Projekt budowlany: SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlany: SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 *Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja niżej podpisany Krzysztof Uździński, nr PESEL zam. w Toruniu przy ul. Rubinowej 3, kod poczty: , poczta: Toruń oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: "Adaptacji nawy nr1 hali C1 dla celów laboratorium badawczo doświadczalnego" opracowany na rzecz inwestora: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 55 został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF UŹDZIŃSKI upr nr. UAN - IV / 46 / TO / 88 Toruń r. * wymóg art 20 ust. 4 Ustawy z dnia roku - Prawo Budowlane (Dz.U ze zmianami)

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka ogólna obiektu Opis wybranych elementów hali C Dane ogólne Klasyfikacja ogniowa Opis projektowanych zmian i układu funkcjonalnego laboratorium w nawie nr Ściana wewnętrzna pomiędzy nawami nr. 1 i Mocowanie płyt Obróbki blacharskie wytyczne montażu rama stalowa do mocowania wrót Przeszklone ścianki działowe Wykończenie wewnętrzne Informacja o BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres i kolejność robót wewnętrznych Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Wytyczne zagospodarowania odpadów Materiały

3 SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1/5 Plan sytuacyjny. skala 1:500 Rys. nr 2/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Rzut przyziemia: poziom ± 0.00 m. skala 1:100 Rys. nr 3/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Ściana warstwowa pomiędzy nawami nr 1 i 2. Zestawienie płyt warstwowych PWS-W 150T. Przekroje A-A i B-B. skala 1:100 Rys. nr 4/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Poz. 1 Rama stalowa do mocowania wrót. Szczegóły mocowania płyt warstwowych skala 1:10, 1:25 Rys. nr 5/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Przeszklone ścianki działowe. skala 1:50, 1:200 3

4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane "KONSBUD - TORUŃ" Toruń ul. Rubinowa 3 telefon: Symbol opracowania nr 5/12 PROJEKT BUDOWLANY adaptacji nawy nr1 hali C2 dla celów laboratorium badawczo doświadczalnego - Obiekt: Hala C: prób i badań, zaplecza doświadczalnego, centralnej informacji naukowo - technicznej oraz archiwalnej. - Adres obiektu: Toruń ul. M. Skłodowskiej - Curie 55 - Inwestor: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu F u n k c j a : I m i ę i n a z w i s k o : P o d p i s : Projektant termomodernizacji: mgr inż. KRZYSZTOF UŹDZIŃSKI upr nr. UAN - IV / 46 / TO / 88 Asystent projektanta: inż. arch. ALEKSANDRA UŹDZIŃSKA Data: T o r u ń : r.

5 PROJEKT BUDOWLANY adaptacji nawy nr1 hali C2 dla celów laboratorium badawczo doświadczalnego Hala C: prób i badań, zaplecza doświadczalnego, centralnej informacji naukowo - technicznej oraz archiwalnej. Toruń, ul. M. Skłodowskiej - Curie INFORMACJE WSTĘPNE. - Obiekt: Hala C: prób i badań, zaplecza doświadczalnego, centralnej informacji naukowo - technicznej oraz archiwalnej. - Adres obiektu: Toruń ul. M. Skłodowskiej - Curie 55 - Inwestor: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. - Zlecenie nr NK/129/2012 z dnia r. - Zatwierdzona koncepcja rozmieszczenia sprzętu laboratoryjnego na hali BP Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu opracowana przez Sławomira Miszewskiego z dnia r. - Projekt architektoniczno budowlany Budynku zaplecza Doświadczalnego Z.U.CH. "Metalchem" w Toruniu opracowany przez Biuro Projektów Aparatury Chemicznej "Metalchem" w marcu 1978 r, projektant: mgr inż. K. Jankowski. - Aprobata Techniczna ITB AT /2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej. - Aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane. 4

6 3. ZAKRES OPRACOWANIA. W zakres niniejszego projektu budowlanego wchodzi: - wydzielenie nawy nr 1 z hali C2 lekką, pełną ścianą działową na całą wysokość hali z przeznaczeniem na laboratorium doświadczalno badawcze; - podział funkcjonalny nawy nr 1 na poszczególne stanowiska doświadczalno badawczo oraz powiązania projektowanego laboratorium z pozostałą częścią hali; - dobór i zestawienia systemowych, przeszklonych ścianek działowych aluminiowych wydzielających poszczególne stanowiska doświadczalno badawcze; - projekt konstrukcji ściany wydzielającej nawę nr 1 z hali C2. 4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU. Hala C składa się z trzech części powiązanych ze sobą funkcjonalnie o zróżnicowanych wysokościach: część C1: hala parterowa, dwunawowa, niepodpiwniczona o wysokości H = 5.40 m; część C2: hala parterowa, trzynawowa, niepodpiwniczona o wysokości H = 7.70 m z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno - biurowym; część C3: biurowo doświadczalna (sześciopoziomowa), niepodpiwniczona z klatką schodową i dźwigiem towarowym o wysokościach H = i H = m Obiekt wolnostojący z wejściami i wjazdami zewnętrznymi od strony wschodniej i zachodniej. Część C1: hala dwunawowa o konstrukcji żelbetowej opisana na siatce słupów 6.00 x m o wysokości H = 5.40 m z prostokątnym świetlikiem dachowym - kalenicowym w skrajnej nawie północnej. 5

7 Część C2: hala trzynawowa o konstrukcji żelbetowej opisana na siatce słupów 6.00 x m o wysokości H = 7.70 m z prostokątnymi świetlikami dachowymi - kalenicowymi w każdej nawie. Od strony szczytu wschodniego znajduje się w obrębie hali dwukondygnacyjna część socjalno - biurowa z klatką schodową o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 6.00 x m. Hala w nawie środkowej wyposażona w suwnicę natorową o udźwigu Q = 50.0 kn. Część C3: wysoka o wymiarach w rzucie ok x m o konstrukcji stalowej z żelbetowym trzonem mieszczącym klatkę schodową, windę towarową, sanitariaty oraz maszynownię dźwigu. Skrzydła biurowo - doświadczalne o wysokościach ok. H = m o konstrukcji stalowej szkieletowej, zlokalizowane po obydwóch stronach trzonu żelbetowego ze stropami w poziomach: , i m. Konstrukcja stalowa wpisana w siatkę słupów 5.50 x 5.50 m o wymiarach w osiach konstrukcyjnych: - od strony hali C x m - od strony hali C x m. Trzon żelbetowy z klatką schodową i dźwigiem towarowym o wysokości ok. H = m o wymiarach w rzucie ok x m z podestami i przystankami w poziomach: ± 0.00, , , , , , m. Antresola o konstrukcji stalowej w poziomie m, w obrębie Hali C2. Funkcja budynku: - hale C1 i C2 oraz parter części wysokiej C3 z antresolą w poziomie m: badawczo - doświadczalna, magazynowa; - hala C2: biurowo - socjalna, węzeł cieplny; - część wysoka C3 w poziomach , 9.00 i m: biurowo-badawcza. Zabudowa: kompleks wolnostojący. 6

8 4.1 OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW HALI C2. ustrój nośny: stropodach: słupy główne: główna konstrukcja nośna opisana na siatce słupów 6.00 x m w postaci poprzecznych, płaskich ram składających się ze słupów żelbetowych oraz dwuspadowych dźwigarów strunobetonowych połączonych w przestrzenny ustrój sztywnymi tarczami stropodachowymi z pref. płyt panwiowych. żelbetowe, dachowe płyty panwiowe o wysokości 0.30 m i rozpiętości 6.00 m, oparte na dźwigarach strunobetonowych. Ocieplenie płytami "Lamela" z wełny mineralnej o gr 6.0 cm oraz płytami z wełny mineralnej o gr 15.0 cm. prefabrykowane, pełne, żelbetowe: - zewnętrzne o stałych przekrojach 0.40 x 0.40 m; - środkowe ze wspornikami jednostronnymi pod oparcie dźwigarów dachowych i belek podsuwnicowych o zmiennych przekrojach, przekroje u podstawy 0.40 x 0.60 m. dźwigary dachowe: strunobetonowe z nadbetonem, dwuspadowe o rozpiętości l = 12.00m w rozstawach co 6.00 m ściany zewnętrzne - lekka obudowa z płyt warstwowych z okładzinami z blach powlekanych z rdzeniem styropianowym o gr 15.0 cm mocowana do rygli stalowych; - rygle lekkiej obudowy mocowane do zewnętrznych słupów głównych; świetliki: - prostokątne o konstrukcji nośnej w postaci ram stalowych o rozpiętości 3.00 m, przykryte żelb. pł. dachowymi, ściany podłużne przeszklone, szczytowe murowane. Ocieplenie dachów płytami "Lamela" z wełny mineralnej o gr 6.0 cm oraz z płyt z wełny mineralnej o gr 15.0 cm; - okna świetlików z profili PVC z szybami zespolonymi, część kwater uchylna ze sterowaniem elektrycznym z poziomu posadzki hali. 7

9 4.2 DANE OGÓLNE. - wymiary obiektu w rzucie: ok. B x L = x m w tym: hala C1: hala C2: część C3: ok. b x l = x 25.0 m ok. b x l = x m ok. b x l = x m - wymiary w rzucie cz. socjalno - biurowej w hali C2: ok. b x l = 7.00 x m - powierzchnia zabudowy: ok m 2 - powierzchnia użytkowa: ok m 2 - kubatura: ok m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych: hala C1: /0 hala C2: /0 hala C2 - cz. socjalno - biurowa: /0 cz. C3 - wysoka: /0 - wysokość obiektów powyżej terenu: hala C1: hala C2: h 1 = 7.40 m h 2 = 9.70 m cz. C3 - wysoka: skrzydła biurowe: h 3 = m trzon żelb. z klatką schodową i dźwigiem: h 4 = m - poziomy posadzek: ( ± 0.00 m) m npm - wysokość kondygnacji netto w cz. socjalno - biurowej hali C2: parter m piętro: m - poziomy stropów w cz. wysokiej C3: , , , , , m 8

10 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia poszczególne części obiektu zaliczono do następujących grup wysokości budynków: - niskich (N): hale C1 i C2: wysokość powyżej istniejącego terenu wraz ze świetlikami: a. hala C1: H 1 max = 7.40 m b. hala C2: H 2 max = 9.70 m < m - średniowysokich (W): część C3 wysokość powyżej istniejącego terenu: a. części biurowo doświadczalnych: H 3 max = m < m b. trzonu żelbetowego: H = m 3 max 4.3 KLASYFIKACJA OGNIOWA. Kategoria zagrożenia ludzi części biurowe i socjalne w częściach C2 i C3: ZL III Klasa odporności pożarowej budynku: - części niskie C1 i C2 produkcyjne Q 2000 MJ/m 2 : D - części średniowysokie, biurowo - doświadczalne C3: B - część niska socjalno biurowa C2: C Minimalna klasa odporności ogniowej: Ściany oraz elementy konstrukcyjne budynku z materiałów Nie Rozprzestrzeniających Ognia: NRO Klasyfikacja ogniowa ścian nienośnych z płyt PWS-W 150T PRUSZYŃSKI. Zgodnie z PN-EN A1:2009 klasa odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-W 150T PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 15.0 cm wynosi EI 60 (o i) przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej R 60 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż 1184 cm przy pionowym układzie płyt. Uwaga: Klasyfikacja ogniowa odnosi się do płyt warstwowych do których nie są podwieszone żadne elementy obciążające takie jak instalacje, przewody wentylacyjne 9

11 5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I UKŁADU FUNKCJONALNEGO LABORATORIUM W NAWIE NR 1. Projektuje się wydzielenie z hali C2 skrajnej nawy nr 1 z przeznaczeniem na laborato- rium doświadczalno badawcze Instytutu (z wyłączeniem dwukondygnacyjnej części socjalno biurowej znajdującej się w skrajnym trakcie od strony szczytu wschodniego hali C2). Wyodrębnienie nawy nr 1 projektuje się za pomocą ściany warstwowej z okładzinami z blach powlekanych i rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 15.0 cm na pełną wysokość hali C2. Usytuowanie ściany - w polach pomiędzy słupami głównymi hali, powierzchnia ściany zlicowana z powierzchnią słupów od strony nawy nr 1. Wygrodzenie poszczególnych stanowisk badawczo doświadczalnych planuje się za po- mocą systemowych ścianek działowych o wysokości 2.50 m. Usytuowanie stanowisk labora- toryjnych prostopadłe do długości hali, przylegające do południowej ściany zewnętrznej w osi L' zgodnie z koncepcją rozmieszczenia sprzętu laboratoryjnego. Układ stanowisk laboratoryjnych korytarzowy. Główny ciąg komunikacyjny o szerokości 3.40 m zaprojektowano wzdłuż ściany w osi Ł oddzielającej nawy nr 1 i 2. W trakcie pomię- dzy osiami 2 i 3 przylegającym do części socjalno biurowej hali zaplanowano ciąg komunikacyjny o szerokości 5.53 m przebiegający przez całą szerokość nawy nr 1. Obydwa ciągi ko- munikacyjne tworzą w rzucie kształt litery "L". Wejścia do poszczególnych stanowisk laboratoryjnych prowadzą bezpośrednio z głównego ciągu komunikacyjnego, wejścia do węzła cieplnego oraz do części socjalno biurowej hali zaprojektowano bezpośrednio z ciągu komunikacyjnego prostopadłego do głównego ciągu komunikacyjnego. Powiązania funkcjonalne projektowanego laboratorium w nawie nr 1: z nawą nr 2 hali C2: - wrotami 1.80 x 2.10 m w ścianie pomiędzy nawami nr 1 i 2; - drzwiami osobowymi 1.10 x 2.10 m w ścianie pomiędzy nawami nr 1 i 2. z częścią socjalno biurową hali C2: - istniejącymi drzwiami osobowymi. 10

12 Perspektywicznie planuje się powiązanie wolnostojącego Budynku technicznego z laboratorium z Halą C2 łącznikiem. Usytuowanie wejścia do planowanego w przyszłości Łącznika zakłada się na szerokości ciągu komunikacyjnego w trakcie pomiędzy osiami 2 i 3 przebiegającego wzdłuż części socjalno biurowej hali C2. Wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego planuje się ustawienie systemowych regałów magazynowych dla potrzeb poszczególnych stanowisk laboratoryjnych. Regały magazynowe o głębokości 0.80 m i wysokości 3.00 m zamykane pionowymi żaluzjami. Szerokość użytkowa korytarza w świetle regałów i ściany działowej wygradzającej stanowiska laboratoryjne 2.40 m. Sanitariaty, umywalnie, szatnie oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników znajdują się w dwukondygnacyjnej części hali C2 z bezpośrednim dostępem z projektowanych ciągów komunikacyjnych Laboratorium w nawie nr 1. Zestawienie pomieszczeń Laboratorium w nawie nr 1: 1. Linia do granulacji Erema z komunikacją 73.6 m 2 2. Linia foliowa 48.9 m 2 3. Stanowisko Buhler 35.4 m 2 4. Stanowisko Brandenber 42.3 m 2 5. Stanowisko suszarek 30.4 m 2 6. Komunikacja 66.9 m 2 7. Komunikacja 63.0 m 2 razem: m 2 Projekt adaptacji nawy nr 1 hali C2 dla potrzeb laboratorium badawczo doświadczalnego przedstawiono na rys. nr 2/5 11

13 6. ŚCIANA WEWNĘTRZNA POMIĘDZY NAWAMI nr. 1 i 2. Wewnętrzną, samonośną ścianę działową pomiędzy nawami nr. 1 i 2 w osi Ł/2-7 na pełną wysokość hali C2 projektuje się z płyt warstwowych typu PWS-W 150T PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 15.0 cm i z okładzinami z blach powlekanych, dwustronnie mikrotrapezowane posiadających Aprobatę Techniczną ITB AT /2010. Układ płyt - pionowy, płyty jednoprzęsłowe zlicowane od strony nawy nr 1 z licami słupów. Standardowa szerokość płyt 1150 mm, modularna Płyty o niestandardowych szerokościach należy docinać na budowie. Połączenia płyt pomiędzy sobą na pióro i wpust. Układ i zestawienie płyt warstwowych, drzwi i wrót wewnętrznych oraz obróbek blacharskich przedstawiono na rys. nr 3/5. Podstawowe dane techniczne płyt PWS-W 150T PRUSZYŃSKI - grubość płyt: mm - szerokość modularna płyt: mm - szerokość płyty: mm - grubość blach (stalowe, ocynkowane, powlekane dwustronnie): mm - gęstość pozorna: ± 15% kg/m 3 - współczynnik przewodzenia ciepła, deklarowany λ D : W/(mK) - stabilność wymiarowa próbek warstwowych po 24h działania temperatury 80 0 C: ± 0.2 % - wytrzymałość na ściskanie próbek warstwowych: MPa - wytrzymałość na rozciąganie próbek warstwowych: MPa - moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych: MPa - moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych: MPa - moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu belek warstwowych: MPa - ocena izolacyjności akustycznej R A1 : db R A2 : db - ważony współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej R w : db - klasyfikacja ogniowa: NRO 12

14 - klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 - kolorystyka płyt: kolor dwustronny RAL przetłoczenia okładzin: strona zewnętrzna mikrotrapez Płyty warstwowe są gotowymi elementami budowlanymi. Płyty o niestandardowych szerokościach docinać na placu budowy po uprzednim pomiarze miejsc wbudowania z natury. Płyty o niestandardowych szerokościach na rysunkach i w wykazach oznaczono *. 6.1 MOCOWANIE PŁYT. Mocowanie płyt zaprojektowano do posadzki i płyt dachowych hali za pośrednictwem stalowych kątowników walcowanych L 150x150x12 mm usytuowanych w poziomach posadzki hali C m oraz w poziomie m spodu żeber płyt dachowych. Kątowniki L 150x150x12 mm ze stali St3SX mocowane do posadzki oraz żelbetowych pachwin pomiędzy dachowymi płytami panwiowymi za pomocą wklejanych kotew Hilti HIT-RE 500 M16x198/38, rozstaw kotew co ok cm. Mocowanie płyt warstwowych do kątowników za pomocą wkrętów samowiercących do profili walcowanych z podkładkami neoprenowymi SDT-12-A19 5.5x186 mm. Na szerokości płyty stosować minimum 3 łączniki. Na wszystkie łby śrub nałożyć kapturki osłonowe z PVC w kolorze płyt. Szczegóły mocowania płyt przedstawiono na rys nr. 4/5 6.2 OBRÓBKI BLACHARSKIE. Przyjęto do wykończenia obudowy nietypowe obróbki blacharskie z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0.5 mm. Obróbki mocowane do płyt za pomocą nitów zrywalnych 4.8 x 12 mm. Kolor obróbek: - obróbki w poziomie posadzki hali RAL pozostałe RAL

15 6.3 WYTYCZNE MONTAŻU. Roboty wstępne i przygotowawcze: Zamocować do posadzki oraz do pachwin płyt dachowych kątowniki L 150x150x12 mm ze stali St3SX za pomocą kotew wklejanych Hilti HIT-RE 500 M16x190/38. Rozstaw kotew co ok cm. Roboty montażowe: - bezpośrednio przed docięciem i montażem płyt sprawdzać sukcesywnie w naturze wymiary płyt, obróbek blacharskich oraz na bieżąco korygować ich wymiary; - bezpośrednio przed montażem płyt na kątowniki w płaszczyznach styków z płytami zakładać samoprzylepne taśmy izolacyjne; - do cięcia okładzin płyt stosować nożyce elektryczne, do cięcia obróbek blacharskich nożyce ręczne, cięcia rdzenia z wełny mineralnej wykonywać specjalistycznym nożem; - cięcie płyt i obróbek blacharskich wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem; - zabrania się stosowania do cięcia płyt i obróbek szlifierek kątowych z uwagi na możliwość nadpalenia okładzin; - obróbki blacharskie łączyć na zakłady o szerokościach minimum 5.0 cm; - do wkręcania łączników samowiercących i dybli stosować wkrętarki zalecane przez producentów wkrętów i dybli; - na bieżąco kontrolować odchylenia płyt od poziomu i pionu, które nie powinny przekraczać ± 2 mm na 3.00 m; - górne powierzchnie płyt powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie, dopuszczalne różnice górnych krawędzi sąsiednich nie powinny być większe od ± 2 mm; - połączenia płyt i obróbek blacharskich uszczelniać w sposób ciągły silikonem; - stosować wyłączne akcesoria montażowe posiadające niezbędne atesty i certyfikaty techniczne. 14

16 6.4. RAMA STALOWA DO MOCOWANIA WRÓT. W celu zamocowania w wewnętrznej ścianie warstwowej wrót o wymiarach 1.80 x 2.10 m w świetle ościeżnicy zaprojektowano stalową ramę - poz.1 złożoną z kwadratowych rur o przekroju 100x100x3 mm ze stali St3SX. Rygiel mocowany do słupów głównych podparty dwoma słupami. Rama mocowana do słupów hali od strony nawy nr 1, słupy zamocowane do posadzki hali - za pomocą kotew wklejanych Hilti HIT-RE 500 M16x190/38. Wymiary ramy przed montażem należy dostosować do wymiarów zamówionych wrót. Konstrukcję ramy przedstawiono na rys. nr 4/5. Wszystkie elementy stalowe ramy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować farbą nawierzchniową w kolorze RAL PRZESZKLONE ŚCIANKI DZIAŁOWE. Wygrodzenie poszczególnych stanowisk w laboratorium projektuje się za pomocą systemowych ścianek działowych o konstrukcji z profili aluminiowych i wysokości 2.50 m. Wypełnienie ścianek szybą pojedynczą bezpieczną bezbarwną oraz nieprzezroczystymi panelami z meleniny o gr. 18 mm. Drzwi wejściowe do poszczególnych stanowisk laboratoryjnych przeszklone, rozwierane o wymiarach w świetle ościeżnicy x cm. Kolor profili AL, paneli i listew wykończeniowych: RAL 7035 Podział i zestawienie ścianek działowych przedstawiono na rys. nr. 5/5. 8. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE. - posadzka przemysłowa: z betonu B30 o gr cm ze zbrojenie stalowym rozproszonym w ilości 25 kg/m 3, dylatowana na pola o max. wymiarach 4.0x 4.0 m, utwardzana posypką Fortedur w ilości min. 4 kg/m 2,zatarta mechanicznie na gładko, impregnowana roztworem żywicy akrylowej, kolor: jasno - szary. 15

17 - kanały instalacyjne: zabezpieczenie krawędzi kątownikami stalowymi L 40x40x4 mm pomalowanymi w kolorze RAL 9007; przykrycie kanałów kratami stalowymi z płaskowników ocynkowanych; - ściany, słupy, dźwigary, świetliki: farba emulsyjna w kolorze białym. - wrota i drzwi osobowe w ścianie pomiędzy nawami nr 1 i 2: kolor: RAL wsporniki do podwieszania instalacji, grzejniki z podejściami: kolor: RAL

18 Projekt budowlany: termomodernizacji oraz kolorystyki. 9. INFORMACJA O BIOZ DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 9.1 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT WEWNĘTRZNYCH. Zakres i kolejność robót: - montaż kątowników do mocowania samonośnej ściany warstwowej pomiędzy nawami nr 1 i 2; - wykonanie i montaż ramy do mocowania wrót w ścianie działowej pomiędzy nawami nr 1 i 2; - montaż wewnętrznej ściany działowej pomiędzy nawami nr 1 i 2 z płyt warstwowych, drzwi osobowych i wrót wewnętrznych, obróbek blacharskich; - wewnętrzne roboty malarskie; - montaż systemowych ścianek działowych; - wykonanie i montaż przykrycia kanałów instalacyjnych. 9.2 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. Podczas prowadzenia robót przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m podczas przy wykonywaniu robót montażowych i malarskich; - uderzenie w części ciała przedmiotami spadającymi z wysokości; - możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi; - ryzyko poparzeń roztopionym metalem podczas wykonywania robót spawalniczych; - możliwość porażenia wzroku i poparzenia rąk podczas wykonywania robót spawalniczych; 17

19 Projekt budowlany: termomodernizacji oraz kolorystyki. - możliwość skaleczeń rąk i nóg przy niestosowaniu rękawic ochronnych oraz odpowiedniego obuwia; - zachlapanie oczu podczas wykonywania robót malarskich. 9.3 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. Wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenie stanowiskowe w zakresie: - pracy na rusztowaniach i drabinach; - stosowania środków ochrony osobistej; - obsługi elektronarzędzi; - zasad ochrony p. poż.; - podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. 9.4 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy: - na czas prowadzonych robót związanych z montażem ściany działowej nr 1 i 2 wyłączyć z użytkowania nawę nr 2; - stosować środki ochrony osobistej: hełmy, rękawice i obuwie ochronne, okulary ochronne, osłony oczu. 10. WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW. Odpady powstające podczas wykonywania robót zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach z dnia r Dz.U.Nr 62 poz. 62). Przewidywane odpady: odpady inne niż niebezpieczne: - gruz budowlany z rozbiórek i remontów kod odpady izolacyjne (wełna mineralna)

20 Projekt budowlany: termomodernizacji oraz kolorystyki. - szkło złom żelaza i stali Odpady nie nadające się do odzysku należy przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 11. MATERIAŁY. - płyty warstwowe PWS-W 150T PRUSZYŃSKI z okładzinami z blachy mikrotrapezowanej o gr 15.0 cm; - obróbki blacharskie indywidualne z blachy powlekanej o gr 0.5 mm; - kotwy wklejane Hilti HIT-RE 500 M16x190/38; - kątowniki stalowe 150 x 150 x 12 mm ze stali St3SX - rury kwadratowe ze stali St3SX 100x100x 3 mm - kraty pomostowe; - nity i łączmiki; - klej silikonowy; - taśmy samoprzylepne PVC. Uwaga: Wszystkie prace prowadzić pod stałym nadzorem i kontrolą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Podczas prowadzenia robót ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bhp oraz stosować niezbędne zabezpieczenia ludzi przed możliwością upadku z wysokości. Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF UŹDZIŃSKI Toruń r. upr nr. UAN - IV / 46 / TO / 88 POL_LAB/12 19

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC Hale systemowe Opis, zastosowanie, właściwości Zawartość Podstawowe informacje Parametry techniczne Dodatkowe informacje techniczne Zastosowania hal Referencje Hale systemowe Podstawowe informacje Hale

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego 2 10-957 OLSZTYN PROJEKT BUDOWLANY

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego 2 10-957 OLSZTYN PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Janusz Januszewicz Ul. F. Kręcickiego 23, 10-699 OLSZTYN Tel./fax (0 89) 541 52 91, kom. 501 007 464 INWESTOR: UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w Olsztynie Ul. Oczapowskiego

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA Specodlew Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA Specodlew Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA Specodlew Sp. z o.o. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego nr 001 / DI / 2011 o projekty i dostawę hal przemysłowych C H AR AK T E RY S T Y K A O B I E K T Ó W

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1: Analiza izolacyjności przegród zewnętrznych... 55

ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1: Analiza izolacyjności przegród zewnętrznych... 55 12.3 Elementy zagospodarowania działki jakie mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi............................................ 48 12.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY

: Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa 4. 07-200 Wyszków PROJEKT WYKONAWCZY ZLECENIODAWCA INWESTYCJA OBIEKT NR PROJEKTU : PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie ul. Przemysłowa 4 07-200 Wyszków : Modernizacja układu hydraulicznego pompowni głównej : Pompownia główna PEC Wyszków ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM ,

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM , PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL 31-465 KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) 410-48-20, TEL. KOM. 0508-329-905, E-MAIL:bwazl@ppbw.com.pl Projekt nr: 0583 Inwestor: Zakład Walcowni PROFIL SA 31-752

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY OPTIMAL OFFICE

KATALOG TECHNICZNY OPTIMAL OFFICE KATALOG TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS SYSTEMU... 4 ZESTAWIENIA ZESTAWIENIE PROFILI... 6 ZESTAWIENIE USZCZELEK... 10 ZESTAWIENIE AKCESORIÓW... 12 PRZEKROJE ELEMENTÓW SYSTEMU GŁÓWNE PROFILE NOŚNE... 16 LISTWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WNĘTRZA HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU WNĘTRZA HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY dok. nr Um. nr 26/WR/AN/2016 Inwestor: Obiekt: Adres: PIT-RADWARS.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa HALA NR 3A ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE W BUDYNKU SZKOLy PODSTAWOWEJ UL.ARMII KRAJOWEJ 39 W WARSZAWIE-WESOŁEJ INWESTOR: Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na budowę hali produkcyjnej Łódź dnia 28.07.2015r. 1. Zamawiający Nazwa : LUSTAN Sp. z o.o. Adres: Ul. Okrężna 18/22, 95-070 Rąbień NIP: 726-00-01-833 Regon: 004311613 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4.

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Opis techniczny projektu, w tym: 4.1 Projekt podciągów stalowych. 4.2 Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane przez wyspecjalizowane zakłady produkcji zgodnie z wymaganiami i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Inwestor : Budowa : Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5 budowa zadaszenia stoisk targowiska miejskiego Adres Budowy : ul. Czerwonego Krzyża, działki nr 1884/5,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Warszawa Zakres robót w budynku nr 4 do Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie inwestycji pt: Termomodernizacja,

Warszawa Zakres robót w budynku nr 4 do Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie inwestycji pt: Termomodernizacja, Warszawa 22.03.2016 Zakres robót w budynku nr 4 do Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie inwestycji pt: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku nr 4 parter. Roboty remontowe wewnętrzne realizowane

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY wzmocnienia zespolenia ścian warstwowych wykonanych w systemie WK-70 budynku mieszkalnego nr 9 przy ul Wieniawskiego w Chełmie

- 3 - OPIS TECHNICZNY wzmocnienia zespolenia ścian warstwowych wykonanych w systemie WK-70 budynku mieszkalnego nr 9 przy ul Wieniawskiego w Chełmie - 3 - OPIS TECHNICZNY wzmocnienia zespolenia ścian warstwowych wykonanych w systemie WK-70 budynku mieszkalnego nr 9 przy ul Wieniawskiego w Chełmie 1 Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora egzemplarz

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA. OBIEKT HALA D nawa I, II, III, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DACHU ORAZ WYMIANY POSZYCIA OBIEKT HALA D nawa I, II, III, Inwestor : KOFAMA KOŹLE S.A. Lokalizacja : 47-205 Kędzierzyn Kożle, ul. Portowa 47, Podstawa Opracowania Oraz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 zlec. nr 1/P/03/2016 PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania : Projekt ogrodzenia pływalni Wodny Raj w Łodzi. Adres: ul.wiernej Rzeki 2, 91-134 Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 Inwestor : Miasto Łódź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE. kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEWACYJNE kod CPV 45410000-4 Spis treści: 1. Wstęp....str. 2 2. Materiały...str. 2 3. Sprzęt....str. 3 4. Transport... str. 3 5. Wykonanie robót..str. 3 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo