E-biznes. 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-biznes. 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie"

Transkrypt

1 E-biznes dr Radosław Mącik Wykład i konwersatorium E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 1 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie 1.1. Model biznesowy i jego efektywnośd 1.2. Historia i rozwój technologii internetowych 1.3. Podstawowe pojęcia e-biznesu 1.4. Internetowa sied wartości E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 2 1

2 1.1. Model biznesowy i jego efektywnośd E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 3 Model biznesowy (1) Model biznesowy to przyjęta przez firmę metoda powiększania i wykorzystywania zasobów w celu zaoferowania klientom oferty o wartości przewyższającej wartośd ofert konkurentów, która jednocześnie zapewnia dochodowośd oraz uzyskanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej. W skrócie można traktowad model biznesowy jako sposób tzw. przechwytywania wartości przez firmę. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 4 2

3 Model biznesowy (2) Dobry model biznesowy jest modelem, który: Oferuje klientom unikalną wartośd, Jest trudny do skopiowania, Jest łatwy do redefiniowania. Które z tych cech są łatwe, a które trudne do uzyskania w e-biznesie? Dlaczego? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 5 Konkurencja Firmy rozpoczynające działalnośd (wejścia do sektora) Na konkurencję najlepiej patrzed przez pryzmat tzw. 5 sił M. E. Portera Siła przetargowa dostawców Konkurenci Siła przetargowa odbiorców Produkty substytucyjne E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 6 3

4 Przewaga konkurencyjna Przedsiębiorstwo osiąga przewagę konkurencyjną, kiedy przy uwzględnieniu własnych zasobów zaspokaja potrzeby konsumentów w sposób bardziej efektywny, niż robi to konkurencja E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 7 Przewaga konkurencyjna i jej uwarunkowania Zasoby marketingowe Zasoby produkcyjne Pracownicy Wiedza Zasoby finansowe Zasoby rzeczowe E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 8 4

5 Model biznesowy jako determinanta efektywności firmy Model biznesowy Elementy i relacje między nimi Zmiennośd w czasie (dynamika) Czynnik zmiany Charakterystyka Przyczyny Wyniki Otoczenie Otoczenie konkurencyjne Otoczenie makroekonomiczne Źródło: A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 20 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 9 Skutecznośd a efektywnośd działao biznesowych Wyznaczone cele, efekty działao Skutecznośd działao Stopieo, w jakim podjęte działania pozwalają zrealizowad wyznaczone cele Dostępne zasoby Działania Pożądane wyniki Efektywnośd działao Stopieo, w jakim dostępne zasoby są przekształcane poprzez podjęte działania na pożądane wyniki E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 10 5

6 Sprzedaż Przykład: Funkcja reakcji sprzedaży na budżet marketingowy Górny próg wrażliwości Dolny próg wrażliwości Akceptowalny budżet marketingowy Budżet marketingowy E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 11 Elementy modelu i relacje między nimi Jakośd wdrożenia modelu biznesowego Wartośd oferowana klientom Rynek docelowy i jego segmenty Utrzymania przewagi konkurencyjnej Zakres oferty dla poszczególnych segmentów rynku Możliwości organizacyjne Źródła przychodów Działania udostępniające oferowaną wartośd Ceny oferowanej wartości E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 12 6

7 1.2. Historia i rozwój technologii internetowych 00:42:45: * + Chcę wiedzied wszystko, co się do tej pory wydarzyło. 00:42:48: Najpierw przyszło oziębienie, potem pojawiły się dinozaury. 00:42:51: Ale za bardzo utyły, więc wyginęły i zamieniły się w ropę. 00:42:55: Potem przyszli Arabowie i kupili mercedesy * + Airplane 2 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 13 Prehistoria Internetu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 14 7

8 Maszyna analityczna Ch. Babbage a Z tekstu A. Lovelace opublikowanego w Taylors Scientific Memoirs w 1843: Można powiedzied, ze maszyna analityczna tkad będzie wzory algebraiczne, tak jak krosna Jacquarda tkają liście i kwiaty...maszyna analityczna nie rości sobie pretensji do tworzenia czegoś sama z siebie. Może wykonywad wszystko, co będziemy umieli jej polecid. Może dokonywad analiz, nie jest wszelako zdolna dochodzid do związków analitycznych czy prawd. Zadaniem jej jest pomagad nam wykonywad to, co już opanowaliśmy. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 15 Z3, K. Zuse (1941, Niemcy, binarny, zniszczony w 1944) Colossus u góry (1944, UK, zbudowano 10) ENIAC na dole (1945, US, dziesiętny, raczej kalkulator) Pierwsze komputery E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 16 8

9 Historia Internetu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 17 Pierwotna konfiguracja ARPANET u (4 węzły, 1969) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 18 9

10 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 19 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 20 10

11 Hosty* Internetu (w latach ) *Host internetowy komputer posiadający zarejestrowany numer IP E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 21 Wzrost WWW (w latach ) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 22 11

12 Przykładowa droga pakietów w Internecie Wykorzystujemy narzędzie systemowe tracert Uruchamiamy wiersz poleceo Windows, wpisujemy polecenie cmd.exe i następnie tracert E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 23 Przykładowe mapy ruchu w Internecie Co wynika ze statystyk ruchu w Internecie? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 24 12

13 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 25 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 26 13

14 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 27 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 28 14

15 Generacje Web Web 2.0 treści tworzone przez użytkowników Web 3.0 treści tworzone (agregowane przez roboty programowe) Web 1.0 treści tworzone przez firmy E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 29 Mapa trendów w Internecie E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 30 15

16 1.3. Podstawowe pojęcia e-biznesu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 31 E-biznes - definicje E-biznes - biznes elektroniczny (electronic business ) to model prowadzenia biznesu opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, w szczególności aplikacjach internetowych. Pojęcie elektronicznego biznesu obejmuje m.in. wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, prowadzenie telekonferencji, pozyskiwanie nowych kontaktów, wyszukiwanie informacji, etc. E-biznes definiowany jest też jako relokacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych do zasobów teleinformatycznych. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 32 16

17 E-biznes - istota Istota e-biznesu w ujęciu modelowym polega na: zastąpieniu wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, produktów materialnych i usług świadczonych w sposób bezpośredni przez usługodawcę przez produkty cyfrowe przesyłane przez sied telekomunikacyjną i/lub usługi cyfrowe świadczone zdalnie przez sied; na wprowadzaniu do zarządzania nowych produktów i usług cyfrowych, które nie mają swoich materialnych i bezpośrednich odpowiedników. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 33 E-biznes i terminy pokrewne E-gospodarka E-biznes E-commerce (handel elektroniczny) Później więcej na ten temat E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 34 17

18 Relacje podmiotów w e-biznesie Konsumenci Relacje x 2 y Najczęstsze typy relacji: Rząd/ administracja Przedsiębiorstwa Strona bierna (odbiorca) B2B, B2C, B2G C2C, G2B, G2C inne Strona nawiązująca relację (dostawca) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Internetowa sied wartości E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 36 18

19 Segmenty internetowej sieci wartości I. Użytkownicy 1. Handel elektroniczny 2. Agregatorzy treści 3. Organizatorzy rynków 4. E-usługodawcy III. Dostawcy 8. Kreatorzy treści 9. Dostawcy oprogramowania 10. Dostawcy sprzętu II. Firmy telekomunikacyjne 5. Operatorzy sieci szkieletowych 6. Dostawcy usług dostępowych 7. Lokalni dostawcy połączenia w obrębie tzw. ostatniej mili Gospodarstwa domowe i organizacje E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Internet jako czynnik zmieniający warunki konkurencji 2.1. Ogólne cechy Internetu 2.2. Akceptacja technologii internetowych 2.3. Internet jako medium komunikacji 2.4. Internet jako rynek 2.5. Korzyści i ograniczenia wykorzystania Internetu w biznesie 2.6. Warunki skutecznego wykorzystania Internetu w biznesie E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 38 19

20 2.1. Ogólne cechy Internetu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 39 Główne cechy Internetu Internet jako technologia pośrednicząca Globalny zasięg Sieciowe efekty zewnętrzne Kanał dystrybucji Moderacja czasu Redukcja asymetrii zasobów informacji Nieskooczona pojemnośd wirtualna Tani standard Twórcza destrukcja Zmniejszanie kosztów transakcyjnych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 40 20

21 Właściwości Internetu a 5 C Właściwości i funkcje Internetu Technologia pośrednicząca Globalny zasięg Sieciowe efekty zewnętrzne Kanał dystrybucji Moderacja czasu Redukcja asymetrii zasobów informacji Nieskooczona pojemnośd wirtualna Tani standard Twórcza destrukcja Zmniejszanie kosztów transakcyjnych 5 C Koordynacja (coordination) Sprzedaż (commerce) Budowanie wspólnoty (community) Prezentacja treści (content) Komunikowanie się (communication) Model biznesowy Otoczenie Wyniki Źródło: A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 66 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 41 Prawa Metcalfe a i Moore a Technologia lub produkt przejawiają sieciowe efekty zewnętrzne jeśli ich wartośd w oczach użytkowników wzrasta wraz ze wzrostem ich liczby, efekt ten wygasa jeśli pojawią się zmiany technologiczne dezaktualizujące atuty danej sieci. Prawo Metcalfe a mówi, iż wartośd sieci rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby 2 przyłączonych użytkowników ( NV a N ) Prawo Moore a mówi z kolei, iż moc obliczeniowa mikroprocesorów podwaja się co mniej więcej 18 miesięcy przy niezmienionym koszcie ich wytworzenia. Podobna zależnośd występuje w przypadku pojemności pamięci i powoduje u internautów wrażenie nieskooczonej pojemności wirtualnej. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 42 21

22 2.2. Akceptacja technologii internetowych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 43 Akceptacja technologii i gotowośd do ich wykorzystania Model akceptacji technologii (TAM) i jego modyfikacje wyjaśniają czynniki akceptacji ICT przez ich użytkowników zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych Gotowośd do biznesowego wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach może byd mierzona za pomocą metodyki Net readiness opracowanej przez firmę Cisco więcej na ten temat np. w tekście tutaj (prof. Z. Pastuszak) Są to koncepcje powiązane merytorycznie pomiar Net readiness jest m.in. pomiarem zagregowanego poziomu akceptacji ICT w przedsiębiorstwie. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 44 22

23 Model akceptacji technologii (TAM) a) Model akceptacji technologii (TAM) Postrzegana użyteczność Wersja wyjściowa (Davies 1989) Czynniki zewnętrzne Postrzegana łatwość użycia Postawa wobec użycia Intencja użycia Faktyczne użycie b) Teoria przemyślanego działania (TRA) Przekonania o konsekwencjach danego zachowania i ich ocena Modyfikacja (Klopping i McKinney 2004) Przekonania normatywne i motywacja do ich wypełnienia Postawa Postrzegana wobec danego użyteczność zachowania Postrzegana Subiektywna łatwość norma użycia Intencja zrobienia czegoś Intencja użycia Faktyczne zachowanie Faktyczne użycie E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 45 Model TAM/TTF przykład oszacowania Zgodność technologii z celem jej użycia (TTF).64**.15*.22** R 2 =.41 Postrzegana użyteczność Model akceptacji technologii (TAM).53** ER_IU Intencja użycia R 2 =.51 ER_PU ER_PEU R 2 =.02 Postrzegana łatwość użycia.10*.34**.26** R 2 =.30 Faktyczne użycie ** p < 0,001 * p < 0,01 ER_AU E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 46 23

24 Zgodność technologii z celem jej użycia (TTF).62**.22** TAM ER_IU.13 x Style podejmowania decyzji (PCS).17**.12* R 2 =.42 Postrzegana użyteczność.53** Intencja użycia R 2 =.52.22**.13 x PERF RSC -.13 x ER_PU ER_PEU R 2 =.18 Postrzegana łatwość użycia.10*.14**.32**.28** R 2 =.41 Faktyczne użycie.17* -.14* ER_AU CO.13* -.14*.34**.45**.13 x.14*.24** HBL BC PVC -.23**.27** -.09 x COMP ** p < 0,001 * p < 0,01 x p < 0,05 Model finalny akceptacji zakupów internetowych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 47 Net readiness w badaniach Z. Pastuszaka (2003) Źródło: Z. Pastuszak, E-biznes - cele i obszary zastosowania internetu w polskich przedsiębiorstwach, E- mentor, 4/2004, dostępne online: artykul_v2.php?numer=6&id=77 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 48 24

25 2.3. Internet jako medium komunikacji E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 49 Internet a inne sieci komputerowe Internet (z ang., dosł. międzysied) - globalna ogólnoświatowa sied komputerowa logicznie połączona w jednorodną sied adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol), do komunikacji używająca TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol), dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu (np. WWW, FTP, ) oparte na telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze. Ekstranet - zespół sieci korporacyjnych umożliwiających komunikację między firmą i jej zewnętrznymi partnerami. Intranet - wewnętrzna sied przedsiębiorstwa. Internet Ekstranet Intranet E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 50 25

26 Internet a inne media komunikacji Cechy: Internet TV Fax Radio Telefon Szybkość transmisji Wolna Szybka Szybka Szybka Szybka Zasięg transmisji Globalny Lokalny Globalny Lokalny/Globalny Globalny Ilość użytkowników Niska Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka Interaktywność Wysoka Niska Żadna Niska Wysoka Jeden i/lub wielu Sposób Jeden do Jeden do Jeden do do jednego i/lub Jeden do wielu komunikacji wielu jednego jednego wielu Jakość obrazu Przeciętna Bardzo wysoka Niska Żadna Żadna Jakość dźwięku Przeciętna Wysoka Żadna Wysoka Wysoka Metoda komunikacji Przesyłanie danych Tekst, oprogramowanie, obraz i/lub dźwięk Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Średnie do wysokiego Obraz i dźwięk Fale radiowe Tekst Dźwięk Dźwięk Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Fale radiowe Światłowód, przewody elektryczne, fale radiowe Bardzo wysokie Poczucie Niskie Wysokie Niskie indywidualności Źródło: E. Fores t, Internet Marketing Research: Resources and Techniques, McGraw-Hill Australia, Sydney 1999, s. 24. Co się zmieniło przez ostatnie 10 lat? Co jest nadal aktualne? Jak te cechy mają się do tzw. mobilnego internetu? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 51 Specyfika Internetu jako medium Specyficznymi możliwościami Internetu są, niedostępne w żadnym innym medium: opcja dowolnego wyboru formy komunikacji, pomiędzy komunikacją jeden do jednego (np. w poczcie elektronicznej), a komunikacją masową ( jeden do wielu, wielu do jednego lub wielu do wielu, np. w grupach dyskusyjnych, IRC), opcja wyboru stopnia interaktywności tej komunikacji, od interaktywności automatycznej osiąganej poprzez zastosowanie narzędzi hipertekstowych oraz agentów programowych (software agents) aż do typowej interakcji tak, jak w rozmowie telefonicznej. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 52 26

27 Tradycyjna komunikacja marketingowa mass media Klient Klient Firma Treść Medium Klient Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer- Mediated Environments, s. 5 Klient E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 53 Komunikacja interpersonalna i za pośrednictwem komputera Klient Treść Medium Treść Klient Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 54 27

28 Komunikacja marketingowa w Internecie Firma Firma Treść Firma Klient Treść Medium Treść Firma Źródło: D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer- Mediated Environments: Conceptual Foundations, Working Paper No. 1 (Revised July 11, 1995), Project 2000: Research Program on Marketing in Computer-Mediated Environments, s. 5 Klient Klient Treść Klient E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 55 Społeczna strona komunikacji za pośrednictwem Internetu W tej dziedzinie ważne są: względna łatwośd korzystania wysłanie listu wymaga (oprócz napisania go) jednego kliknięcia myszą, co jest zdecydowanie mniejszym wysiłkiem od wysłania tradycyjnego listu zwykłą pocztą, postrzegana anonimowośd niektórych usług internetowych, będąc online użytkownicy mogą posługiwad się fikcyjną tożsamością, prezentowad się jako osoby młodsze, bardziej błyskotliwe, lub innej płci, pragnąc w ten sposób manipulowad innymi i uzyskad korzyści psychiczne lub finansowe. stosunkowo niski koszt takiej komunikacji w sytuacji dostępu za pośrednictwem stałego łącza opłacanego na zasadzie abonamentu, po opłaceniu którego skorzystanie z usług internetowych nie wiąże się z dodatkowym kosztem, co sprzyja intensywnemu korzystaniu, a nawet uzależnieniu. Wspomniane cechy sprzyjają korzystaniu z komunikacji poprzez Internet przez osoby niepełnosprawne ruchowo, niesłyszące i niewidome - komunikacja taka umożliwia wielu spośród nich podjęcie pracy w swoim miejscu zamieszkania oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, przyczyniając się do zmniejszenia poczucia osamotnienia i bezradności. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 56 28

29 Przeciętny czas korzystania z Internetu (minut/dzień) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Intensywnośd korzystania z Internetu a system opłat 70 America Online (AOL) Co z tego dla nas wynika dzisiaj? Kwartały kolejnych lat Źródło: A. Odlyzko, Internet pricing and the history of communication, Computer Networks, Vol. 36 (2001), s. 494, zaznaczenia autora. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 57 Korzyści z komunikacji drogą internetową dla firm Z tego punktu widzenia ważne są: duża szybkośd komunikacji poprzez Internet niski koszt (stały charakter kosztów dostępu do Internetu w daje w efekcie koszt kraocowy równy zeru oraz obniżające się koszty przeciętne) w miarę wzrostu intensywności korzystania z niego stosunkowo duża pewnośd tej formy komunikacji i nieulotnośd przesyłanych informacji. możliwośd obniżenia kosztów kontaktów z klientami i kontrahentami poprzez wyeliminowanie obiegu dokumentów w formie papierowej. możliwośd wykorzystania telepracy poprzez Internet ogranicza koszty dojazdu pracowników do przedsiębiorstwa i daje szansę na znaczące oszczędności surowców naturalnych w skali globalnej. Rosnące znaczenie dla przedsiębiorstw ma także reklama internetowa i działania z zakresu public relations E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 58 29

30 2.4. Internet jako rynek E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 59 Nowa gospodarka Rewolucja informacyjna, trwająca na przełomie wieków XX i XXI w gospodarce światowej, zmieniła istotnie obraz gospodarki. Początkowo zdecydowana większośd przedsiębiorstw stricte internetowych nie przynosiła zysku, jednak szybki wzrost ich obrotów oraz prognozy dalszego rozwoju, spowodowały rozdmuchanie koniunktury giełdowej dla firm nowej technologii. Niezaspokojenie zbyt wysokich oczekiwao inwestorów pogorszyło koniunkturę i spowodowało wiele bankructw (tzw. baoka internetowa lat ). Ponieważ sektor technologii informacyjnych wytwarza obecnie w rozwiniętych krajach świata około 1/3 przyrostów dochodu narodowego, uprawnione wydaje się byd używanie pojęd gospodarka informacyjna (information economy) lub nowa gospodarka (new economy) w odniesieniu do kierunku zmian gospodarki w krajach najlepiej rozwiniętych, zmierzających do jak najszerszego wykorzystania technologii informacyjnych; pojęd podkreślających systemowy charakter obecnych zmian. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 60 30

31 Nowa gospodarka (2) Rosnący stopieo wykorzystania technologii informacyjnych w gospodarce, uzyskany głównie dzięki stale spadającym cenom półprzewodników i jednocześnie szybko wzrastającej ich wydajności (tzw. prawo Moore a), przyczynia się do wzrostu gospodarczego poprzez wpływ na ogólne zwiększenie efektywności wykorzystania pracy i kapitału w gospodarce i przez zwiększenie tzw. produktywności wieloczynnikowej (multifactorial productivity) zarówno na poziomie całej gospodarki, jak i poszczególnych przedsiębiorstw, szczególnie jeśli wzrost wykorzystania technologii informacyjnej jest połączony ze zmianą organizacyjną, zwiększeniem umiejętności i intensywną konkurencją. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 61 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 62 31

32 Poziomy analizy Agregacja Tworzenie Wpływ e-biznesu na gospodarkę Wpływ e-commerce na gospodarkę w skali mikro i makro jest od ostatnich lat XX w. obszarem intensywnych badao naukowych. Niezależnie od przyjętego modelu tego wpływu istotny jest systemowy charakter zmian gospodarki m.in. pod wpływem upowszechniania się handlu elektronicznego, na poziomie mikroekonomicznym (zmiany w potrzebach i zachowaniach rynkowych konsumentów oraz przedsiębiorstw, starających się wykorzystad pozytywne tendencje i uzyskad przewagę konkurencyjną), jak i bardziej zagregowanym poziomie branż i poszczególnych rynków, a także gospodarki jako całości. W nieco uproszczony sposób kierunki wpływu poszczególnych czynników na różnych poziomach agregacji przedstawia klasyczny już dzisiaj model zaproponowany przez R. J. Kauffmana i E. A. Waldena. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 63 Uproszczony model wpływu e-biznesu na gospodarkę Poziom zagregowany CAŁA GOSPODARKA Źródło: R. J. Kauffman, E. A. Walden, Economics and Electronic Commerce: Survey and Directions for Research, International Journal of Electronic Commerce, Vol. 5 No. 4 (Summer 2001), s.12. Definiowanie RYNKI Definiowanie PRODUKTY Poziom zdezagregowany Tworzenie TECHNOLOGIA Tworzenie PROCESY GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORSTWA: Konkurenci Powiązania Branże Dostawcy wartości Użycie Uczestnicy Użycie KONSUMENCI: Społeczeństwo Grupy Jednostki Odbiorcy wartości E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 64 32

33 Internauci na świecie 2008 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 65 Penetracja Internetu w UE (2009) - odsetek gospodarstw domowych Min: Bułgaria Max: Niderlandy Polska: 59% E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 66 33

34 Odsetek osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (2009) Min: Islandia i Norwegia Max: Rumunia Polska: 39% E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 67 Penetracja Internetu w Europie Środkowej i Wschodniej E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 68 34

35 Internauci w Polsce (1) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 69 Internauci w Polsce (2) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 70 35

36 Ranking witryn (XII 2008) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 71 Ranking witryn (XII 2009) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 72 36

37 2.5. Korzyści i ograniczenia wykorzystania Internetu w biznesie E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 73 Korzyści: Ograniczenia: E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 74 37

38 Warunki skutecznego wykorzystania Internetu w biznesie Podyskutujmy! E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Modele biznesu internetowego 3.1. Ogólne modele e-biznesu 3.2. Modele wg M. Rappa y i P. Timmersa E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 76 38

39 3.1. Ogólne modele e-biznesu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 77 Modele biznesowe w e-biznesie ogólna klasyfikacja Model czystej gry (pure play model) model czysto internetowy, firma stosuje taki model jeśli wcześniej nie posiadała żadnego modelu typowego dla gospodarki tradycyjnej (bricks-and-mortar). Model mieszany (clicks-and-mortar) to model sformułowany w firmie, w której istniał wcześniej model tradycyjny i działalnośd tradycyjna nadal jest w tej firmie prowadzona. Współczesny model mieszany może powstad po rozszerzeniu działalnosci internetowej o tradycyjną. Oba modele występują w różnych formach, np. pośrednika, kupca, producenta itd. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 78 39

40 Ogólne modele w e-biznesie przykłady Amazon.com i Barnes & Noble Merlin.pl i Empik Euro AGD RTV i Komputronik Inne branże??? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Modele wg M. Rappa y i P. Timmersa E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 80 40

41 Modele biznesu internetowego wg M. Rappa y i P. Timmers a Model pośrednika/brokera (brokerage model) Model reklamowy (advertising model) Model pośrednika informacyjnego (infomediary model) Model kupca (merchant model) Model producenta (manufacturing model) Model sieci afiliowanej (affiliate model) Model wirtualnej wspólnoty (community model) Model abonencki (subscription model) Model taryfowy (utility model) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 81 Model pośrednika Istota: Firma odgrywa rolę organizatora rynku, kojarzącego sprzedawców i nabywców, pobierając opłaty/prowizje od transakcji realizowanych za swoim pośrednictwem. Podtypy (wybrane): Usługi związane z finalizowaniem transakcji zakupu lub sprzedaży, Agregator kupujących, Pasaż internetowy, Serwis aukcyjny/serwis aukcji odwrotnej Serwis ogłoszeo drobnych Serwis wyszukujący (np. porównywarka produktów, cen) Przykłady zastosowao: Internetowe biura podróży, serwisy aukcyjne np. Allegro, E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 82 41

42 Model reklamowy Istota: Właściciel witryny udostępnia atrakcyjne treści i usługi swoim użytkownikom nieodpłatnie, serwując reklamy i utrzymując się z opłat za ich emisję. Podtypy (wybrane): Portal internetowy (uniwersalny lub personalizowany), Portal specjalizowany/vortal, Przykłady zastosowao: Onet.pl, Yahoo!, money.pl E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 83 Model pośrednika informacyjnego Istota: Firma zbiera informacje o nabywcach, by odsprzedad je analizującym dane przedsiębiorstwom w zamian za udostępnianie treści lub informacje o firmach i ich witrynach WWW w celu odsprzedaży innym przedsiębiorstwom lub konsumentom. Podtypy (wybrane): Serwisy stosujące system rekomendacji Serwisy prowadzące rejestrację użytkowników Przykłady zastosowao: o?method=seo_catalog Google targetowanie reklam??? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 84 42

43 Model kupca Istota: W jego ramach hurtownicy i detaliści sprzedają towary i/lub usługi za pośrednictwem Internetu stosując stałe cenniki lub na zasadzie aukcji. Podtypy (wybrane): Sprzedawca wirtualny (sklep internetowy/hurtownia internetowa) Sprzedawca katalogowy (dodatkowy sklep internetowy) Mieszany model clicks-and-mortar Sprzedawca produktów w postaci elektronicznej (bit vendor), np. oprogramowania do pobrania, e-booków itd. Przykłady zastosowao: Proszę podad! E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 85 Model producenta Istota: Wykorzystywany przez tych wytwórców, którzy próbują dotrzed do swoich klientów bezpośrednio droga internetową, z pominięciem hurtowników i detalistów efekt to niższe koszty i lepsza obsługa klientów, stosowane głownie przez firmy niszowe. Może narazid producenta na konflikt w kanałach dystrybucji przypadek Compaq a z 1999 r. Przykłady zastosowao: E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 86 43

44 Model sieci afiliowanej Istota: Model opiera się na płatnościach typu procentowej prowizji od zakupów zrealizowanych przez klientów skierowanych przez kliknięcie na tego typu witrynie do konkretnego sklepu internetowego. Podtypy (wybrane): Katalogi produktów (często branżowe) Porównywarki cen (???-RM) Przykłady zastosowao: Proszę podad! E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 87 Model wirtualnej wspólnoty Istota: Model wykorzystuje lojalnośd użytkowników ze wspólnotą i efekty zewnętrzne sieci, wirtualna wspólnota utrzymywana jest głównie wg modelu reklamowego, przy czym możliwy jest personalizowany kontakt za pomocą i lub wewnętrznych dla serwisu komunikatorów oraz targetowanie behawioralne i demograficzne reklam. Podtypy (wybrane): Społeczności oparte na więziach osobistych z przeszłości Społeczności oparte na zainteresowaniach Przykłady zastosowao: Nasza-klasa, Grono.net, Goldenline.pl E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 88 44

45 Model abonencki Istota: Użytkownicy płacą za dostęp do treści abonament. Stała oplata zachęca do większej intensywności korzystania z opłacanych zasobów. Często istnieje okrojona funkcjonalnie bezpłatna wersja serwisu/usługi Podtypy (wybrane): Dostęp do Internetu/pewnych jego usług Sprzedaż/dostęp do muzyki/filmów/telewizji przez IP/VoIP Bazy danych teleadresowe Bazy danych bibliograficzne (pełnotekstowe) Sprzedaż dostępu do aplikacji typu ASP. Przykłady zastosowao: ISP, ScienceDirect, E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 89 Model taryfowy Istota: Opłaty są naliczane za faktyczne korzystanie z zasobów aktywnośd użytkowników jest mierzona i odpowiednio taryfikowana Podtypy (wybrane): Dostęp do Internetu (modemowy lub mobilny), Usługi VoIP Sprzedaż muzyki/filmów na zasadzie pay-per-use Przykłady zastosowao: Operatorzy telekomunikacyjni, Itunes E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 90 45

46 4. Analiza modelu e-biznesu 4.1. Ogólna analiza modelu biznesowego 4.2. Szczegółowa analiza elementów modelu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Ogólna analiza modelu biznesowego E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 92 46

47 Elementy modelu Pytania ogólne Pytania dot. e-biznesu Modele biznesu internetowego wg M. Rappa y i P. Timmers a Model pośrednika/brokera (brokerage model) Model reklamowy (advertising model) Model pośrednika informacyjnego (infomediary model) Model kupca (merchant model) Model producenta (manufacturing model) Model sieci afiliowanej (affiliate model) Model wirtualnej wspólnoty (community model) Model abonencki (subscription model) Model taryfowy (utility model) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 93 Analiza modelu biznesowego (1) Wartośd oferowana klientowi Czy firma oferuje unikatową wartośd klientowi lub czy jej oferta jest taosza od konkurencji? Jaka cecha Internetu umożliwia oferowanie unikatowej wartości? Czy Internet umożliwia znalezienie sposobu zaspokojenia nowych potrzeb? Zakres oferty Do jakiej grupy firma adresuje swoją ofertę? Jak duży jest wybór produktów/usług udostępniających daną wartośd? Jaka jest wielkośd grupy klientów, do których można dotrzed przez Internet? Czy Internet modyfikuje asortyment? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 94 47

48 Elementy modelu Elementy modelu Pytania ogólne Pytania ogólne Pytania dot. e-biznesu Pytania dot. e-biznesu Analiza modelu biznesowego (2) Polityka cenowa W jaki sposób firma ustala cenę oferowanej wartości? W jakiej mierze Internet zmienia zasady kształtowania ceny? Źródła przychodów Skąd pochodzą przychody? Kto i kiedy płaci za oferowaną wartośd? Jaka jest marża zysku i co ją określa? Jakie czynniki determinują wartośd w każdym ze źródeł przychodów? Czy wykorzystanie Internetu powoduje zmianę źródeł przychodów? Co nowego wnosi Internet? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 95 Analiza modelu biznesowego (3) Działania powiązane Realizacja modelu Co należy zrobid, by przedstawid ofertę określonej wartości? Kiedy ma to byd zrobione? W jaki sposób te czynności są ze sobą powiązane? Jakie: struktura organizacyjna, systemy, ludzie i otoczenie są potrzebne? Czy pasują do siebie? Jak wiele nowych działao trzeba wykonad rozpoczynając biznes w Internecie? W jaki sposób Internet usprawnia wykonywanie dotychczasowych czynności? Jakie są konsekwencje posługiwania się Internetem dla strategii, struktury, systemów, ludzi i otoczenia firmy? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 96 48

49 Elementy modelu Pytania ogólne Pytania dot. e-biznesu Analiza modelu biznesowego (4) Umiejętności firmy Trwałośd przewagi konkurencyjnej Jakie są umiejętności firmy a jakie ich braki? Czy posiadane zdolności wyróżniają firmę na tle konkurentów? Czy umiejętności te trudno naśladowad? Co utrudnia konkurentom naśladowanie firmy? W jaki sposób utrzymad w dłuższym okresie przewagę? Jakie nowe umiejętności są potrzebne firmie? W jaki sposób Internet wpływa na dotychczasowe umiejętności firmy? Czy Internet ułatwia, czy utrudnia utrzymanie przewagi konkurencyjnej? W jaki sposób firma może to wykorzystad? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Szczegółowa analiza elementów modelu biznesowego E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 98 49

50 Analiza wartości oferowanej klientowi przez model Możliwości i ograniczenia: Różnicowanie produktu Poziom ceny/kosztu dla klienta Zakres oferty (usługi dodatkowe i posprzedażne) Specyfika modeli: Tradycyjnych Czystej gry Mieszanych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 99 Różnicowanie produktu w e-biznesie Przez cechy funkcjonalne Przez moment wprowadzenia na rynek Przez lokalizację oferty/usług Przez serwis Przez asortyment Przez powiązania z innymi firmami Przez wizerunek marki E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

51 Analiza polityki cen w modelu (1) Determinanty kształtowania cen produktów opartych na wiedzy Struktura kosztów wykazuje duże korzyści skali: Duże koszty stałe (dostęp do know-how, prace B+R) Niskie lub pomijalne koszty zmienne wytworzenia Wielkośd rynku i udziały w rynku (wpływ na rentownośd) Strategie kształtowania cen w e-biznesie Model cen stałych Dwustronne negocjacje cenowe Aukcja i aukcja odwrotna Barter E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 101 Analiza polityki cen w modelu (2) Typowe sposoby ustalania ceny dla produktów cyfrowych: Wersjonowanie (versioning) Sprzedaż wiązana (bundling) Cena dwuskładnikowa: opłata stała/początkowa i zmienna/okresowa Istotne dla ustalania cen w e-biznesie: Efekt przywiązania do produktu (lock-in) Koszty zmiany produktu (switching costs) o charakterze kosztów utopionych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

52 Analiza źródeł przychodów w modelu Źródła pochodzenia przychodów w modelu: Podstawowe Dodatkowe Tożsamośd vs. zróżnicowanie odbiorców i płatników Marża zysku i czynniki ją określające Czynniki determinujące wartośd w każdym ze źródeł Specyfika modeli: Tradycyjnych Czystej gry Mieszanych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 103 Analiza tzw. działao powiązanych w łaocuchu wartości Koncepcja łaocucha wartości Jakie działania? Wybór po sprawdzeniu czy: Są zgodne z wartością dla docelowej grupy klientów Wspierają się wzajemnie (nie są wobec siebie konkurencyjne) Wykorzystują czynniki sukcesu w branży Są zgodne z tym co firmę wyróżnia (umiejętności, wizerunek) Zwiększają atrakcyjnośd branży dla firmy Kiedy podjąd? Pomagają pytania: Na jakim etapie cyklu życia branży i technologii się znajdujemy? Jak branża się zmienia w czasie? Co robią obecni i potencjalni konkurenci teraz? A co mogą zrobid? Czy planowane działania są skoordynowane w czasie? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

53 Analiza realizacji modelu Możliwości i ograniczenia: Struktura organizacyjna Systemy (nie tylko informacyjne) Ludzie Potencjał innowacji Kultura organizacyjna Specyfika modeli: Tradycyjnych Czystej gry Mieszanych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 105 Analiza umiejętności firmy Możliwości i ograniczenia: Zasoby Kompetencje Przewaga konkurencyjna (źródła i jej trwałośd) Specyfika modeli: Tradycyjnych Czystej gry Mieszanych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

54 Dziękuję za uwagę! Kontakt: wizytówka w kodzie QR E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 107 Modele biznesu internetowego wg M. Rappa y i P. Timmers a Model pośrednika/brokera (brokerage model) Model reklamowy (advertising model) Model pośrednika informacyjnego (infomediary model) Model kupca (merchant model) Model producenta (manufacturing model) Model sieci afiliowanej (affiliate model) Model wirtualnej wspólnoty (community model) Model abonencki (subscription model) Model taryfowy (utility model) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

55 5. Strategie e-biznesu 5.1. Główne strategie e-biznesu 5.2. Uwarunkowania zastosowania głównych strategii e-biznesu 5.3. Otoczenie a wybór strategii e-biznesu 5.4. Sformułowanie i wdrożenie strategii e- biznesu w przedsiębiorstwie dwiczenia! E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Główne strategie e-biznesu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

56 Ogólne strategie e-biznesu Strategia blokowania konkurencji Strategia ucieczki do przodu Strategia łączenia sił E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 111 Blokowanie konkurencji Polega na zbudowaniu barier chroniących rynek jej produktów, ma 2 warianty: Zapobieżenie penetracji rynku przez uczynienie swoich unikalnych umiejętności jeszcze bardziej trudnymi do imitacji, Demonstrowanie skłonności do obniżek cen po wejściu na rynek nowych konkurentów np. przez dokonanie poważnych inwestycji w infrastrukturę, która takie obniżki umożliwia E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

57 Ucieczka do przodu Jej podstawą jest założenie, że każde bariery wejścia można sforsowad, a bierne trwanie za barierami daje konkurentom czas na zmniejszenie dystansu. Ucieczka do przodu oznacza zazwyczaj wprowadzanie nawet radykalnych zmian w niektórych elementach modelu biznesowego lub w relacjach między nimi. Może powodowad kanibalizację własnych produktów nie maksymalizujemy możliwości ich sprzedaży w obecnej postaci. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 113 Łączenie sił polega na zawarciu aliansu strategicznego, jointventure itp., pozwala partycypowad w zasobach (np. wiedzy, możliwościach produkcyjnych) niedostępnych dla firmy w inny sposób, także wymienid się z partnerem zasobami/wiedzą itp. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

58 Przykłady zastosowania głównych strategii e-biznesu Google (wyszukiwarka, inne usługi) Intel (mikroprocesory) Apple (wszystko) Dell (komputery) IBM Onet.pl Jakie strategie są realizowane? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 115 Poprzednie przykłady a główne strategie e-biznesu PiramidaUslug.pl ekorekta24.pl Contbus Android OS (Google) vs. ios (Apple) Jakie strategie są realizowane? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

59 5.2. Uwarunkowania zastosowania głównych strategii e-biznesu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 117 Zyskownośd nowej technologii Konstruując model biznesowy wykorzystujący w jakimś zakresie potencjał nowej technologii należy pamiętad, że sama technologia nie gwarantuje osiągnięcia zysków. Zyskownośd wynalazku zależy wg D. Teece a od: Możliwości imitowania wynalazku lub technologii Posiadania aktywów komplementarnych w stosunku do technologii Pamiętamy, że T. Levitt udowadniał skutecznie, że imitacja może byd bardziej zyskowna od innowacji czy w e-biznesie jest tak samo? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

60 Możliwości imitowania Możliwości imitowania to łatwośd, z jaką konkurenci mogą określoną technologię: Skopiowad, Zastąpid (obejśd), Przeskoczyd (pominąd w rozwoju, osiągając od razu wyższy etap), Mała możliwośd imitowania może wynikad z ochrony własności intelektualnej (np. patentów) i/lub braku u naśladowców odpowiednich umiejętności. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 119 Aktywa komplementarne Aktywa komplementarne to wszelkie umiejętności przedsiębiorstwa umożliwiające mu eksploatację określonego rozwiązania, Nie zalicza się do nich umiejętności, dzięki którym technologia lub wynalazek powstały, Zalicza się do nich np.: markę i jej wizerunek, potencjał wytwórczy, kanały dystrybucji, relacje z klientami, technologie komplementarne itd. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

61 Możliwośd imitowania Możliwośd imitowania Duża Mała Duża Mała Zyski z innowacji Osiągnięcie zysku jest trudne I Zysk osiąga posiadacz aktywów komplementarnych II Zysk osiąga wynalazca IV Łatwo dostępne lub nieistotne III Zysk osiąga firma posiadająca aktywa i technologię lub większą siłę przetargową Aktywa komplementarne Ściśle kontrolowane i istotne E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 121 Strategie I Strategia: Ucieczka do przodu II Strategia: Łączenie sił (joint-venture, alians strategiczny, przejęcie) Wewnętrzny rozwój aktywów Strategia: Blokowanie konkurencji IV Strategia: Blokowanie konkurencji lub łączenie sił (j.w.) III Łatwo dostępne lub nieistotne Aktywa komplementarne Ściśle kontrolowane i istotne E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

62 Możliwośd imitowania Duża Mała Zyski z innowacji a strategia - podsumowanie Osiągnięcie zysku jest trudne Strategia: Ucieczka do przodu Zysk osiąga wynalazca Strategia: Blokowanie konkurencji Łatwo dostępne lub nieistotne I IV II Zysk osiąga posiadacz aktywów komplementarnych Strategia: Łączenie sił (joint-venture, alians strategiczny, przejęcie) Wewnętrzny rozwój aktywów Zysk osiąga firma posiadająca aktywa i technologię lub większą siłę przetargową Strategia: Blokowanie konkurencji lub łączenie sił (j.w.) Aktywa komplementarne Ściśle kontrolowane i istotne III E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 123 Przykłady głównych strategii e-biznesu raz jeszcze Google (wyszukiwarka, inne usługi) Intel (mikroprocesory) Apple (wszystko) Dell (komputery) IBM Onet.pl Jakie są efekty stosowania strategii? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

63 Poprzednie przykłady raz jeszcze PiramidaUslug.pl ekorekta24.pl Contbus Android OS (Google) vs. ios (Apple) Jakie są efekty realizacji tych strategii? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 125 Czynnik czasu w modelach e-biznesu Model biznesowy lub strategia odpowiednie na wczesnym etapie rozwoju technologii mogą byd niewłaściwe w stadium jej dojrzałości. Model lub strategia stosowane przez pioniera na danym rynku mogą się nie sprawdzid u jego naśladowcy (Wszystko ma swój czas ) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

64 Sprzedaż Cykl życia technologii internetowych Faza wprowadzania (faza niestabilna) Faza wzrostu (faza przejściowa) Faza dojrzałości (faza stabilna) Czas E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 127 Działania ogólne Działania dotyczące Internetu Fazy cyklu życia technologii internetowych Faza wprowadzenia Lokalizacja ośrodka zysku Umiejscowienie firmy w internetowej sieci wartości Faza wzrostu Określenie słabych i mocnych stron modelu Budowa modelu biznesowego Wzmocnienie umiejętności firmy Zwiększanie liczby klientów Inwestycje w infrastrukturę Budowa wizerunku marki Strategia łączenia sił lub ucieczki do przodu Faza dojrzałości Obrona pozycji konkurencyjnej Śledzenie oznak kolejnego przełomu technologicznego Użytkownicy - liczba Użytkownicy - cechy wysokie dochody innowatorzy masowi masowi, późna większośd Asortyment wąski rośnie szerokośd szeroki Standaryzacja brak pojawiają się standardy zmiana standardów E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

65 Firmy prowadzące działalnośd tradycyjną - specyfika wdrażania e-biznesu Takie firmy mają już swój model biznesowy Co z tego wynika? Istniejące produkty mogą stad się bodźcem do inwestowania w nowe technologie Innowacje dysruptywne (radykalne) vs. przyrostowe jak? Wzmacnianie vs. niszczenie kompetencji Innowacje dysruptywne i przyrostowe w jaki sposób? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Otoczenie a wybór strategii e-biznesu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

66 Typowe metody oceny otoczenia Makrootoczenie: PEST/PESTEL Metody scenariuszy Otoczenie konkurencyjne: 5 sił Portera Metody portfelowe (np. GE, BCG, ADL) Mapy grup strategicznych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 131 PESTEL Ocenie siły wpływu (np. na skali 1-5, ew. z wagami) podlegają grupy czynników klasyfikowane jako czynniki: P polityczne E ekonomiczne S Społeczne T technologiczne E środowiskowe L prawne Które grupy mogą mied większe znaczenie dla e-biznesu? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

67 Atrakcyjność rynku Ponownie 5 sił Portera Firmy rozpoczynające działalnośd (wejścia do sektora) Co dzieje się ze znaczeniem poszczególnych sił np. w: Modelu reklamowym? Modelu pośrednika? Siła przetargowa dostawców Konkurenci Produkty substytucyjne Siła przetargowa odbiorców E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 133 Macierz GE Pozycja konkurencyjna E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

68 Otoczenie a strategia e-biznesu Jakie sytuacje w otoczeniu sprzyjają stosowaniu strategii: Blokowania konkurencji Ucieczki do przodu Łączenia sił Jaki wpływ ma specyfika branży? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Formalna ocena modelu e-biznesu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

69 6. Formalna ocena modelu e-biznesu 6.1. Ocena obecnej i przyszłej rentowności 6.2. Mierniki i ocena elementów modelu biznesowego 6.3. Wycena i finansowanie przedsięwzięd internetowych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 137 Poziomy oceny modeli biznesowych Poziom 1. Mierniki rentowności Wynik finansowy Przepływy pieniężne Poziom 2. Mierniki przyszłej rentowności Marże Udział w rynku Stopa wzrostu przychodów Poziom 3. Mierniki cech elementów modelu biznesowego Wartośd oferowana klientowi Zakres oferty Polityka cenowa Źródła przychodów Działania powiązane Realizacja modelu Umiejętności firmy Trwałośd przewagi konkurencyjnej E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

70 Zapotrzebowanie na środki finansowe Mierniki rentowności start-up y Wynik finansowy z reguły ujemny Saldo przepływów pieniężnych musi byd dodatnie (NCF > 0) Wskaźniki? Co wpływa na możliwośd funkcjonowania w takiej sytuacji? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 139 Etapy rozwoju przedsiębiorstwa a jego finansowanie (Wissema, 2005) Źródła finansowania działalności Venture Capital Sprzedaż / wejście na giełdę Zasoby firmy 8 6? 4 2 Założyciele, rodzina? Dolina śmierci Brak finansowania 0 Projektowania ("zasiewu") Tworzenia ("kiełkowania") Rozruchu Wzrostu Dojrzałości Schyłku E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

71 Dolina śmierci główne cechy potrzeba więcej środków finansowych, niż mogą zapewnid założyciele, rodzina i przyjaciele, nie potrzeba aż tylu środków by mogło to zainteresowad przedsięwzięcia venture capital lub fundusze inwestycyjne, dla venture capital i innych potencjalnych źródeł finansowania ryzyko jest zbyt duże by doszło do inwestycji, nie można zwrócid się do banku, ponieważ brak zabezpieczenia potencjalnego kredytu, podczas etapu rozwoju i etapu rozruchu założyciele potrzebują nie tylko kapitału, ale również szkolenia i muszą tworzyd swoje sieci handlowe, techniczne i finansowe. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 143 Dolina śmierci - pokonywanie Dolinę śmierci można pokonad dzięki doświadczonym przedsiębiorcom/inwestorom, posiadającym ponadprzeciętną znajomośd branży nowej firmy oraz zasad przedsiębiorczości. Tacy inwestorzy lepiej potrafią oceniad ryzyko i zysk nowego przedsiębiorstwa. Jeśli wnoszą kapitał, know-how branżowy i biznesowy i są gotowi zaoferowad nowej firmie swoje sieci handlowe, techniczne i finansowe, nazywamy ich aniołami biznesu lub inwestorami nieformalnymi. Aniołowie biznesu to często doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sprzedali swoje firmy lub wycofali z nich kapitał. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

72 10. Uproszczony plan finansowy przykład sklepu internetowego E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 145 Pojęcia podstawowe wskaźnik konwersji (z ang. conversion rate) ilośd osób, która dokona zakupu na 100 odwiedzających w naszym sklepie, wyrażony w procentach, wskaźnik konwersji w przeciętnym sklepie w Polsce to ok. 0,2-2% w zależności od branży. marża różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu, obliczana jako stosunek różnicy tych cen do ceny sprzedaży, marże w Internecie zazwyczaj wahają się od kilku do kilkudziesięciu procent. koszty początkowe koszty jakie trzeba ponieśd, zanim uruchomi się sklep internetowy (np. sprzęt, oprogramowanie, koszty organizacyjne) koszty stałe koszty które nie zależą od liczby zawieranych transakcji i ich wartości, koszty te będzie się ponosid cyklicznie, zwykle co miesiąc, kwota średniego zamówienia średnia kwota, jaką wyda w naszym sklepie przeciętny klient, w sklepach internetowych (w zależności od branży) może wynosid od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy złotych (np. luksusowa biżuteria, czy sklep ze sprzętem AGD/RTV) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

73 Komentarz Koszty stałe i koszty początkowe w dużej mierze zależą od długofalowych zamiarów właściciela. Przygotowanie sklepu wraz z oprogramowaniem może kosztowad zarówno kilkaset zł, zł, jak i zł. Trzeba się zdecydowad, co jest celem działalności czy wystarczy, że dorobimy sobie do pensji, czy też chcemy, by była to nasza podstawowa forma zarobkowania? Jeżeli decydujemy się na drugi wariant, to trzeba będzie trochę zainwestowad na początku, a zapewne też koszty stałe będą większe niż w przypadku sklepu internetowego uruchomionego, jako dodatkowe zajęcie(np. zatrudnienie pracownika lub pracowników). W przypadku firmy działającej już w konwencjonalnym detalu cześd kosztów początkowych została już wcześniej poniesiona. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 147 Prosty przykład Zakładając, że: a) miesięczne koszty stałe wyniosą 2000 zł, b) kwota średniego zamówienia w naszym sklepie to 100 zł, c) średnia marża to 15%, d) wskaźnik konwersji dla całego sklepu wynosi 1,5%, to, aby zrównoważyd koszty z przychodami trzeba sprzedad produktów za około zł. Biorąc pod uwagę średnie zamówienie jest to w zaokrągleniu 135 zamówieo miesięcznie. Przy założeniu, że wskaźnik konwersji wynosi 1,5%, to nasz sklep musi odwiedzid 9000 osób miesięcznie, czyli 300 osób dziennie. Jak to zostało policzone? Czy jest to możliwe do osiągnięcia w wybranej branży? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

74 Prosty przykład obliczenia Opierając się na progu rentowności: koszt staly próg rentownosci cena koszt zmienny jednostkowy To tzw. marża brutto można podstawić wyrażoną ułamkowo marżę handlową 2000 próg rentownosci ,33 zł 0,15 Dzielimy uzyskaną wartośd przez przeciętną wartośd zamówienia wynik to liczba transakcji potrzebna by pokryd koszty Liczbę transakcji mnożymy razy wskaźnik konwersji wynik to pożądana liczba odwiedzin na stronie sklepu (miesięcznie) Dzielimy wynik przez liczbę dni otrzymujemy pożądaną liczbę odwiedzin dziennie E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 149 Potencjalne problemy Zanim jednak udzielimy optymistycznej odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie warto sobie uzmysłowid, że zdobycie odpowiedniej ilości odwiedzających może trwad nawet kilka miesięcy i sporo kosztowad. Powyższe założenia i obliczenia należy traktowad jako orientacyjne, szacunkowe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy koniecznie wykonad je powtórnie uwzględniając szczegółowo wszystkie koszty, charakterystyczne dla wybranej branży. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

75 Rachunek wyników podejście uproszczone Wyszczególnienie Koszty początkowe Miesiące Koszty stałe Koszty zmienne Ogółem koszty Ilość odwiedzin Ilość transakcji Przychody Wynik finansowy Wyn. fin. narastająco E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 151 Konwersja i lejek konwersji Stopieo konwersji odnosi się do udziału odwiedzających witrynę, którzy przeszli dalej do kolejnego etapu zakupu/działania E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

76 Przykładowe lejki Zachęcenie do odwiedzenia witryny Doprowadzenie do rozpoczęcia działania Poszczególne etapy działania E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd Witryna internetowa 6.1. Dobre i złe witryny internetowe własne przykłady i dyskusja 6.2. Witryna internetowa podstawa e-biznesu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

77 6.1. Dobre i złe witryny internetowe E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 155 Deezee.pl vs. E-obuwie.pl E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

78 Skuteczne wykorzystanie firmowej witryny internetowej (1) Odpowiedni adres witryny Przemyślany projekt, układ, treśd i pozycjonowanie witryny: Czytelny, intuicyjny interfejs łatwa nawigacja Zintegrowanie z innymi elementami identyfikacji wizualnej Projekt i treśd dopasowane do grupy docelowej Uczciwe ale skuteczne pozycjonowanie Częste aktualizacje E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 157 Skuteczne wykorzystanie firmowej witryny internetowej (2) Śledzenie popularności/statystyk serwisu Łatwy kontakt, odpowiadanie na listy Umieszczanie materiałów w powszechnie dostępnych formatach Autopromocja oraz promocja witryny w Internecie Dbałośd o bezpieczeostwo użytkowników Edukacja użytkowników Dbałośd o wiarygodnośd przekazu E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

79 Odpowiedni adres E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 159 Dwiczenie: odpowiedni adres Proszę znaleźd po 2 adresy odpowiednie dla witryny firmy i nieodpowiednie Dlaczego są one dobre lub złe? Co można powiedzied o adresie: Jaki adres witryny jest odpowiedni? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

80 Układ portalowy - dawniej Nazwa firmy, logo, zakładki menu Menu Informacje bieżące Promocje, wyszukiwarka serwisu, skróty, logowanie Slajd 161 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 161 Układ portalowy - współcześnie Slajd 162 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

81 Witryny firmowe Społeczności Blogi Inne układy? Slajd 163 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 163 Śledzenie popularności /statystyk serwisu Licznik odwiedzin widoczny dla użytkowników witryny... Czy też... bardziej przydatne, ale dla zarządzającego witryną statystyki odwiedzin E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

82 Podawanie informacji kontaktowych Należy podać adres i szybko odpowiadać na listy E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 165 Zintegrowanie z innymi elementami identyfikacji logo kolorystyka E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

83 Materiały w powszechnie stosowanych formatach TAK:.pdf.doc.jpg.gif.zip NIE: pliki MS Office v xps.tif.rar E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 167 Czytelna nawigacja, jednoznaczne menu Tak? Czy tak? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

84 Autopromocja witryny Podawanie adresu WWW na innych nośnikach promocyjnych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 169 Reklamowanie strony. Ale gdzie? Reklamowanie strony w sieci, np. w portalach. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

85 Zapewnienie bezpieczeostwa, edukacja użytkowników Szyfrowanie danych za pomocą protokołu SSL Prowadzenie edukacji internautów E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 171 Dbanie o wiarygodnośd, podawanie referencji E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

86 Dwiczenie: Porównanie witryn Znajdź strony firmy małej, o lokalnym zasięgu działania, firmy średniej i ponadnarodowej korporacji. Porównaj ich budowę, zawartośd, sposób nawigacji. Czy Twoim zdaniem Internet jest narzędziem dedykowanym tylko dużym i średnim przedsiębiorstwom, czy też tylko małym? W jakim zakresie każde z tych przedsiębiorstw może i powinno wykorzystad Internet? Jednym z mitów dot. e-biznesu jest przekonanie, że pozwala on odnieśd sukces każdej firmie, także zupełnie nieznanej lub dopiero rozpoczynającej działalnośd. Jest to prawda czy fałsz? Uzasadnij swoją odpowiedź. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 173 Dwiczenie: Sklepy internetowe porównanie Przykłady pozytywne: Przykłady negatywne: Inne propozycje z obu kategorii E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

87 Mój e-biznes: Gdzie jestem? Moja firma Moje efekty Moje cele Moje działania Moja witryna E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 175 Moje cele e-biznesowe Co chcę osiągnąd poprzez e-biznes? Najlepiej od razu W krótkim okresie W długim okresie Jak mam zrealizowad te cele? Na ile działania internetowe są dla mojej firmy ważne? Co potrafię, a co robią dla mnie inni? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

88 Moja witryna Jaką spełnia rolę? Wizytówka przedsiębiorstwa Narzędzie promocji Źródło kontaktów, narzędzie komunikacji Miejsce sprzedaży Jak jest zbudowana? Projekt Nawigacja Treśd Aktualizacja Czy jestem z witryny zadowolony? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 177 Ocena jakości witryny Ocena zgodności ze standardami zwykle automatyczna, np. z W3C Ekspercka WAES evaluate Przez zwykłych użytkowników WebQual E-S-QUAL E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

89 Moje działania i ich efekty Co do tej pory zrobiłem? Co zamierzam zrobid? Jaką mam strategię? Co mi to dało? Ile to kosztowało? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 179 Typowe problemy i ich rozwiązania Trudno znaleźd moją witrynę Zbyt mało odwiedzin na witrynie Mało transakcji względem odwiedzin (niska konwersja) Słabo skuteczna reklama internetowa / ing Inne? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

90 Trudno znaleźd moją witrynę E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 181 Ranking wyszukiwarek (www.ranking.pl) Ranking domen wyszukiwarek, z których trafiają na polskie witryny internauci łączący się z obszaru Polski. Ranking jest tworzony na podstawie procentowej liczby wizyt rozpoczętych wejściem z wyszukiwarek na witryny uwzględnione w badaniu gemiustraffic E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

91 Funkcjonowanie wyszukiwarki internetowej Działanie wyszukiwarki Przeszukiwanie zawartości witryn Indeksowanie treści witryn Hierarchizacja zawartości i ocena witryny przez wyszukiwarkę Jak działa Google? Co to jest PageRank? Organiczne (naturalne) wyniki wyszukiwania Płatne wyniki wyszukiwania Reklama kontekstowa w wyszukiwarkach E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 183 Page Rank PageRank jest algorytmem wykorzystywanym przez wyszukiwarkę Google, określającym jakośd strony w skali Ranking polega na ważeniu sumy odnośników - czyli linków zwrotnych (ang. backlinks)- wskazujących na analizowaną treśd ich własną wartością PageRank. Przykład: jeśli na stronę internetową A (np. z PR=5), powołuje się link ze strony B, który sam ma wysoką ocenę PR, ma to większe znaczenie niż gdy na tą samą stronę (A) powołuje się strona mało popularna. Wartośd PageRank obliczana jest zatem na podstawie ilości i jakości linków wskazujących na konkretną stronę. PageRank jest prawdopodobnie jednym z elementów decydujących o ostatecznej pozycji strony wśród wyników wyszukiwania. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

92 Witryna internetowa a wyszukiwarki Struktura kodu strony WWW Elementy kodu ważne dla wyników wyszukiwania Tytuł strony i nagłówki Opis strony Słowa kluczowe Treśd E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 185 Wyszukiwarki a użytkownik Co widzi użytkownik? Jak szuka użytkownik? Długośd wyszukiwanych fraz Slajd 186 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

93 Badanie słów kluczowych keyword research Po co? Dobór słów kluczowych narzędzia internetowe oparte na podpowiedziach Dobór słów kluczowych offline Celowe błędy (literówki) w słowach kluczowych Testowanie słów kluczowych Efektywnośd słów kluczowych E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 187 Narzędzie propozycji słów kluczowych https://adwords.google.pl/select/keywordtoolexternal?defaultview=2 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

94 Narzędzie propozycji słów kluczowych (2) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 189 Szacowanie kosztów słowa kluczowego AdWords https://adwords.google.pl/select/keywordtoolexternal?defaultview=3 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

95 Pozycjonowanie stron w praktyce Jak działa algorytm wyszukiwarki raz jeszcze Dynamiczna analiza linków Czy liczba wejśd na stronę ma znaczenie? Inne czynniki Jak uzyskad wysoką pozycję w wynikach naturalnych wyszukiwania? Jak dodad stronę do wyszukiwarki? Zwiększanie popularności przez linki zewnętrzne Nieuczciwe praktyki w SEO czy warto ryzykowad? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 191 Narzędzia Google dla webmasterów E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

96 Narzędzia Google dla webmasterów (2) Slajd 193 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 193 Inne narzędzia E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

97 Tworzenie stron przyjaznych wyszukiwarkom Optymalizacja kodu strony Tytuł Znaczniki meta Tagi <h1>, <h2> itd. Opisy alternatywne obrazków Nazwy plików Flash a wyszukiwarki Struktura serwisu i nawigacja wewnątrz witryny E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 195 Efektywnośd pozycjonowania Pomiar efektów pozycjonowania Pozycja w wyszukiwarkach Statystyki witryny Wskaźnik konwersji Koszty pozycjonowania E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

98 Kto odwiedza moją witrynę? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 197 Internet medium mierzalne Internet pozwala na poznanie preferencji internautów (np. poprzez eyetracking, tracking lub badanie logów serwera lub badania ankietowe) Internet pozwala zmierzyd rzeczywisty czas kontaktu z reklamą (eyetracking, tracking, badanie logów) Internet to wysokiej klasy wiarygodne narzędzia badawcze (typu sitecentric i user-centric) Internet pozwala uzyskad precyzyjne wskaźniki w badaniach (wskaźniki oglądalności witryny i reklamy, statystyki czasowe, techniczne itd..) Internet pozwala na geolokalizację w czasie rzeczywistym (poznajemy swoją widownię z geograficznego punktu widzenia) Źródło: E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

99 Statystyki witryn WWW Ponieważ coraz rzadziej właściciel wirtualnego serwera WWW ma dostęp do pliku logu, dobrą alternatywą dla analizy logów są systemy statystyk dla witryn WWW generowane w oparciu o fragment kodu HTML odwołujący się do witryny usługodawcy prowadzącego takie statystyki. Przykłady usług generowania statystyk: Google Analytics (http://www.google.pl/analytics Stat4U (http://stat.webmedia.pl/) MyStat (http://www.mystat.pl/index.jsp) GeMius (http://www.gemius.pl/) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 199 Google Analytics E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

100 CrazyEgg.com mapa ciepła E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 201 Clicktale.com coś innego Slajd 202 E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

101 Internet jako medium reklamy (1) Interaktywnośd - pozwala odbiorcy na uzyskiwanie takich informacji, jakie w danym momencie są mu potrzebne, w przypadku reklamy zwykle realizowana jest maszynowo, bez bezpośredniego udziału człowieka. Łatwośd personalizacji przekazu - można praktycznie z dowolną łatwością dobierad informacje przesyłane zgodnie z profilem użytkownika, pozwalad mu na dostosowanie przekazu samemu (personalizowanie serwisu) lub kształtowad przekaz za pomocą cookies. W ten sposób możemy docierad do odbiorcy nawet z zupełnie indywidualnie przygotowaną ofertą (produkty, reklamy, ceny, promocja sprzedaży itd.). Dowolny kierunek i forma przekazu informacji - informacje marketingowe Internecie mogą byd równie łatwo przesyłane do użytkownika, od użytkownika do firmy, a także między użytkownikami. Opinie wyrażane na listach i forach dyskusyjnych oraz w blogach mają potencjalnie olbrzymi zasięg, błyskawiczną prędkośd rozpowszechniania i duże możliwości kształtowania preferencji traktowane są jako osobiste rekomendacje. Możliwośd natychmiastowej reakcji od dotarcia przekazu marketingowego do uzyskania reakcji (dokonania zakupu, odwiedzenia określonej witryny) czasem mija kilka minut. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 203 Internet jako medium reklamy (2) Łatwośd precyzyjnego docierania do określonych, nawet specyficznych grup docelowych, identyfikowanych np. poprzez monitorowanie zachowao internautów, poza tym na witryny oferujące określone produkty trafiają użytkownicy aktywnie poszukujący podobnych treści, czyli potencjalni klienci (przekaz nie jest kierowany na ślepo, ale jest precyzyjnie celowany ). Nieograniczony zasięg geograficzny - możliwośd dotarcia do ludzi na całym świecie Łatwa i szybka aktualizacja informacji szczególnie w porównaniu do druku, Brak konieczności wykupu powierzchni wiele miesięcy na przód Hipermedialny charakter - możliwośd integrowania ze sobą różnych mediów - tekstu, grafiki, animacji, dźwięku. Różnorodnośd form przekazu np. bannery, marketing, sponsoring, strony www, newslettery Łatwośd tworzenia więzi, społeczności - użytkownik będzie często powracał do serwisu którzy żyje ludźmi, promuje to lojalnośd, o którą dośd trudno w Internecie. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

102 Pull czy push? Reklama internetowa w ciągu swojej historii wyraźnie się zmieniała. Początkowo i jeszcze do niedawna uznawano reklamę internetową za promocję typu pull (ang. ciągnąd) co oznacza, iż przyjęcie przekazu reklamowego wymagało aktywności użytkownika. Zgodnie wtedy potwierdzano, iż percepcja reklamy internetowej jest bardziej pozytywna od reklamy w mediach masowych ze względu na prawo dokonania wyboru, bowiem w tej formule od użytkownika zależało czy zapozna się z reklamą, np. czytając reklamowego maila lub klikając w klasyczny banner, czy też ją zignoruje. Od kilku lat coraz częściej reklama internetowa serwowana jest w formule push (ang. pchad), w sposób nachalny, natarczywy i czasem trudny do uniknięcia. Powszechne stosowanie form typu interstitial czy brandmark zepsuło ogólnie pozytywny wizerunek reklamy internetowej, ale dośd paradoksalnie często zwiększyło jej skutecznośd. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 205 Rynek reklamy internetowej Rynek reklamy internetowej szybko rośnie i rozwija się pod kątem form i sposobów kreacji Ale ponieważ reklamy stają się coraz bardziej natarczywe użytkownicy Internetu szukają sposobów uwolnienia się od nich poprzez: Blokowanie okien pop-up (standard w przeglądarkach innych niż IE) Wyłączanie wyświetlania grafiki (to dzisiaj trudne, niemniej jednak kiedyś wystarczało) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

103 Cele stawiane kampaniom internetowym w 2003 r. Czy dzisiaj są takie same? E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 208 Wydatki na reklamę internetową w USA (2000-1H2009) Źródło: IAB Internet Advertising Revenue Report, 2009 Second Quarter Results, dostępne online: E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

104 Reklama online wybrane kraje EU E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 210 Udziały formatów reklamy online UK, D, PL Graficzna Ogłoszenia drobne Wyszukiwarki E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

105 Formy i formaty reklamowe w Internecie według Adnet.pl Reklamy bannerowe, np.: Banner, billboard, skyscraper Reklamy pop-up, np.: Pop-up, pop-under Interstitial Reklamy emitowane na warstwie: Brandmark, Top layer Pozostałe formy reklam: Scroll, watermark Sponsoring, mailing Płatne linki w wyszukiwarkach Szczegóły i przykłady zobaczymy na: reklama/reklama.php E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 212 Modele płatności za reklamę internetową CPM (Cost Per Mille) opłata za 1000 emisji reklamy najpopularniejsza z góry wiadomo, za co płacimy FF (Flat Fee) opłata za czas emisji reklamy opłata za dzieo, tydzieo, miesiąc nie wiadomo, ile emisji kupujemy (dane szacunkowe) CPU (Cost Per User) opłata za dotarcie do określonej liczby odbiorców założona maksymalna częstotliwośd kontaktu z reklamą z góry pozwala określid zasięg kampanii E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

106 Modele płatności za reklamę internetową (popularnośd, USA 2009) Źródło: IAB Internet Advertising Revenue Report, 2009 Second Quarter Results, dostępne online: dia/file/iab-ad- Revenue-Six-month pdf E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 214 Porównanie kosztu dotarcia w różnych mediach (PL 2004) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

107 Google AdWords i AdSense Google AdWords - serwis reklamowy Google sprzedający linki reklamowe wyświetlane jako reklamy kontekstowe w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących z Google AdSense, sprzedawany w modelu CPC, czyli opłaty naliczanej za każde kliknięcie w reklamę Dwa główne sposoby tworzenia linku AdWords: poprzez wybór słów kluczowych, na które będzie się wyświetlała reklama poprzez wybór witryn internetowych, na których wyświetlana będzie reklama AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający stowarzyszonych na stronach WWW głównie kontekstowe reklamy tekstowe lub bannery reklamowe oraz reklamy video, obecnie tzw. targetowanie behawioralne nie jest jeszcze dostępne E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 218 Google AdWords przykładowe wyniki kampanii E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

108 Google Places (miejsca) coś dla firm lokalnych To nowa usługa Google skierowana do MSP. Dzięki niej można dodad informację o swojej firmie do bazy map Google. Google Places pozwala umieścid takie informacje jak: nazwa firmy, adres, opis, ofertę, godziny otwarcia, zdjęcia, filmy wideo czy też specjalną ofertę promocyjną w postaci kuponów rabatowych. Usługa jest bardzo łatwa w obsłudze i bezpłatna, zob. e=false&hl=pl&gl=pl. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 220 AdTaily.pl Prosta, relatywnie tania i potencjalnie skuteczna reklama graficzna nie tylko dla małych przedsiębiorstw E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

109 Wskaźniki skuteczności kampanii reklamowych w Internecie (1) Zasięg kampanii - liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę UC (User Clicks) - liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę/link w liście reklamowym Częstotliwośd emisji reklam - średnia liczba kontaktów z reklamą na użytkownika (cookie), który zetknął się z kampanią CTR (Click Through Ratio) określa skutecznośd reklamy jako odsetek emisji zakooczonych kliknięciem. Pokazuje zainteresowanie wyświetlaną kreacją reklamową. Współczynnik podawany z rozróżnieniem na CTR - U i CTR -V. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 222 Wskaźniki skuteczności kampanii reklamowych w Internecie (2) CTR-U (Click-Through Ratio Users) - Procentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę do liczby użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę. CTR-V (Click-Through Ratio Views) - procentowy stosunek liczby kliknięd na reklamę do liczby emisji. CR-U (Conversion Rate Users) - stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę reklamowaną w ciągu 5 minut po kliknięciu, do liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę, pokazuje zainteresowanie reklamowaną stroną. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

110 Internet medium mierzalne Internet pozwala na poznanie preferencji internautów (np. poprzez eyetracking, tracking lub badanie logów serwera lub badania ankietowe) Internet pozwala zmierzyd rzeczywisty czas kontaktu z reklamą (eyetracking, tracking, badanie logów) Internet to wysokiej klasy wiarygodne narzędzia badawcze (typu site-centric i user-centric) Internet pozwala uzyskad precyzyjne wskaźniki w badaniach (wskaźniki oglądalności witryny i reklamy, statystyki czasowe, techniczne itd..) Internet pozwala na geolokalizację w czasie rzeczywistym (poznajemy swoją widownię z geograficznego punktu widzenia) Źródło: E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 224 Slajd Uproszczony plan biznesowy przykład sklepu internetowego E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

111 Pojęcia podstawowe wskaźnik konwersji (z ang. conversion rate) ilośd osób, która dokona zakupu na 100 odwiedzających w naszym sklepie, wyrażony w procentach, wskaźnik konwersji w przeciętnym sklepie w Polsce to ok. 0,2-2% w zależności od branży. marża różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu, obliczana jako stosunek różnicy tych cen do ceny sprzedaży, marże w Internecie zazwyczaj wahają się od kilku do kilkudziesięciu procent. koszty początkowe koszty jakie trzeba ponieśd, zanim uruchomi się sklep internetowy (np. sprzęt, oprogramowanie, koszty organizacyjne) koszty stałe koszty które nie zależą od liczby zawieranych transakcji i ich wartości, koszty te będzie się ponosid cyklicznie, zwykle co miesiąc, kwota średniego zamówienia średnia kwota, jaką wyda w naszym sklepie przeciętny klient, w sklepach internetowych (w zależności od branży) może wynosid od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy złotych (np. luksusowa biżuteria, czy sklep ze sprzętem AGD/RTV) E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 228 Konwersja i lejek konwersji Stopieo konwersji odnosi się do udziału odwiedzających witrynę, którzy przeszli dalej do kolejnego etapu zakupu/działania E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

112 Przykładowe lejki Zachęcenie do odwiedzenia witryny Doprowadzenie do rozpoczęcia działania Poszczególne etapy działania E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 230 Komentarz Koszty stałe i koszty początkowe w dużej mierze zależą od długofalowych zamiarów właściciela. Przygotowanie sklepu wraz z oprogramowaniem może kosztowad zarówno kilkaset zł, zł, jak i zł. Trzeba się zdecydowad, co jest celem działalności czy wystarczy, że dorobimy sobie do pensji, czy też chcemy, by była to nasza podstawowa forma zarobkowania? Jeżeli decydujemy się na drugi wariant, to trzeba będzie trochę zainwestowad na początku, a zapewne też koszty stałe będą większe niż w przypadku sklepu internetowego uruchomionego, jako dodatkowe zajęcie(np. zatrudnienie pracownika lub pracowników). W przypadku firmy działającej już w konwencjonalnym detalu cześd kosztów początkowych została już wcześniej poniesiona. E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id=375 Niniejsze opracowanie przedstawia zestawienie modeli biznesowych opisanych w literaturze

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

e-commerce handel elektroniczny (konspekt)

e-commerce handel elektroniczny (konspekt) e-commerce handel elektroniczny (konspekt) kontakt / informacje dr Katarzyna Kolasińska-Morawska e-mail: kkm@swspiz.pl www: http://kkolasinska.swspiz.pl konsultacje: via email 2 kontakt / informacje mgr

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera

Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo