ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY"

Transkrypt

1 ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

2 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013

3 Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej al. Niepodległości Warszawa tel. (22) faks (22) Zespół redakcyjny: Marcin Dąbrowski, Karolina Pawlaczyk, Joanna A. Tabor ISBN:

4 Spis treści Wstęp...5 O projekcie Opis inicjatywy...7 Cele projektu...8 Rekrutacja uczestników...8 Wykładowcy Kafeterii...9 Organizatorzy...10 Oferta programowa Kafeterii Obszary tematyczne...11 Formy edukacyjne...14 Edukacja poprzez konkursy...34 Doradztwo biznesowe online...39 Platforma edukacyjna Strona główna projektu...41 Zasoby platformy...42 Dostęp do obszarów zajęć...45 News najważniejsze informacje...45 Terminy zajęć

5 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Punktacja...47 Przewodnik po platformie...48 Profil użytkownika...53 Komunikacja z uczestnikami...54 Korzyści z udziału w projekcie Dyplomy Kafeterii...55 Nagrody dla liderów...66 Książki dla najbardziej aktywnych uczestników...69 Seminarium na zakończenie projektu...70 Kafeteria w opinii uczestników projektu Ankieta ewaluacyjna wyniki...73 Opinie uczestników projektu...79 Opinie wykładowców...82 Kafeteria w liczbach

6 Wstęp Z dumą prezentujemy Państwu projekt Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów wyjątkowe przedsięwzięcie edukacyjne, które umożliwia młodym, przedsiębiorczym osobom rozwijanie w czasie dodatkowych zajęć pozaszkolnych zainteresowań z obszaru ekonomii i zarządzania. Kiedy w 2009 roku tworzyliśmy projekt Kafeteria, chcieliśmy zaoferować młodzieży nowoczesny program edukacyjny, atrakcyjny dla niej pod względem merytorycznym i wyjątkowy w swej formie. Uwzględniając specyfikę komunikowania się młodych ludzi i ich skłonność do korzystania z komputera i internetu, postanowiliśmy umieścić większość zajęć w środowisku internetowym. Dotychczas udało nam się z sukcesem zrealizować cztery edycje projektu. Analizując wyniki ankiet ewaluacyjnych, widzimy, że uczniowie oceniają program pozytywnie i dobrze przyjmują zaproponowaną formę zajęć. Zdobywają dodatkową wiedzę z dziedziny ekonomii i zarządzania, a także wzmacniają kompetencje w zakresie komunikacji, obrony własnych poglądów czy też pracy w zespołach. Deklarują też chęć poświęcenia większej uwagi projektom z zakresu edukacji ekonomicznej. Pozwala nam to stwierdzić, że zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte. Składamy podziękowania wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w nasz projekt. Wasz zapał, ambicja i motywacja są dla nas wielką nagrodą. Życzymy Wam wielu sukcesów edukacyjnych, a w przyszłości rozwoju kariery zawodowej. Słowa uznania należą się także nauczycielom i opiekunom, którzy wspierali Was w realizacji kolejnych zadań oraz promowali Kafeterię w swoim środowisku. Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, zawiera informacje o IV edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej, realizowanej w roku szkolnym 2012/2013. W książce znajduje się dokładny opis poszczególnych wydarzeń edukacyjnych i rezultatów projektu, a także omówienie wspomnianych ankiet oceniających nasze przedsięwzięcie. Wierzymy, że publikacja zainspiruje zarówno uczniów, jak i nauczycieli do angażowania się w różnorodne projekty związane nie tylko z edukacją ekonomiczną, ale także szeroko pojmowaną aktywnością społeczną. Liczymy, że dzięki zawartej w książce prezentacji naszych działań zwrócą Państwo uwagę na możliwości korzystania w edukacji z nowoczesnych narzędzi przekazywania wiedzy w atrakcyjny i przestępny dla młodzieży sposób. Życzymy miłej lektury, Organizatorzy 5

7

8 O projekcie Opis inicjatywy Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy aktywnym udziale Partnera Strategicznego Narodowego Banku Polskiego. Przedsięwzięcie ma charakter nieformalnej edukacji ekonomicznej, wspierającej formalny system kształcenia. W roku akademickim 2012/2013 zrealizowana została już IV edycja projektu. Wzięło w niej udział tysiąc licealistów z całej Polski. Uczestnicy uzyskali bezpłatny dostęp do pięćdziesięciu różnych wydarzeń edukacyjnych. Były wśród nich m.in. wykłady tradycyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykłady e-learningowe, dyskusje na forach, czaty z wykładowcami akademickimi, konsultacje z ekspertami (z dziedziny zarządzania, finansów i prawa), projekty zespołowe oraz wykłady w wirtualnym świecie Second Life. Harmonogram zajęć został ustalony wcześniej, a każdy uczestnik Kafeterii mógł stworzyć swój indywidualny plan kształcenia, uwzględniając własne zainteresowania w zakresie tematów merytorycznych, preferencje co do form edukacyjnych, a także możliwości czasowe, tak aby pogodzić dodatkowe zajęcia z obowiązkami szkolnymi. Oferta programowa Kafeterii obejmuje aktywności edukacyjne z pięciu obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów za aktywny udział w zajęciach Kafeterii umożliwia zdobycie dyplomu ukończenia projektu. Osoby, które osiągają najlepsze wyniki, otrzymują dyplom Profesjonalny Menedżer. Uczestnicy mogą także uzyskać dyplom ścieżki, potwierdzający zrealizowanie wymaganego programu z jednego obszaru tematycznego. Do pracy dodatkowo motywuje uczestników możliwość zdobycia nagród w postaci książek o tematyce ekonomicznej, przyznawanych po zakończeniu każdego wydarzenia edukacyjnego pięciu najbardziej aktywnym osobom. Liderzy Kafeterii uczniowie, którzy zgromadzili największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich zajęć otrzymują też inne wartościowe nagrody. W IV edycji projektu trzydziestu najlepszych uczestników uhonorowano podczas uroczystego seminarium podsumowującego zajęcia Kafeterii, które odbyło się 17 czerwca 2013 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 7

9 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Cele projektu Główny cel projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów, zarówno w IV, jak i w poprzednich edycjach, stanowiło rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki. Projekt daje uczestnikom dostęp do specjalnie skonstruowanej oferty programowej obejmującej obszary edukacji ekonomicznej w zakresie wykraczającym poza standardowe treści przekazywane w szkole. Założeniem Kafeterii jest również dokonywanie przez uczniów wyboru ścieżki edukacyjnej odpowiadającej ich indywidualnym zainteresowaniom. Cele szczegółowe projektu zostały podzielone na dwie kategorie: Kategoria I poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe poprzez: szerokie zagwarantowanie bogatej oferty programowej z zakresu podstawowych obszarów nauk ekonomicznych i o zarządzaniu oraz szerokiego wyboru form edukacyjnych; dyfuzję wiedzy z zakresu nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu wśród młodzieży; zastosowanie form zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze. Kategoria II rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego (formalnego i nieformalnego). Ten cel szczegółowy osiągany jest poprzez: zagwarantowanie uczestnikom projektu swobody kształtowania ścieżki edukacyjnej zarówno pod względem wyborów dotyczących programu, jak i form realizacji zajęć; doskonalenie kompetencji uczniów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla edukacji i rozwoju osobistego dzięki realizacji przeważającej części zajęć w wirtualnym środowisku nauczania; inspirowanie do dalszego zgłębiania zagadnień stanowiących podstawę nauczania, a także wskazanie możliwych kierunków rozbudzania własnych zainteresowań w zakresie przedsiębiorczości. Aktywność uczniów jest na bieżąco monitorowana, co pozwala na stałą ewaluację realizacji celów. Weryfikacja ich osiągnięcia ma miejsce także po zakończeniu przedsięwzięcia służy temu ankieta oceniająca projekt, przeprowadzana wśród jego uczestników. 8 Rekrutacja uczestników Rekrutacja uczestników projektu odbywała się za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów. Do udziału w programie zakwalifikowano tysiąc osób, które najszybciej przesłały swoje zgłoszenie i spełniały podstawowe kryteria: uczęszczały do szkoły ponadgimnazjalnej, a także nie zdobyły dyplomu w poprzednich edycjach Kafeterii. Informacje na temat przedsięwzięcia i rekrutacji były dostępne na licznych portalach edukacyjnych i społecznościowych. W kampanii informacyjnej wykorzystano także portal Olimpiady Przedsiębiorczości oraz społeczność skupioną wokół tych zawodów. W przekazach

10 O projekcie do kandydatów podkreślano dostępność oferty programowej dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników projektu, oraz różnorodność wydarzeń edukacyjnych związanych z tematyką przedsiębiorczości. Do udziału w projekcie zachęcali również uczestnicy poprzednich edycji. Wykładowcy Kafeterii Zajęcia w IV edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów prowadzili głównie nauczyciele akademiccy specjalizujący się w ekonomii, zarządzaniu i przedsiębiorczości. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie trzydziestu dwóch ekspertów. Prezentujemy listę wszystkich wykładowców (kolejność alfabetyczna): 1. dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna 2. dr Artur Borcuch 3. dr Tymoteusz Doligalski 4. dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki 5. dr hab. prof. nadzw. SGH Hanna Godlewska-Majkowska 6. dr Sylwester Gregorczyk 7. dr Joanna Jahn 8. dr Anna Anetta Janowska 9. dr Wioletta Jakubowska 10. dr Mirosław Kachniewski 11. dr Paweł Kulpaka 12. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 13. dr Anna Krejner-Nowecka 14. mgr Bartosz Majewski 15. mgr Beata Mierzejewska 16. dr Rafał Mrówka 17. mgr Dawid Pacha 18. dr Renata Pajewska-Kwaśny 19. dr hab. prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska 20. dr Mikołaj Pindelski 21. dr hab. prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch 22. dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski 23. dr Justyna Szumniak-Samolej 24. dr Alina Szypulewska-Porczyńska 25. dr Urszula Świerczyńska-Kaczor 26. dr Joanna A. Tabor 27. mgr Albert Tomaszewski 28. dr Piotr Wachowiak 29. dr Jacek Wachowicz 30. dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk 31. dr Marta Ziółkowska 32. mgr Magdalena Żmiejko 9

11 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Efektem starannego doboru kadry naukowej był bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć odbywających się w ramach projektu. Interaktywne formy edukacyjne umożliwiały licealistom nawiązywanie swobodnego kontaktu z wykładowcami akademickimi, dzięki czemu proponowane wydarzenia edukacyjne stawały się jeszcze atrakcyjniejsze. Organizatorzy Inicjatorem projektu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a wspierał ją w tym Narodowy Bank Polski Partner Strategiczny projektu. Realizację IV edycji projektu umożliwiło dofinansowanie ze strony Banku. Wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski aktywnie angażuje się w edukację ekonomiczną Polaków. Prowadzi działania edukacyjne, których celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, promowanie przedsiębiorczości oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i specyfiki istniejących mechanizmów finansowych. Działania edukacyjne wspierane przez NBP adresowane są m.in. do uczniów gimnazjów i liceów. Kładzie się w nich nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem tych programów jest kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży sprawnie funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Realizując projekty edukacyjne, Narodowy Bank Polski współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. fundacjami, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu, bibliotekami i szkołami wyższymi. Jednym z ważnych narzędzi edukacyjnych jest działający od dziewięciu lat NBPortal.pl, który przekazuje informacje o zjawiskach ekonomicznych w Polsce i na świecie. Można w nim znaleźć analizy i opinie ekspertów, e-learningowe kursy multimedialne, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, gry ekonomiczne i wirtualną bibliotekę. Za organizację projektu w SGH odpowiedzialne jest Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej. Działalność tej jednostki skupia się głównie na rozwijaniu nauczania przez internet oraz inicjowaniu przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekonomicznej i kształcenia ustawicznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów e-learningowych, a także współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, CREN SGH proponuje nowoczesną edukację skierowaną do różnych grup odbiorców. W ofercie programowej Centrum znajdują się wykłady e-learningowe dla studentów SGH, szkolenia dla instytucji zewnętrznych, kursy wewnętrzne SGH, projekty badawcze oraz przedsięwzięcia edukacji ekonomicznej dla młodzieży. CREN SGH jest także wydawcą dwumiesięcznika e-mentor pisma, które koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym. 10

12 Oferta programowa Kafeterii Program IV edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej realizowany był przez 8 miesięcy od 8 października 2012 roku do 2 czerwca 2013 roku. Obejmował pięćdziesiąt różnych wydarzeń edukacyjnych w ramach pięciu obszarów tematycznych i czternastu form aktywności. Obszary tematyczne Większość zajęć w Kafeterii przypisana była do któregoś ze wspomnianych obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. W IV edycji projektu licealiści najchętniej brali udział w zajęciach z drugiego i czwartego z wymienionych obszarów. Warto jednak przedstawić również zagadnienia poruszane w ramach pozostałych bloków tematycznych. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Uczestnicy wydarzeń edukacyjnych z tego obszaru zapoznają się z zagadnieniami finansowania działalności biznesowej i narzędziami pomocnymi w zdobywaniu środków przez przedsiębiorców. Zajęcia dotyczą takich kwestii, jak finansowanie działalności poprzez kredyty inwestycyjne, leasing, fundusze venture capital i aniołów biznesu. Przedmiotem zainteresowania są również dotacje unijne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz tego uczestnicy zajęć dowiadują się, na czym polega finansowanie dużych przedsiębiorstw przez wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Natomiast zajęcia praktyczne, tj. w ramach projektu zespołowego, poświęcone są problemowi kryzysu płynności w przedsiębiorstwie. Tematy zajęć z obszaru Finansowanie działalności biznesowej: 1. Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (wykład tradycyjny w SGH); 2. Finansowanie działalności MSP (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 11

13 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 5. New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Franczyza jako źródło finansowania inwestycji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu (czat); 9. Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (projekt zespołowy). WZMACNIANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Zajęcia z tego obszaru tematycznego zapoznają uczestników z zagadnieniem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Biorąc udział w różnych wydarzeniach edukacyjnych, uczniowie analizują takie kwestie, jak analiza otoczenia firmy, budowanie strategii przedsiębiorstwa czy sposoby na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w działalności biznesowej. Dowiadują się również, na czym polega kooperacja i koegzystencja oraz poznają definicje klastrów w odniesieniu do współczesnych relacji między przedsiębiorstwami. Zajęcia pomagają ponadto zrozumieć, czym jest strategia firmy i dlaczego jest ona kluczowa dla rozpoczęcia działalności biznesowej. Tematy zajęć z obszaru Wzmacnianie przewag konkurencyjnych: 1. Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (wykład tradycyjny w SGH); 2. Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Relacja między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Wirtualizacja organizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi (czat); 9. Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (projekt zespołowy). 12 BUDOWANE WIZERUNKU FIRMY I PRODUKTU Aktywności edukacyjne z tego obszaru służą zapoznaniu uczestników projektu z zagadnieniami strategii marketingowej i wizerunkowej firmy. Mogą oni dowiedzieć się także, jakie są najnowsze trendy w marketingu, a w szczególności narzędzia komunikacji marketingowej wykorzystujące internet. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady reklamy i public relations. Omawiane są ponadto kwestie segmentacji rynku i segmentów konsumenckich wyróżnianych w Polsce. Uczestnicy zajęć mogą dowiedzieć się, w jaki sposób należy zarządzać marką produktu, aby pozyskać klienta i utrzymać jego lojalność. Prace grupowe z tego obszaru koncentrują się głównie wokół kwestii zarządzania wizerunkiem firmy w sytuacji kryzysowej.

14 Oferta programowa Kafeterii Tematy zajęć z obszaru Budowanie wizerunku firmy i produktu: 1. Współczesne trendy w marketingu (wykład tradycyjny w SGH); 2. Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie marką (wykład e-learningowy + czat); 4. Narzędzia marketingu mix (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Marketing w wirtualnym świecie (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Korzyści z budowania lojalności klienta do czego przydaje się CRM? (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy (czat); 9. Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (projekt zespołowy). ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Ten blok tematyczny dotyczy przede wszystkim problematyki kierowania zespołem, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz przywództwa w organizacjach. Na zajęciach uczestnicy omawiają najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz dowiadują się, na czym polegają nowoczesne formy pracy. Wydarzenia edukacyjne z tego obszaru tematycznego poruszają zagadnienie zarządzania kapitałem ludzkim postrzeganego nie tylko z perspektywy przedsiębiorcy, ale także pracownika. Uczestnicy mają więc okazję m.in. dowiedzieć się, jak zachować się i jakich błędów unikać podczas rozmowy rekrutacyjnej. Tematy zajęć z obszaru Zarządzanie kapitałem ludzkim: 1. Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi (wykład tradycyjny w SGH); 2. Przywódca vs menedżer (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie wiedzą (wykład e-learningowy + czat); 4. Kierowanie zespołem (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez pracowników (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Nowoczesne formy pracy (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (forum dyskusyjne); 8. Zarządzanie konfliktami (czat); 9. Style kierowania (projekt zespołowy). MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE Zajęcia w ramach tego obszaru poświęcone są głównie zagadnieniom międzynarodowego ładu gospodarczego, aspektom ekonomicznym integracji Unii Europejskiej oraz rozwijaniu międzynarodowego biznesu. W czasie wydarzeń edukacyjnych uczestnicy analizują wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku firm eksportujących produkty za granicę. Ważne kwestie stanowią też strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz koszty i korzyści z nią związane. Na zajęciach przedstawiane są ponadto podstawowe wyzwania dla społeczeństwa, jakie niesie ze sobą globalizacja. 13

15 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Tematy zajęć z obszaru Międzynarodowe relacje biznesowe: 1. Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (wykład tradycyjny w SGH); 2. Polska w UE (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (wykład e-learningowy + czat); 4. Liberalizacja światowego handlu (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Podstawowe wyzwania globalne (multimedialny film edukacyjny + test); 6. W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Możliwości wsparcia polskich eksporterów (forum dyskusyjne); 8. Dolar, euro, jen, juan, rupia czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty (czat); 9. Offshoring (projekt zespołowy). Formy edukacyjne Uczestnicy programu Kafeterii mogą brać udział w zajęciach organizowanych w ramach czternastu form edukacyjnych, z których dwie mają charakter konkursu. Wydarzenia oprócz wykładów tradycyjnych w SGH odbywają się w wirtualnym środowisku edukacyjnym. Ze względu na różnorodność form oraz wykorzystanie e-learningu program jest bardzo atrakcyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dalszej części opracowania przedstawiono krótko wykorzystywane w projekcie formy. 1. Wykład tradycyjny W IV edycji projektu wszystkie wykłady tradycyjne odbyły się 15 marca 2013 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych wykładów. Za obecność na jednym wykładzie słuchacze otrzymywali 8 punktów. Tematy wygłoszonych wykładów tradycyjnych: Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski); Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki); Współczesne trendy w marketingu neuromarketing, prosumpcja, marketing wirusowy (dr Mikołaj Pindelski); Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi wiedza, zarządzanie talentami, employer branding, headhunting (dr Piotr Wachowiak); Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska). 14

16 Oferta programowa Kafeterii Wykład tradycyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Uczestnicy projektu z uwagą słuchali wykładowców z SGH Wykazywali się także aktywnością i chętnie przedstawiali swoje opinie oraz zadawali pytania. 15

17 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 2. Wykład e-learningowy + test W ramach tej formy edukacyjnej odbywa się jeden wykład e-learningowy: Biznesplan zarys. Jest to szczególne wydarzenie edukacyjne, nieprzyporządkowane do żadnego z bloków tematycznych. Do udziału w nim organizatorzy zachęcają więc wszystkich uczestników Kafeterii. W IV edycji projektu wykład dotyczący kwestii tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa był dostępny dla zapisanych na zajęcia uczestników od 8 do 21 października 2012 roku. W tym samym okresie, po zapoznaniu się z treścią wykładu, licealiści mogli rozwiązać online test wiedzy, za którego zaliczenie otrzymywali 7 punktów. W przypadku uzyskania zbyt małej liczby punktów test można było ponownie rozwiązać po 24 godzinach od poprzedniej próby. Wykład przygotowała mgr Magdalena Żmiejko. Rysunek 1. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego pt. Biznesplan zarys 3. Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne W programie Kafeterii znalazło się pięć wykładów e-learningowych połączonych z przeprowadzanymi na forum internetowym dyskusjami między uczestnikami projektu. Dyskusje te moderują wykładowcy. Wraz z rozpoczęciem zajęć uczestnikom udostępniane są materiały e-learningowe. Uzyskują oni też możliwość wypowiadania się na forum przez dwa tygodnie mogą zabierać głos w merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii poruszonych w materiałach wykładowych. 16 Aktywność na forum oceniają prowadzący zajęcia, przyznając uczestnikom od 1 do 8 punktów. Kryteria oceny to: merytoryczna wartość wypowiedzi, kreatywność wpisów, zdolność argumentowania, sposób komunikacji z innym uczestnikami dyskusji oraz umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji w zasobach internetowych. Wykłady e-learningowe połączone z dyskusją online odbyły się w okresie od 29 października do 23 grudnia 2012 roku.

18 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 2. Przykładowy widok forum na zajęciach w Kafeterii lista pokoi Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + forum dyskusyjne: Finansowanie działalności MSP (mgr Albert Tomaszewski); Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (mgr Bartosz Majewski); Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (mgr Beata Mierzejewska); Przywódca vs menedżer (dr Rafał Mrówka); Polska w UE (dr Alina Szypulewska-Porczyńska). 4. Wykład e-learningowy + czat Uczestnicy projektu, którzy zdecydowali się wziąć udział w zajęciach w formie edukacyjnej wykład e-learningowy + czat, zobowiązani są do przestudiowania udostępnionego materiału i wzięcia udziału w odbywającej się na czacie dyskusji z ekspertem autorem treści wykładu. W IV edycji projektu wszystkie spotkania na czacie odbyły się w godzinach popołudniowych, w określonych wcześniej dniach. W dyskusji o charakterze synchronicznym uczestnicy mogli odnieść się do tematów podejmowanych w wykładzie i zadać pytania prowadzącemu. Treść każdego z wykładów była udostępniana przez dwa tygodnie. 17

19 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Rysunek 3. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego połączonego z czatem pt. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa Za aktywny udział w dyskusji na czacie jej uczestnicy mogli otrzymać od 1 do 6 punktów. Zajęcia w tej formie odbyły się w okresie od 11 marca do 19 maja 2013 roku. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + czat: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (mgr Albert Tomaszewski); Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (dr Sylwester Gregorczyk); Zarządzanie marką (dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk); Zarządzanie wiedzą (mgr Beata Mierzejewska); Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (dr Wioletta Jakubowska). 5. Multimedialny film edukacyjny + forum Program Kafeterii wzbogacają także filmy edukacyjne nagrane przez wykładowców, które stanowią podstawę dyskusji na forum. W IV edycji projektu przez tydzień od momentu udostępnienia materiału filmowego licealiści mogli wziąć udział w moderowanej przez wykładowcę dyskusji na forum. Aby ułatwić uczestnikom projektu przyswojenie przekazywanej w filmach wiedzy, podzielono je na kilka części, pomiędzy którymi pojawiały się plansze podsumowujące omawiane zagadnienia. Zajęcia zostały zrealizowane w okresie od 21 stycznia do 24 lutego 2013 roku. Udział w powiązanej z filmem dyskusji na forum punktowany jest w skali od 1 do 6 punktów. 18 Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + forum: Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (mgr Albert Tomaszewski); Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (dr Sylwester Gregorczyk);

20 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 4. Przykładowy widok zajęć pt. Kierowanie zespołem fragment filmu Narzędzia marketingu mix (dr Mikołaj Pindelski); Kierowanie zespołem (dr Piotr Wachowiak); Liberalizacja światowego handlu (dr Paweł Kulpaka). 6. Multimedialny film edukacyjny + test Uczestnicy zajęć odbywających się w ramach tej formy edukacyjnej mają za zadanie dokładnie zapoznać się z zaprezentowanym filmem edukacyjnym oraz rozwiązać test. Materiał filmowy przypisany do wybranych zajęć i test dostępne są przez tydzień. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na co najmniej 6 z 10 pytań. W przypadku niepowodzenia istnieje możliwość ponownego przystąpienia do testu po 24 godzinach od poprzedniej próby. Każdy z uczestników, który zaliczy test, otrzymuje 5 punktów. Rysunek 5. Fragment testu z zajęć pt. Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce 19

21 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów W IV edycji projektu filmy wraz z testem były udostępnione uczestnikom w okresie od 15 października do 18 listopada 2012 roku. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + test: New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW; Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce konkurencja, kooperacja, koegzystencja, kooperencja; Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR; Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez kandydatów; Podstawowe wyzwania globalne. 7. Wykład w wirtualnym świecie dla awatarów Second Life + czat Zajęcia w Second Life oparte były na przekazie głosowym uzupełnionym prezentacją slajdów. Mogły w nich uczestniczyć osoby posiadające własne konto w Second Life. Organizatorzy służyli uczestnikom projektu niezbędnym wsparciem w nowym, wirtualnym środowisku nauczania, udostępniając poradniki i pomagając w rozwiązaniu problemów. Wykłady trwały około 60 minut i odbywały się we wcześniej zapowiedzianych terminach, w godzinach popołudniowych. Korzystaliśmy z gościnności Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej. Zwieńczeniem zajęć była dyskusja miedzy uczestnikami z wykorzystaniem czatu głosowego i komunikatora tekstowego. Osoby, które wzięły udział w zajęciach w Second Life, mogły otrzymać do 8 punktów za każdy wykład. Zajęcia w SL zostały przeprowadzone w okresie od 28 stycznia do 17 lutego 2013 roku. Rysunek 6. Wykład w wirtualnym świecie Second Life pt. Franczyza jako źródło finansowania przedsiębiorstw 20

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych Olga Biaduń Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych W odpowiedzi na zgłaszaną przez środowisko oświaty potrzebę wsparcia formalnego

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY LIPIEC 2011 Olimpiada Przedsiębiorczości wiedza, umiejętności, postawy Publikacja wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności,

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo