T E C Z K A Z A W I E R A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T E C Z K A Z A W I E R A"

Transkrypt

1 T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 - Rzut 2.piętra inwentaryzacja rys. nr 4 - Przekrój A A inwentaryzacja rys. nr 5 - Rzut piwnic roboty wyburzeniowe i przygotowawcze rys. nr 6 - Rzut parteru roboty wyburzeniowe i przygotowawcze rys. nr 7 - Rzut 1.piętra roboty wyburzeniowe i przygotowawcze rys. nr 8 - Rzut 2.piętra roboty wyburzeniowe i przygotowawcze rys. nr 9 - Rzut piwnic rys. nr 10 - Rzut parteru rys. nr 11 - Rzut 1.piętra rys. nr 12 - Rzut 2.piętra rys. nr 13 - Przekrój A A rys. nr 14 - Przekrój B B rys. nr 15 - Przekrój C C rys. nr 16 - Balustrada schodowa i poręcz schodowa rys. nr 17 - Balustrada schodowa i poręcz schodowa rys. nr 18 - Elementy balustrady schodowej i poręczy rys. nr 19 - Podesty w salach rozpraw rys. nr 20 - Rzut parteru posadzka ciągów komunikacyjnych rys. nr 21 - Rzut 1.piętra posadzka ciągów komunikacyjnych rys. nr 22 - Rzut 2.piętra posadzka ciągów komunikacyjnych rys. nr 23 - Ścianka A rys. nr 24 - Ścianka B rys. nr 25 - Ścianka C rys. nr 26 - Ścianka D rys. nr 27

2 - Ścianka E rys. nr 28 - Ścianka F rys. nr 29 - Drzwi jednoskrzydłowe D1, D2, Dp1 rys. nr 30 - Drzwi jednoskrzydłowe D3, D4, Dp2, Dp3 rys. nr 31 - Drzwi dwuskrzydłowe D5 rys. nr 32 - Drzwi dwuskrzydłowe D6 rys. nr 33 - Okno podawcze Op rys. nr 34 - Okna oddymiające Od1 i Od2 rys. nr 35 - Rzut lady w punkcie obsługi interesanta rys. nr 36 - Lada w punkcie obsługi interesanta rys. nr 37 - Krata okienna rys. nr 38 - Krata w pokoju zatrzymań rys. nr 39 - Ławki w pokoju zatrzymań rys. nr 40 - Zestawienie ślusarki drzwiowej rys. nr 41 - Zestawienie stolarki drzwiowej rys. nr 42 - Balustrada okienna rys. nr 43 - Otwory w płycie stropowej wentylatorni rys. nr 44 - Konstrukcja wsporcza pod płytę stropową rys. nr 45 - Ogrodzenie z siatki rys. nr 46

3 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja projektu wykonawczego architektury na remont budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej Podstawa opracowania Podstawą opracowania są : Umowa nr 0/Fin/075/118/2012/ZP z dnia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 75 z , Projekt wykonawczy architektury opracowanie ze stycznia 2008 Projekt wykonawczy izolacji przeciwwilgociowych opracowanie z kwietnia 2008 Projekt wykonawczy izolacji przeciwwilgociowych etap II kontynuacja z kwietnia Lokalizacja Budynek Sądu Rejonowego zlokalizowany jest przy ulicy Sądowej 3 w Wodzisławiu Śląskim na działkach nr 2907/332, 2869/332 i 2867/ Opis budynku Budynek Sądu Rejonowego posiada 3 kondygnacje użytkowe oraz częściowe podpiwniczenie. Kształt budynku wyznaczają trzy boki, które wraz z kościołem ewangelickim tworzą zamknięty czworobok z wewnętrznym, zamkniętym podwórkiem. Główne wejście do budynku znajduje się przy ulicy Sądowej, natomiast wejście boczne od strony drogi dojazdowej prowadzącej do placu gospodarczego Konstrukcja budynku - ściany konstrukcyjne piwnic z kamienia polnego - ściany konstrukcyjne kondygnacji naziemnych z cegły pełnej - stropy międzypiętrowe typu Kleina oraz DMS - klatki schodowe - żelbetowe - dach więźba dachowa drewniana 4.2. Wykończenie budynku - tynki - wapienne - posadzki lastryko - podłogi parkiet, panele, wykładzina PCW - stolarka okienna drewniana (wymieniona w 2007 roku) - stolarka drzwiowa wejściowa drewniana (wymieniona w 2007 roku) - stolarka drzwiowa wewnętrzna - drewniana - malowanie klejowe i emulsyjne - tynki elewacyjne akrylowe - krycie dachu dachówka ceramiczna

4 5. Zakres wykonanych robót remontowych Obiekt od roku 2007 sukcesywnie poddawany jest robotom remontowym. Dotychczas dokonano wymiany: - stolarki okiennej, - stolarki drzwi wejściowych, - dachówki ceramicznej. W chwili obecnej trwają roboty izolacyjne piwnic i ścian parteru mające na celu całkowite osuszenie elementów konstrukcyjnych. Zakres tych robót prowadzi się w oparciu o opracowany w kwietniu 2008 projekt wykonawczy izolacji przeciwwilgociowych oraz o projekt wykonawczy izolacji przeciwwilgociowych etap II kontynuacja z kwietnia Projektowane rozwiązanie funkcjonalne Obecne rozwiązanie funkcjonalne wprowadza istotne zmiany na parterze i 1.piętrze w stosunku do rozwiązania z 2008 roku. Całkowicie rezygnuje się z wykorzystania przestrzeni dachowej do lokalizacji centrali wentylacyjnej. Ze względu na możliwość podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, pomieszczenia piwniczne kotłowni i składu opału przeznacza się na wentylatornię i archiwa. Opis rozwiązania funkcjonalnego 6.1. Piwnice W podpiwniczeniu budynku zlokalizowano: - wentylatornię, - archiwa, - magazyn dowodów rzeczowych, - WC 6.2. Parter W części parterowej zlokalizowano: - pomieszczenia Wydziału Cywilnego, - biuro obsługi interesantów, - biuro podawcze i stanowisko monitoringu, - salę rozpraw dla niepełnosprawnych, - archiwa, - kasę, - serwerownię, - pomieszczenie wysyłki poczty, - WC ogólnodostępne i WC dla niepełnosprawnych piętro Na 1.piętrze znajdują się: - sale rozpraw, - pomieszczenia Wydziału VI Karnego, - pomieszczenia Sekcji Wykonawczej, - pokoje sędziów, - pokój zatrzymań, - pokój przesłuchań niebieski z monitoringiem, - WC piętro Na 2.piętrze znajdują się: - pomieszczenia kierownictwa sądu, - pokoje sędziów, - pomieszczenia Wydziału Karnego, - księgowość i kierownik finansowy,

5 - serwerownia, - WC. 7. Zakres robót wyburzeniowych 7.1. Zakres robót wyburzeniowych w piwnicach Usunięcie warstw posadzkowych i podkładowych pod ławę fundamentową W miejscu usytuowania odcinka ściany należy usunąć warstwy posadzkowe i podkładowe dla posadowienia ławy fundamentowej. Orientacyjna grubość wszystkich warstw wynosi około 50 cm (posadzka betonowa 5 cm, podłoże betonowe 10 cm, piasek 15 cm, gruz budowlany 20 cm) Wykucie otworów w stropie pomiędzy piwnicą a parterem Wykonanie otworów na kanały wentylacji mechanicznej pomiędzy pomieszczeniem piwnicznym nr 1 a pomieszczeniem nr 17 na parterze może nastąpić dopiero po wykonaniu odcinka ściany o grubości 25 cm na wysokość całej kondygnacji (wg. pktu ) Wykucie otworów w płycie stropowej wentylatorni (poprzednio skład opału) W płycie stropowej wentylatorni wykonać dwa otwory o wymiarach 65 x 102 cm. Usytuowanie otworów wg rys. nr 10 i Rozbiórka oblicowań ścian W pomieszczeniach socjalnych i technicznych należy rozebrać oblicowania ścian Wyburzenie ścianek działowych W pomieszczeniach socjalnych wyburzyć ścianki działowe Wyburzenie kanałów instalacyjnych Wyburzyć płyty przekryciowe, ściany i płyty denne kanałów instalacyjnych pod posadzką parteru na odcinkach jak pokazano na rzucie piwnic Wyburzenie płyty betonowej Na odcinku wyburzenia kanałów instalacyjnych wyburzyć również płytę betonową Rozbiórka posadzek i podłoży We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych należy rozebrać posadzki wraz z podłożami o grubości około 50 cm (posadzka betonowa 5 cm, podłoże betonowe 10 cm, piasek 15 cm, gruz budowlany 20 cm) Demontaż stolarki drzwiowej Stolarkę drzwiową w pomieszczeniach piwnicznych zdemontować Demontaż osprzętu sanitarnego W pomieszczeniach socjalnych zdemontować osprzęt sanitarny Złuszczenie malowania Na wszystkich powierzchniach ścian i sufitów wykonać złuszczenia warstw malowania Odsłonięcie ścian składu opału W celu wykonania izolacji termicznej należy wykonać odsłonięcie ścian zewnętrznych składu opału na głębokość strefy przemarzania. Przy odsłanianiu ścian należy zachować ostrożność z uwagi na wykonane wcześniej izolacje przeciwwilgociowe Wykonanie wykopów pod ogrodzenie Wykonać 15 wykopów o wymiarach 20 x 20 na głębokość 100 cm poniżej poziomu terenu dla osadzenia słupków ogrodzeniowych oraz usunięcie warstwy gruntu pod obrzeże ogrodowe Zakres robót wyburzeniowych na parterze Wykucie otworów w stropie pomiędzy parterem a 1.piętrem Wykonanie otworów na kanały wentylacji mechanicznej pomiędzy pomieszczeniem nr 17 na parterze a pomieszczeniem nr 115 na 1.pietrze

6 może nastąpić dopiero po wykonaniu odcinka ściany o grubości 25 cm na wysokość całej kondygnacji parteru Roboty rozbiórkowe posadzek W pomieszczeniach nr 6, 7 i 8 należy rozebrać posadzki wraz z podłożami o grubości około 50 cm (posadzka betonowa 5 cm, podłoże betonowe 10 cm, piasek 15 cm, gruz budowlany 20 cm) Wyburzenie kanału instalacyjnego Wykonać jak podano w pkcie Wyburzenie posadzek i płyty betonowej w archiwach (nr 16 i 20) Należy rozebrać posadzki wraz z podłożami oraz wyburzyć płytę betonową z warstwami podkładowymi o grubości około 50 cm (posadzka betonowa 5 cm, podłoże betonowe 10 cm, piasek 15 cm, gruz budowlany 20 cm) Wyburzenie posadzek i płyty betonowej w ciągach komunikacyjnych Należy rozebrać posadzki wraz z podłożami oraz wyburzyć płytę betonową z warstwami podkładowymi o grubości około 50 cm (posadzka betonowa 5 cm, podłoże betonowe 10 cm, piasek 15 cm, gruz budowlany 20 cm) Roboty rozbiórkowe podłóg Wykonać zgodnie z dyspozycjami. Określa się grubość poszczególnych warstw: podłoga 2,5 cm, podłoże betonowe 5 cm, izolacja 2 x papa na lepiku, płyta betonowa 10 cm, warstwa piasku 15 cm, gruz budowlany 20 cm Rozbiórka ścianek działowych w WC Prefabrykowane ścianki działowe należy zdemontować Rozbiórka oblicowań ścian Rozbiórkę oblicowań ścian wykonać w pomieszczeniach WC Demontaż stolarki drzwiowej Całą stolarkę drzwiową parteru należy zdemontować Demontaż okna podawczego Okno podawcze należy zdemontować Wykucie otworów w ścianach W wiatrołapie głównego wejścia należy wykuć otwór w miejscu zamurowanego otworu (według dokumentacji z 1965 roku). Otwór powinien posiadać wymiary innych otworów drzwiowych powinien również posiadać skosy Rozbiórka ścian konstrukcyjnych i działowych Wykonać zgodnie z dyspozycjami Wykucie wnęk podokiennych Pod oknami (oznaczenie B) wykonać wnęki na umiejscowienie grzejników Rozbiórka posadzek schodów Istniejącą posadzkę klatek schodowych należy rozebrać Demontaż balustrad schodowych Wszystkie balustrady schodowe należy zdemontować Złuszczenie malowania Malowanie ścian i sufitów parteru należy złuszczyć Demontaż podestów Demontaż skrzydeł okiennych Skrzydła okienne w miejscu wykonania okien oddymiających należy zdemontować Zakres robót wyburzeniowych na 1.piętrze Przesunięcie otworu drzwiowego Przesunięcie otworu drzwiowego polega na skuciu odcinka ściany z jednej strony oraz domurowaniu ściany z drugiej strony otworu (uwzględniając skosy otworu) Rozbiórka ścianki działowej Ściankę działową w pomieszczeniu 103 wyburzyć.

7 Rozbiórka podestów w salach rozpraw Istniejące podesty w każdej sali rozpraw należy zdemontować Rozbiórka posadzek i podłoży Wykonać zgodnie z dyspozycjami tj w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach 101, 103, 105, 112, Rozbiórka podłóg Wykonać zgodnie z dyspozycjami tj, w pomieszczeniach 102, 104, 107, 108, Rozbiórka ścianek ustępowych Prefabrykowane ścianki działowe należy zdemontować Rozbiórka oblicowań ścian Rozbiórkę oblicowań ścian wykonać w pomieszczeniach WC Demontaż stolarki drzwiowej Całą stolarkę drzwiową parteru należy zdemontować Wykucie skosów przy drzwiach W drzwiach wejściowych do pokoju 104 wykonać w ścianie skosy Rozbiórka posadzki schodów Istniejącą posadzkę klatek schodowych należy rozebrać Rozbiórka balustrad schodowych Wszystkie balustrady schodowe należy zdemontować Złuszczenie malowania Malowanie ścian i sufitów parteru należy złuszczyć Demontaż skrzydeł okiennych Skrzydła okienne w miejscu wykonania okien oddymiających należy zdemontować Zakres robót wyburzeniowych na 2.piętrze Rozbiórka posadzek i podłoży Wykonać zgodnie z dyspozycjami tj. w ciągach komunikacyjnych i WC Rozbiórka podłóg i podłoży Wykonać zgodnie z dyspozycjami tj. w pomieszczeniach 209 i Rozbiórka podłóg Wykonać zgodnie z dyspozycjami tj. w pomieszczeniach Rozbiórka ścianek ustępowych Prefabrykowane ścianki działowe należy zdemontować Rozbiórka oblicowań ścian Rozbiórkę oblicowań ścian wykonać w pomieszczeniach WC Demontaż stolarki drzwiowej Całą stolarkę drzwiową 2.piętra należy zdemontować Poszerzenie otworów drzwiowych Wszystkie otwory drzwiowe należy poszerzyć do szerokości 1,00 m w świetle ościeży Rozbiórka ścianek działowych Ściankę działową wraz ze stolarką drzwiową w ciągu komunikacyjnym należy wyburzyć Rozbiórka balustrad schodowych Element zakończeniowy balustrady schodowej należy zdemontować, Złuszczenie malowania Malowanie ścian i sufitów parteru należy złuszczyć Demontaż skrzydeł okiennych Skrzydła okienne w miejscu wykonania okien oddymiających należy zdemontować.

8 8. Zakres robót budowlanych 8.1. Zakres robót budowlanych w piwnicach Wykonanie ławy fundamentowej Ławę fundamentową o wymiarach 2,20 m x 0,90 m wykonać z betonu C25/30 zbrojonego 8 Ø 16, strzemiona Ø 8 co 25 cm Wykonanie ściany grubości 25 cm Odcinek ściany o grubości 25 cm dla oparcia stropu nad piwnicami należy wykonać na pełną wysokość kondygnacji ustalając usytuowanie otworów na kanały wentylacji mechanicznej. Ostateczna szerokość i usytuowanie ściany zależeć będzie od usytuowania żeber istniejącego stropu. Ścianę wykonać z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie R z = 8 MPa Zabetonowanie otworów w płycie stropowej wentylatorni Istniejące w płycie stropowej cztery otwory zabetonować jak na rys. nr Wykonanie konstrukcji wsporczej płyty stropowej wentylatorni Wykonać konstrukcję wsporczą płyty stropowej wentylatorni w miejscach nowych otworów. Konstrukcję mocować do istniejących podciągów i ścian (wg. rys.43). Wykonać dwie sztuki konstrukcji Udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej Kanały wentylacji grawitacyjnej na całej wysokości odgruzować i udrożnić Tynkowanie nowej ściany Wykonaną nową ścianę o grubości 25 cm tynkować jednostronnie tynkiem wapienno cementowym IV kategorii Naprawa tynków We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych wykonać skucie wszystkich tynków oraz wykucie spoin na głębokość 2 cm. Następnie wykonać neutralizację soli budowlanych i impregnację grzybobójczą oraz nowe tynki renowacyjne z certyfikatem WTA wraz ze szpachlowaniem tynków szpachlą drobnoziarnistą dyfuzyjną Wykonanie warstwy podkładu cementowego W archiwach, wentylatorni, magazynie dowodów rzeczowych i WC wykonać nową warstwę podkładu cementowego grubości około 5 cm. Dylatacje warstwy podkładowej co 6 m Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Wykonać izolację przeciwwilgociową z dwuskładnikowej mineralnej zaprawy uszczelniającej jako hydroizolację ciągłą powłokową. Izolację posadzek wyprowadzić na ściany do wysokości 20 cm Montaż drzwi i drzwi przeciwpożarowych Stolarkę drzwiową montować zgodnie z rzutem piwnic i zestawieniem stolarki Ułożenie płytek posadzkowych Posadzkę z płytek gresowych antypoślizgowych i 5. klasy ścieralności wykonać w pomieszczeniach jak oznaczono na rzucie piwnic, stosując zaprawę klejową klasy S2 C2 oraz zachowując wszystkie rygory technologiczne wskazane przez producenta. Cokoliki wysokość 10 cm. Posadzkę klatki schodowej wykonać z profili schodowych antypoślizgowych o 5. klasie ścieralności. Dylatacje co 6 m. Cokoliki wysokość 10 cm Oblicowania ścian W wentylatorni i WC wykonać oblicowanie ścian do wysokości 2,00 m Malowanie ścian i sufitów Wszystkie ściany i sufity pomieszczeń piwnicznych malować dwukrotnie farbą krzemianową lub silikonową w kolorze białym o bardzo niskim oporze dyfuzyjnym pary wodnej Sd 0, Wykonanie izolacji termicznej Na ściany zewnętrzne oraz płytę stropową wentylatorni (pomieszczenie nr 6 poprzednio skład opału) należy ułożyć warstwę styropianu ekstrudowanego

9 XPS frezowanego grubości 10 cm i warstwę kleju zazbrojoną siatką plastikową Ułożenie folii kubełkowej Dla ochrony wykonanej izolacji termicznej ułożyć folię kubełkową Wykonanie płyty żelbetowej na izolacji termicznej stropu Na izolacji termicznej stropu wykonać płytę żelbetową grubości 8 cm z betonu C25/30 zbrojonego siatką 15 x 15 cm z prętów Ø 6 mm Uszczelnienie przejść kanałów blaszanych przez płytę stropową W miejscach połączeń kanałów blaszanych i innych elementów wentylacyjnych z płytą stropową nad wentylatornią należy przed ułożeniem płytek gresowych wykonać izolację poziomą i pionową z wysokoplastycznej grubowarstwowej masy uszczelniającej z wypełniaczem polistyrenowym, a następnie ułożyć płytki gresowe mrozoodporne. Wokół kanałów wykonać zakończeniowe opierzenie profilami z blachy aluminiowej powlekanej grubości 0,55 mm z dodatkowym uszczelnieniem masą silikonową Ułożenie płytek gresowych na płycie stropowej składu opału Na płycie żelbetowej ułożyć płytki gresowe mrozoodporne 5.klasy ścieralności stosując zaprawę klejową klasy S2 C2 oraz zachowując wszystkie rygory technologiczne wskazane przez producenta. Ułożyć również jedną warstwę płytek na części ścian wystających ponad teren Obsypanie odsłoniętych ścian zewnętrznych składu opału Ściany zasypać gruntem pochodzącym z odsłonięcia ścian z wykonaniem zagęszczenia Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych Słupki ogrodzeniowe 15 sztuk rur Ø 60 o długości 260 cm zabetonować na wysokość 190 cm od terenu Ułożenie obrzeży betonowych Na całym obwodzie ogrodzenia pomiędzy słupkami ułożyć obrzeża betonowe o wymiarach 25 x 8 cm na wysokość 5 cm powyżej terenu Wykonanie i montaż bramki wejściowej Wykonać bramkę wejściową o wymiarach 180 x 104 z kątownika 40 x 40 (o jednej przekątnej) wypełnioną siatką stalową o oczkach 50 x 50 ocynkowaną. Montować dwie zawiasy i skobel zamykany na kłódkę. Malować dwukrotnie farbą nawierzchniową Montaż siatki ogrodzeniowej Siatkę ogrodzeniową o oczkach 50 x 50 i szerokości 180 cm ocynkowaną montować na słupkach stalowych 5 cm powyżej krawędzi obrzeża betonowego. Słupki oraz siatkę ogrodzeniową malować dwukrotnie farbą nawierzchniowa Odtworzenie nawierzchni parkingu Po zagęszczeniu gruntu należy ułożyć kostkę brukową w poziomie istniejącego parkingu Zakres robót budowlanych na parterze Dokonanie odkrywek w stropie W celu usytuowania otworów oraz ściany stanowiącej podparcie stropu należy dokonać odkrywek w istniejącym stropie dla zlokalizowania żeber konstrukcyjnych stropu Wymurowanie ściany grubości 25 cm W celu oparcia stropu, w związku z wykonaniem otworów, należy wcześniej wymurować odcinek ściany o grubości 25 cm na pełną wysokość parteru. Ostateczna szerokość i usytuowanie ściany zależeć będzie od usytuowania żeber istniejącego stropu. Ścianę wykonać z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie R z = 8 MPa Zamurowanie wlotów do kanałów wentylacji grawitacyjnej Wloty do kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, w których występuje wentylacja mechaniczna należy zamurować.

10 Udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej Pozostałe kanały wentylacji grawitacyjnej na całej wysokości należy odgruzować i udrożnić Zagęszczenie podłoża W pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych, w których dokonano rozbiórki podłoży i płyt betonowych, należy przed wykonaniem nowych warstw uzupełnić i zagęścić podłoże gruntowe Wykonanie płyt betonowych w archiwach (pomieszczenia nr 16 i nr 20) Wykonać płyty betonowe grubości 15 cm z betonu C25/30 zbrojonego dołem siatką 10 x 10 Ø 10. Płyty ułożyć na warstwie chudego betonu grubości 5 cm oraz na warstwie izolacyjnej przeciwwilgociowej i warstwie styropianu grubości 10 cm Wykonanie płyty betonowej w ciągach komunikacyjnych W ciągach komunikacyjnych wykonać płytę grubości 10 cm z betonu C25/30 zbrojonego dołem siatką 30 x 30 Ø Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyty betonowej Wykonać izolację przeciwwilgociową z dwuskładnikowej mineralnej zaprawy uszczelniającej jako hydroizolację ciągłą powłokową. Izolację płyty wyprowadzić na ściany do wysokości 20 cm Wykonanie nadproża okiennego Przed wykonaniem otworu okiennego należy wykuć po obu stronach ściany gniazda na dwa ceowniki 120 o długości 170 cm, które następnie należy skręcić śrubami. Przestrzeń poniżej ceowników należy rozebrać do poziomu dolnej krawędzi okna podawczego (wysokość około 90 cm) na szerokości 95 cm. Ceowniki wypełnić cegłą dziurawką i owinąć dwukrotnie siatką Rabitza Zamurowanie bruzd oraz wyrównanie powierzchni po skuciach Powierzchnię wykonanych otworów, wnęk podokiennych oraz bruzd po robotach instalacyjnych należy wyrównać podkładem z zaprawy cementowej i przygotować pod tynki wapienne Wymurowanie ścianek działowych Ścianki w pomieszczeniach nr 9 i 21 wykonać z cegły dziurawki grubości 12 cm na zaprawie cementowej. Otwór drzwiowy w pomieszczeniu nr 7 zamurować cegłą pełną grubości 12 cm na zaprawie cementowej Wykonanie podestów W pomieszczeniach nr 8 i 17 wykonać podesty według rysunków szczegółów. W podestach wykonać otwory Ø 30 dla wentylacji przestrzeni Tynkowanie nowej ściany Wykonaną nową ścianę o grubości 25 cm tynkować jednostronnie tynkiem wapienno cementowym IV kategorii Wykonanie tynków wapienno cementowych Na wymurowanych ściankach działowych wykonać tynki wapienno cementowe kategorii IV Wykonanie poprawek tynkarskich Na całej powierzchni tynków parteru należy wykonać poprawki i uzupełnienia tynków oraz przetarcia spękań. Tynki należy przygotować do wykonania szpachlowania masą szpachlową z mikrowłóknami systemu tynków renowacyjnych. Określa się, że zamurowaniom bruzd, uzupełnieniom i częściowym wymianom tynków stropów i ścian należy poddać około 30 % istniejących tynków Montaż profilu gipsowego Na ścianach korytarzowych, gdzie występują otwory drzwiowe, w linii określonej przez dolny poziom łuków drzwiowych montować gipsowe profile (wałki) na całej długości korytarzy Wykonanie szpachlowania ścian, sklepień i sufitów Na wszystkich powierzchniach tynków ścian, sklepień i sufitów wykonać szpachlowanie mineralną, drobnoziarnistą masą szpachlową z elementami

11 mikrowłókien systemu tynków renowacyjnych. Wykonana warstwa szpachlowa winna zapewnić warunki dyfuzyjności i stanowić właściwe podłoże dla wymalowań Oblicowania ścian Przygotowane ściany (wykonane tynki) w pomieszczeniach WC należy oblicować płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości. Kolor oblicowań podano w dyspozycjach aranżacyjnych Wykonanie podłoży pod posadzki i podłogi W pomieszczeniach usytuowanych bezpośrednio na gruncie (nr 6, 7, 8, 16, 20) oraz ciągach komunikacyjnych wykonać nowe podłoża pod posadzki i podłogi z następujących warstw: piasek około 20 cm, chudy beton 5 cm, izolacja przeciwwilgociowa (dwuskładnikowa mineralna zaprawa uszczelniająca), styropian ekstrudowany XPS 10 cm, płyta betonowa 10 cm, betonowa warstwa wyrównawcza dylatowana w kwadratach 3x3 m. W pomieszczeniach nr 16 i 20 płytę betonową wykonać grubości 15 cm z betony C25/30 i zbroić siatką 10 x 10 Ø Naprawa podłoży pod podłogi Podłoża w pomieszczeniach nr 9 i 17 (po rozbiórce podłóg) należy naprawić usuwając spękania i ubytki Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Wykonać izolację przeciwwilgociową z dwuskładnikowej mineralnej zaprawy uszczelniającej jako hydroizolację ciągłą powłokową. Izolację posadzek wyprowadzić na ściany do wysokości 20 cm Montaż ścianek przeciwpożarowych Ścianki przeciwpożarowe (oznaczenie A) należy wykonać zgodnie z rysunkami i montować zgodnie z rzutem parteru i dyspozycjami branżowymi dotyczącymi współpracy z systemami ppoż i kontroli dostępu Montaż ścianki F W pomieszczeniu nr 6 montować ściankę działową o wysokości 2,10 m z otworem drzwiowym oraz oknem podawczym. Ścianka częściowo przeszklona i częściowo z wypełnieniem Montaż stolarki drzwiowej Stolarkę drzwiową i drzwiową przeciwpożarową wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi i montować zgodnie z rzutem parteru. Drzwi przeciwpożarowe i wymagające kontroli dostępu montować zgodnie z dyspozycjami dotyczącymi współpracy z określonymi systemami Montaż okna podawczego W pomieszcz. nr 9 montować okno podawcze wykonane zgodnie z rysunkami Osadzenie kątowników aluminiowych W przypadkach łączenia różnych materiałów podłogowych i posadzkowych należy w miejscach łączenia (najczęściej w otworach drzwiowych) osadzić kątowniki aluminiowe 30 x 30 mm w warstwie podłogowej Wykonanie posadzek Na przygotowanych podłożach ułożyć posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o 5.klasie ścieralności stosując zaprawę klejową klasy S2 C2 oraz zachowując wszystkie rygory technologiczne wskazane przez producenta. Kolorystyka posadzek, sposób ułożenia płytek w ciągach komunikacyjnych i miejsca wykonania dylatacji zgodnie z rysunkiem. W pomieszczeniach nr 6, 7, 8, 10, ułożyć płytki gresowe jednokolorowe, antypoślizgowe o 5.klasie ścieralności. Cokoliki wysokość 10 cm Wykonanie posadzki klatek schodowych Klatki schodowe obłożyć profilowanymi (schodowymi) płytkami gresowymi antypoślizgowymi o 5.klasie ścieralności w kolorze białym. Cokoliki wysokość 10 cm Wykonanie podłóg W pomieszczeniach 1 4 oraz 9 wykonać podłogi z wykładziny PCW z cokolikiem o wysokości 10 cm. Na podestach w pomieszczeniach nr 8 i 17 ułożyć również wykładzinę PCW. Stosować wykładzinę z rulonu o grubości

12 warstwy ścieralnej wynoszącej 1 mm oraz z siatką z włókna szklanego. Wykładzina winna posiadać wysoką klasę antypoślizgową i odporność na zabrudzenia Montaż ścianek ustępowych Po oblicowaniu ścian, ułożeniu posadzki i montażu urządzeń sanitarnych, zamontować nowe ścianki ustępowe o gabarytach podobnych do ścianek zdemontowanych Montaż balustrad i poręczy schodowych Balustrady i poręcze schodowe wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi jako kute artystycznie. W klatce schodowej głównej montować balustrady schodowe, natomiast w klatce schodowej bocznej poręcze schodowe. Pochwyt balustrad i poręczy wykonać z drewna bukowego malowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym Montaż balustrad okiennych w klatkach schodowych W otworach okiennych dostępnych z podestów klatek schodowych montować balustrady Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do wymalowań Przygotowane powierzchnie do malowania należy zagruntować emulsjami gruntującymi o właściwościach dyfuzyjnych odpowiadających właściwościom stosowanych farb Malowanie ścian i sufitów W ciągach komunikacyjnych ściany i sufity malować farbami krzemianowymi lub silikonowymi według dyspozycji zawartych w projekcie aranżacji wnętrz. Zastosowane farby powinny posiadać właściwą dyfuzyjność i paroprzepuszczalność. Wymalowanie ciągów komunikacyjnych do wysokości wałka winno posiadać odpowiednią odporność na zmywanie. Zgodnie z ustaleniami kolorystyka ciągów komunikacyjnych zostanie uzgodniona wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i inwestorem na etapie przygotowania do robót malarskich Montaż okien oddymiających W istniejące ościeżnice okienne montować nowe skrzydła okienne (wykonane zgodnie z rysunkiem szczegółów) wraz z dwoma siłownikami otwierającymi okna w przypadku pożaru Wymiana szklenia W oknach pomieszczenia nr 6 należy wymienić szklenie zwykłe na szklenie antywłamaniowe P Montaż żaluzji pionowych W oknach pomieszczeń 6 9 oraz 16, 17, 20 i 21 montować żaluzje pionowe Montaż regałów przesuwnych typu Compactus Office Dane charakterystyczne regału: szerokość 500 mm; długość 1000 mm; wysokość 3000 mm. Regały montować: w pomieszczeniu nr sztuk, w pomieszczeniu nr sztuki Zakres robót budowlanych na 1.piętrze Zamurowanie wlotów do kanałów wentylacji grawitacyjnej Wloty do kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, w których występuje wentylacja mechaniczna należy zamurować Udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej Pozostałe kanały wentylacji grawitacyjnej na całej wysokości należy odgruzować i udrożnić Wykonanie odcinka ściany grubości 12 cm W związku z wykonaniem otworów i usytuowaniem kanałów wentylacyjnych należy wymurować ścianę o grubości 12 cm na pełną wysokość 1.piętra. Ostateczna szerokość i usytuowanie ściany zależeć będzie od usytuowania

13 żeber istniejącego stropu trasy kanałów wentylacyjnych. Ścianę wykonać z cegły dziurawki klasy 100 na zaprawie R z = 8 MPa Zamurowanie bruzd oraz wyrównanie powierzchni po skuciach Powierzchnię po wyburzeniu ścianki działowej, wykonaniu skosów drzwiowych oraz bruzd po robotach instalacyjnych należy wyrównać podkładem z zaprawy cementowej i przygotować pod tynki wapienne Wymurowanie ścianek działowych Ścianki działowe w pomieszczeniu nr 101 należy wykonać z cegły dziurawki grubości 6,5 cm na zaprawie cementowej. W pomieszczeniach nr wykonać ścianki grubości 12 cm na zaprawie cementowej. W ściance działowej pomiędzy pomieszczeniami 115 i 116 wykonać otwór o wymiarach 187 x 150 na lustro weneckie. Dolna krawędź otworu na poziomie 1,00 m od podłogi Wykonanie tynków wapienno cementowych Na wymurowanych ściankach działowych wykonać tynki wapienno cementowe kategorii IV Wykonanie poprawek tynkarskich Na całej powierzchni tynków 1.piętra należy wykonać poprawki i uzupełnienia tynków oraz przetarcia spękań. Tynki należy przygotować do wykonania szpachlowania masą szpachlową z mikrowłóknami systemu tynków renowacyjnych. Określa się, że zamurowaniom bruzd, uzupełnieniom i częściowym wymianom tynków stropów i ścian należy poddać około 30 % istniejących tynków Obudowa kanałów blaszanych wentylacji mechanicznej Blaszane kanały wentylacji mechanicznej należy obudować płytami gipsowo kartonowymi na profilach systemowych Montaż profilu gipsowego Na ścianach korytarzowych, gdzie występują otwory drzwiowe, w linii określonej przez dolny poziom łuków drzwiowych montować gipsowe profile (wałki) na całej długości korytarzy Wykonanie szpachlowania Na wszystkich powierzchniach tynków ścian i sufitów wykonać szpachlowanie mineralną, drobnoziarnistą masą szpachlową z elementami mikrowłókien systemu tynków renowacyjnych. Wykonana warstwa szpachlowa winna zapewnić warunki dyfuzyjności i stanowić właściwe podłoże dla wymalowań Wykonanie sufitów podwieszonych W ciągach komunikacyjnych wykonać sufit podwieszony z podwójnych płyt gipsowo kartonowych o grubości 2 x 12,5 mm na profilach systemowych. Stosować ruszt krzyżowy. Zawiesia montować kołkami metalowymi. Wykonać trzy otwory rewizyjne ich lokalizację ustalić po usytuowaniu wszystkich instalacji w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszonym a stropem Oblicowania ścian Przygotowane ściany (wykonane tynki) w pomieszczeniach WC oraz w WC pokoju zatrzymań (nr 101) należy oblicować płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości. Kolor oblicowań podano w dyspozycjach aranżacyjnych Wykonanie podłoży pod posadzki W pomieszczeniach, w których dokonano całkowitej rozbiórki podłoży należy wykonać nowe podłoża cementowe. Określa się grubość jastrychu na około 5 cm. Rzeczywistą grubość należy określić na budowie Naprawa podłoży pod podłogi Podłoża w pomieszczeniach nr 102, 104, 107 i 108 (po rozbiórce podłóg) należy naprawić usuwając spękania i ubytki Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Wykonać izolację przeciwwilgociową z dwuskładnikowej mineralnej zaprawy uszczelniającej jako hydroizolację ciągłą powłokową. Izolację posadzek wyprowadzić na ściany do wysokości 20 cm.

14 Montaż przeszklonych ścianek przeciwpożarowych Ścianki przeciwpożarowe (oznaczenie B) należy wykonać zgodnie z rysunkami i montować zgodnie z rzutem parteru i dyspozycjami branżowymi dotyczącymi współpracy z systemami ppoż i kontroli dostępu Usztywnienie przeszklonych ścianek przeciwpożarowych Ścianki przeciwpożarowe należy usztywnić w dwóch miejscach za pomocą kątowników o długości około 60 cm montowanych do ścianki i do stropu. Z uwagi na kanały wentylacji mechanicznej, usztywnienie w przestrzeni powyżej sufitu podwieszonego wykonać w miejscach bezkolizyjnych Montaż stolarki drzwiowej Stolarkę drzwiową i drzwiową przeciwpożarową wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi i montować zgodnie z rzutem 1.piętra. Drzwi przeciwpożarowe i wymagające kontroli dostępu montować zgodnie z dyspozycjami dotyczącymi współpracy z określonymi systemami Wykonanie podłoży pod posadzki W ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach nr 101, 103, 105, 112, , w których dokonano całkowitej rozbiórki podłoży należy wykonać nowe podłoża cementowe dylatowane co 6 m. Określa się grubość podkładu cementowego na około 5 cm. Rzeczywistą grubość określić na budowie Wykonanie podestów W salach rozpraw wykonać podesty zgodnie z rysunkami szczegółowymi. W konstrukcji podestów wykonać otwory Ø 30 dla wentylacji przestrzeni Osadzenie kątowników aluminiowych W przypadkach łączenia różnych materiałów podłogowych i posadzkowych należy w miejscach łączenia (najczęściej w otworach drzwiowych) osadzić kątowniki aluminiowe 30 x 30 mm w warstwie podłogowej Wykonanie posadzek Na przygotowanych podłożach ułożyć posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o 5.klasie ścieralności stosując zaprawę klejową klasy S2 C2 oraz zachowując wszystkie rygory technologiczne wskazane przez producenta. Kolorystyka posadzek, sposób ułożenia płytek w ciągach komunikacyjnych i miejsca wykonania dylatacji zgodnie z rysunkiem. W pomieszczeniach nr 101, 103, 105, 112, 114, 117, 118 ułożyć płytki gresowe jednokolorowe antypoślizgowe o 5.klasie ścieralności. Cokoliki wysokość 10 cm Wykonanie posadzki klatek schodowych Klatki schodowe obłożyć profilowanymi ( schodowymi) płytkami gresowymi antypoślizgowymi o 5.klasie ścieralności w kolorze białym. Cokoliki wysokość 10 cm Wykonanie podłóg z PCW W pomieszczeniach nr 115 i 116 ułożyć wykładzinę PCW z cokolikiem o wysokości 10 cm. Na podestach w salach rozpraw ułożyć również wykładzinę PCW. Stosować wykładzinę z rulonu o grubości warstwy ścieralnej wynoszącej 1 mm oraz z siatką z włókna szklanego. Wykładzina winna posiadać wysoką klasę antypoślizgową i odporność na zabrudzenia Montaż ścianek ustępowych Po oblicowaniu ścian, ułożeniu posadzki i montażu urządzeń sanitarnych, zamontować nowe ścianki ustępowe o gabarytach podobnych do ścianek zdemontowanych Montaż balustrad i poręczy schodowych Balustrady i poręcze schodowe wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi jako kute artystycznie. W klatce schodowej głównej montować balustrady schodowe, natomiast w klatce schodowej bocznej poręcze schodowe. Pochwyt balustrad i poręczy wykonać z drewna bukowego malowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do wymalowań Przygotowane powierzchnie do malowania należy zagruntować emulsjami gruntującymi o właściwościach dyfuzyjnych odpowiadających właściwościom stosowanych farb.

15 Malowanie ścian i sufitów W ciągach komunikacyjnych ściany i sufity malować farbami krzemianowymi lub silikonowymi według dyspozycji zawartych w projekcie aranżacji wnętrz. Zastosowane farby powinny posiadać właściwą dyfuzyjność i paroprzepuszczalność. Wymalowanie ciągów komunikacyjnych do wysokości wałka winno posiadać odpowiednią odporność na zmywanie. Zgodnie z ustaleniami, kolorystyka ciągów komunikacyjnych zostanie uzgodniona wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i inwestorem na etapie przygotowania do robót malarskich Wykonanie podłóg z klepek bukowych W pomieszczeniach nr 102, 104, 107, 108 wykonać podłogi z deszczułek bukowych o grubości 22 mm i wymiarach parkietów istniejących. Listwy cokołów kształtem i wysokością upodobnić do listew istniejących. Do wykonania nowych parkietów stosować technologię dla parkietów w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania Cyklinowanie i malowanie parkietów nowych Szpachlowanie szczelin pomiędzy deszczułkami, mechaniczne cyklinowanie i polerowanie, montaż cokołów, malowanie lakierem podkładowym, trzykrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, mechaniczne matowienie pomiędzy każdym lakierowaniem oraz wykonanie pierwszej konserwacji wykonać w technologii dla parkietów w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania Renowacja parkietów istniejących Renowację istniejących parkietów (w pomieszczeniach nr 106, 109, 110, 111 i 113) wykonać według systemowej technologii renowacyjnej dla parkietów w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania (miejscowa wymiana deszczułek, podklejenie luźnych deszczułek, szpachlowanie szczelin pomiędzy deszczułkami, mechaniczne cyklinowanie i polerowanie, wymiana cokołów, malowanie lakierem podkładowym, trzykrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, mechaniczne matowienie pomiędzy każdym lakierowaniem oraz wykonanie pierwszej konserwacji) Montaż okien oddymiających W istniejące ościeżnice okienne montować nowe skrzydła okienne (wykonane zgodnie z rysunkiem szczegółów) wraz z dwoma siłownikami otwierającymi okna w przypadku pożaru Montaż krat Kraty wykonane według rysunków szczegółowych montować w pomieszczeniu nr Montaż krat okiennych Kraty wykonane według rysunków szczegółowych montować w pomieszczeniu nr Montaż żaluzji pionowych W oknach pomieszczeń nr i 116 montować żaluzje pionowe Montaż lustra weneckiego W pomieszczeniu nr 116 montować lustro weneckie o wymiarach 187 x 150. Krawędź dolna lustra 1,00 m od poziomu podłogi Zakres robót budowlanych na 2.piętrze Zamurowanie wlotów do kanałów wentylacji grawitacyjnej Wloty do kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, w których występuje wentylacja mechaniczna należy zamurować Udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej Pozostałe kanały wentylacji grawitacyjnej na całej wysokości należy odgruzować i udrożnić.

16 Zamurowanie bruzd oraz wyrównanie powierzchni po skuciach Powierzchnię wykonanych otworów (po poszerzeniu otworów drzwiowych) oraz bruzd po robotach instalacyjnych należy wyrównać podkładem z zaprawy cementowej i przygotować pod tynki wapienne Zamurowanie otworu drzwiowego Otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniami nr 209 i 210 zamurować cegłą pełną grubości 12 cm na zaprawie cementowej Wykonanie tynków wapienno cementowych Ściankę działową (zamurowany otwór drzwiowy) otynkować dwustronnie tynkiem wapienno cementowym kategorii IV Wykonanie poprawek tynkarskich Na całej powierzchni tynków 2.piętra należy wykonać poprawki i uzupełnienia tynków oraz przetarcia spękań. Tynki należy przygotować do wykonania szpachlowania masą szpachlową z mikrowłóknami systemu tynków renowacyjnych. Określa się, że zamurowaniom bruzd, uzupełnieniom i częściowym wymianom tynków stropów i ścian należy poddać około 30 % istniejących tynków Montaż profilu gipsowego Na ścianach korytarzowych, gdzie występują otwory drzwiowe, w linii określonej przez górny poziom ościeży drzwiowych montować gipsowe profile (wałki) na całej długości korytarzy Wykonanie sufitów podwieszonych W ciągach komunikacyjnych wykonać sufit podwieszony z podwójnych płyt gipsowo kartonowych o grubości 2 x 12,5 mm na profilach systemowych. Stosować ruszt krzyżowy. Zawiesia montować kołkami metalowymi. Wykonać trzy otwory rewizyjne ich lokalizację ustalić po usytuowaniu wszystkich instalacji w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszonym a stropem Wykonanie szpachlowania Na wszystkich powierzchniach tynków ścian i sufitów wykonać szpachlowanie mineralną, drobnoziarnistą masą szpachlową z elementami mikrowłókien systemu tynków renowacyjnych.. Wykonana warstwa szpachlowa winna zapewnić warunki dyfuzyjności i stanowić właściwe podłoże dla wymalowań Oblicowania ścian Przygotowane ściany (wykonane tynki) w pomieszczeniach WC należy oblicować płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości. Kolor oblicowań podano w dyspozycjach aranżacyjnych Wykonanie podłoży pod posadzki W ciągach komunikacyjnych oraz WC i pomieszczeniu nr 218, w których dokonano całkowitej rozbiórki podłoży należy wykonać nowe podłoża cementowe dylatowane co 6 m. Określa się grubość podłoży na około 5 cm. Rzeczywistą grubość należy określić na budowie Wykonanie podłoży pod podłogi W pomieszczeniach, w których dokonano całkowitej rozbiórki podłoży (nr 209, 210) należy wykonać nowe podłoża cementowe pod parkiety. Określa się grubość podłoży na około 5 cm. Rzeczywistą grubość należy określić na budowie Naprawa podłoży pod podłogi Podłoża w pomieszczeniach nr (po rozbiórce podłóg) należy naprawić usuwając spękania i ubytki Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Wykonać izolację przeciwwilgociową z dwuskładnikowej mineralnej zaprawy uszczelniającej jako hydroizolację ciągłą powłokową. Izolację posadzek wyprowadzić na ściany do wysokości 20 cm Montaż ścianek przeciwpożarowych Ścianki przeciwpożarowe (oznaczenie C, D i E) należy wykonać zgodnie z rysunkami i montować zgodnie z rzutem 2.piętra i dyspozycjami branżowymi dotyczącymi współpracy z systemami ppoż i kontroli dostępu Usztywnienie ścianek przeciwpożarowych

17 Ścianki przeciwpożarowe należy usztywnić w dwóch miejscach za pomocą kątowników o długości około 20 cm montowanych do ścianki i do stropu Montaż stolarki drzwiowej Stolarkę drzwiową i drzwiową przeciwpożarową wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi i montować zgodnie z rzutem 2.piętra. Drzwi przeciwpożarowe i wymagające kontroli dostępu montować zgodnie z dyspozycjami dotyczącymi współpracy z określonymi systemami Osadzenie kątowników aluminiowych W przypadkach łączenia różnych materiałów podłogowych i posadzkowych należy w miejscach łączenia (najczęściej w otworach drzwiowych) osadzić kątowniki aluminiowe 30 x 30 mm w warstwie podłogowej Wykonanie posadzek Na przygotowanych podłożach ułożyć posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o 5.klasie ścieralności stosując zaprawę klejową klasy S2 C2 oraz zachowując wszystkie rygory technologiczne wskazane przez producenta. Kolorystyka posadzek, sposób ułożenia płytek w ciągach komunikacyjnych i miejsca wykonania dylatacji zgodnie z rysunkiem. W WC i pomieszczeniu 218 ułożyć płytki gresowe jednokolorowe antypoślizgowe o 5.klasie ścieralności Cokoliki wysokość 10 cm Wykonanie posadzki klatek schodowych Klatki schodowe obłożyć profilowanymi ( schodowymi) płytkami gresowymi antypoślizgowymi o 5.klasie ścieralności w kolorze białym. Cokoliki wysokość 10 cm Wykonanie podłóg z PCW W pomieszczeniach nr wykonać podłogi z wykładziny PCW z cokolikiem o wysokości 10 cm. Stosować wykładzinę z rulonu o grubości warstwy ścieralnej wynoszącej 1 mm oraz z siatką z włókna szklanego. Wykładzina winna posiadać wysoką klasę antypoślizgową i odporność na zabrudzenia Wykonanie podłóg z klepek bukowych W pomieszczeniach nr 201, 209 i 210 wykonać podłogi z deszczułek bukowych o grubości 22 mm i wymiarach parkietów istniejących. Listwy cokołów kształtem i wysokością upodobnić do listew istniejących. Do wykonania nowych parkietów stosować technologię dla parkietów w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania Cyklinowanie i malowanie parkietów nowych Szpachlowanie szczelin pomiędzy deszczułkami, mechaniczne cyklinowanie i polerowanie, montaż cokołów, malowanie lakierem podkładowym, trzykrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, mechaniczne matowienie pomiędzy każdym lakierowaniem oraz wykonanie pierwszej konserwacji wykonać w technologii dla parkietów w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania Renowacja parkietów istniejących Renowację istniejących parkietów (w pomieszczeniach nr ) wykonać według systemowej technologii renowacyjnej dla parkietów w obiektach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania (miejscowa wymiana deszczułek, podklejenie luźnych deszczułek, szpachlowanie szczelin pomiędzy deszczułkami, mechaniczne cyklinowanie i polerowanie, wymiana cokołów, malowanie lakierem podkładowym, trzykrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, mechaniczne matowienie pomiędzy każdym lakierowaniem oraz wykonanie pierwszej konserwacji) Obudowa kanałów wentylacyjnych Kanały wentylacji mechanicznej przebiegające przez 2. piętro obudować płytami gipsowo kartonowymi na profilach systemowych Montaż ścianek ustępowych Po oblicowaniu ścian, ułożeniu posadzki i montażu urządzeń sanitarnych, zamontować nowe ścianki ustępowe o gabarytach podobnych do ścianek zdemontowanych.

18 Montaż balustrad i poręczy schodowych Balustrady i poręcze schodowe wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi jako kute artystycznie. W klatce schodowej głównej montować balustrady schodowe, natomiast w klatce schodowej bocznej poręcze schodowe. Pochwyt balustrad i poręczy wykonać z drewna bukowego malowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do wymalowań Przygotowane powierzchnie do malowania należy zagruntować emulsjami gruntującymi o właściwościach dyfuzyjnych odpowiadających właściwościom stosowanych farb Malowanie ścian i sufitów W ciągach komunikacyjnych ściany i sufity malować farbami krzemianowymi lub silikonowymi według dyspozycji zawartych w projekcie aranżacji wnętrz. Zastosowane farby powinny posiadać właściwą dyfuzyjność i paroprzepuszczalność. Wymalowanie ciągów komunikacyjnych do wysokości wałka winno posiadać odpowiednią odporność na zmywanie. Zgodnie z ustaleniami kolorystyka ciągów komunikacyjnych zostanie uzgodniona wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i inwestorem na etapie przygotowania do robót malarskich Montaż okien oddymiających W istniejące ościeżnice okienne montować nowe skrzydła okienne (wykonane zgodnie z rysunkiem szczegółów) wraz z dwoma siłownikami otwierającymi okna w przypadku pożaru Montaż żaluzji pionowych We wszystkich oknach pomieszczeń nr montować żaluzje pionowe Zakres robót budowlanych na poddaszu Wykonanie izolacji termicznej poddasza Znajdującą się na płycie stropowej wełnę mineralną o grubości 10 cm należy uzupełnić, a następnie ułożyć na niej płyty z wełny mineralnej rozprężnej do ocieplania poddaszy grubości 5 cm. Na warstwach docieplenia ułożyć folię paroprzepuszczalną. Dla umożliwienia korzystania z poddasza, należy w części środkowej ułożyć płyty OSB grubości 25 mm i szerokości 1,20 m na stopkach z kantówki o wysokości równej grubości izolacji. 9. Zestawienie powierzchni i kubatury 9.1. Kubatura ,00 m Powierzchnia zabudowy 947,00 m Zestawienie powierzchni użytkowych - piwnice 229,73 m 2 - parter 628,25 m 2-1.piętro 694,94 m 2-2.piętro 598,47 m 2 RAZEM 2151,39 m Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych na poszczególnych kondygnacjach przedstawiają poniższe tabele.

19 PIWNICE L.p. Pomieszczenie Powierzchnia Numer Przeznaczenie m Archiwum 50, Magazyn dowodów rzeczowych 15, WC 5, Komunikacja 10, Klatka schodowa 10, Wentylatornia 33, Wymiennikownia 14, Archiwum 18, Archiwum 71,25 RAZEM POWIERZCHNIA PIWNIC 229,73 PARTER L.p. Pomieszczenie Powierzchnia Numer Przeznaczenie m Wydział Cywilny przewodniczący 17, Wydział Cywilny sekretariat 19, Wydział Cywilny sekretariat 19, Wydział cywilny kierownik sekretariatu 18, Wejście główne 14, Biuro podawcze i stan. monitoringu 29, Punkt obsługi interesantów 17, Sala rozpraw dla niepełnosprawnych 33, Kasa 21, Wiatrołap 3, Serwerownia 19, Pokój informatyków 20, WC 3, Komunikacja wewnętrzna 7, Schowek 3, Archiwum 54, Sala rozpraw 27, WC ogólnodostępne 16, WC niepełnosprawnych 4, Archiwum 23, Wysyłka poczty 13, Komunikacja 123, Komunikacja 47, Komunikacja 63,81 RAZEM POW.UŻYTKOWA PARTERU 628,25

20 1.PIĘTRO L.p. Numer Pomieszczenie Przeznaczenie Powierzchnia m Pokój zatrzymań 15, Pokój sędziów 15, Wydział VI Karny sala rozpraw 60, Pokój sędziów 17, Sala rozpraw 51, Sekcja wykonawcza 18, Sekcja wykonawcza 14, Sekcja wykonawcza 20, Sekcja wykonawcza 15, Sekcja wykonawcza kier. sekretariatu 14, Asystenci 16, Sala rozpraw 61, Asystenci 19, Sala rozpraw 56, Pomieszczenie monitoringu 5, Pokój przesłuchań niebieski 7, Przedsionek 6, WC 17, Wydział VI Karny kierownik sekretariat. 24, Wydział VI Karny sekretariat 19, Wydział VI Karny sekretariat 17, Komunikacja 134, Komunikacja 20, Komunikacja 44,93 RAZEM POW.UŻYTKOWA 1.PIĘTRA 694,94 2.PIĘTRO L.p. Numer Pomieszczenie Przeznaczenie Powierzchnia m Pokój sędziów 22, Pokój sędziów 22, Pokój sędziów 22, Pokój sędziów 22, Pokój sędziów 22, Wiceprezes sądu 21, Sekretariat 26, Prezes sądu 27, Pokój sędziów 24, Pokój sędziów 19, Wydział Karny kierownik sekretariatu 18, Wydział Karny sekretariat wydziału 35, Biuro 20, Kierownik finansowy 18, Księgowość 36, Główna księgowa 18, WC personelu 15,12

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo