I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Miłoszyce, r. Zapytanie ofertowe nr 3/2011 na wyposażenie wraz z montażem kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu Mikołajek w Miłoszycach / 4 oddziały 100 dzieci/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Mikołajek Sp. z o.o. w roku 2011 otrzymała dofinansowanie na projekt pod tytułem: Rozwój przedsiębiorstwa Mikołajek poprzez przystosowanie i adaptacje budynku na potrzeby innowacyjnego przedszkola ; NR. WND-RPDS /10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Priorytet1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1.E: Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat. Zapytanie ofertowe stosujemy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) i przepisów Wytycznych Programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie III niniejszego zapytania. 2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. II. ZAMAWIAJĄCY Mikołajek sp. z o.o. Ul. Miodowa Miłoszyce NIP: , Regon: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku przedszkola Mikołajek przy ul. Sadowej w Miłoszycach specyfikacja sprzętu w załączeniu /zał.nr 1/

2 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zleceniodawca jest zainteresowany wykonaniem przedmiotu zamówienia w terminie od nie później niż do dnia roku z transportem i montażem na adres : Miłoszyce, ul. Sadowa. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: do dnia 21 kwietnia 2011r. do godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień: dotyczących treści złożonych ofert. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Opis sposobu obliczania ceny. a. cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia razem z następującymi kosztami ( podatek VAT, koszty transportu, koszty montażu ). b. wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 2. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy: a. Ofertę określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, b. Dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatów i aprobat technicznych oferowanych urządzeń. Mogą być kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem. c. Warunki serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne. 3. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny: a. cena ofertowa - 70 % b. gwarancja - 20 % c. warunki serwisu (czas naprawy) 10 % 4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów - (max 100 pkt.) wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2011 roku, w siedzibie firmy: Mikołajek Sp. z o.o Miłoszyce, ul. Miodowa 4 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 22 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej

3 7. Jeżeli Firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. VII. WARUNKI PŁATNOŚCI Płatność zostanie uregulowana w terminie 14 dni, na podstawie faktury VAT wystawionej po dokonaniu bezusterkowego odbioru jakościowego. VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowe informacje uzyskać można wysyłając zapytanie na adres Załączniki: 1. Opis przedmiotu objętego postępowaniem 2. Formularz ofertowy

4 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku przedszkola Mikołajek przy ul. Sadowej w Miłoszycach. Powyższe czynności powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lp. Ilość Nazwa sprzętu lub urządzenia Moc [kw] Wymiary 1 1 Kuchnia indukcyjna 4 palnikowa 9,8/400V 800x700x Elektryczny piec konwekcyjno-parowy wraz z 10,50/ 400V 750x728x960 rusztami pojemnikami GN i podstawą 3 1 Taboret elektryczny 4,80 / 400V 600x650x Patelnia elektryczna 9,00 / 400V 800x700x Bemar stołowy 1,60 / 230V 820x600x Wieloczynnościowa maszyna kuchenna 1,10 / 400V 460x260x380 /cutter/z kompletem przystawek niezbędnych do mielenia mięsa, rozdrabniania jarzyn, ubijania piany, zagniatania ciasta, tarcia sera, krojenia wędlin i chleba, krojenia frytek, ostrzenia narzędzi kuchennych 7 1 Obieraczka do ziemniaków 0,37 /400V 420x420x Profesjonalna zmywarka kapturowa do 12 /400V 700x670x1430 naczyń z funkcją wyparzania /4 pompy w komplecie : dozująca płyn myjący, dozująca płyn nabłyszczający, myjąca, płucząca/ 9 1 Naświetlacz do jaj 0,42 /230V 360x420x Chłodziarko zamrażarka energooszczędna 0,25 /230V 600x600x Szafa chłodnicza poj. 400I energooszczędna 0,3 / 230V 600x600x Chłodziarka energooszczędna 0,12 / 230V 500x600x Okap centralny z oświetleniem i łapaczem x1800x400 tłuszczu 14 1 Stół z szafką x700x Podstawa z dzrwiami pod pozycję 1 800x700x Powierzchnia odkładcza x500x Powierzchnia odkładcza x400x Powierzchnia robocza z półką w połowie x400x850 wys Powierzchnia odkładcza x600x Powierzchnia odkładcza x400x Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi x700x Regał x600x Stół do pracy z szafką i półką P x600x Stół z jedną komorą zlewozmywaka i półką L x600x850

5 26 1 Stół z szafką x600x Zlewozmywak x500x Stół z szafką x600x Półka wisząca przestawna x350x Stół x700x Stół z basenem dwukomorowym x700x Regał ociekowy (perforowany) x700x Stół podawczy zmywarki kapturowej 1800x700x Rozdrabniacz odpadów 0,75/230V - 210H Stół odbiorczy ze zmywarki kapturowej x600x Stół z dwoma komorami zlewozmywaka i x600x850 szafką i półką P 39 1 Regał x500x Regał x600x Regał 1000x600x Wózek z pólkami ze stali nierdzewnej x570x Szafka na środki czystości (wisząca) z drzwiami suwanymi x300x Stół ze zlewem i półką x600x Waga elektroniczna /10 kg/ Waga magazynowa /do 60 kg/ Mikser ręczny 0,35/230V 50 1 Gofrownica podwójna 3,2/230V 51 1 Urządzenie do gotowania ryżu /poj. ok 10l/ 1,6/230V 52 1 Krajalnica do wędlin 0,14/230V wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania HACCP

6 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Zapytanie ofertowe dla zadania: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku przedszkola Mikołajek przy ul. Sadowej w Miłoszycach Wykonawca : 1. Nazwa Przedsiębiorstwa: Adres Przedsiębiorstwa: Numer telefonu: Numer Faxu: Adres Cena: a) w kwocie netto złotych:... zł (słownie:...) b) w kwocie brutto złotych:... zł (słownie:...) c) w tym podatek VAT w wysokości 23%, to jest w kwocie:...zł (słownie:...) Powyższa cena obejmuje pełen zakres prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem sprzętu i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku przedszkola Mikołajek przy ul. Sadowej w Miłoszycach. Deklarujemy wykonanie powyższego zlecenia z należytą starannością, zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz z uwzględnieniem zapisów rozdziału III formularza ZAPYTANIE OFERTOWE. 7. Termin wykonania od do Data : Upełnomocniony przedstawiciel:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w budynku przy ul. Hożej 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs ogłoszono: na stronie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media Mielec, 09.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej Press-Media dzięki inwestycji w ekoinnowacje w obszarze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Tel.: 022 49 20 08, 0 801 000 511, Fax: +48 22 49 29 85 NIP: 11-266-90-77, REGON: 140920781, KRS: 000027922, Kapitał zakładowy: 50 000 pln, opłacony gotówką w całości Warszawa 12.12.2011 ZAPROSZENIE DO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Wschowa, 16.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Wg Rozdzielnika Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo