SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt"

Transkrypt

1 1

2 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA Aktywność Przedstawicieli IA Projekty i konferencje międzynarodowe Projekty i konferencje krajowe Współpracujemy Wydarzenia objęte patronatem Instytutu Allerhanda Inne wydarzenia Instytut Allerhanda w służbie publicznej Allerhand Advocacy Strażnica Konstytucyjna Centrum Praw Obcych Działalność naukowo-badawcza Projekty naukowe Sekcje naukowe Instytutu Allerhanda Granty Sukcesy członków Instytutu Allerhanda Publikacje Oficyna Allerhanda Working Papers Pozostałe IA w mediach Z życia Instytutu Zespół Instytutu Allerhanda Patroni honorowi Partnerzy Projekt raportu: Michał Pacułt

3 WYDARZENIA Allerhand Summits Polskie Kongresy Prawa Wykłady, seminaria, szkolenia Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu ekspertów Instytutu Allerhanda 3

4 ALLERHAND SUMMITS Polskie Kongresy Prawa W 2014 roku Instytut Allerhanda zorganizował 7 ogólnopolskich kongresów prawno-ekonomicznogospodarczych w ramach serii Allerhand Summits. Kongresy uświetnił udział wielu znakomitych gości i ekspertów, w tym m.in przedstawicieli rządu, wśród których byli: Maciej Grabowski, Minister Środowiska, Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Patronat honorowy nad Kongresami sprawowały najważniejsze instytucje oraz urzędy regulacyjne i nadzorcze w Polsce. Podczas Allerhand Summits zorganizowanych w 2014 roku gościliśmy również wybitnych ekspertów zagranicznych m.in. Michele Glassman Bock z kancelarii Wilmer Hale oraz prof. Lucię Quaglię z Uniwersytetu w York. Kongresy Allerhand Summits są wizytówką Instytutu Allerhanda, a przez ostatnie lata stały się rozpoznawalną i prestiżową marką. W 2014 roku odbyła się już szósta edycja Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO, trzecia edycja Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg, a także drugie edycje następujących kongresów: Polski Kongres Prawa Podatkowego, Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej oraz Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych. W bardzo udany sposób zadebiutował również Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes, okazując się znakomitą odpowiedzią na potrzeby środowiska branżowego. Allerhand Summits gwarantują dyskusje na najwyższym merytorycznym poziomie, najbardziej aktualne zagadnienia i najwybitniejszych ekspertów. Cechą charakterystyczną Kongresów organizowanych przez Unikatowa jakość dyskusji, najważniejsi eksperci, gorące dyskusje, interakcje z uczestnikami to cechy charakteryzujące niezmiennie Polskie Kongresy Prawa Instytutu Allerhanda Instytut Allerhanda jest także zestawienie obserwacji i doświadczeń reprezentantów prawa i ekonomii, teorii i praktyki, nauki i biznesu, aby w atmosferze dialogu kompleksowo przedstawić poruszaną tematykę. Dzięki temu, podczas Kongresów formułowane są często doniosłe prognozy i rekomendacje dotyczące regulacji prawno-systemowych. Co ważne, Kongresy są również szansą dla młodych, zdolnych naukowców i specjalistów, którzy dzięki zaistnieniu na kongresowym forum mają szansę na zaprezentowanie wyników swoich prac badawczych. Dodatkowo formuła wybranych Kongresów zachęca do wymiany poglądów w trybie artykułów naukowych, z szansą na odczyt najlepszych z nich w trakcie Kongresów i zamieszczenie w publikacji pokonferencyjnej. Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę należą się Dziennikowi Gazeta Prawna oraz dziennikowi Rzeczpospolita. Przy okazji organizacji Allerhand Summits Instytut Allerhanda ma także przyjemność współpracować z prestiżowymi partnerami oraz patronami honorowymi (ich pełna lista znajduje się w finalnej części Raportu). Kongresy organizuje zespół Pionu Organizacji Wydarzeń kierowany przez Dyrektor Jadwigę Kozień. 8 4

5 POLSKI KONGRES PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO KongRes marca Restrukturyzacja w instytucjach finansowych Restrukturyzacja struktur powiązanych założenia do zmiany prawa, próba sporządzenia noty koncepcyjnej dla Ministra Sprawiedliwości Restrukturyzacja sektora budowlanego case study trwającej restrukturyzacji grupy kapitałowej DSS SA i związanych z nią zagadnień Model kształcenia uczestników postępowania restrukturyzacyjnego Międzynarodowe aspekty restrukturyzacji Sesja z udziałem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele 5

6 II POLSKI KONGRES PRAWA PODATKOWEGO kwietnia Wyzwania prawa podatkowego w nadchodzących miesiącach Przyszłość Ordynacji podatkowej w perspektywie planów Ministerstwa Finansów Kodeks podatkowy lifting czy gruntowna metamorfoza? Klauzula obejścia prawa podatkowego Zmiany w VAT 2014 ocena regulacji Ocena zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014 po pierwszym kwartale najważniejsze problemy i niejednoznaczne zagadnienia Zmiany w VAT dotyczące samochodów osobowych Optymalizacja podatkowa interes państwa a rozwój przedsiębiorczości Atrakcyjność podatkowa i warunki rozwoju biznesu w polskich realiach fiskalnych Kolejny front walki z optymalizacją: opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych Alternatywne drogi optymalizacji po zmianach w zakresie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych; skutki zmian Opiekun merytoryczny Kongresu: Izabela Rudecka-Radwan 6

7 POLSKI II POLSKI KONGRES PRAWA SPORÓW FARMACEUTYCZNEGO SĄDOWYCH, MEDIACJI I OCHRONY I ARBITRAŻU ZDROWIA maja Działania Ministerstwa Gospodarki w kierunku poprawy warunków dla przedsiębiorców w zakresie systemu rozwiązywania sporów Kilka refleksji o potrzebie zmian i kierunku interpretacji regulacji arbitrażu Czy system rozwiązywania sporów nadąża za oczekiwaniami biznesu? Debata interdyscyplinarna o sukcesach i zmarnowanych szansach zeszłego roku Spory korporacyjne w arbitrażu i mediacji, perspektywa prawnoporównawcza Przygotowywanie świadków do składania zeznań w arbitrażu międzynarodowym Zdatność arbitrażowa i mediacyjna sporów korporacyjnych czy czeka nas przełom? Spory korporacyjne przed sądami powszechnymi w świetle najnowszego dorobku orzecznictwa czy ten okręt płynie do bezpiecznego portu? Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Kamil Zawicki 7

8 II POLSKI KONGRES PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ czerwca Czy prawo autorskie może być realnym narzędziem ochrony przemysłu gier komputerowych? Od Pacmana do Big Data czyli jak analitycy zawładnęli światem (gier) Ochrona prawno-autorska gry komputerowej: program komputerowy, utwór multimedialny, utwór audiowizualny? Ochrona gry jako całości czy poszczególnych elementów? Dozwolone zabezpieczenia techniczne w grach komputerowych i konsolach Podmioty uprawnione. Interoperacyjność i tzw. gry otwarte Znaczenie praw własności intelektualnej dla gier komputerowych Ochrona gry znakiem towarowym Ochrona patentowa rozwiązań wspomaganych programem do maszyn cyfrowych. Stanowisko UPRP i EPO Wzornictwo przemysłowe w wirtualnych światach Ochrona prywatności i danych osobowych uczestników gier komputerowych Awatar i jego posiadacz jako podmioty, których dotyczą dane w rozumieniu prawa ochrony danych osobowych Prywatnoprawne aspekty obrotu grami komputerowymi Podstawowe problemy praktyczne licencji prawno-autorskich Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z grami komputerowymi na terenie Unii Europejskiej Product placement, reklama w grach Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Jan Byrski 8

9 III POLSKI KONGRES REGULACJI RYNKÓW FINANSOWYCH FinReg października I DZIEŃ KONGRESU The (Bumpy) Road to the Euro(pean) Banking Union and beyond? Od prawa bankowego do prawa usług i rynków finansowych polskie prawo wobec wyzwań europejskich Regulacje rynku kapitałowego ochrona prawna inwestorów Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego na tle prawodawstwa Unii Europejskiej Regulacje rynku ubezpieczeń Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa infrastruktury finansowej II DZIEŃ KONGRESU Regulacje i instytucje gwarantujące stabilność finansową Świadomość prawna i konstytucyjność w prawie rynku finansowego Prawne bariery rozwoju Corporate governance w instytucjach finansowych Regulacje kolejnych funkcji rynków finansowych Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski 9

10 VI POLSKI KONGRES PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO INSO listopada Skutki ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej Arbitraż a postępowanie upadłościowe ocena skutków projektów zmian prawa Podmioty publicznoprawne a upadłość Zdolność upadłościowa a zdolność restrukturyzacyjna potrzeby zmian? Upadłość konsumencka granice liberalizacji przepisów Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele 10

11 II POLSKI KONGRES PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH listopada Zamówienia publiczne dziś i w przyszłości O tym się pisze system zamówień publicznych widziany oczami mediów branżowych Jak implementować nowe regulacje europejskie w krajowym systemie zamówień publicznych? kluczowe zagadnienia i problemy W kierunku unowocześnienia zamówień publicznych możliwość wdrożenia biznesowych instrumentów zakupowych w zamówieniach publicznych Informatyka w służbie zamówień publicznych elektroniczne zamówienia, e-katalogi, informatyczne narzędzia zarządzania zamówieniami Opiekun merytoryczny Kongresu: Elżbieta Gnatowska 11

12 Wykłady, seminaria, szkolenia ALLERHAND ROUNDTABLE THE EVOLVING LEGAL PROFESSION 21 MARCA w siedzibie Instytutu Allerhanda odbyło się seminarium pt. The Evolving Legal Profession połączone z dyskusją panelową na temat zmian zachodzących w zawodach prawniczych. W seminarium zainspirowanym przez prof. Leah Wortham z Catholic University of America, wzięli udział obok wymienionej prof. Wortham znakomici prelegenci, m.in. r.pr. Michał Bobrzyński, LL.M., członek Rady Głównej Instytutu Allerhanda, dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas (Naczelna Rada Adwokacka), adw. Andrzej Tokaj (kancelaria prawna Magnusson), r.pr. dr hab. Małgorzata Podrecka (Can-Pack SA), r.pr. Magdalena Saternus-Batóg (Philip Morris), dr Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński), dr Marcin Sala-Szczypiński (OIRP w Krakowie), a także Gaspar Kot, Olga Horbowy, Tomasz Zielenkiewicz, Daniel Zatorski alumni programu studiów LL.M. in American Law, oferowanego przez CUA we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Prelegenci wraz z uczestnikami starali się odpowiedzieć na istotne pytania, m.in.: jakie atuty predestynują do osiągnięcia sukcesu w zawodzie prawnika lub dodają znaczącej wartości kompetencjom wykonującego ten zawód; jak dbać o swoje wykształcenie, jakie umiejętności zawodowe trzeba posiadać, aby przebić się na rynku usług prawniczych (a co najmniej zostać zauważonym), zwłaszcza w sytuacji, gdy dopiero rozpoczyna się karierę prawniczą; jak radzić sobie na rynku, gdy trend dotyczący outsourcingu usług prawniczych ma tendencję zwyżkową. ALLERHAND LECTURES 6 MARCA rozpoczął się nowy cykl wykładów w Instytucie Allerhand Lectures zorganizowany przez Sekcję Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda. Prelekcję inauguracyjną pt. Prawne aspekty przejęć spółek giełdowych. Analiza empiryczna wygłosił Tomasz Regucki. Podczas wykładu przedstawione zostały najnowsze badania empiryczne prowadzone w Instytucie Allerhanda dotyczące wezwań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 31 marca odbyło się kolejne spotkanie z tego cyklu, na którym poruszana była problematyka prawa handlowego, rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych. Wykład pt. Kapitał zakładowy przestarzały koncept czy nieodzowna konstrukcja? Analiza prawnoporównawcza wygłosił dr Marcin Mazgaj, radca prawny, członek Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda. Trzecie spotkanie pod szyldem Allerhand Lectures miało miejsce 28 kwietni. Mateusz Pacak, członek Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego, wygłosił prelekcję pt. Model ochrony inwestora na polskim rynku kapitałowym na podstawie dyrektywy MiFID. W ramach wykładu przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące relacji firma inwestycyjna (bank) inwestor, w tym w szczególności obowiązki ciążące na firmach inwestycyjnych, a także nowe rozwiązania w tym zakresie zaproponowane w regulacjach unijnych. 22 maja odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Allerhand Lectures. Wykład pt. Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki kapitałowej wygłosił Maksymilian Saczywko współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda oraz doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 12

13 Prelekcja dotyczyła zagadnień związanych z rezygnacją członka zarządu spółki kapitałowej jako czynnością prawną prowadzącą do wygaśnięcia mandatu piastuna, w tym w szczególności dotyczących biernej reprezentacji spółki kapitałowej przy przyjęciu oświadczenia woli o rezygnacji z mandatu z członka zarządu. AKADEMIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OD 2 KWIETNIA DO 28 MAJA miała miejsce kolejna edycja Akademii Spółek Kapitałowych. To cykl wykładów organizowanych wspólnie przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Na tegoroczną edycję Akademii Spółek Kapitałowych zapisało się łącznie 304 uczestników, 150 z nich otrzymało certyfikaty uczestnictwa. Rozmiary i charakter tej inicjatywy mają unikatowy charakter w skali ogólnopolskiej. W gronie tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. adw. Bartosz Groele, dr hab. Krzysztof Oplustil, Mateusz Pacak, Tomasz Regucki oraz Andrzej Świderski. Wykłady dotyczyły m.in. problematyki zaskarżania uchwał, mandatu członków organów, szczególnych trybów podwyższenia kapitału zakładowego, nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ochrony inwestora na rynku kapitałowym, instrumentów pochodnych, oraz analizy systemów ładu korporacyjnego w perspektywie porównawczej. SZKOLENIE Z ZAKRESU ROLI I FUNKCJONO- WANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO Siedziba Instytutu Allerhanda była miejscem szkolenia zatytułowanego Rola i funkcjonowanie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Perspektywa prawna, ekonomiczna oraz porównawcza, które w dniach 15 i 17 grudnia poprowadził Tomasz Regucki, Asystent Naukowy w IA, Sekretarz Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda. SZKOLENIE Z ZAKRESU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W dniach grudnia w siedzibie Instytutu Allerhanda obyło się szkolenie ze znowelizowanych przepisów dot. upadłości konsumenckiej, prowadzone przez współautorów ustawy o upadłości konsumenckiej, będących członkami Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego: SSR Zbigniewa Miczka oraz SSR Janusza Płocha. KONFERENCJA DEVELOPMENTS IN LABOUR LAW FROM A COMPARATIVE PERSPECTIVE W dniach 23 i 24 maja w siedzibie Instytutu Allerhanda odbyła się konferencja Developments in Labour Law from a Comparative Perspective, w której uczestniczyli wykładowcy katedr prawa pracy z kilku europejskich uczelni. Inicjatorem spotkania był prof. Charles Szymanski z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dr Arkadiusz Radwan, Prezes IA, uroczyście otworzył konferencję oraz wygłosił wykład Constitutional Issues of the Recent Pension Funds Reform in Poland. Szkolenie z zakresu upadłości konsumenckiej, grudzień 2014, prowadzący: SSR Zbigniew Miczek 18 13

14 ZMIANY W PRAWIE DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU EKSPERTÓW INSTYTUTU ALLERHANDA NOWELIZACJA USTAWY PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 26 czerwca Sejm uchwalił większością 430 głosów na 442 głosujących ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą istotne zmiany dot. regulacji tzw. upadłości konsumenckiej. Znaczącą rolę w pracach nad projektem tej ustawy odegrali eksperci Instytutu Allerhanda, uczestniczący w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, związani z Sekcją Prawa Upadłościowego IA: r.pr. dr hab. prof. Uniwersytetu w Opolu Rafał Adamus, Członek Prezydium SPU IA, SSR Beata Figaszewska, adw. Patryk Filipiak, adw. Dominik Gałkowski, Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Sekretarz Zespołu Ekspertów oraz Sekretarz SPU IA, Wiceprezes IA, SSR Jarosław Horobiowski, SSR, dr hab. Anna Hrycaj, Przewodnicząca Zespołu Ekspertów, SSR Paweł Janda, adw. Rafał Kos, SSR Marcin Krawczyk, r.pr. Paweł Kuglarz, Wiceprzewodniczący SPU IA, SSR Aleksandra Machowska, SSR Zbigniew Miczek, Wiceprzewodniczący SPU IA, adw. Łukasz Mróz, syndyk Maciej Roch Pietrzak, SSR Janusz Płoch, Przewodniczący Zespołu Ekspertów oraz Przewodniczący SPU IA, dr Marek Porzycki, syndyk Jerzy Sławek, prof. dr hab. Dariusz Wędzki, SSR Cezary Zalewski, r.pr. Piotr Zimmerman. Z dokumentami dotyczącymi ustawy można się zapoznać na stronie Sekcji Prawa Upadłościowego IA. Nowe przepisy umożliwiają m.in. zadłużonym przedsiębiorcom uratowanie firmy przed upadłością i likwidacją. Priorytetem będzie zachowanie bytu firmy, dlatego wniosek o restrukturyzację będzie miał pierwszeństwo w sądzie przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Pracami zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego kierował SSR Janusz Płoch, Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Pełna lista Członków Zespołu znajduje się tutaj PROPOZYCJE UPOWSZECHNIENIA METOD ADR Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, działający w Ministerstwie Gospodarki przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotował rekomendacje zmian przepisów (głównie KPC, PUIN, UKSC), które mają przyczynić się do zwiększenia roli mediacji i arbitrażu w polskiej praktyce prawnej, a tym samym do szerszego stosowania polubownych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Konsultacje społeczne z udziałem ekspertów trwały do 17 sierpnia. W skład Zespołu Ministra Gospodarki wchodzą m.in. eksperci Instytutu Allerhanda: r.pr. Benedykt Fiutowski, adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego IA), adw. Rafał Kos (Członek SPU IA), adw. Małgorzata Kożuch, sędzia Zbigniew Miczek (Wiceprzewodniczący SPU IA), dr Arkadiusz Radwan (Prezes Instytutu Allerhanda), adw. Kamil Zawicki (Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA). 14 Eksperci Instytutu Allerhanda weszli skad Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

15 PROJEKT USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZA- CYJNE PRZYJĘTY PRZEZ RZĄD Skuteczne i odformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne taki cel ma zmiana prawa restrukturyzacyjnego, możliwa dzięki projektowi ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przygotowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła 9 września 2014 r. projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który ściśle koresponduje z polityką gospodarczą zachęcającą przedsiębiorców do wykorzystywania instrumentów sanacyjnych gwarantowanych przez prawo. Jest to przede wszystkim realizacja tzw. polityki nowej szansy, czyli zasada wprowadzania instytucji prawnych, mających za zadanie ochronę przedsiębiorczości, zakładów pracy, wierzycieli i pracowników w razie problemów finansowych firm. W prace nad projektem zaangażowani byli eksperci Instytutu Allerhanda, wchodzący w skład Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, związani z Sekcją Prawa Upadłościowego IA, m.in.: SSR Beata Figaszewska, adw. dr Patryk Filipiak, adw. Dominik Gałkowski, Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, SSR Jarosław Horobiowski, SSR Anna Hrycaj, SSR Paweł Janda, adw. Rafał Kos, SSR Marcin Krawczyk, r.pr. Paweł Kuglarz, SSR Aleksandra Machowska, SSR Zbigniew Miczek, adw. Łukasz Mróz, Maciej Roch Pietrzak, SSR Janusz Płoch, dr Marek Porzycki, SSR Cezary Zalewski, r.pr. Piotr Zimmerman. 5 listopada odbyło się pierwsze czytanie ww. projektu ustawy, który spotkał się z aprobatą wszystkich występujących w debacie przedstawicieli klubów poselskich. 15

16 AKTYWNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI IA Rok 2014 upłynął w Instytucie Allerhanda pod znakiem prac dwóch ministerialnych Zespołów ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego oraz ds. mediacji. Członkowie Zarządu oraz członkowie poszczególnych Sekcji brali również aktywny udział w wielu ważnych inicjatywach prestiżowych przedsięwzięciach zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Najczęściej służyli swoją wiedzą ekspercką w zakresie prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa własności intelektualnej oraz arbitrażu i mediacji. Członkowie Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda byli aktywni również w dziedzinie szkoleń z zakresu nowelizacji prawa. 16

17 projekty i konferencje międzynarodowe Dr Wojciech Rogowski, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, wygłosił referat pt. Lapidary of (sub) urban Place: the Sikorski Square and its long history w trakcie obrad III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tradycja i Dziedzictwo we Współczesnym Obrazie Miasta, organizowanej przez polski oddział INTBAU we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Instytutem Allerhanda. Wydarzenie miało miejsce 5-6 maja w sali posiedzeń Rady Miasta Krakowa. Konferencji towarzyszyły międzynarodowe interdyscyplinarne warsztaty młodych architektów, urbanistów i konserwatorów pt. INTBAU Training Workshop on Contextual Design and Place-making. Specjalnie na potrzeby studia warsztatowego Instytut Allerhanda udostępnił swoją siedzibę w zabytkowej kamienicy w Krakowie. Przedmiotem analiz i projektów była przestrzeń miejska placu Sikorskiego. Efektem warsztatów jest multidyscyplinarne studium zagospodarowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem kontekstu historycznego i współczesnej dynamiki. adw. Bartosz Groele adw. dr Arkadiusz Radwan Adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, r.pr. Paweł Kuglarz oraz mec. Michał Barłowski, Członkowie Sekcji Prawa Upadłościowego IA, wzięli udział w 3rd European Insolvency & Restructuring Congress, które odbyło się w Brukseli w dniach maja. Dr Arkadiusz Radwan jako członek grupy ICLEG Informal Company Law Expert Group wziął udział w jej pierwszym spotkaniu 24 czerwca w Brukseli, drugie spotkanie miało miejsce 15 października. W dniach września odbył się w Krakowie 2nd Polish-Ukrainian Legal Day. Uczestnicy konferencji dyskutowali o obecnej sytuacji, możliwościach i perspektywach współpracy polsko-ukraińskiej, szczególnie w kontekście integracji Ukrainy z Unią Europejską. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Allerhanda: adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA), adw. Kamil Zawicki (Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA), a także dr Marek Porzycki (Członek Sekcji Prawa Upadłościowego IA) oraz dr Paweł Wojciechowski (Członek Sekcji Regulacji Finansowych). Dr Paweł Litwiński, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA, wziął udział w dniach grudnia w kolejnym spotkaniu grupy eksperckiej ds. umów cloud computing w Brukseli (11-12 grudnia). Adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, reprezentował Polskę adw. dr Paweł Litwiński w dniach grudnia podczas 46. sesji UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) w Wiedniu. Dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda, jako przewodniczący zespołu ekspertów uczestniczących w projekcie Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices, przedstawił w Kijowie 15 grudnia wyniki badań kierowanego przez siebie zespołu, które posłużą reformie ukraińskiego prawa spółek, przede wszystkim pod kątem jego dostosowania do standardów prawa unijnego. Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices 17

18 projekty i konferencje krajowe W dniu 31 marca odbyła się konferencja E-protokół a wymiar sprawiedliwości, organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Jednym z prelegentów był członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, SSR Zbigniew Miczek, który wygłosił referat pt. E-protokół a ochrona danych osobowych. Tomasz Regucki, Sekretarz Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego Instytutu Allerhanda, wygłosił wykład na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. Prawne aspekty przejęć spółek giełdowych. W ramach wykładu przedstawił wyniki badań empirycznych dotyczących wezwań, jak również najbardziej znaczące i najciekawsze przypadki przejęć, zarówno na rynkach zachodnich jak i w Polsce (3 kwietnia). Adw. Bartosz Groele, wiceprezes Instytutu Allerhanda, wziął udział w Kongresie Regulacji Prawnych w Obszarze Zarządzania Wierzytelnościami. Wydarzenie miało miejsce 10 kwietnia w Warszawie. Mecenas Groele wygłosi prelekcję nt. Reforma upadłości konsumenckiej w świetle prac zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Dr Paweł Litwiński, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA, wystąpił 21 maja z wykładem Jawność ksiąg wieczystych a ochrona danych osobowych na VI konferencji z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości. Katarzyna Skowrońska, Członek Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, uczestniczyła w debacie Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich stan obecny, kierunki zmian zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (28 maja). Adw. Kamil Zawicki, Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Społecznej Rady ds. Mediacji przy Prezesie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (10 lipca). Rada skupia przedstawicieli praktyki prawników (sędziów, adwokatów, radców prawnych), mediatorów, terapeutów, a także świata nauki pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adw. Kamil Zawicki, Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, był panelistą podczas konferencji Diagnoza Arbitrażu, która odbyła się w Warszawie 18 września. Dr Paweł Litwiński, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA, był prelegentem podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbywającego się 24 września w Katowicach. Adw. Mariusz Tomasik reprezentuje Instytut Allerhanda w zespole ekspertów do spraw odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw powołanym przez Ministra Gospodarki 29 września. Adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA) wystąpił 28 października jako prelegent na Kongresie Rynku Wierzytelności w Warszawie. Eksperci Instytutu Allerhanda członkami Zespołu Ministra Gospodarki ds. systemowych rozwiązańw zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej 18

19 Eksperci IA adw. Bartosz Groele (Wiceprezes IA) oraz adw. Rafał Kos (Członek Sekcji Prawa Upadłościowego IA) brali udział 29 października w konferencji uzgodnieniowej Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości jako Członkowie ministerialnego zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. VI Forum Prawa Autorskiego, poświęcone mechanizmom licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne, odbyło się 19 listopada w Warszawie. Instytut Allerhanda reprezentowała Ewa Kamińska, Członek Sekcji Własności Intelektualnej IA. W dniach listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja naukowa Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy. Instytut Allerhanda był reprezento- wany przez Tomasza Reguckie- go, pracownika naukowego IA oraz Sekretarza Sekcji Prawa Spółek i Rynku Tomasz Regucki, konferencja Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy Kapitałowego, który w pierwszym panelu konferencji wygłosił referat pt. Instytucje partycypacji finansowej pracowników w prawie handlowym w perspektywie wyzwań gospodarki wolnorynkowej. Dr Paweł Litwiński wziął udział w konferencji Prywatność i jawność: bilans 25-lecia, która odbyła się 24 listopada w Warszawie. adw. Bartosz Groele, Skrzydła Biznesu" Adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Instytutu Allerhanda, wziął udział w finale tegorocznej edycji Skrzydeł Biznesu" organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną 4 grudnia. Dr Krzysztof Grabowski (członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda) wygłosił 11 grudnia wykład zatytułowany Ład korporacyjny równowaga między twardym i miękkim prawem w ramach Akademii Corporate Governance 2014 cyklu wykładów poświęconych ładowi korporacyjnemu. Przedsięwzięcie zorganizowało już po raz drugi Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy warsztatów INTBAU Training Workshop w siedzibie Instytutu Allerhanda w Krakowie 19

20 WSPÓŁPRACUJEMY Wydarzenia objęte patronatem Instytutu Allerhanda Inne wydarzenia 20

21 WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM INSTYTUTU ALLERHANDA Instytut Allerhanda obejmuje patronatem honorowym i merytorycznym inicjatywy, które wpisują się w misję Instytutu. Wartym uwagi inicjatywom zapewniamy wsparcie informacyjne i promocyjne z wykorzystaniem wszystkich kanałów komunikacji Instytutu. Członkowie Instytutu często występują w roli prelegentów podczas wydarzeń, którym patronuje macierzysta organizacja. 21 STYCZNIA w Warszawie odbyła się konferencja pt. Rewolucyjne zmiany w VAT Instytut Allerhanda patronował przedsięwzięciu. 6 LUTEGO w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie odbyła się promocja książki pt. Polin. Studies in Polish Jewry: Jews and Ukrainians połączona z uroczystą inauguracją działalności Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Allerhanda objął wydarzenie patronatem. 19 LUTEGO Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy. Partnerem Merytorycznym był Instytut Allerhanda. Sympozjum wpisało się w kampanie PIP Zanim podejmiesz pracę i Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie. Celem tych kampanii było przekazanie całemu społeczeństwu, a przede wszystkim pracownikom i pracodawcom, wiedzy na temat prawa pracy, obowiązków i uprawnień obu stron stosunku pracy. Było to jednocześnie podsumowanie cyklu debat Gospodarka-prawo-społeczeństwo-zarządzanie, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. INSTYTUT ALLERHANDA objął patronatem Kongres Rynku Wierzytelności, który odbył się 25 marca. Organizatorem był Dziennik Gazeta Prawna. W Kongresie wziął udział adw. Bartosz Groele, Wiceprezes Zarządu IA. Tytuł wystąpienia przedstawiciela Instytutu Allerhanda, adw. Bartosza Groele to: Sposoby badania moralności płatniczej kontrahentów, użyteczność raportów wywiadowni gospodarczych, pożądany zakres informacji zawartych w raportach tychże wywiadowni; niestandardowe metody badania wiarygodności podmiotów gospodarczych. 26 MARCA Instytut Allerhanda objął patronatem honorowym program społeczny Pokonaj Kryzys. Poradnia, działająca w ramach tego programu, jest jednym z programów Fundacji Wspólna Droga United Way Polska. POD PATRONATEM Instytutu Allerhanda ukazała się w lipcu publikacja pt. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. To zwieńczenie projektu zorganizowanego przez Ogólnopolską Radę Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Kołem Naukowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorami naukowymi pozycji są Małgorzata Dziubińska, Adrian Janus, Jarosław Kostrubiec, Tomasz Sroka oraz Paweł Szczęśniak. Projekt miał na celu ukazanie dorobku młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich zainteresowanych tematyką prawa opieki zdrowotnej, ubezpieczeń zdrowotnych oraz dziedzin pokrewnych. Autorzy poruszają w książce aktualne problemy finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Wyróżniającą cechą publikacji jest interdyscyplinarne podejście oraz szerokie spektrum omawianych zagadnień. Książka jest 21

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch

Maciej Geromin adw. Bartosz Groele SSR Janusz Płoch A CJ N IA! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI: Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków GWARANCJA JAKOŚCI IA! Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! niewypłacalność konsumenta a możliwości umorzenia długu nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków

liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! nowa perspektywa prawna dla wymiaru sprawiedliwości i syndyków A CJ N I A! RA I A ŚC W G KO JA Szkolenie UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA liberalizacja przepisów a prawa konsumenta teraz łatwiej ogłosić upadłość! WIEDZA Z PIERWSZEJ RĘKI! WYBITNI EKSPERCI Maciej Geromin adw. Bartosz

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa Korporacyjnie.pl to jeden z najlepszych blogów prawniczych w Polsce według portalu Polski Prawnik. Korporacyjnie.pl tworzą praktycy i akademicy. Na Korporacyjnie.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm.

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. 20.10.2015 r., Warszawa Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe.

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Konferencja Ogólnopolska: Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26-27 kwietnia 2012r., Kraków Koordynator projektu: Marta Burgiel Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONGRES PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO INSO 2012

POLSKI KONGRES PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO INSO 2012 POLSKI KONGRES PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO INSO 2012 ALLERHAND SUMMIT: POLISH CONGRESS OF INSOLVENCY & RESTRUCTURING LAW INSO 2012 Warszawa, 8 XI 2012 fot. Marta Góral Polski Kongres Prawa Upadłościowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa fot. Andreas Tille 09:30 10:00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa

Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika. Pałac Lubomirskich, Warszawa VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat naukowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz.

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz. SZKOLENIE: Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych oraz danych osobowych kadrowo płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm outsourcingowych Prowadzenie: dr Paweł Litwiński

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 20-21 października 2011 r. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH KCSC 1410 33 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH PRAWO UPADŁOŚCIOWE W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZałoŜenia programowe Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów o BTE, wątpliwości interpretacyjne i orzecznictwo Dochodzenie należności przez banki po likwidacji BTE Bartosz Sierakowski,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE WSPÓŁAUTORZY USTAWY członkowie Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA CZĘŚĆ I: Warszawa, 27 maja 2015 r. ORGANIZATOR: WSPÓŁPRACA: SAMORZĄD DOKTORANTÓW INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PATRONAT HONOROWY: PARTNERZY: Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA.

KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA. Call for Papers Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Katowicach oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Letnia. Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne

Szkoła Letnia. Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne Szkoła Letnia Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne Data i miejsce: 6-9 lipca 2016 r., Pałac w Jabłonnie k. Warszawy (05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 105) Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM

KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM KONFERENCJA NAUKOWA PT. RADCA PRAWNY JAKO OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK W PROCESIE KARNYM W dniu 2 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. Radca prawny jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) 30 września Warszawa Warsaw Trade Tower Chłodna 51 NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE Założenia i zakres oddziaływania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Status i rola Data Protection

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Ministra Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza

Wystąpienie Ministra Sportu i Turystyki Pana Andrzeja Biernata. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Tomczykiewicza O Konferencji Wiodącym tematem wydarzenia będą relacje sportu i biznesu związane z nimi możliwości oraz rodzące się wyzwania i ryzyka. Doświadczeni praktycy zaprezentują wzorcowe przykłady efektywnej i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Suplementy diety znakowanie i ocena jakości. Borderline products warsztaty.

Suplementy diety znakowanie i ocena jakości. Borderline products warsztaty. Termin 17 listopada Miejsce Jagiellońskie Centrum Innowacji ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków Cena od 199 zł brutto Informacje o szkoleniu Akademia TKP wraz z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo restrukturyzacyjne - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorców

Nowe Prawo restrukturyzacyjne - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorców SEMINARIUM PAKIETOWE pod tytułem: Nowe Prawo restrukturyzacyjne - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorców 19 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 9.45 14.45 (siedziba BCC w Warszawie; Plac Żelaznej Bramy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI. Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI. Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni PROGRAM KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PRACE NARODOWEGO KONGRESU NAUKI Umiędzynarodowienie szansa i wyzwanie dla polskich uczelni 20 21 października 2016 roku Uniwersytet Rzeszowski Konferencja organizowana

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Warszawa, 7-8 grudnia 2015 r. Hotel Mercure Centrum sala Etiuda, ul. Złota 48/54 Partnerem merytorycznym seminarium

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r.

Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA. 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. Ogólnopolska Konferencja LOBBING W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA 24 kwietnia, Warszawa 2010 r. 1 Spis treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCI str. 7 STRUKTURA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-92/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE WSPÓŁAUTORZY USTAWY członkowie Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA CFO 2014

X KONFERENCJA CFO 2014 X KONFERENCJA CFO 2014 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I PRAWNE KONFERENCJA CFO 2014 PATRONAT MEDIALNY PARTNER MERYTORYCZNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków Szanowni Państwo, Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego Aktualne problemy prawa

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Termin: 24-25 października 2014! Miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu!

Termin: 24-25 października 2014! Miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu! oferta współpracy Szanowni Państwo, Pragnę zachęcić Państwa do współpracy w III Ogólnopolskiej Konferencji Państwo a gospodarka. Prawna regulacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywnie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Koordynacja: Marta Burgiel - koordynator główny konferencji (TBSP

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 1. Cel regulacji. Celem projektu jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok W lutym 2011 r. rozpoczęła się nowa kadencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego). Jest to już czwarta kadencja Komisji.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dealerom marek

Szkolenie dedykowane dealerom marek Szkolenie dedykowane dealerom marek RESCUE REPORTAŻ Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KCSC 1410-88 / 07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW I REFERENDARZY ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH REJESTROWYCH W ZAKRESIE KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Celem oferowanej sesji szkoleniowej dla sędziów i referendarzy

Bardziej szczegółowo

Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 2-4 lutego 2015 r., Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe BOSS, Warszawa, ul. Żwanowiecka 20 Poniedziałek, 2 lutego 2015 r. 12.00 13.30 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych TERMINY POSZCZEGÓLNYCH SESJI KURSU TERMINY I MIEJSCE I sesja: 30-31.08.2014 r. II sesja: 13-14.09.2014 r. III sesja: 27-28.09.2014 r. IV sesja: 11-12.10.2014 r. V sesja: 25-26.10.2014 r. Warszawa CZAS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r.

Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska. Katowice 23.02-24.02.2013 r. Protokół z obrad Rady Stowarzyszenia Projekt: Polska Katowice 23.02-24.02.2013 r. Sobota 23.02.2013r. 1. Rozpoczęcie obrad Rady Stowarzyszenia przez Przewodniczącego Grzegorza Pietraszewskiego. Obrady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA w PRAKTYCE SĄDOWEJ i BANKOWEJ organizowana we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 13-14 grudnia 2012 r. Hotel Radisson Blu Sobieski Pl. Artura

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat str. 1 Szanowni Państwo! W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Mediatorów Szkolnych odbywający się w Uczelni Korczaka w dniach 10-12 grudnia 2014 r. pod Honorowym Patronatem

Bardziej szczegółowo

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Szansa na ochronę przed likwidacją; Nowe możliwości prawne dla dłużnika co zyska, a co straci w myśl nowych przepisów NOWOŚĆ 2016 INWESTYCJA: 690, 00 PLN + 23 % VAT PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Bardziej szczegółowo