STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, Otwock tel OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, Otwock tel Wydawca: Starostwo Powiatowe w Otwocku Patron medialny: Projekt graficzny i skład: MidMedia Materiały: autorstwo szkół Druk i oprawa: Poligrafia GREG, Otwock-Świerk Korekta: Maria Skoczek

2 Drogi Gimnazjalisto Już wkrótce staniesz przed wyborem nowego etapu edukacji - wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wybór nie jest łatwy, gdyż zależy od wielu czynników, które zapewne bierzesz pod uwagę. Myślę tu o takich aspektach, jak: zainteresowania, możliwości uzyskania konkretnego zawodu, dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego, czasu dotarcia do szkoły i możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych, na których można realizować i poszerzać swoje zainteresowania. Oferta zawarta w niniejszym informatorze przedstawia kompendium wiedzy o szkołach ponadgimnazjalnych powiatu otwockiego szkołach, które mogą poszczycić się bardzo dobrym przygotowaniem swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych. Bardzo dobre wyniki na maturach i egzaminach zawodowych uczniów, potwierdzone w sprawozdaniach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dobre warunki nauki, odpowiednia kadra pedagogiczna to powód do dumy i promocji naszych szkół. Dzięki informacjom zawartym w niniejszym opracowaniu uzyskasz wiedzę, która pomoże Tobie dokonać świadomego wyboru swojej przyszłości. Sieć szkół powiatu otwockiego umożliwia znalezienie miejsca każdemu wg jego zainteresowań, potrzeb i możliwości. Wysoki poziom kształcenia zapewni osiągnięcie sukcesu. Musisz tylko odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki jestem? Jeżeli dzisiaj bardziej wolisz wykonywać konkretną pracę, masz zainteresowania i uzdolnienia praktyczne, lubisz i potrafisz wykonywać niektóre czynności związane z interesującym Cię zawodem lub chcesz szybko zakończyć naukę i usamodzielnić się, możesz wybrać zasadniczą szkołę zawodową. Jeśli masz dobre oceny, nauka nie sprawia Ci trudności, chcesz zdobyć wykształcenie ogólne i nie wiesz jeszcze, czy będziesz studiować, a chciałbyś zdobyć tytuł technika w interesującym Cię zawodzie wraz z dobrym przygotowaniem ogólnym to jesteś kandydatem do technikum. GRZEGORZ MICHALCZYK, członek zarządu powiatu otwockiego Jeżeli masz (lub możesz mieć) dobre oceny, wiesz, że nauka nie sprawia Ci trudności, jesteś ambitny, rozumiesz i akceptujesz konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy, plany na przyszłość wiążesz z ukończeniem studiów wyższych, masz różnorodne zainteresowania, jesteś ciekawy świata i otwarty na szybkie zmiany zachodzące w świecie, to liceum ogólnokształcące jest szkołą odpowiednią dla Ciebie. Zastanów się, która szkoła da Ci najlepsze szanse rozwoju i będzie optymalną z punktu widzenia założonych przez Ciebie celów, a ja jestem przekonany, że nasi nauczyciele dołożą wszelkich starań, abyś te cele osiągnął. Życzę dobrego wyboru, szczęścia i powodzenia na kolejnym etapie edukacyjnym.

3 Organizacja szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 jest drugim rokiem od wdrożenia reformy programowej. Absolwenci gimnazjum będą mogli kontynuować naukę w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych. Nie organizuje się już naboru do liceów profilowanych. Szkoły te z końcem sierpnia 2014r. zostaną zlikwidowane. Nowością liceum ogólnokształcącego jest zasada, iż w klasie pierwszej uczniowie odbywają kształcenie ogólne w zakresie podstawowym z takich przedmiotów jak: wiedza o kulturze, historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa. Rozszerzenia rozpoczynają się od klasy drugiej. W technikach przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym realizowane będą w klasie I i II, z wyjątkiem j. polskiego, języków obcych nowożytnych, matematyki i wf, których nauczanie będzie organizowane przez cały cykl kształcenia. Ponadto uczniowie przystąpią do egzaminów kwalifikacyjnych z poszczególnych kwalifikacji w wyuczanym zawodzie. W zasadniczych szkołach zawodowych uczniowie odbywają kształcenie ogólne i zawodowe zgodnie z przyjętym programem i zdają egzaminy kwalifikacyjne z poszczególnych kwalifikacji. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej uczeń pragnący uzyskać wykształcenie średnie będzie mógł kontynuować naukę jedynie w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Mam nadzieję, że oferta naszych szkół spotka się z dużym zainteresowaniem. Podjęliśmy wszelkie starania, aby była ona ciekawa, pozwalała rozszerzać zainteresowania uczniom, a przede wszystkim aby absolwenci naszych szkół w przyszłości mogli kontynuować naukę na wymarzonych wyższych uczelniach Hanna Majewska-Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej

4 SPIS TREŚCI: Zespół Szkół Nr 2 Nukleonik str. 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku Liceum Ogólnokształcące Nr III str. 13 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych str. 19 im. Stanisława Staszica w Otwocku Liceum Ogólnokształcące Nr I str. 25 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa str. 31 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna str. 32 w Otwocku Liceum i Gimnazjum str. 34 im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie Katolickie Liceum Humanistyczne str. 37 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Otwocku Zespół Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego str. 40 w Karczewie Bezpłatna Medyczna Szkoła Policealna str. 42 w Otwocku Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 str. 43 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy INSTRUKCJA NABORU ELEKTRONICZNEGO str. 45 KALENDARIUM NABORU str. 47

5 6 2013/14 INFORMATOR Zespół Szkół Nr 2 im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE NUKLEONIK TECHNIKUM NR 2: 7. MIEJSCE NA MAZOWSZU W RANKINGU TECHNIKÓW Henryk Matosek, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Drodzy Gimnazjaliści!Zachęcam Was do wyboru szkoły, której jestem dyrektorem. Jestem dumny z wyjątkowego i nowoczesnego charakteru naszej szkoły. Z dumą też przeglądam ranking najlepszych techników, w którym nasze technikum znalazło się na 7. miejscu na Mazowszu. Kształcimy specjalistów w wielu zawodach na różnych poziomach. Staramy się iść z duchem czasu, dostosowując naszą ofertę edukacyjną do ciągle zmieniającego się rynku pracy. W naszej szkole każdy gimnazjalista, który chce nauczyć się zawodu, może znaleźć coś dla siebie, ponieważ kształcimy specjalistów w wielu dziedzinach. Kształcimy nie tylko w zawodach technicznych, takich jak: elektronik, elektryk, informatyk, ale również administracyjno-usługowych: logistyk, fryzjer. W Nukleoniku czekają na Was świetnie wyposażone pracownie komputerowe oraz nowoczesny kompleks sportowy. Pracują tu fantastyczni, profesjonalni i życzliwi nauczyciele otwarci na uczniów i ich indywidualne potrzeby. Życzę Wam, Drodzy Gimnazjaliści, powodzenia na egzaminach i - mam nadzieję - do zobaczenia w nowym roku szkolnym! ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 NUKLEONIK im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Pułaskiego 7, Otwock tel tel./fax w.55

6 2013/14 INFORMATOR ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 7 TECHNIKUM NR 2 Kształcenie trwa 4 lata. Kończy się uzyskaniem dyplomu technika oraz egzaminem maturalnym. Szkoła przygotowuje do kontynuowania nauki w uczelniach technicznych (ale nie tylko) lub do podjęcia pracy. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski. TECHNIK INFORMATYK Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę we wszystkich firmach, w których są komputery: w bankach, urzędach, mediach, reklamie, telekomunikacji, firmach specjalizujących się w dostawie sprzętu komputerowego, wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych. TECHNIK ELEKTRYK Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, usługowych naprawiających maszyny oraz sprzęt elektryczny. TECHNIK LOGISTYK Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w działach logistyki różnych przedsiębiorstw: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, przy dystrybucji towarów. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Absolwent tego kierunku może: pracować w zakładach i salonach fryzjerskich, samodzielnie prowadzić taki zakład, wykonywać zawód perukarza. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 2 Kształcenie trwa 3 lata. Kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego. Przygotowuje do dalszej nauki w różnych typach uczelni wyższych. Nauczane języki: angielski, niemiecki, rosyjski. KLASA HUMANISTYCZNA Z rozszerzeniem: język polski, historia, język angielski Przygotowuje do studiów, w których wymagana jest wiedza z zakresu humanistyki: filologia polska, prawo, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, bibliotekarstwo, filozofia. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 Nauka trwa 3 lata. Szkoła przygotowuje do pracy lub do dalszego kształcenia w danym zawodzie. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: wyspecjalizowanych usługowych warsztatach naprawczych, zakładach diagnostycznych i naprawczych, prowadzić własny warsztat. MONTER ELEKTRONIK Absolwent tego kierunku może pracować w zakładach przemysłowych: produkujących urządzenia elektroniczne, konserwujących i naprawiających urządzenia elektroniczne. KLASA WIELOZAWODOWA (RÓŻNE ZAWODY) Uczniowie klasy wielozawodowej: mają status młodocianego pracownika, samodzielnie załatwiają sobie naukę zawodu oraz podpisują z pracodawcą umowę o pracę, w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, w zakładach pracy odbywają naukę zawodu, na kursach zawodowych przyswajają teorię zawodową, 1000 zawodów do wyboru! ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I RODZICÓW NA: DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia w godz

7 8 ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR NUKLEONIK TO: 52. szkoła w Polsce i 7. na Mazowszu w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 organizowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, 50 lat tradycji w zakresie technicznego kształcenia zawodowego, atrakcyjna oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy, nowoczesna baza dydaktyczna, dobrze wyposażone pracownie zawodowe (komputerowe, elektryczna, elektroniczna, fryzjerska), projektory i tablice interaktywne w salach lekcyjnych, dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna wraz z czytelnią multimedialną, najnowocześniejszy w powiecie kompleks sportowy (boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, kort tenisowy, bieżnia ze skocznią w dal, rzutnia do pchnięcia kulą), sala gimnastyczna, siłownia i sala do tenisa stołowego. Praktyki zawodowe Zajęcia w siłowni Pracownia fryzjerska

8 2013/14 INFORMATOR ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 9 Konkurs o patronce szkoły Ciekawe wycieczki GWARANTUJEMY CI: wysoki poziom kształcenia pod okiem doświadczonej i życzliwej kadry pedagogicznej, praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy i przedsiębiorstwach: Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu, Instytut Łączności w Miedzeszynie, NCBJ w Świerku, Akademia Obrony Narodowej- Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Komenda Powiatowa Policji, udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych (szkolnych i powiatowych), wyjazdy na wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze (krajowe i zagraniczne), spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazdy do kin i teatrów, niepowtarzalną atmosferę przyjaźni, otwartość na wszelkie problemy uczniów, partnerski udział we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, poczucie bezpieczeństwa oraz opiekę medyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Czytelnia multimedialna

9 10 ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR Integracja klasy Nowoczesne boisko

10 2013/14 INFORMATOR ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU 11 Szkolne trofea Opieka lekarska Dyskoteka SAMORZĄD UCZNIOWSKI: uczy, bawi, integruje uczniów i nauczycieli, sprawia, że oprócz lekcji w Nukleoniku się dzieje, organizuje akcje charytatywne. dochodami z samorządowej Szkolnej Kawiarenki (i nie tylko) wspiera dziecięce hospicjum Promyczek. Współpracuje z wolontariatem przy zbiórkach żywności prowadzi akcję Szczęśliwy Numerek numer wylosowany rano przez cały dzień chroni przed niezapowiedzianymi kartkówkami i odpowiedzią, Ludzie z pasją hucznie obchodzi Walentynki, Andrzejki itp., itd... Szkolni Dj e prezentują na dyskotekach hity i autorskie sety, a cała reszta do późnych godzin wieczornych bawi się na parkiecie, Mikołajki, Kolędowanie, Pierwszy Dzień Wiosny i wiele innych każdy powód do śmiesznych akcentów w wystroju szkoły oraz korytarzowego karaoke jest dobry! Odważni i spontaniczni udowadniają, że śpiewać każdy może bawiąc siebie i oglądających do łez. PRZYJDŹ DO NUKLEONIKA! DOŁĄCZ DO NAS! MOŻE WŁAŚNIE TWOJE POMYSŁY NA FAJNĄ SZKOŁĘ OKAŻĄ SIĘ GODNE REALIZACJI!

11 12 ZS Nr II im. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OTWOCKU u c z y m y s i ę n o w o c z e ś n i e 2013/14 INFORMATOR r o z w i j a m y i b a w i m y podtrzymujemy tradycję JEŚLI: chcesz zdobyć solidną wiedzę, która umożliwi Ci wstęp na studia zamierzasz wykonywać w przyszłości atrakcyjny zawód zależy Ci na zawiązaniu przyjaźni, które wprowadzą Cię w dorosłość doceniasz profesjonalną i życzliwą Radę Pedagogiczną oczekujesz pomocy w trudnych sytuacjach szukasz szkoły, która daje poczucie bezpieczeństwa SPRAWDŹ NAS I ZOSTAŃ UCZNIEM NUKLEONIKA!

12 2013/14 INFORMATOR 13 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej STOSOWANIE. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz. LesGiblin Gimnazjalistki i Gimnazjaliści, za kilka miesięcy zostaniecie absolwentami gimnazjum, ale wcześniej staniecie przed pierwszym ważnym wyborem w życiu, który może zadecydować o Waszej najbliższej przyszłości. Musicie podjąć decyzję dotyczącą szkoły średniej i to ma być przede wszystkim Wasz wybór. Dlatego chciałbym zarekomendować tutaj szkołę niebanalną, którą od czternastu lat mam przyjemność kierować, współpracując z zaangażowaną kadrą, rodzicami i oczywiście... młodzieżą. Dzięki wspólnym wysiłkom w niedługim czasie udało się nam stworzyć liceum, Robert Pielak, dyrektor w którym najważniejszym celem jest gruntowne wykształcenie uczniów. Zbudowaliśmy szkołę przyjazną, bezpieczną dla naszej młodzieży, nowoczesną, spełniającą standardy placówki dobrze uczącej i promującej kreatywność. Nasza wizja szkoły i podejmowane działania przynoszą wymierne korzyści. Od kilku lat liceum wyróżnia się najwyższymi wynikami matur w powiecie otwockim i 100% ich zdawalnością, Słowak jako jedyne liceum powiatu otwockiego, po raz trzeci z rzędu (2010 r., 2011 r., 2012), znalazł się w prestiżowym ogólnopolskim rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących, opublikowanym przez Wydawnictwo Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, zdobyliśmy także tytuły Szkoła z klasą,,,szkoła z klasą 2.0 i Nauczyciele z klasą. Dyrekcja i doświadczony zespół nauczycieli LO NR III im. Juliusza Słowackiego w kl. I realizują założenia reformy programowej, obowiązującej od r. szk. 2012/2013. Zachęcam do dokładnej lektury informacji zamieszczonych w folderze, odwiedzenia szkoły w,,dzień otwartych drzwi i... skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Wybór,,Słowaka satysfakcja gwarantowana! Per aspera ad astra! LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku ul. Słowackiego 4/10, Otwock tel , fax

13 14 LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2013/14 INFORMATOR Klasa I A DZIENNIKARSKO-FILMOWA z rozszerzeniem przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Klasa atrakcyjna dla tych, którzy interesują się tajnikami dziennikarstwa i filmu, chcieliby swobodnie poruszać się po meandrach współczesnej kultury i rozwijać swoją wiedzę językową. Zwiększony wymiar godzin języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych oraz: na studia, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu humanistyki, np.: dziennikarstwo, prawo, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, bibliotekarstwo, filozofia, filologia polska do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych Dobre i złe dziennikarstwo można odróżnić łatwo - w dobrym dziennikarstwie oprócz opisu wydarzeń znajdziecie również wytłumaczenie jego przyczyn. W złym dziennikarstwie istnieje sam opis R. Kapuściński Klasa I B POLITECHNICZNA z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka lub jęz. angielski Klasa atrakcyjna dla młodzieży o umysłach ścisłych i zainteresowaniach informatycznych. Dla chętnych prowadzone jest kółko informatyczne. Zwiększony wymiar godzin z matematyki i fizyki pozwala na przygotowanie uczniów: do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych na studia, gdzie wymagana jest wiedza z przedmiotów ścisłych, np. informatyka, robotyka, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria środowiska, mechanika, elektrotechnika do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur. Bóg jest matematykiem. Jan Kepler

14 2013/14 INFORMATOR LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 15 Klasa I C PRAWNO-EUROPEJSKA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, historia, geografia. Nauka w tej klasie pozwala młodzieży kształcić umiejętności interpretowania i wartościowania zjawisk historycznych, politycznych i prawnych, umożliwia posługiwanie się dwoma nowożytnymi językami obcymi i daje szansę na zdobycie wiedzy o ciekawych miejscach na kuli ziemskiej. Absolwenci tej klasy mogą wybierać kierunki studiów zgodnie z zainteresowaniem i przedmiotami kierunkowymi, np.: europeistyka, handel zagraniczny, geografia, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia i inne. Postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania miała stać się prawem ogólnym. I. Kant Klasa I D BIZNESOWA z rozszerzeniem przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia. Klasa atrakcyjna dla przyszłych biznesmenów, menadżerów i lubiących poznawać świat. Zwiększony wymiar godzin z matematyki, geografii i języka angielskiego pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania: matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych na kierunki studiów, np.: ekonomia, zarządzanie i marketing, geografia, gospodarka regionalna i przestrzenna, turystyka, matematyka, hotelarstwo. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają uczniom udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej. Jedną z form zdobywania wiedzy jest organizowanie wycieczek krajoznawczo turystycznych. Tajemnica prowadzenia biznesu polega na tym, aby wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny A. Onasis Klasa I E PRZYRODNICZA z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, jęz. angielski lub matematyka Klasa atrakcyjna dla uczniów zainteresowanych procesami zachodzącymi w świecie przyrody. Nawiązuje do tradycyjnej klasy biologiczno-chemicznej. Zwiększony wymiar godzin z biologii, chemii i matematyki lub jęz. angielskiego pozwala na przygotowanie uczniów do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz na kierunki studiów, np.: medycyna, farmacja, biologia, ochrona środowiska, AWF, rolnictwo, weterynaria, chemia, fizyka medyczna, pokrewne kierunki międzywydziałowe i inne. Matematyka to język logiki niezbędny w zrozumieniu świata przyrody, a język angielski pozwoli na studiowanie publikacji dotyczących współczesnego rozwoju przyrody, które wydawane są w tym języku. Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. A. Świętochowski UWAGA: w przypadku dużej liczby chętnych uczniów, istnieje możliwość utworzenia drugiej klasy o tym samym profilu. Nauczane języki obce w szkole: we wszystkich klasach językiem wiodącym jest język angielski z podziałem na stopnie zaawansowania drugi język: niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański grupy zostaną ustalone na etapie rekrutacji. Nauka w naszym liceum odbywa się w systemie jednozmianowym. Zajęcia kończą się o ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I RODZICÓW NA: DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia w godz

15 16 LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR najwyższymi wynikami na maturze w powiecie otwockim życzliwą kadrą pedagogiczną bogatym zapleczem dydaktyczno - sportowym miłą atmosferą zadbanym, ładnym budynkiem,,słowacki WYRÓŻNIA SIĘ SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ Jesteśmy nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się szkołą powiatu otwockiego, powstałą 19 lat temu. Mimo że nie mamy tak bogatej historii i tradycji jak inne licea w powiecie i województwie, to jednak panuje u nas niepowtarzalny klimat, zachęcający do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. W 2008 roku zostaliśmy przyjęci w poczet międzynarodowej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego. Od tego czasu nasi uczniowie wraz z opiekunami są corocznie zapraszani na uroczyste zloty przedstawicieli tych szkół, organizowane w różnych miastach Polski. W naszym liceum zapewniamy wysoki poziom kształcenia, kompetentną i przyjazną kadrę pedagogiczną, sprzyjającą uczeniu się atmosferę oraz wyposażone w nowoczesne środki zaplecze dydaktyczne, stymulujące i podnoszące jakość kształcenia. Mimo, że hołdujemy zasadzie działania zespołowego, to jednocześnie dbamy o indywidualny rozwój naszych uczniów. Jesteśmy innowacyjni, kreatywni, odważnie i twórczo wychodzimy naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji. STAWIAMY NA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ NAUCZANIA. Nasi uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego najwyższe w powiecie otwockim, zapewniające im możliwość dalszego kształcenia w systemie studiów dziennych na najlepszych warszawskich uczelniach, takich jak: Szkoła Główna Handlowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Wychowania Fizycznego. NAUCZYCIELE NA,,SZÓSTKĘ Kadra liceum to zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie nauczanych przedmiotów. Znakomita większość legitymuje się stopniem nauczyciela dyplomowanego oraz ma uprawnienia egzaminatora maturalnego. Nasi pedagodzy współpracują z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz uczestniczą systematycznie w specjalistycznych szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, w tym w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod i środków dydaktycznych. Tworzą ćwiczeniowe arkusze maturalne drukowane lub wydawane na płycie CD przez,,gazetę Wyborczą

16 2013/14 INFORMATOR LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 17 UCZY, BAWI I WYCHOWUJE Uczniowie uczestniczą z sukcesami w olimpiadach przedmiotowych oraz różnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i powiatowym, w tym matematycznych (Kangur), recytatorskich, literackich, poezji śpiewanej, ekonomicznych (m.in. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa), pastorałek, fotograficznych i innych. OTO PRZYKŁADOWE OSIĄGNIĘCIA: Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym,,Kangur I miejsce w dwóch kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu Młodzież dla Globu (2009, 2010) tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logiczno- -Matematycznej (2012) wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Słowackim (2011) wyróżnienie w XX Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim Poezji Słowackiego (2011) III miejsce i wyróżnienie w XII Konkursie Interpretacji Plastycznej Wiersza Cypriana Norwida (2011) Wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Konkursie Śpiewania Poezji Cypriana Norwida (2012) II miejsce w IX Mazowieckim Konkursie Piosenki Polskiej, III miejsce w XIV Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji Cypriana Norwida Bliżej Norwida (2010) II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tydzień Języków - przygotuj się do EURO" (2012) w kategoriach: muzycznej, literackiej, plastycznej, fotograficznej (2011) I, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej (2012) III miejsce w Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushin Kadetów (2011) III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce - Toruń ZAPEWNIAMY: przestronne pracownie przedmiotowe ze sprzętem audiowizualnym, pełnowymiarową salę gimnastyczną z 8 - metrową ścianką wspinaczkową, salą do aerobiku i siłownią dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, multimedialne pracownie do nauki języków obcych, bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz sprzętem audiowizualnym barek serwujący szybkie, gorące dania, napoje, kanapki, pączki, słodycze itp. E- dziennik umożliwiający internetowy kontakt z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, ułatwiający projektowanie nauki poprzez stałe monitorowanie własnych postępów w szkole codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga i psychologa. UWAGA! W naszym Liceum istnieje program stypendialny dla uczniów, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz dla uczniów, pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

17 18 LO Nr III im. J. SŁOWACKIEGO W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR UCZNIOWIE: poszerzają zainteresowania, poprzez, np. koło teatralno-językowe Słowak Drama Group, koło informatyczne, Szkolny Ośrodek Kariery oraz Szkolny Klub Sportowy sekcje: piłki siatkowej, piłki koszykowej, halowej, badmintona, ścianki wspinaczkowej oraz zajęcia w siłowni rozwijają swoje uzdolnienia, uczestnicząc w warsztatach: aktorskich (prowadzonych przez znanych aktorów), językowych - poprzez udział w zajęciach z native speakerami, informatycznych organizowanych we współpracy z uczelniami informatycznymi i dziennikarskich kultywują tradycję szkolną poprzez, m. in. uroczyste ślubowanie uczniów klas I, coroczną organizację Święta Szkoły, obchody urodzin patrona wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne i krajowe oraz warsztaty językowe: Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Litwa, Ukraina, Rosja, Malta; uczestniczyli m.in. w jubileuszowym spotkaniu Międzynarodowej Rodziny Szkół im. J. Słowackiego na Ukrainie z okazji 200. rocznicy urodzin naszego patrona poznają młodzież z innych krajów poprzez udział w wymianach: z młodzieżą niemiecką (Bremenhaven), z Koreą Południową, Turcją i Belgią oraz w międzynarodowych projektach edukacyjnych (Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz w Czechach dla laureatów konkursu MDG 15) pomagają innym poprzez, m.in. akcję Słowak Dzieciom w ramach akcji Otwock Dzieciom, honorowe krwiodawstwo, współpracę z hospicjum i Domem Samotnej Matki, organizację zbiórek żywności, zabawek, pieniędzy dla potrzebujących integrują się, organizując wspólne projekty szkolne: Otrzęsiny, Dzień Wiosny, Dzień Życzliwości, Dzień Krawata, Walentynki, Dzień Sportu, wystawy okolicznościowe, Sprzątanie Świata, LipDub, Dzień Europejski, Festiwal Miłosza, prawybory parlamentarne współorganizują imprezy środowiskowe, m.in.: etap regionalny Ogólnopolskiej Olimpiady Mediewistycznej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Powiatowe Mistrzostwa Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiatowe Mistrzostwa Szachowe, Powiatowe Mistrzostwa w Badmintonie, Powiatowy Konkurs Recytatorski Wokół Słowackiego, Powiatowy Konkurs Chopinowski realizują szereg projektów unijnych: współpracują, m.in. z Międzynarodowym Forum Młodzieży, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Warszawie, Polską Akcją Humanitarną, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków współpracują z różnymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi o zasięgu międzynarodowym: w ramach projektu Młodzież dla Globu oraz działalności szkolnego koła Amnesty International: uczniowie naszej szkoły spotkali się z edukatorami z Jordanii, Kenii i Nepalu; gościliśmy w ramach wizyty studyjnej w Polsce delegacje nauczycieli z Tadżykistanu i Gruzji; nasi nauczyciele uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach w Londynie, Senegalu i Gruzji oraz na Malcie planują własną karierę edukacyjną: w liceum działa Szkolny Ośrodek Kariery, w ramach którego, m.in. uczniowie biorą udział w prelekcjach prowadzonych przez absolwentów naszej szkoły obecnie studentów prestiżowych uczelni - na temat możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych w Polsce i za granicą rozwiązują problemy nasze liceum zapewnia fachową opiekę i pomoc psychologa oraz pedagogów szkolnych, w tym możliwość udziału w zajęciach doskonalących, m.in. umiejętności planowania własnej nauki, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów i konfliktów, negocjacji, rozwijania kreatywności.

18 2013/14 INFORMATOR 19 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. ST. STASZICA W OTWOCKU Wysokie kwalifikacje zawodowe uczniów przepustką do udziału w zagranicznych stażach i praktykach Drodzy Gimnazjaliści! Już niedługo kończycie gimnazjum i staniecie przed wyborem dalszego kształcenia. Musicie podjąć decyzję dotyczącą szkoły ponadgimnazjalnej i to ma być Wasz wybór, czy to będzie liceum, technikum, czy zasadnicza szkoła zawodowa. W obecnej sytuacji gospodarczej może warto pomyśleć o kształceniu zawodowym, które daje przygotowanie do pracy w wybranym zawodzie. Jesteśmy właśnie taką szkołą! INFORMACJE O SZKOLE Nasza szkoła obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Jestem jej dyrektorem. Każdego roku mamy wielu kandydatów, którzy pragną rozpocząć naukę w ZSEG. Przyszłym uczniom proponujemy ciekawą ofertę kształcenia zawodowego, w tym roku wzbogaconą o nowy, atrakcyjny kierunek. Nowoczesny budynek szkolny położony jest w pięknym otoczeniu. Dużo zieleni, alejki z ławeczkami pozwalają uczniom odpocząć w czasie przerw. W szkole dysponujemy pracowniami wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt pomagający w uatrakcyjnianiu zajęć. W naszej szkole pracują kompetentni, twórczy nauczyciele, wprowadzający innowacje pedagogiczne. Apolonia Żołądek, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- -Grastronomicznych ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH im. Stanisława Staszica Otwock, ul. Konopnickiej 3 tel , fax/tel

19 20 ZSE-G im. ST. STASZICA W OTWOCKU 2013/14 INFORMATOR Są oni nie tylko wykwalifikowanymi pracownikami dbającymi o wykształcenie uczniów, ale także starają się zapewnić miłą, przyjazną i życzliwą atmosferę. Dzięki temu uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki, biorąc udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dbamy o ceremoniał i wypracowane tradycje oraz tworzymy własne, nowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Funkcjonujemy jako placówka przyjazna uczniom w myśl zasady: w szkole wszyscy się szanują i czują bezpiecznie. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie angażują się w działalność charytatywną, dowodząc ogromnej wrażliwości na potrzeby innych. Uczniowie pionu gastronomicznego prezentują swoje umiejętności na zewnątrz, pomagając w organizacji wielu imprez powiatowych i miejskich. Nasza placówka zapewnia możliwość korzystania z różnego rodzaju zajęć dodatkowych, które rozwijają indywidualne zainteresowania. W szkole bardzo aktywnie działa samorząd uczniowski. Przygotowujemy również dla młodzieży ciekawą ofertę renomowanych hoteli, instytucji i przedsiębiorstw, w których można odbyć praktykę zawodową. Warto wymienić niektóre z tych miejsc: Sheraton, Westin, Holiday Inn, Marriot, Hilton, Novotel. Niejednokrotnie uczniowie, po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymują możliwość podjęcia tam pracy. Inną formą doskonalenia zawodowego i językowego jest udział w projektach Unii Europejskiej. Od pięciu lat nasi uczniowie w ramach projektu Leonardo da Vinci wyjeżdżają na staże do renomowanych hoteli i instytucji do Włoch i na Maltę. Praktyka zagraniczna to nie tylko możliwość wyjazdu, ale także szansa na zdobycie nowych doświadczeń. Uczestnicy programu Kapitał Ludzki kształcili umiejętności językowe. Nasza szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są każdego roku egzaminy zawodowe dla uczniów z województwa. W związku z tym nasi uczniowie mają możliwość zdawania egzaminów we własnej szkole. Organizujemy wyjścia na imprezy kulturalno-oświatowe, wyjazdy na wycieczki szkolne. Dbamy o dobry klimat, sprzyjający rozwojowi i planowaniu przyszłości. Na zagranicznym stażu Uroczystość szkolna Podczas ćwiczeń

20 2013/14 INFORMATOR ZSE-G im. ST. STASZICA W OTWOCKU 21 KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM Nr 1 o czteroletnim cyklu nauczania kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz egzaminem maturalnym. Po skończeniu nauki, można dalej kształcić się na studiach lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Proponujemy naukę w zawodach: technik ekonomista technik ekonomista innowacja pedagogiczna /klasa wojskowo-policyjna/ technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik technologii żywności NOWOŚĆ! kelner W szkole uczymy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1 o trzyletnim cyklu nauczania, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kształcimy uczniów w zawodzie: kucharz Ogólnopolski konkurs gastronomiczny BAZA DYDAKTYCZNA Posiadamy bardzo dobre zaplecze dydaktyczne i sportowe: 3 pracownie komputerowe, 2 pracownie multimedialne, nowocześnie wyposażone pracownie gastronomiczne i obsługi konsumenta, nowe pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audio-video, komputery z dostępem do Internetu oraz wideoprojektory tablice interaktywne bogato wyposażoną bibliotekę oraz centrum multimedialne, pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę do aerobiku i siłownię, sklepik, bar oraz automaty z napojami nowoczesne szatnie każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na kluczyk. Zajęcia z Carwingu Turniej tenisa stołowego ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW I RODZICÓW NA: DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia w godz

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo