INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany informator pn. Co dalej Gimnazjalisto?, z pełną ofertą szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żagański. Na mapie oświatowej powiatu wiele się dzieje, zmianom ulegają m.in. kierunki kształcenia, a wszystko po to, by być elastycznym i szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Dzięki powiatowej reformie oświatowej jak również szeroko prowadzonej kampanii promocyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, powiat notuje udane nabory do szkół, a dużą popularnością cieszą się szczególnie kierunki zawodowe. Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz z ofertą pozostałych placówek świadczących usługi na rzecz rozwoju oświaty. Dane do niniejszego informatora zostały opracowane i przekazane przez dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 2

3 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto Dobiega końca kolejny etap Waszej szkolnej edukacji. Nadchodzi czas na pierwszą w Waszym życiu poważną decyzję dotyczącą wyboru najlepszej dla siebie szkoły ponadgimnazjalnej, najlepszej czyli takiej, która umożliwi Wam w pełni realizację własnych zamierzeń. Aby pomóc Wam w tym niezwykle istotnym, często rzutującym na całe późniejsze życie wyborze, przygotowany został ten oto Informator dla Gimnazjalistów. Znajdziecie tu oferty edukacyjne na rok 2015/2016 wszystkich szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żagańskiego. Dodatkową pomocą w procesie rekrutacji będzie Wam służyć działający sprawnie od kilku lat system elektronicznego naboru. Celem systemu jest także skrócenie do minimum pełnego niepokoju czasu oczekiwania na wyniki, a co za tym idzie, zaoszczędzenie Wam zbędnego stresu. Mam nadzieję, że oferta szkół powiatu żagańskiego spełni Wasze oczekiwania. Przyszłość Wasza oraz Waszych koleżanek i kolegów, którzy stanowicie młode pokolenie mieszkańców powiatu żagańskiego, jest dla nas szczególnie ważna, dlatego dbamy o to, aby podlegające nam placówki oświatowe spełniały wszelkie standardy. Zapewniam, że stawiamy na wysoki poziom edukacji, chcemy abyście przez okres nauki w szkołach ponadgimnazjalnych nie tylko mogli doskonalić swoje umiejętności, ale również za kilka lat byli przygotowani do tego, aby świadomie zdecydować o dalszym Waszym losie, tj. kontynuowaniu nauki na studiach wyższych bądź podjęciu pracy w wymarzonym zawodzie. W tym celu systematycznie modernizujemy bazę naszych szkół. Doposażamy w nowoczesne pomoce, oddajemy do użytku kolejne obiekty sportowe. Nasze placówki posiadają także bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są to placówki bezpieczne, w których panuje życzliwa atmosfera. Drodzy Trzecioklasiści! Życzę Wam pomyślnego zakończenia nauki w gimnazjum oraz dokonania słusznego wyboru dalszej drogi kształcenia. STAROSTA ŻAGAŃSKI Henryk Janowicz 3

4 Informacja o elektronicznym naborze kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żagańskiego na rok szkolny 2015/2016 Wprowadzenie Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich, do których oddziałów będziesz ubiegał się o przyjęcie, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj ich ofertę, odwiedź je, przeczytaj informacje w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły, przeczytaj obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji, zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki), przeanalizuj swoje szanse dostania się. W Powiecie Żagańskim masz duży wybór oddziałów (czyli klas) w 6 szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w: 1. liceach ogólnokształcących, 2. technikach, 2. zasadniczych szkołach zawodowych. Dokonując wyboru, pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o przyjęcie najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez ciebie kolejności. UWAGA Wybierając maksymalną liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. UWAGA Jeśli wybierzesz wyłącznie oddziały o bardzo dużej liczbie kandydatów, możesz nie dostać się do żadnego z nich. Dlatego radzimy wybrać chociaż jeden oddział mniej popularny. Elektroniczny system działa według następujących zasad: kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, do którego dostał się w danej szkole, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii. UWAGA Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii Etapy działania Gdy dokonałeś wyboru, możesz przystąpić do rejestracji w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum - https://powiatzaganski.edu.com.pl/kandydat/kseon.php 1. Pierwszym działaniem jest założenie przez Ciebie osobistego konta na stronie internetowej Systemu, poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła. Możesz to zrobić w gimnazjum na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi lub w innym miejscu. UWAGA Użyj hasła łatwego do zapamiętania. Podczas zakładania konta System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować. 1. Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności. Następnie, w obrębie tych szkół, wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. UWAGA Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów. Szkoła pierwszego wyboru to szkoła którą wybrałeś jako pierwszą. 4

5 2. Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów. UWAGA Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty). Termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru Od 11 do 22 maja 2015r. Nie czekaj do ostatniej chwili! UWAGA Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów (na swoim koncie w Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone. Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 7 dni. Gdyby po 7 dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, koniecznie skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru. Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System. 3. Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnij umieszczony w Systemie formularz osiągnięć (dostępny po zalogowaniu się). W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie. Po wypełnieniu formularza w Systemie do szkoły pierwszego wyboru zanieś jeden komplet dokumentów, czyli jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i jedną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. UWAGA Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu. Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów do 30 czerwca 2015r. Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do formularza w Internecie z informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru. 4. Dnia 02 lipca 2015r.o godzinie na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru, znajdziesz informację, do którego oddziału zostałeś przyjęty. 5. Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć niezwłocznie do szkoły, do której się dostałeś. UWAGA Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie do 06 lipca 2014r. do godz , oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Dnia 07 lipca 2015r. o godz wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów. 6. Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę Wolne miejsca dostępną w Systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą. UWAGA Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. 5

6 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu pl. Orląt Lwowskich 4, Żagań tel , Od 4 lat najlepsza szkoła publiczna w powiecie żagańskim i żarskim. 7 miejsce w województwie lubuskim* Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu - mała szkoła odnosząca wielkie sukcesy. Z powodzeniem przygotowuje uczniów do dalszej nauki. Spójne działania nauczycieli, uczniów i rodziców pozwalają uzyskiwać coraz lepsze wyniki maturalne, zapewniają bezpieczeństwo w szkole i dobrą atmosferę do nauki oraz samorealizacji. Doświadczone grono pedagogiczne, wykorzystuje w pracy nowoczesne formy i metody. Indywidualnie podchodzi do ucznia, rozwija jego umiejętności i zainteresowania. Kierunki kształcenia: Uczniowie klas I realizują obowiązkowe zajęcia na poziomie podstawowym. Od drugiej klasy wybierają przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Proponujemy następujące specjalizacje: medyczną, politechniczną, prawniczą, turystyczną, dyplomatyczną** Szkoła stawia na nowoczesność, nauczyciele wykorzystują w pracy dziennik elektroniczny i tablice multimedialne. Każda klasa wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, telewizor i DVD. * Wg ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej z 2015 r. ** Utworzenie specjalizacji uzależnione jest od liczby chętnych i możliwości szkoły. 6

7 Liceum Ogólnokształcące posiada: czytelnię, a w niej najnowsze numery czasopism i gazet. Tu można też skorzystać z kserokopiarki i centrum multimedialnego (8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu), bibliotekę woluminów (lektury szkolne, literatura popularnonaukowa, encyklopedie, słowniki, filmy na płytach DVD). trzy pracowanie informatyczne (45 stanowisk) wyposażone w najnowocześniejsze komputery i oprogramowanie. nowoczesne, wielofunkcyjne boisko, salę gimnastyczną, siłownię. W Banachu masz możliwość rozwijania pasji i zainteresowań! 1. Koła zainteresowań: teatralne, filmowe, recytatorskie, dziennikarskie (redagowanie gazetki QQRYQ ), PCK,- turystyczne (klub Globtroter ), kabaret, muzyczne, językowe Klub Europejski. 7

8 2. Zajęcia sportowe: sekcja strzelectwa sportowego, sekcja sztuk walki, sekcja piłki siatkowej, sekcja piłki nożnej. 3. Zajęcia dodatkowe: indywidualne wg potrzeb, dla maturzystów, dla przygotowujących się do olimpiad i konkursów, dla uczniów z problemami edukacyjnymi. szeroka oferta wyjazdów edukacyjno rekreacyjnych (np. integracyjne klas I, do teatru, do kina, na targi edukacyjne, dłuższe wycieczki klasowe), cykliczne imprezy w obrębie szkoły: otrzęsiny klas I, Tydzień Edukacji Globalnej, noc filmowa, Piknik Zdrowia, różnorodne koncerty okolicznościowe (Szlachetnej Paczki, walentynkowy, świąteczny, z okazji pierwszego dnia wiosny itp.). Największe sukcesy uczniów z ostatniego roku to: Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III RP Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Finaliści II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Uczestnicy II etapu Olimpiady Historycznej Uczestnicy II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej Uczestnicy II etapu Olimpiady o Prawach Człowieka Uczestnicy II etapu Olimpiady Losy Żołnierza Polskiego i Dzieje Oręża Polskiego Uczestnicy II etapu Olimpiady Zdrowy Styl Życia Finaliści diecezjalnego konkursu Młodzież u Jana Pawła II Zdobywcy I miejsca w województwie lubuskim w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej Zdobywcy III miejsca w wojewódzkich drużynowych zawodach matematycznych Uczestnicy II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Uczestnicy Poznańskiego Konkursu Chemicznego Zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu Scenariusz filmowy o Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej Finaliści Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym Zwycięzcy konkursu powiatowego Młody przedsiębiorca 8

9 Stypendyści: - 35 osób otrzymuje stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego, - stypendium Prezesa Rady Ministrów - Stypendium motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim Rozdanie stypendiów Zarządu Powiatu Żagańskiego 2014 rok. Dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców mamy 100% zdawalność matur oraz nasze Liceum zajęło 7 miejsce w woj. lubuskim w rankingu Perspektyw pierwsze miejsce wśród szkół publicznych w powiatach żagańskim i żarskim. Banach szkoła z siedemdziesięcioletnią tradycją to zobowiązuje. 9

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH ul. Gimnazjalna Żagań tel./fax Szkoła na pięć, a nawet dziewięć! ZESPÓŁ SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU TO NAJBARDZIEJ EUROPEJSKA SZKOŁA W REGIONIE! TO SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA. Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, popularne 59, to szkoła z ponad 50-letnią tradycją. Jej początki sięgają roku 1959, kiedy to rozpoczęto kształcenie włókienników, a następnie odzieżowców. Szkoła mieści się w centrum miasta, w zabytkowym zespole pofranciszkańskim, dawnym kolegium jezuickim, związanym z edukacją już w XVII wieku. Dzisiaj to przede wszystkim szkoła przyjazna uczniom, bezpieczna, stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego i zapewniająca przyjazną atmosferę do nauki. NASZE ATUTY: Jako jedyna szkoła w powiecie oferujemy możliwość nauki aż pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego! Od wielu lat realizujemy projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz międzynarodowe projekty LLP Comenius i etwinning, dzięki którym uczniowie mają możliwość podróżowania po Europie. OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa wojskowa, realizująca innowację Pluton 59 z przedmiotem uzupełniającym szkolenie wojskowe. Istnieje od 2009 roku. Jeden z najbardziej popularnych kierunków w powiecie i nie tylko. Rozwijająca się baza wojskowa to wielka szansa na przyszłą pracę. Nasze klasy wojskowe są jednymi z najlepszych w Polsce! Szkoła proponuje dodatkowe zajęcia uzupełniające: szkolenie wojskowe i samoobrona. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wojskową w ramach porozumienia o współpracy z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Zajęcia praktyczne realizowane są częściowo podczas tygodniowych, letnich obozów szkoleniowych na poligonie wojskowym. Szkolenie wojskowe kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności uczniów i jest potwierdzone certyfikatem. Poza ogólnymi wymogami, związanymi z zasadami rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego, od kandydatów wymagane jest przystąpienie do testu sprawnościowego z wychowania fizycznego. 10 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa bezpieczeństwo publiczne (policyjno pożarnicza), realizująca innowację Strażnicy bezpieczeństwa z przedmiotem uzupełniającym: bezpieczeństwo publiczne. Istnieje już 3 lata! Jest to oferta kierowana głównie do uczniów zainteresowanych służbą w straży pożarnej i policji oraz innych służbach

11 mundurowych. Uczniowie zapoznają się z zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz straży granicznej. Zajęcia z samoobrony prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa ratownictwo przedmedyczne. Uczniowie równolegle nabywają wiedzę ogólną, przyrodniczą i jednocześnie uczą się ratować zagrożone ludzkie życie w ramach zajęć z pierwszej pomocy. Pod okiem nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa oraz specjalistów z grona służb ratowniczych uczniowie ćwiczą m.in. wykonywanie RKO (Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej) w stosunku do osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, użycia AED, a także nabywają inne umiejętności niezbędne do udzielenia pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej. Nauka w klasie o profilu ratownictwo przedmedyczne kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności uczniów, które potwierdzone zostaną właściwym certyfikatem. TECHNIKUM HOTELARSKIE to szansa na znalezienie ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Absolwent może pracować m.in. w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Absolwent szkoły w tym zawodzie jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Uczniowie naszego Technikum Hotelarskiego BARDZO DOBRZE ZDAJĄ EGZAMIN Z PRZYGO- TOWANIA ZAWODOWEGO, na poziomie 82%! Młodzież bierze udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz odbywa ciekawe praktyki zawodowe, m.in. na promach pływających do Szwecji oraz w luksusowych hotelach. Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie to: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji; T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. TECHNIKUM LOGISTYCZNE I TECHNIKUM LOGISTYCZNE z innowacją wojskową. Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów. Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, materiałów, magazynów...) i narzędzi (oprogramowania komputerowego, transportu) tak, aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy. Innowacja LOGISTYKA WOJSKOWA umożliwi przygotowanie do pracy w służbach powołanych do organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług związkom operacyjnym, taktycznym oraz pozostałym jednostkom i instytucjom wojska. Edukacja na tym kierunku wzbogacona jest udziałem uczniów w projekcie Wirtualne laboratoria w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz w projekcie z EFS Doświadczenie zawodowe młodzieży szansą na sukces, gdzie uczniowie zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe w dużych firmach logistycznych i w wojsku. Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie to: A.30. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 11

12 TECHNIKUM INFORMATYCZNE I TECHNIKUM INFORMATYCZNE z innowacją wojskową. Technik informatyk to, wg rankingu opublikowanego w 2013 roku, jeden z najbardziej uniwersalnych i opłacalnych zawodów na rynku pracy. Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie będzie potrafił: posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci, posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych, dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania, projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową, zakładać bazy danych i administrować nimi, posługiwać się językami baz danych w tym SQL, stosować powszechnie używane języki programowania, tworzyć aplikacje internetowe, ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego, wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej, posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim. Nauka w klasie z innowacją wojskową pozwoli uczniom na nabycie umiejętności i postaw, które będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych. Przygotowanie techniczne z zakresu informatyki da gwarancję bezproblemowego wejścia absolwenta podejmującego pracę w wojsku w środowisko nowoczesnych technologii stosowanych w wojskowości. Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie to: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim projekcie IT Szkoła, pozwalającym na rozwój zainteresowań i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie IT. W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu IT szkoła! KLASA WIELOZAWODOWA: kształcenie we wszystkich zawodach rzemieślniczych, np. cukiernik, piekarz, murarz, ślusarz, kucharz, sprzedawca, mechanik, fryzjer i inne; z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, jest również strefa wi-fi, gdzie uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. W szkole znajdują się: gabinety przedmiotowe ze sprzętem multimedialnym i wyposażeniem tematycznym, laboratoria przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, laboratoria językowe z tablicą interaktywną, 4 multimedialne pracownie komputerowe, biblioteka z bardzo bogatym księgozbiorem i pracownią multimedialną, sala gimnastyczna, multimedialne przedmiotowe pakiety edukacyjne, filmoteka lekturowa, ścianka wspinaczkowa, szafki dla uczniów. Do dyspozycji uczniów dostępna jest kawiarenka, w której można smacznie i niedrogo zjeść oraz miło spędzić wolny czas. Dostępna jest tzw. Przeczekalnia dla uczniów dojeżdżających. 12

13 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Szkoła posiada również bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą uczęszczać na wybrane zajęcia zgodnie z zainteresowaniami oraz na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne. Szkoła współpracuje z IPN-em, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Zielonogórskim, z wojskiem, Państwową Strażą Pożarną i Policją oraz z wieloma innymi instytucjami. Oferujemy koła przedmiotowe: matematyczne, historyczne, informatyczne, ekonomiczne, polonistyczne, językowe, geograficzne, biologiczno-ekologiczne, logistyczne, kronikarskie, hotelarskie, turystyczne, sportowe, projektów europejskich. Ponadto młodzi ludzie mogą zostać wolontariuszami w licznych akcjach pomocowych i profilaktycznych. Prowadzimy akcje charytatywne. W szkole odbywa się wiele ciekawych imprez artystycznych, odkrywamy i rozwijamy talenty oraz integrujemy się na wielu wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych. NASZE PROJEKTY: Projekt międzynarodowej współpracy szkół LLP Comenius Bilet w jedną stronę do życia zawodowego (Polska, Francja, Włochy, Bułgaria). Międzynarodowy projekt LLP Comenius Wyjazdy indywidualne dla uczniów. Międzynarodowe projekty etwinning Le plaisir de découvrir. Wirtualne laboratoria sukces innowacji dla zawodu technik logistyk. Doświadczenia zawodowe młodzieży szansą na sukces. Wykształcenie zawodowe to dobry wybór. projekt dla zawodu technik informatyk. Szkoła z klasą 2.0. WF z klasą. IT Szkoła ogólnopolski projekt mający na celu podnoszenie i rozwijanie kompetencji ICT u uczniów. Interaktywny produkt IT. 13

14 NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY: I miejsce w Zawodach Obronnych Reprezentacji Klas Mundurowych o Puchar Wojewody Lubuskiego w 2014 roku III miejsce w klasyfikacji generalnej ogólnopolskiego konkursu klas mundurowych przeprowadzonego podczas Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2014 I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Młody Przedsiębiorca 2014 I miejsce w Europejskim konkursie etwinning 2013 za projekt Dans le cercle des signes du ( W kręgu znaków ) I miejsce w ogólnopolskim konkursie EduInspiracje 2013 I miejsce w etapie wojewódzkim turnieju HDK, za największą ilość oddanej krwi I miejsce w konkursie na wydarzenie promujące Unię Europejską i Parlament wyjazd do Brukseli (marzec 2012 r.) III miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym Taka codzienność (2011 r.) II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Człowiek-Ziemia-Kosmos (2011 r.) I miejsce Drużyny PCK w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiej Olimpiady Ratowniczej (2010, 2011, 2012, 2013 r.) SPORTOWE I miejsce w województwie w trójskoku (2013) I miejsce w województwie na 100 m (2013) II miejsce w województwie na 200 m (2013) II miejsce w województwie w rzucie młotem (2013) II miejsce w województwie w rzucie dyskiem (2013) II miejsce w województwie na 1500 m (2013) II miejsce w województwie sztafeta 4*100 m (2013) Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w kat. Juniorów w biegu na 100 m (2012) Brązowy medal w biegu na dystansie 100 m (2012 ) III miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży (2012 ) Siatkarki naszej szkoły najlepsze w powiecie (listopad 2011) I miejsce w Żagańskiej Powiatowej Licealiadzie Młodzieży (2010, 2013) I miejsce w Miejskich Zawodach w piłce siatkowej dziewcząt I miejsce w Powiatowych Zawodach w piłce siatkowej dziewcząt I miejsce w Powiatowych Zawodach w tenisie stołowym dziewcząt II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w tenisie stołowym Udział naszych zawodniczek w Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej we Wrocławiu (2011) 14

15 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska Żagań; Tel Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest jedną z najstarszych placówek oświatowych na terenie Żagania. Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła swą działalność 1 września 1946 roku, jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Zarządzeniem Kuratora Oświaty z 1963 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 60. W roku 1974 ponownie zmienia się nazwa szkoły, na ulicy Pomorskiej rozpoczyna działać Zespół Szkół Mechanicznych. Z dniem 1 stycznia 2009 r. przyjęto nazwę Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Nowa nazwa szkoły pełniej odzwierciedla specyfikę kierunków kształcenia. Wysoki procent naszych uczniów zdaje egzaminy zewnętrzne (maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe) na bardzo dobrym poziomie. Oferta edukacyjna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W drugim semestrze klasy pierwszej samodzielnie dokonasz wyboru przedmiotów, które będziesz zdawał na egzaminie maturalnym. Ukończenie liceum ogólnokształcącego jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Absolwenci liceów ogólnokształcących otrzymują: świadectwo ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego, świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego, organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową. 1. Klasa ogólna Daje uczniom wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Pozwoli rozwinąć Twoje zainteresowania językowe, humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne. Jest idealną klasą dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych dalszych planów edukacyjnych. W czasie nauki rozwiniesz swoje zainteresowania i pasje np. dziennikarskie, sportowe, teatralne i muzyczne, przygotujesz się do udziału w konkursach i olimpiadach. 15

16 2. Klasa z edukacją policyjną NOWOŚĆ Klasa o profilu edukacja policyjna została utworzona z myślą o osobach widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. W ramach przedmiotu edukacja policyjna będą się odbywały spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji policji. Młodzież zapozna się ze strukturą i zadaniami policji, z elementami prawa i kryminalistyki. Głównym zadaniem tych zajęć będzie poznanie na czym polega praca policjanta oraz przygotowanie uczniów do zdawania testów przeprowadzanych w postępowaniu rekrutacyjnym do policji. Na zajęciach wychowania fizycznego młodzież pozna podstawy sportów walki, raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia na basenie. 3. Klasa europejska Oferta klasy skierowana jest do uczniów o rozległych zainteresowaniach, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem, chcących doskonalić umiejętności posługiwania się językami obcymi. W ramach zajęć organizowane będą projekty i warsztaty europejskie oraz spotkania z ludźmi kultury, polityki i życia publicznego Nauka języka angielskiego zostanie wzbogacona o terminologię związaną z biznesem, turystyką i rynkiem pracy. Edukacja przebiegać będzie we współpracy ze specjalistami z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Ambasadą Brytyjską oraz biurami europosłów. Absolwent tej klasy przygotowany będzie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach humanistycznych, administracyjnych, prawniczych, stosunków międzynarodowych, europejskich, politologii, dziennikarstwa, historii, socjologii lub innych dowolnie wybranych. TECHNIKUM To szkoła, w której nauka trwa 4 lata, pozwala uzyskać zawód, daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia w szkole wyższej. Ranking Perspektyw Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły Znalazło się, jako jedyna szkoła z powiatu żagańskiego, wśród 300 najlepszych techników w Polsce. W województwie lubuskim zajęło 5 miejsce. Szkoła jest organizatorem wojewódzkiego konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika pod patronatem Starosty Powiatu Żagańskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty. 16

17 1. Technikum mechatroniczne Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. Skierowane do uczniów o szeroko pojętych zainteresowaniach technicznych. Mechatronika to połączenie podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki. Podczas zajęć uczniowie poznają: zasady programowania, budowę, działanie i sposoby sterowania urządzeniami i maszynami. Uczą się wykorzystywać programy wspomagające projektowanie, konstruować sterowane komputerowo urządzenia mechatroniczne. Uczniowie naszego technikum mechatronicznego zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie, często mają najlepsze wyniki w całym okręgu OKE Poznań. 2. Technikum organizacji reklamy W zawodzie technik organizacji reklamy zdobędziesz umiejętności dotyczące sprzedaży usług reklamowych oraz organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej. Nauczysz się jak przygotować ofertę produktów i usług reklamowych, poznasz zasady sprzedaży tych produktów. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, towaroznawstwo, public relations, organizacja reklamy, psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa, język angielski, praktyka zawodowa. Absolwent tego kierunku potrafi także zaplanować kampanię reklamową w mediach, umiejętnie dobierając media do przyjętej strategii reklamy. Za pomocą odpowiednich narzędzi bada także skuteczność przeprowadzonej kampanii reklamowej. Może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej. 3. Technikum teleinformatyczne Jest to nowy zawód wprowadzony do szkół średnich. Zawód z przyszłością. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Absolwent tego kierunku projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę, montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne, diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego. 4. Technikum ekonomiczne Skierowane do uczniów zainteresowanych ekonomią, rachunkowością i przedsiębiorczością. Profil przygotowuje absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. W trakcie naucza- 17

18 nia uczeń nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: zarządzania finansami, prowadzenia rachunkowości, komputerowej ewidencji procesów gospodarczych, obliczania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i sporządzania wniosków kredytowych, zaciągania kredytów i lokowania depozytów, organizacji i zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zasobami ludzkimi i finansowymi, sporządzania biznesplanu, stosowania instrumentów marketingu na rynku. Nasze technikum ekonomiczne zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie. 5. Technikum mechaniczne Jest to zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy, obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń mechanicznych. Szkoła wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy kształci w zawodzie technik mechanik w specjalizacji: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Aktualnie na rynku pracy widoczne jest duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAM. Absolwenci mają możliwość podjęcia studiów technicznych, inżynierskich na wybranym kierunku. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Mechanik monter maszyn i urządzeń Szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum realizowana w trzyletnim cyklu nauczania. Daje ogólne wykształcenie techniczne ze szczególnym naciskiem na technologię montażu maszyn i urządzeń przemysłowych. Uczeń nabędzie umiejętności naprawy, konserwacji, oceny stanu technicznego oraz użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Zapozna się z obsługą urządzeń elektromechanicznych takich jak: szlifierki, tokarki, frezarki i inne. 2. Operator obrabiarek skrawających nowy kierunek Uczniowie poznają zawód na nowoczesnych maszynach (np.: obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC) i kształtują swoje umiejętności w szkolnych warsztatach. Jest to zawód bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. W trakcie zajęć uczniowie poznają zasady pracy obrabiarek konwencjonalnych oraz obrabiarek sterowanych numerycznie. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. 3. Klasa wielozawodowa (np. sprzedawca, fryzjer, kucharz małej gastronomii, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik i inne) Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w szkole, a zawodowe, po podpisaniu umowy o pracę, w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Praktyka zawodowa obejmuje około 60% zajęć, w ramach której uczniowie poznają podstawy swojego zawodu pod okiem pracodawcy. Kształcenie w konkretnym zawodzie odbywa się bezpośrednio w zakładzie pracy. 18

19 BAZA DYDAKTYCZNA Szkoła mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Pomorskiej 7 i Armii Krajowej 11, gdzie znajdują się warsztaty szkolne, które w roku 2014 zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Funkcjonują pracownie: teleinformatyki, mechatroniki, obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), spawalnicza, plastyczna oraz hale warsztatowe. Obecnie kształcenie w zawodach odbywa się na wysokim europejskim poziomie. Budynek warsztatów szkolnych Pracownia obróbki mechanicznej Pracownia mechatroniki Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie Gabinety lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny, nowoczesny sprzęt dydaktyczny. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, radiowęzeł, gazeta szkolna. Biblioteka szkolna łączy tradycję z nowoczesnością. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy, pełni rolę twórczego warsztatu pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej. Do dyspozycji uczniów są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zbiory biblioteki liczą ponad woluminów i zbiorów multimedialnych. 19

20 Infrastruktura sportowa sala gimnastyczna: szkoła posiada dwie sale gimnastyczne: duża do gier zespołowych, mała do gimnastyki. Obie sale posiadają wyremontowane zaplecze sanitarne, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią służy do gry w piłkę siatkową, kosza, piłkę ręczną oraz innych ćwiczeń gimnastycznych. Nasze priorytety: przygotowanie do egzaminów zewnętrznych ( matura, egzaminy zawodowe) nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia Czas na wybór dobrej szkoły! Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. To najdynamiczniej rozwijająca sie szkoła w środowisku. Sprawimy, że będziesz przygotowany do życia zawodowego i dalszej nauki. Zapewnimy Ci bezpieczeństwo i gwarancję sukcesu na miarę Twoich możliwości. 20

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo