Terminy i sposób rekrutacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terminy i sposób rekrutacji"

Transkrypt

1

2 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej edukacji. Organizujemy w dniu 28 kwietnia 2015 r. Powiatowe Targi Edukacyjne. W tym roku odbędą się one w hali sportowej WOSiR na Polonezie w godz Szkoły i placówki oświatowe zaprezentują swoją ofertę edukacyjną na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych z myślą o gimnazjalistach. Będziesz mógł zasięgnąć rady doradców zawodowych, nauczycieli i starszych kolegów. Oddajemy w Twoje ręce Informator, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów do podjęcia decyzji w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Oferta jest bogata i różnorodna. W roku Szkoły Zawodowców przedstawiamy propozycje kształcenia zawodowego na poziomie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. To szansa na atrakcyjny zawód. Oferujemy Ci kilkanaście kierunków, które rzetelnie przygotują Cię do podjęcia pracy a zarazem pozwolą Ci zdobyć wyższe wykształcenie. Możesz też wybrać liceum, które doskonale przygotuje Cię do dalszej nauki na studiach wyższych. Nasze szkoły ukierunkowane są przede wszystkim na Twoje potrzeby. Możesz w nich rozwijać swoje umiejętności, uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań. Nasi uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, biorą udział w różnego rodzaju akcjach ogólnokrajowych i międzynarodowych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zagranicznej wymianie młodzieży. Będziesz mógł poznać zjawiska energii odnawialnej w Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej. Czekają na Ciebie liczne i nowoczesne pracownie specjalistyczne. W ramach projektów unijnych będziesz miał szansę wyjechać np. do Włoch, Anglii, Niemiec. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele doskonale przygotują Cię do matury oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szczegółowych informacji o szkołach będziesz mógł zasięgnąć bezpośrednio podczas Targów, w sekretariatach szkół i Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Życzymy Ci znakomitych wyników na egzaminie gimnazjalnym i świadectwie oraz trafnego wyboru szkoły. Starosta Wyszkowski Bogdan Mirosław Pągowski Wyszków, dnia 14 kwietnia 2015 r. Nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w powiecie wyszkowskim, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzony będzie w systemie elektronicznym. Nabór rusza 11 maja 2015r. o godz Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest rejestracja w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji na stronie internetowej: https://wyszkow.edu.com.pl poprzez założenie osobistego konta w Systemie. REJESTRUJESZ SIĘ używając zakładki NOWY KANDYDAT załóż konto. W tym celu wprowadź do Systemu swoje dane osobowe oraz ustal hasło dostępu do konta. System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować. Przygotuj swój Nr PESEL, będzie potrzebny przy wypełnianiu formularza. W zakładce MENU zamieszczona jest oferta szkół i informacja o wolnych miejscach w oddziałach. Logowanie do Systemu i wypełnienie formularza można wykonać w domu, w szkołach, w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie lub w innym miejscu gdzie jest komputer z dostępem do Internetu. Należy to zrobić w terminie do 22 maja 2015 r. do godz. 15:00. Podczas całego procesu rejestracji w Systemie Elektronicznego Naboru na ekranie monitora będą ukazywały się czytelne instrukcje jak przejść kolejne kroki rejestracji. Gimnazjalisto po zalogowaniu się wybierz szkoły, do których chcesz kandydować. Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały. Dokonując wyboru pamiętaj, że MASZ PRAWO KANDYDO- WAĆ NAJWYŻEJ DO TRZECH SZKÓŁ, ale możesz w nich wybrać DOWOLNĄ LICZBĘ ODDZIAŁÓW. Ustalając kolejność wybranych oddziałów, określasz swoje preferencje oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. System Elektronicznego Wspomagania rekrutacji działa według następujących zasad: kandydat zostaje przydzielony przez System tylko do jednego oddziału, znajdującego się najwyżej na liście preferencji, do którego uzyskał większą liczbę punktów niż inni kandydaci.

3 4 Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU. Po wypełnieniu formularza osiągnięć zanieś do szkoły pierwszego wyboru jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz jedną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 5 Po wyborze szkół i oddziałów, wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je rodzice lub prawni opiekunowie. ZANIEŚ JE DO SZKOŁY PIERWSZEGO WY- BORU. Nie dostarczasz żadnych dokumentów w wersji papierowej do szkół drugiego i trzeciego wyboru. PAMIĘTAJ: Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija 22 maja 2015 r. o godzinie 15:00. Wraz z podaniem w SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane. UWAGA: Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty). gimnazjalnego. Szkoły ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów od 26 czerwca 2015 r. od godz. 11:00 do 29 czerwca 2015 do godziny 16:00 UWAGA: Nie należy jeszcze składać oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W terminie od 30 czerwca godz. 9:00 2 lipca godz. 16:00 SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU dokonuje sprawdzenia zgodności danych w Systemie z informacjami zawartymi w dokumentach. Po weryfikacji na Twoje konto zostanie przesłany komunikat o akceptacji lub odrzuceniu podania. W tym drugim przypadku zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru w celu wyjaśnienia niezgodności. Po zweryfikowaniu podania w szkole pierwszego wyboru, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Systemie zostanie zablokowana. Jeżeli po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego, chcesz zmienić swoją listę preferencji, musisz pójść do szkoły pierwszego wyboru, anulować złożone tam wcześniej podanie. Następnie na swoim koncie: wprowadzić odpowiednią zmianę, wydrukować nowe podanie i zanieść je do szkoły pierwszego wyboru. Będziesz mógł to zrobić w dniach: od 19 czerwca od godziny 10:00 do 23 czerwca 2015 do godziny 16:00. Dnia 2 lipca 2015 r. do godziny 17:00 na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej szkole pierwszego wyboru, znajdziesz informację do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany. Powinieneś niezwłocznie dostarczyć tam oryginały dokumentów. UWAGA: Niedostarczenie w terminie do 6 lipca 2015 r. wymaganych dokumentów, oznacza rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Dnia 7 lipca 2015 r. do godziny 16:00 szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy kandydatów, którzy złożyli oryginały dokumentów i zostali przyjęci do szkoły. Niezwłocznie po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zaloguj się do Systemu i wypełnij formularz osiągnięć. W internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie. Sprawdź dwukrotnie zgodność danych wpisanych do Systemu z wpisanymi na świadectwie. Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na dostępną w Systemie stronę Wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc będzie również dostępny we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Wybierz odpowiedni oddział i złóż dokumenty w szkole. W szkołach, które dysponują wolnymi miejscami, prowadzi się postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia 2015r.

4 6 7 Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Wł. St. Reymonta Zabrodzie tel./faks (29) Dyrektor: mgr inż. Bogumiła Kuhiwczak OFERTA EDUKACYJNA Szkoły dla młodzieży TECHNIKUM Technik żywienia i usług gastronomicznych zawód, który daje wszechstronne umiejętności w branży gastronomicznej. przedmioty rozszerzone: biologia lub geografia, j. angielski, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Wielozawodowa (w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, sprzedawca, fryzjer, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, stolarz (w oddziale wielozawodowym kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach pracy). Szkoły dla dorosłych SZKOŁA POLICEALNA Opiekun medyczny (nauka trwa 1 rok) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH OFERTA DODATKOWA Udział w projektach unijnych Warsztaty z ekonomii, przedsiębiorczości i współczesnego rynku pracy Uczniowski Klub Sportowy Zajęcia dodatkowe z matematyki, języka polskiego i angielskiego przygotowujące do egzaminu maturalnego Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego z kwalifikacji ATUTY SZKOŁY: przyjazna i bezpieczna szkoła zajęcia edukacyjne od godz. 8:00 do 15:00 nowoczesny sprzęt dydaktyczny bardzo dobrze wyposażona pracownia gastronomiczna, obsługi konsumenta i zabiegów higienicznych profesjonalni nauczyciele zawodu, egzaminatorzy OKE (w tym recenzent zadań egzaminacyjnych z przedmiotów zawodowych) metody pracy, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia miła atmosfera i wsparcie ze strony nauczycieli pomoc pedagoga i doradcy zawodowego solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego wysoka zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe sukcesy w konkursach, także na szczeblu krajowym ośrodek egzaminacyjny dla opiekunów medycznych Nasza szkoła istnieje 57 lat. Jesteśmy szkołą z tradycjami. U nas zdobędziesz zawód dający duże możliwości zatrudnienia w hotelach i zakładach gastronomicznych. Zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnej firmy, restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych. Uzyskasz solidne podstawy do dalszego kształcenia na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych. W naszej szkole masz możliwość kontynuować naukę w bezpłatnej szkole dla dorosłych. Jesteś dla nas ważny. W naszej kameralnej szkole nie znikniesz w tłumie. Nie musisz bać się przemocy czy odrzucenia. Zapraszamy do nas!

5 8 zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy), a także do prowadzenia indywidualnej opieki w domu pacjenta lub pracy w fundacjach 9 i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Kurs kwalifikacyjny dla zawodu rolnik. Czas trwania: 880h/ 1 rok Zespół Szkół w Długosiodle Kurs nadaje kwalifikacje potrzebne do przejęcia gospodarstwa rolnego oraz ubiegania się o kredyty ze środków Unii Europejskiej. ul. Poniatowskiego Długosiodło tel./fax (29) Dyrektor: mgr inż. Dorota Stadnik OFERTA EDUKACYJNA Szkoły dla młodzieży Technikum Handlowe - nauka trwa 4 lata Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i geografia Technikum Agrobiznesu - nauka trwa 4 lata Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski i biologia. Możliwość odbycia praktyki zawodowej/stażu w Holandii i Niemczech Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa pracownik młodociany) Szkoła kształci w wielu zawodach: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik, monter instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, kucharz i inne. Nauka trwa 3 lata Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu poza szkołą w zakładach pracy (absolwenci kończący szkołę posiadają już 3- letnie doświadczenie zawodowe, dzięki temu są konkurencyjni na rynku pracy). Szkoły dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nauka trwa 3 lata, na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub ZSZ. Absolwenci ZSZ zaczynają od razu od klasy drugiej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i geografia Szkoła Policealna dla Dorosłych (nie jest wymagana matura) Szkoła na podbudowie szkoły średniej. Kształci w zawodach: 1. Technik rachunkowości. Czas trwania nauki: 2 lata Dyplom technika rachunkowości pozwala znaleźć zatrudnienie w działach finansowo księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych. 2. Opiekun medyczny. Czas trwania nauki: 1 rok Szkoła przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze opiekuna medycznego w instytucjach opiekuńczych w kraju i za granicą ( szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki OFERTA DODATKOWA Projekty unijne Sekcja Strzelectwa Sportowego (udział w zawodach sportowo-obronnych i strzeleckich O Srebrne Muszkiety i Sprawni jak żołnierze, bezpłatne wyjazdy na treningi) Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu Szkolny Klub Przedsiębiorczości (projekty z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej: Moje finanse, Lekcje z ZUS, Chcę być przedsiębiorczy ) Szkolny Klub Sportowy program profilaktyczny PaT- Profilaktyka a Ty (szkoła jest PaTPORTEM) projekt edukacji obywatelskiej Dramowi obywatele prowadzony przez stowarzyszenie Stop- -klatka zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego ATUTY SZKOŁY: profesjonalna kadra pedagogiczna zajęcia z profesjonalistami także spoza szkoły nauka w systemie jednozmianowym do godz dogodna lokalizacja i łatwy dojazd (PKS i PKP) troska o bezpieczeństwo uczniów (monitoring wizyjny) sale lekcyjne z projektorami i tablicami interaktywnymi możliwość zjedzenia obiadu wielofunkcyjne boisko i siłownia bezpłatne wyjazdy na treningi strzeleckie możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych praktyki w przedsiębiorstwach z możliwością kontynuowania pracy po ukończeniu szkoły wolontariat ( WOŚP, warsztaty świąteczne i kulinarne) wycieczki integracyjne i zawodoznawcze bezpłatne wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej pomoc doradcy zawodowego, pedagoga oraz psychologa wysoka jakość kształcenia zawodowego i aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym (wysoko ocenione w ewaluacji zewnętrznej) Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna i wychodząca naprzeciw potrzebom ucznia. Uczniowie nie są anonimowi. Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój młodzieży, zapewniając także pomoc i wsparcie. Nasi absolwenci posiadając doświadczenie zawodowe, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Nasza oferta edukacyjna umożliwia także kontynuowanie nauki w szkołach dla dorosłych. Ucząc się w naszej szkole planujesz i budujesz własną karierę zawodową i wpływasz na kształt własnego dorosłego życia. UCZYMY ZARABIAĆ PIENIĄDZE W ZAWODZIE! KWALIFIKACJE ZDOBYTE DZIŚ PEWNA PRACA JUTRO

6 10 11 Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82A tel , , e-mal: Dyrektor: Dariusz Glinka Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie prowadzi zajęcia praktyczne we współpracy: z Zespołem Szkół Nr 1 w Wyszkowie: Technikum: Budowlane; Technik żywienia i usług gastronomicznych. z Zespołem Szkół Nr 2 w Wyszkowie: Klasy zawodowe: Elektryk; Mechanik pojazdów samochodowych; Technikum: Elektryczne; Mechaniczne; Mechanik pojazdów samochodowych; Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie: Stolarz; Mechanik pojazdów samochodowych; Kucharz małej gastronomii; Hydraulik monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Prowadzimy kursy z zakresu: spawanie metodą TIG i MAG; stylista paznokci i wizażu; księgowość komputerowa; operator wózka jezdniowego (widłowego); kelner barman; przedsiębiorczość; elektryk z uprawnieniami do 1kV. Prowadzimy również zajęcia zawodoznawcze dla gimnazjalistów ul. Zakolejowa 15 a tel./fax: Dyrektor: Edyta Jarosz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła funkcjonuje w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno- -Wychowawczego w Wyszkowie, kształci w zawodach: kucharz; stolarz; fryzjer; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (Nowość - specjalny kierunek dla uczniów z autyzmem) Nasza szkoła jest placówką kształcenia specjalnego. Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczniowie mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych, w ramach których oferujemy: zajęcia korekcyjno kompensacyjne, socjoterapeutyczne, informatyczne, ekologiczne, doradztwo zawodowe i inne wg potrzeb uczniów. Szkoła Przysposabiająca do Pracy Typ szkoły ponadgimnazjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie w ramach przysposobienia do pracy realizują Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny w pracowniach: fryzjerskiej, kucharskiej, krawieckiej, stolarskiej. Zapewniamy: przestronny, nowoczesny kompleks dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną, naukę w mało licznych klasach, naukę języka angielskiego, uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia i jego możliwości, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, Internat, stołówkę szkolną.

7 12 między innymi: elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, stolarz, cukiernik, 13 fryzjer, cieśla, tapicer, murarz, drukarz, sprzedawca, kucharz itd. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie im. Marii Skłodowskiej Curie ul. I Armii Wojska Polskiego Wyszków tel Dyrektor: Marian Popławski Koła zainteresowań: Koła zainteresowań: biologiczne, żywieniowe, teatralne, dziennikarskie, historyczne, biblijne, taneczne, chór szkolny, aerobik, zajęcia sportowe Szkolny Klub Europejski Europejczyk Możliwość: nieodpłatnego wyjazdu na zagraniczne praktyki i staże; nieodpłatnego wyjazdu na wycieczki krajowe; wyboru fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego; zmiany szkoły i kierunku kształcenia w trakcie edukacji Praca w Samorządzie Uczniowskim Możliwość reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach oraz rywalizacjach przedmiotowych i sportowych OFERTA EDUKACYJNA II Liceum Ogólnokształcące Nowoczesna i bezpieczna Szkoła - kształcąca w profilach: lingwistyczno europejskim - PRZEDMIOTY ROZ- SZERZONE: język polski, język angielski, geografia. Absolwenci mają wykształcone i rozwinięte zdolności oraz umiejętności językowe, są uwrażliwieni na wartości interpersonalne, społeczne. prawno administracyjnym PRZEDMIOTY ROZSZE- RZONE: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie. społeczno - przyrodniczym PRZEDMIOTY ROZSZE- RZONE: język polski, geografia, biologia. Technikum Nr 1 wyróżnione brązowym certyfikatem Technikum Roku 2012, srebrnym certyfikatem Technikum Roku 2013, złotym certyfikatem Technikum Roku 2014 kształcąca w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych SZKOŁA ZE SMAKIEM. W trakcie nauki uczniowie poznają pracę na wszystkich stanowiskach podczas praktyk zawodowych w najlepszych restauracjach w Polsce i Europie. Technik budownictwa SZKOŁA NA CZASIE. W trakcie nauki uczniowie poznają pracę na wszystkich stanowiskach podczas praktyk zawodowych w najlepszych budowach w Polsce i Europie. Technik cyfrowych procesów graficznych SZKO- ŁA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII. W trakcie nauki uczniowie poznają pracę na wszystkich stanowiskach podczas praktyk zawodowych w najlepszych pracowniach w Polsce i Europie. Technik hotelarstwa SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Kształcenie zawodowe odbywa się w ramach planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiektach świadczących usługi hotelarskie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Szkoła młodocianych pracowników, dająca gruntowne przygotowanie zawodowe. Jest to szkoła dla uczniów chcących jednocześnie uczyć się i pracować, samodzielnie zarabiać na utrzymanie, prowadzić własną działalność gospodarczą po zakończeniu edukacji we wszystkich zawodach poszukiwanych na rynku pracy, ATUTY SZKOŁY: Bezpieczna szkoła dla każdego Bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych Szkoła należąca do prestiżowego Klubu Przodujących Szkół w Polsce Codziennie świeże owoce w szkole Wydzielony parking na pojazdy samochodowe dla uczniów Bardzo dobre położenie (blisko PKS i PKP) i przyjazna atmosfera Ogródek rekreacyjny na terenie szkoły, grille i ognisko Nowoczesne pracownie edukacyjne, 2 siłownie, sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko Orlik 2012 Doświadczona i doskonała kadra dydaktyczno - wychowawcza Świetlica szkolna i Multimedialne Centrum Informacji Nowoczesna, doskonale funkcjonująca biblioteka szkolna Winda dla uczniów z dysfunkcjami fizycznymi Praktyki zawodowe w krajach UE (Wielka Brytania, Włochy) Sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz rywalizacji sportowej Bezpłatne kursy zawodowe i przedmiotowe Możliwość uzyskania stypendiów naukowych Drogi Przyjacielu! Wybór szkoły i kierunku kształcenia to jedna z Twoich ważniejszych decyzji w życiu. Wybór naszej szkoły to pewna wygrana. Dołączysz do szkoły z tradycjami, kształcącej od 1948 r. Będziesz miał szansę, po skończeniu edukacji, dołączyć do grupy ponad 67 tysięcy wspaniałych absolwentów. Wśród nich są zapewne Twoi rodzice, dziadkowie lub bliscy i znajomi. Wysokie kompetencje kadry pedagogicznej i nowoczesne metody nauczania gwarantują wysoką jakość Twojego wykształcenia oraz dobry start do dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych. Przyjazne miejsce i miła atmosfera sprzyjają odnoszeniu sukcesów. Liczymy na Twoją obecność wśród nas.

8 14 Warsztaty językowe prowadzone przez wolontariuszy z zagranicy w ramach programu Euroweek oraz AIESEC 15 SGH, Wolontariat, Zespół muzyczny The School Band, Radiowęzeł, sala muzyczna, Zajęcia reedukacyjne, Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie Możliwość wyboru fakultatywnych zajęć sportowych (survival, zapasy, kickboxing, możliwość uzyskania karty ul. I Armii Wojska Polskiego 82 pływackiej i certyfikatu z samoobrony) tel Dyrektor: mgr inż. Grażyna Kalinowska OFERTA EDUKACYJNA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: Bezpieczeństwo Publiczne - Pożarnictwo - przedmioty rozszerzone: chemia, język angielski; Bezpieczeństwo Publiczne - Ratownictwo Medyczne- p. rozszerzone: biologia, język angielski; (p. uzupełniające: zajęcia sprawnościowe, militarne, medyczne) TECHNIKUM: Technikum Elektryczne - program autorski Wirtualne laboratorium elektrotechniki - p. rozszerzone: fizyka, matematyka Technikum Handlowe - program autorski Menedżer biznesu i kultury - p. rozszerzone: geografia, matematyka Technikum Logistyczne - program autorski Logistyka wojskowa - p. rozszerzone: geografia, język angielski Technikum Spedycyjne - program autorski Transport międzynarodowy - p. rozszerzone: geografia, język angielski Technikum Informatyczne - program autorski Akademia CISCO i Multimedia i grafika komputerowa - p. rozszerzone: informatyka, matematyka Technikum Pojazdów Samochodowych - program autorski Samochody specjalne - p. rozszerzone: fizyka, matematyka Technikum Mechaniczne - program autorski Nanotechnologie i nanomateriały w obróbce skrawaniem - p. rozszerzone: fizyka, matematyka Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - p. rozszerzone: fizyka, matematyka - program autorski Optymalizacja zużycia energii w budynkach z wykorzystaniem najnowocześniejszych instalacji wykorzystujących energię odnawialną (przedmiot uzupełniający w/w technikach: historia i społeczeństwo.) Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Elektromechanik pojazdów samochodowych OFERTA DODATKOWA: Centrum Myśli Kreatywnej (Koło Fotograficzne, Koło Dziennikarskie gazetka szkolna Kopernicus, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwa, Klub Szach-Mat ) Fakultety dla uczniów klas maturalnych, Dlaczego Kopernik? - ATUTY SZKOŁY: wysoka jakość kształcenia ogólnego i zawodowego profesjonalna i kreatywna kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów OKE pomoc doradcy zawodowego w planowaniu dalszej kariery zawodowej, praktyczne przygotowanie do egzaminów zawodowych, nowoczesne programy nauczania łączące teorię z praktyką (kształcimy na programach stosowanych w firmach, tj: Auto- Cad, Wirtualne Laboratoria, INSERT, Insta.Ling do nauki słówek języków obcych, itp.), współpraca z wiodącymi w regionie firmami i instytucjami w zakresie realizacji praktyk zawodowych, Samorząd Uczniowski wspierający inicjatywy uczniów, realizujący projekty CEO, Biblioteka Multimedialna, Wi-Fi dla uczniów, platforma e-learningowa z przedmiotów zawodowych i ogólnych, nowoczesna baza dydaktyczna: sale lekcyjne i laboratoria wyposażone w komputery, symulacyjna firma handlowa, sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne, współpraca z wyższymi uczelniami, realizacja staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w krajach UE: Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Portugalia, realizacja innowacji pedagogicznych: wirtualne laboratoria z dostępem do ćwiczeń w systemie ERP, Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa, uczestnictwo w programach edukacyjnych: Akademia CISCO Szkoła z klasą 2.0, IT Szkoła, Moje finanse, SKILLS for FUTURE, Dzień Przedsiębiorczości, Otwarta firma, JA TITAN gra giełdowa, e-twinning - europejska współpraca szkół, sklepik szkolny, miła atmosfera i bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, Drodzy Uczniowie! W Koperniku zajęcia prowadzone są zgodnie z formułą nauka przez działanie, co daje bardzo dobre podstawy do wykonywania przyszłego zawodu oraz możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu absolwentom dobrego startu w wyuczonym zawodzie i na studiach. Jesteśmy przekonani, że wybierając naszą szkołę podejmiesz najlepszą decyzję edukacyjną.

9 16 17 OFERTA DODATKOWA: Projekty edukacyjne: Akademia Umysłów Ścisłych, EduScience, Program edukacji finansowej Moje finanse, Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera, Lekcje z ZUS, Moja ścieżka I Liceum Ogólnokształcące edukacyjno-zawodoznawcza, program Młodzi głosują, im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie olimpiada społeczna Zwolnieni z teorii i inne Międzynarodowa wymiana młodzieży z niemiecką szkołą w Moormerland i ze szkołą w Estonii Zajęcia w nowo otwartej pracowni specjalistycznej Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy NORWID : piłka ul. 11 Listopada 1 siatkowa dziewcząt i chłopców Pozalekcyjne zajęcia sportowe: piłka nożna i piłka ręczna tel./fax Szkolny Klub Przedsiębiorczości Gazeta szkolna Cyprianek Koło Plastyczne Dyrektor: mgr Bogumiła Dorota Piotrowicz Aktywne uczestnictwo młodzieży w kulturze: wyjazdy do muzeów i teatrów warszawskich Organizacja koncertów rockowych dla uczniów I LO Kompleksowe wsparcie szkolnego doradcy zawodowego i pedagoga Programy profilaktyczne, zajęcia psycho-edukacyjne, warsztaty, treningi, debaty, wizyty studyjne Wolontariat młodzieży i aktywność w środowisku lokalnym (e-wolontariat, organizacja miejskich Finałów WOŚP, program Profilaktyka a Ty ) Bogata oferta imprez cyklicznych z udziałem uczniów innych szkół, w tym: Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej Twórczości Cypriana Kamila Norwida, Przegląd Piosenki Opozycyjnej, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Plenerowa inscenizacja Bema pamięci żałobnego rapsodu, Przegląd Poezji Śpiewanej, Dzień Teatru, Licealia OFERTA EDUKACYJNA: KLASA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka; Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz grafika komputerowa; Języki obce: angielski oraz drugi do wyboru niemiecki, rosyjski (kontynuacja), francuski (od podstaw) KLASA MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski; Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo; Języki obce: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski (od podstaw) KLASA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia; Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo; Języki obce: angielski oraz drugi do wyboru niemiecki, rosyjski (kontynuacja), francuski (od podstaw) KLASA PRZYRODNICZA Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka; Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo; Języki obce: angielski oraz drugi do wyboru niemiecki, rosyjski (kontynuacja), francuski (od podstaw) KLASA SPOŁECZNO - GEOGRAFICZNA Przedmioty rozszerzone: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie; Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce, edukacja europejska; Języki obce: angielski oraz drugi do wyboru niemiecki, rosyjski (kontynuacja), francuski (od podstaw) KLASA FILOLOGICZNO - PRAWNICZA Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie; Przedmiot uzupełniający: przyroda; Języki obce: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski (od podstaw) KLASA JĘZYKOWA Z ELEMENTAMI JĘZYKÓW OBCYCH W BIZNESIE - NOWOŚĆ Przedmioty rozszerzone: język angielski, języki niemiecki lub francuski, wiedza o społeczeństwie; Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda, Business English, ekonomia w praktyce; Języki obce: angielski oraz niemiecki (kontynuacja) lub francuski (od podstaw) ATUTY SZKOŁY: Brązowa Tarcza Najlepszych Liceów w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2014 Najwyższa w powiecie wyszkowskim zdawalność egzaminu maturalnego (98% w 2014 r.) Ponad 90% naszych absolwentów studiuje na prestiżowych wydziałach uczelni państwowych, takich jak: UW, PW, WUM, SGH, SGGW, WAT i innych Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych Skuteczne przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych Certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości Wykwalifikowana kadra nauczycielska z uprawnieniami egzaminatorów OKE. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa Zajęcia edukacyjne od 8:00 do 15:00

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji działa według następującej zasady: kandydat

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO KATALOG INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin 2014 r. SŁOWO WSTĘPNE Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo