The network of manufacturing excellence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The network of manufacturing excellence"

Transkrypt

1 The network of manufacturing excellence

2 Nasza produkcja Siedziba producenta w Danii Siedziba firmy Szanowni Pañstwo, gwarancja jakoúci to nasze motto pozwalajàce na zachownie bezpieczeñstwa. Nasz sukces zaczàù siæ w 1975 roku w duñskiej miejscowoúci Slangerup, kiedy to Jorgen Grynnerup, jako pierwszy, rozpoczàù produkcjæ luster drogowych, przemysùowych, sklepowych z tworzywa sztucznego. Obecnie firmà Dancop A/S skutecznie zarzàdza - juý jako drugie pokolenie - Peter Grynnerup, który nadal kontynuuje rozwój firmy poprzez zastosowanie nowoczesnej techniki dziæki, której lustra uzyskaùy certyfikaty TÜV. W zwiàzku z tym najwaýniejsza jest wysoka jakoúã produktu i zapewnienie bezpieczeñstwa. Dostawa i sprzedaý prowadzone sà przez firmæ Dancop International GmbH, która mieúci siæ w miejscowoúci Peine w Niemczech. To centralne poùoýenie i personel mówiàcy róýnymi jæzykami, umoýliwia lepszy kontakt z klientami oraz serwis. Oprócz wùasnej produkcji i stworzonych marek wùasnych nawiàzano takýe kontakty partnerskie z innymi producentami, dlatego moýemy Pañstwu dostarczaã - szybko i niezawodnie - inne wysokiej jakoúci produkty. Chætnie Pañstwu pomoýemy! Zespóù firmy Dancop International GmbH Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Nasz magazyn Mocne strony firmy Dancop 1. Innowacyjnoúã 2. Elastycznoúã i szybka dostawa 3. Produkty wysokiej jakoúci 4. Nasza oferta zawiera produkty, które speùnià caùkowicie Pañstwa oczekiwania

3 Lustra drogowe

4 Lustra Verkehrsspiegel drogowe Mocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z przegubem kulowym, dla sùupków mm Mocowanie uniwersalne dla rur o úrednicy mm Lustro Subway : pierúcieñ stalowy do mocowania úciennego Opaska taúmowa Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) W czym leýy przewaga luster firmy Dancop? Posiadajàce certyfikat TÜV lustra, majà masywnà konstrukcjæ. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie powierzchni wewnætrznej lustra generuje doskonaùe odbicie. Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne sà na dziaùanie promieni UV. Uýywany standardowo do produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkùa. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Jakie sà róýnice materiaùowe? Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna 70 % mocniejszy od szkùa Prawie niezniszczalny Prawie niezniszczalny Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Maùy ciæýar Maùy ciæýar Odporny na wysokà temperaturæ Odpornoúã na uderzenia wg Niepalny Odporny na úrodki chemiczne ISO 179-1

5 Lustra drogowe Lustra drogowe Europejska produkcja Wszystkie lustra firmy Dancop posiadajà certyfikat TÜV. Proszæ odwiedziã naszà stronæ internetowà : Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Zalety luster firmy Dancop: - Odporne na dziaùanie promieni UV - Najbardziej masywne mocowanie na rynku: Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z przegubem kulowym - Dostarczane z uchwytami mocujàcymi dla: - sùupków okràgùych o úrednicy od 50 do 85 mm - sùupków z profili prostokàtnych i kwadratowych od 50 do 90 mm - uchwyty do mocowania úciennego - Sprawdzone na dziaùanie wiatru do 12 Stopni w skali Beauforta (Orkan > 117 km/godz ) - Doskonaùa optyka - Prosty montaý Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra : 1 Miejsce 2 montaýu: Materiaù: Na zewnàtrz Wewnàtrz Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa Poliwæglan : prawie niezniszczalny Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur i úrodków chemicznych 3 Wielkoúã: Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã i jakoúã optycznego odbicia. 5

6 Lustra Traffic drogowe mirrors Lustra drogowe Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl, Poliwæglan lub Inox Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Krawædê lustra oklejona folià odblaskowà typu RA2, znacznie poprawia widocznoúã. W ten sposób wszelkie drogi wjazdowe, wyjazdowe jak równieý skrzyýowania sà w peùni bezpieczne. lustra okràgùe Odlegùoúã Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji TM AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,5 kg 9-15 m TM AC 80 Akryl, ø 80 cm 9,0 kg m TM AC 40 X 60 Akryl, 40x60 cm 5,5 kg 9-15 m TM AC 60 X 80 Akryl, 60x80 cm 10,0 kg m TM AC 80 X 100 Akryl, 80x100 cm 14,0 kg m TM AC 100 X 120 Akryl, 100x120 cm 20,0 kg m TM PC 60 Poliwæglan, ø 60 cm 6,5 kg 9-15 m TM PC 80 Poliwæglan, ø 80 cm 9,0 kg m TM PC 40 X 60 Poliwæglan, 40x60 cm 5,5 kg 9-15 m TM PC 60 X 80 Poliwæglan, 60x80 cm 10,0 kg m TM PC 80 X 100 Poliwæglan, 80x100 cm 14,0 kg m TM INOX 60 Inox, ø 60 cm 9,1 kg 9-15 m TM INOX 80 Inox, ø 80 cm 11,0 kg m TM INOX 40 X 60 Inox, 40 x 60 cm 9,5 kg 9-15 m TM INOX 60 X 80 Inox, 60 x 80 cm 13,3 kg m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

7 Lustra drogowe Lustra drogowe typu TM-B nieparuj¹ce Bez instalacji elektrycznej! Pokryte nanopowùokà Bez powùoki Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Naniesiona fabrycznie powùoka, zapobiega osadzaniu siæ pary. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã lustra okràgùe Odlegùoúã Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji TM B AC 60 Ak ryl, ø 60 cm 14 kg 9-15 m TM B AC 80 Akryl, ø 80 cm 17 kg m TM B AC 40 X 60 Ak ryl, 40 x 60 cm 10 kg 9-15 m TM B AC 60 X 80 Ak ryl, 60 x 80 cm 18 kg m TM B AC 80 X 100 Ak ryl, 80 x 100 cm 27 kg m Polycarbonat TM B PC 60 Poliwæglan, ø 60 cm 14 kg 9-15 m TM B PC 80 Poliwæglan, ø 80 cm 17 kg m TM B PC 40 X 60 Poliwæglan, 40 x 60 cm 10 kg 9-15 m TM B PC 60 X 80 Poliwæglan, 60 x 80 cm 18 kg m TM B PC 80 X 100 Poliwæglan, 80 x 100 cm 27 kg m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra 7 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

8 Lustra drogowe Lustra drogowe typu TM-I Uchwyt z przegubem kulowym do precyzyjnego ustawienia Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Nasze lustra TM-I podnoszà bezpieczeñstwo w ruchu drogowym jak równieý na terenie zakùadów przemysùowych. Bardzo dobrze speùniajà swoje zadanie w miejscach wjazdu i wyjazdu z parkingów i centrów handlowych. Czerwone obramowanie zwiæksza dodatkowo lepszà widocznoúã. lustra okràgùe czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM-I AC 50 Akryl, ø 50 cm 5,2 kg TM-I AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,4 kg TM-I AC 80 Akryl, ø 80 cm 8,2 kg TM-I AC 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 5,2 kg TM-I AC 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,6 kg Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 9-15 m m 9-15 m m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

9 Lustra drogowe Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - z foli¹ odblaskow¹ lub bez Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Lustra uniwersalne typu UNI-SIG sà ekonomicznà alternatywà. Podnoszà bezpieczeñstwo na parkingach, wjazdach i wyjazdach oraz na terenach przemysùowych. lustra okràgùe Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji z folià odblaskowà US Typ1 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 4,5 kg 5-7 m US Typ1 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,0 kg 9-15 m US Typ1 80 x 100 Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg m Bez folii odblaskowej US TM-I 50 Akryl, ø 50 cm 4,5 kg 5-7 m US TM-I 60 Akryl, ø 60 cm 5,0 kg 9-15 m US TM-I 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 4,5 kg 5-7 m US TM-I 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,0 kg 9-15 m US TM-I 80 x 100 Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg m moýliwe ustawienie lustra w pionie i poziomie 9 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

10 Lustra drogowe Lustro typu SUBWAY z prawie niezniszczalnego poliwæglanu Poliwæglan o gruboúci 6 mm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Lustro z kàtem obserwacji 180 stopni poprawia bezpieczeñstwo osób przebywajàcych w przejúciach podziemnych, metrze, na parkingach wielopoziomowych. Zastosowany do jego wyprodukowania niezniszczalny poliwæglan, czyni to lustro odpornym na dziaùanie wandali. Stalowy pierúcieñ mocujàcy lustro do úciany dostarczany jest oddzielnie. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji SUBWAY Poliwæglan, ø 60 cm 8,2 kg 9-15 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

11 Lustra drogowe Lustro typu TRIXI - eliminuje martwy punkt Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Tylko w wykonaniu okràgùym Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Sùupek Gwarancja 2 lat Nasze lustra TRIXI eliminujà "martwy punkt", przez co poprawiajà bezpieczeñstwo pieszych i rowerzystów, dlatego wypadki z ich udziaùem na skrzyýowaniach i przejúciach dla pieszych mogà odejúã w zapomnienie. Ratujà ýycie i chronià przed kalectwem. Uchwyt standardowy (w komplecie opaska taúmowa) Nr. artykuùu Opis Ciæýar TRIXI 35 Akryl, ø 35 cm 2,5 kg TRIXI 50 Akryl, ø 50 cm TRIXI 50-H Akryl, ø 50 cm, 3,5 kg 3,8 kg z termostatem Odlegùoúã obserwacji 1-4 m 5-7 m 5-7 m 11 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

12 Lustra Verkehrsspiegel drogowe Lustra typu EXPLORER Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Nasze lustro EXPLORER dziæki kàtowi obserwacji wynoszàcemu 180 stopni oferuje optymalne pole widzenia. Idealne lustro obserwacyjne do zamontowania na halach produkcyjnych lub w ruchu drogowym. Uchwyt uniwersalny Nr. artykuùu Opis Ciæýar EXPLORER 60 Akryl, 60 cm EXPLORER 80 Akryl, 80 cm 4,8 kg 7,0 kg Odlegùoúã obserwacji 9-15 m m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

13 Lustra drogowe Lustro typu PANORAMA z prawie niezniszczalnego poliwæglanu Film pokazujàcy montaý lustra Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Poliwæglan gruboúã 6 mm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Type I. Materiaù Poliwæglan Type IV. Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Lustro PANORAMA dziæki unikalnej krzywiênie pozwala na panoramiczny widok 180 stopni. Zielono/ýóùta folia odblaskowa poprawia widocznoúã w nocy i w czasie niekorzystnych warunków pogodowych. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji TM PC 360 Poliwæglan z zielono/ýóùtà folià odblaskowà 6,0 kg 9-15 m 13 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

14 Lustra przemysùowe

15 Lustra przemysùowe Industrial mirrors Mocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji Uchwyt 4-Punkt mocujàcy, Kugelgelenkhalterung czteropunktowy z przegubem für Pfosten kulowym, 50 - dla 85 mm sùupków mm Mocowanie Universalhalterung uniwersalne dla rur Rohrdurchmesser o úrednicy mm - 85 mm Komplet ùañcuszków przeznaczony do zamontowania luster typu BM do sufitu Subway Spiegel: Stahlring zur Wandfixierung Opaska Bandschellenadapter taúmowa Teleskopwandhalterung Uchwyt teleskopowy (30 ( cm) cm) Teleskopwandhalterung Uchwyt teleskopowy (30 ( cm) cm) W czym leýy przewaga luster firmy Dancop? Posiadajàce certyfikat TÜV lustra, majà masywnà konstrukcjæ. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie powierzchni wewnætrznej lustra generuje doskonaùe odbicie. Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne sà na dziaùanie promieni UV. Uýywany standardowo do produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkùa. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Jakie sà róýnice materiaùowe? Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna 70 % mocniejszy od szkùa Prawie niezniszczalny Prawie niezniszczalny Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Maùy ciæýar Maùy ciæýar Odporny na wysokà temperaturæ Odpornoúã na uderzenia wg Niepalny Odporny na úrodki chemiczne ISO

16 Lustra przemysùowe Lustra przemysùowe Europejska produkcja Wszystkie lustra firmy Dancop posiadajà certyfikat TÜV. Proszæ odwiedziã naszà stronæ internetowà : Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Zalety luster firmy Dancop: - Odporne na dziaùanie promieni UV - Najbardziej masywne mocowanie na rynku: Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z przegubem kulowym - Dostarczane z uchwytami mocujàcymi dla: - sùupków okràgùych o úrednicy od 50 do 85 mm - sùupków z profili prostokàtnych i kwadratowych od 50 do 90 mm - uchwyty do mocowania úciennego - Sprawdzone na dziaùanie wiatru do 12 Stopni w skali Beauforta (Orkan > 117 km/godz ) - Doskonaùa optyka - Prosty montaý Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra : 1 Miejsce 2 montaýu: Materiaù: Na zewnàtrz Wewnàtrz Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa Poliwæglan : prawie niezniszczalny Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur i úrodków chemicznych 3 Wielkoúã: Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã i jakoúã optycznego odbicia. 16

17 Lustra przemysùowe Check Point...zgodnie z europejsk¹ dyrektyw¹ CE dotycz¹c¹ zaleceñ z zakresu Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy Mocowanie úcienne lub na sùupku: Uchwyt czteropunktowy z przegubem kulowym Typ I. Mocowanie uniwersalne Typ IV. Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Type I. Type IV. Lustro przemysùowe typu Check Point podwyýsza widocznoúã i bezpieczeñstwo na stanowiskach pracy. Przy pomocy tego lustra moýna wyeliminowaã tzw. "martwe punkty " i widzieã to co normalnie jest niewidoczne. Stosujàc te lustra, unikniemy wypadków przy pracy i zwiàzanych z tym przestojów w produkcji. Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Pozycja pionowa Nr. artykuùu Opis Ciæýar CP 30 X 50 Akryl, 30 x 50 cm 2,8 kg CP 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 4,0 kg CP 60 X 90 Akryl, 60 x 90 cm 7,6 kg Mocowanie alternatywne dla CP 40 X 60 i CP 60 X 90: Uchwyt I Uchwyt IV Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 7-12 m m Uchwyt czteropunktowy z przegubem kulowym do montaýu úciennego lub na sùupku (fi mm) Uchwyt uniwersalny do montaýu úciennego lub na sùupku (fi mm) 17 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

18 Lustra przemysùowe Lustro typu Check Mirror Bardzo dobre odbicie pozbawione odksztaùceñ Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Lustro Check Mirror zostaùo specjalnie zaprojektowane do nadzoru linii produkcyjnych. Pracownik moýe skontrolowaã oddzielnie kaýdy produkt, a specjalna krzywizna lustra dodatkowo go powiæksza, dziæki temu minimalizuje siæ koszty zwiàzane z niewykryciem bùædu sprawdzanego wyrobu. Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar CM 30 X 50 Akryl, 30 x 50 cm 1,5 kg CM 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 2,0 kg CM 60 X 90 Akryl, 60 x 90 cm 4,0 kg Odlegùoúã obserwacji 1 m 1 m 1 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

19 Lustra Miroir przemysùowe Industriel Lustra drogowe typ TM Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Type I. Materiaù Akryl, Poliwæglan lub Inox Type IV. Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Krawædê lustra oklejona folià odblaskowà typu RA2, znacznie poprawia widocznoúã. W ten sposób wszelkie drogi wjazdowe, wyjazdowe jak równieý skrzyýowania sà w peùni bezpieczne. Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,5 kg TM AC 80 Akryl, ø 80 cm 9,0 kg TM AC 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 5,5 kg TM AC 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 10,0 kg TM AC 80 X 100 Akryl, 80 x 100 cm 14,0 kg TM AC 100 X 120 Akryl, 100 x 120 cm 20,0 kg TM PC 60 Poliwæglan, ø 60 cm 6,5 kg TM PC 80 Poliwæglan, ø 80 cm 9,0 kg TM PC 40 X 60 Poliwæglan, 40 x 60 cm 5,5 kg TM PC 60 X 80 Poliwæglan, 60 x 80 cm 10,0 kg TM PC 80 X 100 Poliwæglan, 80 x 100 cm 14,0 kg TM INOX 60 Inox, ø 60 cm 9,1 kg TM INOX 80 Inox, ø 80 cm 11,0 kg TM INOX 40 X 60 Inox, 40 x 60 cm 9,5 kg TM INOX 60 X 80 Inox, 60 x 80 cm 13,3 kg lustra okràgùe Odlegùoúã obserwacji 9-15 m m 9-15 m m m m 9-15 m m 9-15 m m m 9-15 m m 9-15 m m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra 19 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

20 Lustra przemysùowe Lustra drogowe typu TM-B nieparuj¹ce Bez powùoki Bez instalacji elektrycznej! Pokryte nanopowùokà Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Naniesiona fabrycznie powùoka, zapobiega osadzaniu siæ pary. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM B AC 60 Akryl, okràgùe ø 60 cm 14 kg TM B AC 80 Akryl, okràgùe ø 80 cm 17 kg TM B AC 40 x 60 Akryl, 40 x 60 cm 10 kg TM B AC 60 x 80 Akryl, 60 x 80 cm 18 kg TM B AC 80 x 100 Akryl, 80 x 100 cm 27 kg Polycarbonat TM B PC 60 Poliwæglan, okràgùe ø 60 cm 14 kg TM B PC 80 Poliwæglan, okràgùe ø 80 cm 17 kg TM B PC 40 x 60 Poliwæglan, 40 x 60 cm 10 kg TM B PC 60 x 80 Poliwæglan, 60 x 80 cm 18 kg TM B PC 80 x 100 Poliwæglan, 80 x 100 cm 27 kg lustra okràgùe Odlegùoúã obserwacji 9-15 m m 9-15 m m m 9-15 m m 9-15 m m m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

21 Lustra przemysùowe Lustra drogowe typu TM-I Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Lustra przemysùowe TM-I efektywnie podnoszà bezpieczeñstwo na terenie zakùadów przemysùowych. Masywna konstrukcja lustra gwarantuje jego dùugà ýywotnoúã i jest trafionà inwestycjà w Pañstwa zakùadzie. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM-I AC 50 Akryl, ø 50 cm 5,2 kg TM-I AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,4 kg TM-I AC 80 Akryl, ø 80 cm 8,2 kg TM-I AC 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 5,2 kg TM-I AC 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,6 kg Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 9-15 m m 9-15 m m 21 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

22 Lustra przemysùowe Lustro typu PANORAMA z prawie niezniszczalnego poliwæglanu Film pokazujàcy montaý lustra Poliwæglan gruboúã 6 mm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Lustro PANORAMA Type I. dziæki unikalnej krzywiênie pozwala na panoramiczny widok 180 stopni. Zielono/ýóùta folia odblaskowa poprawia widocznoúã w nocy i w czasie niekorzystnych warunków pogodowych. Type IV. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji TM PC 360 Poliwæglan z zielono/ýóùtà folià odblaskowà 6,0 kg 9-15 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

23 Lustra przemysùowe Lustro typu TRANSPO 180 Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do úciany Gwarancja 2 lat Nasze lustro Transpo umoýliwia kàt widzenia 180 stopni. W zwiàzku z czym w lustrze moýna dostrzec wiækszy obszar. Masywna budowa gwarantuje jego dùugà ýywotnoúã. Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar TRANSPO AC 45 Akryl 45 cm 1,5 kg TRANSPO AC 60 Akryl 60 cm 3,4 kg TRANSPO AC 80 Akryl 80 cm 5,8 kg Odlegùoúã obserwacji 1-2 m 9-15 m m 23 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

24 Lustra Miroir przemysùowe Industriel Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - z foli¹ odblaskow¹ lub bez Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Type I. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Type IV. Lustra uniwersalne typu UNI-SIG sà ekonomicznà alternatywà. Podnoszà bezpieczeñstwo na parkingach, wjazdach i wyjazdach oraz na terenach przemysùowych. moýliwe ustawienie lustra w pionie i poziomie lustra okràgùe Nr. artykuùu Opis Ciæýar MIT Reflektoren US Typ US Typ US Typ OHNE Reflektoren US TM-I 50 US TM-I 60 US TM-I 40 X 60 US TM-I 60 X 80 US TM-I 80 x 100 Akryl, 40 x 60 cm Akryl, 60 x 80 cm 4,5 kg 7,0 kg Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg Akryl, ø 50 cm 4,5 kg Akryl, ø 60 cm 5,0 kg Akryl, 40 x 60 cm 4,5 kg Akryl, 60 x 80 cm 7,0 kg Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 9-15 m m 5-7 m 9-15 m 5-7 m 9-15 m m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

25 Lustra przemysùowe Lustra obserwacyjne typu SM Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do úciany Dziæki masywnej konstrukcji i tylnej obudowie, lustra te moýna montowaã wewnàtrz i na zewnàtrz pomieszczeñ. Róýne wielkoúci pozwalajà na montaý w wielu miejscach. Gwarancja 2 lat lustra okràgùe Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar SM 35 Akryl, ø 35 cm 1,0 kg SM 50 Akryl, ø 50 cm 2,5 kg SM 60 Akryl, ø 60 cm 4,0 kg SM 80 Akryl, ø 80 cm 6,0 kg SM 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 3,0 kg SM 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 5,5 kg Odlegùoúã obserwacji 1-4 m 5-7 m 9-15 m m 9-15 m m 25 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

26 Lustra Miroir przemysùowe Industriel Lustra typu TRANSPO 25 Dla zapewnienia bezpieczeñstwa wózkom widùowym Idealne jako lusterko wsteczne w wózkach widùowych Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do przykræcenia Gwarancja 2 lat Type I. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Type IV. Lustro podwyýsza bezpieczeñstwo pieszych i kierowców wózków widùowych. Dokùadne odbicie w lustrze pozwala na szybkie zapoznanie siæ z sytuacjà panujàcà podczas pracy. Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji TRANSPO 25 Akryl 25 cm 0,6 kg 1-2 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

27 Miroir Divers Industrial mirrors Lustra przemysùowe Lustra przemysùowe ze stali nierdzewnej INOX Odporne na dziaùanie wysokiej temperatury do 350 stopni C ze zdejmowalnà ramkà z PVC Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù stal nierdzewna Mocowanie do úciany Gwarancja 2 lat Ten wariant lustra wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX i pozwala na montaý w miejscach gdzie panuje bardzo wysoka temperatura oraz w zakùadach gdzie produkowane sà artykuùy spoýywcze. Ramkæ z PVC moýna w ùatwy sposób zdjàã. z zdejmowalnà ramkà z PVC Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar INOX HF 45 X x 60 cm 9,1 kg INOX HF 60 Ø 60 cm 9,1 kg Odlegùoúã obserwacji 9-15 m 9-15 m 27 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

28 Lustra przemysùowe Lustra panoramiczne 360 stopni Wiêksze bezpieczeñstwo w Pañsta firmie BM 60-3 BM 80-3 BM Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku. Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie przy pomocy ùañcuszków lub bezpoúrednio do sufitu Gwarancja 2 lat Lustra panoramiczne mogà byã montowane w kaýdym zakùadzie przemysùowym. Montowane pod sufitem lustra 360 stopni zapewniajà najlepiej, bezpieczeñstwo na skrzyýowaniach. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Nr. artykuùu Opis Ciæýar Promieñ póùkuli lustra Odlegùoúã obserwacji BM 360 BM 60-3 Akryl, 60 cm 1,2 kg 29 cm m BM 80-3 Akryl, 80 cm 1,8 kg 35 cm m BM 90-3 Akryl, 90 cm 2,3 kg 37 cm m BM Akryl, 100 cm 2,8 kg 38 cm m BM Akryl, 125 cm 3,7 kg 49 cm m BM PC 60 Poliwæglan, 60 cm 1,2 kg 29 cm m ùañcuch montaýowy ùañcuch montaýowy dla BM Komplet ùañcuszków montaýowych dostarczamy oddzielnie. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

29 Lustra przemysùowe Lustra panoramiczne 90 i 180 stopni wiæcej bezpieczeñstwa w Pañstwa firmie BM 180 BM 90 Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku. Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie úciana, sufit lub w rogu pomieszczenia Gwarancja 2 lat Lustra 90 i 180 stopni zabezpieczajà drogi oraz przejúcia w celu zminimalizowania ryzyka wypadków. Moýna je w ùatwy sposób szybko i efektywnie zamontowaã. Nr. artykuùu Opis BM 180 BM 60-2 Akryl, 60 cm BM 80-2 Akryl, 80 cm BM Akryl, 100 cm BM 90 BM 60-1 Akryl, 60 cm BM 80-1 Akryl, 80 cm BM Akryl, 100 cm Ciæýar 0,6 kg 0,8 kg 1,3 kg 0,2 kg 0,4 kg 0,7 kg Promieñ póùkuli lustra 29 cm 35 cm 38 cm 29 cm 35 cm 38 cm Odlegùoúã obserwacji m m m m m m 29 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

30 Lustra przemysùowe Lustra obserwacyjne typu EC Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do úciany Gwarancja 2 lat Lustra EC sà tañszym wariantem luster obserwacyjnych do nadzoru pomieszczeñ sklepowych i zakùadów produkcyjnych. Dostarczany w komplecie uchwyt pozwala na optymalne ustawienie lustra. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã * Przykùad : úcianka tylna lustra EC-US Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Odlegùoúã Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji Odlegùoúã Przeznaczone do montaýu wewnàtrz pomieszczeñ Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji EC-RS 30 Akryl, ø 30 cm 1,2 kg 1-4 m Przeznaczone do montaýu na zewnàtrz EC-RS 40 Akryl, ø 40 cm 1,4 kg 1-5 m lub wewnàtrz pomieszczeñ EC-RS 40X60 Akryl, 40x60 cm 2,2 kg 1-5 m EC-US 30 Akryl, ø 30 cm 1,2 kg 1-4 m EC-RS 50 Akryl, ø 50 cm 1,8 kg 5-7 m EC-US 40 Akryl, ø 40 cm 1,5 kg 1-5 m EC-RS 60 Akryl, ø 60 cm 2,4 kg 9-15 m EC-US 50 Akryl, ø 50 cm 2,4 kg 5-7 m EC-RS 60X80 Akryl, 60x80 cm 3,4 kg 9-15 m EC-US 60 Akryl, ø 60 cm 3,5 kg 9-15 m EC-RS 70 Akryl, ø 70 cm 2,8 kg m EC-US 70 Akryl, ø 70 cm 4,5 kg m EC-RS 80 Akryl, ø 80 cm 4,0 kg m EC-US 80 Akryl, ø 80 cm 6,5 kg m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

31 Kontrollspiegel Lustra inspekcyjne typu IS Ramiæ teleskopowe z aluminium Na skutek zintegrowanego rozmieszczenia diod LED, podúwietlenie jest bardzo efektywne i nie odbija siæ w lustrze. Rozciàgane od cm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Gwarancja gwarancja na dziaùanie 5 lat dla instalacji elektrycznej 1 rok Type I. Type IV. Lustro inspekcyjne jest idealne do kontroli podwozi. Dziæki podúwietleniu moýna je uýywaã w dzieñ i w nocy. Jego maùy ciæýar pozwala na ùatwe przenoszenie i obsùugæ. Kóùka z poliuretanu wyposaýone sà w ùoýyska kulkowe, które gwarantujà dùugi okres uýytkowania. Nr. artykuùu Opis IS 20 X 40 z kóùkami, 20 x 40 cm IS 25 okràgùe, Ø 25 cm IS 35 z kóùkami, okràgùe, ø 35 cm IS-L 20 X 40 z kóùkami i podúwietleniem, 20 x 40 cm IS-L 25 okràgùe z podúwietleniem, ø 25 cm IS-L 35 z kóùkami i podúwietleniem, okràgùe ø 35 cm Ciæýar 2,2 kg 1,4 kg 2,0 kg 2,2kg 1,4 kg 2,0 kg 31 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

32 Industriespiegel Lustra przemysùowe Lustra pùaskie z akrylu Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie sufit albo úciana Lustra pùaskie typu IP sà uniwersalne w uýyciu. Mocowanie do sufitu przy pomocy ùañcuszków (oddzielnie dostarczane) lub do úciany. Posiada aluminiowà ramæ. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Gwarancja 2 lat Nr. artykuùu Opis Ciæýar IP AC 30 X 40 Akryl 30 x 40 cm 0,8 kg IP AC 40 X 60 Akyrl 40 x 60 cm 1,6 kg IP AC 60 X 80 Akyrl 60 x 80 cm 2,8 kg IP AC 30 X 100 Akyrl 30 x 100 cm 2,0 kg IP AC 50 X 100 Akyrl 50 x 100 cm 3,0 kg IP AC 75 X 100 Akyrl 75 x 100 cm 3,8 kg Odlegùoúã obserwacji 1-4 m 1-6 m 1-6 m 1-8 m 1-8 m 1-10 m 32 Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

33 Lustra sklepowe

34 Lustra sklepowe Mocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji Uchwyt 4-Punkt mocujàcy, Kugelgelenkhalterung czteropunktowy z przegubem für Pfosten kulowym, dla mmsùupków mm Universalhalterung Mocowanie uniwersalne dla Rohrdurchmesser rur o úrednicy mm 85 mm Kettenset Komplet zur ùañcuszków Deckenbefestigung przeznaczony der BM-Spiegel do zamontowania luster typu BM do sufitu Bandschellenadapter Opaska taúmowa Teleskopwandhalterung (30-50 cm) Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) Teleskopwandhalterung (30-50 cm) Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) Kiedy naleýy zastosowaã lustro z poliwæglanu? Lustro z poliwæglanu jest prawie niezniszczalne i odporne na silne uderzenia. Montuje siæ je w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak wiæzienia, klinki, naraýonych na wandalizm oraz w przemyúle spoýywczym. Jakie sà róýnice materiaùowe? Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna 70 % mocniejszy od szkùa Prawie niezniszczalny Prawie niezniszczalny Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Maùy ciæýar Maùy ciæýar Odporny na wysokà temperaturæ Odpornoúã na uderzenia wg Niepalny Odporny na úrodki chemiczne ISO

35 Lustra sklepowe Europejska produkcja 35 Wszystkie lustra firmy Dancop posiadajà certyfikat TÜV. Proszæ odwiedziã naszà stronæ internetowà : 1 Miejsce montaýu: 2 Materiaù: Das Material: 3 Wielkoúã: Die Größe: 1 Einsatz: 2 Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Zalety luster firmy Dancop: - Odporne na dziaùanie promieni UV - Stabilna konstrukcja zapewnia dùugà ýywotnoúã lustra - Znajdujàce siæ w zestawie mocowania pozwalajà na stabilne zamocowanie i precyzyjne ustawienie lustra - Róýne wielkoúci umoýliwiajà ich montaý w kaýdym miejscu - Bardzo dobre odbicie lustrzane bez znieksztaùceñ - Prosty montaý Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra : Na zewnàtrz Wewnàtrz Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa Poliwæglan : prawie niezniszczalny Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur i úrodków chemicznych Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã i jakoúã optycznego odbicia.

36 Lustra sklepowe Lustra panoramiczne 360 stopni Wiêksze bezpieczeñstwo w Pañstwa sklepach BM 60-3 BM 80-3 BM Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku. Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie przy pomocy ùañcuszków lub bezpoúrednio do sufitu Gwarancja 2 lat Dziæki doskonaùemu widokowi dookoùa, lustra te nadajà siæ do obserwacji przestrzeni sklepowych i sà jednà z tanich i skutecznych metod zapobiegajàcych kradzieýom sklepowym. Promieñ póùkuli lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar BM 360 BM 60-3 Akryl, 60 cm 1,2 kg 29 cm BM 80-3 Akryl, 80 cm 1,8 kg 35 cm BM 90-3 Akryl, 90 cm 2,3 kg 37 cm BM Akryl, 100 cm 2,8 kg 38 cm BM Akryl, 125 cm 3,7 kg 49 cm BM PC 60 Poliwæglan, 60 cm 1,2 kg 29 cm 3095 ùañcuch montaýowy 3097 ùañcuch montaýowy dla BM Odlegùoúã obserwacji m m m m m m Komplet ùañcuszków montaýowych dostarczamy oddzielnie. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

ostrzegamy i chronimy

ostrzegamy i chronimy ostrzegamy i chronimy 3 7 11 5 12 13 17 12 Z nami bezpiecznie! - szeroki i fachowy zakres serwisu - innowacyjne produkty o wysokiej jakości - krótki termin realizacji zamówień - fachowe doradztwo na miejscu

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorstwo Wis³a Armatura ul. Szyby Rycerskie 22K, PL- 41-909 Bytom

Przedsiêbiorstwo Wis³a Armatura ul. Szyby Rycerskie 22K, PL- 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 22K, PL- 41-909 Bytom http: www.wisla-armatura.pl e-mail: info@wisla-armatura.pl Tel./Fax: + 48 (0) 32 246 20 40 lub (0) 32 7979703-4 Tel. kom.: + 48 (0) 504 852 103 WEMAS TL stopa

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Folder 2012

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Folder 2012 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Folder 2012 Tablice kierujące Tablice kierujące Produkty te, zwane inaczej ogranicznikami skrajni przeznaczone są do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu,

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w produkcji elementów małej architektury. Jeżeli szukacie Państwo produktów, które nie znajdują się w naszym

Specjalizujemy się w produkcji elementów małej architektury. Jeżeli szukacie Państwo produktów, które nie znajdują się w naszym Specjalizujemy się w produkcji elementów małej architektury miejskiej. Naszymi wiodącymi produktami są oryginalne i funkcjonalne stojaki rowerowe oraz uniwersalne barierki ochronne. Dodatkowo wychodząc

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG I PRODUKTÓW INCOR 2016

KATALOG USŁUG I PRODUKTÓW INCOR 2016 WWW.INCOR.COM.PL KATALOG USŁUG I PRODUKTÓW INCOR 2016 MALOWANIE - USUWANIE LINIE I OZNAKOWANIE BHP WYPOSAŻENIE BHP mobile. 516 313 859 mobile. 519 337 057 mobile. 516 685 384 bhp@incor.com.pl konrad.rojda@incor.com.pl

Bardziej szczegółowo

TABLICE KIERUJĄCE U 21

TABLICE KIERUJĄCE U 21 TABLICE KIERUJĄCE U 21 Tablice kierujące na budowach oraz w miejscach prac drogowych muszą spełniać szereg wymagań, takich jak skuteczne zabezpieczenie, prosty montaż i obsługa. Tablice kierujące z horizont

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS

SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS SKŁADOWANIE KRĘGÓW ROLLBLOCK ROLLCRADLE COILTRAY COILMAT STORAGEBEAMS ROLLBLOCK System Rollblock umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Zestawy kołowe z tworzywa sztucznego

Zestawy kołowe z tworzywa sztucznego Zestawy kołowe z tworzywa sztucznego 11 we innovate mobility Spis treści TPA LWK/LWG LWK-...P LWG-...P LWK-...ZA LWG-...ZA LWKX LWGX LWKX-...PX LWGX-...PX LWKX-...ZAX LWGX-...ZAX LKDG LKDB Seria Strona

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

PANORAMICZNE LUSTRA NIETŁUKĄCE. bezpieczeństwo i kontrola

PANORAMICZNE LUSTRA NIETŁUKĄCE. bezpieczeństwo i kontrola PANORAMICZNE LUSTRA NIETŁUKĄCE bezpieczeństwo i kontrola S P I S T R E Ś C I Wybierzcie lustro nietłukące!...4 ABC, czyli jak wybrać właściwe lustro marki VIALUX... 4-5 Odległość... Wypukłość (kąt widzenia)...

Bardziej szczegółowo

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str.

L11 L13 ZESTAWY POJEDYNCZE STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI. str. str. str. str. str. ZESTAWY POJEDYNCZE str. L5 str. L5 STOJAK NA STÓŁ ZESTAWY NAŚCIENNE str. L6 str. L9 ZESTAWY STOJĄCE STOJAKI OBROTOWE str. L11 str. L13 SZAFY Z ZESTAWAMI PIONOWYMI L1 Pojemniki uchylne z serii Practibox

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu Nagrzewnica at Nagrzewnica at Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków 3 3 modele(i) 3 9 kw Grzałki elektryczne Zastosowanie Nagrzewnice serii Kot to kompaktowe i ciche urządzenia stacjonarne. Najlepiej

Bardziej szczegółowo

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN

TS 92 TS 91. Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN TS 92 TS 91 Samozamykacze szynowe o nowoczesnym wzornictwie CONTUR DESIGN UNIWERSALNE SAMOZAMYKACZE DO DRZWI STANDARDOWYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 1154 Samozamykacze TS 92 oraz TS 91 stanowią uzupełnienie systemu

Bardziej szczegółowo

Jak produkujemy odboje?

Jak produkujemy odboje? Jak produkujemy odboje? Krok 1: Materiał Do produkcji odbojnic wykorzystujemy atestowany materiał stalowy najwyższej jakości produkowany w polskich hutach. Krok 2: Spawanie Spawanie naszych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PANORAMICZNE LUSTRA NIETŁUKĄCE. bezpieczeństwo i kontrola

PANORAMICZNE LUSTRA NIETŁUKĄCE. bezpieczeństwo i kontrola PANORAMICZNE LUSTRA NIETŁUKĄCE bezpieczeństwo i kontrola S P I S ABC właściwego wyboru luster VIALUX...4 Lustra drogowe Lustra zgodne z Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury Jakość Polymir... 6 Jakość

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI/PROGI KABLOWE

OGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI/PROGI KABLOWE Wysoka skuteczność w kontrolowaniu ruchu pojazdów w miejscach gdzie nadmierna prędkość może być niebezpieczna. Przeznaczone do stałego lub tymczasowego stosowania w celu ograniczenia prędkości na obszarach

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Odbojnice przemysłowe

Odbojnice przemysłowe Odbojnice przemysłowe Odbojnice przemysłowe zabezpieczenia dla logistyki - słuŝą do zabezpieczania ścian, naroŝy, bram oraz innych urządzeń przed uszkodzeniami przez wózki widłowe, samochody osobowe i

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO OŚWIETLENIA MIEJSC PRACY. ceny netto loco Gliwice. Strona 65

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO OŚWIETLENIA MIEJSC PRACY. ceny netto loco Gliwice. Strona 65 RUCHU DROGOWEGO OŚWIETLENIA MIEJSC PRACY Strona 65 Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

Bardziej szczegółowo

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa biuro@merim.pl Tel. +48 343 435 723/751 MERiM Sp. z o.o. Sp.k jest cenionym dostawcą krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

POJEMNIKI. zmniejszenia związanego z wycięciami uchwytów, ażurem etc. Typ

POJEMNIKI. zmniejszenia związanego z wycięciami uchwytów, ażurem etc. Typ Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań MAGAZYNOWE AŻUROWE 400X300 Posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie A/A-85 A/A-125 A/A--160 **

Bardziej szczegółowo

BKV zawiasy drzwiowe i okienne

BKV zawiasy drzwiowe i okienne BKV zawiasy drzwiowe i okienne Dynamika ruchu z lekkością GLUSKE Produkte die verbinden BKV 170 R BKV 1 R BKV 118 D BKV 118 Z Stabilny zawias drzwiowy do systemów profili PCV do drzwi wejściowych otwierających

Bardziej szczegółowo

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały ilość opraw źródło światła ilość źródeł światła moc zainstalowana [szt.] [szt.] [W] kolor opis techniczny wygląd FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały FH02 6 FDH 35W/830 2 75 alu-biały FH03 450 FDH 28W/830

Bardziej szczegółowo

BIS RapidStrut System szyn montażowych

BIS RapidStrut System szyn montażowych BIS RapidStrut System szyn montażowych walraven.com BIS RapidStrut Szybki i wszechstronny system mocowania 1. Wstaw 2. Obróć o 90 3. Przesuń 4. Skontruj BIS RapidStrut System BIS RapidStrut oferuje szeroki

Bardziej szczegółowo

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM - system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp. - elementy systemu

Bardziej szczegółowo

SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ BRAMKI ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE ELASTYCZNE ODBOJNICE FLEX IMPACT OCHRONY ZBIOROWE. www.promotor.elamed.pl prezentacje 2015 117

SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ BRAMKI ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE ELASTYCZNE ODBOJNICE FLEX IMPACT OCHRONY ZBIOROWE. www.promotor.elamed.pl prezentacje 2015 117 ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE Powierzchnie antypoślizgowe Evergrip zostały wykonane w najnowszej technologii kompozytowej. Nasze produkty bezwzględnie zabezpieczają przed poślizgnięciem się, są niezwykle

Bardziej szczegółowo

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TS 90 IMPULSE EN 3/4 Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TECHNIKA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to połączenie najwyższej technologii w dobrej cenie oraz nowoczesnego wzornictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe)

KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) KARTA PRODUKTU (ver.01/01.2014) 1. Nazwa Szafki do rozdzielaczy (podtynkowe metalowe i tworzywowe; natynkowe metalowe) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Szafki Capricorn służą do zabudowy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH

ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH ZESTAW POKROWCÓW OCHRONNYCH Zestaw pokrowców ochronnych 5 w 1 Wszystkie niezbędne pokrowce znajdują się w jednym listku. Proste w dystrybucji - tylko jeden artykuł. Oszczędność miejsca w trakcie magazynowania

Bardziej szczegółowo

Magazyn narzędzi jak nigdy dotąd

Magazyn narzędzi jak nigdy dotąd Szafy narzędziowe WKS i szafki podręczne WSW dla narzędzi skrawających Magazyn narzędzi jak nigdy dotąd Przemyślane rozwiązania, które pozwalają na optymalizację magazynowania i produkcji. Szafy narzędziowe

Bardziej szczegółowo

Nowość. Widoczność i bezpieczeństwo Obserwacja przestrzeni wokół pojazdu

Nowość. Widoczność i bezpieczeństwo Obserwacja przestrzeni wokół pojazdu Nowość Obserwacja przestrzeni wokół pojazdu Your Expert in Parts Obserwacja przestrzeni wokół pojazdu Niezależnie, czy prowadzicie samochód ciężarowy, osobowy, autobus czy maszynę rolniczą, nieodzowna

Bardziej szczegółowo

System MI: bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm

System MI: bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm : bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm Hilti to innowacyjny modułowy system podpór do mocowania rur i urządzeń w branży przemysłowej. Konstrukcja tego systemu pozwala na bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015 Nowości Oprawy profesjonalne Philips Lighting Grudzień 2015 1 CoreLine Panel NOC Cechy produktu Skuteczność systemu > 80 lm / W - większe oszczędności w rachunkach za energię w porównaniu do tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2

sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2 sunbreaker system sunbreaker system sunbreaker clip system windbreaker edycja 2 16 17 Spis treści system sunbreaker...4 system sunbreaker clip...8 system windbreaker...12 2 3 sunbreaker wymiary maksymalne

Bardziej szczegółowo

Fronty meblowe z aluminium i szkła. Stopki, nogi, uchwyty i wiele innych okuć na bazie aluminium.

Fronty meblowe z aluminium i szkła. Stopki, nogi, uchwyty i wiele innych okuć na bazie aluminium. Fronty meblowe z aluminium i szkła. Stopki, nogi, uchwyty i wiele innych okuć na bazie aluminium. Ramki pokryte są wysokiej jakości anodą, która utwardza i chroni powierzchnię profilu aluminiowego. Szeroki

Bardziej szczegółowo

6 nowoczesnych wzorów. Drzwi zewnętrzne Comfort. Drzwi aluminiowe z 3-punktowym zamkiem przeciwwłamaniowym

6 nowoczesnych wzorów. Drzwi zewnętrzne Comfort. Drzwi aluminiowe z 3-punktowym zamkiem przeciwwłamaniowym 6 nowoczesnych wzorów Drzwi zewnętrzne Comfort Drzwi aluminiowe z 3-punktowym zamkiem przeciwwłamaniowym Taki jest Twój dom Dobre samopoczucie zaczyna się już na progu Drzwi zewnętrzne pełnią wiele funkcji:

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne 3 1000 2000 W Grzałki elektryczne 6 modele(i) Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne Zastosowanie Halogeninfra IH to mocne

Bardziej szczegółowo

Schodowa Winda Likwidujemy Bariery

Schodowa Winda Likwidujemy Bariery Do: Od: Data: Ref.: NIP 525-130-29-71, REGON 006713669 Oferta handlowa na platformę schodową Ascendor PLK8 wersja zewnętrzna Sz. Panie Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Poniżej przedstawiamy specyfikację

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli. VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.pl Cat. - Polska - edycja 09/2008 - ci&lle

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli. VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.pl Cat. Łóżka Rehabilitacyjne i Sprzęt

Bardziej szczegółowo

PALETY. Stabilność u podstawy. PALETY. 130 Stabilność u podstawy 132 UPAL-H 135 UPAL-S 137 UPAL-I 139 UPAL-V 140 UPAL-D 141 UPAL-U 142 UPAL-E

PALETY. Stabilność u podstawy. PALETY. 130 Stabilność u podstawy 132 UPAL-H 135 UPAL-S 137 UPAL-I 139 UPAL-V 140 UPAL-D 141 UPAL-U 142 UPAL-E 8 PALETY 0 Stabilność u podstawy UPAL-H 5 UPAL-S 7 UPAL-I 9 UPAL-V 40 UPAL-D 4 UPAL-U 4 UPAL-E 44 Rozwiązania specjalne Stabilność u podstawy. PALETY 9 Stabilność u podstawy Tworzywo sztuczne czy drewno?

Bardziej szczegółowo

System listew osłonowych

System listew osłonowych System listew osłonowych Listwy osłonowe Listwy osłonowe N Stabilny tworzywowy profil z PVC posiadający miękką uszczelkę ścienną. Łatwy montaż listwy dzięki sprężynowemu zapięciu. Listwa osłonowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR

Promiennik podczerwieni CIR Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 13 modele(i) 3 500 2000 W Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na tarasach, balkonach

Bardziej szczegółowo

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012

CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 CENNIK (PLN) Wazny od 01.02.2012 Spis treści Modele R40 - Przetłoczenia niskie, Bez przetłoczeń 3 Modele R40 - Przetłoczenia wysokie, Mikroprzetłoczenia 4 Modele R40 - Makroprzetłoczenia, Kasetonowe 5

Bardziej szczegółowo

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje Kapturki i opaski ścierne POICAP Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału Nowość! Innowacje ic-coo oraz CO-COO ZAUFAJ NIEBIEKIM Wyjątkowy, szeroki program produktów Bardzo duża ilość usuwanego

Bardziej szczegółowo

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria

Z AKCESORIAMI. Patch Panele. Inne akcesoria Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310

Panel terminujący 1U do szafy RACK (100 par przewodów), kod: R9120345. Patch Panel 24 porty BNC (podwójne gniazdo), kod: R9120310 Patch Panele FTP 24 porty, kat. 5e RJ-45, kod: R912031 24 porty kat. 5e RJ-45, uchwyt na kable, kod: R9120311 24 porty kat. 5e RJ-45 (kąt 45O), kod: R9120315, 24 porty kat.5e RJ-45, kod: R9120316 48 portów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż zestawu ścianek modułowych wraz z ekranami szklanymi i akcesoriami

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż zestawu ścianek modułowych wraz z ekranami szklanymi i akcesoriami Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dostawy ścianek modułowych z ekranami i gabloty wraz z akcesoriami i montażem Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż zestawu ścianek modułowych wraz z ekranami szklanymi

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie produkcyjne

Wyposażenie produkcyjne Pojemniki wielozadaniowe do składowania i transportu, możliwość zastosowania także jako kontener na odpady z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) odporne na temperaturę w zakresie od -29 C do +60 C z

Bardziej szczegółowo

2.0 KERL KERL. jako uchwyt. jako punkt mocujący. zawsze we właściwym miejscu. dopełnienie każdego systemu. Strona Strona 46

2.0 KERL KERL. jako uchwyt. jako punkt mocujący. zawsze we właściwym miejscu. dopełnienie każdego systemu. Strona Strona 46 2.0 jako punkt mocujący zawsze we właściwym miejscu Strona 44-45 jako uchwyt dopełnienie każdego systemu Strona 46 40 Zaczepy w technologii modułowej jako zaczep dokręcany szybki i bezpieczny w instalacji

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA: Adapter trzpień --> 5/8"

AKCESORIA: Adapter trzpień --> 5/8 Lublin 02.07.2013 AKCESORIA: Adapter trzpień --> 5/8" Prosty adapter trzpień na gwint 5/8", blokada na śrubkę imbusową ADYYSMP27 Adapter trzpień -> gwint 5/8" Wykonany z aluminium, anodowany na kolor srebrny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne z leżem 4 segmentowym 30 szt. Parametry wymagane Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

System KS jest stosowany: Informacje o produkcie. Możliwości systemu. Profile. Zastosowania do okien nietypowych

System KS jest stosowany: Informacje o produkcie. Możliwości systemu. Profile. Zastosowania do okien nietypowych Informacje o produkcie Manualny system szyn giętych do zawieszania średnio ciężkich tkanin zasłonowych. Szybka instalacja szyn do sufitu lub ściany dzięki zastosowaniu uchwytów Smart Klick. Możliwość punktowego

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM

OBUDOWY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM OBUDOWY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM SERIA PEDRO ASTAT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań tel.: 61 848 88 71, fax: 61 848 82 76, www.astat.com.pl, e-mail: info@astat.com.pl Obudowy

Bardziej szczegółowo

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS Centrala Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 57-240 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 44 tel. +48 074 816 37 00 Faks +48 074 816 37 03 e-mail: biuro@torsystem.com.pl Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków 3 20 30 Grzałki elektryczne 5 modele(i) Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków Zastosowanie Nagrzewnice serii Panther 20 30 to ciche, stacjonarne urządzenia o dużej mocy, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Szafy metalowe Magazynowe

Szafy metalowe Magazynowe 94 Szafy metalowe Magazynowe Szafa metalowa magazynowa (SM-120) Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskonale sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej, szkoły, w magazynach oraz w

Bardziej szczegółowo

Z NASZEJ PROMOCYJNEJ OFERTY SZCZEGÓLNIE POLECAMY ZESTAWY SŁUPÓW KOMPOZYTOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED.

Z NASZEJ PROMOCYJNEJ OFERTY SZCZEGÓLNIE POLECAMY ZESTAWY SŁUPÓW KOMPOZYTOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED. Firma BATERLUX jest autoryzowanym dystrybutorem słupów kompozytowych polskiego producenta - firmy ALUMAST S.A. Oferujemy słupy kompozytowe oświetleniowe i energetyczne wykonane z polimeru wzmocnionego

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓW NOŚNIKI STYROPIANOWE OBUDOWY UNIWERSALNE WANNY NA NOŚNIKACH WSZYSTKO ZE STYROPIANU

KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓW NOŚNIKI STYROPIANOWE OBUDOWY UNIWERSALNE WANNY NA NOŚNIKACH WSZYSTKO ZE STYROPIANU KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓW NOŚNIKI STYROPIANOWE OBUDOWY UNIWERSALNE WANNY NA NOŚNIKACH WSZYSTKO ZE STYROPIANU PPHU SCHED-POL Sp.J. Stefan i Henryk Schaedler; ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓW NOŚNIKI STYROPIANOWE OBUDOWY UNIWERSALNE WANNY NA NOŚNIKACH WSZYSTKO ZE STYROPIANU

KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓW NOŚNIKI STYROPIANOWE OBUDOWY UNIWERSALNE WANNY NA NOŚNIKACH WSZYSTKO ZE STYROPIANU KATALOG PRODUKTÓW KATALOG PRODUKTÓW NOŚNIKI STYROPIANOWE OBUDOWY UNIWERSALNE WANNY NA NOŚNIKACH WSZYSTKO ZE STYROPIANU PPHU SCHED-POL Sp.J. Stefan i Henryk Schaedler; ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód.

Bardziej szczegółowo

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y

W Y P O S A Ż E N I E G A R D E R O B Y 76 W Y P O S A Ż E N I E GA R D E R O BY S E R I A H O GA R P L U S............................................................................................. 7 8 W I E S Z A K I I P Ó Ł K I N A O B

Bardziej szczegółowo

Wózki szafowe 87-89. Wózki szafowe ALUMINIUM 90-91. Wózki szafowe ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA 92-93. Wózki szafowe. lakierowane proszkowo 94-96

Wózki szafowe 87-89. Wózki szafowe ALUMINIUM 90-91. Wózki szafowe ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA 92-93. Wózki szafowe. lakierowane proszkowo 94-96 ALUMINIUM 87-89 ALUMINIUM STAL NIERDZEWNA lakierowane proszkowo 90-91 92-93 STAL NIERDZEWNA 94-96 do transportu potraw STAL NIERDZEWNA 97 86 Hammerlit GmbH Combi ALUMINIUM anodyzowane CBA CBA 3000 - wózek

Bardziej szczegółowo

Band. Połączenie estetyki z technologią LED

Band. Połączenie estetyki z technologią LED Band Połączenie estetyki z technologią LED Rozwój technologii LED oraz osiągnięcia firmy Thorn pozwoliły stworzyć Band nowoczesną oprawę liniową, łączącą najlepsze wzornictwo z optymalną emisją światła.

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM

OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM SZAFA NA BUTLE Z GAZEM SZAFA DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH Szafa do magazynowania butli gazowych pod ciśnieniem wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można stosować w budynku, w zależności od obowiązujących

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny

NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny NOWOŚĆ! TECEdrainpoint S - odwodnienia punktowe System modułowy kompaktowy, indywidualny, uniwersalny 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S system modułowy zasady działania TECEdrainpoint S: prosta alternatywa

Bardziej szczegółowo

Proste i dokładne maskowanie ościeżnicy. Rozwiązania modernizacyjne dla bram segmentowych. Różne możliwości do każdej sytuacji montażowej

Proste i dokładne maskowanie ościeżnicy. Rozwiązania modernizacyjne dla bram segmentowych. Różne możliwości do każdej sytuacji montażowej Proste i dokładne maskowanie ościeżnicy Rozwiązania modernizacyjne dla bram segmentowych Różne możliwości do każdej sytuacji montażowej Modernizacja z firmą Hörmann Wszystko od jednego producenta Przy

Bardziej szczegółowo

1.1. TABLICZKI NA DRZWI Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO 20 SZT.

1.1. TABLICZKI NA DRZWI Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO 20 SZT. Strona1 Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Warunki ogólne: Treści niezbędne do opracowania projektów i wykonania grafiki zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

ZM SYSTEM MODERN 20, 40

ZM SYSTEM MODERN 20, 40 ZM SYSTEM MODERN 20, 40 WARUNKI SPRZEDAŻY Warunki sprzedaży systemów szynowych i systemów maskownic ZEGAR (ZS, ZM): WAŻNE! PRZECZYTAJ! 1. Sprzedaż Systemów Szynowych Zegar i Systemów Maskownic (ZS, SM)

Bardziej szczegółowo

OPRAWY W TECHNOLOGII LED DOSTĘPNE 24/7

OPRAWY W TECHNOLOGII LED DOSTĘPNE 24/7 OPRAWY W TECHNOLOGII DOSTĘPNE /7 Linia BOX należy do portfolio europejskiego lidera branży oświetleniowej firmy LUG Light Factory. BOX to linia profesjonalnych opraw oświetleniowych wykorzystujących najnowsze

Bardziej szczegółowo

Świetlik tunelowy VELUX. źródło pozytywnej energii Ceny od 02.04.2013

Świetlik tunelowy VELUX. źródło pozytywnej energii Ceny od 02.04.2013 Świetlik tunelowy VELUX źródło pozytywnej energii Ceny od 0.04.013 VELUX Zadziwiająco dużo światła nie tylko od wczesnego rana do wieczora, ale i w nocy! Świetlik tunelowy to nowatorskie rozwiązanie, które

Bardziej szczegółowo

Konsole do montażu grzejników

Konsole do montażu grzejników 17. Konsole do montażu grzejników Firma Flamco posiada bardzo szeroki asortyment wsporników i elementów mocujących do grzejników. Konsole typu J umożliwiają precyzyjne mocowanie grzejników do ścian. Wsporniki

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE

POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE Podstawowe cechy: Bardzo trwałe (gwarancja nawet do 5 lat) Łatwy i szybki montaż (można używać bezpośrednio po montażu) Montowane na każdej nawierzchni (płytki, beton, metal,

Bardziej szczegółowo

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN 2 KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN PRZEGLĄD ELEMENTÓW SYSTEMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPOZ NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD

Bardziej szczegółowo

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim.

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim. Listwy roleczkowe typu FIX str. 1 Listwy roleczkowe typu AUTOFIX str. 5 Szyny roleczkowe typu UNI str. 8 Szyny rolkowe typu COLLI str. 10 Szyny rolkowe do palet str. 11 Szyny rolkowe do palet o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOCOWANIA PROJEKTORÓW DLA FIRM INSTALUJĄCYCH PROJEKTORY NA TARGACH EVENTACH ITP.

SYSTEM MOCOWANIA PROJEKTORÓW DLA FIRM INSTALUJĄCYCH PROJEKTORY NA TARGACH EVENTACH ITP. SYSTEM MOCOWANIA PROJEKTORÓW DLA FIRM INSTALUJĄCYCH PROJEKTORY NA TARGACH EVENTACH ITP. System składa się z uchwytu na projektor i akcesoriów umożliwiających zamontowanie projektora do dowolnej płaszczyzny,

Bardziej szczegółowo

28 ZACISKI I AKCESORIA

28 ZACISKI I AKCESORIA 28 ZACISKI I AKCESORIA 312 siegmund 28 Zaciski 314 Strona Professional Zacisk śrubowy 316 Zacisk śrubowy ProfessionalXL 318 Zacisk śrubowy Professional45 /90 320 Professional Szybkościsk 322 Pręt pionowy

Bardziej szczegółowo

BIS Mocowania podłogowe i grzejnikowe

BIS Mocowania podłogowe i grzejnikowe O BIS Mocowania podłogowe i grzejnikowe BIS Mocowania do rozdzielaczy BIS Uchwyty do rozdzielaczy pojedyncze 2 BIS Ochrona rur BIS Płyty ochronne do rur BIS Podejścia kątowe do rur dwuczęściowe BIS Podejścia

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOSZE ZEWNĘTRZNE

OFERTA KOSZE ZEWNĘTRZNE OFERTA KOSZE ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI: STRONA 2 - KOSZE ZEWNĘTRZNE STRONA 7 - POJEMNIKI NA PIASEK STRONA 8 - POJEMNIKI KOMUNALNE Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach.

Bardziej szczegółowo

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ

OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ OS ONY PRZECIWS ONECZNE SYSTEMY ZACIENIEÑ DUCOSUN F PLUS Opis Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych z ruchomymi lamelami o kszta³cie elipsy. Lamele mog¹ byæ sterowane automatycznie przy pomocy si³owników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WYMAGANIA TECHNICZNE A. Medyczny panel zasilająco-oświetleniowy poziomy do sal chorych 8 szt. w wersji dwułóżkowej Podać nazwę producenta i kraj produkcji oraz

Bardziej szczegółowo

DORMA. Samozamykacz TS 83

DORMA. Samozamykacz TS 83 DORMA TS 83 z inteligentnym tłumieniem otwierania (beckcheck) Łatwy w montażu i jeszcze łatwiejszy do regulacji. do prawie wszystkich zastosowań i wielkości drzwi. DORMA TS 83 jest efektem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

Łatwa instalacja. System Geberit GIS

Łatwa instalacja. System Geberit GIS Łatwa instalacja. System Geberit GIS System Geberit GIS. Nowa łazienka w kilku prostych krokach. Nowa łazienka w mgnieniu oka System Geberit GIS pomoże Ci zaaranżować i wykonać nową łazienkę szybko i bez

Bardziej szczegółowo

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu)

Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) AKCESORIA MEBLOWE AKCESORIA MEBLOWE Zawiasy Soft Close (ze spowalniaczem) systemu Clip-on (szybkiego montażu) Do frontów meblowych z płyt wiórowych, MDF, o szerokim profilu aluminiowym zawiasy ze standardowym

Bardziej szczegółowo

ANTENY SATELITARNE. Aluminiowe anteny satelitarne QSD ANTENY SATELITARNE QSD

ANTENY SATELITARNE. Aluminiowe anteny satelitarne QSD ANTENY SATELITARNE QSD ANTENY SATELITARNE QSD Aluminiowe anteny satelitarne QSD QR-A00103 ANTENY Z WYTRZYMAŁEGO ALUMINIUM Nowa seria anten satelitarnych QSD została wdrożona zgodnie ze wszystkimi wymaganiami rynku, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN 12101-cz.3

Bardziej szczegółowo

PROFILE. Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość mm, grubość 1.5 mm, waga: kg/m

PROFILE. Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość mm, grubość 1.5 mm, waga: kg/m PROFILE 0100 Profil do zabezpieczenia krawędzi skrzyń, aluminiowy, szerokość 30 30 mm, grubość 1.5 mm, waga: 0.220 kg/m 0425 Profil do wieka skrzyń, aluminiowy, szerokość 30 43,5 mm, grubość 1.5 mm, waga:

Bardziej szczegółowo