NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie"

Transkrypt

1 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie

2 2

3 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010

4 4 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Grzybowicz Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa WSIiZ ISBN Copyright by Wydawnictwo WSIiZ Rzeszów 2010 Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2, Rzeszów tel. (0-17)

5 5 Spis treści OD AUTORÓW... 7 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE REKLAMA MEDIALNA REKLAMA PRASOWA REKLAMA RADIOWA REKLAMA TELEWIZYJNA REKLAMA INTERNETOWA PODSUMOWANIE RODZIAŁU REKLAMA ZEWNĘTRZNA BILLBOARDY PLAKATY BANNERY SZYLDY KASETONY ŚWIETLNE CITYLIGHTY STANDY REKLAMY NA POJAZDACH REKLAMY NA BUDYNKACH INNE FORMY REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ INNE FORMY REKLAMY WIZUALNEJ FOLDERY REKLAMOWE WIZYTÓWKI UBRANIA FIRMOWE GADŻETY FIRMOWE MATERIAŁY BIUROWE FIRMOWA STRONA INTERNETOWA...231

6 6 SPIS TREŚCI 3.7. INNE NARZĘDZIA REKLAMY WIZUALNEJ PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU ROZWÓJ RYNKU REKLAMOWEGO W OPINII AGENCJI REKLAMOWYCH Metodologia badania Profil działalności badanych podmiotów Współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami Zarządzanie personelem proces rekrutacji pracowników LITERATURA SPIS WYKRESÓW SPIS tabel...279

7 7 OD AUTORÓW Dzięki niezwykłemu rozwojowi technologii, którego jesteśmy świadkami i jednocześnie użytkownikami, komputerowe projektowanie graficzne stało się czynnością niezwykle egalitarną, dostępną dla wielu osób, nawet nieznających się na podstawowych zasadach kompozycji obrazu i niemających nic wspólnego z malarstwem. Wszak to właśnie do malarstwa przy założeniu pewnego uproszczenia można najłatwiej porównać czynność, którą nazywa się powszechnie komputerowym projektowaniem graficznym. Dotychczas ci, którzy chcieli uprawiać czy projektować grafikę, studiowali na akademiach sztuk pięknych, po ukończeniu których nabywali wiedzę niezbędną do poprawnego wykorzystywania swojego talentu. Talent był konieczny, aby w ogóle myśleć o poważnym zajmowaniu się grafiką. Malarstwo i tradycyjna grafika nieodzownie wymagają swego rodzaju zmysłu artystycznego, niezbędny jest też oczywiście odpowiedni warsztat i lata pracy nad jego udoskonalaniem. I tak już pewnie pozostanie. Trzeba jednak wyraźnie odróżnić tradycyjne malarstwo czy tradycyjną grafikę od grafiki komputerowej w tej ostatniej cały szereg czynności wykonywany jest przecież przez komputer, wiedza użytkownika może być niewielka lub żadna, a i tak będzie on w stanie zaprojektować jakiś układ graficzny. Idąc tym tokiem rozumowania, można postawić tezę, że komputerowe projektowanie graficzne dostępne jest współcześnie nawet dla dziecka, które wykorzystując dowolny program graficzny, jest w stanie stworzyć

8 8 OD AUTORÓW przynajmniej prosty obrazek a jeśli to dziecko ma pewne wrodzone umiejętności, to stosunkowo łatwo obrazek ten może ewoluować nawet w kierunku dzieła sztuki. Zatem, aby zajmować się współcześnie grafiką, w tym grafiką komputerową, niekoniecznie trzeba mieć w tym zakresie podstawy akademickie, tym bardziej że i akademicki wymiar grafiki gruntownie się zmienia. Niegdyś wykładana na akademiach plastycznych, dziś gości w wielu różnych uczelniach wyższych w ramach rozmaitych kierunków. Nie można odmówić racji twierdzeniu, że pewne umasowienie kształcenia w zakresie grafiki spowodowało spadek jego jakości, niemniej jest to zjawisko właściwe również dla innych kierunków, a wiąże się z widocznym w ostatnich latach w Polsce umasowieniem szkolnictwa wyższego. Wykładanie przedmiotów związanych z grafiką, istnienie specjalności lub specjalnych ścieżek kształcenia w tym zakresie ma też oczywiście swoje dobre strony, takie jak chociażby upowszechnienie wiedzy w tym obszarze i umożliwienie wielu osobom nabycie oraz wykorzystywanie jej np. w przyszłej pracy. Jest możliwe tym bardziej dlatego, że wiele osób na co dzień posługuje się prostymi programami graficznymi. Chociaż zazwyczaj nie są one zbyt tanie, to jednak prawie każdy z użytkowników posiada na własnym komputerze jakiś program graficzny. Istnieje przecież całkiem sporo nieodpłatnych programów pozwalających na proste projektowanie, a i programy umożliwiające bardziej zaawansowane rozwiązania są czasem udostępniane w wersjach prostszych, przeznaczonych do celów edukacyjnych i wówczas ich koszt jest również niższy niż w przypadku wykorzystywania ich do celów komercyjnych. Grafika komputerowa wykorzystywana jest i będzie do różnych celów, w tym do celów komercyjnych. Jednym z obszarów, gdzie jej walory są wyjątkowo potrzebne i doceniane, jest reklama. Jest ona w dzisiejszym świecie jedną z poważniejszych gałęzi gospodarki. Agencje reklamowe to niekiedy spore przedsiębiorstwa, a więc poważ-

9 OD AUTORÓW 9 ny pracodawca dla tych wszystkich, którzy studiują dziś grafikę lub różne jej odmiany. Agencja to jednak nie jedyna ścieżka kariery dla tych osób. Pewną specyfiką tego segmentu rynku, podobnie jak zawodu dziennikarskiego, jest funkcjonowanie tzw. wolnych strzelców (freelancerów), którzy oferują swoje usługi na podstawie umowy o dzieło i nie są na stałe związani z żadną firmą. Wreszcie, w większych przedsiębiorstwach coraz częściej tworzy się odrębne stanowiska dla osób, które wykonują projekty graficzne związane z różnorodnymi potrzebami firmy, mogą być one bowiem wykonywane w różnych celach choć głównie są to szeroko rozumiane cele promocyjne (zarówno tradycyjna reklama, jak i kampanie wizerunkowe). Obserwacje tych faktów rosnącej dostępności projektowania graficznego, jak i wszechstronnych możliwości jego wykorzystania przez nowoczesne przedsiębiorstwo doprowadziły autorów niniejszej książki do postawienia następujących pytań: jakiego rodzaju projekty reklamowe wykorzystywane są w działalności firm najczęściej, jak często firmy stosują określone narzędzia reklamy, jak często zlecają realizację projektów graficznych, przez kogo zazwyczaj wykonywane są różnego typu projekty reklamowe, kto będzie wykonywał te projekty w przyszłości? Próba odpowiedzi na te pytania podjęta została w tej książce. Jest ona efektem badań empirycznych przeprowadzonych na przełomie 2009 i 2010 r. Uczestniczyło w nich prawie 300 podmiotów gospodarczych z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw, a także 12 agencji reklamowych i interaktywnych. Głównym celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem wykorzystania w ich działalności grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej oraz zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w tym zakresie. Badania zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu naukowo-rozwojowego Przyszłość dla Sztuki Sztuka dla Przyszłości. Objęło ono region Polski południowo-wschodniej, woj. podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie. W 2008 r. na tym

10 10 OD AUTORÓW obszarze, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, funkcjonowało łącznie 554,2 tys. podmiotów gospodarczych. Jeśli chodzi o strukturę przedsiębiorstw, zdecydowanie przeważały mikroprzedsiębiorstwa, w których liczba zatrudnionych nie przekracza 9 osób (łącznie ok. 524,7 tys.). Na następnym miejscu znajdowały się małe firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników (łącznie ok. 24,4 tys.), średnie przedsiębiorstwa, w których pracuje od 50 do 249 osób (ok. 4,4 tys.), duże przedsiębiorstwa z liczbą pracowników od 250 do 999 (590) oraz firmy zatrudniające powyżej 1000 osób, których funkcjonowało łącznie 109. Badanie, którego wyniki są analizowane w niniejszym opracowaniu, objęło 286 małych i średnich przedsiębiorstw regionu spośród blisko 28,8 tys. funkcjonujących (strukturę wielkości w poszczególnych województwach przedstawia wykres). Stanowi to ok. 1% sektora MŚP woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego Wykres 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w woj. podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim w roku MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŁĄCZNIE Źródło: GUS Zdecydowaną większość ponad 2/3 badanych firm zalicza się do małych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49

11 OD AUTORÓW 11 osób. Około 1/3 to firmy średnie, czyli posiadające od 50 do 249 pracowników. Wśród badanych przedsiębiorstw największą część stanowią firmy, których dominującą działalnością są usługi (130). Drugą pod względem liczebności grupę stanowią przedsiębiorstwa handlowe (93), trzecią firmy produkcyjne (53). Pozostałe 10 przedsiębiorstw ma inny niż wskazane dominujący profil działalności. Dane szczegółowe zamieszczono na wykresach. Wykres 2. Struktura wielkości badanych firm 29% 71% MAŁA FIRMA ŚREDNIA FIRMA Wykres 3. Badane firmy wg dominującego profilu działalności/branży 32% 3% 19% 46% PRODUKCJA USŁUGI HANDEL INNY Proponowane wydawnictwo jest pracą zbiorową napisaną przez Rafał Polaka, Sławomira Gawrońskiego oraz Iwonę Leonowicz- Bukałę (jednocześnie współautorów i realizatorów badań). Książka dotyczy różnych aspektów stosowania oraz zapotrzebowania na wybrane narzędzia reklamy. Zawiera również prezentację postaw

12 12 OD AUTORÓW przedstawicieli branży reklamowej. Składa się z czterech rozdziałów: Reklama medialna, Reklama zewnętrzna, Inne formy reklamy, Rozwój rynku reklamowego w opinii agencji reklamowych. Prezentowane treści są ilustrowane informacjami graficznymi w postaci diagramów i tabel. Książka ma walor zarówno poznawczy, jak i czysto praktyczny, użytkowy. Po pierwsze, stanowi ona cenne źródło informacji dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, szczególnie dla ścieżek kształcenia związanych z grafiką komputerową czy szerzej z komunikowaniem wizualnym. Jest ona również doskonałym materiałem poglądowym dokumentującym wiedzę o wykorzystywaniu i zapotrzebowaniu na określone narzędzia reklamy, niezbędnym w codziennym funkcjonowaniu agencji reklamowych, ale też firm, których preferencje zbadano. Pozycja ma również stanowić istotny wkład w dorobek naukowy dziedziny, której dotyczy, bowiem książek poświęconych reklamie, szczególnie zaś opartych na badaniach empirycznych, ukazało się dotychczas stosunkowo niewiele, a proponowane opracowanie stanowi kompleksowe ujęcie analizowanego problemu i oparte jest na aktualnych badaniach. Dodać należy, że książka wpisuje się w zapotrzebowanie dydaktyków prowadzących przedmioty z zakresu reklamy i obszarów pokrewnych.

13 13 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Działalność promocyjna badanych przedsiębiorstw Na wstępie konieczne jest uściślenie, co należy rozumieć pod pojęciem promocji. Są to wszelkie planowe działania mające zwiększyć atrakcyjność, autorytet, poparcie społeczne, popularność jakiejś instytucji, działalności, zachowania się, a także produktu lub jego producenta 1. Synonimami słowa promocja używanymi w praktyce gospodarczej bywają takie określenia, jak oddziaływanie na rynek oraz oddziaływanie na nabywców. Andrzej Sznajder zalicza promocję do pozacenowych form konkurencji rynkowej 2. W ramach tzw. promotion mix wyróżnia się cztery obszary, dzięki którym realizuje się cele promocji. Należą do nich: reklama, public relations, sprzedaż osobista oraz promocja sprzedaży. Poprzez reklamę należy rozumieć płatną, bezosobową, publiczną prezentację produktu lub usługi skierowaną do rozproszonej publiczności 3. Public relations jako forma promocji ma za zadanie kreować oraz utrzymywać pozytywny wizerunek instytucji zarówno wewnątrz 1 Na podstawie: M. Lisowska-Magdziarz, W. Pisarek, hasło promocja, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s A. Sznajder, Promocja i jej formy jako element marketingu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1995, s W. Smid, Encyklopedia promocji i reklamy, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.

14 14 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE (wśród pracowników), jak i na zewnątrz organizacji 4. Sprzedaż osobista jest ustną prezentacją towaru lub usługi oraz rozmową handlową z jednym lub większą liczbą potencjalnych nabywców 5 należy tu akwizycja i działalność przedstawicieli handlowych. Natomiast promocja sprzedaży wiąże się z organizacją wydarzeń, które mają skłonić klienta do zakupu lub skorzystania z usługi w sytuacji promocyjnej lub bezpośrednio w jej wyniku. Zaliczamy tu dystrybucję próbek, konkursy, degustacje, pokazy itp. Ze względu na wszechstronność możliwych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w ramach promocji założono w badaniach, iż ważnym wyznacznikiem poziomu rozwoju podkarpackich, małopolskich i świętokrzyskich firm z sektora MŚP jest posiadanie lub nie wydzielonej jednostki zajmującej się promocją instytucji. Uznano, iż może to być czynnik różnicujący badane przedsiębiorstwa w kwestii zakresu, intensywności oraz profesjonalizacji podejmowanych aktywności o charakterze promocyjnym. Poprzez jednostkę ds. promocji/reklamy rozumiano każdego rodzaju komórkę w firmie bez względu na jej nazwę, której zakres odpowiedzialności obejmuje działalność promocyjną przedsiębiorstwa, a zatem: działy promocji, działy reklamy, sekcje promocji/reklamy, pojedyncze stanowiska menedżerów ds. promocji/reklamy itp. Według danych otrzymanych w badaniu stosunkowo niewiele przedsiębiorstw ma tego typu jednostkę. Jedynie 1/3 badanych podmiotów zdecydowała się na stworzenie komórki lub stanowiska ds. reklamy lub promocji w swoich strukturach. Sytuacja jest korzystniejsza w firmach średnich jednostkę odpowiedzialną za promocję i reklamę mają one blisko czterokrotnie częściej niż fir- 4 Poprzez otoczenie organizacji rozumie się nie tylko jej klientów, ale także współpracujące podmioty, akcjonariuszy, media, społeczność lokalną, otoczenie biznesowe i polityczne. Działania public relations, aby były skuteczne, powinny być skoordynowane z innymi formami promocji (zintegrowane komunikowanie marketingowe) oraz planowane. 5 W. Smid, op.cit.

15 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 15 my małe, co wydaje się uzasadnione choćby wielkością zatrudnienia i często choć nie zawsze związaną z tym skalą działalności przedsiębiorstwa oraz jego przychodami. Wykres 4. Struktura wielkości badanych przedsiębiorstw a odpowiedzi na pytanie: Czy firma posiada wydzielona jednostkę ds. promocji/reklamy? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% 17% 41% 59% Odpowiedź na pytanie o to, dlaczego większość firm nie ma własnego działu promocji, wydaje się oczywista. Małym firmom może po prostu nie opłacać się utrzymanie pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za promocję firmy. Poważniejsze zadania można zlecać agencjom, zaś proste czynności jak przygotowanie wizytówek czy ulotek rabatowych może wykonywać oddelegowany do tego pracownik biura lub sam właściciel. Ponadto, blisko co dziesiąta firma deklaruje, iż w ogóle nie prowadzi żadnej działalności promocyjnej, 83% z nich to przedsiębiorstwa małe. Można zadać pytanie, czy oprócz wielkości zatrudnienia w firmie jakieś znaczenie dla utworzenia działu promocji/reklamy ma branża, w której firma funkcjonuje. Najczęściej wyspecjalizowaną komórkę odpowiedzialną za promocję mają firmy usługowe 1/3. Na drugim miejscu znalazły się firmy handlowe 1/4 z nich zatrudnia własnych specjalistów ds. promocji. Najrzadziej w swych strukturach wyodrębniają działy promocji firmy z branży produkcyjnej 1/5. Szczegółowe dane przedstawia tabela 2. 71% 29% MAŁA FIRMA ŚREDNIA FIRMA OGÓŁEM WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W FIRMIE NIE TAK

16 16 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Tabela 1. Działania promocyjne w badanych przedsiębiorstwach 6 Czy w Państwa firmie prowadzone są działania promocyjne? Liczebność % tak nie 24 8 Ogółem Tabela 2. Branża firmy a posiadanie działu reklamy/promocji Profil działalności firmy Czy firma posiada wydzieloną jednostkę ds. promocji, reklamy? tak nie Ogółem produkcja 23% 77% 100% usługi 32% 68% 100% handel 25% 75% 100% inny 60% 40% 100% Ogółem 29% 71% 100% Jak wspomniano, działania promocyjne mogą mieć różnorodny charakter: reklamy, public relations, sprzedaży osobistej oraz promocji sprzedaży. Zapytano przedsiębiorców, jakiego rodzaju aktywność w dziedzinie promocji podejmuje się w ich firmach, przy czym działania promocyjne ze względu na kontekst badań odnoszący się do grafiki użytkowej podzielono na reklamowe i pozareklamowe. Założono, iż działalność reklamowa daje nieco większe możliwości wykorzystania sztuki wizualnej niż pozareklamowe elementy promocji, jak promocja sprzedaży czy public relations. 6 Dane procentowe we wszystkich tabelach zostały zaokrąglone do pełnych jednostek.

17 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 17 Większość badanych firm wykorzystuje w promocji firmy zarówno działalność reklamową, jak i pozareklamową. Niemniej, także spora część przedsiębiortw korzysta jedynie z reklamy, nie angażując się w inne formy dbania o swój wizerunek oraz wzrost popytu. Blisko 1/5 przedsiębiorców twierdzi także, iż nie korzysta z reklamy, a jedynie z pozareklamowych form promocji. Dane zaprezentowano na wykresie 5. Wykres 5. Rodzaj działań promocyjnych podejmowanych przez badane firmy 36% 18% 46% ZARÓWNO DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA, JAK I POZAREKLAMOWA JEDYNIE DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA - POZAREKLAMOWA JEDYNIE DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA Najczęściej deklarowanymi celami podejmowania działalności promocyjnej dla badanych firm są: zwiększenie sprzedaży, zysków, obrotów firmy, liczby klientów, przyciągnięcie uwagi klienta, zwrócenie uwagi na markę, firmę, produkty, zaistnienie w świadomości odbiorców produktów i usług oraz utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy, zwiększenie rozpoznawalności firmy, pozyskanie nowych klientów oraz zachęcenie już pozyskanych do pozostania z firmą, uzyskanie lepszej pozycji na rynku konkurencyjnym. Wśród odpowiedzi respondentów przeważają te związane z maksymalizacją zysków, zaś działania nakierowane na kreowanie wizerunku i umacnianie marki znajdują się na drugim miejscu.

18 18 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Sponsoring W trakcie badań oprócz problemów związanych z reklamą medialną i zewnętrzną, o których traktują kolejne rozdziały tego opracowania poruszono dwa specyficzne aspekty promocji. Po pierwsze, traktowane jako pewne ich uzupełnienie, jak w przypadku sponsoringu. Po drugie, tworzące ramy dla pozostałych działań, jak system identyfikacji wizualnej. Sponsoring jest jednym ze wspomagających rodzajów promocji z zakresu public relations. Polega on na patronowaniu oraz finansowaniu różnych imprez, ( ) a także fundowaniu nagród 7. Jest to działalność dość często stosowana przez firmy na całym świecie; swoich sponsorów mają drużyny sportowe, wydarzenia kulturalne (jednorazowe i cykliczne), początkujący artyści, organizacje społeczne itp. Sponsorzy funkcjonują zarówno w skali globalnej, krajowej, jak i lokalnej. W Polsce ta uzupełniająca forma promocji pojawiła się na początku lat 90. W odróżnieniu od mecenatu, który ma charakter bezinteresowny i służy wspieraniu jakiejś dziedziny życia społecznego i kulturalnego z przyczyn misyjnych 8, sponsoring ma na celu promocję firmy i jej produktów. Jego charakterystyczna cecha to wzajemne świadczenia obu partnerów podpisujących umowę sponsorską sponsor przekazuje środki finansowe lub rzeczowe, zaś sponsorowany wykonuje określone świadczenia na rzecz sponsora 9. Świadczenia te mają charakter promocyjny, polegają np. na umieszczeniu nazwy sponsora na przedmiotach przez niego ofiarowanych czy zgodzie na umieszczenie logo sponsora na przedmiotach/budynkach sponsorowanego lub bannerów podczas sponsorowanej im- 7 W. Smid, op.cit. 8 Mecenasi często pozostają anonimowi, co świadczy o bezinteresowności tego działania. 9 A. Sznajder, op.cit., s

19 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 19 prezy. W przypadku sponsoringu sportu częste jest umieszczanie nazwy lub logo sponsora na koszulkach sportowców. Spośród badanych przedsiębiorstw 40% decyduje się na uzupełnianie swojej działalności promocyjnej właśnie poprzez sponsoring, zaś 60% małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia, Małopolski i woj. świętokrzyskiego nie wykorzystuje sponsoringu w działalności firmy. Częściej sponsoringu podejmują się firmy średnie 55% z nich może poszczycić się mianem sponsora. Wśród przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników już tylko co trzecia firma decyduje się na tę formę promocji instytucji i jej produktów lub usług. Jedną ze zmiennych, która także może mieć wpływ na wykorzystanie sponsoringu jako formy promocji, jest funkcjonowanie w ramach firmy wydzielonej jednostki ds. promocji. 56% przedsiębiorstw, które taką komórkę posiada, podejmuje tę aktywność, natomiast w przypadku firm, które w swoich strukturach nie wyodrębniły działu promocji/reklamy, już tylko 33% finansuje sport, kulturę, edukację, akcje charytatywne lub inne dziedziny życia publicznego. Nie można zapomnieć, iż fakt posiadania w swojej firmie specjalistów ds. promocji pracujących w odrębnym dziale jest ściśle powiązany z wielkością zatrudnienia w firmach. Można zatem wysnuć wniosek, iż im większa firma, tym lepiej zorganizowane i różnorodne formy promocji podejmuje w tym działalność sponsorską. Tabela 3. Fakt posiadania działu promocji/reklamy a działalność sponsorska przedsiębiorstw Czy firma posiada wydzieloną jednostkę ds. promocji, reklamy? Czy Państwa firma angażuje się w działalność sponsorską? tak nie Ogółem tak 56% 44% 100% nie 33% 67% 100% Ogółem 40% 60% 100%

20 20 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Polski południowo-wschodniej sponsorują sport w taką działalność angażuje się co druga firma, która promuje się za pomocą tego narzędzia. Co piąta inwestuje w sponsoring kultury, niemal tyle samo w działalność charytatywną, zaś co dziesiąta wspiera edukację. Wśród odpowiedzi inne rodzaje sponsoringu pojawiła się działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz osób niepełnosprawnych. Tabela 4. Rodzaje działalności sponsorskiej przedsiębiorstw Jakiego rodzaju przedsięwzięcia sponsoruje Państwa firma? Liczebność sportowe 56 kulturalne 21 działalność charytatywna 20 edukacyjne 14 inne 2 Ogółem 113 Małe przedsiębiorstwa w woj. podkarpackim, małopolskim oraz świętokrzyskim częściej finansują działania edukacyjne oraz projekty charytatywne, natomiast średnie firmy ukierunkowują się na sport i kulturę. Można te różnice wytłumaczyć kosztami wspierania takich dziedzin, jak sport czy kultura. Częściej mają one charakter długoterminowego finansowania np. drużyny sportowej lub cyklicznego wspierania imprez kulturalnych. W przypadku edukacji udzielenie wsparcia może częściej przybierać charakter jednorazowy (np. w postaci ufundowania sprzętu czy wyposażenia dla szkoły czy uczelni) 10. Stąd być może większe zainteresowanie tego rodzaju aktywnością wśród małych przedsiębiorstw. 10 Por. M. Kowalczyk, Filantropia może się opłacać,

21 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 21 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 6. Struktura wielkości badanych przedsiębiorstw a działalność sponsorska 56% 49% 45% 24% 18% 19% 19% 15% 16% 18% 12% 3% 4% 2% MAŁA FIRMA ŚREDNIA FIRMA OGÓŁEM WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W FIRMIE SPORT KULTURA EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA INNE Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż korzyści osiągane ze sponsoringu mogą inaczej identyfikować firmy z różnych branż. Różnice można obserwować, jeśli porówna się przedsiębiorstwa pod kątem zaangażowania w sponsoring oraz dominującego profilu ich działalności. Najczęściej sponsorami zostają małe i średnie przedsiębiorstwa, których główną działalnością jest produkcja ponad połowa. Takie firmy mogą wpierać różne przedsięwzięcia poprzez przekazanie własnych produktów, co ogranicza koszty finansowe wsparcia. W dalszej kolejności znajdują się firmy usługowe prawie 40% z nich zostaje sponsorami, zaś najrzadziej podejmują się tej formy promocji firmy handlowe jedynie co trzecia. 80% 60% 40% 20% % Wykres 7. Branża firmy a zaangażowanie w działalność sponsorską 55% 60% 70% 60% 45% 40% 30% 40% PRODUKCJA USŁUGI HANDEL INNY FIRMY ANGAŻUJĄCE SIĘ W SPONSORING FIRMY NIEANGAŻUJĄCE SIĘ W SPONSORING

22 22 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE System identyfikacji wizualnej Kolejnym aspektem dotyczącym promocji firm była kwestia stosowania przez ich właścicieli opracowanych systemów identyfikacji wizualnej. Polega on na ujednoliceniu kolorystyki i wzornictwa budynków, samochodów, ubrań roboczych oraz w stosowanych przez firmę materiałach promocyjnych, począwszy od wizytówek, przez ulotki i foldery ofertowe, aż do reklamy masowej: medialnej i zewnętrznej. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców przyznaje, iż spotkała się z tym terminem (54%), pozostali w ogóle o nim nie słyszeli. Właściciele, którym termin ten nie jest obcy, z reguły wdrożyli go w swojej firmie (83%). Jedynie 17% przedsiębiorców, którzy zetknęli się z pojęciem systemu identyfikacji wizualnej, nie zdecydowało się na jego zastosowanie. Ostatecznie można stwierdzić, iż ponad połowa z 286 badanych przedsiębiorstw nie posiada opracowanego systemu identyfikacji wizualnej. Wykres 8. System identyfikacji wizualnej w badanych przedsiębiorstwach 57% 43% FIRMY POSIADAJĄCE SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY NIEPOSIADAJĄE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Istotne znaczenie dla znajomości narzędzia promocji, jakim jest system identyfikacji wizualnej, ma wielkość przedsiębiorstwa. Jak wynika z wykresu 9, niemal co trzeci właściciel średniego przedsiębiorstwa słyszał o tej formie promocji, w przypadku firm małych jest to niespełna połowa.

23 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 23 Wykres 9. Wielkość zatrudnienia w firmie a odpowiedzi na pytanie: Czy spotkał/a się Pan/i z terminem system identyfikacji wizualnej? 80% 60% 40% 20% 0% 48% 52% MAŁA FIRMA 68% 32% ŚREDNIA FIRMA TAK NIE WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W FIRMIE Do najważniejszych i podstawowych elementów systemu identyfikacji wizualnej zalicza się: logo lub logotyp 11, ujednoliconą kolorystykę firmową oraz ujednoliconą typografię, czyli wzornictwo i krój stosowanych czcionek. Najczęściej badane firmy decydują się na zaprojektowanie własnego logo bądź logotypu posługuje się nimi 42% badanych firm. 35% posiada ujednoliconą kolorystykę firmową (która może obejmować wystrój wnętrz, kolorystykę materiałów promocyjnych, cenników, wizytówek, ubrań firmowych, sprzętu i samochodów firmowych, flag, ulotek, plakatów, gadżetów promocyjnych i innych nośników). Jedynie 17% przedsiębiorców stosuje ujednoliconą typografię, czyli krój i wzornictwo czcionek. Tabela 5. Elementy systemu identyfikacji wizualnej w badanych przedsiębiorstwach Jakiego rodzaju elementy systemu identyfikacji wizualnej posiada Państwa firma? Liczebność logo/logotyp 121 ujednolicona kolorystyka firmowa 103 ujednolicona typografia wzornictwo i krój czcionek Logo to znak graficzny, logotyp jest napisem identyfikującym markę lub firmę. Zwykle całość znaku identyfikacyjnego (wraz z napisem) nazywana jest logo.

24 24 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Podsumowując, warto dodać, że właściciele, którzy twierdzili, iż w ich firmie nie prowadzi się żadnych działań promocyjnych, nie zawsze mają świadomość, co to sformułowanie oznacza. Aby się o tym przekonać, pomimo negatywnej odpowiedzi na pytanie o prowadzenie działalności promocyjnej zadawano im pytania bardziej szczegółowe, m.in. o działalność sponsorską. Zgodnie z deklaracjami badanych firm prawie 5% tych, które rzekomo nie prowadzą działalności promocyjnej, angażuje się w nią. Takie dane pokazują, że wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi narzędzi, dzięki którym mogą poprawić funkcjonowanie swoich firm, i nie potrafią poprawnie zakwalifikować podejmowanych przez siebie działań.

25 25 1. REKLAMA MEDIALNA Reklama medialna obok reklamy zewnętrznej należy do kategorii tzw. reklamy masowej. Wykorzystuje ona jako narzędzie środki masowego komunikowania. Zwykle promocja za pośrednictwem mediów masowych prowadzona jest w formie rozłożonej w czasie kampanii 12 dlatego podejmowanie reklamy w prasie, radiu, telewizji czy Internecie nazywane jest w dalszej części także kampanią reklamową. Media masowe są jednym z podstawowych środków pośredniczących w działalności reklamowej podmiotów gospodarczych. Poprzez reklamę medialną rozumieć należy formy zachęcania do zakupu towarów, korzystania z usług, popierania idei i postaw, które rozpowszechniane są jak już wspomniano w mediach masowych: prasie drukowanej, radiu, telewizji oraz Internecie. Celem reklamy jest w zależności od potrzeb zleceniodawcy prezentacja, kształtowanie popytu [lub przyp. aut.] utrzymywanie rynku zbytu danego produktu 13, przy czym za produkt można uważać nie tylko towary, ale także usługi. Naturalnie, w przypadku działalności biznesowej zwykle mamy do czynienia z reklamowaniem produktów w postaci towarów i usług, rzadziej nakłanianiem do wsparcia idei i postaw. Należy zauważyć, iż rynek reklamy medialnej jest stosunkowo niestabilny świadczy o tym dobitnie choćby spadek nakładów na reklamę pod wpływem kryzysu gospodarczego, z którym gospodar- 12 A. Sznajder, op.cit., s Na podstawie: M. Lisowska-Magdziarz, W. Pisarek, op.cit., s

26 26 1. REKLAMA MEDIALNA ki światowe borykają się od jesieni 2009 r., choć jego symptomy widoczne były już wcześniej. Według ostatniego raportu firmy badawczej Expert Monitor Polska w maju 2009 r. we wszystkich typach mediów zanotowano spadek wpływów z reklamy w stosunku do analogicznego okresu roku Najbardziej ucierpieli z tego powodu wydawcy prasy codziennej i magazynów (w połączeniu z postępującym spadkiem czytelnictwa), mniej rynek reklamy telewizyjnej (zwykle następuje wzrost oglądalności telewizji w stanach recesji) 15. Sytuacja zmniejszania wydatków finansowych firm obserwowana jest w Polsce i na świecie. Według najnowszych prognoz domu mediowego Zenith Optimedia na koniec 2010 r. spośród wszystkich mediów jedynie Internet zanotuje wzrost wydatków na reklamę (szacunki mówią o 18%), pozostałe media zaś (poza kinem) będą musiały zmierzyć się ze spadkiem przychodów z działalności reklamowej choć rynek reklamy mimo to powoli się stabilizuje 16. Zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią ryku reklamy medialnej jest Internet wg najnowszych prognoz Zenith Optimedia. Jeśli chodzi o reklamę online, w pierwszym półroczu 2009 r. blisko połowa wydatków dotyczyła reklamy graficznej, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia problemu wykorzystania sztuki cyfrowej w działalności promocyjnej przedsiębiorstw. Co więcej, udział reklamy graficznej w wydatkach na reklamę online rośnie w I półroczu 2008 r. stanowiły one 36%. 14 Raport nie uwzględnia mediów internetowych, 15 Światowy rynek reklamy stabilizuje się. Dobre perspektywy na rok 2010, marketingowiec.pl. 16 S. Pliszka, Wartość rynku reklamy w Polsce w latach , ternetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach zenith-optimedia.

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk Autor: Grzegorz Lemantowicz IntraCON ul. Łagiewnicka 118/6 tel. 32 249 83 06 GSM 0606 406 274 Oferta ogól IntraCON opracowanie materiałów reklamowych i druk Pasja tworzenia: logotypy, zki graficzne, identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA 2010 *Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA O ULOTEX Toruń W dzisiejszych czasach nie łatwo jest zaistnieć. Rzeczywistość która nas otacza kreślona jest w dużej mierze przez surowe i bezwzględne prawa ekonomi.

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot wieczność i piękno nie biorą sie znikąd... KIM JESTEŚMY? jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Nasza oferta jest skierowana

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach... 2 Wynagrodzenia w sektorach... 7 Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych... 8 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014

Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Światowe Badanie Klientów Usług Ubezpieczeniowych 2014 Ogólne informacje na temat badania 30 50 Krajów Pytań Liczba klientów 24 000 11 000 500 EMEIA W 2014 roku firma doradcza EY przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

ZAINTERESOWANIE SPORTEM

ZAINTERESOWANIE SPORTEM OFERTA SPONSORSKA ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%) niż kobiety (58,8%).

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

At Adres Marketing Oferta

At Adres Marketing Oferta Oferta...to co dla innych jest szczytem możliwości......dla nas to rutyna... O Firmie At Adres Marketing to firma oferująca swoim klientom, kompleksowe usługi związane z promocją, reklamą oraz budową wizerunku

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ GRAFERIA Advertisment Agency ul. Kościuszki 34, 42-284 Herby NIP: 575 182 81 56 REGON: 241530211 email. biuro@graferia.pl OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ REKLAMA WIZUALNA Ten sektor firmy odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy.

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Oferta HDS skierowana jest nie tylko do dużych i małych firm, lecz także do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA

conceptree AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA INTERAKTYWNA Logo Tworzymy wyróżniające się marki. Poprzez umiejętne łączenie elementów wizerunku, budujemy spójny system komunikacji. Projektujemy kompleksową identyfikacje wizualną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego i 1%

Organizacje pożytku publicznego i 1% GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 23.04.2015 r. Notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i W latach 2004-2014 liczba zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła blisko

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

Bilet Seniora podsumowanie wdrożenia. Poznań, 9 grudnia 2015

Bilet Seniora podsumowanie wdrożenia. Poznań, 9 grudnia 2015 podsumowanie wdrożenia Poznań, 9 grudnia 2015 1 Zmiany w taryfie biletowej 2015 Cel główny: Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie zmian w taryfie

Bardziej szczegółowo

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014.

Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Budowanie na nowo relacji z klientami. Prezentacja wyników badania Global Consumer Insurance Survey EY 2014. Piotr Popowski Partner. Lider Grupy Performance Improvement w Dziale Rynków Finansowych EY.

Bardziej szczegółowo

, , POLACY I KOMPUTERY WARSZAWA, MAJ 97

, , POLACY I KOMPUTERY WARSZAWA, MAJ 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców O badaniu Raport przedstawia stosunek polskich przedsiębiorców do pracy zdalnej. Można się z niego dowiedzieć m.in: ile firm na rynku polskim zatrudnia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT OFERTA SPONSORSKA (oferta ważna od 13.06.2016 r.) ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%)

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2012 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2012 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo