EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji EFX 410 EFX 413

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413"

Transkrypt

1 EX 410/ Instrukcja eksploatacji p EX 410 EX 413

2 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji EX 410 EX 413 Informacje dodatkowe upoważnienia Data p DEKLARACJA GODNOŚCI WE Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj napędzany wózek jezdniowy spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE (Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Każdy z sygnatariuszy jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej PL 1

3 PL

4 OSTREŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego stateczność i udźwig. Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka, może prowadzić podczas odzysku energii hamowania do pogorszenia właściwości jezdnych wózka, a ponadto spowodować poważne uszkodzenia sterownika elektrycznego. Stosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób! Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta dla danego wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. astosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo wzbronione. PL

5

6 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. M t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

7 0108.PL

8 Spis treści A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne... A 1 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem... A 1 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji... A 2 4 Obowiązki użytkownika... A 2 5 Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego... A 3 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B Definicja kierunku jazdy... B 2 2 Opis podzespołów i funkcji... B Wózek jezdniowy - opis działania... B 4 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry... B Wymiary (wg karty katalogowej)... B Wersje masztów... B Dane silnika... B Masy... B Koła, układ jezdny... B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B Wymagania elektryczne... B 19 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa pojazdu... B Tabliczka udźwigu wózka... B Tabliczka udźwigu oprzyrządowania doczepianego (o)... B 24 5 Stateczność... B 24 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport... C 1 2 Transport dźwigowy... C Transport dźwigowy pojazdu podstawowego z zamontowanym masztem... C Punkty zaczepowe... C Transport dźwigowy akumulatora... C 4 3 abezpieczenie pojazdu podczas transportu... C abezpieczenie transportowe wózka w wersji podstawowej z zamontowanym masztem i bez... C abezpieczenie transportowe masztu... C PL I 1

9 4 Pierwsze uruchomienie... C Przemieszczanie wózka bez akumulatora... C Montaż i demontaż masztu... C 10 5 Uruchomienie... C 11 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D Wymiary komory akumulatorowej... D Odsłanianie akumulatora... D 4 3 Ładowanie akumulatora... D 6 4 Demontaż i montaż akumulatora... D 10 5 Kontrola stanu akumulatora i poziomu elektrolitu... D 14 6 Wskaźnik rozładowania akumulatora... D 14 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu... E 1 2 Elementy obsługi i wskaźniki... E Elementy obsługi i wskaźniki... E Pedały... E Elementy obsługi i wskaźniki na wyświetlaczu... E Symbole i przyciski w dolnej części... E Symbole stanu wózka... E 14 3 Uruchomienie wózka... E Wchodzenie na wózek i schodzenie z wózka... E Ustawianie stanowiska operatora... E Ustawienie fotela operatora... E Pas bezpieczeństwa (t)... E Ustawienie pulpitu sterowniczego... E Przygotowywanie do pracy... E Ustanowienie gotowości do pracy z dodatkowym kodem dostępu (o)... E Moduł dostępowy ISM (o)... E Czynności kontrolne po przygotowaniu wózka do pracy... E Jazda referencyjna masztu głównego... E Nastawianie zegara... E 26 4 Praca z pojazdem... E asady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy... E Wyłączanie awaryjne, jazda, kierowanie, hamowanie... E Podnoszenie - opuszczanie - przesuwanie - obracanie w korytarzach międzyregałowych i poza nimi... E Kompletowanie i operowanie ładunkiem... E Podejmowanie, transport i odkładanie ładunku... E PL I 2

10 4.6 Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości (o)... E Laserowy wskaźnik stanowiska regałowego (o)... E Bezpieczne parkowanie pojazdu... E 59 5 Pomoc w przypadku usterek... E Układ zatrzymania awaryjnego... E Awaryjne opuszczanie wideł... E Mostkowanie wyłączenia jazdy (o)... E Mostkowanie wyłączenia podnoszenia (o)... E Mostkowanie wyłączenia opuszczania (o)... E abezpieczenie wyjazdu z korytarza (o)... E Tryb awaryjny prowadzenia indukcyjnego (Error/błąd 144)... E Holowanie wózka z korytarza / przemieszczanie wózka bez akumulatora... E 69 6 Wyposażenie dodatkowe... E Lusterka wsteczne (o)... E Gaśnica (o)... E Praca na platformie roboczej (o)... E 79 Przegląd i konserwacja pojazdu 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska Przepisy bezpieczeństwa konserwacji Konserwacje i przeglądy Lista czynności konserwacyjnych wózka EX 410/ Plan smarowania Materiały eksploatacyjne i plan smarowania Bezpieczna praca z materiałami eksploatacyjnymi Materiały eksploatacyjne Opis czynności konserwacyjnych Przygotowanie pojazdu do prac konserwacyjnych i napraw Konserwacja łańcuch podnoszenia Nasmarować łańcuchy podnoszenia, oczyścić i przesmarować powierzchnie ślizgowe w profilach masztu Inspekcja łańcuchów podnoszenia Giętkie przewody hydrauliczne Demontaż/montaż pokrywy napędu Kontrola poziomu oleju hydraulicznego Kontrola poziomu płynu hamulcowego Konserwacja pasa bezpieczeństwa Bezpieczniki elektryczne Ponowne uruchomienie PL I 3

11 7 Wyłączenie pojazdu z eksploatacji Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji Ponowne uruchomienie pojazdu po przerwie w eksploatacji Kontrola bezpieczeństwa po dłuższym okresie eksploatacji lub po wystąpieniu sytuacji nietypowych Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, usuwanie Pomiar wibracji PL I 4

12 ałącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

13 PL

14 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu ładunków. Wózek jezdniowy należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie ciała lub wózka jezdniowego oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem Maksymalny podnoszony ładunek i maksymalnie dopuszczalna odległość ładunku podane są na wykresie obciążeń i nie wolno ich przekraczać. Ładunek musi leżeć na nośniku ładunku lub należy podejmować go za pomocą urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. Ładunek musi przylegać do pleców wspornika wideł i leżeć centralnie pomiędzy zębami wideł. Podnoszenie, opuszczanie i kompletacja ładunków. Ładunek poza korytarzami należy transportować w możliwie najniższej pozycji nad podłogą, zwracając uwagę na to, czy trasa przejazdu jest wolna. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ciągnięcie ładunku jest zabronione. Jazda po wzniesieniach i stokach jest zabroniona. Wjeżdżanie na rampy przeładunkowe / załadunkowe jest zabronione. Holowanie przyczepy jest zabronione. Transport wiszących ładunków jest zabroniony PL A 1

15 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o złej widoczności konieczna jest asysta drugiej osoby. Nie należy eksploatować pojazdu w otoczeniu zagrożonym pożarem lub wybuchem, w środowisku zagrażającym powstaniem korozji ani w miejscach o dużym zapyleniu. Ponadto wózka nie wolno eksploatować w pobliżu niechronionych znajdujących się w ruchu części instalacji elektrycznej. Eksploatacja w przemysłowym i rzemieślniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur od +5 C do +40 C. Eksploatacja tylko na równych podłogach zgodnie z DIN część 1. Odstępy bezpieczeństwa między wózkiem a regałem zgodnie z normą EN punkt Minimalny odstęp bezpieczeństwa 100 mm między wózkiem z prowadzeniem szynowym a regałem. Minimalny odstęp bezpieczeństwa 125 mm między wózkiem z prowadzeniem indukcyjnym a regałem. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych lub w otoczeniu zagrożonym wybuchem wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. 4 Obowiązki użytkownika W rozumieniu instrukcji eksploatacji użytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem pojazdu. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by pojazd eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją pojazdu. Podczas eksploatacji pojazdu należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji pojazdu. Przed przystąpieniem do eksploatacji właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody producenta PL A 2

16 5 Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W razie potrzeby należy również uzyskać zgodę odnośnych urzędów lokalnych. goda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta PL A 3

17 A PL

18 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania EX 410/413 jest trójstronnym wózkiem do kompletacji z napędem elektrycznym. Przeznaczony jest do transportu towarów na równych powierzchniach zgodnych znormą DIN Służy do podnoszenia palet z otwartą podstawą lub z deskami poprzecznymi poza obszarem kół nośnych. Można podejmować i odkładać ładunek oraz transportować go na dłuższych odcinkach. W przypadku stosowania EX 410/413 z odpowiednią platformą roboczą do prac montażowych, platforma ta musi być dostarczona przez producenta wózka, lub musi posiadać jego atest. Regały muszą być przystosowane do wózków EKX / EKS. Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganych przez firmę Jungheinrich odstępów bezpieczeństwa (np. EN , punkt 7.3.2): w przypadku wózków z prowadzeniem szynowym między regałem a wózkiem zachować odstęp bezpieczeństwa wynoszący przynajmniej 100 mm. w przypadku wózków z prowadzeniem indukcyjnym odstęp bezpieczeństwa między regałem a wózkiem nie może być mniejszy niż 125 mm. Specjalne oprzyrządowanie doczepiane może wymagać zachowania większych odstępów. Podłoga musi odpowiadać wymogom normy DIN część 1. Przy stosowaniu szynowego systemu prowadzenia (S) korytarze międzyregałowe muszą być wyposażone w szyny prowadzące. Przymocowane do wózka rolki prowadzące z wulkolanu prowadzą wózek pomiędzy szynami. W przypadku stosowania indukcyjnego systemu prowadzenia (I), w podłodze musi być umieszczony przewód prowadzący, którego sygnały odbierane są przez komputer pokładowy wózka za pośrednictwem ramy wózka i odpowiednio przetwarzane. Nośność wózka podana jest na tabliczce znamionowej. Typ Udźwig Środek ciężkości ładunku EX kg 600 mm EX kg 600 mm 1109.PL B 1

19 1.1 Definicja kierunku jazdy Do opisu kierunku jazdy stosowane są następujące określenia: lewa kierunek napędu kierunek ładunku prawa 2 Opis podzespołów i funkcji PL B 2

20 Poz. Nazwa 1 t Maszt 2 t Dach ochronny 3 t Pulpit sterowniczy 4 t Stanowisko operatora 5 t Przycisk czuwaka 6 t Pedał hamulca 7 t Pedał jazdy 8 t ząb wideł 9 o przedni czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia (nie znajduje się na rysunku) 10 t Koło nośne 11 o Rolki prowadzenia szynowego za kołem nośnym 12 t obudowa boczna 13 t Rama 14 o Rolki prowadzenia szynowego w komorze napędu 15 o Tylny czujnik indukcyjnego systemu prowadzenia 16 t Koło napędowe 17 t Pokrywa akumulatora 18 t otel operatora 19 o Lampa błyskowa t = wyposażenie standardowe o = wyposażenie dodatkowe 1109.PL B 3

21 2.1 Wózek jezdniowy - opis działania abezpieczenia: warta konstrukcja wózka z zaokrąglonymi krawędziami umożliwia bezpieczną eksploatację. Dach ochronny zabezpiecza operatora przed spadającymi częściami. W sytuacjach niebezpiecznych wyłącznik awaryjny unieruchamia szybko wszystkie elementy wózka. Operacje jazdy lub podnoszenia i opuszczania możliwe są tylko przy wciśniętym przycisku nożnym. Operacje przesuwu i nachylania możliwe są tylko wtedy, gdy przycisk nożny nie jest wciśnięty. Przycisk czuwaka Przycisk czuwaka w przestrzeni na nogi musi być wciśnięty, aby kierowca mógł pracować na wózku. Po zdjęciu stopy z przycisku czuwaka nastąpi zablokowanie funkcji podnoszenia i jazdy. unkcje kierowania i hamowania są dalej aktywne. Po zwolnieniu przycisku czuwaka i zatrzymaniu wózka włącza się hamulec postojowy (ochrona przed niezamierzonym toczeniem). Działanie zatrzymania awaryjnego W przypadku rozpoznania błędu następuje automatyczne wyhamowanie wózka aż do zatrzymania. Wskaźniki kontrolne na wyświetlaczu operatora wskazują zatrzymanie awaryjne. Po każdym uruchomieniu wózka system przeprowadza autotest i zwalnia hamulec postojowy (zatrzymanie awaryjne) jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu PL B 4

22 Napęd jezdny: amontowany pionowo, wysokoobciążalny silnik trójfazowy (asynchroniczny). Silnik przykręcony jest bezpośrednio do jednokołowego zespołu napędowego, co zapewnia łatwą i szybką obsługę silnika. Układ hamulcowy: Wózek można wyhamować miękko i bez zużycia części przez zmniejszenie nacisku na pedał jazdy lub przez przełączenie kierunku jazdy. Wytwarzana przy tym energia magazynowana jest w akumulatorze (hamulec roboczy). wyhamować pedałem hamulca włączającym hydrauliczne hamulce szczękowe w kołach nośnych. W pojazdach z prowadzeniem indukcyjnym koła nośne wyposażone są dodatkowo w hamulec sprężynowy oddziałujący na hamulec szczękowy. Hamulec ten stosowany jest tylko w przypadku zatrzymania awaryjnego. Oddziałujący na silnik jezdny hamulec elektromagnetyczny służy jako hamulec postojowy/unieruchamiający. Układ kierowniczy: Szczególnie lekko pracujący układ kierowniczy z napędem trójfazowym. Wygodna kierownica umieszczona jest na pulpicie sterowniczym. Ustawienie skrętnego koła napędowego wskazywane jest na wyświetlaczu na pulpicie sterowniczym. Skręt koła wynosi +/ 90, co gwarantuje doskonałą zwrotność wózka w ciasnych korytarzach. Przy mechanicznym prowadzeniu szynowym koło napędowe ustawiane jest w pozycji podstawowej przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (opcja). W aktywnym trybie prowadzenia indukcyjnego po rozpoznaniu przewodu prowadzącego kierowanie przejmuje automatycznie układ sterowania wózkiem, a kierowanie ręczne jest dezaktywowane (opcja) PL B 5

23 Elementy obsługi i wskaźniki: Ergonomiczne włączanie funkcji kciukiem umożliwia wygodną obsługę bez obciążania nadgarstków. Precyzyjne sterowanie układami hydraulicznymi pozwala ostrożnie obchodzić się z towarem i dokładnie ustawiać go w żądanej pozycji. integrowany wyświetlacz informacyjny wskazuje wszystkie istotne informacje, jak pozycja koła skrętnego, podniesienie całkowite, komunikaty dot. eksploatacji wózka (np. usterki), czas pracy, pojemność akumulatora, czas, status prowadzenia indukcyjnego itp. Instalacja hydrauliczna: Wszystkie układy hydrauliczne napędzane są bezobsługowym silnikiem trójfazowym z osadzoną na nim cichobieżną pompą zębatą. Rozdział oleju odbywa się za pomocą zaworów elektromagnetycznych. Ilość oleju regulowana jest poprzez obroty silnika. Przy opuszczaniu pompa hydrauliczna napędza silnik, pracujący wtedy jako generator (opuszczanie odzyskowe). Wytworzona w ten sposób energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorze. Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości (o): Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości stosować można zarówno przy podnoszeniu i opuszczaniu ładunku, jak i przy wkładaniu i wyjmowaniu ładunku z regału. Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości daje operatorowi możliwość wybrania określonej wysokości podnoszenia za pomocą klawiatury. Po osiągnięciu żądanej wysokości następuje automatyczne zatrzymanie podnoszenia. Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości przystosowane jest do wielu obszarów magazynowych o różnych wysokościach regałów. Instalacja elektryczna: Układ elektroniczny z nieulegającymi zużyciu czujnikami Interfejs do przyłączenia komputera serwisowego: Szybka i prosta konfiguracja wszystkich istotnych danych urządzenia (amortyzacja w pozycjach krańcowych, wyłączenie podnoszenia, charakterystyka hamowania i przyspieszania, prędkość podnoszenia, wyłączenia itp.). Opróżnianie pamięci błędów w celu analizy przyczyn usterek. Symulacja i analiza procesów. Łatwe rozszerzenie funkcji przez potwierdzenie kodów. Układ sterowania wyposażony jest w magistralę CAN i stale aktywne czujniki. Wszystkie ruchy są dają się parametryzować. Układ sterowania zapewnia płynne ruszanie i hamowanie ładunku we wszystkich pozycjach krańcowych. Trójfazowy układ sterowania MOSET gwarantuje łagodny start każdej operacji. Technologia trójfazowa i wysoka skuteczność odzysku energii silnika jezdnego i podnoszenia umożliwia wysokie prędkości jazdy i podnoszenia oraz lepsze wykorzystanie energii. Dopuszczalne typy akumulatora, patrz rozdział D PL B 6

24 3 Dane techniczne wersji standardowej Parametry techniczne podano zgodnie ze standardem VDI miany techniczne i uzupełnienia zastrzeżone. 3.1 Parametry Nazwa EX 410 EX 413 Q udźwig (przy c = 600 mm) kg c Odległość środka ciężkości ładunku mm Prędkość jazdy bez ładunku (prowadzenie szynowe S) 9 9 km/h Prędkość jazdy z ładunkiem (prowadzenie szynowe S) 9 9 km/h Prędkość jazdy bez ładunku (prowadzenie indukcyjne I) 8 8 km/h Prędkość jazdy z ładunkiem (prowadzenie indukcyjne I) 8 8 km/h Prędkość jazdy bez ładunku (prowadzenie dowolne ) 8 8 km/h Prędkość jazdy z ładunkiem (prowadzenie dowolne ) 8 8 km/h prędkość podnoszenia bez ładunku 0,41 0,41 m/s prędkość podnoszenia z ładunkiem 0,40 0,40 m/s prędkość opuszczania bez ładunku 0,44 0,44 m/s prędkość opuszczania z ładunkiem 0,45 0,45 m/s Prędkość przesuwu bez ładunku 0,2 0,2 m/s Prędkość przesuwu z ładunkiem 0,2 0,2 m/s Obracanie bez ładunku s/180 Obracanie z ładunkiem s/180 Hamulec roboczy przeciwprądowy / generatorowy / hydrauliczny Hamulec postojowy elektryczny akumulator sprężynowy rodzaj sterowania jazdą Sterownik napędu prądu zmiennego S: I: : prowadzenie szynowe prowadzenie indukcyjne prowadzenie dowolne 1109.PL B 7

25 x y z l 8 l 1 l 2 Ast b1 b2 b6 h2 h7 h6 h1 h3 h4 m 2 r b 3 c b8 l s m 1 b7 I6 Wa e b 5 b PL B 8

26 3.2 Wymiary (wg karty katalogowej) Nazwa EX 410 EX 413 C/D Środek ciężkości ładunku ) mm x Odległość ładunku mm y Rozstaw osi mm z Środek koło napędowe / przeciwwaga (kontur wózka) mm h 1 Wysokość masztu w stanie złożonym *) mm h 2 Podnoszenie swobodne mm h 3 Wysokość podnoszenia *) mm h 4 Wysokość masztu w stanie rozłożonym *) mm h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym bez lampy błyskowej mm Wysokość ponad dachem ochronnym zlampą błyskową mm h 7 Wysokość fotela/stanowiska mm Ast szerokość korytarza dla palet 1200 x 800 w pozycji poprzecznej mm Dane podane w tabeli (parametry techniczne, wymiary i masa) dotyczą wózka z 400 podwójnym masztem teleskopowym (*). Dane (parametry techniczne, wymiary i masa) dostarczonego wózka podane są na tabliczce znamionowej / zestawie eksploatacyjnym PL B 9

27 x y z l 8 l 1 l 2 Ast b1 b2 b6 h2 h7 h6 h1 h3 h4 m 2 r b 3 c b8 l s m 1 b7 I6 Wa e b 5 b PL B 10

28 Nazwa EX 410 EX 413 b 1 /b 2 Szerokość całkowita 1210 / / 1550 mm b 3 Szerokość wspornika wideł mm b 5 Odstęp zewnętrzny wideł mm b 6 szerokość nad rolkami prowadzącym mm b 7 Przesuw, bocznie mm b 8 przesuw, bocznie od środka wózka mm b 12 szerokość palety mm l 1 długość całkowita bez ładunku mm l 2 Długość wraz z grzbietem wideł mm l 6 długość palety mm l 8 Odstęp do punktu obrotu wideł obrotowych mm s/e/l Wymiary zębów wideł 100/40/ /40/1200 mm W a Promień skrętu mm m 1 Prześwit pod masztem z ładunkiem mm m 2 Prześwit pośrodku między kołami mm r Odstęp punkt obrotu wideł obrotowych punkt obrotu mm Dane podane w tabeli (parametry techniczne, wymiary i masa) dotyczą wózka z 400 podwójnym masztem teleskopowym (*). Dane (parametry techniczne, wymiary i masa) dostarczonego wózka podane są na tabliczce znamionowej / zestawie eksploatacyjnym PL B 11

29 3.3 Wersje masztów Standardowa wersja masztu z masztem teleskopowym (podwójny maszt teleskopowy) Nazwa EX 410 EX 413 h 1 wysokość w stanie opuszczonym mm h 2 Podnoszenie swobodne 66 mm h 3 Wysokość podnoszenia mm h 4 Wysokość w stanie podniesionym mm h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym bez lampy błyskowej 2277 mm Wysokość ponad dachem ochronnym zlampą błyskową 2370 mm Standardowa wersja masztu z potrójnym masztem dwupodnoszeniowym (D) Nazwa EX 410 EX 413 h 1 wysokość w stanie opuszczonym mm h 2 Podnoszenie swobodne mm h 3 Wysokość podnoszenia mm h 4 Wysokość w stanie podniesionym mm h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym bez lampy błyskowej 2277 mm Wysokość ponad dachem ochronnym zlampą błyskową 2370 mm 1109.PL B 12

30 3.4 Dane silnika Nazwa EX 410 EX 413 Moc silnika jezdnego przy S2 60 min 4,4 kw 4,4 kw Moc silnika podnoszenia, przy S3 15% 9,5 kw 9,5 kw Moc silnika kierowniczego przy S3 20% 0,9 kw 0,9 kw 3.5 Masy Masa własna wózka / naciski na oś Nazwa EX 410 EX 413 masa własna z akumulatorem, bez ładunku kg Masa akumulatora kg Masa własna wózka bez akumulatora patrz tabliczka znamionowa wózka kg Nacisk osi z ładunkiem przód / tył 4826 / / 1279 kg Nacisk osi bez ładunku przód / tył 3185 / / 1980 kg Typ akumulatora 5 EPzS EPzS 690 Dane podane w tabeli (parametry techniczne, wymiary i masa) dotyczą wózka z 400 podwójnym masztem teleskopowym (*). Dane (parametry techniczne, wymiary i masa) dostarczonego wózka podane są na tabliczce znamionowej / zestawie eksploatacyjnym PL B 13

31 3.5.2 Masa pojazdu podstawowego / masztu wraz z urządzeniem doczepianym 1 13 Masa pojazdu podstawowego Masa pojazdu podstawowego (13) została podana w poniższej tabeli. Pojazd Masa pojazdu podstawowego EX kg 1) EX kg 1) 1) razem z masą dodatkowych obciążników wynoszącą 300 kg, montowanych w zależności od wersji wózka 1109.PL B 14

32 Masa masztu wraz z urządzeniem doczepianym Masę masztu razem z urządzeniem doczepianym (1) można wyliczyć na podstawie podanego niżej wzoru. Potrzebne dane, tj. masa własna (masa całkowita) wózka bez akumulatora podane są na tabliczce znamionowej. A B Masa własna wózka bez akumulatora Masa masztu wraz z urządzeniem doczepianym Wzór dla EX 410/413: B = A kg Przykład: Potrzebne dane: (patrz tabliczka znamionowa wózka) Typ wózka = EX 413 Masa własna wózka bez akumulatora = 4269 kg Wzór: B = A kg = 4269 kg kg = 2469 kg Masa masztu wraz z urządzeniem doczepianym wynosi 2469 kg PL B 15

33 3.6 Koła, układ jezdny Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieprawidłowego demontażu/montażu kół Demontaż i montaż kół nośnych lub napędowych może wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel serwisowy producenta. Wwyjątkowych wypadkach czynność tę może wykonać personel punktu serwisowego autoryzowany przez producenta. EX 410 Nazwa EX 410 Ogumienie Koła, przód (koło nośne) Koła, tył (koło napędowe) EX 413 Vulkollan 295 mm x 144 mm 343 mm x 140 mm Koła, liczba z przodu (koło nośne) 2 Koła, liczba z tyłu (*= napędowe) 1* Nazwa EX 413 Ogumienie Koła, przód (koło nośne) Koła, tył (koło napędowe) Vulkollan 295 mm x 144 mm 343 mm x 140 mm Koła, liczba z przodu (koło nośne) 2 Koła, liczba z tyłu (*= napędowe) 1* 1109.PL B 16

34 3.7 Normy EN Stały poziom ciśnienia akustycznego: 69 db(a) wg EN zgodnie z ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu operatora. Drgania: 0,48 m/s 2 wg EN Wewnętrzna dokładność łańcucha pomiarowego wynosi ok. 21 C przy ± 0,02 m/s. Większe odchylenia mogą wystąpić przede wszystkim na skutek ułożenia czujników oraz różnego ciężaru operatora. godnie z normą przyspieszenie drgań działające na ciało operatora to zgodnie znormą liniowe przyspieszenie w linii pionowej. Jest ono mierzone przy przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. Te wartości zostały jednorazowo zmierzone dla danego pojazdu i nie należy ich mylić z wibracjami zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE/Wibracje. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje specjalną usługę, patrz punkt Wibracje w rozdziale PL B 17

35 godność elektromagnetyczna M Producent potwierdza przestrzeganie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporności na zakłócenia, kontroli wyładowania elektryczności statycznej wg EN oraz wyszczególnionych tam norm powołanych. miany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta. akłócenia działania urządzeń medycznych w wyniku niejonizującego promieniowania Elektryczne wyposażenie wózka jezdniowego emitujące niejonizujące promieniowanie (np. bezprzewodowa transmisja danych) może zakłócać działanie urządzeń medycznych (rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) operatora i prowadzić do ich błędnego działania. Należy wyjaśnić z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, czy może ono być stosowane na wózkach jezdniowych PL B 18

36 3.8 Warunki eksploatacji Temperatura otoczenia podczas eksploatacji 5 C do 40 C W przypadku ciągłej eksploatacji pojazdów w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. Eksploatacja w chłodniach nie jest dozwolona. Wózek stosować można tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Należy przy tym przestrzegać następujących zasad: średnia dobowa temperatura otoczenia: maks. 25 C maksymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach zamkniętych 70%, bez skraplania. 3.9 Wymagania elektryczne Producent potwierdza przestrzeganie wymagań odnośnie do projektowania i produkcji wyposażenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu wózka zgodnie z normą EN 1175 Wózki jezdniowe. Bezpieczeństwo. Wymagania elektryczne PL B 19

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS przeznaczone do chwytania i transportu w pionie i poziomie ściennych i dachowych płyt warstwowych Udźwig: - transport elementów w

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo