SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt"

Transkrypt

1 1

2 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA Aktywność Przedstawicieli IA Projekty i konferencje międzynarodowe Projekty i konferencje krajowe Współpracujemy Wydarzenia objęte patronatem Instytutu Allerhanda Inne wydarzenia Instytut Allerhanda w służbie publicznej Allerhand Advocacy Strażnica Konstytucyjna Centrum Praw Obcych Działalność naukowo-badawcza Projekty naukowe Sekcje naukowe Instytutu Allerhanda Granty Sukcesy członków Instytutu Allerhanda Publikacje Oficyna Allerhanda Working Papers Pozostałe IA w mediach Z życia Instytutu Zespół Instytutu Allerhanda Patroni honorowi Partnerzy Projekt raportu: Michał Pacułt

3 WYDARZENIA Allerhand Summits Polskie Kongresy Prawa Wykłady, seminaria, szkolenia Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu ekspertów Instytutu Allerhanda 3

4 ALLERHAND SUMMITS Polskie Kongresy Prawa W 2014 roku Instytut Allerhanda zorganizował 7 ogólnopolskich kongresów prawno-ekonomicznogospodarczych w ramach serii Allerhand Summits. Kongresy uświetnił udział wielu znakomitych gości i ekspertów, w tym m.in przedstawicieli rządu, wśród których byli: Maciej Grabowski, Minister Środowiska, Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Patronat honorowy nad Kongresami sprawowały najważniejsze instytucje oraz urzędy regulacyjne i nadzorcze w Polsce. Podczas Allerhand Summits zorganizowanych w 2014 roku gościliśmy również wybitnych ekspertów zagranicznych m.in. Michele Glassman Bock z kancelarii Wilmer Hale oraz prof. Lucię Quaglię z Uniwersytetu w York. Kongresy Allerhand Summits są wizytówką Instytutu Allerhanda, a przez ostatnie lata stały się rozpoznawalną i prestiżową marką. W 2014 roku odbyła się już szósta edycja Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO, trzecia edycja Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg, a także drugie edycje następujących kongresów: Polski Kongres Prawa Podatkowego, Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej oraz Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych. W bardzo udany sposób zadebiutował również Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes, okazując się znakomitą odpowiedzią na potrzeby środowiska branżowego. Allerhand Summits gwarantują dyskusje na najwyższym merytorycznym poziomie, najbardziej aktualne zagadnienia i najwybitniejszych ekspertów. Cechą charakterystyczną Kongresów organizowanych przez Unikatowa jakość dyskusji, najważniejsi eksperci, gorące dyskusje, interakcje z uczestnikami to cechy charakteryzujące niezmiennie Polskie Kongresy Prawa Instytutu Allerhanda Instytut Allerhanda jest także zestawienie obserwacji i doświadczeń reprezentantów prawa i ekonomii, teorii i praktyki, nauki i biznesu, aby w atmosferze dialogu kompleksowo przedstawić poruszaną tematykę. Dzięki temu, podczas Kongresów formułowane są często doniosłe prognozy i rekomendacje dotyczące regulacji prawno-systemowych. Co ważne, Kongresy są również szansą dla młodych, zdolnych naukowców i specjalistów, którzy dzięki zaistnieniu na kongresowym forum mają szansę na zaprezentowanie wyników swoich prac badawczych. Dodatkowo formuła wybranych Kongresów zachęca do wymiany poglądów w trybie artykułów naukowych, z szansą na odczyt najlepszych z nich w trakcie Kongresów i zamieszczenie w publikacji pokonferencyjnej. Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę należą się Dziennikowi Gazeta Prawna oraz dziennikowi Rzeczpospolita. Przy okazji organizacji Allerhand Summits Instytut Allerhanda ma także przyjemność współpracować z prestiżowymi partnerami oraz patronami honorowymi (ich pełna lista znajduje się w finalnej części Raportu). Kongresy organizuje zespół Pionu Organizacji Wydarzeń kierowany przez Dyrektor Jadwigę Kozień. 8 4

5 POLSKI KONGRES PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO KongRes marca Restrukturyzacja w instytucjach finansowych Restrukturyzacja struktur powiązanych założenia do zmiany prawa, próba sporządzenia noty koncepcyjnej dla Ministra Sprawiedliwości Restrukturyzacja sektora budowlanego case study trwającej restrukturyzacji grupy kapitałowej DSS SA i związanych z nią zagadnień Model kształcenia uczestników postępowania restrukturyzacyjnego Międzynarodowe aspekty restrukturyzacji Sesja z udziałem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele 5

6 II POLSKI KONGRES PRAWA PODATKOWEGO kwietnia Wyzwania prawa podatkowego w nadchodzących miesiącach Przyszłość Ordynacji podatkowej w perspektywie planów Ministerstwa Finansów Kodeks podatkowy lifting czy gruntowna metamorfoza? Klauzula obejścia prawa podatkowego Zmiany w VAT 2014 ocena regulacji Ocena zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014 po pierwszym kwartale najważniejsze problemy i niejednoznaczne zagadnienia Zmiany w VAT dotyczące samochodów osobowych Optymalizacja podatkowa interes państwa a rozwój przedsiębiorczości Atrakcyjność podatkowa i warunki rozwoju biznesu w polskich realiach fiskalnych Kolejny front walki z optymalizacją: opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych Alternatywne drogi optymalizacji po zmianach w zakresie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych; skutki zmian Opiekun merytoryczny Kongresu: Izabela Rudecka-Radwan 6

7 POLSKI II POLSKI KONGRES PRAWA SPORÓW FARMACEUTYCZNEGO SĄDOWYCH, MEDIACJI I OCHRONY I ARBITRAŻU ZDROWIA maja Działania Ministerstwa Gospodarki w kierunku poprawy warunków dla przedsiębiorców w zakresie systemu rozwiązywania sporów Kilka refleksji o potrzebie zmian i kierunku interpretacji regulacji arbitrażu Czy system rozwiązywania sporów nadąża za oczekiwaniami biznesu? Debata interdyscyplinarna o sukcesach i zmarnowanych szansach zeszłego roku Spory korporacyjne w arbitrażu i mediacji, perspektywa prawnoporównawcza Przygotowywanie świadków do składania zeznań w arbitrażu międzynarodowym Zdatność arbitrażowa i mediacyjna sporów korporacyjnych czy czeka nas przełom? Spory korporacyjne przed sądami powszechnymi w świetle najnowszego dorobku orzecznictwa czy ten okręt płynie do bezpiecznego portu? Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Kamil Zawicki 7

8 II POLSKI KONGRES PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ czerwca Czy prawo autorskie może być realnym narzędziem ochrony przemysłu gier komputerowych? Od Pacmana do Big Data czyli jak analitycy zawładnęli światem (gier) Ochrona prawno-autorska gry komputerowej: program komputerowy, utwór multimedialny, utwór audiowizualny? Ochrona gry jako całości czy poszczególnych elementów? Dozwolone zabezpieczenia techniczne w grach komputerowych i konsolach Podmioty uprawnione. Interoperacyjność i tzw. gry otwarte Znaczenie praw własności intelektualnej dla gier komputerowych Ochrona gry znakiem towarowym Ochrona patentowa rozwiązań wspomaganych programem do maszyn cyfrowych. Stanowisko UPRP i EPO Wzornictwo przemysłowe w wirtualnych światach Ochrona prywatności i danych osobowych uczestników gier komputerowych Awatar i jego posiadacz jako podmioty, których dotyczą dane w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych Prywatnoprawne aspekty obrotu grami komputerowymi Podstawowe problemy praktyczne licencji prawno-autorskich Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z grami komputerowymi na terenie Unii Europejskiej Product placement, reklama w grach Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Jan Byrski 8

9 III POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FinReg października I DZIEŃ KONGRESU The (Bumpy) Road to the Euro(pean) Banking Union and beyond? Od prawa bankowego do prawa usług i rynków finansowych polskie prawo wobec wyzwań europejskich Regulacje rynku kapitałowego ochrona prawna inwestorów Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego na tle prawodawstwa Unii Europejskiej Regulacje rynku ubezpieczeń Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa infrastruktury finansowej II DZIEŃ KONGRESU Regulacje i instytucje gwarantujące stabilność finansową Świadomość prawna i konstytucyjność w prawie rynku finansowego Prawne bariery rozwoju Corporate governance w instytucjach finansowych Regulacje kolejnych funkcji rynków finansowych Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski 9

10 VI POLSKI KONGRES PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO INSO listopada Skutki ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej Arbitraż a postępowanie upadłościowe ocena skutków projektów zmian prawa Podmioty publicznoprawne a upadłość Zdolność upadłościowa a zdolność restrukturyzacyjna potrzeby zmian? Upadłość konsumencka granice liberalizacji przepisów Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele 10

11 II POLSKI KONGRES PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH listopada Zamówienia publiczne dziś i w przyszłości O tym się pisze system zamówień publicznych widziany oczami mediów branżowych Jak implementować nowe regulacje europejskie w krajowym systemie zamówień publicznych? kluczowe zagadnienia i problemy W kierunku unowocześnienia zamówień publicznych możliwość wdrożenia biznesowych instrumentów zakupowych w zamówieniach publicznych Informatyka w służbie zamówień publicznych elektroniczne zamówienia, e-katalogi, informatyczne narzędzia zarządzania zamówieniami Opiekun merytoryczny Kongresu: Elżbieta Gnatowska 11

12 Wykłady, seminaria, szkolenia ALLERHAND ROUNDTABLE THE EVOLVING LEGAL PROFESSION 21 MARCA w siedzibie Instytutu Allerhanda odbyło się seminarium pt. The Evolving Legal Profession połączone z dyskusją panelową na temat zmian zachodzących w zawodach prawniczych. W seminarium zainspirowanym przez prof. Leah Wortham z Catholic University of America, wzięli udział obok wymienionej prof. Wortham znakomici prelegenci, m.in. r.pr. Michał Bobrzyński, LL.M., członek Rady Głównej Instytutu Allerhanda, dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas (Naczelna Rada Adwokacka), adw. Andrzej Tokaj (kancelaria prawna Magnusson), r.pr. dr hab. Małgorzata Podrecka (Can-Pack SA), r.pr. Magdalena Saternus-Batóg (Philip Morris), dr Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński), dr Marcin Sala-Szczypiński (OIRP w Krakowie), a także Gaspar Kot, Olga Horbowy, Tomasz Zielenkiewicz, Daniel Zatorski alumni programu studiów LL.M. in American Law, oferowanego przez CUA we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Prelegenci wraz z uczestnikami starali się odpowiedzieć na istotne pytania, m.in.: jakie atuty predestynują do osiągnięcia sukcesu w zawodzie prawnika lub dodają znaczącej wartości kompetencjom wykonującego ten zawód; jak dbać o swoje wykształcenie, jakie umiejętności zawodowe trzeba posiadać, aby przebić się na rynku usług prawniczych (a co najmniej zostać zauważonym), zwłaszcza w sytuacji, gdy dopiero rozpoczyna się karierę prawniczą; jak radzić sobie na rynku, gdy trend dotyczący outsourcingu usług prawniczych ma tendencję zwyżkową. ALLERHAND LECTURES 6 MARCA rozpoczął się nowy cykl wykładów w Instytucie Allerhand Lectures zorganizowany przez Sekcję Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda. Prelekcję inauguracyjną pt. Prawne aspekty przejęć spółek giełdowych. Analiza empiryczna wygłosił Tomasz Regucki. Podczas wykładu przedstawione zostały najnowsze badania empiryczne prowadzone w Instytucie Allerhanda dotyczące wezwań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 31 marca odbyło się kolejne spotkanie z tego cyklu, na którym poruszana była problematyka prawa handlowego, rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych. Wykład pt. Kapitał zakładowy przestarzały koncept czy nieodzowna konstrukcja? Analiza prawnoporównawcza wygłosił dr Marcin Mazgaj, radca prawny, członek Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda. Trzecie spotkanie pod szyldem Allerhand Lectures miało miejsce 28 kwietni. Mateusz Pacak, członek Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego, wygłosił prelekcję pt. Model ochrony inwestora na polskim rynku kapitałowym na podstawie dyrektywy MiFID. W ramach wykładu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące relacji firma inwestycyjna (bank) inwestor, w tym w szczególności obowiązki ciążące na firmach inwestycyjnych, a także nowe rozwiązania w tym zakresie zaproponowane w regulacjach unijnych. 22 maja odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Allerhand Lectures. Wykład pt. Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki kapitałowej wygłosił Maksymilian Saczywko współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda oraz doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 12

13 Prelekcja dotyczyła zagadnień związanych z rezygnacją członka zarządu spółki kapitałowej jako czynnością prawną prowadzącą do wygaśnięcia mandatu piastuna, w tym w szczególności dotyczących biernej reprezentacji spółki kapitałowej przy przyjęciu oświadczenia woli o rezygnacji z mandatu z członka zarządu. AKADEMIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OD 2 KWIETNIA DO 28 MAJA miała miejsce kolejna edycja Akademii Spółek Kapitałowych. To cykl wykładów organizowanych wspólnie przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Na tegoroczną edycję Akademii Spółek Kapitałowych zapisało się łącznie 304 uczestników, 150 z nich otrzymało certyfikaty uczestnictwa. Rozmiary i charakter tej inicjatywy mają unikatowy charakter w skali ogólnopolskiej. W gronie tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. adw. Bartosz Groele, dr hab. Krzysztof Oplustil, Mateusz Pacak, Tomasz Regucki oraz Andrzej Świderski. Wykłady dotyczyły m.in. problematyki zaskarżania uchwał, mandatu członków organów, szczególnych trybów podwyższenia kapitału zakładowego, nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ochrony inwestora na rynku kapitałowym, instrumentów pochodnych, oraz analizy systemów ładu korporacyjnego w perspektywie porównawczej. SZKOLENIE Z ZAKRESU ROLI I FUNKCJONO- WANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO Siedziba Instytutu Allerhanda była miejscem szkolenia zatytułowanego Rola i funkcjonowanie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Perspektywa prawna, ekonomiczna oraz porównawcza, które w dniach 15 i 17 grudnia poprowadził Tomasz Regucki, Asystent Naukowy w IA, Sekretarz Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda. SZKOLENIE Z ZAKRESU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W dniach grudnia w siedzibie Instytutu Allerhanda obyło się szkolenie ze znowelizowanych przepisów dot. upadłości konsumenckiej, prowadzone przez współautorów ustawy o upadłości konsumenckiej, będących członkami Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego: SSR Zbigniewa Miczka oraz SSR Janusza Płocha. KONFERENCJA DEVELOPMENTS IN LABOUR LAW FROM A COMPARATIVE PERSPECTIVE W dniach 23 i 24 maja w siedzibie Instytutu Allerhanda odbyła się konferencja Developments in Labour Law from a Comparative Perspective, w której uczestniczyli wykładowcy katedr prawa pracy z kilku europejskich uczelni. Inicjatorem spotkania był prof. Charles Szymanski z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dr Arkadiusz Radwan, Prezes IA, uroczyście otworzył konferencję oraz wygłosił wykład Constitutional Issues of the Recent Pension Funds Reform in Poland. Szkolenie z zakresu upadłości konsumenckiej, grudzień 2014, prowadzący: SSR Zbigniew Miczek 18 13

14 ZMIANY W PRAWIE DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU EKSPERTÓW INSTYTUTU ALLERHANDA NOWELIZACJA USTAWY PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 26 czerwca Sejm uchwalił większością 430 głosów na 442 głosujących ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą istotne zmiany dot. regulacji tzw. upadłości konsumenckiej. Znaczącą rolę w pracach nad projektem tej ustawy odegrali eksperci Instytutu Allerhanda, uczestniczący w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, związani z Sekcją Prawa Upadłościowego IA: r.pr. dr hab. prof. Uniwersytetu w Opolu Rafał Adamus, Członek Prezydium SPU IA, SSR Beata Figaszewska, adw. Patryk Filipiak, adw. Dominik Gałkowski, Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Sekretarz Zespołu Ekspertów oraz Sekretarz SPU IA, Wiceprezes IA, SSR Jarosław Horobiowski, SSR, dr hab. Anna Hrycaj, Przewodnicząca Zespołu Ekspertów, SSR Paweł Janda, adw. Rafał Kos, SSR Marcin Krawczyk, r.pr. Paweł Kuglarz, Wiceprzewodniczący SPU IA, SSR Aleksandra Machowska, SSR Zbigniew Miczek, Wiceprzewodniczący SPU IA, adw. Łukasz Mróz, syndyk Maciej Roch Pietrzak, SSR Janusz Płoch, Przewodniczący Zespołu Ekspertów oraz Przewodniczący SPU IA, dr Marek Porzycki, syndyk Jerzy Sławek, prof. dr hab. Dariusz Wędzki, SSR Cezary Zalewski, r.pr. Piotr Zimmerman. Z dokumentami dotyczącymi ustawy można się zapoznać na stronie Sekcji Prawa Upadłościowego IA. Nowe przepisy umożliwiają m.in. zadłużonym przedsiębiorcom uratowanie firmy przed upadłością i likwidacją. Priorytetem będzie zachowanie bytu firmy, dlatego wniosek o restrukturyzację będzie miał pierwszeństwo w sądzie przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Pracami zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego kierował SSR Janusz Płoch, Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Pełna lista Członków Zespołu znajduje się tutaj PROPOZYCJE UPOWSZECHNIENIA METOD ADR Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, działający w Ministerstwie Gospodarki przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotował rekomendacje zmian przepisów (głównie KPC, PUIN, UKSC), które mają przyczynić się do zwiększenia roli mediacji i arbitrażu w polskiej praktyce prawnej, a tym samym do szerszego stosowania polubownych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Konsultacje społeczne z udziałem ekspertów trwały do 17 sierpnia. W skład Zespołu Ministra Gospodarki wchodzą m.in. eksperci Instytutu Allerhanda: r.pr. Benedykt Fiutowski, adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego IA), adw. Rafał Kos (Członek SPU IA), adw. Małgorzata Kożuch, sędzia Zbigniew Miczek (Wiceprzewodniczący SPU IA), dr Arkadiusz Radwan (Prezes Instytutu Allerhanda), adw. Kamil Zawicki (Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA). 14 Eksperci Instytutu Allerhanda weszli skad Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

15 PROJEKT USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZA- CYJNE PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD Skuteczne i odformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne taki cel ma zmiana prawa restrukturyzacyjnego, możliwa dzięki projektowi ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przygotowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła 9 września 2014 r. projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który ściśle koresponduje z polityką gospodarczą zachęcającą przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów sanacyjnych gwarantowanych przez prawo. Jest to przede wszystkim realizacja tzw. polityki nowej szansy, czyli zasada wprowadzania instytucji prawnych, mających za zadanie ochronę przedsiębiorczości, zakładów pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych firm. W prace nad projektem zaangażowani byli eksperci Instytutu Allerhanda, wchodzący w skład Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, związani z Sekcją Prawa Upadłościowego IA, m.in.: SSR Beata Figaszewska, adw. dr Patryk Filipiak, adw. Dominik Gałkowski, Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, SSR Jarosław Horobiowski, SSR Anna Hrycaj, SSR Paweł Janda, adw. Rafał Kos, SSR Marcin Krawczyk, r.pr. Paweł Kuglarz, SSR Aleksandra Machowska, SSR Zbigniew Miczek, adw. Łukasz Mróz, Maciej Roch Pietrzak, SSR Janusz Płoch, dr Marek Porzycki, SSR Cezary Zalewski, r.pr. Piotr Zimmerman. 5 listopada odbyło się pierwsze czytanie ww. projektu ustawy, który spotkał się z aprobatą wszystkich występujących w debacie przedstawicieli klubów poselskich. 15

16 AKTYWNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI IA Rok 2014 upłynął w Instytucie Allerhanda pod znakiem prac dwóch ministerialnych Zespołów ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego oraz ds. mediacji. Członkowie Zarządu oraz członkowie poszczególnych Sekcji brali również aktywny udział w wielu ważnych inicjatywach prestiżowych przedsięwzięciach zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Najczęściej służyli swoją wiedzą ekspercką w zakresie prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa własności intelektualnej oraz arbitrażu i mediacji. Członkowie Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda byli aktywni również w dziedzinie szkoleń z zakresu nowelizacji prawa. 16

17 projekty i konferencje międzynarodowe Dr Wojciech Rogowski, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, wygłosił referat pt. Lapidary of (sub) urban Place: the Sikorski Square and its long history w trakcie obrad III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tradycja i Dziedzictwo we Współczesnym Obrazie Miasta, organizowanej przez polski oddział INTBAU we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Instytutem Allerhanda. Wydarzenie miało miejsce 5-6 maja w sali posiedzeń Rady Miasta Krakowa. Konferencji towarzyszyły międzynarodowe interdyscyplinarne warsztaty młodych architektów, urbanistów i konserwatorów pt. INTBAU Training Workshop on Contextual Design and Place-making. Specjalnie na potrzeby studia warsztatowego Instytut Allerhanda udostępnił swoją siedzibę w zabytkowej kamienicy w Krakowie. Przedmiotem analiz i projektów była przestrzeń miejska placu Sikorskiego. Efektem warsztatów jest multidyscyplinarne studium zagospodarowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem kontekstu historycznego i współczesnej dynamiki. adw. Bartosz Groele adw. dr Arkadiusz Radwan Adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, r.pr. Paweł Kuglarz oraz mec. Michał Barłowski, Członkowie Sekcji Prawa Upadłościowego IA, wzięli udział w 3rd European Insolvency & Restructuring Congress, które odbyło się w Brukseli w dniach maja. Dr Arkadiusz Radwan jako członek grupy ICLEG Informal Company Law Expert Group wziął udział w jej pierwszym spotkaniu 24 czerwca w Brukseli, drugie spotkanie miało miejsce 15 października. W dniach września odbył się w Krakowie 2nd Polish-Ukrainian Legal Day. Uczestnicy konferencji dyskutowali o obecnej sytuacji, możliwościach i perspektywach współpracy polsko-ukraińskiej, szczególnie w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Allerhanda: adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA), adw. Kamil Zawicki (Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA), a także dr Marek Porzycki (Członek Sekcji Prawa Upadłościowego IA) oraz dr Paweł Wojciechowski (Członek Sekcji Regulacji Finansowych). Dr Paweł Litwiński, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA, wziął udział w dniach grudnia w kolejnym spotkaniu grupy eksperckiej ds. umów cloud computing w Brukseli (11-12 grudnia). Adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, reprezentował Polskę adw. dr Paweł Litwiński w dniach grudnia podczas 46. sesji UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) w Wiedniu. Dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda, jako przewodniczący zespołu ekspertów uczestniczących w projekcie Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices, przedstawił w Kijowie 15 grudnia wyniki badań kierowanego przez siebie zespołu, które posłużą reformie ukraińskiego prawa spółek, przede wszystkim pod kątem jego dostosowania do standardów prawa unijnego. Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices 17

18 projekty i konferencje krajowe W dniu 31 marca odbyła się konferencja E-protokół a wymiar sprawiedliwości, organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Jednym z prelegentów był członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, SSR Zbigniew Miczek, który wygłosił referat pt. E-protokół a ochrona danych osobowych. Tomasz Regucki, Sekretarz Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda, wygłosił wykład na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. Prawne aspekty przejęć spółek giełdowych. W ramach wykładu przedstawił wyniki badań empirycznych dotyczących wezwań, jak również najbardziej znaczące i najciekawsze przypadki przejęć, zarówno na rynkach zachodnich jak i w Polsce (3 kwietnia). Adw. Bartosz Groele, wiceprezes Instytutu Allerhanda, wziął udział w Kongresie Regulacji Prawnych w Obszarze Zarządzania Wierzytelnościami. Wydarzenie miało miejsce 10 kwietnia w Warszawie. Mecenas Groele wygłosi prelekcję nt. Reforma upadłości konsumenckiej w świetle prac zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Dr Paweł Litwiński, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA, wystąpił 21 maja z wykładem Jawność ksiąg wieczystych a ochrona danych osobowych na VI konferencji z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości. Katarzyna Skowrońska, Członek Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, uczestniczyła w debacie Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich stan obecny, kierunki zmian zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (28 maja). Adw. Kamil Zawicki, Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Społecznej Rady ds. Mediacji przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (10 lipca). Rada skupia przedstawicieli praktyki prawników (sędziów, adwokatów, radców prawnych), mediatorów, terapeutów, a także świata nauki pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adw. Kamil Zawicki, Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, był panelistą podczas konferencji Diagnoza Arbitrażu, która odbyła się w Warszawie 18 września. Dr Paweł Litwiński, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA, był prelegentem podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbywającego się 24 września w Katowicach. Adw. Mariusz Tomasik reprezentuje Instytut Allerhanda w zespole ekspertów do spraw odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw powołanym przez Ministra Gospodarki 29 września. Adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA) wystąpił 28 października jako prelegent na Kongresie Rynku Wierzytelności w Warszawie. Eksperci Instytutu Allerhanda członkami Zespołu Ministra Gospodarki ds. systemowych rozwiązańw zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej 18

19 Eksperci IA adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA) oraz adw. Rafał Kos (Członek Sekcji Prawa Upadłościowego IA) brali udział 29 października w konferencji uzgodnieniowej Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości jako Członkowie ministerialnego zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. VI Forum Prawa Autorskiego, poświęcone mechanizmom licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne, odbyło się 19 listopada w Warszawie. Instytut Allerhanda reprezentowała Ewa Kamińska, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA. W dniach listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja naukowa Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. Instytut Allerhanda był reprezento- wany przez Tomasza Reguckie- go, pracownika naukowego IA oraz Sekretarza Sekcji Prawa Spółek i Rynku Tomasz Regucki, konferencja Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy Kapitałowego, który w pierwszym panelu konferencji wygłosił referat pt. Instytucje partycypacji finansowej pracowników w prawie handlowym w perspektywie wyzwań gospodarki wolnorynkowej. Dr Paweł Litwiński wziął udział w konferencji Prywatność i jawność: bilans 25-lecia, która odbyła się 24 listopada w Warszawie. adw. Bartosz Groele, Skrzydła Biznesu" Adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, wziął udział w finale tegorocznej edycji Skrzydeł Biznesu" organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną 4 grudnia. Dr Krzysztof Grabowski (członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda) wygłosił 11 grudnia wykład zatytułowany Ład korporacyjny równowaga między twardym i miękkim prawem w ramach Akademii Corporate Governance 2014 cyklu wykładów poświęconych ładowi korporacyjnemu. Przedsięwzięcie zorganizowało już po raz drugi Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy warsztatów INTBAU Training Workshop w siedzibie Instytutu Allerhanda w Krakowie 19

20 WSPÓŁPRACUJEMY Wydarzenia objęte patronatem Instytutu Allerhanda Inne wydarzenia 20

21 WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM INSTYTUTU ALLERHANDA Instytut Allerhanda obejmuje patronatem honorowym i merytorycznym inicjatywy, które wpisują się w misję Instytutu. Wartym uwagi inicjatywom zapewniamy wsparcie informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem wszystkich kanałów komunikacji Instytutu. Członkowie Instytutu często występują w roli prelegentów podczas wydarzeń, którym patronuje macierzysta organizacja. 21 STYCZNIA w Warszawie odbyła się konferencja pt. Rewolucyjne zmiany w VAT Instytut Allerhanda patronował przedsięwzięciu. 6 LUTEGO w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie odbyła się promocja książki pt. Polin. Studies in Polish Jewry: Jews and Ukrainians połączona z uroczystą inauguracją działalności Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Allerhanda objął wydarzenie patronatem. 19 LUTEGO Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy. Partnerem Merytorycznym był Instytut Allerhanda. Sympozjum wpisało się w kampanie PIP Zanim podejmiesz pracę i Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Celem tych kampanii było przekazanie całemu społeczeństwu, a przede wszystkim pracownikom i pracodawcom, wiedzy na temat prawa pracy, obowiązków i uprawnień obu stron stosunku pracy. Było to jednocześnie podsumowanie cyklu debat Gospodarka-prawo-społeczeństwo-zarządzanie, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. INSTYTUT ALLERHANDA objął patronatem Kongres Rynku Wierzytelności, który odbył się 25 marca. Organizatorem był Dziennik Gazeta Prawna. W Kongresie wziął udział adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Zarządu IA. Tytuł wystąpienia przedstawiciela Instytutu Allerhanda, adw. Bartosza Groele to: Sposoby badania moralności płatniczej kontrahentów, użyteczność raportów wywiadowni gospodarczych, pożądany zakres informacji zawartych w raportach tychże wywiadowni; niestandardowe metody badania wiarygodności podmiotów gospodarczych. 26 MARCA Instytut Allerhanda objął patronatem honorowym program społeczny Pokonaj Kryzys. Poradnia, działająca w ramach tego programu, jest jednym z programów Fundacji Wspólna Droga United Way Polska. POD PATRONATEM Instytutu Allerhanda ukazała się w lipcu publikacja pt. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. To zwieńczenie projektu zorganizowanego przez Ogólnopolską Radę Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Kołem Naukowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorami naukowymi pozycji są Małgorzata Dziubińska, Adrian Janus, Jarosław Kostrubiec, Tomasz Sroka oraz Paweł Szczęśniak. Projekt miał na celu ukazanie dorobku młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich zainteresowanych tematyką prawa opieki zdrowotnej, ubezpieczeń zdrowotnych oraz dziedzin pokrewnych. Autorzy poruszają w książce aktualne problemy finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Wyróżniającą cechą publikacji jest interdyscyplinarne podejście oraz szerokie spektrum omawianych zagadnień. Książka jest 21

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sędzia statystyczny

Temat numeru: Sędzia statystyczny 4/2013 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości Dobre praktyki: Profilowanie sprawców Wywiad: Prok. Kazimierz Olejnik Dr Adam Niedzielski Aplikacja i kariera: E-marketing dla prawnika ISSN

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1

BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 BIULETYN WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU LUTY 2012 - MARZEC 2012 1 Białostocka Akademia Samorządowa - konferencja podsumowująca 20.01.2012 r. Seminarium Poradnictwo prawne na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)...

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... Numer 131 Listopad 2012 Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... 1 Spis treści Moim zdaniem ETYKA

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Wstęp 2010 rok był ważnym okresem dla Banku BPH, obfitującym w wiele zmian i wyzwań.

Bardziej szczegółowo