StoCretec. StoCretec Powłoki posadzkowe. Antyelektrostatyczne powłoki posadzkowe. StoCretec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "StoCretec. StoCretec Powłoki posadzkowe. Antyelektrostatyczne powłoki posadzkowe. StoCretec"

Transkrypt

1 StoCretec StoCretec Powłoki posadzkowe Antyelektrostatyczne powłoki posadzkowe StoCretec

2 Powłoki posadzkowe ESD Powłoki posadzkowe StoCretec ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego Treść Strona Wejdź na wyższy stopień świadomości - to ESD 3 Ogólna struktura powłok posadzkowych ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego 6 Ilustracja przebiegu prac na przykładzie systemu StoPox KU Strefa ochronna przed ESD - przykład 9 Wymogi techniczne 10 Systemy powłok posadzkowych ESD 12 Przewodzące powłoki lakierowane 14 Jakie powłoki StoCretec z zakresu ESD odpowiadają jakim normom? 15

3 ESD Powłoki posadzkowe Wejdź na wyższy stopień świadomości - to ESD Znane zjawisko: Wszyscy widzieliśmy już kiedyś elektryczność statyczną w postaci pioruna bądź odczuliśmy być może kopnięcie dotykając gałki u drzwi. Podobne formy elektrostatycznego wyładowania (electrostatical discharge = ESD) mogą ść ze sobą że kosztowne a nawet bezpieczne następstwa, zawsze widoczne od razu. Definicja Elektryczność statyczna to elektryczne wyładowa w położeniu spoczynkowym. Przeważ powstaje wskutek tarcia i następującego po nim rozdzielenia. Tarcie powoduje ogrza, co wprowadza w ruch molekuły materiału. Jeżeli następ te dwa materiały zostaną od siebie odsunięte, może nastąpić przeskok elektronu z jednego materiału na drugi. Kiedy elektrony przeskakują, dobór lub nadmiar elektronów tworzy pole elektryczne elektryczność statyczną. Nawet najprostsze rozdziela dwóch materiałów, np. odrywa taśmy klejącej od rolki, może spowodować wymianę elektronów i w efekcie stworzyć pola elektrostatyczne. Ilość elektryczności statycznej zależy od materiałów, które są pocierane a następ rozdzielane, od intensywności tarcia i rozdzielania oraz od względnej wilgotności powietrza. Zwyczajny plastik wywołuje na ogół największe naładowa statyczne. Niska wilgotność powietrza, częsta zimą, rówż przyczynia się do powstawania wielkich elektrostatycznych ładunków. Materiały, które łatwo wymieniają elektrony (lub ładunki) pomiędzy atomami, nazywamy przewodnikami. Posiadają one swobod poruszające się elektrony. Przykładami przewodników są metale, węgiel i ludzki pot. Materiały, które wymieniają łatwo elektronów nazywamy izolatorami. Kilka znanych izolatorów to plastik, szkło i powietrze. Zarówno przewodniki jak i izolatory można naładować elektrycznością statyczną. Jeżeli naładujemy jakiś przewodnik, swobodne elektrony dadzą mu możliwość szybkiego rozładowania się, kiedy tylko jakiś inny przewodnik o innym napięciu znajdzie się blisko. 3

4 Powłoki posadzkowe ESD UWAGA! Elementy mogą być naładowane elektrostatycz. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! Typowe potencjały elektrostatyczne W wyniku wykonywania różnych codziennych czynności, na ciele człowieka mogą się gromadzić ładunki, które dla delikatnych elementów mogą być szkodliwe: Przejście po dywa = od 1500 do V Przejście po wykończonej podłodze winylowej = od 250 do V Praca na stole roboczym = od 700 do 6 000V Podsie normalnej plastikowej siatki ze stołu roboczego = od do V Możliwe skutki wyładowań elektrostatycznych Potencjały elektrostatyczne działają przyciągająco na małe cząstki (pyłki), co może być bardzo problematyczne w pomieszczeniach, w których wymagana jest szczególna czystość (np. w salach operacyjnych). Kolejne ryzyko związane jest z rozładowam potencjału elektrostatycznego, w czasie którego powstają iskry. W atmosferze zawierającej rozpuszczalnik bądź pył, jak np. w magazynach nawozów czy młynach zbożowych zagraża bezpieczeństwo wybuchu. Patrząc na ten problem od strony czysto finansowej, największe szkody spowodowane ESD ponoszą producenci elektroniki spawa czy też smarowa delikatnych elementów stanowi poważny problem. Procent strat powodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi Producenci komponentów Minimalna strata Wpływ ESD na koszty Kiedy kop nas prąd, otrzymujemy uderze elektrostatyczne przynajmj Volt. To kopnięcie, jak potocz mówimy na rozładowa elektrostatyczne, jest często odpowiedzialne za bardzo wysoki procent uszkodzeń elementów elektronicznych (np. mikroczipów) w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny. O ile rozładowa elektrostatyczne o napięciu Volt jesteśmy w sta odczuć, mjsze rozładowania są przez nas wyczuwane. Jednak nawet ie wielkie wyładowania są w sta uszkodzić przyrządy półprzewodnikowe i się kiedy dzieje. Wiele części tranzystorów i mikroczipów, które są wykorzystywane bądź produkowane w zakładach sprzętu elektronicznego może zostać uszkodzonych przez napięcie, dużo mjsze niż Volt. Niektóre z tych delikatnych elementów mogą zostać uszkodzone w wyniku napięcia mjszego nawet niż 10 Volt. Poważ elektrotechnika rozwija się zwykle szybko, elementy elektroniczne są coraz mjsze. Redukując wielkość sprzętu, trzeba zmjszyć rówż mikroskopij małe odstępy pomiędzy izolatorami a obwodami elektrycznymi, co zwiększa bezpieczeństwo skutków ESD. Doświadcze pokazuje, że efektywna ochrona przed ESD jest z dnia na dzień coraz ważjsza. Maksymalna strata 4% 97% 16-22% Podwykonawcy 3% 70% 9-15% Sprzedawcy 2% 35% 8-14% Szacowana średnia strata Konsumenci 5% 70% 27-33% Źródło: Stephen Halperin, Guidelines for Static Control Management, Eurostat Elektrostatyczną podłogę ze zdolnością przewodzenia charakteryzuje oporność upływowa <10 6 Ω (Ω = Ohm). 4

5 ESD Powłoki posadzkowe Elektrostatyczność = zakaże Szkody spowodowane ESD, powstałe wskutek widocznych i wykrytych zdarzeń, można porównać do zakażenia ludzkiego organizmu wirusami czy bakteriami. Choć są one widoczne, mogą wyrządzić poważne szkody, zanim dostrzeże się ich obecność. Dlatego koczna jest szczepionka" przeciwko temu widocznemu bezpieczeństwu w postaci ochrony przed ESD. Podłogi w obszarze ESD Stanowiska robocze zagrożone ESD np. przy produkcji mikroczipów tylko wtedy będą mogły spełniać swoje funkcje jeżeli wszystkie stosowane materiały a że wyposaże będą spełniały odpowied wymagania. Standardowe wyposaże stanowisk jak stoły, krzesła, buty, ubrania, opaski uziemiające na nadgarstek, jonizatory i oczywiście powłoki posadzkowe musi mieć zdolność do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego. Te ostat mają szczególne znacze, poważ to one muszą odprowadzać do ziemi wszystkie ładunki powstałe w obszarze ESD. StoCretec oferuje sześć systemów powłok posadzkowych ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego dla różnych zastosowań. 5

6 Powłoki posadzkowe ESD System ochrony przed wyładowam elektrostatycznym: Ogólna struktura powłok posadzkowych ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego Powłoka kryjąca (ew. emulsja pielęgnująca) Płaszczyzna przewodzenia z taśmą miedzianą Warstwa podkładowa i szpachla wyrównawcza Podłoże Podłoże Z reguły podłoża wiążące mineral ie jak jastrych cementowy czy beton, rzadziej jastrych magnezjowy lub anhydrytowy należy pokryć warstwami. Jeżeli istje zagroże podciągania kapilarnego wilgoci, należy zastosować system umożliwiający dyfuzję. Podłoża termoplastyczne jak na przykład asfalt lany wymagają powłok ciągliwo-elastycznych. Warstwa podkładowa W przypadku wszystkich systemów wiążących jak żywica reaktywna, warstwa podkładowa staje się warstwą poprawiającą przyczepność pomiędzy podłożem a powłokami. Warstwa podkładowa składa się przeważ z przezroczystej żywicy epoksydowej zawierającej ropuszczalnika, o małej zawartości wiskozy. Jeżeli żywicę podkładową wypełnimy wysuszanym piecowo piaskiem kwarcowym, stworzymy w ten sposób szpachlę wyrównawczą. W systemach umożliwiających dyfuzję gruntuje się żywicami epoksydowymi emulgowanymi wodą. Szpachla wyrównawcza Oporność upływowa powłok antyelektrostatycznych jest przede wszystkim rezultatem grubości warstwy powłoki kryjącej. Aby zapewnić jednakowy opór na całej powierzchni należy uważać, by grubość warstwy powłoki kryjącej była równomierna. Dlatego zaleca się, w przypadku szorstkich i równych podłoży, po zagruntowaniu nałoże szpachli wyrównawczej z żywic gruntujących i piasku kwarcowego. R E = 10 8 Ω R E = Ω R E = 10 5 Ω Powłoka kryjąca na równym podłożu bez szpachli wyrównawczej. R E = 10 5 Ω R E = 10 5 Ω R E = 10 5 Ω Szpachla wyrównawcza: jednakowa grubość warstwy powłoki kryjacej=> jednakowa oporność upływowa. 6

7 ESD Powłoki posadzkowe Płaszczyzna przewodzenia składa się z samoprzylepnych taśm miedzianych i czarnego lakieru zawierającego grafit. Mocowa taśm miedzianych do przewodu uziemiającego. Nanosze powłoki kryjącej. Płaszczyzna przewodzenia Poważ z czasem zdolność betonu do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego maleje wskutek procesów wysuszania a warstwa podkładowa działa jako warstwa izolująca, koczne jest zastosowa zwanej płaszczyzny przewodzenia. Ta pośrednia warstwa jest zbędna, aby ładunki elektrostatyczne mogły odpływać przez płaszczyznę przewodzenia, zawsze ze stałym oporem. Składa się ona z dwóch składników: czarnego lakieru zawierającego grafit i samoprzylepnych taśm miedzianych. Taśmy miedziane tworzą połącze pomiędzy systemem warstw a uziemiem. Taśmy przykleja się, zazwyczaj w mj obciążonych obszarach, na warstwę podkładową, ew. na szpachlę wyrównującą i wywija na ścianę. Obowiązuje reguła, że na każde 100 m² podłogi należy zaplanować jedno mocowa taśmy miedzianej do uziemiającego przewodu obiegowego. Mocowa Taśm miedzianych do przewodu obiegowego może być wykonane jedy przez elektryka instalatora! Powłoka kryjąca Zdolność warstwy kryjącej do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego osiąga się z reguły poprzez doda włókien węglowych. W zależności od miejsca użycia stosuje się jeden z kilku dostępnych systemów: powłoki złożone z cienkich i grubych warstw na bazie żywic epoksydowych emulgowanych wodą ze zdolnością do dyfuzji pary wodnej systemy na bazie żywic epoksydowych, zawierających rozpuszczalnika, wytrzymujące duże obciążenia mechaniczne i chemiczne systemy na bazie żywic poliuretanowych od ciągliwo-twardych po ciągliwoelastyczne, zawierających rozpuszczalnika. Warstwy ze zdolnością do odprowadzania ładunków elektrostatycznych mogą zostać dodatkowo posypane specjalnym kruszywem tzw.węglikiem krzemu posiadającym zdolność przewodzenia, co zmjszy ryzyko poślizgu. Do tego celu nadaje się wysuszany piecowo piasek kwarcowy! Czarny lakier, który nakładany jest na taśmy, posiada w płaszczyź poziomej znacz większe zdolności przewodzenia niż substancja powlekająca. 7

8 Powłoki posadzkowe ESD Przebieg prac przy zastosowaniu systemu StoPox KU 611. Systemy ECF I etap prac: montaż taśm miedzianych Sto Divers na betonowym podłożu zagruntowanym StoPox IHS BV i aplikacja StoPox WL 110. II etap prac: aplikacja StoPox KU 611: rozprowadza i odpowietrza Gotowa posadzka. 8

9 ESD Powłoki posadzkowe Strefa ochronna przed ESD - przykład. Aby zagwarantować dzisiejszej elektronice jakość i zawodność koczne jest antyelektrostatyczne zabezpiecze (EPA) stanowisk pracy, na których wykonuje się delikatne elementy elektroniczne. Na poniższym schemacie widać wyraź, że strefa ochronna przed ESD stanowi kompletną całość. Szczególne zada spełnia przewodząca powłoka posadzkowa, która musi odprowadzać powstające ładunki do ziemi. Przykład EPA (ESD protected area = strefa ochronna przed ESD) kółka ze zdolnością uziemiania powierzchnia ze zdolnością uziemiania przyrząd kontrolujący opaski uziemiające na nadgarstek musi się znajdować poza EPA przyrząd kontrolujący obuwie musi się znajdować poza EPA elektroda do obuwia do testowania obuwia oraz opaski i kabla na nadgarstek opaska uziemiająca na nadgarstek kabel uziemiający EPA EPA - ziemia punkt przyłączenia do uziemienia (EBP) punkt przyłączenia do uziemienia wózka obuwie ESD jonizator blaty robocze krzesło z nogami i kółkami ze zdolnością uziemiania podłoga odzież regał z uziemioną powierzchnią regał ze zdolnością uziemiania szyld EPA maszyna Fragment DIN EN (VDE 0300 część 5-1): , do zgłoszonego, limitowanego wydania został zamieszczony na podstawie zezwolenia Niemieckiego Instytutu Normalizacji DIN oraz Związku Elektrotechniki, Elektroniki i Techniki Informacyjnej VDE. Dalsze kopiowa lub drukowa wymaga specjalnego zezwolenia. Jeżeli chodzi o stosowa norm, miarodajną wersją jest ich najnowsze wyda, które jest dostępne w wydawnictwach VDE Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, Berlin i Beuth Verlag GmbH, Bruggrafenstrasse 6, Berlin. 9

10 Powłoki posadzkowe Normy i wytyczne Normy i wytyczne Podstawowe kwestie ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi zostały ujęte w normach i wytycznych. Powłoki przewodzące dla podłóg stosowane są w różnych zakresach. Są to zakresy ochrony przeciwwybuchowej i tzw. zakresy ESD. W przypadku zakresów ochrony przeciwwybuchowej przewodząca powłoka podłogi zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się ładunków na osobach znajdujących się w danym pomieszczeniu. W ten sposób unika się eksplozji mediów składowanych w danym miejscu. W przypadku zakresów ESD chodzi o ochronę elektronicz wrażliwych części przed naładowam elektrostatycznym. Obydwa zakresy regulowane są przez różne normy i dlatego należy je traktować osobno. Zakres zastosowania ochrony przeciwwybuchowej BGR 132 ( ) Uniknięcie bezpieczeństwa zapłonu wskutek elektrostatycznego naładowania (dotychczas ZH 1/200). Główny Związek Przemysłowych Stowarzyszeń Zawodowych. Przepis Stowarzyszenia Zawodowego opisuje działania w kierunku uniknięcia sytuacji związanych z bezpiecznym naładowam, które w czasie wyładowania wewnątrz cieczy i gazów zagrożonych eksplozją mogą doprowadzić do zapłonu. Przepis ten ma zastosowa przykładowo w przypadku: stacji benzynowych fabryk i składów amunicji miejsc produkcyjnych o wysokiej zawartości pyłów magazynów z palnymi materiałami Wymagania oporu uziemienia powłoki: <10 8 Ω (<10 6 Ω w przypadku materiałów wybuchowych) Zakres zastosowania ochrony ESD DIN EN ( ) Ochrona elektronicznych elementów przed zjawiskami elektrostatycznymi Wymagania Ogólne. W przypadku tej normy chodzi o standardy chroniące elementy dla zakresów ESD, w których zdefiniowane są wymagania dla wszystkich stref ochronnych ESD i danych elementów elektronicznych. Dla podłóg norma ta zaleca opór uziemienia powłoki <10 9 Ω. Jeśli jednak podłoga będzie użyta jako pierwotne medium uziemiające zaleca się normę oporu systemu (człowiek/ obuwie/ podłoga) znajdującą się pomiędzy 7,5 x 10 5 i 3,5 x 10 7 Ω lub maksymalne naładowa osób 100 volt. Metody pomiarowe oporów względ naładowania opisane są w normach DIN EN i DIN EN Urządze pomiarowe do określania oporu uziemienia DIN EN 1081 ( ) Elastyczne wykładziny podłogowe, określe oporu elektrycznego. W przypadku tej normy chodzi o normę pomiarową dla BGR 132. Jako elektroda pomiarowa użyta jest tzw. elektroda trzypunktowa. Napięcie pomiarowe wynosi 100 volt. 10

11 DIN EN ( ) Opór elektryczny wykładzin podłogowych i podłóg wykładanych. W tym przypadku chodzi o normę pomiarową dla DIN EN Przy pomiarze brana jest pod uwagę jedy podłoga a cały system (człowiek/ obuwie/ podłoga). DIN EN ( ) Elektrostatyka część 4-5: standardowa metoda badania dla specjalnych zastosowań metoda dla ustalenia charakterystyki elektrostatycznego oddziaływania ochronnego dla obuwia i podłogi w kombinacji z człowiekiem. W tym przypadku chodzi o drugą normę pomiarową podłogi dla DIN Przy pomiarze jest brana pod uwagę sama podłoga a cały system (człowiek/ obuwie/ podłoga). Mierzony jest: opór uziemienia w Ohmach (sprawdze systemu) naładowa człowieka w voltach (Walking Test) ESD STM (Walking Test 1999) Pomiar napięcia materiałów podłogowych i obuwia w kombinacji z człowiekiem. Ta amerykańska norma ESD Association używana jest jako wielkość pomiarowa dla oporu uziemienia lecz dla naładowania osób (w voltach). Norma ta była często używana w Niemczech, poważ do marca 2005 istniała norma DIN EN W międzyczasie znacze tej amerykańskiej normy spadło na korzyść normy DIN EN DIN VDE ( ) Tworze instalacji prądów energetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V. Norma ta służy do ochrony osób zagrożonych w przypadku kontu z częściami przewodzącymi. Podczas, gdy wcześj cytowana norma zajmuje się w pierwszym rzędzie górnymi wartościami granicznymi oporów, omawiana norma definiuje dolne wartości graniczne: RE> 5 x 10 4 Ω, jeśli napięcie znamionowe instalacji przekracza 500 V RE> 10 x 10 4 Ω, jeśli napięcie znamionowe instalacji przekracza 500 V Ta metoda pomiarowa różni się od wcześj wymienionych. Dlatego wartości pomiarów mogą być między sobą porównywane. Powłoki ECF (opór uziemienia <10 6 Ω) spełniają tych wymagań. Odpowiadają im jedy powłoki DIF. 11

12 Powłoki posadzkowe ESD Systemy powłok posadzkowych ESD Dzięki systemom StoCretec można wykonać posadzki przewodzące ładunki elektrostatyczne (ECF) a że posadzki antyelektrostatyczne (DIF). Systemy ECF (wg DIN IEC , 1995) Właściwości grube powłoki ze zdolnością do dyfuzji pary wodnej ECF zgod z DIN IEC bardzo wysoka przewodności spełnia wymagania normy DIN EN (test systemowy) naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN cienkie powłoki strukturalne średnia odporność mechaniczna i na i na środki chemiczne ECF wg DIN IEC spełnia wymagania normy DIN EN DIN EN (test systemowy) (test systemowy) tylko w połączeniu ze StoPur KV/ KV/ WV WV Naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu tylko w połączeniu StoPur ze KV/ StoPur WV 210 KV/ WV 210 powłoki grube ekstremal wysoka odporność mechaniczna i i chemiczna ECF wg DIN IEC IEC spełnia wymagania normy DIN EN (test (test systemowy) tylko w połączeniu ze StoPur KV/ KV/ WV WV Naładowa< 100 Volt, wg ESD ESD STM STM (Walking Test), Test), ewent. DIN DIN EN EN tylko tylko w w połączeniu ze StoPur KV/ KV/ WV WV Zakresy zastosowania laboratoria pomieszczenia z aparaturą elektryczną dużej wrażliwości hale produkcyjne ze sprzętem elektronicznym (Urządzenia ESD) hale przemysłowe i magazynowe zagrożone wybuchem hale prodykcyjne w przemyśle samochodowym hale przemysłowe i magazynowe zagrożone wybuchem Urządzenia HBV (urządzenia do produkcji, obróbki i stosowania materiałów narażonych na działa wody wg 19 WHG) laboratorium pomieszczenia operacyjne pomieszczenia czystego składowania pomieszczenia z czułymi urządzeniami elektronicznymi hale produkcyjne dla elektroniki (ESD-Anlagen) Gruntowa StoPox WG 100 ze szpachlą wyrównawczą StoPox WG 100, wypełnione piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 ze szpachlą wyrównawczą StoPox GH 205, wypełnione piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 ze szpachlą wyrównawczą StoPox GH 205, wypełnione piaskiem kwarcowym Warstwa przewodzenia StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśma miedzianą StoDivers LB 100 Powłoka kryjąca StoPox WB 110 StoPox KU 410 StoPox KU 611 Lakierowa StoPox WL 113 StoPur KV/WV 210 StoPur KV/WV 210 Produkty dla konserwacji StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 Grubość warstwy ca 2-3 mm ca 1 mm ca 2 mm Podłoża przesiąknięte wilgocią wskutek podciągania kapilarnego jastrychy magnezjowe jastrychy anhydrytowe podłoża cementowe podłoża cementowe 12

13 Systemy DIF (wg normu DIN IEC , 1995) grube, ciągliwo-elastyczne powłoki o właściwości scalania pęknięć ECF wg DIN IEC spełnia wymogi normy DIN EN (test systemowy) tylko w połączeniu ze StoPur KV/ WV 210 Naładowa < 100 Volt,wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu ze StoPur KV/WV 210 grube, ciągliwo-elastyczne powłoki o właściwości scalania pęknięć DIF wg DIN IEC spełnia wymogi normy DIN VDE (oporność > 50 K Ω) spełnia wymogi normy DIN EN w połączeniu ze StoPur KV Naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu ze StoPur KV gruba powłoka ekstremal wysoka odporność mechaniczna i chemiczna DIF wg DIN IEC spełnia wymogi normy DIN VDE (oporność > 50 K Ω) spełnia wymogi normy DIN EN spełnia wymogi normy StoPur KV Naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu ze StoPur KV pomieszczenia z bardzo czułą elektroniką hale produkcyjne dla urządzeń elektronicznych (Urządzenia ESD) pomieszczenia z opakowaniami pomieszczenia z komputerami pomieszczenia z bardzo czułą elektroniką hale produkcyjne dla urządzeń elektronicznych (Urządzenia ESD) pomieszczenia z opakowaniami pomieszczenia z komputerami pomieszczenia z bardzo czułą elektroniką hale produkcyjne dla urządzeń elektronicznych (Urządzenia ESD) pomieszczenia z opakowaniami pomieszczenia z komputerami UWAGA! Elementy mogą być naładowane elektrostatycz. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! StoPox GH 205 lub StoPur IB 501 i szpachla wyrównawcza StoPox GH 205 lub StoPur IB 501, wypełniona piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 lub StoPur IB 501 i szpachla wyrównawcza StoPox GH 205 lub StoPur IB 501, wypełniona piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 i szpachla wyrównawcza StoPox GH 205, wypełniona piaskiem kwarcowym StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPur IB 511 StoPur IB 512 StoPox KU 612 StoPur KV/WV 210 StoPur KV StoPur KV StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 ca 2 mm ca 2 mm ca 2 mm podłoża cementowe lany asfalt podłoża cementowe lany asfalt podłoża cementowe 13

14 Przewodzące powłoki posadzkowe Lakierowa Przewodzące powłoki lakierowane Przewodzące powłoki lakierowane to prosty sposób na polepsze elektrycznych właściwości cienkich powłok. Tradycyjne powłoki przewodzące mają z reguły dobre parametry przewodzenia, zgod z normami DIN EN i DIN EN 1081 ale: spełniają wymagań testu systemowego wg DIN EN powodują naładowania > 100 Volt wg DIN EN lub ESD STM Oznacza to, że spełniają aktualnych wymagań norm ESD! Pokrycie tych powłok specjalnymi, przewodzącymi powłokami lakierowanymi w znacznym stopniu poprawia ich elektryczne właściwości, że wszystkie ważne normy ESD są spełnione. Walkingtest dla einer powłoki leitfähigen przwodzącej bez Beschichtung lakierowania ESD ohne ESD-Versiegelung V x = 100,0 s, y = 250,0 V s s Walkingtest przy mit użyciu ableitfähigen antyelektrostatycznego Schuhen obuwia der firmy Firma Otter Otter dla powłok auf Beschichtungssystem StoPox WL StoPox 110 / StoPox IHS BV KU 612 / StoPox WL 110 / StoPox KU 612 Walkingtest dla einer powłoki leitfähigen przwodzącej z Beschichtung lakierowam ESD mit ESD-Versiegelung V x = 50,00 s, y = -12,39 V s s Walkingtest przy mit użyciu ableitfähigen antyelektrostatycznego Schuhen obuwia der firmy Firma Otter Otter dla powłok auf Beschichtungs- StoPox IHS BV / system StoPox WL StoPox 110 / StoPox IHS BV KU 612 / StoPox / StoPur WL KV 110 / StoPox KU 612 / StoPur StoPox IHS BV / KV Powłoki lakierowane ESD w technologii StoCretec Produkt StoPur KV StoPur WV 210 StoPox WL 113 Właściwości lakier rozpuszczalnikowy 2-K-PUR jedwabiście błyszczący odporny na promie UV dobra odporność na ściera wysoka elestyczność lakier wodorozcieńczalny 2-K-PUR wydziela zapachów o wyglądzie matowym, jednorodnym odporny na promie UV duży wybór kolorystyczny lakier wodorozcieńczalny 2-K-EP jedwabiście błyszczący wydziela zapachów ekstremal wysoka odporność na ściera na podłożach mineralnych stosowany bez lakieru przewodzącego zapewnia dyfuzję pary wodnej Zakres zastosowania na stare i nowe powłoki przewodzące systemów EP i PUR na stare przewodzące okładziny podłogowe (kauczukowe, linoleum, PCV itp) na nowe i stare powłoki przewodzące systemów EP i PUR na StoPox WB 110 bezpośrednio na podłoża mineralne 14

15 Jakie powłoki StoCretec z zakresu ESD odpowiadają jakim normom? StoCretec dysponuje kompleksową ofertą antyelektrostatycznych powłok posadzkowych. Poniższa tabela zawiera zestawie powłok posadzkowych StoCretec oraz norm, którym odpowiadają. BGR 132 Ważjsze wymagania techniczne dotyczące antyelektrostatycznych powłok posadzkowych Wymagania dotyczące oporności (ziemia) < 10 8 Ω (< 10 6 Ω dla materiałów wybuchowych) Pomiary wg DIN EN 1081 DIN EN Ochrona urządzeń elektrycznych przed następstwami zjawisk elektrostatycznych: Oporność upływowa (ziemia): RE < 1 x 10 9 Ω Do uziemienia osób: 7,5 x 10 5 Ω < RG < 3,5 x 10 7 Ω (pierwotne uziemie dla personelu przez podłogę) Pomiary wg DIN EN i DIN EN Normy Produkt DIN EN 1081 DIN EN DIN EN system człowiek/ obuwie / podłoga DIN IEC ECF DIN IEC DIF ESD STM Walking Test DIN VDE Powłoka kryjąca StoPox KU 410 Powłoka kryjąca StoPox KU 611 z lakierem StoPur KV b.w.d. b.w.d. z lakierem StoPur WV 210 b.w.d. b.w.d. powłoka kryjąca StoPox KU 612 z lakierem StoPur KV Powłoka kryjąca StoPox WB 110 b.w.d. b.w.d. z lakierem StoPox WL 113 Powłoka kryjąca StoPur IB 511 z lakierem StoPur KV b.w.d. b.w.d. z lakierem StoPur WV 210 powłoka kryjąca StoPur IB 512 z lakierem StoPur KV b.w.d. b.w.d. b.w.d.= brak wiarygodnych danych 15

16 StoCretec Centra Sprzedaży: Bydgoszcz ul. Gajowa 7 / Bydgoszcz tel /821 fax Gdynia ul. Chwaszczyńska Gdynia tel fax Rzeszów ul. Wspólna Rzeszów tel /394 fax Szczecin ul. Balińskiego Szczecin tel fax Doradcy techniczni StoCretec Białystok tel.kom Bydgoszcz tel.kom Poznań tel.kom Szczecin tel.kom Katowice ul. Żeliwna Katowice tel fax Wrocław ul. Ostrowskiego 13a Wrocław tel fax Warszawa tel.kom tel.kom Wrocław tel.kom Sto - ispo sp. z o.o. ul. Zabracka Warszawa tel tel fax Koszalin ul. Szczecińska Koszalin tel fax Kraków ul. Powstańców Kraków tel fax Centrum Profili Elewacyjnych Radom ul. Wrocławska Radom tel./ fax Magazyn Serwisowy Warszawa ul. Płochocińska Warszawa tel fax Lublin ul. Zemborzycka 57 E StoCretec Lublin tel fax Poznań ul. Strzeszyńska Poznań tel /948 fax Doradcy Techniczni: Kraków tel. kom Warszawa tel. kom Zielona Góra tel. kom StoCretec / Posadzki antyelektr. / Wer. 1

Podłogi Przewodzące powłoki posadzkowe. Przewodzące powłoki posadzkowe Ochrona przed wyładowaniami ładunków elektrostatycznych

Podłogi Przewodzące powłoki posadzkowe. Przewodzące powłoki posadzkowe Ochrona przed wyładowaniami ładunków elektrostatycznych Podłogi Przewodzące powłoki posadzkowe Przewodzące powłoki posadzkowe Ochrona przed wyładowaniami ładunków elektrostatycznych Wszelkie dane, obrazy, ogólne informacje i rysunki techniczne zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

StoCretec Powłoki posadzkowe. Systemy przemysłowych powłok posadzkowych

StoCretec Powłoki posadzkowe. Systemy przemysłowych powłok posadzkowych StoCretec Powłoki posadzkowe Systemy przemysłowych powłok posadzkowych Informacje zawarte w tej broszurze odpowiadają obecnenu stanowi naszej wiedzy, bazują na długoletnim doświadczeniu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

StoSilent Modular Żaglowe panele akustyczne

StoSilent Modular Żaglowe panele akustyczne Akustyka StoSilent Modular StoSilent Modular Żaglowe panele akustyczne Akustyka i estetyka System StoSilent Modular skutecznie redukuje poziom hałasu także na dużych przestrzeniach, takich jak na przykład

Bardziej szczegółowo

Strona. 8 Posadzki ceramiczne odprowadzające 239 ładunki elektryczne

Strona. 8 Posadzki ceramiczne odprowadzające 239 ładunki elektryczne Strona 8 Posadzki ceramiczne odprowadzające 239 ładunki elektryczne 237 Posadzki ceramiczne odprowadzające ładunki elektryczne 8 Podstawy W obszarach, w których poddaje się obróbce wybuchowe mieszaniny,

Bardziej szczegółowo

Sto - ispo sp. z o.o. Wnętrza. Aktywna farba do wnętrz StoClimasan Color

Sto - ispo sp. z o.o. Wnętrza. Aktywna farba do wnętrz StoClimasan Color Sto - ispo sp. z o.o. Wnętrza Aktywna farba do wnętrz StoClimasan Color StoClimasan Color: Czyste powietrze ze światła StoClimasan Color farba do wnętrz, która redukuje szkodliwe substancje i nieprzyjemne

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem W określonych warunkach środowiskowych

Bardziej szczegółowo

A member of the Biesterfeld Group

A member of the Biesterfeld Group A member of the Biesterfeld Group Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo

Sto-ispo Sp. z o.o. Elewacje. StoVerotec Complete System elewacji do domów o konstrukcji drewnianej

Sto-ispo Sp. z o.o. Elewacje. StoVerotec Complete System elewacji do domów o konstrukcji drewnianej Sto-ispo Sp. z o.o. Elewacje StoVerotec Complete System elewacji do domów o konstrukcji drewnianej Budowa systemu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Płyta gipsowo-kartonowa 2 Płyta OSB 3 Konstrukcja drewniana 4 Termoizolacja

Bardziej szczegółowo

Powłoki posadzkowe do parkingów i garaży podziemnych. Powłoki posadzkowe

Powłoki posadzkowe do parkingów i garaży podziemnych. Powłoki posadzkowe Powłoki posadzkowe do parkingów i garaży podziemnych Powłoki posadzkowe Informacje techniczne, wszelkie dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy,

Bardziej szczegółowo

Powłoki do posadzek przemysłowych

Powłoki do posadzek przemysłowych Powłoki do posadzek przemysłowych Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo

Produkty do pomieszczeń służby zdrowia. Sto-ispo Sp. z o.o.

Produkty do pomieszczeń służby zdrowia. Sto-ispo Sp. z o.o. Sto-ispo Sp. z o.o. do pomieszczeń służby zdrowia System Sto - materiały do wnętrz Projekty pomieszczeń dla klinik lub przychodni lekarskich to wypadkowa wymagań stawianych tego typu wnętrzom pod względem

Bardziej szczegółowo

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne

Posadzki. Przemysłowe. przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Posadzki Przemysłowe przemysłowe antyelektrostatyczne dekoracyjne Spis treści Strona 4 Posadzki przemysłowe Strona 7 Posadzki antyelektrostatyczne Strona 8 Posadzki dekoracyjne Strona 9 Systemy uszczelniania

Bardziej szczegółowo

Elewacje. Efekt lotosu. Powłoki elewacyjne z efektem lotosu

Elewacje. Efekt lotosu. Powłoki elewacyjne z efektem lotosu Elewacje Efekt lotosu Powłoki elewacyjne z efektem lotosu Powłoki elewacyjne z efektem lotosu Elewacje nie muszą być brudne Powłoki elewacyjne z efektem lotosu utrzymują elewacje dłużej w czystości. Efekt

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Izolacje hałasu uderzeniowego EKM Piankowy Polietylen Akustyczny EPS Wełna mineralna

Izolacje hałasu uderzeniowego EKM Piankowy Polietylen Akustyczny EPS Wełna mineralna Izolacja hałasu uderzeniowego porównanie materiałów Właściwości i parametry materiału Aplikacja materiału oraz właściwości warstwy Izolacje hałasu uderzeniowego EKM Piankowy Polietylen Akustyczny EPS Wełna

Bardziej szczegółowo

Concrete. Step inside and get inspired!

Concrete. Step inside and get inspired! Concrete Step inside and get inspired! BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Beton świetnie sprawdza się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych. Doskonale prezentować

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P

Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P Renowacja i uszczelnianie dachu p askiego przy pomocy p ynnej folii DAKORIT PUR1K 30P Kiedy dach płaski staje się nieszczelny,

Bardziej szczegółowo

Zalety: Zastosowanie: Aplikacja: Czas schnięcia: Wydajność: Opakowania:

Zalety: Zastosowanie: Aplikacja: Czas schnięcia: Wydajność: Opakowania: www.sopur.pl 1 2 www.sopur.pl 3 4 www.sopur.pl 5 Zalety: przeznaczona do uzyskania efektu decape na nowych powłokach lakierniczych pozostając wyłącznie w porach drewna daje wyrazisty efekt jego postarzenia,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Jak unikać błędów w doborze środków ochrony indywidualnej?

Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Jak unikać błędów w doborze środków ochrony indywidualnej? Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Jak unikać błędów w doborze środków ochrony indywidualnej? Plan prezentacji 1. Bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem Jak unikać błędów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Jako spoiwo szpachli epoksydowych.

Jako spoiwo szpachli epoksydowych. Instrukcja Techniczna Strona 1/6 Charakterystyka Funkcja śywica epoksydowa o duŝej odporności mechanicznej i chemicznej. Odporna na ścieranie. Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej. Odporna na działanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe OFERTA Jak żaden inny element budowlany posadzki przemysłowe wywierają ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego lub magazynu z uwagi na ekstremalne obciążenia jakim są poddawane. Aby

Bardziej szczegółowo

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI... 2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ... 2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 OGÓLNE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

StoPur BB 100. Instrukcja Techniczna Strona 1. Powłoka posadzkowa na bazie Ŝywicy poliuretanowej. Charakterystyka Funkcja

StoPur BB 100. Instrukcja Techniczna Strona 1. Powłoka posadzkowa na bazie Ŝywicy poliuretanowej. Charakterystyka Funkcja Instrukcja Techniczna Strona 1 Charakterystyka Funkcja Wysokiej jakości, elastyczna powłoka posadzkowa odporna na obciąŝenia ruchem pieszym i kołowym. Przekrywa statyczne zarysowania podłoŝa. Wygląd Zakres

Bardziej szczegółowo

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO POSADZKI NA BAZIE ŻYWIC DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Systemy posadzek na bazie żywic, opracowane według zaawansowanej technologii, o wysokich parametrach do stosowania w przemyśle spożywczym, zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Unikalne zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco

Unikalne zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco Unikalne zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco Linoleum zabezpieczenie powierzchni: LPX i PUR Eco Fabrycznie naniesiona powłoka chroni wykładzinę przed nadmiernym brudzeniem, ułatwia jej czyszczenie

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

1.2. Systemy i urządzenia do ochrony zbiorowej pracowników Metody i systemy identyfikacji oraz monitorowania zagrożeń

1.2. Systemy i urządzenia do ochrony zbiorowej pracowników Metody i systemy identyfikacji oraz monitorowania zagrożeń www.ciop.pl/platformabpp Tytuł proponowanego projektu: System kontrolno-pomiarowy do wykrywania niebezpiecznie naelektryzowanych obiektów w strefach zagrożenia wybuchem TECHNOLOGIE REDUKCJI RYZYKA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Strona. 10 Wyrównywanie podłoży 169. 10.1 Materiały samopoziomujące 170. 10.2 Materiały stabilne 174

Strona. 10 Wyrównywanie podłoży 169. 10.1 Materiały samopoziomujące 170. 10.2 Materiały stabilne 174 Strona 10 Wyrównywanie podłoży 169 10.1 Materiały samopoziomujące 170 10.2 Materiały stabilne 174 167 Wyrównywanie podłoży 10 Przygotowanie podłoża Uzyskanie optymalnej przyczepności do podłoża systemów

Bardziej szczegółowo

betonowych, cementowych, metalowych, drewnianych, bitumicznych, asfaltowych, izolacyjnych

betonowych, cementowych, metalowych, drewnianych, bitumicznych, asfaltowych, izolacyjnych 100 % żywica poliuretanowa bez rozpuszczalników, elastyczna stosowana na zimno w postaci płynnej silnie przyczepny do podłoża przy problemach z wodoszczelnością, korozją, zużyciem, uszkodzeniami ------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

StoCrete PU 200. Instrukcja Techniczna Strona 1/5

StoCrete PU 200. Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Wygląd Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Parametry Czteroskładnikowa zaprawa żywiczna o zdolności do samopoziomowania się. Na bazie

Bardziej szczegółowo

MODNE POSADZKI Profesjonalne rozwiązania tworzące piękne, nowoczesne posadzki

MODNE POSADZKI Profesjonalne rozwiązania tworzące piękne, nowoczesne posadzki MODNE POSADZKI Profesjonalne rozwiązania tworzące piękne, nowoczesne posadzki mit uns machen Sie Boden gut! Spis treści Nowoczesne systemy HiTech gwarancją wyjątkowej kreatywności 3 Zacieranie, szlifowanie,

Bardziej szczegółowo

Strona. 11 Wyrównywanie podłoży Masy szpachlowe płynne Materiały stabilne 238

Strona. 11 Wyrównywanie podłoży Masy szpachlowe płynne Materiały stabilne 238 Strona 11 Wyrównywanie podłoży 233 11.1 Masy szpachlowe płynne 234 11.2 Materiały stabilne 238 231 Wyrównywanie podłoży 11 Przygotowanie podłoża Uzyskanie optymalnej przyczepności do podłoża systemów

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący 1 Gruntowanie 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący Do stosowania wewnątrz Na podłoża chłonne - betony, jastrychy, tynki cementowe, wapienne, gipsowe Nakładać pędzlem, szczotką, miotłą Koncentrat - zawsze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6c)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6c) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6c) Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

betonowych, cementowych, metalowych, drewnianych, bitumicznych, asfaltowych, izolacyjnych

betonowych, cementowych, metalowych, drewnianych, bitumicznych, asfaltowych, izolacyjnych 100 % żywica poliuretanowa bez rozpuszczalników, elastyczna stosowana na zimno w postaci płynnej silnie przyczepny do podłoża przy problemach z wodoszczelnością, korozją, zużyciem, uszkodzeniami ------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zwody poziome. OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich

Zwody poziome. OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich Zadaniem urządzenie piorunochronnego na obiekcie budowlanym jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi w sposób gwarantujący ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM.

Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM. OGRZEWANIE PODŁOGOWE. 1. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ. Przed układaniem posadzki drewnianej należy protokół opisowy z oceny przydatności. wykonać OGRZEWANIE PODŁOGOWE NIE POWINNO BYĆ OGRZEWANIEM ZASADNICZYM.

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH to prężna austriacka firma rodzinna, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokojakościowych

Bardziej szczegółowo

Sikafloor i Sikagard Posadzki i powłoki malarskie na ściany w pomieszczeniach o wysokiej czystości Przegląd systemów

Sikafloor i Sikagard Posadzki i powłoki malarskie na ściany w pomieszczeniach o wysokiej czystości Przegląd systemów Sikafloor i Sikagard Posadzki i powłoki malarskie na ściany w pomieszczeniach o wysokiej czystości Przegląd systemów Posadzki Sika i powłoki malarskie Sika na ściany w pomieszczeniach o wysokiej czystości

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

Sto-ispo Sp. z o.o. Akustyka. Instrukcja montażu sufitu akustycznego StoSilent Panel

Sto-ispo Sp. z o.o. Akustyka. Instrukcja montażu sufitu akustycznego StoSilent Panel Sto-ispo Sp. z o.o. Akustyka Instrukcja montażu sufitu akustycznego StoSilent Panel Instrukcja montażu StoSilent Panel 1. Mocowanie wieszaków Górny element regulowanego wieszaka sufitu należy zamocować

Bardziej szczegółowo

Elektryzacja przez kontakt jako pierwotne źródło zagrożenia od elektryczności statycznej.

Elektryzacja przez kontakt jako pierwotne źródło zagrożenia od elektryczności statycznej. Elektryzacja przez kontakt jako pierwotne źródło zagrożenia od elektryczności statycznej. dr inż. Bronisław M. WIECHUŁA 1 Elektryzacja przez kontakt materiału pierwotną przyczyną zagrożenia Dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PALLAS produkcji OIKOS jest dekoracyjną, jednobarwną farbą o jedwabistym wyglądzie, zmieniającym się w zależności od oświetlenia. PALLAS spełnia najwyższe wymagania w zakresie dekoracji

Bardziej szczegółowo

Inwestor : GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWA Częstochowa, ul. Śląska 11/13. mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn.

Inwestor : GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWA Częstochowa, ul. Śląska 11/13. mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn. PROJEKT WYKONAWCZY REMONT POSADZEK HOLU, SZATNI I ŚWIETLICY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 CZĘSTOCHOWA, UL. OLSZTYŃSKA 28 Dz. Nr 5/7, 3/6 obręb 0189-189 Inwestor : GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWA 42-217 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-20-0088-XX KTM 1317-421-33880-9XX szara. Norma : ZN/RAFIL SA - 2815:2004 Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 390 N

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 390 N KARTA INFORMACYJNA Odporna chemicznie, elastyfikowana powłoka posadzkowa OPIS PRODUKTU Elastyfikowana, 2 składnikowa żywica epoksydowa o wysokiej odporności chemicznej. Total solid wg wytycznych badawczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoPox BB OS

Instrukcja Techniczna StoPox BB OS Powłoka na bazie żywicy epoksydowej, pigmentowana. Także jako wypełniona, dekoracyjna zaprawa rozlewna. Charakterystyka Zastosowanie Właściwości do wnętrz jako standardowe wykończenie posadzek przemysłowych

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu

Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu EXI-10-02/09/09/PL 1 Spis treści 1. Ostrzeżenia i informacje bezpieczeństwa... 3 2. Ustawienie wagi WPT/4 xxhx/z/ex w zagłębieniu...

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych Andrzej Sowa Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronne powinno przejąć prąd piorunowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA. Do dalszych wymagań, które muszą być spełnione zalicza się: - Duża odporność na ścieranie

WYMAGANIA. Do dalszych wymagań, które muszą być spełnione zalicza się: - Duża odporność na ścieranie STUDIUM PORÓWNAWCZE ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE RUCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH PO WCZEŚNIEJ ZDEFINIOWANYCH TRASACH POMIĘDZY WÓZKAMI WYSOKIEGO PODNOSZENIA STOSOWANYMI W MAGAZYNACH Z REGAŁAMI DO WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nadmiernej ilości wody na podłodze drewnianej (częste mycie maszyną lub mopem, wycieki z dachu, itp.) spowodują poważne uszkodzenia.

Zastosowanie nadmiernej ilości wody na podłodze drewnianej (częste mycie maszyną lub mopem, wycieki z dachu, itp.) spowodują poważne uszkodzenia. UWAGA Drewno jako naturalny, żywy materiał, pracuje pod wpływem wilgotności względnej (RH). Drewno kurczy się w warunkach suchych i pęcznieje przy wysokiej wilgotności względnej. W miejscach, gdzie drewno

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montowania najazdów do wag WPT/4 C../EX

Instrukcja montowania najazdów do wag WPT/4 C../EX Instrukcja montowania najazdów do wag WPT/4 C../EX EXI-07-03/11/11/PL 1 Spis treści 1. Ostrzeżenia i informacje bezpieczeństwa... 3 2. Montaż najazdów do wag WPT/4 C../EX... 4 EXI-07-03/11/11/PL 2 1. Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowy przetwornik wilgotności oraz wilgotności i temperatury do zastosowań w klimatyzacji

Pojemnościowy przetwornik wilgotności oraz wilgotności i temperatury do zastosowań w klimatyzacji Karta kat. 90.7021 Str. 1/6 Pojemnościowy przetwornik wilgotności oraz wilgotności i temperatury do zastosowań w klimatyzacji Pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza Do grzejnictwa, klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE GmbH INFORMACJA O PRODUKCIE Przewód sterowniczy w płaszczu PUR odpornym na ścieranie, do aplikacji o podwyższonych wymaganiach Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych Kondensatory Kondensator Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych dielektrykiem, na których zgromadzone są ładunki elektryczne jednakowej wartości ale o przeciwnych znakach. Budowa Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

Domalux Extra Hard. Karta Techniczna Nr Karty 01 Data wydania: lipiec Strona 1 z 6

Domalux Extra Hard. Karta Techniczna Nr Karty 01 Data wydania: lipiec Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 Karta Techniczna Nr Karty 01 Data wydania: lipiec 2014 Domalux Extra Hard Lakier poliuretanowy do wyjątkowo intensywnie używanych podłóg Zakres stosowania Lakier przeznaczony jest do lakierowania

Bardziej szczegółowo

PressoMess - Miernik odporności na ścinanie

PressoMess - Miernik odporności na ścinanie BODENPROFI ul. Głowackiego 5B 44-100 Gliwice tel : 502500780 fax: 32 279 34 04 bodenprofi@wp.pl Instrukcja użytkowania PressoMess - Miernik odporności na ścinanie Przyrząd do pomiarów powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STB 11.00 POSADZKI OBIEKTOWE PCV, PANELOWE ORAZ EPOKSYDOWE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV 45432100-5 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot STB Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min. Pad do polerowania ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE - PUZZLE. tel

NAWIERZCHNIE - PUZZLE.  tel NAWIERZCHNIE - PUZZLE www.placezabawtartak.eu tel. 666 850 952 Opis nawierzchni bezpiecznej na place zabaw - PUZZLE Na placu zabaw stosuje się elastyczną poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną MFL

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE. SYSTEMY ANTYKOROZYJNE www.proximal.pl SYSTEMY ANTYKOROZYJNE PROXIMAL Farby antykorozyjne przeznaczone są do gruntowania metalowych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kable Górnicze. Średnie Napięcie

Kable Górnicze. Średnie Napięcie Kable Górnicze Średnie Napięcie Spis treści BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3... BiTmining NTSCGEWOEU-W.../3E... N)TSKCGECWOEU-CH... N)TSKCGECWOEU-FN... N)TSCGEWOEU-F... N)TSCGEWOEU-R... N)TSCGEWOEU-SR... N)TSCGEWOEU-TR...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN PRZEWODZĄCYCH POLYFLOR 5. MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYSTATYCZNYCH I PRZEWODZĄCYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN PRZEWODZĄCYCH POLYFLOR 5. MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYSTATYCZNYCH I PRZEWODZĄCYCH 13 INSTRUKCJA MONTAŻU WYKŁADZIN PRZEWODZĄCYCH POLYFLOR 5. MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYSTATYCZNYCH I PRZEWODZĄCYCH Gama wykładzin PCV Static Control Polyflor składa się z produktów, które zaprojektowane zostały

Bardziej szczegółowo

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

ANTYPOŚLIZGOWE ZMNIEJSZ RYZYKO POŚLIZGNIĘCIA... SCHODY i POSADZKI SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BLOKI, TERENY OSIEDLOWE TRWAŁE ZABEZPIECZENIA

ANTYPOŚLIZGOWE ZMNIEJSZ RYZYKO POŚLIZGNIĘCIA... SCHODY i POSADZKI SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BLOKI, TERENY OSIEDLOWE TRWAŁE ZABEZPIECZENIA ZMNIEJSZ RYZYKO POŚLIZGNIĘCIA... TRWAŁE ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE SCHODY i POSADZKI SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BLOKI, TERENY OSIEDLOWE P&P CREATIVE DESIGN Ul. Słoneczna 8 07-306 Brok NIP: 759-158-66-49

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

11 Wyrównywanie podłoży Masy szpachlowe płynne Materiały stabilne 271

11 Wyrównywanie podłoży Masy szpachlowe płynne Materiały stabilne 271 Strona 11 Wyrównywanie podłoży 265 11.1 Masy szpachlowe płynne 267 11.2 Materiały stabilne 271 263 Wyrównywanie podłoży 11 Przygotowanie podłoża Uzyskanie optymalnej przyczepności do podłoża szpachli

Bardziej szczegółowo

Taśma klejąca - rodzaj taśmy z elastycznego tworzywa sztucznego o grubości dziesiętnych części milimetra pokryta warstwą specjalnego kleju.

Taśma klejąca - rodzaj taśmy z elastycznego tworzywa sztucznego o grubości dziesiętnych części milimetra pokryta warstwą specjalnego kleju. Taśma klejąca - rodzaj taśmy z elastycznego tworzywa sztucznego o grubości dziesiętnych części milimetra pokryta warstwą specjalnego kleju. Służy głównie do sklejania lub oklejania pękniętych lub podartych

Bardziej szczegółowo

Omnisports Training Omnisports Speed i Omnisports Compact są specjalnie opracowane do montażu klejonego do podłoża.

Omnisports Training Omnisports Speed i Omnisports Compact są specjalnie opracowane do montażu klejonego do podłoża. UWAGA Te 3 produkty, przyklejane na wszystkim oprócz podkładu Lumaflex, nie spełniają wymagań normy EN 14 904 i w konsekwencji nie można ich zaliczyć do nawierzchni sportowych. Aby zagwarantować klientowi

Bardziej szczegółowo

Maszyna elektrostatyczna [ BAP_ doc ]

Maszyna elektrostatyczna [ BAP_ doc ] Maszyna elektrostatyczna [ ] Strona 1 z 5 Opis Dwa krążki z pleksiglasu (1 i 2) o średnicy 300 mm położone są równolegle w niewielkiej odległości od siebie na poziomej osi. Oś spoczywa na stojakach (3)

Bardziej szczegółowo

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50 Rozdział mocy Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 Wersja -bieg., odprowadzenie z góry/z dołu Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg EN 60 - Dane techniczne wg IEC/EN 60 947-, patrz rozdział

Bardziej szczegółowo

DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ NATURALNIE

DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ NATURALNIE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ NATURALNIE Ładnie i zdrowo jest mieszkać z farbami do wnętrz RELIUS Silat Największą część życia przebywamy w pomieszczeniach, stąd niezwykle istotna jest najwyższa dbałość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

Przewody sterownicze

Przewody sterownicze Przewody sterownicze Nexans Centrala: Paryż (Francja) Centrala dla Europy Śr-Wsch: Mönchengladbach (Niemcy) Liczba pracowników: 20.000 Obroty 2005: 5,5 MLD Euro Liczba fabryk: 72 Przedstawicielstwa krajowe:

Bardziej szczegółowo

ODPYLANIE filtry patronowe. ODPYLANIE worki filtracyjne

ODPYLANIE filtry patronowe. ODPYLANIE worki filtracyjne www.itceco.pl Szanowni Państwo W czasach, w których coraz większe wymagania dotyczące ekologii stawiane są firmom produkcyjnym na całym świecie, niezbędne są zmiany mające na celu ograniczenie ilości toksyn,

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemów powłok balkonowych

Przegląd systemów powłok balkonowych Przegląd systemów powłok balkonowych Informacje zawarte w tej broszurze odpowiadają obecnenu stanowi naszej wiedzy, bazują na długoletnim doświadczeniu i szczegółowych badaniach. Obowiązują one w uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo