ROCZNY PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CHORZOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CHORZOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CHORZOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Priorytety Pracy Szkoły Uczyć i wychowywać uczniów, rozwijać pasje, przygotowywać do osiągania sukcesu w życiu. Dbać o autorytet nauczyciela. Kultura i wzajemny szacunek. Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Promocja sukcesów uczniów, nauczycieli i szkoły. Baza szkoły- stały postęp i rozwój, tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się. Szkoła Promująca Zdrowie- wdrażanie do zdrowego trybu życia. Rozwój technologii informatycznej i jej zastosowanie. Wdrażanie oceniania kształtującego. Ład, porządek, dyscyplina. CELE SZCZEGÓŁOWE / CELE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PRACY SZKOŁY OBSZAR I ORGANIZOWANIE I KIEROWANIE SZKOŁĄ Ujednolicenie dokumentów szkolnych Dyrektor, Zespół ISO, XI 2013; Usprawnienie komunikacji przepływu informacji w Radzie P. wszyscy; Modyfikowanie procedur ISO proces certyfikacji IV 2014; Prowadzenie audytów wewnętrznych i zastosowanie działań korygujących; Znajomość prawa przez Nauczyciela w koniecznym obszarze działań; Demokratyczna współpraca dla dobra szkoły działania promocyjne. Pozytywny audyt zewnętrzny ISO 1. Wyniki badań ewaluacji Sprawny Nadzór Pedagogiczny potwierdzający sprawność organizacyjną 1

2 szkoły, znajomość prawa i wzajemną komunikację. 1. Zwiększyć kontrolę w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego zarówno przez Dyrektora, Wicedyrektora i kierownika świetlicy, wzmocnić nauczycieli w pracy zespołowej. OBSZAR II EFEKTY KSZTAŁCENIA Proces nauczania i uczenia się sprawny i skuteczny; widoczne efekty uczenia się uczniów; Budowanie wiary w siebie poprzez udział w różnych formach działalności szkoły, odnoszenie sukcesów; Uczeń zdolny zajęcia pozalekcyjne, rozpoznanie potrzeb uczniów, badanie zainteresowań, ukierunkowanie zdolnego ucznia, pomoc w każdym zakresie; Szeroka gama kół zainteresowań dyrektor i nauczyciele; Nauczyciele poszukują nowych i ciekawych metod nauczania, dostosowują je do poziomu uczniów; Pomoce dydaktyczne ustawicznie są wykorzystywane, dokupowane (w miarę środków finansowych) i wykonywane przez uczniów i nauczycieli monitorowanie; Statut WO dostępny dla wszystkich zainteresowanych, prosty, jasny, czytelny i zgodny z prawem; Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (na podstawie opinii Poradni Psych. - Pedag.) nauczyciele dostosowują wymagania, poszukują i pokazują uczniom ich mocne strony, budują wiarę i nadzieję na sukces; Wyniki OKE opracowywane, analizowane i wyciągane są wnioski przez nauczycieli koordynator - E. Skalska; Opracowanie Programu Naprawczego przez nauczycieli w stosunku do uczniów z niepowodzeniami dydaktycznymi i wychowawczymi każdy nauczyciel u którego uczeń otrzymał ndst i ngn z zachowania. Sukces każdego ucznia na miarę 1. Praca wychowawcza 2

3 nauczycieli, jego możliwości (cz. dydaktyczna). pedagogów. wychowawców, Postawy i zachowanie uczniów Wskazują na właściwy rozwój. Bieżące monitorowanie. 2. Obserwowanie postępów Widoczne efekty od klasy I i klasy III w zachowaniu uczniów. - zakończenie etapu Gimnazjum. 3. Widoczne efekty dydaktyczne OKE Dążenie do miana szkoły wspierającej (EWD) Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne koła zainteresowań obowiązek każdego nauczyciela. Wdrażanie rozwiązań organizacyjno-metodycznych w celu wspomagania procesu dydaktycznego. Sukces ucznia to sukces nauczyciela (usprawniać system motywowania nauczyciela). OBSZAR III OPIEKA, PROFILAKTYKA, BEZPIECZEŃSTWO Skuteczna praca wychowawczo opiekuńcza pedagoga i psychologa; Integracja klas I na podstawie Programu Adaptacji Uczniów kl. I do warunków Gimnazjum dyrektor/wychowawca; - zawody integracyjne klas I A. Noga; Doskonalenie współpracy z rodzicami; Pozyskiwanie sojuszników w działaniach profilaktycznych; Lekcje wychowawcze prowadzone dodatkowo przez Pedagoga / Psychologa (L. Dąbrowska, K. Wachowicz, K. Otte); Dyscyplina i podjęcie skutecznych działań; System kar i nagród znany i stosowany przez nauczycieli, dopracowany 3

4 nauczyciele; Jednolity strój obowiązkowy. Strój galowy obowiązkowy na uroczystościach wychowawcy; Program Bezpieczna Szkoła wdrażany, realizowany i modyfikowany; Kultura osobista uczniów ulega poprawie poprzez działania nauczycieli: przykład własny oraz lekcje: Dobre maniery lekcje kultury i zachowania (prowadzone przez dyrektora na podstawie programu pt. Wychowanie ku przedsiębiorczości ), lekcje wychowawcze i inne działania. Uczeń w szkole jest zauważalny, 1. Częste monitorowanie działań otaczany troską i opieką, czuje się w niej dobrze i bezpiecznie. nauczycieli przez Dyrektora. 2. Rozmowy z uczniami. 3. Ankiety 4. Skuteczne działania pedagog. Skuteczny System Kar i Nagród. Zasady i Normy Postępowania. OBSZAR IV PROMOCJA ZDROWIA Sport: - SKS (lekcje w szkole), - lekcje na sali MORiS, kortach tenisowych, Lekcje biologii (S. Skrzydlewska), Lekcje wychowawcze (wychowawcy), Spotkania wychowawców z uczniami danej klasy w różnych sytuacjach, Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego (J.Greń, n-le W-F), 4

5 Szkolenia Nauczycieli z Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat Szkoła Promująca 1. Zapraszanie na lekcje Zdrowie kontynuacja zadań. edukacji zdrowotnej. Przygotowywanie się do certyfikatu 2. Roztańczona Szkoła: Ogólnopolskiego. Klasy taneczne (nauka tańców). 3. Koordynowanie działań - J. Greń Koordynator Środowiskowy Programu Wychowania Zdrowotnego. Uzyskać Certyfikat Ogólnopolski Szkoła Promująca Zdrowie. Pozyskać nauczyciela, którego interesuje ta tematyka. OBSZAR V SZKOŁA WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI Wychowanie ku Europie: - program Sokrates Comenius (językowcy), - klub europejski (językowcy), - lekcje WOS-u (Z. Cofałka, K. Szychowska, W. Fetler); Wymiana młodzieży (nauczyciele językowcy); Rozwój zawodowy nauczycieli, wieloletni plan doskonalenia nauczycieli dyrektor; Polityka kadrowa dyrektora dyrektor; Promocja szkoły (skuteczna) Dyrektor, M. Pieniek i Zespół ds. Promocji 5

6 Współpraca w ramach Programu 1. Podjęte działania i współpraca. Sokrates Comenius. Zaplecze materialno-dydaktyczne; 2. Obserwacja działań Zaplecze kadrowe (pełne klasyfikacje nauczycieli). Ludzie z pasjami. Realizacja programów unijnych. Projekty uczniowskie. i postępów. OBSZAR VI BAZA SZKOŁY Rozbudowa salki hobby i rekreacyjnej (wymiana luster); Zaczątek (projekt) budowy sali i auli (Urząd Miasta cz. finansowa); Ogród dalsza estetyka, zadrzewianie (dyrektor i pracownicy); Ogród boiska; Doposażenie sal w multimedia i inne pomoce dydaktyczne; Nowa pracownia komputerowa; Galeria zdjęć CD; Pracownia fizyko-chemiczna; Malowania, remonty, przeróbki, patenty (np. krzesła na korytarzach); Systematyczna wymiana lamp na korytarzu i w klasach. Posadzone nowe drzewa, kwiaty. 1. Obserwacja, pisma. Zdecydowana, kolejna poprawa 2. Dokumenty potwierdzające 6

7 podjęte estetyki otoczenia. działania Kontynuować dotychczasową politykę Dyrektora w zakresie rozwoju bazy szkoły. ROCZNY PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CHORZOWIE na ROK SZKOLNY 2013/2014 wynika z Strategicznego Programu Rozwoju Szkoły na lata , zamieszczonego w Koncepcji Pracy Szkoły 7

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 1 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole. 2. Misja szkoły. 3. Wizja szkoły. 4. Pożądany model absolwenta. 5. Plan

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka Program Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016 Misja Ośrodka Naszą misją jest służenie dzieciom w poszukiwaniu możliwości ich rozwoju i stała gotowość

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo