Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski"

Transkrypt

1 Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: Wydanie: A 1. CEL Zapewnienie nadzoru i dostępu do dokumentów systemowych stosowanych w firmie Serwisy Józef Skrzypa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Zapewnienie, by wszystkie dokumenty systemowe i zapisy były identyfikowane, nadzorowane i przechowywane zgodnie z standardami, które minimalizują ryzyko związane z użyciem nieaktualnej dokumentacji. 2. ZAKRES Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy Serwisy Józef Skrzypa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 3. WŁAŚCICIEL PROCESU Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 4. DEFINICJE Dokumentacja systemowa, dotyczy takich dokumentów jak: opisy procesów procedury instrukcje (nie dotyczy instrukcji roboczych, produkcji, narzędziowych itp.) regulacje wewnętrzne struktury organizacyjne polityki Procedura to ogólny opis przebiegu procesu, zawierający rezultaty poszczególnych podprocesów, podstawowe odpowiedzialności i role uczestników (w odróżnieniu od instrukcji, która opisuje w sposób szczegółowy działania wewnątrz procesów, definiuje zadania i role poszczególnych uczestników oraz opisuje przebieg zdarzeń). Instrukcja Instrukcja, to udokumentowany sposób postępowania, który w sposób szczegółowy opisuje działania wewnątrz procesów, definiuje zadania i role poszczególnych uczestników procesu oraz opisuje przebieg zdarzeń (w odróżnieniu od procedury, która opisuje je w sposób ogólny). Instrukcja dotyczy całości bądź fragmentu procesu, jest dokumentem podrzędnym wobec procedury. 1/5 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

2 Zatwierdzający osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie dokumentu pod względem merytorycznym (przeważnie właściciel procesu nadrzędnego lub Dyrektor funkcjonalny). Opracowujący właściciel procesu lub osoba przez niego wyznaczona. Opracowujący odpowiada za opracowanie danego dokumentu (procedury, instrukcji) oraz jego zgodność ze stanem faktycznym. Uczestnik procesu funkcja/oddział/dział/stanowisko/osoba biorąca udział w opisywanym procesie. Zapis dane lub dokument zawierające dowody zgodności z wymaganiami i skuteczności działania systemu jakości 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Właściciel procesu osoba wyznaczona przez Zarząd bądź właściciela procesu nadrzędnego odpowiedzialna za: Monitorowanie procesu Monitorowanie rezultatu procesu Określanie kryteriów sukcesu procesu definiowanie miar i celów Określanie metod monitorowania procesu Ocenę funkcjonowania i efektywności procesu Koordynację i modelowanie przebiegu procesu Komunikowanie przebiegu procesu dla uczestników i osób współpracujących Egzekwowanie postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami w procesie Opis procesu, tworzenie procedur i instrukcji Proponowanie, akceptowanie i wdrażanie zmian oraz modyfikacji do przebiegu procesu Sprawdzanie poprawności realizacji procesu Przeprowadzanie audytów procesów sprawdzanie czy działamy zgodnie z przyjętymi zasadami Analizę wyjątków i odstępstw od procesu Współpracę z innymi właścicielami procesów dla zapewnienia całościowej koordynacji przepływu procesów w Organizacji Właściciel instrukcji osoba wyznaczona przez właściciela procesu lub przełożonego funkcjonalnego, która jest odpowiedzialna za: Stworzenie instrukcji Aktualizację instrukcji Wdrożenie instrukcji Informowanie osób zainteresowanych o zmianach w instrukcji Komunikowanie zasad zawartych w instrukcji Za zastosowanie tej procedury są odpowiedzialni wszyscy opracowujący i zatwierdzający dokumenty opisujące standardy pracy (procedury, instrukcje). 2/5 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

3 6. DOKUMENTY I PROCESY ZWIĄZANE Norma ISO 9001:2008 Księga Jakości - KJ 7. TRYB POSTĘPOWANIA 7.1. Ogólne założenia Załączony wzór dokumentu FO/DSJ/001 ma zastosowanie do wszystkich procesów, procedur i instrukcji opisujących procesy i standardy pracy Przechowywanie dokumentacji procesowej Za aktualną i obowiązującą uważana jest jedynie dokumentacja systemowa znajdująca się w wyznaczonym przez zewnętrzną firmę informatyczną z którą Serwisy Józef Skrzypa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. posiada podpisaną umowę na obsługę informatyczną katalogu, tj. pod adresem ftp://skrzypa.ig.pl folder dokumentacja SZJ. Wszelkie wydruki dokumentacji uważa się za nienadzorowane, tzn. że za dopilnowanie aktualności dokumentacji odpowiada osoba, która użytkuje wydruk. Kolejne wersje dokumentacji zaczynają obowiązywać z momentem umieszczenia zmienionej dokumentacji w sieci komputerowej. Za kontrolę i wprowadzanie dokumentacji do obiegu, odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Zarządzanie zapisami Każda instrukcja powinna określać zapisy, które są tworzone w ramach opisywanego procesu. Zapisy powinny mieć określone miejsce i czas przechowywania oraz osobę odpowiedzialną za ich nadzorowanie Forma graficzna dokumentów Forma graficzna stron tytułowych i kolejnych stron dokumentacji, formatowanie treści i zawartość dokumentów powinna być zgodna z niniejszą instrukcją i załącznikiem FO/DSJ/001 Szablon Procesu, Procedury, Instrukcji Oznakowanie dokumentów Sposób oznakowania dokumentów: gdzie: XXX/YYY/ZZZ-tytuł XXX oznacza rodzaj dokumentu: PRC- proces 3/5 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

4 PR procedura IN instrukcja FO formularz YYY przynależność do procesu DSJ doskonalenie systemu zarządzania jakością OS - obsługa serwisowa ZZZ kod identyfikacyjny lub kolejny numer dokumentu np. 001 ND NZ Nadzór Nad Zapisami AW Audyty Wewnętrzne DK Działania Korygujące i Zapobiegawcze NN Nadzór Nad Wyrobem Niezgodnym NP Naprawy Pojazdów ZM Zarzadzanie Magazynem NW Nadzór Nad Wyposażeniem Kontrolno-Pomiarowym i Urządzeniami Przykład: PRC/DSJ/NZ Nadzór Nad Zapisami FO/DSJ/001 Szablon Procesu, Procedury, Instrukcji Oznakowanie poprzez > < oznacza, że treść zawarta pomiędzy znakami nie należy do zawartości szablonu (dotyczy to tylko formularza wzoru instrukcji) - należy ją zastąpić Archiwizacja Za dostęp do archiwalnych dokumentów systemowych odpowiada zewnętrzna firma informatyczna z którą Serwisy Józef Skrzypa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, posiada podpisaną umowę na obsługę informatyczną Schemat postępowania dla tworzenia instrukcji i procedur Osoba odpowiedzialna za proces (właściciel procesu) powinna dopilnować aby dokumentacja która go dotyczy była aktualna i znana. Wszelkie nowe dokumenty powinny być konsultowane z Pełnomocnikiem ds. ISO, a proponowane i zatwierdzone zmiany w treści procedury, procesu, instrukcji odznaczone pionową kreską umieszczoną na marginesie dokumentu przy treści zmienionej. Decyzja o stworzeniu nowego dokumentu, który dotychczas nie funkcjonował w organizacji, powinna być skonsultowana z Pełnomocnikiem ds. ISO lub właścicielem procesu nadrzędnego Zakres aktualizacji powinien być opisany w punkcie dokumentu: Opis zmian. Każda procedura czy instrukcja powinna zostać skonsultowana z osobami, które podejmują decyzje w procesie lub mogą mieć istotne uwagi co do jego funkcjonowania. Dokument w ostatecznej wersji jest sprawdzany i zatwierdzany przez Właściciela procesu nadrzędnego lub przełożonego lub Pełnomocnika ds. ISO. 4/5 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

5 Osoba opracowująca dokument jest odpowiedzialna za przekazanie wersji elektronicznej zatwierdzonego dokumentu do Pełnomocnika ds. ISO w celu opublikowania na dysku sieciowym. Właściciel Procesu/Instrukcji jest odpowiedzialny za poinformowanie zainteresowanych o nowych zasadach lub ich zmianie zawartej w dokumentacji. Sposób/plan wdrożenia powinien zostać skonsultowany z Pełnomocnikiem ds. ISO. 8. ZAŁĄCZNIKI FO/DSJ/001 Szablon Procesu, Procedury, Instrukcji 9. ZAPISY Lp. Zapis Miejsce przechowywania Kto jest odpowiedzialny Jak długo przechowywany 10. OPIS ZMIAN Wydanie: Opis zmiany: Nazwisko: Data aktualizacji: A Utworzenie Procedury Zawiliński /5 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA 1/9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 OPRCOWŁ: DNUT GIERCZK PEŁNOMOCNIK DS.SZJ IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010 r. DT. WYDŁ: MRZNN KMIŃSK DYREKTOR IMIĘ i NZWISKO PODPIS 12.11.2010

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo