5. KSI 5.20 Ksi ki wydane w 2010 r Strategiczne zarz dzanie zasobami ludzkimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. KSI 5.20 Ksi ki wydane w 2010 r. 5.20.1 Strategiczne zarz dzanie zasobami ludzkimi. 5.20.2"

Transkrypt

1 5. KSIKI 5.20 Ksiki wydane w 2010 r Armstrong M.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Grudowski P.: Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu jakoci według normy PN-EN ISO 9001:2009 w oparciu o podejcie procesowe z uwzgldnieniem specyfiki sektora MP. ODDK, Gdask s Hbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialno a zarzdzanie jakoci. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice s Hutchins D.: Hoshin Kanri strategiczne podejcia do nieustannego doskonalenia. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Jako usług bibliotecznych w społeczestwie informacyjnym. Red. J. Kamiska, B. ołdowska- Król. Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa s Kalinowski T.B.: Innowacyjno przedsibiorstw a systemy zarzdzania jakoci. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Mantura W.: Zarys kwalitologii. Wyd. Politechniki Poznaskiej, Pozna s Meneder jakoci. Red. K. Lisiecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice s Osignicia i perspektywy nauk o zarzdzaniu. Red. nauk S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Pacana A., Stadnicka D.: Systemy zarzdzania jakoci zgodne z ISO 9001 wdraanie, audytowanie i doskonalenie. Of. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów s Pełnomocnik jakoci. Red. J. Czerwiski, Wyd. Akademii Morskiej, Gdynia, Cz. I s. 176, Cz. II s Piekara A.: Jako administracji w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s Profesjonalne zarzdzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. Red. M.D. Głowacka, E. Mojs. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa s Sidor-Rzdkowska M.: Zarzdzanie personelem w małej firmie. Wyd. II uakt. i rozsz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Skrzypek E., Hofman M.: Zarzdzanie procesami w przedsibiorstwie (Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie procesów). Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa Stymulowanie innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. Red. A.P. Balcerzak, E. Rogalska. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s System zarzdzania jakoci według ISO 9001:2008 Wdroenie i organizacja. Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa s Szczepaska K.: TQM w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. POLTEXT, Warszawa s Szczepaska K.: Kompleksowe zarzdzanie jakoci Przeszło i teraniejszo. Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa s Szymanowski W., Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A.: Zarys zarzdzania jakoci Ujcie marketingowo-logistyczne. Wyd. Ars boni et aegni, Pozna s Szymaska D., Szymaski M.: Przekonaj pracowników do dbania o jako Poradnik menederski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zaley na jakoci. Difin, Warszawa s Thomas M.: Mistrzowskie zarzdzanie ludmi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Turlejska H., Szołtysek K., Ładoski W.: Poradnik dotyczcy Normy ISO Systemy Zarzdzania Bezpieczestwem ywnoci wymagania dla wszystkich organizacji w łasuchu ywnociowym. Współwydawcy: LAARDO Justyna Bana, QUALITY HOUSE, Europejskie Centrum Jakoci i Promocji Sp. z o.o., Warszawa s Urbaniak M.: Kierunki doskonalenia systemów zarzdzania jakoci. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód Wybrane koncepcje i systemy zarzdzania jakoci. Red. T. Sikora, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków s Zarzdzanie ryzykiem w przedsibiorstwie. Red. nauk. R. Hanisz, Wyd. Wyszej Szkoły Biznesu w Dbrowie Górniczej s Ksiki wydane w 2009 r Avery G.C.: Przywództwo w organizacji Paradygmaty i studia przypadków. PWE, Warszawa s Batko R.: Zarzdzanie jakoci w urzdach gminy. Wyd. Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków s Belbin M.: Zespoły zarzdzajce sekrety ich sukcesów i poraek. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Caruso D.R., Salovey P.: Inteligentny emocjonalnie meneder Jak rozwin i wykorzysta cztery kluczowe umiejtnoci zarzdzania ludmi. Rebis, Pozna s Cook R.A., Cook G.O., Yale L.J.: Etykieta biznesu Przewodnik. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa s Czyewski, B.: Metody statystyczne w sterowaniu jakoci precesów technologicznych. Wyd. IV, Wielkopolski Klub Jakoci NOT, Pozna 64

2 wiklicki M., Obara H.: Metody TQM w zarzdzaniu firm Praktyczne przykłady zastosowa. POLTEXT, Warszawa s Damodaran A.: Ryzyko strategiczne Podstawy zarzdzania ryzykiem. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa s Dokumenty SZJ (System Zarzdzania Jakoci). KOMAG, Gliwice Dolhasz M. i in.: Podstawy zarzdzania Koncepcje, strategie, zastosowania. WN PWN, Warszawa s Drucker P.F.: Zarzdzanie XXI wieku Wyzwania. MT Biznes, Warszawa s Grüh A. Assländer F.: Jak kierowa ludmi? Salwator, Kraków s Henrykowski W.: System oceny zgodnoci w Unii Europejskiej pi lat po akcesji Historia Teraniejszo. PERT, Warszawa s Inynieria jakoci w przedsibiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym. Red. P. Grudowski, M. Dobrzyski, J. Preihs, P. Waszczura, Politechnika Gdaska, Gdask Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarzdzania jakoci. Dom Organizatora, Toru s Kisielnicki J.: Zarzdzanie. PWE, Warszawa s Kolman R.: Kwalitologia Wiedza o rónych dziedzinach jakoci. Placet, Warszawa s Koszty jakoci działa personalnych wspomagajcych zarzdzanie wiedz. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Krawiec F.: Kreowanie i zarzdzanie reputacj firmy. Difin, Warszawa s Kuc B.R.: Kontrola jako funkcja zarzdzania. Difin, Warszawa s Lisiecka K.: Systemy zarzdzania jakoci produktów, metody analizy i oceny. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Midzynarodowe testy produktów. Red. P. Koluch, J. Wosiska, Fundacja PRO-TEST s Miso i przetwory drobiowe Technologia, higiena, jako. WNT, Warszawa s Modzelewski P.: System zarzdzania jakoci a skuteczno i efektywno administracji samorzdowej. Wyd. CeDeWu, Warszawa s Morawski M.: Zarzdzanie profesjonalistami. PWE, Warszawa s Myszewski J.M.: Po prostu jako Podrcznik zarzdzania jakoci. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa s Pacana A., Stadnicka D.: Systemy zarzdzania jakoci produktów Wdraanie, Auditowanie i doskonalenie. OWPRz, Rzeszów Nowe zarzdzanie publiczne Skuteczno i efektywno. Difin, Warszawa s Payne S., Payne J.: Jak by dobrym menederem. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków s Pluta W.: Zarzdzanie wartoci w małych i rednich przedsibiorstwach. PWE, Warszawa s Reilly P., Williams T.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska, Warszawa s Rytko P.: Zarzdzanie kredytem handlowym w małych i rednich przedsibiorstwach. Difin, Warszawa s Steczkowski J., Stefanów P.: Metoda reprezentacyjna w badaniu wyrobów Kontrola odbiorcza. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków s Szczepaska K.: Koszty jakoci dla inynierów. PLACET, Warszawa s Szczepaska K.: Metody i techniki TQM. Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa s Thomas J.P.: Perswazja i wywieranie wpływu w zarzdzaniu Przewodnik. Wolters Kluwer Polska, Warszawa s. 109Wawrzynek J.: Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakoci produktu. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław s Williams M.: Mistrzowskie przywództwo. Wolters Kluwer Polska, Warszawa s Wolniak R., Skotnicka-Zasadzie B.: Wykorzystanie metody servqual do badania jakoci usług w administracji samorzdowej. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice Wójcik G.: Zarzdzanie jakoci w urzdach skarbowych. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa Zapłata S.: Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie Ocena i uwarunkowania skutecznoci. Wolters Kluwer Polska, s Zarbska A.: Identyfikacja tosamoci organizacyjnej w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Difin, Warszawa s Zarzdzanie jakoci Metody i instrumenty controllingu jakoci. Red. W. Grzenkowicz. Wyd. Naukowe Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s Zarzdzanie jakoci i bezpieczestwem ywnoci. Red. T. Trziszka. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław s Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie Wybrane problemy. Red. nauk. J. Toruski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce s Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarzdzania. PWE, Warszawa s emigała M.: Jako w systemie zarzdzania przedsibiorstwem. Wyd. 2, uzupełn. Placet, Warszawa s Ksiki wydane w 2008 r Baron A., Armstrong M.: Zarzdzanie kapitałem ludzkim. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s

3 Beck-Krala E.: Partycypacja pracowników w zarzdzaniu firm. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Berdowski J.B., Zdziennicki A.K.: HACCP w piekarni Teoria i praktyka. Of. Wyd. Poligrafia ADAM, Warszawa s Blanchard K., Peale N. V.: Etyka biznesu. Helion, Gliwice s Bral W.: Obieg i ochrona dokumentów w zarzdzaniu jakoci, rodowiska i bezpieczestwa informacji. Difin, Warszawa s Bugdol M.: Zarzdzanie jakoci w urzdach administracji publicznej teoria i praktyka. Difin, Warszaw s Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B.: Prawo ochrony rodowiska Komentarz. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa s Dubois D. D., Rothwell W. J.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, Gliwice s Dzwolak W.: Produkcja bezpiecznej ywnoci wg ISO Vademecum producenta ywnoci. BDLong, Olsztyn Edukacja projakociowa krok trzeci. Red. nauk. B. Sujak-Cyrul. Of. Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Owiatowe Gajdzik B., Wycilik A.: Jako, rodowisko i bezpieczestwo pracy w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Politechnika lska, Gliwice Golnau W., Kalinowski M., Litwin J.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. W. Golnau, CeDeWu Pl, Warszawa s Grudzewski W. M., Hejduk J. K.: Zarzdzanie technologiami. Difin, Warszawa s Hamel. G, Breen B.: Zarzdzanie jutra. Red. Horse, Lublin s Harrison S.: Przyzwoito w zarzdzaniu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków s Jako i bezpieczestwo ywnoci Nowoczesne metody analityczne w zapewnieniu jakoci i bezpieczestwa ywnoci. Wyd. SGGW, Warszawa s Janasz K. i in.: Zarzdzanie strategiczne Koncepcje, metody, strategie. Difin, Warszawa s Jankowski M: Mała wielka firma 7 sekretów efektywnego zarzdzania. Studio Emka, Warszawa s Kaczmarek T. T.: Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem. Wyd. III rozszerzone. Difin, Warszawa s Kałuny S.: Kontrola wewntrzna Teoria i praktyka. PWE, Warszawa s Karaszewski R.: Przywództwo w rodowisku globalnego biznesu. Dom Organizatora, Toru s Kirejczyk E.: Zrozumie zarzdzanie. WN PWN, Warszawa s Kompetencje a sukces zarzdzania organizacj. Red. S. S. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa s Koncepcje zarzdzania jakoci Dowiadczenia i perspektywy. Red. T. Sikora, UEK Kraków, Kraków Kowalczyk J.: Konsultant w dziedzinie zarzdzania jakoci. CeDeWu, Warszawa, wyd. II Komiski A. K., Jemielniak D.: Zarzdzanie od podstaw. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa s Krat K.: Jako i marketing usług medycznych. ABC Wolters Kluwer business, Warszawa Krzakiewicz K.: Zarzdzania antykryzysowe w organizacji. Wyd. Ekonomiczne w Poznaniu, Pozna s Kugler S.: Zasada Alchemidesa Kompleksowa strategia zarzdzania firm. Studio Emka, Warszawa s Lewandowski R., Kowalski J. M.: W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakoci usług medycznych. Uniwersytet Warmisko-Mazurski, Katedra Organizacji i Zarzdzania, Olsztyn Łuczak J.: System zarzdzania jakoci dostawców w brany motoryzacyjnej. Wyd. AE w Poznaniu, Pozna Łunarski J.: Zarzdzanie jakoci standardy i zasady. WNT, Warszawa s Marfo-Yiadom E.: Zasady zarzdzania. Wyd. Wyszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łód s Matthews J.J., Megginson D., Surtees M.: Rozwój zasobów ludzkich. Helion, Gliwice s Matuszak-Flejszman A.: System zarzdzania rodowiskowego w organizacji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s Michalski R., Mytych J.: Akredytacja laboratoriów badawczych według normy PN-EN ISO/IEC Przewodnik. Elamed, Katowice s Nowe kierunki w zarzdzaniu. Red. nauk. M. Kostera. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Warszawa s Oleksyn T.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi w organizacji Kanony, realia, kontrowersje. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków s Opolski K., Modzelewski P.: Zarzdzanie jakoci w usługach publicznych. Wyd. CeDeWu, Warszawa Papaj T.: Strategia TQM w urzdach terytorialnej administracji publicznej. Wydz. Akademii Ekonomicznej, Katowice s Perechuda K.: Filozofia 1-Cing w zarzdzaniu. Placet, Warszawa s Pocztowski A.: Zarzdzanie zasobami i ludzkimi. Wyd. II zm. PWE, Warszawa s

4 Podstawy i metody zarzdzania Wybrane zagadnienia. Red. E. Weiss, VIZJA PRESS, Warszawa s Podstawy nauki o organizacji. Red. nauk. S. Marek, M. Białasiewicz, PWN, Warszawa s Podstawy zarzdzania zakładem opieki zdrowotnej. Red. nauk. M. Dobska, K. Rogoziska. WN PWN, Warszawa s Podrcznik obliczania niepewnoci pomiaru w laboratoriach rodowiskowych. Raport Techniczny NORDTEST TR 537, Wersja 3, stycze Biuletyn Informacyjny Klubu POLLAB 2/51/ Poradnik Zarzdzanie jakoci w praktyce. Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa Potocki A.: Instrumenty komunikacji wewntrznej w przedsibiorstwie. Difin, Warszawa s Praktyka zarzdzania strategicznego Studia polskich przypadków. Red. nauk. E. Urbanowska- Sojkin, PWE, Warszawa s Pringle H., Gordon W.: Zarzdzanie mark. Rebis, Pozna s Scenariusze, dialogi i procesy zarzdzania wiedz. Red. K. Perechuda, M. Sobiska. Difin, Warszawa s Schermerhorn J. R. Jr.: Zarzdzanie. PWE, Warszawa s Silverman D.: Prowadzenie bada jakociowych. PN PWN, Warszawa Solorz J. K.: Zarzdzanie ryzykiem systemu finansowego. WN PWN, Warszawa s Staniewski M. W.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi a zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwie. VIZJA PRESS IT, Warszawa s Stocki R., Prokopowicz P., muda G.: Pełna partycypacja w zarzdzaniu Tajemnica sukcesnu najwikszych eksperymentów menederskich wiata. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków s Suterski H., Miedziarek S.: Inynieria jakoci Projektowanie projakociowe. Pastwowa Wysza Szkoła Zawodowa, Leszno s Templar R.: Zasady zarzdzania. Studio Emka, Warszawa s Winiarska K.: Audyt wewntrzny. Difin, Warszawa Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzdzia zarzdzania jakoci. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice Wpływ zarzdzanie procesowego na jako i innowacyjno przedsibiorstwa. Red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki, Jakoci i Zarzdzania Wiedz UMCS w Lublinie, Lublin Zarzdzanie jakoci usług w instytucjach publicznych. Red. J. R, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin Zarzdzanie w energetyce Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej. Red. nauk. A. Chochowski, F. Krawiec, Difin, Warszawa s Zarzdzanie wiedz. Red. nauk. D. Jemielniak, A.K. Komiski, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa s Zarzdzanie w przedsibiorstwie rodowisko, procesy, systemy, zasoby. Red. nauk. J. S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Difin, Warszawa s uber R.: Zarzdzanie rozwojem przedsibiorstwa teoria i praktyka. Difin, Warszawa s Ksiki wydane w 2007 r Armstrong M.: Zarzdzanie ludmi. Rebis, Pozna s Białas A.: Bezpieczestwo informacji i usług w nowoczesnej firmie. Wyd. 2, WNT, Warszawa s Biznes 10 tomów, w tym t. 1 i 2 Zarzdzanie firm, tom 5 Zarzdzanie zasobami ludzkimi, Biblioteka Gazety Wyborczej WN PWN, Warszawa Blanchard K.: Przywództwo wyszego stopnia. WN PWN, Warszawa s Borkowski S. Wozendybył E.: Jako i efektywno usług hotelarskich. WN PWN, Warszawa s Burchard-Dziubiska M.: Instytucjonalne aspekty midzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony rodowiska przyrodniczego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Chrabaski K., Gwiodzik E., Kostka-Bochenek A.: System zarzdzania jakoci według standardu ISO w organizacji wytwarzajcej oprogramowanie. lska Wysza Szkoła Zarzdzania im. J. Zitka w Katowicach, Katowice Dysfunkcje i patologie w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Fico K.: Inynieria zarzdzania kryzysowego Podejcie systemowe. BEL Studio, Warszawa s Fołtyn H.: Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji. Wyd. Key Text, Warszawa s Gajewski A.S.: Wstp do zarzdzania jakoci. Wyd. MWSZE, Toru s Galata S.: Podstawy zarzdzania nowoczesn organizacj Ekonomia, kultura, bezpieczestwo, etyka. Difin, Warszawa s Gorchels L.: Zarzdzanie produktem Od bada i rozwoju do budetowania reklamy. Helion, Gliwice s Gospodarka a rodowisko I ekologia. Red. K. Małachowski. CeDeWu, Warszawa s Gospodarowicz A. i in.: Zarzdzanie ryzykiem. WN PWN, Warszawa s Górzyski J.: Podstawy analizy rodowiskowej wyrobów i obiektów. WNT, Warszawa s Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa s Greenberg H,. Sweeney P.: Jak odnie sukces i rozwin potencjał. MT Biznes, Warszawa s Grudowski P.: Podejcie procesowe w systemach zarzdzania jakoci w małych i rednich przedsibiorstwach. Wyd. Politechnika Gdaska 67

5 Hamrol A.: Zarzdzanie jakoci z przykładami. Wyd. II zm., WN PWN, Warszawa s Hofstede G., Hofstede G. J.: Kultury I organizacje. PWE, Warszawa s Hryniewicz J. T.: Stosunki pracy w polskich organizacjach. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa s Imai M.: Kaizen: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, Warszawa s Inynieria jakoci. Red. P. Gnidowski, J. Preihs, P. Waszczura. Politechnika Gdaska, Gdask Jackiewicz B.: Wzorcowa dokumentacja HCCP Hurtownia ogólnospoywcza. ODDK, Gdask- Oliwa s Jako usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin s Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalnoci innowacyjnej przedsibiorstw. PWE, Warszawa s Kolman R.: Elementy kwalitologii. Czstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Czstochowa-Gdask Kolman R.: Przyczynki wiedzy o jakoci. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Gdynia Komputerowe wspomaganie zarzdzania przedsibiorstwem. Red. R. Knosala, PWE, Warszawa s Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarzdzanie wiedz Koncepcja i narzdzia. Difin, Warszawa s Kousznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II. PWE, Warszawa s Krokowska J., Kołodziejski S.: Badania opinii pracowników w praktyce zarzdzania. IMPERIA, Łód Kultura organizacyjna w zarzdzaniu. Red. G. Aniszewska. PWE, Warszawa s Langdon K., Cartwright N.: Rozmowa kwalifikacyjna: jak zdoby wymarzon prac. Rebis, Pozna s 328 (52 Wspaniałe Pomysły) Lencioni P.: Efektywne spotkanie biznesowe. MT Biznes, Warszawa s Levinson H.: Psychologia przywództwa. Helion, Gliwice s Lewicka-Strzałecka A.: Odpowiedzialno moralna w yciu gospodarczym. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa s Liwowski B., Kozłowski R.: Podstawowe zagadnienia zarzdzania produkcj. Wyd. II, poszerzone, Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Łasiski G.: Rozwizywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce. PWE, Warszawa s Łuczak B., Kukliska D.: Audi/yty i audi/ytowanie. WBK, Pozna Łuczak B., Matuszak-Flejszman A.: Metody i techniki zarzdzania jakoci. Quality Progress, Pozna s Malik F.: Kierowa osign y Skuteczne zarzdzanie na nowe czasy. MT Biznes, Warszawa s Maud V.: Depresja w pracy. Wyd. Jedno, Kielce s Matuszak-Flejszman A., Łuczak J.: Metody i techniki zarzdzania jakoci kompendium wiedzy. Quality Progres, s Metody oceny projektów gospodarczych. Red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Middleton J.: Zwyciskie CV: jak napisa przekonujce CV. Rebis, Pozna s. 256 (52 Wspaniałe Pomysły) Molski M., Łacheta M.: Przewodnik audytora systemów informatycznych. Helion, Gliwice s CD Nogalski B., Rankowski R.: Współczesne przedsibiorstwo: problem funkcjonowania i zatrudniania. Dom Organizatora, Toru s Ocena zgodnoci oraz certyfikacja wyrobów i usług Praktyczny przewodnik dla producentów i dystrybutorów. Verlag Dashofer, Warszawa Obłój K.: O zarzdzaniu refleksyjnie. MT Biznes, Warszawa s Osada H.: Midzynarodowa szkoła jakoci. SGH, Warszawa Pacana A., Stadnicka D.: Wdraanie i auditowanie systemów zarzdzania jakoci zgodnych z norm ISO 9001:2000. Of. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Pajk E.: Zarzdzanie produkcj Produkt, technologia, organizacja. WN PWN, Warszawa s Parks S.D.: Przywództwa mona si nauczy. Helion, Gliwice s Pasieczny J.: Biznesplan. PWE, Warszawa s Pawlak M.: Zarzdzanie projektami. WN PWN, Warszawa s Penc J.: Decyzje i zmiany w organizacji W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania. Difin, Warszawa s Perspektywy psychologii pracy. Red. M Górnik-Durose, B. Kousznik, Wyd. Uniwersytetu lskiego, Katowice s Podstawy kompleksowego zarzdzania jakoci TQM. Red. J. Łacucki. Wyd. III zm. i uaktual. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna s Podstawy zarzdzania przedsibiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A Pirtruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa s Podstawy zarzdzania zakładem opieki zdrowotnej. Red. M. Dobska, M. Rogoziski. WN PWN, Warszawa s Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K.: Ochrona biosfery. PWE, Warszawa s Quinn R. F. i in.: Profesjonalne zarzdzanie. PWE, Warszawa s

6 Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakoci wiadcze zdrowotnych. Red. A. Macig. Alfa-Medica Rczkowski B.: BHP w praktyce. Wyd. XI. ODDK, Gdask-Oliwa s Rozkwitalska M.: Zarzdzanie midzynarodowe. Difin, Warszawa s Rutkowski J. P.: Rozwój nowego produktu Metody i uwarunkowania. PWE, Warszawa s Stabryła A.: Zarzdzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. WN PWN, Warszawa s Stachowska S.: Wynagrodzenia w strategicznym zarzdzaniu przedsibiorstwem. Dom Organizatora, Toru s Suchar M.: Zarzdzanie personelem w praktyce Poradnik dla menederów z zestawem narzdzi. ODDK, Gdask-Oliwa s Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarzdzania strategicznego Najwaniejsze teorie, pojcia, postaci. WN PWN, Warszawa s Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarzdzania zasobami ludzkimi Najwaniejsze teorie, pojcia, postaci. WN PWN, Warszawa s Systemy zarzdzania jakoci i rodowiskiem. Praca zbiorowa pod red. T. Borysa i P. Rogali. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław s Szulce H., Janiszewska K.: Zarzdzanie mark. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna s Szynkiewicz P.: Balanced Scorecard pomiar, który motywuje: przewodnik wdroenia. Proed, Warszawa s Štofkova J., Borkowski S.: Praktyka zarzdzania jakoci wyrobów i usług. Of. Wyd. HUMANITAS, Sosnowiec s Traple E. i in.: Prawo reklamy i promocji. LexisNexis, Warszawa s Urbaniak M.: Zarzdzanie jakoci, rodowiskiem oraz bezpieczestwem w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa s Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarzdzanie strategiczne przedsibiorstwem. PWE, Warszawa s Walkowiak R.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywno. Dom Organizatora, Toru s Wawak S.: Podrcznik wdraania ISO 9001:2000. Wyd. Helion/One Press, Gliwice s Wicek J., Fajczak-Kowalska A., Sadowski A.: Zintegrowane zarzdzanie jakoci. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Zarzdzanie jakoci w procesie integracji europejskiej. Red. nauk. J. Zymonik, Z. Zymonik. Of. Eyd. Politechniki Wrocławskiej Zarzdzanie kosztami jakoci, logistyki, innowacji, ochrony rodowiska a rachunkowo finansowa. Red. A. Karmanle. Drifin, Warszawa s Zarzdzanie ryzykiem. Red. nauk. K. Jaguga, WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie zasobami ludzkimi dla menederów redniego szczebla. Red. E. Jdrych. Wolters Kluver Polska, Kraków s Zarzdzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. nauk. H. Król, A. Ludwiczyski. WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie zmian. Studio Emka, Warszawa s Zarzycki R., Imbierowicz R., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inynierii rodowiska. Cz WNT, Warszawa s Zintegrowane zarzdzanie jakoci. Red. J. Wicek. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Ziółkowski S.: Systemy zarzdzania jakoci w małych i rednich firmach Vademecum menedera jakoci. WNT, Warszawa s Zybert E.B.: Jako w działalnoci bibliotek: oceny, pomiar, narzdzia. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa 5.16 Ksiki wydane w 2006 r Albisetti V.: Pracowa z sercem O pracy jako czci dobrego ycia. Wyd. Jedno, Kielce s Baruk A. J.: Jak skutecznie oddziaływa na odbiorców?: wybrane formy sprzeday i wywierania wpływu na nabywców. Dom Organizatora, Toru s Baruk J.: Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Difin, Warszawa Baruk J.: Zarzdzanie wiedz i innowacjami. Wyd. A. Marszałek, Toru Berdowski J. B., Berdowski F. J.: HACCP w teorii i praktyce. Of. Wyd. WSM, Warszawa s Bezpieczestwo ruchu miejskiego. Red. T. Szczuraszek. WKŁ, Warszawa s Błaszczuk D.: Wstp do prognozowania i symulacji. WN PWN, Warszawa s Bogan Ch. E., English M. J.: Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Helion, Gliwice s Buckingham M.: To jedno co powiniene wiedzie o wietnym zarzdzaniu, wybitnym przywództwie i trwałym sukcesie osobistym. MT Biznes, Warszawa s Carey D. C., Weichs M.-C.: Jak prowadzi firm Z dowiadcze wybitnych dyrektorów. MT Biznes, Warszawa s Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S.: Zarzdzanie strategiczne bezpieczestwem teoria praktyka dydaktyka. Wyd. Wyszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łód s Dołgowski B., Janczała S.: Praktyczny poradnik dla słub bhp. Wyd. V. ODDK, Gdask-Oliwa s

7 Edukacja projakociowa w szkole, 2. MarMar: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole Edwards H., Day D.: Kreowanie marek z pasj. Of. Ekonomiczna, Kraków s Flore F. F. Jak szybko przygotowa dobry biznesplan. Wolters Kluver Polska, Kraków s Fox J.J.: Jak by wielkim szefem, czyli jak znale dobrych pracowników. Vocatio s Galata S.: Sztuka zarzdzania organizacjami Zasoby, sposoby, perspektywy. Difin, Warszawa s Gregory A.: Skuteczne techniki PR. Gdaskie Wyd. Psychologiczne, Sopot s Grochowska M.: Bezpieczestwo ywnoci i ywienia Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych. ODDK, Gdask-Oliwa s Haig M.: Poraki marek Najwiksze wpadki rekinów biznesu. Bellona, Warszawa s Hargrove P. R.: Mistrzowski coaching. Of. Ekonomiczna, Kraków s Heath R.: Ukryta moc reklamy Co tak naprawd wpływa na wybór marki? Gdaskie Wyd. Psychologiczne, Sopot Heszen G., Rudnik.: Pomiary w HACCP Praktyczne wskazówki i przyrzdy pomiarowe. ODDK, Gdask-Oliwa s Holliday M.: Coaching, mentoring i zarzadzanie Jak rozwizywa problemy i budowa zespół. HELION, Gliwice s Inynieria jakoci w technologii maszyn. Wyd. Politechniki Gdaskiej, Gdask s Janowska Z., Cewiska J., Wojtaszczyk K.: Dysfunkcje zarzdzania zasobami ludzkimi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Jashapara A.: Zarzdzanie wiedz. PWE, Warszawa Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Jak przełoy strategi na działanie. Wyd. 2, WN PWN, Warszawa s Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarzdzania jakoci. Dom Organizatora, Toru s Klient w organizacji zarzdzanej przez jako. Red. T. Sikora. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków Krupa K.: Teoria zmian organizacyjnych przedsibiorstw ery informacji: wybrane aspekty i narzdzia. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów s Leksykon zarzdzania. Red. Olczak A., Kołodziejczyk-Olczak J. Wyd. Wyszej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, Łód s Leszczyski Z., Wnuk-Pel T.: Controlling w praktyce. ODDK, Gdask-Oliwa s Lewicka-Strzałecka A.: Odpowiedzialno moralna w yciu gospodarczym. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej PAN, Warszawa s Maister D.H.: Zarzdzanie firm usług profesjonalnych. HELION, Gliwice s Marciniak J.: Standaryzacja procesów zarzdzania personelem. Of. Ekonomiczna, Kraków s Martin W. B.: Zarzdzanie jakoci obsługi w restauracjach I hotelach. Of. Ekonomiczna, Kraków s Mistrzowskie negocjacje: jak nawiza trwałe relacje z partnerami biznesowymi. Tłum. z ang. R. Schmidtke. Studio Emka, Warszawa s. 180 (Meneder Skuteczny) Muszyski M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsibiorstwa. Placet, Warszawa s Nierzwicki W.: Zarzdzanie rodowiskowe. PWE, Warszawa s Oleksyn T.: Zarzdzanie kompetencjami Teoria i praktyka. Of. Ekonomiczna, Kraków s O Reilly III Ch. A., Pfeiffer J.: Lepsze zarzdzanie kadrami Jak stworzy organizacj, która uwalnia ludzki potencjał. Helion, Gliwice s Osiski J., ach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ, Warszawa s Pajk E.: Zarzdzanie produkcj Produkcja, technologia, organizacja. WN PWN, Warszawa s Pawlak M.: Zarzdzanie projektami. WN PWN, Warszawa s Penc J.: Sztuka skutecznego zarzdzania. Of. Ekonomiczna, Kraków s Piercionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsibiorstwa. WN PWN, Warszawa s Piwowarczyk J.: Partycypacja w zarzdzaniu a motywowanie pracowników. Of. Ekonomiczna, Kraków s Podstawy kompleksowego zarzdzania jakoci TQM. Red. nauk. J. Łacucki, Wyd. III zm. i uakt. Akademia Ekonomiczna, Pozna s Skrzypek E.: Wpływ zmian globalnych na doskonalenie procesów zarzdzania w przedsibiorstwach. Studia i materiały Instytutu Zarzdzania i Marketingu. KUL, Lublin Sokołowicz W., Srzednicki A.: ISO System Zarzdzania Jakoci oraz inne systemy oparte na normach. Wyd. 3. C.H. Beck, Warszawa Stabryła A.: Zarzdzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. WN PWN, Warszawa s Strategiczne zarzdzanie kosztami. Red. E. Nowak. Of. Ekonomiczna, Kraków s Szadura J., Tomczak M., Lisiecka E.: Instrukcja sporzdzania sprawozda o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym. ODDK, Gdask-Oliwa s Szafraski M.: Skuteczno działa w systemach zarzdzania jakoci przedsibiorstw Badania i ocena. Wyd. Politechniki Poznaskiej, Pozna witalski W.: Innowacje i konkurencyjno. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s Tokarski S.: Kierownik w organizacji. Difin, Warszawa s Tracy B.: Sztuka zatrudniania najlepszych. MT Biznes, Warszawa s Tracy B.: Zarzdzanie czasem. Muza, Warszawa s

8 Turek S.: Najwaniejsi klienci czyli Key Account Management w praktyce. MT Biznes, Warszawa s Twarz w twarz: komunikacja w kontaktach osobistych. Tłum. z ang. E. Czerwiska. Studio Emka, Warszawa s. 159 (Meneder Skuteczny) Urbaniak M.: Systemy zarzdzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa s Uzarczyk A.: Czynniki szkodliwe i uciliwe w rodowisku pracy. ODDK, Gdask-Oliwa s Uzarczyk A.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach naraonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciliwe, zagroenia wypadkowe wraz z programem komputerowym. ODDK, Gdask-Oliwa s Walniak R., Skotnicka B.: Dokumentacja systemu zarzdzania jakoci. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki lskiej Wawak S.: Zarzdzanie jakoci Teoria i praktyka. Wyd. II Wyd. HELION, Gliwice s Wlazło S.: ISO w szkole dla Dyrektorów szkoły. Fraszka Edukacyjna, Warszawa s Współczesne ródła wartoci marki. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa s Wystpienia publiczne: zosta mistrzem retoryki. Tłum. z ang. R. Schmidtke. Studio Emka, Warszawa s. 180 (Meneder Skuteczny) Zadernowski M. R. i in.: Audytowanie firm spoywczych GMP.GHP, HACCP, JAKO wymagania, komentarz, metodyka. ODDK, Gdask-Oliwa s Zarzdzanie jakoci w procesie integracji europejskiej. Red. J. Zymonik, Z. Zymonik. Of. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław s Zarzdzanie mark. Helion, Gliwice s Zarzdzanie przez jako Koncepcje, metody, studia przypadków. Red. E. Konarzewska-Gubała. Wyd. II. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław s Zarzdzanie rodowiskowe ISO Praca zbiorowa pod. red. A. Tabora Tom I. Systemy zarzdzania rodowiskowego, s. 208; Tom II. Ochrona rodowiska naturalnego, s. 328, CSiOSJ Politechniki Krakowskiej, Kraków Zarzdzanie wiedz jako kluczowy czynnik midzynarodowej konkurencyjnoci przedsibiorstwa. Red. M. J. Stankiewicz. Dom Organizatora, Toru s Zarzdzanie zasobami ludzkimi Teraniejszo i przyszło. Red. nauk. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa s Zharmonizowany system zarzdzania jakoci w ochronie zdrowia Wymagania dla certyfikacji wg normy ISO 9001:2000 i dla akredytacji wg standardów CMJ. TUV Nord, Katowice 5.15 Ksiki wydane w 2005 r Albiska E.: Człowiek w rodowisku przyrodniczym i społecznym. Wyd. KUL, Lublin s Armstrong M.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Wyd. III poszerzone. Of. Ekonomiczna, Kraków s Brdulak J.J.: Zarzdzanie wiedz a proces innowacji produktu Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. OW SGH, Warszawa s Bukowski Z.: Prawo midzynarodowe a ochrona rodowiska. Dom Organizatora, Toru s Chrisidu-Budnik A. i in.: Nauka organizacji i zarzadzania. Kolonia Limited, Wrocław s Ciechan-Kujawa M.: Rachunek kosztów jakoci Wykorzystanie w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Controlling w działalnoci przedsibiorstwa. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa s Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Of. Ekonomiczna, Kraków s DeMarco T.: Luz Jak unikn wypalenia si, zapracowania i mitu absolutnej sprawnoci. WNT, Warszawa s Dowgiałło Z., Zadworny W.: Rola menedera w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Wyd. Znicz, Szczecin s Drucker P. F: Praktyka zarzdzania. MT Biznes, Warszawa s Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakociowa w szkole. Red. A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak- Lesz, red. nauk. B. Sujak-Cyrul. MarMar: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy udziale Wydziału Edukacji Urzdu Miejskiego Evans Ch.: Zarzdzanie wiedz. PWE, Warszawa s Frckiewicz E., Rudawska e.: CRM jako narzdzie zarzdzania relacjami z klientem na rynku usług. Wyd. Nauk. Uniwestytetu Szczeciskiego, Szczecin s Gruszecki K.: Ustawa o ochronie przyrody komentarz. Zakamycze, Kraków s Gruszka A., Niegowska E.: Zarzdzanie rodowiskowe Komentarz do norm serii ISO Wyd. III zm. PKN, Warszawa s Harry M., Schroder R.: Six sigma wykorzystywanie programu jakoci do poprawy wyników finansowych. Wyd. II. Of. Ekonom, Kraków s Hernas A., Gajda L.: Systemy zarzdzania jakoci. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice s Innowacje w działalnoci przedsibiorstwa w integracji z Uni Europejsk. Red. Nauk. W. Janasz., Difin, Warszawa s Jako kształcenia na kierunku zarzdzania i marketingu Problemy badania rozwizania. Red. T. Stalewski. Difin, Warszawa s Janowska Z., Cewiska J, Wojtaszczyk K.: Dysfunkcje zarzdzania zasobami ludzkimi. Wyd. Ut, Łód s

9 Kaczmarek T. T.: Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem Ujcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa s Kalbarczyk M.: Ocena jakoci maszyn i urzdze technicznych z wykorzystaniem metod taxonomii. Wyd. UWM, Olsztyn Kall J., Kleczek R., Sagan A.: Zarzdzanie mark. Of. Ekonomiczna, Kraków s Karaszewski R.: Zarzdzanie jakoci: koncepcje, metody i narzdzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu. Dom Organizatora, Toru s Kenig-Witkowska M.: Prawo rodowiska UE Zagadnienia systemowe. LexisNexis, Warszawa s Kerzner H.: Advanced project management Edycja polska. Helion, Gliwice s Kietliski K., Reyer V. M., Oleksyn T.: Etyka w biznesie i zarzdzaniu. Of. Ekonom, Kraków s Kister A.: Zarzdzanie kosztami jakoci Sposób na popraw efektywnoci przedsibiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Knedler K. Stasik M.: Audyt wewntrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy. Polska Akademia Rachunkowoci, Łód s Kobylaski A.: Modele jakoci produktów i procesów programowania. SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa Kowalczyk J.: Szef firmy w systemie zarzdzania przez jako ISO 9001 TQM. CeDeWu.PL, Warszawa s Kramer M. i in.: Midzynarodowe zarzdzanie rodowiskiem. C.H. Beck, Warszawa T. II instrumenty i systemy zarzdzania. s T. III. Operacyjne zarzdzanie rodowiskiem w aspekcie midzynarodowym i interdyscyplinarnym. s Kubik K.: Meneder w przedsibiorstwie przyszłoci. Dom Organizatora, Toru s Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarzdzania. Of. Ekonom, Kraków s Lewandowska A., Likierski M.: Pod presj czasu Strategiczna Karta Wyników w praktyce Przewodnik kieszonkowy Balanced Scored. C.H. Beck, Warszawa s Liker J. K.: Droga Toyoty 14 zasad zarzdzania wiodcej firmy produkcyjnej wiata. MT Biznes, Warszawa s Luning P. A., Marcelis W. J., Jangen W. M. F.: Zarzdzanie jakoci ywnoci Ujcie technologiczno-menederskie. WNT, Warszawa s Mary H.: Stres w pracy. Jedno, Kielce s Metody organizacji i zarzdzania Kształtowanie relacji organizacyjnych. Red. W. Błaszczyk. WN PWN, Warszawa s Midzynarodowe zarzdzanie rodowiskiem. Tom II. Kramer M., Nowak Z., Brauweiler J.: Instrumenty i systemy zarzdzania. s Tom III. Kramer M., Strebel H., Buzek L.: Operacyjne zarzdzanie rodowiskiem w aspekcie midzynarodowym i interdyscyplinarnym. s Mroziewski M.: Style kierowania i zarzdzania Wybrane koncepcje. Difin, Warszawa s Myszewski J. M.: Po prostu jako Podrcznik zarzdzania jakoci. Wyd. WSPiZ, Warszawa s Nauka organizacji i zarzdzania. Chriside-Budnik A. i in. Kolonia Limited, Wrocław s Negocjacje i rozwizywanie konfliktów. Harvard Business Review. HELION, Gliwice s Ochrona rodowiska. Red. Z. Brodecki. LexisNexis, Warszawa s Ochyra J., Sołtys J.: Zarzdzanie jakoci w praktyce. Wiedza i Praktyka Orzewski W.: Znak towarowy Praktyczny poradnik dla przedsibiorcy. ODDK, Gdask-Oliwa s Pasternak K.: Zarys zarzdzania produkcj. PWE, Warszawa s Patterson i in.: Sztuka negocjacji Jak prowadzi rozmowy wane, trudne i decydujce. Bellona, Warszawa s Przywództwo. Harverd Business Review. HELION, Gliwice s Peltier B.: Psychologia coachingu kadry kierowniczej Teoria i zastosowanie. Rebis, Pozna Penc J.: Role i umiejtnoci menederskie Sekrety sukcesu i kariery. Difin, Warszawa s Prawo konsumenckie. C.H. Beck, Warszawa s Przedsibiorstwo konkurencyjne. Red. L. M. Pacholski, S. Trzcieliski. Politechnika Poznaska, Pozna s Ratyski W.: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarzdzania. C.H. Beck, Warszawa s Rczkowski B.: Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie. ODDK, Gdask-Oliwa s Rokita J.: Zarzdzanie strategiczne Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa s Rynkowe mechanizmy kształtowania jakoci. Red. S. Makarski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów s Sidor M.W.: Jako usług bibliotecznych: badanie metod SERVQUAL. Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa Sikorski Cz.: Jzyk konfliktu Kultura komunikacji społecznej w organizacji. C.H. Beck, Warszawa s Stankiewicz M. J.: Konkurencyjno przesibiorstwa: budowanie konkurencyjnoci przedsibiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toru s

10 Stocki R.: Patologie organizacyjne diagnoza i interwencja. Of. Ekonomiczna, Kraków s Suchar M.: Rekrutacja i selekcja personelu. C.H. Beck, Warszawa wyd. 2 s Szkoda J. widerski A.: Problem oceny skutecznoci jakociowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymaga NATO. Wyd. Europejski Instytut Jakoci, Warszawa Terelak J. F.: Psychologia organizacji i zarzdzania. Difin, Warszawa s Thompson J. R., Koronacki J., Nieckuła J.: Techniki zarzdzania jakoci od Shewharta do metody Six Sigma. AOW Exit, Warszawa s Tray B.: Droga do sukcesu: jak podwoi dochody i ilo wolnego czasu. Muza S.A., Warszawa s Trompenaars F., Hampden-Turner Ch.: Zarzdzanie personelem w organizacjach zrónicowanych kulturowo. Of. Ekonomiczna, Kraków s Udo H.: Konflikty w yciu zawodowym: mediacja i trening w rozwizywaniu problemów. Jedno, Kielce s Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. J. Szwaja, 2 wyd. C.H. Beck, Warszawa s Ward P.: Ocena pracownicza 360 stopni. Of. Ekonomiczna, Kraków s Whitehead R.: Poradnik kierownika zespołu. WNT, Warszawa s Wierzbowski B, Rakoczy B: Podstawy prawa ochrony rodowiska. Wyd. II. LexisNexis, Warszawa s Winiewska M.: Od gospodarstwa do stołu Organizacja i zarzdzanie jakoci oraz bezpieczestwem produktu ywnociowego. Wyd. Uniwersytety Gdaskiego, Gdask Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzdzia zarzdzania jakoci. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice s Wolski W.: Metody realizacji e-biznesu w strategii rozwoju przedsibiorstwa. WN Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin s Zarzdzanie innowacj. Harvard Business Review. Wyd. HELION, Gliwice s Zarzdzanie jakoci wyrobów i usług. Oprac. i red. nauk. S. Borkowski. Wyd. Menederskie PTM, Warszawa s Zarzdzanie kapitałem ludzkim wobec wejcia Polski do Unii Europejskiej Wybrane problemy. Red. B. Kousznik. Wyd. Uniwersytetu lskiego, s Zarzdzanie kreatywnoci i innowacj. MT Biznes, Warszawa s Zarzdzanie strategiczne Systemowa koncepcja biznesu. Red. M. Moszkowicz. PWE, Warszawa s Zarzdzanie Teoria i praktyka. Red. Nauk. A. K. Komiski, W. Protrowski. Wyd. 5 zm. WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie wiedz. Harvard Business Review. Wyd. HELION, Gliwice s Zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwie. Red. K. Perechuda. WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. Z. Gomółka. WN Uniwersytetu Szczeciskiego wyd. 2 zm., s Zasady negocjacji: kompendium wiedzy dla trenerów i menederów. R. J. Lewicki i in. Rebis, Pozna s Ksiki wydane w 2004 r Adamczyk W.: Ekologia wyrobów. Jako. Cykl ycia. Projektowanie. PWE, Warszawa Audyt w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Red. P. Jedynak. Ksigarnia Akademicka, Kraków s Bagiski J.: Zarzdzanie jakoci. Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa Bee F., Bee R.: Narzdzia do oceny efektywnoci szkole. Of. Ekonomiczna, Kraków s Berdowski J.B., Berdowski F.J.: Zarzdzanie jakoci warunkiem konkurencyjnoci przedsibiorstwa. OW WSM SIG, Warszawa s Berdowski J., Turlejska H.: HACCP. Europejski Instytut Jakoci, Warszawa s Bielski M., Czarnecki J.: Podstawy teorii organizacji i zarzdzania. C.H. Beck, Warszawa s Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S.: Klient jako kapitał: budowa cennego majtku relacji z klientem i zarzdzanie nim. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna s Bramham J.: Benchmarking w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. Of. Ekonom., Kraków s Brodecki Z. i in.: Ochrona rodowiska. LexisNexis, Warszawa s Brown S.A.: Strategiczne podejcie do klientów. PWE, Warszawa s Chytowicz B.: Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałoci. TN KUL, Lublin Covey S.R.: Zasady skutecznego przywództwa. Wyd. II Rebis, Pozna s Cybulski K.: Zarzdzanie działem sprzeday firmy. WN PWN, Warszawa s Dembiska-Cyran J., Holub-Iwan J., Perens J.: Zarzdzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa s Dwignia Archimedesa czyli metody i techniki zarzdzania. Red. S. Duchniewicz. WN PWN, Warszawa s Elementy etyki gospodarki rynkowej. Red. B. Pogonowska. Wyd. II zm. PWE, Warszawa s Filipowicz G.: Zarzdzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa s Friedag H. R. i in.: My Balanced Scorecard Moja strategiczna Karta Wyników Najnowsza koncepcja zarzdzania strategicznego. Wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa s

11 Fritz R.: ABC nowoczesnego menedera. Wznowienie. Amber, s Gałach A.: Instrukcja zarzdzania bezpieczestwem systemu informatycznego. ODDK, Gdask- Oliwa s Gałach A.: Zarzdzanie bezpieczestwem systemu informatycznego uniwersalna lista kontrolna. ODDK, Gdask-Oliwa s Gladstone B.: Zarzdzanie wiedz. Petit, Warszawa Golnau W., KalinowskiM., Litwin J.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. W. Golman. CeDeWu, Warszawa s Griffin R.W.: Podstawy zarzdzania organizacjami. Wyd. 2 zm. WN PWN, Warszawa s. XXVI Grudowski P.: System zarzdzania jakoci według normy ISO 9001 w małej firmie. OPO, Bydgoszcz Grudzewski W. M., Hejduk J. K.: Zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwach. Difin, Warszawa Hamrol A., Mantura W.: Zarzdzanie jakoci Teoria i praktyka. Wyd. 3 uaktualnione. WN PWN, Warszawa s Harry M., Schroeder R.: Six sigma Wykorzystanie programu jakoci do poprawy wyników finansowych. Wyd. II. Of ekonomiczna, Kraków s Jackiewicz B.: Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej CHP z przykładowo uzupełnion dokumentacj Cukiernia Ciastkarnia Lodziarnia. ODDK Gdask, Oliwa s Jongen W.M., Luning P.A., Marcelis W.J.: Zarzdzanie jakoci ywnoci Ujcie technologicznomenederskie. WNT, Warszawa Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Narzdzia i praktyka zarzdzania zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s Kachniewska M.: ISO 9001 w przedsibiorstwie turystycznym. WSHP, Warszawa s Kapitał ludzki a kształtowanie przedsibiorczoci. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s Klapczyska M.: Firma i jej ochrona. LexisNexis, Warszawa s Kompendium wiedzy o logistyce. Red. E. Gołembska, WN PWN, Warszawa s Konkurencja. Red. Z. Brodecki. LexisNexis, Warszawa s Komiski A.K.: Zarzdzanie w warunkach niepewnoci Podrcznik dla zaawansowanych. WN PWN, Warszawa s Kramer M., Urbaniec M., Kryski A. (red.): Midzynarodowe zarzdzanie rodowiska. T.I.: Interdyscyplinarne załoenia proekologicznego zarzdzania przedsibiorstwem. C.H. Beck, Warszawa s Krytyczna teoria organizacji Wybór zagadnie. Red. Nauk. W. Kieun, Wyd. WSPiZ, Warszawa s Krzemie E.: Zintegrowane zarzdzanie Aspekty towaroznawcze Jako, rodowisko, technologia i bezpieczestwo. Wyd. lsk, Katowice s Krzemie E., Wolniak R.: Zarzdzanie jakoci w sektorze usług finansowych. WSBiF, Bielsko-Biała Lock D.: Podrcznik zarzdzania jakoci. WN PWN, Warszawa Listwan I. i in.: Zarzdzanie kadrami. Wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa s Luning P.A., Marcelio W.J., Jongen W.M.F.: Zarzdzanie jakoci ywnoci w ujciu technologiczno-menederskim. WNT, Warszawa s Łuczak J.: Jako usług certyfikacyjnych systemów zarzdzania. Oficyna Współczesna, Pozna Marciniak J.: Audyt funkcji personalnej w przedsibiorstwie. Of. Ekonom., Kraków s Meneder jakoci Analiza przypadków. Red. K. Lisiecka. AE, Katowice Midzynarodowe zarzdzanie rodowiskiem. Tom I. Interdyscyplinarne załoenia proekologicznego zarzdzania przedsibiorstwem. Red. A. Kryski. Wyd. C.H. Beck, Warszawa s Nowoczesne zarzdzanie jakoci. T. I Systemy zarzdzania, dokumentacja, procesy, audit. s. 178, T. II Metody i narzdzia jakoci, normalizacja, akredytacja, certyfikacja. s. 207, T. III Planowanie, wdraanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarzdzania jakoci. s. 180, T. IV System zarzdzania jakoci w praktyce. s Red. A. Tabor, M. Rczka, CS I OSJ Politechniki Krakowskiej im. T. Kociuszki, Kraków Opolski K., Modzelewski P.: Zarzdzanie jakoci w usługach publicznych. CeDeWu, Warszawa s Penc J.: Narodowe i midzynarodowe systemy zarzdzania Mylenie o jutrze w jednoczcej si Europie. Wyd. II. WSSM, Łód s Podstawy systemowego zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. Red. D. Podgórski, Z. Pawłowska. CIOP-PIB, Warszawa Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów. ODDK, Gdask Rae L.: Ocena pracy szkoleniowca. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Rybak M.: Etyka menedera społeczna odpowiedzialno przedsibiorstw. WN PWN, Warszawa s Schulz von Thun F., Ruppel J., Stratmann R.: Sztuka zarzdzania Psychologia komunikacji dla szefów i liderów. WAM, Kraków s Sikora T.: Narzdzia jakoci w doskonaleniu i zarzdzaniu jakoci. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Standardy europejskie w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s

12 Sutton R. J.: Bezpieczestwo telekomunikacji Praktyka i zarzdzanie. WKŁ, Warszawa s Szkoda J.: Sterowanie jakoci procesów produkcyjnych Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn Tyrała P., Stplewski B.: Controlling nowoczesn metod zarzdzania strategicznego. Adam Marszałek, Toru s Urbaniak M.: Zarzdzanie jakoci Teoria i praktyka. Difin, Warszawa s Whithead R.: Poradnik kierownika zespołu. WNT, Warszawa s Wicher J.: Bezpieczestwo samochodów i ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa s Winiewska M.: Ksiga reklamacji z wyjanieniami i przykładem prowadzenia. ODDK, Gdask s. 32 (dokumenty zwizane z Ksig HACCP) Winiewska M.: Ksiga norm i przepisów. ODDK, Gdask s. 20 (dokumenty zwizane z Ksig HACCP) Witkowska H.: Poradnik wdraania HACCP w małych zakładach produkcyjnych, przetwórstwa i obrotu misem. ODDK, Gdask s Wo J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M.: Zachowania konsumentów Teoria i praktyka. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna s Współczesna metrologia Zagadnienia wybrane. Pr. zbior. WNT. Warszawa s Zarzdzanie jakoci. Red. J. Bagiski. Of. Wyd. PW, Warszawa s Zarzdzanie kadrami. T. Listwan i in. Wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa s Zarzdzanie rodowiskowe Komentarz do norm serii ISO PKN, Warszawa s Zarzdzanie wiedz w polskich przedsibiorstwach. Błaszczuk A. i in. Of. Wydawnicza SGH, Warszawa Zarzdzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przej. Red. A. Pocztowski. Of. Ekonomiczna, Kraków s Zarzdzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Red. Z. Winiewski, A. Pocztowski Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Zarzdzanie z pasj, czyli rozmowy z K. Matsushit. Tłum. i komentarz W.R. Pawlak. Wyd. FORUM, Pozna a ylicz T.: Ekonomia rodowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa s Ksiki wydane w 2003 r Antomides G., v. Raaij, W.F.: Zachowanie konsumenta. WN PWN, Warszawa s Arendarski J.: Niepewno pomiarów. OW PW, Warszawa s Audyt wewntrzny GMP, GHP, HACCP poradnik praktyczny. Red. M.R. Zdernowski ODDK, Gdask s Baehr J., Stawicki E., Antczak J.: Prawo energetyczne Komentarz. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, s Bartes F. Srzednicki A.: Walka konkurencyjna przedsibiorstw. C.H. Beck, Warszawa s Berdowski J.B., Turlejska H.: HACCP System zapewnienie bezpieczestwa i jakoci zdrowotnej ywnoci. Europejski Instytut Jakoci, Warszawa s Black S.: Public relations. Of. Ekonomiczna, Kraków s Bossidy L., Charan R.: Realizacja Zasady wprowadzania planów w ycie. MT Biznes, Warszawa s Brown S. A.: Strategiczne podejcie do klienta. PWE, Warszawa s Buckingham M., Coffman C.: Po pierwsze: Złam wszelkie zasady Co najwiksi menederowie na wiecie robi inaczej. MT Biznes, Warszawa s Buckingham M., Coffman C.: Teraz odkryj swoje silne strony To rewolucyjny program ukazujcy jak rozwija wyjtkowe talenty i silne strony u siebie i u ludzi, którymi zarzdzamy. MT Biznes, Warszawa s Bugdol M.: Zarzdzanie przez jako Problemy społeczne. Opole s Cameron K. S., Quinn R. E.: Kultura organizacyjna diagnoza i zmiana. Of. Ekonomiczna, Kraków Chodyski A.: Innowacyjno i jako strategii rozwoju firmy. WSZM, Sosnowiec Chwałek J.: Obsługa klienta Jako usług. Podrcznik. WsiP, Warszawa s Ciechanowicz-McLean J.: Ochrona rodowiska w działalnoci gospodarczej. LexisNexis, Warszawa s Cook M.F.: Outsourcing funkcji personalnej. Of. Ekonom., Kraków s Covey R.S.: 7 nawyków skutecznego działania. Wyd. 3 popr. Rebis, Pozna s Czarnawska M. M.: Podstawy negocjacji i komunikacji. WSH, Pułtusk s Forsyth P.: Efektywne zarzdzanie czasem. Helion, Gliwice s Grajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Dom Organizatora, Toru s Gros U.: Zachowania organizacyjne w teorii i w praktyce zarzdzania. WN PWN, Warszawa s Grudowski P.: Jako, rodowisko i BHP w systemach zarzdzania. AJG-OPO Grudowski P.: Ksiga jakoci według normy ISO 9001:2000 Przykład z komentarzem Metodyka opracowywania. ODDK, Gdask s Heerkens G.R.: Jak zarzdza projektami. Wyd. RM, Warszawa s Hill N., Alexander J.: Pomiar satysfakcji i lojalnoci klientów. Of. Ekonom., Kraków s

13 Hudson H.: Doskonała ocena pracownika: wszystko, czego potrzebujesz, aby udało si za pierwszym razem. Rebis, Pozna s Hutyra A.: Umieszczanie na wyrobach oznakowania CE Zakres obowizywania Podstawowe zasady Praktyczne wskazówki. ODDK, Gdask s Ignatiuk S., Ignatiuk S.: Zarzdzanie strategiczne w wietle teorii I praktyki. Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok s ISO dla małych firm - Metody postpowania - Poradnik Komitetu ISO/TC 176. PKN, Warszawa s Karaszewski R.: Systemy zarzdzania jakoci najwikszych korporacji wiata i ich dyfuzja (zjawisko, rozwój, znaczenie). Toru Kelley T.: Sztuka innowacji. MT Biznes, Warszawa s Kondej A.: Polowanie na klienta Jak nami manipuluj producenci i sprzedawcy 45 sztuczek i tricków. SBK Marketing, Białystok s Lech P.: Zintegrowane systemy zarzdzania ERP/ERP II Wykorzystanie w biznesie, wdraanie. Difin, Warszawa s Lock D.: Podstawy zarzdzania projektami. PWE, Warszawa s Lotko A.: Zarzdzanie relacjami z klientem. Politechnika Radomska, Radom Masłyk-Musiał E.: Organizacje w ruchu strategia zarzdzania zmianami. Oficyna Wydawnicza, Kraków s Mroek N.M., Chmielewski J.: Z certyfikatem do UE Konieczno i moda Poradnik dla kadej firmy. EUROPEX, Kraków s Narzdzia i praktyka zarzdzania zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s Opolski K., Dykowska G., Modonek M.: Zarzdzanie przez jako w usługach zdrowotnych teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa s Pande P.S., Neumann R.P., Covanagh R.R.: Six sigma. Liber, Warszawa s Pawlak Z.: Personalna funkcja firmy Procesy i procedury kadrowe. Poltext, Warszawa s Penc J.: Meneder w działaniu. T. I. Sekrety prowadzenia biznesu. s T. II. Skuteczne działanie i samodoskonalenie. s C.H. Beck, Warszawa Pieczonka A., Tabor A.: Vademecum jakoci. CSOSJ Politechniki Krakowskiej, Kraków s PM1 Poradnik w zakresie zarzdzania i sterowania jakoci dla menederów. Tłum. i adaptacja W.R. Pawlak. Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne dla Zagranicy. Orodek Sterowania Jakoci firmy Matsushita Corp. Forum Media s Podstawy kompleksowego zarzdzania jakoci TQM. Red. Nauk. J. Łacucki. Wyd. AE w Poznaniu, Pozna Podstawy systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy Zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. Red. A. Tabor, M. Rczka, A. Pieczorek. Politechnika Krakowska, Karków Proctor T.: Twórcze rozwizywanie problemów Podrcznik dla menederów. Gdaskie Wyd. Psychologiczne, Gdask s Radziszewski E.: Prawo ochrony rodowiska Przepisy i komentarze. LexisNexis, Warszawa s Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. Wyd. 2 zm. PWE, Warszawa s Roberts-Phelps G.: wiczenia z zakresu obsługi klienta. Of. Ekonomiczna, Kraków s Rogala P., Brzozowski T.: Systemy zarzdzania jakoci i rodowiskiem. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław Sidor-Rzdkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Sierpiska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsibiorstwie. WN PWN Warszawa s Strojny M.: Metody i narzdzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsibiorstwa. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa Targalski J.: Przedsibiorczo i zarzdzanie. C.H. Beck, Warszawa s Tiwana A.: Przewodnik po zarzdzaniu wiedz e-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa s Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarzdzanie projektami. PWE, Warszawa s Turlejska H.: Praktyczny poradnik wdraania systemu HACCP producenci ywnoci. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Instrukta prowadzenia Ksigi HACCP z dokumentacj. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Wzorcowa Ksiga HACCP z dokumentacj. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Instrukta opracowania procedury auditu wewntrznego HACCP z dokumentacj. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Uniwersalna lista kontrolna auditu wewntrznego HACCP. ODDK, Gdask s Zarzdzanie bezpieczestwem pracy Ocena ryzyka zawodowego. Red. J. Karaszewski. FORUM Sp. z o.o Zarzdzanie jakoci i bezpieczestwem ywnoci Integracja i informatyzacja systemów. Red. J. Kijowski, T. Sikora. WNT, Warszawa s Zarzdzanie produktem. Red. B. Sojkim, PWE, Warszawa Zarzdzanie przez jako Koncepcje, metody, studia przypadków. Red. E. Konarzewska-Gubała. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław s

14 Zarzdzanie zmian i okresem przejciowym. Tłum. z ang. K. Krzywicka-Szpor. MT Biznes, Warszawa s Zymonik Z.: Koszty jakoci w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Wyd. 2. poszerzone. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław s Ksiki wydane w 2002 r Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D.: Karta wyników zarzdzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Bizon-Górecka J.: Meneder jakoci w nowoczenie zarzdzanym przedsibiorstwie. OPO, Bydgoszcz Chłopek Z.: Ochrona rodowiska naturalnego. WKŁ, Warszawa.s Chodyski A.: Zarzdzanie rozwojem firmy Strategia jakoci ekologicznej. WSZiM, Sosnowiec Dejnaka A.: CRM Zarzdzanie kontaktami z klientami. Helion, Gliwice s DeMarco T., Lister T.: Czynnik ludzki Skteczne przedsiwzicia I wydajne zespoły. WNT, Warszawa s Dendura K.: Metodyka wdraania systemu zarzdzania jakoci w kształceniu akademickim. Fundacja WSM, Gdynia s Doskonalenie jakoci w bankach. Red. K. Opolski. CeDeWu, Warszawa s Dyché J.: CRM Relacje z klientami. Helion, Gliwice s Goldmann H.M.: Jak zdobywa klientów. Akademia Sukcesu Wyd. Studio EMKA, Warszawa s Gay Ch. L, Essinger J.: Outsourcing strategiczny Koncepcja, modele I wdraanie. Of. Ekonomiczna, Kraków s HACCP i higiena ywnoci. Red. L. Owczarek. WEKA, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Haffer R.: Systemy zarzdzania jakoci w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsibiorstw. Wyd. UMK, Toru Jako zasobów pracy. Kultura kompetencje konkurencyjno. Red A. Sajkiewicz. Poltext, Warszawa s Janowska Z.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa s Jurkowski R.: Prawne i ekonomiczne aspekty zarzdzania ludmi. DW ABC, Warszawa s Kachniewska M.: Zarzdzanie jakoci usług turystycznych. Difin, Warszawa s Kaczmarek T.: Zarzdzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym. ODDK, Gdask Kaplan R. S., Cooper R.: Zarzdzanie kosztami I efektywnoci. Wyd. II. Of. Ekonomiczna, Kraków s Kiełtyka L.: Komunikacja w zarzdzaniu Techniki, narzdzie i formy przekazu informacji. Placet, Warszawa s Kolman R.: Jako ycia na co dzie. OPO, Bydgoszcz Konkurencyjno przedsibiorstw Nowe podejcie. Red. nauk. E. Skawiska. WN PWN, Wwarszawa Pozna s Korytkowski J.: Wykaz obowizków uytkownika rodowiska i organów administracji w latach ODDK, Gdask s Kossowska M., Sołtysiska J.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Of. Ekonom., Kraków s Kozioł L.: Motywacja w pracy Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. WN PWN Warszawa- Kraków s Kuc B. R.: Audyt wewntrzny Teoria i praktyka. Wyd. Menederskie PTM, s Lipka A.: Ryzyko personalne Szanse i zagroenia zarzdzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa s Lisiecka K.: Kreowanie jakoci uwarunkowania, strategie, techniki. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice s Lock D.: Podrcznik zarzdzania jakoci. PWN, Warszawa Maciejowski T.: Relacje z kluczowymi klientami Analiza i zarzdzanie. Of. Ekonom., Kraków s Majchrzak J.: Zarzdzanie zmianami w przedsibiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna Mayo A.: Kształtowanie strategii szkole i rozwoju pracowników. Of. Ekonom., Kraków s Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwizywaniu problemów zarzdzania. Wyd. 3. WN PWN, Warszawa s Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarzdzanie przedsibiorstwem XXI wieku Wybrane koncepcje i metody. Wyd. Difin, Warszawa s Najlepsze praktyki zarzdzania kapitałem ludzkim. Red. A. Ludwiczyski. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa s Najlepsze praktyki zarzdzania zasobami ludzkimi w Polsce Studia przypadków. Red. A. Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, DW ABC Warszawa-Kraków s Od zarzdzania rodowiskiem do zintegrowanego. Red. A. Matuszak-Flejszman. PZITS, Pozna s Parsloe E., Wray M.: Trener i mentor Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia si. Of. Ekonomiczna, Kraków s

15 Pawłowska Z.: System zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy w przedsibiorstwie. CIOP- PIB, Warszwa s Podrcznik zarzdzania jakoci. Red. nauk. D. Lock. WN PWN, Warszawa s Poradnik menedera jakoci Metody i narzdzia stosowane w zarzdzaniu jakoci. WEKA, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana P1P Poradnik w zakresie zarzdzania i sterowania jakoci dla pracowników pierwszoliniowych. WEKA, Warszawa s Powałowski A., Koraluk S.: Prawo ochrony konsumentów. Wyd. Prawo i Praktyka gospodarcza, Watszawa Pritchard C. L.: Zarzdzanie ryzykiem w projektach Teoria i praktyka. WIG-Press, Warszawa Probst G., Raub S., Romhardt P.: Zarzdzanie wiedz w organizacji. Of. Ekonom., Kraków s Robbins S. P., DeCenzo D. A.: Podstawy zarzdzania. PWE, Warszawa s Rozwój pracownika Przesłanki, cele, instrumenty. Red. A. Szałkowski. Poltext, Warszawa s Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludmi. Poltext, Warszawa s Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. C.H. Beck, Warszawa s Stabryła A.: Zarzdzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. WN PWN, Warszawa Kraków s Stevenson N.: Motywowanie pracowników Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubi traci czasu. Liber, Warszawa s Struyna L.: Doskonalenie jakoci zarzdzania zasobami ludzkimi w małych firmach. Akademia Ekonomiczna, Katowice Szkoda J.: Zarzdzanie jakoci w procesach realizacji maszyn i urzdze technicznych. Wyd. UWM, Olsztyn Turzeniecka D.: Ocena niepewnoci wyników pomiaru. WN PWN, Warszawa Winiewska M.: Normy ISO serii 9000:2000 Wymagania analiza, wdraanie. ODiDK, Gdask s Wyraanie niepewnoci pomiaru analitycznego. Przewodnik EURACHEM/CIT AC, wyd. 2 s. 180, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Biuletyn Informacyjny Nr 2/37/ Zalewski R. I.: Zarzdzanie jakoci w produkcji ywnoci. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna s Zbuduj swój system zarzdzania jakoci Poradnik wdraania norm ISO 9001 i Jabłoski A. i in. Min. Gospodarki, Dep. Turystyki, Warszawa 5.11 Ksiki wydane w 2001 r Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z.: Techniki menederskie skuteczne zarzdzanie firm. Poltext, Warszawa s Bellabara A., Radtke Ph., Wilmes D.: Skuteczne zarzdzanie kontaktami z klientem. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Bernstel J.B., Windhaus S.: Dobra organizacja. K.E. Liber, Warszawa s Blaik P.: Logistyka. Wyd. II rozszerzone. PWE, Warszawa s Bramley P.: Ocena efektywnoci szkole. DW ABC, Kraków s Bugdol M.: Zarzdzanie jakoci w administracji samorzdowej. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zarobków ludzkich. DW ABC, Kraków s Cheverton P.: Zarzdzanie kluczowymi klientami. Of. Ekonom., DW ABC, Kraków s Chong Y.Y., Brown EM: Zarzdzanie ryzykiem projektu. DW ABC, Kraków s J. Ciechanowicz-McLean: Midzynarodowe prawo ochrony rodowiska. LexisNexis, Warszawa s Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Of. Ekonom., DW ABC, Kraków s Dworczyk M., Szlasa R.: Zarzdzanie innowacjami Wpływ innowacyjnoci na wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw. OW PW, Warszawa 2001 s Dyrektywa maszynowa Wydanie zaktualizowane Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej Wymagania techniczne. Fundusz Europejski, Warszawa s Edvinoon L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. WN PWN, Warszawa s Engel Z.: Ochrona rodowiska przed drganiami i hałasem. WN PWN, Warszawa s Etyka biznesu w działaniu Dowiadczenia i perspektywy. Red. W. Gasparski, J. Dietl. WN PWN, Warszawa s Grabowska G.: Europejskie prawo ochrony rodowiska. LexisNexis, Warszawa s Gruszka A., Niegowska E.: Komentarz do norm ISO 9000:2000. PKN, Warszawa s Hiam A.: Dyrektor zarzdzajcy Narzdzia i metody wspomagajce podejmowanie decyzji. Wyd. II. Of. Ekonomiczna, Kraków s Jazdon A.: Doskonalenie zarzdzania jakoci. OPO, Bydgoszcz Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników. Centrum Informacji Menedera, Warszawa Karaszewski R.: TQM Teoria i praktyka. TNOiK, Dom Organizatora, Toru s. 300, wyd. II rozszerzone Katzenbach J. R., Smith D.K.: Siła zespołów Wpływ pracy zespołowej na efektywno organizacji. Of. Ekonom., Kraków s Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Łtowska E.: Ochrona niektórych praw konsumentów. Wyd. 3. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa s

16 Łunarski J.: Systemy jakoci, normalizacji i certyfikacji wyrobów. OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Matuszczak-Flejszman A.: Jak skutecznie wdroy system zarzdzania rodowiskowego wg normy ISO Polskie zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych, Pozna s Morgan G.: Wyobrania organizacyjna Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarzdzania. WN PWN, Warszawa s Motywowanie w przedsibiorstwie i uwalnianie ludzkiej produktywnoci. Wyd. II. Red. Z. Jasiski. Placet, Warszawa s Muhlemann A.P., Oakland J. S., Lockyer K.G.: Zarzdzanie Produkcja i usługi. WN PWN, Warszawa s Nowe regulacje dotyczce ocen oddziaływania na rodowisko oraz dostpu do informacji o rodowisku i jego ochronie. Red. A. Tyszecki, Problemy Ocen rodowiskowych. EKOKONSULT, Gdask s Ocena zgodnoci oraz certyfikacja wyrobów i usług Praktyczny poradnik dla producentówi dystrybutorów. Red. M. Walczak. Verlag Dashöfer, Warszawa 2001 Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Pacana A., Mec A.: Systemy zarzdzania jakoci zgodne z wymaganiami norm ISO serii OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Pawłowska Z., Pciłło M.: Jak zarzdza bezpieczestwem i higien pracy i osign sukces? CIOP, Warszawa Podgórski D.: Wytyczne integracji systemów zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy z systemami TQM. CIOP, Warszawa s Pomykalski A.: Zarzdzanie innowacjami. WN PWN, Warszawa s Pozwolenia zintegrowane Nowy instrument w ochronie rodowiska. Red. A. Pochyluk i J. Szymaski. EKOKONSULT, Gdask s Prozorowicz M.: Ekonomiczne determinenty kształtowania jakoci wyrobu w przedsibiorstwie. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin s Seria ISO 9000:2000 Nowoczesne zarzdzanie jakoci Poradnik dla przedsibiorstw w zakresie norm serii 9000:2000 rozszerzony o ISO i PN-N Red. A. Gach. Verlag Dashöfer, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Sp J., Pacana A.: Metody i narzdzia zarzdzania jakoci. OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilber D. R.: Kierowanie. Wyd. II zm. PWE, Warszawa s Tarczyski W., Mojsiewicz M.: Zarzdzanie ryzykiem. PWE, Warszawa s Trocki M.: Outsourcing. PWE, Warszawa s Ulrich D.: Liderzy zarzdzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, DW ABC, Kraków s Watson T.J.: W poszukiwaniu doskonałego zarzdzania. WN PWN, Warszawa s Wdraanie dyrektyw opartych na koncepcji nowego i globalnego podejcia - Przewodnik opracowany przez Komisj Europejsk. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa s Wheeler J.: Moc innowacyjnego mylenia. Amber, Warszawa s Wymagania bezpieczestwa dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski. Informator dla polskich podmiotów gospodarczych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa s Wymagania zasadnicze dotyczce sprztu elektrycznego m. in. wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski. Informator dla Polskich Podmiotów Gospodarczych. Ministerstwo Gospodarki. Departament Polityki Przemysłowej, Warszawa s Wyraanie niepewnoci pomiaru przy wzorcowaniu. GUM, Warszawa Wytyczne do systemów zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy ILO OSH CIOP, Warszawa s Zachowanie konsumentów Koncepcje i badania europejskie. Red.: M. Lambtin i in. WN PWN, Warszawa s Zapewnienie jakoci kształcenia w szkole wyszej. Red. K. Lisiecka. AE, Katowice Zarzdzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa s Zarzdzanie jakoci w administracji samorzdowej Pierwsze dowiadczenia krajowe. Red. B. Turowski. UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów, Warszawa s Zarzdzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. Red. K. Makowski. Poltext, Warszawa s Zarzdzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Red. A. Ludwiczyski, K. Stabiska. Poltext, Warszawa Zarzdzanie rodowiskiem. Red. Z. Nowak. Cz. I s. 380, Cz. II s. 364 Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. Z. Winiewski. Uniwersytet im. M. Kopernika, Toru Zasoby ludzkie w firmie. Red. A. Sajkiewicz. Poltext, Warszawa 5.10 Ksiki wydane w 2000 r Aczel A.D.: Statystyka w zarzdzaniu. WN PWN, Warszawa s Bartz B.: Midzynarodowa certyfikacja jakoci kształcenia. Szkoła Wysza im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock Bendell T., Boulter L.: Benchmarking. PSP, Kraków Butterbrodt D., Tammler U.: Techniki zarzdzania rodowiskowego. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s

17 Butterbrodt D., Tammler U.: System zarzdzania rodowiskowego Audit rodowiskowy. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierachowska A.: Zarzdzanie jakoci. Centrum Informacji Menedera, Warszawa s Chodyski A.: Projakociowe zarzdzanie rozwojem produkcji w przedsibiorstwie. WSZiM, Bielsko- Biała Dahlagaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarzdzania jakoci. WN PWN, Warszawa s Drucker P.F.: Zarzdzanie w XXI wieku. Muza, Warszawa Dwiliski L.: Zarzdzanie jakoci i niezawodnoci wyrobów. OW PW, Warszawa s Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. WN PWN, Warszawa s Europejska wizja jakoci spojrzenie w przyszło. Tłum. z ang. PCBC, Warszawa s Gasparski W.: Wykłady z etyki biznesu. WSPiZ, Warszawa 2000 s Gnela B.: Odpowiedzialno za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny. Zakamycze Jako usług bankowych i ubezpieczeniowych Diagnoza, determinanty, segmentacja. Red. Nauk. J. Garczarczyk. AE Pozna s Jako w banku w teorii i praktyce. Red. K. Opolski, CeDeWu, Warszawa Jasiczak J.: Zarzdzanie jakoci w instytucji finansowej. Zeszyty Naukowe Zarzdzanie i Komunikacja. WSKiZ, Pozna s Jedliski M.: Jako w nowoczesnym zarzdzaniu. Zachodniopomorka Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin Jurkowski R.: Zarzdzanie personelem Proces kadrowy i jego prawne aspekty. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa s Kaplan R. S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Jak przełoy strategie na działania. WN PWN, Warszawa s. 275 (+ 2 płyty CD z przykładowym oprogramowaniem) Kaplan R. S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Praktyka. CIM, Warszawa s Karczewski J.: System zarzdzania bezpieczestwem pracy. OD i DK, Gdask Oliwa s Klimpel A.: Zapewnienie jakoci w spawalnictwie. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Konecki K.: Studia z metodologii bada jakociowych Teoria ugruntowana. WN PWN, Warszawa s Kostera M.: Zarzdzanie personelem. PWE, Warszawa s Komiski A.K.: Zarzdzanie w warunkach niepewnoci. WN PWN, Warszawa s Krawiec F.: Zarzdzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Difin, Warszawa s Kuc B.R.: Audyt wewntrzny teoria i praktyka. Wyd. Menederskie PTM, Warszawa Lipka A.: Strategie personalne firmy. PSB, Kraków Lipka A.: Ryzyko personalne Szanse i zagroenia zarzdzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa s Maleszka A.: Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesem. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna s Masłyk-Musiał E.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. OWPW, Warszawa s Meneder jakoci. Red. J. Bagiski. OWPW, Warszawa s Metody i narzdzia doskonalenia jakoci. T. 1 Red. E. Krodkiewska-Skoczylas. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Metrologia w systemach jakoci 3. T. 1 i 2. Politechnika witokrzyska, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Kielce Meyer K.: BHP przy eksploatacji i instalacji urzdze energetycznych. ODiKD, Gdask s Nonaka J., Takeuchi H.: Kierowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa s Oakland J., Morris P.: TQM - Ilustrowany przewodnik menederów. Centrum Informacji Menedera, Warszawa s Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa s Odpowiedzialno za produkt Praktyczny przewodnik dla producentów, sprzedawców i importerów. Wyd. Forum, Pozna 12 Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Pawlak W.R.: Praktyki 5S w przedsibiorstwach i instytucjach, czyli dbało o porzdek i skuteczne gospodarowanie. WEKA, Warszawa 2000 s Pernal E.: Taktownie, profesjonalnie, elegancko, czyli etykieta w biznesie. ODiDK, Gdask s Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej Podstawy teoretyczne i trasabilno według norm ISO 9000 i zalece midzynarodowych. WN PWN, Warszawa s Przedsibiorstwo przyszłoci. Red. W. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania definicji zmieniajcych rodowisko Wybór materiałów. Red. W. Lenart. Ministerstwo rodowiska, EKO-KONSULT, Gdask s Rozwój firmy Zarzdzanie, jako, warto. BIT i WSMiZ, Bielsko-Biała Rösch B., Hummel T.: Poradnik wdraania QS 9000 i VDA 6.1. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Skrzypek E.: Jako i efektywno. UMCS, Lublin s Sosnowska A., Łabejko S., Kłopotek A.: Zarzdzanie firm innowacyjn. Difin, Warszawa s Srzednicki A., Sokołowicz W.: ISO system zapewnienia jakoci. Wyd. C.H. Beck, Warszawa s Tkaczyk S.: Inynieria jakoci a inynieria materiałowa. ORGMASZ. Warszawa s

18 Wilmes D., Radtke Ph., Aurich M.: Controlling w TQM. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Winiewska M.: Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakoci przedsibiorstwa spoywczego. ODiDK, Gdask Oliwa s Winiewska M.: Droga przedsibiorstwa do uzyskania certyfikatu ISO serii 9000 Praktyczny poradnik menedera. ODiDK, Gdask Oliwa s Wojciechowski H.: ISO 9000 w praktyce Dokumentowanie, wdraanie, przykłady. ODiDK, Gdask Oliwa s Womack J.P., Jones D.T.: Odchudzanie firm Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu. CIM, Warszawa s Zarzdzanie jakoci. T. I-VI. Praca zbiorowa pod red. A. Tabora i W. Rczki. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków Zarzdzanie jakoci według nowych norm serii ISO WEKA, Warszawa 12 Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Zarzdzanie kapitałem ludzkim w przedsibiorstwie. Red. M. Rybak. Monografie i Opracowania 470, IFGN 41, Warszawa Zmiana warunkiem sukcesu zarzdzanie przełomu wieków. Red. J. Skalik. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 5.9 Ksiki wydane w 1999 r Bonstingi J. J.: Szkoły jakoci Wprowadzenie do TQM w edukacji. CODN, Warszawa, wyd Brauer J.-P., Kühme E.U.: Poradnik wdraania systemu zarzdzania jakoci wg ISO Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Burton C., Michael N.: Zarzdzanie projektem. Astrum, Wrocław s Chryssides G.D., Koter J.H.: Wprowadzenie do etyki biznesu. WN PWN, Warszawa s Ciechanowicz J.: Midzynarodowe prawo ochrony rodowiska. PWN, Warszawa Denny R.: Motywowanie do zwycistwa. IFC Press, Kraków Efektywno certyfikacji systemów jakoci. Red. T. Wawak. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Gick A., Tarczyska M.: Motywowanie pracowników. PWE, Warszawa Hammer M.: Reinynieria i jej nastpstwa. WN PWN s Iwasiewicz A.: Zarzdzanie jakoci Podstawowe problemy i metody. WN PWN, Warszawa s Jackson J.: Biznes i moralno. WN PWN, Warszawa s Jako zarzdzania przedsibiorstwem. Red. A. Sajkiewicz. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Monografie i Opracowania 455, Warszawa Janikowski R.: Zarzdzanie ekologiczne. AOW PLJ, Warszawa Klimpel A., Szymaski A.: Wymagania jakociowe w spawalnictwie. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Koch R.: Zasada Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i rodków. Medium, Warszawa s Manganelli R.L., Klein M.M.: Reengineering Metoda usprawniania organizacji. PWE, Warszawa s Meneder jakoci. Rozwizywanie problemów w praktyce przedsibiorstw. Red. K. Lisiecka. AE im. A. Adamieckiego w Katowicach, Kolegium Zarzdzania, Katowice Nasza wspólna przyszło. Midzynarodowe Forum Zarzdzania rodowiskowego ISO Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Nierzwicki W. i in.: Zarzdzanie jakoci, wybrane zagadnienia. ODiDK, Gdask Nikodemska-Wołowik A. H.: Jakociowe badania marketingowe. PWE, Warszawa s Ochrona rodowiska w wietle przepisów wynikajcych z reform administracji pastwowej i integracji Polski z UE. Red. W. Sokołowska. Wyd. Ekonomia i rodowisko, Białystok Pawlak W.R.: Motywacja personelu skutecznym narzdziem menedera Poradnik menedera jakoci. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Piekowski R.: Jako energii elektrycznej w sieciach zasilajcych. Stan aktualny i tendencje rozwojowe. Opracowanie analityczno-syntetyczne. Instytut Elektrotechniki, Warszawa s Pochyluk R., Gradowski P., Szymaski J.: Zasady wdraania systemu zarzdzania rodowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO EKOKONSULT, Gdask s Reu H., Przybyła C.: Projekt ISO 9001: Komentarz. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Rothery B.: ISO i ISO Agencja Informacji Wydawniczych IPS, Warszawa s Sikorski C.: Zachowanie ludzi w organizacjach. WN PWN, Warszawa s Strategia zarzdzania rodowiskowego w przedsibiorstwie i gminie. Red. Nauk. R. Miłaszewski. PZITS, Pozna-Bialystok s Szczepaska K.: Techniki menederskie w TQM. Alfa-Wero, Warszawa s Wrzosek S.: Zarzdzanie rodowiskiem przez administracj publiczn w Polsce. DWiP Politechniki Białostockiej, Białystok s Wykaz akredytowanych przez PCBC jednostek certyfikujcych wyroby, systemy zarzdzania i personel. Wyd. PCBC, Warszawa s Wymagania dotyczce dopuszczalnej emisji hałasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski. Ministerstwo Gospodarki, Departament Polityki Przemysłowej, Warszawa s

19 Wyraanie niepewnoci pomiaru. Przewodnik GUM, Warszawa s Zarzdzanie jakoci Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. W.Nieszwickiego ODiDK, Gdask Oliwa s Zintegrowane systemy zarzdzania. Praca zbiorowa pod red. J. Bagiskiego i E. Górskiej. Warszawa s uber R.: Zarzdzanie przedsiwziciami. OWPW, Warszawa 5.8 Ksiki wydane w 1998 r Analiza elementów koncepcji zarzdzania przez jako (TQM) oraz zasady reorganizacji procesów zarzdzania w przedsibiorstwie. CIOP, Warszawa Bełdowski T.: Znakowanie wyrobów znakiem B i CE - Poradnik dla producentów i handlowców. Agencja Informacji Wydawniczych IPS, Warszawa s Blanchard K., O Connor M.: Zarzdzanie poprzez wartoci. Studio EMKA, Warszawa Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J.: Zarzdzanie procesami zmian. WN PWN, Warszawa s Drummond H.: W pogoni za jakoci - Total Quality Management. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa s Dyrektywy dotyczce niskiego napicia i kompatybilnoci elektromagnetycznej. Fundusz Współpracy, Warszawa s Ginnis Mc A. L.: Sztuka motywacji, czyli wydoby z ludzi to, co w nich najlepsze. Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa Glazer T.: Projektowanie i doskonalenie systemu jakoci. ORGMASZ, Warszawa s Hamana T., Takahashi M.: Podrcznik programu HOPP Przewodnik metodyczny. Agencja Relex, wyd. 3, Warszawa Kanholm J.: ISO Wymagania bez tajemnic - Przewodnik. Alfa-Wero, Warszawa s Kanholm J.: ISO Dokumentacja - Ksiga jakoci i procedury operacyjne. Alfa-Wero, Warszawa s Kanholm J.: ISO Wdraanie w twojej firmie - Samouczek dla pracowników. Alfa-Wero, Warszawa s Kanholm J.: ISO System jakoci - Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego. Alfa-Wero, Warszawa s Kreier E., Łuczak J.: ISO Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakoci. Wydawnictwo Forum, Pozna Latzko W. J., Saunders D. M.: Cztery dni z dr. Demingiem - Nowoczesna teoria zarzdzania. WNT, Warszawa s Lenartowicz H.: Zarzdzanie jakoci w pielgniarstwie: CEM, Warszawa Lewandowski J.: Zarzdzanie jakoci Jako, ergonomia, bezpieczestwo pracy, ochrona rodowiska. Wyd. Marcus, Łód Łunarski J.: Zarzdzanie jakoci. WSIiZ, Rzeszów McGinnis A.L.: Sztuka motywacji, czyli jak wydoby z ludzi to, co w nich najlepsze. Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa Myszewski J. M.: Zarzdzanie zmiennoci - Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarzdzaniu jakoci. ORGMASZ, Warszawa s Nowicki M., Wasilewski L.: Przewodnik po dyrektywach nowego podejcia Unii Europejskiej. ORGMASZ, Warszawa s Opolski K.: Strategia jakoci w nowoczesnym zarzdzaniu bankiem. Olympus, Warszawa Pietkiewicz E.: Etykieta menedera. CIM, Warszawa s Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na rodowisko. Red. Lenart W., Tyszecki A., EKOKONSULT, Gdask s Praktyczny Poradnik - Certyfikat CE w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej. Alfa-Weka, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Poskrobko B.: Zarzdzanie rodowiskiem. PWE, Warszawa Pratley P.: Etyka w biznesie. Gebethner i S-ka, Warszawa s Proctor T.: Zarzdzanie twórcze. Gebethner i S-ka, Warszawa s Small J.E.: ISO 9000 dla dyrektorów. WN Alfa-Wero, Warszawa s Sprzt elektryczny niskiego napicia - Dyrektywa niskonapiciowa 73/23/EWG + 93/68/EWG (Tekst ujednolicony na podstawie tekstu oficjalnego) - Wytyczne stosowania - Oznaczenie CE - Deklaracja zgodnoci. Ministerstwo Gospodarki - Instytut Elektrotechniki. Wydawnictwo Ksikowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa s Sternberg E.: Czysty biznes Etyka biznesu w działaniu. WN PWN, Warszawa s Systemy Jakoci a integracja europejska. II Midzynarodowe Sympozjum. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Krynica s Szczepaska K.: Kompleksowe zarzdzanie jakoci TQM. Warszawa Urbaniak M.: Strategia jakoci w marketingu przemysłowym. Alfa-Wero, Warszawa s Wasilewski L.: Europejski kontekst zarzdzania jakoci. ORGMASZ, Warszawa s Wasilewski L.: Podstawy zarzdzania jakoci. WSPiZ, Warszawa 82

20 Wdraanie TQM, norm ISO 9000 i ISO w urzdach administracji publicznej i w przedsibiorstwach. Praca zbiorowa pod red. T. Wawaka. Wysza Szkoła Administracji, Bielsko-Biała zeszyt 2 s Winter G.: Przewodnik rodowiskowego zarzdzania przedsibiorstwem Czysty zysk. Centrum Edukacji Zarzdzania Ochron rodowiska Zalewski R.: Zarzdzanie jakoci w zakładach przetwórstwa rolno-spoywczego. Dom Organizatora TNOiK, Toru Zbiegie-Macig L.: Kultura w organizacji Identyfikacja kultury znanych firm. WN PWN, Warszawa 1998 s Zmieniajce si przedsibiorstwo w zmieniajcej si politycznie Europie. Praca zbiorowa pod red. naukow T. Wawaka. Wyd. Informacji Ekonomicznej UJ przy udziale Polskiego FORUM ISO 9000, Kraków T s. 269, T s. 486, T s Ksiki wydane w 1997 r Ansell T.: Zarzdzanie jakoci w sektorze usług finansowych. ZBP, Warszawa s Balon U., Skrzypek M.: Konsumencka akceptacja jakoci towarów. EJB, Kraków s Bank J.: Zarzdzanie przez jako. Gebethner i Ska, Warszawa s Clarke L.: Zarzdzanie zmian. Gebethner i Ska, Warszawa s Dwiliski L.: Wybrane zagadnienia jakoci i niezawodnoci wyrobów. OW PW, Warszawa s Grouard B., Meston F.: Kierowanie zmianami w przedsibiorstwie Jak osign sukces. Poltext, Warszawa Kłos Z.: Kształtowanie kultury przedsibiorstwa. ITE, Radom s Kolman R., Krukowski K.: Nowoczesne systemy jakoci. Poradnik TNOiK, Bydgoszcz Koszty i korzyci wdraania systemu jakoci w przedsibiorstwie. Praca zbiorowa pod red. T. Wawaka. Wyd. II poszerzone. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona rodowiska. WNT, Warszawa Maleszka A.: Narzdzia sterowania jakoci w polskiej gospodarce wolnorynkowej. ZN AE Seria II, Pozna Metrologia w systemach jakoci 2. T. 1 i 2. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Mikołajki Mudie P., Cottam A.: Usługi: Zarzdzanie i marketing. WN PWN, Warszawa s Peppard J., Rowland P.: Re - Engineering. Gebethner i Ska, Warszawa s Pietrzkiewicz t.: Zasady etyczne w zarzdzaniu gospodarczym. ORGMASZ, Warszawa s Praktyczne zarzdzanie jakoci - Metody i narzdzia stosowane do planowania i utrzymywania systemów jakoci w przedsibiorstwie wg norm serii ISO Alfa-Weka, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Sloman M.: Strategia szkolenia pracowników. WN PWN, Warszawa s Quality System Requirements QS ISO, wyd s Smans P., Ver Elst G.: ISO Gwarancja jakoci - Przewodnik. Alfa-Wero, Warszawa s Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakoci. Red. T. Wawak. IV Sympozjum Klubu POLSKIE FORUM ISO EJB, Kraków s Steinbeck H. H.: Total Quality Management Kompleksowe zarzdzanie jakoci. Placet, Warszawa System jakoci w wytwarzaniu maszyn. Red. J. Zymonik, Z. Zymonik. SIMPRESS, Wrocław s Wawak T.: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakoci. EJB, Kraków Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie. Red. J. Łacucki. OW OPT Bydgoszcz s Ksiki wydane w 1996 r Buch Jensen P.: ISO Przewodnik i komentarz. Alfa-Wero, Warszawa s. 130 T pozycj w niektórych bibliotekach mona znale pod Jensen P.B Buchner-Jeziorska A., Boczkowski A.: Procedury i negocjacje, jako kształcenia w szkole wyszej. Instytut Socjologii UŁ, Łód Dendura K.: Podstawy zarzdzania jakoci. WSM, Gdynia Geffroy E. K.: Clienting jedyne co przeszkadza, to klient. Placet, Warszawa Grudowski P. i in.: Zarzdzanie jakoci. PC, Gdask Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsibiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa Hryniewicz O.: Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakoci. IBS PAN, Omnitech Press, Warszawa Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa Koronacki J., Thompson J.R.: Statystyczne sterowanie procesem. AOW PLJ, W-wa McKenna E., Beeck N.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Gebethner i s-ka, Warszawa s Metrologia w systemach jakoci. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polanica Zdrój Midzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. GUM, Warszawa s Pocztowski A.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Ossolineum, Wrocław Podstawy inynierii jakoci. Red. A. Hernas. Wyd. Politechnika lska, Gliwice Poradnik opracowania i wdroenia systemu jakoci według ISO Polskie FORUM ISO Komisja Problemowa Wdraania Systemów Jakoci, Warszawa s

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ (zestawienie bibliograficzne opracowane w oparciu o zbiory własne oraz bazy BN) KSIĄŻKI 1. Adamiec M., Kożusznik B. : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na rynku business- to- business

Studia podyplomowe Zarządzanie Marketingowe na rynku business- to- business 1. Analiza rynku 2. Strategia marketingowa 3. Operacje marketingowe 4. Zarządzanie marketingiem y 1.1. Analiza i prognozowanie rynku 1.2. Badania marketingowe 2.1. Strategie marketingowe 2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W.

101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W. Tytuł Autor Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W. Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników STUDA PODYPLOMOWE: arządzanie kompetencjami pracowników Program studiów opracowała: mgr Anna Baran Program zatwierdzono na Radzie Wydziału Ekonomicznego dnia 23 września 2010r Cel studiów: Program studiów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca Literatura uzupełniająca 1. J. Andryjenko, Plan jakości w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2 (2000) 18-21. 2. J. Bagiński, E. Górska, Zintegrowane systemy zarządzania, jakość,

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu

Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Studia Doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa UEP Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem w UE, system akredytacji Blok zajęciowy fakultatywny Forma zajęć wykład Wymiar godzinowy 10 h

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Przedsiębiorczości "Społeczna odpowiedzialność biznesu"

Olimpiada Przedsiębiorczości Społeczna odpowiedzialność biznesu Olimpiada Przedsiębiorczości "Społeczna odpowiedzialność biznesu" Zapisy w sali 404 do 31 października 2011 r. 1 grudnia Eliminacje szkolne (godz. 9.00-10.00) 2011 1 grudnia Publikacja klucza do testu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Planowanie kariery zawodowej Rocznik studiów 2012/201 Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Hasło VII edycji Olimpiady: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Hasło VII edycji Olimpiady: Społeczna odpowiedzialność biznesu Hasło VII edycji Olimpiady: Społeczna odpowiedzialność biznesu Olimpiada to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Ma już sześcioletnią historię i status jednej z największych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia zarządzania - Coaching 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of the Management - Coaching 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: ZM Semestr: 6 Forma studiów: Nazwa przedmiotu: Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa. Agata Molińska

Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa. Agata Molińska Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa Agata Molińska Plan prezentacji Przesłanki dotyczące wyceny przedsiębiorstwa Potrzeba uwzględnienia kapitału intelektualnego w wycenie

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: kapitał

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

Treści podstawowe i kierunkowe

Treści podstawowe i kierunkowe Treści podstawowe i kierunkowe Wydział Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 1. Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo