carpathianrace.eu Polish Underground Couriers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "carpathianrace.eu Polish Underground Couriers 1939-1945"

Transkrypt

1 1

2 main sponsor Polish Underground Couriers title sponsor Couriers of the Polish Underground State Who were the couriers of the Polish Underground State? To describe as easy as possibile they were hundreds of young people who took part in the victory in World War II thanks to their silent courage. With their lives put to danger they traveled throughout the whole Europe delivering scout reports for Alliance countries about the situation of occupied by Germans Europe, about German concentration camps, about the life of Jewish people, about new military inventions and about the strength, dislocation and plans of the German army. On the other hand the couriers relocated from occupied Poland to Sloviaka and Hungary and also to alliance countries people in dangered of being arrested or killed, people who wanted and then fought against Germans in battles for Narvik, Tobruk, Monte Cassino, Falaise and Arhnhem. If not for the Couriers of the Polish Underground State the victory of Alliance in World War II would be even more bloody and time-consuming. official partners Kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Kim byli Kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego? Najprościej mówiąc setkami młodych ludzi, którzy przez swoje ciche bohaterstwo przyczynili się do zwycięstwa w II wojnie światowej. Z narażeniem życia podróżowali po całej Europie dostarczając meldunki wywiadowcze dla państw alianckich o sytuacji w okupowanej przez Niemców Europie, o niemieckich obozach koncentracyjnych, o losach ludności żydowskiej, o nowych wynalazkach niemieckiego przemysłu zbrojeniowego czy w końcu o sile, dyslokacji i planach armii niemieckiej. Z drugiej strony kurierzy przeprowadzali z terenów okupowanej Polski, przez Słowację i Węgry i dalej do krajów alianckich ludzi zagrożonych w kraju aresztowaniem i śmiercią, ludzi którzy chcieli i później walczyli z Niemcami na wszystkich frontach wojny pod Narvikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Falaise czy pod Arnhem. Bez Kurierów Polskiego Państwa Podziemnego zwycięstwo Aliantów w II wojnie światowej mogłoby być jeszcze bardziej krwawe i czasochłonne. Wacław Szczepanik translated by Mikołaj Mochylski

3 Polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej ( ) 1 lipca 2012 r. Polska objęła na okres 12 miesięcy rotacyjne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (GW) pod hasłem - Grupa Wyszehradzka na rzecz integracji i spójności. Do ważnych wydarzeń polskiego przewodnictwa zaliczyć należy szczyt premierów państw GW z prezydentem Francji oraz kanclerz Niemiec 6 marca 2013 r. w Warszawie w trakcie którego rozmawiano nt. Unii Gospodarczej i Walutowej i zwiększenia konkurencyjności gospodarek europejskich oraz zbudowania realnej europejskiej polityki obronnej, a także pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw GW z partnerami nordyckimi i bałtyckimi w Gdańsku 20 lutego 2013 r., mające na celu wybadanie możliwości współpracy między państwami Europy Środkowej i Północnej. GW skupia 4 państwa Europy Środkowej - Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. Ideą utworzenia GW było nawiązanie głębszej współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w konsekwencji wejście do UE i NATO. Polskie przewodnictwo stawia sobie za cel pogłębianie współpracy między państwami GW w wymiarze politycznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, ale także miedzy społeczeństwami naszych czterech państw. Z politycznego punktu widzenia dla polskiej prezydencji bardzo istotny jest wspólny sukces GW w negocjacjach Wieloletnich Ram Finansowych na lata Z pozostałych tematów ważnych dla polskiego przewodnictwa należy wymienić: Polskie przewodnictwo wspiera też nowe inicjatywy, mające na celu integrację społeczeństw Grupy Wyszehradzkiej, jakim jest program studiów magisterskich z nauk politycznych wdrażany obecnie przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wspólnie z uniwersytetami w Pecsu (Węgry), Brnie (Czechy) i Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Zbliżaniu społeczeństw państw GW służą także duże przedsięwzięcia sportowe. Doskonałym przykładem jest objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP - Karpacki Wyścig Kurierów Ten międzynarodowy wyścig kolarski propaguje pamięć bohaterskich kurierów Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej, którzy z narażeniem życia utrzymywali łączność pomiędzy okupowanym krajem, a władzami na emigracji, co było możliwe także dzięki pomocy i wsparciu ze strony przedstawicieli sąsiednich narodów. - bezpieczeństwo energetyczne, a zwłaszcza działania na rzecz realizacji korytarza gazowego Północ Południe. - bezpieczeństwo i obronność wspólne gromadzenie zasobów obronnych w obliczu kryzysu finansowego i cięć budżetów wojskowych. Ważnym osiągnięciem jest podpisany w marcu 2013 r. przez Ministrów Obrony państw GW list intencyjny ws. ustanowienia od 2016 r. Wyszehradzkiej Grupy Bojowej. - zbliżanie państw Partnerstwa Wschodniego do struktur europejskich oraz wspierania unijnych aspiracji państw Bałkanów Zachodnich, a także rozwijanie współpracy z państwami spoza Europy: m.in. z Japonią. 4 5

4 Polish Presidency of the Visegrad Group ( ) On 1 July 2012, Poland took over the 12-month rotating presidency of the Visegrad Group (V4) under the motto Visegrad 4 for Integration and Cohesion. The V4 consists of four Central European countries Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The idea behind establishing the Visegrad Group was to forge closer ties between its members with a view to building democratic state structures and free market economies that would ultimately lead to EU and NATO membership. Polish presidency aims to deepen cooperation among V4 countries at the political, economic, and infrastructural levels, while also fostering closer people-to-people contacts among the citizens of V4 countries. From the political perspective, the negotiations of the Multiannual Financial Framework for were the V4 s joint success under the Polish presidency. Other themes that figure prominently on the Polish V4 presidency agenda are: and enhancing the competitiveness of European economies to building a real European defence policy. Poland also initiated the first meeting of V4 foreign ministers with their Nordic and Baltic counterparts in Gdańsk on 20 February 2013 to discuss the possibilities of cooperation between Central and Northern European countries. The Polish presidency also supports new initiatives for integrating the Visegrad Group societies, such as Master s degree studies in political science currently offered by the Jagiellonian University in Krakow jointly with the Universities in Pecs (Hungary), Brno (the Czech Republic) and Banská Bystrica (Slovakia). Another way to bring people from the V4 countries closer together is through sports events. The 2013 Carpathian Couriers Race organised under the honorary patronage of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland is a case in point. This international bicycle rally commemorates the heroic couriers of the Polish Underground State during WW II who risked their lives crossing state borders to maintain communication lines between the occupied homeland and the government-in-exile. They would not have done it, had it not been for the assistance and support provided by people from the neighbouring countries. - energy security, in particular measures taken to implement the North-South gas corridor; - security and defence the pooling of defence resources in the wake of the financial crisis and defence budget cuts. The signing of a letter of intent by the V4 Ministers of Defence in March 2013 providing for the formation of the Visegrad Battlegroup to be in place by 2016 was an important achievement; - bringing the Eastern Partnership countries closer to EU structures and supporting European aspirations of the Western Balkan countries, and developing cooperation with non-european countries, including Japan. On 6 March 2013, the Polish presidency organised the summit of V4 prime ministers with the president of France and the German chancellor in Warsaw on topics ranging from the Economic and Monetary Union, 6 7

5 PATRONI HONOROWI: Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych RP Miroslav Lajčák - Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR KOMITET HONOROWY: SLOVAKIA Marek Lisánsky Generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Peter Prívara Prezident Slovenského zväzu cyklistiky MUDr. Pavol Sedláček, MPH Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček Starosta obce Dohňany PhDr. JUDr. Ján Podmanický - Starosta obce Stará Bystrica Jozef Tkadlec Starosta obce Horní Lideč PhDr. Ladislav Kriška Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TIPOS a.s., Ing. Ján Miškovský janom, s.r.o Katarína Miškovská EPICKLUB, a.s. POLSKA Jerzy Miller Wojewoda Małopolski Robert Wardzała Poseł na Sejm RP Wacław Skarul Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Gancarz Starosta Powiatu Suskiego Jan Puchała Starosta Powiatu Limanowskiego Andrzej Potępa Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Pająk Starosta Powiatu Bocheńskiego Zbigniew Mączka Burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka Jan Chadam Prezes Zarządu OGP Gaz System S.A. Andrzej Pęcherek Prezes Zarządu Karpacka Spółka Gazownictwa Dariusz Lubera Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Wojciech Szpil Prezes Zarządu Totalizator Sportowy S.A. Krzysztof Witkowski Prezes Zarządu Termalica Bruk-bet Bernadetta Podlińska Prezes Polskapresse O/Prasa Krakowska Marcin Pulit Prezes Zarządu Radia Kraków S.A. Leszek Dziura Dyrektor Oddziału TVP S.A. w Krakowie Mariusz Dąbek Małopolski Komendant Wojewódzki Policji 9

6 organization Direction Tomasz Wójcik race director POL Milan Panáček race director SVK Marek Kosicki sports director POL Ivan Kováčik sports director SVK Jury Vladimiros Petsas president of the C.P. UCI car J - 1 Jerzy Klinik commissaire car J - 2 Tomasz Cichy commissaire car J - 3 Jarosław Golonka road commissaire car J - 4 Agata Gibek finish judge car J - 5 Ľubomír Jánoš finish judge car J - 5 Jozef Gajdoš time keeper car J - 5 Łukasz Kowalcze computer Jan Muzyka moto moto J - 6 Henryk Bujak moto moto J - 7 Czesław Kuczkowicz sag wagon car J - 8 Office Ivana Štefániková Bašková office manager SVK Marek Ochwat office manager POL Katarina Miskovska accommodiation manager SVK Daria Bryg accommodiation manager POL Karolina Mochylska marketing manager Jolanta Milak accountant/finance Natalia Wantuch chef of ceremony Press Tadeusz Majcherek spiker Martyna Kobylińska press officer Adam Żołądź photographer Michał Plebanek webmaster Technical Andrej Kozma technical manager SVK Stanisław Kotela technical manager POL Jozef Štefánik maps/premie SVK Marcin Karaś maps/premie POL Jarosław Gęza stage designer Paweł Gajdzica chef of route Krzysztof Dymek chef of transport Antoni Zabdyr safety of route Organization: Małopolski Związek Kolarski Kraków Os. Zielone 25 CK Epic Dohnany, Dohnany 68, TEAMS No. UCI code Start numbers Team Country 1 CIP 1-6 CYCLING TEAM JO PIELS NEDHERLANDS 2 SVK SLOVAKIAN NATIONAL TEAM SLOVAKIA 3 POL POLISH NATIONAL TEAM POLAND 4 CZE CZECH REPUBLIC NATIONAL TEAM CZECH REPUBLIC 5 BLR BELARUSSIAN NATIONAL TEAM BELARUS 6 ALG ALGERIAN NATIONAL TEAM ALGERIA 7 EGY EGYPTIAN NATIONAL TEAM EGYPT 8 UKR UKRAINIAN NATIONAL TEAM UKRAINE 9 SER SERBIAN NATIONAL TEAM SERBIA 10 RUS RUSSIAN NATIONAL TEAM RUSSIA 11 MAL MALOPOLSKA REGIONAL TEAM POLAND 12 KIV KIEV REGIONAL TEAM UKRAINA 13 SCR REGIONAL TEAM STAL CARTUSIA POLAND 14 WAL WALLONIAN REGIONAL TEAM BELGIUM 15 BDC BDC MARCPOL TEAM POLAND 16 DUK DUKLA TRENCIN TREK SLOVAKIA 17 CLG TC CHROBRY LASOCKI GŁOGÓW POLAND 18 CCB COLOR CODE - BIOWANZE BELGIUM 19 LKT LKT TEAM BRANDENBURG GERMANY 20 WIB TEAM WIBATECH BRZEG POLAND 21 SKC SKC TUFO PROSTEJOV CZECH REPUBLIC 22 OEA OVYTA EIJSSEN - ACROG BELGIUM 23 PMP KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY POLAND 24 KED KED - STEVENS TEAM BERLIN GERMANY 25 LBL LOTTO BELISOL U23 BELGIUM 26 DOH CK EPIC DOHNANY SLOVAKIA 27 TKK TKK PACIFIC TORUŃ POLAND 28 WVJ WV DE JONGE RENNER NEDHERLANDS 29 MTX MATRIX RACING TEAM GERMANY 30 BLK BŁĘKITNI MEXLLER KOZIEGŁOWY POLAND 10 11

7 ART. 1. Organization REGULATION / Carpathian Couriers Race U-23 / EN The race Carpathian Couriers Race U-23 is organized by Małopolski Związek Kolarski in Poland, address: Kraków, Os. Zielone 25, phone number: ; and Cyklistický klub EPIC Dohňany in Slovakia & Czech Republic, address: Dohňany 68, Dohňany, under the regulations of the International Cycling Union. The race will take place on 1 5 may 2013 and will consist of 4 stages & prologue on 1st May Web page: Co-organizers of the race are - in Poland : Urząd Gminy Jabłonka, Urząd Gminy w Ciężkowicach, Urząd Miejski w Radłowie, Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, MZKOL sp. z o. o, Firma Reklamowa AkcentStudio; - in Slovakia: Obecny Urad Dohnany, Obecny Urad Stara Bystrica. ART. 2. Race type In the race allowed are competitors in category Under 23 (born in ). The race is registered in the UCI Calendar as the class ME 2.2U. According to UCI regulations article competitors will gain points for UCI classification: 40, 30, 16, 12, 10, 8, 6, 3, points for first 8 competitors in general classification 8, 5, 2 points for each stage winners 4 points for the leader of the general classification. ART. 3. Participation Carpathian Couriers Race is open for Polish Professional Continental Teams, for Polish and foreign Continental Teams, national, regional and club teams according to art of UCI regulations. Number of participants in a team is 4-6 according to art of UCI regulations. Foreign national, regional and club teams need the authorization of their own National Federation for the race. Number of persons accompanying the team can not exceed 3. ART. 4. Race headquarters The race headquarters (Race Office) will be open on May 1 in the sports complex Sport Centrum Epicklub in Dohnany near Puchow in Slovakia, hours Publishing of race numbers will be held at the Race Office hours Team Managers Meeting in the presence of the Commissaires Panel will take place according to art UCI regulations on May 1 at in Hotel Garni, Kukučínova 209/24, Považská Bystrica, GPS: N, Presentation of the teams and prologue will start at ART. 5. Radio Tour Radio Tour will be working on 27,00 MHZ frequency. ART.6. Individual general classification GAZ-SYSTEM Orange jersey Classification will be lead according to UCI regulations. ART.7. Classification by points - JANOM Azure jersey On the route of each stage will be held 3 intermediate sprints where competitors will gain points: - 1st place 3 points - 2nd place 2 points - 3rd place 1 point Classification will be lead according to UCI regulations art After the prologue - 3rd rider in prologue will be leader of this classification. ART.8. Mountains classification TAURON Polska Energia Magenta jersey On the mountains sprints points will be scored as follows: - 1st place 3 points - 2nd place 2 points - 3rd place 1 points Classification will be lead according to UCI regulations art After the prologue 4th rider in prologue will be leader of this classification. ART.9. Classification by places - TIPOS Red jersey At the finish of each stage competitors will gain points: 1st place 20 points, 2nd place 19 points 20th place 1 point. In case of same amount of points place in the last stage is taken under consideration. After the prologue 2nd rider in prologue will be leader of this classification. ART.10. Classification of the advancing - TERMALICA Black jersey The winner of this classification is the competitor which advances for the most amount of places relatively to the place taken after the first stage. In case of draw higher place is for rider on the best place in overall individual classification. After the prologue and 1st stage the jersey is given to the competitor with the highest possibility of advance meaning the last competitor in general classification. ART.11. Classification of competitors years old EPICKLUB White jersey Competitors born in 1993 and 1994 will be situated in this classification. ART. 12. Team classification - LOTTO According to art UCI regulations team classification will be lead after each day based on 3 best times of team competitors and after the stages based on added team stage times. ART.13. Nominal carpathian bonus KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA The winner of each stage and prologue will be additionally decorated with the carpathian jersey and receive the nominal bonus. ART. 14. The order of jerseys In case of leading in multiple classifications the order of jerseys is as follows in the statute art ART. 15. Bonuses Bonuses will be given according to art UCI regulations: 1) on intermediate sprints - 3, 2, 1 seconds for 3 best competitors; 2) on stage finishes - 10, 6, 4 seconds for 3 best competitors. ART. 16. The prologue Prologue will be inividual time trial at 2 km distance. Competitors of each team after team presentation start one by one with 30 seconds break. Start order of teams is opposite to the order on the starting list, start order of competitors in team is up to sports director. Before the start all the competitors need to take part in presentation. ART. 17. Time limit Time limit is 10% with maximum of 15 minutes. It is in force in the whole distance. Time limit might be changed by the panel of judges with agreement of the organizer according to the art

8 ART.18. Neutral technical service Organizer ensures 3 neutral vehicles : 2 Mavic and 1 Peritus with standard equipment. PRAVIDLÁ PRETEKU / Karpatský pretek kuriérov U 23 / SVK ART. 19. Antidoping control The UCI antidoping regulations are entirely applicable to the event. Moreover and in conformity with the low of Slovakia, Czech Republic and Poland, the nationals law and antidoping regulations are applicable in addition to the UCI antidoping regulations.. ART. 20. Official ceremonies According to art UCI regulations for the decoration 5-10 minutes after arrival to the finish after each stage 3 best competitors & leaders of individual, points and mountain classifications are oblige to report. 15 minutes before the start of each stage will take place presentation of leaders of competitors years old classification, places classification, advancing classification and team winners of the previous stage. ART. 21. Penalties Penalties according to UCI regulations. ART. 22. Accommodation and meals Organizer assures accommodation and meals for the teams on May 1-5 at organizer s costs. ART. 23. Safety of riders Race will be played in limited road traffic - lateral and opposite traffic is closed for the time of passage of the leading riders, peleton and competitors at a loss not more than 10 minutes. Riders behind the main group are obligated to ride at the ride side of the route. Race participants need to include self insurance and vehicles insurance on their own. ART. 24. Prizes / LIST OF PRIZES (in euro) place prolog stage general overall Prizes in special classifications: 1st place 250 euro 2nd place 200 euro 3rd place 150 euro 4th place 100 euro 5th place - 50 euro prologue stages 1, 2, 3, x general special 750 x overall Tax 10% + 2% for fight against doping Článok 1: Organizácia Pretek Karpatský pretek kuriérov je organizovaný Malopoľským cyklistickým zväzom v Poľsku, adresa Kraków, Os. Zielone 25, telefón: , a Cyklistickým klubom CK EPIC DOHŇANY za Slovenskú a Českú republiku, adresa: Dohňany 68, Dohňany podľa predpisov Medzinárodnej cyklistickej únie. Závod sa bude konať v dňoch mája 2013 a bude sa skladať zo 4 etáp a prológu dňa 1.mája Webová stránka: www. Spoluorganizátormi v Poľsku sú: Mestský úrad Jablonka, Mestský úrad Ciezkowice, Radlow radnica, Mesto a okres Tarnów, MZKOL sp. Z o.o., AkcentStudio reklamná spoločnosť. Spoluorganizátormi na Slovensku sú obecný úrad Dohňany a obecný úrad Stará Bystrica. Článok 2: Typ závodu Preteku sa môžu zúčastniť pretekári v kategórii do 23 rokov (narodený v rokoch ). Závod je zapísaný v kalendári UCI ako trieda ME 2.2U, Podľa pravidiel UCI článku súťažiaci získajú body pre klasifikáciu UCI: 40, 30, 16, 12, 10, 8, 6, 3 body pre prvých 8 pretekárov v celkovom hodnotení 8, 5, 2 body víťazom etapy 4 body lídrovi celkovej klasifikácie Článok 3: Účasť Karpatského preteku kuriérov sa môžu zúčastniť poľské profesionálne kontinentálne tímy, národné, regionálne a klubové tímy v súlade s článkom UCI pravidiel. Počet účastníkov v tíme je 4 6. Zahraničné tímy musia mať autorizáciu príslušnej národnej federácie. Počet osôb sprevádzajúcich tím nesmie prekročiť 3 osoby. Článok 4: Kancelária pretekov Kancelária pretekov bude otvorená 1. mája 2013 v športovom areáli Epicklub v Dohňanoch neďaleko Púchova, SR v dobe hod. Vydanie pretekárskych čísel sa bude konať v čase 12,00-14,00. Stretnutie vedúcich tímov v prítomnosti komisárov sa bude konať v súlade s článkom pravidiel UCI dňa 1. mája o hod v Hotelu Garni, Kukučínova 209/24, Považská Bystrica, GPS: N, Predstavenie tímov a prológ začne o 16:00. Článok 5: Rádio pretekov Informácie počas pretekov budú vysielané na Radio Tour frekvencia 27,00 MHZ. Článok 6: Individuálna súťaž jednotlivcov (Individual general clasification) / Oranžový dres/ GAZ SYSTEM Individuálna súťaž jednotlivcov bude organizovaná v súlade s pravidlami UCI. Článok 7: Šprintérska Bodovacia súťaž / azúrový dres/ JANOM Do bodovej súťaže budú zarátané body získané z bodovaných rýchlostných prémií nasledovne: - 1. miesto 3 body - 2. miesto 2 body - 3. miesto 1 bod V prípade rovnakého počtu bodov sa postupuje podľa článku UCI pravidiel. Po prológu preberá dres vedúceho jazdca tejto klasifikácie 3. jazdec v prológu

9 Článok 8: Vrchárska súťaž / ružový dres/ TAURON Polska Energia Vrchárske prémie budú bodované nasledovne: - 1. miesto 3 body - 2. miesto 2 body - 3. miesto 1 bod Vrchárska klasifikácia bude prebiehať v súlade s pravidlami UCI podľa článku Po prológu sa vedúcim tejto klasifikácie stáva pretekár umiestnený na 4. mieste v prológu. Článok 9: Bodová klasifikácia/ červený dres/ TIPOS Bodová klasifikácia zahŕňa body s etáp a prológu nasledovne: Prvý 20 bodov, Druhý 19 bodov, Tretí 18 bodov,... Dvadsiaty 1 bod. V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje celková klasifikácia podľa času. Po prológu je lídrom tejto klasifikácie 2. jazdec v prológu. Článok 10: Postupová klasifikácia/ čierny dres/ TERMALICA Postupová klasifikácia bude udeľovaná za zmenu poradia medzi poradím v celkovej klasifikácii po 1. etape a posledným umiestnením v etapách. Po prológu a prvej etape dostáva dres posledný jazdec celkovej klasifikácie. Článok 11: Klasifikácia pretekárov od 19 do 20 rokov/ biely dres /Epicklub Klasifikácia pretekárov od 19 do 20 rokov je obmedzená pre pretekárov narodených v rokoch Článok 19: Antidopingové kontroly Antidopingové kontroly budú realizované v súlade s pravidlami UCI, ako aj slovenských, českých poľských antidopingových pravidiel a zákonov. Článok 20: Oficiálny ceremoniál Podľa článku UCI pravidiel sa po každej etape prihlásia 3 najlepší pretekári, líder celkovej klasifikácie a lídri šprintérskej horskej súťaže a klasifikácie Oficiálneho ceremoniálu pred štartom každej etapy sa zúčastnia nasledovní pretekári: lídri bodovej a postupovej klasifikácie a víťazný tým predchádzajúcej etapy. Článok 21: Tresty Tresty budú udeľované v súlade s pravidlami UCI Článok 22: Ubytovanie a stravovanie Organizátor hradí výdavky na ubytovanie a stravu od 1. 5.mája Článok 23: Bezpečnosť jazdcov Závod sa bude konať v obmedzenej prevádzke na pozemných komunikáciách bočné cesty sú uzavreté na dobu priechodu hlavnými jazdcami peletónu a ostatní so stratou viac než 10 minút. Jazdci sú povinní jazdiť na jazdnej strane trati. Účastníci závodu musia mať zabezpečené vlastné poistenie vozidiel a poistenie osôb. Článok 12: Súťaž družstiev - LOTTO Podľa článku pravidiel UCI, poradie družstiev po prológu a po každej etape sa určuje na základe súčtu časov troch najlepších pretekárov každého tímu. Celková klasifikácia tímov bude stanovená na základe etapových časov celého tímu. Článok 13: Nominálny karpatský bonus Karpacka Spółka Gazownictwa Víťaz každej etapy a prológu bude ohodnotený Karpatským dresom a dostane nominálny bonus. Článok 14: Poradie dresov Poradie dôležitosti dresov je obligátne ako v článkoch 6 11 pravidiel preteku. Článok 15: Časové bonusy Časové bonusy sú udeľované v súlade s článkom pravidiel UCI: 1) na rýchlostnej prémii získajú traja najvyššie klasifikovaní pretekári 3, 2, a 1 sekundu. 2) v cieli etáp získajú traja najvyššie klasifikovaní pretekári 10, 6 a 4 sekundy Článok 16: Prológ Prológ je organizovaný ako individuálna jazda na čas na vzdialenosť 2 km. Všetci pretekári z jedného tímu štartujú samostatne každých 30 sekúnd. Poradie štartu jednotlivých tímov stanovuje organizátor. Pred štartom bude každý tím predstavený na pódiu. Článok 17: Časové limity Časový limit je 10 % max. 15 minút na celej dĺžke etáp. Výnimky môže zrealizovať len zbor rozhodcov podľa článku Článok 18: Neutrálny servis Neutrálna technická podpora bude zabezpečená 3 neutrálnymi autami : 2 Mavic a 1 PERITUS so štandardným vybavením. ART. 1. Organizator REGULAMIN / Karpackiego Wyścigu Kurierów U-23 / PL Organizatorem Karpackiego Wyścigu Kurierów jest Małopolski Związek Kolarski w Polsce i CK EPIC Dohnany na Słowacji i w Republice Czeskiej, organizujące wyścig zgodnie z przepisami UCI. Wyścig zostanie rozegrany w terminie 1 5 maja 2013 i składa się z 4 etapów oraz prologu w dniu 1 maja Adres organizatora Kraków, Os. Zielone 25, tel.: ; strona: www. Współorganizatorami wyścigu są w Polsce: Urząd Gminy Jabłonka, Urząd Gminy w Ciężkowicach, Urząd Miejski w Radłowie, Urząd Miasta w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, MZKOL sp. z o. o, Firma Reklamowa AkcentStudio, a na Słowacji: Obecny Urad Dohnany i Obecny Urad Stara Bystrica. ART. 2. Rodzaj wyścigu W wyścigu mogą brać udział zawodnicy kat. Poniżej 23 lat (Orlik - urodzeni ). Wyścig znajduje się w Kalendarzu UCI i ma klasę ME 2.2U. Zgodnie z przepisami UCI artykuł zawodnicy będą zdobywać punkty do klasyfikacji UCI: 40, 30, 16, 12, 10, 8, 6, 3, punktów dla najlepszych 8 zawodników w klasyfikacji generalnej 8, 5, 2 punkty dla zwycięzców etapów 4 punkty dla lidera klasyfikacji generalnej. ART. 3. Uczestnictwo Karpacki Wyścig Kurierów jest otwarty dla polskich profesjonalnych ekip kontynentalnych, dla polskich i zagranicznych ekip kontynentalnych, ekip narodowych, regionalnych, klubowych zgodnie z art przepisów UCI. Liczba zawodników w ekipie 4 6. Zagraniczne ekipy narodowe, regionalne i klubowe muszą mieć autoryzację swojej Federacji Narodowej na ten wyścig. Liczba osób towarzyszących ekipie nie może przekroczyć

10 ART. 4. Biuro wyścigu Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Wyścigu 1 maja w Sport Centrum Epicklub w m. Dohnany koło Puchowa na Słowacji w godz Odprawa techniczna w obecności Komisji Sędziowskiej odbędzie się zgodnie z art przepisów UCI 1 maja o godz w Hotelu Garni, Kukučínova 209/24, Považská Bystrica, GPS: N, Prezentacja ekip i prolog rozpocznie się o godz ART. 5. Radio Tour Radio Wyścigu będzie pracowało na częstotliwości 27,00 MHZ. ART.6. Klasyfikacja indywidualna generalna GAZ - SYSTEM Koszulka pomarańczowa Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona zgadnie z przepisami UCI art ART.7. Klasyfikacja aktywnych - JANOM Koszulka błękitna Na trasie każdego etapu będą rozegrane 3 lotne finisze punktowane: - 1 miejsce 3 punkty - 2 miejsce 2 punkty - 3 miejsce 1 punkt Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z przepisami UCI art ART.8. Klasyfikacja górska TAURON Polska Energia Koszulka różowa Na trasie wyścigu górskie premie będą punktowane: - 1 miejsce 3 punkty - 2 miejsce 2 punkty - 3 miejsce 1 punkt Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z przepisami UCI art ART.9. Klasyfikacja punktowa - TIPOS Koszulka czerwona Na mecie każdego etapu zawodnicy będą otrzymywać punkty: za 1 miejsce 20 pkt, za 2 miejsce 19 pkt,.za 20 miejsce 1 pkt. W przypadku równości punktów decyduje miejsce na ostatnio rozegranym etapie. ART.10. Klasyfikacja awansujących - TERMALICA Koszulka czarna Zwycięzcą tej klasyfikacji zostaje zawodnik, który awansuje o największą liczbę miejsc w stosunku do miejsca zajmowanego po I etapie. W przypadku remisu decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji. Po prologu i I etapie koszulkę tę otrzymuje zawodnik z największą szansą awansu, czyli ostatni zawodnik w klasyfikacji generalnej. ART.11. Klasyfikacja zawodników lat EPICKLUB Koszulka biała Do klasyfikacji tej będą zaliczeni zawodnicy urodzeni w roku 1991 i ART. 12. Klasyfikacja drużynowa - LOTTO Zgodnie z artykułem przepisów UCI klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona po każdym dniu na podstawie 3 najlepszych czasów zawodników drużyny, a po etapach poprzez dodanie etapowych czasów drużynowych. ART.13. Premia tytularna karpacka - KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Zwycięzca każdego etapu i prologu będzie dodatkowo dekorowany koszulką karpacką i zdobywa premię tytularną. ART. 14. Kolejność koszulek W przypadku prowadzenia w kilku klasyfikacjach, obowiązuje kolejność koszulek taka, jaka jest w regulaminie art ART. 15. Bonifikaty Bonifikaty będą przyznawane zgodnie z artykułem przepisów UCI: 1) na lotnych finiszach - 3, 2, 1 sekund dla trzech najlepszych zawodników; 2) na metach etapów - 10, 6, 4 sekund dla trzech najlepszych zawodników. ART. 16. Prolog Prolog zostanie rozegrany jako jazda indywidualna na czas na dystansie 2 km. Zawodnicy każdej ekipy po prezentacji ekipy startują jeden po drugim co 30 sekund. Kolejność startu ekip odwrotna do kolejności na liście startowej, kolejność startu zawodników w ekipie ustala dyrektor sportowy. Przed startem wszyscy zawodnicy muszą wziąć udział w prezentacji. ART. 17. Limit czasu Limit czasu wynosi 10 % lecz maksymalnie 15 minut. Limit ten obowiązuje na całym dystansie. Limit czasu może być zmieniony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z organizatorem zgodnie z art ART.18. Neutralna pomoc techniczna Organizator zapewnia 3 pojazdy neutralne: 2 Mavic i 1 Peritus wyposażone w standardowy sprzęt. ART. 19. Kontrola antydopingowa Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI jak również zgodnie ze słowackim, czeskim i polskim prawem i przepisami antydopingowymi. ART. 20. Ceremonie oficjalne Zgodnie z art przepisów UCI do dekoracji 5-10 minut po przyjeździe na metę zwycięzców po każdym etapie winno zgłosić się 3 najlepszych zawodników na etapie oraz liderzy klasyfikacji indywidualnej, sprinterskiej i górskiej. Na 15 min. przed startem każdego etapu odbędzie się prezentacja liderów klasyfikacji zawodników lat, punktowej i awansujących oraz zwycięzców drużynowych poprzedniego etapu. ART. 21. Kary Kary zgodnie z regulaminem UCI. ART. 22. Zakwaterowanie i wyżywienie Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie ekipom od 1 do 5 maja na swój koszt. Jednakże przy zgłoszeniu każda ekipa wpłaca wadium w wysokości zl, które będzie zwracane na mecie wyścigu pomniejszone o kwotę 400 zł za każdego zawodnika, który nie ukończy wyścigu z jakiegokolwiek powodu lub będzie miał w klasyfikacji generalnej stratę do zwycięzcy większą jak 30 minut. ART. 23. Uwagi końcowe Wyścig rozrywany jest w ograniczonym ruchu drogowym ruch poprzeczny i przeciwny zamykany jest na czas przejazdu czołówki, peletonu i zawodników ze stratą nie większą niż 10 minut. Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne i pojazdów we własnym zakresie

11 TIME SCHEDULE Prolog - 1-st May (Wednesday) / 1 Máj (sreda) 12:00 14:00 arrival to Dohňany near Púchov to EPIC Centrum distribution of the number panels (przyjazd do Dohňany k/ Púchova do Centrum Sportu EPIC zakwaterowanie, wydawanie numerów startowych) 12:00 14:00 lunch (obiad) 14:00 Teams Menagers Meeting (odprawa techniczna) Hotel Garni, Kukučínova 209/24, Považská Bystrica, GPS: N, :00 Dohňany EPIC CENTRUM - presentation of the teams and start to prolog 2 km (Dohňany EPIC CENTRUM prezentacja ekip i start do prologu 2 km) 19:00 Ceremony (dekoracja) 19:30 21:00 dinner (večera) START FINISH: Jury, Press, Biuro Dohňany, Epic Centrum DOPING CONTROLE: Dohňany, Epic Centrum fot. Tomasz Wójcik 20 21

12 mapa etapu fot. Adam Żołądź 22 23

13 TIME SCHEDULE Stage I - 2-nd May (Thursday) / 2 Máj (štvrtok) 8:00-10:00 breakfast (śniadanie) 12:00-12:50 signing of the starting list by teams (podpisywanie listy startowe drużynami) Horní Lideč 13:00 0 km DOHŇANY, EPIC CENTRUM - start to 1-st stage (Štart do I etapu) 13:07 5 km Púchov (1/49) 13:20 12 km Lednické Rovne 13:32 19 km Lednica močiare - mountain premie TAURON (horská prémia TAURON) 13:40 27 km Horovce 13:45 31 km Lednické Rovne 13:53 37 km Lednica močiare - mountain premie TAURON (horská prémia TAURON) 14:05 42 km Horovce 14:12 47 km železničné priecestie ( railway crossing) 14:15 48 km Pruské 14:17 49 km železničné priecestie ( railway crossing 14:20 52 km Bolešov 14:30 58 km Nemšová - sprint premie JANOM (rýchlostná prémia JANOM) 14:40 62 km Horné Sŕnie železničné priecestie ( railway crossing) 14:45 67 km Vlárka vjazd do ČR 14:55 76 km Brumov Bylnice odbočenie na cestu 57 železničné priecestie ( railway crossing) 14:57 77 km cesta 57 Valašské Klobouky 15:03 81 km Valašské Klobouky odbočenie na Sychrov, cesta :08 83 km Sychrov odbočenie vpravo na cesta :18 87 km Lačnov - mountain premie TAURON (horská prémia TAURON) 15:25 91 km Horní Lideč - sprint premie JANOM (rýchlostná prémia JANOM) 15: km Valašská Polanka, cesta 57 15: km Ústí railway crossing 15: km feeding zone 2 km 16: km Nový Hrozenkov, cesta : km Vranča, cesta : km Kohútka - prechod na SR - mountain premie TAURON (horská prémia TAURON) 16: km Lazy čertov 16: km Lúky 1/49 17: km DOHŇANY, EPIC CENTRUM - finish of the 1-st stage (CIEĽ I etapu) START FINISH: Jury, Press, Biuro Dohňany, Epic Centrum DOPING CONTROLE: Dohňany, Epic Centrum 18: dinner (večera) 24 25

14 26 27

15 28 29

16 30 31

17 TIME SCHEDULE Stage II - 3- rd May (Friday) / 3 Máj (piatok) 8:00 10:00 breakfast (śniadanie) 11:00 11:50 signing of the starting list by teams (podpisywanie listy startowe drużynami) Stara Bystrica 12:00 0 km DOHŇANY, EPIC CENTRUM - start to 2-nd stage (Štart do II etapu) 12:10 8 km Lúky 12:20 18 km Lazy Čertov 12:35 23 km Kohútka prechod do ČR - mountain premie TAURON (horská prémia TAURON) 12:40 26 km Vranča cesta :50 30 km Nový Hrozenkov cesta :55 32 km Karolinka - sprint premie JANOM (rýchlostná prémia JANOM ) 13:05 42 km Velké Karlovice 13:10 47 km Na Lemešné 13:15 51 km Kasárne prechod na SR - mountain premie TAURON ( horská prémia TAURON) 13:30 60 km Makov 13:35 65 km Melocik Kolárovice - mountain premie TAURON (horská prémia TAURON) 14:00 81 km Bytča 14:05 84 km Kotešová ( 507 ) 14:15 90 km Svederník ( 507 ) 14:25 97 km Považský Chlmec 14: km Vranie 14: km Rudinka železničné priecestie ( railway crossing ) 14: km Kysucké Nové Mesto ( SNP a ul. 9. Mája ) 14: km výjazd na cestu č. 11 ( obec Povina ) 14: km Blažkov 14: km Krásno nad Kysucou ( 520 ) 15: km Zborov nad Kysucou 15: km STARÁ BYSTRICA, CENTRUM - finish of the 2-nd stage (CIEĽ II etapu) lunch Transfer to hotel Jablonka ca 80 km (transfer do hotelu w Jabłonce ok. 80 km) 19: dinner (večera) ŠTART - Jury, Press, Biuro: Dohňany, EPIC CENTRUM FINISH - Jury, Press, Biuro: Stara Bystrica, Metsky Urad DOPING CONTROLE: Stara Bystrica, Metsky Urad 32 33

18 34 35

19 LAST WINNERS Maurits Lammertink (Cycling Team Jo Piels) WINNER 2012 (ur ) ten holenderski zawodnik wzbudził sensację swoimi wynikami wiosną 2012 roku. W zaledwie kilka tygodni zdołał zapisać na swoim koncie szereg znakomitych wyników ścigając się w barwach kontynentalnej drużyny Jo Piels. W maju został pierwszym zagranicznym triumfatorem Karpackiego Wyścigu Kurierów, a kilka dni później, idąc śladami swoich znakomitych rodaków Pima Ligtharta oraz Berta-Jana Lindemana, wygrał w wysoko ocenianym wyścigu Hel van Voerendaal. Dzięki tym sukcesom otrzymał propozycję przejścia na profesjonalną ścieżkę kariery i podpisał dwuletni kontrakt z jedną z najlepszych ekip w światowym peletonie Vacansoleil-DCM, gdzie jego rozwój nabrał dużego przyspieszenia. Najlepszym dowodem jest na to fakt, iż zaledwie rok po zwycięstwie w KWK weźmie on udział w prestiżowym Giro d Italia. 2013: strefa mety i foto satelitarna 7m. Volta Ciclista a Catalunya (2. etap) 8m. Volta Ciclista a Catalunya (5. etap) 9m. Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe 2012: fot. Małgorzata Wolak 1m. Hel van Voerendaal 1m. Karpacki Wyścig Kurierów 1m. Karpacki Wyścig Kurierów (klasyfikacja punktowa) 1m. Oberösterreichrundfahrt (klasyfikacja górska) 1m. Karpacki Wyścig Kurierów (1. etap) 2m. Karpacki Wyścig Kurierów (4. etap) 2m. Rund um Düren 3m. Omloop Lek en IJssel 3m. Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt 6m. Karpacki Wyścig Kurierów (2. etap) 7m. Rund um Köln 9m. Karpacki Wyścig Kurierów (3. etap) 9m. Tour de l Ain (2. etap) 2011: 1m. Czech Cycling Tour (4. etap) 2m. mistrzostwa Holandii (wyścig wspólny orlików) 2m. Hel van Voerendaal 3m. Ronde van Zuid-Friesland 3m. Eschborn-Frankfurt City Loop 5m. Czech Cycling Tour (1. etap) 6m. Kreiz Breizh Elites (3. etap) 9m. Omloop van de Alblasserwaard PREVIOUS WINNERS: 2011 Paweł Bernas (GKS Kellys Cartusia Kartuzy) 2010 Adrian Honkisz (Reprezentacja Polski) 2009 Piotr Gawroński (Reprezentacja Polski) 37

20 GMINA JABŁONKA Urząd Gminy w Jabłonce ul. 3-go Maja Jabłonka tel fax Gmina Jabłonka wchodzi w skład powiatu nowotarskiego w województwie małopolskim. Obejmuje centralną część regionu Górnej Orawy, krainy położonej w głębokiej kotlinie pomiędzy Gorcami a Babią Górą. Tą zachodnią część Kotliny Nowotarsko-Orawskiej otaczają, ośnieżone przez około 8 miesięcy w roku, Tatry od południa, Babia Góra od północy i Jezioro Orawskie od zachodu. Orawę od Podhala oddziela pas trudno dostępnych lasów i torfowisk potocznie nazywanych Borami Orawskimi. Takie usytuowanie topograficzne krainy stworzyło na Górnej Orawie, zwłaszcza w Jabłonce, mikroklimat, tzw. polski biegun zimna. Gmina Jabłonka to 7 wsi: Jabłonka, Orawka, Chyżne, Lipnica Mała, Podwilk, Zubrzyca Górna i Zubrzyca Dolna. Jabłonka pełni funkcję miasteczka dla całego regionu polskiej Orawy. Tu krzyżują się wszystkie ważniejsze szlaki komunikacyjne regionu. Miejsca i obiekty godne uwagi: - parafialny kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Orawce z XVII wieku - parafialny kościół pw. ŚW. Marcina w Podwilku z 1767 r. - Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, otwarte w 1955 r. było pierwszym muzeum typu skansenowskiego w powojennej Polsce, prezentującym typowe dla XVIII-XX w. lokalne budownictwo mieszkalne wraz z wyposażeniem wnętrz, kościół, zabudowania gospodarcze, wiejskie zakłady rzemieślniczo-przemysłowe ( olejarnia, kuźnia, tartak ). W pobliskiej Słowacji warto zobaczyć: Oravski Podzamok Zamek Orawski. Tworzy go kompleks budynków wzniesionych na wysokiej na 112 m skale, wznoszącej się nad rzeką Orawą. Zamek stanowił kiedyś twierdzę graniczną na północy Węgier, chronił szlak handlowy do Polski i był centrum administracyjnym Orawy. Po drugiej stronie granicy znajduje się ogromny sztuczny zbiornik wodny Jezioro Orawskie zwane też Morzem Orawskim, gdzie latem można uprawiać sporty wodne oraz wypoczywać nad wodą. 8:00 10:00 breakfast (śniadanie) 11:50 12:40 signing of the starting list by teams (podpisywanie listy startowe drużynamj) 12:50 0 km JABŁONKA, URZĄD GMINY - start to 3-rd stage (start do 3 etapu) 13:15 17 km Spytkowice 13:25 22 km Wysoka mountain premie TAURON (premia górska TAURON) 13:33 26 km Jordanów - railway crossing (przejazd kolejowy) 13:35 27 km Jordanów - sprint premie JANOM (premia lotna JANOM) 13:40 33 km skrzyżowanie z Zakopianką 14:05 49 km Mszana Dolna 14:20 59 km Gruszowiec - mountain premie TAURON (premia górska TAURON) 14:35 70 km Tymbark 14:45 76 km Limanowa 14:47 77 km Limanowa Sowliny railway crossing (przejazd kolejowy) 15:00 85 km Rozdziele mountain premie TAURON (premia górska TAURON) 15:05 88 km Żegocina 15:15 96 km Muchówka 15: km Lipnica Murowana sprint premie JANOM (premia lotna JANOM) 15: km Tymowa 15: km Jurków 15: km Melsztyn 16: km Zakliczyn - sprint premie JANOM (premia lotna JANOM) 16: km Gromnik 16: km CIĘŻKOWICE, RYNEK - finish of the 3-rd stage (meta III etapu) Transfer to hotel in Tarnów ca 40 km (transfer do hotelu w Tarnowie ok. 40 km) 18: kolacja (dinner) TIME SCHEDULE Stage III - 4- th May (Saturday) / 4 maja (sobota) START - Jury, Press, Biuro: Jabłonka, Urząd Gminy FINISH - Jury, Press, Biuro: Ciężkowice, Ratusz, Rynek DOPING CONTROLE: Ciężkowice, Ratusz, Rynek 38 39

21 40 41

22 Królewskie Miasto Ciezkowice Najstarsze informacje na temat Ciê kowic pochodz¹ z aktu datowanego na lata W 1348 roku król Polski Kazimierz Wielki podpisa³ przywilej lokacyjny nadaj¹cy Ciê kowicom statut Miasta Królewskiego. Uwagê zwraca zabytkowy rynek z zabudow¹ na prawie magdeburskim, z centralnie po³o onym ratuszem z prze³omu XVIII/XIX w. oraz umieszczon¹ po wschodniej stronie ratusza kapliczk¹ œw. Floriana z pocz¹tku XIX w. Wokó³ rynku znajduje siê unikatowa architektura podcieniowa z prze³omu XVIII/XIX w. Rezerwat przyrody nieo ywionej Skamienia³e Miasto jest jedn¹ z najwiêkszych atrakcji turystycznych Gminy Ciê kowice. Nazwa rezerwatu zosta³a przyjêta od podañ ludowych, wg których istnia³ tu niegdyœ warowny gród, który skamienia³ wraz z mieszkañcami. Inne atrakcje i miejsca, które turysta odwiedzaj¹cy nasz¹ gminê powinien koniecznie zobaczyæ, to Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i W³odzimierza Tomków, neogotycki Koœció³ Parafialny w Ciê kowicach, Muzeum Etnograficzne Grociarnia w Jastrzêbi, Dworek Ignacego Jana Paderewskiego w K¹œnej Dolnej, Koœció³ Parafialny p.w. œw. Bart³omieja w Jastrzêbi

23 TIME SCHEDULE Stage IV - 5- th May (Sunday) / 5 maja (niedziela) 7:00-9:00 breakfast (śniadanie) transfer to start ca 15 km (dojazd na start ok. 15 km) 9:15-10:05 signing of the starting list by teams (podpisywanie listy startowej drużynami) 10:30 0 km RADŁÓW, RYNEK - start to 4-th stage (start do IV etapu) 10:36 4 km Biskupice Radłowskie 10:42 8 km Wał Ruda 10:50 13 km Radłów Rynek 10:27 18 km Wierzchosławice sprint premie JANOM (premia lotna JANOM) 11:10 26 km Tarnów 11:20 32 km Koszyce Małe 11:23 34 km Rzuchowa 11:30 38 km Pleśna 11:35 43 km Lichwin - mountain premie TAURON (premia górska TAURON) km Meszna Opacka 11:50 52 km Tuchów - sprint premie JANOM (premia lotna JANOM) 12:00 58 km Zalasowa - mountain premie TAURON (premia górska TAURON) 12:10 65 km Ryglice 12:15 69 km Ostry Kamień mountain premie TAURON (premia górska TAURON) 12:30 80 km Szerzyny 12:40 87 km Gilowa Góra mountain premie TAURON (premia górska TAURON) 12:50 95 km Ryglice 13: km Zalasowa 13: km Skrzyszów - sprint premie JANOM (premia lotna JANOM) 13: km TARNÓW, ul. LWOWSKA / Pl. Drzewny - finisz of the 4-st stage (meta IV etapu) 14: dinner (obiad Tarnów, Hotel Cristal Park ) START - Jury, Press, Biuro: Radłów, Gminny Ośrodek Kultury FINISH - Jury, Press, Biuro: Tarnów, Hotel Cristal Park DOPING CONTROLE: Tarnów, Hotel Cristal Park 44 45

24 Opracował: Marcin Karaś 46 47

25 Tarnów perła renesansu zachwyca od wieków. Jego magię tworzy niezwykły klimat Starego Miasta z przepięknym włoskim renesansem kamieniczek i Ratusza na Rynku, romantyzmem licznych stylowych restauracji i kawiarni. Rekordowa liczba słonecznych dni w roku, serdeczność mieszkańców, świetny klimat dla biznesu sprawiają, że Polski Biegun Ciepła, jest miastem dobrego wyboru. Tak jest od 1330 roku, kiedy Tarnów stał się miastem i przez wieki był Europą wielu narodów - Austriaków, Żydów, Węgrów, Ukraińców, Szkotów czy Romów. Tu historia przeplata się ze współczesnością, a bogate dziedzictwo kulturowe wpływa na codzienne życie. Hetman Wielki Koronny Jan Tarnowski, generał Józef Bem, polski Edison Jan Szczepanikwynalazca barwnej fotografii i prekursor telewizji, prezydent Ignacy Mościcki, budowniczy II RP Eugeniusz Kwiatkowski, kosmolog ks. prof. Michał Heller czy artysta Wilhelm Sasnal, to postaci mocno wpisane w historię miasta, w którym chlubna przeszłość przeplata się ze współczesnością, a historyczne dziedzictwo wpływa na życie codzienne. Tarnów -laureat Godła Teraz Polska 2010, nagrodzony Honorową Flagą Rady Europy jest według rankingu Rzeczpospolitej z 2012 roku, uznany za najbardziej innowacyjny samorząd w Polsce z unikatowymi rozwiązaniami cyfrowymi, nowoczesnym systemem zarządzania edukacją. Świetne położenie na skrzyżowaniu europejskich szlaków, bliskość lotnisk i autostrada A4 to komunikacyjne atuty stolicy subregionu. Tarnów gospodarz Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego, współtwórca Światowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego śmiało wytycza kierunki rozwoju, stawiając na komfort życia mieszkańców i pomnażanie ich bogactwa. A kto choć raz zobaczył to miasto, nie potrafi się oprzeć jego urokowi i legendarnej już gościnności mieszkańców. 48

26 hospitals Slovakia EMERGENCY NUMBER - 112, 155 Partner of the Carpathian Couriers Race climber s classification NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311, Čadca, Tel.: 041/ Nemocnica S Poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986/1, Považská Bystrica, Tel.: 042/ Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 1739/43, Žilina, Tel.: NsP Ilava, n.o., Štúrova č.3., Ilava, Tel.: NsP ZDRAVIE Púchov Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, Tel.: 042/ Poland EMERGENCY NUMBER - 112, 999 fot. Małgorzata Wolak Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Ul. Lwowska 178a, Tarnów, Tel. 014/ , 014/ Szpital Specjalistyczny im.jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Młyńska 5, Nowy Sącz, tel NZOZ Centrum Zdrowia Tuchów Ul. Szpitalna 1, Tuchów, Tel , 014/ SPZOZ w Nowym Targu Ul. Szpitalna 14, Nowy Targ, Tel. 018/ , 018/ Szpital Powiatowy w Zakopanem ul. Kamieniec 10, Zakopane, 018/ , 018/ Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Szpitalna 13 Tarnów, Szpital Powiatowy Józefa Piłsudskiego 61, Limanowa, tel Szpital Miejski Słoneczna 3, Rabka-Zdrój, tel Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Tadeusza Kościuszki Brzesko,

27 KOMITETY ORGANIZACYJNE 1.MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO JUNIORÓW SZLAKIEM KURIERÓW BESKIDZKICH czerwca 1975 hotels SŁOWACJI: Oto Franicky dyrektor wyścigu Jan Glajza Dyrektor techniczny wyścigu Anna Glajzova sekretarz wyścigu POLSKI: Józef Trędowicz przewodniczący komitetu organizacyjnego Eugeniusz Głomb wiceprzewodniczący red. Tarnowskie Azoty Zdzisław Glebowicz dyr. techniczny wyścigu h h Slovakia 1. Hotel Garni, Kukučínova 209/24, Považská Bystrica, GPS: N, E, 2. Hotel ALFA, SNP 874/97, Nová Dubnica, GPS: N E , Gabriela Gilakova kierownik sekcji zakwaterowań i wyżywienia Zdzisław Dołęga-Łączyński wicedyrektor wyścigu, szef biura prasowego, red. Wieści h 3. Wellness hotel Javorník, Lazy pod Makytou 646, GPS: N E , Milan Skalsky gospodarz wyścigu Jerzy Gawroński red. Wieści h 4. Penzión pri Lipe Dohňany, 10 miest GPS: N E , Tomas Hudcek dział organizacji wyścigu Ivan Gerhart dział organizacji wyścigu Zofia Kucova kierownik biura prasowego Martin Olejar komisja techniczna Valter Renner komisja techniczna Mieczysław Król Gminny Ośrodek Kultury w Jastrzębiej, Tow. Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej Franciszek Pulit red. Dziennik Polski Andrzej Skrzyński Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Józef Szarek wiceprzew. Rady LZS Tarnów Tadeusz Naleźny MO Tarnów Franciszek Czuchra WKKFiT Nowy Sącz h h h Poland 1. Zajazd Relax, ul. J.Brońka 6, Ciężkowice GPS: N, E, 2. Hotel Cristal Park****, Dąbrowa Tarnowska, ul. Sportowa 2a GPS: N, E, 3. Hotel Cristal Park *** TARNÓW, ul. Traugutta 5 GPS: E N, Antoni Czarnoch I sekr. KG Ciężkowice Ryszard Maślanka naczelnik miasta Piwniczna Grażyna Krawczyk sekretariat 52 53

REGULAMIN / REGULATION KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW U - 23 CARPATHIANS COURIERS PATHS U - 23

REGULAMIN / REGULATION KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW U - 23 CARPATHIANS COURIERS PATHS U - 23 REGULAMIN / REGULATION KARPACKIEGO WYŚCIGU KURIERÓW U - 23 CARPATHIANS COURIERS PATHS U - 23 ART. 1. Organizator / Organisation Organizatorem Karpackiego Wyścigu Kurierów jest Małopolski Związek Kolarski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Program minutowy

Regulamin Program minutowy Regulamin Program minutowy Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło XXXIV Wyścig Kolarski DOBCZYCE 2016 27 29 maja 2016 1. Cel Wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2016 Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY TIME SCHEDULE

PROGRAM MINUTOWY TIME SCHEDULE PROGRAM MINUTOWY TIME SCHEDULE 15 czerwca (wtorek) 15-th June (Thusday) godz. 15.00 16.00 wydawanie numerów startowych (distribution of the number panels) zakwaterowanie (accomodation) Hotel Cristal Park

Bardziej szczegółowo

28 - th April (Tuesday)

28 - th April (Tuesday) 28 - th April (Tuesday) (POLAND) 12:00 15:00 arrival to Tarnów (Poland) - Hotel Cristal Park ul. Traugutta 5 /GPS 20*55'48 E, 50*00'37 N/ 13:00 15:00 lunch in hotels 15:00 Team Managers Meeting - Hotel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 53. MAŁ OPOLSKIEGO WYŚ CIGU GÓRSKIEGO

REGULAMIN 53. MAŁ OPOLSKIEGO WYŚ CIGU GÓRSKIEGO REGULAMIN 53. MAŁ OPOLSKIEGO WYŚ CIGU GÓRSKIEGO ART. 1. Organizator Organizatorem 53. Małopolskiego Wyścigu Górskiego jest MZKOL Sp. z o.o. organizujący wyścig zgodnie z przepisami UCI. 53. Małopolski

Bardziej szczegółowo

CARPATHIA COURIERS PATHS U

CARPATHIA COURIERS PATHS U CARPATHIA COURIERS PATHS U-23-2012 PROGRAM MINUTOWY MINUTOVY ROZPIS TIME SCHEDULE PROLOG 2-nd May (Wednesday) 2 Maja (Środa) 13:00 14:00 arrival to Tarnow to Hotel Cristal Park, ul. Traugutta 5 distribution

Bardziej szczegółowo

REGULATION 49. TOUR OF MALOPOLSKA REGULAMIN 49. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO

REGULATION 49. TOUR OF MALOPOLSKA REGULAMIN 49. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO REGULATION 49. TOUR OF MALOPOLSKA REGULAMIN 49. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO ART. 1. Organizator / Organisation Organizatorem 49. Małopolskiego Wyścigu Górskiego jest Małopolski Związek Kolarski organizujący

Bardziej szczegółowo

KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW U - 23 PROGRAM MINUTOWY

KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW U - 23 PROGRAM MINUTOWY KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW U - 23 PROGRAM MINUTOWY CARPATHIA COURIERS PATH 20 MAJA (środa) 20-th May (Wednesday) godz. 15.00-17.00 przyjazd do Tarnowa do hotelu Tarnovia ul. Kościuszki 10, godz. 17.00 godz.

Bardziej szczegółowo

ART. 1. Organizator / Organizácia / Organization

ART. 1. Organizator / Organizácia / Organization ART. 1. Organizator / Organizácia / Organization Organizatorem Karpackiego Wyścigu Kurierów jest Małopolski Związek Kolarski w Polsce i Obecny Urad Dohnany na Słowacji, organizujący wyścig zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

VESZPRÉM, ÓVÁROS SQUERE-

VESZPRÉM, ÓVÁROS SQUERE- 28th April (Monday) 13:00 19:00 arrival to Veszprém,(Hungary) to Gizella Hotel*** és Étterem H-8200 Veszprém, Jókai Mór u. 48 Tel.: +36 88 / 579-490 distribution of the number panels 20:00 Team Managers

Bardziej szczegółowo

REGULATION 48. TOUR OF MALOPOLSKA REGULAMIN 48. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO

REGULATION 48. TOUR OF MALOPOLSKA REGULAMIN 48. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO REGULATION 48. TOUR OF MALOPOLSKA REGULAMIN 48. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO ART. 1. Organizator / Organisation Organizatorem 48. Małopolskiego Wyścigu Górskiego jest Małopolski Związek Kolarski organizujący

Bardziej szczegółowo

46.TOUR OF MALOPOLSKA PROGRAM MINUTOWY 46. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO

46.TOUR OF MALOPOLSKA PROGRAM MINUTOWY 46. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO 46.TOUR OF MALOPOLSKA PROGRAM MINUTOWY 46. MAŁOPOLSKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO 6 SIERPNIA (środa) 6-th August (Wednesday) godz. 11.00-13.00 godz. 13.00 14.00 godz. 17.00 godz. 17.45 godz. 18.00 godz. 19:00

Bardziej szczegółowo

carpathianrace.eu Polish Underground Couriers

carpathianrace.eu Polish Underground Couriers 1 main sponsor Polish Underground Couriers 1939-1945 title sponsor Couriers of the Polish Underground State Who were the couriers of the Polish Underground State? To describe as easy as possibile they

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy

Regulamin szczegółowy Regulamin szczegółowy ARTYKUŁ 1. Organizator jest organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ «Solidarność» z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy

Regulamin szczegółowy Regulamin szczegółowy ARTYKUŁ 1. Organizator jest organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ «Solidarność» z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich,

Bardziej szczegółowo

IMIĘ i NAZWISKO: OKRĘG:

IMIĘ i NAZWISKO: OKRĘG: IMIĘ i NAZWISKO: OKRĘG: OCENA (Wypełnia KS PZKOL): 1. Zadanie praktyczne 1 proszę przygotować klasyfikację generalną wyścigu PO 2 etapach, na podstawie wyników z prologu(jazda na czas) oraz dwóch kolejnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy

Regulamin szczegółowy Regulamin szczegółowy ARTYKUŁ 1. Organizator jest organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ «Solidarność» z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013

REGULAMIN. 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013 REGULAMIN 6. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2013 ORGANIZATORZY Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 44-207 Rybnik, Polska Tel. +48 32 739 18 98 Fax. +48 32 739 11 74 Mail: sekretariat@fundacjarybnik.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy

Regulamin szczegółowy Regulamin szczegółowy ARTYKUŁ 1. Organizator jest organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ «Solidarność» z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol. REGULAMIN 1. Organizator Grabek Promotion Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 9/2 58-500 Jelenia Góra tel/fax+48 75 76 123 76 biuro@karkonoskiklasyk.pl Dyrektor wyścigu Maciej Grabek, grabek@karkonoskiklasyk.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło 29 31 V Dobczyce 2015

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło 29 31 V Dobczyce 2015 Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło 29 31 V Dobczyce 2015 1. Cel - Wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2015 jazda na czas start wspólny. - Kontynuacja wyścigu

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Górale na Start Boguszów-Gorce. Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2

Górale na Start Boguszów-Gorce. Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2 Górale na Start Boguszów-Gorce 1. Organizacja / organisation Puchar Polski MTB XCO #2 MTB Polish Cup XCO #2 1.1. Główny organizator / Main Organizer KKW Superior Wałbrzych ul. Chopina 1A 58-301 Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy

Regulamin szczegółowy Regulamin szczegółowy ARTYKUŁ 1. Organizator jest organizowany przez Region Ziemia Łódzka NSZZ «Solidarność» z siedzibą 90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18; we współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich,

Bardziej szczegółowo

Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Wysowa - Zdrój, sierpnia 2017 r.

Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Wysowa - Zdrój, sierpnia 2017 r. Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski 2017 Wysowa - Zdrój, 26 27 sierpnia 2017 r. w kategoriach: Kobiety Open, Mężczyźni Open, Kobiety U-23, Mężczyźni U-23, Juniorki, Juniorzy, Juniorki Młodsze i Juniorzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 1. Organizator. 2. Partnerzy. 3. Klasa wyścigu. 4. Uczestnictwo

R E G U L A M I N. 1. Organizator. 2. Partnerzy. 3. Klasa wyścigu. 4. Uczestnictwo R E G U L A M I N 1. Organizator Małopolski Związek Kolarski w Krakowie, Osiedle Zielone 25, 31-931 Kraków Dyrektor wyścigu - Marek Kosicki, tel. +28 695 269 697, e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 55. MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO DOOKOŁA MAZOWSZA Regulations for the 55 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza

REGULAMIN 55. MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO DOOKOŁA MAZOWSZA Regulations for the 55 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza REGULAMIN 55. MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO DOOKOŁA MAZOWSZA Regulations for the 55 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza 24.07. - 28.07.2012 roku I. Organizator wyścigu Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 7. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik r.

REGULAMIN. 7. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik r. REGULAMIN 7. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2014 14.09.2014 r. 1. ORGANIZATOR Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik tel. 32 739 18 98, tel./fax 32 739 11 74 sekretariat@fundacjarybnik.pl

Bardziej szczegółowo

KARPACKI WYSCIG KURIERÓW U-23

KARPACKI WYSCIG KURIERÓW U-23 SINCE 1975 KARPATSKÝ PRETEK KURIÉROV CARPATHIA COURIERS PATHS U-23 1 KARPACKI WYSCIG KURIERÓW U-23 08-12.06 2011 www.carpathia.info.pl l Sponsor Główny Partnerzy Oficjalni Partnerzy Wspomagający TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

XXVII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS

XXVII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS XXVII OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS 7-9.07.2017 IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 1. ORGANIZATOR KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Regulamin XIII Pucharu Szlaku Solnego 2017

Regulamin XIII Pucharu Szlaku Solnego 2017 1. ORGANIZATOR Regulamin XIII Pucharu Szlaku Solnego 2017 Zawody o Puchar Szlaku Solnego składają się z pięciu etapów, są organizowane zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu

Bardziej szczegółowo

Kontrola antydopingowa (Anti-doping control): Bydgoszcz, ul. Ogińskiego, przy mecie (next to the finish line) - polski camper Voyager

Kontrola antydopingowa (Anti-doping control): Bydgoszcz, ul. Ogińskiego, przy mecie (next to the finish line) - polski camper Voyager Gdańsk - Bydgoszcz 03.08.14 226 km 10:30 Zbiórka kolumny reklamowej (Meeting of the publicity caravan): Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 10:40 Biuro Wyścigu: akredytacja lokalnych mediów, informacja; miasteczko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokółka, dnia 5 października 2013 r. str.

REGULAMIN XXXII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokółka, dnia 5 października 2013 r. str. REGULAMIN XXXII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA KIRPSZY pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokółka, dnia 5 października 2013 r. str. 1 XXXII Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kirpszy WYŚCIG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN / REGULATIONS. 58. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza

REGULAMIN / REGULATIONS. 58. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza REGULAMIN / REGULATIONS 58. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza 28 LIPCA 01 SIERPNIA 2015 R. 1. Organizator / Organisation Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia Team Adres organizatora:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 21-22.10.2016 r. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 9. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik Odprawa techniczna w biurze zawodów o godz. 10:45 w biurze zawodów.

R E G U L A M I N. 9. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik Odprawa techniczna w biurze zawodów o godz. 10:45 w biurze zawodów. 1. ORGANIZATORZY R E G U L A M I N 9. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2016 28.08.2016 r. Lyski, ul. Dworcowa 4 Fundacja EDF Polska ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik tel. 32 739 18 98, tel./fax

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Międzynarodowego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego FORTUM. Kategoria: kobiety - open, juniorki młodsze, junior młodszy

REGULAMIN. Międzynarodowego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego FORTUM. Kategoria: kobiety - open, juniorki młodsze, junior młodszy REGULAMIN Międzynarodowego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego FORTUM Kategoria: kobiety - open, juniorki młodsze, junior młodszy Wałbrzych 08 10 sierpień 2008 r. ORGANIZATOR REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów w kolarstwie szosow ym Memoriał Joachima Halupczoka 6 7 czerwca 2015 r.

Regulamin zawodów w kolarstwie szosow ym Memoriał Joachima Halupczoka 6 7 czerwca 2015 r. Regulamin zawodów w kolarstwie szosow ym Memoriał Joachima Halupczoka 6 7 czerwca 2015 r. Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Junior Młodszy Junior Puchar Polski U 23 Mistrzostwa Polski KZ

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogólnopolskiego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego,, O Puchar Bałtyku 2011 w kategorii : Orlik i Junior 1. CEL WYŚCIGU

REGULAMIN Ogólnopolskiego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego,, O Puchar Bałtyku 2011 w kategorii : Orlik i Junior 1. CEL WYŚCIGU REGULAMIN Ogólnopolskiego Wieloetapowego Wyścigu Kolarskiego,, O Puchar Bałtyku 2011 w kategorii : Orlik i Junior 1. CEL WYŚCIGU popularyzacja kolarstwa promocja gmin i miast nadmorskich wybrzeża środkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Puchar Szlaku Solnego

Regulamin Puchar Szlaku Solnego Regulamin Puchar Szlaku Solnego 1. ORGANIZATOR Zawody o Puchar Szlaku Solnego składają się z czterech etapów są organizowane przez: UKS Podwilk, 34-722 Podwilk Szkoła Podstawowa nr 1 tel. 607929961 czeslawukspodwilk@interia.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZOSOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Juniorów i Juniorek. Golub Dobrzyń 12-14.06.2009r.

REGULAMIN SZOSOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Juniorów i Juniorek. Golub Dobrzyń 12-14.06.2009r. REGULAMIN SZOSOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Juniorów i Juniorek Golub Dobrzyń 12-14.06.2009r. TORUŃSKI KLUB KOLARSKI PACIFIC W TORUNIU 15 - KROTNY MISTRZ POLSKI NA SZOSIE ul. Batorego 38/44 87-100 Toruń Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

e-mail:mazoviateam@interia.pl XX Oddzia³ BG S A, ul. Wroc³awska 21, 01-493 Warszawa Konto Nr: 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750

e-mail:mazoviateam@interia.pl XX Oddzia³ BG S A, ul. Wroc³awska 21, 01-493 Warszawa Konto Nr: 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU 01-494 Warszawa, ul.jerzego Waldorffa 29. Tel: +48(22) 499-55-46; +48 501-55-347; e-mail:mazoviateam@interia.pl XX Oddzia³ BG S A, ul. Wroc³awska 21, 01-493 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: - Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza - Śmigłego 7 33-100 Tarnów - Salon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Puchar Szlaku Solnego 2015

Regulamin Puchar Szlaku Solnego 2015 1. ORGANIZATOR Regulamin Puchar Szlaku Solnego 2015 Zawody o Puchar Szlaku Solnego składają się z czterech etapów są organizowane zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Memoriału Stanisława Królaka. i VIII Kolarskiego Ulicznego Kryterium o Puchar Burmistrza Wołomina "POLAND BIKE RACE" Nazwa imprezy

Regulamin III Memoriału Stanisława Królaka. i VIII Kolarskiego Ulicznego Kryterium o Puchar Burmistrza Wołomina POLAND BIKE RACE Nazwa imprezy Regulamin III Memoriału Stanisława Królaka i VIII Kolarskiego Ulicznego Kryterium o Puchar Burmistrza Wołomina "POLAND BIKE RACE" Nazwa imprezy III Memoriał Stanisława Królaka i VIII Kolarskie Uliczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

XXIV MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO BAŁTYK KARKONOSZE TOUR ROZGRYWANEGO W DNIACH

XXIV MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO BAŁTYK KARKONOSZE TOUR ROZGRYWANEGO W DNIACH REGULAMIN XXIV MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO BAŁTYK KARKONOSZE TOUR ROZGRYWANEGO W DNIACH 18.05.-22.05.2016 w kat UCI 2.2 Europe Tour POD PATRONATEM ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH Artykuł 1. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

52. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI

52. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI 52. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI 1 52. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI Trudne podjazdy i wymagające ogromnych umiejętności trasy, malownicze krajobrazy pozwalające na chwilę wytchnienia i doskonała organizacja to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Puchar Szlaku Solnego 2016

Regulamin Puchar Szlaku Solnego 2016 Regulamin Puchar Szlaku Solnego 2016 1. ORGANIZATOR Zawody o Puchar Szlaku Solnego składają się z czterech etapów, są organizowane zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINAŁU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM 10-11 WRZEŚNIA 2016 ROKU SIEDLCE

REGULAMIN FINAŁU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM 10-11 WRZEŚNIA 2016 ROKU SIEDLCE REGULAMIN FINAŁU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM 10-11 WRZEŚNIA 2016 ROKU SIEDLCE 1. ORGANIZATOR Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym organizowany

Bardziej szczegółowo

aktualizacja 25.04.2016 r 11.07.2016 poniedziałek - Warszawa 12:00-17:00 12:00-17:00 15:00-16:30 16:00 17:00

aktualizacja 25.04.2016 r 11.07.2016 poniedziałek - Warszawa 12:00-17:00 12:00-17:00 15:00-16:30 16:00 17:00 aktualizacja 25.04.2016 r 11.07.2016 poniedziałek - Warszawa 12:00-17:00 Biuro wyścigu: akredytacje, dystrybucja materiałów oficjalnych dla uczestników Double Tree by Hilton ul. Skalnicowa 21, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski MASTERS w jeździe dwójkami na czas zostaną rozegrane w dniu r. w Kosowie Lackim.

Mistrzostwa Polski MASTERS w jeździe dwójkami na czas zostaną rozegrane w dniu r. w Kosowie Lackim. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MASTERS w kolarstwie szosowym jazda dwójkami na czas pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Buczyn (gmina Kosów Lacki), 10 czerwca 2017 r. I. CEL WYŚCIGU popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2016 MEMORIAŁ ROMANA RĘGOROWICZA. SOBÓTKA 03.04.2016 r.

REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2016 MEMORIAŁ ROMANA RĘGOROWICZA. SOBÓTKA 03.04.2016 r. REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO Ś l ę ż a ń s k i M n i c h OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2016 MEMORIAŁ ROMANA RĘGOROWICZA SOBÓTKA 03.04.2016 r. 1. ORGANIZATOR KS Ślęża Sobótka ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Regulamin 23. Maraton - Ziemia Tarnowska

Regulamin 23. Maraton - Ziemia Tarnowska Regulamin 23. Maraton - Ziemia Tarnowska 1.Cel: popularyzacja cyklu CYKLORAJDOWY CUP 2013, zdrowego stylu życia. 2.Organizator Karpacki Klub Cyklosportu i Cykloturystyki ORBIKOL PTTK Ziemia Tarnowska.

Bardziej szczegółowo

Średnia prędkość / average speed: km/h. drużyna (team)

Średnia prędkość / average speed: km/h. drużyna (team) Karpacki Wyścig Kurierów U - 23 / Carpathians Couriers Paths U - 23 Organizator / Organiser: Małopolski Związek Kolarski, FHU Marek Kosicki, Polski Związek Kolarski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN / REGULATIONS. 19. CZERWCA 2016r. 19 TH JUNE, 2016 UCI 1.2 ME INTERNATIONAL ROAD RACE MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI

REGULAMIN / REGULATIONS. 19. CZERWCA 2016r. 19 TH JUNE, 2016 UCI 1.2 ME INTERNATIONAL ROAD RACE MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI REGULAMIN / REGULATIONS IV Międzynarodowy Wyścig Kolarski 'KORONA KOCICH GÓR Skotniki 2016 The 4 rd International Race 'KORONA KOCICH GÓR Skotniki 2016 19. CZERWCA 2016r. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI

Bardziej szczegółowo

LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU TARNOWSKIEGO WIERZCHOSŁAWICE, 7 PAŹDZIERNIKA 2016 ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego:

LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU TARNOWSKIEGO WIERZCHOSŁAWICE, 7 PAŹDZIERNIKA 2016 ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego: LISTA OBECNOŚCI VII POSIEDZENIE FORUM SUBREGIONU TARNOWSKIEGO WIERZCHOSŁAWICE, 7 PAŹDZIERNIKA 2016 ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego: 1. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

II ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI KRYTERIUM

II ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI KRYTERIUM II ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI KRYTERIUM MIĘDZYNARODOWE KRYTERIUM KOLARSKIE DZIERŻONIÓW 2017 - Memoriał Dyrektora LO SMS Zdzisława Szepke Dzierżoniów 8.04.2017 r. 1. ORGANIZATOR Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN / REGULATIONS. 18. CZERWCA 2017r. 18 TH JUNE, 2017 UCI 1.2 ME INTERNATIONAL ROAD RACE MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI

REGULAMIN / REGULATIONS. 18. CZERWCA 2017r. 18 TH JUNE, 2017 UCI 1.2 ME INTERNATIONAL ROAD RACE MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI REGULAMIN / REGULATIONS V Międzynarodowy Wyścig Kolarski 'KORONA KOCICH GÓR Trzebnica 2017 The 5 th International Race 'KORONA KOCICH GÓR Trzebnica 2017 18. CZERWCA 2017r. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MASTERS w kolarstwie szosowym jazda dwójkami na czas Kosów Lacki, 11 czerwca 2017 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MASTERS w kolarstwie szosowym jazda dwójkami na czas Kosów Lacki, 11 czerwca 2017 r. I. CEL WYŚCIGU REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MASTERS w kolarstwie szosowym jazda dwójkami na czas Kosów Lacki, 11 czerwca 2017 r. popularyzacja kolarstwa amatorskiego w Polsce propagowanie zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Liga Kolarska o Puchar Marszałka Małopolski

Małopolska Liga Kolarska o Puchar Marszałka Małopolski Małopolska Liga Kolarska o Puchar Marszałka Małopolski (bez opłaty startowej) Projekt zrealizowano przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Wyścigi na trasie o umiarkowanej skali trudności, których celem

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza Śmigłego 7 33 100 Tarnów Salon rowerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 20.05.2012 PROLOG KOŁOBRZEG kryterium uliczne 30,0 km

REGULAMIN. 20.05.2012 PROLOG KOŁOBRZEG kryterium uliczne 30,0 km REGULAMIN XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO BAŁTYK KARKONOSZE TOUR ROZGRYWANEGO W DNIACH 21.05.-26.05.2012 w kat UCI 2.12, 2.13 WYŚCIG ZALICZONY DO BGŻ ProLigi I CEL WYŚCIGU Głównym

Bardziej szczegółowo

XIX MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i XX MEMORIAŁ LECHA CERGOWSKIEGO

XIX MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i XX MEMORIAŁ LECHA CERGOWSKIEGO XIX MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW - 401 KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i XX MEMORIAŁ LECHA CERGOWSKIEGO GRUDZIĄDZ 28.04-01.05 2007 I. ORGANIZATOR - 2 - REGULAMIN 1.XIX Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

PRZYJAŹNI POLSKO UKRAIŃSKIEJ im. płk Skopenko REGULAMIN

PRZYJAŹNI POLSKO UKRAIŃSKIEJ im. płk Skopenko REGULAMIN 60 JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI ORLIKÓW PRZYJAŹNI POLSKO UKRAIŃSKIEJ im. płk Skopenko 14 18. 06. 2016 ART. 1 CEL REGULAMIN 60 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko Ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

15. GRAND PRIX MAZOWSZA 26 28 kwietnia 2013 MALCANÓW. BIULETYN 3 komunikat techniczny

15. GRAND PRIX MAZOWSZA 26 28 kwietnia 2013 MALCANÓW. BIULETYN 3 komunikat techniczny . GRAND PRIX MAZOWSZA 26 28 kwietnia MALCANÓW BIULETYN 3 komunikat techniczny 1 ORGANIZATOR MTS GWARDIA WARSZAWA / KS SPÓJNIA WARSZAWA WSPÓŁORGANIZATORZY Polski Związek Orientacji Sportowej Warszawsko-Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie SUPPLEMENTARY REGULATIONS MACEC 2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie SUPPLEMENTARY REGULATIONS MACEC 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie SUPPLEMENTARY REGULATIONS MACEC 2015 Klasy; Mistrzostwa Polski ( sobota) MX 85, MX MASTERS, MX2( niedziela) MX2JUNIOR,

Bardziej szczegółowo

XXVIII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW - 395,2 KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i I MEMORIAŁ EUGENIUSZA GRYNDY

XXVIII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW - 395,2 KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i I MEMORIAŁ EUGENIUSZA GRYNDY XXVIII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW - 395,2 KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA - 1 - i I MEMORIAŁ EUGENIUSZA GRYNDY GRUDZIĄDZ 30.04-3.05.2016 1 I. ORGANIZATOR R E G U L A M I N 1. XXVIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5. Międzynarodowy Wyścig Kolarski BDC TOUR de RYBNIK 2012 ORGANIZATORZY. Start. Rybnik. I. Cel wyścigu

REGULAMIN. 5. Międzynarodowy Wyścig Kolarski BDC TOUR de RYBNIK 2012 ORGANIZATORZY. Start. Rybnik. I. Cel wyścigu REGULAMIN 5. Międzynarodowy Wyścig Kolarski BDC TOUR de RYBNIK 2012 ORGANIZATORZY Fundacja Elektrowni Rybnik ul. Podmiejska 44-207 Rybnik, Polska Robert@kolarstwo.rybnik.pl sekretariat@fundacjarybnik.pl

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO CYKLISTÓW w JAKTOROWIE www.tcj.jaktorow.mazowsze.pl REGULAMIN

TOWARZYSTWO CYKLISTÓW w JAKTOROWIE www.tcj.jaktorow.mazowsze.pl REGULAMIN TOWARZYSTWO CYKLISTÓW w JAKTOROWIE www.tcj.jaktorow.mazowsze.pl REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO PUCHAR TURA JAKTORÓW 2009 w kategorii: młodziczki, młodzika, juniorki młodszej, juniora

Bardziej szczegółowo

XXVI MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW - 408,1 KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i XXVII MEMORIAŁ LECHA CERGOWSKIEGO PATRONAT

XXVI MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW - 408,1 KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i XXVII MEMORIAŁ LECHA CERGOWSKIEGO PATRONAT XXVI MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW - 408,1 KM o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZIĄDZA i XXVII MEMORIAŁ LECHA CERGOWSKIEGO PATRONAT GRUDZIĄDZ 1-4.05.2014 I. ORGANIZATOR R E G U L A M I N 1. XXVI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY KIELCE lipca 2012r. Współorganizatorami Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY są:

R E G U L A M I N. Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY KIELCE lipca 2012r. Współorganizatorami Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY są: R E G U L A M I N Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY KIELCE 06 08 lipca 2012r. 1. ORGANIZATOR Organizatorem Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY jest: Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski Organizacja

Bardziej szczegółowo

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r.

Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM. Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie PROGRAM OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W DWUBOJU OBRONNYM Bydgoszcz, 11-13 września 2015 r. KOMITET HONOROWY Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

V. Radio - Tour Radio-Tour VI. Indywidualna Klasyfikacja Generalna Individual General Classification. VII. Klasyfikacja punktowa

V. Radio - Tour Radio-Tour VI. Indywidualna Klasyfikacja Generalna Individual General Classification. VII. Klasyfikacja punktowa REGULAMIN / REGULATIONS I. Organizator wyścigu Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia Team, 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29. tel. +48 (22) 499 55 46, fax: +48 22 499 54 07; adres-mail: mazoviateam@interia.pl

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS ORLIKÓW ' REGULAMIN

MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS ORLIKÓW ' REGULAMIN 61 MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI ORLIKÓW PRZYJAŹNI POLSKO UKRAIŃSKIEJ im. płk Skopenko MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS ORLIKÓW ' ART. 1 CEL REGULAMIN 61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko Ukraińskiej

Bardziej szczegółowo

6 May - 8 May. Technical guide U C I I N T E R N A T I O N A L 2. 2 C A T.

6 May - 8 May. Technical guide U C I I N T E R N A T I O N A L 2. 2 C A T. 6 May - 8 May th th Technical guide U C I I N T E R N A T I O N A L 2. 2 C A T. JERSEYS Leader in the GC CCC - Orange jersey Leader of the Points competition DOLNY ŚLĄSK - Black jersey Leader in the mountain

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ó ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ę ć 11. Komisja Sdziowska / Commissaires Panel and other officials SĘDZ A GŁOWNY - Vladimiros Petsas (Grecja) KOM SARZ 2 - Tomasz Cichy KOM SARZ 3 - Pawe Skorek SĘDZ A METY -

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI "GRODOWIECKI PIELGRZYM" XXIII MEMORIAŁ JÓZEFA GRUNDMANNA I JERZEGO WIZOWSKIEGO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI GRODOWIECKI PIELGRZYM XXIII MEMORIAŁ JÓZEFA GRUNDMANNA I JERZEGO WIZOWSKIEGO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI "GRODOWIECKI PIELGRZYM" XXIII MEMORIAŁ JÓZEFA GRUNDMANNA I JERZEGO WIZOWSKIEGO 1. ORGANIZATOR Grębocice, ul. Głogowska 3 NIP: 502-010-93-23, REGON: 021954128, KRS:

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA

PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA I SERIA Pucharu Polski w kolarstwie szosowym mężczyzn REGU LA M I N jazda indywidualna na czas start wspólny - klasyk PATRONAT HONOROWY PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW Organizator: MKS "JURAND" Ciechanów Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym Przylesie, 22 listopada 2015 r. I. CELE 1. Popularyzacja klasycznego wyciskania leżąc na terenie

Bardziej szczegółowo

Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, września 2016 REGULAMIN

Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, września 2016 REGULAMIN Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race - XCO UCI HC Jelenia Góra, 09 10 września 2016 1. Organizator Grabek Promotion Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 9/2 58-500 Jelenia Góra www.mtbjelenia.pl

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

XXII PUCHAR BAŁTYKU 2017 w Biegu na Orientację Bieg Sprinterski i o Puchar Prezydenta Wejherowa

XXII PUCHAR BAŁTYKU 2017 w Biegu na Orientację Bieg Sprinterski i o Puchar Prezydenta Wejherowa XXII PUCHAR BAŁTYKU 2017 w Biegu na Orientację Bieg Sprinterski i o Puchar Prezydenta Wejherowa XVII Memoriał Anny Tadejewskiej BIULETYN NR 2 Rumia-Wejherowo 12-14 sierpień 2017 Wejherowo 15 sierpień 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu UCI C2 Focus Górale na Start Technical Guide UCI C2 Focus Górale na Start. Puchar Polski MTB XCO #4 Polish MTB Cup XCO #4

Regulamin wyścigu UCI C2 Focus Górale na Start Technical Guide UCI C2 Focus Górale na Start. Puchar Polski MTB XCO #4 Polish MTB Cup XCO #4 Regulamin wyścigu UCI C2 Focus Górale na Start Technical Guide UCI C2 Focus Górale na Start Puchar Polski MTB XCO #4 Polish MTB Cup XCO #4 1. Organizacja / organisation 1.1. Główny organizator / Main Event

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski MTB XCO

Puchar Polski MTB XCO Puchar Polski MTB XCO Regulamin 2016 1. Uczestnictwo i kalendarz wyścigów W wyścigu Pucharu Polski MTB XCO prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną licencję kolarską zgodną z przepisami Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wyścig Amatorów przy Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski

Wyścig Amatorów przy Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski Wyścig Amatorów przy Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski Wysowa - Zdrój, 27 sierpnia 2017 R E G U L A M I N 1.Organizator Małopolski Związek Kolarski w Krakowie, Osiedle Zielone 25, 31-931 Kraków Dyrektor

Bardziej szczegółowo