ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU"

Transkrypt

1 Nasz znak: 031-2/09 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2008 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: zespołów, j.a. o łącznym metrażu 5.866,27 mb., w tym: a. Archiwum Państwowe w Toruniu zespołów, j.a., 4.052,57 mb. b. Oddział we Włocławku zespoły, j.a., 1.813,70 mb. W tym zasób zewidencjonowany: a. Archiwum Państwowe w Toruniu zespołów, j.a., 3.593,92 mb. b. Oddział we Włocławku 963 zespoły, j.a., 1.739,96 mb. Zasób Archiwum Państwowego w Toruniu w roku sprawozdawczym zwiększył się poprzez przyjęcie nowych zespołów i dopływy do zespołów już posiadanych. Archiwum przejęło łącznie 20 nowych zespołów i dopływy do zespołów już posiadanych, co stanowiło: j.a. = 98,81 mb.

2 Dodatkowo dokonano następujących zmian w zasobie: W centrali Archiwum: 1. Z zespołu 69/697/0 Gminna Rada Narodowa w Brzoziu, pow. brodnicki przeniesiono 6 j.a., 0,19 mb. do zespołu 69/378/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Brodnicy. 2. W wyniku opracowania z zespołu 69/1715/0 Dokumentacja techniczna miasta Torunia z lat przeniesiono do zespołów: 69/184/0 Powiatowa Inspekcja Budowlana i Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego w Chełmnie z lat rysunków; 69/188/0 Państwowy Urząd Budowlany (Reichsbauamt) w Toruniu z lat (1937) rysunków oraz wydzielono 32 mapy separacyjne. W Oddziale we Włocławku: 1. W wyniku opracowania w zespole 71/676/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim z lat dokonano przesunięcia do zespołu 6 j.a., 0,06 mb. Na skutek dzielenia jednostek zwiększyła się liczba j.a. o 16, metraż natomiast zmniejszył się o 0,01 mb. 2. W wyniku opracowania w zespole 71/677/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Chodczu z lat dokonano przesunięcia do zespołu 8 j.a., 0,10 mb. Na skutek dzielenia jednostek zwiększeniu uległa liczba j.a. o 19 i metrażu o 0,10 mb. 3. W wyniku opracowania w zespole 71/678/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą z lat dokonano przesunięcia do zespołu 4 j.a., 0,04 mb. Na skutek podziału jednostek zwiększeniu uległa ich liczba o 20 i zmniejszeniu metraż o 0,04 mb. 4. W wyniku opracowania zespołu 71/796/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Izbicy Kujawskiej z lat dokonano przesunięcia do zespołu 71 j.a., 0,65 mb. Na skutek łączenia jednostek liczba ich zmniejszyła się o 50 a metraż o 0,05 mb.. 5. W wyniku opracowania zespołu 71/737/0 Wojewódzka Rada Narodowa we Włocławku z lat dokonano przesunięcia 2 j.a. do innego zespołu. Na skutek dzielenia jednostek liczba ich zwiększyła się o 11 a metraż zmniejszył się o 1,14 mb. Jednocześnie z zespołu wydzielono 51 j.a. na makulaturę. 6. W wyniku opracowania zespołu 71/50/0 Akta gminy Chodecz z lat uległ zmniejszeniu rozmiar zespołu o 3 j.a. Zmniejszenie zaznaczono w księdze ubytków, gdyż wynika ono z błędu w sygnowaniu poszytów. Ponadto dokonano przesunięć 5 j.a., 0,06 mb. do zespołu Akta miasta Chodcza i 2 j.a., 0,06 mb. do zespołu Gminna Rada Narodowa Chodecz. 7. W wyniku prac nad likwidacją grupy zespołów Prezydia gromadzkich rad narodowych powiatu aleksandrowskiego stwierdzono niezgodność 1 j.a. pomiędzy inwentarzem a wstępem zespołu PGRN w Konecku. Ubytek 1 j.a., bez zmiany metrażu, wpisano do księgi ubytków. W wyniku opracowania zasób powiększył się o 16 j.a. i zmniejszył o 1,14 mb. W księdze ubytków Oddziału Włocławskiego wpisano 4 j.a., 0,00 mb. ubytku w wyniku błędnego sygnowania akt w zespołach. Łącznie zasób powiększył się o 12 j.a. i zmniejszył o 1,14 mb. 2

3 Tabela nr 1 1 określenie czynnika liczba jednostek inwentarzowych liczba metrów liczba dokumentów elektroniczn. liczba plików rozmiar w GB dokumentów elektroniczn. 2 nabytki , ubytki dokumentacji niearchiwalnej 4 0, materiałów archiwalnych opracowanie zasobu 16-1, (bez uwzględnienia zniszczonej dokumentacji niearchiwalnej) 6 inne (należy określić) inne (należy określić) inne (należy określić) RAZEM: , Depozyty archiwalne. Tabela nr 2. Rozmiar depozytów Rozmiar depozytów ogółem Zmiany w rozmiarze depozytów w ciągu roku jednostki inw. metry jednostki inw. metry 1006 j.a., 2,80 mb. 802 j.a. Tabela nr 3. Ważniejsze depozyty l.p. określenie depozytu 1. Zbiory archiwalne Towarzystwa Naukowego w Toruniu rozmiar depozytu j.inw. m j.a., 2,80 mb. określenie okresu przechowywania 3

4 1.3. Zasób opracowany ogółem Na zasób opracowany składa się j.a ,54 mb., akt Archiwum Państwowego w Toruniu i j.a., 970,77 mb. akt Oddziału we Włocławku. Wykazane w tabeli materiały nieaktowe opracowano w centrali Archiwum Tabela nr 4. Rozmiar zasobu opracowanego zasób opracowany ogółem rodzaj materiału archiwalnego materiały aktowe (tekstowe elektron.) dokumenty pergaminowe i papierowe dokumentacja metry bieżące jednostki inwentarzowe Liczba dokumentów elektronicznych liczba plików rozmiar w GB 3.247, techniczna materiały kartograficzne fotografie filmy nagrania dźwiękowe pieczęcie inne (należy określić) RAZEM: 3.247, Opracowanie zasobu archiwalnego w roku sprawozdawczym W 2008 r. opracowano całkowicie 7 zespołów metodą tradycyjną, w tym 2 zespoły o rozmiarze j.a., 9,0 mb. w Oddziale II Archiwum Państwowego w Toruniu i 5 zespołów o rozmiarze 961 j.a., 15,60 mb. w Oddziale Włocławskim oraz 5 zespołów metodą uproszczoną, w tym 1 w Oddziale II o rozmiarze j.a., 2,50 mb. i 4 w Oddziale Włocławskim o rozmiarze 256 j.a., 4,39 mb. oraz dopływy do zespołów opracowanych. Ponadto w Oddziale II mgr Zbigniew Woźniak i mgr Janusz Bonczkowski prowadzili prace nad melioracją i systematyzacją kart inwentarzowych zespołu: Akta miasta Grudziądza z lat Mgr Adam Bieniaszewski dokonał melioracji i systematyzacji inwentarza zespołu Akta miasta Łasina z lat Dr Witold Szczuczko wykonał prace systematyzacyjne i porządkowe w zespole Zbiory kartograficzne miasta Grudziądza z lat Dr Monika Wyszomirska podjęła wstępne prace nad segregacją, systematyzacją i formowaniem jednostek w zespole Akta prof. Mariana Biskupa, historyka z Torunia. 4

5 Tabela nr 5. Bieżące opracowanie całkowite oraz bieżąca inwentaryzacja W 2008 roku opracowano całkowicie 33,32 mb. co stanowi: j.a., w tym: a. w Archiwum Państwowym w Toruniu: 11,50 mb, j.a. b. w Oddziale we Włocławku: 21,82 mb., j.a. Ponadto w Archiwum Państwowym w Toruniu zinwentaryzowano łącznie 181 j.a., w tym 120 j.a. negatywów oraz 61 j.a. map. 1 rodzaj materiału opracowano całkowicie Zinwentaryzowano archiwalnego metry jednostki inw. metry jednostki inw. 2 materiały aktowe 33, dokumenty pergaminowe i 4 5 papierowe dokumentacja techniczna materiały kartograficzne Fotografie Filmy nagrania dźwiękowe Pieczęcie Inne RAZEM: 33, Zasób w toku opracowania Tabela nr 6 Centrala nazwa zespołu rok początkowy oraz przewidywany rok końcowy opracowania 1 Akta miasta Grudziądza Akta miasta Łasina Zbiory kartograficzne miasta Grudziądza Akta prof. Mariana Biskupa, historyka z Torunia P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w Toruniu z lat

6 2. TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE ZASOBU 2.1. Konserwacja właściwa. Tabela nr 7. Prace konserwatorskie rodzaj prac konserwatorskich Dezynfekcja,oczyszczanie powierzchni wosku; zabezpieczanie powierzchni drewna; usuwanie warstwy gumożywic; sklejanie pękniętych tabliczek; konserwacja pasków pergaminowych i ich przyklejenie rodzaje obiektów Tabliczki woskowe Starego Miasta Torunia z lat Poliptyk C, Kat. II, sygn. XVI-1C liczba kart konserwatorskich 9 tabliczek (z 18) dwustronnych obiekty w sztukach/metrach 1,62 m 2 2. Dezynfekcja, oczyszczanie, usuwanie zacieków przy pomocy żelu Laponite, przeklejanie, dublaż, passepartout, umieszczenie w teczkach ochronnych 3. Konserwacja pełna skóry oprawy (oczyszczanie, dogarbowanie, natłuszczanie, dublaż na nową skórę, uzupełnienie i scalenie ubytków), szycie bloku księgi, montaż bloku w oprawie, konserwacja pełna wyklejek makulaturowych (starodruk), wykonanie dokumentacji merytorycznej i fotograficznej 4. Szycie i montaż zakonserwowanych wcześniej kart w nowej oprawie miękkiej Projekty architektoniczne budynków z zegarami (XIX wiek) Poczta Główna i in. AMTG sygn.3070/52; sygn. 4006, k.26, 35, 40, 147; AMTT60 ; sygn. 3080/7 Księga rękopiśmienna na papierze czerpanym w oprawie miękkiej ze skóry tłoczonej ślepo; Kat. II, sygn. XIV-102 Księga rękopiśmienna (dudka) na papierze czerpanym w oprawie miękkiej kartonowej (XIXwiecznej) Kat.II, sygn. V-1 7 projektów architektonicznych 2,27 m 2 42 karty + oprawa 3,1 m 2 6 kart 0,27 m 2 6

7 5. Dublaż karty tytułowej i koszulki na ręcznie wylany papier czerpany. Scalanie kolorystyczne tekstu na stronie tytułowej w świetle UV. Szycie, zawieszenie okładek i oprawa w płótno. Wykonanie pudła ochronnego. Rękopis na papierze czerpanym, poszyt z 1622 r.; Kat.II, sygn. I- 19b 6. Sklejanie przedarć Maszynopis na papierze maszynowym Rękopis na papierze maszynowym 7. Laminowanie Rękopis na papierze maszynowym 44 karty 31,2x19,5cmx44= 2,64 m² 400 kart 50 j.a. 500 kart 50 j.a. 50 kart A4 3j.a Koszty materiałowe konserwacji właściwej w roku sprawozdawczym. Materiały konserwatorskie Zł 6.950,00 Opakowania bezkwasowe ,44 Stoły z kuwetami, szafki ze stali 8.906,00 nierdzewnej Nawilżacze 3 szt ,00 Płyn do odkwaszania Bookkeeper ,90 Ręczny system do odkwaszania Bookkeeper ,00 Razem: , Profilaktyka konserwatorska Tabela nr 8. Przedsięwzięcia profilaktyczne l.p. rodzaj przedsięwzięć ilość akt w metrach 1. odkurzanie akt mb 2. umieszczanie akt w pudłach lub teczkach 344,38 mb 3. inne (określić jakie) - 7

8 2.4. Prace introligatorskie Tabela nr 9. Prace introligatorskie l.p. rodzaj prac sztuki 1. oprawy książkowe pudła archiwalne teczki tekturowe 4 4. koperty bezkwas. do dokumentów x16,5cm 5. koperty bezkwas. do dokumentów x21,5cm 6. wszywanie kart nowe poszyty prasowanie kart Inne prace Wykonano łącznie 3030 zdjęć cyfrowych (digitalizacja zasobu, zamówienia Pracowni Naukowej i do publikacji, dokumentacje konserwatorskie); Zlecono wykonanie przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu badania 20 próbek archiwaliów z okresu staropolskiego celem stwierdzenia stopnia zagrzybienia akt. Wystąpienie z referatem Tabliczki woskowe konserwacja Poliptyku D z 1410 r. na konferencji Zbiory biblioteczne, muzealne i archiwalne badania i konserwacja, UMK, Toruń, 2-4 października 2008 r. ( J. Konkolewska-Buchholz, M. Kamińska ) skrót wystąpienia opublikowany w materiałach konferencyjnych Udział w konferencji Przeszłość dla Przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek 2.6. i archiwów, Kopie zabezpieczające Kraków, października zasobu archiwum 2008 państwowego Tabela nr 10 Oprowadzanie studentów z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK po Oddziale II (12 osób) październik razem z mgr Z.Woźniakiem Wprowadzenie w problematykę zasobu aktowego, jego stanu zachowania i przechowywania Kopie zabezpieczające zasobu archiwum państwowego Tabela nr 10 rodzaj kopii Wykonawca Ilość Mikrofilmy zdjęcia cyfrowe Pracownia Mikrofilmowa Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Pracownia Konserwacji AP Toruń klatek zdjęcia 2.7. Kwota nakładów na odpłatne zlecenia na wykonanie kopii zabezpieczających zł 8

9 3. NARASTAJĄCY ZASÓB ARCHIWALNY 3.1. Zaległości w przejmowaniu materiałów archiwalnych. Tabela nr 11. Rozmiar nieprzejętych materiałów archiwalnych rodzaj wytwórcy rozmiar materiałów przyczyny nieprzejęcia materiałów archiwalnych archiwalnych j. inw mb. _ 252, nieuporządkowanie materiałów archiwalnych. Państwowe Samorządowe Rozmiar łączny: przetrzymywanie materiałów archiwalnych przez ich wytwórcę (dysponenta) brak miejsca w magazynach archiwum państwowego zawarte umowy użyczenia. _ 68, nieuporządkowanie materiałów archiwalnych. _ 321, przetrzymywanie materiałów archiwalnych przez ich wytwórcę (dysponenta) brak miejsca w magazynach Archiwum państwowego 3.2. Skuteczność nadzoru archiwalnego Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych. W 2008 r. przeprowadzono: 85 kontroli ogólnych (52 w państwowych jednostkach organizacyjnych i 33 w samorządowych jednostkach), 17 kontroli sprawdzających (9 w państwowych i 8 w samorządowych jednostkach) oraz 13 ekspertyz archiwalnych (6 w jednostkach państwowych i 7 w samorządowych). Nadzór toruński nie wykonał jednej planowanej kontroli ogólnej (jednostka organizacyjna przeprowadzała kapitalny remont budynku w tym również pomieszczeń zajmowanych na cele archiwum zakładowego). Przeprowadzenie kontroli zaplanowano na rok Kontrolą objęto głównie archiwa zakładowe urzędów stanu cywilnego (41 kontroli) oraz jednostki samorządu terytorialnego (20 kontroli). Wydane zalecenia dotyczyły najczęściej: nieprzestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów w zakresie regularnego przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na przekazywanie materiałów archiwalnych, przetrzymywanie akt kategorii A, których okres przechowywania w kontrolowanej jednostce już minął, nieregularnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej, braku wymaganych środków ewidencyjnych bądź popełniania błędów przy ich prowadzeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych najtrudniej egzekwuje się zalecenia dotyczące regularnego przekazywania akt do archiwum zakładowego. Przeprowadzone kontrole najczęściej pokazują dualizm postępowania w kontrolowanych jednostkach z jednej strony duże zaangażowanie osób opiekujących się archiwami zakładowymi, z drugiej zaś brak zrozumienia ze strony szefostwa tych jednostek, przekładający się na problemy w zakresie postępowania z wytwarzaną dokumentacją. Jednak w większości kontrolowanych jednostek zalecenia dotyczące zasobu zgromadzonego w archiwach zakładowych są realizowane (choć często nieterminowo). 9

10 Szacunkowy zakres stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym stwierdza się nadal słabą znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych wśród pracowników tworzących dokumentację w kontrolowanych jednostkach. Podobnie, jak w latach ubiegłych, podstawowym problemem pozostaje regularne przekazywanie akt z komórek organizacyjnych do archiwów zakładowych. Zdarzają się też przypadki zlecania prac w zakresie porządkowania akt, a nawet ich kwalifikowania na kategorie archiwalne osobom bądź firmom świadczącym usługi w zakresie tzw. archiwizowania dokumentacji. Pozytywne zmiany dotyczą głównie angażowania większych środków finansowych w wyposażenie i zabezpieczenie lokali archiwów zakładowych. W urzędach stanu cywilnego corocznie przeprowadza się konserwację uszkodzonych ksiąg metrykalnych, a urzędy miast i gmin przeznaczają środki finansowe na oprawę dokumentacji związanej z działalnością rad gmin i komisji. W jednostkach objętych kontrolą szczególnie uważnie przyjrzano się prowadzonej ewidencji. W zakresie tym coraz rzadziej występują dotąd często pojawiające się problemy takie, jak np. stosowanie w miejsce kart wypożyczeń akt zeszytów, w których brak upoważnień dla osób wypożyczających dokumentację. Nadal również wymagania kierownictwa jednostek, co do prawidłowego postępowania z dokumentacją, kierowane są głównie do osób sprawujących, na ogół w ramach dodatkowych czynności służbowych, opiekę nad archiwami zakładowymi Prawidłowość brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W roku sprawozdawczym zaopiniowano 273 wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (113 dla jednostek państwowych i 160 dla jednostek samorządowych) o łącznym metrażu 7157,7 mb. (5032,5 mb z jednostek państwowych i 2125,2 mb z jednostek samorządowych). Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przeprowadzane było bez większych zastrzeżeń, a drobne nieprawidłowości związane z brakowaniem wyjaśniane były na bieżąco. Pracownicy nadzoru przeprowadzili również ekspertyzy archiwalne, w trakcie których sprawdzono prawidłową kwalifikację akt. Żaden z wniosków nie był rozpatrywany na zebraniu Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Wszystkie wnioski na brakowanie były sprawdzane przez członka Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji Liczba etatów archiwum państwowego zaangażowanych w działalność nadzorczą 3 etaty 3.4. Likwidacje nadzorowanych jednostek organizacyjnych Tabela nr 12. Skutki likwidacji jednostek nadzorowanych rodzaj jednostek państwowe samorządowe liczba jednostek - - Rozmiar dokumentacji do przejęcia rozmiar dokumentacji przejętej

11 rozmiar dokumentacji użyczonej liczba umów użyczenia Przepisy kancelaryjno-archiwalne Nadzorowane jednostki organizacyjne. Tabela nr 13. Liczba przepisów zatwierdzonych rodzaj przepisu rodzaj jednostek nowe przepisy państwowe zmiany w przepisach samorządowe nowe przepisy zmiany w przepisach instrukcje kancelaryjne instrukcje archiwalne Wykazy akt Nienadzorowane jednostki organizacyjne. Tabela nr 14. Liczba przepisów zaopiniowanych rodzaj przepisu nowe przepisy zmiany w przepisach instrukcje kancelaryjne 1 1 instrukcje archiwalne - - Wykazy akt Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Tabela nr 15. Liczba wniosków zatwierdzonych lub zaopiniowanych wnioski wnioski rodzaj jednostek zatwierdzone zaopiniowane państwowe i samorządowe 204 niepaństwowe, niesamorządowe Przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu kształtowania narastającego zasobu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 52 szkolenia oraz 2 kursy kancelaryjno-archiwalne I stopnia. Przeszkolono na nich 163 osoby, z czego 6 osób uczęszczających na kurs szkoliło się we własnym zakresie. Część szkoleń dotyczyła nowych pracowników w instytucjach objętych nadzorem, którym powierzono obowiązki archiwistów zakładowych. Jedno szkolenie przeprowadzono dla grupy studentów I roku Wydziału Nauk Historycznych UMK. 11

12 3.8. Szczególne obserwacje lub zagadnienia w dziedzinie kształtowania narastającego zasobu. 1. Kontrole przeprowadzone w roku sprawozdawczym wykazały, że w wielu jednostkach organizacyjnych zmniejsza się rezerwa magazynowa wskutek szybkiego narastania dokumentacji. 2. Brak etatowych archiwistów zakładowych skutkuje, szczególnie w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, nieprawidłowym funkcjonowaniem tychże archiwów zakładowych. 3. Występują częste rotacje wśród osób, którym powierzono obowiązki tzw. archiwistów zakładowych, co przekłada się na złe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych objętych nadzorem państwowej służby archiwalnej w zakresie postępowania z dokumentacją Konsultacje. Tabela nr 16. Liczba konsultacji rejestrowanych Forma konsultacji liczba konsultacji pisemne 23 telefoniczne udzielane osobiście 58 inne (określić formę) - Ponadto pracownicy Oddziału ds. archiwów zakładowych przejęli w roku sprawozdawczym łącznie 95,93 mb materiałów archiwalnych (nadzór włocławski 28,17 mb, zaś nadzór toruński 67,76 mb akt). 12

13 4. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO 4.1. Tendencje wykorzystania zasobu archiwalnego. 1. Udostępnianie zasobu w pracowni naukowej: W roku sprawozdawczym w sposób znaczący wzrosła liczba użytkowników Archiwum przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby odwiedzin. Jedną z przyczyn zmniejszenia ilości odwiedzin był z pewnością remont siedziby przy Pl. Rapackiego 4 i zamknięcie Pracowni Naukowej Oddziału I. Natomiast w Oddziale we Włocławku odnotowano ponownie zarówno wzrost liczby użytkowników, jak i częstotliwości ich wizyt w Pracowni Naukowej. Ilość wypożyczonych w Oddziale Włocławskim jednostek archiwalnych w roku sprawozdawczym stanowiła zdecydowaną większość w ogólnej liczbie wypożyczeń w Archiwum. We wszystkich Oddziałach wzrosła liczba użytkowników korzystających z akt do celów naukowych. Zauważalnie zwiększyła się liczba wypożyczonych przez tą grupę użytkowników jednostek archiwalnych, jednak znacznie zmalała liczba ich odwiedzin w Archiwum. Tak, jak w latach poprzednich utrzymała się stała tendencja wzrostowa w liczbie osób prowadzących samodzielnie poszukiwania genealogiczne (szczególnie w Oddziale we Włocławku), przy jednoczesnym spadku liczby ich wizyt, ale wzroście ilości wypożyczonych jednostek archiwalnych. Liczba użytkowników korzystających z akt do celów własnościowych utrzymała się na podobnym poziomie, jak w roku 2007, zmalała natomiast grupa osób zainteresowanych samodzielnym przeglądaniem zasobu archiwalnego do celów socjalnych i publicystycznych. Coraz częściej, szczególnie w Oddziale II Archiwum, pojawiali się użytkownicy, którzy samodzielnie korzystali z zasobu do celów urzędowych (często pracownicy urzędów). Należy podkreślić, że na strukturę wypożyczeń w roku sprawozdawczym duży wpływ miał fakt najpierw zamknięcia Pracowni Naukowej Oddziału I, a następnie przemieszczenia archiwaliów do budynku Oddziału II. Mimo starań, aby użytkownicy w jak najmniejszym zakresie odczuli uciążliwości związane z remontem budynku centrali przy Pl. Rapackiego 4, ten fakt przełożył się na zmniejszenie liczby użytkowników, odwiedzin i ilości wypożyczeń z zasobu z okresu staropolskiego. 2. Kwerendy wykonywane przez archiwum: W roku sprawozdawczym ponownie nieco zmalała liczba kwerend, jednak nastąpiło pewne przyhamowanie dużej tendencji spadkowej zauważalnej w roku 2007 w stosunku do roku Inaczej także rozłożyły się akcenty, jeśli chodzi o tematykę zlecanych poszukiwań. Znacznie wzrosła ilość kwerend wykonywanych do celów naukowych, osiągając trzykrotnie większą wartość, niż w roku Nieco zmalała liczba kwerend wykonywanych dla celów genealogicznych, choć nadal stanowiła ona trzecią część wszystkich kwerend wykonywanych w Archiwum. Zauważalny był także niewielki spadek w ilości zlecanych poszukiwań do celów własnościowych i socjalnych. Należy natomiast 13

14 podkreślić znaczny wzrost liczby kwerend zakwalifikowanych do kategorii inne. Były to kwerendy polegające na wyszukaniu wyroków sądowych, uchwał różnych instytucji, pozwoleń na budowę i planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywane głównie dla potrzeb urzędów Udostępnianie materiałów archiwalnych. Tabela nr 17. Udostępnianie w pracowni naukowej w 2006 roku Cel udostępnienia użytkownicy odwiedziny jednostki inw. Naukowy genealogiczny Własnościowy Socjalny 1 1 publicystyczny inny (m.in. dla urzędów) RAZEM Udostępnianie w pracowni naukowej w 2007 roku Cel udostępnienia użytkownicy odwiedziny jednostki inw. Naukowy genealogiczny Własnościowy Socjalny publicystyczny inny (m.in. dla urzędów) RAZEM Udostępnianie w pracowni naukowej w 2008 roku Cel udostępnienia użytkownicy odwiedziny jednostki inw. Naukowy genealogiczny Własnościowy Socjalny publicystyczny inny (m.in. dla urzędów) RAZEM

15 Tabela nr 18. Struktura udostępniania Okres historyczny do 1795 r. Nazwy zespołów lub określenie rodzaju dokumentacji Akta miasta Torunia; Zbiory kartograficzne miasta Torunia; od 1795 do 1918 r. Akta metrykalne urzędów stanu cywilnego, parafii rzymskokatolickich, ewangelickich gmin wyznaniowych i wyznania mojżeszowego; Akta miasta Torunia (okres pruski, akta budowlane); Akta miasta Chełmna; Akta miasta Grudziądza; Akta notariuszy z terenu pow. włocławskiego, lipnowskiego i rypińskiego; Księgi hipoteczne dóbr ziemskich oraz nieruchomości z terenu pow. włocławskiego, lipnowskiego i rypińskiego; Akta gmin z terenu pow. włocławskiego, nieszawskiego; Naczelnik Powiatu Włocławskiego; Urząd Powiatowy Włocławski; Akta miasta Torunia (okres międzywojenny, akta budowlane); Akta miasta Grudziądza; Starostwo Powiatowe w Toruniu; Akta miasta Chełmna; Starostwo Powiatowe w Grudziądzu; Starostwo Powiatowe Włocławskie we Włocławku; Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie Kujawskim; Akta miasta Włocławka Akta miasta Kowala powiatu włocławskiego; Komenda Policji Państwowej Powiatu Włocławskiego we Włocławku Sąd Grodzki w Rypinie (akta spraw cywilnych) Fotografie, fotokopie, klisze; po 1945 Akta miasta Torunia (okres okupacji); Sąd Specjalny we Włocławku; Sąd Obwodowy we Włocławku; Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Toruniu ; Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Toruniu; Zarząd Miejski w Chełmży; Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski we Włocławku; Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych we Włocławku; Starostwo Powiatowe Włocławskie we Włocławku; 15

16 Starostwo Powiatowe Aleksandrowskie w Aleksandrowie Kuj.; Starostwo Powiatowe Lipnowskie w Lipnie; Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włocławku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Radziejowie Kuj Kwerendy wykonywane przez archiwum. Tabela nr 19. Struktura kwerend. rodzaje kwerend liczba kwerend Naukowe 40 Genealogiczne 550 Własnościowe 238 Socjalne 540 inne (m.in. poszukiwanie zaginionych osób) 89 RAZEM Reprodukcje. Tabela nr 20. Struktura reprodukcji dla użytkowników. rodzaje reprodukcji liczba reprodukcji Kserokopie Mikrofilmy - fotografie analogowe - fotografie cyfrowe 376 Skany Współpraca z innymi placówkami. W roku sprawozdawczym Archiwum w węższym, niż do tej pory zakresie kontynuowało wieloletnią współpracę z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, polegającą na organizacji praktyk archiwalnych, wycieczek archiwalnych oraz zajęć z zakresu archiwistyki i konserwatorstwa. Było to spowodowane rozległymi pracami remontowymi w budynku przy Pl. Rapackiego 4, a tym samym ograniczeniem działalności edukacyjno-popularyzatorskiej prowadzonej zwłaszcza przez Oddział I. W dalszym ciągu prowadzono poprzez Pracownię Konserwacji współpracę z Zakładem Konserwacji Papieru i Skóry UMK poprzez wymianę doświadczeń w zakresie konserwacji archiwaliów oraz pokazy dla studentów. Ponadto Zakład Konserwacji wykonał odpłatne badanie ok. 20 próbek pobranych z archiwaliów z okresu staropolskiego, celem ustalenia stopnia zagrzybienia akt. Dyrektor Archiwum mgr Beata Herdzin w ramach ścisłej współpracy Archiwum z Muzeum Okręgowym w Toruniu uczestniczyła w pracach Rady Programowej tej instytucji. 16

17 Ponadto tak, jak w poprzednich latach współpracowano z Muzeum Okręgowym w Toruniu w zakresie organizacji wystaw muzealnych z udziałem toruńskich archiwaliów, w tym przede wszystkim przeprowadzając kwerendy do tematów wystaw. W roku sprawozdawczym zorganizowana została wystawa muzealno-archiwalna zatytułowana Toruńskie zegary i zegarmistrzowie W dniu 3 czerwca Dyrektor Archiwum mgr Beata Herdzin oraz pracownicy: mgr Robert Górski i mgr Artur Nogaj uczestniczyli na zaproszenie dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu w prezentacji multimedialnej Muzeum wirtualne. Prezentację możliwości wirtualnego zwiedzania muzeów oraz zapoznawania się ze zbiorami muzealnymi przygotowała firma ARCO z Poznania. W ramach współpracy z Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie Archiwum wypożyczyło na wystawę zatytułowaną Chełmno portret miasta dawniej i dziś, uświetniającą 775 rocznicę lokacji miasta, archiwalia obrazujące historię Chełmna. W roku sprawozdawczym Dyrektor Archiwum Beata Herdzin uczestniczyła w pracach komitetu organizacyjnego jubileuszu 85-lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Archiwum Toruńskie, jako współorganizator obchodów jubileuszu 85-lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, przeprowadziło w swoim zasobie obszerną kwerendę dotyczącą byłych dyrektorów Książnicy: Zygmunta Mocarskiego, Ottona Freymutha oraz Alojzego Tujakowskiego (mgr Anna Bieniaszewska, dr Witold Szczuczko). W dniu 11 grudnia Beata Herdzin oraz Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora, uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych Książnicy, którym towarzyszyło odsłonięcie trzech tablic poświęconych wyżej wymienionym byłym dyrektorom biblioteki. W dniu 10 października pracownicy Archiwum Toruńskiego wzięli udział w uroczystościach jubileuszu 60-lecia zaprzyjaźnionego Archiwum UMK. W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych mgr Beata Herdzin, dyrektor Archiwum wręczyła dr Henryce Duczkowskiej-Moraczewskiej, kierownikowi Archiwum UMK oraz mgr Renacie Karpiesiuk, długoletniemu pracownikowi Archiwum UMK odznaki Za Zasługi Dla Archiwistyki. Na prośbę Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia mgr Anna Bieniaszewska przeprowadziła obszerną kwerendę oraz dokonała wyboru materiałów archiwalnych na wystawę "Na wodnym szlaku". Dla Instytutu Teatralnego w Warszawie mgr Lucyna Pomerenke przeprowadziła szeroką kwerendę dotyczącą projektów budowy Teatru Miejskiego w Toruniu. 13 lutego we Włocławku odbyły się rejonowe eliminacje III Wojewódzkiego Konkursu Historii i Wiedzy o Regionie Region Europa Świat dla gimnazjalistów. Konkurs odbył się 17

18 pod patronatem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Współorganizatorem oraz przewodniczącym komisji konkursowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Historycznego był dr Tomasz Dziki, kierownik Oddziału Archiwum we Włocławku. Pracownicy Oddziału we Włocławku: mgr M. Gruszczyńska i dr Tomasz Dziki czynnie uczestniczyli w pracach Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział we Włocławku. Dr T. Dziki był m.in. przewodniczącym komisji konkursowej oraz był odpowiedzialny za zorganizowanie eliminacji rejonowych wojewódzkiego konkursu wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjalistów Region -Europa- Świat Popularyzacja. W dniu 23 czerwca Archiwum współuczestniczyło razem z Towarzystwem Naukowym w Toruniu w organizacji dyskusji panelowej pt. Przywilej lokacyjny i jego wystawcy połączonej z prezentacją oryginału dokumentu lokacyjnego miasta Torunia (z zasobu Archiwum). Impreza odbyła się w gmachu TNT, moderatorem był prof. Roman Czaja, a uczestnikami: mgr Adam Bieniaszewski (starszy kustosz APT), prof. Marian Biskup, prof. Sławomir Jóźwiak oraz prof. Andrzej Radzimiński. Imprezę poprzedziła uroczystość wręczenia Prof. Marianowi Biskupowi medalu Stałego Komitetu Mediewistów Polskich Lux et Laus. Uroczystości uświetniły 775 rocznicę założenia miasta Torunia. Archiwum wzięło udział w wystawie zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych Co kryją archiwa? Dwa oblicza archiwów. Curiosa w zbiorach archiwów państwowych, przeprowadzając obszerną kwerendę do tego tematu w swoim zasobie. W związku z 100. rocznicą Zapisek Historycznych wydawanych przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu Archiwum wypożyczyło archiwalia z zespołu Towarzystwo Naukowe w Toruniu na wystawę towarzyszącą obchodom tejże rocznicy. Archiwum wzięło udział w wystawie organizowanej przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Torunia Ignacego Tłoczka koncepcja przestrzennej przyszłości Torunia jako kontynuacja historycznych prądów urbanistycznych, dokonując wyboru archiwaliów do tematu wystawy. Dr Tomasz Dziki, kierownik Oddziału we Włocławku przez cały rok współpracował z Tygodnikiem Kujawskim. Na łamach tego czasopisma ukazało się kilkadziesiąt artykułów jego autorstwa, popularyzujących wiedzę historyczną o regionie. Archiwum w roku sprawozdawczym z powodu remontu siedziby centrali oraz przemieszczenia zasobu do Oddziału II nie organizowało samodzielnych wystaw. Działalność edukacyjno-popularyzatorska została ograniczona do minimum, ponieważ brak było pomieszczeń, w których mogłyby być przyjmowane wycieczki i organizowane pokazy. 18

19 W roku 2008 łącznie zorganizowano 16 pokazów archiwalnych. Przyjęto następujące grupy zwiedzających: studentów historii, archiwistyki i stosunków międzynarodowych UMK w Toruniu, uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży, studentów historii z Uniwersytetu w Kownie oraz studentów archiwistyki z UMCS w Lublinie. Podczas pokazów zapoznano zwiedzających z historią Archiwum, zasadami udostępniania zasobu oraz zaprezentowano wybrane dokumenty i księgi z okresu staropolskiego. Zorganizowano ponadto pokaz archiwalnych baz danych dla studentów kierunku zarządzania dokumentacją współczesną UMK w Toruniu. Archiwum gościło także w Oddziale II grupę studentów z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu wraz z prof. Elżbietą Jabłońską. Dokonano pokazu zasobu, prezentacji rodzajów materiałów archiwalnych oraz zapoznano studentów z problemami konserwatorskimi placówki. Ponadto przyjęto 19-osobową grupę słuchaczy kursu sekretarzy sądowych, zorganizowanego przez Sąd Okręgowy w Toruniu. W ramach pokazu zaprezentowano w szczególności różnorodne archiwalia sądowe. Pokazowi towarzyszyło omówienie poszczególnych rodzajów dokumentacji sądowej oraz dziejów Archiwum Toruńskiego i zgromadzonego w nim zasobu. W Oddziale we Włocławku w ramach współpracy ze szkołami przyjęto trzy grupy uczniów ze szkoły podstawowej nr 10 we Włocławku. Tabela 21. Przedsięwzięcia popularyzatorskie rodzaj Liczba charakterystyka ważniejszych przedsięwzięć audycje radiowe - - audycje telewizyjne 2 Pracownicy Oddziału II Archiwum: mgr mgr Anna Bieniaszewska i Zbigniew Woźniak przygotowali prezentację materiałów archiwalnych (głównie ikonograficznych) na temat obchodów święta 1 Maja w Toruniu dla TVP Bydgoszcz. Krótki pokaz wraz z komentarzem Z. Woźniaka zaprezentowano w dniu r. w lokalnym programie "Zbliżenia". W dniu 3 października mgr Beata Herdzin, dyrektor Archiwum oraz dr Witold Szczuczko udzielili wywiadu reporterom Telewizji Polskiej, Oddział w Toruniu na temat znajdującego się w zasobie Archiwum zbioru tabliczek woskowych. Krótki reportaż ukazał się w telewizji regionalnej w ramach programu Zbliżenia. 19

20 publikacje prasowe 6 Mgr Anna Bieniaszewska przeprowadziła kwerendę w zakresie niezrealizowanych projektów budowlanych w Toruniu w XX w. jako materiału ilustracyjnego do artykułu K. Błażejewskiego, zamieszczonego w Ilustrowanym Kurierze Pomorskim. W dniu 28 sierpnia mgr Lucyna Pomerenke udzieliła wywiadu dla Gazety Pomorskiej na temat badań genealogicznych, kwerend i materiałów archiwalnych służących do poszukiwań genealogicznych w zasobie AP w Toruniu. Archiwum Toruńskie udostępniło dla potrzeb promocji Torunia zdjęcie przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1457 r. nadającego miastu prawo bicia złotej monety. Zdjęcie ukazało się w specjalnym dodatku do Gazety Pomorskiej Denary toruńskie w dniu 3 października. Mgr Lucyna Pomerenke udzieliła wywiadu dla Gazety Pomorskiej na temat budownictwa niemieckiego w Toruniu w latach Wywiad został zamieszczony w artykule Projekt Thorn Dr Tomasz Dziki opublikował na łamach Tygodnika Kujawskiego dwa artykuły prasowe na temat Oddziału Archiwum we Włocławku. prezentacje multimedialne DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 5.1. Centralne komisje i zespoły międzyarchiwalne Tabela nr 22. Udział w pracach centralnych komisji i zespołów międzyarchiwalnych nazwa komisji / zespołu liczba uczestników Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji 1 Zespół naukowy do spraw opracowania wskazówek metodycznych dla dokumentacji wytworzonej przez sądy, prokuraturę i notariat mgr Piotr Robaczewski 1 mgr Lucyna Pomerenke 20

zewidencjonowany 0 1 2 3 4 5 6 zespoły (zbiory) 01 Dział 2. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO Dział 2 część A. Kategorie kwerend razem:

zewidencjonowany 0 1 2 3 4 5 6 zespoły (zbiory) 01 Dział 2. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO Dział 2 część A. Kategorie kwerend razem: Nazwa i adres jednostki Numer identyfikacyjny REGON Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH KN-1 działalność archiwalna według stanu na dzień 31 grudnia 201

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU Nasz znak: 031-1/08 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2007 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.729

Bardziej szczegółowo

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10 Nasz znak: 031-2/10 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2009 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.765

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: DAP.0330.2.2015. 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem.

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: DAP.0330.2.2015. 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Nasz znak: DAP.0330.2.2015. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2014 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. ZASÓB ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU. opracowanie zasobu archiwalnego w roku sprawozdawczym zinwentary- wyłączono

Dział 1. ZASÓB ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU. opracowanie zasobu archiwalnego w roku sprawozdawczym zinwentary- wyłączono w tym następujące rodzaje jednostek inw.: Nazwa i adres jednostki Numer identyfikacyjny REGON Ministerstwo Kultury NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH KN-1 ROCZNE sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2005 roku

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2005 roku Nasz znak: 031-2/06 SPRAWOZDANIE Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2005 roku 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego Zasób Archiwum składa się z: 2.655 zespołów,

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: DAP.0330.3.2013.

Nasz znak: DAP.0330.3.2013. Nasz znak: DAP.0330.3.2013. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2012 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem Zasób Archiwum składa się

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2004 roku

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2004 roku Nasz znak: 031- SPRAWOZDANIE Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2004 roku 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego Zasób Archiwum składa się z: 2.612 zespołów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2003 roku

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2003 roku Nasz znak: 031-3/03 SPRAWOZDANIE Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2003 roku 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego Zasób Archiwum składa się z: 2.577 zespołów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2011 r.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2011 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2011 r. Warszawa 2012 Spis treści WSTĘP 4 1. ZASÓB ARCHIWALNY 5 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: DAP

Nasz znak: DAP Nasz znak: DAP.0330.4.2016. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2015 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa

Bardziej szczegółowo

państwowy i niepaństwowy

państwowy i niepaństwowy Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniemjest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Źródła do dziejów Chełma i ziemi chełmskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE Lokalizacja Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 strona www: http://lublin.ap.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

Kronika Kujawsko-Pomorskiego Statystyka

Kronika Kujawsko-Pomorskiego Statystyka Kronika Kujawsko-Pomorskiego Statystyka * *1918 r. - utworzenie Głównego Urzędu Statystycznego *1945 r.- reaktywacja GUS jako naczelnego organu statystyki państwowej *1948 r.- powołanie w urzędach wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - polegać będzie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2002 roku

Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2002 roku Nasz znak: 031-1/03 SPRAWOZDANIE Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2002 roku ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego Zasób Archiwum składa się z: 2.551 zespołów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu

Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Archiwum zakładowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Archiwum zakładowe Kod przedmiotu 15.5-WH-ZDP-AZ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki transgraniczne Profil

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem.

1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Nasz znak: 031-1/12 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2011 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.806

Bardziej szczegółowo

22 października 2009 r. Warszawa (siedziba NDAP)

22 października 2009 r. Warszawa (siedziba NDAP) Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego DKN/0072/1/09 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY panelu dyskusyjnego poświęconego aktualnym problemom z zakresu nadzoru archiwalnego 22 października 2009 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO*

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* 1. Początki Archiwum Dokumentacji Mechanicznej powołano na mocy zarządzenia prezesa Rady Ministrów nr 199 z dn. 16.08.1955

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2001 roku

SPRAWOZDANIE. Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2001 roku Nasz znak: 031-1/02 SPRAWOZDANIE Archiwum Państwowego w Toruniu z wykonania planu pracy w 2001 roku 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego Zasób Archiwum składa się z 2.461 zespołów,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. 2 Zasady i tryb dofinansowania projektów edukacyjnych

Przepisy ogólne. 2 Zasady i tryb dofinansowania projektów edukacyjnych DECYZJA Nr 20 NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych realizowanych w archiwach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m. st. WARSZAWY 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 tel. 831-18-03; fax. 831-00-46

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m. st. WARSZAWY 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 tel. 831-18-03; fax. 831-00-46 ARCHIWUM PAŃSTWOWE m. st. WARSZAWY 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7 tel. 831-18-03; fax. 831-00-46 Znak sprawy: VI 402-179/11 PROTOKÓŁ KONTROLI OGÓLNEJ ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO. W Urzędzie Miasta ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej

Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 r. I. Filmowanie pomieszczeń II. Wynajmowanie pomieszczeń III. Udostępnianie obiektów do reprodukcji lub filmowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) RAPORT z realizacji działalności statutowej Katedry za rok... (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego). Nazwa Wydziału. Nazwa Katedry 3. Kierownik Katedry 4. Wykonawcy 5. Zadania badawcze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Chojna, 07 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja 74-500 Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/244/2013 RADY GMINY WAŁCZ w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze. Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI-ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) - zwana dalej Zakładem" działa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Aleksandra Poeplau

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Aleksandra Poeplau Wojewódzki Zespół możecie Państwo znaleźć w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B - wieżowiec. Wejście do budynku dostosowane

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, maja 2016 r. WO.092.2.2016 Pan bryg. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Joanna Kapitan Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu Szanowna Pani Wójt, Archiwum Państwowe w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 3 lipca 2012 r. Michał Piechowicz - archiwista Archiwum Państwowego w Poznaniu działając na

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-21. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-11-21. 1. Nazwa organizacji. Kraj POLSKA Województwo PODLASKIE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Zasada przynależności zespołowej w praktyce archiwów państwowych Konferencja metodyczna archiwów państwowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. PROGRAM Termin: 27 czerwca 2016 r., godz. 10.00 16.00 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek.

USTAWA. z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 08 listopada 2010 r. Zarząd ELEWARR Spółka z o. o. w Warszawie tekst ujednolicony P/10/108 LLU- 4101-15-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE

STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum-Zamek w Łańcucie, zwane dalej Muzeum",

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ZA 2014 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ZA 2014 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE ZA 2014 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2015 KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI 1. ZASÓB ARCHIWALNY...5 1.1. ZMIANY W ROZMIARZE ZASOBU ARCHIWALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

STATUT. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek STATUT Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE WZÓR Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA MAJĄCEGO NA CELU OCHRONĘ, ZACHOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIE I ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne

Działania inwestycyjne Działania inwestycyjne Narada dyrektorów Ryszard Wojtkowski Warszawa, 28.11.2013 r. Inwestycje w 2013 r. archiwa państwowe prowadzą 13 inwestycji Budowa siedziby dla Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa

Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa Raport Merytoryczny, 2010 Stowarzyszenie Nasz Norblin ul. Dembego 8 m. 37 02-796 Warszawa 1 Raport merytoryczny Stowarzyszenia Nasz Norblin za 2010 r. Pełna nazwa Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług archiwalnych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku

Zasady świadczenia usług archiwalnych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku Zasady świadczenia usług archiwalnych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku I. ZAKRES USŁUG ARCHIWALNYCH II. CZYNNOŚCI NIEBĘDĄCE USŁUGAMI ARCHIWALNYMI 1. Archiwum Państwowe w Toruniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie

STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Muzeum Narodowe w Krakowie, zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Zenon Mikos Anna Sadoch X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane, 22-25 września 2009 r. Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU Załącznik do zarządzenia nr 305/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo