INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany informator pn. Co dalej Gimnazjalisto?, z pełną ofertą szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żagański. Na mapie oświatowej powiatu wiele się dzieje, zmianom ulegają m.in. kierunki kształcenia, a wszystko po to, by być elastycznym i szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Dzięki powiatowej reformie oświatowej jak również szeroko prowadzonej kampanii promocyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego, powiat notuje udane nabory do szkół, a dużą popularnością cieszą się szczególnie kierunki zawodowe. Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz z ofertą pozostałych placówek świadczących usługi na rzecz rozwoju oświaty. Dane do niniejszego informatora zostały opracowane i przekazane przez dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 2

3 Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto Dobiega końca kolejny etap Waszej szkolnej edukacji. Nadchodzi czas na pierwszą w Waszym życiu poważną decyzję dotyczącą wyboru najlepszej dla siebie szkoły ponadgimnazjalnej, najlepszej czyli takiej, która umożliwi Wam w pełni realizację własnych zamierzeń. Aby pomóc Wam w tym niezwykle istotnym, często rzutującym na całe późniejsze życie wyborze, przygotowany został ten oto Informator dla Gimnazjalistów. Znajdziecie tu oferty edukacyjne na rok 2015/2016 wszystkich szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żagańskiego. Dodatkową pomocą w procesie rekrutacji będzie Wam służyć działający sprawnie od kilku lat system elektronicznego naboru. Celem systemu jest także skrócenie do minimum pełnego niepokoju czasu oczekiwania na wyniki, a co za tym idzie, zaoszczędzenie Wam zbędnego stresu. Mam nadzieję, że oferta szkół powiatu żagańskiego spełni Wasze oczekiwania. Przyszłość Wasza oraz Waszych koleżanek i kolegów, którzy stanowicie młode pokolenie mieszkańców powiatu żagańskiego, jest dla nas szczególnie ważna, dlatego dbamy o to, aby podlegające nam placówki oświatowe spełniały wszelkie standardy. Zapewniam, że stawiamy na wysoki poziom edukacji, chcemy abyście przez okres nauki w szkołach ponadgimnazjalnych nie tylko mogli doskonalić swoje umiejętności, ale również za kilka lat byli przygotowani do tego, aby świadomie zdecydować o dalszym Waszym losie, tj. kontynuowaniu nauki na studiach wyższych bądź podjęciu pracy w wymarzonym zawodzie. W tym celu systematycznie modernizujemy bazę naszych szkół. Doposażamy w nowoczesne pomoce, oddajemy do użytku kolejne obiekty sportowe. Nasze placówki posiadają także bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są to placówki bezpieczne, w których panuje życzliwa atmosfera. Drodzy Trzecioklasiści! Życzę Wam pomyślnego zakończenia nauki w gimnazjum oraz dokonania słusznego wyboru dalszej drogi kształcenia. STAROSTA ŻAGAŃSKI Henryk Janowicz 3

4 Informacja o elektronicznym naborze kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żagańskiego na rok szkolny 2015/2016 Wprowadzenie Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich, do których oddziałów będziesz ubiegał się o przyjęcie, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj ich ofertę, odwiedź je, przeczytaj informacje w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły, przeczytaj obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji, zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki), przeanalizuj swoje szanse dostania się. W Powiecie Żagańskim masz duży wybór oddziałów (czyli klas) w 6 szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w: 1. liceach ogólnokształcących, 2. technikach, 2. zasadniczych szkołach zawodowych. Dokonując wyboru, pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o przyjęcie najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez ciebie kolejności. UWAGA Wybierając maksymalną liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. UWAGA Jeśli wybierzesz wyłącznie oddziały o bardzo dużej liczbie kandydatów, możesz nie dostać się do żadnego z nich. Dlatego radzimy wybrać chociaż jeden oddział mniej popularny. Elektroniczny system działa według następujących zasad: kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym oddziale, do którego dostał się w danej szkole, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii. UWAGA Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii Etapy działania Gdy dokonałeś wyboru, możesz przystąpić do rejestracji w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON Optivum - https://powiatzaganski.edu.com.pl/kandydat/kseon.php 1. Pierwszym działaniem jest założenie przez Ciebie osobistego konta na stronie internetowej Systemu, poprzez wpisanie danych osobowych i ustanowienie hasła. Możesz to zrobić w gimnazjum na lekcjach informatyki, w domu, u kolegi lub w innym miejscu. UWAGA Użyj hasła łatwego do zapamiętania. Podczas zakładania konta System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować. 1. Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności. Następnie, w obrębie tych szkół, wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. UWAGA Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów. Szkoła pierwszego wyboru to szkoła którą wybrałeś jako pierwszą. 4

5 2. Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice (prawni opiekunowie). Zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Wraz z podaniem powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane, a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów. UWAGA Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty). Termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru Od 11 do 22 maja 2015r. Nie czekaj do ostatniej chwili! UWAGA Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już kolejności wybranych oddziałów (na swoim koncie w Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie różnić się od informacji na podaniu, to podczas weryfikacji podanie zostanie odrzucone. Weryfikacja podania w szkole może trwać nawet do 7 dni. Gdyby po 7 dniach informacja o akceptacji podania nie pojawiła się na stronie głównej Twojego konta, koniecznie skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru. Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Internecie zostanie zablokowana przez System. 3. Po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnij umieszczony w Systemie formularz osiągnięć (dostępny po zalogowaniu się). W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie. Po wypełnieniu formularza w Systemie do szkoły pierwszego wyboru zanieś jeden komplet dokumentów, czyli jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i jedną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. UWAGA Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy zostawić w domu. Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów do 30 czerwca 2015r. Szkoła pierwszego wyboru dokonuje sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych przez Ciebie do formularza w Internecie z informacjami zawartymi na świadectwie i przesyła informację o akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie Twojego konta. Pozwoli to sprawdzić, czy liczba przyznanych Ci punktów jest poprawna. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru. 4. Dnia 02 lipca 2015r.o godzinie na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru, znajdziesz informację, do którego oddziału zostałeś przyjęty. 5. Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca, oryginały dokumentów trzeba dostarczyć niezwłocznie do szkoły, do której się dostałeś. UWAGA Jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną dostarczone w terminie do 06 lipca 2014r. do godz , oznacza to rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Dnia 07 lipca 2015r. o godz wszystkie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów. 6. Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na stronę Wolne miejsca dostępną w Systemie. Poszukaj tam odpowiadającego Ci oddziału i skontaktuj się z tą szkołą. UWAGA Listy wolnych miejsc zostaną też wywieszone we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. 5

6 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu pl. Orląt Lwowskich 4, Żagań tel , Od 4 lat najlepsza szkoła publiczna w powiecie żagańskim i żarskim. 7 miejsce w województwie lubuskim* Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu - mała szkoła odnosząca wielkie sukcesy. Z powodzeniem przygotowuje uczniów do dalszej nauki. Spójne działania nauczycieli, uczniów i rodziców pozwalają uzyskiwać coraz lepsze wyniki maturalne, zapewniają bezpieczeństwo w szkole i dobrą atmosferę do nauki oraz samorealizacji. Doświadczone grono pedagogiczne, wykorzystuje w pracy nowoczesne formy i metody. Indywidualnie podchodzi do ucznia, rozwija jego umiejętności i zainteresowania. Kierunki kształcenia: Uczniowie klas I realizują obowiązkowe zajęcia na poziomie podstawowym. Od drugiej klasy wybierają przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Proponujemy następujące specjalizacje: medyczną, politechniczną, prawniczą, turystyczną, dyplomatyczną** Szkoła stawia na nowoczesność, nauczyciele wykorzystują w pracy dziennik elektroniczny i tablice multimedialne. Każda klasa wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, telewizor i DVD. * Wg ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej z 2015 r. ** Utworzenie specjalizacji uzależnione jest od liczby chętnych i możliwości szkoły. 6

7 Liceum Ogólnokształcące posiada: czytelnię, a w niej najnowsze numery czasopism i gazet. Tu można też skorzystać z kserokopiarki i centrum multimedialnego (8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu), bibliotekę woluminów (lektury szkolne, literatura popularnonaukowa, encyklopedie, słowniki, filmy na płytach DVD). trzy pracowanie informatyczne (45 stanowisk) wyposażone w najnowocześniejsze komputery i oprogramowanie. nowoczesne, wielofunkcyjne boisko, salę gimnastyczną, siłownię. W Banachu masz możliwość rozwijania pasji i zainteresowań! 1. Koła zainteresowań: teatralne, filmowe, recytatorskie, dziennikarskie (redagowanie gazetki QQRYQ ), PCK,- turystyczne (klub Globtroter ), kabaret, muzyczne, językowe Klub Europejski. 7

8 2. Zajęcia sportowe: sekcja strzelectwa sportowego, sekcja sztuk walki, sekcja piłki siatkowej, sekcja piłki nożnej. 3. Zajęcia dodatkowe: indywidualne wg potrzeb, dla maturzystów, dla przygotowujących się do olimpiad i konkursów, dla uczniów z problemami edukacyjnymi. szeroka oferta wyjazdów edukacyjno rekreacyjnych (np. integracyjne klas I, do teatru, do kina, na targi edukacyjne, dłuższe wycieczki klasowe), cykliczne imprezy w obrębie szkoły: otrzęsiny klas I, Tydzień Edukacji Globalnej, noc filmowa, Piknik Zdrowia, różnorodne koncerty okolicznościowe (Szlachetnej Paczki, walentynkowy, świąteczny, z okazji pierwszego dnia wiosny itp.). Największe sukcesy uczniów z ostatniego roku to: Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III RP Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Finaliści II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Uczestnicy II etapu Olimpiady Historycznej Uczestnicy II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej Uczestnicy II etapu Olimpiady o Prawach Człowieka Uczestnicy II etapu Olimpiady Losy Żołnierza Polskiego i Dzieje Oręża Polskiego Uczestnicy II etapu Olimpiady Zdrowy Styl Życia Finaliści diecezjalnego konkursu Młodzież u Jana Pawła II Zdobywcy I miejsca w województwie lubuskim w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej Zdobywcy III miejsca w wojewódzkich drużynowych zawodach matematycznych Uczestnicy II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Uczestnicy Poznańskiego Konkursu Chemicznego Zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu Scenariusz filmowy o Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej Finaliści Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym Zwycięzcy konkursu powiatowego Młody przedsiębiorca 8

9 Stypendyści: - 35 osób otrzymuje stypendium Zarządu Powiatu Żagańskiego, - stypendium Prezesa Rady Ministrów - Stypendium motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim Rozdanie stypendiów Zarządu Powiatu Żagańskiego 2014 rok. Dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców mamy 100% zdawalność matur oraz nasze Liceum zajęło 7 miejsce w woj. lubuskim w rankingu Perspektyw pierwsze miejsce wśród szkół publicznych w powiatach żagańskim i żarskim. Banach szkoła z siedemdziesięcioletnią tradycją to zobowiązuje. 9

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH ul. Gimnazjalna Żagań tel./fax Szkoła na pięć, a nawet dziewięć! ZESPÓŁ SZKÓŁ TEKSTYLNO-HANDLOWYCH W ŻAGANIU TO NAJBARDZIEJ EUROPEJSKA SZKOŁA W REGIONIE! TO SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA. Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, popularne 59, to szkoła z ponad 50-letnią tradycją. Jej początki sięgają roku 1959, kiedy to rozpoczęto kształcenie włókienników, a następnie odzieżowców. Szkoła mieści się w centrum miasta, w zabytkowym zespole pofranciszkańskim, dawnym kolegium jezuickim, związanym z edukacją już w XVII wieku. Dzisiaj to przede wszystkim szkoła przyjazna uczniom, bezpieczna, stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego i zapewniająca przyjazną atmosferę do nauki. NASZE ATUTY: Jako jedyna szkoła w powiecie oferujemy możliwość nauki aż pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego! Od wielu lat realizujemy projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz międzynarodowe projekty LLP Comenius i etwinning, dzięki którym uczniowie mają możliwość podróżowania po Europie. OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa wojskowa, realizująca innowację Pluton 59 z przedmiotem uzupełniającym szkolenie wojskowe. Istnieje od 2009 roku. Jeden z najbardziej popularnych kierunków w powiecie i nie tylko. Rozwijająca się baza wojskowa to wielka szansa na przyszłą pracę. Nasze klasy wojskowe są jednymi z najlepszych w Polsce! Szkoła proponuje dodatkowe zajęcia uzupełniające: szkolenie wojskowe i samoobrona. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wojskową w ramach porozumienia o współpracy z 34 Brygadą Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Zajęcia praktyczne realizowane są częściowo podczas tygodniowych, letnich obozów szkoleniowych na poligonie wojskowym. Szkolenie wojskowe kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności uczniów i jest potwierdzone certyfikatem. Poza ogólnymi wymogami, związanymi z zasadami rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego, od kandydatów wymagane jest przystąpienie do testu sprawnościowego z wychowania fizycznego. 10 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa bezpieczeństwo publiczne (policyjno pożarnicza), realizująca innowację Strażnicy bezpieczeństwa z przedmiotem uzupełniającym: bezpieczeństwo publiczne. Istnieje już 3 lata! Jest to oferta kierowana głównie do uczniów zainteresowanych służbą w straży pożarnej i policji oraz innych służbach

11 mundurowych. Uczniowie zapoznają się z zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz straży granicznej. Zajęcia z samoobrony prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa ratownictwo przedmedyczne. Uczniowie równolegle nabywają wiedzę ogólną, przyrodniczą i jednocześnie uczą się ratować zagrożone ludzkie życie w ramach zajęć z pierwszej pomocy. Pod okiem nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa oraz specjalistów z grona służb ratowniczych uczniowie ćwiczą m.in. wykonywanie RKO (Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej) w stosunku do osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, użycia AED, a także nabywają inne umiejętności niezbędne do udzielenia pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej. Nauka w klasie o profilu ratownictwo przedmedyczne kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę oraz umiejętności uczniów, które potwierdzone zostaną właściwym certyfikatem. TECHNIKUM HOTELARSKIE to szansa na znalezienie ciekawej pracy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Absolwent może pracować m.in. w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Absolwent szkoły w tym zawodzie jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Uczniowie naszego Technikum Hotelarskiego BARDZO DOBRZE ZDAJĄ EGZAMIN Z PRZYGO- TOWANIA ZAWODOWEGO, na poziomie 82%! Młodzież bierze udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz odbywa ciekawe praktyki zawodowe, m.in. na promach pływających do Szwecji oraz w luksusowych hotelach. Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie to: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji; T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. TECHNIKUM LOGISTYCZNE I TECHNIKUM LOGISTYCZNE z innowacją wojskową. Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów. Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, materiałów, magazynów...) i narzędzi (oprogramowania komputerowego, transportu) tak, aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy. Innowacja LOGISTYKA WOJSKOWA umożliwi przygotowanie do pracy w służbach powołanych do organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług związkom operacyjnym, taktycznym oraz pozostałym jednostkom i instytucjom wojska. Edukacja na tym kierunku wzbogacona jest udziałem uczniów w projekcie Wirtualne laboratoria w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz w projekcie z EFS Doświadczenie zawodowe młodzieży szansą na sukces, gdzie uczniowie zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe w dużych firmach logistycznych i w wojsku. Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie to: A.30. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 11

12 TECHNIKUM INFORMATYCZNE I TECHNIKUM INFORMATYCZNE z innowacją wojskową. Technik informatyk to, wg rankingu opublikowanego w 2013 roku, jeden z najbardziej uniwersalnych i opłacalnych zawodów na rynku pracy. Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie będzie potrafił: posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci, posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych, dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania, projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową, zakładać bazy danych i administrować nimi, posługiwać się językami baz danych w tym SQL, stosować powszechnie używane języki programowania, tworzyć aplikacje internetowe, ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego, wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej, posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim. Nauka w klasie z innowacją wojskową pozwoli uczniom na nabycie umiejętności i postaw, które będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych. Przygotowanie techniczne z zakresu informatyki da gwarancję bezproblemowego wejścia absolwenta podejmującego pracę w wojsku w środowisko nowoczesnych technologii stosowanych w wojskowości. Kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie to: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim projekcie IT Szkoła, pozwalającym na rozwój zainteresowań i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie IT. W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu IT szkoła! KLASA WIELOZAWODOWA: kształcenie we wszystkich zawodach rzemieślniczych, np. cukiernik, piekarz, murarz, ślusarz, kucharz, sprzedawca, mechanik, fryzjer i inne; z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, jest również strefa wi-fi, gdzie uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. W szkole znajdują się: gabinety przedmiotowe ze sprzętem multimedialnym i wyposażeniem tematycznym, laboratoria przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, laboratoria językowe z tablicą interaktywną, 4 multimedialne pracownie komputerowe, biblioteka z bardzo bogatym księgozbiorem i pracownią multimedialną, sala gimnastyczna, multimedialne przedmiotowe pakiety edukacyjne, filmoteka lekturowa, ścianka wspinaczkowa, szafki dla uczniów. Do dyspozycji uczniów dostępna jest kawiarenka, w której można smacznie i niedrogo zjeść oraz miło spędzić wolny czas. Dostępna jest tzw. Przeczekalnia dla uczniów dojeżdżających. 12

13 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: Szkoła posiada również bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą uczęszczać na wybrane zajęcia zgodnie z zainteresowaniami oraz na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne. Szkoła współpracuje z IPN-em, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Zielonogórskim, z wojskiem, Państwową Strażą Pożarną i Policją oraz z wieloma innymi instytucjami. Oferujemy koła przedmiotowe: matematyczne, historyczne, informatyczne, ekonomiczne, polonistyczne, językowe, geograficzne, biologiczno-ekologiczne, logistyczne, kronikarskie, hotelarskie, turystyczne, sportowe, projektów europejskich. Ponadto młodzi ludzie mogą zostać wolontariuszami w licznych akcjach pomocowych i profilaktycznych. Prowadzimy akcje charytatywne. W szkole odbywa się wiele ciekawych imprez artystycznych, odkrywamy i rozwijamy talenty oraz integrujemy się na wielu wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych. NASZE PROJEKTY: Projekt międzynarodowej współpracy szkół LLP Comenius Bilet w jedną stronę do życia zawodowego (Polska, Francja, Włochy, Bułgaria). Międzynarodowy projekt LLP Comenius Wyjazdy indywidualne dla uczniów. Międzynarodowe projekty etwinning Le plaisir de découvrir. Wirtualne laboratoria sukces innowacji dla zawodu technik logistyk. Doświadczenia zawodowe młodzieży szansą na sukces. Wykształcenie zawodowe to dobry wybór. projekt dla zawodu technik informatyk. Szkoła z klasą 2.0. WF z klasą. IT Szkoła ogólnopolski projekt mający na celu podnoszenie i rozwijanie kompetencji ICT u uczniów. Interaktywny produkt IT. 13

14 NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY: I miejsce w Zawodach Obronnych Reprezentacji Klas Mundurowych o Puchar Wojewody Lubuskiego w 2014 roku III miejsce w klasyfikacji generalnej ogólnopolskiego konkursu klas mundurowych przeprowadzonego podczas Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2014 I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Młody Przedsiębiorca 2014 I miejsce w Europejskim konkursie etwinning 2013 za projekt Dans le cercle des signes du ( W kręgu znaków ) I miejsce w ogólnopolskim konkursie EduInspiracje 2013 I miejsce w etapie wojewódzkim turnieju HDK, za największą ilość oddanej krwi I miejsce w konkursie na wydarzenie promujące Unię Europejską i Parlament wyjazd do Brukseli (marzec 2012 r.) III miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym Taka codzienność (2011 r.) II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Człowiek-Ziemia-Kosmos (2011 r.) I miejsce Drużyny PCK w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiej Olimpiady Ratowniczej (2010, 2011, 2012, 2013 r.) SPORTOWE I miejsce w województwie w trójskoku (2013) I miejsce w województwie na 100 m (2013) II miejsce w województwie na 200 m (2013) II miejsce w województwie w rzucie młotem (2013) II miejsce w województwie w rzucie dyskiem (2013) II miejsce w województwie na 1500 m (2013) II miejsce w województwie sztafeta 4*100 m (2013) Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w kat. Juniorów w biegu na 100 m (2012) Brązowy medal w biegu na dystansie 100 m (2012 ) III miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży (2012 ) Siatkarki naszej szkoły najlepsze w powiecie (listopad 2011) I miejsce w Żagańskiej Powiatowej Licealiadzie Młodzieży (2010, 2013) I miejsce w Miejskich Zawodach w piłce siatkowej dziewcząt I miejsce w Powiatowych Zawodach w piłce siatkowej dziewcząt I miejsce w Powiatowych Zawodach w tenisie stołowym dziewcząt II miejsce w Wojewódzkich Zawodach w tenisie stołowym Udział naszych zawodniczek w Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej we Wrocławiu (2011) 14

15 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska Żagań; Tel Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest jedną z najstarszych placówek oświatowych na terenie Żagania. Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła swą działalność 1 września 1946 roku, jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Zarządzeniem Kuratora Oświaty z 1963 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 60. W roku 1974 ponownie zmienia się nazwa szkoły, na ulicy Pomorskiej rozpoczyna działać Zespół Szkół Mechanicznych. Z dniem 1 stycznia 2009 r. przyjęto nazwę Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Nowa nazwa szkoły pełniej odzwierciedla specyfikę kierunków kształcenia. Wysoki procent naszych uczniów zdaje egzaminy zewnętrzne (maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe) na bardzo dobrym poziomie. Oferta edukacyjna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W drugim semestrze klasy pierwszej samodzielnie dokonasz wyboru przedmiotów, które będziesz zdawał na egzaminie maturalnym. Ukończenie liceum ogólnokształcącego jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Absolwenci liceów ogólnokształcących otrzymują: świadectwo ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego, świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego, organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową. 1. Klasa ogólna Daje uczniom wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Pozwoli rozwinąć Twoje zainteresowania językowe, humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne. Jest idealną klasą dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych dalszych planów edukacyjnych. W czasie nauki rozwiniesz swoje zainteresowania i pasje np. dziennikarskie, sportowe, teatralne i muzyczne, przygotujesz się do udziału w konkursach i olimpiadach. 15

16 2. Klasa z edukacją policyjną NOWOŚĆ Klasa o profilu edukacja policyjna została utworzona z myślą o osobach widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. W ramach przedmiotu edukacja policyjna będą się odbywały spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji policji. Młodzież zapozna się ze strukturą i zadaniami policji, z elementami prawa i kryminalistyki. Głównym zadaniem tych zajęć będzie poznanie na czym polega praca policjanta oraz przygotowanie uczniów do zdawania testów przeprowadzanych w postępowaniu rekrutacyjnym do policji. Na zajęciach wychowania fizycznego młodzież pozna podstawy sportów walki, raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia na basenie. 3. Klasa europejska Oferta klasy skierowana jest do uczniów o rozległych zainteresowaniach, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem, chcących doskonalić umiejętności posługiwania się językami obcymi. W ramach zajęć organizowane będą projekty i warsztaty europejskie oraz spotkania z ludźmi kultury, polityki i życia publicznego Nauka języka angielskiego zostanie wzbogacona o terminologię związaną z biznesem, turystyką i rynkiem pracy. Edukacja przebiegać będzie we współpracy ze specjalistami z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Ambasadą Brytyjską oraz biurami europosłów. Absolwent tej klasy przygotowany będzie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach humanistycznych, administracyjnych, prawniczych, stosunków międzynarodowych, europejskich, politologii, dziennikarstwa, historii, socjologii lub innych dowolnie wybranych. TECHNIKUM To szkoła, w której nauka trwa 4 lata, pozwala uzyskać zawód, daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia w szkole wyższej. Ranking Perspektyw Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły Znalazło się, jako jedyna szkoła z powiatu żagańskiego, wśród 300 najlepszych techników w Polsce. W województwie lubuskim zajęło 5 miejsce. Szkoła jest organizatorem wojewódzkiego konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika pod patronatem Starosty Powiatu Żagańskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty. 16

17 1. Technikum mechatroniczne Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. Skierowane do uczniów o szeroko pojętych zainteresowaniach technicznych. Mechatronika to połączenie podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki. Podczas zajęć uczniowie poznają: zasady programowania, budowę, działanie i sposoby sterowania urządzeniami i maszynami. Uczą się wykorzystywać programy wspomagające projektowanie, konstruować sterowane komputerowo urządzenia mechatroniczne. Uczniowie naszego technikum mechatronicznego zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie, często mają najlepsze wyniki w całym okręgu OKE Poznań. 2. Technikum organizacji reklamy W zawodzie technik organizacji reklamy zdobędziesz umiejętności dotyczące sprzedaży usług reklamowych oraz organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej. Nauczysz się jak przygotować ofertę produktów i usług reklamowych, poznasz zasady sprzedaży tych produktów. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, towaroznawstwo, public relations, organizacja reklamy, psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa, język angielski, praktyka zawodowa. Absolwent tego kierunku potrafi także zaplanować kampanię reklamową w mediach, umiejętnie dobierając media do przyjętej strategii reklamy. Za pomocą odpowiednich narzędzi bada także skuteczność przeprowadzonej kampanii reklamowej. Może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej. 3. Technikum teleinformatyczne Jest to nowy zawód wprowadzony do szkół średnich. Zawód z przyszłością. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Absolwent tego kierunku projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę, montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne, diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego. 4. Technikum ekonomiczne Skierowane do uczniów zainteresowanych ekonomią, rachunkowością i przedsiębiorczością. Profil przygotowuje absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. W trakcie naucza- 17

18 nia uczeń nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: zarządzania finansami, prowadzenia rachunkowości, komputerowej ewidencji procesów gospodarczych, obliczania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i sporządzania wniosków kredytowych, zaciągania kredytów i lokowania depozytów, organizacji i zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zasobami ludzkimi i finansowymi, sporządzania biznesplanu, stosowania instrumentów marketingu na rynku. Nasze technikum ekonomiczne zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie. 5. Technikum mechaniczne Jest to zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy, obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń mechanicznych. Szkoła wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy kształci w zawodzie technik mechanik w specjalizacji: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Aktualnie na rynku pracy widoczne jest duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAM. Absolwenci mają możliwość podjęcia studiów technicznych, inżynierskich na wybranym kierunku. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Mechanik monter maszyn i urządzeń Szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum realizowana w trzyletnim cyklu nauczania. Daje ogólne wykształcenie techniczne ze szczególnym naciskiem na technologię montażu maszyn i urządzeń przemysłowych. Uczeń nabędzie umiejętności naprawy, konserwacji, oceny stanu technicznego oraz użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Zapozna się z obsługą urządzeń elektromechanicznych takich jak: szlifierki, tokarki, frezarki i inne. 2. Operator obrabiarek skrawających nowy kierunek Uczniowie poznają zawód na nowoczesnych maszynach (np.: obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC) i kształtują swoje umiejętności w szkolnych warsztatach. Jest to zawód bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. W trakcie zajęć uczniowie poznają zasady pracy obrabiarek konwencjonalnych oraz obrabiarek sterowanych numerycznie. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. 3. Klasa wielozawodowa (np. sprzedawca, fryzjer, kucharz małej gastronomii, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik i inne) Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w szkole, a zawodowe, po podpisaniu umowy o pracę, w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Praktyka zawodowa obejmuje około 60% zajęć, w ramach której uczniowie poznają podstawy swojego zawodu pod okiem pracodawcy. Kształcenie w konkretnym zawodzie odbywa się bezpośrednio w zakładzie pracy. 18

19 BAZA DYDAKTYCZNA Szkoła mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Pomorskiej 7 i Armii Krajowej 11, gdzie znajdują się warsztaty szkolne, które w roku 2014 zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Funkcjonują pracownie: teleinformatyki, mechatroniki, obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), spawalnicza, plastyczna oraz hale warsztatowe. Obecnie kształcenie w zawodach odbywa się na wysokim europejskim poziomie. Budynek warsztatów szkolnych Pracownia obróbki mechanicznej Pracownia mechatroniki Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie Gabinety lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny, nowoczesny sprzęt dydaktyczny. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, radiowęzeł, gazeta szkolna. Biblioteka szkolna łączy tradycję z nowoczesnością. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy, pełni rolę twórczego warsztatu pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej. Do dyspozycji uczniów są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zbiory biblioteki liczą ponad woluminów i zbiorów multimedialnych. 19

20 Infrastruktura sportowa sala gimnastyczna: szkoła posiada dwie sale gimnastyczne: duża do gier zespołowych, mała do gimnastyki. Obie sale posiadają wyremontowane zaplecze sanitarne, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią służy do gry w piłkę siatkową, kosza, piłkę ręczną oraz innych ćwiczeń gimnastycznych. Nasze priorytety: przygotowanie do egzaminów zewnętrznych ( matura, egzaminy zawodowe) nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia Czas na wybór dobrej szkoły! Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. To najdynamiczniej rozwijająca sie szkoła w środowisku. Sprawimy, że będziesz przygotowany do życia zawodowego i dalszej nauki. Zapewnimy Ci bezpieczeństwo i gwarancję sukcesu na miarę Twoich możliwości. 20

Informator o elektronicznym systemie naboru dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kluczborskim na rok szkolny 2009/2010

Informator o elektronicznym systemie naboru dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kluczborskim na rok szkolny 2009/2010 Nabór Optivum Informator o elektronicznym systemie naboru dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Kluczborskim na rok szkolny 2009/2010 https://opolskie.edu.com.pl Drogi Kandydacie, Informator

Bardziej szczegółowo

o elektronicznym systemie naboru dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Sieradzkim na rok szkolny 2007/2008 http://sieradz.edu.com.

o elektronicznym systemie naboru dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Sieradzkim na rok szkolny 2007/2008 http://sieradz.edu.com. Informator o elektronicznym systemie naboru dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Sieradzkim na rok szkolny 2007/2008 http://sieradz.edu.com.pl Drogi Kandydacie, Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Naboru

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Naboru Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Naboru Wprowadzenie Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW SPOZA TRÓJMIASTA

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW SPOZA TRÓJMIASTA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW SPOZA TRÓJMIASTA Wprowadzenie Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj ich ofertę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2014/2015 Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów do szkół Ponadgimnazjalnych został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Nabór na rok szkolny 2014/2015 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z gimnazjów samodzielnie rejestrujących się w systemie

Bardziej szczegółowo

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. www.vulcan.edu.

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. www.vulcan.edu. Nabór Optivum Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Przygotowany przez firmę VULCAN Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska na rok szkolny 2009/2010

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska na rok szkolny 2009/2010 KSEON Optivum Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Słupska na rok szkolny 2009/2010 wersja dla kandydatów z gimnazjów objętych Systemem KSEON Słupsk http://slupsk.edu.com.pl Drogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas trzecich z gimnazjów samodzielnie rejestrujących się w systemie Drogi Kandydacie, W trakcie

Bardziej szczegółowo

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl Instrukcja obsługi systemu wspomagającego rekrutację Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 tel. 227752042 Punkt rekrutacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Nabór na rok szkolny 2016/2017

Nabór na rok szkolny 2016/2017 Nabór na rok szkolny 2016/2017 Instrukcja obsługi Systemu wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych Powiat Nowodworski Wprowadzenie Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których

Bardziej szczegółowo

Nabór na rok szkolny 2015/2016. Instrukcja obsługi Systemu wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkolny 2015/2016. Instrukcja obsługi Systemu wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych Nabór na rok szkolny 2015/2016 Instrukcja obsługi Systemu wspomagającego rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych Powiat Nowodworski Wprowadzenie Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 - system elektroniczny. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 - system elektroniczny. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 - system elektroniczny Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji działa według następującej zasady: kandydat

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których konto w systemie zakłada gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów do szkół Ponadgimnazjalnych został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim. rok szkolny 2013/2014

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim. rok szkolny 2013/2014 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim rok szkolny 2013/2014 1 Drogi Gimnazjalisto! Rekrutacja do szkół powiatu sztumskiego w tym roku szkolnym będzie prowadzona przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. Powiat Buski 2009

ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. Powiat Buski 2009 ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Powiat Buski 2009 Informator dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Busko Zdrój, marzec 2009 r. GIMNAZJALISTO! TO JEST WAŻNE DLA CIEBIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Wychodzimy naprzeciw potrzebom ucznia. Każdy, kto zdecyduje się złożyć dokumenty do naszej Szkołyznajdzie tu swoje miejsce. ul. Sadowa 21, tel./fax.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wprowadzenie INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj

Bardziej szczegółowo

1. SZKOŁY I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

1. SZKOŁY I KIERUNKI KSZTAŁCENIA 1. SZKOŁY I KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM ZAWODOWE kształcące w zawodach: Technik hotelarstwa Technik informatyk Technik żywienia i usług gastronomicznych Nauka w technikum umożliwi Ci zdobyć równocześnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA

GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015-16 WARSZAWA, marzec 2015 Informacja o punktacji Zgodnie z Zarządzeniem MKO w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza na rok szkolny 2013/2014 Rekrutacja uczniów do

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych. Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida

Szkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych. Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida Szkolny regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75 szkol@hoga.pl www.zsliz-sulecin.edu.pl To

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Żarkach

Bardziej szczegółowo

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którym konto w systemie zakłada gimnazjum macierzyste. www.vulcan.edu.

Nabór Optivum. Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którym konto w systemie zakłada gimnazjum macierzyste. www.vulcan.edu. Nabór Optivum Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którym konto w systemie zakłada gimnazjum macierzyste Przygotowany przez firmę VULCAN Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. W. WITOSA W PŁOTACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. W. WITOSA W PŁOTACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. W. WITOSA W PŁOTACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. SZKOŁY I KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM ZAWODOWE kształcące w zawodach:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu jest najstarszą szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe w Przasnyszu /istnieje od 1923 roku/.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA

GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA GIMNAZJUM nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2016-17 WARSZAWA, marzec 2016 Informacja o punktacji Zgodnie z Zarządzeniem MKO w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Busko Zdrój, marzec 2009 r.

Informator. dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Busko Zdrój, marzec 2009 r. Informator dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Busko Zdrój, marzec 2009 r. GIMNAZJALISTO! TO JEST WAŻNE DLA CIEBIE Od roku szkolnego 2009/2010 ulegają zmianie zasady rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym adres: https://nabor.progman.pl/infoostroda Terminy rekrutacji określa Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE max 100 punktów REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Gniewie Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 2012r GIMNAZJUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata) TECHNIKUM (4 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy

REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy www.gce.gostynin.edu.pl email: gce@gostynin.edu.pl tel/fax 024 235 3880 09-500 Gostynin ul. Polna 39 REKRUTACJA 2010 kierunki kształcenia kryteria rekrutacji dokumenty i terminy Technikum Budowlane Zawód:

Bardziej szczegółowo

KSEON Optivum. Przewodnik dla kandydatów. http://edu.com.pl/kielce/

KSEON Optivum. Przewodnik dla kandydatów. http://edu.com.pl/kielce/ KSEON Optivum Przewodnik dla kandydatów http://edu.com.pl/kielce/ Drogi Kandydacie, Oddajemy Ci do ręki przewodnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych obsługiwanych przez System KSEON Optivum. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu

Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej. Zespołu Szkół nr 2. im. Jana Długosza w Wieluniu Zasady przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu na rok szkolny 2013/2014 Informacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.orląt Lwowskich w Stopnicy REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych

Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych Technikum Mechanicznego nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego ul. Świętej Trójcy 37 85-224 Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo