ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY"

Transkrypt

1 ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

2 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013

3 Copyright by Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej al. Niepodległości Warszawa tel. (22) faks (22) Zespół redakcyjny: Marcin Dąbrowski, Karolina Pawlaczyk, Joanna A. Tabor ISBN:

4 Spis treści Wstęp...5 O projekcie Opis inicjatywy...7 Cele projektu...8 Rekrutacja uczestników...8 Wykładowcy Kafeterii...9 Organizatorzy...10 Oferta programowa Kafeterii Obszary tematyczne...11 Formy edukacyjne...14 Edukacja poprzez konkursy...34 Doradztwo biznesowe online...39 Platforma edukacyjna Strona główna projektu...41 Zasoby platformy...42 Dostęp do obszarów zajęć...45 News najważniejsze informacje...45 Terminy zajęć

5 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Punktacja...47 Przewodnik po platformie...48 Profil użytkownika...53 Komunikacja z uczestnikami...54 Korzyści z udziału w projekcie Dyplomy Kafeterii...55 Nagrody dla liderów...66 Książki dla najbardziej aktywnych uczestników...69 Seminarium na zakończenie projektu...70 Kafeteria w opinii uczestników projektu Ankieta ewaluacyjna wyniki...73 Opinie uczestników projektu...79 Opinie wykładowców...82 Kafeteria w liczbach

6 Wstęp Z dumą prezentujemy Państwu projekt Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów wyjątkowe przedsięwzięcie edukacyjne, które umożliwia młodym, przedsiębiorczym osobom rozwijanie w czasie dodatkowych zajęć pozaszkolnych zainteresowań z obszaru ekonomii i zarządzania. Kiedy w 2009 roku tworzyliśmy projekt Kafeteria, chcieliśmy zaoferować młodzieży nowoczesny program edukacyjny, atrakcyjny dla niej pod względem merytorycznym i wyjątkowy w swej formie. Uwzględniając specyfikę komunikowania się młodych ludzi i ich skłonność do korzystania z komputera i internetu, postanowiliśmy umieścić większość zajęć w środowisku internetowym. Dotychczas udało nam się z sukcesem zrealizować cztery edycje projektu. Analizując wyniki ankiet ewaluacyjnych, widzimy, że uczniowie oceniają program pozytywnie i dobrze przyjmują zaproponowaną formę zajęć. Zdobywają dodatkową wiedzę z dziedziny ekonomii i zarządzania, a także wzmacniają kompetencje w zakresie komunikacji, obrony własnych poglądów czy też pracy w zespołach. Deklarują też chęć poświęcenia większej uwagi projektom z zakresu edukacji ekonomicznej. Pozwala nam to stwierdzić, że zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte. Składamy podziękowania wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w nasz projekt. Wasz zapał, ambicja i motywacja są dla nas wielką nagrodą. Życzymy Wam wielu sukcesów edukacyjnych, a w przyszłości rozwoju kariery zawodowej. Słowa uznania należą się także nauczycielom i opiekunom, którzy wspierali Was w realizacji kolejnych zadań oraz promowali Kafeterię w swoim środowisku. Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, zawiera informacje o IV edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej, realizowanej w roku szkolnym 2012/2013. W książce znajduje się dokładny opis poszczególnych wydarzeń edukacyjnych i rezultatów projektu, a także omówienie wspomnianych ankiet oceniających nasze przedsięwzięcie. Wierzymy, że publikacja zainspiruje zarówno uczniów, jak i nauczycieli do angażowania się w różnorodne projekty związane nie tylko z edukacją ekonomiczną, ale także szeroko pojmowaną aktywnością społeczną. Liczymy, że dzięki zawartej w książce prezentacji naszych działań zwrócą Państwo uwagę na możliwości korzystania w edukacji z nowoczesnych narzędzi przekazywania wiedzy w atrakcyjny i przestępny dla młodzieży sposób. Życzymy miłej lektury, Organizatorzy 5

7

8 O projekcie Opis inicjatywy Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt prowadzi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy aktywnym udziale Partnera Strategicznego Narodowego Banku Polskiego. Przedsięwzięcie ma charakter nieformalnej edukacji ekonomicznej, wspierającej formalny system kształcenia. W roku akademickim 2012/2013 zrealizowana została już IV edycja projektu. Wzięło w niej udział tysiąc licealistów z całej Polski. Uczestnicy uzyskali bezpłatny dostęp do pięćdziesięciu różnych wydarzeń edukacyjnych. Były wśród nich m.in. wykłady tradycyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykłady e-learningowe, dyskusje na forach, czaty z wykładowcami akademickimi, konsultacje z ekspertami (z dziedziny zarządzania, finansów i prawa), projekty zespołowe oraz wykłady w wirtualnym świecie Second Life. Harmonogram zajęć został ustalony wcześniej, a każdy uczestnik Kafeterii mógł stworzyć swój indywidualny plan kształcenia, uwzględniając własne zainteresowania w zakresie tematów merytorycznych, preferencje co do form edukacyjnych, a także możliwości czasowe, tak aby pogodzić dodatkowe zajęcia z obowiązkami szkolnymi. Oferta programowa Kafeterii obejmuje aktywności edukacyjne z pięciu obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów za aktywny udział w zajęciach Kafeterii umożliwia zdobycie dyplomu ukończenia projektu. Osoby, które osiągają najlepsze wyniki, otrzymują dyplom Profesjonalny Menedżer. Uczestnicy mogą także uzyskać dyplom ścieżki, potwierdzający zrealizowanie wymaganego programu z jednego obszaru tematycznego. Do pracy dodatkowo motywuje uczestników możliwość zdobycia nagród w postaci książek o tematyce ekonomicznej, przyznawanych po zakończeniu każdego wydarzenia edukacyjnego pięciu najbardziej aktywnym osobom. Liderzy Kafeterii uczniowie, którzy zgromadzili największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich zajęć otrzymują też inne wartościowe nagrody. W IV edycji projektu trzydziestu najlepszych uczestników uhonorowano podczas uroczystego seminarium podsumowującego zajęcia Kafeterii, które odbyło się 17 czerwca 2013 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 7

9 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Cele projektu Główny cel projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów, zarówno w IV, jak i w poprzednich edycjach, stanowiło rozwijanie umiejętności i kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki. Projekt daje uczestnikom dostęp do specjalnie skonstruowanej oferty programowej obejmującej obszary edukacji ekonomicznej w zakresie wykraczającym poza standardowe treści przekazywane w szkole. Założeniem Kafeterii jest również dokonywanie przez uczniów wyboru ścieżki edukacyjnej odpowiadającej ich indywidualnym zainteresowaniom. Cele szczegółowe projektu zostały podzielone na dwie kategorie: Kategoria I poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe poprzez: szerokie zagwarantowanie bogatej oferty programowej z zakresu podstawowych obszarów nauk ekonomicznych i o zarządzaniu oraz szerokiego wyboru form edukacyjnych; dyfuzję wiedzy z zakresu nowych trendów w ekonomii i zarządzaniu wśród młodzieży; zastosowanie form zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze. Kategoria II rozwijanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy, a tym samym praktyczne przygotowanie młodych ludzi do kształcenia ustawicznego (formalnego i nieformalnego). Ten cel szczegółowy osiągany jest poprzez: zagwarantowanie uczestnikom projektu swobody kształtowania ścieżki edukacyjnej zarówno pod względem wyborów dotyczących programu, jak i form realizacji zajęć; doskonalenie kompetencji uczniów w stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla edukacji i rozwoju osobistego dzięki realizacji przeważającej części zajęć w wirtualnym środowisku nauczania; inspirowanie do dalszego zgłębiania zagadnień stanowiących podstawę nauczania, a także wskazanie możliwych kierunków rozbudzania własnych zainteresowań w zakresie przedsiębiorczości. Aktywność uczniów jest na bieżąco monitorowana, co pozwala na stałą ewaluację realizacji celów. Weryfikacja ich osiągnięcia ma miejsce także po zakończeniu przedsięwzięcia służy temu ankieta oceniająca projekt, przeprowadzana wśród jego uczestników. 8 Rekrutacja uczestników Rekrutacja uczestników projektu odbywała się za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów. Do udziału w programie zakwalifikowano tysiąc osób, które najszybciej przesłały swoje zgłoszenie i spełniały podstawowe kryteria: uczęszczały do szkoły ponadgimnazjalnej, a także nie zdobyły dyplomu w poprzednich edycjach Kafeterii. Informacje na temat przedsięwzięcia i rekrutacji były dostępne na licznych portalach edukacyjnych i społecznościowych. W kampanii informacyjnej wykorzystano także portal Olimpiady Przedsiębiorczości oraz społeczność skupioną wokół tych zawodów. W przekazach

10 O projekcie do kandydatów podkreślano dostępność oferty programowej dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania potencjalnych uczestników projektu, oraz różnorodność wydarzeń edukacyjnych związanych z tematyką przedsiębiorczości. Do udziału w projekcie zachęcali również uczestnicy poprzednich edycji. Wykładowcy Kafeterii Zajęcia w IV edycji projektu Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów prowadzili głównie nauczyciele akademiccy specjalizujący się w ekonomii, zarządzaniu i przedsiębiorczości. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie trzydziestu dwóch ekspertów. Prezentujemy listę wszystkich wykładowców (kolejność alfabetyczna): 1. dr hab. prof. nadzw. SGH Maria Aluchna 2. dr Artur Borcuch 3. dr Tymoteusz Doligalski 4. dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki 5. dr hab. prof. nadzw. SGH Hanna Godlewska-Majkowska 6. dr Sylwester Gregorczyk 7. dr Joanna Jahn 8. dr Anna Anetta Janowska 9. dr Wioletta Jakubowska 10. dr Mirosław Kachniewski 11. dr Paweł Kulpaka 12. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 13. dr Anna Krejner-Nowecka 14. mgr Bartosz Majewski 15. mgr Beata Mierzejewska 16. dr Rafał Mrówka 17. mgr Dawid Pacha 18. dr Renata Pajewska-Kwaśny 19. dr hab. prof. nadzw. SGH Teresa Pakulska 20. dr Mikołaj Pindelski 21. dr hab. prof. nadzw. SGH Małgorzata Poniatowska-Jaksch 22. dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski 23. dr Justyna Szumniak-Samolej 24. dr Alina Szypulewska-Porczyńska 25. dr Urszula Świerczyńska-Kaczor 26. dr Joanna A. Tabor 27. mgr Albert Tomaszewski 28. dr Piotr Wachowiak 29. dr Jacek Wachowicz 30. dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk 31. dr Marta Ziółkowska 32. mgr Magdalena Żmiejko 9

11 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Efektem starannego doboru kadry naukowej był bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć odbywających się w ramach projektu. Interaktywne formy edukacyjne umożliwiały licealistom nawiązywanie swobodnego kontaktu z wykładowcami akademickimi, dzięki czemu proponowane wydarzenia edukacyjne stawały się jeszcze atrakcyjniejsze. Organizatorzy Inicjatorem projektu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a wspierał ją w tym Narodowy Bank Polski Partner Strategiczny projektu. Realizację IV edycji projektu umożliwiło dofinansowanie ze strony Banku. Wzorem innych banków centralnych, Narodowy Bank Polski aktywnie angażuje się w edukację ekonomiczną Polaków. Prowadzi działania edukacyjne, których celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i finansowej, promowanie przedsiębiorczości oraz przybliżenie polskiemu społeczeństwu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej i specyfiki istniejących mechanizmów finansowych. Działania edukacyjne wspierane przez NBP adresowane są m.in. do uczniów gimnazjów i liceów. Kładzie się w nich nacisk na poszerzanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi oraz ich nauczycieli i wychowawców. Celem tych programów jest kształtowanie postaw, które pozwolą młodzieży sprawnie funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Realizując projekty edukacyjne, Narodowy Bank Polski współpracuje z wieloma podmiotami, m.in. fundacjami, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu, bibliotekami i szkołami wyższymi. Jednym z ważnych narzędzi edukacyjnych jest działający od dziewięciu lat NBPortal.pl, który przekazuje informacje o zjawiskach ekonomicznych w Polsce i na świecie. Można w nim znaleźć analizy i opinie ekspertów, e-learningowe kursy multimedialne, pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, gry ekonomiczne i wirtualną bibliotekę. Za organizację projektu w SGH odpowiedzialne jest Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej. Działalność tej jednostki skupia się głównie na rozwijaniu nauczania przez internet oraz inicjowaniu przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekonomicznej i kształcenia ustawicznego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie realizacji projektów e-learningowych, a także współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, CREN SGH proponuje nowoczesną edukację skierowaną do różnych grup odbiorców. W ofercie programowej Centrum znajdują się wykłady e-learningowe dla studentów SGH, szkolenia dla instytucji zewnętrznych, kursy wewnętrzne SGH, projekty badawcze oraz przedsięwzięcia edukacji ekonomicznej dla młodzieży. CREN SGH jest także wydawcą dwumiesięcznika e-mentor pisma, które koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-learningiem, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym. 10

12 Oferta programowa Kafeterii Program IV edycji Akademii Edukacji Menedżerskiej realizowany był przez 8 miesięcy od 8 października 2012 roku do 2 czerwca 2013 roku. Obejmował pięćdziesiąt różnych wydarzeń edukacyjnych w ramach pięciu obszarów tematycznych i czternastu form aktywności. Obszary tematyczne Większość zajęć w Kafeterii przypisana była do któregoś ze wspomnianych obszarów tematycznych: Finansowanie działalności biznesowej, Wzmacnianie przewag konkurencyjnych, Budowanie wizerunku firmy i produktu, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz Międzynarodowe relacje biznesowe. W IV edycji projektu licealiści najchętniej brali udział w zajęciach z drugiego i czwartego z wymienionych obszarów. Warto jednak przedstawić również zagadnienia poruszane w ramach pozostałych bloków tematycznych. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Uczestnicy wydarzeń edukacyjnych z tego obszaru zapoznają się z zagadnieniami finansowania działalności biznesowej i narzędziami pomocnymi w zdobywaniu środków przez przedsiębiorców. Zajęcia dotyczą takich kwestii, jak finansowanie działalności poprzez kredyty inwestycyjne, leasing, fundusze venture capital i aniołów biznesu. Przedmiotem zainteresowania są również dotacje unijne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz tego uczestnicy zajęć dowiadują się, na czym polega finansowanie dużych przedsiębiorstw przez wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Natomiast zajęcia praktyczne, tj. w ramach projektu zespołowego, poświęcone są problemowi kryzysu płynności w przedsiębiorstwie. Tematy zajęć z obszaru Finansowanie działalności biznesowej: 1. Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (wykład tradycyjny w SGH); 2. Finansowanie działalności MSP (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 11

13 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 5. New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Franczyza jako źródło finansowania inwestycji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Fundusze VC. W jaki sposób finansować najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób zdobyć środki na uruchomienie pierwszego biznesu (czat); 9. Kryzys płynności, instrumenty zabezpieczające (projekt zespołowy). WZMACNIANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH Zajęcia z tego obszaru tematycznego zapoznają uczestników z zagadnieniem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Biorąc udział w różnych wydarzeniach edukacyjnych, uczniowie analizują takie kwestie, jak analiza otoczenia firmy, budowanie strategii przedsiębiorstwa czy sposoby na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w działalności biznesowej. Dowiadują się również, na czym polega kooperacja i koegzystencja oraz poznają definicje klastrów w odniesieniu do współczesnych relacji między przedsiębiorstwami. Zajęcia pomagają ponadto zrozumieć, czym jest strategia firmy i dlaczego jest ona kluczowa dla rozpoczęcia działalności biznesowej. Tematy zajęć z obszaru Wzmacnianie przewag konkurencyjnych: 1. Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (wykład tradycyjny w SGH); 2. Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (wykład e-learningowy + czat); 4. Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Relacja między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Wirtualizacja organizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Rozwój wewnętrzny vs rozwój zewnętrzny (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób kultura organizacyjna może wpływać na przewagi (czat); 9. Zarządzanie zmianą wraz z analizą interesariuszy (projekt zespołowy). 12 BUDOWANE WIZERUNKU FIRMY I PRODUKTU Aktywności edukacyjne z tego obszaru służą zapoznaniu uczestników projektu z zagadnieniami strategii marketingowej i wizerunkowej firmy. Mogą oni dowiedzieć się także, jakie są najnowsze trendy w marketingu, a w szczególności narzędzia komunikacji marketingowej wykorzystujące internet. Uczestnicy poznają również podstawowe zasady reklamy i public relations. Omawiane są ponadto kwestie segmentacji rynku i segmentów konsumenckich wyróżnianych w Polsce. Uczestnicy zajęć mogą dowiedzieć się, w jaki sposób należy zarządzać marką produktu, aby pozyskać klienta i utrzymać jego lojalność. Prace grupowe z tego obszaru koncentrują się głównie wokół kwestii zarządzania wizerunkiem firmy w sytuacji kryzysowej.

14 Oferta programowa Kafeterii Tematy zajęć z obszaru Budowanie wizerunku firmy i produktu: 1. Współczesne trendy w marketingu (wykład tradycyjny w SGH); 2. Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie marką (wykład e-learningowy + czat); 4. Narzędzia marketingu mix (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Marketing w wirtualnym świecie (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Korzyści z budowania lojalności klienta do czego przydaje się CRM? (forum dyskusyjne); 8. W jaki sposób budować wizerunek dobrego pracodawcy (czat); 9. Budowanie wizerunku w sytuacji kryzysowej (projekt zespołowy). ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Ten blok tematyczny dotyczy przede wszystkim problematyki kierowania zespołem, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz przywództwa w organizacjach. Na zajęciach uczestnicy omawiają najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz dowiadują się, na czym polegają nowoczesne formy pracy. Wydarzenia edukacyjne z tego obszaru tematycznego poruszają zagadnienie zarządzania kapitałem ludzkim postrzeganego nie tylko z perspektywy przedsiębiorcy, ale także pracownika. Uczestnicy mają więc okazję m.in. dowiedzieć się, jak zachować się i jakich błędów unikać podczas rozmowy rekrutacyjnej. Tematy zajęć z obszaru Zarządzanie kapitałem ludzkim: 1. Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi (wykład tradycyjny w SGH); 2. Przywódca vs menedżer (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Zarządzanie wiedzą (wykład e-learningowy + czat); 4. Kierowanie zespołem (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez pracowników (multimedialny film edukacyjny + test); 6. Nowoczesne formy pracy (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Różnicowanie wynagrodzeń pracowników (forum dyskusyjne); 8. Zarządzanie konfliktami (czat); 9. Style kierowania (projekt zespołowy). MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE Zajęcia w ramach tego obszaru poświęcone są głównie zagadnieniom międzynarodowego ładu gospodarczego, aspektom ekonomicznym integracji Unii Europejskiej oraz rozwijaniu międzynarodowego biznesu. W czasie wydarzeń edukacyjnych uczestnicy analizują wpływ wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku firm eksportujących produkty za granicę. Ważne kwestie stanowią też strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa oraz koszty i korzyści z nią związane. Na zajęciach przedstawiane są ponadto podstawowe wyzwania dla społeczeństwa, jakie niesie ze sobą globalizacja. 13

15 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Tematy zajęć z obszaru Międzynarodowe relacje biznesowe: 1. Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (wykład tradycyjny w SGH); 2. Polska w UE (wykład e-learningowy + forum dyskusyjne); 3. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (wykład e-learningowy + czat); 4. Liberalizacja światowego handlu (multimedialny film edukacyjny + forum dyskusyjne); 5. Podstawowe wyzwania globalne (multimedialny film edukacyjny + test); 6. W jaki sposób rozwój internetu wpływa na procesy globalizacji (wykład w wirtualnym świecie dla awatarów + czat); 7. Możliwości wsparcia polskich eksporterów (forum dyskusyjne); 8. Dolar, euro, jen, juan, rupia czy możliwe jest wprowadzenie wspólnej światowej waluty (czat); 9. Offshoring (projekt zespołowy). Formy edukacyjne Uczestnicy programu Kafeterii mogą brać udział w zajęciach organizowanych w ramach czternastu form edukacyjnych, z których dwie mają charakter konkursu. Wydarzenia oprócz wykładów tradycyjnych w SGH odbywają się w wirtualnym środowisku edukacyjnym. Ze względu na różnorodność form oraz wykorzystanie e-learningu program jest bardzo atrakcyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dalszej części opracowania przedstawiono krótko wykorzystywane w projekcie formy. 1. Wykład tradycyjny W IV edycji projektu wszystkie wykłady tradycyjne odbyły się 15 marca 2013 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych wykładów. Za obecność na jednym wykładzie słuchacze otrzymywali 8 punktów. Tematy wygłoszonych wykładów tradycyjnych: Możliwości pozyskania środków z rynku kapitałowego (dr hab. prof. nadzw. SGH Mieczysław Puławski); Strategie konkurencji najbardziej podziwianych firm świata modele biznesowe, inspirujące źródła przewag (dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniew Dworzecki); Współczesne trendy w marketingu neuromarketing, prosumpcja, marketing wirusowy (dr Mikołaj Pindelski); Współczesne trendy w zarządzaniu ludźmi wiedza, zarządzanie talentami, employer branding, headhunting (dr Piotr Wachowiak); Przyszłość i wyzwania stojące przed UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska). 14

16 Oferta programowa Kafeterii Wykład tradycyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Uczestnicy projektu z uwagą słuchali wykładowców z SGH Wykazywali się także aktywnością i chętnie przedstawiali swoje opinie oraz zadawali pytania. 15

17 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów 2. Wykład e-learningowy + test W ramach tej formy edukacyjnej odbywa się jeden wykład e-learningowy: Biznesplan zarys. Jest to szczególne wydarzenie edukacyjne, nieprzyporządkowane do żadnego z bloków tematycznych. Do udziału w nim organizatorzy zachęcają więc wszystkich uczestników Kafeterii. W IV edycji projektu wykład dotyczący kwestii tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa był dostępny dla zapisanych na zajęcia uczestników od 8 do 21 października 2012 roku. W tym samym okresie, po zapoznaniu się z treścią wykładu, licealiści mogli rozwiązać online test wiedzy, za którego zaliczenie otrzymywali 7 punktów. W przypadku uzyskania zbyt małej liczby punktów test można było ponownie rozwiązać po 24 godzinach od poprzedniej próby. Wykład przygotowała mgr Magdalena Żmiejko. Rysunek 1. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego pt. Biznesplan zarys 3. Wykład e-learningowy + forum dyskusyjne W programie Kafeterii znalazło się pięć wykładów e-learningowych połączonych z przeprowadzanymi na forum internetowym dyskusjami między uczestnikami projektu. Dyskusje te moderują wykładowcy. Wraz z rozpoczęciem zajęć uczestnikom udostępniane są materiały e-learningowe. Uzyskują oni też możliwość wypowiadania się na forum przez dwa tygodnie mogą zabierać głos w merytorycznej dyskusji dotyczącej kwestii poruszonych w materiałach wykładowych. 16 Aktywność na forum oceniają prowadzący zajęcia, przyznając uczestnikom od 1 do 8 punktów. Kryteria oceny to: merytoryczna wartość wypowiedzi, kreatywność wpisów, zdolność argumentowania, sposób komunikacji z innym uczestnikami dyskusji oraz umiejętność wyszukiwania niezbędnych informacji w zasobach internetowych. Wykłady e-learningowe połączone z dyskusją online odbyły się w okresie od 29 października do 23 grudnia 2012 roku.

18 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 2. Przykładowy widok forum na zajęciach w Kafeterii lista pokoi Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + forum dyskusyjne: Finansowanie działalności MSP (mgr Albert Tomaszewski); Analiza szans i zagrożeń w otoczeniu firmy. Analiza potencjału konkurencyjnego firmy (mgr Bartosz Majewski); Segmentacja rynku i wybór najlepszego segmentu (mgr Beata Mierzejewska); Przywódca vs menedżer (dr Rafał Mrówka); Polska w UE (dr Alina Szypulewska-Porczyńska). 4. Wykład e-learningowy + czat Uczestnicy projektu, którzy zdecydowali się wziąć udział w zajęciach w formie edukacyjnej wykład e-learningowy + czat, zobowiązani są do przestudiowania udostępnionego materiału i wzięcia udziału w odbywającej się na czacie dyskusji z ekspertem autorem treści wykładu. W IV edycji projektu wszystkie spotkania na czacie odbyły się w godzinach popołudniowych, w określonych wcześniej dniach. W dyskusji o charakterze synchronicznym uczestnicy mogli odnieść się do tematów podejmowanych w wykładzie i zadać pytania prowadzącemu. Treść każdego z wykładów była udostępniana przez dwa tygodnie. 17

19 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Rysunek 3. Przykładowy slajd wykładu e-learningowego połączonego z czatem pt. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa Za aktywny udział w dyskusji na czacie jej uczestnicy mogli otrzymać od 1 do 6 punktów. Zajęcia w tej formie odbyły się w okresie od 11 marca do 19 maja 2013 roku. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej wykład e-learningowy + czat: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (mgr Albert Tomaszewski); Tworzenie strategii przedsiębiorstwa (dr Sylwester Gregorczyk); Zarządzanie marką (dr hab. prof. nadzw. SGH Marzanna Witek-Hajduk); Zarządzanie wiedzą (mgr Beata Mierzejewska); Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw (dr Wioletta Jakubowska). 5. Multimedialny film edukacyjny + forum Program Kafeterii wzbogacają także filmy edukacyjne nagrane przez wykładowców, które stanowią podstawę dyskusji na forum. W IV edycji projektu przez tydzień od momentu udostępnienia materiału filmowego licealiści mogli wziąć udział w moderowanej przez wykładowcę dyskusji na forum. Aby ułatwić uczestnikom projektu przyswojenie przekazywanej w filmach wiedzy, podzielono je na kilka części, pomiędzy którymi pojawiały się plansze podsumowujące omawiane zagadnienia. Zajęcia zostały zrealizowane w okresie od 21 stycznia do 24 lutego 2013 roku. Udział w powiązanej z filmem dyskusji na forum punktowany jest w skali od 1 do 6 punktów. 18 Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + forum: Fundusze UE jako narzędzie finansowania działalności biznesowej (mgr Albert Tomaszewski); Podejście procesowe jako sposób wzmocnienia przewagi konkurencyjnej (dr Sylwester Gregorczyk);

20 Oferta programowa Kafeterii Rysunek 4. Przykładowy widok zajęć pt. Kierowanie zespołem fragment filmu Narzędzia marketingu mix (dr Mikołaj Pindelski); Kierowanie zespołem (dr Piotr Wachowiak); Liberalizacja światowego handlu (dr Paweł Kulpaka). 6. Multimedialny film edukacyjny + test Uczestnicy zajęć odbywających się w ramach tej formy edukacyjnej mają za zadanie dokładnie zapoznać się z zaprezentowanym filmem edukacyjnym oraz rozwiązać test. Materiał filmowy przypisany do wybranych zajęć i test dostępne są przez tydzień. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na co najmniej 6 z 10 pytań. W przypadku niepowodzenia istnieje możliwość ponownego przystąpienia do testu po 24 godzinach od poprzedniej próby. Każdy z uczestników, który zaliczy test, otrzymuje 5 punktów. Rysunek 5. Fragment testu z zajęć pt. Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce 19

21 Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów W IV edycji projektu filmy wraz z testem były udostępnione uczestnikom w okresie od 15 października do 18 listopada 2012 roku. Tematy zajęć przeprowadzonych w ramach formy edukacyjnej multimedialny film edukacyjny + test: New Connect jako alternatywa dla wejścia na rynek regulowany GPW; Relacje między przedsiębiorstwami we współczesnej gospodarce konkurencja, kooperacja, koegzystencja, kooperencja; Promocja modele oddziaływania, podstawowe zasady reklamy i PR; Rozmowa kwalifikacyjna błędy popełniane przez kandydatów; Podstawowe wyzwania globalne. 7. Wykład w wirtualnym świecie dla awatarów Second Life + czat Zajęcia w Second Life oparte były na przekazie głosowym uzupełnionym prezentacją slajdów. Mogły w nich uczestniczyć osoby posiadające własne konto w Second Life. Organizatorzy służyli uczestnikom projektu niezbędnym wsparciem w nowym, wirtualnym środowisku nauczania, udostępniając poradniki i pomagając w rozwiązaniu problemów. Wykłady trwały około 60 minut i odbywały się we wcześniej zapowiedzianych terminach, w godzinach popołudniowych. Korzystaliśmy z gościnności Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej. Zwieńczeniem zajęć była dyskusja miedzy uczestnikami z wykorzystaniem czatu głosowego i komunikatora tekstowego. Osoby, które wzięły udział w zajęciach w Second Life, mogły otrzymać do 8 punktów za każdy wykład. Zajęcia w SL zostały przeprowadzone w okresie od 28 stycznia do 17 lutego 2013 roku. Rysunek 6. Wykład w wirtualnym świecie Second Life pt. Franczyza jako źródło finansowania przedsiębiorstw 20

LIPIEC 2015. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

LIPIEC 2015. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych

Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych Olga Biaduń Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kafeteria edukacyjna przykład projektu dofinansowanego z funduszy publicznych W odpowiedzi na zgłaszaną przez środowisko oświaty potrzebę wsparcia formalnego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2014. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

LIPIEC 2014. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało w 2009 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów to nowoczesny projekt edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge

Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge Zapraszamy do udziału w High School Business Challenge 01 Organizatorzy 02 Opis konkursu 03 Zgłoszenia 04 Nagrody 05 Kontakt 01 Organizatorzy Chartered Ins,tute of Management Accountants Fundacja Promocji

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku

Opiekunka klubu Iwona Szypuła. Działamy od 2006 roku Opiekunka klubu Iwona Szypuła Działamy od 2006 roku Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs scenariusz audycji radiowej Droga do euro Laureatki II miejsce Wiemy wszystko o Unii Europejskiej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Projekty doskonalenia organizacji procesu dydaktycznego na przykładzie działań zainicjowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Rok 2005, tak jak poprzednie lata, obfitował w polskich uczelniach

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Proponujemy Państwu udział w sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie, która odbędzie się w dniu 29 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi KOD S/I/st/20 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS

Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Szkolenia i studia dla organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego dofinansowane w 100% z EFS Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu i Centrum Innowacji Społecznej SIC! zapraszają do udziału w studium

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel PREZENTACJA TOTALNA czyli jak prezentować aby osiągać swój cel Każdy z nas chyba uczestniczył w nudnej prezentacji W czasie takich prezentacji, tylko jedna myśl ciśnie się słuchaczowi na usta... WTF!?!

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo