Projekt. Network. Okres realizacji: od grudnia 2011r. do listopada 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt. Network. Okres realizacji: od grudnia 2011r. do listopada 2013r."

Transkrypt

1 Wdrażanie anie EMAS w MŚPM doświadczenia z projektu zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczo biorczości ci w Łodzi Andrzej Ociepa Konferencja EMAS, 19 grudnia 2013 r.

2 Projekt Promocja systemu ekozarządzania i audytu EMAS w MŚP M P poprzez Enterprise Europe Network Finansowanie: Okres realizacji: od grudnia 2011r. do listopada 2013r. 80% z Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP ), 20% wkład własny FRP Jednym z partnerów wspierających projekt merytorycznie była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 2

3 LIDER PROJEKTU KONSORCJUM PROJEKTU Andalusian Institute of Technology, Sewilla, Hiszpania PARTNERZY Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Rzym, Włochy Steinbeis-Europa-Zentrum, Sztutgart, Niemcy 3

4 KONSORCJUM PROJEKTU cd. PARTNERZY Bulgarian Industrial Association, Sofia, Bułgaria Zentrum für Innovation und Technik in NordRhein- Westfalen, Mülheim n/ruhrą, Niemcy Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, Polska Regional Technology Centre North, Leeds, Wielka Brytania 4

5 Warsztaty Pro-aktywne usługi ugi Firma przyjazna środowisku poprzez System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) 4 jednodniowe warsztaty (w siedzibie FRP), uzupełnione pracą własną uczestników. 6 i 19 czerwca, 17 lipca oraz 4 września 2013 r. Prowadzone przez eksperta z DQS Polska Sp. z o.o. przy współudziale przedstawiciela GDOŚ. Konsultacje dotyczące ce systemu zarządzania środowiskiem 5

6 Inne działania ania projektu: konferencje i spotkania projektowe (m.in. Katowice, Łódź, Bruksela) materiały i poradniki, w tym metodologia wdrażania EMAS w małych i średnich przedsiębiorstwach z ankietą do samooceny stopnia przygotowania do wdrożenia Klub EMAS, integruje uczestników i promuje ochronę środowiska, zachęca do stosowania innowacyjnych rozwiązań, przygotowuje do wdrożenia i doskonalenia EMAS 6

7 Rezultaty projektu Go4EMAS w Polsce blisko 70 firm zaangażowanych w działania projektu, przygotowanie kilku firm (woj. łódzkie) do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg EMAS: 2 firmy (MŚP) uzyskały certyfikację wg ISO i są gotowe do rejestracji w EMAS, 3 firmy zadeklarowały zamiar rejestracji w EMAS zgodnie z opracowanym przez siebie harmonogramem wdrożenia. podniesienieświadomości firm o potrzebie działań na rzecz ochrony środowiska 7

8 Co oznacza EMAS dla MŚP? M SZŚ wg EMAS jest skutecznym narzędziem w zarządzaniu MŚP, bo umożliwia: sformułowanie polityki ekologicznej przedsiębiorstwa, adekwatnej do celów strategii rozwoju firmy; pełną identyfikację istotnych dla firmy zagadnień i problemów ekologicznych przy uwzględnieniu wpływów środowiskowych poprzednich i planowanych; sprecyzowanie wymagań prawnych i innych (jest więc dobrym narzędziem do realizacji tych wymagań);. 8

9 Co oznacza EMAS dla MŚP? M ustalenie priorytetów i wyznaczenie celów i zadań środowiskowych; wykonanie programów realizacji tych zadań i analizę ich efektów; odpowiednie sterowanie operacyjne procesami, wpływającymi na stan środowiska i w razie potrzeby bieżą żące dokonywanie stosownych korekt; elastyczne reagowanie na sygnały i zmiany w otoczeniu. 9

10 Korzyści z wdrożenia EMAS w firmie (także MŚP) podniesienie poziomu funkcjonowania (doskonalenie) systemu zarządzania środowiskowego (m.in. aspekty pośrednie, ujecie efektów środowiskowych w elementach SZŚ, dialog zewnętrzny, zaangażowanie pracowników), łatwiejsze powiązanie SZŚ z obowiązkami prawnymi firmy w zakresie ochrony środowiska widać to również po firmach biorących udział w projekcie GO4EMAS, możliwość wykorzystania EMAS przy staraniu się o dofinansowanie projektów, promocja zarejestrowanej firmy jako firmy spełniającej najwyższe standardy europejskie firmy w projekcie GO4EMAS także na to liczą, zwiększenie wiarygodności certyfikacji na ISO (część systemów certyfikowanych na zgodność z ISO nie działa prawidłowo i nie osiąga zamierzonych efektów środowiskowych); 10

11 Korzyści z wdrożenia EMAS w firmie (także MŚP) większa aktywność personelu firmy w sprawach ochrony środowiska, większa motywacja do poprawy wskaźników środowiskowych (a przez to wpływ na koszty firmy), wspomaganie egzekwowania wymogów zewnętrznych i wewnętrznych firmy uczestniczące w projekcie GO4EMAS (inne także) samodzielnie analizują wymagania prawne bez interwencji organów inspekcji OŚ możliwość bezproblemowego udostępniania najważniejszych, zatwierdzonych przez zarząd i weryfikatora, informacji o firmie, zwiększenie wiarygodności firmy przy weryfikacji raportów handlu uprawnieniami do emisji. 11

12 Wątpliwości przy wdrażaniu aniu EMAS w firmach (także e MŚP) M skomplikowany i rozległy system prawny OŚ; duże trudności w przekonaniu do EMAS nowych firm, konieczne są różnego rodzaju działania, rozwijające się obecnie zachęty, ale i przekonanie do EMAS i jego promocja przez różne jednostki resortu i inne organy administracji np. urzędy marszałkowskie i organy kontrolne; pewne niedogodności podczas rejestracji w systemie EMAS (np. kontrole WIOŚ lub Sanepid spowodowane wystąpieniem GDOŚ o opinię nt. danej firmy, podczas, gdy EMAS mówi o opinii, czy brak jest dowodów); brak jednoznacznej interpretacji pojęcia zgodność z prawem, dobrze byłoby rozszerzyć stosowanie dokumentu EA- 7/04 dot. zgodności z prawem OŚ przy certyfikacji SZŚ także na EMAS; 12

13 Wątpliwości przy wdrażaniu aniu EMAS w firmach (także e MŚP) M SZŚ certyfikowane na zgodność z ISO mają różny poziom funkcjonowania, wdrożenie EMAS więc wymaga najpierw uzupełniania tych podstawowych elementów SZŚ przykład: jedna z firm w projekcie GO4EMAS; brak informacji z zewnątrz nt. EMAS na poziomie województw i tworzenia przez administrację regionalną przynajmniej dobrej atmosfery dla firm rejestrowanych w systemie EMAS; słabe zainteresowanie EMAS przez firmy certyfikujące, traktowane jako wyznaczających drogę w zakresie systemów zarządzania; brak projektów promujących EMAS GO4EMAS jest jednym z chlubnych wyjątków; brak wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego dla wdrażania ISO i EMAS (warto rozszerzyć stosowanie rachunku kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie np. wg zasad EUROSTAT i GUS); 13

14 Koszty środowiskowe Strona internetowa: Opublikowano m.in. metodologie: Environmental expenditure statistics - Industry data collection handbook ( ) OECD/Eurostat Environment Protection Expenditure and Revenu Joint Questionnaire / SERIEE Environmental Protection Expenditure Account: Conversion guidelines ( ) Wytyczne IFAC (Międzynarodowego Zrzeszenia Księgowych dot. rachunkowości zarządzania środowiskowego) W Polsce na podstawie ustawy z o statystyce publicznej przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazywania informacji do GUS zgodnie z załą łączonymi do corocznych Rozporządzeń RM formularzami. Jednym z nich jest formularz OŚ-29k, wynikający z ww metodologii. Koszty bieżą żące ochrony środowiska to m. in: koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymywaniem urządzeń ochrony środowiska, koszty działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń (np. część urządzenia technologicznego poświęcona wyłącznie na ochronę środowiska, - zarządzanie środowiskowe ISO i EMAS, stosowanie nowych surowców, zmniejszających zanieczyszczenie), opłaty ekologiczne ( m.in. za emisje, ścieki, opłata produktowa), koszty transportu i przetwarzania odpadów, koszty kontroli, badań laboratoryjnych i monitorowania stanu środowiska, koszty szkoleń, badań i rozwoju, stref ochronnych i in. 14

15 Obserwacje z wdrażania ania EMAS w firmach niezbędnych jest wiele szkoleń i przekonywania; firmy zdają sobie sprawę z konieczności doskonalenia SZŚ poprzez EMAS; odbywa się wiele dyskusji nad zmianami w procedurach np. procedurach aspektów i zmianami kryteriów oceny aspektów, zwłaszcza aspektów pośrednich; sporo czasu trwają uzupełnienia w obszarze nadzoru nad aspektami pośrednimi oraz wypracowanie i realizacja oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi; trudne jest zwykle uzgadnianie ostatecznej zawartości i tekstu Deklaracji Środowiskowej; zawsze są obawy przed procesem rejestracji; wszyscy pytają o korzyści zewnętrzne. 15

16 Nowoczesna firma wybiera system zarządzania środowiskowego wg EMAS (mimo pewnych wątpliwo tpliwości) 16

17 Zapraszamy do współpracy pracy przy wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź,ul. Piotrkowska 86 Andrzej Ociepa koekspert

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO EMAS UNIJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO System Ekozarządzania i Audytu EMAS (Eco Management and Audit Scheme) to unijny system zarządzania środowiskowego, poszerzony o kilka dodatkowych elementów.

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r.

Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-196-03 Druk nr 2380 Warszawa, 19 grudnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS

WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS WŁADYSŁAWA ŁUCZKA BAKUŁA SKUTKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WEDŁUG NORMY ISO 14001 I EMAS Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH

EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 14001 W WYBRANYCH ORGANIZACJACH PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 1/2007 Jacek Boba, Aleksandra Saratowicz EFEKTY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ZGODNEGO

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo