name="agoracontainer" connectionstring="metadata=res://*/models.agora.csdl res://*/models.agora.ssdl res://*/mo dels.agora.msl;provider=system.data.sqlclient;provider connection string="data source=platformaserver;initial catalog=platformadb;user id=platformauser;password=platformapass;multipleactiveresultsets=true;app=entityframew ork"" providername="system.data.entityclient" /> </connectionstrings> Oraz parametry połączenia z bazą danych dla elementu: <entityframework> <defaultconnectionfactory type="system.data.entity.infrastructure.sqlconnectionfactory, EntityFramework"> <parameters> <parameter value="data Source=PlatformaServer;Database=PlatformaDB;Integrated Security=false;UID=PlatformaUser;PWD=PlatformaPass; MultipleActiveResultSets=True" /> </parameters> </defaultconnectionfactory> STRONA - 23

24 </entityframework> Parametry jakie należy zmodyfikować: Data Source - Nazwa serwera wraz z instancją bazy danych (np. localhost\sqlexpress) Database - Nazwa bazy danych UID - Nazwa użytkownika w bazie danych PWD - Hasło dla użytkownika w bazie danych Konfiguracja poczty Poprawnie skonfigurowana poczta jest niezbędna do wysyłania powiadomień mailowych. Konfiguracja poczty znajduje się we fragmencie: <system.net> <mailsettings> <smtp from=" adress"> <network host="smtpserver" port="587" enablessl="true" username=" user" password=" pass" /> </smtp> </mailsettings> </system.net> from - adres, z którego wysyłane będą maile host - adres serwera smtp obsługujący pocztę port - port, po którym platforma łączy się z serwerem smtp enablessl - czy wymagane jest SSL do połączenia z serwerem poczty username - nazwa użytkownik, na którego loguje się platforma w systemie pocztowym password - hasło użytkownika, na którego loguje się platforma w systemie pocztowym. STRONA - 24

25 Pozostałe elementy konfiguracji Są to elementy mające wpływ na wyświetlanie się elementów platformy, takich jak zdjęcia profilowe listy itp. Konfiguracja tych elementów znajduje się we fragmencie: <appsettings> <add key="profilefotos" value="userfoto/" /> <add key="countthreadsrightmenu" value="3" /> <add key="countthreadsnotice" value="5" /> <add key="countthreadsadmin" value="25" /> <add key="countthreadsmain" value="20" /> <add key="countanswersthread" value="10" /> <add key="addtomodelmail" value=" adres" /> <add key="surveyactive" value="false"/> <add key="surveyurl" value="urlankiety"/> <add key="platformaurl" value=" https://adresplatformy/" /> <add key="lastdays" value="15" /> <add key="edittime" value="3600"/> </appsettings> ProfileFotos - katalog, w którym będą zapisywane zdjęcia użytkowników. Katalog powinien znajdować się w folderze aplikacji, powinien tez mieć ustawione pełne prawa dostępu dla użytkownika IIS_USER. Należy pamiętać, że wpisując nazwę katalogu w pliku web.config, należy ją wpisać nie podając żadnych ukośników po lewej stronie, zaś dopisując ukośnik po stronie prawej (tak jak jest to w przykładzie). CountThreadsRightMenu - ilość elementów na liście w prawym menu CountThreadsNotice - ilość elementów na liście w powiadomieniach, oraz na stronie głównej danego działu STRONA - 25

26 CountThreadsAdmin - ilość elementów na liście na jednej stronie w panelu administracyjnym CountThreadsMain - ilość wątków na jednej stronie w widoku konkretnej grupy CountAnswersThread - ilość komentarzy na jednej stronie w danym wątku AddToModelMail adres mailowy, na który będą wysyłane informacje o osobach, które zarejestrują się do modelu SurveyActive przełącznik włączający/wyłączający ankietę oceniającą platformę (false ankieta nieaktywna, true ankieta aktywna) SurveyUrl adres Url ankiety oceniającej platformę. platformaurl adres Url platformy. lastdays ilość dni, w których szukamy nowości na platformie, dla osób, które dawno się nie logowały. edittime czas (liczony w sekundach), jaki dajemy użytkownikowi na edycje komentarza, pod warunkiem, ze nie było nowszych komentarzy oraz komentarz nie był moderowany. Instalacja oraz konfiguracja serwisu obsługującego wysyłkę powiadomień Powiadomienia mailowe dotyczące nowych tematów, wydarzeń, ofert pracy, propozycji szkoleń, zapotrzebowań na szkolenia, projektów oraz komentarzy są obsługiwane przez serwis Windows: AgoraNotificationsService. Instalacja serwisu Aby zainstalować usługę należy na serwerze uruchomić wiersz poleceń jako administrator. Następnie trzeba przejść do katalogu Dysk:\KatalogWindows\Microsoft.NET\Framework\v i uruchomić polecenie installutil ŚcieżkaDoSerwisu\AgoraNotificationsService.exe, gdzie: Dysk:\KatalogWindows - miejsce, w którym zainstalowany jest system na serwerze, ŚcieżkaDoSerwisu - katalog, w którym znajduje się serwis. Po zainstalowaniu należy uruchomić usługę z menadżera usług, lub zresetować serwer (wówczas usługa uruchomi się automatycznie). STRONA - 26

27 W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przekompilowania usługi ze względu na zmianę w kodzie, przed wgraniem pliku AgoraNotificationsService.exe (oraz innych plików, jeśli uległy zmianie) do miejsca, w którym została uruchomiona usługa, należy zatrzymać usługę. Po wgraniu pliku należy ponownie uruchomić usługę. Konfiguracja serwisu Konfiguracja serwisu znajduje się w pliku App.config. Po przekompilowaniu serwisu plik jest kopiowany do katalogu bin/release lub bin/debug w zależności od wyboru sposobu kompilacji i ma zmienioną nazwę na AgoraNotificationsService.exe.config. W przypadku, gdy chcemy podmienić tylko dane konfiguracyjne, nie ma potrzeby dokonywać kompilacji. Wystarczy podmienić tylko te dane w pliku AgoraNotificationsService.exe.config. Aby serwis zaczytał nowo zmienione dane konfiguracyjne konieczny jest restart usługi. Konfiguracja usługi zawiera teki elementy jak: konfiguracja bazy danych (podobnie jak w Konfiguracja bazy danych ) konfiguracja poczty (podobnie, jak w Konfiguracja poczty ) konfiguracja pozostałych elementów. Konfiguracja pozostałych elementów znajduje się we fragmencie: <appsettings> <add key="callduration" value="600" /> <add key="fromname" value="powiadomienia" /> <add key="from " value="adres " /> <add key=" new" value="informacja o nowych aktywnościach na platformie ideagora " /> <add key=" body" value="na platformie ideagora.pl pojawiły się informacje, którymi możesz być zainteresowany:" /> <add key="platformalink" value="https://adresplatformy/"/> </appsettings> STRONA - 27

28 callduration - okres czasu (liczony w sekundach), co jaki będą sprawdzane informacje o nowych aktywnościach na platformie, fromname - nazwa wpisywana w mailu, w polu nadawcy, from - adres mailowy, z którego wysyłane są powiadomienia, subject - tytuł powiadomienia o nowych aktywnościach, body - treść powiadomienia o nowych aktywnościach, platformalink - link do aktywności w platformie (po ostatnim ukośniku serwis dokleja id aktywności, budując w ten sposób poprawny link). Tworzenie oraz obsługa ankiety oceniającej platformę Ankieta oceniająca platformę jest zrobiona z wykorzystaniem Google forms. Każdy użytkownik platformy proszony jest, aby po pewnym czasie użytkowania platformy wypełnił ankietę (w przypadku, gdy ankieta jest włączona). W tym celu wysyłane są do niego przypomnienia podczas korzystania z platformy. Oprócz tego został przygotowany serwis windows, który co jakiś czas analizuje wyniki ankiety: SurveyVeryficationService. Aby zachować anonimowość ankiety sprawdzanie polega na sprawdzeniu sumy kontrolnej md5, która jest doklejana do ankiety dla każdego użytkownika. Aby ankieta działała poprawnie należy ją przygotować w odpowiedni sposób. Tworzenie ankiety Ankietę należy przygotować logując się do google i wchodząc na stronę: https://docs.google.com/forms Tam należy wypełnić wszystkie dane jakie ma zawierać ankieta (sekcje, pytania, rodzaje pytań, pola wymagane itp.) Do ankiet należy dodać jedno pole typu tekst. Jako tytuł można wpisać: Weryfikacja formularza, jako tekst pomocy: (prosimy nie zmieniać wartości pola) Należy zaznaczyć, że pole to jest wymagane, włączyć weryfikację danych i jako weryfikację podać wyrażenie regularne pasujące do wzorca: ([0-9A-F]{32}). Weryfikacja taka ma na celu zminimalizować prawdopodobieństwo, że dane te będą ręcznie modyfikowane przez uczestnika ankiety STRONA - 28

29 Następnie w menu Odpowiedzi wybieramy submenu Pobierz wstępnie wypełniony URL. Otworzy nam się wtedy strona ankiety do wypełnienia Wypełniamy pole Weryfikacja formularza (wpisując cokolwiek) i klikamy przycisk Prześlij. Zostanie wtedy wygenerowany link do formularza z wypełnionym polem Kopiujemy link usuwając po znaku = wstawioną przez nas treść oraz zamieniając znaki & na & i wklejamy do pliku web.config do parametru SurveyUrl. Przykładowy link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/176f78awcfnjdiauvlyzttizbgxdpy6oz0hw0hjsi_3a/vie wform?entry &entry = Następnie w menu Odpowiedzi wybieramy submenu Wyświetl odpowiedzi. Otworzy nam się arkusz z odpowiedziami W menu Plik wybieramy submenu Opublikuj w internecie W nowo otwartym oknie zmieniamy strona internetowa na CSV oraz wszystkie komórki na kolumnę zawierającą pole weryfikacja formularza podając przy tym dość duży zakres (taki, aby nie udało się jego przekroczyć przez wypełniających ankietę). Np. L2:L10000 Wygenerowany link kopiujemy i wklejamy w pliku konfiguracyjnym serwisu SurveyVeryficationService, do pola SurveyCSV zamieniając przy tym znaki & na & (konfiguracja serwisu jest opisana w Konfiguracja serwisu obsługującego ankiety ). Przykładowy link do pliku CSV: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0ass3nai9tb_idevuuwryszzbenryrm1qs F92VjI1VlE&single=true&gid=0&range=L2%3AL10000&output=csv Aby włączyć, lub wyłączyć ankietę w pliku konfiguracyjnym platformy należy ustawić odpowiednio wartość SurveyActive na true lub false Instalacji serwisu obsługującego ankiety Aby zainstalować usługę należy na serwerze uruchomić wiersz poleceń jako administrator. Następnie trzeba przejść do katalogu Dysk:\KatalogWindows\Microsoft.NET\Framework\v i uruchomić polecenie STRONA - 29

30 installutil ŚcieżkaDoSerwisu\SurveyVeryficationService.exe, gdzie: Dysk:\KatalogWindows - miejsce, w którym zainstalowany jest system na serwerze, ŚcieżkaDoSerwisu - katalog, w którym znajduje się serwis. Po zainstalowaniu należy uruchomić usługę z menadżera usług, lub zresetować serwer (wówczas usługa uruchomi się automatycznie) W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przekompilowania usługi ze względu na zmianę w kodzie, przed wgraniem pliku SurveyVeryficationService.exe (oraz innych plików, jeśli uległy zmianie) do miejsca, w którym została uruchomiona usługa, należy zatrzymać usługę. Po wgraniu pliku należy ponownie uruchomić usługę. Konfiguracja serwisu obsługującego ankiety Konfiguracja serwisu znajduje się w pliku App.config. Po przekompilowaniu serwisu plik jest kopiowany do katalogu bin/release lub bin/debug w zależności od wyboru sposobu kompilacji i ma zmienioną nazwę na SurveyVeryficationService.exe.config. W przypadku, gdy chcemy podmienić tylko dane konfiguracyjne, nie ma potrzeby dokonywać kompilacji. Wystarczy podmienić tylko te dane w pliku SurveyVeryficationService.exe.config. Aby serwis zaczytał nowo zmienione dane konfiguracyjne konieczny jest restart usługi. Konfiguracja usługi zawiera teki elementy jak: konfiguracja bazy danych konfiguracja pozostałych elementów. Konfiguracja pozostałych elementów znajduje się we fragmencie: <appsettings> <add key="callduration" value="3600" /> <add key="surveycsv" value="adresplikucsv"/> <add key="scanhour" value="3"/> </appsettings> callduration - okres czasu (liczony w sekundach), co jaki czas będzie sprawdzenie, czy już mamy pobierać plik z ankietą. STRONA - 30

31 SurveyCSV - link do pliku CSV z wynikami ankiety (jak powinien wyglądać plik i link do pliku zostało opisane w sekcji Tworzenie ankiety ). scanhour godzina, o której będzie pobierany plik CSV z wynikami ankiety i weryfikowany z bazą. Uprawnienia, role w systemie ideagora W systemie wyróżniamy następujące typy użytkowników: Administrator rola pozwalająca na zarządzanie użytkownikami. Zakładanie nowych kont, modyfikację już istniejących, resetowanie haseł użytkowników. Zarządzanie działami Moderator - moderuje wpisy innych użytkowników. Definiuje kategorie informacji i zarządza grupami w działach. Publikuje i zarządza ofertami pracy. Dodaje ogłoszenia różne prezentowane w nagłówku strony Student, absolwent, pracownik - rola pozwalająca na redagowanie wątków, komentowanie wypowiedzi innych. Zrządzanie profilem własnym, profilem zawodowym, CV. Masowe generowanie kont Platforma ideagora pozwala importować wiele kont użytkowników z pojedynczego pliku źródłowego. Plik musi zawierać wartości rozdzielane przecinkami (CSV) i spełniać wymagania w zakresie formatu. Funkcja Zarejestruj wielu użytkowników z pliku CSV umożliwia sprawne generowanie kont dla nowych jaki i również modyfikację już istniejących kont. Format pliku CSV: Dane, które chcemy zaimportować do systemu powinny zostać przygotowanie wg. wzorca. Adres ,imie,nazwisko, Profil,Hasło Tekst w pliku CSV powinien zostać przygotowany w formacie ANSI STRONA - 31

32 Zakładanie kont z formularza zgłoszeniowego. Użytkownicy, którzy nie posiadają kont na platformie ideagora mogą zgłosić zapotrzebowanie na konto wypełniając formularz rejestracyjny. Dane z formularza trafią do administratora, który po weryfikowaniu czy osoba rejestrująca jest związana ze społecznością uczelni zakłada konto. Udostępnienie platformy ideagora Uczelniom, które będą zainteresowane wdrożeniem platformy internetowej ideagora, Collegium Mazovia przekaże skompilowany, gotowy do instalacji serwis oraz kod źródłowy projektu w technologii ASP.NET MVC4. STRONA - 32

33 4. Klub Absolwenta Ariel Miłkowski Klub Absolwenta to doskonałe miejsce do monitorowania losów absolwentów. Dlaczego więc stworzenie tętniącego życiem Klubu Absolwenta jest takie trudne? Z przeprowadzonych w ramach projektu ideagora badań wynika, że Klub Absolwenta powinien mieć charakter nieformalny, powinien zawiązać się oddolnie z inicjatywy samych absolwentów. Tymczasem w większości środowisk akademickich twórcami klubów są pracownicy uczelni, którzy bez udziału absolwentów próbują stworzyć atrakcyjne dla nich miejsce. Rolą szkoły wyższej powinno być co najwyżej udostępnienie miejsca i potrzebnych zasobów, natomiast Klub Absolwenta powinien zrodzić się z inicjatywy absolwentów. Tylko wówczas przedsięwzięcie to ma szanse na rzeczywisty rozwój. Dlatego tak ważne jest kształtowanie trwałej relacji studenta z uczelnią już od pierwszego roku studiów. Zaangażowani w życie uczelni studenci to szansa na zaangażowanych w przyszłości absolwentów. Proces kształcenia powinien być na tyle ciekawy i inspirujący dla studentów, aby po ukończeniu studiów nadal czuli potrzebę utrzymywania kontaktu z uczelnią i uczenia się przez całe życie. Jako przykład mogą posłużyć tu doświadczenia fińskie. Utworzony w Finlandii, w campusie Aalto University w Otaniemi, Park technologiczny Design Faktory i Startup Sauna stał się wzorem do naśladowania dla uczelni na całym świecie. Park to forma otwartej platformy łączącej zabawę z nauką i praktyką. Wspólną misją zaangażowanych w przedsięwzięcie osób jest budowanie środowiska współpracy, przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia i działania. Na platformie zrodziły się partnerskie relacje pomiędzy studentem, a wykładowcą. Główną ideą Finów jest odejście od odgórnego zarządzania metodami uczenia się i pracy, na rzecz stworzenia warunków, w których te procesy mogą swobodnie przebiegać. Design Factory składa się z miejsc przygotowanych do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów oraz spotkań projektowych. Zaaranżowane przez samych studentów pokoje sprzyjają budowaniu atmosfery współpracy pomiędzy nauczycielami-mentorami a studentami-uczniami. Warto podkreślić, że powstające tam produkty i usługi przygotowywane są na użytek realnych potrzeb rynku. Dzięki temu studenci mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z firmą, stwarzając sobie przy okazji możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Tak zorganizowany proces kształcenia powoduje silne zaangażowanie studentów i buduje trwałą więź z uczelnią. Absolwenci Aalto University nawet po oficjalnym opuszczeniu uczelni chętnie powracają do Design Factory, aby tym razem skorzystać z jej zasobów i możliwości jako przedstawiciele firm, dla których wcześniej byli dostawcami pomysłów i rozwiązań. STRONA - 33

34 Warto wykorzystać fińskie wzorce i uczynić z uczelni miejsce rozkwitu innowacyjnych pomysłów, realizacji ciekawych projektów, gdzie zaangażowanie studenta rodzi się samoistnie, bez odgórnych nacisków. Klub Absolwenta w takim ujęciu stanowi naturalne przedłużenie kontaktu studenta z uczelnią. Staje się miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym. Zadowolenie absolwentów, ich zaufanie do uczelni, jako instytucji dbającej o ich potrzeby, która bierze odpowiedzialność za ich zawodową przyszłość z całą pewnością przełoży się na silną i trwałą więź z alma mater. Historia naszych zmagań Posiadanie sprawnie działającego Klubu Absolwenta jest nieodłącznym i koniecznym elementem wdrażanego modelu kształcenia. Utworzenie takiego miejsca spotkań wydaje się być niezwykle prostym zadaniem, a już sama idea na tyle ciekawa i inspirująca, że powinna sama przyciągnąć grono zainteresowanych. Praktyka okazuje się inna. Z naszych doświadczeń wynika, że bez umiejętnego kierowania taką inicjatywą ze strony uczelni, praktycznie nie jest możliwe utworzenie klubu. Z drugiej strony - uczelnia również nie jest w stanie go stworzyć bez zaangażowania absolwentów. Przy czym ci drudzy muszą mieć poczucie kontroli nad podjętym przedsięwzięciem. To do nich powinno należeć ostatnie słowo. Uczelnia musi dać absolwentom przyzwolenie na samodzielne działanie. Dlatego niezwykle ważne jest znalezienie odpowiedniego balansu między działaniami uczelni oraz absolwentów. Nasze próby utworzenia miejsca spotkań dla studentów i absolwentów rozpoczęły się od utworzenia w pełni wyposażonej sali konferencyjnej (system nagłośnienia audio i video, ekran, stół konferencyjny, wi-fi, itd.). Sala ta miała za zadanie umożliwić najbardziej aktywnym absolwentów organizację spotkń i dyskusji o podłożu biznesowym i edukacyjnym. I rzeczywiście tak się stało. W Klubie Absolwenta przeprowadzono ponad 400 godzin warsztatów i spotkań samokształceniowych. Niejednokrotnie spotkania prowadzone były przez absolwentów posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Udało się zorganizować między innymi takie zajęcia jak: Inwestor giełdowy, Kurs emisji głosu, Warsztaty dziennikarskie, Tworzymy aplikacje internetowe, Kurs języka angielskiego, Projektowanie ogrodów. Klub Absolwenta o charakterze czysto konferencyjnym nie spełnił jednak wszystkich oczekiwań. Dzięki coraz większej integracji studentów i absolwentów oraz otwartości uczelni na nowe inicjatywy, powstała potrzeba organizacji miejsca umożliwiającego rozwój pasji i realizację życia kulturalnego. Od nowego Klubu Absolwenta oczekiwano bardziej kameralnego charakteru. Uczelnia oddała w ręce absolwentów kolejne pomieszczenie. Członkowie tworzącego się klubu STRONA - 34

35 zorganizowali w nim między innymi takie imprezy jak: koncert szantowy, Karaoke, spotkania filmowe. Jak się okazało nie było to ostatnie absolwenckie lokum. Przełomowym wydarzeniem w historii powstawania Klubu Absolwenta był wyjazd studyjny do Finlandii. Grupa najaktywniejszych studentów i absolwentów uczestniczących w wyjeździe, zainspirowana otwartą, kreatywną przestrzenią Design Factory oraz Startup Sauna (Aalto Uniwersisty) zapragnęła stworzyć własne lokum, na podobieństwo fińskich pomysłów. Uczestnikom wycieczki bardzo podobała się idea stworzenia miejsca na miarę własnych potrzeb i możliwości. Zapragnęli, śladem fińskich studentów, otrzymać od uczelni surową, niezagospodarowaną przestrzeń i przygotować ją zgodnie z własną (nie narzuconą przez nikogo) koncepcją. W myśl zasady dajcie nam klucze, a my zrobimy co trzeba. No i zaczęło się. Po powrocie z Finlandii na platformie ideagora zawiązany został projekt Tworzymy Klub Absolwenta. Oprócz absolwentów i studentów przyłączyło się do niego kilku pracowników uczelni w sumie 14 osób. Niby niedużo, ale jak się okazało nie w ilości tylko w zaangażowaniu siła. W związku z tym, że wśród inicjatorów Klubu Absolwenta były osoby reprezentujące różne grupy środowiska akademickiego postanowiono rozszerzyć znaczenie określenia absolwent. Jednogłośnie uznano, że absolwentem jest każdy przyjaciel uczelni, każda osoba, której zależy na utrzmywaniu trwałej relacji z uczelnią. Tak więc na wyraźną prośbę absolwentów, władze uczelni udostępniły kolejne pomieszczenie pod Klub Absolwenta. Zupełnie surowe, wymagające modernizacji i zupełnie nowej aranżacji. Niestety pomimo wielkiego początkowego entuzjazmu, absolwencka inicjatywa stanęła w martwym punkcie. Zasadniczym problemem okazał się czas. Obowiązki zawodowe i rodzinne znacznie go ograniczały. Z pomocą przyszły władze uczelni. Do najcięższych prac remontowych wykorzystano fachowców pracujących na co dzień na uczelni. Lada dzień pomieszczenie znów trafi w ręce absolwentów. Czeka ich malowanie i aranżowanie wnętrza. Absolwent budownictwa opracował projekt. Jedna z absolwentek (pracująca w zakładzie elektrotechnicznym) obiecała pomóc z elektryką. Studentka zadeklarowała dostarczyć kilkanaście palet, z których wykonane zostaną meble. Prace trwają. STRONA - 35

36 Projekt aranżacji Klubu Absolwenta przygotowany przez absolwenta kierunku budownictwo STRONA - 36

37 5. Gazetka internetowa Alicja Szabłowska Wykorzystanie Internetu jako jednego z kanałów informacyjnych jest oczywiste, kwestią jest jedynie, jaką formę ma przyjąć e-komunikacja z absolwentami i studentami. W projekcie ideagora założono, że oprócz obszernej informacji o działaniach, publikowanej na łamach Kwartalnika ideagora oraz na stronach projektu, uczelni i Platformie ideagora, należy zapewnić odbiorcom zwięzły i łatwo dostępny skrót. Postawiliśmy zatem na gazetkę internetowąprezentację w aplikacji Prezi. Sama jej forma narzuca dyscyplinę informacyjną do prezentacji trafiają tylko hasłowe, skrócone informacje, po których rozwiniecie zainteresowany sięgnie sam, wchodząc na stronę ideagora lub czytając Kwartalnik ideagora. Dodatkowo uznaliśmy, że nowoczesna szata graficzna ruchomej prezentacji spodoba się odbiorcom. Biuletyn publikowany w Prezi jest łatwy do udostępnienia via link np. w social mediach lub kod embed (przydaje się zwłaszcza na partnerskich WWW lub jeśli nie dysponujemy własnym kanałem w serwisie typu YouTube czy Vimeo). Należy tu od razu zaznaczyć, że wykorzystanie tego konkretnego narzędzia i tej konkretnej formy prezentacji informacji nie jest obligatoryjne, jednak np. druk do formatu.pdf i publikacja jedynie w tej formie może skutecznie zmniejszyć krąg odbiorców, choćby tych z social mediów. O ile część contentu gazetki pochodzi od uczelni, spora dawka tematów do zamieszczenia pojawia się właśnie na platformie i pochodzi bezpośrednio od samych absolwentów o szkoleniach, ofertach pracy, ciekawych wydarzeniach czy artykułach wartych przeczytania. Gazetce internetowej może towarzyszyć newsletter, który pozwoli zwiększyć zasięg i dotrzeć do osób nieodwiedzających regularnie uczelnianej strony. Collegium Mazovia zamieszcza w nim treści nie tylko z gazetki, ale też inne materiały, które się w niej nie znalazły. Gazetka publikowana jest na stronie projektu Może też być udostępniana w portalach społecznościowych. Wydawanie jej powinno być cykliczne i podlegać pewnemu wydawniczemu harmonogramowi. Forma i zawartość dają pewną dowolność, warto jednak pamiętać, że to jeden z filarów komunikacji z absolwentami obok Kwartalnika ideagora, platformy i newslettera, nie powinna zatem powielać tych samych treści, ale jednocześnie nawiązać do nich swoją zawartością. STRONA - 37

38 6. Kwartalnik ideagora Urszula Paczuska Rozpoczynając przygodę z publikowaniem Kwartalnika ideagora nie mieliśmy zbudowanego zespołu redakcyjnego, którego głównym celem byłoby zbieranie materiału prasowego i pisane artykułów. Pierwsze numery nie były, więc zadaniem prostym. Wraz z postępem prac projektowych i uruchomieniem procesu wdrażania modelu ideagora sytuacja zaczęła się zmieniać. Wokół ideagory zaczęło pojawiać się coraz więcej osób studentów, absolwentów oraz przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej. Coraz częściej i chętniej osoby te zaczęły wypowiadać się na łamach kwartalnika. Nasze pismo stawało się coraz ciekawsze. I co ważniejsze współtworzyło je coraz więcej osób. Do chwili obecnej wydaliśmy 8 numerów kwartalnika, w których opublikowanych zostało 83 artykuły, w tym: 26 tekstów napisanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Mazovia, 3 teksty napisane przez kadrę innych uczelni, 34 teksty napisane przez absolwentów i 9 przez studentów. Z inicjatywy jednego z absolwentów na łamach kwartalnika ukazały się 4 ekskluzywne wywiady ze znanymi osobami: Arturem Barcisiem, Krzysztofem Hołowczycem, Wojciechem Modestem Amaro i Jerzym Kryszakiem. STRONA - 38

39 Na platformie ideagora uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca subskrypcję kwartalnika. Elektroniczna wersja kwartalnika na bieżąco dostępna jest na: STRONA - 39

integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka

integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka STRONA - 2 Produktem finalnym Modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY Łódź 2014 Spis treści: I. Konto pracodawcy... 3 1.1. Rejestracja... 3 1.2. Logowanie... 4 1.2.1. Baza CV studentów/absolwentów... 5 1.2.2. Baza biogramów

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Załącznik nr 2 Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0 Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych...

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych... AZACO Eksporter Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych Spis treści Przygotowanie środowiska...2 Konfiguracja zadań eksportu danych...2 Ręczny eksport danych...5 Automatyczny eksport

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Ustawienia IIS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Ustawienia IIS Ustawienia IIS Strona 2 z 9 Konfiguracja IIS: 1. Dla Windows 2003 Server IIS6 1.1. Ustawienia ogólne Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH W niniejszej części pokażę jak zalogować się na serwer w trybie graficznym. Protokół SSH służy do komunikowania się między klientem a serwerem. Jest to ulepszona wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna na Facebooku - instrukcja

Biblioteka szkolna na Facebooku - instrukcja Biblioteka szkolna na Facebooku - instrukcja 1. Przy tworzeniu profilu biblioteki na Facebooku mamy dwie opcje: możliwość założenia nowego konta (profilu i strony), połączenia konta(strony) biblioteki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

DAVINCI MEDICAL SYSTEM

DAVINCI MEDICAL SYSTEM DAVINCI MEDICAL SYSTEM VITRUVIUS III Zwoływanie wideokonferencji NIP 55-3-89-99, REGON 4097984, tel. 730 64 03 Spis treści Lista kontaktów 3 Zwoływanie nowej konferencji 7 Edycja wideokonferencji Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo...

Spis treści. Spis treści... 2. Wstęp... 3. Instalacja nazwa.pl... 3. Instalacja Home.pl... 8. Edycja grafiki strony... 17. logo... Instalacja serwera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja nazwa.pl... 3 Instalacja Home.pl... 8 Edycja grafiki strony... 17 logo... 17 Wstęp Najnowszy sklep internetowy spod znaku sellsmart,

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet

Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Rejestracja w urzędzie pracy przez internet Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet. Warto wiedzieć, że także inne usługi urzędów pracy są dostępne drogą

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO

Platforma e-learningowa UO Platforma e-learningowa UO Poniżej opisano podstawowe funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie elementy, na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI 5.1. POSMOBILE POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo