StoCretec. StoCretec Powłoki posadzkowe. Antyelektrostatyczne powłoki posadzkowe. StoCretec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "StoCretec. StoCretec Powłoki posadzkowe. Antyelektrostatyczne powłoki posadzkowe. StoCretec"

Transkrypt

1 StoCretec StoCretec Powłoki posadzkowe Antyelektrostatyczne powłoki posadzkowe StoCretec

2 Powłoki posadzkowe ESD Powłoki posadzkowe StoCretec ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego Treść Strona Wejdź na wyższy stopień świadomości - to ESD 3 Ogólna struktura powłok posadzkowych ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego 6 Ilustracja przebiegu prac na przykładzie systemu StoPox KU Strefa ochronna przed ESD - przykład 9 Wymogi techniczne 10 Systemy powłok posadzkowych ESD 12 Przewodzące powłoki lakierowane 14 Jakie powłoki StoCretec z zakresu ESD odpowiadają jakim normom? 15

3 ESD Powłoki posadzkowe Wejdź na wyższy stopień świadomości - to ESD Znane zjawisko: Wszyscy widzieliśmy już kiedyś elektryczność statyczną w postaci pioruna bądź odczuliśmy być może kopnięcie dotykając gałki u drzwi. Podobne formy elektrostatycznego wyładowania (electrostatical discharge = ESD) mogą ść ze sobą że kosztowne a nawet bezpieczne następstwa, zawsze widoczne od razu. Definicja Elektryczność statyczna to elektryczne wyładowa w położeniu spoczynkowym. Przeważ powstaje wskutek tarcia i następującego po nim rozdzielenia. Tarcie powoduje ogrza, co wprowadza w ruch molekuły materiału. Jeżeli następ te dwa materiały zostaną od siebie odsunięte, może nastąpić przeskok elektronu z jednego materiału na drugi. Kiedy elektrony przeskakują, dobór lub nadmiar elektronów tworzy pole elektryczne elektryczność statyczną. Nawet najprostsze rozdziela dwóch materiałów, np. odrywa taśmy klejącej od rolki, może spowodować wymianę elektronów i w efekcie stworzyć pola elektrostatyczne. Ilość elektryczności statycznej zależy od materiałów, które są pocierane a następ rozdzielane, od intensywności tarcia i rozdzielania oraz od względnej wilgotności powietrza. Zwyczajny plastik wywołuje na ogół największe naładowa statyczne. Niska wilgotność powietrza, częsta zimą, rówż przyczynia się do powstawania wielkich elektrostatycznych ładunków. Materiały, które łatwo wymieniają elektrony (lub ładunki) pomiędzy atomami, nazywamy przewodnikami. Posiadają one swobod poruszające się elektrony. Przykładami przewodników są metale, węgiel i ludzki pot. Materiały, które wymieniają łatwo elektronów nazywamy izolatorami. Kilka znanych izolatorów to plastik, szkło i powietrze. Zarówno przewodniki jak i izolatory można naładować elektrycznością statyczną. Jeżeli naładujemy jakiś przewodnik, swobodne elektrony dadzą mu możliwość szybkiego rozładowania się, kiedy tylko jakiś inny przewodnik o innym napięciu znajdzie się blisko. 3

4 Powłoki posadzkowe ESD UWAGA! Elementy mogą być naładowane elektrostatycz. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! Typowe potencjały elektrostatyczne W wyniku wykonywania różnych codziennych czynności, na ciele człowieka mogą się gromadzić ładunki, które dla delikatnych elementów mogą być szkodliwe: Przejście po dywa = od 1500 do V Przejście po wykończonej podłodze winylowej = od 250 do V Praca na stole roboczym = od 700 do 6 000V Podsie normalnej plastikowej siatki ze stołu roboczego = od do V Możliwe skutki wyładowań elektrostatycznych Potencjały elektrostatyczne działają przyciągająco na małe cząstki (pyłki), co może być bardzo problematyczne w pomieszczeniach, w których wymagana jest szczególna czystość (np. w salach operacyjnych). Kolejne ryzyko związane jest z rozładowam potencjału elektrostatycznego, w czasie którego powstają iskry. W atmosferze zawierającej rozpuszczalnik bądź pył, jak np. w magazynach nawozów czy młynach zbożowych zagraża bezpieczeństwo wybuchu. Patrząc na ten problem od strony czysto finansowej, największe szkody spowodowane ESD ponoszą producenci elektroniki spawa czy też smarowa delikatnych elementów stanowi poważny problem. Procent strat powodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi Producenci komponentów Minimalna strata Wpływ ESD na koszty Kiedy kop nas prąd, otrzymujemy uderze elektrostatyczne przynajmj Volt. To kopnięcie, jak potocz mówimy na rozładowa elektrostatyczne, jest często odpowiedzialne za bardzo wysoki procent uszkodzeń elementów elektronicznych (np. mikroczipów) w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny. O ile rozładowa elektrostatyczne o napięciu Volt jesteśmy w sta odczuć, mjsze rozładowania są przez nas wyczuwane. Jednak nawet ie wielkie wyładowania są w sta uszkodzić przyrządy półprzewodnikowe i się kiedy dzieje. Wiele części tranzystorów i mikroczipów, które są wykorzystywane bądź produkowane w zakładach sprzętu elektronicznego może zostać uszkodzonych przez napięcie, dużo mjsze niż Volt. Niektóre z tych delikatnych elementów mogą zostać uszkodzone w wyniku napięcia mjszego nawet niż 10 Volt. Poważ elektrotechnika rozwija się zwykle szybko, elementy elektroniczne są coraz mjsze. Redukując wielkość sprzętu, trzeba zmjszyć rówż mikroskopij małe odstępy pomiędzy izolatorami a obwodami elektrycznymi, co zwiększa bezpieczeństwo skutków ESD. Doświadcze pokazuje, że efektywna ochrona przed ESD jest z dnia na dzień coraz ważjsza. Maksymalna strata 4% 97% 16-22% Podwykonawcy 3% 70% 9-15% Sprzedawcy 2% 35% 8-14% Szacowana średnia strata Konsumenci 5% 70% 27-33% Źródło: Stephen Halperin, Guidelines for Static Control Management, Eurostat Elektrostatyczną podłogę ze zdolnością przewodzenia charakteryzuje oporność upływowa <10 6 Ω (Ω = Ohm). 4

5 ESD Powłoki posadzkowe Elektrostatyczność = zakaże Szkody spowodowane ESD, powstałe wskutek widocznych i wykrytych zdarzeń, można porównać do zakażenia ludzkiego organizmu wirusami czy bakteriami. Choć są one widoczne, mogą wyrządzić poważne szkody, zanim dostrzeże się ich obecność. Dlatego koczna jest szczepionka" przeciwko temu widocznemu bezpieczeństwu w postaci ochrony przed ESD. Podłogi w obszarze ESD Stanowiska robocze zagrożone ESD np. przy produkcji mikroczipów tylko wtedy będą mogły spełniać swoje funkcje jeżeli wszystkie stosowane materiały a że wyposaże będą spełniały odpowied wymagania. Standardowe wyposaże stanowisk jak stoły, krzesła, buty, ubrania, opaski uziemiające na nadgarstek, jonizatory i oczywiście powłoki posadzkowe musi mieć zdolność do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego. Te ostat mają szczególne znacze, poważ to one muszą odprowadzać do ziemi wszystkie ładunki powstałe w obszarze ESD. StoCretec oferuje sześć systemów powłok posadzkowych ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego dla różnych zastosowań. 5

6 Powłoki posadzkowe ESD System ochrony przed wyładowam elektrostatycznym: Ogólna struktura powłok posadzkowych ze zdolnością do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego Powłoka kryjąca (ew. emulsja pielęgnująca) Płaszczyzna przewodzenia z taśmą miedzianą Warstwa podkładowa i szpachla wyrównawcza Podłoże Podłoże Z reguły podłoża wiążące mineral ie jak jastrych cementowy czy beton, rzadziej jastrych magnezjowy lub anhydrytowy należy pokryć warstwami. Jeżeli istje zagroże podciągania kapilarnego wilgoci, należy zastosować system umożliwiający dyfuzję. Podłoża termoplastyczne jak na przykład asfalt lany wymagają powłok ciągliwo-elastycznych. Warstwa podkładowa W przypadku wszystkich systemów wiążących jak żywica reaktywna, warstwa podkładowa staje się warstwą poprawiającą przyczepność pomiędzy podłożem a powłokami. Warstwa podkładowa składa się przeważ z przezroczystej żywicy epoksydowej zawierającej ropuszczalnika, o małej zawartości wiskozy. Jeżeli żywicę podkładową wypełnimy wysuszanym piecowo piaskiem kwarcowym, stworzymy w ten sposób szpachlę wyrównawczą. W systemach umożliwiających dyfuzję gruntuje się żywicami epoksydowymi emulgowanymi wodą. Szpachla wyrównawcza Oporność upływowa powłok antyelektrostatycznych jest przede wszystkim rezultatem grubości warstwy powłoki kryjącej. Aby zapewnić jednakowy opór na całej powierzchni należy uważać, by grubość warstwy powłoki kryjącej była równomierna. Dlatego zaleca się, w przypadku szorstkich i równych podłoży, po zagruntowaniu nałoże szpachli wyrównawczej z żywic gruntujących i piasku kwarcowego. R E = 10 8 Ω R E = Ω R E = 10 5 Ω Powłoka kryjąca na równym podłożu bez szpachli wyrównawczej. R E = 10 5 Ω R E = 10 5 Ω R E = 10 5 Ω Szpachla wyrównawcza: jednakowa grubość warstwy powłoki kryjacej=> jednakowa oporność upływowa. 6

7 ESD Powłoki posadzkowe Płaszczyzna przewodzenia składa się z samoprzylepnych taśm miedzianych i czarnego lakieru zawierającego grafit. Mocowa taśm miedzianych do przewodu uziemiającego. Nanosze powłoki kryjącej. Płaszczyzna przewodzenia Poważ z czasem zdolność betonu do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego maleje wskutek procesów wysuszania a warstwa podkładowa działa jako warstwa izolująca, koczne jest zastosowa zwanej płaszczyzny przewodzenia. Ta pośrednia warstwa jest zbędna, aby ładunki elektrostatyczne mogły odpływać przez płaszczyznę przewodzenia, zawsze ze stałym oporem. Składa się ona z dwóch składników: czarnego lakieru zawierającego grafit i samoprzylepnych taśm miedzianych. Taśmy miedziane tworzą połącze pomiędzy systemem warstw a uziemiem. Taśmy przykleja się, zazwyczaj w mj obciążonych obszarach, na warstwę podkładową, ew. na szpachlę wyrównującą i wywija na ścianę. Obowiązuje reguła, że na każde 100 m² podłogi należy zaplanować jedno mocowa taśmy miedzianej do uziemiającego przewodu obiegowego. Mocowa Taśm miedzianych do przewodu obiegowego może być wykonane jedy przez elektryka instalatora! Powłoka kryjąca Zdolność warstwy kryjącej do odprowadzenia ładunku elektrostatycznego osiąga się z reguły poprzez doda włókien węglowych. W zależności od miejsca użycia stosuje się jeden z kilku dostępnych systemów: powłoki złożone z cienkich i grubych warstw na bazie żywic epoksydowych emulgowanych wodą ze zdolnością do dyfuzji pary wodnej systemy na bazie żywic epoksydowych, zawierających rozpuszczalnika, wytrzymujące duże obciążenia mechaniczne i chemiczne systemy na bazie żywic poliuretanowych od ciągliwo-twardych po ciągliwoelastyczne, zawierających rozpuszczalnika. Warstwy ze zdolnością do odprowadzania ładunków elektrostatycznych mogą zostać dodatkowo posypane specjalnym kruszywem tzw.węglikiem krzemu posiadającym zdolność przewodzenia, co zmjszy ryzyko poślizgu. Do tego celu nadaje się wysuszany piecowo piasek kwarcowy! Czarny lakier, który nakładany jest na taśmy, posiada w płaszczyź poziomej znacz większe zdolności przewodzenia niż substancja powlekająca. 7

8 Powłoki posadzkowe ESD Przebieg prac przy zastosowaniu systemu StoPox KU 611. Systemy ECF I etap prac: montaż taśm miedzianych Sto Divers na betonowym podłożu zagruntowanym StoPox IHS BV i aplikacja StoPox WL 110. II etap prac: aplikacja StoPox KU 611: rozprowadza i odpowietrza Gotowa posadzka. 8

9 ESD Powłoki posadzkowe Strefa ochronna przed ESD - przykład. Aby zagwarantować dzisiejszej elektronice jakość i zawodność koczne jest antyelektrostatyczne zabezpiecze (EPA) stanowisk pracy, na których wykonuje się delikatne elementy elektroniczne. Na poniższym schemacie widać wyraź, że strefa ochronna przed ESD stanowi kompletną całość. Szczególne zada spełnia przewodząca powłoka posadzkowa, która musi odprowadzać powstające ładunki do ziemi. Przykład EPA (ESD protected area = strefa ochronna przed ESD) kółka ze zdolnością uziemiania powierzchnia ze zdolnością uziemiania przyrząd kontrolujący opaski uziemiające na nadgarstek musi się znajdować poza EPA przyrząd kontrolujący obuwie musi się znajdować poza EPA elektroda do obuwia do testowania obuwia oraz opaski i kabla na nadgarstek opaska uziemiająca na nadgarstek kabel uziemiający EPA EPA - ziemia punkt przyłączenia do uziemienia (EBP) punkt przyłączenia do uziemienia wózka obuwie ESD jonizator blaty robocze krzesło z nogami i kółkami ze zdolnością uziemiania podłoga odzież regał z uziemioną powierzchnią regał ze zdolnością uziemiania szyld EPA maszyna Fragment DIN EN (VDE 0300 część 5-1): , do zgłoszonego, limitowanego wydania został zamieszczony na podstawie zezwolenia Niemieckiego Instytutu Normalizacji DIN oraz Związku Elektrotechniki, Elektroniki i Techniki Informacyjnej VDE. Dalsze kopiowa lub drukowa wymaga specjalnego zezwolenia. Jeżeli chodzi o stosowa norm, miarodajną wersją jest ich najnowsze wyda, które jest dostępne w wydawnictwach VDE Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, Berlin i Beuth Verlag GmbH, Bruggrafenstrasse 6, Berlin. 9

10 Powłoki posadzkowe Normy i wytyczne Normy i wytyczne Podstawowe kwestie ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi zostały ujęte w normach i wytycznych. Powłoki przewodzące dla podłóg stosowane są w różnych zakresach. Są to zakresy ochrony przeciwwybuchowej i tzw. zakresy ESD. W przypadku zakresów ochrony przeciwwybuchowej przewodząca powłoka podłogi zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się ładunków na osobach znajdujących się w danym pomieszczeniu. W ten sposób unika się eksplozji mediów składowanych w danym miejscu. W przypadku zakresów ESD chodzi o ochronę elektronicz wrażliwych części przed naładowam elektrostatycznym. Obydwa zakresy regulowane są przez różne normy i dlatego należy je traktować osobno. Zakres zastosowania ochrony przeciwwybuchowej BGR 132 ( ) Uniknięcie bezpieczeństwa zapłonu wskutek elektrostatycznego naładowania (dotychczas ZH 1/200). Główny Związek Przemysłowych Stowarzyszeń Zawodowych. Przepis Stowarzyszenia Zawodowego opisuje działania w kierunku uniknięcia sytuacji związanych z bezpiecznym naładowam, które w czasie wyładowania wewnątrz cieczy i gazów zagrożonych eksplozją mogą doprowadzić do zapłonu. Przepis ten ma zastosowa przykładowo w przypadku: stacji benzynowych fabryk i składów amunicji miejsc produkcyjnych o wysokiej zawartości pyłów magazynów z palnymi materiałami Wymagania oporu uziemienia powłoki: <10 8 Ω (<10 6 Ω w przypadku materiałów wybuchowych) Zakres zastosowania ochrony ESD DIN EN ( ) Ochrona elektronicznych elementów przed zjawiskami elektrostatycznymi Wymagania Ogólne. W przypadku tej normy chodzi o standardy chroniące elementy dla zakresów ESD, w których zdefiniowane są wymagania dla wszystkich stref ochronnych ESD i danych elementów elektronicznych. Dla podłóg norma ta zaleca opór uziemienia powłoki <10 9 Ω. Jeśli jednak podłoga będzie użyta jako pierwotne medium uziemiające zaleca się normę oporu systemu (człowiek/ obuwie/ podłoga) znajdującą się pomiędzy 7,5 x 10 5 i 3,5 x 10 7 Ω lub maksymalne naładowa osób 100 volt. Metody pomiarowe oporów względ naładowania opisane są w normach DIN EN i DIN EN Urządze pomiarowe do określania oporu uziemienia DIN EN 1081 ( ) Elastyczne wykładziny podłogowe, określe oporu elektrycznego. W przypadku tej normy chodzi o normę pomiarową dla BGR 132. Jako elektroda pomiarowa użyta jest tzw. elektroda trzypunktowa. Napięcie pomiarowe wynosi 100 volt. 10

11 DIN EN ( ) Opór elektryczny wykładzin podłogowych i podłóg wykładanych. W tym przypadku chodzi o normę pomiarową dla DIN EN Przy pomiarze brana jest pod uwagę jedy podłoga a cały system (człowiek/ obuwie/ podłoga). DIN EN ( ) Elektrostatyka część 4-5: standardowa metoda badania dla specjalnych zastosowań metoda dla ustalenia charakterystyki elektrostatycznego oddziaływania ochronnego dla obuwia i podłogi w kombinacji z człowiekiem. W tym przypadku chodzi o drugą normę pomiarową podłogi dla DIN Przy pomiarze jest brana pod uwagę sama podłoga a cały system (człowiek/ obuwie/ podłoga). Mierzony jest: opór uziemienia w Ohmach (sprawdze systemu) naładowa człowieka w voltach (Walking Test) ESD STM (Walking Test 1999) Pomiar napięcia materiałów podłogowych i obuwia w kombinacji z człowiekiem. Ta amerykańska norma ESD Association używana jest jako wielkość pomiarowa dla oporu uziemienia lecz dla naładowania osób (w voltach). Norma ta była często używana w Niemczech, poważ do marca 2005 istniała norma DIN EN W międzyczasie znacze tej amerykańskiej normy spadło na korzyść normy DIN EN DIN VDE ( ) Tworze instalacji prądów energetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V. Norma ta służy do ochrony osób zagrożonych w przypadku kontu z częściami przewodzącymi. Podczas, gdy wcześj cytowana norma zajmuje się w pierwszym rzędzie górnymi wartościami granicznymi oporów, omawiana norma definiuje dolne wartości graniczne: RE> 5 x 10 4 Ω, jeśli napięcie znamionowe instalacji przekracza 500 V RE> 10 x 10 4 Ω, jeśli napięcie znamionowe instalacji przekracza 500 V Ta metoda pomiarowa różni się od wcześj wymienionych. Dlatego wartości pomiarów mogą być między sobą porównywane. Powłoki ECF (opór uziemienia <10 6 Ω) spełniają tych wymagań. Odpowiadają im jedy powłoki DIF. 11

12 Powłoki posadzkowe ESD Systemy powłok posadzkowych ESD Dzięki systemom StoCretec można wykonać posadzki przewodzące ładunki elektrostatyczne (ECF) a że posadzki antyelektrostatyczne (DIF). Systemy ECF (wg DIN IEC , 1995) Właściwości grube powłoki ze zdolnością do dyfuzji pary wodnej ECF zgod z DIN IEC bardzo wysoka przewodności spełnia wymagania normy DIN EN (test systemowy) naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN cienkie powłoki strukturalne średnia odporność mechaniczna i na i na środki chemiczne ECF wg DIN IEC spełnia wymagania normy DIN EN DIN EN (test systemowy) (test systemowy) tylko w połączeniu ze StoPur KV/ KV/ WV WV Naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu tylko w połączeniu StoPur ze KV/ StoPur WV 210 KV/ WV 210 powłoki grube ekstremal wysoka odporność mechaniczna i i chemiczna ECF wg DIN IEC IEC spełnia wymagania normy DIN EN (test (test systemowy) tylko w połączeniu ze StoPur KV/ KV/ WV WV Naładowa< 100 Volt, wg ESD ESD STM STM (Walking Test), Test), ewent. DIN DIN EN EN tylko tylko w w połączeniu ze StoPur KV/ KV/ WV WV Zakresy zastosowania laboratoria pomieszczenia z aparaturą elektryczną dużej wrażliwości hale produkcyjne ze sprzętem elektronicznym (Urządzenia ESD) hale przemysłowe i magazynowe zagrożone wybuchem hale prodykcyjne w przemyśle samochodowym hale przemysłowe i magazynowe zagrożone wybuchem Urządzenia HBV (urządzenia do produkcji, obróbki i stosowania materiałów narażonych na działa wody wg 19 WHG) laboratorium pomieszczenia operacyjne pomieszczenia czystego składowania pomieszczenia z czułymi urządzeniami elektronicznymi hale produkcyjne dla elektroniki (ESD-Anlagen) Gruntowa StoPox WG 100 ze szpachlą wyrównawczą StoPox WG 100, wypełnione piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 ze szpachlą wyrównawczą StoPox GH 205, wypełnione piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 ze szpachlą wyrównawczą StoPox GH 205, wypełnione piaskiem kwarcowym Warstwa przewodzenia StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśma miedzianą StoDivers LB 100 Powłoka kryjąca StoPox WB 110 StoPox KU 410 StoPox KU 611 Lakierowa StoPox WL 113 StoPur KV/WV 210 StoPur KV/WV 210 Produkty dla konserwacji StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 Grubość warstwy ca 2-3 mm ca 1 mm ca 2 mm Podłoża przesiąknięte wilgocią wskutek podciągania kapilarnego jastrychy magnezjowe jastrychy anhydrytowe podłoża cementowe podłoża cementowe 12

13 Systemy DIF (wg normu DIN IEC , 1995) grube, ciągliwo-elastyczne powłoki o właściwości scalania pęknięć ECF wg DIN IEC spełnia wymogi normy DIN EN (test systemowy) tylko w połączeniu ze StoPur KV/ WV 210 Naładowa < 100 Volt,wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu ze StoPur KV/WV 210 grube, ciągliwo-elastyczne powłoki o właściwości scalania pęknięć DIF wg DIN IEC spełnia wymogi normy DIN VDE (oporność > 50 K Ω) spełnia wymogi normy DIN EN w połączeniu ze StoPur KV Naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu ze StoPur KV gruba powłoka ekstremal wysoka odporność mechaniczna i chemiczna DIF wg DIN IEC spełnia wymogi normy DIN VDE (oporność > 50 K Ω) spełnia wymogi normy DIN EN spełnia wymogi normy StoPur KV Naładowa < 100 Volt, wg ESD STM (Walking Test), ewent. DIN EN tylko w połączeniu ze StoPur KV pomieszczenia z bardzo czułą elektroniką hale produkcyjne dla urządzeń elektronicznych (Urządzenia ESD) pomieszczenia z opakowaniami pomieszczenia z komputerami pomieszczenia z bardzo czułą elektroniką hale produkcyjne dla urządzeń elektronicznych (Urządzenia ESD) pomieszczenia z opakowaniami pomieszczenia z komputerami pomieszczenia z bardzo czułą elektroniką hale produkcyjne dla urządzeń elektronicznych (Urządzenia ESD) pomieszczenia z opakowaniami pomieszczenia z komputerami UWAGA! Elementy mogą być naładowane elektrostatycz. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! StoPox GH 205 lub StoPur IB 501 i szpachla wyrównawcza StoPox GH 205 lub StoPur IB 501, wypełniona piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 lub StoPur IB 501 i szpachla wyrównawcza StoPox GH 205 lub StoPur IB 501, wypełniona piaskiem kwarcowym StoPox GH 205 i szpachla wyrównawcza StoPox GH 205, wypełniona piaskiem kwarcowym StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPox WL 110 z taśmą miedzianą StoDivers LB 100 StoPur IB 511 StoPur IB 512 StoPox KU 612 StoPur KV/WV 210 StoPur KV StoPur KV StoDivers P 110 StoDivers P 110 StoDivers P 110 ca 2 mm ca 2 mm ca 2 mm podłoża cementowe lany asfalt podłoża cementowe lany asfalt podłoża cementowe 13

14 Przewodzące powłoki posadzkowe Lakierowa Przewodzące powłoki lakierowane Przewodzące powłoki lakierowane to prosty sposób na polepsze elektrycznych właściwości cienkich powłok. Tradycyjne powłoki przewodzące mają z reguły dobre parametry przewodzenia, zgod z normami DIN EN i DIN EN 1081 ale: spełniają wymagań testu systemowego wg DIN EN powodują naładowania > 100 Volt wg DIN EN lub ESD STM Oznacza to, że spełniają aktualnych wymagań norm ESD! Pokrycie tych powłok specjalnymi, przewodzącymi powłokami lakierowanymi w znacznym stopniu poprawia ich elektryczne właściwości, że wszystkie ważne normy ESD są spełnione. Walkingtest dla einer powłoki leitfähigen przwodzącej bez Beschichtung lakierowania ESD ohne ESD-Versiegelung V x = 100,0 s, y = 250,0 V s s Walkingtest przy mit użyciu ableitfähigen antyelektrostatycznego Schuhen obuwia der firmy Firma Otter Otter dla powłok auf Beschichtungssystem StoPox WL StoPox 110 / StoPox IHS BV KU 612 / StoPox WL 110 / StoPox KU 612 Walkingtest dla einer powłoki leitfähigen przwodzącej z Beschichtung lakierowam ESD mit ESD-Versiegelung V x = 50,00 s, y = -12,39 V s s Walkingtest przy mit użyciu ableitfähigen antyelektrostatycznego Schuhen obuwia der firmy Firma Otter Otter dla powłok auf Beschichtungs- StoPox IHS BV / system StoPox WL StoPox 110 / StoPox IHS BV KU 612 / StoPox / StoPur WL KV 110 / StoPox KU 612 / StoPur StoPox IHS BV / KV Powłoki lakierowane ESD w technologii StoCretec Produkt StoPur KV StoPur WV 210 StoPox WL 113 Właściwości lakier rozpuszczalnikowy 2-K-PUR jedwabiście błyszczący odporny na promie UV dobra odporność na ściera wysoka elestyczność lakier wodorozcieńczalny 2-K-PUR wydziela zapachów o wyglądzie matowym, jednorodnym odporny na promie UV duży wybór kolorystyczny lakier wodorozcieńczalny 2-K-EP jedwabiście błyszczący wydziela zapachów ekstremal wysoka odporność na ściera na podłożach mineralnych stosowany bez lakieru przewodzącego zapewnia dyfuzję pary wodnej Zakres zastosowania na stare i nowe powłoki przewodzące systemów EP i PUR na stare przewodzące okładziny podłogowe (kauczukowe, linoleum, PCV itp) na nowe i stare powłoki przewodzące systemów EP i PUR na StoPox WB 110 bezpośrednio na podłoża mineralne 14

15 Jakie powłoki StoCretec z zakresu ESD odpowiadają jakim normom? StoCretec dysponuje kompleksową ofertą antyelektrostatycznych powłok posadzkowych. Poniższa tabela zawiera zestawie powłok posadzkowych StoCretec oraz norm, którym odpowiadają. BGR 132 Ważjsze wymagania techniczne dotyczące antyelektrostatycznych powłok posadzkowych Wymagania dotyczące oporności (ziemia) < 10 8 Ω (< 10 6 Ω dla materiałów wybuchowych) Pomiary wg DIN EN 1081 DIN EN Ochrona urządzeń elektrycznych przed następstwami zjawisk elektrostatycznych: Oporność upływowa (ziemia): RE < 1 x 10 9 Ω Do uziemienia osób: 7,5 x 10 5 Ω < RG < 3,5 x 10 7 Ω (pierwotne uziemie dla personelu przez podłogę) Pomiary wg DIN EN i DIN EN Normy Produkt DIN EN 1081 DIN EN DIN EN system człowiek/ obuwie / podłoga DIN IEC ECF DIN IEC DIF ESD STM Walking Test DIN VDE Powłoka kryjąca StoPox KU 410 Powłoka kryjąca StoPox KU 611 z lakierem StoPur KV b.w.d. b.w.d. z lakierem StoPur WV 210 b.w.d. b.w.d. powłoka kryjąca StoPox KU 612 z lakierem StoPur KV Powłoka kryjąca StoPox WB 110 b.w.d. b.w.d. z lakierem StoPox WL 113 Powłoka kryjąca StoPur IB 511 z lakierem StoPur KV b.w.d. b.w.d. z lakierem StoPur WV 210 powłoka kryjąca StoPur IB 512 z lakierem StoPur KV b.w.d. b.w.d. b.w.d.= brak wiarygodnych danych 15

16 StoCretec Centra Sprzedaży: Bydgoszcz ul. Gajowa 7 / Bydgoszcz tel /821 fax Gdynia ul. Chwaszczyńska Gdynia tel fax Rzeszów ul. Wspólna Rzeszów tel /394 fax Szczecin ul. Balińskiego Szczecin tel fax Doradcy techniczni StoCretec Białystok tel.kom Bydgoszcz tel.kom Poznań tel.kom Szczecin tel.kom Katowice ul. Żeliwna Katowice tel fax Wrocław ul. Ostrowskiego 13a Wrocław tel fax Warszawa tel.kom tel.kom Wrocław tel.kom Sto - ispo sp. z o.o. ul. Zabracka Warszawa tel tel fax Koszalin ul. Szczecińska Koszalin tel fax Kraków ul. Powstańców Kraków tel fax Centrum Profili Elewacyjnych Radom ul. Wrocławska Radom tel./ fax Magazyn Serwisowy Warszawa ul. Płochocińska Warszawa tel fax Lublin ul. Zemborzycka 57 E StoCretec Lublin tel fax Poznań ul. Strzeszyńska Poznań tel /948 fax Doradcy Techniczni: Kraków tel. kom Warszawa tel. kom Zielona Góra tel. kom StoCretec / Posadzki antyelektr. / Wer. 1

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje. System ociepleń elewacji StoTherm Classic

Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje. System ociepleń elewacji StoTherm Classic Sto-ispo sp. z o.o. Elewacje System ociepleń elewacji StoTherm Classic StoTherm Classic I System StoTherm Classic: Przyśpieszenie dla systemów ociepleń StoTherm Classic jest najbardziej znanym i uznanym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych KATALOG PRODUKTOWY Jesteśmy wiodącym na świecie specjalistą, dostarczającym inteligentne rozwiązania w zakresie klejów i uszczelniaczy. Posiadamy silne zaplecze

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y produktów i nowoêci budowlany 22011 (32) DWUMIESI CZNIK ISSN 1730-1904 www.ekspertbudowlany.pl Jakà wybraç bram Podłogi laminowane Jak

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Histolith Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Spis treści Wstęp 3 Historia firmy Caparol 4 Farby mineralne 5 Farby wapienne 12 Program materiałów wapiennych Histolith 14

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo