STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, Otwock tel OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, Otwock tel Wydawca: Starostwo Powiatowe w Otwocku Patron medialny: Projekt graficzny i skład: MidMedia Materiały: autorstwo szkół Druk i oprawa: Poligrafia GREG, Otwock-Świerk Korekta: Maria Skoczek

2 Drogi Gimnazjalisto Już wkrótce staniesz przed wyborem nowego etapu edukacji - wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wybór nie jest łatwy, gdyż zależy od wielu czynników, które zapewne bierzesz pod uwagę. Myślę tu o takich aspektach, jak: zainteresowania, możliwości uzyskania konkretnego zawodu, dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego, czasu dotarcia do szkoły i możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych, na których można realizować i poszerzać swoje zainteresowania. Oferta zawarta w niniejszym informatorze przedstawia kompendium wiedzy o szkołach ponadgimnazjalnych powiatu otwockiego szkołach, które mogą poszczycić się bardzo dobrym przygotowaniem swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych. Bardzo dobre wyniki na maturach i egzaminach zawodowych uczniów, potwierdzone w sprawozdaniach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dobre warunki nauki, odpowiednia kadra pedagogiczna to powód do dumy i promocji naszych szkół. Dzięki informacjom zawartym w niniejszym opracowaniu uzyskasz wiedzę, która pomoże Tobie dokonać świadomego wyboru swojej przyszłości. Sieć szkół powiatu otwockiego umożliwia znalezienie miejsca każdemu wg jego zainteresowań, potrzeb i możliwości. Wysoki poziom kształcenia zapewni osiągnięcie sukcesu. Musisz tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki jestem? Jeżeli dzisiaj bardziej wolisz wykonywać konkretną pracę, masz zainteresowania i uzdolnienia praktyczne, lubisz i potrafisz wykonywać niektóre czynności związane z interesującym Cię zawodem lub chcesz szybko zakończyć naukę i usamodzielnić się, możesz wybrać zasadniczą szkołę zawodową. Jeśli masz dobre oceny, nauka nie sprawia Ci trudności, chcesz zdobyć wykształcenie ogólne i nie wiesz jeszcze, czy będziesz studiować, a chciałbyś zdobyć tytuł technika w interesującym Cię zawodzie wraz z dobrym przygotowaniem ogólnym to jesteś kandydatem do technikum. GRZEGORZ MICHALCZYK, członek zarządu powiatu otwockiego Jeżeli masz (lub możesz mieć) dobre oceny, wiesz, że nauka nie sprawia Ci trudności, jesteś ambitny, rozumiesz i akceptujesz konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy, plany na przyszłość wiążesz z ukończeniem studiów wyższych, masz różnorodne zainteresowania, jesteś ciekawy świata i otwarty na szybkie zmiany zachodzące w świecie, to liceum ogólnokształcące jest szkołą odpowiednią dla Ciebie. Zastanów się, która szkoła da Ci najlepsze szanse rozwoju i będzie optymalną z punktu widzenia założonych przez Ciebie celów, a ja jestem przekonany, że nasi nauczyciele dołożą wszelkich starań, abyś te cele osiągnął. Życzę dobrego wyboru, szczęścia i powodzenia na kolejnym etapie edukacyjnym.

3 Organizacja szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 jest drugim rokiem od wdrożenia reformy programowej. Absolwenci gimnazjum będą mogli kontynuować naukę w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych. Nie organizuje się już naboru do liceów profilowanych. Szkoły te z końcem sierpnia 2014r. zostaną zlikwidowane. Nowością liceum ogólnokształcącego jest zasada, iż w klasie pierwszej uczniowie odbywają kształcenie ogólne w zakresie podstawowym z takich przedmiotów jak: wiedza o kulturze, historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa. Rozszerzenia rozpoczynają się od klasy drugiej. W technikach przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym realizowane będą w klasie I i II, z wyjątkiem j. polskiego, języków obcych nowożytnych, matematyki i wf, których nauczanie będzie organizowane przez cały cykl kształcenia. Ponadto uczniowie przystąpią do egzaminów kwalifikacyjnych z poszczególnych kwalifikacji w wyuczanym zawodzie. W zasadniczych szkołach zawodowych uczniowie odbywają kształcenie ogólne i zawodowe zgodnie z przyjętym programem i zdają egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych kwalifikacji. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej uczeń pragnący uzyskać wykształcenie średnie będzie mógł kontynuować naukę jedynie w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mam nadzieję, że oferta naszych szkół spotka się z dużym zainteresowaniem. Podjęliśmy wszelkie starania, aby była ona ciekawa, pozwalała rozszerzać zainteresowania uczniom, a przede wszystkim aby absolwenci naszych szkół w przyszłości mogli kontynuować naukę na wymarzonych wyższych uczelniach Hanna Majewska-Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej

4 SPIS TREŚCI: Zespół Szkół Nr 2 Nukleonik str. 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku Liceum Ogólnokształcące Nr III str. 13 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych str. 19 im. Stanisława Staszica w Otwocku Liceum Ogólnokształcące Nr I str. 25 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa str. 31 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna str. 32 w Otwocku Liceum i Gimnazjum str. 34 im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie Katolickie Liceum Humanistyczne str. 37 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego str. 40 w Karczewie Bezpłatna Medyczna Szkoła Policealna str. 42 w Otwocku Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 str. 43 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy INSTRUKCJA NABORU ELEKTRONICZNEGO str. 45 KALENDARIUM NABORU str. 47

5 6 2013/14 INFORMATOR Zespół Szkół Nr 2 im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NUKLEONIK TECHNIKUM NR 2: 7. MIEJSCE NA MAZOWSZU W RANKINGU TECHNIKÓW Henryk Matosek, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Drodzy Gimnazjaliści!Zachęcam Was do wyboru szkoły, której jestem dyrektorem. Jestem dumny z wyjątkowego i nowoczesnego charakteru naszej szkoły. Z dumą też przeglądam ranking najlepszych techników, w którym nasze technikum znalazło się na 7. miejscu na Mazowszu. Kształcimy specjalistów w wielu zawodach na różnych poziomach. Staramy się iść z duchem czasu, dostosowując naszą ofertę edukacyjną do ciągle zmieniającego się rynku pracy. W naszej szkole każdy gimnazjalista, który chce nauczyć się zawodu, może znaleźć coś dla siebie, ponieważ kształcimy specjalistów w wielu dziedzinach. Kształcimy nie tylko w zawodach technicznych, takich jak: elektronik, elektryk, informatyk, ale również administracyjno-usługowych: logistyk, fryzjer. W Nukleoniku czekają na Was świetnie wyposażone pracownie komputerowe oraz nowoczesny kompleks sportowy. Pracują tu fantastyczni, profesjonalni i życzliwi nauczyciele otwarci na uczniów i ich indywidualne potrzeby. Życzę Wam, Drodzy Gimnazjaliści, powodzenia na egzaminach i - mam nadzieję - do zobaczenia w nowym roku szkolnym! ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 NUKLEONIK im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Pułaskiego 7, Otwock tel tel./fax w.55

6 2013/14 INFORMATOR ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 7 TECHNIKUM NR 2 Kształcenie trwa 4 lata. Kończy się uzyskaniem dyplomu technika oraz egzaminem maturalnym. Szkoła przygotowuje do kontynuowania nauki w uczelniach technicznych (ale nie tylko) lub do podjęcia pracy. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski. TECHNIK INFORMATYK Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę we wszystkich firmach, w których są komputery: w bankach, urzędach, mediach, reklamie, telekomunikacji, firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego, wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych. TECHNIK ELEKTRYK Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, usługowych naprawiających maszyny oraz sprzęt elektryczny. TECHNIK LOGISTYK Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w działach logistyki różnych przedsiębiorstw: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, przy dystrybucji towarów. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Absolwent tego kierunku może: pracować w zakładach i salonach fryzjerskich, samodzielnie prowadzić taki zakład, wykonywać zawód perukarza. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 2 Kształcenie trwa 3 lata. Kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego. Przygotowuje do dalszej nauki w różnych typach uczelni wyższych. Nauczane języki: angielski, niemiecki, rosyjski. KLASA HUMANISTYCZNA Z rozszerzeniem: język polski, historia, język angielski Przygotowuje do studiów, w których wymagana jest wiedza z zakresu humanistyki: filologia polska, prawo, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, bibliotekarstwo, filozofia. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 Nauka trwa 3 lata. Szkoła przygotowuje do pracy lub do dalszego kształcenia w danym zawodzie. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: wyspecjalizowanych usługowych warsztatach naprawczych, zakładach diagnostycznych i naprawczych, prowadzić własny warsztat. MONTER ELEKTRONIK Absolwent tego kierunku może pracować w zakładach przemysłowych: produkujących urządzenia elektroniczne, konserwujących i naprawiających urządzenia elektroniczne. KLASA WIELOZAWODOWA (RÓŻNE ZAWODY) Uczniowie klasy wielozawodowej: mają status młodocianego pracownika, samodzielnie załatwiają sobie naukę zawodu oraz podpisują z pracodawcą umowę o pracę, w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, w zakładach pracy odbywają naukę zawodu, na kursach zawodowych przyswajają teorię zawodową, 1000 zawodów do wyboru! ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I RODZICÓW NA: DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia w godz

7 8 ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR NUKLEONIK TO: 52. szkoła w Polsce i 7. na Mazowszu w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 organizowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, 50 lat tradycji w zakresie technicznego kształcenia zawodowego, atrakcyjna oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy, nowoczesna baza dydaktyczna, dobrze wyposażone pracownie zawodowe (komputerowe, elektryczna, elektroniczna, fryzjerska), projektory i tablice interaktywne w salach lekcyjnych, dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna wraz z czytelnią multimedialną, najnowocześniejszy w powiecie kompleks sportowy (boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, kort tenisowy, bieżnia ze skocznią w dal, rzutnia do pchnięcia kulą), sala gimnastyczna, siłownia i sala do tenisa stołowego. Praktyki zawodowe Zajęcia w siłowni Pracownia fryzjerska

8 2013/14 INFORMATOR ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 9 Konkurs o patronce szkoły Ciekawe wycieczki GWARANTUJEMY CI: wysoki poziom kształcenia pod okiem doświadczonej i życzliwej kadry pedagogicznej, praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy i przedsiębiorstwach: Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, Instytut Łączności w Miedzeszynie, NCBJ w Świerku, Akademia Obrony Narodowej- Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Komenda Powiatowa Policji, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych (szkolnych i powiatowych), wyjazdy na wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze (krajowe i zagraniczne), spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazdy do kin i teatrów, niepowtarzalną atmosferę przyjaźni, otwartość na wszelkie problemy uczniów, partnerski udział we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, poczucie bezpieczeństwa oraz opiekę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Czytelnia multimedialna

9 10 ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR Integracja klasy Nowoczesne boisko

10 2013/14 INFORMATOR ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 11 Szkolne trofea Opieka lekarska Dyskoteka SAMORZĄD UCZNIOWSKI: uczy, bawi, integruje uczniów i nauczycieli, sprawia, że oprócz lekcji w Nukleoniku się dzieje, organizuje akcje charytatywne. dochodami z samorządowej Szkolnej Kawiarenki (i nie tylko) wspiera dziecięce hospicjum Promyczek. Współpracuje z wolontariatem przy zbiórkach żywności prowadzi akcję Szczęśliwy Numerek numer wylosowany rano przez cały dzień chroni przed niezapowiedzianymi kartkówkami i odpowiedzią, Ludzie z pasją hucznie obchodzi Walentynki, Andrzejki itp., itd... Szkolni Dj e prezentują na dyskotekach hity i autorskie sety, a cała reszta do późnych godzin wieczornych bawi się na parkiecie, Mikołajki, Kolędowanie, Pierwszy Dzień Wiosny i wiele innych każdy powód do śmiesznych akcentów w wystroju szkoły oraz korytarzowego karaoke jest dobry! Odważni i spontaniczni udowadniają, że śpiewać każdy może bawiąc siebie i oglądających do łez. PRZYJDŹ DO NUKLEONIKA! DOŁĄCZ DO NAS! MOŻE WŁAŚNIE TWOJE POMYSŁY NA FAJNĄ SZKOŁĘ OKAŻĄ SIĘ GODNE REALIZACJI!

11 12 ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU u c z y m y s i ę n o w o c z e ś n i e 2013/14 INFORMATOR r o z w i j a m y i b a w i m y podtrzymujemy tradycję JEŚLI: chcesz zdobyć solidną wiedzę, która umożliwi Ci wstęp na studia zamierzasz wykonywać w przyszłości atrakcyjny zawód zależy Ci na zawiązaniu przyjaźni, które wprowadzą Cię w dorosłość doceniasz profesjonalną i życzliwą Radę Pedagogiczną oczekujesz pomocy w trudnych sytuacjach szukasz szkoły, która daje poczucie bezpieczeństwa SPRAWDŹ NAS I ZOSTAŃ UCZNIEM NUKLEONIKA!

12 2013/14 INFORMATOR 13 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej STOSOWANIE. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz. LesGiblin Gimnazjalistki i Gimnazjaliści, za kilka miesięcy zostaniecie absolwentami gimnazjum, ale wcześniej staniecie przed pierwszym ważnym wyborem w życiu, który może zadecydować o Waszej najbliższej przyszłości. Musicie podjąć decyzję dotyczącą szkoły średniej i to ma być przede wszystkim Wasz wybór. Dlatego chciałbym zarekomendować tutaj szkołę niebanalną, którą od czternastu lat mam przyjemność kierować, współpracując z zaangażowaną kadrą, rodzicami i oczywiście... młodzieżą. Dzięki wspólnym wysiłkom w niedługim czasie udało się nam stworzyć liceum, Robert Pielak, dyrektor w którym najważniejszym celem jest gruntowne wykształcenie uczniów. Zbudowaliśmy szkołę przyjazną, bezpieczną dla naszej młodzieży, nowoczesną, spełniającą standardy placówki dobrze uczącej i promującej kreatywność. Nasza wizja szkoły i podejmowane działania przynoszą wymierne korzyści. Od kilku lat liceum wyróżnia się najwyższymi wynikami matur w powiecie otwockim i 100% ich zdawalnością, Słowak jako jedyne liceum powiatu otwockiego, po raz trzeci z rzędu (2010 r., 2011 r., 2012), znalazł się w prestiżowym ogólnopolskim rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących, opublikowanym przez Wydawnictwo Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, zdobyliśmy także tytuły Szkoła z klasą,,,szkoła z klasą 2.0 i Nauczyciele z klasą. Dyrekcja i doświadczony zespół nauczycieli LO NR III im. Juliusza Słowackiego w kl. I realizują założenia reformy programowej, obowiązującej od r. szk. 2012/2013. Zachęcam do dokładnej lektury informacji zamieszczonych w folderze, odwiedzenia szkoły w,,dzień otwartych drzwi i... skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Wybór,,Słowaka satysfakcja gwarantowana! Per aspera ad astra! LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku ul. Słowackiego 4/10, Otwock tel , fax

13 14 LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2013/14 INFORMATOR Klasa I A DZIENNIKARSKO-FILMOWA z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Klasa atrakcyjna dla tych, którzy interesują się tajnikami dziennikarstwa i filmu, chcieliby swobodnie poruszać się po meandrach współczesnej kultury i rozwijać swoją wiedzę językową. Zwiększony wymiar godzin języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych oraz: na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu humanistyki, np.: dziennikarstwo, prawo, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, bibliotekarstwo, filozofia, filologia polska do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych Dobre i złe dziennikarstwo można odróżnić łatwo - w dobrym dziennikarstwie oprócz opisu wydarzeń znajdziecie również wytłumaczenie jego przyczyn. W złym dziennikarstwie istnieje sam opis R. Kapuściński Klasa I B POLITECHNICZNA z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka lub jęz. angielski Klasa atrakcyjna dla młodzieży o umysłach ścisłych i zainteresowaniach informatycznych. Dla chętnych prowadzone jest kółko informatyczne. Zwiększony wymiar godzin z matematyki i fizyki pozwala na przygotowanie uczniów: do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych na studia, gdzie wymagana jest wiedza z przedmiotów ścisłych, np. informatyka, robotyka, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria środowiska, mechanika, elektrotechnika do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur. Bóg jest matematykiem. Jan Kepler

14 2013/14 INFORMATOR LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 15 Klasa I C PRAWNO-EUROPEJSKA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, historia, geografia. Nauka w tej klasie pozwala młodzieży kształcić umiejętności interpretowania i wartościowania zjawisk historycznych, politycznych i prawnych, umożliwia posługiwanie się dwoma nowożytnymi językami obcymi i daje szansę na zdobycie wiedzy o ciekawych miejscach na kuli ziemskiej. Absolwenci tej klasy mogą wybierać kierunki studiów zgodnie z zainteresowaniem i przedmiotami kierunkowymi, np.: europeistyka, handel zagraniczny, geografia, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia i inne. Postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania miała stać się prawem ogólnym. I. Kant Klasa I D BIZNESOWA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia. Klasa atrakcyjna dla przyszłych biznesmenów, menadżerów i lubiących poznawać świat. Zwiększony wymiar godzin z matematyki, geografii i języka angielskiego pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania: matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych na kierunki studiów, np.: ekonomia, zarządzanie i marketing, geografia, gospodarka regionalna i przestrzenna, turystyka, matematyka, hotelarstwo. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają uczniom udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej. Jedną z form zdobywania wiedzy jest organizowanie wycieczek krajoznawczo turystycznych. Tajemnica prowadzenia biznesu polega na tym, aby wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny A. Onasis Klasa I E PRZYRODNICZA z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, jęz. angielski lub matematyka Klasa atrakcyjna dla uczniów zainteresowanych procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno-chemicznej. Zwiększony wymiar godzin z biologii, chemii i matematyki lub jęz. angielskiego pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz na kierunki studiów, np.: medycyna, farmacja, biologia, ochrona środowiska, AWF, rolnictwo, weterynaria, chemia, fizyka medyczna, pokrewne kierunki międzywydziałowe i inne. Matematyka to język logiki niezbędny w zrozumieniu świata przyrody, a język angielski pozwoli na studiowanie publikacji dotyczących współczesnego rozwoju przyrody, które wydawane są w tym języku. Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. A. Świętochowski UWAGA: w przypadku dużej liczby chętnych uczniów, istnieje możliwość utworzenia drugiej klasy o tym samym profilu. Nauczane języki obce w szkole: we wszystkich klasach językiem wiodącym jest język angielski z podziałem na stopnie zaawansowania drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański grupy zostaną ustalone na etapie rekrutacji. Nauka w naszym liceum odbywa się w systemie jednozmianowym. Zajęcia kończą się o ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I RODZICÓW NA: DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia w godz

15 16 LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR najwyższymi wynikami na maturze w powiecie otwockim życzliwą kadrą pedagogiczną bogatym zapleczem dydaktyczno - sportowym miłą atmosferą zadbanym, ładnym budynkiem,,słowacki WYRÓŻNIA SIĘ SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się szkołą powiatu otwockiego, powstałą 19 lat temu. Mimo że nie mamy tak bogatej historii i tradycji jak inne licea w powiecie i województwie, to jednak panuje u nas niepowtarzalny klimat, zachęcający do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. W 2008 roku zostaliśmy przyjęci w poczet międzynarodowej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego. Od tego czasu nasi uczniowie wraz z opiekunami są corocznie zapraszani na uroczyste zloty przedstawicieli tych szkół, organizowane w różnych miastach Polski. W naszym liceum zapewniamy wysoki poziom kształcenia, kompetentną i przyjazną kadrę pedagogiczną, sprzyjającą uczeniu się atmosferę oraz wyposażone w nowoczesne środki zaplecze dydaktyczne, stymulujące i podnoszące jakość kształcenia. Mimo, że hołdujemy zasadzie działania zespołowego, to jednocześnie dbamy o indywidualny rozwój naszych uczniów. Jesteśmy innowacyjni, kreatywni, odważnie i twórczo wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji. STAWIAMY NA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ NAUCZANIA. Nasi uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego najwyższe w powiecie otwockim, zapewniające im możliwość dalszego kształcenia w systemie studiów dziennych na najlepszych warszawskich uczelniach, takich jak: Szkoła Główna Handlowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Wychowania Fizycznego. NAUCZYCIELE NA,,SZÓSTKĘ Kadra liceum to zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie nauczanych przedmiotów. Znakomita większość legitymuje się stopniem nauczyciela dyplomowanego oraz ma uprawnienia egzaminatora maturalnego. Nasi pedagodzy współpracują z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz uczestniczą systematycznie w specjalistycznych szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, w tym w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod i środków dydaktycznych. Tworzą ćwiczeniowe arkusze maturalne drukowane lub wydawane na płycie CD przez,,gazetę Wyborczą

16 2013/14 INFORMATOR LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 17 UCZY, BAWI I WYCHOWUJE Uczniowie uczestniczą z sukcesami w olimpiadach przedmiotowych oraz różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i powiatowym, w tym matematycznych (Kangur), recytatorskich, literackich, poezji śpiewanej, ekonomicznych (m.in. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa), pastorałek, fotograficznych i innych. OTO PRZYKŁADOWE OSIĄGNIĘCIA: Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur I miejsce w dwóch kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu Młodzież dla Globu (2009, 2010) tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logiczno- -Matematycznej (2012) wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Słowackim (2011) wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim Poezji Słowackiego (2011) III miejsce i wyróżnienie w XII Konkursie Interpretacji Plastycznej Wiersza Cypriana Norwida (2011) Wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Konkursie Śpiewania Poezji Cypriana Norwida (2012) II miejsce w IX Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej, III miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji Cypriana Norwida Bliżej Norwida (2010) II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tydzień Języków - przygotuj się do EURO" (2012) w kategoriach: muzycznej, literackiej, plastycznej, fotograficznej (2011) I, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej (2012) III miejsce w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushin Kadetów (2011) III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce - Toruń ZAPEWNIAMY: przestronne pracownie przedmiotowe ze sprzętem audiowizualnym, pełnowymiarową salę gimnastyczną z 8 - metrową ścianką wspinaczkową, salą do aerobiku i siłownią dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, multimedialne pracownie do nauki języków obcych, bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz sprzętem audiowizualnym barek serwujący szybkie, gorące dania, napoje, kanapki, pączki, słodycze itp. E- dziennik umożliwiający internetowy kontakt z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, ułatwiający projektowanie nauki poprzez stałe monitorowanie własnych postępów w szkole codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga i psychologa. UWAGA! W naszym Liceum istnieje program stypendialny dla uczniów, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz dla uczniów, pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

17 18 LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR UCZNIOWIE: poszerzają zainteresowania, poprzez, np. koło teatralno-językowe Słowak Drama Group, koło informatyczne, Szkolny Ośrodek Kariery oraz Szkolny Klub Sportowy sekcje: piłki siatkowej, piłki koszykowej, halowej, badmintona, ścianki wspinaczkowej oraz zajęcia w siłowni rozwijają swoje uzdolnienia, uczestnicząc w warsztatach: aktorskich (prowadzonych przez znanych aktorów), językowych - poprzez udział w zajęciach z native speakerami, informatycznych organizowanych we współpracy z uczelniami informatycznymi i dziennikarskich kultywują tradycję szkolną poprzez, m. in. uroczyste ślubowanie uczniów klas I, coroczną organizację Święta Szkoły, obchody urodzin patrona wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne i krajowe oraz warsztaty językowe: Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Litwa, Ukraina, Rosja, Malta; uczestniczyli m.in. w jubileuszowym spotkaniu Międzynarodowej Rodziny Szkół im. J. Słowackiego na Ukrainie z okazji 200. rocznicy urodzin naszego patrona poznają młodzież z innych krajów poprzez udział w wymianach: z młodzieżą niemiecką (Bremenhaven), z Koreą Południową, Turcją i Belgią oraz w międzynarodowych projektach edukacyjnych (Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz w Czechach dla laureatów konkursu MDG 15) pomagają innym poprzez, m.in. akcję Słowak Dzieciom w ramach akcji Otwock Dzieciom, honorowe krwiodawstwo, współpracę z hospicjum i Domem Samotnej Matki, organizację zbiórek żywności, zabawek, pieniędzy dla potrzebujących integrują się, organizując wspólne projekty szkolne: Otrzęsiny, Dzień Wiosny, Dzień Życzliwości, Dzień Krawata, Walentynki, Dzień Sportu, wystawy okolicznościowe, Sprzątanie Świata, LipDub, Dzień Europejski, Festiwal Miłosza, prawybory parlamentarne współorganizują imprezy środowiskowe, m.in.: etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Mediewistycznej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Powiatowe Mistrzostwa Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiatowe Mistrzostwa Szachowe, Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie, Powiatowy Konkurs Recytatorski Wokół Słowackiego, Powiatowy Konkurs Chopinowski realizują szereg projektów unijnych: współpracują, m.in. z Międzynarodowym Forum Młodzieży, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Warszawie, Polską Akcją Humanitarną, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków współpracują z różnymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi o zasięgu międzynarodowym: w ramach projektu Młodzież dla Globu oraz działalności szkolnego koła Amnesty International: uczniowie naszej szkoły spotkali się z edukatorami z Jordanii, Kenii i Nepalu; gościliśmy w ramach wizyty studyjnej w Polsce delegacje nauczycieli z Tadżykistanu i Gruzji; nasi nauczyciele uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach w Londynie, Senegalu i Gruzji oraz na Malcie planują własną karierę edukacyjną: w liceum działa Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach którego, m.in. uczniowie biorą udział w prelekcjach prowadzonych przez absolwentów naszej szkoły obecnie studentów prestiżowych uczelni - na temat możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych w Polsce i za granicą rozwiązują problemy nasze liceum zapewnia fachową opiekę i pomoc psychologa oraz pedagogów szkolnych, w tym możliwość udziału w zajęciach doskonalących, m.in. umiejętności planowania własnej nauki, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów i konfliktów, negocjacji, rozwijania kreatywności.

18 2013/14 INFORMATOR 19 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. ST. STASZICA W OTWOCKU Wysokie kwalifikacje zawodowe uczniów przepustką do udziału w zagranicznych stażach i praktykach Drodzy Gimnazjaliści! Już niedługo kończycie gimnazjum i staniecie przed wyborem dalszego kształcenia. Musicie podjąć decyzję dotyczącą szkoły ponadgimnazjalnej i to ma być Wasz wybór, czy to będzie liceum, technikum, czy zasadnicza szkoła zawodowa. W obecnej sytuacji gospodarczej może warto pomyśleć o kształceniu zawodowym, które daje przygotowanie do pracy w wybranym zawodzie. Jesteśmy właśnie taką szkołą! INFORMACJE O SZKOLE Nasza szkoła obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Jestem jej dyrektorem. Każdego roku mamy wielu kandydatów, którzy pragną rozpocząć naukę w ZSEG. Przyszłym uczniom proponujemy ciekawą ofertę kształcenia zawodowego, w tym roku wzbogaconą o nowy, atrakcyjny kierunek. Nowoczesny budynek szkolny położony jest w pięknym otoczeniu. Dużo zieleni, alejki z ławeczkami pozwalają uczniom odpocząć w czasie przerw. W szkole dysponujemy pracowniami wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt pomagający w uatrakcyjnianiu zajęć. W naszej szkole pracują kompetentni, twórczy nauczyciele, wprowadzający innowacje pedagogiczne. Apolonia Żołądek, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- -Grastronomicznych ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH im. Stanisława Staszica Otwock, ul. Konopnickiej 3 tel , fax/tel

19 20 ZSE-G im. ST. STASZICA W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR Są oni nie tylko wykwalifikowanymi pracownikami dbającymi o wykształcenie uczniów, ale także starają się zapewnić miłą, przyjazną i życzliwą atmosferę. Dzięki temu uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki, biorąc udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dbamy o ceremoniał i wypracowane tradycje oraz tworzymy własne, nowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Funkcjonujemy jako placówka przyjazna uczniom w myśl zasady: w szkole wszyscy się szanują i czują bezpiecznie. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie angażują się w działalność charytatywną, dowodząc ogromnej wrażliwości na potrzeby innych. Uczniowie pionu gastronomicznego prezentują swoje umiejętności na zewnątrz, pomagając w organizacji wielu imprez powiatowych i miejskich. Nasza placówka zapewnia możliwość korzystania z różnego rodzaju zajęć dodatkowych, które rozwijają indywidualne zainteresowania. W szkole bardzo aktywnie działa samorząd uczniowski. Przygotowujemy również dla młodzieży ciekawą ofertę renomowanych hoteli, instytucji i przedsiębiorstw, w których można odbyć praktykę zawodową. Warto wymienić niektóre z tych miejsc: Sheraton, Westin, Holiday Inn, Marriot, Hilton, Novotel. Niejednokrotnie uczniowie, po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymują możliwość podjęcia tam pracy. Inną formą doskonalenia zawodowego i językowego jest udział w projektach Unii Europejskiej. Od pięciu lat nasi uczniowie w ramach projektu Leonardo da Vinci wyjeżdżają na staże do renomowanych hoteli i instytucji do Włoch i na Maltę. Praktyka zagraniczna to nie tylko możliwość wyjazdu, ale także szansa na zdobycie nowych doświadczeń. Uczestnicy programu Kapitał Ludzki kształcili umiejętności językowe. Nasza szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są każdego roku egzaminy zawodowe dla uczniów z województwa. W związku z tym nasi uczniowie mają możliwość zdawania egzaminów we własnej szkole. Organizujemy wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe, wyjazdy na wycieczki szkolne. Dbamy o dobry klimat, sprzyjający rozwojowi i planowaniu przyszłości. Na zagranicznym stażu Uroczystość szkolna Podczas ćwiczeń

20 2013/14 INFORMATOR ZSE-G im. ST. STASZICA W OTWOCKU 21 KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM Nr 1 o czteroletnim cyklu nauczania kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz egzaminem maturalnym. Po skończeniu nauki, można dalej kształcić się na studiach lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Proponujemy naukę w zawodach: technik ekonomista technik ekonomista innowacja pedagogiczna /klasa wojskowo-policyjna/ technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik technologii żywności NOWOŚĆ! kelner W szkole uczymy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1 o trzyletnim cyklu nauczania, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kształcimy uczniów w zawodzie: kucharz Ogólnopolski konkurs gastronomiczny BAZA DYDAKTYCZNA Posiadamy bardzo dobre zaplecze dydaktyczne i sportowe: 3 pracownie komputerowe, 2 pracownie multimedialne, nowocześnie wyposażone pracownie gastronomiczne i obsługi konsumenta, nowe pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audio-video, komputery z dostępem do Internetu oraz wideoprojektory tablice interaktywne bogato wyposażoną bibliotekę oraz centrum multimedialne, pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę do aerobiku i siłownię, sklepik, bar oraz automaty z napojami nowoczesne szatnie każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na kluczyk. Zajęcia z Carwingu Turniej tenisa stołowego ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I RODZICÓW NA: DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia w godz

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną utworzone: We wszystkich klasach I

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną utworzone: We wszystkich klasach I 1 II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu powstało w 1992 roku. Pierwszym dyrektorem został dr Tadeusz Żaczek. Od 28 grudnia 2005 r. szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. 25 października 2006 r. II Liceum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU W zabytkowych murach mieszczą się obecnie nowocześnie wyposażone: dwie sale gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, sala ping-pongowa, siłownia, dwie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie Drogi Gimnazjalisto, jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I Liceum Ogólnokształcącego im.

Bardziej szczegółowo

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16 1a - PITAGORAS 1a - PITAGORAS Opis języka obcego Matematyka Fizyka Fizyka Klasa POLITECHNICZNA, do której trafiają uczniowie rozwijający swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015

Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Oferta Edukacyjna Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do naszego Liceum od zawsze nr 1 1A humanistyczno - prawna Jest to klasa o zakorzenionej tradycji w naszym liceum. Rozszerzony program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 Aleja Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork tel. 55/647 19 01 fax. 55/647 19 08 liceum@malbork.org http://www.malbork.org Dyrektor: Zbigniew Kowalski II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2016-2017 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2016-2017 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2016-2017 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Ludwinie. Technikum Logistyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Szkoły Policealne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół w Ludwinie. Technikum Logistyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Szkoły Policealne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Zespół Szkół w Ludwinie Technikum Logistyczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Szkoły Policealne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Jesteśmy nowoczesną, świetnie wyposażoną szkołą, która pomoże

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Poznaj nas bliżej Oferta edukacyjna Szczególne osiągnięcia Zaplecze techniczne i sale szkolne Sport w naszej

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 35. Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org.pl Publiczne Gimnazjum Nr 35 Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org.pl Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła promująca

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA BIOLOGICZNA KLASA MATEMATYCZNO-

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl

www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl www.liceum.demo.pl www.korfanty.katowice.pl N A S Z P A T R O N Nasza szkoła działa od 1.09.1991 r. Posiada uprawnienia szkoły publicznej od kwietnia 1992 roku. Realizujemy program MENiS, a także poszerzony

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLANOWANE KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w roku szkolnym 2013/2014 planuje utworzenie 5 klas pierwszych. Proponujemy oddziały

Bardziej szczegółowo

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link.

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link. Jesteśmy szkołą innowacyjną od dwóch lat realizujemy wyjątkową na skalę kraju innowację pedagogiczną - autorską klasę I B matematyczno-fizyczno-informatyczną, w której realizuje się odwróconą szkołę z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI

MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA JĘZYK ANGIELSKI lub JĘZYK FRANCUSKI Informacje o klasach C Klasy ekonomiczne powołano w IV LO w roku 2, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga. ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA INFORMATYCZNA z rozszerzonym:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

MORCINEK. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

MORCINEK. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej MORCINEK Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej 1. BAZA DYDAKTYCZNA. 2. PREZENTACJA KLAS LICEALNYCH: SPIS ZAWARTOŚCI KLASA POLITECHNICZNA POD PATRONATEM WYDZIAŁU INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Wychodzimy naprzeciw potrzebom ucznia. Każdy, kto zdecyduje się złożyć dokumenty do naszej Szkołyznajdzie tu swoje miejsce. ul. Sadowa 21, tel./fax.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Ogólnopolski Ranking Techników 2015 W rankingu Techników zajmujemy: 11 MIEJSCE w województwie opolskim W rankingu głównym na 2007 szkół zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czchowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32-860 Czchów, ul. Sądecka 87 www.zsczchow.pl Tel/fax 04 6843230 e-mail: zespolszkol87@op.pl

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

OFERTA EDUKACYJNA 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WAŻNE TERMINY 1. Od 10 maja godz. 10.00 do 24 maja godz. 15.00 kandydaci składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły; 2. Od 28 czerwca godz. 11.00 do 1 lipca godz. 16.00 kandydaci składają kopię

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Informator - białostockie licea ogólnokształcące czwartek, 22 marzec 2007

Informator - białostockie licea ogólnokształcące czwartek, 22 marzec 2007 Informator - białostockie licea ogólnokształcące czwartek, 22 marzec 2007 Przed gimnazjalistami nie lada zadanie. Muszą wybrać szkołę, w której przyjdzie im zdawać maturę Czasu na podjęcie tej decyzji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie Jest w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Dlaczego powinieneś wybrać naszą szkołę?

Bardziej szczegółowo

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe nowoczesne laboratorium językowe pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia oraz sala do aerobiku dwie pracownie

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe nowoczesne laboratorium językowe pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia oraz sala do aerobiku dwie pracownie dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe nowoczesne laboratorium językowe pełnowymiarowa hala sportowa, siłownia oraz sala do aerobiku dwie pracownie komputerowe, biblioteka i centrum multimedialne oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE ul. Witosa 1. tel./fax (76) 8196510, 8196513 ul.wojska Polskiego 16 pzs_chojnow@post.pl ul. Poźniaków www.pzs-chojnow.pl http://www.zumi.pl NASZA LOKALIZACJA Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Budapeszt; Włochy Rzym i Novara; Ukraina Donieck, a komunikacja odbywa się w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Programy edukacyjne w poszczególnych klasach oparte są na tradycji humanistycznej, lingwistycznej i przyrodniczej liceum we współpracy z uczelniami wyższymi Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski,

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Adam Chmielowski św. Brat Albert (1845-1916) Artysta malarz, działacz społeczno charytatywny, święty. Misja Szkoły Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR4 GASTRONOMIK. 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88. tel. 042 636 12 33 e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR4 GASTRONOMIK. 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88. tel. 042 636 12 33 e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR4 GASTRONOMIK 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 tel. 042 636 12 33 e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.pl Kierunki kształcenia - TECHNIKUM 4-letnie Technik organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo