Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O"

Transkrypt

1 Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

2

3 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System Charakterystyka Zastosowania Składowanie ładunków na paletach typu EPAL-EUR Składowanie ładunków na paletach przemysłowych 1200 x 1200 mm Składowanie ładunków niestandardowych Elementy Ramy (nogi) Trawersy Elementy zabezpieczające Akcesoria Wymiary Wymagania FEM Zależności wymiarowe systemu HX Nośność (obciążenia dopuszczalne) Wymagania dotyczące podłoża Nośność konstrukcji regałowej Montaż Transport i składowanie Kompletacja części Montaż ram Ustawianie regałów Kotwienie Dokładność montażu (dopuszczalne odchyłki wymiarów) Oznakowanie 38 Grupa MAGO - Regały serii HX

4 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) 6. Eksploatacja Wymagania ogólne Kontrola i konserwacja Przeglądy okresowe Klasyfikacja uszkodzeń Postępowanie w przypadku awarii Notatki 46 Grupa MGL MAGO sp. z - o.o. Regały - Regały serii serii HX HX

5 2. Wstęp FEM (Fédération Europeénne De La Montantion Europejska Federacja Utrzymania) we wrześniu 1995 roku opublikowała dokument (będący rezultatem prac nad wszelkimi aspektami bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji) dotyczący obliczeń, prób i projektowania stalowych regałów magazynowych. Dokument ten został oznaczony FEM Ponieważ norma FEM wprowadziła wiele specyficznych wymagań dla procesu projektowania i weryfikacji konstrukcji został wprowadzony dwuletni okres przygotowawczy (kilkakrotnie przedłużany), aby umożliwić producentom i dostawcom przygotowanie odpowiedniej bazy badań, oprogramowania do obliczeń oraz wyszkolenie personelu do działania zgodnie ze standardem FEM Zespoły projektowe MAGO nieustannie prowadzą prace nad rozwojem produktów. W przypadku regałów magazynowych wszelkie prace uwzględniały konieczność dostosowania się do wymagań zarówno FEM jak i EN Procesy badań wytrzymałościowych, obliczeń i weryfikacji produkcji bieżącej są prowadzone przez MAGO we współpracy z akredytowanymi jednostkami badawczymi. Wszelkie informacje przedstawione w dalszej części dokumentacji są zgodne z wymaganiami normy FEM CEN (Comité Européen de Normalisation - Europejski Komitet Normalizacyjny) prowadzi prace nad wdrożeniem normy EN będącej odpowiednikiem FEM Obecnie norma ta znajduje się w fazie akceptacji. Jej wejście w życie było ustalone na rok 2007, następnie przesunięte na początek roku 2008, obecnie komitet 344 informuje, że termin jest ustalony na luty Norma EN w momencie wejścia w życie zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Ważne! Dokładne zapoznanie się z Dokumentacją Techniczno Ruchową jest bezwzględnie wymagane w celu poprawnego, bezpiecznego korzystania z systemu regałowego HX. Mamy nadzieję, że poniższe informacje ułatwią codzienną pracę naszym klientom lub będą pomocne w podjęciu decyzji zakupu naszych produktów Grupa MAGO - Regały serii HX

6 3. Definicje i określenia Jako, że nie są obecnie dostępne oficjane tłumaczenia norm FEM na język polski, określenia stosowane w niniejszej dokumentacji przyjęto zgodne z normami PN-M-78320, PN-M-78321, nomenklaturą zakładową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa przygotowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jednostkę wyznaczoną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji do przeprowadzenia procedury certyfikacji regałów magazynowych stałych na znak bezpieczeństwa B. Regał wielopoziomowa konstrukcja przestrzenna, przeznaczona do składowania zapasów. Regał stały regał, którego elementy konstrukcyjne zachowują stałe położenie w czasie procesu składowania zapasów, przy czym może on być związany lub niezwiązany z podłożem. Regał ramowy regał, którego zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy. Rama konstrukcja kratownicowa zbudowana ze słupów i stężeń. W nomenklaturze handlowej rama jest określana także jako noga. Słupy pionowe elementy nośne ramy regału. Stężenia elementy łączące słupy, tworzące wraz ze słupami ramę regału. Trawers (podłużnica) pozioma belka łącząca słupy w pojedynczym gnieździe; para trawersów stanowi podstawę gniazda. Poziom składowania wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki. Gniazdo miejsce do składowania zapasów ograniczone po bokach ramami regału. Miejsce paletowe miejsce na jedną paletę na/w gnieździe regału. Blok regałowy konstrukcja zbudowana z jednego lub wielu ciągów regałowych, połączonych ze sobą za pomocą specjalnych elementów, nazywanych łącznikami międzyregałowymi. Regałowy moduł montażowy faza przejściowa w procesie montażu regału (2 ramy, 2 trawersy). Regałowy moduł montażowy nie jest regałem i nie może być obciążany. Obciążenie regału masa ładunku umieszczona na/ w regale. Obciążenie nominalne (nośność regału) maksymalna, deklarowana przez producenta, masa ładunku umieszczona na/w regale. Stateczność podłużna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Składniki systemu regałowego: Elementy podstawowe systemu części niezbędne do prawidłowego montażu jedno- lub wielosegmentowego ciągu regałowego. Elementy dodatkowe systemu części montowane do regału/w regale magazynowym w celu spełnienia warunków dodatkowych nałożonych przez projekt. Dla niektórych rozwiązań elementy dodatkowe są wymagane bezwzględnie, co zawsze precyzuje projekt lub DTR. Akcesoria elementy pozwalające dostosować konstrukcję do szczególnych wymagań klienta. Akcesoria nie są wymagane a stanowią jedynie propozycję mającą na celu usprawnienie korzystania z systemu. Segment regałowy konstrukcja, w skład której wchodzą dwie ramy (nogi) i określona liczba par trawersów tworzących gniazda. Jedna rama może być wykorzystywana do budowy dwóch sąsiednich segmentów. Ciąg regałowy konstrukcja utworzona z jednego lub wielu ustawionych sąsiadujących ze sobą segmentów regałowych. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 6

7 4. System Ważne! Właścicielem projektu systemu regałów magazynowych HX jest firma Mago S.A. Elementy regałów wytwarzane są przez MGL sp.z.o.o. zwaną dalej Producentem Charakterystyka System tworzy rodzina regałów stałych ramowych, półkowych, z półkami stałymi, przeznaczonych do wysokiego składowania (do 12 m). Idea Systemu regałowego polega na możliwości tworzenia ciągów regałowych składających się z jednego, dwóch i wielu segmentów, z różną liczbą poziomów składowania w każdym z nich. Wykorzystanie powtarzających się elementów podstawowych (ram i trawersów) pozwala elastyczne podejście do projektowania przestrzeni magazynowej. Szeroki asortyment produktów, ich zróżnicowanie pozwala wybrać rozwiązanie dopasowane do wymagań i możliwości klienta. Montaż wszystkich elementów odbywa się wyłącznie przy użyciu połączeń śrubowych i zapadkowych co daje możliwość ponownego wykorzystania składników systemu. Tworząc ciągi regałów w systemie HX do budowy dwóch sąsiednich segmentów wykorzystuje się jedną, wspólną ramę. Konfiguracja regału magazynowego - rozstaw słupów, wzajemne położenie ciągów regałowych, ich długość, jest ustalana w oparciu o zapotrzebowanie klienta z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia konstrukcji oraz warunków zapewniających jej stateczność. Grupa MAGO - Regały serii HX 7

8 4.2. Zastosowania Elementy składowe systemu HX, ich zależności wymiarowe a także przewidziane zalecenia dotyczące organizacji magazynu stworzone zostały przede wszystkim dla składowania towarów z użyciem palet płaskich drewnianych typu EPAL-EUR. Paleta wraz ze spoczywającym na niej towarem tworzy standardową jednostkę ładunkową Składowanie ładunków na paletach typu EPAL-EUR Rys. 2. Paleta typ EPAL-EUR z ładunkiem Rys. 3. Podstawowe wymiary palety EPAL-EUR Składowanie ładunków na paletach przemysłowych 1200 x 1200 mm Rys. 4. Paleta 1200 x 1200 mm z ładunkiem Rys. 5. Wymiary palety MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 8

9 Składowanie ładunków niestandardowych W celu umożliwienia składowania niestandardowych jednostek ładunkowych (palet o innych wymiarach), oraz składowania niepaletyzowanego (towary składowane luzem, łatwo toczące się itp.) dzięki zastosowaniu akcesoriów, takich jak separatory, półki, kraty. Wymaga to jednak dodatkowych uzgodnień i musi zostać zaaprobowane przez projektantów firmy Mago S.A Rys 6. Zastosowania regału Systemu HX: Akcesoria: 1 belka pod półkę; 2,3,4,5,6 separatory; 7 podstawa pod elementy łatwo toczące się; 8 półka; 9 zabezpieczenie paletowe boczne Ważne! Regały magazynowe Systemu HX w zależności od zastosowanej powłoki lakierniczej (malowane proszkowo) lub cynkowej mogą być wykorzystywane zarówno wewnątrz budynków jak i na otwartej przestrzeni. (Regały eksploatowane na otwartej przestrzeni Kupujący powinien wyposażyć w instalację odgromową zgodnie z PN-E , 03, 04 i PN-IEC Grupa MAGO - Regały serii HX 9

10 50 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) 4.3. Elementy Rys 7 Pojedynczy segment regału HX. Elementy podstawowe: 1 słup (profil, stopa, śruby z nakrętkami); 2 stężenie poziome; 3 stężenie skośne; 4 śruba, nakrętka, tuleja dystansowa; (punkty 1-4 tworzą ramę (nogę) regału); 5 trawers; 6 - zabezpieczenie trawersu. Elementy dodatkowe: 7 odbojnik narożny; 8 kotwa. Akcesoria: 9 zabezpieczenie paletowe tylne; 10 zabezpieczenie paletowe boczne; 11 belka wzmacniająca pod ramę; 12 belka poprzeczna Ramy (nogi) Rama w systemie HX jest konstrukcją kratownicową wykonaną z dwóch słupów połączonych stężeniami. Słupy są wykonane z perforowanych otwartych profili stalowych o wymiarach zewnętrznych 82X70 i 102X70. W słupach wykonane są dwa rzędy otworów montażowych rozmieszczonych w pionie co 50 mm ,5 29,5 29,5 Słup HX82 Słup HX102 Słup HX122 MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 10

11 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) Stopa, na której stoi słup, zapewnia poprawne przeniesienie obciążenia na posadzkę, a układ otworów ułatwia prowadzenie młotowiertarek i umożliwia wybór otworu pod kotwę. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli pod jednym z otworów w podłożu znajduje się zbrojenie posadzki lub szczelina dylatacyjna. Stężenia służą połączeniu dwu słupów w zespół ramy. Ze względu na sposób ich zamocowania, wyróżniamy dwa typy stężeń: - poziome montowane prostopadle do słupów - skośne montowane między dwoma kolejnymi stężeniami poziomymi Rama z układem stężeń S Rama z układem stężeń ZZS Rys. 8 Kompletna noga regału (rama) przed i po zmontowaniu Typoszereg Słupy nóg (ram) systemu regałów paletowych HX tworzą typoszereg wymiarowy umożliwiający budowę ram o zróżnicowanych nośnościach tak, żeby w każdym przypadku możliwe było dobranie optymalnego rozwiązania. Rozstawy słupów w ramach (głębokości regałów) zostały dobrane do typowych wymiarów palet, z uwzględnieniem warunku poprawnego ustawiania palet na trawersach (wg FEM ). Głębokości typowych regałów paletowych nie mogą być jednak mniejsze niż 600 mm i większe niż 1150 mm. Dostępne słupy umożliwiają budowę ram o nośności całkowitej do około kg W celu uniknięcia błędów przy montażu, rozbudowie, czy ewentualnych wymianach uszkodzonych elementów każdy słup jest ocechowany symbolem zawierającym między innymi znak producenta, symbol słupa i datę (rok) produkcji. Grupa MAGO - Regały serii HX 11

12 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) Trawersy Trawersy to belki stalowe przeznaczone do mocowania na nogach regału w celu utworzenia poziomu składowania. W systemie HX opracowany jest szereg trawersów zróżnicowany ze względu na wymiary, typ użytego profilu i wynikającą z powyższych nośność. Każdy trawers zakończony jest łapami zaczepowymi pozwalającymi na zamocowanie w perforacji słupa nogi. Dodatkowo dzięki wysokiej sztywności hakowego połączenia zaczepowego belka-słup trawersy zapewniają regałom stateczność wzdłużną. W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersów przez urządzenia transportowe stosuje się obowiązkowo elementy zabezpieczające. Rys. 9 Trawers Rys. 9a Zamocowanie trawersu z zabezpieczeniem MX-A L Przekroje belek trawersów Belki trawersów wykonywane są z różnego typu profili stalowych, których przekroje i oznaczenia zaprezentowano poniżej S60 S80 S100 S120 S140 N60 N80 N C80 C90 C100 5C100 5C110 5C120 5C130 5C140 Rys. 10 Profile trawersów dostępne w ofercie MGL. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 12

13 Łapy trawersów W zależności od właściwości profilu stosuje się łapy o wysokości 200 lub 250 mm "200" "250" 44 Rys. 11 Dwa standardowe typy łap trawersów: 200 mm, 250 mm Pozycje belek trawersów Uwzględniając specyficzne potrzeby niektórych użytkowników belki są spawane do łap w trzech pozycjach: - górnej - tzw. trawers górny - standardowej - dolnej - tzw. trawers dolny 5 73 a) b) c) 5 Rys. 12 Położenie łap determinujące typ trawersu: a) górny, b) środkowy, c) dolny Grupa MAGO - Regały serii HX 13

14 Instrukcja montażu i eksploatacji (v 1.01) Elementy zabezpieczające Oddzielną grupę składników systemu stanowią zabezpieczenia. Są to elementy dodatkowe, które w pewnych przypadkach są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z systemu. Wykrzyżowania uzyskanie wymaganej sztywności ciągów regałowych, w takich sytuacjach zostają wprowadzone elementy zwane wykrzyżowaniami. 90 W systemie HX stateczność regału zapewnia przede wszystkim usztywniające działanie łap trawersów. Istnieje wiele przypadków, w których nie wystarcza to na Rys. 13 Regał z wykrzyżowaniem konstrukcja stateczna Rys. 14 Regał bez wykrzyżowania możliwość przechyłu Wykrzyżowanie stanowią dwa cięgna montowane do dwóch kolejnych ram ciągu regałowego w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża, przecinające się ze sobą pod kątem jak najbliższym 90. Muszą one spinać nogi na minimum 60% ich wysokości, co w niektórych przypadkach oznacza konieczność wykorzystania więcej niż jednego wykrzyżowania w jednym segmencie regału. Konieczność stosowania wykrzyżowań, ich konstrukcja i sposób montażu są każdorazowo określone w projekcie, o którym mowa w części Nośność konstrukcji regałowej str. 22. Rys. 15 Tylna ściana regału z wykrzyżowaniem MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 14

15 Łączniki międzyregałowe Łączniki międzyregałowe służą do spinania pojedynczych ciągów regałowych w celu utworzenia ciągu podwójnego. Zgodnie z normą branżową FEM wymagane są co najmniej dwa łączniki międzyregałowe pomiędzy odpowiadającymi sobie ramami regału. Powinny zostać umieszczone jak najbliżej punktów węzłowych ram regału. W przypadku stosowania elementów przedłużających słupy regałowe wymagane jest zastosowanie dodatkowych łączników wyłącznie w strefie wydłużonej. Elementy ochronne nóg Ochrony narożne i czołowe. Montaż elementów ochronnych jest obowiązkowy (na podstawnie zaleceń dokumentu FEM ), gdy w magazynie odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. Ochraniacze powinny zostać zamocowane przy narożnych słupach ciągów regałowych, wymagane są także na słupach ograniczających przejazdy w ciągu regałowym. Sugerujemy by w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia wewnątrz ciągu zainstalować elementy ochronne czołowe, pomimo, że nie nakazuje tego norma. Elementy ochronne zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami FEM , tak by mogły przenosić obciążenia od uderzeń 400Nm w jakimkolwiek kierunku na wysokości pomiędzy 100 a 400 mm. Kształt ochron minimalizuje ryzyko uszkodzenia wózka. Rys. 16 Ochrona naroży nogi Rys. 17 Ochrona czoła nogi Grupa MAGO - Regały serii HX 15

16 Ochrona narożna Ochrona czołowa Rys. 18 Schemat rozmieszczenia elementów ochronnych w ciągu regałowym Ochrona narożna Rys. 19 Schemat rozmieszczenia elementów ochronnych w ciągu regałowym z przejazdem Elementy ochronne boczne Pomimo braku zalecenia normy firma Mago S.A. w oparciu o wieloletnie doświadczenia w organizacji przestrzeni magazynowych sugeruje używanie elementów ochronnych ścian bocznych regałów/ciągów regałowych. Dzięki zastosowaniu belki elementy chronią stężenia regałowe, co jest szczególnie ważne w magazynach z dużym natężeniem ruchu i ograniczoną przestrzenią przygotowania załadunku. Rys. 20 Ochrona boku MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 16

17 Akcesoria Akcesoria i elementy dodatkowe pozwalają dostosować konstrukcję do szczególnych wymagań klienta i ich stosowanie ma na celu usprawnienie korzystania z systemu. Akcesoria i elementy dodatkowe proponowane przez producenta są w pełni kompatybilne z systemem HX. Dostępne wymiary a także rodzaje mogą być uzupełniane w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Oferta jest dostępna w katalogu produktów firmy. Ważne! Stosowanie akcesoriów i elementów dodatkowych wytwarzanych przez obcych producentów może być dopuszczone jedynie w uzgodnieniu z Mago S.A. Wykorzystywanie elementów nieautoryzowanych (nie zaakceptowanych) przez producenta może prowadzić do powstawania nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, za które Mago S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Grupa MAGO - Regały serii HX 17

18 4.4. Wymiary Ważne! Gniazdo Ładunkowe Gniazdo ładunkowe to przestrzeń przeznaczona do składowania ograniczona ramami regałów (poziomo), oraz przestrzenią pomiędzy dwoma poziomami składowania (pionowo). Jako standardowe w systemie HX przyjęto gniazda 2, 3 i 4 paletowe Wymagania FEM Klasy regałów (zależnie od organizacji magazynu) - 300A regały obsługiwane wózkami załadowczymi wyposażonymi w karetkę unoszącą operatora do poziomu składowania - 300B regały obsługiwane wózkami z kabiną operatora znajdującą się na poziomie podłoża regały obsługiwane wózkami sterowanymi i nadzorowanymi z poziomu podłoża, wysokość wysięgnika do 11 m z możliwością manewrowania wózkiem z uniesionym towarem. Zasady składowania ładunków w gnieździe (widok czoła regału). Trawers pokazany bez ugięcia od obciążenia Y3 Y3 X3 Paleta z nawisem X4 X3 Yh 75 mm 75 mm Paleta bez nawisu X5 X6 Y6 X5 Rys. 21 Wymagane zaleceniami FEM minimalne odstępy w gnieździe Regały klasy 400 Regały klasy 300A Regały klasy 300B Wysokość umocowania gniazda Y h do... [mm] X 3 X 4 Y 3 X 3 X 4 Y 3 X 3 X 4 Y 3 X 5 X 6 X 5 X 6 X 5 X / / MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 18

19 Zasady składowania ładunków w gnieździe ( widok boku regału) ciąg podwójny Z 2a Z 2b Z 2b Z 1 Z 2a Rys. 22 Wymagane minimalne odstępy między ładunkami w ciągu podwójnym. Z2a, Z2b nawis palety poza belki trawersów gniazda. Z1 odstęp pomiędzy jednostkami ładunkowymi Idealne: Z2a = Z2b = 50 mm Z1 = 2xZ2a = 100 mm Dopuszczalne: 2 x Z2a 60 mm Zalecane: 0 Z2 100 mm 40 mm Z2b 100 mm Z2b Z2a Zasady składowania ładunków w gnieździe ( widok boku regału) ciąg pojedynczy przeszkoda Z 2a Z 2b Z 1 Rys. 23 Wymagane minimalne odstępy między ładunkami w ciągu pojedynczym Dla ciągu (regału) pojedynczego: Zalecane: jak dla ciągu podwójnego W przypadkach gdy ciąg ograniczony jest sąsiedztwem przeszkody (ściana budynku, zabezpieczenie paletowe itp.): Zalecane: Z2a = 50 mm Z1 Z2a Dopuszczalne: Z2a 30 mm Grupa MAGO - Regały serii HX 19

20 Alejki transportowe Minimalna szerokość alejek transportowych zależy od zastosowanego w magazynie typu wózków załadowczych (sposobu załadunku, wymiarów wózka, sposobu poruszania się w alejce). Norma FEM rozróżnia 5 kategorii wózków załadowczych. Minimalną wymaganą szerokość alejki ustala się na podstawie przynależności do grupy z uwzględnieniem wymiarów wózka oraz jednostki ładunkowej. Dla wózków widłowych z załadunkiem przednim minimalna szerokość alejki musi być co najmniej mm (w przypadku ruchu gorączkowego 350mm) szersza od maksymalnej długości wózka (po przekątnej) z ładunkiem, z uwzględnieniem przestrzeni wymaganej do obrotu (skrętu) wózka frontem do czoła regału w trakcie załadunku. Dla wózków magazynowych z załadunkiem z boku, nie wymagających skrętu przy załadunku, szerokość alejki musi być mm (w przypadku ruchu gorączkowego 350mm) większa od maksymalnej szerokości wózka z ładunkiem. Alejka zgodnie z zaleceniami normy branżowej musi zostać oznaczona za pomocą linii namalowanych na posadzce. W przypadku wykonania projektu indywidualnego szerokość alejek jest określona w oparciu o dostarczone przez klienta informacje i stanowi dokument nadrzędny wobec zaleceń ogólnych zawartych w DTR. Linie prowadzące ograniczające ścieżkę malowane na posadzce mm MAX długość wózka z ładunkiem mm MIN szerokość ścieżki Rys. 24 Wymiary minimalne ścieżek zalecenie FEM (przypadek wózka z załadunkiem z przodu) MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 20

21 Zależności wymiarowe systemu HX Ważne! Wymiary Handlowe Pojęcie wymiaru handlowego służy systematyzacji wymiarów produkowanych ram oraz dostosowanych do nich elementów współpracujących. Charakterystyczne, rzeczywiste wymiary ram, odpowiadające oznaczeniom handlowym, wraz ze schematem wymiarowania zawierają umieszczone dalej tabele. Wymiary podłużne L2 PL L G1 Dla słupów HX82 L 1 L 2 P L L L L2 P L L G1 Dla słupów HX102 L 1 L 2 P L L L L2 PL L1 G Dla słupów HX122 L 1 L 2 P L L L Wymiary poprzeczne G1 Dla trawersów o szerokości 40 mm G3 Handlowy G 1 G 2 G 3 G G G G2 Dla trawersów o szerokości 50 mm G 1 G 2 G 3 G G G Grupa MAGO - Regały serii HX 21

22 4.5. Nośność (obciążenia dopuszczalne) Wymagania dotyczące podłoża Zadaniem podłoża jest przeniesienie wszelkich obciążeń od ustawionej na nim konstrukcji w pełni obciążonych regałów magazynowych. Ważne! Zgodnie z normą pren 15629:2007 (E) obowiązek zapewnienia podłoża o odpowiedniej nośności należy do właściciela obiektu lub inwestora. Dowód poprawności konstrukcji regałów jest prowadzony przy założeniu, że podłoże ma odpowiednią wytrzymałość i sztywność, dla przeniesienia założonych obciążeń. Dalsza część rozdziału ma charakter informacyjny i opisuje ogólne zasady doboru lub określania właściwości podłoża, na których zostaną ustawione regały magazynowe oraz zasady posadowienia regałów na podłożu. Poprzez podłoże rozumie się współpracujące ze sobą fundamenty i posadzkę, umiejscowione na gruntach o określonych właściwościach. Posadzki warstwy wierzchnie Przez materiał podłoża rozumie się zwyczajowo wierzchnie warstwy podłoża takie jak asfalt, kostka brukowa, beton i jego żywiczne wykończenie. Warstwy wierzchnie podłoża oprócz odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie powinny umożliwiać przeniesienie pełnych obciążeń wyrywających deklarowanych przez producenta kotew oraz zapewnić, że wszystkie parametry wytrzymałościowe będę miały charakter trwały. Tym samym, ze względu na niemożliwość zapewnienia skutecznego kotwienia podłoże typu kostka brukowa (Bauma lub inna) nie znajduje zastosowania w przypadku odpowiedzialnej konstrukcji regału magazynowego. Z tych samych względów nie zaleca się również podłoża asfaltowego dla obu wymienionych materiałów występuje zjawisko osiadania, tu przede wszystkim nierównomiernego osiadania, stóp regału, co powoduje powstawanie w trakcie eksploatacji dużych odchyleń od pionu słupów regału. Ponieważ jednak zjawisko osiadania regału na podłożu asfaltowym jest zwykle związane z lokalnym przekroczeniem nośności na naciski dopuszczenie tego typu podłoża, pod warunkiem zapewnienia właściwego kotwienia, jest możliwe, jednak należy pamiętać, że naciski dopuszczalne dla asfaltu w porównaniu z betonem są około 24 krotnie mniejsze. To oznacza, że obciążenie regału ustawionego na podłożu asfaltowym należy zmniejszyć 24 krotnie w porównaniu z obciążeniem dopuszczalnym regałów ustawionych na zalecanym podłożu betonowym. Konstrukcja podłoża Cała konstrukcja podłoża ma wpływ na jego wytrzymałość. Podłoże stanowią współpracujące z gruntami fundamenty i osadzone na nich warstwy konstrukcji tworzące posadzkę. Określenie wytrzymałości należy rozpocząć od określenia nośności gruntów, na których zostanie zbudowana konstrukcja podłoża. W zależności od znanych obciążeń regałów magazynowych należy, traktując obciążenia w wymiarze globalnym jako układ sił skupionych, zaś w wymiarze lokalnym jako obciążenia ciągłe (naciski), sprawdzić lub zaplanować konstrukcje podłoża tak, aby w sposób trwały zapewniała prawidłową eksploatację regałów. Wobec takich założeń konstruktor powinien wykazać odpowiednią wytrzymałość podłoża na założone w normie PN-EN :2004 i FEM (pren 15512) kombinacje obciążeń konstrukcji posadzki i fundamentów. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 22

23 Odkształcenia Konstrukcja podłoża w magazynie wysokiego składowania powinna być przygotowana z uwzględnieniem zachowania regałów tu w szczególności jest istotne położenie szczelin dylatacyjnych i podpór żebrowania posadzki, w których są spodziewane największe odchylenia (ugięcia). O spodziewaną wartość odchyleń posadzki należy zwiększyć normatywne założenia odnośnie wartości niedokładności montażowych, bądź imperfekcji konstrukcji, co może spowodować zmniejszenie obciążalności regałów. Ważne! Regały nie powinny być budowane ponad szczelinami dylatacyjnymi. Dopuszczalne niedokładności wykonania posadzki Dopuszczalne wartości odchyłek od poziomu odniesienia określa tabela 1 (przygotowano na podstawie projektu normy europejskiej pren 15620:2007). Tabela 1. Dopuszczalne wartości odchyleń posadzki pomiędzy sąsiednimi węzłami siatki pomiarowej o podziałce 3 m. Klasyfikacja Wysokość regału Odchyłka ponad 11 m 2,25 mm Regały obsługiwane wózkami bez możliwości przesuwania palety 8 do 11 m 3,25 mm do 8 m 4 mm Regały obsługiwane wózkami z możliwością przesuwania palety dowolna 4 mm Dodatkowo żaden punkt siatki o podziałce 3 m nie powinien być odchylony o więcej niż 15 mm od poziomu odniesienia dla całego obiektu lub jego znaczącej (np. magazynowej) części. W normie pren 15620:2007 zostały również określone zalecenia dotyczące płaskości podłoża ze względu na poruszanie się wózków widłowych na terenie magazynu. Grupa MAGO - Regały serii HX 23

24 Nośność konstrukcji regałowej Ważne! Zgodnie z wymaganiami FEM każda konstrukcja regałowa musi zostać zweryfikowana pod względem wytrzymałości i stateczności. Weryfikacja taka dokonywana jest przez dostawcę regałów przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu. Wyłącznie konstrukcja opisana w zweryfikowanym projekcie jest uznawana za konstrukcję bezpieczną. Dokumentacja projektowa Kompletna dokumentacja zawiera: 1. Dokument potwierdzający zweryfikowanie statyki konstrukcji (Raport Obliczeń Statycznych) 2. Rzut pionowy ustawienia regałów oraz niezbędne przekroje i rysunki szczegółów wyposażenia specjalnego. 3. Charakterystyki regałów, precyzyjnie opisujące nośność każdego segmentu regałowego w magazynie. Tabele przywołane w punkcie 3 pozwalają użytkownikowi na rozmieszczenie w odpowiednich miejscach magazynu oznaczeń o dopuszczalnym obciążeniu eksploatowanych regałów. Służą temu dostarczane wraz z regałami tabliczki i naklejki. Rozdział 4.7. Oznakowanie (str. 32) Komplet dokumentacji powinien zostać dostarczony użytkownikowi najpóźniej w chwili przekazania konstrukcji regałowej do użytkowania. Przykłady dokumentów Charakterystyka regału paletowego Numer projektu RM/MAGO/08/047 v1.3 Rząd Segmenty A B C Typ i wymiary ramy HX G-1050 H-6000 Szerokość segmentu L-2700 Obciążenia dopuszczalne dla kolejnych poziomów składowania Poziom Wys. nad posadzką Typ trawersu obciążenie Q max mm 5C110 3x1100 kg mm 5C100 3x900 kg mm 5C100 3x900 kg mm 5C100 3x900 kg Całkowite obciążenie segmentu kg MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 24

25 RZĄD A - D RZĄD E - F RAMA A - D JEDNOSTKA ŁADUNKOWA Grupa MAGO - Regały serii HX 25

26 5. Montaż Ważne! Montaż systemu HX zalecamy przeprowadzić w/g poniższego schematu z uwzględnieniem warunków narzuconych przez poprawnie wykonany projekt zabudowy obiektu.!!! 5.1. Transport i składowanie Elementy regału magazynowego przygotowane do transportu są oznakowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i zdeformowaniem przez ich rozdzielenie odpowiednimi przekładkami. Części, w szczególności długie takie jak słupy, trawersy, stężenia, są wiązane w pakiet i ustawiane na palecie. Ważne! Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych. Inny rodzaj składowania zakupionych elementów regałów z proszkową powłoką lakierniczą spowoduje utratę gwarancji. Montaż zasadniczy musi zostać poprzedzony czynnościami przygotowawczymi. Należy zadbać o poprawny rozładunek, oraz rozpakowanie dostarczonych elementów składowych. Powstałe na tym etapie ewentualne uszkodzenia mogą być w późniejszym czasie trudne lub niemożliwe do usunięcia Kompletacja części Przed rozpoczęciem ustawiania jednostek regałowych należy sprawdzić ilość oraz zgodność elementów ze specyfikacją systemu: - elementów podstawowych: - ram; - słupów; - stężeń; - kompletów śrub i nakrętek; - trawersów; - zabezpieczeń trawersów; - stóp; - elementów dodatkowych: - podkładek poziomujących; - kotew; - narożnych ochron słupów; - wykrzyżowań; - instalacji odgromowej; - łączników międzyregałowych; - akcesoriów: - odbojników bocznych; - separatorów; - belek pod półki: - półek i wypełnień; - zabezpieczeń paletowych bocznych i tylnych; Przygotowane do wykorzystania komplety elementów zalecamy rozmieścić na terenie obiektu zgodnie z planem zabudowy. MGL sp. z o.o. - Regały serii HX 26

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O Regały serii HX www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O MGL Linia profilowania słupów MGL sp. z o.o. Regały serii HX 2 www.mgltechnika.pl MGL Podstawową działalnością MGL jest produkcja regałów

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości SSI Schäfer Ponad czterdziestometrowe konstrukcje silosów, jak i sam proces inwestycyjny budowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo